EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009"

Transkript

1 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11

2 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før? Kjent det sjølv? Ordet er flittig brukt i byråkrati og politikk for å hindre fråflytting og sikre tilflytting. Men sånn elles. Har du verkeleg kjent på eller late deg rive med av ein vanvittig bulyst? Strutta av bulyst. Tenkjer du over bulysta i kvardagen? Arbeidslyst. Matlyst. Sexlyst. Men bulyst? Seier det deg noko? Eller er det berre eit moteord som blir nytta om noko vi ikkje tenkjer over? Mykje gjerast for at vi skal kjenne bulyst. Det er mange forprosjekt og prosjekt, gode eller godt forankra inkluderingsprosjekt, meir eller mindre godt organiserte arenaer for samhandling, mange ulike aktørar i lokalsamfunnet, noko implementering og entrepenørskap og samarbeidsrelasjonar som kan ha ulike gradar av jamnbyrdigheit og formaliseringsgrad. For å nemne noko av det sentrale styresmakter peiker på i dokumentet Identifisering av prosjekter med formål å få tilflyttere til å trives og bli værende på et sted. Ein rapport om bulysta vår. Vanylven Utvikling tykkjer bulyst er viktig. Men omgrepet handlar ikkje berre om nasjonal politikk og gode intensjonar. Det handlar om kvardagen vår. Di og mi kjensle av å trivast med staden vi bur på. Det er du og eg som må kjenne bulyst. Fjernt og flyktig eller nært og nyttig? Magasinet du no held i handa vert utgitt av Vanylven Utvikling. Vi trur ekte bulyst handlar om kva som får folk til å bu der vi bur. Konkret og jordnært. Det er det vi vil fokusere på i vårt magasin. Om folk som går på tur eller nybakte foreldre og deira små meisterverk på barseltreff. Om unge og eldre, som gamlelæraren frå Eidså skule, Norvald Brandal. Ein frittalande fritenkjar som skapte trivsel på skulen med ein sovesofa og bilfløyte. Om ein utflytta vanylving som med eit av dei ti største rekneskapsverksemdene i landet satsar på heimstaden. Og alt det vakre og unike som finst i dei daglege omgjevnadane våre - sett med kamera. Line Nordal, fotobloggar frå Fiskå Korleis starta interessa di for foto? Då eg fekk mitt første speilreflekskamera med morfar for ca eit og eit halvt år sidan. Eg oppdaga etter kort tid at fotografering var noko som passa for meg. Vennane mine stilte gjerne opp som modellar, så eg fekk mykje trening. Kva ynskjer du å fortelje med bloggen din? Eg starta bloggen min fordi eg ville dele bileta mine med andre. Sidan eg fekk så gode tilbakemeldingar vart eg inspirert til å fortsette. Eg ynskjer å fortelje gjennom bloggen at nesten alt kan vere vakkert viss ein ser det gjennom ei linse, eller med opent sinn. Ting som ikkje er så vakre kan bli flotte motiv. Kva har bloggen betydd for utviklinga av fotointeressa? Den har vore ein inspirasjonskjelde. Når eg får positive kommentarar, vert eg glad og føler at eg får noko tilbake og vil fortsette. Eg vil igjennom bloggen vise kva eg kan og likar. Har du nokon tips til ferske fotografar på korleis dei kan ta gode bilete? Ikkje gi opp! Prøve og feile, det er det beste tipset eg kan gi. Ta masse bilete og ta med kamera overalt! Men ikkje forvent at alle bileta blir vellukka. Magasinet vert distribuert via Synste Møre. På den måte når vi ikkje berre dykk som bur her, men også utflytta vanylvingar som ein dag kanskje vil vende blikket mot Vanylven, naturen, menneska og moglegheitene her. Vanylven - ein grunn til å smile, nr Utgjevar: Vanylven Utvikling AS Ansv. redaktør: Bernt Westad Redaktør, ord og bilete: Anna-Ma Olsson - Bladbunad: Tor Inge Nygård/Anna-Ma Olsson

3 3 KVA ER EIN BLOGG? Ordet blogg er ein samanskriving av orda web logg. Altså ein logg ein ajourfører på web. Ein blogg kan også kallast ei interaktiv nettdagbok - ei internettside der ein kjem med tankar og meiningar og lesarar av bloggen kjem gjerne med tilbakemeldingar. Nokre kjenneteikn på kva som er ein god blogg: 1. Ein blogg bør vere hyppig oppdatert 2. Den reflekterar den som skriv si meining 3. Den er sortert i omvendt kronologisk rekkjefølgje 4. Oftast er ein blogg subjektiv og personleg 5. Bloggpostar eller dagbokføringar er opne for kommentarar frå lesarane.

4 4 Alltid online på VI ER MANGE NOK som gjespar berre vi høyrer ordet rekneskap. Som ser det som eit naudsynt onde. Heldigvis finst også dei andre - dei som kjenner vegen ut av labyrinten, som kastar lys over reglane og ikkje let seg stresse av momsoppgåver og tidsfristar. Asbjørn, Merethe og Kjellrun er slike. Og på Krakset på Hakallestranda finn du kontoret deira, kremfarga og så nyoppussa at du nesten kjenner målingslukta. Kan hende har du til og med vore innom Oddvin på nærbutikken utan å vite at vegg i vegg held eit av landets ti største rekneskapsfirmaer til? Nett idag finn ein også Roy Arve Eriksen, daglig leiar, her. Annakvar månad tek han turen innom det som er eit av fem avdelingskontor til Debet & Kredit. Dei andre finn vi i Tønsberg, Holmestrand, Larvik og Oslo. Og hadde han ikkje vore født og oppvaksen berre eit steinkast borte, på Krakset, så ville ikkje kontoret ha vore plassert her. - Dette er ein type arbeid som kan vere med på å bremse fråflyttingsstatistikken, seier Roy Arve. Vi vil gjerne vere med å bidra, og ser litt idealistisk på det. Det har kome mange ynskjer om å plassere lokala våre andre stader i området, men det skal mykje til før vi vel noko anna. Plasseringa her er ekstremt viktig, at det er nær butikken og posten til dømes, fortel han. - Ole Vebjørn Brandal vekte interessa mi for tal, mimrar Eriksen. Det var nemleg læraren i ungdomsskulen som bidrog til at Roy Arve tok valfag bokføring i åttende, og der fann kallet sitt. Men så legg han til med eit smil: -Eller...Det var vel det faget eg var minst dårleg i. Mange år seinare skulle han som tilsett i eit rekneskapsfirma på østlandet tenke at dette kunne han gjere både meir effektivt, rimlegare og betre sjølv. Så då han og ein kompanjong fekk sjansen til å overta Petter Krakset sine kundar, kjøpte dei i tillegg ein kundeportefølje og hoppa i det. -Det var mykje prøving og feiling då det kom til fjernstyring av systema våre, humrar Roy Arve. I byrjinga av 2000-talet var stabilt nett og serverkontakt inga sjølvfølgje. Men vi lærte av feila, og bygde etterkvart opp eit konsept som skulle mogleggjere fjernstyring av rekneskap og virksomheitsstyring. Den typiske kunden til Debet & Kredit Regnskap er små og mellomstore bedrifter, men dei har ein ambisjon om å vekse og dekkje større kundar. Eriksen kan fortelje om ein trend som går mot at større bedrifter vel å outsource heile økonomiavdelinga. - I tillegg har den nye revisjonsplikta gjort at vi kan gjere den jobben som revisorane har gjort tidlegare, seier han. Debet & Kredit Regnskap er idag eit konsern i sterk vekst, med eit budsjett på 25 miljonar og 35 tilsette i Berre i Vanylven håpar dei på å styrke kompetansen med ein til to personer det nærmaste året. Han innrømmer at det å finne personale med «Plasseringa her er ekstremt viktig - at det er nær butikken og posten» nok fagkompetanse kombinert med erfaring, er ein av dei største utfordringane med å halde til i utkantstrøk. For rekrutteringsprosessen hadde det vore veldig bra med fastlandssamband i distriktet. Kundemessig også, sjølv om det betyr mindre og mindre kvar ein er lokalisert. -I utgangspunktet har dei tilsette i Vanylven same løna som dei ville hatt dersom dei arbeidde i Oslo, seier Roy Arve. Han meiner det er meir lojalitet mot arbeidsgjevaren ute i distriktet enn i byane generelt. -Det skal meir til før ein sluttar, seier han.

5 5 MERETHE BELLEN Pendeltid frå dør til dør? 3 minutt. Kva jobba du med før dette? Helsesekretær på lækjarkontoret på Fiskå, og assistent for psykisk utviklingshemma. Hobbies? Spelar euphonium (blåseinstrument) i korps, trimturar, zumba. Kjæledyr: Katt. Kontorets klovn er: Asbjørn. Ryddigast på kontoret er: Hmm... Det er alltid eg som må ta oppvaskmaskina. Kva ord ville sjefen brukt for å beskrive deg? Pliktoppfyllande. Kva trur du Roy Arve har gløymt å fortelje om Debet &Kredit? At vi har en fantastisk natur rundt oss! Kragset ASBJØRN STØYLEN Pendeltid frå dør til dør: 1 time. Det første du tenkte då du vakna idag: Sol idag igjen?! Kva jobba du med før dette? Økonomimedarbeider i VIA Travel i Ålesund. Hobbies: Fotball og fotball. Både å sjå og spele. Ryddigast på kontoret er: Merethe. Det er ho som passar på oppvasken og sånt. Kva ord ville sjefen brukt for å beskrive deg? Positiv. Kva er draumejobben din: Tømrar. Kunne ha vore litt handy man, trur eg. Kva skal du gjere etter arbeid idag? Montere nytt kjøkken. KJELLRUN AARAM-AASVIK Pendeltid: 5 minutt. Det første du tenkte då du vakna idag: Kjekt å få fare på arbeid. Kva jobba du med før dette? Kunderådgjevar i bank. Hobbies? Handarbeid, eller gå tur. Og så byggjer vi utleigehytter, det tek mykje tid! Kjæledyr: Hund. Kontorets klovn er: Asbjørn. Ryddigast på kontoret er: Merethe. Kva er draumejobben din: Farmeigar i Australia, med hest og sau. Kva skal du gjere etter arbeid idag? Eg skal ut og trille barnebarnet, og kanskje på konsert i Syvde kyrkje. «Det hadde vore veldig bra med fastlandssamband i området» ROY ARVE ERIKSEN Bur: Tønsberg Det første du tenkte då du vakna i dag: Ny dag, nye mulegheiter. Og masse uløyste oppgåver. Hobbies: Terreng- og landeveissykling. 40-årskrisen vettu... Kva jobba du med før dette? Eigendomsforvaltning. Kjæledyr: Overhodet ikke. Borna fekk ein hamster, men den rører eg ikkje! Kva skal du etter arbeid idag? Bruker gjerne kveldane sosialt, til å fare rundt i bygda og prata med folk, vener eller kundar. Ditt beste råd til ungdommen: Å velje økonomiadmininistrasjon, med spesialisering på revisjon. Det danner eit utrolig godt grunnlag for framtida.

6 6 - Då eg foreslo at vi skulle få oss ein sovesofa på lærarromet, var det fordi eg tenkte vi kunne ha noko skikkelig å sitje på. Ikkje berre sitje ved kateteret å kokkelure! Når ein pratar med Norvald Brandal får ein mange, små utsegn om alt mellom himmel og jord. Dei kjem på rekkje og rad, etterfulgt av ein lett og lystig latter som gjer at nasa får rynker - ja, i alle fall fleire rynker enn der er i det glade fjeset - og det er sikkertnok denne latteren som tek brodden av det som eventuelt kunne ha vorte teke på galt vis. Merkeleg nok kjem han unna med det, gong på gong. Heldigvis. For det er aldri vondt meint. Det er berre det at han brukar å setje ting på spissen. Og kan hende lurte lærar Paula (Lundehaug) den gong korleis det no skulle verte på Øyraskulen framover. - Men det var før eg fekk mjuka henne opp, seier Norvald. Ho var eigentleg ikkje så striks, ho, etter ein stund. Men korleis var lærar Brandal? Han som tok seg friheita å ringje inn frå friminutta med bilfløyta nett når han meinte det måtte passe, anten det var tid for det eller ei. Som brukte heile timar på å fortelje om andre verdenskrig, uansett kva fag det var tenkt at dei eigentleg skulle ha. -Eg likte godt historie, ja, humrar han ved minnet, og legg til: Det var i grunnen like greit at skulen låg aude til. Då hadde vi ikkje noko ettersyn. Denne solfylte vårdagen i Sør-Brandal har den pensjonerte læraren frå skulen på Eidså ropt kom inn! heilt utan å bruke korkje bilfløyte eller andre rekvisittar. Har teke imot i den gråmala stova i barndomsheimen, sjølv om han har stilt seg tvilande til korvidt han er ein godt egna intervjuperson. Han har faktisk kome med fleire forslag på personar som har meir å fortelje, og til slutt gitt seg ende over med eit Men det er altså meg du vil ha? Javel ja...velkomen skal du vere! Det er derfor ein no får servert kaffi i Mummikrus frå den gamle, blå termosen, medan sola skin og regjeringa, ho er ute i eit ærend. 79-åringen speidar ut i fjellsida frå godstolen sin i stova. Ein førestiller seg at han gjer det ofte, speidar. Speidar og tenkjer. Fjellsida har alltid vore der. Før var den heilt fri for tre, men med åra har den grodd igjen. At det står to bærbare datamaskiner på pulten ved sidan av stoveglaset må ein berre ikkje la seg lure av. Han kunne aldri drøymt om å bruke dei. Men meir om det seinare. Vart vegen for denne frittalende mannen breidda allereie i barndommen? I heimen på Sør-Brandal som hadde telefonsentralen i bygda, og der det derfor alltid samla seg folk. Der Norvald vaks opp med mor og far, to brør og besteforeldre samt jordmortante Milla, tante Bolla og onkel Petter, og der debattane stort sett alltid gjekk ei kule varme under taket. Sjølv om han enno ikkje hadde stemmerett helte han mot kommunismen, inspirert av Gullbakken, arbeidskamerat på kraftverket. I eit hus der både Bondepartiet, Venstre, Krf og Arbeidarpartiet var representert fekk han ikkje særlig gjennomslag for ideane sine. -Det var vel ikkje berre politisk det var sprikande i heimen, fortel Norvald, men også livssynsmessig. Unge Norvald var hardt ramma av astma og måtte i perioder ligge til sengs i staden for å gå på skulen. Då baptistpresten i nabolaget stakk innom og spelte gitar og sang for den sjuke guten, kom dei i prat om himmelske ting. Norvald byrja å telje. Han fann ut at tiderekninga i Bibelen aldeles ikkje kunne vere rett. -Det var då eg vart fritenkjar. Men så var det, paradoksalt nok, diskusjonane med humanetikarane som langt seinare fekk han til å lande i barnetrua igjen. No er eg så fylt av barnetru at du vil ikkje tru det! flirar han. Og ler latteren sin. Lærar, derimot, var det siste han hadde trudd han skulle verte. Det låg ikkje i planen. Sa du plan forresten? Han hadde ikkje nokon plan. -Eg var blindgjengar, eg. Det betyr ikkje at han ikkje arbeidde. Då kraftverket i Brandal kom sommaren 1946, tente Norvald sine fyrste slantar der. Og så var han flisgut, det vil seie at han var med og stakk opp vegen til fjells. -Det var det året det var gnallfrost! Syvdsfjorden var frosen heilt ut til Eidså. Elles var han alt ifrå anleggsarbeidar til bussjåfør, og tok eit tak der det trongst. Og det gjorde det altså på Øyraskulen på Eidså, då styrar Ola Nygård skulle trekkje seg tilbake. Men då var Norvald vorte 35 år, og hadde for lengst fått borna Astrid og Knut med kona Marit som han hadde møtt på lærarskulen i Volda. -Eg kom svivande i slutten av april og stakk oppom skulen og helste på Ola Nygård og ungane. Men eg måtte til Volda dagen derpå, det var 2. mai forresten...det var rett og slett noko styr med garden her som gjorde det. Så då vart det ein ekstra dag på Ola, det vart det. Marit er forresten heimattkomen; bak datamaskinene høyrest no klikking. Ikkje frå tastaturet, men frå strikkepinnane. Og då ho og Norvald møttest? - Då var det ikkje mykje klikking du! Damemann har han etter eiget utsegn aldri vore. Ikkje fordi han ikkje var interessert, men heller fordi han var interessert i det meste. Det var også derfor ho fall for han. - Han var klok og kunnskapsrik. Der var vi ulike. Milde protestar frå Norvald i godstolen fører ikkje fram. - Jau, du visste mykje. Eg lærte so masse av deg. Det har vorte nokre diskusjonar opp gjennom åra mellom dei to. Det er ho einig i. Ja, forresten er dei no einige i mykje. -Utanom kvinnesak, seier ho myndig. Så det diskuterar vi ikkje lenger! No ser det for så vidt ut til at Norvald kunne tenkt seg å diskutere dette likevel. Eit lite forsøk vert gjort før eit strengt blikk frå Marit over spøtet får oss til å prate om datateknologi istaden. Kybernetikk, om ein vil. Og her er Norvald urokkeleg. Vel ser han på TV, men datamaskina rører han ikkje. Marit seier at han likevel fint kan be henne om å finne fram telefonnummer på gule sidene på nettet. - Kybernetikken er fin, den, så lenge den verkar. Men plutseleg kan alt vere daudt. Derfor skriv han for hand framleis, det er noko spesielt med handskrift. Av den same grunnen er det viktig å halde nynorsken levande. Det er så mykje godt som er skrive gjennom tidene, og som ein risikerar å ikkje kunne ta til seg og derved miste dersom nynorsk som språk vert bort. Filosofien hans som lærar var at ungane skulle lære å passe seg sjølve. Mest mogleg sjølvhjelpte er bra generelt, meiner Norvald, men for ungar spesielt. -Det var fire hjørne på skulen. Og vi var to lærarar som skulle passe på! Dersom ein hugsar forkortinga BH - bruk haudet - så går det meste sannsynlegvis bra. - Eg hadde det så kjekt på Øyra-skulen, å du store syn! Då fekk eg ånda altso. Ja, det var ungane eg likte. Det går an å diskutere med dei. Ungar er i grunn det vettigaste som finst - før dei har vorte for firkanta. Hadde vi berre greidd å behalde vår åndelege originalitet. Hårre steine ka eg lærte av ungane! Han synst ikkje ein skal vere redd for å gjere feil. Eller å seie kva ein tenkjer om ting. At det skal vere rom for å ha ulike meiningar har han fått inn med morsmjølka. Til trass for dette, eller kanskje takka vere, sa han som det var då Norsk Gallup ringte og spurte om kva han stemte politisk i siste val: - Sist var eg heldig - då låg eg på sjukehus! Gamlel

7 7 æraren «Hadde vi berre greidd å behalde vår åndelege originalitet»

8 8 Petter Kragset (f 1960) er frå Hakallestranda og har løping og fjell som heltidshobby. Her nokre tankar om motviasjon. Rumpefella! Eit smell kan bety slutten for nokon, som for hjorten under haustjakta, men eit smell kan også bety det motsette, som startskotet til Skåla Opp i Loen. Eg høyrer smellet, spenner musklane og setter av garde saman med 600 andre. Eg er glad for å leve og dette er livet, halvannan times blodslit til toppen. Skotet frå startpistolen får meg til å tenkje på hjortejakta og hjorten. Eg er alltid glad det er eg som er jegeren og ikkje den jaga, men no skulle eg gjerne bytta rolle og vore hjorten oppover dei bratte bakkane. Som elles i livet er det også her viktig å kome seg godt av garde. Kjem eg for langt bak så hamnar eg i køa på den smale stien opp gjennom skogen og taper tid. Motsett, om eg opnar for hardt, vert musklane raskt stive. På førehand har eg planlagt løpet. Det heiter at med god planlegging er halve jobben gjort. I den fyrste bakken innser eg at ordtaket ikkje kan stemme, i alle fall ikkje bokstaveleg. Langt der oppe, 1848 meter over fjorden og halvanna time unna, er målet. Eg hiv alt no etter pusten og har sprunge berre i tre minutt!? Halve jobben er slettes ikkje gjort! Brått skjønar eg ikkje lenger kva eg held på med, at dette skal være det gode liv. Inst inne veit eg likevel at på toppen vil eg forstå det uansett kva tid eller plassering eg får. Eg er midt oppe i skogen og langt framme i feltet. Blikket er godt festa på ei sprek kvinnerumpe rett framføre meg. Eg gløymer slitet og smertene for ei stund og drøymer meg vekk til heilt andre stader. Eg har gått i rumpefella og merker ikkje at det blir luke i feltet litt lenger framme. Fyrst då dei andre bak meg stormar forbi vaknar eg. Kvinner tenkjer annleis enn oss menn. Dei sparer på kreftene i starten og kjem sterkare mot slutten. Det tolmodet har ikkje eg og heng meg på dei andre karane. Eg passerer 1000 høgdemeter og klokka viser likt med persen for to år sidan. Kanskje eg kan slå den og nok ein gong springe under 1.30? Tanken på ny pers motiverer meg. I vinter fylte eg 50 år og over halvvegs i livet, men slik følast det ikkje. Då eg var ung, eller i alle fall yngre enn det eg er no, var dei på 50 gamle menn. Men eg høyrer vel ikkje til generasjonen av gamle menn!? I dag synest eg dei på 70 er gamle. Skal tru kven eg ser på som gamle menn når eg sjølv vert 70. Dei på 90? Eg har også passert halvvegs til Skålatårnet og byrjar no å ta att mosjonistane. Heile fjellet er fullt med menneske i alle fasongar og aldrar. Nokre kjenner meg att og heiar på Petter, andre heiar på Olav. Bror Olav og eg er visstnok ganske like. Olav er ikkje med i dag så tydeligvis forvekslar dei oss to. Andre igjen heiar på Ålesund eller AaFK. Vi frå Hakallestranda har oransje løpardrakter så det er kanskje ikkje rart dei trur eg er fotballspelar. Same kan det være, eg tek grådig i mot alle oppmuntrande tilrop. Oppe i dei bratte berga vert eg teken att av kvinna eg passerte nede i skogen. Ho har tydeleg disponert kreftene sine meir fornuftig enn eg har gjort med mine. Eg aukar tempoet og bit meg fast. Blikket er nok ein gong festa på ei flott kvinnerumpe. Etter fem minutt har eg fått nok og er stokk stiv. Farta er for høg og eg må slakke på. For andre gong har eg gått i rumpefella. Kva skal no gi meg motivasjonen til å fullføre? Eg har so lyst å kvile. Dersom du greier persen, skal du få ein million kroner tenkjer eg. Det hjelper ikkje. Enten er eg for sliten eller så har eg nok pengar mest truleg begge deler. Eg forsøker ein tanke til: Dersom du ikkje greier persen, vil du heller ikkje nå toppen av Everest! (Eg har forsøkt meg tre gongar på Everest utan hell og vil nødig bomme på eit mulig fjerde forsøk). Dette hjelper og eg finn dei ekstra motivasjonskreftene som hjelper meg oppover dei siste 200 høgdemeterane til toppen. Ein liten sluttspurt og så er det over. Eg ligg ved Skålatårent og hiv etter pusten. No kan eg kvile og nyte den gode kjensla over å vere totalt utsliten. Kva tid eg fekk og om det vart ny personleg rekord er no heilt uvesentleg. Den karamellen kan eg ta fram og suge på ved eit seinare høve. Eg vert liggande lenge og kjenne på kor godt det er å kvile og at eg no er totalt avslappa faktisk mykje meir avslappa enn om eg hadde sove på sofaen ein heil dag. Då det stod på som verst i dei bratte bakkane lenger nede, skjøna eg ikkje heilt kva eg heldt på med, men no forstår eg. Ååå - desse herlege fjella!

9 9 Sikkert vårteikn på Åheim SJØLV OM DET ER SNØ i lufta opnar Kvilehytta på Åheim for sesongen med tradisjonell torsdagsball i slutten av mars. Enno er det stilt i lokala, med unntak av eit bedriftsmøte i underetasjen. - Det er alltid like spennande med sesongopning, seier innehaver Linda Ekremsæter der ho står på kjøkkenet med dekorsprøyta i handa. Og så var det ditta vêret då! Vêret har alvorleg stor betyding for kor mange som kjem hit til oss, legg ho til før ho tar trappa ned med ei ferdigdekorert fløytekake. Kvilehytta rugar 120 meter over havet - det er ikkje fritt for at ein kjenner suget i magen i det ein tek av frå Åheimbakkane og svingar inn på parkeringa. For 800 kr/døgn kan ein leige ei av dei fem moderne hyttene, komplett med leikesandkasse med Mørekystens truleg mest fabelaktige utsikt. Hyttene har plass til 5-6 personer og byr på trådlaust nettverk. Og kven vil ikkje ha eit lite juletre på torvtaket sitt, uansett sesong? - Tre veker før og etter jonsok rullar solen nedover fjellveggen og ned i havet, fortel Ekremsæter og viser eit utvalg av bilete på kameraet sitt som beviser det. Linda har drive Kvilehytta sidan 2006 saman med sambuar Per Roar Hauge og broren sin, Ronny Ekremsæter. Dei to tenåringane til Linda er og ofte hjelparar under dei travle sommarmånadene. Sesongen har altså starta. Det betyr ballmiddag kvar torsdag og søndagsbuffet kl Frå jonsok i juni held dei opa kvar dag, men før det er det torsdag-søndag som gjeld. Titt og ofte har dei lag og bedrifter som har møte. Sjølv om dei har alle rettigheitar i henhold til alkoholservering er det ikkje tradisjon for dans på laurdagkveldane lengre. - Etter at ein fekk parabol og TV, er det heilt slutt på det, seier Linda. Forresten er det ein fordel at vi er raske og opplagte til søndagen for å servere skikkeleg mat.

10 10 Plass til fleire på barseltreff - Det er mange eg aldri hadde vorte kjent med dersom eg ikkje hadde gått her, seier Hilde Solibakke med ein trygg arm rundt sonen Mathias på åtte månader. Om det er bikkjekaldt utandørs og brøytekantane står høge gjer ingenting. Inne på gamle Gruvetoppen barnehage er det lunt og deilig. Kaffitermosen står ferdig for nybakte foreldre. På golvet ligg mjuke leikemadrasser, og ellers er det babyane som er i fokus. Og mødrene, som vert kjende og knyter kontakter. Hilde Solibakke (28) er ansvarleg for barselgruppa som møtest annakvar måndag klokka 12 på Fiskå. Dette er eit forholdsvis nytt tilbod i distriktet. Dei starta opp i fjor, og barseltreffet har vore godt vitja. På trass av dette har dei god plass til fleire. Derfor vil ho gjerne nå ut til dei som no går gravide også, slik at folk får vite om tilbodet. - Venene mine har ikkje småbarn no, og det er kjekt både for ungar og mødre å kose seg litt i lag og møte folk, seier ho. Kristi-Anne Aasvik (21) og Linn Tenden (23) er ikkje dei einaste i sin venneflokk med born. Dei set pris på stillheita og tilgongen på uteområder på bygda, men dreg gjerne til Nordfjordeid for å handle når det trengs. -Det er veldig greit å dra til byen for å kjøpe det ein treng, og så kunne fare derifrå etterpå, synst Kristi-Anne. På bordet framfor mødrene sine sit to små trulter som allereie ser ut til å vere gode vener. Agnethe Fagerhol Sandvik (23) bur i Ålesund men tilbringer mykje av permisjonstida si hos foreldra på Fiskå. Ho likar seg her, og mykje av grunnen til det er samhaldet ein har her på bygda. Snart er ho ferdigutdanna sjukepleiar, og kunne eigentleg godt tenkje seg å flytte hit med sambuaren sin og Linnéa på åtte månader. -Eg saknar kaféer og shopping, innrømmer Corinna Johansen (27), som er innom barseltreffet med dottera Ada Sofie. Ho er frå Ulsteinvik, men etter å ha budd i Bergen og Lillehammer kjenner ho likevel på omstillinga det er å kome hit. Ellers er det fint at folk er meir opne og inkluderande, seier ho. Agnethe seier seg einig i at ein til dømes må planleggje innkjøpa sine meir når ein bur på bygda. Kafé og shopping er ikkje noko sakn for Anne May Sætrevik (27), Hakallestranda. Ho trur ho ville ha brukt meir pengar dersom ho hadde kaféer rundt seg heile tida. I tillegg til Amund på fem månader, har ho ein son i barnehagen. -Det er positivt med liten barnehage fordi det vert meir merksemd til kvart enkelt born, seier ho, og fortel at ho er glad i å bruke

11 11 naturen i lag med ungane. Dessuten dreg dei på bading i Syvde kvar laurdag i vinterhalvåret. På søndagane vert det gjerne Hakallegarden med heile familien. -Når eg fekk fyrstemann var det ikkje noko tilbod som barseltreff, seier ho. Men eg merker at det er både godt og viktig å møte andre. Ein vert faktisk ein betre forelder av å kome seg litt ut! Trefftider for våren 2011: v april kl 12 v mai kl 12 v mai kl 12 v mai kl 12 v juni kl 12 På Facebook: Småbarnstreff i gruvetoppen barnehage

12 12 Eg veit at de går tur, folkens, berre ikkje då eg var ute. Og godt er kanskje det. Det er søndag morgon og brått sommartid, men vinteren bit seg framleis irriterande fast då eg startar turen. Vel, fint med (forholdsvis) ny bil i alle fall, på trass av piping og uling i tide og utide. Fuel level too low beep-beep. Driver s seatbelt not fastened beep-beep beep-beep. Ja ja JA! snerrer eg tilbake og fester meg. Frå Åram til Koparnes er det ikkje ein sjel i sikte, sjølv om klokka altså har passert ni. Eg pinar meg sjølv med tanken på at de sit ved frokostbordet no, nytrekt kaffi, varme kanelsniglar, fyr på peisen. Snøen dalar ned, eg byrjar å lure på om det var dårskap eller optimisme som fekk meg til å leggje ut på denne rundturen. Kanskje begge. Ein skal ikkje lage reportasjen ferdig i hovudet på førehand - ein skal ikkje det. Likevel må eg innrømme at eg hadde håpa å møte dokke, turgjengarar i godt humør, med fargerike jakker, kanskje stavar i hendene, som la hovuda bakover og lo - hadde eg sett for meg. At det var happy menneske eg fotograferte. Ikkje ein lang, svingete veg med snøslaps i bister sidevind. Eg rundar Koparneset og skrur opp Young American med Bowie på anlegget, kjenner musikken blidgjere litt. Bra dekk har eg, det er i alle fall flotte greier. For det snør altså rimeleg tett no. Men i svarte så dårleg sikt det var då. Snøen dalar ikkje lenger - den kjem rett imot. Hissig. Heldigvis hadde eg fint greidd å køyre denne vegen med bind for auga, tenkjer eg og gir meg sjølv eit mentalt klaps på skuldra. Truleg vert ein betre sjåfør dess nærmare førti ein kjem, tenkjer eg også, ja slik er det nok, ingen grunn til panikk, førti er det nye tretti etcetera. Tre kilometer med snøfok og eg køyrer langsomt opp Leitebakkane med alarmerande dårleg sikt. Ja ja, berre to igjen til Fiskå. Faktisk er det no meir effektivt å sjå ut gjennom sideglaset istaden framforover. Heilt utruleg for eit vêr vi har på Sunnmøre! Fyrst då innser eg at vindusviskarane ikkje er på. Anna-Ma Olsson (f. 1972) er busett på Kvamsøya i Sande, men kjem opphavleg frå Sverige. Ho frilansar som fotograf og journalist, og er engasjert av Vanylven Utvikling AS.

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler Olaf Moriarty Solstrand Trolløya eit godnatteventyr Solstrand Tekst og Bobler 2013 Solstrand Tekst og Bobler, Ski www.olafsolstrand.no/trolloya/ Omslagsillustrasjon: Ida Eva Neverdahl, jellyvampire.deviantart.com

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet

SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010. Flaum i museet SYNSTE MØRE TORSDAG 18. MARS 2010 1 TORSDAG 18 MARS 2010 NR 11 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Ikkje noko å lage styr av Det seier Ingeborg Tørlen frå Fiskå. Men det spørst om det ikkje blir litt ekstra ståk søndag

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000

Filmskred 300,- 10 stk. kr. 1000-vis. 1000-vis av brukte DVD-filmer. Det beste i livet er GRATIS! 8. oktober 2008. Opplag 20.000 Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

Påskeavis Gratis 2015

Påskeavis Gratis 2015 Påskeavis Gratis 2015 2 Fredag 27. mars 2015 Påskeavis Påskehilsen fra ordfører Velkommen til påskeferie i vår lille, koselige by. I Sauda har vi alt; friluftsliv, fjell, fjord, handel, byliv, kaféliv

Detaljer

Hårsår Årets nysgjerrigper 2012

Hårsår Årets nysgjerrigper 2012 Hårsår Innlevert av 1.og 2.kl ved Tokke skule (Tokke, Telemark) Årets nysgjerrigper 2012 Mange vaksne tenkjer nok på noko anna når dei får spørsmålet om dei er hårsåre. Elevane våre kom aldri inn på dette

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Utdraga frå boka er omsette og brukte med løyve frå The Board of Regents of the University of Wisconsin Press. Teikning: Mary Lou Warrick Om boka I 1847 sto det eit

Detaljer

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18

Butikkgruppa. 1.- 4. juli. 23. juni 2010-20.000. Butikkope: torsdag 20 fredag 20 laurdag 18 Butikkgruppa 23. juni 2010-20.000 1.- 4. juli Telt i parken Hoppeslott - Radiobilbane Klovnen Fix Bacalaobuffet Gratis frukost i teltet Auksjon Vikingmarknad Seniordans Rulleskeiseløp Topptur til Melshornet

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien»

«Å dele idéer, erfaringer og kunnskap er noe av det mest verdifulle som skjer i LLA-familien» Eit utvalg gode idéar og eksempel frå lokalavisene og LLAs idé- og kunnskapsbank. 10 Gode avisidéar 3. kvartal 2010 16 REPORTASJE! JAN KUNNE NOTER Det var en fin artikkel dere hadde om Jan Danielsen i

Detaljer

VOLDA: 2-mannsbustader på Heltnebøen

VOLDA: 2-mannsbustader på Heltnebøen ytt hus i Ørsta/olda? jå også siste nytt på internett: www.norhus.com FJ Ø: 2-mannsbustader i amlevegen i har nye bustader under oppføring. Høg standard, sentrumsnært og barnevenleg. : 2-mannsbustader

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman

Rune Belsvik. Ho som var så søt. Roman Rune Belsvik Ho som var så søt Roman Det meste som hender denne morgonen har hendt mange morgonar før. Likevel er det alltid annleis, med ei anna lukt i rommet, eit anna lys gjennom vindauga, eit anna

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70,

nderdølen Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * juni 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR Undredal kyrkje har gått i dekning. Frå side 14 Side 7 Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix

Å kome først DOKUMENTAR Å KOME FØRST. Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Ungdommar fraktast vekk av helsepersonell etter terrorangrepet på Utøya. Foto: Morten Edvardsen / Scanpix Silje PILEBERG Å kome først Dei jobbar med å redde liv - men skal dei gjere alt for å hjelpe oss?

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn

Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Vurderte eksamenssvar i norsk etter 10. trinn Eksamenssvara er frå eksamen våren 2014. På http://www.udir.no/vurdering/eksamen-grunnskole/ finn du eksamensrettleiing med kjenneteikn på måloppnåing * førebuing

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald.

Inger Undheim har teke over stafettpinnen i Time Mållag. Ei av utfordringane er å fylle det nye Garborgsenteret med innhald. Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 1 februar 2009 Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Skrivekløe Marit Eikemo har blitt leiar for Litteratursymposiet i Odda. Det er for å få meir tid til å skrive. Delvis.

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag

SAL. Dekk- Tlf. 70 07 47 80. Endelig onsdag Antall mnd: 36 Månedspris: 500,- Kredittkjøpspris: 17.764,- Distriktet sin einaste Expert-butikker finn du i Ulsteinvik og Fosnavåg INFORMASJON FINANSIERING 9 MND. UTSETTELSE Din lokale forhandler finner

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer