smärtsinne Universitetet i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "smärtsinne Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Ett evolutionärt syn på fiskarnas smärtsinne Kjell Døving Universitetet i Oslo

2 Disposisjon Hjernen hos menneske Menneskets hjernebark Tilfellet Theresa Schiavo Bortfall av smerteopplevelse Fiskenes hjerne Hva gjør fisk når de blir utsatte for potensielle smertestimuli? Hafisk Hva ikke er

3

4 Utvikling

5 Visse deler finner vi igjen hos alle vertebrater

6

7 Hjernebark Hos et voksent menneske veier hjernen ca 1400 g Det er cm 2 hjernebark Den er ca. 2 4 mm tykk, dvs. hl halve vekten av vår hjerne er hjernebark

8 Det er to typer nervefibre som formidler smerte. A-delta fibre er myeliniserte Leder nerveimpulser relativt hurtig Gir opplevelse av den første smerten C-fibre er umyeliniserte Leder nerveimpulser langsomt Gir opplevelsen av brennende smerte Frida Kahlo

9 Områder i hjernen aktivert ved smertestimuli Ved bevisst opplevelse av smerte er flere områder aktivert samtidig

10 Hjerneområder som aktiveres av smertestimuli hos rotte

11 Tilfellet Theresa Schiavo I 1990 ble hun funnet hjemme, bevisstløs og lagt i respirator med kunstig føde. Hun hadde vært anoksisk i en ukjent periode og kom aldri til bevissthet igjen. Nevrologene anså at hun var uten cerebrale funksjoner og var i en varig og konstant vegetativ fase. Hennes mann ønsket å stoppe mattilførselen.

12 Tilfellet Theresa Schiavo Imidlertid så viste videobilder at hun reagerte på smertestimuli, og man antok at hun led Hun kunne vise normal emosjonell atferd. Dette ble tolket som bevissthet. Foreldrene nektet eutanasi og det ble rettssak. Etter flere år vant mannen hennes frem og mattilførselen ble stoppet. Autopsi viste at hjernebarken var ødelagt.

13 Tilfellet Theresa Schiavo Dette viser at mennesker kan vise visse former for primitiv atferd uten en funksjonell hjernebark. Å knytte observasjonene av TS til den psykologiske komponenten lidelse, er etter min mening ikke korrekt. k Nyfødte

14 Lukten av råtne egg..

15 Lukten av banan derimot...

16 nyfødt 6 år Et nyfødt barn har like mange nerveceller som en voksen, men hjernen veier bare 400g

17 Historiene forteller At mennesker uten funksjonell hjernebark kan reagere på smertestimuli. At nyfødte barn uten en fullt fungerende hjernebark reagerer på lukt og smaksstimuli med grimaser som tolkes som meningsfylte Voksne reagerer spontant på barnas grimaser Grimasene er grunnlaget for kommunikasjon Grimasene er grunnlaget for kommunikasjon mor barn

18 Bortfall av smerteopplevelse Det finnes mennesker som ikke er bevisst smerte (congenital analgesi) De mangler C fibrene som formidler den brennende smerte Slike personer har store vanskeligheter Barna faller og ødelegger seg Tyngdekraften er ødeleggende! d

19 Bortfall av smerteopplevelse Blir personer uten smerteopplevelse eksponert til bilder (film) av mennesker som lider så utløses aktivitet i de samme hjerneområdene som i normale personer De deler en smerte de aldri har opplevd!

20

21 Hjernevekt Hos et voksent menneske veier hjernen ca 1400 g. En torsk som veier 2 kg har en hjerne som er 14g 1,4 g. Torskens hjerne veier en promille av vår.

22 Menneske fisk Mennesker har en hjernebark som ansvarer for en rekke funksjoner som språk, planlegging, empati, smerteopplevelse mmm. En slik struktur finnes ikke hos fisk.

23 Menneske fisk C fibre ansvarer for den brennende smerten C fibre utgjør ca 50 % av antallet fibre i en av våre hjernenerver C fibre er få hos fisk og utgjør bare 4 % i tilsvarende nerve (Sneddon 2002) Morfin har liten effekt på fisk

24 Morfin er smertelindrende Effektiv dose for mennesker er 0,06 mg/kg På fisk må man bruke mellom 40 og 3000 mg/kg (Sneddon, 2003; Nordgreen et al 2009) Tii Tritiert morfin tas opp kun i hypofysen? (Nordgreen 2009) Disse funn viser at smertemodulasjon er svært forskjellig hos pattedyr og fisk

25 Morfin er smertelindrende Opplevelsen av smerte kan tenkes å være til hinder for meningsfylte handlinger Våre opiater modulerer smerteopplevelsen slik at vi kan utføre handlingene Siden morfin (opiathermer) bare har en effekt i svært høye doser synes en slik kontroll ikke å være tilstede hos fisk Det er fristende å si at fisk aldri har hatt behov av å kontrollere smerteinntrykk ti t

26 En vesensforskjell mellom liv i vann og liv på land Barn uten smerteopplevelser faller og skader seg alvorlig Fisk er i likevekt med omgivelsene Fisken lever beskyttet Derfor har fisk aldri hatt behov av en smerteopplevelse pga. at de faller og slår seg Har smerteopplevelse l kommet thos landdyr pga. effekten av tyndekraften?

27 Kan vi spørre fisken om den føler smerte lider? De strukturelle og funksjonelle betingelser for en vital hjerne er kjent. Om disse betingelsene ikke er oppfylt, betyr det hjernedød. Selv om man ikke kan snakke med personen for å avgjøre om hjernedød, så er diagnosen rimelig sikker.

28

29 Egenskaper ved fiskenes hjerne Enhver fiskehjerne er unikt tilpasset fiskens levesett. Karper har et sorteringsapparat i ganen som skiller mat fra mudder. Det sentralnervøse styringsapparatet tar 20 % av hjernevekten. Elektriske rokker har en elektromotorisk lapp som utgjør 60 % av hjernevekten. Skulle smerteopplevelse være viktig for fisk, kunne man forvente en hjernestruktur som behandlet smertestimuli.

30 Forsøk med torsk Cod Fish Learning Curve ding to Lig ght (#) Cod Fis sh Respon Days (#) Eckroth, Aas-Hansen, Bichao, Vøllestad, Døving

31 Forsøk med torsk 100 Cod Feeding After Treatment 80 Cod Fe eeding (%) Time (min) vs Handling Time (min) vs Metacaine Time (min) vs Metacaine + 0.1% Acetic Acid Time (min) vs Metacaine + 1% Acetic Acid Time (min) vs Metacaine + 2% Acetic Acid Time (min) vs Metacaine + Hook in Mouth Time after treatment (min) Eckroth et al

32 Forsøk med torsk 100 Cod Ventilation Rate Increa ase (%) 80 Time (min) vs Handling Time (min) vs Metacaine Time (min) vs Metacaine + 0.1% Acetic Acid Time (min) vs Metacaine + 1% Acetic Acid 60 Time (min) vs Metacaine + 2% Acetic Acid Time (min) vs Metacaine + Hook in Mouth Time (min) Eckroth et al

33 Observasjoner av fiskers atferd ved presumptive smertestimuli Rocking behaviour og rubbing behaviour hos regnbueørret ved injeksjon j av eddiksyre i skinnet Ble sett av Sneddon et al (2003); Reilly et al. (2008), men ikke av Newby and Steven (2007) Slik atferd ble ikke sett hos zebrafisk, Reilly et al. (2008) eller hos torsk (Eckroth et al ).

34 Ventilasjonsfrekvens (gjellebevegelser per min) Behandling Art Økning i % etter 45 min Forfattere Eddiksyre Regnbueørret 70 Sneddon et al 03 Eddiksyre Regnbueørret 47 Newby and Steven 07 Eddiksyre Regnbueørret et ja Reilly yet al 08 Eddiksyre Karpe nei Reilly et al 08 Eddiksyre Zebrafisk 78 Reilly et al 08 Eddiksyre Torsk 16 Eckroth et al Krok Torsk 33 Eckroth et al

35 Laksens vandring Laks finner veien til sin elv med hjelp at luktesansen En laks som har fått avskåret luktenerven på den ene siden, finner også veien tilbake Man skulle tenke seg at et traume som en slik tilstand skulle kunne medføre, ville hindre laksen å komme hjem

36 Catch and release Fangst av harr i en elv i Japan. Tid 1. juni 15 August 415 harr i 900 m 735 fangst av harr (Tsuboi et al. 2006) Det er vanlig at fisk blir gjenfanget med krok i munnen. Den lærer ikke?

37 Fisk spreller når den er på kroken Er det et tegn på smerte? Som vi har sett så reagerer ikke torsk på en krok i munnen Derimot reagerer den kraftig på krok med snøre og en fisker i den andre enden Om torsken hadde bevissthet og kunne reagere som en okse med ring i nesen Så hadde den ikke svømt vekk, men til fiskeren

38 Konklusjoner Det er ingen data fra forsøk med fisk som viser at de har en bevisst opplevelse av smerte, redsel eller har annen bevisst atferd Fiskenes matvaner viser at de er uanfektet av skarpe gjenstander Fiskehjernen gjemmer ingen humane tanker og handlinger

39 Konklusjoner Evne til læring er ikke ensbetydende med kognitive (bevisste) funksjoner Fisk har ingen hjernebark C fibre er få? Siden morfin kun er virksomt i svært høye doser, så er kontrollen av smerteinntrykk forskjellig fraden som finnes hos mennesker

40 Fisk har ingen bevisst oppfattelse av smerte slik lksom mennesker

41 Takk for oppmerksomheten!

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

- å konsentrere seg, ta initiativ og huske ting

- å konsentrere seg, ta initiativ og huske ting Du ble antagelig konfrontert med afasi for første gang for ikke så len muligens en del ubesvarte spørsmål. Å bli rammet av afasi fører gje som: hva er afasi, hva er årsaken til afasi og hvilke tilleggsvansker

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Når barnet ikke får lov å være glad i far!

Når barnet ikke får lov å være glad i far! Rune Fardal, psykologi student Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Når barnet ikke får lov å være glad

Detaljer

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem,

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, fagartikkel Familievold Sissel Sjåfjell Kyllingmark er barnevernpedagog med videreutdanning i psykisk helsearbeid, vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk. Hun har jobbet i barnevernet og vært

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

"Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid

Nytt liv, nye muligheter - incestutsatt og gravid "Nytt liv, nye muligheter" - incestutsatt og gravid Maria er 31 år og gravid for annen gang. Hun er gift og har en sønn på 1 1/2 år. Hun ble utsatt for incest fra faren da hun var barn. Moren tror henne

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

VOKSNE ASPERGERE -En brukerveiledning for venner. Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips

VOKSNE ASPERGERE -En brukerveiledning for venner. Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips VOKSNE ASPERGERE -En brukerveiledning for venner Hvordan vi fungerer, hvordan vi bør håndteres og praktiske tips Er du blitt kjent med en asperger, eller plutselig funnet ut at en av (de litt mer sære)

Detaljer

Et noenlunde personlig essay om å ha og leve med Aspergers syndrom

Et noenlunde personlig essay om å ha og leve med Aspergers syndrom Et noenlunde personlig essay om å ha og leve med Aspergers syndrom av Merete Sandvig Hoel Jeg har Aspergers syndrom. Det er en tilstand beskrevet som «forstyrrelse i et barns utvikling (autisme), kjennetegnet

Detaljer

Foreldrearbeid der det er vold i familien

Foreldrearbeid der det er vold i familien Veileder Foreldrearbeid der det er vold i familien Erfaringer og anbefalinger fra et klinisk prosjekt ved Alternativ til Vold Innledning I denne veilederen beskrives gruppebasert foreldrearbeid med mødre

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme.

Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. NÅR TEGNSPRÅK IKKE ER NOK!! Erfaringer fra arbeid med konsultative tjenester i forhold til nettverk rundt personer som har hørselshemming og autisme. Det er viktig å kommunicera med barn, men det kan ikke

Detaljer

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt

HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt HVOR GÅR GRENSA? En brosjyre om festrelatert voldtekt VOLDTEKT PÅ FEST SKJER VANLIGVIS MELLOM JEVNALDRENDE UNGDOM SOM KJENNER HVERANDRE FRA FØR, OG DET ER SOM REGEL ALKOHOL ELLER ANDRE RUSMIDLER INVOLVERT.

Detaljer

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv.

Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Betydningen av relasjon i møte mellom fysioterapeut og pasient sett fra et systemisk perspektiv. Master i familieterapi og systemisk praksis ved Diakonhjemmets høgskole 2008-2012 Masteroppgave i familieterapi

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer