STYREAKADEMIET VELKOMMEN TIL DEN NASJONALE STYREDAGEN 14. OKTOBER Returadresse: Handelshøyskolen BI Karlsborgveien Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREAKADEMIET VELKOMMEN TIL DEN NASJONALE STYREDAGEN 14. OKTOBER 2004. Returadresse: Handelshøyskolen BI Karlsborgveien 4 0193 Oslo"

Transkript

1 Returadresse: Handelshøyskolen BI Karlsborgveien Oslo B VELKOMMEN TIL DEN NASJONALE STYREDAGEN 14. OKTOBER 2004 Design/layout: Handelshøyskolen BI, Grafisk avd. Trykk: RK Grafisk STYREAKADEMIET BI SENTER FOR LEDERUTDANNING, GAMLE SJØMANSSKOLEN, KARLSBORGVEIEN 4, EKEBERG

2 TORSDAG 14. OKTOBER 2004 KL STYRE OG STELL I FAMILIESELSKAPENE OG SELSKAPER MED DOMINERENDE PERSONLIGE EIERE OLAV THON: Kommer på styredagen 2004 (Foto: Audun Farbrot) STYREAKADEMIET BI SENTER FOR LEDERUTDANNING, GAMLE SJØMANSSKOLEN, KARLSBORGVEIEN 4, EKEBERG

3 ARRANGØRENE Handelshøyskolen BI har bygget opp Norges ledende styreforskningsmiljø med 15 aktive styreforskere som er på sporet av ny forskningsbasert kunnskap. BI ser det som en sentral oppgave å bidra til en bedre styrepraksis i privat og offentlig virksomhet. BI gjennomfører for tiden to omfattende forskningsprosjekter med fokus på styrearbeid: The Corporate Governance Program og The Value Creating Board. BI har også ledende juridisk ekspertise på norsk og internasjonal lovgivning knyttet til styrearbeid. BI tilbyr spesialkurset i Styrekompetanse over ett semester. Kurset gir kunnskap om sentrale problemstillinger i praksis og teori som gjør deg bedre rustet til å utøve styrearbeid. BI har også utviklet det mer omfattende Master of Managementprogrammet Det verdiskapende styret, som gjennomføres i løpet av et år. STYREAKADEMIET StyreAkademiet er en landsdekkende ideell forening med mottoet: Styrearbeid må læres. Foreningens mål er på fritt og selvstendig grunnlag å initiere aktiviteter, tilrettelegge og skape nettverk mellom engasjerte og kompetente krefter som bidrar til å oppfylle foreningens visjon: Verdiøkning gjennom kompetent styrearbeid. StyreAkademiet er en møteplass for erfaringsutveksling. Handelshøyskolen BI samarbeider med StyreAkademiet om å arrangere Den Nasjonale Styredagen. På Styredagen 14. oktober vil BI presentere nye funn fra vår styreforskning, og bidra til å skape en inspirerende møteplass for alle som er opptatt av å gjøre det bedre. BI er Norges nest største utdanningsinstitusjon, med studenter. BI skal være en ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke. BI har et av Europas største vitenskapelige miljøer innen fagområdene økonomi, ledelse og markedsføring, og teller totalt 365 vitenskapelige ansatte. Mer informasjon om Handelshøyskolen BI finner du på våre hjemmesider: Hovedaktivitetene i StyreAkademiet finner sted i regionene hvor det arrangeres møter, konferanser og kurs. De enkelte regionforeninger danner sammen landsforeningen Styre- Akademiet. Landsforeningen har ansvar for Den Nasjonale Styredagen, Styrenytt og wwww.styreakademiet.no, koordinerer oppgaver av felles interesse og bidrar til erfaringsoverføring mellom regionene. BI er en viktig samarbeidspart både på regionalt og nasjonalt nivå. StyreAkademiet benyttes som høringsinstans av offentlige myndigheter og organisasjoner. StyreAkademiet er opptatt av dagens relativt homogene styresammensetning, og ønsker å bidra til at styrer representerer et større mangfold av kompetanse og erfaringsbakgrunn, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. StyreAkademiet har til sammen ca medlemmer i regionforeningene i Oslo, Bergen, Stavanger, Harstad/Narvik, Hedemark/Oppland, Agder, Kristiansund. I det siste året er det etablert tre nye foreninger; i Sogn og Fjordane/Stranda, Sunnmøre og Salten. Osloforeningen har en sentral og viktig rolle i forbindelse med gjennomføringen av Den Nasjonale Styredagen. 2

4 STYRE OG STELL I FAMILIESELSKAPENE OG BEDRIFTER MED STORE PERSONLIGE EIERE Den Nasjonale Styredagen arrangeres i år for 5. gang, og har befestet sin posisjon som den viktigste møteplassen for alle som er opptatt av styrearbeid i Norge. Olav Thon kommer. Hvilken nytte har han hatt av sine styrer? Trygve Hegnar kommer. Hva vil han si om striden i Gyldendal? Mamut-gründer Eilert Hanoa kommer sammen med sin styreleder Tellef Thorleifsson. Mamut ASA gikk nylig på børs. Et lærerikt case. Terje Aass fra Aass Bryggeri kommer og snakker om emosjonelt eierskap og lederskap i en 170 gammel bedrift med 7 familiegrener. Styreproffene Grace Reksten Skaugen og Eli Sætersmoen kommer. Er det behov for modernisering i styrene?, og hva er styrets forbedringsagenda? BI-professor Øyvind Bøhren kommer med siste nytt fra styreforskningen. Lønner tålmodig eierskap seg? Trioen Elin Veiteberg, Anne Vardeberg og Anne Stine Eger Mollestad kommer for å avsløre Den skjulte makten, basert på en fersk styreundersøkelse. Rebekka Glasser i Bergesen kommer, og presenterer en nykomlings observasjoner fra styrerommet. Vi regner med at også Du kommer, og bidrar aktivt i både formelle og uformelle diskusjoner om hvordan vi kan få til en bedre styrepraksis i Norge. Temaet for Den Nasjonale Styredagen 2004 er Styre og stell i familieselskapene, og andre selskaper med store personlige eiere. På Den Nasjonale Styredagen får du både de gode praktiske eksemplene, du får ta del i lærdommene og erfaringen fra aktive styrearbeidere. Du får møte neste generasjons styremedlemmer, de som er på springbrettet til styrerommet. Du får også presentert ferske resultater fra styreforskningen ved Handelshøyskolen BI. Sist, men ikke minst, du får en enestående anledning til å diskutere aktuelle styrespørsmål med de andre deltakerne. Den Nasjonale Styredagen har satt seg som mål å være den viktigste møteplassen for alle som er opptatt av bedre styrearbeid. Vi kan også friste med en spesialkomponert StyreLunsj, vel verdt å la seg inspirere av. Besøk også stands og styrerelevante utstillinger. MÅLGRUPPE Den Nasjonale Styredagen 2004 er en møteplass for alle som er opptatt av styrearbeid i Norge. Styredagen henvender seg til aktive styreledere og styremedlemmer, alle som har ambisjoner og ønske om å gå inn i styreverv, ledere, profesjonelle tjenesteleverandører (konsulenter, advokater, revisjoner med mer), eiere, investorer, politikere, analytikere, media, og alle som rett og slett ønsker å holde seg oppdatert på aktuelle spørsmål fra styrefronten. Vi møtes torsdag 14. oktober på Den Najonale Styredagen Vel to tredjedeler av alle bedrifter i Norge er familieeide, og omfatter alt fra de små og mellomstore bedriftene til noen av landets største selskaper. Familiebedriftene kjennetegnes av et nært samspill mellom eier(e), ledere, bedrift, styre og familie. Samspillet gir familiebedriftene særpreg og styrke, men også spesielle utfordringer. Familiebedriftene er bedrifter med sjel. Johan Fredrik Mietle Styreleder StyreAkademiet Torger Reve Rektor Handelshøyskolen BI 3

5 PROGRAM STYREDAGEN 14. OKTOBER 2004 MØTELEDER: Prorektor Jan Grund, Handelshøyskolen BI Registrering. Forfriskninger Åpning og velkomst Johan Fredrik Mietle Styrearbeid i bedrifter med dominerende eiere - behov for modernisering? Grace Reksten Skaugen Styrets funksjon i familiebedrifter Olav Thon Kaffepause med frukt & mingling Emosjonelt eierskap og lederskap i en 170-årig familiebedrift med 7 familiegrener og 85 aksjonærer Terje Aass Tålmodig eierskap, lønner det seg? Øyvind Bøhren Den skjulte makten: Hvem velger hvem - hvorfor og hvordan Elin Veiteberg, Anne Stine Eger Mollestad, Anne Vardeberg StyreLunsj. Møteplass. Utstilling. Frisk luft Styr på hjernen StyreTeater Styre og stell i selskaper med dominerende eiere - en nykomlings observasjoner Rebekka Glasser Valg av styremedlemmer og det gode styret Trygve Hegnar Kaffepause med frukt & mingling Tuxen Ringkjøp forelesning: Styrets forbedringsagenda Eli Sætersmoen Eierstyring og selskapsledelse i Mamut ASA Eilert Hanoa og Tellef Thorleifsson Avslutning / Refleksjoner Torger Reve Uformell møteplass. Kåseri. Fingermat/tapas. 4

6 KORT OM INNLEDERNE Jan Grund er prorektor ved Handelshøyskolen BI og professor i helseledelse ved Institutt for offentlige styringsformer ved BI. Grund har bred arbeidserfaring fra offentlig sektor. Han har deltatt som ressursperson i flere regjeringsoppnevnte utvalg. Jan Grund er styreleder ved Oslo Nye Teater, og er styremedlem i Oslo Kinematografer og Black Box. Grund er kjent som en erfaren og engasjerende møteleder. Johan Fredrik Mietle er styreleder i StyreAkademiets landsforening. Mietle er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole i Trondheim (nå en del av NTNU). Han har omfattende erfaring fra bedriftsrådgivning, strategi og styrearbeid. Grace Reksten Skaugen er styremedlem i flere norske bedrifter, - blant annet i Statoil ASA, Storebrand ASA og Tandberg ASA. Nylig ble hun også valgt som ny styreleder i Entra Eiendom ASA. På Styredagen stiller hun spørsmål om det er behov for å modernisere styrearbeidet i norske virksomheter. Skaugen har doktorgrad i laserfysikk fra Imperial College of Science and Technology fra London Universitetet og MBA (Master of Business Administration) fra Handelshøyskolen BI. Olav Thon har holdt seg til det han kan. Med en gudbenådet teft har han bygget opp et helt kongerike av eiendommer, hoteller og kjøpesentre. Hvilken nytte har Olav Thon hatt av sine styrer? Hvordan plukker han sine styremedlemmer? Hva mener Olav Thon om styrearbeid? Hva kan vi alle lære av Olav Thon? Å få oppleve Olav Thon live er et minne for livet. Kanskje får vi også høre hvilke tanker Olav Thon har lagt for å gjennomføre generasjonsskifte i selskapene. Terje Aass er fjerde generasjons eier i Aass Bryggeri, Norges eldste bryggeri. Aass er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Mannheim og har tatt sin MBA (Master of Business Administration) ved INSEAD i Frankrike. Terje Aass vil ta for seg emosjonelt lederskap og eierskap i en 170-åriog familiebedrift. Hvordan er det egentlig å styre en virksomhet med 7 familiegrener og 85 aksjonærer? Øyvind Bøhren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI. Han har gjennom BIs forskningsprosjekt The Corporate Governance Program sitt forskningsfokus rettet mot Corporate Governance i norske virksomheter. Bøhren har nylig avsluttet et prosjekt der han har studert tålmodig eierskap. Lønner det seg? Svarene får du på Styredagen. Elin Veiteberg, Anne Stine Eger Mollestad, Anne Vardeberg har fulgt Master of Management-programmet Det verdiskapende styret ved Handelshøyskolen BI. Trioen kan presentere hovedfunn fra en fersk styreundersøkelse. Veiteberg er daglig leder i Access Personnel AS, og har styreerfaring. Mollestad er skadedirektør i forsikringsselskapet TrygVesta. Vardeberg er selvstendig konsulent med eget firma som tilbyr rådgivningstjenester innen IKT. Hun er også styreleder i Athletic Gateway. Rebekka Glasser er assisterende direktør i rederiet Bergesen d.y ASA, og har blant annet ansvar for strategiarbeid, koordinering mot eier og styrespørsmål i selskapet. Glasser er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Hun har noen års fartstid i norske styrerom, og ble nylig valgt inn i styret i Aker Yards. Glasser vil presentere en nykomlings observasjoner fra styre og stell i selskaper med dominerende eiere. Trygve Hegnar trenger knapt noen presentasjon. Han er redaktør i Kapital og Finansavisen, og aktiv deltaker i den norske samfunnsdebatten, om alt fra kvinnfolkmas til bananer i Tyssedal! Hegnar er også investor, og driver en omfattende forretningsvirksomhet. Hegnar har kjøpt seg opp til å bli en av de største aksjonærene i det børsnoterte forlagshuset Gyldendal ASA. Hegnar ønsket seg plass i Gyldendal-styret, men møtte motstand fra en annen stor eiergruppering. Hør Trygve Hegnar i fri dressur, der han tar for seg valg av styremedlemmer og det gode styret. 5

7 Eli Sætersmoen har allsidig styreerfaring fra både norske og internasjonale virksomheter, og holder årets Tuxen Ringkjøp-forelesing. Sætersmoen er sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole i Trondheim (nå en del av NTNU), og har tatt MBA (Master of Business Administration) ved Tuck School of Business at Darmouth, USA. Hun har vært finansdirektør i Selvaaggruppen, og etablerte seg nylig som selvstendig rådgiver innen strategi og forretningsutvikling. Sætersmoen er styremedlem i Statoil, og sitter også i flere styrer med aktive personlige eiere. På Styredagen vil hun gi oss sine perspektiver på hva hun mener er de viktigste forbedringsområdene for norske styrer og hvordan vi bør arbeide med utfordringene. Eilert Hanoa og Tellef Thorleifsson tar med seg et aktuelt bedriftscase til Den Nasjonale Styredagen 2004, og deler sine erfaringer fra eierstyring og selskapsledelse i Mamut ASA med deltakerne. Hanoa er gründer, betydelig aksjonær og adm. direktør i Mamut ASA, som nylig ble børsnotert. Tellef Thorleifsson er ekstern styreleder i Mamut ASA. Hanoa er neste ferdig siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Thorleifsson er partner og en av gründerne av det Nordiske ventureselskapet Northzone Ventures. Gjennom Northzone har han deltatt i etablering av vel 30 oppstartsselskaper. Thorleifsson er formann i Norsk Venturekapital Forening og styremedlem i Den europeiske Venturekapitalforeningen. Han er utdannet M.Sc (Econ) fra London School of Economics og siviløkonom fra NHH. Torger Reve er rektor ved Handelshøyskolen BI og er professor i strategi og internasjonal ledelse. Reve har sin doktorgrad fra Northwestern University, USA. Hans forskningsarbeid har vært konsentrert om bedrifters strategi, samarbeid mellom bedrifter og industriell konkurranseevne. Han er tidligere styreleder i Norsk Rikskringkasting (NRK), styremedlem i Ekornes ASA og IT-Fornebu AS og har vært medlem av en rekke offentlige råd og utvalg. Reve har også skrevet bøker om styrearbeid og styrets rolle. STYRETEATER: STYR PÅ HJERNEN Den Nasjonale Styredagen 2004 har gleden av å invitere deg til premieren på StyreTeater-forestillingen: Styr på hjernen, som viser hva som egentlig skjer i norske styrerom. Dette er en forestilling som skal få deg til å trekke på smilebåndet, fordi du gjenkjenner typene og situasjonene. Men et StyreTeater er først og fremst alvor, som skal gi deg næring til ettertanke og ideer som du kan ta med deg hjem til ditt eget styre og arbeide videre med. StyreTeater-forestillingen er blitt til gjennom et samarbeide mellom firmaet Ergo;ego, Handelshøyskolen BI og NHOs forum for familiebedrifter og aktivt eierskap. Forestillingen Styr på hjernen er skrevet av Siri Davik Fredhall og Karoline G. Herlofsen. Herlofsen har også regien på forestillingen. Firmaet ergo;ego ble etablert i år 2000, med skuespilleren Hanne Lindbæk som gründer og daglig eder. Firmaet har knyttet til seg en gruppe skuespillere som har spesialisert seg på å levere teaterkompetanse til arbeidslivet forøvrig. Ergo;ego har i dag 10 tilknyttede skuespillere som også har innsikt i de utfordringer og problemer man kommer over i næringslivet i Firmaet har utviklet en serie kurs og verktøy som passer for alt fra renholdsarbeidere til toppledere i Norges største bedrifter. Vi har det siste året også holdt kurs i fem land i Europa, i tillegg til USA og Asia. Mer informasjon finner du her: 6

8 PRAKTISKE OPPLYSNINGER DATO OG KLOKKESLETT: Dato: Torsdag 14. oktober Klokken: Registrering og forfriskninger fra OBS!: Du inviteres også til å delta på Styredagens uformelle møteplass fra Vi kan friste med fingermat/tapas, aktuelt StyreKåseri og inspirerende samtalepartnere. MØTESTED: BI Senter for Lederutdanning (tidligere Sjømannsskolen) Karlsborgveien 4, Ekeberg, 0193 Oslo Telefon: Epost: PÅMELDING: Du kan enkelt melde deg på som deltaker på Den Nasjonale Styredagen 2004 ved å velge ett av følgende alternativer: 1) Internett: Gå inn på og fyll ut påmeldingsskjemaet. 2) Epost: Send din påmelding til 3) Telefon: Meld deg på til Liff Jørgensen, telefon PRISER: Deltakelse på Den Nasjonale Styredagen 2004: kroner pr. person (mva-fritt). Rabatt for medlemmer av StyreAkademiet: 500 kroner. Rabatt for medlemmer av Polyteknisk Forening (PF): 250 kroner. Du kan også melde på Hele Styret, og betale pakkeprisen : kroner. Deltakerprisen betales inn på konto nr Innbetalingsadresse: Styredagen 2004, c/o Polyteknisk Forening, Rosenkrantzgate 7, 0159 Oslo. UTSTILLING: Det er anledning til å delta med utstilling/stand på Den Nasjonale Styredagen Ta kontakt med Gunnar Larssen på epost eller telefon for nærmere informasjon. SPØRSMÅL: Spørsmål om Den Nasjonale Styredagen 2004 kan sendes Du kan også kontakte prosjektleder Audun Farbrot, epost: eller telefon / PARKERING: Det er stor pågang til et svært begrenset antall parkeringsplasser, og parkeringsvaktene kan være ekstra ivrige 14. oktober. Vi anbefaler deg sterkt å ta taxi eller kollektivtransport til BI Senter for lederutdanning (tidligere Sjømannsskolen). Trikk nummer 19 stopper like i nærheten. Markedsledende på Styreansvar i Norge! Dersom du har spørsmål vedrørende styreansvarsforsikring eller ønsker et uforpliktende tilbud, vennligst ta kontakt med din forsikringsmegler eller AIG Europe v/ Solveig Dalseg tlf / - 7

9 Corporate Governance Styret - revisjonskomite - internrevisjon - risikostyring Er du opptatt av Corporate Governance og styrets rolle i dette i din virksomhet? Vurderer om dere har behov for en revisjonskomitè? Er kvaliteten i styringen av forretningsmessige risikoer, finansielle risikoer eller operasjonelle risikoer diskusjonstema i ledergruppe eller styremøter? Har styret og ledelsen diskutert om det bør etableres en intern revisjon eller om den etablerte internrevisjonen kan skape større verdier for virksomheten ved å arbeide på en annen måte? KPMG har stor bredde i sitt tjenestespekter og har innenfor disse omådene egne spesialister og et bredt internasjonalt og nasjonalt erfaringsgrunnlag. Kontaktpersoner i KPMG: Stein-Ragnar Noreng, partner: Ole Klette, partner: KPMG AS, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. 8

10 God styreskikk Ernst & Young har de siste 10 år arbeidet aktivt for å spre kunnskap om styrets arbeid og ansvar gjennom heftet God styreskikk og kurs/seminarer rundt dette temaet. Heftet er et praktisk hjelpemiddel for styremedlemmer som kan bidra til at styret og virksomheten fungerer bedre. Hvis det skulle være behov for flere eksemplarer, kurs/seminarer/foredrag vedrørende God Styreskikk, eller spørsmål forøvrig er det bare å ta kontakt med partner Erik Gudbrandsen - tlf ) som i Ernst & Young er ansvarlig for God Styreskikk. Samarbeid* Vårt hovedmål er å bygge tillit og skape verdier for våre ansatte, klienter og samarbeidspartnere. Vi setter høye standarder for måten vi arbeider på, og er ledende innen vår profesjon. Vi deler våre ideer, erfaringer og løsninger. Vi søker og gir nye perspektiver. PricewaterhouseCoopers er en aktiv bidragsyter i corporate governance-debatten og har blant annet gitt ut tre bøker om emnet. Les mer på eller ta kontakt med Partner Øyvind Thorsby, tlf eller *connectedthinking 2004 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers-navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers-organisasjonen. *connectedthinking er et registrert varemerke for PricewaterhouseCoopers LLP. 9

11 Juridisk, strategisk og finansiell rådgivning Et sterkt faglig miljø bestående av advokater, økonomer og statsautoriserte revisorer ADVOKATFIRMAET SELMER DA advokater, økonomer og revisorer Kontorer i Oslo og Trondheim den naturlige! Ved å bidra til pålitelig informasjon, trygghet og verdiskapning for våre kunder skal vi være den naturlige samarbeidspartneren innen revisjon og revisjonsnære tjenester. Ønsker du mer informasjon om oss og hva vi kan gjøre for deg, ta kontakt med oss på telefon: eller e-post: Registrer deg gjerne på våre Internettsider for gratis e-postabonnement på aktuell informasjon for næringslivet. Noraudit Boks 1568 Vika, 0118 Oslo Tlf: Fax

12 Plattform for gode prestasjoner CodexKiss : et unikt webbasert produkt gir daglig ledelse og styre kontroll over bedriftens viktige dokumenter, kontrakter, arbeidsforhold og rettigheter gir vesentlig ressurs - og kostnadsbesparelse - når oppgaven krever kompetanse, kløkt og klarsyn Besøk oss på vår stand under Styredagen eller kontakt salgsansvarlig Beate Wicklund på Telefon Revisorer, Konsulenter og Advokater Integritet. Tillit. Trygghet Hos Deloitte handler det ikke kun om tall. Det handler vel så mye om menneskene bak, både hos kundene og hos oss selv. Det handler også om bransjekunnskap, lokal markedsforståelse, globalt nettverk, verdier, kultur og personlighet. Kompetanse er nøkkelord for vår bransje. Deloitte er en av Norges ledende multidisiplinære tjenesteytende virksomheter med ca 700 ansatte. Deloitte er organisert i tre selvstendige enheter: Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS, Deloitte Consulting AS og Deloitte Advokatfirma DA. Våre klienter finnes såvel blant store internasjonale bransjeledende foretak som blant små bedrifter som er typiske for det norske næringslivet. Internasjonalt utgjør vi en del av Deloitte Touche Tohmatsu med mer enn ansatte i 150 land. 11

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

HSH familievirksomheter. Familieeide virksomheter grunnsteinene i norsk økonomi

HSH familievirksomheter. Familieeide virksomheter grunnsteinene i norsk økonomi HSH familievirksomheter Familieeide virksomheter grunnsteinene i norsk økonomi HSH ORGANISERER FAMILIEBEDRIFTENE Familievirksomheter skaper store verdier De fleste norske små og mellomstore virksomheter

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.

1Sep 13 4TIPS TIL INNOVASJON OG SKAPERKRAFT. Åpen, integrert, strategisk. og kundedrevet. et godt navn er gull verdt www.nameabrand. Vi tilrettelegger for innovasjon og nyskapning i et av Norges fremste forsknings- og teknologimiljø! www.kunnskapsbyen.no DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Number 1Sep 13 INNOVASJON OG

Detaljer

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo

Innhold. Aktører. Ansvarlig utgiver Juristforeningen Karl Johans gate 47 0162 Oslo Innhold 3. Formannens ord 4. Program 5. ALD-styrets ord 6. CV-kurs & Fagdagen 7. Praktisk informasjon 9. CV- og jobbsøkertips Aktører 11. Advokatforeningen 12. Arntzen de Besche 14. BA-HR 17. BCG 18. BDO

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Fulgte drømmen til sydhavet nummer 5 2012 Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur

Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur Konsulentguiden 2009 Finanskrisen rammer ikke IT side 8 Megatrender side 16 Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur De aller fleste bedrifter ønsker å være godt skodd til å kunne takle

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

ADVANTAGE AGRESSO BRUKERKONFERANSE 2014 BLI MED TIL GARDERMOEN! 60 seminarer og faglige foredrag

ADVANTAGE AGRESSO BRUKERKONFERANSE 2014 BLI MED TIL GARDERMOEN! 60 seminarer og faglige foredrag ADVANTAGE Et magasin fra UNIT4 Agresso Nr 2, 2014 BLI MED TIL GARDERMOEN! AGRESSO BRUKERKONFERANSE 2014 60 seminarer og faglige foredrag Erfaringer fra to prøvedriftskunder i a-meldingsprosjektet ADVANTAGE

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Mer makt. til mang foldet. viktigheten av mangfold i styrer. og ledelse i kulturlivet. En publikasjon om

Mer makt. til mang foldet. viktigheten av mangfold i styrer. og ledelse i kulturlivet. En publikasjon om Mer makt En publikasjon om viktigheten av mangfold i styrer og ledelse i kulturlivet til mang foldet Innhold Forord 3 Intervju med Hannah Wozene Kvam om prosjektet Styrende Mangfold 4 Fem kursdeltagere

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet

generasjon nerasjonsskifter Generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter generasjonsskifter Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Generasjonsskifte REGELJUNGELEN: ARVEAVGIFTEN: UNG ARVTAGER: Ekspertene gir råd Høyere avgift gir bedriftsdød 1. utgave - MAi 2008 - Slipp juniorene til Les

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management

Prosjektledelse. Utdanning og sertifisering. Prosjektledelse på dypt vann. Erfaringer ved bruk av verktøyet Competencies in Project Management Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 2-2006 Tema: Utdanning og sertifisering - IPMAs internasjonale sertifiseringssystem i 4 nivåer side

Detaljer

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong INFO 1 Nr. 2006 www.bergen-chamber.no På helsen løs Side 3 5 La Bergen Skinne Fra visjon til handling i BS2020 Teaterentreprenøren klar for Bikubesong Bergen skal skinne Statoils førstedame i Bergen s

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer