Den utømmelige kilden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den utømmelige kilden"

Transkript

1 JUNI 2009 et magasin fra agder energi Den utømmelige kilden Tema: Vannkraft side 6-15

2 Kundene fornøyd me I fjor var resultatene bedre enn noensinne, og i år er de enda bedre. LOS skårer rekordhøyt på undersøkelser av kundetilfredshet. TEKST: ATLE CHRISTIANSEN FOTO: Kjell Inge Søreide De gode resultatene kommer ikke som et resultat av at vi har gjort noe nytt, kundepleie er en prosess som går over tid. Vi får gode kundemålinger fordi vi har fokus på det som er viktig for kundene; god pris, tilgjengelighet, service og LOS Fondet som folk liker, sier Roald Mæsel, administrerende direktør i LOS. Den totale tilfredshet med LOS ligger i årets undersøkelse på rekordhøye 71 poeng mens landsgjennomsnittet for tilfredshet med eget, regionalt kraftselskap ligger på 66 poeng. Også på andre områder som samfunnsansvar og serviceinnstilling har LOS sterke resultater i forhold til landsgjennomsnittet. De gode resultatene er ikke skapt det siste året. De er skapt gjennom flere års bevisst jobbing. Vi kan ikke bare love kundene service og gode priser, vi må vise at vi lever opp til det også, sier Nils Tore Augland, markedssjef i LOS. HØYT NIVÅ Et tilfeldig utvalg av LOS-kunder har fått e-post med link til årets undersøkelse. Svarprosenten er på 33 prosent og undersøkelsen ble gjennomført i mars. Resultatene er på samme nivå eller bedre i forhold til undersøkelser i fjor. Vi fikk et kjemperesultat på samme målinger i fjor, og det er gledelig og viktig for FEIRER: LOS-gjengen har grunn til å feire resultatene av kundetilfredshetsundersøkelsene. Fra venstre: Markedssjef Elisabeth Bråtlund Andersen på avregning og administrerende direktør Roald Mæsel. oss at vi holder oss på dette høye nivået. Gode kundemålinger forplikter og virker skjerpende, sier Augland. FOKUS PÅ KUNDETILFREDSHET Hver vår og høst gjennomfører LOS egne kundeundersøkelser som måler kundenes kunnskap, kjennskap og tilfredshet med service og tjenester fra selskapet. I tillegg blir LOS målt i Norsk kundebarometers årlige undersøkelse av kundetilfredshet. Både i sin egen og Norsk kundebarometers undersøkelse får LOS høyere poengskår enn noen gang før. 2 ae.no

3 d LOS 77. største selskap Med 7,2 milliarder kroner i omsetning i 2008 var Agder Energi landets 77. største selskap. Øverst i Findexa Forlags årlige topp-500-liste troner Statoil med 656 milliarder kroner i omsetning. Agder Energi gjorde et solid hopp fra 113. plassen i fjor. Vindmåling i Vennesla En 50 meter høy vindmålermast ble i begynnelsen av juni satt opp på Støleheia i Vennesla. I løpet av de neste 12 til 18 månedene vil data fra masten gi viktig informasjon om vindforholdene i indre Agder. En liknende mast er planlagt reist i Evje og Hornnes kommune senere i år. Otera øker i vest Otera vinner stadig større markedsandeler på Vestlandet, nå gjennom kontrakter med Statnett, BKK og Haugaland Kraft. Oppdragene omfatter blant annet utskifting av sentralnettlinjer og fjordspenn over Hardangerfjorden, og har en verdi på mer enn 10 millioner kroner. Nils Tore Augland, Hege-Elisabeth Marum i backoffice, salgssjef bedrift Olav Ausel, Trond Borø på kundesenteret, Vi lykkes fordi vi er tro mot våre mål og strategier. LOS vingler ikke. Vi følger den retningen som er lagt. Vi har gjort de samme tingene gjennom flere år, og vi forbedrer oss stadig. Dessuten har vi i LOS en generell høy bevissthet og fokus omkring de forholdene som skaper kundetilfredshet, sier Augland. Hvilken avdeling skal ha æren for suksessen? Det er helheten som gjør utslaget. Det er et lagspill hvor samtlige avdelinger kundesenter, back office, avregning, marketing og salg gjør sin del for at kundene skal være tilfredse, sier Augland. Og Mæsel nikker. Laksetrapp i Nidelva Agder Energi Produksjon har i samarbeid med Fylkesmannen i Aust-Agder og elveeierlaget i Nidelva gjort en rekke tiltak for å bedre forholdene for laksen i elva. For første gang siden tidlig på 1900-tallet kan laksen nå passere dammen på Eivindstad via en ny laksetrapp. ae.no 3

4 HMS før og nå De karakteristiske flerbuedammene i Nåvatn, magasinet til Skjerka kraftverk i Åseral, ble bygd ut trinnvis mellom 1939 og 1943, og senere forsterket. Det var ingeniør Chr. F. Grøner som foreslo å bygge to av dammene med denne spesielle utformingen. Planene og tegningene ble endret flere ganger underveis. For entreprenøren Høyer-Ellefsen bød konstruksjonene på en rekke utfordringer. Forskalings- og armeringsarbeidet var komplisert og tidkrevende, støpingen likeså. For mannskapene var arbeidet mange ganger farefullt; her var det bratt, glatt, skrått og vått og sikringstiltakene var så som så. Bevisstheten omkring helse, miljø og sikkerhet var ikke så stor den gangen som bildet viser: Her er Jens Forgard og Nils Løvøen høyt oppe i Dam 1. De setter opp reisverk for isolasjonsveggen som er viktig for å hindre store temperaturvariasjoner og dermed unngå påkjenninger som gir sprekker og risser i hvelvene. (Bildet fra heftet Utbyggingen av Skjerka kraftverk i Åseral)

5 et magasin fra agder energi leder Mange vil ha mer fornybar energi Tre av fire nordmenn vil ha mer vannkraft. Like mange vil ha mer vindkraft. Det er to av de viktigste funnene i en stor, landsomfattende meningsmåling laget for SAE Vind, som Agder Energi eier sammen med Statkraft, i slutten av mai mennesker uttrykte sin mening. Rundt sa et rungende ja til utbygging av mer fornybar energi. Bakgrunnen er åpenbar: Klimatrusselen gjør inntrykk. Vi må alle bidra til å redusere utslippene av skadelige klimagasser. Løsningen ligger i økt utnyttelse av de evigvarende energikildene som Agder Energis virksomhet er tuftet på: Først og fremst vannkraft, men etter hvert også vindkraft. Det er det altså stor enighet om i den norske befolkningen. Blant de mer overraskende funnene i undersøkelsen er folks vilje til å bygge både vann- og vindkraftverk i egen hjemkommune (tre av fire sier ja) og på steder de selv bor eller ferierer (to av tre sier ja). Gjengs oppfatning er at mange vil ha vindkraft, men ingen vil ha møllene der de selv bor. Ja takk, men ikke i mitt nabolag -holdningen har vært gjeldende også innen vannkraft, men undersøkelsen tegner nå et annet bilde. Agder Energi holder fortsatt god fart, men utsiktene fremover er usikre. På kort sikt er det ettervirkningene av finanskrisen som gjør seg gjeldende. I et noe lenger perspektiv kan vi risikere at det blir lave strømpriser som følge av overskudd av kraft i Norge dersom ikke det blir bygget kabler til utlandet. Vi følger utviklingen nøye og vil iverksette nødvendige tiltak slik at konsernet fortsetter å levere. Ferien er like rundt hjørnet. Ha en god og avslappende sommer! Det er en forutsetning for å kunne yte sitt beste når nye oppgaver skal løses til høsten. les mer om 2 LOS skårer høyt Kundene har aldri vært mer fornøyde med LOS enn nå. Det viser to undersøkelser uavhengig av hverandre. Resultatene kommer som en følge av bevisst jobbing over mange år. 22 Reddende engel Lisabeth Rasmussen Solheim er ei pliktoppfyllende og aktiv jente som vet hva hun driver med, sier kollegene i IT-avdelingen. Og de som ringer henne på Helpdesken. 26 Fjernvarme underveis Administrerende direktør Torstein Melhus og Agder Energi Varme legger nå fjernvarmeledningen fra søppelforbrenningsanlegget på Langemyr til sentrum i Kristiansand. 28 Ungdommelig initiativ Ung i Agder Energi er et av tiltakene som skal gjøre konsernet attraktivt for yngre medarbeidere. Oppslutningen om de månedlige samlingene tyder på at initiativet er tatt godt i mot. Utgiver: Agder Energi Redaktør: Realf Ottesen E-post: Telefon: Redaksjon: Realf Ottesen (Agder Energi), Mette M. Wigstøl (Agder Energi), Hanne Liv Refsnes (Solvea), Arne Roger Janse (Mediepartner). Produksjon: Mediepartner Trykk: Birkeland Trykkeri Tom Nysted KONSERNSJEF

6 VANNKRAFT Evighetsmaskinen Det startet med vann. Etter hvert kom nett, fjernvarme, vind, trafikkteknikk, fiber og mye mer. Men fortsatt er det vannkraft som er selve kjernen i kjernevirksomheten i Agder Energi. Ingenting kan konkurrere med vannet evighetsmaskinen. Nomeland kraftstasjon anno ae.no

7 ae.no 7

8 VANNKRAFT i vinden Ren, rennende energi Mens vindkraft og andre nye fornybare energikilder får mye oppmerksomhet, er det fortsatt vannkraftutbyggerne som sørger for at Norge får mer ren energi. TEKST: KIRSTEN ÅNESTAD ØYSTESE FOTO: KJELL INGE SØREIDE 99 prosent av alt elektrisk kraft i Norge er basert på vann som energikilde. Slik blir det ikke i fremtiden når vindkraften får skikkelig medvind, men vannet vil alltid være den største, viktigste og mest pålitelige energikilden. Det unike med vannet er jo at det kan magasineres og produksjonen planlegges, sier Jan Tønnessen. Den nylig tiltrådte direktøren for divisjon vannkraft har hendene fulle med å stable en ny organisasjon på beina. Nye titler, nye visittkort, nye ansvarsoppgaver. Organisasjonen skal rigges for bedre å drifte og vedlikeholde de 47 hel- og deleide kraftstasjoner i Agderfylkene og enkelte i Telemark. Vi skal også ta i mot flere anlegg som prosjektdivisjonen skal bygge de neste årene. Innen 2015 skal vi produsere 600 GWh mer energi enn i dag. Det skal skje ved utbygging av store og små kraftstasjoner og utbedringer av eksisterende, sier Tønnessen. MEST VANN I EUROPA Norge er Europas største og verdens sjette største vannkraftprodusent med en gjennomsnittlig årsproduksjon på 122 TWh. Det meste ble bygd ut mellom 1960 og Regjeringen lagde en systematisk oversikt over vannressursene og kartla utbyggingspotensialet. Noen vassdrag ble vernet, andre ble klassifisert som godt egnet for vannkraft. Oversikten fikk navnet Samlet plan og ble stemplet Begrenset. Ikke alle skulle få innsikt i det kartlagte vannkraftpotensialet i kongeriket. Etter tre travle tiår stoppet imidlertid vannkraftutbyggingen opp. Prisene inviterte ikke til å satse. Først et par år ut i det nye årtusenet snudde trenden. Behovet for energi, og ikke minst ren energi, meldte seg. Interessen for vannkraft steg og i 2004 ble Samlet plan lagt ut på Internett. Da var Agder Energi allerede i gang. I 2004 hadde vi som mål å bygge ut 400 GWh ny vannkraft. Så steg kraftprisene, flere prosjekter ble vurdert lønnsomme og GWh-målet ble doblet. Nå er en del prosjekter realisert, deriblant Hunsfoss Øst i Vennesla og Færåsen i Lindesnes. Andre er på vei: Iveland er nær ved å få konsesjon og flere er i prosess, sier Tønnessen. Folk flest er for utbygging av mer vannkraft. En landsomfattende undersøkelse utført av Norstat for SAE Vind viser at tre av fire nordmenn mener Norge bør produsere mer vannkraft i årene fremover. KJENT TEKNOLOGI Teknologien for vannkraftproduksjon er den samme som for 50 år siden, men redskapene er bedre. De gamle fjelltunnelene som ble bygget ut med enkelt utstyr, var ikke bredere enn høyst nødvendig og knapt nok det. Dagens moderne tunneler ville hatt plass til tre biler i bredden dersom det var Vegvesenet som bygde dem. Men de er ikke mer synlige enn de gamle fjelltunnelene. Når Iveland kraftverk utvides blir stasjonens inngangsportal i fjellet, utløpskanal og lukehuset innerst i Dalanekilen det eneste synlige av kraftverket i nærmiljøet, sier Tønnessen. Han synes det er spennende å lede divisjonen. Vannkraft er selve kjernen i Agder Energi. Det handler om god forvaltning, men også fornying. Vi er fjerde største vannkraftprodusent i Norge og nummer to på drift. Det er en posisjon vi vil beholde. Agder Energi vil alltid være tuftet på vann, sier Tønnessen. 8 ae.no

9 DEN VIKTIGSTE: - Vann vil alltid være den største, viktigste og mest pålitelige energikilden, sier Jan Tønnessen, direktør for divisjon Vannkraft, fotografert i Nomeland kraftstasjon anno ae.no 9

10 VANNKRAFT - Det største som ha I vår ga Norges vassdragsog energidirektorat en positiv innstilling til utvidelse av Iveland kraftverk. Ordfører Ole Magne Omdal gleder seg til gravemaskinene kommer. TEKST: KIRSTEN ÅNESTAD ØYSTESE ILLUSTRASJON: OSCAR JANSEN Jeg har vært ordfører i 14 år og sittet i kommunestyret i over tjue. Dette er det største som har skjedd på Iveland så lenge jeg har vært i politikken, og sikkert en god del lenger enn det også, sier Omdal begeistret. Med en økning i produksjonen på 150 GWh, er utvidelsen av Iveland kraftverk det største heleide prosjektet i Agder Energis planer om 600 GWh ny vannkraft. Omdal ser gjerne stort på verdien av utbyggingen. Mer fornybar energi er ikke bare viktig for Agder eller Norge, men for en hel verden, sier ordføreren. Kongen i statsråd sluttbehandler formelt konsesjonssøknaden, men når Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir tommelen opp for prosjektet, er det langt på vei et ja til utbygging. Jeg regner med at vi får svar i løpet av sensommeren eller høsten. Det betyr at vi kan begynne arbeidet ett år senere. Med en byggetid på 30 måneder kan kraftverket settes i drift i desember 2012, sier prosjektleder Leif Ottar Tveito i Agder Energi Produksjon. SER 15 ÅR FREM I fem år har han jobbet med planene for utvidelsen av Iveland kraftverk. Den siste tiden har han fått hjelp av et titalls kollegaer og like mye ekstern kompetanse. De har planlagt anlegget i minste detalj og kvalitetssikret alt av dokumentasjon og prosjektbeskrivelser. Anlegget er tradisjonelt og har ett aggregat med 45 MW installert effekt. Arbeidet byr normalt ikke på spesielle utfordringer, men varierende fjellkvalitet kan ha betydning for byggetiden, sier Tveito. Utvidelsen av Iveland omfatter en ny, to kilometer lang tunnel fra inntaket innerst i Dalanekilen til en maskinsal inne i fjellet øst for det eksisterende anlegget. Tunnelen vil være like bred som en trefelts biltunnel og gi kraftverket betydelig bedre slukeevne og utnyttelse av vannet. Dette er vi gode på, men det er likevel en usikker aktivitet vi bedriver. Først etter at kraftverket har vært i drift noen år, vet vi om dette er en suksess. Målet er at vi kan komme tilbake til Iveland om 15 år og se at dette var vellykket både for Agder Energi, kommunen og miljøet, sier Tveito. SKATTEINNTEKTER Iveland kommune kan se frem til arbeidsplasser under byggeperioden og skatteinntekter for fremtiden. I tillegg har Agder Energi og kommunen inngått en avtale som sikrer at steinmassene som tas ut av fjellet, blir brukt til beste for bygda kubikk stein skal bli til gang- og sykkelvei mellom Skaiå og Bakkemyra, og en myr ved Skaiå skal fylles igjen slik at området kan bli til næringstomter og offentlige formål. Vi har inngått en avtale med kommunen om å bruke steinmassene til infrastruktur. Det betyr mye for utviklingen av Iveland, sier Tveito. VEKST: Iveland kraftstasjon skal utvides kraftig og stå ferdig i Foto: Anders Martinsen 10 ae.no

11 AVKOBLING r skjedd på Iveland ae.no 11

12 VANNKRAFT Sankthansaften er det offisiell åpning av Færåsen kraftverk i Lindesnes. Agder Energis minste kraftstasjon produserer nok strøm til 275 husstander. TEKST/foto: OLE ALEXANDERSEN Produksjonen har gått for fullt siden 27. mars og alt har fungert veldig bra. Fram til 5. juni har vi levert 2 GWh, eller 2 millioner kilowattimer. Årsproduksjonen er beregnet til 5,7 GWh, så vi ligger bra an i løypa, smiler en tilfreds prosjektleder Tor Åmdal i Agder Energi Produksjon. Færåsen har en effekt på 1,4 MW og er dermed såvidt kvalifisert til betegnelsen småkraftverk som har en effekt på mellom 1 og 10 MW. Sammen med byggeleder Knut Ove Sagedal og montasjeleder Anstein Hobbesland har Åmdal hatt ansvaret for byggingen av det lille kraftverket helt nord i Lindesnes, på grensen til Audnedal. Ett år etter konsesjonsøknaden ble sendt høsten 2006 startet arbeidet med det nye kraftverket, og vel halvannet år senere står det nå ferdig. Færåsen mi FLOTT BYGNING: Byggeperioden er over Færåsen kraftverk går over i driftsfasen. Prosjektleder Tor Åmdal (t.v) o HMS PÅ ALVOR Det har vært nok å bryne seg på underveis, blant annet har ei veldig trang byggetomt bydd på utfordringer. Aktivitetsnivået har til tider vært stort, vi har totalt hatt nærmere 60 personer engasjert i byggearbeidene, sier Åmdal. Helse, miljø og sikkerhet har blitt tatt på alvor fra første stund. Det vitner den endelige skaderapporten om: Én måtte sy sju sting i hånda etter et ublidt møte med et metallbånd, en annen meldte fra om en blå tommel. Det er det hele. TILPASSET TERRENGET Færåsen kraftverk utnytter det gamle magasinet i Eptevann det samme som forsyner Tryland kraftverk med vann. Det er bygd en 270 meter lang rørgate fra demningen ned til den nye kraftstasjonen ved Brådlandsvatn. Rørgaten er bygd ned i terrenget og dekket med jord. Om noen år vil naturen ha tatt tilbake hele traseen. Selve kraftstasjonsbygningen, derimot, vil forbli synlig og den er absolutt et syn verd. Den 120 kvadratmeter store bygningen er tilpasset terrenget med skråtak inn mot fjellet og er ellers gitt en moderne utforming i tre og stein. Vi hadde opprinnelig planlagt et helt vanlig standard bygg, men Norges vassdrags- og energidirektorat utfordret oss på nettopp dette og bad oss gjøre noe nytt. Vi engasjerte SMS Arkitekter og i ettertid må jeg si jeg er glad vi gjorde det. Arkitekt Wenche Moe har gjort en god jobb, sier Åmdal. LAGT I JORDKABEL Samarbeidet med grunneierne i området har også vært bra. Strømmen fra Færåsen går i jordkabel en kilometers vei ned mot Brådland der den går inn i det vanlige distribusjonsnettet. Færåsen kraftverk har kostet totalt 24 millioner kroner. Repstad Anlegg har hatt hovedentreprisen og Vennesla Entreprenørforretning har hatt arbeidet med selve stasjonsbygningen. Marintech Energy har stått for leveransen av elektromekanisk utstyr. 12 ae.no

13 nst i klassen HVORFOR BYGGE STORT OG SMÅTT? Agder Energi Produksjon bygger ut store kraftverk som Iveland og Hunsfoss og små som Færåsen. De store utbyggingene betyr mye for Agder Energis målsetting om å øke vannkraftproduksjonen med 600 GWh innen Lønnsomheten er avhengig av utbyggingskostnad på hvert enkelt prosjekt og fremtidige inntekter. Prisprognosene er usikre og forutsigbare rammebetingelser er derfor en betingelse for å få en akseptabel risiko ved å bygge ut. Det er begrenset hvor mange større kraftverk som kan bygges ut på Sørlandet. Derfor er det nødvendig også å bygge ut mindre kraftverk for å realisere mer fornybar energi. Lønnsomheten er ikke alltid like god per kilowattime i mindre kraftverk, men det er mulig å bygge ut flere små anlegg enn store. Mulighetene for å bygge ut mange mindre kraftanlegg er fortsatt mange i vår landsdel. g byggeleder Knut Ove Sagedal er fornøyd med resultatet. fa k ta FÆRÅSEN KRAFTVERK, LINDESNES Effekt: 1,4 MW Årsproduksjon: 5,7 GWh Fallhøyde: 56 meter Kostnad: Totalt 24 millioner kroner INNE I KRAFTSTASJONEN: Turbinen (blå) og generatoren (rød) har gått for fullt siden 27. mars. MILJØVENNLIG: Etter en tid vil rørgaten være dekket av vegetasjon. Bekken (t.v. i bildet) får nå kontinuerlig vannføring, mens den tidligere var tørrlagt i store deler av året. ae.no 13

14 VANNKRAFT MER KRAFT: Bytte av løpehjul kan ofte gi mer kraft. Inge Lines inspiserer løpehjulet på Hanefoss i Samme kraftstasjon, m Investeringer i gamle kraftstasjoner øker vannkraftproduksjonen, uten synlige inngrep. TEKST: KIRSTEN ÅNESTAD ØYSTESE foto: ANDERS MARTINSEN, ARKIV Kraftstasjonene er de samme. Forskjellen er at vi utnytter naturressursene bedre og får mer kraft ut av vannet, sier Gro Tronsen, direktør for divisjon Prosjekt i Agder Energi. Hvert år gjøres det forbedringer i en håndfull av Agder Energis 47 hel- og deleide kraftstasjoner, forbedringer som øker vannkraftproduksjonen uten konsekvenser i form av flere, større eller synligere anlegg. Utskiftning av løpehjul, aggregat, rørgate og utvidelse av tilløpstunneler er vanlige tiltak. LITT MER STRØM I fjor fikk Tryland kraftverk i Lindesnes nytt aggregat og ny rørgate. Produksjonen økte fra 19,6 til 23,6 GWh. Økningen tilsvarer et årlig strømforbruk til 200 husstander. Det kan virke smått å gjøre relativt kostbare investeringer for fire GWh. Men alternativet er at vi ikke klarer å holde produksjonen på dagens nivå, fordi anleggene er i for dårlig stand. Uventede stopp og feil oppstår oftere i kraftstasjoner som ikke er tatt godt vare på, sier Tronsen. Alle aggregat gjennomgås jevnlig. På bakgrunn av kontrollene vurderes det når en kraftstasjon bør oppgraderes. Etter år i drift, slites mange av komponentene i en kraftstasjon. I noen tilfeller er det mest lønnsomt å bygge nytt, men ofte er det kun nødvendig å gjøre reparasjoner eller bytte komponenter, som for eksempel løpehjul, sier Tronsen. OPTIMAL DRIFT De fleste investeringer og annet vedlikeholdsarbeid utføres fra juni til august, når strømforbruket er lavest og tap av inntekter er minst. 14 ae.no

15 Bygger ny linje mellom Lillesand og Grimstad Mot slutten av året starter arbeidet på en ny og større strømlinje mellom Lillesand og Grimstad. TEKST: KIRSTEN ÅNESTAD ØYSTESE foto: Kjell Inge Søreide, ARKIV er kraft Siden 2003 er det gjort investeringer i blant annet Brokke, Høgefoss, Bjelland og Dynjanfoss kraftstasjon, i tillegg til Tryland. Nå står Berlifoss, Finså, Håverstad, Hunsfoss, Høylandsfoss og Jørundland for tur. En del arbeid gir gevinst i form av bedre og sikrere drift av anleggene. Skifte til moderne kontrollanlegg gjør det mulig å styre og overvåke anleggene bedre. Med bedre overvåkingssystem kan vi kjøre kraftstasjonene til riktig tid i forhold til vannmengden i vassdragene. Bedre kontrollanlegg gir indirekte økt kraftproduksjon fordi vi da kan kjøre anleggene så optimalt som mulig, sier Tronsen. Å strekke kraftledninger mellom byer og gjennom bolig- og næringsområder berører mange. Alle vil ha strøm, men ingen vil ha kraftledninger i hagen. Etter en lang og krevende prosess har vi omsider fått konsesjon, sier administrerende direktør Svein Are Folgerø i Agder Energi Nett. Lillesand og Grimstad er i vekst. Det er derfor nødvendig med mer effekt og bedre forsyningssikkerhet til de to byene. Dagens volt linje, bygget rundt 1950, er ikke dimensjonert for å dekke det fremtidige elektrisitetsbehovet. AE Nett utredet og søkte om å bygge en ny linje allerede i 2005, men først i vår ble saken ferdig behandlet. Svein Are Folgerø FERDIG i 2011 Vi måtte se planene i en større helhet og finne den beste løsningen for regionen med tanke på god forsyning og minst mulig negative konsekvenser, sier saksbehandler Tanja Camilla Midtsian i Norges vassdragsog energidirektorat (NVE). I tillegg til ny kraftlinje inngår det i planene at AE Nett skal oppgradere en eksisterende transformatorstasjon i Lillesand og bygge ny transformatorstasjon i Grimstad. Vi begynner arbeidet mot slutten av året. Det er et stort og komplisert prosjekt som vi skal ferdigstille i 2011, sier Folgerø. FÅR SKRYT AV NVE To eksisterende volt ledninger blir lagt i bakken for å gi plass til en ny volt ledning. Slik har AE Nett funnet en løsning som i stor grad utnytter dagens trasé. De berørte kommuner og beboere har fått innfridd sine ønsker om å strekke ledningen slik at ikke bebyggelse eller næringsarealer blir skadelidende. NVE er godt fornøyd med AE Netts løsning. Selskapet har lyttet til våre anbefalinger og tatt initiativ til å finne løsninger som alle kan akseptere. Resultatet er både teknisk og økonomisk fornuftig, samtidig som konsekvensene for landskap og miljø er akseptable, sier Midtsian. Tusenvis av husstander på Agder har enten fått, eller er i ferd med å få bedre strømforsyning. AE Nett investerer én million kroner om dagen i strømnettet på Sørlandet. Slik sikrer vi landsdelen bedre forsyningssikkerhet og reduserer faren for strømbrudd, sier Folgerø. ae.no 15

16 Otera på døgnskift i Rotterdam Mens nattarbeiderne pakker sammen etter 12 timers arbeid, trekker dagskiftet i kjeledresser og verneutstyr. Otera Ergon har 45 dager på å utføre selskapets største utenlandsjobb noensinne. TEKST: KIRSTEN ÅNESTAD ØYSTESE FOTO: KJELL INGE SØREIDE Tiden er det eneste som bekymrer meg. Vi har enormt mye arbeid og veldig liten tid, sier prosjektleder Svein Terje Bjelland i Otera Ergon, avdeling Olje og Marine. Klokka er sju om morgenen i Rotterdam, og aktiviteten i Europas største havn er i ferd med å ta seg opp. Store kraner ruver i det paddeflate landskapet. Containerskip legger til kai for å losse og laste. Mellom støyen fra høytrykkspylere, gravemaskiner og sveisearbeid synger Alice Cooper Poison i Bjellands brystlomme. Hello! Yes I call you back. Det er verftet Keppel Verolme som vil vite hvor mye tid Ergon trenger på ankerkabinene. Egentlig skulle de begynt i dag, men montørene må vente. Hadde det bare vært oss her ville alt gått knirkefritt. Men malere, sveisere og mekanikere må bli ferdige før vi kan gjøre vår jobb. Når de er forsinket, blir det mindre tid igjen til oss, sier Bjelland. fa k ta OTERA Blant Norges største elektroentreprenørselskaper. Spisskompetanse innen kraft, tele, samferdsel og elektro. Består av selskapene Otera Montasje, Otera Ergon, Otera Delta, Otera Avotech, Otera Nettbygg, Otera XP og Otera AB. 800 ansatte. Flere kontorer i Norge og Sverige, hovedkontor i Kristiansand. Omsetning i 2008: 1,1 milliarder kroner. Eies av Agder Energi. ERGON KAN LEVERE Boligriggen COSLRIVAL fungerer som hotell for oljearbeidere på Ekofisk-området, 280 kilometer sørvest for Stavanger. Den siste måneden har riggen ligget i tørrdokk i Rotterdam for oppgradering og vedlikehold. Otera Ergon skifter ankerkabiner, ankervinsj og elektroforsyningstavler, og rydder opp i 30 år gammelt kabelrot. Med 120 mann på tolvtimers skift og en kontrakt verd 30 millioner kroner, er dette Otera Ergons største jobb i utlandet. Vi har hatt mange liknede oppdrag tidligere, men i mindre målestokk. Dette er en stor logistikkjobb, og en jobb som skal gjøres unna på liten tid, sier Arild Wikøren, avdelingsleder i Otera Ergon Olje og Marine. 23. juni skal riggen tilbake til Ekofiskområdet. Hvert døgn riggen ikke er i drift betyr store tap for den kinesiske eieren COSL. Vi fikk jobben fordi vi kan levere. Det GOD PROSJEKTSTYRING: Vi begynte planleggingen for hadde sikkert vært billigere å leie inn arbeidere fra Rotterdam, men Otera Ergon har hatt oppdrag på COSLRIVAL i noen år, og kjenner riggen. Vi gjør et bra arbeid, og holder tidsfristen, sier Wikøren. EN LIVSSTIL Offshoreoppdragene er populære. Montørene i Olje og Marine er normalt to uker på og tre uker av. I Rotterdam er de fleste mer på enn av. Jeg meldte meg frivillig til nattskiftet, sier Øyvind Dahl. Han er tilbake på riggen etter en snau uke fri. Nå venter minst fjorten nye dager alene for kjæresten og bikkja i Kristiansand. Hun sutrer alltid litt de første dagene. Nekter å spise og skraper på dørene. Ja, bikkja altså, sier Dahl. 16 ae.no

17 AVKOBLING et år siden, sier Svein Terje Bjelland (t.v.). Sammen med Trond Andersen og Arild Magne Gundersen styrer han COSLRIVAL-prosjektet. De siste to-tre årene har montøren jobbet på offshoreinstallasjoner i Nordsjøen, Romania, Skottland og Polen. Utfordringene og pengene lokker. Jobben er en livsstil. I starten rynker du på nesa av å måtte stå hele spisepausen i kø for å komme til kantina og av at sanitærforholdene er en mobil utedo i plastikk som står og steiker i sola. Men det er jo bare sånn det er. Vi jobber, spiser og sover, og så lenge jobben er bra, er ikke komforten så viktig, sier Dahl. Han vet ikke hva som skjer etter 23. juni, men regner med at det ikke er siste gang han er på COSLRIVAL. Det er fremdeles en del elektroinstallasjoner som ikke er byttet ut når riggen fraktes tilbake til feltet. Jeg blir overrasket om Otera Ergon ikke har arbeid her en stund fremover, sier Dahl. JOBBE SOVE JOBBE: Jeg meldte meg visst frivillig til nattskiftet, så nå går jeg snart og legger meg og kommer tilbake til kvelden, sier Øyvind Dahl. ae.no 17

18 3 av 4 v fornyba Et overveldende flertall nordmenn er for utbygging av mer fornybar energi i form av vind- og vannkraft. TEKST: ARNE ROGER JANSE FOTO: ANDERS MARTINSEN Det viser Norges største meningsmåling om klima- og energispørsmål. Meningsmålingen er utført av Norstat på vegne av SAE Vind, Norges største vindselskap eid av Agder Energi og Statkraft. I undersøkelsen sier 84 prosent av alle spurte at Norge bør satse mer på vindkraft, mens 67 prosent støtter økt satsing på vannkraft. Hele Norge vil jo ha vindkraft! Den overveldende oppslutningen om vindkraft og vindkraftsatsing i hele landet er særlig gledelig for oss i SAE Vind, som har prosjekter mange steder i Norge, sier administrerende direktør Anders Gaudestad i SAE Vind. HAR STØTTE: SAE Vind-direktør Anders Gaudestad har et stort flertall med seg når han krever økt satsing på norsk vindkraft. MØLLER DER DE BOR Undersøkelsen viser at 73 prosent er positive til etablering av vindmøller i sin hjemkommune. To av tre er positive til bygging av vindmøller der de selv bor og ferierer. Dette gjelder i alle fylker over hele landet. Ofte kan det høres ut som om det er sterk motstand mot vindkraft, men vi ser av undersøkelsen at et stort flertall ser positivt på etablering av vindmøller, også om dette 18 ae.no

19 fa k ta il ha mer r energi SAE VIND-UNDERSØKELSEN SAE Vinds nasjonale klima- og vindkraftundersøkelse er en bred kartlegging av nordmenns holdninger og meninger om klima og fornybar energi, med særlig vekt på vindkraft. Undersøkelsen omfatter et utvalg på respondenter, noe som gir full lands- og fylkesrepresentativitet. Intervjuene ble gjennomført per telefon i slutten av mai. skjer i nærheten av der de selv bor eller ferierer. Vi vet fra andre undersøkelser at folk som bor i vindkraftkommuner er blant de mest positive til vindkraft, sier Gaudestad. MER VANN I HJEMKOMMUNEN Også utbyggere av vannkraft kan glede seg over tallene i SAE Vind-undersøkelsen. Tre av fire er positive eller svært positive til etablering av vannkraftanlegg i egen hjemkommune. Blant fylkene ligger Vest-Agder helt i toppen med 80 prosent oppslutning om økt utbygging, mens Aust-Agder ligger på landsgjennomsnittet på 74 prosent. Dette er kjempegode tall og en hyggelig bekreftelse på at folk flest har et positivt forhold til vannkraft. Agder Energi bygger nå ut mer vannkraft flere steder på Agder, og vi opplever stor oppslutning om planene, sier Jan Tønnessen, direktør vannkraft i Agder Energi. KREVER BEDRE RAMMER Selv om SAE Vind-direktør Gaudestad er fornøyd med at folk flest er positive til vindkraft, etterlyser han et større engasjement fra de folkevalgte. Rammebetingelsene for vindkraft i Norge er blant de dårligste i Europa, og det er godt å vite at vi har et overveldende folkeflertall i ryggen når vi nå krever at det må legges atskillig bedre til rette for vindkraft i Norge. Vi har Europas største vindkraftpotensial, og har et ansvar for å utnytte potensialet som en del av vårt bidrag til å løse klimakrisen, sier Gaudestad. F R A U N D E R S Ø K E L S E N 82 prosent er bekymret for klimakrisen 38% 18% 40% Veldig bekymret Bekymret Litt bekymret Ikke bekymret 14% 2% 14% 28% 84 prosent mener klimakrisen krever økt norsk satsing på vindkraft 46% Norges bør satse vesentlig mer på vindkraft Norge bør satse noe mer på vindkraft Satsningen bør være på dagens nivå Vet ikke 64 prosent er villige til å betale mer for klimavennlig strøm 34% 30% 1% 3% 8% 44% 56% Jeg er villig til å betale vesentlig mer Jeg er villig til å betale litt mer Jeg er ikke villig til å betale mer Vet ikke 67 prosent mener klimakrisen krever økt satsing på vannkraft 23% Norges bør satse vesentlig mer Norge bør satse noe mer Satsningen bør være på dagens nivå Vet ikke ae.no 19

20 Kraftplugg satser på miljøprodukter Saint-Gobain Ceramic Materials er en av de største prosessindustribedriftene på Sørlandet og dermed en av Agder Energis største kunder. TEKST: OLE ALEXANDERSEN FOTO: KJELL INGE SØREIDE Selskapet har investert flere hundre millioner kroner i å utvikle nye og miljøriktige bruksområder samt produksjonsfasiliteter for silisiumkarbid; produktet virksomheten i Lillesand og Eydehavn helt og holdent er basert på. Produkter til solcelleindustrien og bilindustrien er våre nye satsingsområder. Silisiumkarbid brukes i spesielle trådsager som skjærer solcelleblokkene i supertynne skiver. Ute i verden går solcelleproduksjonen bra tross finanskrisen, og vår avdeling i Eydehavn som fremstiller silisiumkarbidprodukter til dette presisjonsarbeidet, går for fullt, sier Geir Ingvald Landmo, ansvarlig for ovns- og feedproduksjonen ved bedriften. MERKER TILBAKESLAGET Bilindustrien, derimot, er det ikke fullt så mye fart over for tiden, og det merkes i Lillesand. Saint-Gobain har utviklet en type silisiumkarbid som brukes i partikkelfiltrene i dieselbiler, og hadde fått et godt tak på markedet før det økonomiske tilbakeslaget kom på slutten av fjoråret. Dette og generelle reduksjoner i etterspørselen etter produkter til byggeindustrien, mekanisk industri og annen produksjons- og prosessindustri, er årsak til at en del av de 285 ansatte i Lillesand og Eydehavn er permittert. Nå er driften i de forskjellige avdelinger tilpasset etterspørselen, noe som igjen har medført reduserte skiftordninger. Smelteovnene hviler i helgene. Men bedriften regner med at det er forbigående, og når bl.a. EU-kravet om partikkelfilter gradvis innføres i nesten alle dieselbiler i høst, er det trolig at den delen av produksjonen tar seg opp igjen i takt med nybilsalget. SATSER STORT I NORGE Vi synes det er fantastisk av et verdensomfattende konsern som Saint-Gobain velger å satse store midler på at en relativt liten bedrift i høykostlandet Norge skal utvikle og fremstille så viktige og fremtidsrettede produkter. Vi har kunnskap og kompetanse og ikke minst erfaringen som skal til, sier Landmo. Bedriften i Lillesand og Eydehavn har de siste årene vært gjennom en betydelig omstillingsprosess. Smelteovnsproduksjonen er mer enn halvert, i stedet er det raffineringsprosessene som er blitt bedriftens styrke. Silisiumkarbid fremstilles av tre råvarer: Petroleumskoks, kvartssand og strøm. Det skal ganske enorme mengder strøm til for at smelteprosessen skal gå sin gang. Inne i ovnshuset er produksjonen organisert i sju ovnsgrupper som hver består av fem ovner og en transformator. De fem ovnene er hele tiden i ulike faser av smelteforløpet, men strømforbruket ligger konstant på 3 MW i en ovnsgruppe i de 40 timene hele prosessen tar. GODE RELASJONER Høyt forbruk av strøm også til knuse- og foredlingsprosessene og luftrenseanlegget KNUST RÅSTOFF: Geir Ingvald Landmo med sluttproduktet gjør at Saint-Gobain er en av Agder Energis største kunder på Sørlandet. Vi har et godt samarbeid med Agder Energi Nett, Agder Energi Produksjon og LOS. I disse dager forhandler vi ny nettleiekontrakt med AE Nett. Vi har egne linjer fra transformatorstasjonen på Moen. Tilførselen er meget stabil, vi har ikke hatt alvorlige brudd i de fire årene jeg har hatt ansvaret for ovnsproduksjonen, sier Landmo som også har ansvaret for bedriftens strømavtaler. I den sammenheng KONTROLL: I kontrollrommet viser tavlene hvor langt ovnene er kommet i prosessen og hvor stort strømforbruket er. 20 ae.no

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Inspirerte et samlet næringsliv

Inspirerte et samlet næringsliv Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 9 2012 årgang 19 Pulpit 2012: Inspirerte et samlet næringsliv Nando Parrado beveget og inspirerte et samlet næringsliv i regionen på historiens første Pulpit-konferanse

Detaljer

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft.

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Verdens beste kulisser Verdensmester tom stiansen forelsket seg i sima kraftverk. stålmenn i havgapet De tøffeste

Detaljer

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft Les også: Milliardkontrakt til ABB på ny kraftlink, Faglig arrangement for

Detaljer

kraftfullt2011 Grønn familie Fra kloakk til varme Ren energi av urenset kloakk Alltid beredt Sentralen som aldri sover

kraftfullt2011 Grønn familie Fra kloakk til varme Ren energi av urenset kloakk Alltid beredt Sentralen som aldri sover kraftfullt2011 Hafslund / kraft til å forandre 13 effektive måter å spare strøm på Grønn Fra kloakk til varme Ren energi av urenset kloakk Alltid beredt Sentralen som aldri sover familie Enkle tiltak som

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

TI ÅR MED VIND. LAKS PÅ KREDITT men genbankens mål er å overflødiggjøre seg selv.

TI ÅR MED VIND. LAKS PÅ KREDITT men genbankens mål er å overflødiggjøre seg selv. INNHHOLDER 4000 ÅR GAMMEL IS TI ÅR MED VIND Kine Ødegård (10) har vokst opp i en skog av vindmøller. Det har verken hun eller de aller fleste andre smølaværinger noe imot. Les mer i TEMA. LAKS PÅ KREDITT

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

People. Krafteventyret & POWER

People. Krafteventyret & POWER People & POWER ENERGILØFT I INDIA Der solen alltid skinner GRØNN TANK Norsk skog blir biodrivstoff NR. 2 2015 VI LEVERER REN ENERGI Krafteventyret Det hele startet med en liten foss. 120 år senere leder

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

LYSE. Internmagasin for Lyse Nr. 2 2013 SIDER. Milepæl for Lysebotn 2

LYSE. Internmagasin for Lyse Nr. 2 2013 SIDER. Milepæl for Lysebotn 2 Internmagasin for Lyse Nr. 2 2013 ny sentralnettlinje Milepæl for Lysebotn 2 viktig milliard-avtale bruker retningsstyrt boring Hurtiglader for elbil til fjells hever kompetansen LYSE SIDER Endelig fiber

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

SIDER LYSE. På vakt for lyse

SIDER LYSE. På vakt for lyse Internmagasin for Lyse Nr. 1 2013 SIkRER REgIonEnS morgenkaffe ÅRSRESultatEt 2012 REDaktøR går av EttER 14 ÅR lyse fiber banket Inn SEIER Et kundesenter I SæRklaSSE tid for lunsj LYSE SIDER På vakt for

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

lyspunktet Ny nettbutikk i TE side 6 Marit Bjørgen på besøk side 24 25 GWh ekstra fra Driva? side 28 eid av trøndere

lyspunktet Ny nettbutikk i TE side 6 Marit Bjørgen på besøk side 24 25 GWh ekstra fra Driva? side 28 eid av trøndere lyspunktet 2_2011 bedriftsblad for trønderenergi Ny nettbutikk i TE side 6 Marit Bjørgen på besøk side 24 25 GWh ekstra fra Driva? side 28 eid av trøndere 2 INNHOLD s. 3 Redaktørens spalte s. 4 Konsernsjefens

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #04 2013 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Dialog I forrige utgave av Relasjon skrev jeg en lederartikkel om våre verdier, hvor jeg blant annet kritiserte Statens Veg vesen. Lederen var såpass spissformulert

Detaljer

LYSE SIDER. Teknologi for framtiden. Stavanger-regionen kjemper om ledertrøyen innen smart teknologi.

LYSE SIDER. Teknologi for framtiden. Stavanger-regionen kjemper om ledertrøyen innen smart teknologi. LYSE SIDER INTERNMAGASIN FOR LYSE NR. 1 2015 Teknologi for framtiden Stavanger-regionen kjemper om ledertrøyen innen smart teknologi. 30 MILLIONER TIL FORSKNING Lyse støtter UiS med midler til IT-forskning

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO PERSPEKTIV 2014 RIGGER FOR JÆRVEKST INNHOLD Jærbefolkningen ventes å øke med 25 prosent

Detaljer