Putting IC into Practice (PIP)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Putting IC into Practice (PIP)"

Transkript

1 Putting IC into Practice (PIP) Verdiregnskap 2004 Move Systems AS, mai 2005

2 Innhold 1. Background 2. Financial statement IC statement human capital - structure capital - relation capital 4. Summary 5. Epilogue Side

3 1. Background

4 ValueontheMove I 2004 ble Move Systems as 15 år. Året var preget av pressede marginer på IT produkter og uryddighet i kanalen. De økonomiske resultatene for 2004 gjenspeiler dette. I løpet av 2004 ble det iverksatt tiltak skal bidra til bedre økonomiske resultater fremover. Et av tiltakene er allerede gjennomført, - å flytte selskapets hovedkontor fra Asker til Aker Brygge i Oslo. Et annet tiltak er å kartlegge innsatsfaktorene som bidrar til våre resultater. Verdiene i selskapet er både materielle og immaterielle. En vikitg del av de Immaterielle verdiene er medarbeidernes kunnskap, våre kunderelasjoner og selskapets innovasjonsevne. Verdiregnskapet gjennomføres fordi vi i Move har tro på at dette vil bidra til å synliggjøre verdiene i selskapet og samtidig bidra til økt bevisstgjøring og ny kunnskap. Resultatet håper vi er flere lønnsomme kunder og økt kompetansefokus i selskapet, slik at Move igjen oppnår gode økonomiske resultater. God lesning! CEO Leif B Paulsen

5 Visjon Move bidrar til økt produktivitet og mer motiverte medarbeidere ved å realisere de beste mobile IT løsningene og effektive arbeidsformer. Foretningsidé Move realiserer mobile arbeidsformer gjennom sikker mobil infrastruktur, effektive driftsløsninger, produkter og trening Mål for 2005 Befeste det verdiøkende salget som hovedinnfallsvinkel til kunden. Etablere produkter og tjenester som kan selges som del løsninger i en logisk rekke, og som er lønnsomme for Move og for kunden. Etablere en lønnsom posisjon i en omskiftende verdikjede gjennom riktig posisjonering og strategiske allianser. Tilpasse størrelse og sammensetning av organisasjonen til de nye omgivelsene på kort og lang sikt.

6 Move: mission description Move Systems AS (Move) skal være markedsleder Innen mobile IT løsninger i bedriftsmarkedet. Move skal gi kundene økt produktivitet og mer motiverte medarbeidere ved å hjelpe kundene å realisere nye arbeidsformer, slik at ta ut medarbeidernes fulle potensial gjennom mobile IKTløsninger som både er brukervennlige, fleksible og sikre. Move har gjennom forskning, utvikling og 15 års erfaring gjort selskapets metoder for implementering av mobile og fleksible IKT løsninger til de beste i markedet. Kundemålgruppe er store og mellomstore organisasjoner innen private og offentlige virksomheter.

7 Move: value creation Effektiv 10 arbeidsform Analyse4 Min arbeidsdag 3 (cwm) 2 Lite effektiv 1 Dårlige arbeidsvilkår Høy effektivitet Dårlige arbeidsvilkår Lav effektivitet Lite egnet Gode arbeidsvilkår Høy effektivitet Gode arbeidsvilkår Lav effektivitet arbeidsvilkår Opplæring arbeid i en mobil hverdag (cwm) Teknologi infrastruktur hardware drift (omt + cdm) Velegnet

8 Move: history 1989 Selskapet stiftes under navnet System Senteret AS og satser mobilt i Norge 1990 De første store kundekontrakter inngås 1991 Selskapet ekspanderer fra 3-10 medarbeidere I front innen mobile dataprodukter og IT kommunikasjonsløsninger 1993 Bygger opp IT systemintegrasjon og tilbyr mobile IT nettverksløsninger. Vinner flere store kontrakter Starter utvikling av mobile applikasjoner og e-handelssystem 1996 Selskapet inngår emisjon og flere ansatte kommer inn på eiersiden 1999 Starter to-årig forskningsprosjekt, delfinansiert av Norges forskningsråd Selskapet er 10 år 2000 System Senteret AS skifter navn til Move Systems AS. Mobilitet er i skuddet og konkurransen hardner til 2001 Move vinner store kontrakter og øker bemanningen innen tjenestesiden 2004 Selskapet feirer 15 år og beslutter å flytte fra Asker til Oslo

9 Move: organisation 2004 Administrerende direktør Leif B. Paulsen Markedsføring Jan Lønnemo (leder) Kristin R. Karsten Tanya C. Lamer Karin E. Vogel Økonomi Olaf Gjesdal (leder) Helene Wyller Kvalitet- og HMS sjef Bjørnar Svensson Produktsalg Jan Erik Thomsen Løsningssalg Jan Gundersrud Rådgivning & Innovasjon Jan Kr. Karlsen Systemintegrasjon Asle Kristoffersen Kundesenter Bjørnar Svensson Telefoni Jan Lønnemo Anne Grete Hansen Trond Ødegård Client Device Management Kenneth Tonum (gruppeleder) Jon Espen Carlsen Anders Hellum Kim Johansen Richard Gausen Lasse Simenstad Egil Næss Sigurd Jacobsen Stein H. Pedersen Geir Heggertveit Rune Østlie Robert Scott-Dahl Stein Terje Johansen Marius Langseth Frode Wøllo Eskil Moe Roy Kristiansen Kjetil Moe Vegard Lystad Lars Vegar Halvorsen Kristian Melgård Tore Henriksen Siri Helen Lindset Rikard Waag Dennik Aksjøberg Brede Solberg (verneombud) Teknisk Service Hans Haukenes Jørn Graff Freddy Tollefsen

10 Move: values Frisk (fresh) Betyr å være imøtekommende og modig Innovativ (innovative) Betyr å være nyskapende og løsningsorientert Tydelig (sharp) Betyr å være direkte og levere som avtalt FIT to Move

11 Move: stakeholders Gründere 30% Øvrige ansatte 8% Engedalen Invest AS 12,5% Karl-Johann Hansen 7,6% Haukvik AS 5,5% Furuholmen Invest AS 5,2% Erichsen & Wold AS 5% Service Invest AS 4,5%

12 2. Financial statement 2004

13 Move: Financial ratio 2004 Omsetning: Driftsresultat (2.189) Res. Før skatt (2.462) Skatt (1.031) Res. E. skatt (1.431)

14 3. IC statement 2004

15 Move: Value statement Verdiregnskapet skal synliggjøre de verdier som vanligvis ikke kommer frem i det økonomiske regnskapet. Disse verdiene er i dag ikke synlige i det finansielle regnskapet, men kan likevel ha stor økonomisk betydning. Hvor fornøyde våre ansatte, kunder og leverandører er med Move Systems vil ha avgjørende betydning for selskapets resultater.

16 Move: value statement Total capital Financial statement IC statement Human Structure Relation

17 Move: Content IC statement 1. Humankapital: mennesker og kompetanse Demografi, kompetanse, ledelse, arbeidsmiljø og arbeidsmåte. 2. Strukturkapital: strukturer og prosesser Arbeidsvilkår (IT systemer og lokaler), arbeidsprosesser, rutiner, logistikk 3. Relasjonskapital: kunder og relasjoner Verdien av relasjoner til kunder, partnere, myndigheter og andre som har betydning for verdiskapningsevnen

18 3.1 Human capital

19 What is human capital? Move sin kompetansebeholdning, muligheter for den enkeltes utvikling, klimaet i organisasjonen, bruk av partnere, sosiale forhold, samt evnen til å tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere.

20 People and competance Antall ansatte Regnskap Regnskap Kjønnsfordeling Menn 34 Kvinner 6 Menn 42 Kvinner 6 Gjennomsnittsalder Gjennomsnittlig år ansatt i Move 39,5 år 7 år 38 år 5 år Gjennomsnittlig utdanning etter vgs. i antall år Ansatte med lederansvar i % av totalt antall ansatte Gjennomsnittslønn Turn-over i % 2 år 15% nok - 2 år 16% nok 10% Sykefravær i % 4% 1,7% Ansatt produktivitet - 1,99

21 People and competance Staff satisfaction Medarbeidertilfredshet (PTU-indeks) Executive competance Gj.snitt kost til opplæring pr. leder Development skills and competance Regnskap Regnskap Gj.snitt kost til opplæring pr. ansatt Antall nye kurs høyskole etc. (studiepoeng) totalt CV-database Antall nye sertifiseringer 6000 nok 2 Ja nok 5 nei -

22 Comment Sykefraværet i 2004 var 4 %. To medarbeidere har vært langtids sykemeldt. Ledelsen er av den oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel er god. Selskapet har ikke hatt ulykker eller skader i Selskapet har som policy å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn.

23 3.2 Structure capital

24 What is structure capital? Selskapets dokumenterte arbeidsrutiner og arbeidsvilkår, herunder lokaler, datateknologi og arbeidsavtaler, samt ISO sertifikater.

25 Indikator working conditions % av ansatte med kundekontakt Ekstern mobil (mobil 1) Intern mobil (mobil 2) Ett sted internt (stasjonær) Antall PC-er (bærbare PC-er) Regnskap 2004 Regnskap % 50% 40% 10% 100% Bruk av Intranett til kundegenerering (CRM-bruk) IT-kostnad drift pr ansatt Areal pr. ansatt 16 m m2

26 Indikator Regnskap Regnskap Metodikk Formelt basert prosess - innsalg, pilot og leveranse Intranett Prognoseverktøy Kvalitet Automatiserte webhandel system Kvalitetshåndbok Leveringspresisjon (eget system) Returdatabase Retur av varer (% av total) Returårsak (3 på topp) Formelt kvalitet system ISO sertifiseringer ja ja ja -- ja 1. Feil bestilling 2. Endret behov 3. Mangelfull leveramse -- ja ja nei nei nei nei nei ISO 9001

27 Comment I 2004 har vi fokusert på kundeservice, kvalitet og effektivisering av interne prosesser. Blant annet gjennom vår ISO 9001 sertifisering. Vi har også implementert elektronisk samhandel med de største av våre leverandører. Ordregangen er i stor grad automatisert ved at kundene selv kan registrere ordre på weben, disse går inn i vårt ERP system for deretter å sendes over til våre distributører som igjen sender varene direkte ut til sluttkunden.

28 3.3 Relation capital

29 What is relation capital? Verdien av kunderelasjoner, samt hvor synlige og tilstedeværende selskapet er i kundenes bevissthet.

30 Indikator Market position Totalt antall kunder Regnskap 2004 Regnskap % kunder privat/offentlig Privat Offentlig Privat 40% Offentlig 60% Antall kunder ift. produktområde infrastruktur (OMT) drift (CDM) arbeidsform (CWM) varesalg Tjenestesalg i % av omsetning Varesalg i % av omsetning Bedriftens produktivitet 19% 81% % 84%

31 Indikator Market image Antall presseoppslag i media (avis + web) Regnskap Regnskap Antall utgaver av eget magasin (Move magsin) 2 3 Antall foredrag på konferanser etc Antall egne kundearrangementer 2 2 Antall besøk på web Customer satisfaction Gjentakende kjøp fra samme kunder KTI (kundetilfredshet) 71 68

32 Comment 2004 var preget av mange markedsaktiviteter. Selskapet fylte 15 år og vi feiret dette med en stor samling over 3 dager med de viktigste kunder og leverandører. Kundetilfredsheten økte, men ikke nødvendigvis lojaliteten. Vi merker konkurranse på det som tradisjonelt har vært våre områder fra andre store aktører. En faktor kan være at våre kunderelasjoner ofte er på ett for operativt i stedet for strategisk nivå.

33 4. Summary

34 Value key-points Human capital lav formell kunnskap (høyskole & universitet) sterk dokumentert IT faglig kompetanse Structure capital høy grad av kundekontakt i alle ledd effektive og tilgjengelige styrings og informasjonssystemer økende andel av tradisjonell omsetning automatiseres gjennom WEB og EDI gode teknologiløsninger, lokaler og arbeidsavtaler Relation capital god score og positiv utvikling av kundetilfredsheten for lite kontakt med toppledere

35 Goals 2005 Ny organisering og forretningsmodell Ny lokalisering IC regnskap Økt salg av tjenester Lønnsomhet

36 humans IC statement structures Results, 2005 relations Results, 2004

37 5. Epilogue

38 Epilogue Denne rapporten har blitt til ved ett nordisk samarbeidsprosjekt finansiert av nordisk innovasjonsfond. Deltakere har vært små og mellomstore IT bedrifter i Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland. Rapporten er utarbeidet av Move rådgivning og innovasjon i samarbeid med daglig leder i Move Systems AS.

39 Move Systems as Marius Langseth

40 Our company basic information Mobile IT systems and mobile way of working 16 years in business 40 employees

41 Move: value creation Effective way of working 5 Analysis4 Min arbeidsdag 3 (cwm) 2 Not effective 1 Dårlige arbeidsvilkår Høy effektivitet Dårlige arbeidsvilkår Lav effektivitet Suitable Gode arbeidsvilkår Høy effektivitet Gode arbeidsvilkår Lav effektivitet work conditions Training arbeid i en mobil hverdag (cwm) Technology infrastruktur hardware drift (omt + cdm) Unsuitable

42 Current position In choosing the indicators Struggeling to find right indicators for us In developing our IC report Did version nr. 1 and 2 Almost finished with the first external version Use of management steering models Using different ones, but not yet clear connections with our IC rapport

43 People and competance Antall ansatte Regnskap Regnskap Kjønnsfordeling Menn 34 Kvinner 6 Menn 42 Kvinner 6 Gjennomsnittsalder Gjennomsnittlig år ansatt i Move 39,5 år 7 år 38 år 5 år Gjennomsnittlig utdanning etter vgs. i antall år Ansatte med lederansvar i % av totalt antall ansatte Gjennomsnittslønn Turn-over i % 2 år 15% nok - 2 år 16% nok 10% Sykefravær i % 4% 1,7% Ansatt produktivitet - 1,99

44 People and competance Staff satisfaction Medarbeidertilfredshet (PTU-indeks) Executive competance Gj.snitt kost til opplæring pr. leder Development skills and competance Regnskap Regnskap Gj.snitt kost til opplæring pr. ansatt Antall nye kurs høyskole etc. (studiepoeng) totalt CV-database Antall nye sertifiseringer 6000 nok 2 Ja nok 5 nei -

45 Structures working conditions % av ansatte med kundekontakt Ekstern mobil (mobil 1) Intern mobil (mobil 2) Ett sted internt (stasjonær) Antall PC-er (bærbare PC-er) Regnskap 2004 Regnskap % 50% 40% 10% 100% Bruk av Intranett til kundegenerering (CRM-bruk) IT-kostnad drift pr ansatt Areal pr. ansatt 16 m m2

46 Structures Regnskap Regnskap Metodikk Formelt basert prosess - innsalg, pilot og leveranse Intranett Prognoseverktøy Kvalitet Automatiserte webhandel system Kvalitetshåndbok Leveringspresisjon (eget system) Returdatabase Retur av varer (% av total) Returårsak (3 på topp) Formelt kvalitet system ISO sertifiseringer ja ja ja -- ja 1. Feil bestilling 2. Endret behov 3. Mangelfull leveramse -- ja ja nei nei nei nei nei ISO 9001

47 Relations Market position Totalt antall kunder Regnskap 2004 Regnskap % kunder privat/offentlig Privat Offentlig Privat 40% Offentlig 60% Antall kunder ift. produktområde infrastruktur (OMT) drift (CDM) arbeidsform (CWM) varesalg Tjenestesalg i % av omsetning Varesalg i % av omsetning Bedriftens produktivitet 19% 81% % 84%

48 Relations Market image Antall presseoppslag i media (avis + web) Regnskap Regnskap Antall utgaver av eget magasin (Move magsin) 2 3 Antall foredrag på konferanser etc Antall egne kundearrangementer 2 2 Antall besøk på web Customer satisfaction Gjentakende kjøp fra samme kunder KTI (kundetilfredshet) 71 68

49 Future work and expectations Towards project Positive, and we need more time to use it in day to day business Towards changes Positive, and we will try to find a way to put it higher up at the agenda For the future Find a way to connect to measurement tools to put it into practice

Verdiregnskap. Move AS 2005 Putting Intellectual Capital Into Practice

Verdiregnskap. Move AS 2005 Putting Intellectual Capital Into Practice Verdiregnskap Move AS 2005 Putting Intellectual Capital Into Practice Innhold 1. Forord.. Side 3 2. Beskrivelse av selskapet.. Side 4 3. Marked: hva er mulighetene... Side 8 4. Strategi: hvordan skape

Detaljer

VÅR EVNE TIL VERDISKAPING KOMPETANSEREGNSKAPET MAMUT ASA 2003

VÅR EVNE TIL VERDISKAPING KOMPETANSEREGNSKAPET MAMUT ASA 2003 VÅR EVNE TIL VERDISKAPING KOMPETANSEREGNSKAPET MAMUT ASA 2003 VERDISKAPING I FOKUS Mamut fyller 10 år i 2004, et år som vil bli minst like begivenhetsrikt for selskapet og alle involverte som årene vi

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012

ATEA ASA ÅrSrApporT 2012 ATEA ASA Årsrapport 2012 2 Innhold Nøkkeltall 3 Leder 4 Virksomhetsbeskrivelse 5 Samfunnsansvar 14 Presentasjon av styret 16 Styrets beretning 2012 18 Aksjonærinformasjon 28 Regnskap og noter Konsernregnskap

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD:

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Nr 2-2005 Mot toppen Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Bergenseren har aldri manglet ambisjoner og stolthet. I Bedriftprofilen kan du lese om 22 stolte og ambisiøse bedrifter som

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak

Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak FoU-rapport nr. 11/2002 Elektronisk forretningsdrift Hindringer og tiltak Frode Braadland, Tom E. Eikebrokk, Elisabet S. Hauge, Øyvind L. Laderud, Carl Erik Moe, Dag H. Olsen Tittel Forfattere Elektronisk

Detaljer

PERSPEKTIVER. endrer seg hele tiden. Ny i styret? Dette risikerer du. Ingen kan hjelpe alle men Ida hjelper mange!

PERSPEKTIVER. endrer seg hele tiden. Ny i styret? Dette risikerer du. Ingen kan hjelpe alle men Ida hjelper mange! PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 April 2015 Hasse Kristiansen er KPMGs nye cyberkriger: Trusselbildet endrer seg hele tiden Regnskap: Innsparinger, efaktura og ny regnskapslov Ny i styret?

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE Fokus på adferd Adferdsøkonomiske styringssystemer forbedrer prestasjoner DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Self service Enterprise BI i skjønn forening med selvbetjent BI BUSINESS No. 8 /

Detaljer

Brev fra konsernsjefen 4. Vår virksomhet 8. EVRY Norge 9. EVRY Sverige 12. EVRY Financial Services 15. Fra styrerommet 24

Brev fra konsernsjefen 4. Vår virksomhet 8. EVRY Norge 9. EVRY Sverige 12. EVRY Financial Services 15. Fra styrerommet 24 Årsrapport 2014 Kort om EVRY EVRY er et av Nordens ledende IT-selskaper med sterk lokal og regional tilstedeværelse i 50 nordiske byer. Gjennom innsikt, løsninger og teknologi bidrar EVRY til å utvikle

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Masteroppgave i informasjonssystemer Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Innfo/ring av CRM i offentlig sektor Geir Andre Lund Morten Zernichow Geir André Lund og Morten

Detaljer

Trender som leder til suksess

Trender som leder til suksess ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2007 CONNECTED Trender som leder til suksess Har du noe å selge er det opplevelsene du kan knytte til det som er avgjørende, sier Jeneanne Rae, professor

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Eventyret om ØkonomiBistand

Eventyret om ØkonomiBistand 2010 Eventyret om ØkonomiBistand 1990 10.5.2010. konserndir. Nils Ole Fladhus En kort reise gjennom de 20 første årene. Eventyret startet den 5. februar i 1990. Vi velger å benevne ØkonomiBistandselskapene

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett bygget på leverandøruavhengighet og fritt valg av samarbeidspartnere.

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer