EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 1-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009"

Transkript

1 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR Alltid online på Hakalle Side 4-5 Barseltreff på Fiskå Side 10-11

2 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før? Kjent det sjølv? Ordet er flittig brukt i byråkrati og politikk for å hindre fråflytting og sikre tilflytting. Men sånn elles. Har du verkeleg kjent på eller late deg rive med av ein vanvittig bulyst? Strutta av bulyst. Tenkjer du over bulysta i kvardagen? Arbeidslyst. Matlyst. Sexlyst. Men bulyst? Seier det deg noko? Eller er det berre eit moteord som blir nytta om noko vi ikkje tenkjer over? Mykje gjerast for at vi skal kjenne bulyst. Det er mange forprosjekt og prosjekt, gode eller godt forankra inkluderingsprosjekt, meir eller mindre godt organiserte arenaer for samhandling, mange ulike aktørar i lokalsamfunnet, noko implementering og entrepenørskap og samarbeidsrelasjonar som kan ha ulike gradar av jamnbyrdigheit og formaliseringsgrad. For å nemne noko av det sentrale styresmakter peiker på i dokumentet Identifisering av prosjekter med formål å få tilflyttere til å trives og bli værende på et sted. Ein rapport om bulysta vår. Vanylven Utvikling tykkjer bulyst er viktig. Men omgrepet handlar ikkje berre om nasjonal politikk og gode intensjonar. Det handlar om kvardagen vår. Di og mi kjensle av å trivast med staden vi bur på. Det er du og eg som må kjenne bulyst. Fjernt og flyktig eller nært og nyttig? Magasinet du no held i handa vert utgitt av Vanylven Utvikling. Vi trur ekte bulyst handlar om kva som får folk til å bu der vi bur. Konkret og jordnært. Det er det vi vil fokusere på i vårt magasin. Om folk som går på tur eller nybakte foreldre og deira små meisterverk på barseltreff. Om unge og eldre, som gamlelæraren frå Eidså skule, Norvald Brandal. Ein frittalande fritenkjar som skapte trivsel på skulen med ein sovesofa og bilfløyte. Om ein utflytta vanylving som med eit av dei ti største rekneskapsverksemdene i landet satsar på heimstaden. Og alt det vakre og unike som finst i dei daglege omgjevnadane våre - sett med kamera. Line Nordal, fotobloggar frå Fiskå Korleis starta interessa di for foto? Då eg fekk mitt første speilreflekskamera med morfar for ca eit og eit halvt år sidan. Eg oppdaga etter kort tid at fotografering var noko som passa for meg. Vennane mine stilte gjerne opp som modellar, så eg fekk mykje trening. Kva ynskjer du å fortelje med bloggen din? Eg starta bloggen min fordi eg ville dele bileta mine med andre. Sidan eg fekk så gode tilbakemeldingar vart eg inspirert til å fortsette. Eg ynskjer å fortelje gjennom bloggen at nesten alt kan vere vakkert viss ein ser det gjennom ei linse, eller med opent sinn. Ting som ikkje er så vakre kan bli flotte motiv. Kva har bloggen betydd for utviklinga av fotointeressa? Den har vore ein inspirasjonskjelde. Når eg får positive kommentarar, vert eg glad og føler at eg får noko tilbake og vil fortsette. Eg vil igjennom bloggen vise kva eg kan og likar. Har du nokon tips til ferske fotografar på korleis dei kan ta gode bilete? Ikkje gi opp! Prøve og feile, det er det beste tipset eg kan gi. Ta masse bilete og ta med kamera overalt! Men ikkje forvent at alle bileta blir vellukka. Magasinet vert distribuert via Synste Møre. På den måte når vi ikkje berre dykk som bur her, men også utflytta vanylvingar som ein dag kanskje vil vende blikket mot Vanylven, naturen, menneska og moglegheitene her. Vanylven - ein grunn til å smile, nr Utgjevar: Vanylven Utvikling AS Ansv. redaktør: Bernt Westad Redaktør, ord og bilete: Anna-Ma Olsson - Bladbunad: Tor Inge Nygård/Anna-Ma Olsson

3 3 KVA ER EIN BLOGG? Ordet blogg er ein samanskriving av orda web logg. Altså ein logg ein ajourfører på web. Ein blogg kan også kallast ei interaktiv nettdagbok - ei internettside der ein kjem med tankar og meiningar og lesarar av bloggen kjem gjerne med tilbakemeldingar. Nokre kjenneteikn på kva som er ein god blogg: 1. Ein blogg bør vere hyppig oppdatert 2. Den reflekterar den som skriv si meining 3. Den er sortert i omvendt kronologisk rekkjefølgje 4. Oftast er ein blogg subjektiv og personleg 5. Bloggpostar eller dagbokføringar er opne for kommentarar frå lesarane.

4 4 Alltid online på VI ER MANGE NOK som gjespar berre vi høyrer ordet rekneskap. Som ser det som eit naudsynt onde. Heldigvis finst også dei andre - dei som kjenner vegen ut av labyrinten, som kastar lys over reglane og ikkje let seg stresse av momsoppgåver og tidsfristar. Asbjørn, Merethe og Kjellrun er slike. Og på Krakset på Hakallestranda finn du kontoret deira, kremfarga og så nyoppussa at du nesten kjenner målingslukta. Kan hende har du til og med vore innom Oddvin på nærbutikken utan å vite at vegg i vegg held eit av landets ti største rekneskapsfirmaer til? Nett idag finn ein også Roy Arve Eriksen, daglig leiar, her. Annakvar månad tek han turen innom det som er eit av fem avdelingskontor til Debet & Kredit. Dei andre finn vi i Tønsberg, Holmestrand, Larvik og Oslo. Og hadde han ikkje vore født og oppvaksen berre eit steinkast borte, på Krakset, så ville ikkje kontoret ha vore plassert her. - Dette er ein type arbeid som kan vere med på å bremse fråflyttingsstatistikken, seier Roy Arve. Vi vil gjerne vere med å bidra, og ser litt idealistisk på det. Det har kome mange ynskjer om å plassere lokala våre andre stader i området, men det skal mykje til før vi vel noko anna. Plasseringa her er ekstremt viktig, at det er nær butikken og posten til dømes, fortel han. - Ole Vebjørn Brandal vekte interessa mi for tal, mimrar Eriksen. Det var nemleg læraren i ungdomsskulen som bidrog til at Roy Arve tok valfag bokføring i åttende, og der fann kallet sitt. Men så legg han til med eit smil: -Eller...Det var vel det faget eg var minst dårleg i. Mange år seinare skulle han som tilsett i eit rekneskapsfirma på østlandet tenke at dette kunne han gjere både meir effektivt, rimlegare og betre sjølv. Så då han og ein kompanjong fekk sjansen til å overta Petter Krakset sine kundar, kjøpte dei i tillegg ein kundeportefølje og hoppa i det. -Det var mykje prøving og feiling då det kom til fjernstyring av systema våre, humrar Roy Arve. I byrjinga av 2000-talet var stabilt nett og serverkontakt inga sjølvfølgje. Men vi lærte av feila, og bygde etterkvart opp eit konsept som skulle mogleggjere fjernstyring av rekneskap og virksomheitsstyring. Den typiske kunden til Debet & Kredit Regnskap er små og mellomstore bedrifter, men dei har ein ambisjon om å vekse og dekkje større kundar. Eriksen kan fortelje om ein trend som går mot at større bedrifter vel å outsource heile økonomiavdelinga. - I tillegg har den nye revisjonsplikta gjort at vi kan gjere den jobben som revisorane har gjort tidlegare, seier han. Debet & Kredit Regnskap er idag eit konsern i sterk vekst, med eit budsjett på 25 miljonar og 35 tilsette i Berre i Vanylven håpar dei på å styrke kompetansen med ein til to personer det nærmaste året. Han innrømmer at det å finne personale med «Plasseringa her er ekstremt viktig - at det er nær butikken og posten» nok fagkompetanse kombinert med erfaring, er ein av dei største utfordringane med å halde til i utkantstrøk. For rekrutteringsprosessen hadde det vore veldig bra med fastlandssamband i distriktet. Kundemessig også, sjølv om det betyr mindre og mindre kvar ein er lokalisert. -I utgangspunktet har dei tilsette i Vanylven same løna som dei ville hatt dersom dei arbeidde i Oslo, seier Roy Arve. Han meiner det er meir lojalitet mot arbeidsgjevaren ute i distriktet enn i byane generelt. -Det skal meir til før ein sluttar, seier han.

5 5 MERETHE BELLEN Pendeltid frå dør til dør? 3 minutt. Kva jobba du med før dette? Helsesekretær på lækjarkontoret på Fiskå, og assistent for psykisk utviklingshemma. Hobbies? Spelar euphonium (blåseinstrument) i korps, trimturar, zumba. Kjæledyr: Katt. Kontorets klovn er: Asbjørn. Ryddigast på kontoret er: Hmm... Det er alltid eg som må ta oppvaskmaskina. Kva ord ville sjefen brukt for å beskrive deg? Pliktoppfyllande. Kva trur du Roy Arve har gløymt å fortelje om Debet &Kredit? At vi har en fantastisk natur rundt oss! Kragset ASBJØRN STØYLEN Pendeltid frå dør til dør: 1 time. Det første du tenkte då du vakna idag: Sol idag igjen?! Kva jobba du med før dette? Økonomimedarbeider i VIA Travel i Ålesund. Hobbies: Fotball og fotball. Både å sjå og spele. Ryddigast på kontoret er: Merethe. Det er ho som passar på oppvasken og sånt. Kva ord ville sjefen brukt for å beskrive deg? Positiv. Kva er draumejobben din: Tømrar. Kunne ha vore litt handy man, trur eg. Kva skal du gjere etter arbeid idag? Montere nytt kjøkken. KJELLRUN AARAM-AASVIK Pendeltid: 5 minutt. Det første du tenkte då du vakna idag: Kjekt å få fare på arbeid. Kva jobba du med før dette? Kunderådgjevar i bank. Hobbies? Handarbeid, eller gå tur. Og så byggjer vi utleigehytter, det tek mykje tid! Kjæledyr: Hund. Kontorets klovn er: Asbjørn. Ryddigast på kontoret er: Merethe. Kva er draumejobben din: Farmeigar i Australia, med hest og sau. Kva skal du gjere etter arbeid idag? Eg skal ut og trille barnebarnet, og kanskje på konsert i Syvde kyrkje. «Det hadde vore veldig bra med fastlandssamband i området» ROY ARVE ERIKSEN Bur: Tønsberg Det første du tenkte då du vakna i dag: Ny dag, nye mulegheiter. Og masse uløyste oppgåver. Hobbies: Terreng- og landeveissykling. 40-årskrisen vettu... Kva jobba du med før dette? Eigendomsforvaltning. Kjæledyr: Overhodet ikke. Borna fekk ein hamster, men den rører eg ikkje! Kva skal du etter arbeid idag? Bruker gjerne kveldane sosialt, til å fare rundt i bygda og prata med folk, vener eller kundar. Ditt beste råd til ungdommen: Å velje økonomiadmininistrasjon, med spesialisering på revisjon. Det danner eit utrolig godt grunnlag for framtida.

6 6 - Då eg foreslo at vi skulle få oss ein sovesofa på lærarromet, var det fordi eg tenkte vi kunne ha noko skikkelig å sitje på. Ikkje berre sitje ved kateteret å kokkelure! Når ein pratar med Norvald Brandal får ein mange, små utsegn om alt mellom himmel og jord. Dei kjem på rekkje og rad, etterfulgt av ein lett og lystig latter som gjer at nasa får rynker - ja, i alle fall fleire rynker enn der er i det glade fjeset - og det er sikkertnok denne latteren som tek brodden av det som eventuelt kunne ha vorte teke på galt vis. Merkeleg nok kjem han unna med det, gong på gong. Heldigvis. For det er aldri vondt meint. Det er berre det at han brukar å setje ting på spissen. Og kan hende lurte lærar Paula (Lundehaug) den gong korleis det no skulle verte på Øyraskulen framover. - Men det var før eg fekk mjuka henne opp, seier Norvald. Ho var eigentleg ikkje så striks, ho, etter ein stund. Men korleis var lærar Brandal? Han som tok seg friheita å ringje inn frå friminutta med bilfløyta nett når han meinte det måtte passe, anten det var tid for det eller ei. Som brukte heile timar på å fortelje om andre verdenskrig, uansett kva fag det var tenkt at dei eigentleg skulle ha. -Eg likte godt historie, ja, humrar han ved minnet, og legg til: Det var i grunnen like greit at skulen låg aude til. Då hadde vi ikkje noko ettersyn. Denne solfylte vårdagen i Sør-Brandal har den pensjonerte læraren frå skulen på Eidså ropt kom inn! heilt utan å bruke korkje bilfløyte eller andre rekvisittar. Har teke imot i den gråmala stova i barndomsheimen, sjølv om han har stilt seg tvilande til korvidt han er ein godt egna intervjuperson. Han har faktisk kome med fleire forslag på personar som har meir å fortelje, og til slutt gitt seg ende over med eit Men det er altså meg du vil ha? Javel ja...velkomen skal du vere! Det er derfor ein no får servert kaffi i Mummikrus frå den gamle, blå termosen, medan sola skin og regjeringa, ho er ute i eit ærend. 79-åringen speidar ut i fjellsida frå godstolen sin i stova. Ein førestiller seg at han gjer det ofte, speidar. Speidar og tenkjer. Fjellsida har alltid vore der. Før var den heilt fri for tre, men med åra har den grodd igjen. At det står to bærbare datamaskiner på pulten ved sidan av stoveglaset må ein berre ikkje la seg lure av. Han kunne aldri drøymt om å bruke dei. Men meir om det seinare. Vart vegen for denne frittalende mannen breidda allereie i barndommen? I heimen på Sør-Brandal som hadde telefonsentralen i bygda, og der det derfor alltid samla seg folk. Der Norvald vaks opp med mor og far, to brør og besteforeldre samt jordmortante Milla, tante Bolla og onkel Petter, og der debattane stort sett alltid gjekk ei kule varme under taket. Sjølv om han enno ikkje hadde stemmerett helte han mot kommunismen, inspirert av Gullbakken, arbeidskamerat på kraftverket. I eit hus der både Bondepartiet, Venstre, Krf og Arbeidarpartiet var representert fekk han ikkje særlig gjennomslag for ideane sine. -Det var vel ikkje berre politisk det var sprikande i heimen, fortel Norvald, men også livssynsmessig. Unge Norvald var hardt ramma av astma og måtte i perioder ligge til sengs i staden for å gå på skulen. Då baptistpresten i nabolaget stakk innom og spelte gitar og sang for den sjuke guten, kom dei i prat om himmelske ting. Norvald byrja å telje. Han fann ut at tiderekninga i Bibelen aldeles ikkje kunne vere rett. -Det var då eg vart fritenkjar. Men så var det, paradoksalt nok, diskusjonane med humanetikarane som langt seinare fekk han til å lande i barnetrua igjen. No er eg så fylt av barnetru at du vil ikkje tru det! flirar han. Og ler latteren sin. Lærar, derimot, var det siste han hadde trudd han skulle verte. Det låg ikkje i planen. Sa du plan forresten? Han hadde ikkje nokon plan. -Eg var blindgjengar, eg. Det betyr ikkje at han ikkje arbeidde. Då kraftverket i Brandal kom sommaren 1946, tente Norvald sine fyrste slantar der. Og så var han flisgut, det vil seie at han var med og stakk opp vegen til fjells. -Det var det året det var gnallfrost! Syvdsfjorden var frosen heilt ut til Eidså. Elles var han alt ifrå anleggsarbeidar til bussjåfør, og tok eit tak der det trongst. Og det gjorde det altså på Øyraskulen på Eidså, då styrar Ola Nygård skulle trekkje seg tilbake. Men då var Norvald vorte 35 år, og hadde for lengst fått borna Astrid og Knut med kona Marit som han hadde møtt på lærarskulen i Volda. -Eg kom svivande i slutten av april og stakk oppom skulen og helste på Ola Nygård og ungane. Men eg måtte til Volda dagen derpå, det var 2. mai forresten...det var rett og slett noko styr med garden her som gjorde det. Så då vart det ein ekstra dag på Ola, det vart det. Marit er forresten heimattkomen; bak datamaskinene høyrest no klikking. Ikkje frå tastaturet, men frå strikkepinnane. Og då ho og Norvald møttest? - Då var det ikkje mykje klikking du! Damemann har han etter eiget utsegn aldri vore. Ikkje fordi han ikkje var interessert, men heller fordi han var interessert i det meste. Det var også derfor ho fall for han. - Han var klok og kunnskapsrik. Der var vi ulike. Milde protestar frå Norvald i godstolen fører ikkje fram. - Jau, du visste mykje. Eg lærte so masse av deg. Det har vorte nokre diskusjonar opp gjennom åra mellom dei to. Det er ho einig i. Ja, forresten er dei no einige i mykje. -Utanom kvinnesak, seier ho myndig. Så det diskuterar vi ikkje lenger! No ser det for så vidt ut til at Norvald kunne tenkt seg å diskutere dette likevel. Eit lite forsøk vert gjort før eit strengt blikk frå Marit over spøtet får oss til å prate om datateknologi istaden. Kybernetikk, om ein vil. Og her er Norvald urokkeleg. Vel ser han på TV, men datamaskina rører han ikkje. Marit seier at han likevel fint kan be henne om å finne fram telefonnummer på gule sidene på nettet. - Kybernetikken er fin, den, så lenge den verkar. Men plutseleg kan alt vere daudt. Derfor skriv han for hand framleis, det er noko spesielt med handskrift. Av den same grunnen er det viktig å halde nynorsken levande. Det er så mykje godt som er skrive gjennom tidene, og som ein risikerar å ikkje kunne ta til seg og derved miste dersom nynorsk som språk vert bort. Filosofien hans som lærar var at ungane skulle lære å passe seg sjølve. Mest mogleg sjølvhjelpte er bra generelt, meiner Norvald, men for ungar spesielt. -Det var fire hjørne på skulen. Og vi var to lærarar som skulle passe på! Dersom ein hugsar forkortinga BH - bruk haudet - så går det meste sannsynlegvis bra. - Eg hadde det så kjekt på Øyra-skulen, å du store syn! Då fekk eg ånda altso. Ja, det var ungane eg likte. Det går an å diskutere med dei. Ungar er i grunn det vettigaste som finst - før dei har vorte for firkanta. Hadde vi berre greidd å behalde vår åndelege originalitet. Hårre steine ka eg lærte av ungane! Han synst ikkje ein skal vere redd for å gjere feil. Eller å seie kva ein tenkjer om ting. At det skal vere rom for å ha ulike meiningar har han fått inn med morsmjølka. Til trass for dette, eller kanskje takka vere, sa han som det var då Norsk Gallup ringte og spurte om kva han stemte politisk i siste val: - Sist var eg heldig - då låg eg på sjukehus! Gamlel

7 7 æraren «Hadde vi berre greidd å behalde vår åndelege originalitet»

8 8 Petter Kragset (f 1960) er frå Hakallestranda og har løping og fjell som heltidshobby. Her nokre tankar om motviasjon. Rumpefella! Eit smell kan bety slutten for nokon, som for hjorten under haustjakta, men eit smell kan også bety det motsette, som startskotet til Skåla Opp i Loen. Eg høyrer smellet, spenner musklane og setter av garde saman med 600 andre. Eg er glad for å leve og dette er livet, halvannan times blodslit til toppen. Skotet frå startpistolen får meg til å tenkje på hjortejakta og hjorten. Eg er alltid glad det er eg som er jegeren og ikkje den jaga, men no skulle eg gjerne bytta rolle og vore hjorten oppover dei bratte bakkane. Som elles i livet er det også her viktig å kome seg godt av garde. Kjem eg for langt bak så hamnar eg i køa på den smale stien opp gjennom skogen og taper tid. Motsett, om eg opnar for hardt, vert musklane raskt stive. På førehand har eg planlagt løpet. Det heiter at med god planlegging er halve jobben gjort. I den fyrste bakken innser eg at ordtaket ikkje kan stemme, i alle fall ikkje bokstaveleg. Langt der oppe, 1848 meter over fjorden og halvanna time unna, er målet. Eg hiv alt no etter pusten og har sprunge berre i tre minutt!? Halve jobben er slettes ikkje gjort! Brått skjønar eg ikkje lenger kva eg held på med, at dette skal være det gode liv. Inst inne veit eg likevel at på toppen vil eg forstå det uansett kva tid eller plassering eg får. Eg er midt oppe i skogen og langt framme i feltet. Blikket er godt festa på ei sprek kvinnerumpe rett framføre meg. Eg gløymer slitet og smertene for ei stund og drøymer meg vekk til heilt andre stader. Eg har gått i rumpefella og merker ikkje at det blir luke i feltet litt lenger framme. Fyrst då dei andre bak meg stormar forbi vaknar eg. Kvinner tenkjer annleis enn oss menn. Dei sparer på kreftene i starten og kjem sterkare mot slutten. Det tolmodet har ikkje eg og heng meg på dei andre karane. Eg passerer 1000 høgdemeter og klokka viser likt med persen for to år sidan. Kanskje eg kan slå den og nok ein gong springe under 1.30? Tanken på ny pers motiverer meg. I vinter fylte eg 50 år og over halvvegs i livet, men slik følast det ikkje. Då eg var ung, eller i alle fall yngre enn det eg er no, var dei på 50 gamle menn. Men eg høyrer vel ikkje til generasjonen av gamle menn!? I dag synest eg dei på 70 er gamle. Skal tru kven eg ser på som gamle menn når eg sjølv vert 70. Dei på 90? Eg har også passert halvvegs til Skålatårnet og byrjar no å ta att mosjonistane. Heile fjellet er fullt med menneske i alle fasongar og aldrar. Nokre kjenner meg att og heiar på Petter, andre heiar på Olav. Bror Olav og eg er visstnok ganske like. Olav er ikkje med i dag så tydeligvis forvekslar dei oss to. Andre igjen heiar på Ålesund eller AaFK. Vi frå Hakallestranda har oransje løpardrakter så det er kanskje ikkje rart dei trur eg er fotballspelar. Same kan det være, eg tek grådig i mot alle oppmuntrande tilrop. Oppe i dei bratte berga vert eg teken att av kvinna eg passerte nede i skogen. Ho har tydeleg disponert kreftene sine meir fornuftig enn eg har gjort med mine. Eg aukar tempoet og bit meg fast. Blikket er nok ein gong festa på ei flott kvinnerumpe. Etter fem minutt har eg fått nok og er stokk stiv. Farta er for høg og eg må slakke på. For andre gong har eg gått i rumpefella. Kva skal no gi meg motivasjonen til å fullføre? Eg har so lyst å kvile. Dersom du greier persen, skal du få ein million kroner tenkjer eg. Det hjelper ikkje. Enten er eg for sliten eller så har eg nok pengar mest truleg begge deler. Eg forsøker ein tanke til: Dersom du ikkje greier persen, vil du heller ikkje nå toppen av Everest! (Eg har forsøkt meg tre gongar på Everest utan hell og vil nødig bomme på eit mulig fjerde forsøk). Dette hjelper og eg finn dei ekstra motivasjonskreftene som hjelper meg oppover dei siste 200 høgdemeterane til toppen. Ein liten sluttspurt og så er det over. Eg ligg ved Skålatårent og hiv etter pusten. No kan eg kvile og nyte den gode kjensla over å vere totalt utsliten. Kva tid eg fekk og om det vart ny personleg rekord er no heilt uvesentleg. Den karamellen kan eg ta fram og suge på ved eit seinare høve. Eg vert liggande lenge og kjenne på kor godt det er å kvile og at eg no er totalt avslappa faktisk mykje meir avslappa enn om eg hadde sove på sofaen ein heil dag. Då det stod på som verst i dei bratte bakkane lenger nede, skjøna eg ikkje heilt kva eg heldt på med, men no forstår eg. Ååå - desse herlege fjella!

9 9 Sikkert vårteikn på Åheim SJØLV OM DET ER SNØ i lufta opnar Kvilehytta på Åheim for sesongen med tradisjonell torsdagsball i slutten av mars. Enno er det stilt i lokala, med unntak av eit bedriftsmøte i underetasjen. - Det er alltid like spennande med sesongopning, seier innehaver Linda Ekremsæter der ho står på kjøkkenet med dekorsprøyta i handa. Og så var det ditta vêret då! Vêret har alvorleg stor betyding for kor mange som kjem hit til oss, legg ho til før ho tar trappa ned med ei ferdigdekorert fløytekake. Kvilehytta rugar 120 meter over havet - det er ikkje fritt for at ein kjenner suget i magen i det ein tek av frå Åheimbakkane og svingar inn på parkeringa. For 800 kr/døgn kan ein leige ei av dei fem moderne hyttene, komplett med leikesandkasse med Mørekystens truleg mest fabelaktige utsikt. Hyttene har plass til 5-6 personer og byr på trådlaust nettverk. Og kven vil ikkje ha eit lite juletre på torvtaket sitt, uansett sesong? - Tre veker før og etter jonsok rullar solen nedover fjellveggen og ned i havet, fortel Ekremsæter og viser eit utvalg av bilete på kameraet sitt som beviser det. Linda har drive Kvilehytta sidan 2006 saman med sambuar Per Roar Hauge og broren sin, Ronny Ekremsæter. Dei to tenåringane til Linda er og ofte hjelparar under dei travle sommarmånadene. Sesongen har altså starta. Det betyr ballmiddag kvar torsdag og søndagsbuffet kl Frå jonsok i juni held dei opa kvar dag, men før det er det torsdag-søndag som gjeld. Titt og ofte har dei lag og bedrifter som har møte. Sjølv om dei har alle rettigheitar i henhold til alkoholservering er det ikkje tradisjon for dans på laurdagkveldane lengre. - Etter at ein fekk parabol og TV, er det heilt slutt på det, seier Linda. Forresten er det ein fordel at vi er raske og opplagte til søndagen for å servere skikkeleg mat.

10 10 Plass til fleire på barseltreff - Det er mange eg aldri hadde vorte kjent med dersom eg ikkje hadde gått her, seier Hilde Solibakke med ein trygg arm rundt sonen Mathias på åtte månader. Om det er bikkjekaldt utandørs og brøytekantane står høge gjer ingenting. Inne på gamle Gruvetoppen barnehage er det lunt og deilig. Kaffitermosen står ferdig for nybakte foreldre. På golvet ligg mjuke leikemadrasser, og ellers er det babyane som er i fokus. Og mødrene, som vert kjende og knyter kontakter. Hilde Solibakke (28) er ansvarleg for barselgruppa som møtest annakvar måndag klokka 12 på Fiskå. Dette er eit forholdsvis nytt tilbod i distriktet. Dei starta opp i fjor, og barseltreffet har vore godt vitja. På trass av dette har dei god plass til fleire. Derfor vil ho gjerne nå ut til dei som no går gravide også, slik at folk får vite om tilbodet. - Venene mine har ikkje småbarn no, og det er kjekt både for ungar og mødre å kose seg litt i lag og møte folk, seier ho. Kristi-Anne Aasvik (21) og Linn Tenden (23) er ikkje dei einaste i sin venneflokk med born. Dei set pris på stillheita og tilgongen på uteområder på bygda, men dreg gjerne til Nordfjordeid for å handle når det trengs. -Det er veldig greit å dra til byen for å kjøpe det ein treng, og så kunne fare derifrå etterpå, synst Kristi-Anne. På bordet framfor mødrene sine sit to små trulter som allereie ser ut til å vere gode vener. Agnethe Fagerhol Sandvik (23) bur i Ålesund men tilbringer mykje av permisjonstida si hos foreldra på Fiskå. Ho likar seg her, og mykje av grunnen til det er samhaldet ein har her på bygda. Snart er ho ferdigutdanna sjukepleiar, og kunne eigentleg godt tenkje seg å flytte hit med sambuaren sin og Linnéa på åtte månader. -Eg saknar kaféer og shopping, innrømmer Corinna Johansen (27), som er innom barseltreffet med dottera Ada Sofie. Ho er frå Ulsteinvik, men etter å ha budd i Bergen og Lillehammer kjenner ho likevel på omstillinga det er å kome hit. Ellers er det fint at folk er meir opne og inkluderande, seier ho. Agnethe seier seg einig i at ein til dømes må planleggje innkjøpa sine meir når ein bur på bygda. Kafé og shopping er ikkje noko sakn for Anne May Sætrevik (27), Hakallestranda. Ho trur ho ville ha brukt meir pengar dersom ho hadde kaféer rundt seg heile tida. I tillegg til Amund på fem månader, har ho ein son i barnehagen. -Det er positivt med liten barnehage fordi det vert meir merksemd til kvart enkelt born, seier ho, og fortel at ho er glad i å bruke

11 11 naturen i lag med ungane. Dessuten dreg dei på bading i Syvde kvar laurdag i vinterhalvåret. På søndagane vert det gjerne Hakallegarden med heile familien. -Når eg fekk fyrstemann var det ikkje noko tilbod som barseltreff, seier ho. Men eg merker at det er både godt og viktig å møte andre. Ein vert faktisk ein betre forelder av å kome seg litt ut! Trefftider for våren 2011: v april kl 12 v mai kl 12 v mai kl 12 v mai kl 12 v juni kl 12 På Facebook: Småbarnstreff i gruvetoppen barnehage

12 12 Eg veit at de går tur, folkens, berre ikkje då eg var ute. Og godt er kanskje det. Det er søndag morgon og brått sommartid, men vinteren bit seg framleis irriterande fast då eg startar turen. Vel, fint med (forholdsvis) ny bil i alle fall, på trass av piping og uling i tide og utide. Fuel level too low beep-beep. Driver s seatbelt not fastened beep-beep beep-beep. Ja ja JA! snerrer eg tilbake og fester meg. Frå Åram til Koparnes er det ikkje ein sjel i sikte, sjølv om klokka altså har passert ni. Eg pinar meg sjølv med tanken på at de sit ved frokostbordet no, nytrekt kaffi, varme kanelsniglar, fyr på peisen. Snøen dalar ned, eg byrjar å lure på om det var dårskap eller optimisme som fekk meg til å leggje ut på denne rundturen. Kanskje begge. Ein skal ikkje lage reportasjen ferdig i hovudet på førehand - ein skal ikkje det. Likevel må eg innrømme at eg hadde håpa å møte dokke, turgjengarar i godt humør, med fargerike jakker, kanskje stavar i hendene, som la hovuda bakover og lo - hadde eg sett for meg. At det var happy menneske eg fotograferte. Ikkje ein lang, svingete veg med snøslaps i bister sidevind. Eg rundar Koparneset og skrur opp Young American med Bowie på anlegget, kjenner musikken blidgjere litt. Bra dekk har eg, det er i alle fall flotte greier. For det snør altså rimeleg tett no. Men i svarte så dårleg sikt det var då. Snøen dalar ikkje lenger - den kjem rett imot. Hissig. Heldigvis hadde eg fint greidd å køyre denne vegen med bind for auga, tenkjer eg og gir meg sjølv eit mentalt klaps på skuldra. Truleg vert ein betre sjåfør dess nærmare førti ein kjem, tenkjer eg også, ja slik er det nok, ingen grunn til panikk, førti er det nye tretti etcetera. Tre kilometer med snøfok og eg køyrer langsomt opp Leitebakkane med alarmerande dårleg sikt. Ja ja, berre to igjen til Fiskå. Faktisk er det no meir effektivt å sjå ut gjennom sideglaset istaden framforover. Heilt utruleg for eit vêr vi har på Sunnmøre! Fyrst då innser eg at vindusviskarane ikkje er på. Anna-Ma Olsson (f. 1972) er busett på Kvamsøya i Sande, men kjem opphavleg frå Sverige. Ho frilansar som fotograf og journalist, og er engasjert av Vanylven Utvikling AS.

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND

SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND SÅ LENGE INGEN SER OSS ANDERS TOTLAND DEL 1 1 Så lenge ingen såg meg, fekk eg vera i fred. Mamma likte ikkje at eg forstyrra når ho hadde besøk. Ho hysja og bad meg stikka av. Av og til kom det folk eg

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim

Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim Av 6.trinn ved Kuventræ skule. Lærar: Karina Otneim DETTE LURER VI PÅ I år begynte vi nysgjerrigper-prosjektet heilt utan å vita kva vi ville forske på. Vi begynte med og gå rundt i skulegarden og i klasserommet

Detaljer

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok.

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok. Å BINDE SAMAN SETNINGAR 1 Kva ordklasse høyrer dei utheva orda til? Då eg var i London, besøkte eg tanta mi. Ein hund beit Leo. Derfor er han redd hundar. Arne går på spanskkurs, for han vil lære spansk.

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Rom ved havet, rom i byen

Rom ved havet, rom i byen Frode Grytten Rom ved havet, rom i byen Noveller Oslo 2012 Det Norske Samlaget 2007 www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8441-9 4. utgåva Om denne boka

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Info til barn og unge

Info til barn og unge Rein Design Har du vore utsett for seksuelle overgrep, eller kjenner du nokon som har vore det? Det er godt å snakke med nokon du kan stole på, og du treng ikkje sei kven du er. Vi vil hjelpe deg. Kontakt

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Birger og bestefar på bytur til Stavanger

Birger og bestefar på bytur til Stavanger Birger og bestefar på bytur til Stavanger Denne dagen var heilt spesiell, for i dag skulle Birger få lov å bli med bestefar frå Hjelmeland der dei bur, til Stavanger, for å selja plommer på torget. Kvelden

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

HEILSETNINGAR... 2 Ordstilling... 2 Oppsummering av ordstilling... 10 Spørjesetningar... 11 Imperativsetningar... 15 Det-setningar...

HEILSETNINGAR... 2 Ordstilling... 2 Oppsummering av ordstilling... 10 Spørjesetningar... 11 Imperativsetningar... 15 Det-setningar... HEILSETNINGAR... 2 Ordstilling... 2 Oppsummering av ordstilling... 10 Spørjesetningar... 11 Imperativsetningar... 15 Det-setningar... 16 1 HEILSETNINGAR Ordstilling I ei norsk setning kjem orda i ei bestemt

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Søknadsinfo:

Søknadsinfo: Søknadsinfo: www.stryn.vgs.no Vi legg til rette for topp satsing i skiskyting Våre utøvarar har levert svært gode resultat dei siste åra. Våre elevar har vist at det er fullt mogleg å ta utdanninga si

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Mors friluftsliv - nyttig og naturleg

Mors friluftsliv - nyttig og naturleg 5. JANUAR 2016 Mors friluftsliv - nyttig og naturleg Friluftslivsseminar Sogndal 5. januar 2016 Inger Marie Vingdal, HIOA Livslangt liv i natur Kvinne født 1927 Gardbrukar og budeie til1994 Enke, pensjonist

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman Carl Frode Tiller Innsirkling 3 Roman OM FORFATTEREN: Carl Frode Tiller (f. 1970) er ein av dei fremste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For dei fire romanane Skråninga (2001), Bipersonar (2003),

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

DÅ EG FORFØRTE PÅ NYNORSK

DÅ EG FORFØRTE PÅ NYNORSK DÅ EG FORFØRTE PÅ NYNORSK For nokre år sidan var eg fast gjesteskribent i spalta "Dagens gjest" i Tønsbergs Blad. Det hende at eg fekk respons på tekstane mine, gjerne i form av vennlege og varsamt nedlatande

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

m j ø s o r m e n leseserie Nynorsk Norsk for barnetrinnet Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad

m j ø s o r m e n leseserie Nynorsk Norsk for barnetrinnet Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad Wenche Hoel Røine Illustrert av Anette Grøstad leseserie Nynorsk m j ø s o r m e n og andre uhyre Norsk for barnetrinnet 15795_Mjosormen_M_NN.indd 1 09-11-07 13:04:28 Mjøsa er den største innsjøen i Noreg.

Detaljer

Hallo i nedslagsfeltet!

Hallo i nedslagsfeltet! Hallo i nedslagsfeltet! Her i Valdres flyg tida av stad, og eg har det supert! Kvar dag skjer det nye og spanande ting, og eg har storkosa meg dei siste vekene, sjølv med ribbeinsbrudd. Logisk nok har

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer