Spesialnummer JENTEBØLGEN 2007 PSYKISK HELSE SOMMERFOTO. DALENDE INTERESSE FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialnummer JENTEBØLGEN 2007 PSYKISK HELSE SOMMERFOTO. DALENDE INTERESSE FOR"

Transkript

1 Trygd: Grunnbeløpet i Folketrygden øker med en drøy tikrone om dagen. Forhandlingene har gitt en økning av grunnbeløpet i folketrygden på kroner, til kroner, fra 1. mai i år - eller ca. en drøy tier ekstra om dagen. Alderspensjonister og andre får med dette en inntektsøkning på 6,23 prosent. På årsbasis øker gjennomsnittlig grunnbeløp med 5,38 prosent, i følge en pressemelding fra departementet. PSYKISK HELSE side 3-4. Morgenuniversitetet side 5-7. INNLEGG OM SIRKULUS FRA NATT OG DAG. side 8. JENTEBØLGEN 2007 KIM-senteret stilte med 20+ deltakere på en nitrist og regnfull dag. Men på tross av dårlig vær så var humøret på topp blant deltakerne. Humøret ble ikke noe dårligere da de fant ut at 3 mannlige ansatte hadde lagd to pitstopper på veien med snacks og kaffe. Spesialnummer Dette numret er et spesielt høst nummer med presentasjon av de forskjellige avdelingene samt intervjuer med masse personer i KIM. SOMMERFOTO. Håper å få en egen foto-seksjon inn i neste nummer av KIM-Intern for jeg er sikker på at det er en del entusiaster som kan bidra med noe. Bilde : Linesøya i Solnedgang. DALENDE INTERESSE FOR PSYKISK HELSE Dramatisk færre nordmenn enn før mener at psykisk helse bør stå øverst på helseministerens dagsorden.

2 REDAKTØREN HAR ORDET : Huff, her sitter jeg med veldig dårlig samvittighet for at ikke KIM-Intern har kommet ut tidligere. Dette skulle egentlig være et vårnummer men nå er det jo høst alt så da blir det høstnummer i stedet. Hovedproblemet er at de fleste i redaksjonen er sykmeldt og borte for det meste så ting gikk litt tregere enn forventet, samt at jeg har heller ikke hatt mine beste dager. Men fra unnskyldninger til noe mer positivt, nemlig oppdatering om dette nummeret og andre tingster... Som det står når jeg skriver dette er nummeret nesten ferdig og jeg tror det vil bli et ganske flott et sådan. Det har skjedd en del på huset siden siste nummer og jeg oppfordrer alle til å sjekke ut hjemmesiden : brukerkompetanse.no som Lisa, Lina, Bård, Steinar, Stian og Vladimir har jobba med de siste måndene. Jeg tror dette vil bli en flott konferanse samt at hjemmesiden har blitt veldig flott også. Ellers så er det sommer modus her på KIM og folk er på ferie eller permittert så det er ganske så stille for øyeblikket. I REDAKSJONEN : Tom S. brandvik Eli M. Høvik Helge Brønmo PRODUKSJON OG ANSVARLIG UTGIVER : Kontoret Sigrund Grafi sk avdeling Vladimir Pronkin Stian Sandvik Redaktør Tom S. Brandvik TELEFON : ADRESSE : Fjordgata Trondheim INNHOLD : Psykisk helse... : side Morgenuniversitetet... : side Diverse innlegg... : side 08 Tier ekstra om dagen... : side 09 Dikt, elg og åpningstider... : side 10 Humorsiden m/fi lmanmeldelser... : side 11 Jentebølgen : side 12 KiM-senteret... : side Administrasjon Kontoret - Sentralbord - Grafisk Kafe Kontakt - Arbeid med Bistand RVT - Sirkulus - Data Slik synes jeg det føles når du er i jobbsøke situasjonen. Iallefall synes jeg det. Syntes det var et godt poeng å ta med denne i høstnummeret av avisen. Et lite feilsteg her så er denne katta hundefor (eller i min metafor så blir meg som arbeidssøker FUBAR (slå det opp om du itte vet hva det betyr ler )).

3 PSYKISK HELSE Barns psykiske helse kan være av avgjørende betydning for hele livsløpet. Barndommen er dessverre ikke like rosenrød for alle. Skolen kan spille en viktig rolle i forhold til barns psykiske helse, ikke som behandler, men som faglig og sosial læringsarena. Vi bør være opptatt av hvordan barn har det i livet sitt. Barns lykke avhenger både av oppvekstmiljø og forhold ved barnet, det vil si hvordan verden erfares og tolkes. Hvordan vi har det er et spørsmål som ikke er mindre viktig for barn enn for voksne. Livskvaliteten til barna kan være avgjørende for psykisk helse både på lang og kort sikt. Skolen skal bidra positivt til elevenes livskvalitet! Psykiske lidelser hos barn og unge er på mange vis lik psykiske lidelser hos voksne. De kan imidlertid kreve en annen tilnærming. Barn er ikke så bevisst egne tanker og følelser som de voksne. Mindre barn kan for eksempel ha vansker med å skille mellom følelser som redsel og sinne. elevsiden.no vil rette oppmerksomheten mot hva skolen kan gjøre når den står over for barn med psykiske problemer. Vi ser det som viktig at skolen og foreldrene sitter inne med tilstrekkelig informasjon om ulike psykiske lidelser. Enda viktigere er det at de voksne har vilje til og vet hvordan de kan omgås barn med psykiske vansker på en konstruktiv måte. Det er heldigvis ikke lenger fullt så mange myter og tabuer rundt psykiske lidelser, men dessverre blir nok fortsatt disse tilstandene regnet som mindre legitime enn fysiske skader eller sykdommer. elevsiden.no er opptatt av at overdreven vektlegging av psykiatriske diagnoser kan ha skyggesider. Dette gjelder for eksempel i tilfeller hvor de fleste av barnets handlinger blir forklart ut i fra en foreliggende diagnose. Det er viktig å understreke at barnet eller ungdommen har sitt særpreg og sin personlighet uansett diagnose. Det bør stilles realistiske krav og forventninger til ethvert barn eller ungdom. Vi hører ofte at disse barna er slik og slik allerede før diagnosen er stilt. Det kan være ulike grunner til barns atferd på skolen, den er ikke nødvendigvis utslag av psykisk sykdom. Barns atferd må ses i sammenheng med personlighet og oppvekstbetingelser. Aspergers syndrom Aspergers syndrom er en forholdsvis ny diagnose som har et klart slektskap med autisme. Forskjellen ligger blant annet i at intellektuelle og språklige ferdigheter er bedre hos barn med Aspergers syndrom enn hos autistiske barn. Hvordan kan skolen tilpasse opplæringen for elever med Aspergers syndrom? Angst hos barn og unge Angst er en ubehagelig følelsesmessig tilstand som det er lett å gjenkjenne seg i. Barn- og unges angst blir først symptomatisk når den hemmer daglige gjøremål. Hva er angst? Hva kan skolen gjøre for å tilpasse opplæringen for elever med angst? Depresjon hos barn og unge Alle vet hva det vil si å være trist og lei seg, også barn i skolealder. Tristhet er naturlig både som følelse og reaksjon, men ikke synonymt med depresjon. Hvordan kan skolen tilpasse opplæringen for deprimerte elever? Lykke Hvordan vi har det er et grunnleggende spørsmål for alle mennesker. Også elevene bærer preg av og er opptatt av dette spørsmålet. Skolen opptar en stor del av elevenes tid og det er derfor grunn til å anta at skolen kan bidra positivt til elevenes lykke, velvære og livskvalitet. Hva er lykke? Hva kan skolen gjøre for å bidra til elevenes lykke? Autisme Mange forbinder autisme med litt originale mennesker som har en til dels ekstrem spisskompetanse innenfor et eller annet sært område. Først og fremst mangler autister evne til å sette seg inn i hvordan andre mennesker tenker og føler og kommer dermed til kort sosialt. Mange autister har lærevansker. Hva er autisme? Hvordan kan skolen tilpasse opplæringen for elever med autisme? ADHD I et klasserom kan det være elever som oppfattes som urolige, uoppmerksomme eller impulsive. Noen svært impulsive, uoppmerksomme og overaktive elever får diagnosen ADHD.

4 Atferdsforstyrrelser Noen svært urolige eller aggressive barn kan ha atferdsforstyrrelser. De fleste barn har til tider en atferd som ikke blir akseptert av omgivelsene, men for barn med atferdsforstyrrelser dreier det seg om et mer gjennomgående problem. Barnehagen og skolen vil som regel være en kjempeutfordring for barn med atferdsforstyrrelser. Hva er atferdsforstyrrelser? Hva kan skolen gjøre for elever med atferdsforstyrrelser? Spiseforstyrrelser Mange ungdommer sliter med spiseforstyrrelser, noen med døden til følge. Det er et enormt trykk mot kropp og utseende i samfunnet. Tidligere ble vi verdsatt etter hvem vi var i slekt med og hvilken sosial klasse vi tilhørte. I dag kan det se ut som vi får verdi ut i fra hva vi presterer og hvordan vi ser ut. Hva er spiseforstyrrelser? Hva er skolens rolle i forhold til spiseforstyrrelser? Selvfølelse og selvtillit Foreldre og lærere bruker ofte selvtillit og selvfølelse som synonyme begreper. Dessverre er mange foreldre og lærere opptatt av å styrke barns selvtillit på en måte som ofte går på bekostning av selvfølelsen. Kilde Internett Sigrund Flere menn ringer Hjelpetelefon [ : Britt Randi Hanssen] I 2006 besvarte Mental Helse Hjelpetelefonen nesten anrop. Det er en økning på 37 prosent fra året før, og skyldes at de utvidet kapasiteten med en ekstra linje på kveldstid fra klokken 17 til 01 om natten. Hjelpetelefonen mottar svært mange telefoner fra mennesker som søker informasjon om hvor de kan henvende seg for å få hjelp til sine problemer. Samtidig oppgir rundt halvparten av innringerne at de er godt fornøyd med det offentlige hjelpetilbudet. Det er en bedring på 10 prosent, sammenlignet med Hvem ringer? Det er flere menn enn tidligere som ringer Hjelpetelefonen. Men likevel er kvinnene i flertall; i fjor var det 35 prosent menn og 65 prosent kvinner som ringte. Det er også blitt flere innringere under 30 år, mens det er blitt litt færre i den største gruppen; dem mellom 40 og 49 år. I forhold til innbyggertallet er det flest innringere fra Oslo, Telemark og Finnmark. Også Sør-Trøndelag ligger godt over gjennomsnittet. Hver femte som ringer er fra Oslo. - Dette kan forklares som et utslag av et storbyfenomen hvor en del sliter med ensomhet og dårlig sosialt nettverk, sier Mette Kammen, daglig leder for Mental Helse Hjelpetelefonen. Støtte og motivasjon Nesten halvparten av innringerne ringer først og fremst for å snakke om egne problemer. Rundt 30 prosent av dem som ringer forteller også at de sliter med depresjoner og angst. Ifølge Kammen er behovet for støtte og motivasjon i hverdagen den viktigste årsaken til at mennesker ringer til Hjelpetelefonen. - For mange blir Hjelpetelefonen et tilbud som kan hindre at ensomhetsfølelsen stiger til det uholdbare. Selvmordsforebyggende Ved fare for liv og helse kontakter telefonvaktene øyeblikkelig hjelp. Hjelpetelefonen har et godt samarbeid med legevakt, Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK), politi og akuttmottak, og formidler hjelp i akutte situasjoner. Ca 30 prosent av innringerne har forsøkt en eller flere ganger å ta sitt eget liv. Fakta Mental Helse Hjelpetelefonen er et lett tilgjengelig tilbud for personer som trenger noen å snakke med. Tjenesten skal bidra til å forhindre at problemer utvikler seg til alvorlige situasjoner og psykiske kriser, og skal gi opplysninger om offentlige og frivillige hjelpetilbud. Hjelpetelefonen skal også være i stand til å formidle akutthjelp via offentlig hjelpeapparat når det trengs. Nummeret til Hjelpetelefonen er: Kilde Internett Sigrund

5 Morgenuniversitetet Tirsdag Merkelige instrumenter med merkelige lyder med Jan Tore Svartrapmo Med utgangspunkt i hadde Jan Tore funnet fram til en mengde merkelige instrumenter. Visste du at den mest brukte innstrumentsagen er en 28`` tenorsag? Og at man også kan få kjøpt en 30`` barytonsag? Ølflaske-orgel og sigareske-gitar er andre merkelige instrumenter. I en grotte i Virgina ligger verdens største instrument, et Stalakpipeorgel. Det består av hammere som slår på dryppstenene i grotta. Konstruktøren skal ha brukt tre år på å finne fram til steinene med riktig frekvens! Torsdag Hverdagsmestring med Dagfinn Bjørgen. Referat fra foredrag og diskusjon i MU. I dag var temaet konfliktmestring, men som kjent fører gjerne samtalen til at temaet endrer seg litt underveis, så dette blir spennende lesning. Dagfinn har vært på seminar om hvordan man håndterer aggresjon på institusjoner, der verbal aggresjon kan virke skremmende i seg selv. Tidligere har vi tatt opp ett element i konfliktmestring, nemlig hva en konflikt er. I dag går vi videre og skal se på mellommenneskelige forhold i konflikter. Hva som skjer under en konflikt avhenger av ens egne erfaringer og tolkning av situasjonen. Det er gjerne sånn at de følelsene man får er ok, men reaksjonene sine må man jobbe med. En gitt konfliktfylt situasjon kan utløse minner man nesten ikke vet om. Hvis man vet hva man reagerer på, hvis man er kjent med seg selv, kan man få makt over situasjonen. Ofte tenker man jeg reagerer feil nå, altså aksepterer man ikke seg selv, eller det at man reagerer. Resultatet kan bli at man trekker seg unna, eller at man kjefter ut den andre parten i konflikten. Alle fortolker vi andre, og tenker over hvordan man skal være og hvordan man skal opptre. For eksempel skal man egentlig ikke vise følelser. Det fins uskrevne regler på hvor man viser følelser i begravelser er det greit å gråte (ellers kanskje ikke?). Man bruker fornuften, og tenker over dette. Men en ny kobling kan oppstå: den følelsen jeg får i en konflikt er ikke ok å ha fordi det ikke er ok å vise den. Man vil ha respekt, og man vil gjerne hevde seg selv samtidig. Man må på en måte jobbe med at det er ok å vise følelser og akseptere egne følelser. Man husker situasjoner man ikke vil oppleve på nytt. Man utvikler på en måte en radar på dette: der forsvarsreaksjoner kan komme momentant. Dessuten sammenligner man konfliktfylte situasjoner med tidligere situasjoner, og assosierer hva som har skjedd før med nåtidens situasjon. Et eksempel for de som mistrivdes i skolen: Skolegangen lukter ufyselig kritt også i voksen alder I farlige eller vanskelige situasjoner kommer disse forsvarsverkene opp. Et eksempel er mobbing i klasserommet det fortelles en historie om en lærer som dro fram de dumme elevene som dårlige eksempel i klassen. Det skal nevnes at dette før diagnoser som dyskalkuli (mattevansker) og dysleksi (ordblindhet) kom, og at denne læreren i dag angrer på dette. Alle lærere har jo en etikk utad, men hva som faktisk skjer i klasserommet er en annen sak. Mobber man for å hevde seg selv? Noen blir mobbet hele livet igjennom, og klarer ikke si til seg selv jeg skal ha et godt liv fordi de ser ikke noe godt liv foran seg. Man er avhengige av andre for å få aksept og snakke seg ut av opplevelsessekken. Opplevelsessekken er den bagasjen man har med seg fra før av og bringer inn i konfliktfylte situasjoner. Man kan enten grave seg ned i den, eller komme seg opp og fri. Det siste påstår Dagfinn at man ikke greier helt alene. Man sammenligner alltid situasjoner med tidligere situasjoner som sagt. Erting kan gå for langt, og begynne å ligne på mobbing man har opplevd før.det kan starte som spøkefullhet, man skal jo ikke være alvorlig hele tiden heller!

6 Men man har alltid en sårbarhet på noen punkter som kommer av tidligere opplevelser i konfliktfylte situasjoner. Er det mer mobbing i dag, eller bare leter man etter mobbing for tiden? Det er i hvertfall større fokus på mobbing i dag, kanskje er man på jakt etter situasjoner som minner om mobbing. På denne måten kan det som tidligere var uskyldig humor bli definert som mobbing. Men det handler om å sette grenser. Man må ha et system for å kunne ventilere, men må kunne tåle en spøk. Det er en balansegang. Tilbake til introduksjonen: Ved grensesetting i institusjoner, og konfliktfylte situasjoner, må den innlagte pasienten i situasjonen tenke seg om: er det jeg opplever reelt? Hvis man føler seg invadert, er det lett å ty til fysisk motsvar. Pleierne kan ikke det, de snakket på seminaret Dagfinn var på ut om frykten, det å måtte stå der og oppleve slike situasjoner. Det er vanskelig å sette grenser for andre. Når føler man seg krenket? For å bruke det ordet. En innleggelse er per definisjon en krenkelse. Man må forhandle. Både pasient og pleier må være med. Kanskje greier man å snakke seg ut av situasjonen, eller bare snakke rundt den? Pleierne prøver å finne ut hva pasienten reagerer på. Man må ta opp mage basicfølelser på lukkede eller skjermede avdelinger. Rett og slett fleksibel bruk av tydelig grensesetting. Det utrykket ble godt likt og kan brukes på mye! I samfunnet er man i fare for å krenke andre når man er i en maktposisjon. Det gjelder å sette tydelige grenser, uten å skyve folk fra seg. Et annet godt poeng er at det er kulturbetinget hva man gjør i situasjoner. På en skjermet avdeling kan det være kultur på dette med skjerming å unngå konfliktfylte situasjoner, for eksempel; vil pasienten ut å spille fotball, så er det ut å spille fotball på plenen, prate litt og så inn igjen. På en annen skjermet avdeling er det låste dører som er skjerming. I bunn og grunn går det ut på hvordan man håndterer situasjoner, kulturen på en arbeidsplass bestemmer dette. Man må ha en kultur på hvordan håndtere mobbing for eksempel. Det bør være tydelig at her har vi nulltoleranse på mobbing! Fredag I dag deles det ut kalendere og det gies to viktige beskjeder. Det er påmeldingsfrist til bespisning etter Jentebølgen den 1. juni. Og Lisa har fått beskjed om at konferansen til Mental Helse støttes med fra Helse og Sosialdepartementet, dessuten fra Bjugn og Orkdal kommune. I dag er temaet Kvinnelig Oppfinnere med Rune Gjævram. Nå, hvem vet noe om kvinnelig oppfinnere? Det kommer ingen svar. Men vi er inne på en spennende reise i tid og teknologi. Vi begynner med tidlige greske oppfinnere. De ble ikke tillatt å være i det offentlig rom på grunn av den greske kulturen på denne tiden. Derfor ble gjerne oppfinnelsene deres tilskrevet menn. Rune nevner Theano, som levde ca 600 før Kristus og var Pythagoras kone. Hun jobbet med barnepsykologi, astronomi, fysikk og matematikk og arbeidet mye med Det gyldne snitt. Videre også to andre som levde ca 100 år senere, Aglaonike og Aglodike som levde ca 400 f. Kr. Sistnevnte ble nesten dødsdømt på grunn av sitt arbeide. Vi er kommet til 370 etter Kristus. Hypatia jobbet med matte, filosofi og astronomi og oppfant to viktige ting: Plane astrolobe, som er et navigasjonsinstrument, og hydrometeret, som måler en væskes relative tetthet eller egenvekt (g/cm2). Videre også et instrument for måling av vannstand og et system for destillering. Hun ble myrdet i år 415 av en gruppe munker på grunna av sin ny-platonske tro. Rune hopper nå fram i tid, til Vi er forbi tidlig kristen tro, midderalderen har vært, og opplysningstiden er begynt. Sybilla Masters ble født i 1720, i Amerika, og hun er den aller første afroamerikanske oppfinneren! Hun lager en metode for å behandle mais, som var en stor industri (og fortsatt er det). Så til Ada Lovelace, en britisk dame, som levde fra Hun var verdens første programmerer, og jobbet med verdens første mekansike regnemaskin. Ferden går fra Ada Lovelaces fysikk og matematikk, videre til Amada T. Jones som tok patent på en oljebrenner til bruk på oljerigger for å brenne overskuddsolje, til Madame C. J. Walker, som tok patent på rettetangen. Hun var også afroamerikaner og bygde opp et eget firma med 3000 ansatte på det meste. Ei driftig dame som styrte alt i firmaet selv! Fra fysikk, til navigasjon, videre til programmering på 1800-tallet. Det er mange viktige oppdagelser som er gjort av damer. Vindusviskerne for eksempel, eller hermetikkboksen, oppvaskmaskinen (som i 1886 fungerte likedan som den gjør i dag). Beulah Henry levde fra og ble kalt Lady Edison med god grunn. Damen hadde i alt 110 oppfinnelser og 49 patenter.

7 Hun hadde det med andre ord travelt! Dessuten hadde hun masse patent på leker. En ting som er verdt å merke seg er at først i 1790 kunne kvinner ta patent på oppfinnelsene sine. Men fortsatt var de ikke tillatt å eie noe etter loven. Så de kunne ikke tjene noe på oppfinnelser, kunne ikke inneha eiendom, så hva var poenget da? Flere navn er verdt å merke seg, når vi nå nærmer oss moderne tid. Hedy Lamarr, som levde fra , var en berømt skuespillerske, men også oppfinner. Hun tok patent på et hemmelig kommunikasjonssystem som hoppet mellom radiofrekvenser. Den samme teknikken er i bruk i dag, i trådløs teknologi. Til sist: Stephanie Kwolek, født 1923, oppfant kevlar og tok patent på det. Det er et syntetisk stoff som er 5 ganger sterkere enn stål, det er rustfritt og lett. Blant annet brukes det i dag i skuddsikre vester, fallskjermer og mer. Hun er en av de kvinnene Rune nevner som er med i National Inventors Hall of Fame. Er du interessert i å vite mer? Ta kontakt med Rune som har laget et uhyre intressant kompendium, eller kontoret som kan kopiere opp et til deg! Astrolabe. DALENDE INTERESSE FOR PSYKISK HELSE Dramatisk færre nordmenn enn før mener at psykisk helse bør stå øverst på helseministerens dagsorden. Nordmenn anser psykisk helse som mye mindre viktig i år enn i fjor. Bare 6 prosent av de spurte i Pfizers undersøkelse ville nå ha konsentrert seg om psykisk helse hvis de fikk være helseminister for en dag, mot 13 prosent i fjor. 6 prosent er altfor lavt, mener Sunniva Ørstavik, leder av Rådet for psykisk helse. Dette betyr at vi har en stor jobb å gjøre for å informere folk om at det er mange uløste oppgaver, spesielt for barn og unge. Vi må få med oss opinionen på å forstå at dette er en kjempeviktig oppgave som angår oss alle, sier hun. At eldreomsorg er det flest ville ha prioritert, er uttrykk for at vi alle vet vi skal bli eldre og at alle har eldre slektninger, mener Ørstavik. Men heller ikke psykisk helse er noe som bare angår en liten gruppe, understreker hun. Psykisk helse er nå nede på tredjeplass over det nordmenn mener helseministeren bør være mest opptatt av, til tross for at flere rapporter viser at det må gjøres store grep i psykiatrien. Det myndighetene og helseministerne er opptatt av, får også stor gjennomslagskraft i befolkningen, mener Grete Aasved i Pfizer. Helseminister Sylvia Brustad er mest opptatt av overvekt, og nå er debatten i psykiatrien nesten fraværende, sier hun. Også hva media skriver om, påvirker folk, og nordmenns bekymring for om det psykiatriske tilbudet var godt nok, steg etter for eksempel trikkedrapet i Oslo, påpeker Aasved. Kilde : Dagsavisen 7.mai 2007

8 DIVERSE INNLEGG. TOM RUSTAND Så glad jeg har kjent deg Tom Kjære Tom storebamsen Tommen med det store hjertet bamsen med en utstrakt hånd du løftet så mange, og bar oss et stykke på vei alltid der, alltid du fortjener så mange ord og jeg fi nner så få du visste ikke hvor stor plass du hadde i våre liv i våre hjerter Vi sa det aldri til deg Jeg sa det aldri til deg Og nå...det er så kaldt nå Tom Tommen min det er jo helt umulig, det kan ikke ha skjedd Tommen med det glade smilet glade bamse som et barn Nå er dagen min begynt del av meg er borte ble borte i din lange natt Jeg sa det aldri til deg så stort et hjerte, så stor en varme så stor en ensomhet Si det til meg mens jeg lever Brit Suksess er å gå fra fi asko til fiasko uten å miste entusiasmen. Winston Churchill

9 TIER EKSTRA OM DAGEN Trygd: Grunnbeløpet i Folketrygden øker med en drøy tikrone om dagen. (av Håkon Mosseby, Byavisen 29.mai 2007) - Et svært godt trygdeoppgjør, som sikrer pensjonistene økt kjøpekraft og en god inntektsutvikling i 2007, sier Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding. Forhandlingene har gitt en økning av grunnbeløpet i folketrygden på kroner, til kroner, fra 1. mai i år - eller ca. en drøy tier ekstra om dagen. Alderspensjonister og andre får med dette en inntektsøkning på 6,23 prosent. På årsbasis øker gjennomsnittlig grunnbeløp med 5,38 prosent, i følge en pressemelding fra departementet. - Med dagens lave prisstigning gir dette et betydelig løft i pensjonistenes inntekter. Jeg er svært fornøyd med resultatet, sier Hanssen. Behersket optimisme I pensjonistenes rekker råder det behersket glede, selv om også de fikk økninger i årets oppgjør. Men de ønsket seg mer. - Dessverre fikk vi heller ikke denne gang gjennomslag for vårt krav om et ekstraordinært løft for minstepensjonistene, sier forhandlingsleder for Pensjonistforbundet, Harry Jørgensen, i en kommentar til oppgjøret. Etter forslaget til ny regulering vil minstepensjonene i folketrygden bli kroner for enslige, og kroner for ektepar og samboende. Dette innebærer en årlig økning i pensjonene på henholdsvis kroner for enslige, og kroner for ektepar og samboende. Resultatet innebærer at en pensjonist som i dag har en pensjon på kroner, får økt sin årlige pensjon til kroner. For en pensjonist som tjener kroner øker den årlige pensjonen til kroner. Unio godt fornøyd - Vi er godt fornøyd med årets trygdeoppgjør, sier Erik Orskaug, som har ledet Unios forhandlingsdelegasjon. Unio er hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede. I følge en pressemelding fra Unio kompenserer oppgjøret for et etterslep på 0,6 prosent i 2006 og gir en vekst for inneværende år på 4,75 prosent, som tilsvarer regjeringens anslag på lønnsveksten i år. Lovnad om levekårsundersøkelse Både staten og organisasjonen skal etter forhandlingene samarbeide om kartlegge utviklingen i levekår og inntekt for minstepensjonister og unge uføre. Resultatet av undersøkelsene vil bli brukt når regjeringen skal behandle budsjettet. Norsk Pensjonistforbund er fornøyd med det generelle tillegget som er i samsvar med Stortingets retningslinjer fra 2003, og ser mulighetene som ligger i denne levekårsundersøkelsen. Foruten Norsk Pensjonistforbund, har staten forhandlet med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), LO, Unio, Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), Akademikerne og Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO).

10 ORKIDÊEN Syriner, - en blomsterskur! En ungdom under en blomstrende gren. En ungmø gjemt i et blomsterbur venter på én. Som Eva -, mindre kan ikke gjøre det: Søndagskledd, - både av ytre og indre... Vent, - han kan høre det! NÅR DET BLIR SOMMER... spiser sikkert elgen masser av is, når vi ikke ser det? Iallefall tror jeg de trøstespiser, for elgjakta nærmer seg... Men det kan hende jeg tar feil, kanskje gjør de dette om vintern. Og som sommern trener de sprintern! Tom B. Hun ser ham og roper hans navn og fl yr som en gnist i hans favn. Frisk som en blomst fra et bed stuper hun ned over hans kne. Og kjolen slår ut som en vill orkidé. Der ville han kysse en munn, men her, med en favnfull av ynde, hvor skal en stakkar begynne -? Så kysser han kun blomsten og kjolen og kvinnen blåst i hans armer av vinden. Herman Wildenvey Åpningstider : Mandag - Fredag Torsdag Helger Middag serveres fra Hobbyrommet : Mandag Onsdag FRYKT Frykt ikke meninger frykt det meningsløse Frykt ikke holdninger frykt det holdningsløse for den som alltid er likeglad trår på de svakeste... Christina B UKEDAG : Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Morgenuniversitetet TEMA : Presentasjon avdelinger Arbeidsrelaterte tema Diskusjonsforum Hverdagsmestring Kultur

11 HUMORSIDEN. MÅNEDENS FILMANMELDELSER : SHOOTER (Mark Wahlberg, Danny Glover) Kritikk : Tom B. NEXT (Nicholas Cage, Jessical Biel) Kritikk : Tom B. THE COVENANT (Steven Strait, Laura Ramsey) Kritikk : Tom B. BREACH (Ryan Phillipe, Chris Cooper) Kritikk : Tom B.

12 JENTEBØLGEN 2007 HVA ER JENTEBØLGEN? Dette er Norges største løpsserie for kvinner. Distansen er 5 kilometer - her kan du løpe, jogge, gå eller kanskje alt på en gang? Få med venninner og kolleger, bestemødre og døtre, naboen eller mora di - og bli med! * Fysisk aktivitet på kvinners premisser * Et mosjonsløp på 5 km * Et årlig arrangement * For jenter i alle aldre * Et landsomfattende tilbud * Et løp uten tidtagning eller prestasjonskrav * Sosialt og gøy - uten høye ambisjoner * Tradisjon og motivasjon KiM-senteret stilte... med 20+ deltakere på en nitrist og regnfull dag. Men på tross av dårlig vær så var humøret på topp blandt deltakerne. Humøret ble ikke noe dårligere da de fant ut at 3 mannlige ansatte hadde lagd to pitstopper på veien med snacks og kaffe. Etter at alle KiM-daman hadde passert første pitstop, tusla jeg, Jan og Lasse over Elgeseterbrua og ned under broa for å søke dekning fra regnet på den andre pitstoppen. Jeg må virkelig si det tok sin tid før gjengen dukka opp på ander runde (men så måtte de gå mye lengre enn vi hadde trodd). Etter endt løp... dro flertallet av deltakerne ut på New China Garden Szechuan Restaurant i Olav Trygvasonsgt.20 og spiste middag. Rundt 20 deltakere hadde meldt seg på middagen noen uker i forveien og kunne kose seg inne i regnværet etter en lang tur rundt omkring Trondheim sentrum.

13 LITT OM SELVE KIM-SENTERET KIM-senteret ble i 1998 stiftet for å utvikle en helhetlig forståelse for rehabilitering av mennesker med psykiske problemer og lidelser. Stifteren, interesseorganisasjonen Mental Helse Sør- Trøndelag, hadde i mange år samlet sine medlemmers erfaringer og ønsker om innhold i egen rehabilitering og attføring. Denne erfaringsbaserte kunnskapen og all tilsvarende kunnskap samlet i de årene stiftelsen har eksistert, ligger til grunn for alt arbeid i KIMsenteret. Samfunnet deler fortsatt inn tiltak for mennesker i en tilfrisknings-prosess inn i 1) Sykdom med behandling, 2) Rehabilitering og 3) Attføring. På tross av at en i inkluderende arbeidsliv nå etterhvert tenker helhetlig forløp med tidlig gjennopptak av aktivitet er ikke dette innført i rehabiliteringsforløpet for mennesker med psykiske problemer utenfor arbeidslivet. KIM-senterets mål er å utvikle brukerperspektivet. Brukernes erfaring viser at det beste er at denne prosessen gjennomføres som ett løp hvor den enkelte kommer i aktivitet så tidlig som mulig. Den ene fasen bør automatisk gå over i neste etterhvert som en er klar for det. Dette innebærer også at noen kanskje må ta pauser i rehabiliteringsforløpet, for eks. på grunn av midlertidig forverring av sykdommen. Likemannsarbeid er sterkt vektlagt fra det offentliges side. Interesseorganisasjonene fra og av funksjonshemmede har drevet slikt arbeid i årtier og får nå offentlige midler til dette. Erfaringene fra likemannsarbeidet ble lagt til grunn da KIM-senteret ble utviklet for gruppen mennesker med psykiske problemer og lidelser. Erfaringsutveksling for å få bedre grunnlag for mestring i å leve et godt liv med psykiske problemer er en av de viktigste grunnsteinene i KIMsenteret. Alle som ønsker å prøve ut eller øve opp arbeidsevnen sin skal kunne benytte seg av KIM-senteret, -ikke bare de som har fått godtkjent attføring av NAV. Dette samarbeider KIM-senteret også med all andre instanser innen det offentlige som har ansvar for mennesker med psykiske problemer sin behandling og rehabilitering. Alle kan søke inn deltakere for arbeidspraksis. Det er også anledning for den enkelte å søke seg inn på egen hånd. Arbeidsledighet, problemer med skolegang og sosiale problemer kan også gi psykiske problemer. Derfor er også dette en målgruppe vi tar inn som medarbeidere hvis de ønsker å prøve seg hos oss. Målet for alle som søker seg til KIM-senteret er å komme ut i jobb. Vi legger derfor opp arbeidspraksisen slik at den skal passe til det ordinære arbeidsliv når det gjelder muligheter for yrkesvalg etter endt opphold hos oss. Daglig leder : KIRSTI REKDAL Koordinator : ELISABETH PAULSEN Koordinator : CHRISTINA BERGLUND Koordinator : JAN LASSEN (PS : Bildet er arrangert.)

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet

POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet 9 2 POST MORTEM II (UTRØSTELIG) DET HENDER DET HENDER NOE UTENKELIG UGJENOPPRETTELIG BLI, BLI JEG SA DET ALDRI DU ER VAR UMISTELIG Av Nattmanet......................................................................

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007.

Bruker Spør Bruker. Steinkjer Kommune. 2006/2007. Bruker Spør Bruker Steinkjer Kommune. 2006/2007. 2 Brukerstyrt Senter i Midt-Norge 2007. Heidi Westerlund. 3 4 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for Bruker spør Bruker i Steinkjer... 5 Om rapporten... 6 Dialogkonferanse

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57.

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57. CP bladet Nr. 3 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Elisabeth: Nå vil jeg jobbe! Se side 6 Alle føtter trenger godt stell! Se side 19 Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 CP bladet

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer