Network Statement 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Network Statement 2016"

Transkript

1 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: Network Statement Havneterminaler Harbour Terminals Gyldighetsperiode: 13. desember desember 2016 Validity Period: 13 December December 2016

2 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 1 av/of HAVNETERMINALER HARBOUR TERMINALS Detaljer om havneterminaler tilknyttet det statlige jernbanenettet. En havneterminal er definert som ett eller flere jernbanespor på et havneområde og som brukes til lasting av gods fra bane til båt eller omvendt. Det er ingen krav om lagerplass. Informasjonen omfatter generelle opplysninger, kart og sporoversikt. Følgende havneterminaler er omtalt: Bergen Dokken terminal Skolten Bodø Brevik (NorthSea Terminal) Drammen Felles oversiktskart, Drammen Drammen havn Drammen havn, Lier Industriterminal Drammen havn, Holmen Drammen havn, Tangen/Strømsø Halden Kristiansand Havnespor Falconbridge teminal Larvik Mosjøen Moss Namsos Narvik (Fagernes deep sea quay) Oslo Bekkelaget Kongshavn Sjursøya Filipstad Sandnes Sarpsborg, Alvim Skien Åndalsnes Details of Harbour Terminals connected to the National Railway Network. A Harbour Terminal is defined as one or more railway tracks in a harbour area, used for loading of goods between railway and ship. There is no requirement for storage area. The information contains general information, maps, and track overview. The following Harbour Terminals are mentioned: See left Pane.

3 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 2 av/of 55

4 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 3 av/of 55 Forklaring av noen uttrykk i tabellene / Explanation of some expressions in the tables: Uttrykk/Expressions Explanation Terminalens navn og adresse Name and address Kontaktperson Contact person Terminaltype Terminal type Åpningstid Opening hours Ma-fr Lø Sø og h. Monday-Friday Saturday Sunday and public holidays Type spisemulighet for personell Catering facilities for personell Adkomst Access Lengde på lengste lastegater of longest loading yards Type dekke på lastegater Type of cover on loading yards Max last på lastegater (tonn) Max. load on loading yards (tons) Maks. punktlast (tonn) Max. point load (tons) Maks. aksellast for biler (tonn) Max. axel load for cars (tons) Løfteanordninger tilgjengelig i dag Lifting equipment available today Eier av løfteanordninger Owner of lifting equipment Oppstillingskapasitet for godsvogner (antall) Storage capacity for freight wagons (number) Lagringskapasitet for containere (antall) Storage capacity for containers (number) Veiprofil i planoverganger Road profile in level crossings Vei Road Offentlig vei Public road Betong Concrete Brostein Cobblestone Beleggstein Facing stone Lengde Kai Quay Spor Track Oppstillingsområde Storage area Togspor Running track Lastespor Loading siding Godsterminal Freight terminal Godsspor Freight track Havnespor Harbour track Sporveksel Switch Godsekspedisjon Freight office Lastegate Loading yard Rampe Open platform (freight) JBV Norwegian National Rail Administration Eier Owner Merknad Comment

5 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 4 av/of 55 Bergen Dokkeskjærskaien Generelle opplysninger / General information Dokkeskjærskaien er sperret for all trafikk inntil videre. Sporet er fysisk sperret ved km i spor 47 på Bergen godsterminal pr. 30. juni 2012, jfr. S- Sirk Terminalens navn og adresse Kontaktperson Navn Tlf. Epost Web Terminaltype (benevnelse) Åpningstid Ma-fr Lø Sø og h Type spisemulighet for personell Ingen/None Adkomst Lengde på lengste lastegater Type dekke på lastegater Max last på lastegater (tonn) Maks. punktlast (tonn) Maks. aksellast for biler (tonn) Løfteanordninger tilgjengelig i dag Dokken terminal Dokkeskjærskaien Tor A. Bjerkeli Godsterminal Vei/Road 100 m Asfalt/betong / Asphalt/concrete 60 tonn 12 tonn Truck, mobile kraner/forklift trucks, mobile cranes Eier av løfteanordninger Oppstillingskapasitet for godsvogner (antall) Lagringskapasitet for containere (antall) Veiprofil i planoverganger 30 Ca 1000 Ca 20 m Skolten I tillegg er det et ca. 300 m langt jernbanespor på Skolten. Sporet har vært ute av drift de seneste årene, og vil kreve noe vedlikehold før det evt. kan taes i bruk igjen. In addition there is an approximately 300 m long track at Skolten. The track has been out of service for the last years and will require some maintenance before it can be put into service again.

6 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 5 av/of 55 Kart over området / Map(s) of the area (Bergen) Skolten Dokken terminal Dokken terminal

7 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 6 av/of 55

8 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 7 av/of 55 Skolten Sporoversikt / Track overview for Dokkeskjærskaien Nr. Type Spor/Track Lengde/ Eier/ Owner Lastegate/L oading yard Lengde inntil spor/ along track Siderampe/ Open platform Lengde/ Høyde/ Height Truck Truck Truck Truck Løfteanordning/ Lifting equipment Type Merknad/ Comment

9 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 8 av/of 55 Bodø Generelle opplysninger / General information Terminalens navn og adresse Kontaktperson Navn Tlf. Epost Terminaltype (benevnelse) Åpningstid Ma-fr Lø Sø og h Type spisemulighet for personell Adkomst Lengde på lengste lastegater Type dekke på lastegater Max last på lastegater (tonn) Maks. punktlast (tonn) Maks. aksellast for biler (tonn) Løfteanordninger tilgjengelig i dag Bodøterminalen 8012 Bodø Bodø havnevesen Fra/from Jernbaneveien Asfalt Eier av løfteanordninger Oppstillingskapasitet for godsvogner (antall) Lagringskapasitet for containere (antall) Veiprofil i planoverganger

10 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 9 av/of 55 Kart over området / Map(s) of the area (Bodø) Skjematisk sporplan over terminalområdet / Schematic track layout of terminal area (Bodø)

11 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 10 av/of 55 Sporoversikt / Track overview (Bodø) Nr. Type 110 Containerspor Spor/Track Lengde/ Eier/ Owner 250 Bodø kommune 103 Havnespor 700 Bodø kommune Lastegate/ Loading yard Lengde inntil spor/ along track Siderampe/ Open platform Lengde/ Høyde/ Height Truck Løfteanordning/ Lifting equipment Type Truck/ båtkran Merknad/ Comment Planlegges kuttet i lengde ca 350 m. Får da ingen lastegate. Planned cut in length 350 m. There will then be no load transfer yard

12 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 11 av/of 55 Brevik (NorthSea Terminal) Generelle opplysninger / General information Terminalens navn og adresse Kontaktperson Navn Tlf. Epost Terminaltype (benevnelse) NorthSea Terminal AS Tangenvn Brevik Havnekaptein Asbjørn Høie Havneterminal Åpningstid Ma-fr Ellers også åpent ved skipsanløp m.v./in addition Lø Stengt/Closed open at port calls of ships Sø og h Stengt/Closed Type spisemulighet for personell Spiserom/Lunch room Adkomst Lengde på lengste lastegater Type dekke på lastegater Max last på lastegater (tonn) Maks. punktlast (tonn) Maks. aksellast for biler (tonn) Løfteanordninger tilgjengelig i dag Fra E18 Lik sporlengde/as track length Asfalt, belegningsstein Som for terminalen for øvrig /As terminal otherwise Som for terminalen for øvrig /As terminal otherwise Som for vei/as for road Truck/kraner: Stortrucker 40 t, mobil containerkran 100 t Eier av løfteanordninger Oppstillingskapasitet for godsvogner (antall) Lagringskapasitet for containere (antall) Veiprofil i planoverganger Terminalen/Havnevesenet m 2

13 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 12 av/of 55 Kart over området / Map(s) of the area (Brevik)

14 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 13 av/of 55 Kart over området / Map(s) of the area (Brevik) Ro/ro-rampe

15 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 14 av/of 55 Sporoversikt / Track overview (Brevik) Nr. Type Spor/Track Lengde/ Eier/ Owner 1 Grenland havnevesen 2 Grenland havnevesen Lastegate/L oading yard Lengde inntil spor/ along track Siderampe/ Open platform Lengde/ 240 Lik lastegate/ As load transfer yard Høyde/ Height Løfteanordning/ Lifting equipment Trucks Type 240 Trucks Merknad/ Comment

16 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 15 av/of 55 Drammen Oversiktskart / Overview map (Drammen) Lier Industriterminal Drammen havn Holmen Tangen/Strømsø

17 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 16 av/of 55 Drammen havn Generelle opplysninger / General information Terminalens navn og adresse Kontaktperson Navn Tlf. Epost Web Terminaltype (benevnelse) Drammen havn Åpningstid Ma-fr Lø Sø og h Type spisemulighet for personell Ingen/None Adkomst Lengde på lengste lastegater Type dekke på lastegater Max last på lastegater (tonn) Maks. punktlast (tonn) Maks. aksellast for biler (tonn) Løfteanordninger tilgjengelig i dag Eier av løfteanordninger Oppstillingskapasitet for godsvogner (antall) Lagringskapasitet for containere (antall) Veiprofil i planoverganger Runar Kristiansen Vei/Road 300 m Asfalt Truck/Forklift trucks NorCargo Lastegatens lengde/ of load transfer yard Spor i asfaltert uteareal/tracks in asphalted area

18 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 17 av/of 55 Kart over området / Map(s) of the area (Drammen havn) Tofte Cellulose Områder merket med Areas marked with er Drammen havns spor. are tracks which belong to Drammen harbour.

19 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 18 av/of 55 Drammen havn, Lier Industriterminal Generelle opplysninger / General information Terminalens navn og adresse Kontaktperson Navn Tlf. Epost Web Terminaltype (benevnelse) Åpningstid Ma-fr Lø Sø og h Type spisemulighet for personell Ingen/None Adkomst Lengde på lengste lastegater Type dekke på lastegater Max last på lastegater (tonn) Maks. punktlast (tonn) Maks. aksellast for biler (tonn) Løfteanordninger tilgjengelig i dag Lier industriterminal A/S Runar Kristiansen Vei/Road 200 m Grus (delvis alsfalt)/gravel (partly asphalt) Eier av løfteanordninger Oppstillingskapasitet for godsvogner (antall) Lagringskapasitet for containere (antall) Veiprofil i planoverganger Nor Cargo Lastegatens lengde/ of load transfer yard

20 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 19 av/of 55 Kart over området / Map(s) of the area (Lier industriterminal) Område merket med Area marked with er Lier industriterminal. is Lier industiterminal.

21 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 20 av/of 55 Drammen havn, Holmen Generelle opplysninger / General information Terminalens navn og adresse Kontaktperson Navn Tlf. Epost Web Terminaltype (benevnelse) Åpningstid Ma-fr Lø Sø og h Type spisemulighet for personell Ingen/None Adkomst Lengde på lengste lastegater Type dekke på lastegater Drammen havn, Holmen Runar Kristiansen Vei/Road 380 m, 250 m, 150 m Asfalt Max last på lastegater (tonn) 3 tonn/m 2 Maks. punktlast (tonn) Maks. aksellast for biler (tonn) Løfteanordninger tilgjengelig i dag 1 stk. portalkran 50 t 3 stk. portalkran t Eier av løfteanordninger Oppstillingskapasitet for godsvogner (antall) Lagringskapasitet for containere (antall) Veiprofil i planoverganger Norsteve AS, Person & Wessel AS og Seeberg & Nielsen AS Lastegatens lengde/ of load transfer yard Lastegate/spor i kaidekket / Load transfer yard/tracks in quay

22 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 21 av/of 55 Kart over området / Map(s) of the area (Holmen) Spor eiet av JBV. Det ene sporet har enderampe som er i bruk for transport av biler. Sporene benyttes også til hensetting. Områder merket med Areas marked with er Drammen havns spor. are tracks which belong to Drammen harbour.

23 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 22 av/of 55 Drammen havn, Tangen/Strømsø Generelle opplysninger / General information Terminalens navn og adresse Kontaktperson Navn Tlf. Epost Web Terminaltype (benevnelse) Åpningstid Ma-fr Lø Sø og h Type spisemulighet for personell Ingen/None Adkomst Lengde på lengste lastegater Type dekke på lastegater Drammen havn, Tangen/Strømsø Runar Kristiansen Vei/Road Max last på lastegater (tonn) 3 tonn/m 2 Maks. punktlast (tonn) Maks. aksellast for biler (tonn) Løfteanordninger tilgjengelig i dag 230 m, 280 m, 400 m Asfalt, noen steder betong / Asphalt, concrete some places 15 tonns kran portalkran Eier av løfteanordninger Oppstillingskapasitet for godsvogner (antall) Lagringskapasitet for containere (antall) Veiprofil i planoverganger Norsteve AS, Person & Wessel AS og Seeberg & Nielsen AS Det kan i prinsippet settes godsvogner over hele lastegaten/in principle freight wagons can be placed everywhere on the load transfer yard

24 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 23 av/of 55 Kart over området / Map(s) of the area (Tangen/Strømsø) Gyldenløve brygge. Eiet av JBV. Ikke kaiplass men hensettingsspor. Tangen skifteområde. Eiet av JBV. Har lastegate og kan benyttes til opp- og nedlasting. Områder merket med Areas marked with er Drammen havns spor. are tracks which belong to Drammen harbour.

25 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 24 av/of 55 Halden Generelle opplysninger / General information Terminalens navn og adresse Kontaktperson Navn Tlf. Epost Web Terminaltype (benevnelse) Halden Havn Kongens Brygge Halden Øyvind Johannessen Molen Utvendig/innvendig lagerplass Åpningstid Ma-fr Bruker bestemmer/user decides Lø Sø og h Type spisemulighet for personell Spiserom/Lunch room Adkomst Lengde på lengste lastegater Type dekke på lastegater Max last på lastegater (tonn) Fra E6 E32 E m Asfalt 50 tonn Maks. punktlast (tonn) Bygges ut til 90 t/m 2 / Will be increased to 90 t/m 2 Maks. aksellast for biler (tonn) Løfteanordninger tilgjengelig i dag Som riksvei/as road 1 stk. 4 t og 1 stk. 16 t gaffeltruck/forklift trucks Eier av løfteanordninger Oppstillingskapasitet for godsvogner (antall) Lagringskapasitet for containere (antall) Veiprofil i planoverganger 30 vognsett på spor / 30 wagons on the track 100 stk.

26 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 25 av/of 55 Kart over området / Map(s) of the area (Halden)

27 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 26 av/of 55 Skjematisk sporplan over terminalområdet / Schematic track layout of terminal area (Halden) SPOR 3 Sporoversikt / Track overview (Halden) Nr. Type Spor/Track Lengde/ Eier/ Owner Lastegate/ Loading yard Lengde inntil spor/ along track Siderampe/ Open platform Lengde/ Høyde/ Height Løfteanordning/ Lifting equipment Type Merknad/ Comment 1 Gods 160 Halden havnevesen 160 Ingen/ None 2 Gods 250 Halden havnevesen 160 Ingen/ None 3 Gods 160 Halden havnevesen 160 Ingen/ None Det finnes et havnespor under asfalt på Sauøya sør for kaien med de andre havnesporene./ There is a harbour track under asphalt on Sauøya south of the qauy with the other harbour tracks.

28 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 27 av/of 55 Kristiansand Havnespor Generelle opplysninger / General information Terminalens navn og adresse Havnesporet Kristiansand Kristiansand Havn KF Kontaktperson Navn Tlf. Epost Web Terminaltype (benevnelse) Jonny O. Hansen Havn Åpningstid Ma-fr Alle dager / every day Lø Sø og h Type spisemulighet for personell Nei Adkomst Lengde på lengste lastegater Type dekke på lastegater Max last på lastegater (tonn) Maks. punktlast (tonn) Maks. aksellast for biler (tonn) Løfteanordninger tilgjengelig i dag Fri adkomst/free access Sporet er ca. 840 m - ved laste-/losseplass ca. 150m Asfalt 100 t Truck t, kraner 3-50 t Eier av løfteanordninger Oppstillingskapasitet for godsvogner (antall) Lagringskapasitet for containere (antall) Veiprofil i planoverganger Terminaloperatører 2000

29 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 28 av/of 55 Kart over området / Map(s) of the area (Kristiansand) Måle pkt. fra Havnesporet går i dag hit: Det finnes fergerampe med spor / There is a ferry ramp wth tracks

30 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 29 av/of 55 Xtrata teminal Generelle opplysninger / General information Terminalens navn og adresse XtrataKristiansand Kontaktperson Navn Tlf. Epost Terminaltype (benevnelse) CargoNet Xtrata Åpningstid Ma-fr Alle dager /every day Lø Sø og h Type spisemulighet for personell Kafe på Kristiansand stasjon Adkomst Lengde på lengste lastegater Type dekke på lastegater Max last på lastegater (tonn) Maks. punktlast (tonn) Maks. aksellast for biler (tonn) Løfteanordninger tilgjengelig i dag Asfalt Truck/Forklift trucks Eier av løfteanordninger Oppstillingskapasitet for godsvogner (antall) Lagringskapasitet for containere (antall) Veiprofil i planoverganger Xtrata

31 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 30 av/of 55 Kart over området / Map(s) of the area (Kristiansand) Måle pkt. fra Spor til Xtrata Spor til Falconbridge

32 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 31 av/of 55 Larvik Generelle opplysninger / General information Terminalens navn og adresse Kanalterminalen Kanalgata 2 Kontaktperson Navn Tlf. Epost Web Terminaltype (benevnelse) Per van Gasteren Enkel jernbaneterminal Åpningstid Ma-fr Døgnåpent hele uken / Open all day all week Lø Sø og h Type spisemulighet for personell Ingen/None Adkomst Vei/Road, Fylkesveg 40 Lengde på lengste lastegater Type dekke på lastegater Max last på lastegater (tonn) Maks. punktlast (tonn) Maks. aksellast for biler (tonn) Løfteanordninger tilgjengelig i dag 60 m Asfalt Truck/Kraner/Mobile kraner på spor Eier av løfteanordninger Oppstillingskapasitet for godsvogner (antall) Lagringskapasitet for containere (antall) Veiprofil i planoverganger 12 50

33 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 32 av/of 55 Kart over området / Map(s) of the area (Larvik) Jernbaneverket Larvik kommune Oseberg Eiendom Larvik Impregneringskompani BLÅTT/BLUE:Terminal på/on SIKA-tomta 450 m lang 4 spor/tracks i en lengde av 250 m RØDT/RED: Privat spor/track Larvik Impregneringskompani ca.500 m GULT/YELLOW: Ny/New terminal Kanalterminalen GRØNT/GREEN: Enkeltspor/Single track til/to Kanalkai Nord og Vestre Revkai

34 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 33 av/of 55 Sporoversikt / Track overview (Larvik) Nr. Type Spor/Track Lengde/ Eier/ Owner Larvik Impregnerings kompani Oseberg Eiendom Larvik kommune Larvik kommune 5 60 Larvik kommune 6 60 Larvik kommune Lastegate/ Loading yard Lengde inntil spor/ along track Siderampe/ Open platform Lengde/ Høyde/ Height Løfteanordning/ Lifting equipment Nei Nei Nei Type 3 kraner Nei Nei Merknad/ Comment Alle disse sporene over foreligger det ikke noe sportilgang/tilslutningssavtale, og SJT har stengt sporene inntil ny avtale inngåes. KRIKNU

35 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 34 av/of 55 Mosjøen Generelle opplysninger / General information Terminalens navn og adresse Kontaktperson Navn Tlf. Epost Terminaltype (benevnelse) Åpningstid Ma-fr Lø Sø og h Type spisemulighet for personell Adkomst Lengde på lengste lastegater Type dekke på lastegater Max last på lastegater (tonn) Maks. punktlast (tonn) Maks. aksellast for biler (tonn) Løfteanordninger tilgjengelig i dag Mosjøen Havn Havnegata Mosjøen Havnebetjent Kjell Arne Jensen Ikke i bruk/not in use Havnegata sør og Havnegata nord Havnespor ca. 300 m Asfalt/betong / Asphalt/concrete Eier av løfteanordninger Oppstillingskapasitet for godsvogner (antall) Lagringskapasitet for containere (antall) Veiprofil i planoverganger

36 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 35 av/of 55 Kart over området / Map(s) of the area (Mosjøen) Kilde / Source: Statens Kartverk

37 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 36 av/of 55 Moss Generelle opplysninger / General information Terminalens navn og adresse Kontaktperson Navn Tlf. Epost Web Terminaltype (benevnelse) Åpningstid Ma-fr Lø Sø og h Type spisemulighet for personell Ingen/None Adkomst Lengde på lengste lastegater Type dekke på lastegater Havnesporet Moss Strandgt Moss Tom Lystad Containerhavn Båt, vei og bane / Boat, road and rail 440 m Asfalt Max last på lastegater (tonn) 4 tonn/m 2 Maks. punktlast (tonn) 4 tonn/m 2 Maks. aksellast for biler (tonn) 4 tonn/m 2 Løfteanordninger tilgjengelig i dag Mobilkran på gummihjul 100 tonn, Trucker opp til 50 tonn/ Mobile crane on rubber wheels 100 tons, /Forklift trucks up to 50 tons Eier av løfteanordninger Oppstillingskapasitet for godsvogner (antall) Lagringskapasitet for containere (antall) Veiprofil i planoverganger Moss havnevesen, Moss shipping, H. Schianders Eftf. 30 vogner + skiftetomt Moss stasjon/30 wagons + load transfer yard at Moss station Ca. 400

38 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 37 av/of 55 Kart over området / Map(s) of the area (Moss)

39 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 38 av/of 55 Skjematisk sporplan over terminalområdet / Schematic track layout of terminal area (Moss) Sporoversikt / Track overview (Moss) Nr. Type Spor/Track Lengde/ Eier/ Owner 19 Havnespor 440 Moss Havn 20 Havnespor 440 Moss Havn Lastegate/ Loading yard Lengde inntil spor/ along track Siderampe/ Open platform Lengde/ Høyde/ Height 0 0 Kran Løfteanordning/ Lifting equipment Type Truck/kran Merknad/ Comment

40 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 39 av/of 55 Namsos Generelle opplysninger / General information Terminalens navn og adresse Kontaktperson Navn Tlf. Epost Web Terminaltype (benevnelse) Åpningstid Havnekontor Ma-fr Namsos havn Torbjørn Røsdal Pælekai, betong dekke belagt med brustein Havnesporet er ikke i bruk/the harbour track is not in use Type spisemulighet for personell Ingen/none Adkomst Lengde på lengste lastegater Type dekke på lastegater Max last på lastegater (tonn) Maks. punktlast (tonn) Maks. aksellast for biler (tonn) Løfteanordninger tilgjengelig i dag Fra Fjordgata. 105 meter. Brolegging på sandpute, på betongdekke. Indrekaidel 8 tonn, yttre kaidel 6 tonn. Kai, indre del 2.5 tonn, ytre del 2 tonn pr.m2 6 tonn for ytre del og 8 tonn for indre del av kaien/ 6 tons for the outer part and 8 tons for the inner part of the quay Ingen/none Eier av løfteanordninger Oppstillingskapasitet for godsvogner (antall) Lagringskapasitet for containere (antall) Veiprofil i planoverganger Kanskje ved Namsos stasjon/perhaps at Namsos station På kai ingen/on quay none.

41 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 40 av/of 55 Kart over området / Map(s) of the area (Namsos)

42 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 41 av/of 55 Sporoversikt / Track overview (Namsos) Nr. Type Spor/Track Lengde/ Eier/ Owner 109 Namsos Havnevesen Lastegate/ Loading yard Lengde inntil spor/ along track Siderampe/ Open platform Lengde/ Høyde/ Height Løfteanordning/ Lifting equipment Type Merknad/ Comment 10 None None None Sporet er ikke i bruk./ Track is not in use. Både spor og kai er i meget dårlig forfatning. Spor tåler bare 6 tonn akseltrykk./ Both quay and track are in very bad condition. The track can only handle 6 tons axle load.

43 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 42 av/of 55 Narvik (Fagernes dypvannskai) Generelle opplysninger / General information Terminalens navn og adresse Kontaktperson Navn Tlf. Epost Web Terminaltype (benevnelse) Åpningstid Ma-fr Lø Sø og h Type spisemulighet for personell Ingen Fagernes dypvannskai Narvik havn (eier/owner) Finn Sneve Bil-båt-bane. Adkomst Avkjøring fra E6. Lengde på lengste lastegater Type dekke på lastegater Max last på lastegater (tonn) Maks. punktlast (tonn) Maks. aksellast for biler (tonn) 230 m på kaikant, 2 spor som ligger vis a vis jernbaneterminalen/ 230 m on the quay, 2 tracks facing the railway terminal Lastegate terminal 550m Stein 100 tonn 90 tonn 30 tonn Løfteanordninger tilgjengelig i Containerkran 42 tonn. dag Reachstacker 45 tonn 2 stk. Gaffeltruck 32 tonn 2 stk. Eier av løfteanordninger Gaffeltruck 20 tonn 1 stk. Oppstillingskapasitet for 55 stk godsvogner (antall) Lagringskapasitet for containere Ca 200. (antall) Veiprofil i planoverganger 5,0

44 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 43 av/of 55 Kart over området / Map(s) of the area (Narvik) Kilde / Source: Statens Kartverk

45 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 44 av/of 55 Sporoversikt / Track overview (Narvik) Nr. Type Spor/Track Lengde/ Eier/ Owner Lastegate/ Loading yard Lengde inntil spor/ along track Siderampe/ Open platform Lengde/ Høyde/ Height Løfteanordning/ Lifting equipment Type 1 Kai 250 Narvik havn 250 Container-kran 2 Kai 230 Narvik Havn 230 Container-kran Merknad/ Comment 1 Terminal 445 JBV Reachstacker Malmspor avgang JBV 518 Ved lastegate JBV 621 Ved lastegate JBV JBV JBV Enderampe JBV 539 Ved lastegate 9 Terminal 453 JBV Malmspor lossing JBV Malmspor annkomst JBV Malmspor hennsetting JBV Til Verkstedhal JBV Til Verkstedhal l JBV Gods bane/båt JBV Hensetting JBV Hensetting

46 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 45 av/of 55 Oslo Kontakt Navn Terminalsjef Dag H. Sem Tlf Epost Web Oversikt over spor / Overview of tracks Kai/Quay Sporlengde/ Track length (meter) Bekkelagskai, nordre 870 Bekkelagskai, søndre 400 Kneppeskjærutstikkeren 275 (Denne og Sydhavna er ikke omtalt i det følgende) Oversiktskart / Overview map, Oslo havn

47 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 46 av/of 55 Bekkelaget Generelle opplysninger/general information: Terminalens navn og adresse Kontaktperson Navn Tlf. Epost Web Terminaltype (benevnelse) Åpningstid Ma-fr Lø Sø og h Bekkelaget Type spisemulighet for personell Ingen/None Adkomst Lengde på lengste lastegater Type dekke på lastegater Max last på lastegater (tonn) Maks. punktlast (tonn) Maks. aksellast for biler (tonn) Løfteanordninger tilgjengelig i dag Terminalsjef Dag H. Sem Enhetslast (container), bilimport, flydrivstoff / Container, car imprt, air fuel Flydrivstoff alle dager/aircraft fuel all days Utvidede åpningstider i helgen etter avtale/extended opening hours by agreement Tilknyttet jernbanenettet fra Loenga skiftestasjon/connection to the railway network at Loenga train formation yard 300 m (Kneppeskjær/enhetslast) Asfalt Som for tilknytningssporet til jernbanen/as for the the connection track Som for tilknytningssporet til jernbanen/as for the the connection track 100 t på enheltslastterminal (container-truck) Truck/Forklift trucks Eier av løfteanordninger Oppstillingskapasitet for godsvogner (antall) Lagringskapasitet for containere (antall) Veiprofil i planoverganger Private operatører Enhetslast/Container: 300 m langt opstillingsområde Bilimport/Car import: 90 m langt opstillingsområde Flydrivstoff/Air fuel: 16 vogner/wagons Kontakt terminalsjef

48 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 47 av/of 55 Kart for Bekkelaget / Map of Bekkelaget

49 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 48 av/of 55 Sandnes Generelle opplysninger / General information Terminalens navn og adresse Kontaktperson Navn Tlf. Epost Web Sandnes Havn Elvegata 15 Postboks Sandnes Odd Hansen Kjell O. Karlsson Terminaltype (benevnelse) Havnespor oppgradert i 1999 Åpningstid Ma-fr 24 timer i døgnet/24 hours a day Lø Sø og h Type spisemulighet for personell Ingen /None Adkomst Fra hovedsporet, eller fra riksveinettet RV 44/ From the main track or fram road Fylkesveg 40 Lengde på lengste lastegater meter Type dekke på lastegater Max last på lastegater (tonn) Maks. punktlast (tonn) Maks. aksellast for biler (tonn) Løfteanordninger tilgjengelig i dag Sandnes havnespor er revet. Det er ikke jernbanespor til Sandnes havn. Eier av løfteanordninger Oppstillingskapasitet for godsvogner (antall) Lagringskapasitet for containere (antall) Veiprofil i planoverganger Asfalt betong Ukjent, men kaiområdet tåler mye last. Kan være en begrensing på de sist 60 meterne./ Unknown but stands heavy load. Might be limited on the last 60 m. Ukjent/Unknown Ukjent/Unknown Truck/Kraner/Mobile kraner på spor Fronlaster containertruck på 40 tonn, samt trucker fra 3,5 18 tonn. To kraner hver på 23 tonn, i samløft 40 tonn/two cranes of 23 tons each, together 40 tons 145 meter meter Åpent kaiområde, kan variere, men generelt god kapasitet/open quay area, may vary, but generally good capacity Ukjent, men krysser asfaltert hovedvei/unknown but crosses asphalted main road

50 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 49 av/of 55 Kart over området / Map(s) of the area (Sandnes)

51 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 50 av/of 55 Sporoversikt / Track overview (Sandnes) Nr. Type Spor/Track Lengde/ Eier/ Owner Lastegate/ Loading yard Lengde inntil spor/ along track Siderampe/ Open platform Lengde/ Høyde/ Height Løfteanordning/ Lifting equipment Type Merknad/ Comment Det finnes 3 ro-ro ramper på kaien There are 3 ro-ro ramps on the quay

52 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 51 av/of 55 Sarpsborg Alvimsporet Kontakt Tore Lundestad, Borg Havn Tlf Sporet er ikke i bruk og er delvis asfaltert. / The track is not in use and is partly asphalted. Kart over området / Map(s) of the area Kilde / Source: Statens Kartverk

53 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 52 av/of 55 Sporoversikt / Track overview (Alvim, Sarpsborg) Nr. Type Spor/Track Lengde/ Eier/ Owner Lastegate/ Loading yard Lengde inntil spor/ along track Siderampe/ Open platform Lengde/ Høyde/ Height Borg Havn Truck? Kran? Borg Havn Truck? Kran? Løfteanordning/ Lifting equipment Type Merknad/ Comment Ikke i bruk, planovergang asfaltert. Spor må renoveres. Not in use, level crossing is asphalted. Track must be renovated. Ikke i bruk, planovergang asfaltert. Spor må renoveres. Not in use, level crossing is asphalted. Track must be renovated.

54 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 53 av/of 55 Skien Nær Skien stasjon ved det såkalte Skien G (øvre sirkel på figuren under) er det et spor som fører fram til havnen og slutter ca 50 m fra kaikanten. Sporvekselen er fjernet. Det har tidligere vært et spor langs kaien men dette er fjernet nå. Ved Menstad (Borgestad) (nedre sirkel på figuren under) er det havnespor til Norsk Hydro. Sporene er ikke i bruk. Near Skien station at the so called Skien G (upper circle on the figure below) there is a track which leads to the harbour and ends approximately 50 m fra the quay. The switch has been removed. There has earlier been a track along the quay but this is now removed. There are quay tracks at Menstad (Borgestad) (lower circle on the figure below) to Norsk Hydro. The tracks are not in use. Kart over området / Map(s) of the area

55 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 54 av/of 55 Åndalsnes Kontakt Havnedirektør Alf-Kjell Kristiansen Molde og Romsdal Havn IKS Hamnegt. 8 Postboks Molde Tlf Kart over området / Map(s) of the area

56 Jernbaneverket Network Statement 2016 Side/Page: 55 av/of 55 Sporoversikt / Track overview Nr. Type Spor/Track Lengde/ Eier/ Owner Rauma kommune Rauma kommune Lastegate/ Loading yard Lengde inntil spor/ along track Siderampe/ Open platform Lengde/ Høyde/ Height Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Løfteanordning/ Lifting equipment Type Merknad/ Comment

Network Statement 2017

Network Statement 2017 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.6.3.2 Network Statement 2017 3.6.3.2 Driftsbanegårder Marshalling Yards Gyldighetsperiode: 11. desember 2016 9. desember 2017 Validity Period: 11 December

Detaljer

Network Statement 2016

Network Statement 2016 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.6.2.1 Network Statement 2016 3.6.2.1 Kombiterminaler Intermodal Freight Terminals Gyldighetsperiode: 13. desember 2015 10. desember 2016 Validity Period:

Detaljer

Network Statement 2017

Network Statement 2017 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.6.2.1 3.6.2.1 Kombiterminaler Gyldighetsperiode: 11. desember 2016 9. desember 2017 Validity Period: 11 December 2016 9 December 2017 Jernbaneverket Vedlegg/Annex

Detaljer

Network Statement 2017

Network Statement 2017 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNE: 3.6.5.2 Network Statement 2017 3.6.5.2 Verksteder, driftsbanegårder og renhold Workshops, Marshalling Yards, and Cleaning Facilities Gyldighetsperiode: 11.

Detaljer

Network Statement 2016

Network Statement 2016 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.6.2.4 Network Statement 2016 3.6.2.4 Tømmerterminaler Timber Terminals Gyldighetsperiode: 13. desember 2015 10. desember 2016 Validity Period: 13 December

Detaljer

Network Statement 2017

Network Statement 2017 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1 Aksellast Axle Load Gyldighetsperiode: 11. desember 2016 9. desember 2017 Validity Period: 11 December 2016 9 December 2017 Jernbaneverket

Detaljer

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS

Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Posisjon: UN/LOCODE: NOTOS Tromsø is the largest city and port in Northern Norway. The main industries for the port are fishing, energy (oil and gas), cruise and logistics in general. Tromsø has well developed

Detaljer

Network Statement 2015

Network Statement 2015 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.6.1.2 Network Statement 2015 3.6.1.2 Utvalgte stasjoner Selected Stations Gyldighetsperiode: 14. desember 2014 12. desember 2015 Validity Period: 14 December

Detaljer

Network Statement 2016

Network Statement 2016 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNE: 3.6.5.1 Network Statement 2016 3.6.5.1 Serviceanlegg og beredskapsmateriell Service Facilities and Salvage Rolling Stock Gyldighetsperiode: 13. desember

Detaljer

Narvik Havn KF anno 2014. Rune Johan Arnøy Havnedirektør

Narvik Havn KF anno 2014. Rune Johan Arnøy Havnedirektør Narvik Havn KF anno 2014 Rune Johan Arnøy Havnedirektør 1 Transport Co-operation between Arctic countries Narvik Georange Havn Stockholm KF - strategiseminar Januar 2014 2011 2 Næring og industri Infrastruktur

Detaljer

Network Statement 2017

Network Statement 2017 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG/ANNEX: 3.3.1.3 Network Statement 2017 3.3.1.3 Forklaringer til strekningsoversikten i STREKNINGSBESKRIVELSE Explanations to Route Overview in ROUTE DESCRIPTION MANUAL

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Sandnes Indre Havn NOSAS - 0001, en lun og flott havn for all type gods. Somaneset Havneterminal NOSAS - 0004, nytt havneavsnitt under utvikling.

Sandnes Indre Havn NOSAS - 0001, en lun og flott havn for all type gods. Somaneset Havneterminal NOSAS - 0004, nytt havneavsnitt under utvikling. Posisjon: 58 51,16.06'N 5 44,34.63'E UN/LOCODE: NOSAS Sandnes Indre Havn NOSAS - 0001, en lun og flott havn for all type gods. Somaneset Havneterminal NOSAS - 0004, nytt havneavsnitt under utvikling. Om

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Tyskland Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

xxx HVA KAN HAVNENE SELV GJØRE FOR Å BEDRE EFFEKTIVITETEN I HAVNEN? Rune J Arnøy Havnedirektør

xxx HVA KAN HAVNENE SELV GJØRE FOR Å BEDRE EFFEKTIVITETEN I HAVNEN? Rune J Arnøy Havnedirektør www.portofnarvik.com HVA KAN HAVNENE SELV GJØRE FOR Å BEDRE EFFEKTIVITETEN I HAVNEN? xxx Bulk traffic Coastal traffic Feeder transport Container traffic 42 ton container crane Ro-Ro ramp Container trucks

Detaljer

Network Statement 2016

Network Statement 2016 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.2.2.2 Network Statement 2016 3.2.2.2 Tilknyttet nett Connected Networks Gyldighetsperiode: 13. desember 2015 10. desember 2016 Validity Period: 13 December

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m.

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). LT 102 er testet med en lengde på ca. 60m. Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Birgit Schenk Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi

Detaljer

1 BANESTRØMFORSYNING TOGVARMEANLEGG KONTAKTLEDNINGSANLEGG... 5

1 BANESTRØMFORSYNING TOGVARMEANLEGG KONTAKTLEDNINGSANLEGG... 5 Infrastruktur Elkraft / Energy Side / Page: 1 av/of 5 1 BANESTRØMFORSYNING... 3 2 TOGVARMEANLEGG...4 3 KONTAKTLEDNINGSANLEGG... 5 Infrastruktur Elkraft / Energy Side / Page: 2 av/of 5 1... 3 TRACTION POWER

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager).

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). Statens vegvesen Likelydende brev - se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi / 22073246 15/212577-15 07.12.2015

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m.

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m. Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

Network Statement 2016

Network Statement 2016 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.6.2.6 Network Statement 2016 3.6.2.6 Sidespor Sidings Gyldighetsperiode: 13. desember 2015 10. desember 2016 Validity Period: 13 December 2015 10 December

Detaljer

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42

Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Ombygging av relebasert sikringsanlegg (NSI-63) Entreprise UBF 42 / Contract UBF 42 Existing Relay-based Interlocking System Upgrades (NSI-63) Jostein Heimark Project Manager Signalling Innhold Introduksjon

Detaljer

Tjenestekatalog. Implementering av ny forskrift og policy. Gunnar Markussen, direktør

Tjenestekatalog. Implementering av ny forskrift og policy. Gunnar Markussen, direktør Tjenestekatalog Implementering av ny forskrift og policy Gunnar Markussen, direktør Bakgrunn Samferdselsdepartementet ønsker gjennom jernbanereformen at brukerne av jernbaneinfrastrukturen i større grad

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 29.10.2017 22.12.2017 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 660 TIL FLYPLASSEN / TO THE

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 18.06.2017 12.08.2017 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 660 TIL FLYPLASSEN / TO THE

Detaljer

Network Statement 2017

Network Statement 2017 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.2.2.2 Network Statement 2017 3.2.2.2 Tilknyttet nett Connected Networks Gyldighetsperiode: 11. desember 2016 9. desember 2017 Validity Period: 11 December

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

The Follo Line Project

The Follo Line Project The Follo Line Project A presentation: Norway`s largest transport project LONGEST. URBAN. COMPLEX. FASTER. Background NEXT PHASE IN PLANNING Studies prior to public planning Municipal master plan Area

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Godsterminaler. Jernbaneverket

Godsterminaler. Jernbaneverket Godsterminaler Jernbaneverket Terminaler Jernbaneverkets terminaler Jernbaneverkets oppdrag er å utvikle, forvalte og legge til rette for gode terminalløsninger for godsterminalene i Norge. Jernbaneforetak,

Detaljer

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner Kenneth Løvold Rødseth (TØI) EXPORT avslutningsseminar Oslo, 12.9.2017 Hva gjøres i litteraturen? Rødseth og Wangsness (2015) fant

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN»

Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics. Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Velkommen til Scandinavian Shipping & Logistics Norsk Havneforening April 2012 «FORVENTNINGER TIL HAVNEN» Scandinavian Shipping & Logistics AS Norges nest største private container terminaloperatør i Norge

Detaljer

TRANSPORT LAGER LOGISTIKK

TRANSPORT LAGER LOGISTIKK GC RIEBER SALT AS TRANSPORT LAGER LOGISTIKK LOGISTIKKLØSNINGER LANGS KYSTEN GC Rieber Salt AS tilbyr logistikkløsninger fra Fredericia i Danmark og langs hele norskekysten til Hammerfest. På de fleste

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Narvik Havn anno 2015. Rune Johan Arnøy CEO / Havnedirektør

Narvik Havn anno 2015. Rune Johan Arnøy CEO / Havnedirektør Narvik Havn anno 2015 Rune Johan Arnøy CEO / Havnedirektør 1 Transport Co-operation between Arctic countries Narvik Havn KF - strategiseminar 2011 2 Narvik Havn anno 1915 Narvik Havn KF - strategiseminar

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Statens vegvesen. Fra VSI test senter: testrapportnummer KIR14003 datert TB32 test av

Statens vegvesen. Fra VSI test senter: testrapportnummer KIR14003 datert TB32 test av Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl Godspotensial på eksisterende jernbaner Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015

Endringer i neste revisjon av EHF / Changes in the next revision of EHF 1. October 2015 Endringer i neste revisjon av / Changes in the next revision of 1. October 2015 INFORMASJON PÅ NORSK 2 INTRODUKSJON 2 ENDRINGER FOR KATALOG 1.0.3 OG PAKKSEDDEL 1.0.2 3 ENDRINGER FOR ORDRE 1.0.3 4 ENDRINGER

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

NARVIK HAVN Intermodal i alle retninger

NARVIK HAVN Intermodal i alle retninger Samferdelsesløftet ( lokale: Q5) kl. 1050-1200 NARVIK HAVN Intermodal i alle retninger Oktober 2014 Rune Johan Arnøy CEO/Havnedirektør Narvik Transport Havn KF og - strategiseminar Logistikk 2014 2011

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska BRANDANGERSUNDET BRO Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska Brandangersundet network arch bridge Free span: 220 meter Skanska

Detaljer

INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, Organizer: Hungarian Athletics Association

INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, Organizer: Hungarian Athletics Association INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, 28-09-2013 Organizer: Hungarian Athletics Association TEAM MANUAL 1. Organizing Committee Competition Director: Kopcsay Péter Vice Competition

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal

Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC. Senior Adviser Per Gisle Rekdal Port of Oslo Onshore Power Supply - HVSC Senior Adviser Per Gisle Rekdal Air emission from sea transport is not close to people 2 Color Magic The first cruise ferry with OPS in Norway 3 Shore side installation

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION

STOCK EXCHANGE NOTIFICATION STOCK EXCHANGE NOTIFICATION SALE OF OWN SHARES TO EMPLOYEES/NOTIFIABLE TRADES In September 2005 has given the Group`s employees in Norway, Sweden and Denmark an offer whereby they can purchase shares in

Detaljer

Gods på bane i Moss havn

Gods på bane i Moss havn Gods på bane i Moss havn Kan vi realisere muligheten med suksess for brukerne? Moss havn Transporten av containere med skip i Oslofjorden (eks. Agder) Antall 20-fots containerenheter (TEU) i 2013 (SSB):

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret

Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk. Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Biproduktforordningen arbeidet med nytt regelverk Marie Opsal Tangen, seniorrådgiver Regelverksavdelingen, Hovedkontoret Lynkjapt tilbakeblikk på hvorfor vi har en biproduktforordning: Kugalskap, munn

Detaljer

Kostnadsmodeller for transport og logistikk

Kostnadsmodeller for transport og logistikk Sammendrag: Kostnadsmodeller for transport og logistikk TØI rapport 1127/2011 Stein Erik Grønland Oslo 2011, 45 sider Bakgrunn I tilknytting til Transportetatenes arbeid med forslag til Nasjonal transportplan

Detaljer