Prosjektbeskrivelse. Rekruttering av Franchisetaker til. AMFI Østfoldhallene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse. Rekruttering av Franchisetaker til. AMFI Østfoldhallene"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse Rekruttering av Franchisetaker til AMFI Østfoldhallene Dette dokumentet må behandles konfidensielt. Det tas forbehold om eventuelle feil. Cappa AS Cappa AS Postadr: Postboks 150 Oppsal 0619 Oslo Kontor: Vekstsenteret på Skullerud Telefon: Telefaks: E-post: Internett: cappa.no

2 Selskapsbeskrivelse Selskapets navn Overtakelse / Åpning Kontaktpersoner Tilbords AS Etter avtale Cappa AS: - Iselin Tapper, tlf , mobil E-post: web: - Hanne Antonsen, tlf , mobil E-post: web: Kjære leser! Denne prosjektbeskrivelsen er skrevet av Cappa for å gi deg en forståelse av hva Tilbords er og hva det innebærer å bli franchisetaker i kjeden. Mer utdypende informasjon og dokumentasjon vil bli fremlagt senere i prosessen, dersom du ønsker å drive din egen Tilbordsbutikk. God lesning! Virksomhetsbeskrivelse Tilbords er Norges ledende interiørkjede og grossist med hovedfokus på kjøkken og borddekning. Kjeden har røtter tilbake til år 1854, hvor Peter M. Kolderup startet det som etter hvert ble Tilbords. Selskapet ble drevet av Kolderupfamilien i fem generasjoner før det ble solgt til investeringsselskapet Herkules i 2008 (www.herkulescapital.no) Tilbordsnavnet ble etablert i Kjeden består nå av over 130 franchisebutikker. Kjedekontoret i Bergen har ca. 60 ansatte, inkludert lagerdrift. Tilbords opplever nå en betydelig vekst, både i omsetning og markedsandel. I 2013 hadde Tilbords tidenes beste årsresultat. Markedsandelen til Tilbords er over 30 % innen interiørbransjen. De siste årene er det tatt flere strategiske grep i Tilbordskjeden. Utvikling og effektivisering står fortsatt i fokus, slik at butikkene skal ha best mulige forutsetninger for lønnsom drift. Tilbords fremstår i dag som en moderne interiørkjede med en tidsriktig og fremtidsrettet profil. Samtidig har de klart å bevare posisjonen som et tradisjonelt glassmagasin. Side 2

3 Forretningsidé & målsettinger Tilbords skal være et opplevelsesbasert merkekonsept som gir kundene inspirasjon til å fornye, samle og variere året rundt. Tilbords er destinasjonen for kunder kvinner og menn som vil skape drømmehjemmet. Kjedens hovedfokus er å ha lønnsomhet i alle ledd. Kjeden skal på relativt kort sikt etablere en sunn og stabil butikkmasse på ca. 180 butikker. Kjeden er et rendyrket franchisekonsept. Kjeden skal være etablert på de beste beliggenhetene på de beste sentrene rundt omkring i landet. Kjennetegn ved Tilbordsbutikken Salgsflate på ca m2. Tidsriktig vareutvalg som følger trendene innen gave og interiør. Være en inspirasjonskilde til hverdagshygge. Skiftende utstillinger i tråd med årets sesonger. Sterk fokus på god vareeksponering. Være de beste i bransjen på service og produktkunnskap. Ekspansjon av butikker de siste årene Omsetningsvekst de siste årene Side 3

4 Generelt om franchise Franchise Franchise er en driftsmodell basert på et samarbeid mellom to selvstendige parter (franchisegiver og franchisetaker). Mot direkte eller indirekte finansielt vederlag, distribueres retten til å etablere og drive franchisegivers forretningskonsept. Vilkårene for drift av franchisetakers virksomhet, samt samarbeidet mellom partene, bestemmes i en juridisk avtale. Cappa Franchise er altså en form for samarbeid mellom to uavhengighet parter. Franchisegiver eier en testet og lønnsom forretningsmodell. Franchisetakeren driver sitt eget firma og utøver forretningsideen til franchisegiver. Franchisetakeren danner én lenke i en kjede av selskaper med det samme forretningskonseptet. Kombinasjonen av tryggheten ved en god forretningsidé og drivkraften til den frie entreprenøren gjør at franchise er blitt mer og mer populært. Franchise gir deg muligheten til å realisere drømmen om å drive egen virksomhet, uten å være gründer. Som franchisetaker skal du kunne støtte deg på franchisegivers erfaringer og kompetanse og på den måten komme enklere og tryggere i gang. Du har ansvaret for din egen virksomhet men allikevel med mindre risiko. Franchise er en driftsmodell som får stadig større utbredelse i verden, ikke minst i Norge. Fordeler med franchise De mest åpenbare fordeler med franchise er: Lokalt eierskap fører som regel til større engasjement, høyere omsetning og bedre resultater. Franchisetaker får blant annet tilgang til et gjennomprøvd konsept og merkenavn, gode innkjøpsbetingelser, felles profilering og markedsføring, felles teknisk plattform og system. Franchisetaker kan konsentrere seg om å drifte butikken. Du kan lese mer om franchise ved å gå inn på våre internettsider eller på Side 4

5 Franchisegiveren Franchisegiveren er den som eier konseptet og setter opp regler og rutiner for hvordan samarbeidet med franchisetaker skal foregå. Den som har en effektiv og lønnsom virksomhet vil naturligvis ofte utvide og la virksomheten vokse. Det kan være å åpne en annen butikk, et nytt anlegg eller et nytt salgskontor. Da må man gjøre en investering på et nytt sted, og la en ansatt operere den nye enheten. Franchise betyr muligheten til å utvide sin virksomhet uten dette behovet for investeringer og ytterligere ansettelser. I stedet betaler franchisetakeren for tilgang til forretningsideen og konseptet. Franchisetakeren Franchisetakeren er den som leier konseptet fra franchisegiveren. Som franchisetaker er du din egen sjef, men ikke med full frihet. Du styres av franchiseavtalen og konseptmanualen (franchisepakken). Franchise er alternativet til å bygge opp din egen virksomhet med den risiko det innebærer. Du får tilgang til et nøkkelferdig og dokumentert lønnsom forretningskonsept, med instruksjoner og løpende rådgivning på hvordan konseptet skal drives. Det er også vanlig å se at eksisterende virksomheter velger å knytte seg til en franchisekjede. Enten fordi de vil bli en del av en solid kjede, eller vil ha tilgang på flere/andre produkter. Viktige ansvarsområder for deg som franchisetaker: drift i henhold til konseptet salg i butikk bilagshåndtering lønnsadministrasjon og lønnsutbetaling rekruttering, personal, ledelse varebestilling vareeksponering, vareplassering orden og renhold kampanjer og aktiviteter i butikk lokal markedsføring rapportering iht. gjeldende retningslinjer Side 5

6 Viktige ansvarsområder for Tilbords som franchisegiver: lokaler og leiekontrakter sentral markedsføring innkjøpsavtaler løpende driftsoppfølging internett/intranett butikkdata distribusjon av varer opplæringsprogram bistand til utforming av lokal markedsføring råd vedrørende finansiering, etablering av selskap, etc. videreutvikling av konseptet Selskapsform Franchisetaker etablerer et aksjeselskap og vil få veiledning vedrørende dette gjennom Visma, leverandøren av regnskapstjenester til kjeden. Butikk Dette er en eksisterende Tilbordsbutikk. Ved overtakelse vil det bli foretatt en varetelling der kurante og ukurante varer vil bli redegjort for. Personell Franchisetakeren er ansvarlig for å rekruttere ansatte til butikken, samt gjennomføre opplæring i samråd med kjedens profil. Regnskap og lønn Franchisetaker er ansvarlig for eget regnskap og lønn til sine ansatte. Tilbords har en rammeavtale med Visma om levering av regnskapstjenester til kjedens butikker. Dette innebærer at Visma fører rutinemessig regnskap for franchisetaker. Det er dog mulig å utføre noe på egenhånd (for eksempel lønnsutbetalinger og årsoppgjør). Det vil bli gitt mer informasjon om dette senere i prosessen. Forsikring Kjedesamlinger Tilbords har en meget gunstig avtale med Norwegian Broker AS, som har fremforhandlet en kollektiv forsikringsordning for kjedens franchisetakere. Tryg er i dag forsikringsgiver. Det er to faste innkjøpsmesser som gjennomføres i Tilbords, høst og vår. Franchisetaker dekker reise og opphold, men Tilbords dekker bevertning og innhold under samlingen. I tillegg arrangeres det årsmøte/lederkonferanse en gang i året, vanligvis om høsten, samt distriktsmøter etter behov. Side 6

7 Kjederåd Opplæring & oppfølging Tilbords har et eget kjederåd med valgte representanter fra butikkene og administrasjonen. Kjederådet skal behandle alle saker med vesentlig betydning for kjeden og/eller butikkene. Det er utarbeidet en instruks for kjederådet som er åpen og tilgjengelig for alle. Det er viktig å være godt rustet før man starter opp butikkdriften. Det gis grundig, individuell opplæring i Tilbordskonseptet og driftsrutiner før åpning/overtakelse av butikk. Dette innebærer gjennomgang av konseptet, butikkdata og varepakke i regi av opplæringsansvarlig hos Tilbords. Opplæringen inkluderer hospitering i en eksisterende Tilbordsbutikk. Denne butikken vil fungere som en fadder i den første perioden etter oppstart. Ny franchisetaker er pålagt tilsammen 1 måneds opplæring og det gis kompensasjon for denne perioden. Tilbords Akademiet Tilbords innfører i 2014 «Tilbords Akademiet»; et treårig lederprogram for franchisetakere og ledere i Tilbords. Akademiet er tilrettelagt av det anerkjente selskapet Mercuri International og tar for seg sentrale utfordringer og oppgaver du vil møte i butikkhverdagen. Det gjennomføres også jevne regionale kurs med aktuelle temaer som salg, butikkdata, drift og bruk av diverse verktøy i kjeden. I tillegg til støtte fra kjedekontoret i Bergen, blir alle butikkene fulgt opp av distriktssjef. Distriktssjefen fungerer som en sparringspartner for franchisetaker og skal gi deg løpende råd vedrørende drift av butikken. I tillegg til informasjon via intranett, sender kjedekontoret ut en månedlig rapport. Den inneholder blant annet informasjon om nøkkeltall og utviklingen i kjeden, samt nyttige tips knyttet til kommende kampanjer og aktivitet i butikk. Side 7

8 Noen bilder fra butikkene Side 8

9 Markedsføring Sentrale markedsføringsaktiviteter finansieres dels ved at deler av markedskost er inkludert i en omsetningsbasert månedsavgift for butikkene (serviceabonnement), dels ved stykkprising av DM-aktiviteter og bidrag til frie midler. Rammene for dette settes av kjederådet og kostnader til markedsføring vil i gjennomsnitt ikke overstige 4% av omsetningen i kjeden. Grossisten vil betale tilbake deler av dette gjennom markedsbidrag på uttak fra eget lager. Kjedekontoret står for alle sentrale kampanjer. En normal plan kan se slik ut: 15 DM-kampanjer, ca. 1 mill. i opplag TV-annonsering Fellesannonser i dagspresse tilknyttet salgskampanjer og jul Bryllupsannonser i bryllupsmagasiner Nytt kampanjemateriell i butikk ca. en gang i måneden Eget Tilbordsmagasin (produseres årlig og gis ut til kunder i butikk) Franchisetaker står selv for lokal markedsføring, men vil få bistand til utformingen av lokale kampanjer og annonser. Tilbords har på vegne av medlemmene inngått avtale med et reklamebyrå som bistår med lokal annonseproduksjon. Kostnader knyttet til dette er inkludert i serviceabonnementet. Eksempler på aktiviteter som gjøres lokalt av franchisetaker: Lokal annonsering Samarbeid med andre butikker på senteret / næringsforening Aktiviteter med leverandører (demonstrasjon av varer) Aktiv deltakelse i senterforening Markedsføring mot bedrifter (gaver til ansatte etc.) Egen facebookgruppe Egne bryllupsarrangementer Side 9

10 Konsept og produkt Trender/sortiment Kjedekontoret har en egen trendansvarlig som planlegger og påvirker både fast sortimentet og sesongvarer i kjeden sammen med kategorisjefene. Det tilrettelegges for lokale tilpasninger og lokalt kremmerskap. Kolleksjonsutvikling er krevende, og kjeden bruker mye ressurser på dette feltet. Prosessen det jobbes etter kan kort beskrives som følger: På tvers av Tilbords fagmiljø bearbeides og diskuteres de mest aktuelle trendene innen hjemmeinnredning, og det velges ut det mest interessante for Tilbords vareområde. Dette gjøres tre ganger per år. Med basis i innkjøpernes trendforståelse og varekunnskap, utarbeides kampanje- og markedføringsplanene for Tilbords. Ut fra disse planene foretas konkrete varekjøp for å fylle hullene i kolleksjonen. Gjennom denne arbeidsmåten skal det sikres at Tilbords til enhver tid har en attraktiv kolleksjon å tilby kjedens butikker. Egen kolleksjon Mye av suksessen til Tilbords bunner i deres eget utviklede sortiment, produkter som kun selges hos Tilbords. Dette er med på å bygge en unik profil og samtidig styrke marginene for franchisetaker. Eksempler på egne merkevarer: Rammeleverandører I tillegg til egenutviklede produkter/merkevarer, har kjeden avtaler med en rekke eksterne rammeleverandører. Eksempler på eksterne merkevarer: Side 10

11 Noen produktbilder fra konseptet Side 11

12 Logistikk Sortimentet handles fra grossistdelen i Tilbords AS (70%) og eksterne rammeleverandører (20-25%). I tillegg er det mulig med lokale tilpasninger der butikkene står fritt til å handle fra egne valgte leverandører (5-10%) i henhold til konseptet. Tilbords har sentrallageret knyttet til hovedkontoret i Bergen. Dette fører til effektiv drift og full kontroll over distribusjonen av varer til butikkene. Kjeden har et bonussystem knyttet opp mot uttak av varer fra egen grossist. Detaljer rundt dette vil fremkomme senere i prosessen. Innkjøp gjøres av franchisetaker selv. I forbindelse med enkelte kampanjer kan kjedekontoret stå for felles bestillinger, men dette skal alltid attesteres av franchisetaker. Alle butikkene har én fraktfri levering per uke fra kjedens lager ved bestilling over minsteordre. Dette skal sikre god vareflyt og redusere behov for lager i butikk. Varer fra en del av de eksterne rammeleverandørene leveres direkte til butikkene. Internett/Intranett Netthandel Tilbords har en flott nettside som stadig er i utvikling og er oppdatert i forhold til kampanjer og sesongvariasjoner gjennom året. Se Kjeden satser på god kundedialog på nett, med bl.a. sms- og mailkampanjer mot forbruker. Tilbords har også mange tilhengere på facebook. Det er nylig lansert en netthandelsløsning. Dette vil gi franchisetaker en ekstra salgskanal. Tilbords Gavekort Nettbutikk har passert ca besøkende pr. år Hver butikk har i dag egen netthandel (Omsetning tilfaller din butikk) Varer som er i den lokale butikken er synlig på webshop Varene kan bestilles for hjemlevering eller henting i butikk Målsetning: ,- i gjennomsnittlig omsetning pr. butikk I løpet av 2015 vil all netthandel gå via Tilbords sitt hovedlager. Butikkene vil få en prosentandel fra kjøp som gjøres av kunder innen sitt distrikt. På Tilbords sitt intranett vil man blant annet finne nøkkelinformasjon om egen butikk (bestselgere, bruttofortjeneste, omsetning, ordre mm.), informasjon om kolleksjonen og all informasjon om kampanjer. Her vil man også kunne diskutere online med andre butikker. I tillegg har man tilgang til en varebørs, med mulighet til å etterlyse varer butikken ikke fører. Side 12

13 Butikkdrift Bryllup Tilbords har et eget distriktsapparat som har som oppgave å hjelpe butikkene til lønnsom drift. Til hjelp i oppfølgingen er det laget et eget rapporteringssystem hvor salgstall, snittsalg og bruttofortjeneste for alle butikkene vises løpende. Tilbords skal være brudeparenes foretrukne samarbeidspartner på ønskelister i hele landet. Tilbords sin ønskelisteservice er et satsingsområde for kjeden og de har i dag bransjens beste nettløsning for brudepar. Bryllupsmarkedet er meget viktig og kan gi stor omsetning i den enkelte butikk. Hvert år er det ca bryllup i Norge og ca av dem er registrert med bryllupsliste hos Tilbords. Salg av bryllupsgaver øker hvert år, noe som er med på å øke den totale omsetningen for butikkene. Målet er at av brudeparene skal registrere sin ønskeliste hos Tilbords. For å lykkes i dette markedet må hver enkelt franchisetaker og hans/hennes butikkteam lære seg hvordan et brudepar skal behandles og hvordan de må følges opp for å overgå brudeparets høye forventninger. For å forbedre bryllupskonseptet videre har Tilbords gått inn i et samarbeid med mitt-bryllup.no. Dette er Norges beste bryllupsplanlegger og samarbeider med mange store aktører. Tilbords arrangerer flere bryllupsmesser hver sesong. Bryllupsmessene inneholder: årets brudemote for han og henne, siste trender innen brudekaker og brudebuketter, samt en smart løsning for bryllupsgavene. Side 13

14 Økonomi Generelt Gjennomsnittlig forventet omsetning første hele driftsår Budsjetter er satt opp på bakgrunn av erfaringer fra tilsvarende butikker/beliggenheter. Det gis naturligvis ingen garanti for at man når de oppsatte budsjetter. Alle tall som oppgis er eks. mva. Forsiktig budsjettforslag: ,- Nøytralt budsjettforslag: ,- Optimistisk budsjettforslag: ,- Forventede resultater Driftsresultatet butikkene kan oppnå er i stor grad avhengig kvaliteten på driften av butikken. Viktige stikkord her er kontroll på varelageret, lønnskostnader, samt andre kostnader. Likeledes er evnen til å skape en selgende butikk med dyktige og motiverte ansatte avgjørende. Mye avhenger også av franchisetakers evne til å følge konseptet, bruke kjedens rutiner og verktøykasse. Det forventes årlige resultater (etter lønnskostnader) på mellom ca. 5-10% av omsetningen etter finanskostnader og før skatt, men flere butikker oppnår bedre resultater enn dette. Budsjetter Detaljerte budsjettforslag vil bli gjennomgått med aktuelle kandidater i intervju / etter nærmere avtale. Etableringsavgift Tilbords har en engangsavgift på kr ,-. Etableringsavgiften nedbetales over driften i løpet av 3 år, (75 år 1, 75 år 2, 50 år 3) og er således tatt hensyn til i budsjettene. På enkelte leiekontrakter med høyt potensial vil det være aktuelt med en høyere etableringsavgift. Side 14

15 Serviceabonnement Serviceabonnementet er i dag 4% av netto omsetning. Denne avgiften dekke kostnader knyttet til: Kjedeavgift 2% 0,65% profilavgift Nettbutikk All lisens og utvikling av systemer, inklusiv lisens Data Nova Materiellpakker og kampanjevegg Bryllupsmateriell og sentrale messer Bekledning Annonseproduksjon for lokalannonser Egenandel i forbindelse med samlinger og lederkonferanser Side 15

16 Kapitalbehov og finansiering av butikken Kapitalbehov Gulv, lys, innredning ,- Goodwill* ,- Åpningskampanje ,- Varekjøp** ,- Bankgaranti på leieavtaler overfor utleier ,- Driftsbuffer ,- Sum kapitalbehov ,- *Det er påberegnet goodwill oppad til kr Goodwill skal reflektere den forventede fremtidige inntjening, utover normal kapitalavkastning. **Det vil bli foretatt en varetelling ved overtakelse. Finansiering Finansieringen kan gjøres på mange måter. Dette er et forslag: Egenkapital / Aksjekapital (privat innskudd) ,- Langsiktig lån, varekjøp ,- Kassekreditt ,- Bankgaranti på leieavtale overfor utleier ,- Gjennomsnittlig leverandørfinansiering ,- Sum finansiering ,- 1) Egenkapital til eget selskap Det forutsettes at franchisetaker etablerer eget selskap og stiller den angitte egenkapital som privat innskudd/egenkapital. Egenkapitalen skal i sin helhet inngå som arbeidskapital/aksjekapital i franchisetakers eget selskap. 2) Øvrig finansiering, lån / kassekreditt Til innredning/varekjøp/driftsbuffer vil det vanligvis være behov for lån/kassekreditt. Som regel vil en del av beløpet lånes i form av et langsiktig forretningslån, resten gjøres disponibelt i form av kassekreditt. Det er ditt selskap som formelt tar opp lånet. Likevel vil franchisetaker normalt måtte stille privat sidesikkerhet eller kausjonist overfor banken for deler av lånet. Normalt er en bank villig til å verdsette 25% av varelagerets verdi som sikkerhet. Banken vil kunne kreve tilleggssikkerhet i eiendom eller kausjonist på inntil ca. 75% av lån og kassekreditt. Enkelte banker godtar lån uten full sikkerhet, men dette varierer fra bank til bank, og fra lånetaker til lånetaker. Det er naturligvis mulig å gå inn med en større andel egenkapital, slik at selskapet trenger mindre lån. Franchisetakeren står fritt i valg av bankforbindelse. Cappa AS kan være behjelpelig med å formidle kontakt med låneformidlere/lånegivere. Side 16

17 Innredningen vil kunne kjøpes eller leases. Nærmere informasjon om betalingsbetingelsene kommer senere i prosessen. Dersom man velger en leasingmodell vil leasingselskapet kunne forlange noe tilleggssikkerhet utover pant i innredningen. 3) Bankgaranti Det kreves en bankgaranti på kr ,- som sikkerhet i forhold til husleieforholdet. Det er også mulig å opprette en depositumskonto. Dette er ikke et lån, men en garanti fra banken om at beløpet (eller deler av det) vil utbetales dersom franchisetaker misligholder sine forpliktelser. Det er franchisetakeren som er ansvarlig for å fremskaffe bankgaranti. Banken vil normalt kreve sikkerhet for deler av eller hele beløpet i fast eiendom eller kausjonist. 4) Leverandørfinansiering På grunn av kredittider vil leverandørene hele tiden finansiere en del av varelageret. Dette tilsvarer i gjennomsnitt ca. 15 % av verdien. Det kreves ingen sikkerhet eller lignende i forhold til dette. Side 17

18 Beskrivelse av beliggenhet / det aktuelle lokalet AMFI Østfoldhallene Østfoldhallene er Østfolds største kjøpesenter. Senteret ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Østfoldhallene har 67 butikker fordelt over 5 haller, og er et av Østfolds mest attraktive handelssenter. Her finner man et godt vareutvalg med mangfold innen mote, interiør, sport og hyggelige spisesteder, samt elektronikk, oppussing og bygg. Åpningstider: Mandag-fredag: Lørdag: Lokalet Leieforholdet og husleie Klargjøring av lokaler, innredning med mer. (Gjelder nye butikker) Tilbords har en meget god beliggenhet. Mer informasjon om beliggenhet og størrelse på lokalet kommer senere i prosess. Tilbords AS inngår leieavtale med utleier. Avtalen overføres til franchisetaker til de samme vilkårene. Tilbords har forhandlet frem leiebetingelser som vil bli gjennomgått med aktuelle kandidater senere i prosessen. Tilbords AS prosjekterer og bygger butikken iht. standard ferdigstilling/ konseptinnredning. Butikken fylles med standard varesortiment og kampanjevarer til åpning. Dette kan franchisetakeren være med å påvirke. Side 18

19 Beskrivelse av rolle / ønsket kandidat Tittel Franchisetaker (daglig leder) Rapporterer til Eget styre + Tilbords AS som franchisegiver/kjedekontor. Arbeidssted Den aktuelle Tilbordsbutikk Hovedoppgave Å eie og drive en Tilbordsbutikk i nevnte senter med alle tilhørende arbeidsoppgaver. Målsetninger Drive en lønnsom butikk og bidra til fortsatt suksess og vekst for Tilbords. Skape et positivt miljø og gode arbeidsplasser. Krav Franchisetaker må kunne stille med tilstrekkelig egenkapital og nødvendig krav til sidesikkerhet/kausjonist. Franchisetaker må selv arbeide i butikken. Man ønsker ikke passive eiere/franchisetakere. Kvalifikasjoner Erfaring fra salg, gjerne butikk. Ledererfaring er en klar fordel, men ingen betingelse. Noe produkt-/bransjekunnskap er en fordel, men ingen betingelse. Kunnskap og evt. utdannelse innen markedsføring og økonomi. Personlige egenskaper Kremmerinstinkt Resultatorientert Sosial og utadvendt Gode selgeregenskaper Gode lederegenskaper Ryddig og strukturert Interesse for kjøkken, design og interiør Side 19

20 Kort om Cappa Cappa er et rekrutteringsselskap som bistår butikkjeder med rekruttering over hele landet. Cappa as er spesialister på rekruttering og utvelgelse av ledere, nøkkelpersoner og franchisetakere. Dersom du ønsker å søke på denne franchisemuligheten, velg søk her fra aktuell stilling på nettidene våre. Det gjelder både for nye og allerede registrerte brukere/søkere. Dersom du ikke ønsker å sende en konkret søknad, kan du registrere en generell / åpen søknad. Du vil da bli informert pr e-post om andre muligheter fremover. Last opp din CV via våre hjemmesider, husk å angi jobbønsker. Det er kun våre rådgivere som har tilgang til de opplysningene du lagrer. Telefon: Ta gjerne kontakt med aktuell rådgiver, direktenummer finnes på nettsidene våre. Nettsider: Utlyste stillinger: Laste opp CV / registrere profil: Side 20

Stein Stugu Roar Eilertsen

Stein Stugu Roar Eilertsen Stein Stugu Roar Eilertsen Kunnskapssenter for fagorganiserte Forord Rapporten Franchise i varehandelen: Makt uten ansvar ansvar uten makt er utarbeidet av Stein Stugu og Roar Eilertsen i De Facto Kunnskapssenter

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING

ÅRSRAPPORT DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING ÅRSRAPPORT 2013 DINE DRØMMER - VÅR UTFORDRING Foto: Jan Kåre Rafoss Nøkkeltall 2 Foto: Jan Kåre Rafoss styrets ÅRSBERETNING 2013 Norsk økonomi i konsolidering Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

SMB magasinet. Bedre resultat. med gode datakunnskaper! side 6-8. Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Kristian Fjelltun, SMB Tjenester

SMB magasinet. Bedre resultat. med gode datakunnskaper! side 6-8. Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Kristian Fjelltun, SMB Tjenester FORNØYD MEDLEM: «Har mer enn halvert budsjettet på forsikringspremier!» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO

Anne-Lise Løfsgaard Adm. direktør FINFO ÅRSBERETNING 2014 Leder har ordet 2014 ble resultatmessig nok ett godt år for medlemsselskapene. Fra et norsk ståsted må vi seks år tilbake i tid for å finne en mer dramatisk avslutning av det gamle året

Detaljer