STUDIEHÅNDBOK 2006/2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEHÅNDBOK 2006/2007"

Transkript

1

2 STUDIEHÅNDBOK 2006/2007 Utgiver: Studieavdelingen, UMB Utgitt: August 2006 Trykk: LOBO Media AS

3 2

4 3 Innholdsfortegnelse Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap!... 4 Del 1 Innledning Viktig informasjon til studentene SiT Studentens informasjonstorg Hvordan bruke studiehåndboka Informasjon om studieprogrambeskrivelsen Informasjon om emnebeskrivelsen Praktisk informasjon... 9 o Forskrifter o Viktige semesterdatoer o Utdanningsplaner o Semesterregistrering o Time- og eksamensplaner o Eksamen o Lesesaler/kollokvierom o Funksjonshemmede studenter - Delstudium i utlandet Web-baserte emneevalueringer Universitetsbiblioteket Velferd og det sosiale og politiske liv Fakta om UMB Del 2 Studieprogrambeskrivelser Bachelor Master 5-årig Master 2-årig year Masterprogramme in English Andre studieprogram Del 3 Emnebeskrivelser Register over emner sortert etter emnenavn

5 4 Velkommen som student ved Universitetet for miljø- og biovitenskap! UMB er Norges nyeste universitet. Det er samtidig Norges minste. Det gir studentene spesielle fortrinn, men også noen utfordringer. Det er rike muligheter for å delta i sosiale og skapende aktiviteter på Campus, og fylle dagene med spennende faglige aktiviteter. Det krever innsats, både av studentene og av personalet ved UMB. Men det er også en viktig verden utenfor UMB. Derfor må studentene våre være åpne mot omverdenen og få med seg faglige impulser også fra andre universitetsmiljøer i Norge og internasjonalt. Planlegg allerede nå at du tar en del av din utdanning ved et utenlandsk universitet! Bruken av natur og naturressurser, kjernevirksomheten til Norges landbrukshøgskole, har gjennomgått store forandringer de siste årtier, og dette gjenspeiles i den utviklingen som nå skjer på UMB. Vår målsetting er å påvirke de endringer og den utvikling som skjer i samfunnet, og derved bidra til å skape et bærekraftig og framtidsrettet samfunn. Både i forskningen og i opplæringstilbudet til studenter skal vi utvikle nye fagområder og faglige tilnærminger. UMB er i dag både de tradisjonsrike jord- og skogbruksstudiene, og i tillegg bioteknologi, akvakultur, miljø og naturressurser, utviklingsstudier, sunn mat og etisk dyrehold, estetikk og utforming av våre omgivelser, nye og miljøvennlige anvendelser av teknologi, og økonomiske studier med grønn profil Utdanning er en betydelig investering, både for deg selv og for samfunnet. Kvaliteten på utdanningen er derfor svært viktig. Ved innføringen av kvalitetsreformen foretok vi omfattende endringer i studiene. Erfaringen har vi systematisert i et kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten ved UMB som skal hjelpe deg til å få den beste undervisning. Studiehåndboka Studiehåndboka inneholder interessant og nyttig informasjon - bruk den! Her finner du beskrivelser av hvert studieprogram som forteller om studiet fra studentens perspektiv: Hva skal jeg lære? Hva slags kvalifikasjon og arbeidsmuligheter gir programmet? Hvordan er læringsopplegget, hvordan blir jeg aktivisert og veiledet? Hvordan blir jeg evaluert? Hvordan kan jeg tilpasse studier i utlandet? Emnebeskrivelsene svarer på samme type spørsmål for de enkelte emnene. På Studentenes informasjonstorg (SiT) finnes internettversjonen av studiehåndboka (www.umb.no/sit), som oppdateres fortløpende, vil du finne mye mer informasjon. Hvis du er bachelorgradsstudent, oppfordrer vi deg til allerede nå å kikke på de ulike mastergradsprogrammene og planlegge framover. Vi håper at de fleste vil velge å være på UMB i 5 år, også etter kvalitetsreformen. Studiehåndboka forteller mye om kvaliteten på studiene ved UMB. Spesielt vil jeg trekke fram noen kvaliteter ved våre studier som vi er stolte over. UMB-studier tar opp etiske sider ved forvaltning av naturressurser, for eksempel i forbindelse med økonomisk virksomhet, husdyrhold, bioteknologi og miljøpåvirkning. Studiene ved UMB bygger på et bredt samarbeidsnettverk mellom de fagansatte på våre institutter og andre kompetansesentre i Norge, Norden, Europa og globalt. Internasjonal standard på faglig innhold og forskningsbasert undervisning er normen ved UMB. Studenter i alle gradsprogrammene ved UMB har anledning til å ta deler av studiet ved andre læresteder og i utlandet. Studieprogrambeskrivelsene, studieveileder og internasjonalt kontor forteller deg hvordan. UMB og de enkelte instituttene har svært mange gode kontakter og avtaler med aktuelle studiesteder i utlandet.

6 5 UMB er et flott studiested for utenlandsstudenter! Vi har 8 mastergradsprogram som undervises på engelsk. Utenlandsstudenter beriker de norske studentenes læring ved å bringe internasjonale perspektiver, kunnskaper og kulturer inn i klasserommet. Som student vil du få tett oppfølging og veiledning av både faglærerne, studieveiledere og andre ved instituttene, sentrale veiledere og informasjonstjenestene. UMB har et system for emneevaluering over internett. Studentene gir sine vurderinger av hvert emne hvert semester. Vi ber deg som student om å fylle inn skjemaene når de kommer til din student e-postadresse. Dette er ditt bidrag til å gjøre studiene enda bedre! Emnevalueringene blir aktivt brukt for å forbedre undervisningen. Dette er en viktig brikke i UMBs kvalitetssikring av studiene, sammen med andre rutiner for evaluering og forbedring. De fleste studier tilbyr en rekke faglig-sosiale aktiviteter. Vi oppfordrer deg til å engasjere deg og utnytte disse fullt ut for å bygge et personlig nettverk og for å utvide din faglige horisont. Studieprogrammene ved UMB har en viktig fellesnevner. Du kommer til å arbeide med konkrete, anvendte problemstillinger med utgangspunkt i grunnleggende fagkunnskaper, alene og sammen med dine medstudenter. Ferdigheter i å samle og analysere data, argumentere, vurdere og verdisette, presentere og skrive hører selvsagt med i utdanningen av et operativt og problemløsende fagmenneske! Velkommen til et nytt studieår ved UMB. Lykke til med studiene - og alt det som skjer utenom studiet! Knut Hove rektor

7 Innledning - 6 Viktig informasjon til studentene Studiehåndboka er et praktisk verktøy for studenter og lærere ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Det er viktig at du holder deg orientert om hva som skjer gjennom studentenes offisielle startportal; All relevant studieinforasjon er samlet på denne siden. Her vil du også finne studiehåndboka i nettversjon. I nettversjonen av studiehåndboka finnes det mer informasjon om emner. Dersom det skjer endringer vil de bli oppdatert her. Husk også å lese din student.umb.no e-post. Her kunngjør universitetet saker som er viktige for deg som student. Du er forpliktet til å lese din student.umb.no e-post! Viktige semesterdatoer Studieåret er inndelt på følgende måte: Høstsemesteret 2006 Augustblokk uke 33, 34, 35, t.o.m. onsdag i uke 36 Høstparallell mandag i uke 37 t.o.m. fredag i uke 49 Eksamensperiode uke Oppmeldingsfrister: Augustblokk: fredag 18. august Høstparallell: fredag 15. september Vårsemesteret 2007: Semesterstart uke 2, mandag Januarblokk uke 2, 3, 4 t.o.m. onsdag uke 5 Vårparallell f.o.m. torsdag i uke 5 t.o.m. fredag i uke 20 Eksamensperiode uke Juniblokk uke 23 26, pluss uke 32 Oppmeldingsfrister: Januarblokk: mandag 15.januar Vårparallell og juniblokk: torsdag 15. februar Dersom ovennevnte datoer faller på en lørdag, søndag eller annen fridag, endres datoene til påfølgende yrkesdag. Det gis ikke undervisning fra og med mandag før påske til og med mandag (2.påskedag). Immatrikulering fredag 18. august 2006 En komplett liste med alle viktige datoer finnes på SiT (www.umb.no/sit) eller under avsnittet praktisk informasjon.

8 Innledning - 7 SiT - Studentenes informasjonstorg (www.umb.no/sit) SiT er UMBs orakeltjeneste. Du spør, vi svarer. Vet vi ikke svaret selv, vet vi hvem som kan. Du finner oss i første etasje i økonomibygningen. Her er studentfunksjonene samlet under et tak. Vi tilbyr veiledning og praktisk tilrettelegging i forbindelse med opptak, delstudier utenfor UMB, og generell studieveiledning innenfor UMBs studieprogram. Foto: Håkon Sparre Videre kan vi hjelpe deg med administrative studenttjenester, Lånekassen og studentkortproduksjon. Karrieresenteret tilbyr kurs og veiledning innen jobbsøking, søknad og cv-skriving og intervjuteknikk. SiT har studentveiledere fra de fleste av UMBs institutt. De har kompetanse til å gi generell veiledning for de studieprogram som instituttet representerer. Kom gjerne innom å ta en prat med oss. Åpningstider til 15. september: Åpningstider etter 15. september: Telefon: og Telefon delstudier: Faks: Adresse: SiT Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks ÅS Hvordan bruke studiehåndboka? Studiehåndboka ved UMB finnes i en trykket versjon og en internettversjon. Du finner internettversjonen på studentportalen athene.umb.no eller Studiehåndboka inneholder en beskrivelse av alle studieprogrammer og emner som gis i studieåret 2006/2007. Den trykte versjonen inneholder den viktigste informasjonen inndelt i ulike emner. Det anbefales å sjekke nettversjonen for mer utfyllende informasjon og mange flere søkemuligheter. Studiehåndboka består av tre deler: Del 1 gir generell informasjon om UMB og viktige frister og informasjon relatert til studiene. Del 2 er studieprogrambeskrivelse Del 3 er emnebeskrivelser. Under finner du informasjon om hvordan du finner fram i studieprogrambeskrivelsen og emnebeskrivelsen.

9 Innledning - 8 Informasjon om studieprogrambeskrivelsen Generell informasjon og opptakskrav Studieprogrambeskrivelsen inneholder navn på programmet og hvilket undervisningsspråk som brukes. Er undervisningsspråket norsk kan det likevel hende at enkelte emner blir holdt på engelsk. Er undervisningsspråket engelsk gjelder dette for hele programmet. Du finner informasjon om hvilket institutt som er ansvarlig for programmet. Beskrivelsen gir deg informasjon om hvor mange studiepoeng programmet gir, og hvilken grad du får etter fullført program. Det er også informasjon om eventuelle formelle kvalifikasjoner eller sertifisering du får ved gjennomføring av programmet. Det beskrives hvilke konkrete utfordringer i samfunnet studiet tar opp, og hvilket arbeid kandidatene er kvalifisert til. Du finner også informasjon om hvilke videre muligheter for utdanning graden gir deg. Internasjonalisering, utenlandsstudier og samarbeid UMB legger vekt på en internasjonal profil for både undervisning og forskning samt et utvekslingsopphold som en integrert del av utdanningsforløpet. Under dette punktet finner du informasjon om hvilke utvekslingsmuligheter studieprogrammet gir deg. Det anbefales å gjennomføre utvekslingen i løpet av 5. og 6. semester. Instituttene har fagspesifikke avtaler som støtter opp om det enkelte studieprogram. Det er også informasjon om hvordan studiet i Norge gir deg internasjonal og interkulturell kunnskap. Her er også informasjon om hvilke samarbeidsavtaler studieprogrammet har som du kan benytte deg av. I tillegg har universitetet generelle avtaler som dekker flere fagområder. Når det er en avtale betyr det at universitetet og partnerinstitusjonen har en relasjon. Den oppdaterte listen over avtaler ligger på SiT. Beslektede studier Under dette punktet finner du informasjon om forholdet dette studieprogrammet har til andre beslektede studieprogram på UMB og andre universiteter. Hva er likhetene og forskjellene. Læringsmål Hvilke kunnskaper og faglig forståelse får studentene etter å ha fullført dette programmet? Hvordan utvikler studieprogrammet studentenes evne til å forstå, vurdere og håndtere verdispørsmål og etiske spørsmål? Under dette punktet er det også informasjon om hvilke ferdigheter studentene tilegner seg knyttet til f.eks. forskning, praktiske faglige ferdigheter og allmenne akademiske ferdigheter. Lærings- og evalueringsmetoder Her får du en beskrivelse av hvordan læringsmåtene henger sammen med læringsresultatene som forventes. Det er også en beskrivelse av evalueringsmetodene i programmet. Programmets innhold og struktur Her finner du informasjon om den overordnede strukturen og progresjonen i det faglige opplegget. Du kan lese mer om de ulike fagområdenes nivå og omfang, og graden av valgfrihet programmet tilbyr. Det er også informasjon om fordypningskrav og andre faglige krav. Studieveiledning Her finner du en beskrivelse av veiledningstjenester tilknyttet programmet.

10 Innledning - 9 Egenevalueringer og studentevalueringer av programmet Her finner du informasjon om hvordan resultatene av de sentrale og lokale evalueringene blir fulgt opp med tiltak. Informasjon om emnebeskrivelsen Alle studieprogram består av flere emner. Emnebeskrivelsen er en spesifikk informasjon om de enkelte emnene. Her finner du blant annet emnekoden, emneansvarlig institutt og medvirkende lærere. Det gis også informasjon om studiespråk, tidspunkt for undervisningen og hvor mange studiepoeng emnet gir. Du kan også lese om de ulike aktivitetene under hvert emne, for eksempel, forelesninger, øvinger, feltarbeid, seminar/kollokvia. Hvilke obligatoriske aktiviteter er det i emnet? Overlapper emnet du har valgt med andre emner, og vil dette føre til studiepoengsreduksjon? Hvilken eksamensform blir brukt i emnet? Disse spørsmålene og flere til får du svar på i emnebeskrivelsen. I nettversjoner av studiehåndboka finnes det mer informasjon om emner. Dersom det skjer endringer vil de blir oppdatert her. Nettversjonen finner du på athene.umb.no Praktisk informasjon Under dette punktet finner du praktisk informasjon du har bruk for som student ved UMB. Forskrifter ved UMB På SiT sine hjemmesider på internett finner du UMBs undervisningsreglement og definisjonsliste. Nåværende og reviderte forskrifter Universitetsstyret vedtok 24. februar 2005 reviderte forskrifter for UMB. Forskriftene gjelder fra og med studieåret 2005/2006. UMBs reviderte forskrifter som gjelder f.o.m Forskrift om studier med utfyllende bestemmelser Forskrift for eksamen med utfyllende bestemmelser Forskrift om krav til bachelorgraden ved UMB med utfyllende bestemmelser Forskrift om opptak med utfyllende bestemmelser Utfyllende bestemmelser til forskrift om krav til mastergrad Forskrift for graden Philosophiae doctor (PhD) Studienemnda har vedtatt følgende instrukser for avvikling av eksamen: Instruks for eksamensinspektører ved sentralt skriftlig prøve Instruks for bruk av PC ved sentralt avviklet skriftlig prøve under tilsyn Instruks for eksaminander ved sentralt avviklet skriftlig prøve under tilsyn Instruks for eksaminander ved sentralt avviklet muntlig prøve Instruks for sensorer Avtale om sensuroppdrag Interne rutiner Retningslinjer for behandling av fusk / forsøk på fusk til eksamen/prøve

11 Innledning - 10 Følgende regelverk foreligger fra UFD: Lov om universiteter og høgskoler Forskrift om krav til mastergraden Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler og lov om private høyskoler Forskrift om grader og yrkesutdanninger Utdanningsplaner Alle studenter som tar studium av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal ha en utdanningsplan. Utdanningsplanen er en avtale om hvilke plikter og rettigheter studenten og institusjonen har overfor hverandre. Utdanningsplanen skal være et verktøy ved planlegging og gjennomføring av et studium. Den skal vise hvordan institusjonen legger til rette for at studentene skal komme gjennom et definert læringsmål på normert tid, og synliggjøre studentens ansvar for å oppfylle de studiekrav institusjonen stiller, i form av krav til deltakelse, obligatoriske arbeider og studieprogresjon. Utdanningsplanen er regulert i revidert Lov om universiteter og høgskoler 44b. Utdanningsplanen består av to deler: Generell del felles for alle Individuell del hvor du planlegger ditt studieløp Semesterregistrering Alle som skal studere og/eller ta eksamen ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) må betale semesteravgift og semesterregistrere seg. Du må godkjenne utdanningsplanen din for å bli semesterregistrert. Uten oppmelding - ingen eksamen. Husk at DU må sjekke at du er oppmeldt! Semesterregistrering omfatter: betaling av semesteravgift semesterregistrering eksamensoppmelding utstedelse av semesterkort utstedelse av studentkort Semesterregistering skjer via StudentWeb er en webapplikasjon for kommunikasjon mellom studenter og universitetets studentsystem FS. StudentWeb omfatter blant annet: godkjenning av utdanningsplan/semesterregistrering adresseendring eksamensoppmelding, trekk før eksamen eksamensresultater betalingsinformasjon Er du usikker på hvordan du skal gå frem i StudentWeb, finnes det en manual på SiT sine hjemmesider. Her vil du også finnes mer informasjon om hvilke andre tjenester StudentWeb inneholder. Semesteravgiften må være betalt før du kan semesterregistrere deg. Ny fil med betalingstransaksjoner hentes hver dag fra Bankenes betalingssentral. Det kan ta opp til en

12 Innledning - 11 uke fra du har betalt, til betalingen er registrert. I tillegg til eksamensoppmeldinger, skal studenten kontrollere at person- og studieopplysninger er riktige. Pass derfor på å oppdatere ved eventuelle endringer. Time- og eksamensplaner Time- og eksamensplanen for emnene gitt ved UMB er tilgjengelig på SiT sine hjemmesider på internett eller athene.umb.no. Timeplanen har flere fremvisninger, som emne, klasse, lærer og rom. Eksamen På SiT sine hjemmesider finnes informasjon om eksamensoppmelding, eksamensplan, trekkfrist, hvor en finner eksamensresultatet, utvidet tid, klage på resultat m.m. Eksamensdatoene finnes også på Studentweb under "eksamensmeldinger" når eksamensperioden nærmer seg. Hvordan eksamen skal gjennomføres er angitt for hvert emne. Eksamen kan være langsgående vurdering eller avsluttende eksamen. Det kan i tillegg være krav om at visse obligatoriske aktiviteter som f. eks seminarer, ekskursjoner og lignende skal være gjennomført. Som tegn på bestått eksamen gis vanligvis en bokstavkarakter hvor A er beste, og E er dårligste ståkarakter. Karakteren F er ikke bestått. Det kan også gis karakteren bestått/ikke bestått. Lesesaler/kollokvierom Ta kontakt med instituttet for ditt studieprogram, hvis du har spørsmål vedrørende lesesalsplasser. Hovedlesesalen finner du i Tårnbygningen. Du finner også lesesaler i f. eks Urbygningen, Sørhellinga, Husdyrfagbygningen, Parkgården, Jordfagbygningen, Naturum, Skoggården, Meieriet og Bioteknologibygningen. Liste over lesesalsplasser/kollokvierom, oversikt over felles student-datasalene og en oversikt over områdene som er bygd ut med trådløst nettverk finnes på SiT sine hjemmesider Funksjonshemmede studenter Har du en funksjonshemming, og dermed behov for hjelpetiltak i studiesituasjonen, ta kontakt med: Eva Revhaug, Seksjon for kandidat og forskerutdanning (SKF) 1. etg Cirkus Tlf: , Delstudium i utlandet UMB har i mange år hatt en høy andel av studenter med delstudier i utlandet. Et slikt delstudium kan vare i 3-12 måneder og skal inngå som en del av graden fra UMB, uten at du taper tid i studiene dine. Det finnes mange gode grunner til å reise ut: Språk: Du blir aldri like "flytende" dersom du holder deg i Norge! Engelsk kan du, prøv noe du ikke mestrer. Da får du også tilbud om svært gode stipend til språkkurs. Personlig vekst: Å stå på egne, skjelvende bein gjør deg til syvende og sist tryggere! Dessuten får du et internasjonalt kontaktnett og økt forståelse for andre lands kulturer.

13 Innledning - 12 Faglig utvikling: Du kan utvide horisonten din i et faglig miljø som utfyller og styrker utdanningen fra Norge. Jobb: Arbeidsgivere foretrekker søkere med internasjonal erfaring. Økonomi: Studielånet rekker lenger i land med lavere priser. Lånekassen gir dessuten ekstra støtte til reise og språkkurs. Med Erasmus- eller Nordplus-stipend får du enda mer penger å rutte med! Utveksling trinn for trinn Det finnes en million gode grunner for å ta deler av UMB studiet ditt i utlandet. Men hva må du gjøre før du kan sette deg på flyet og suse avgårde til DITT nye utenlandske studiested? Huskeliste Ca 1 år før utreise: Finn verdensdel, land og universitet Skaff søknadspapir, studiekatalog og informasjon om det utenlandske lærestedet (SiT kan svært ofte hjelpe deg) Gjennomfør eventuell språktest om det kreves av universitetet du vil søke på. (Om du reiser på en av UMBs avtaler hender det ofte du er fritatt for dette.) Skal du studere på et annet språk enn engelsk eller skandinavisk? Da har du rett på kr i språkstipend hvis du tar et måneds språkkurs i forkant. Søk evt. om stipend fra NOVA/Nordplus (Studier i Norden), Erasmus/Sokrates (Studier på europeiske universiteter UMB har avtale med) eller om plass på en av UMBs bilaterale avtaler (Noen universiteter i Canada og USA) innen 1. FEB. Denne fristen gjelder uavhengig om du ønsker å dra ut i høst- eller vårsemesteret. Søk om forhåndsgodkjenning av emner, prosjekt, feltarbeid og liknende. Lever skjema for dette til studieveilederen på instituttet ditt. Skjemaet kan fåes i papirformat på SIT eller finnes på nettet. Kontakt evt. ambassaden til landet du skal til for å få greie på regler og prosedyre for å søke om visum. Ca. 1/2 år før utreise: Søk om opptak og hybel privat eller gjennom universitetet. Mange av universitetene UMB har avtale med assisterer med dette. Søk om støtte fra Lånekassen. Etter at du har fått forhåndsgodkjent emnene etc. du ønsker å ta, kommer du innom SiT og får fylt ut et "grønt vedlegg". Dette legger du ved din søknad til Lånekassen for det/de semesteret/ene som du skal være ute. Har du allerede bekreftelse på opptak til språkkurs, så legg også ved dette (kan evt. ettersendes). Det samme gjelder kvittering for evt. betalte skolepenger. Evt. søk om visum etter mottatt opptaksbrev. Husk også å planlegge evt. vaksiner og bestilling av flybilletter i god tid på forhånd!

