MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotary venner. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012"

Transkript

1 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary venner. Et nytt Rotary år godt i gang og alle komiteene har hatt møter. Styret var samlet kveld til ide dugnad og agenda er staket ut en tid fremover. Målsettingen er kameratskap og interessante møter hvor vann er en del av temaet, og selvfølgelig boksalget. Styret hadde en liten diskusjon om vi er en gubbegjeng og stedbundet til det trygge og faste eller om vi er fleksible og kreative. En flytting av møtested på kort varsel kan av og til være riktig mener styret om det er noe spennende av interesse. Ingen behøver å møte opp på feil sted da alle har mobiltelefon hvor SMS og den type beskjed formidles. Styret mener at å plukker det beste fra fjorårets klubbkonsept om møter, tema og bedrifts-besøk er riktig og kanskje komme med nye innspill. På område rekruttering, må vi gjøre et krafttak. Tenk på dette du også, kanskje du kjenner en som kan passe. Ole Enger vil gjerne ha innspill. Distriktskonferansen i slutten av måneden er president og innkommende påmeldt. Der samles alle klubbene i 2260 og det ser jeg frem til. Alltid artig å treffe nye mennesker. Skjeberg Rotary Klubb er din klubb, møt opp å bidra til vennskap. Nr. 1-2 Årgang 37 Juli August 2012 Klubbinformasjon: Charterdato: 22. mai 1975 Skjeberg Rådhus (Kantina) Møtetid: Onsdag kl Styret: President: Visepresident: Sekretær: Kasserer: Past President Styremedlem: Jan Willy Damsleth Lasse B Lundgaard Herleik Rønningen Per Halvorsen Per Sundby Jørgen Winsvold Månedsbrevkomité: Kai Brandstorp - Per Brevik - Ragnar Faale Ivar Haug Øivind Kjølberg Lasse Lundgaard Tor Lystad Morten Pehrsen Stoff til månedsbrevet: Per Brevik Løkenveien Klavestadhaugen e-post: Møteprogram: "Dommen er falt" Refleksjoner v /Thorer Ytterbøl m/flere Tune RK Quality Hotell kl "Ut i det blå" Rådhuset kl Rekruttering v/ AG Rolf Nesteng Mitt yrke v/ Bjørn Strand President 12-13, Jan W. Damsleth

2 Referat fra klubbmøte 8. august 2012 Fødselsdag: Møtt i andre klubber: Tilstede: 54 % Ragnar Faale Jens Grønnerød Sommerminner Per Christian Solberg Rolf Jul Strand 4. juli (70 år), Per Halvorsen 11. juli, Roger Johannessen 16. juli, Ivar Haug 23. juli og Per Henrik Eriksen 2. august. Bjørn Strand i Sogndal RK President Jan Willy Damsleth ønsket velkommen til første møte i det nye rotaryåret, og ba deretter 70-årsjubilant Rolf Jul Strand komme fram og motta gave fra klubben noe Rolf satte stor pris på. Deretter opplyste presidenten at han hadde tatt seg den frihet å gå til innkjøp av 40 stk. Norsk Rotary Håndbok som medlemmene kunne kjøpe for kr 25 pr. stk. Videre opplyste han at det ble arrangert seminar for Rotarianere i Rakkestad 29. aug. og at klubben burde delta i dette. Bjørn Strand hadde vært på rotarymøte i Sogndal RK og overleverte presidenten flagg derfra. Sommerminner Først ut var presidenten som hadde vært hjemme i ferien og ordnet med båt, hage og brukt tid på å lese en interessant bok om siste verdenskrig. En fin tur til Kr.sand ble det også tid til. Thor OttoTrapness hadde sammen med Anne Helene brukt noe tid på fiske av makrell som dessverre fikk en brå slutt pga. at Anne Helene var uheldig å falle og fikk brudd i begge håndleddene og kneet. Tor Otto fikk med det en stor utfordring i hjemmet samt å bistå Anne Helene. Jørgen Winsvold og kona hadde vært på biltur med campingvogn helt til Tromsø og kunne fortelle om forskjellige episoder på reisen både til og fra Tromsø. Det dårlige været satte sitt preg på hele turen. Jens Grønnerød hadde brukt mye av sommertiden til å hjelpe sin datter med et stort nybygg (grisehus) på gården på hele 800 kvm. og som rommet hele 700 griser (2100 på årsbasis). Det gjensto imidlertid mye arbeid før det kunne ferdigstilles. Gunnar Roen fortalte om et lengre opphold i Spania med sol og varme med unntak av en dag. Ole Enger hadde vært på hytta på fjellet der det er mye arbeid som må gjøres. Han hadde anskaffet et motorisert hjelpemiddel som hadde vært til stor hjelp. Jens Westberg fortalte om tur til Sverige (Ranseter i Värmland) sammen med Jens Grønnerød og ektefeller. Der opplevde de mye god underholdning, bl.a. populærmusikk der norske orkester også deltok. Til slutt en takk til Anna og Jens for serveringen nystekte vafler og kaffe.

3 Referat fra klubbmøte 15. august 2012 Høysand Bad restauranten. Skjebergkilens Marina; "Fra stor til større" Høysand Camping. Per Chr Solberg, Foredragsholdere: Einar Evensen (styreleder) Olav Eriksen (daglig leder) Fødselsdag: Per Kr. Kristiansen 12/8 Møtt i andre klubber: Tilstede: 74,3 % Kai Brandstorp Høysand Bad / hotellet har gjennomgått en stor oppussing hvor spesielt restauranten med terrassen er blitt fornyet. Det er brukt mye penger. Høysand Bad eies 99 % av Sarpsborg kommune og driften inkluderer også av campingplassen. All offentlig eierskap må preges av ryddighet og åpenhet. Man må være spesielt skjerpet mht. lovlighet. Det er et driftsbudsjett på 1,7 mil. i omsetning og et null resultat. Mye er også investert i uteområdet på og rundt anleggene. Arealutnyttelsen er bedret. Fin utsikt fra terrassen gav et solid inntrykk av godt arbeid så langt. Det ligger 110 faste vogner årlig samt 40 korttidsplasser. Det er også 31 hytter av meget varierende kvalitet. Kvaliteten på hytter må opp, skal man drive med hytter. Hvor mange blir også et tema. Kiosken i Sandvika er også et ansvar. Revebukta camping i Åserød er også under samme felles administrasjon som Høysand Bad og Skjebergkilens Marina (ved daglig leder Olav Eriksen og hans stab). Revebukta har en langsiktig driftsavtale med kommunen. Dette for å kunne satse med forbedring av struktur, opprydning av arealet samt investeringer i infrastruktur / hygieneanlegg. Begge steder bør fremstå som klare publikumsfavoritter. Skjebergkilens Marina ble etablert i Eies av Sarpsborg kommune ca. 92 % og Eidsberg og Rakkestad kommuner ca. 8 %. Østfolds største marina med 950 båtplasser og stort opplagsområde (600 båter). Omsetter for 23 mil. i 2012 og har 14 årsverk (ca. 23 inkl. deltids) med et netto resultat på 2 mil. før skatt. Man skal bygge ut anlegget med 350 båter i perioden , en kostnads beregnet til mill. Brygger bygges av egne ansatte utenom sesong. Man blir derved Oslofjorden største utenfor Oslo. Konseptet er å utvikle et mest mulig profesjonelt og komplett tilbud. Planene innbefatter et stort areal. Man har møtt på flere hindringer under prosjektutredningen så som rød listede sandskjell når man planla å fylle ut hele bukten sør for dagens anlegg for å nevne et eksempel. Dette er nå avklart og man starer spunsingen av dette området i høst og legging av moloen i 2013 som skal gå over mot Kjerringholmen (gjenstår 40 meters seilingsport). Butikken skal utvides og utvikles slik at man kan tilby alt en båteier ønsker. Restauranten skal også ivaretas på best mulig måte. Man tilstreber seg på å ligge 30 % under i pris enn hva som er tilfelle i markedet (noe enkelte av båteierne vel ikke er helt fortrolige med). Miljø: marinaen er blant de mest miljøvennlige. Toalettømming fra båter vil bli et krav og det forberedes for et slikt tilbud. Kildesortering har vært i drift lenge (olje, slamtømming, vask av båt og behandling av bunnstoff). Snart må man ha underlag når man selv behandler båtene under på opplagsplassen. Man er selvsagt svært opptatt av brann og har maks øvelser/ kursing i å håndtere eventuelt brann. Olav sier hver ansatt vet nøyaktig hva man skal gjøre ved et eventuelt uhell. Kommunalt eierskap/ drift. Einar (tidl. rådmann i Sarpsborg) hadde en grei og forståelig orientering om dette emnet. Som flere stilte spørsmål ved. Politisk valg er tatt om et ønske å tilby innbyggerne et godt tilbud. Det er helt vanlig også andre steder i Norge, i Sverige. Selv i USA kunne Einar fortelle om at han hadde spilt golf på offentlige eide baner. Det stilles strenge krav til korrekthet i offentlig eierskap og som nevnt i forhold til lovverket. Tilbudet kommunen skal gi skal være konkurransedyktig slik at innbyggerne er fornøyde. Vi takker Høysand Bad for god bevertning og nevnte herrer for fine innlegg.

4 Referat fra klubbmøte 22. August 2012 Skjeberg Rådhus Per Christian Solberg Fødselsdag: Møtt i andre klubber: Kjell Lunde i Borge RK Tilstede: 76,5 % Tor Arne Lystad Inntrykk fra sommercamp i Canada v/mathias Olsen Presidenten åpnet møtet og fortalt om 2 episoder han hadde opplevd i løpet av sommeren. En gledelig opplevelse og en som ikke var like hyggelig. Det første var et kjøp av en VW boble på Sørlandet (har tidligere eid samme bilen) og en hyggelig hjemtur med denne, uten noen problemer. Den andre opplevelsen var jomfruturen med båten sammen med sin hund. De ble passert av redningskrysseren som ga full pinne og endevendte alt innventar i båten, og skremte hunden, som i ettertid ikke var like villig til å entre båten. Han overlot deretter ordet til bokgeneral Per Sundby som minnet om boksalget, og orienteringen som tidligere var sendt ut på mail. Jørgen fikk så ordet for å informere om at hagemøtet hos han måtte avlyses. Dette fordi tiden til forberedelsene ble for kort. Deretter ble ordet gitt til vår foredragsholder, Mathias Olsen. Han presenterte seg selv og fortalte at han bodde på Bede, og at han var ferdig med gymnaset. Han hadde sommerjobbet på Coop i sommer. Senere skulle han til Buenos Aires i Brasil for å jobbe som frivillig frem til Jul. Bakgunnen for at han kom med på denne turen i regi av Rotary, var at han hadde hørt om dette, og kontaktet Skjeberg RK. Vår internationale komite hjalp han, slik at han fikk ordnet de ulike formalia og søkt. Han var da en av de heldige og fikk bli med på denne campen. Han gikk deretter i gang med sitt foredrag og billedfremvisning om sommercampen i Canada. Campen ble avholdt i Byen Sioux Lookout Nord Vest i Ontario i Canada. Deltagerne besto av 15 stk. alle Europeere. Etter ankomsten ble deltagerne fordelt på forskjellige vertsfamilier. Mathias sammen med en deltager fra Belgia ble plassert hos et ektepar fra USA, som hadde sommerhus rett nede ved vannkanten. Her hadde de en egen liten leilighet. De tre første dagene bestod i trening med kanoene og forberedelser til kanoturen. Deretter fulgte en ukes kanotur gjennom flere sjøer, også bæring av kanoene over land mellom sjøene. Turgjengen bestod av 3 ledere og 15 deltagere og de padlet ca 16 mil. Han fortalte og viste mange flotte bilder fra denne turen og fortalte om livet i campen og det gode samarbeidet dem imellom. De hadde nærkontakt med en bjørn, og de opplevde elg og ørner, som det var mange av i dette området. Hans konklusjon var at turen både var lærerik og opplevelsesrik. Han fikk mange venner fra forskjellige steder i Europa. Noen av disse ville han sikkert ha kontakt med i fremtiden. Han syntes det var flott å se hvor godt mennesker fra forskjellige land og kulturer kunne samarbeide og bo i sammen. Til slutt takket han Skjeberg RK for at vi hadde vært behjelpelig, slik at han fikk denne opplevelsescampen i Canada. Presidenten takket så foredragsholderen og ga han noe godt på veien. Presidenten var ikke ferdig med dette: Han kalte fram ekspresident Per Sundby og overrakte ham blomster for tidligere godt utført arbeid.

5 Referat fra klubbmøte 29. august 2012 Skjeberg Rådhus Østfoldutstillingen 1930 v/ Kari Grindland Olaug Vastveit Fødselsdag: Kai Brandstorp 24.8, Steinar Kjuus 24.8 og Egil Kolberg 25.8 Møtt i andre klubber: Tilstede: 70,3 % Øivind Kjølberg Presidenten ønsket velkommen til kveldens møte. Han hadde besøkt Steinar Kjuus i anledning hans 75 års-dag den og overrakt klubbens gave. Steinar på sin side takket for oppmerksomheten. Kveldens foredragsholder var Kari Grindland. Hun jobber til daglig ved Østfoldmuseene. Hennes emne var Østfoldutstillingen 1930 vist i bilder fra fotograf Christian E. Larsen. Utstillingen ble avviklet i tidsrommet i Sarpsborg på området nedenfor Kirkegaten skole i nåværende Oscar Pedersensvei. Den gang var ikke området utbygget slik det er i dag. Bildene viste at utstillingsområdet dekket et stort område mellom Kirkegaten skole og det nåværende Stjernebygget. Området hadde i planleggingen et areal på kvm., men måtte utvides. Bildene viste et enormt område med festplass, scener, haller m.v. På den tiden 1930 tallet var det ca motorvogner i Østfold. Fotballbanen, som den gang lå i dette området, ble derfor benyttet til parkeringsplass. Det ble solgt partoutkort m/bilde som inngangsbillett. Bl.a. ble det solgt 4000 kort til Borregaardsarbeidere. Kortet kostet kr.10,- for voksen og kr. 5,- for barn og gjaldt for hele utstillingstidsrommet. Borregaard var en stor bidragsyter til utstillingen. Utstillingen ble åpnet av kong Haakon VII. Bildene viste stor festivitas i Sarpsborg da kongen ankom byen og åpnet utstillingen. De fleste Østfoldbedrifter hadde stand på utstillingen og viste fram sine produkter, bl.a. Lynkomfyren, Sarpsborgkomfyren, Sarpsborg Bryggeri, Asbjørnsens Rørleggerforretning, Borregaard fabrikker m.fl. navn som vekket minner i flere av oss. Det ble også avholdt en landbruksutstilling senere på sommeren. Den ble åpnet av kronprins Olav. Vi fikk se mange flotte bilder fra utstillingen og utstillingsområdet, som på den tiden må ha vært noe stort nærmest en verdensutstilling i Østfoldformat. Det kan bl.a. nevnes at hele utstillingsområdet var steinsatt.

6 Sistesia 100 % fremmøte i august Jan W Damsleth Ole Enger Ragnar Faale Steinar Kjuus Øivind Kjølberg Lasse B Lundgaard Per Løkkevik Gunnar Roen Bjørn O Strand Thor Otto Trapness Kåre Vastveit Jørgen Winsvold 8/8 15/8 22/8 29/8 Snitt 41,2 68,6 66,7 59,5 59,2 Statistikken Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 1. halvår 59,2 Litt fra arkivet: Møte: 12. juli 2000 på Alfheim Fremmøtte: 27 Møteprogram: Gamle minner v/martin Kolberg, dyrlege Ivar Formo, Maridalen RK. S. Fredriksson, Strømstad RK. Møtt i andre klubber: Tor Otto Trapness, Svinesund Fødselsdager: 4/7 Rolf Jul Strand. 11/7 Per Halvorsen. John Karlsen Møtet ble ledet av: Presidenten Dagens foredragsholder Martin Kolberg takket først for oppmerksomheten ved sin 90 års dag, deretter ble oppmerksomheten rettet mot hans oppvekst, utdanning og utøvelsen av sin gjerning som veterinær. Minnene gikk tilbake til den tid han vokste opp i Vestre Brandstorp sammen med Mærragjengen. Han fortalte at hans far kjørte ham til Halden stasjon hvor han tok toget til København for å starte sin utdannelse i August Han fikk hybel i kongens by til kr. 45- pr mnd. og med 70 kr. i lommepenger fikk man knapt en halvliter øl, som den gang bare kostet kr i dansk mynt. I 1937 ble han uteksaminert og kunne starte sin første praksis i mars 1937, i Glengsgt. i Sarpsborg. Martin fortalte om en rekke hendelser i sitt arbeide, bl.a. om munn og klovsyke, miltbrannsykdommer og omstendigheter rundt dette. Den første kua som ble inseminert i Skjeberg var ved Hafslund Hovedgård. Martin hadde en opplevelsesrik tid som veterinær, i alle fall kunne de utall av historier som han fortalte tyde på dette, bl.a. mannen fra Skjebergdalen som ikke hadde mat til sine dyr, men som kunne overrekke fattigforstanderen i Skjeberg kr da han kom til aldershjemmet. I 1937 kostet det kr.2.- for å skrive ut en resept, og kr.12.- for å kastrere en hingst. Senere flyttet han sin praksis til Dronningens gate. Skjeberg Rotaryklubb kan være stolt av ha et medlem på 90 år som Martin Kolberg med så godt minne og så gode fortelleregenskaper. En opplevelsesrik aften, som vi sent vil glemme.

7 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Fra 31.mars til 30. juni i år er det blitt 6437 flere rotarianere i verden. I en periode hvor mange organisasjoner sliter med rekruttering er det hyggelig å se at Rotary vokser. Dette er kopiert fra Rotary.no. Det viser at Rotary internasjonalt er i utvikling og vekst. Dette er gledelig å lese. Likevel sliter flere lokale klubber i distriktet med tilsig av nye medlemmer. Årsakene er mange. Samfunnet vårt har utviklet seg til å bli et samfunn med mange tilbud og muligheter for alle mennesker. Dette gjør at tidspress blir en belastning og stressfaktor, og en må prioritere interesser og tidsbruk. Hva kan du og jeg gjøre for at klubben vår skal få nye medlemmer? Dette har vært diskutert i mange år. I klubben vår har det vært sterke meninger om at kvinner ikke er ønsket. Man føler en trygghet for hverandre slik det er i dag. Dette ønsker man ikke å rokke ved. Vi må huske på at halvparten av de potensielle medlemmene er kvinner, og i Rotarys statutter står det ingenting om kjønnsfordeling i dag; det ble åpnet for kvinnemedlemskap i Det er en organisasjon som skal samle medlemmer fra forskjellige yrker, der man skal fremme vidsyn, øke forståelsen og respekten for hverandre (Wikipedia). Med dette i tankene kan jeg ikke finne noe godt argument for ikke å ha kvinner i klubben. Blant alle komiteene i Rotary er komiteen for medlemsrekruttering. Den skal engasjere seg og være en idebank for å skaffe nye medlemmer til klubben. Men man må huske på at alle har et ansvar for rekruttering. Inviter naboen eller andre som du ønsker skal bli medlem av Rotary til et foredrag. Ved å oppleve stemningen og engasjementet hos våre medlemmer, vil kanskje lysten til selv å bli medlem øke. Nr. 3 Årgang 37 September 2012 Klubbinformasjon: Charterdato: 22. mai 1975 Skjeberg Rådhus (Kantina) Møtetid: Onsdag kl Styret: President: Visepresident: Sekretær: Kasserer: Past President Styremedlem: Jan Willy Damsleth Lasse B Lundgaard Herleik Rønningen Per Halvorsen Per Sundby Jørgen Winsvold Månedsbrevkomité: Kai Brandstorp - Per Brevik - Ragnar Faale Ivar Haug Øivind Kjølberg Lasse Lundgaard Tor Lystad Morten Pehrsen Stoff til månedsbrevet: Per Brevik Løkenveien Klavestadhaugen e-post: Møteprogram: Vennskapsklubb v/intern. komité og budsjettmøte Klubbråd Liv i media v/ forhenv. redaktør i VG Terje Jansson Guvernørbesøk Pratemøte og forberedelse bokmesse Ole Enger Leder for medlemsrekruttering 2012/2013

8 Referat fra klubbmøte 5. september 2012 Fødselsdag: Møtt i andre klubber: Quality Hotell (Intercity-møte v/tune RK) "Dommen er falt". Refleksjoner V/ Thorer Ytterbøl, Kristin Morch og Linda S. Børsand Tilstede: 63,9 % Lasse B. Lundgaard Ytterbøl åpnet møtet og innledet med å si at han ikke var overrasket over dommen Breivik hadde fått. Han ville heller ikke ha blitt overrasket om han hadde blitt dømt utilregnelig. Tilregneligheten bygger i stor utstrekning på at Breivik har planlagt dette i åtte år og at han hadde politiske holdninger som styrte og styrket hans gjerninger. Etterforskningen har vært bra, og utenlandske jurister synes Norge har håndtert saken på en utmerket måte. Breiviks rettssikkerhet har vært godt ivaretatt. Når det gjelder anke, håper Ytterbøl det ikke vil skje av hensyn til de etterlatte. Bistandsadvokat Kristin Morch forklarte at deres jobb var å ivareta ofrenes rettigheter og fremme deres sak. I Oslo Tingrett var det oppnevnt tre koordinerende bistandsadvokater, som skulle representere bistandsadvokatene i Oslo Tingrett (ca. 150 bistandsadvokater var i arbeid). Lokale tingretter var opprettet rundt omkring i landet, en av disse var i Fredrikstad. De kommuniserte med de koordinerende bistandsadvokatene i Oslo. En drapssak tar ofte flere dager. Oslo Tingrett gjorde en fantastisk jobb og løste alle disse sakene på rask og verdig måte for alle ofrene. Skulle man ha gått frem som i en vanlig drapssak i hvert tilfelle, ville det tatt mange år. Bistandsadvokat Linda S. Børsand tok opp emnet erstatning. Erstatningssakene kommer opp senere, da det ville ta for lang tid å ta det nå. Det er kontoret for voldsofre som jobber med dette. Det er ti saksbehandlere som er satt på saken. Taket på erstatningen er hevet til fem millioner kroner. Staten betaler erstatningen og krever i ettertid pengene tilbake av tiltalte. Like skader blir satt i samme gruppe, og på den måten må man ikke behandler hver sak for seg. Ytterbøl mente at det var det samme om Breivik brukte PC eller måtte skrive med penn og papir. Det viktigste er at samfunnet snur ryggen til Breivik. På den måten vil han ikke få grobunn for sine ideer eller tanker, og vil gå til grunne. Ytterbøl mente også at spørsmålet om tilregnelighet/utilregnelighet ikke spilte noen rolle for hvor lenge Breivik blir sittende inne. Ifølge jussen må han sitte inne de ti første årene. Noen politikere har hevdet at han aldri kan komme ut av fengselet, men det får tiden vise.

9 Referat fra klubbmøte 12. september 2012 Sanne og Solli brug "Ut i det blå" Noen ledsagere Fødselsdag: Møtt i andre klubber: Per Frode og Jan W Damsleth i Råde RK Tilstede: 69,4 % Ivar Haug Uti i det blå -turen gikk denne gangen til Sanne og Solli Brug. Ole Dørje ønsket oss velkommen i Smia og bakeriet som i dag fungerer som kafé og trakterte med gulrotkake og kaffe. Han fortalte om oppgangssagene som dukket opp på 1500-tallet. I perioden ble det etablert 2 slike sager i Møllerudbekken/ Ågårdselva. Etter ca. 100 år var hele 22 oppgangssager i drift. De ble drevet av 32 vannhjul. Ett av vannhjulene står på Solli i dag, mens et annet står på Teknisk Museum. Sagene gikk døgnet rundt fra våren og ut i oktober-november. Bruket var som et eget lite samfunn med arbeiderboliger og administrasjonsbygg. Storhetstiden var , da var bruket det største i Nord-Europa. Bruket var en attraktiv arbeidsplass med mange sosiale goder. De hadde eget fattigvesen, lege, jordmor, egne aviser, 2 musikk-korps, egen prest og danselærer og landets beste bruksskole. Den tradisjonelle St. Hansfesten var årets høydepunkt hvor bl.a. forvalter Anton Hansen delte ut gaver de ansatte. Om vinteren var det stille på bruket og da fikk mange gratis opplæring i et yrke (mot å lære bort dette til en annen etterpå). Man forsøkte seg også på eksport av is, men det ble ingen suksess da man var avhengig av robåttransport med isen på slep på flåter nedover Ågårdselva. Gjennom 250 år har det vært hele 12 forskjellige eiere. I 1836 opphørte sagbruks-privilegiene og etter hvert begynte dampsagene å ta over. I 1925 ble bruket nedlagt og solgt til nedrivning. Bruket ble til gårdsbruk, men det forfalt etter hvert. I 1975 ble det satt fokus på at noe måtte gjøres før alt forsvinner. Willy Dørje-Berg kom da på banen og fikk kjøpt det gamle kontorbygget (nå keramikkverksted og utstillingslokale) og møllerens hus (bolig som brant i 1989). Første utstilling var i 1978 med bilder av Reidar Fritzvold. Det kom masse folk og det har nå vært utstillinger 2 ganger pr. år i 34 år med opptil besøkende pr. år. Til slutt fikk vi anledning til å besøke Dronning Sonjas grafiske mappeverk Tre reiser- tre landskap som er et samarbeid mellom dronningen, Kjell Nupen og Ørnulf Opdahl samt at vi også anledning til å beundre utstillingen Dypdykk i dyptrykk med bilder av kunstnere som Rembrandt, Albrecht Dürer, Salvador Dali, Fransisco Goya og Edvard Munch. Om noen hadde med seg bilder hjem etter møtet er imidlertid noe usikkert.

10 Referat fra klubbmøte 19. september 2012 Skjeberg Rådhus Rekruttering Åge Bjor, AG Rolf Nesteng Fødselsdag: Jens Henrik Westberg 14. juni Møtt i andre klubber: Jan Willy Damsleth, Lasse Lundgård, Per Frode Rismark Tilstede: 77,1 % Morten Pehrsen Innkommende president Lasse Lundgård ønsket velkommen til møtet før Øystein Brodal kunne informere om gode nyheter da Borregaard Fabrikker nå var børsnotert. Per Sundby hadde ikke like gode nyheter fra «Greenhouse-prosjektet», fremdriften er ikke som forventet. Skjeberg Rotary har investert kr i dette prosjektet. Kai Branstorp introduserte så kveldens to foredragsholdere, Åge Bjor og Rolf Nesteng, med tema rekruttering. Åge kunne formidle at trenden fortsatt er uheldig, det slutter flere i Rotary enn det begynner. Spesielt bekymringsfullt er at vi ikke greier å forynge oss. I distrikt 2260 har antall medlemmer blitt redusert med 230 medlemmer siden 2005 og bare i perioden 2009 til 2012 var reduksjonen på 199 medlemmer. Åge hadde tro på at trenden kunne snus, men da må vi sette rett fokus. Distriktet har satt som mål for å øke antall medlemmer med 174 (av disse skal Skjeberg Rotary øke med 4 nye). For å oppnå dette samtidig som frafallet skal erstattes, trengs en rekruttering på 371 medlemmer. Dvs at hvert 5 medlem må skaffe 1 nytt medlem (eksempelvis må en klubb på 40 medlemmer skaffe 8 nye medlemmer). Innholdet i klubben (eller mangel på sådan) er ofte årsaken til at mange slutter. Medlemmene må møte opp, ha diskusjoner og være villig til å dele med hverandre. De unge er viktig siden de holder oss oppdatert med hva som skjer. Gode råd til medlemsutvikling var jevnlig oppfølging, verve ressurs-sterke personer, nye yrker, ikke å selge et produkt vi ikke har, velge riktig tema (yngre mennesker har andre tema), passe på å få medlemmene inn i flokken. Det nytter men vi må gjøre noe!!! Rolf støttet Åge i at rekruttering er en viktig og kontinuerlig prosess. Samtlige medlemmer har et felles ansvar. En liten komite som får hele ansvaret er ikke en farbar vei. Det kan lett passifisere de andre medlemmene i klubben. En medlemskomite finnes allerede i klubben, denne komiteen skal drive med medlemsutvikling og må ta opp dette jevnlig. Det må være enkle rutiner for opptak og man bør være bevisst på klassifikasjon. Sørg for at potensielle medlemmer er med på flere møter så de får best mulig innsyn (unngå at folk slutter for tidlig). Diskusjonen beveget seg så uunngåelig innom damer og om vi trengte en ny diskusjon i SR om dette hotte tema. Dette ble blankt avvist da dette er avklart for lenge siden, både i SR og Rotary Norge. Rolf oppfordret oss til å tenke «Rotarianer», ikke kjønn og farge. Men yngre medlemmer og yrkesaktive medlemmer er viktig. Det viser seg ofte at yngre medlemmer (de som begynner i 40-åra) får sentrale roller i Rotary. Ønsketenkningen er at en karriere i Rotary skal telle på CV. Rotary skal være til nytte for medlemmene, og de yngre skal være til glede for eldre medlemmer. Noen hadde også erfaring med at Rotary-nåla kan være nyttig i eksterne miljøer, noe medlemmene bør være oppmerksomme på. (I den sammenheng kunne Rolf informere om en APP på itunes m/alle klubber i verden (club-locator) med kart, program, osv.) Klubbens grunnlag er medlemsmøtene. Noen gode råd er flere yrkesforedrag, tid til diskusjoner, alle må engasjeres etter lyst (alle må få et engasjement), la gjerne yngre få styringa, bruk nye midler som hjemmesider for kommunikasjon. De yngre spør: «What s in it for me?» De spør ikke lenger hva kan jeg gjøre for Rotary. Vi er nødt til å forynge!!!!

11 Referat fra klubbmøte 26. september 2012 Skjeberg Rådhus Mitt yrke (del2) v/ Bjørn Strand Fødselsdag: Øivind Kjølberg 24/9 Møtt i andre klubber: Thor Otto i S. borg Jan Willy og Herleik på Distr. Konf. Jan Willy og Kai hos Åge Bjor (Kongstanken-gruppa.) Tilstede: 88,9 % Kai Brandstorp Presidenten åpnet med å referere fra distriktskonferansen hvor nivået var høyt på de forskjellige foredrag. Igjen et fint arrangement som flere bør delta på. Per Sundby tok stortorsken i Lofoten i går, men mistet telefonen i samme draget. Hilsener til klubben. Vårt siste nye medlem holdt sitt ego foredrag tidligere, men ble ikke ferdig, så her er del 2. Bjørn jobbet mesteparten av sitt liv på de forskjellige fyr i Sør-Norge. Søkte på jobb på Torbjørn skjær (1981) uten at kona Edith viste det. Så fikk han jobben, takket ja, sa opp sin daværende jobb og så fortalte han det til kona. Godt gjort! Men med tre uker fri for Edith og tre uker me n hjemme så ble det et helt ok rytme for begge, må vi anta. Bjørn bodde på Hønefoss og de lurte nok hvordan han kunne klare seg på et fyr. Men Bjørn hadde riktig navn, for det ute het de enten Torbjørn, Tor eller Bjørn. Det kom sikkert frem i søknaden at Bjørn er oppvokst i båt og på sjøen, med elektrikerutdannelse og lang ubåterfaring. Slå den! Torbjørnskjær gav mange opplevelser, og betegnes av at der er mye sjø til tider og vanskelig å legge til. Vaktlagene kunne gå over tiden når de skulle ha fri. Spesielt lite skjær hvor bredden var 110 skritt. Tåkeluren har vel vi fleste hørt støt i 30 sek, slutt i Vaktlagene bestod av 2 mann og det var værobservasjoner regelmessig hver 3. time gjennom hele døgnet (handapparat). Bjørn var der i 6 år før kortere opphold på Søgne og Lista fyr. Så ble det Færder uten for Tjøme. Færder var mer levelig ettersom det består av 3 holmer og med eget vakthus (bygd av Televerket). Bjørn var her i 9 år før det ble Fyrmesterjobb på Lindesnes. Noen av oss erindrer at det på TV ble vist bilde av 2 elger på selve Færder fyrholme. Bjørn leste fra fyr rapportene helt tilbake fra 1872 med uvær og mine som eksploderte samt at lyset ble slukket 8.april 1940 og ble tent igjen 15. mai Først 28. august 1956 ble lykta elektrisk tent. Kort, taktisk opphold på Lindesnes Fyr før fyrmesterjobb på Lyngør fyr. Selv har jeg og andre fra Skjeberg RK besøkt Bjørn på Lyngør fyr. Stor fin holme med flere brygger for i landstigning, eget bolighus, et arbeidshus, selve fyrhuset samt båthus. Her målte man også soltimer og nedbøren som vi husker ble rapportert i værvarslingene i radioen. Etterhvert ble fyrene automatisert over hele sør Norge og man hadde oppsyn 3-4 ganger pr år med opp mot 200 mindre fyrlykter på den kyststrekning man kunne nå pr dag (f.eks. fra Kilsund til Langesund). Man samarbeidet med bl.a. forsvaret. Tilbake til Færder hvor Bjørn var fyret siste fyrmester. Det ble slutt etter 25 år i En film ble innspilt der ute: Farlig farvann hvor Bjørn ble nevnt i rulleteksten!! Takk til Bjørn for to fine yrkesforedrag. Det ble tilslutt opplyst at det er ca bøker hentet til årets bokmesse og vi besluttet å arrangere over to dager hvor søndag blir en mini dag på ca. 3 timer. Vi bør legge inn i annonsen en QR kode (moderne greier) slik at de som vil vite mer finner opplysninger om Skjeberg Rotaryklubb.

12 Sistesia 100 % fremmøte i september Kai Brandstorp Per Brevik Jan W Damsleth Ragnar Faale Jens B Grønnerød Per Halvorsen Jim Johansen Brynjulf Kjenstad Per Kr. Kristiansen Tor Lystad Per Frode Rismark Per Sundby Thor Otto Trapness 5/9 12/9 19/9 26/9 Snitt 63,9 69,4 77,1 88,9 74,8 Statistikken Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 1. halvår 59,2 74,8 Nå er bøkene til boksalget i hus, takket være ivrige medlemmer. Her var det mange Per'er (+ fotografen)

13 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Søndag 4.november kl åpnes litteraturuka i nyoppussede Sarpsborg Scene (tidligere Folkets Hus), og der lanseres Skjeberg Bygdebok bind 3. Da jeg ble pensjonist for 10 år siden til våren, hadde jeg masse planer. Lite visste jeg at 8 av de 10 årene skulle gå med til arbeidet med Bygdeboka. Bind 2 skulle egentlig ha fylt perioden fram til 1940,men var svært mangelfull. Vår første forfatter brukte mye tid og krefter på å rette opp mangelen på 30-tallet, og kom i tidsnød, noe som førte til full stans etter krigen. Da gjenstod hele perioden 1945 til år gikk med til å etablere et nytt forfatterskap med Guro Nordby fra Notodden. Hun hadde bred erfaring som bygdebokforfatter, og samarbeidet med vår bokkomite har vært førsteklasses. Vårt chartermedlem, journalist Rolf Nilsen gikk bort i 1994, og etterlot seg en enorm negativsamling, som sammen med hans samboer Ingrid Aunes samling utgjorde ca negativer. Disse ble, uten krav om honorar, stilt til vår disposisjon. Vi skannet ca. 2000,og har benyttet av disse. Selv har jeg hatt hovedansvaret for krigsperioden, og særlig der har bildesiden vært vanskelig, men de fleste av grenselosene fra Skjeberg har kommet med. Vi vil sikkert få kritikk for ting som mangler, men vi har da prøvd. 160 brev ble sendt til forskjellige foreninger med spørsmål om historikk. Vi fikk svar fra Hvis dere ønsker et eksemplar, blir det garantert å finne på servicetorget i Sarpsborg Rådhus. Nr. 4 Årgang 37 Oktober 2012 Klubbinformasjon: Charterdato: 22. mai 1975 Skjeberg Rådhus (Kantina) Møtetid: Onsdag kl Styret: President: Visepresident: Sekretær: Kasserer: Past President Styremedlem: Jan Willy Damsleth Lasse B Lundgaard Herleik Rønningen Per Halvorsen Per Sundby Jørgen Winsvold Månedsbrevkomité: Kai Brandstorp - Per Brevik - Ragnar Faale Ivar Haug Øivind Kjølberg Lasse Lundgaard Tor Lystad Morten Pehrsen Stoff til månedsbrevet: Per Brevik Løkenveien Klavestadhaugen e-post: Møteprogram: Pratemøte m/ 3. min + bokmesse Intercitymøte Tune RK Bedriftsbesøk hos SA Status på våre prosjekter PS. RAKFISKEN ER SIKRET Thor Otto

14 Referat fra klubbmøte 3. oktober 2012 Rådhuset Vennskapsklubber v/internasj. komite Regnskap og budsjett Fødselsdag: Kåre Vastveit, 27/9 Møtt i andre klubber: Tilstede: 74,3 % Ragnar Faale Presidenten ønsket velkommen til kveldens møte og hadde med hilsen fra Kåre Jørgensen som har vært syk i lengre tid. Han minnet om guvernørbesøket 24/10 og boksalget den første helgen i november. Thor Otto hadde vært på besøk hos Roger Johannessen og hadde med hilsen fra ham. Vennskapsklubber v/intern.komite Øistein orienterte om invitasjon fra Wales om vennskapssamarbeid med vår klubb og som intern. komite mente vi bør stille oss positive til. Øistein kom bl.a. med forslag om at det i den anledning ble laget en vennskapsavtale mellom klubbene. Han ba om klubbens syn på forslagene og klubben sluttet seg enstemmig til disse. Øistein vil jobbe videre med saken overfor Wales. Regnskap og bokfond 2011/2012 Resultatregnskapet for året 2011/2012 viser sum inntekt kr ,19 og sum utgift kr ,69 som gir et undeskudd på kr ,50. Det er i første rekke posten Div. utgifter som har bidratt til dette med en overskridelse på vel kr til inkjøp av div. utstyr. Bokfondets størrelse etter boksalget i nov utgjorde før utdeling kr ,11. Det ble utdelt tilskudd og gaver med kr ,00, og disponibelt fond ved inngangen til rotaryåret 2012/2013 utgjør således kr ,11. Budsjett 2012/2013 Budsjettet er gjort opp i balanse med sum inntekter og sum utgifter på kr I forhold til forrige rotaryår er utgifter til besøk fra Wales fjernet siden de ikke kommer på besøk i inneværende år. Mindre budsjettjusteringer er foretatt på enkelte andre utgiftsposter i forhold til forrige års budsjett. Budsjettfremleggetfor 2012/2013 ble enstemmig vedtatt. Siden det gjensto noen minutter av kveldens møte fortalte presidenten om opplevde lynnedslag og skadeverk noe også flere av medlemmene fulgte opp med egne opplevelser.

15 Referat fra klubbmøte 10. oktober 2012 Skjeberg Rådhus Klubbråd Ingen Fødselsdag: Gunnar Roen 8/10 Møtt i andre klubber: Brynjulf Kjenstad, Steinar Kjuus (Strømstad RK) Tilstede: 82,4 % Ivar Haug Presidenten åpnet møtet og orienterte om utdelt Rotary håndbok. De enkelte komite-formennene ble deretter bedt om å presentere status for sitt område. Medlemsutvikling og rekruttering Ole Enger orienterte blant annet om tiltak for rekruttering. Også denne gang ble temaet kvinnelige medlemmer berørt og Ole mente at det ikke lenger var noen grunn til å være en ren mannsbastion. Entusiasmen var imidlertid ikke overvettes stor blant medlemmene. Ole mente vi burde være komfortable med dagens medlemstall. Program- og månedsbladkomiteen Kai ble introdusert som leder for komité for opplæring og kommunikasjon, men følte seg mer bekvem med ovenstående betegnelse. Møteprogrammet for resten av året var nesten i boks og referentene gjør en grei jobb. Det blir for øvrig intercity-møte på Quality Hotel Distr. programmer og RF Øistein Brodal orienterte om kommunikasjonen med Rotary Club of Welshpool og arbeidet med å formalisere etableringen av klubben som en offisiell vennskapsklubb for Skjeberg Rotary Klubb. Samfunnsengasjement Kjell Lunde orienterte om fire hovedaktiviteter som komiteen har ansvar for. 1. Ett klubbmøte (17.10 Ett liv i media ved Terje Jansson, tidl. redaktør i VG) 2. Bokmessen 3. og Arrangementet på Borgen sykehjem 4. Dugnad (videreføring av oppstartet prosjekt på Hafslund?) Siden aktiviteten til Kamerat-/fest og klubbarr.-komiteen går greit, ble resten av møtet brukt til å gjennomgå aktivitetene ved bokmessen. Bokmessen avvikles lørdag 3.11 kl (fremmøte kl ) og søndag 4.11 kl

16 Referat fra klubbmøte 17. oktober 2012 Skjeberg Rådhus Tormod Jensen, Per Chr. Solberg og Gerd Kristiansen Fødselsdag: Thor Otto Møtt i andre klubber: Tilstede: 80,0 % Øivind Kjølberg Et liv i media v/forhenv. redaktør i VG, Terje Jansson Møtet ble ledet av presidenten, som ønsket foredragsholder og gjester velkommen. Årets rakfiskaften i Borge Rotary finner sted tirsdag 20. november kl Formell invitasjon med opplysninger om påmeldingsfrist mv. kommer senere. Påmelding til Øivind Kjølberg. Kveldens foredragsholder var tidligere redaktør i VG, Terje Jansson. Allerede som ung gutt fattet hans interesse for media, og som 12 åring fikk han jobb som plakatgutt i Demokraten i Fredrikstad. Som plakatgutt skulle han innhente fotballresultater, som ble hengt opp i vinduet i avisen. Lønn: kr. 15,- for en søndag. Som 19- åring fikk han lærlingeplass i Demokraten. Den første store saken han dekket var Lilandsaken, men med årene ble det flere store saker der han tilbrakte dager, uker og måneder i rettsalen. Han fulgte også Skjebergjentene og deres fremgang på håndballfronten, bl.a. med tur til Frankrike og europacup. Våren 1972 fikk han telefon fra VG som ønsket å starte et distriktskontor i Fredrikstad. Han fikk tilbud om jobben og startet opp Der var han i 6 år og dekket det meste av hendelser i Østfold med tekst og bilder. På den tiden ble referatet lest av på diktafon og filmene sendt med tog til Oslo. Han hadde også 3 perioder på tilsammen 1 år i London. Dette var under oppstarten av tippekampene, og han hadde mye kontakt med Arne Scheie, Øivind Johnsen, Rolf Hovden, Bjørge Lillelien m.fl. Under oppholdet i London dekket han også krigen i Nord-Irland. Våren 1978 fikk han tilbud og ny jobb hos VG i Oslo. Det var jobben som reportasjesjef etter Knut Haavik, som skulle starte Se og Hør. Det å overta en jobb etter Knut Haavik var ikke lett, og han brukte uttrykket som "å hoppe etter Wirkola. Våren 1983 begynte han i Fredrikstad Blad og var bl. annet ansvarlig for å legge om avisen til tabloidformat. I 1987 var han tilbake i VG, først som prosjektredaktør og senere som administrerende redaktør. Han var bl.a. ansvarlig for oppstarten av søndag-vg. Til sammen var han 21 år i VG. Som 62 åring gikk han av med AFP og har nå i 4 år pleiet pensjonisttilværelsen.

17 Referat fra klubbmøte 24. oktober 2012 Skjeberg Rådhus Guvernørbesøk DG Jan Eddy Tindlund Fødselsdag: og AG Rolf Nesteng Møtt i andre klubber: Per Andersen (Kypros) Tilstede: 70,3 % Lasse B Lundgaard Styret og komitéledere hadde først møte med AG og Guvernør. Poliobekjempelsen ble tatt opp. Fortsatt er det tre land hvor polio ikke er utryddet, men India er fri for sykdom. Guvernøren understreket at det viktigste i Rotary-klubbene er å ta vare på hverandre og styrke samholdet. Vi snakket videre om våre prosjekter (bokmesse, myggnett, vannprosjekt og drivhus i Don Tong). Vennskapsklubben i Wales ble diskutert, og vi håper å få i stand samarbeid med dem om internasjonale prosjekter. Skjeberg Rotary har fire fellowships. Per Frode Rismark har en av disse i golf. Rolf Nesteng oppfordret klubben til å stille en AG års jubiléet ble diskutert, og vi ble rådet til å finne en guvernør til 2015/2016 i vår klubb. Møte med hele klubben. Per Sundby snakket om forberedelsene til bokmessa. Per Kristian Solberg ble tatt opp som medlem i Skjeberg Rotaryklubb. Deretter gikk ordet til Guvernøren. Han roste klubben for hjemmesiden og prosjektene våre. Han mente at Paul Harris burde deles ut til flere medlemmer i klubben, og ikke bare til personer i nærmiljøet. Han kunne også fortelle at president Tanaka ikke snakker engelsk og må ha tolk. Tanakas tanker går hele tiden til fred og fredsarbeid. Guvernøren nevnte også Gert Danielsen, som jobber med fredsbevarende arbeid, og som ble kidnappet i Jemen. Han skal holde foredrag på et Inter-city møte i Tune Guvernøren snakket varmt om Rotary Foundation, Ryla og Group Study Exchange. Han nevnte også tre store satsingsområder for Rotary: styrke og støtte klubbens AG i alle distrikter, øke humanitært arbeid, og øke allmennhetens kunnskaper om Rotary (der er vi for dårlige). Vi ble enda en gang minnet om å fremme kandidat til guvernør for 2015/2016. NORFO: 6 guvernører samarbeider om felles Rotary-saker. Handicamp: er en sak NORFO jobber med, og som foregår på Haraldvangen. Kr. 50 av vår kontingent går til Handicamp, så alle er med på å støtte prosjektet. Guvernøren ønsket mer aktivitet rundt ungdomsutvekslingen. Han oppfordret også til å bruke distriktets hjemmesider, og å ta opp populære ting som andre kan ta nytte av. Til slutt fikk vi overrakt en vimpel fra president Tanaka. Kvelden ble avsluttet med kaffe og nydelige snitter.

18 Referat fra klubbmøte 31. oktober 2012 Fødselsdag: Thorbjørn Knape 31/10 Møtt i andre klubber: Tilstede: 72,2 % Tor Arne Lystad Skjeberg Rådhus Pratemøte og forberedelser til boksalget Presidenten åpnet møtet på tradisjonelt vis. Presidenten fortalte at han og hans frue hadde deltatt på et møte på Follo Folkehøyskole i forbindelse med Marys Venner. Der snappet de opp ideen om å selge broderte Julekort til inntekt for ovennevnte organisasjon. Kolbotn Rotaryklubb hadde gjort dette med hell. Han forespurte derfor klubben om det var en ide å selge slike i forbindelse med boksalget. Svaret sa seg selv. Det ble naturligvis godt mottatt og vi går for det. Presidenten refererte til en forespørsel fra Åge Bjor, om klubben kunne stille et medlem fra oss, som deltager på Rotarys Fredskonferanse i Berlin 30/11 sammen med han. Etter forespørsel sa Øystein seg villig til dette, hvis det skulle bli aktuelt. Thor Otto ba om ordet og fortalte at han hadde vært på Ferie på Malta. Han hadde bestemt seg for å besøke en av de 2 Rotary klubbene der nede, men da han oppdaget at Russland hadde missekonkurranse på hotellet han bodde på, med en rekke skjønnheter tilstede, ble valget lett. Det ble ikke Rotary besøk denne gangen. Jim ba om ordet og refererte til en Svensk Rotary klubb som hadde innført å gi et stipendie til årets entreprenør eller grunder i dets nærområde. Han mente at dette nåtte å være i Rotarys ånd og kaskje noe å tenke på for oss. Han syntes at vi skulle diskutere dette ved en senere anledning. Øyvind sendte liste rundt for påmelding til Borge Rotaryklubbs Rakfisk arrangement. Presidenten ga deretter ordet til vår bokmesse general Per Sundby. Han takket aller først de som hadde deltatt med henting og prising av bøker. Han gikk deretter gjennom deltagere og vaktlister til Boksalget osv. Deretter var det diskusjoner og utveksling av meninger om messen generelt. Praten gikk livlig og engasjerende. Kai informerte om Intercitimøtet på Quality Hotell Kl Atter et givende pratemøte om boksalg og annet.

19 Sistesia 100 % fremmøte i oktober Kai Brandstorp Jan W Damsleth Ole Enger Ragnar Faale Jens B Grønnerød Per Halvorsen Jim Johansen Brynjulf Kjenstad Per Løkkevik Rolf Jul Strand Thor Ørseng 3/10 10/10 17/10 24/10 31/10 Snitt 74,3 82,4 80,0 70,3 72,2 75,7 Statistikken Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 1. halvår 59,2 74,8 75,7 Unge Rotarianere og "gamle" datamaskiner. Nå er det på tide med et nytt datakurs. Februar 2001

20 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB November og mørketid. Ja høstmørket er over oss og desember med lys og festligheter står for døren. I året som har gått har vi kommet nærmere våre venner i Welshpool RC, med et vellykket besøk hos oss og en invitasjon til å knytte nærmere vennskapsbånd mellom våre klubber. Jeg er glad for den overveldende støtten klubben ga til dette initiativet. Jeg tror vi kan finne mye inspirasjon i et slikt forhold, i vår klubb, som allerede har fått så mye inspirasjon og livslyst fra vårt boksalg og tilhørende diskusjoner og tiltak. På mine reiser har jeg møtt mange rotarianere, og kommet i samtale med dem om våre klubber, prosjekter og Rotary generelt. Jeg må med hånden på hjertet si, at jeg fremdeles ikke har hørt om noen klubber med en tilsvarende inspirasjonskilde som vi har i vår klubb. Presidenten har delegert til internasjonal komite å foreslå prosjekter og kandidater internasjonalt som fortjener støtte fra vår klubb. Når sant skal sies, er det vel ingen ende på gode formål, men vi har vel ikke denne muligheten i all evighet. Det er kanskje lurt å tenke seg godt om før vi bruker alt vi har med en gang. Det kommer ganske sikkert flere kandidater. Kanskje vi til og med kan finne formål som vi kan samarbeide om med våre venner i Welshpool. Med hilsen fra våre venner i Wales ser jeg frem i mot resten av Rotaryåret, Julefest og Ostemat, og venter på lysere tider Nr. 5 Årgang 37 November 2012 Klubbinformasjon: Charterdato: 22. mai 1975 Skjeberg Rådhus (Kantina) Møtetid: Onsdag kl Styret: President: Visepresident: Sekretær: Kasserer: Past President Styremedlem: Jan Willy Damsleth Lasse B Lundgaard Herleik Rønningen Per Halvorsen Per Sundby Jørgen Winsvold Månedsbrevkomité: Kai Brandstorp - Per Brevik - Ragnar Faale Ivar Haug Øivind Kjølberg Lasse Lundgaard Tor Lystad Morten Pehrsen Stoff til månedsbrevet: Per Brevik Løkenveien Klavestadhaugen e-post: Møteprogram: Datakveld Julemøte NB! Fredag Vi besøker Anna og Jens Grønnerød Med befaring i nytt grisefjøs kl Møtefri (2. juledag) Med Rotary-hilsen Øistein Brodal Leder Internasjonal komite

21 Referat fra klubbmøte 7. november 2012 Skjeberg Rådhus Pratemøte / oppsummering av bokmesse Fødselsdag: Møtt i andre klubber: Jan Willy Damsleth, Kai Branstorp Tilstede: 80.6 % Morten Pehrsen President Jan Willy ønsket velkommen til møtet. Tor Otto slo et slag for den nye bygdeboka som nå var klar for salg til den nette sum av kr. 350,-. Det har tatt 8 år å utvikle boka på nær 1.5 kg med mange bilder og ennå flere sider. Mye bok for penga og en ypperlig julepresang! Kai informerte så om Rotary s «Polio Pluss» arrangement som skal foregå på Quality Hotell i juli Mange prominente gjester er invitert. Øyvind reklamerte så for årets rakfisklag (hvor SR vanligvis vinner festen), og Per Frode slo et slag for Sonja Henie, en musical som settes opp i Sandvika med lokale Sarpinger bak. Så var tiden inne for en oppsummering fra årets boksalg. Jan Willy berømmet den service-innstilte gjengen som hadde stått på hele helgen, og beskrev i detalj hvordan alle de «gule kyllingene» geleidet alle vakre damer rundt om i Skjeberg Rådhus lokaler. Skiltingen hadde derimot vært en større utfordring da en kommunalt ansatt gjorde sitt for å plukke ned skiltene etter hvert som Jan Willy satte de opp. Her måtte man være strateg! Kasserer og boksalggeneral (Per & Per) kunne så bringe det lykkelige budskap om at årets omsetning lød på svimlende kr.! Et kjempegodt resultat tatt i betraktning at utvalget av bøker i år ikke var like bredt som tidligere. Minus utgifter på ca sitter vi igjen med netto overskudd på kr. På lørdag ble det solgt for kr. (på 6 timer), kr. på søndag (på 3 timer).

22 Arrangementet har gått på skinner og det har vært minst mann i sving kontinuerlig fra fredag kveld. Per hadde imidlertid hørt noen dystre rykter om at dette kunne bli siste gangen siden ikke alle ledd har vært like suksessrike som SR. Vi har tydeligvis gjort noe riktig med vår markedsføring! Det var oppsiktsvekkende mye cash blant folk, ca 50/50 cash/terminal. Det blir uansett en evaluering av hele arrangementet i etterkant. I tillegg til boksalget ble det solgt vafler for kr , Barbro solgte håndbroderte julekort for kr til Mary s Venner! Så var halleluja stemningen over og freden brutt da resten av møtet fokuserte på hva pengene kunne brukes til. Derom var det mange meninger (og tidvis engasjerte)! Presidenten innledet med å lansere en fordelingsmodell, visualisert som bløtkakemodell med hvordan pengene kunne fordeles. Det var penger «på vent» (40.000), penger til internasjonal komite (20.000) og penger til lokale prosjekter fordelt på de resterende 3 komiteer (7.000), jfr figur. Men det må være prosjekter som engasjerer på tvers av komiteer, da blir vi en enda bedre klubb. Det ble sådd litt usikkerhet om våre forpliktelser i tidligere prosjekter som polio pluss, vann prosjekt og myggnett prosjektet. En konklusjon ble at dette må det ryddes opp i. Vi trenger å få en oversikt her. Videre mente noen at det var viktig å bygge opp et fond for fremtidige prosjekter, og vi må bli litt mer selektive og velge prosjekter som er i tråd med klubbens etikk, mål og mening. For eksempel stipend til ungdom med interesse for innovasjon/entreprenørskap og nyskapning. Presidenten var tydelig på at vi må få til en omforent modell/løsning som skal godkjennes av klubben, ikke styret som i tidligere år. Møtet ebbet ut med en samstemt konklusjon om at dette tema måtte vi ha mange møter på

23 Referat fra Intercitymøte 14. november 2012 Fødselsdag: Møtt i andre klubber: Tilstede: 88,6 % Kai Brandstorp Quality Hotell. (Vertskap: Tune, Sarpsborg og Skjeberg RK) Empati og forståelse - et første skritt mot freden v/ Gert Danielsen / fredsarbeider Presidenten i Tune slo i bjellen kl. 1900, tente et lys for fred og ønsket velkommen ca. 90 gjester hvorav flere respektive og 3 studenter. Klubber i både region A og region B var invitert. Fremmøtet var derfor noe skuffende. Han minnet om forslag fra klubbene til ny AG i region A med frist og at innkommende president meldte inn sin nye innkommende samt sekretær innen Terje fra Tune tok over som møteleder og introduserte foredragsholderen som følger: Bergenseren Gert Danielsen flyttet til Nannestad som 10 åring og fikk Rotary's verdensfredsstipend med bistand fra D2260 i 2003 for å ta sin mastergrad i internasjonale forhold, fredsløsning og konfliktløsning ved Universitet del Salvador i Buenos Aires i Han var første stipendiat som reiste ut fra Norge, 16 år gammel til UNC i ødemarken i New Mexico i USA (1994). Ble der i 2 år. Da var det krig på Balkan og hans medstudent Alia fra Sarajevo mistet sin beste venninne. Det gav et sterkt inntrykk. Det ble til hans 1. kapittel i Empati. Han har arbeidet og studerte i land som Guatemala, Colombia, Sør Afrika, England, Brasil og Panama. Siden 2006 har Gert jobbet ved FN s utviklingsprogram (UNDP) spesielt innenfor feltet bistandseffektivitet. I 2011 arbeidet han for UNDP i Egypt og Yemen med demokratisering og menneskerettigheter. Gert ble i januar 2012 kidnappet i Yemen og ble holdt fanget i 12 dager før han slapp fri -uskadd. Vi husker alle nyhetene. Nå arbeider han ved UNDP s senter i Oslo med temaer som overgang fra diktatur til demokrati og generelt med endringer i lands styresett. UNDP er i 160 land og har fokusering på demokratisk styresett som et hovedfelt. Språkmektig, god på latinamerikansk dans og holder BSc grad fra Univ. of St. Andrews i Scotland. Han var ett år i Bogota i Colombia for å lære spansk. Her skulle han bl.a. lære 30 foreldre hvordan man kunne løse konflikter. Svaret var blant annet å vise ydmykhet og forståelse og derved å lære av hverandre. Dette lærte ham forståelse. Om kvinner som kjemper for sine rettigheter. Hva har de gjennomgått, hva er deres ønsker. «jo mer svette i fredstid, jo mindre blør de i krigen».

24 Kapittel 2: Som nevnt kidnappet kl på gaten i Shagra i Yemen etter å ha kommet ut fra frisøren. Geleidet inn i en bil med geværpipen rettet mot kroppen og ført opp i fjellene. Yemen er 5 ganger Norge i størrelse og lett å gjemme folk bort. Kapittel 3: Leksjon i Empati. Hva er Empati? Det å føle med, ikke føle for. Og å lytte, sette seg inn i situasjonen. Stille empati er bl. a å være tilstede. Forsøke å forstå, kanskje «gjette seg frem«. Empatisk kommunikasjon (ikke voldelig) er en modell for mer forståelse. Observasjon hva ser du? Følelse hva føler de? Behov hva trenger de? Forespørsel Hva trenger vi? Man må fokusere på egne behov for å forstå andres behov. På alle nivåer fra det individuelle til statlig nivå. Fellesbehov og derved menneskerettigheter. Emosjonell intelligens: Ved egoisme - du er så egoistisk - fins det 4 reaksjoner / svar: 1. Selvangrep du har helt rett! 2. Angrepet tilbake: det sier du nå! 3. Selv empati; jeg trenger / jeg føler 4. Empati tilbake; du føler / du trenger. 5. Mangel på forståelse og kunnskap gir intoleranse. I Yemen det glade Arabia Felix det grønne frodige landet, de gjestfrie og hvor folk var stolte, skulle han bl.a. lære seg arabisk. Man må leve sammen med folket for å lære og forstå. Det ligger ofte en mening bak handling selv om den kan være voldelig, selv bak kidnappingen av Gert var det en misjon. Derfor sa han at han var bortført av «brødre og venner» for de gjorde det for å få belyst sin sak. Bjørnar Nyborg fra Halden RK (med militærerfaring / offiser fra bl.a. Midtøsten) spurte om nettopp dette - om hvordan han kunne klare å beskrive sine kidnappere som brødre og venner? Svaret var godt, syntes en annen kommentar fra Fredriksten. Yemen har mange utfordringer; Kvinner har ingen rettigheter eller innflytelse, stor fattigdom (millioner lever for mindre enn 2 dollar pr dag), 1/3 legger seg sultne hver dag året rundt. 50 % har strøm, resterende har strøm bare av og til. Konflikt mellom stammer, islamistiske grupper og myndigheter. Al Qaida er der. Etter 33 år med samme president startet den arabiske våren. Om få år inntrer den største katastrofen; man går tom for vann. Gert fullroste Rotary s internasjonale arbeid og nevnte spesielt Polio+. Han var sikker på at når Polio var utryddet, takket være Rotary, ville vi starte en nytt verdensomspennende lignende prosjekt. I Yemen fins det ingen rotaryklubb. Men Helens lille Rotary klubb på landsbygden utenfor Johannesburg i SA hadde bare 6 medlemmer, men de skaffet penger og bidro så godt de kunne. Imponerende. Dette viser hva vi står for folkens!! Dette var noe av det Gert på en engasjerende måte fortalte oss på en drøy time. Skjebergs fremmøte: 62,9 % og trolig beste klubb. Takk skal dere ha for at noen tok med damene.

25 Referat fra klubbmøte 21. november 2012 Festiviteten Bedriftsbesøk hos SA Yngvar Eilertsen Fødselsdag: Reidar Sanne, 20/11 Møtt i andre klubber: Tilstede: 80,6 % Ragnar Faale Presidenten åpnet møtet i Festiviteten og orienterte kort om et par klubbsaker før ordet ble gitt til ansvarlig redaktør i SA, Bernt Lyngstad. Lyngstad startet med å fortelle kort om sin praksis i arbeidslivet og spesielt i SA hvoretter han tok oss med på en omvisning i de flotte lokalene som de disponerte i Festiviteten. Her fikk vi bl.a. se mange fine veggdekorasjoner med kopier av gamle SA-utgaver og enkeltpersoner som for en del tiår tilbake utgjorde en del av bybildet i Sarpsborg. For de av oss som tidligere har vært i Festiviteten da det hadde andre eiere, var det som å komme til et helt nytt bygg. SA ble grunnlagt i 1929 og hadde på det meste ca 120 ansatte mot i dag ca 35. SA lager det meste av stoffet selv i tillegg til noe fra NTB. Avisen var tidligere knyttet til Arbeiderpartiet der grunnsynet var arbeiderbevegelsens ideer om frihet, demokrati og likeverd, men er i dag partipolitisk uavhengig. Dagens avis går bl.a. på stoff fra kommunen og hva innbyggerne er opptatt av. Lyngstad fortalte videre at SA i dag utgjør en del av eierskapet i Amedia gjennom A-pressen AS. Viktige utfordringer fremover vil bl.a. være at leserne blir eldre, annonsører er på vandring, kostnadskutt og å skape ny vekst. Redaktørens orientering medførte flere spørsmål fra klubbens medlemmer som ble besvart. Presidenten avsluttet deretter møtet med å takke Bernt Lyngstad for omvisningen i de flotte lokalene og et interessant foredrag, og overleverte ham klubbens vimpel og den vanlige gaven. En takk også for serveringen som SA-ansatte Hilde Brandstorp sto for.

26 Referat fra klubbmøte 28. november 2012 Skjeberg Rådhus Ego/yrkesforedrag v/per Christian Solberg Ingen Fødselsdag: Per Inge Magnusen 26/11 Møtt i andre klubber: Per Andersen, RK på Kypros 13/11 Tilstede: 88,8 % Ivar Haug Presidenten åpnet møtet og overbrakte en hilsen fra Helge Børresen (Follo RK) som takket for salget av julekort til inntekt for prosjektet på Sri Lanka (inntekt 7.500kr). Frist for RYLA-kandidat er Øystein orienterte om operaforstillingen i Halden 8.juni og hadde 16 billetter til disp. Ragnar Faale hilste fra Reidar Sanne som var på Lanzarote. Presidenten fikk overrakt Borge RK s diplom for nok en gang å ha stilt med flest deltakere på årets rakfisklag. Ego/Yrkesforedrag v/per Christian Solberg Per Christian er født på Mødrehjemmet i Sarpsborg og vokste opp i Kvastebyen. Han gikk på framhalsskole og yrkesskole. Han utdannet seg i gartneryrket og ble til slutt produksjonstekniker ved Gjennestad gartnerskole. Gjennestad er en kristen friskole og hans liv fikk derfor en ny retning som kristen og i arbeidet med barn og unge i kristen organisasjon. Hans store interesse for teologi førte ham som 30-åring inn på teologistudiet på Menighetsfakultetet. Han fortalte om store utfordringer med hebraisk, gresk og latin, spesielt siden han ikke hadde tatt artium, men var kommet inn på dispensasjon. På den annen side hadde han fordelen av å være 10 år eldre enn sine medstudenter og dermed mer reflektert. Teologistudiet var et fantastisk studium med språkstudier, tekstfortolkning, filosofi, historie og religionsvitenskap. Som ferdigutdannet teolog begynte han som sokneprest i Akershus største geografiske prestegjeld, Høland. Dette var å være prest på landet med mange små grender og små forhold. Kom nær inn på mennesker, spesielt etter en selvmordsbølge blant unge mennesker. Stedet er også spesielt siden de i 1996 mistet sin 8 år gamle sønn, Peter Christian, som er gravlagt der. Et par år senere satte de kursen mot Torrevieja i Spania. De var de første ansatte i Sjømannskirken der og skulle bygge opp en sjømannskirkemenighet. Spennende tid med å lete opp nordmenn, med vaffelsteking og fest på Kjerka og også bruk av den katolske kirken der til arrangementer. Ledet byggingen av den nye sjømannskirken som stod ferdig i Var ganske sliten da han returnerte til Norge i 2005 og fikk jobb som sogneprest i Berg. Fantastisk menighet og de arrangerte blant annet en temagudstjeneste med tittel: Harry Potter møter Jesus. Så i 2008, med permisjon fra stillingen i Berg, dro de til Alanya i Tyrkia på nok et oppdrag for Sjømannskirken for å etablere sjømannskirke der. Når befolkningen består av 99,8% muslimer, var jo dette en utfordring. Men tyrkerne var utrolig gjestfrie og generøse. Fikk også anledning til å besøke Aserbadsjan og Udin-folket som er kristne. Per Christian har trappet noe ned nå og har sluttet i Berg. Han reiser nå rundt i Sarpsborg prosti og har enkelttjenester ettersom prosten har behov. Til sommeren blir han pensjonist og ser fram til å bruke tiden på småbruket sitt i Skjeberg. - Et spennende og utrolig underholdende egoforedrag, og medlemmene ser fram til å høre mer fra Per Christian i tiden som kommer!

27 Sistesia 100 % fremmøte i november Per Andersen Kai Brandstorp Per Brevik Jan W Damsleth Ragnar Faale Jens B Grønnerød Per Halvorsen Ivar Haug Jim Johansen Øivind Kjølberg Egil Kolberg Tor Lystad Hans Erik Pedersen Per Sundby Thor Otto Trapness Kåre Vastveit Jørgen Winsvold Statistikken 7/11 14/11 21/11 28/11 Snitt 80,6 88,6 80,6 88,9 84,6 Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 1. halvår 59,2 74,8 75,7 84,6 Har du husket å melde deg på julemøtet 14. desember? Golfklubben-Hevingen kl (påmelding til Jørgen) Julegløgg Julemiddag med øl og to akevitter Riskrem til dessert Lotteri med fine gevinster inkludert i prisen kr

28 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Fest og kameratskap, det er noe det. Det vil si at vi kan fortsette å trives like godt som i alle tidligere år. Vi ønsker med andre ord å klare og fortsette som før. Det er ikke alltid lurt å forandre på en resept som fungerer bra. Men jeg har en liten idé. Hva om vi arrangerer en aften for potensielle nye medlemmer, med servering av f.eks. skalldyr. Vi orienterer om Rotary og vår klubb. Det er alltid enkelt å skryte av noe som er bra. Jeg har minst fem kandidater som har passe alder, rundt 50 år, og jeg er helt sikker på at det er mange av våre medlemmer som kjenner noen som ville høre om Rotary og om vår klubb. Ønsker alle et riktig godt nytt år! Jørgen Nr. 6 Årgang 37 Desember 2012 Klubbinformasjon: Charterdato: 22. mai 1975 Skjeberg Rådhus (Kantina) Møtetid: Onsdag kl Styret: President: Visepresident: Sekretær: Kasserer: Past President Styremedlem: Jan Willy Damsleth Lasse B Lundgaard Herleik Rønningen Per Halvorsen Per Sundby Jørgen Winsvold Månedsbrevkomité: Kai Brandstorp - Per Brevik - Ragnar Faale Ivar Haug Øivind Kjølberg Lasse Lundgaard Tor Lystad Morten Pehrsen Stoff til månedsbrevet: Per Brevik Løkenveien Klavestadhaugen e-post: Møteprogram: 2.1 Pratemøte m/3. min 9.1 Rapport fra jenteseilasen v/camilla B 16.1 Mary's venner V/ Helge Børresen 23.1 Lysfenomenet i Hessdalen v ErlingStrand 30.1 Besøk på H.skolen v/fr.stad stadion

29 Referat fra klubbmøte 5. desember 2012 Skjeberg Rådhus Datakveld v/per Brevik Fødselsdag: Møtt i andre klubber: Steinar Kjuus i Sarpsborg Tilstede: 70,6 % Øivind Kjølberg og Per Brevik Kveldens møte ble ledet av innk. president Lasse B. Lundgaard. Han overlot straks ordet til kveldens lærer Per Brevik, som skulle undervise oss i bruk av data. Mange av medlemmene hadde med seg sine maskiner og fulgte interessert med i Pers' undervisning. Det var tydelig at interessen var stor da den ene PC'en dukket opp etter den andre. Bordene ble satt på skrå så alle fikk innsyn til lerretet. Vi startet med en enkel behandling av epost og vedlegg der en god del av tiden gikk med til å beskjære og endre størrelsen på bilder. Det er ikke alle som behersker denne teknikken så bildevedlegg har en tendens til å bli unødvendig store ettersom dagens kameraer leverer bilder med stor oppløsning og dermed store filstørrelser. Heldigvis var det "hjelpere" som assisterte en del av medlemmene slik at noen fikk hver sin private lærer da det hendte at undervisningen gikk litt for fort. Det ble mange spørsmål underveis slik at temaene vekslet ganske mye. Av den grunn ble vi ikke ferdig med alt som skulle gjennomgås, men det virket som vi skulle kunne arrangere enda en datakveld.

30 Referat fra julemøte 14. desember 2012 Golfklubben Hevingen Julemøte Fødselsdag: Jens Grønnerød 70 år 7/12 Møtt i andre klubber: Steinar Kjus og Brynjulf Kjenstad Tune RK Tilstede: 77.8 % Lasse B Lundgaard Julemøtet begynte med servering av gløgg. Deretter åpnet presidenten Jan Willy Damsleth møtet og fortalte litt om turen til Spania. Det ble servert tradisjonell julemiddag og riskrem og jordbærsaus til dessert. Klubbmedlemmene fortalte mange morsomme historier under middagen. Kåre Vastveit gikk av med prisen for kveldens morsomste historie. Lasse B. Lundgaard presenterte det nye styret og komitéledere: President: Lasse B. Lundgaard Innk.president: Tor Lystad Sekretær: Hans Erik Pedersen Kasserer: Per Halvorsen Styremedlem: Ivar Haug Komitéer: Medlemsutvikling og rekruttering: Rolf Jul Strand Opplæring og kommunikasjon: Stein Juliussen Distriktsprogrammer og RF: Øystein Brodal Samfunnsengasjement: Jens Grønnerød Kamerat/fest- og klubbarrangement: Ivar Haug Revisor: Steinar Kjus Deretter ble det servert kaffe avec og kransekake. Det var utlodning, der alle hadde hvert sitt loddnummer, og alle vant hver sin premie.

31 Referat fra klubbmøte 19. desember 2012 Fødselsdag: Møtt i andre klubber: Hos Anna og Jens Befaring i nytt grisefjøs Nils Brandstorp Tilstede: 68.6 % Tor Arne Lystad Vi møtte opp utenfor det nye grisehuset på gården, og ble vist inn i det topp moderne anlegget av Jens og hans datter, Inger Vi fikk en informasjon om det automatiske foringsanlegget og ellers en innføring i, hvordan et moderne anlegg for griser driftes i dag. Anlegget motar 8 uker gamle grisunger, som fores opp til slakteferdige griser i løpet av 3 måneder. Da veier de ca kg og bli overtatt av Nortura til slakting. Deres anlegg har i løpet av året en kvote på oppforing av 2100 stk. griser og investeringene beløper seg til et flertall milioner. Etter denne interessante omvisningen forflyttet vi oss bort til Anna og Jens sitt Festlokale. Her åpnet Presidenten møtet på tradisjonelt vis, og takket for den fine omvisningen. Han tok deretter fram en flott blomsterbukett og en flaske vin, som han overrakte verten Jens, som nettop hadde fylt 70 år. Hans fødselsdag ble jo nesten glemt på vårt Julemøte. Preidenten informerte deretter om noen saker. Blant annet om brev fra Guvernøren og en julehilsen fra vår vennskapsklubb i Wales. Flere andre medlemmer hadde også mottatt hilsener derfra. Så kom rosinen i pølsa: Anna og Jens serverte risengrynsgrøt med tilbehør og en etterfølgende kaffekopp. Alle koste seg og praten gikk livlig rundt bordene. Presidenten avsluttet møtet med å overrekke Anna en vel fortjent flaske vin. Det er alltid hyggelig å komme til Anna og Jens. De er et perfekt vertskap. GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR ALLE SAMMEN!

32 Sistesia 100 % fremmøte i desember Per Brevik Øistein Brodal Ragnar Faale Jens B Grønnerød Per Halvorsen Ivar Haug Steinar Kjuus Lasse B Lundgaard Tor Lystad Hans Erik Pedersen Per Sundby Thor Otto Trapness Jens Henrik Westberg Jørgen Winsvold Tor Ørseng Statistikken 5/12 14/12 19/12 Snitt 70,6 75,0 68,6 71,4 Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 1. halvår 59,2 74,8 75,7 84,6 71,4 73,1 Program-og månedsbrevkomitéen ønsker alle en riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

33 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Noen betraktninger fra presidenten. Hei folkens. Nå er vi halvvegs i dette Rotary-året og det er tid for noen betraktninger. Da jeg tok på meg «kraven» for første gang var det med bange anelser. Min rolle var å lede en klubb av meget oppegående mennesker inn noe som hadde interesse og kunne skape samhold. En stor utfordring og kanskje risikabelt. Nå kan det slåes fast takket være klubbens sjel og ikke minst engasjement fra alle som har bidratt, dette har så langt vært bra. En spesiell takk til programkomiteens formann som sammen med sine våpendragere har kreert mange gode foredragsholdere og et variert program. Dette skaper ny viten og er en inspirasjon for oss alle. Noen av våre klubbmøter burde etter guvernørens mening være annonsert og åpent for allmenheten. Ny tanke det der og sikkert noe å vurdere. Rotary skal være et organ for engasjement, ledelse og lærdom. Det alene er spinkelt for meg. Jeg brenner for humanitært arbeid og har erfaring med at det ligger mye ledelses erfaring i å delta i vaksinasjons program, brønnprosjekt eller myggnett. Mange er takknemlige for at det finnes personer som tar tak i noen av verdens lidelser og gjør noe med det. Polio Plus og Bill Gates for å nevne en. Marys Venner, Steinar Opstad og Helge Børresen som vi kjenner. Harry Bellafonte og Danny Key og mange flere. Klubben er i en viktig fase der vi skal diskutere stipend ordning. Et av forslagene er å donere kr i form av en konkurranse innen realfag for tiende-klassinger i hele Østfold laget av fagutvalget i skolesystemet og Inspiria. Det er i dette skoletrinn de fleste velger yrke. Dette vil bli en årlig nyhet for hele Østfold og Rotary vil få etterlengtet PR, men hva bør prisen hete? «Skjebringen oppfinnerpris»? Kom gjerne med forslag. Det ble nevnt på nyhetene at utdannelse innen sang og dans er til liten nytte når behovet er 16 tusen ingeniører, bare her på berget. At vi sammen med Inspiria kan få flere inn i realfagene, har jeg tro på. "Tre minutter" For noen måneder siden foreslo jeg i klubben at vi alle forbereder en «3-minutter» noe jeg mener er viktig av flere årsaker. Det ligger mye viten i å søke svar på nettet og eller biblioteket om et tema du er opptatt av. Det er bra at flere får erfaring i å delta i diskusjoner og taleerfaring i forsamling. Mange i klubben er pedagoger og kan veilede. Jeg har senket skuldrene og selvtilliten er forbedret, det dugger ikke lenger på innsiden av brillene, så erfaring teller. Så takk til dere som skaper møteprosenten og alle som bidrar med noe. Vi skal fortsatt være den beste Rotary klubben i verden og møtene fremover ser lovende ut. Vel møtt til møtene fremover. Hilsen en ærbødig president som snart runder «runde» år. Jan W. Damsleth, president Nr. 7 Årgang 37 Januar 2013 Klubbinformasjon: Charterdato: 22. mai 1975 Skjeberg Rådhus (Kantina) Møtetid: Onsdag kl Styret: President: Visepresident: Sekretær: Kasserer: Past President Styremedlem: Jan Willy Damsleth Lasse B Lundgaard Herleik Rønningen Per Halvorsen Per Sundby Jørgen Winsvold Månedsbrevkomité: Kai Brandstorp - Per Brevik - Ragnar Faale Ivar Haug Øivind Kjølberg Lasse Lundgaard Tor Lystad Morten Pehrsen Stoff til månedsbrevet: Per Brevik Løkenveien Klavestadhaugen e-post: Møteprogram: 6.2 Senior ego v/ Per Løkkevik 13.2 Bypakka v/ Elisabeth Ramtvedt 20.2 Årboken-Borgarsyssel v/ Ola Jonassen 1.3 Ost- og Vinaften (NB! Fredag) 6.3 På ski over Grønland v/ Erland Ensrud 13.3 Peismøter 20.3 Oppsummering fra peismøtene

34 Referat fra klubbmøte 2. januar 2013 Skjeberg Rådhus Pratemøte m/3 minutter Ingen Fødselsdag: Per Frode Rismark 31/12 (nyttårsaften!) Møtt i andre klubber: Ingen Tilstede: 62.9 % Morten Pehrsen President Jan Willy ønsket godt nytt år og velkommen til møtet. Agenda for dagen var pratemøte med 3 minutter, men før det hadde presidenten noen få meldinger. Presidenten hadde vært sykebesøk og kunne hilse fra Kåre Jørgensen som nå følte seg bedre grunnet gode medisiner. Konserten i Skjeberg kirke 28. desember hadde vært en flott opplevelse i klassisk musikk. Der burde vi ha vøri. SR var sponsor men publikumstilstrømningen var dessverre litt laber (ca 70). SR har mange prosjekter som vi kan være stolte av men samarbeidsprosjekt med Inspiria med fokus på lederegenskaper, innovasjon og motivasjon av ungdom har fått en noe «byråkratisk» start. Jan Willy kunne fortelle om sine opplevelser i Säffle/Sverige hvor han og Barbro har et lite torp med stor tomt og masse trær. Etter at Jan Willy har gått litt berserk med motorsaga har han nå blitt stubbe-filosof. Bl.a. fundert mye på hvorledes redde økonomien til Volvo s busskarosserifabrikk i Säffle? Dette kan bli et fint internasjonalt SR-prosjekt og han hadde allerede kontaktet lokale krefter. Videre kunne presidenten slå et slag for Skörde-festen i Säffle som går av stabelen hvert år. Et arrangement som samler , starter med en lysfest og hvor man kan dra rundt fra gård til gård og se på diverse produkter, kunstverk, dekk, traktorer, auksjoner, opplevelser i fleng. Noe for Skjeberg og SR? Kai holdt så en engasjert 3 minutter med innlegg om grensehandelen. Nordby ett av nordens største kjøpesenter har en omsetning på over 100 millioner kroner i uka og den norske handelstanden er oppriktig bekymret. Kai hadde imidlertid løsningen: Flere tollere og bøter så det svir! (Referenten observerte dempet applaus fra salen). Damsleth appellerte til alle medlemmene om å bidra med en 3 minutter, gjerne med fordypning i noe vi brenner for eller noe vi har brukt litt tid og research på internettet. Til slutt informerte Jan Willy om at det er peismøter den 13. mars og etterlyste noen peisverter. Noen meldte seg frivillig men det trengs flere (helst med peis). Per Løkkevik kunne på oppfordring gjenfortelle historien om kassen, med og uten sprit, som hadde passert grensa diverse ganger for å lure tollerne. En liten motvekt til 3 minutter n? SÅ var det tid for pratemøte rundt bordene og lydnivået steg betraktlig i salen.

35 Referat fra klubbmøte 9. januar 2013 Skjeberg folkehøyskole Jenteseilas jorden rundt - S/Y Flow v / Camilla Brandstorp Turid Pinderød, Trond Skogen, svigerdatter til Øyvind, samt flere respektive. Veldig bra oppmøte. Fødselsdag: Møtt i andre klubber: Steinar Kjus i Sarpsborg 7. jan. Tilstede: 75 % Kai Brandstorp S/Y Flow en jenteseilas på tokt jorden rundt i en 40 fot Bavaria - varighet ca. 3 år! Det hele startet i 2009 på Grünerløkka i Oslo, en vennegjeng som drømte om en langseilas. Det var 6 som var med på konseptet, 3 stk. realiserte starten ved å kjøpe båt i Kroatia desember Trossene ble kastet 7. juli 2011 etter en måneds oppgradering av båten for langseilas- to jenter og en gutt. Inger Johanne fra Asker var kaptein. Via Italia, Sicilia (med den sjarmerende og spennende øya Vulcano hvor vi så en aktiv vulkan med masser av svovelstøv) til Sardinia og Korsika og til den franske Riviera. Derfra ble fortsettelsen bare to jenter. Camilla hadde lagt opp en fin presentasjon med ruten avtegnet på kartet etter hvert som hun stoppet opp og fortalte om spesielle opplevelser. Med to jenter så ble det en mindre å fordele alle oppgaver og gjøremål på. Medseilere var med i fra dager bortsett fra pappa Kai som var med over Atlanteren i 4,5 uke.i Marokko (i byen Rabat) traff Camilla sin kollega fra Aker sykehus ( kantinemannen ) og han var jentenes vert i en hel uke. Flotte bilder med alt fra krydder basarer til det lokale Biltema (en liten 2 kvadratmeters bod med alt mulig). Det var først nå når Atlanteren skulle krysses at eventyret startet og det passet fint at pappa Kai stilte opp og var jungmann (3. mann). Her var en del sjø opp mot 3-4 meters lange bølger. 8 døgn til Cape Verde hvor ny bunkring av diesel og mat / frukt / vann før 16 døgn over til Barbados og Karibia. Pappa mønstret av og jentene feiret jul sammen med en rekke norske som hadde krysset Atlanteren i regattaen ARC'n på øya Bequida (Grenadinene). Grilling på stranden. Thomas - en venn av kapteinen fra sjøkrigsskolen og marinejeger - mønstret på og var med til Panama. Han var ivrig fisker og fikk fisk både på harpunen og linen. Ingen virkelige rugger da!! De kommer senere. Camilla viste gjennomfarten gjennom Panama kanalen og der var tre sluser opp på en stor innsjø og tre sluser ned på andre siden. Det tok ca. et døgn. Man måtte ha egen los og der var fire medhjelpere med hvert sitt tau - to foran og to bak pga. slusene. To seilbåter var bundet sammen og disse var småttinger bland de store tankskipene. Alle hjelperne var der for å tjene litt penger selvsagt. På internett kan man se kontinuerlig fra Panamakanalen døgnet rundt vha. webkameraer og Hilde og jeg så FLOW passere sent en lørdag kveld i februar. Det var stort.

36 Så kom Lotte på og nå var det ingen vei tilbake: STILLEHAVET ventet. Lotte var venn fra Christian Radich og en meget sjødyktig dame som også snakket flytende spansk. Det var nyttig. De fleste som følger melkeruten på tokt jorden rund seiler rett til Galapagos. Flow tok en litt annen rute via Coco Island (Costa Rica) Her møtte de en gjeng tøffe gutter som overvåket sjøtrafikken med spesielt oppdrag å ta colombianske narkosmulgere. De ble et artig møte og en overraskende fin dag da det viste seg at under de tøffe uniformene og maskingeværene hadde de badebukser - for det var fridagen deres og jentene hadde de hørt om og observert fra dagen før. Norsk Akevitt ble servert. Så mot Galapagos gjennom stillebeltet. Camilla viste fra loggen hvor man ikke hadde vind og at man sparte på dieselen og derved drev rundt om kring i flere døgn og mest tilbake. Tålmodigheten ble satt på prøve. Det var ekstremt varmt. Så krysset de ekvator og dermed den obligatoriske seremonien med dåp og "champagne". Lotte opptrådde som Neptuns elskerinne og foretok dåpen. Galapagos: I nasjonalparken kan man se store øgler og ikke minst de kjempestore havskillpaddene. Camilla viste bilde av den 200 år gamle - verdens eldste skilpadde "lonesome George". Et verdenskjent dyr, som av alt døde uken etter at Camilla hadde hilst på og tatt bilde som hun viste oss. Så bar det over Stillehavet og etter 29 døgn ankom S/Y Flow Futa Hiva I Marquesas øyene (Fransk Polynesia)- øya hvor Thor Heyerdal og fru Liv bodde og fikk ideen til Kon- Tiki seilasen. Kon-Tiki startet i Peru og fikk ikke med-drift / passatvind før de kom til Galapagos og de drev / seilet samme ruten som Flow, men brukte 101 døgn. Camilla viste mange fine bilder og hadde mange artige historier fra Stillehavsøyene. Fra Suwarow hvor Tom Neal bodde alene på atollen i mange år uten noen hjelpemidler. De dykket og fisket, fikk mange rare fisker men mest tunfisk og dorado (gullmakrell). Den største tunfisken målte 110 cm og veide 35 kg. Hun viste fine bilder med kamera bak hekken under vann og vi så masser med hai. Mest imponerende var da de svømte sammen med kjemperokkene som kunne blir over 2 meter i vingespennet. På Bora Bora måtte de ta et valg om de skulle seile melkeruten ned til New Zealand og Australia for eventuelt å selge båten og avslutte. De valgte å seile nordover og bruke enda 1,5 år til for å seile inn Skjebergkilen i august De har god kontakt med en annen norsk båt som har valgt den samme ruten (en familie med to små barn) Verden er ikke stor. Konen om bord er datter til sønn til vår kjære avdøde prest i Ullerøy frem til 1957: Øivind Gulliksen. Nå ligger båten på Marshall øyene - på Majouri. Stedet hvor amerikanerne prøvesprengte sine atomkjerner, På Bikini Island. Jeg kunne skrive i dager om hva jeg har av stoff, men dere kan lese om hele ferden og følge med videre på deres nettside: God tur Inger Johanne og Camilla. FLOW: "gjør noe med drømmene!"

37 Referat fra klubbmøte 16. januar 2013 Skjeberg rådhus Marys Venner v/helge Børresen Klubbmedlemmers ledsagere Fødselsdag: Ingen Møtt i andre klubber: Tilstede: 80,0 % Ragnar Faale Presidenten åpnet som vanlig møtet og ønsket kveldens foredragsholder Helge Børresen spesielt velkommen samt de av klubbmedlemmers ledsagere som var til stede. Etter en kort orientering om andre klubbsaker ble ordet gitt til Helge Børresen med foredrag om Marys Venner. Marys Venner er en nøytral, uavhengig og godkjent norsk hjelpeorganisasjon som ble startet i 1979 ved at ildsjelene Steinar Opstad og Anne Marie Hansen ønsket å gi fattige barn i Siri Lanka en sjanse til et verdig liv gjennom fjernadopsjon. Foruten Siri Lanka gjennomfører Marys Venner også prosjekter som gir fattige og ofte foreldreløse barn i nord-thailand og i slummen i Bangalore i India en trygg oppvekst som sikrer dem næringsrik mat, helsestell, en seng å sove i og utdannelse for bare kr 200 pr. måned. I tillegg drifter også Marys Venner flere treningssentra i data samt en kostskole for unge jenter slik at fattig ungdom kan få seg et yrke eller tilgang til videre studier. Også rotaryklubbenes finansiering av vannprosjekt i Dong Tong med boring og rensing av rent vann til skolebarn og hele landsbyen ble nevnt av foredragsholderen. Alle medarbeidere i Norge arbeider uten noen form for lønn eller godtgjørelse med unntak for en timebetalt sekretær. Som vannlig ble spørsmål fra møtedeltakerne stilt og besvart av foredragsholderen. Presidenten avsluttet deretter møtet ved å takke Helge Børresen for et interessant foredrag og overleverte ham den vanlige gaven fra klubben.

38 Referat fra klubbmøte 23. januar 2013 Skjeberg rådhus Lysfenomenet i Hessdalen v/høyskolelektor Erling Strand Anne Mari Kjuus, Einar Gundersen, Rune Larsen Fødselsdag: Tor Arne Lystad (20.1), Kåre Jørgensen (23.1) Møtt i andre klubber: Tilstede: 85,3 % Ivar Haug Mange hadde allerede fått med seg temaet bl.a. via Schrødinger katt, National Geographics med mer. Hessdalen er en liten 15 km lang dal nordvest for Røros med ca 140 innbyggere. Lysene begynte å dukke opp tidlig på 80-tallet med en frekvens på opptil 20 observasjoner i uke, men det i dag er snakk om 20 observasjoner i året. Prosjekt Hessdalen ble etablert av Erling Strand i 1983 med de første målinger med instrumenter. Neste begivenhet skjedde i 1994 da det ble arrangert en stor forskerkonferanse i Hessdalen med 27 forskere fra 8 land. Fra da av har det også vært automatiske målestasjoner på plass. Fra 2002 har det dessuten årlig vært Science Camp med en ukes varighet for 10.-klasser for å studere fenomenet. I løpet av året vil det også komme på plass eget rom for Prosjekt Hessdalen på Inspiria. Lysene som observeres kan være både røde og blå, kan lyse i timevis, både som blinkende og faste lys. De kan bevege seg med en hastighet på over km/t. Fenomenene opptrer under alle værforhold. Fenomenene kan også registreres via radar, noen ganger uten at de er visuelt synlig. Fenomenet gir store utslag på magnetometer. Fenomenet påvirkes av belysning med laser og dempes også når det er flytrafikk. Fenomenet er utenfor det som er tradisjonell science. Fra 1997 har italienske forskere vært spesielt aktive i forhold til prosjektet. HiØ s elever har også vært på besøk i Bologna. For øyeblikket er franske forskere i gang med å måle variasjoner i jordens magnetfelt og også elektriske spenninger i bakken. Man kan dermed fastslå at det ikke er snakk om å finne UFO er gjennom dette prosjektet, selv om det også i Hessdalen er registrert flyvende objekter av lokalbefolkningen. Noen av dem tør ikke lenger stå fram med dette siden de mer eller mindre har blitt latterliggjort. Spennende tema som gjorde at tiden løp fort!

39 Referat fra klubbmøte 30. januar 2013 Fødselsdag: Ragnar Faale Møtt i andre klubber: Tilstede: 68,6 % Øivind Kjølberg Høgskolen i Østfold, avd. Fredrikstad Omvisning/orientering om Høgskolen i Østfold Denne kvelden hadde klubben tatt turen til Fredrikstad for å besøke Høgskolen i Østfold, avd. Fredrikstad. Vi ble tatt imot av førsteamanuensis Hong Wu i avdeling for ingeniørfag i den gamle Smia på Værste (nærmeste bygning til nye Fredrikstad stadion). Den gamle Smia var nå blitt et høgskolesenter, og det var ikke så mye som minnet om gamle dager. Bygningen besto av 5 etasjer, og Hong Wu viste oss rundt i de forskjellige etasjene etasje (avd. industridesign og bygg) etasje (avd. industridesign/bygg/maskin og felles u-rom) - 3. etasje (avd. elektro og felles u-rom) - 4. etasje (felles u-rom og kontorer) - 5. etasje (felles u-rom, personal og besøksrom) Da vi kom til 4. etasje hadde Hong Wu en presentasjon av seg selv og Høgskolen i Østfold. Han kom fra China til Norge i 1979 og har de siste 12 årene jobbet ved Høgskolen i Østfold. Høgskolen har studiesteder i Fredrikstad og Halden. Avdelingen i Fredrikstad ble tatt i bruk i januar 2010 og har følgende avdelinger: - Helse- og sosialfag (ca studenter) - Akademi for scenekunst (ca. 22 studenter) - Ingeniørfag (ca. 500 studenter) i Halden: - Lærerutdanning (ca studenter) - Informasjonsteknologi (ca. 380 studenter) - Økonomi, språk og samfunnsfag (ca. 850 studenter) Som avslutning av kveldens møte takket presidenten Hung Wu for omvisningen og orienteringen om Høgskolen i Østfold.

40 Sistesia 100 % fremmøte i januar Kai Brandstorp Per Brevik Øistein Brodal Jan Willy Damsleth Ole Enger Ragnar Faale Øivind Kjølberg Lasse B Lundgaard Tor Lystad Herleik Rønningen Per Sundby Thor Otto Trapness Jørgen Winsvold Statistikken 2/1 9/1 16/1 23/1 30/1 Snitt 69,2 75,0 80,0 85,3 68,6 74,3 Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 1. halvår 59,2 74,8 75,7 84,6 71,4 73,1 Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni Snitt 2. halvår 74,3 Utklipp fra SA etter konserten med Darya Katyba i Skjeberg Kirke. Skjeberg RK var til stede og sponset også Darya med 5000 kroner. Dessuten fikk hun et stipend på kroner fra en privat beundrer representert ved Einar Gundersen fra Borgarsyssel Museum. 22-åringen spås en lysende sangframtid. I romjulen holdt hun konsert i Skjeberg kirke. Det kan bli en stund til neste. Det viktigste er skolegangen, og jeg har bestemt meg for å prioritere den framover, sier hun. Darya Katyba, også kjent som Dasha, er halvveis i sitt fjerde år på Norges musikk-høgskole i hovedstaden. Nå sikter hun seg inn på en mastergrad i sang, men nåløyet er svært trangt, forteller Greåkerjenta.

41 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Vi i Rotary er opptatt av bl. a PR og god Public Relation! Vi vil gjerne orientere om Rotary generelt dvs. om hva denne globale organisasjonen står for. Og hvem den passer best for. Distriktet forsøker i mange sammenheng. Likeså er vi på lokalplanet opptatt av å fortelle om vår klubb. Det er viktig ikke minst for å verve nye medlemmer. De skal få vite hva de eventuelt sier ja til og klubben må innfri deres forventinger. Derfor er Rotary en åpen organisasjon. Mange tror at det er det motsatte en lukket herreklubb ala en losje av ett eller annet slag. Et slikt syn kan også ha med at potensielle kandidater må inviteres og bli klarert før man blir opptatt som medlem. Man søker ikke om medlemskap. Her har vi vel en utfordring ved å forklare hva Rotary er: en yrkesbasert organisasjon som skal gjenspeile det lokale samfunnsliv gjennom engasjerte personer som representerer forskjellige yrker. Gjennom vårt nettverk skal vi kunne bidra i samfunnet med den kunnskap, hvert enkelt medlem besitter. Vi skal gagne andre gjennom våre gjøremål og holdninger. «Back to basic» var mottoet for et par år siden. Vi må ikke glemme det. Som medlem (leder) av programkomiteen i inneværende år, må vi bli bedre på å sette sammen interessante møter med basis i våre forskjellige yrker. Jeg har det inntrykk at vi delvis har klart det hittil i år, men bedring er alltid et mål. Gledelig er det at flere gjester har funnet veien til våre møter i det siste. Ved oppfølging - veiledning - vil vi kanskje se noen av disse som medlemmer. Hva gjør hver enkelt av oss? Er vi flinke nok til å promotere Rotary (PR). Nei, de fleste av oss er nok ikke det. Vi er for slappe til å bære nåla vår. Vi er anonyme rotarianere. Ønsker vi det? Nå som slipset snart er tilbake i jobb sammenheng, kommer vel jakka på også. Og da mine herrer, har vi ikke lengre noen unnskyldning for ikke å bære nålen. For vi er vel litt stolte av å være rotarianere. Nålen symboliserer og skal bæres ikke bare når vi er på ost & vin fest, julebord eller årsfest. Den skal bæres i vår daglige bekledning når vi benytter jakke. Hvis vi blir flinkere her har hver enkelt av oss startet et godt PR arbeid for vår organisasjon. Min Rotaryvenn (ass guvernør) i Nederland - Kastrikum RK (vi har vimpelen) forteller meg at der får man en liten mulkt om man ikke bærer nåla på jakken. Vi skal ikke dit, men litt mer bevisste kunne vi vel være - alle vi ambassadører av Rotary. Lykke til! Kai B Nr. 8 Årgang 37 Februar 2013 Klubbinformasjon: Charterdato: 22. mai 1975 Skjeberg Rådhus (Kantina) Møtetid: Onsdag kl Styret: President: Visepresident: Sekretær: Kasserer: Past President Styremedlem: Jan Willy Damsleth Lasse B Lundgaard Herleik Rønningen Per Halvorsen Per Sundby Jørgen Winsvold Månedsbrevkomité: Kai Brandstorp - Per Brevik - Ragnar Faale Ivar Haug Øivind Kjølberg Lasse Lundgaard Tor Lystad Morten Pehrsen Stoff til månedsbrevet: Per Brevik Løkenveien Klavestadhaugen e-post: Møteprogram: 1.3 Ost- og Vinaften (NB! Fredag) 6.3 På ski over Grønland v/ Erland Ensrud 13.3 Peismøter 20.3 Oppsummering fra peismøtene

42 Referat fra klubbmøte 6. februar 2013 Skjeberg Rådhus Senior-ego foredrag ved Per Løkkevik. Einar Gundersen og Ole Kristian Laengen Fødselsdag: Per Brevik 1/2 Møtt i andre klubber: Per Sundby Tilstede: 72,2 % Lasse B. Lundgaard Per Bjarne Løkkevik, født 28.mars 1943, far het Laurits, mor het Rakel. Hans bror ble født året etter. Per fortalte mange morsomme historier fra sin oppvekst på Ingedal Skole. Han bodde to år i Berg, familien flyttet etter det tilbake til Ingedal Skole. Han hadde et godt forhold til sin bestefar, som var kirketjener i Ingedal kapell. Per måtte som barn ta oppgaven med å ringe med kirkeklokkene på søndager for sin bestefar. Hørselen var spesielt dårlig noen timer etter denne kimingen. Fra han var ti år var han fjøs- og griserøkter for sin far. Han hadde 50 kroner i fast lønn i måneden, i tillegg fem kroner pr. grisunge som overlevde. Takket være inntektene var han en av de første i kameratflokken som kjøpte seg sykkel. Faren investerte tidlig i 2-hjulstraktor. På småbruket var det alltid mange gjøremål. Skolegangen var på universitetet i Ingedal. Det var skole annenhver dag. Etter folkeskole kom framhaldsskole, deretter var det gartnerlære hos Suter, som drev med tomater og blomster. Deretter var Per dreng hos Morten Wister i to år. Spesielt hyggelig var juletresalget! Per gikk deretter et år på Haugetun. Her fikk han hjernehinnebetennelse. Etter Haugetun var han banevokter på jernbanen til han dro i militæret. Han var brannsoldat og lærte mye om førstehjelp. Per begynte på realskole på kveldstid, hvor han traff sin kone, Tove. De giftet seg og bodde på Ingedal stasjon. Per fortsatte å arbeide på jernbanen og ble baneformann på Kolbotn og senere sikkerhetsvakt i Liertunnelen. Per og Tove fikk sine to barn i denne perioden, Lars og Hilde. På grunn av beordringsplikt sa Per etter dette opp stillingen i jernbanen. Han ble kokegutt og fliskjører på Borregaard i fem år, han gikk doble vakter og ble til slutt kokemester. Han tok formannskurs før han sluttet på Borregaard. Så begynte han på familiebedriften Høk kro, hvor han etter hvert fikk ansvar for regnskapet. Arbeidsoppgavene på Høk var veldig varierte fra regnskap til vask av toaletter. Til og med presten hadde pyntet toalettveggen: Den som her sin skrift vil vise, bør i tro blant griser spise. Etter å ha avsluttet arbeidet på Høk gikk han på Østfold Distriktshøgskole og tok økonomi og administrasjon. Han var eldre enn de fleste lærerne, bortsett fra Steinar Kjus (EDB). Per og Tove har fire barnebarn.

43 Referat fra klubbmøte 13. februar 2013 Skjeberg Rådhus "Bypakka" v/ Anne Elisabeth Ramtvedt Einar Gundersen. Ole Kristian Laengen, Egil Mørk Rudolf Ervik og Rune Larsen Fødselsdag: Jan Willy Damsleth Møtt i andre klubber: Rolf Jul Strand: 2 klubber og 2 møter i hver klubb Toronto. Rotary Club York og Arkham/U nionville Tilstede: 70,6 % Tor Arne Lystad Møtet ble åpnet av Lasse Lundgaard som fungerte for Presidenten som var bortreist. Han ønsket foredragsholderen, 5 gjester og medlemmene velkommen til kveldens møte. Rolf Jul ba om ordet og fortalte at han hadde vært i Kanada i 2 mnd. + en tur i Mexico. Han vil fortelle om dette ved en senere anledning. Jørgen minnet om Ost og Vinaften den 1. Mars og sendte liste rundt for påmelding. Foredragsholderen: Plansjef i Sarpsborg Kommune fikk så ordet. Hun innledet med et spørsmål: Bypakka en gave til byen? Hun kom inn på at Sarpsborg er en by i stor vekst. I 2012 var vi innbyggere. Prognoser sier at vi i 2030 vil være ca innbyggere. Dette vil by på store utfordringer for samferdselen i vårt område. Hun fortalt at bystyret i løpet av sommeren skal vedta et nytt transportsystem som består av: Belønningsavtale med staten Bypakke Nedre Glomma Dobbeltsporet jernbane og ny jernbanestason 2000: Sarpsborg sa nei til bompenger Fredrikstad sa ja til bompenger 2007: Krav fra staten at Fredrikstad og Sarpsborg må samarbeide om trafikkproblemene i Nedre Glomma regionen. 2011: Inngått forpliktende samarbeid mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Hun omtalte trafikksituasjoen som vi allerede merker: Kapasitetsproblemer slik som bilkøer, dårlig framkommelighet for busser og næringstransport. Dette fører igjen til at trafikken flyter over hele lokalveinettet. Tilbudet for gående og syklende er heller ikke godt nok.

44 Utviklingen av framtidige transportsystem blir i 2 faser: Fase 1 Belønningsperiode Fase 2 Transportpakke 2017 I 2012 inngikk Sarpsborg og Fredrikstad inn en 4-årig avtale om å søke belønningsmidler fra Staten på en sum tilsvarende 458 mill.kr. Feb sa de også ja til transportpakke (Bypakka) med bompengefinnansiering (prinsippvedtak) I avtaleperioden gåes det inn for: Økt kollektivtrafikk-mer sykkel- og gangveier - restriktiv arealutvikling og mer restriktiv parkeringspolitikk. Målet er langsiktig (5-8 år) nullvekst i bilbruk. På kort sikt (4 år) dempet vekst i bilbruk. Eks, på bruk av bypakka: Pellygata blir en grønn gate med kollektivtransport, sykkelsti i grønne omgivelser. Tiltak for syklende. Bl. a. sykkel og gangbru fra Hafslundsøy til Opsund. Bru over Glomma vil raskest være ferdig i Gågata skal opprustes. Parkeringsplasser i byen skal reduseres ved at parkeringsautomater betales med progressive takster (dyrere og parkere) og det skal innføres boligsoneparkering. Det skal altså gjøres vanskelig å kjøre bil og parkere i sentrum, men godt å sykle og gå. Det er også vedtatt et prinsippvedtak på innføring av bompenger. Til sist var foredragsholderen litt innom dobbeltspor jernbane og plassering av stasjon. Konklusjonen var vel at nuværende trasé benyttes mest mulig og at Sarpsborg stasjon blir liggende der hvor den er i dag. Vi må derfor også i framtiden dra nedenom Fredrikstad for å komme til Oslo. Heldigvis ligger dette langt fram i tid. Takk til foredragsholderen for et flott, interessant og oppklarende foredrag.

45 Referat fra klubbmøte 20. februar 2013 Skjeberg Rådhus Årboken-Borgarsyssel Ola Jonassen, Oddvar Sørby, Audun Holm, Einar Gundersen, Egil Mørk Fødselsdag: Møtt i andre klubber: Per Frode Rismark Tilstede: 73.5 % Morten Pehrsen President Jan Willy rakk så vidt å ønske velkommen til møtet før Lasse grep anledningen til å overrekke han blomster ifm hans 70-årsdag. Jan Willy kunne i den sammenheng fortelle om en flott opplevelse han hadde hatt i Andalucia/Spania hvor han hadde feiret dagen sin. Der var det plutselig kommet imot han en utrolig vakker senorita midt på gata. I utgangspunktet veldig oppløftende men det viste seg at dessverre hun bare ville overrekke hans mobil som han hadde mistet tidligere oppi gata. Jan Willy benyttet likevel sjansen til å gi skjønnheten tre gode klemmer! Agenda for dagen var ny årbok fra Borgarsyssel museum, «St. Olavs Vold nr.8,» og Ola Jonassen med flere fortalte utdrag fra noen artikler i boka. Ola Jonassen innledet med å informere litt generelt om boka, hensikt, tidligere utgaver og innhold. En rekke lokalhistoriske hendelser og personer med tilknytning til byens historie beskrives i årets utgave. Tre temaer vies imidlertid relativt stor plass: Sarpsborgs idrettsliv, tidligere og kommende byjubileer og ulike sider ved Olav Haraldssons liv, virke og helgenstatus. Jonassen reklamerte for 33 velskrevne sider og viste mange fine bilder fra boka. Han referert så fra noen utvalgte historier fra boka, eksempelvis idrettsmannen Reidar Sørlie og Nils-Otto Mosen som stupte i en blikkano (resulterte i 21 sting i hodet). Oddvar Sørby overtok så stafettpinnen fra Jonassen og refererte fra historier om danskebåten som kom med mat og Struer som ble vennskapsbyen til Sarpsborg. Han var videre innom Østfoldutstillingen, skuespill i Kulåsparken (1930) med massevis av mennesker, Olavstatuen og byjubileet i 1916 med budsjett på 3000 kr. Han avslutte med bekymringer rundt neste tusen-års jubileum (2016)! Nestemann var Audun Holm som refererte bl.a. til historien om en ung sarping som dro ut som sjømann men endte opp som deltager i den amerikanske borgerkrigen (slaget ved Chickamauga i 1863). Einar Gundersen fortalte om skutemodeller/kirkeskip som ble laget i Skjeberg på tallet. Disse ble ofte gitt som gave til kirker og hengt opp (bl.a. i Olavskapellet) med retning mot øst. Noe som skulle symbolisere menigheten som seilte mot soloppgangen det forgjettede land? Jonassen avsluttet det hele med «Feldmannsaken», en uhyggelig affære om drapene på Rakel og Jacob Feldmann i Rakkestad - var det rovmord eller ikke? Så var reklamen over. Alt i alt veldig mange spennende historier. Boka var til salgs der og da for den nette sum av kr. 200,- og mange av klubbens medlemmer hadde tydeligvis blitt overbevist om at dette var en lokal historiebok verdt å sikre seg.

46 Referat fra ost- og vinaften 1. mars 2013 Golfklubben på Opsund Ost- og vinaften Fødselsdag: Herleik 27/2 Møtt i andre klubber: Per A (Paralimni, Kypros 12 og 19/2) Jens H W og Steinar K i Tune 25/2 Tilstede: 60 % Kai Brandstorp Denne gangen hadde vår vinterfest blitt lagt til klubbhuset til Borregaard Golfklubb, Opsund. Grunnen var at vertskapet (våre utmerkede kokker) hadde byttet fra å drive på Skjeberg golfbane til dette utmerkede stedet. Vi var veldig fornøyd med valget (referenten er medlem). Presidenten ønsket velkommen ca. 40 gjester hvor av de fleste med respektive. Som vanlig var presidenten fra seg av beundring over forberedelsene av arrangementet og fremmøtet. Lokalet passet oss utmerket. Så var det over til Jørgen som var sjefen for festen. En kort orientering om dette nye stedet med en rask gjennomgang av det praktiske. Osteanretningen denne gangen var nydelig lagt opp med frukter som passet til de forskjellige oster flott dandert på fatene. Anna G reiste seg og holdt et lærerikt kåseri om ost og dens opprinnelse. Hun gav oss også en oppskrift over hvordan man skal lage Edamerost på gamle måten. Interessant! Et flott overraskende innslag. Så over til Thor Otto og vinleksjonen / presentasjonene. Som vanlig hadde han gjort hjemmeleksen sin meget godt og Øistein hadde fått kopiert alle de fire vinsteder over på et foldet dobbeltark (smart). Det flotte med Thor Ottos valg av viner er at de ikke koster skjorta rundt hundringsen. Denne gang tre røde og en hvit. The Master understreket at der skal helst være hvite viner til ost. Men denne gang var det ikke godt å finne flere som han syntes passet inn i konseptet. Han var fornøyd at klubbens medlemmer i alle fall hadde lært seg å holde glasset riktig og ikke med gorillagrep! Beskrivelsene av distriktene og druene og prosessene fikk vi alle dyp kjennskap til. Vi tok disse med oss hjem og kan studere disse i edru tilstand. Her var røde fra Spania (Thor Otto og Anne Helene hadde selvsagt vært der nede i Bulias vest for Torrevieja), fra Toscana (Chianti uttales Kianti) og fra Languedoc, Sør-Frankrike. Ikke noen tilfeldigheter. Den hvite var fra Vouvray i Loiredalen og måtte nytes til blåmugg osten. Den satt perfekt. Noe alkoholfri nektar samt kaffe ble også servert. Denne gangen var forsamlingen i ekstra godt humør etter hvert og skrønene satt løst. Spesielt gledelig var at så mange av damene reiste seg opp og bidro med artige historier. Takk til dere alle. Jens G s versjon av nonne-/munkhistorien (han messet historien) skapte god latter - for å nevne en. Utlodningen og givergleden resulterte i et lite overskudd i følge Jørgen. Takk til ham og han stab. Det hele ble avsluttet ved 23 tiden. Og vi var enige om at vi legger flere besøk hit til dette flotte stedet.

47 Sistesia 100 % fremmøte i februar Kai Brandstorp Jim Johansen Kjell Ø Lunde Lasse B Lundgaard Tor Lystad Hans Erik Pedersen Per Sundby Thor Otto Trapness Jørgen Winsvold Statistikken 6/2 13/2 20/2 27/2 (1/3) Snitt 72,2 70,6 73,5 60,0 69,1 Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Snitt 1. halvår 59,2 74,8 75,7 84,6 71,4 73,1 Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni Snitt 2. halvår 74,3 69,1 Alltid optimist?

48 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Samfunnskomiteen er snart i mål Når dette leses, er forhåpentligvis våren på frammarsj i Østfold. Samfunnskomiteen står foran sitt siste arrangement i dette Rotaryåret nemlig vår nye dugnadsoppgave med rydding av den gamle alleen til Hafslund hovedgård 24.april. Vi håper på stor oppslutning fra medlemmene da. Komiteen har hittil holdt seg til de planene vi la ved starten av Rotaryåret: Program for ett klubbmøte, Boksalget, trivselsarrangementet på Borgen sykehjem og den kommende dugnaden. Pga. at medlemmene i klubben stiller helhjertet opp, går våre arrangementer knirkefritt. Det er fra tid til annen røster i klubben som mener at klubben vår må engasjere seg i prosjekter som gir oss positiv omtale i lokalavisa og god PR. Personlig er jeg mer enig med dem som sier at vi er ikke Lions vi har ikke behov for å være så synlig der vi støtter andre med penger. Vi yter etter beste evne i det stille. Det har vi gjort og det synes jeg vi skal fortsette med. Kjell L Leder i Samfunnskomiteen Nr. 9 Årgang 37 Mars 2013 Klubbinformasjon: Charterdato: 22. mai 1975 Skjeberg Rådhus (Kantina) Møtetid: Onsdag kl Styret: President: Visepresident: Sekretær: Kasserer: Past President Styremedlem: Jan Willy Damsleth Lasse B Lundgaard Herleik Rønningen Per Halvorsen Per Sundby Jørgen Winsvold Månedsbrevkomité: Kai Brandstorp - Per Brevik - Ragnar Faale Ivar Haug Øivind Kjølberg Lasse Lundgaard Tor Lystad Morten Pehrsen Stoff til månedsbrevet: Per Brevik Løkenveien Klavestadhaugen e-post: Møteprogram: 3.4 Påskeminner m/3 min 10.4 Skjeberg FH Skole 17.4 Dugnad på Hafslund 24.4 Innkommende President / KPM

49 Referat fra klubbmøte 6. mars 2013 Skjeberg rådhus På ski over Grønland v/erland Ensrud Einar Gundersen, Trond S. Johansen, Rune Larsen Kjell Berby, Ole Kr. Laengen, Heine Aas Fødselsdag: Herleik Rønningen 27/2 Møtt i andre klubber: Tilstede: 85,7 % Ragnar Faale Presidenten åpnet som vanlig møtet og ønsket kveldens foredragsholder Erland Ensrud og gjestene spesielt velkommen. Deretter takket presidenten Jørgen og festkomiteen for en vellykket gjennomført Ost & Vin aften i Borregaard Golfklubbs lokaler. Per Sundby kunne fortelle om det årlige arrangementet på Borgen sykehjem som ble gjennomført på tradisjonelt vis og som det ble satt stor pris på. Ordet ble deretter gitt til Erland Ensrud som sammen med 8 andre deltakere hadde krysset Grønland høsten 2011 i hele 24 dager - utreise fra Norge 18/8 og tilbake 15/9. Øya er den største i verden og mesteparten er dekket av is. Eirik Raude grunnla norrøn bosetting i to fjorder langs vestkysten av Grønland fra 982 til 1400-tallet, men som etter hvert døde gradvis ut. Ensrud hadde tatt mange bilder på sin Grønlandsferd og som han viste fram og kommenterte. Vi fikk se flotte bilder fra ulike områder der isbreer var dominerende og hvordan de måtte ta seg fram til fots de første dagene der det ikke var mulig å bruke ski. Flotte bilder var det også fra skiturene der alle dro på pulker. Videre fikk vi se hvordan turen ellers forløp med oppslåtte telt, soveposer, matlaging mv. En temperatur på nærmere minusgrader var også en stor utfordring både på dag- og nattid. Det ble som vanlig stilt spørsmål knyttet til turen og de fantastiske naturopplevelsene som ble besvart av foredragsholderen. Presidenten avsluttet deretter møtet med å takke Erland Ensrud for et meget interessant foredrag.

MÅNEDSBREV AUGUST 2015

MÅNEDSBREV AUGUST 2015 ÅSANE ROTARYKLUBB DISTRIKT 2250 MÅNEDSBREV AUGUST 2015 NUMMER 237 asane.rotary.no asane@rotary.no www.facebook.com/pages/åsane-rotaryklubb/776738755731826 Fremmøte siste måned har vært: 48% Følgende har

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 5 Årgang 39 Desember 2014. Kjære Rotaryvenner!

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 5 Årgang 39 Desember 2014. Kjære Rotaryvenner! MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotaryvenner! Skjeberg Rotary har bevilget kr.10.000 på tampen av året til støtte for Marys Venners prosjekt i Sri Lanka. Det er snakk om drift av en yrkesskole for

Detaljer

KLUBBENS MÅL OG PLANER

KLUBBENS MÅL OG PLANER KLUBBENS MÅL OG PLANER Skjemaet fylles ut og sendes til din assisterende guvernør innen 30.04.2015. Klubbens navn AG navn Presidentens navn Stokke Rotary Morten Svagård Kåre Larsen 1. KLUBBEN Rekruttere

Detaljer

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008

Fosna Rotaryklubb. Årsplan for 2007 2008 Fosna Rotaryklubb Årsplan for 2007 2008 Innledning Mottoet for president Rotary International 2007 2008 Wilfrid J. Wilkonson er Rotary deler ( Rotary Shares ). Hvor mye av vår personlige tid er vi villige

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. November er over, og nå står julen for døren. Nr. 4 Årgang 39 November 2014

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. November er over, og nå står julen for døren. Nr. 4 Årgang 39 November 2014 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB November er over, og nå står julen for døren. For undertegnede er dette godt nytt. Året som har gått har vært preget av mye reising på fire kontinenter. Tidspresset på disse

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 11 Årgang 39 Juni 2015

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 11 Årgang 39 Juni 2015 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Hei alle medlemmer av Skjeberg Rotaryklubb- Nå er min Presidentperiode over, og jeg kan vel si at det har vært et fint år for klubben. Vi har hatt et år med gode foredrag

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

# " $! % & " ( $ $ ) * +, -. + / ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $! % &  ( $ $ ) * +, -. + / !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $! % & " $ $ $ ' ( $ $ ) * +, -. + / ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305

Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Molde Rotaryklubb Distrikt 2305 Visjon, målsetting og handlingsplan for klubbaktivitetene Vedtatt 04.05.2006 Revidert 10.06.2014 Visjon: I Molde Rotary er det møtelyst, ikke møteplikt som sørger for det

Detaljer

Månedsbrev august 2014

Månedsbrev august 2014 Jan Sverre Hanssen August er medlemskapsmåned Guvernørens planlagte klubbesøk i august er: Nordby RK 18.8., Askim RK 19.8., Rygge 20.8., Gjersjøen RK 25.8. og Hobøl/Spydeberg 27.8. Medlemskapsseminar:

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB

FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB FÆRDER ROTARY KLUBB VEDTEKTER FOR FÆRDER ROTARYKLUBB 1 DEFINISJONER Færder RK er tilknyttet Rotary International distrikt 2290, og er underlagt RI s lover og vedtekter. Klubbens inntaksområde er sammenfallende

Detaljer

Årsrapport 2009-2010.

Årsrapport 2009-2010. Årsrapport 2009-2010. Styret i L.C. Haugesund/Tonjer har bestått av følgende: President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitetsleder Harald Ø Tønnes T Øystein H Arne N Thorbjørn

Detaljer

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV JUNI 2012 Takk for meg som president. Mitt år som president er nå historie, og det er tid for å se tilbake på året. Jeg vil i denne artikkelen bare gi noen generelle

Detaljer

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm.

SOMMERAVSLUTNING. LC Haslum Distrikt 104 H. Side 1. Klubbavis nr: 250 Juni 2015. Grill på Solbakken 11. juni. Se Program mm. Side 1 SOMMERAVSLUTNING Tirsdag 2. JUNI kl 19:00 Se Program mm. neste side Husk påmelding til Terje S skudvig@online.no mobiltelefon 906 12 790 senest fredag 29. mai Grill på Solbakken 11. juni Vi arrangerer

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

MÅNEDSBREV. SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotaryvenner. Nr. 6 Årgang 39 Januar 2015

MÅNEDSBREV. SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotaryvenner. Nr. 6 Årgang 39 Januar 2015 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotaryvenner Tiden går og jeg er allerede halvveis i min presidentperiode. Det går som smurt, når man har så dyktige komiteledere. De gjør en flott jobb. Vi har som

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Hei Rotary venner. Nr. 8 Årgang 39 Mars 2015

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Hei Rotary venner. Nr. 8 Årgang 39 Mars 2015 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Hei Rotary venner Påsken er straks over og jeg har ikke stått i bilkø verken fra fjellet eller til/fra Strømstad. Tenk at så mange mennesker frivillig utsetter seg for det.

Detaljer

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen

Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen LAKSESTIGEN LIONS MANDAL LIONS CLUB Presidentskifte Valle gård 15. juni 2012, Anve Njål Øyslebø og Einar Kristiansen INNHOLD: 2 Innkalling til klubbmøte tirsdag 28. august kl 1900 3 Presidenten 4 Referat

Detaljer

Månedsbrev for juni 2015. Redaksjon: Adolf Trondsen, Birger Bulukin, Thomas Fearnley, Knut Lunde, Torgeir Stensli, Kjersti G.

Månedsbrev for juni 2015. Redaksjon: Adolf Trondsen, Birger Bulukin, Thomas Fearnley, Knut Lunde, Torgeir Stensli, Kjersti G. -1- Månedsbrev for juni 2015 Redaksjon: Adolf Trondsen, Birger Bulukin, Thomas Fearnley, Knut Lunde, Torgeir Stensli, Kjersti G. Hasle Redaktøren har sittet på fjellet og sloss med datavirus og andre uhumskheter.

Detaljer

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte

ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV. Mai 2015 Årgang 28. Mandag 4.mai 2015-05-11 Klubbmøte ROLVSØY ROTARYKLUBB MÅNEDSBREV Mai 2015 Årgang 28 Møtested: Lionshuset Møtetid: Mandag kl 2000 Adresse: Hasselveien 2 1664 Rolvsøy President: Magdalena Eldor Visepresident: Knut Norum Past President: Ole

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Områdemåte 31.05.2014

Områdemåte 31.05.2014 1 Områdemåte 31.05.2014 Møteleder: Frode Sekretær: Sven Åpner med Stille stund. Tradisjoner lest opp inspirert av en kjærlig Gud. 11 konsept. Ble lest opp Agenda for dagen: Tilstede: Monica GSR Strand,

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV JULI AUGUST 2011 Kronikk Kjære Rotaryvenner. Vi er i starten av det andre året siden Drammen Vest og Drammen Syd fusjonerte og ble til en klubb. Det første året

Detaljer

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny

Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Nye Generasjoner Rotarys 5.aveny Rotarnettverket gir unike muligheter for internasjonal forståelse Artikkel 4 Formål: Rotarys formål er å oppmuntre og fremme Rotarys ideal om å tjene som grunnlag for

Detaljer

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012 Fremmøte Fremmøte i november 2012 var på 68,3 %. Følgende fire medlemmer hadde 100 % fremmøte; Geir F., Øivind H., Tormod O. og Helge S. Månedsprogram Dato Program Ansvar 3-minutter 01.11 Årsmøte 2012

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen. Dagsorden: 25. årgang Oktober 2013 Medlemsmøte Mandag 14. oktober kl. 1900 På Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Budsjett 2013/2014 4. Aktuelle saker 5. Nytt medlem? 6. Eventuelt Sosialt samvær med

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 38 Juli-August 2013 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotary-venner. Da er vi godt i gang med Rotaryåret 2013-2014. Styret har hatt to møter og lagt planer for inneværende år. Jeg føler at alle jobber godt og selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb

Vedtekter for Oslo Vest Rotary Klubb OSLO VEST ROTARY KLUBB Distrikt 2310 Vedtekter for Oslo Vest Oslo 2011 Versjon: Godkjent på medlemsmøtet 15. juni 2011 Dato Innledning Alle Oslo Vest s aktiviteter skal utføres i henhold til Rotarys lover,

Detaljer

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var:

Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Ringebu Rotary Klubb. Distrikt 2305. Charterdato 18.12 1967. Møte kvar tysdag kl.18.30 I Ringebu ungdomssenter. Årsmelding og rekneskap for året 2011-12. Banerjee`s logo og valspråk for 2011-12 var: Reach

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN

MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN 1 MÅNEDSBREV FRA DG DAGFINN CHRISTENSEN MÅNEDSBREVET BES DISTRIBUERT TIL ALLE ROTARIANERE! Et nytt år Det skjer hvert år. Så snart de siste julekakene er tørket ut, starter det nye året med ting som går

Detaljer

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb

Del 1: Historikk. Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Del 1: Historikk Del 2: Karmøy Vest Rotary Klubb Organisering Del 3: Komiteene - Medlemsutvikling og rekruttering - Opplæring og kommunikasjon - Serviceprosjekter - Distriktsprogrammer - Rotary Foundation

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 25. årgang Januar 2014 Medlemsmøte Mandag 20. januar kl. 1830 på Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Opptak av to nye medlemer 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt Sosialt samvær m med orientering

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB OM GRISKHET OG GRÅDIGHET. Nr. 9 Årgang 40 Mars 2016

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB OM GRISKHET OG GRÅDIGHET. Nr. 9 Årgang 40 Mars 2016 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB OM GRISKHET OG GRÅDIGHET I nyhetene kan vi vi lese at den tidligere presidenten i fotballforbundet FIFA, Sepp Blatter, hadde en årslønn på 32 millioner kroner i fjor. Her

Detaljer

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016

Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Tore Lynau Soneleder sone 3 Distrikt 104 H, Oslo og Bærum 2015-2016 Referat fra sonemøte 2 i sone 3-2015/2016 Dato: 18. november 2015 Kl.: 18.00 Sted: Nordstrand Kirke Ekebergveien 236/238, 1166 Oslo Tilstede:

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen.

ÅRSMØTEREFERAT 2013. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. ÅRSMØTEREFERAT 2013 OK Moss avholdt Årsmøte på Noreødegården torsdag 28.februar 2013 kl.19.00. 19 stemmeberettigede møtte fram. 1. Åpning. Leder Jan Bjerketvedt åpnet møtet og ønsket velkommen. 2. Valg

Detaljer

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB

DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB DRAMMEN SYD-VEST ROTARY KLUBB MÅNEDSBREV NOVEMBER 2011 Kronikk Jeg hadde tenkt å skrive litt om betydningen av å få inn nye medlemmer i klubben, inntil jeg satt meg ved PC `n. En tom blå flate slo i mot

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6. hbrevik@online.no LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 6 hbrevik@online.no Redaktør: Torbjørn Øygard 29.01.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte 04.02.2015... 4 Forretningssaker referert i

Detaljer

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard)

Rotary International. Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) Rotary International Midt-Norge og Nord-Norge Distrikt 2275 (Nordmøre, Sør-Trøndelag, Nord Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard) X Rotary 00.00.12 Komité for Medlemsutvikling. Hvordan kan nye

Detaljer

Enebakk er en kommune hvor jord- og skogbruksnæringen tradisjonelt har hatt en sentral plass. Det har imidlertid etter hvert blitt langt mellom

Enebakk er en kommune hvor jord- og skogbruksnæringen tradisjonelt har hatt en sentral plass. Det har imidlertid etter hvert blitt langt mellom Enebakk er en kommune hvor jord- og skogbruksnæringen tradisjonelt har hatt en sentral plass. Det har imidlertid etter hvert blitt langt mellom husdyrbesetningene. Tilflyttingen til kommunen har vært stor

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Løvestikka Fremad i alle retninger Informasjons- og medlemsblad for LC Ringsaker Nord Uansvarlige redaktører: H J Svendsen og O M Heldal Nr 20 11. februar Lionsåret 2014/2015 Barnet (Andre Bjerke) Å møte

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 36 Juli-august - 2011

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Nr. 1-2 Årgang 36 Juli-august - 2011 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Rotaryhjulet har gjort en ny omdreining og det er mitt privilegium å få lede klubben i inneværende år. Rotering av verv, også ledervervet, er jo en av kjennetegnene og styrkene

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA

MØTEREFERAT STYREMØTE AGENDA MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind,,, Leon, Tove, Heidi, Nina Dato: 08. april Kl.: 19:15 Sted: Inndalsveien, hos Fremmøtte: (skype), Øyvind,, og Tove Ikke møtt: Susanne, Leon, Heidi og Nina AGENDA

Detaljer

Medlemsmøte / valgmøte

Medlemsmøte / valgmøte 25. årgang April 2014 Medlemsmøte / valgmøte Mandag 7. april kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Valg av nytt styre for Lions året 2014/2015 4. Nye medlemmer 5. Aktuelle saker

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

Distrikt 2260 Månedsbrev nr.10 april 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK

Distrikt 2260 Månedsbrev nr.10 april 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Distrikt 2260 Månedsbrev nr.10 april 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner! Jeg var i Enebakk RK i går kveld. Det var hyggelig å høre at de er i full aktivitet til tross for

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb. 20.09.2014, Stokke. Tilstede: Kirsten Svendsen, Jon-Erik Svendsen, Robert Tenold, Britt Tenold, Linda Jørgensen, Ivar Aanes, Lisa Iversen,

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotaryvenner! Nr. 6 Årgang 40 Desember 2016

MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB. Kjære Rotaryvenner! Nr. 6 Årgang 40 Desember 2016 MÅNEDSBREV SKJEBERG ROTARYKLUBB Kjære Rotaryvenner! Da var mitt første halvår som leder av Fest- og Kameratskapskomiteen unnagjort. Jobben var mer krevende enn jeg trodde, men slik er det vel med alt du

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Sortland Rotary Klubb MAI 2013

Sortland Rotary Klubb MAI 2013 Flaggkommandør/Sjef Kystvakten Lars Saunes, Hva som skjer i Kystvakten? Hva skjer i kommiteérne..? Vestvågøy RK feirer 50-års jubileum 1 Sortland Rotary Klubb MAI 2013 Møte 14. mai 2013 President Knut

Detaljer

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø

La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb. Årsmøte 2011. Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø La norda lumo- Tromsø Esperantoklubb Årsmøte 2011 Tid og sted: Mandag, 21.02.2011, kl 18 hjemme hos Mario og Marianne i Fagerlivegen 20, 9007 Tromsø Medlemmer tilstede: Mario Machlik, Marianne Lund, Herolv

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015

The Rotary Foundation TRF. KK-/TRF-seminar mars 2015 The Rotary Foundation TRF KK-/TRF-seminar mars 2015 Tema The Rotary Foundation hva hvorfor hvordan Rotary Grants Hva har vi fått til og hva planlegger vi Prosjekter Klubbens Lim Rotary ER hva Rotary GJØR

Detaljer

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm

Færder Rotaryklubb. Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Færder Rotaryklubb Mål og planer 2013 2014 President Kirsten Larm Rotary International 2013-2014 Motto: Aktiviser Rotary endre liv! En god rotaryklubb Beholde Færders image som en synlig, attraktiv og

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen 15.11.11 Ukeavisen Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen Dagslysmåne 12. november Jens-A Rotarymøte 15.11.11 President Trond Arthur Christiansen ønsket

Detaljer

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk.

REFERAT OØ2SK 1409. TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. REFERAT OØ2SK 1409 TILSTEDE: Leder, Kasserer, varasekretær, 6 stk. GSR, 1 stk. vara GSR, 2 stk. observatører (6 stk. med stemmerett), totalt 11 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen, vi tok en

Detaljer

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014.

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2013. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Referat OSSK 20 april 2013

Referat OSSK 20 april 2013 Referat OSSK 20 april 2013 Til stede Nestleder Sekretær Vara RKM HI & OI Aktivitetskomitèen Gjør det enkelt Fredagsgruppa Søndagsgruppa Veien til frihet Fly fri Sammen kan vi Club 67 Vennesla hæran Mandalsgruppa

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

NØTTERØY ROTARY KLUBB

NØTTERØY ROTARY KLUBB NØTTERØY ROTARY KLUBB JUNI 2012 Møtedato 04.06 11.06 18.06 25.06 Måned Fremmøte 41 29 32 36 Fremmøteprosent 67,2 Referater for juni 2012 Møte 4.juni 2012 Besøk i andre klubber: Ranveig Roberg Re RK, Gunnar

Detaljer

Siste nytt fra Styret April 2014

Siste nytt fra Styret April 2014 Siste nytt fra Styret April 2014 Da har sesongen startet, og styret kommer med litt info. Dugnader: Det settes opp dugnader følgende dato: Rino Delås er dugnadsgeneralen fra styret 1. Lørdag 12.april kl

Detaljer

Årsberetning for Sarpsborg MS forening 2013

Årsberetning for Sarpsborg MS forening 2013 Årsberetning for Sarpsborg MS forening 2013 Aktiviteten i foreningen har vært stor i året som har gått og medlemsmassen er pr. 31.12.2013-210 medlemmer og 1 æresmedlem. Styret har i 2013 bestått av følgende

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Månedsbrev nr.8 februar 2014

Månedsbrev nr.8 februar 2014 Distrikt 2260 Månedsbrev nr.8 februar 2014 Guvernør 2013-14 Elsa M. Nysveen, Årnes RK Kjære Rotaryvenner! Vinteren henger i akkurat slik den bruker å gjøre. Vi gleder oss over at mars kommer med sørpe

Detaljer

LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014

LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014 Stor-Elvdal 6. Januar 2014 - Medlemsblad for LC Stor-Elvdal - Nr 1 årgang 7 TIL TJENESTE WE SERVE LC Stor-E lvdal`styre 2013/2014 PRESIDENT STEIN OVE BRUN 970 67 703 steino.brun@gmail.com VISEPRESIDENT

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

# " $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen

#  $ %! & ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - . !   Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " " Klubbavis for Lions Club Rælingen # " $ %! & " ' % % % ( $ ' % % $ $ $ ) * +, - ". ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse:

Detaljer

Ett semester ved University of Cape Town

Ett semester ved University of Cape Town Ett semester ved University of Cape Town Øystein Liltved Før man bestemmer seg for å dra på utveksling så føles det som et veldig stort valg, det gjorde det i alle fall for meg. Etter å ha vært på utveksling

Detaljer

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall Julehilsen 2015 Så er det jul igjen og et nytt år banker på døren. Som vanlig går tankene nå tilbake på året som er gått, og TAKKNEMLIGHET står med STORE bokstaver over kapitlet 2015. Julehilsen 2015 Så

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015.

Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND. Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Årsmøtesamlingen 17. 19. April 2015 LOVUND Helgeland Historielags årsmøte var samlet på Lovund RorbuHotell i dagene 17. Til 19. april 2015. Deltagerne ankom Lovund med ferge og hurtigbåt utover fredags

Detaljer