14 Innledning - 13 Før avreise: Betal semesteravgift og semesterregistrer deg ved UMB innen angitt frist! Husk også forsikring, valuta, vaksinering, omadressering av posten, ekstra bankkort etc. Web-baserte emneevalueringer Web-baserte emneevalueringer er en sentral del av UMBs system for kvalitetssikring av studiene (KSU), som ble godkjent av det norske akkrediteringsorganet NOKUT våren Studentstyret har vært med på å lage evalueringsskjemaet, og Studienemnda har overordnet ansvar for kvalitetssikringen. Evaluering Mange lærere supplerer de web-baserte sluttevalueringene med midtsemesterevaluering for å rette på problemer underveis. Instituttene og lærerne har egne rutiner og metoder for dette. Etter at undervisningen i emnet er ferdig vil alle som har meldt seg opp til eksamen få et elektronisk spørreskjema sendt til sin student e-postadresse. Det tar ca. 10 minutter å fylle det ut og sende det inn over internett - enkelt og greit! UMB garanterer at svarene er helt anonyme. Engelsktalende studenter kan velge en engelsk versjon. Oppfølging Hvordan blir så studentenes tilbakemeldinger fulgt opp? Studienemnda har bestemt at både læreren og instituttets undervisningsutvalg skal vurdere resultatene fra emneevalueringene og bestemme hvilke forbedringstiltak som skal gjennomføres. Studentene er representert i undervisningsutvalget. Eksempel på forbedringstiltak kan være pedagogisk opplæring av lærere, endring av lærernes arbeidsoppgaver, flere assistenter, revisjon av emnets innhold, nye undervisningsmetoder eller tilrettelegging på web. Instituttene rapporterer om oppfølgingen i sine årsrapporter. Heldigvis er det ofte også slik at studentene er godt fornøyde og gir lærerne ros. Instituttene har ulike måter å premiere lærerne som får svært gode evalueringer. UMB deler ut Utdanningsprisen som skal stimulere til økt utdanningskvalitet på universitetet. Resultater Lurer du på hva tidligere studenter mente om et emne? Resultatene av undersøkelsene er offentlig tilgjengelig på UMBs og SiTs sider. Det omfatter bare tallmaterialet; kommentarer behandles konfidensielt. Foreleserne vil ofte orientere om den siste evalueringen og eventuelle forbedringstiltak, på de første undervisningsdagene. Resultater av emneevalueringene er også oppsummert i Årsrapporten om studiekvalitet. UMB er avhengig av at flest mulig deltar i de web-baserte emneevalueringene. Det sikrer at informasjonen er troverdig og pålitelig. Svarprosenten pleier å ligge på 60-65% fra de som har fullført emnet og mottar skjemaene. Dette er svært bra, men kan bli enda bedre! Belønning Som takk for din innsats og en ekstra motivasjon til å svare, pleier studieadministrasjonen å ha en premietrekning blant de som har svart. Som oftest deles det ut flere firesifrede gavesjekker på Boksmia hvert semester. Kanskje du vinner neste gang!

15 Innledning - 14 Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap (UMB) yter bibliotek- og dokumentasjonstjenester primært til forskere og studenter ved UMB. Biblioteket har PC'er som studenter og ansatte kan benytte for å søke etter artikler og bøker verden over. Her kan du praktisere dine datakunnskaper og finne frem til litteratur som du kan benytte i studiet. Kurs i referansehåndteringsverktøy Biblioteket har tegnet site lisens på Endnote, Reference Manager og RefWorks. Dette betyr at alle ansatte og studenter ved UMB får gratis tilgang til produktene. Avtalen dekker også installasjon av programmene på hjemme-pc. Programmene holder styr på dine litteraturhenvisninger til bøker, tidsskriftartikler, internettsider o.l. Nå trenger du ikke lenger lete etter gule lapper, eller prøve å huske hvilken bok som var så god i fjor - og som du så gjerne skulle funnet tilbake til. Kurs i litteratursøking for studenter og ansatte Kurset er primært beregnet for studenter som jobber med bachelor-, master-, semester-, eller prosjektoppgaver samt forskere og andre som har behov for å søke og bestille/laste ned litteratur fra bibliografiske- og full-tekst databaser (elektroniske tidsskrifter). Når og hvordan får du hjelp? Du er velkommen i Tårnbygningen hver dag mellom kl. 09:00 og 17:00. Her finner du også en egen veiledningstjeneste hvor du enten får hjelp med en gang, eller du kan avtale tid for å få hjelp til å finne frem til de riktige databasene. På Bibliotekets hjemmeside, finner du mer informasjon om Bibliotekets tjeneste- og kurstilbud. Velferd og det sosiale og politiske liv I takt med studiet skal livet leves på best mulig måte. Hva tilbys av studentfaciliteter og boliger? Hva med studentmiljøet og det sosiale liv? Studentsamskipnaden Nettadresse: Alle studenter i Norge er pålagt å betale semesteravgift til en studentsamskipnad. Som student ved UMB skal du betale kr 240,- pr. semester til Studentsamskipnaden i Ås. Dette inkluderer kr 20,- til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH). Studentsamskipnaden i Ås ble opprettet i 1955, og er hjemlet i lov av Om Studentsamskipnader. Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) skal være studentenes velferdsorganisasjon ved UMB, og skal: - tilby studentene gode og rimelige velferdstilbud - fremme studentenes interesser - bidra til at UMB blir attraktivt som studiested og arbeidsplass Studentsamskipnaden i Ås driver studentboliger, idrettshall, bokhandel, trykkeri, restaurant og kantiner, utleie av møte- og festlokaler, barnehage og kiosk. SiÅs skal gjøre sitt beste for at hverdagen din som student blir god. Mer om dette kan du lese i «ABC for Thorvald og Thora» som alle Ås-studentene får etter opptak ved UMB, eller på nettsidene til SiÅs.

16 Innledning - 15 Studentsamfunnet i Ås Nettadresse: Det er i studentmiljøet ved UMB ulike foreninger og lag som hver for seg og i samspill utgjør et unikt fritidstilbud med rikelige utfordringer for de fleste. Studentsamfunnet i Ås er den eldste og kraftigste medlemsorganisasjonen. Studentsamfunnet eier bygningen som danner rammen om de fleste kulturaktivitetene i miljøet. Studentstyret og studentdemokratiet Nettadresse: Studentstyret (NSU Ås) tar seg av alt som angår studentdemokratiet. Herunder den daglige kontakten med SiÅs og kontakt med de forskjellige studentrepresentantene til diverse styrer, råd og utvalg. Studentstyret er det administrative overhodet til Studenttinget, men det er Studenttinget som gir føringene for studentstyrets arbeid. Studenttinget består av valgte representanter fra hvert institutt + valgte medlemmene av studentstyret. Øverste organ i studentdemokratiet er Allmøte. Her har alle studenter møte og stemmerett. Valg av blant annet studentrepresentanter til universitetsstyret skjer her. Valg av representanter til Studentstyret skjer på allmøte som holdes hver høst og vår. På instituttallmøtet velges studentrepresentanter på instituttnivå. Alle studenter ved studieprogram som instituttet er kontaktpunkt for, har møte- og stemmerett. Fakta om UMB Forløperen til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges landbrukshøgskole ble opprettet i Fra 1. januar 2005 skiftet institusjonen navn og status til Universitetet for miljø- og biovitenskap. Det moderne universitetet UMB skal være en sentral aktør innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene; biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag. Undervisning og forskning omfatter i dag arealplanlegging og eiendomsfag, plantevitenskap, husdyrfag, karttekniske fag, landskapsarkitektur, naturforvaltning, naturvitenskapelige fag, matvitenskap, skogfag, teknologiske fag, økonomi- og ressursforvaltning og akvakultur. Det er for tiden rundt 2800 studenter ved UMB, og ca. 150 av disse er fra andre land enn Norge. Hvert år blir rundt 800 studenter innskrevet ved universitetet, og halvparten av disse er kvinner. Det er ca. 870 ansatte ved universitetet, hvorav 440 i vitenskapelige stillinger. Urbygningen Foto: Håkon Sparre Universitetet har gjort seg bemerket internasjonalt innenfor miljø og biovitenskap, blant annet når det gjelder genomforskning og praktisk anvendelse av genkunnskap i produksjon av mat fra fisk, planter og husdyr. Organisering UMB eies av Utdannings- og forskningsdepartementet, og ledes av et universitetsstyre med 11 medlemmer. Rektor er styrets leder. Styret velges for 4 år om gangen. Rektor representerer universitetet utad og fører tilsyn med virksomheten. Administrerende

17 Innledning - 16 direktør leder de sentrale administrative funksjonene. UMB har i dag 8 institutter og 3 sentre: - Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier - Noragric - Institutt for landskapsplanlegging - Institutt for matematiske realfag og teknologi - Institutt for naturforvaltning - Institutt for plante- og miljøvitenskap - Institutt for økonomi og ressursforvaltning - SHF - Senter for husdyrforsøk - SKP - Senter for klimaregulert planteforskning - SEVU - Senter for etter- og videreutdanning I tillegg er det ved UMB i dag to nasjonale spissforskningssentre: - APC - Aquaculture Protein Centre (senter for fremragende forskning) - Cigene - Centre for Integrative Genetics (Fuge-senter) Universitetsstyret Fra 1.august 2005 har universitetsstyret følgende medlemmer: Rektor Knut Hove Professor Birger Solberg - vararepresentant: Professor Øystein Dick Professor Anne Marte Tronsmo - vararepresentant: Professor Brit Salbu Stipendiat Mari S. Tveit - vararepresentant: Stipendiat Stein Joar Hegland Rådgiver Inger Anni Schult - vararepresentant: Mester Jon Grønli Olafsen Student Ruth-Marie Nymark - vararepresentant: Kirsti Bjørge Student Jan-Olav Øderud - vararepresentant: Thea Aasbrenn Eksterne styremedlemmer: Siri Bjerke, Geir Isaksen, Anne Sæterdal og Terje Johansen Studier Studiene ved UMB gir en bred utdanning som kombinerer en grundig teoretisk vitenskapelig utdanning med praktiske øvelser. Sentrale fagområder er mat, miljø, genetikk, bioteknologi, arealplanlegging og næringsutvikling. UMB har 13 bachelor- og 37 masterprogram (11 femårige- og 26 toårige program). 7 av masterprogrammene blir undervist på engelsk. I tillegg til dette er det også tilbud om praktisk pedagogisk utdanning i naturfag og naturbruk som heltids- eller deltidsstudium, og 5-årig lektorutdanning i naturvitenskapelige fag. Etter masterstudiet, kan studentene fortsette med 3-årig forskerutdanning som fører fram til doktorgraden (PhD). UMB har også rett til å tildele graden dr.philos., som gis på bakgrunn av en selvstendig og original vitenskapelig avhandling. UMB har samarbeid med en rekke utenlandske universiteter og 30 % av studentene velger å studere en periode i utlandet. Alle studenter er garantert hybel det første året gjennom Studentsamskipnaden. De fleste

18 Innledning - 17 studenthybler ligger i gang- eller sykkelavstand til UMB. Universitetet har eget fotball- og idrettsanlegg, egen idrettshall og en lysløype. I idrettslaget praktiseres de fleste sommer- og vinteridretter. Volleyball, fjellsport, orientering og friidrett/løping har et meget høyt og aktivt nivå. Det er 1,5 km til det nasjonale roanlegget ved Årungen. Studentmiljøet er oversiktlig og en blir lett kjent med hverandre. Det er 70 lag og foreninger ved UMB, og de fleste har sin base på Studentsamfunnet, som er studentenes treffsted. SEVU - etter- og videreutdanningsseksjonen ved UMB gir kurs som er rettet inn mot konkrete behov i ulike deler av arbeidslivet. Kursene er forskningsbasert med vekt på faglig kvalitet og er fleksible og praktisk tilrettelagt for yrkesaktive. Forskning Forskningen ved UMB omfatter både grunnforskning, målrettet grunnforskning og anvendt og næringsrettet forskning. Forskningen er basis for utdanningen og forskeropplæringen. Tre satsingsområder utgjør UMBs kjerneforskning: miljø, mat og bioteknologi. Dette er områder som er i vekst både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg satses det på to tverrgående aktiviteter: akvakultur og næringsutvikling. UMB har også stor aktivitet innen utviklingsforskning, primært rettet mot Afrika og sentral-asia.

19 Innledning - 18

20 Augustblokk: Oppmeldingsfrist fredag 18. august Høstparallell: Oppmeldingsfrist fredag 15. september Januarblokk: Oppmeldingsfrist mandag 15. januar Vårparallell og juniblokk: Oppmeldingsfrist torsdag 15. februar Studieveiledning: Omslag1og4.indd :00:42

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen.

Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. Nr. Slide Tekst 1 Intro: Introduser deg. Nevn hva du studerer og hvor du er fra. Lag en overgang fra det du sa på kortpresentasjonen. I dag har du mulighet du stille spørsmålene som kan bestemme din fremtid.

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret: 01.04.2014 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen

Detaljer

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i

STUD IEHÅN 08-09. A v d e l i n g f o r t e k n o l o g i STUD IEHÅN 0809 v d e l i n g f o r t e k n o l o g i Kontaktinformasjon vdeling for teknologi vdelingens servicesenter Besøksadresse: Postadresse: Tlf.:/faks: Epost: E.C. Dahls gate 2 700 Trondheim 73

Detaljer

Studietilbud ved NMBU 2015

Studietilbud ved NMBU 2015 Studietilbud ved NMBU 2015 Skoletjenesten ved NMBU Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap

Detaljer

Håndbok for studenter (Versjon august 2012)

Håndbok for studenter (Versjon august 2012) Håndbok for studenter (Versjon august 2012) 1 2 OM HÅNDBOKEN 3 NY STUDENT PÅ NVH 4 Opptak og mottak 4 Kort introduksjon til oppbygging av NVH og studieorganisering. 4 Informasjon ved studiestart 5 STUDIEADMINISTRATIVE

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning

Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning ARBEIDSNOTAT 18/2005 Synnøve Skjersli Brandt og Vera Schwach Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning En pilotstudie om bruk av engelsk i fem fagtilbud ved fire læresteder NIFU STEP Studier av

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer