alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING"

Transkript

1 Komfort alt-i-ett til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING

2 Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling Bærekraftige energiløsninger til bruk i boliger og forretninger 2

3 3 Du og kundene dine har bestemt dere for å bytte til et energieffektivt varmesystem som produserer lave utslipp av CO 2. Daikin Altherma er et totalt boligoppvarmings- og varmtvannssystem som er basert på varmepumpeteknologi fra luftkilde. Det representerer et fleksibelt og kostnadseffektivt alternativ til fossilt brennstoff. Det har også et valg for kjøling.* De innebygde energieffektive egenskapene til Daikin Altherma gjør den til en ideell løsning for redusert energiforbruk og lave CO 2 -utslipp. Varmesystemet med høy og lav temperatur gir optimal komfort. Varmepumper med høy energieffektivitet med avansert kompressorteknologi overfører ubrukt og uuttømmelig varme fra luften i omgivelsene til anvendbar varme, enten som del av det totale klimakontrollsystemet eller for å varme opp vann til boligbruk. Dessuten er systemet enkelt å installere. *Daikin Altherma kjølealternativ er tilgjengelig for varmesystemer med lav temperatur (gulvvarmesystem, konvektorvarmepumper). og effektive

4 4

5 5 Tilby kundene dine fordelene med Daikin-teknologi 6 De beste energieffektive løsningene for enhver bruk 10 Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling til nye hus 12 Delt system: Ute 14 Integrert gulvmontert innedel 18 Veggmontert innedel 20 Varmtvannstank til boligbruk 21 Enkel kontroll 22 Helstøpt system: Bare utedel 25 Varmtvannstank til boligbruk 26 Enkel kontroll 27 Konvektorvarmepumpe 28 Solfanger-tilkobling 29 Oppvarming og varmt vann til boligbruk til renovering 30 Ute- og innedel Delt system Varmtvannstank til boligbruk 36 Solfanger-tilkobling 37 Enkel kontroll 38 Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling Den fleksible løsningen til bruk i boliger og forretninger 40 To kombinerte Daikin-teknologier 44 Varmtvannstank til boligbruk 46 Enkel kontroll 47 Konvektorvarmepumpe 48 Velgerverktøy 50 Programvare for valg og simulering til nye hus og renovering 53 Programvare for valg og design til boligblokker og samlet boligbygging 53 Tekniske spesifikasjoner 54

6 6 Tilby kundene dine fordelene med Daikin-teknologi 1. ENERGIEFFEKTIV DRIFT Luft til vann varmepumpe fra Daikin Altherma benytter en bærekraftig energikilde. Den utvinner faktisk varme fra den utvendige luften. Systemet består av en lukket krets som inneholder et kjølemedium. Det skapes en termodynamisk syklus gjennom fordamping, kompresjon, kondensering og ekspansjon. En varmepumpe "pumper" varme fra et lavt til et høyere temperaturnivå. Varmen som økes overføres til varmefordelingssystemet (gulvvarme, radiatorer med lave temperaturer, konvektorvarmepumper og/eller viftekonvektorer for oppvarmingssystemer med lave temperaturer og radiatorer for høye temperaturer til oppvarmingssystemer med høye temperaturer) i boligen via en varmeveksler. To grunnkonsepter for varmepumpeteknologi 1/5 4/5 omgivelsestemperatur elektrisitet Avhengig av modellen og forholdene, så leverer en Daikin Altherma varmepumpe ca. 5 kwt med anvendbar varme for hver kwt med elektrisitet den forbruker. Dette betyr at ca. 4/5 av varmen som trengs er gratis! Snakk om en god investering! 100% energi COP (ytelseskoeffisient) eller forsterkningsfaktor COP indikerer mengden av anvendbar varme som varmepumpen leverer for hver kwt elektrisitet som varmepumpen anvender. Dette tallet er avhengig av temperaturen inne og ute, og er derfor bare en selektiv indikator. SPF (sesongbetinget ytelsesfaktor) eller ytelsesfaktor på varmepumpesystemet SPF tar i betraktning både energiforbruket til varmepumpesystemet så vel som forbruket på tilleggsutstyret, slik som pumper, gjennom hele oppvarmingssesongen.

7 7 Miljømerke Daikin er den første produsenten som mottar Miljømerket for varmepumper! Daikin Altherma med lav temperatur for gulvvarme mottok EU Miljømerke* fordi den har en høyere energieffektivitet og en lavere innvirkning på den globale oppvarmingen enn andre varmepumpeprodukter i sin klasse. BE/31/001 * Skann denne QR-koden for mer informasjon og den siste oversikten over sertifiserte produkter på daikin.eu Luft som fornybar energikilde Det europeiske RES-direktivet* anerkjenner luft som en fornybar energikilde. Et av målene i dette direktivet er at innen år 2020 må 20 % av den totale energiproduksjonen komme fra fornybare energikilder. Som et resultat av dette lages det i dag flere varmepumper som skal være tilgjengelige for privathusholdningene. * EU objektiv COM (2008) /30 siste utgave Fornybar, uuttømmelig energi med solfangere Sammen med solfangere, bruker Daikin Altherma termisk energi fra solen som vil holde det gående i enda fem milliarder år. VISSTE DU AT? Daikin har satt opp et antall kontrollsteder (i Skandinavia, Portugal, Frankrike, Belgia, ) der Daikin Altherma er blitt testet under totalt forskjellige klimaforhold. Det er oppnådd stor tilfredshet med Daikin har erfaring med varmepumpe Daikin har mer enn 50 års erfaring med varmepumper, og leverer mer enn én million av dem til privathusholdninger, butikker og kontorer hvert eneste år. Denne suksessen har ikke bare kommet av seg selv: Daikin har alltid hatt banebrytende teknologi og målet deres er å gi nøkkelferdig komfort. Det er bare en markedsleder som kan garantere deg dette nivået av service og kvalitet! økt komfort, stabil innetemperatur, lavt energiforbruk og alltid tilgjengelig varmt vann uansett værforhold på kontrollstedene.

8 8 Kalkulator for energisparing Gå til ecocalc.daikin.eu og se hvordan en Daikin Altherma varmepumpe sparer både løpende kostnader og CO 2 -utslipp. * Simulering av et nybygget frittliggende hus (rom på loft) med lavtemperaturkilder, for 4 mennesker og en oppvarmet flate på 125 m 2, som tar belgiske forhold i betrakting, en elektrisitetspris på 0,17 EUR/kWt og en gasspris på 0,06 EUR/kWt. 2. DAIKIN ALTHERMA: DET ØKONOMISKE ALTERNATIVET Daikin Altherma varmer opp til 5 ganger mer effektivt enn et tradisjonelt oppvarmingssystem basert på fossilt brennstoff eller elektrisitet, og oppnår en utmerket koeffisient på ytelsesmåling (COP) på 5.04*. Ved å anvende varmen i luften utenfor, bruker systemet langt mindre energi mens kunden fremdeles kan nyte et stabilt og behagelig komfortnivå. Vedlikeholdsbehovet er også minimalt og gjør de løpende kostnadene lave. Takket være inverterteknologien, blir energisparingene enda større. 3. LAVT CO 2 -UTSLIPP Daikin Altherma produserer ingen direkte CO 2 -utslipp, så du kan personlig bidra til et bedre miljø. Pumpen anvender elektrisitet, men selv uten fornybar elektrisitet er fremdeles utslippene av CO 2 mye lavere enn varmtvannsbeholdere som anvender fossilt brennstoff. *EHV(H/X)04C ELLER EHB(H/X)04C MED ERLQ004CV3 TA DB/WB 7 C/6 C LWC 35 C (DT=5 C)

9 9 4. LAV INSTALLASJONSKOSTNAD Daikin Altherma tar varme fra luften. Det er ikke nødvendig med graving eller grøftearbeid. Både ute- og innedelene er kompakte. Utedelen kan enkelt plasseres utenfor enhver bygning, inkludert leiligheter. Uten flammer eller røyk det er ikke behov for en skorstein eller konstant ventilasjon i rommet der Daikin Altherma-enheten skal monteres. 5. FAMILIEVENNLIG Daikin Altherma fungerer uten olje, gass eller andre farlige stoffer, som på denne måten reduseres faren som er assosiert med disse. Dessuten trenger du ikke en gassforbindelse eller en brenseltank. Ingen fare for forgiftninger, lukt eller forurensing fra tanker som lekker.

10 10 De beste energieffektive løsningene for enhver bruk: Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling til nye hus Daikin Altherma oppvarmingssystem med lav temperatur Delt system: inne- + utedel Helstøpt system: bare utedel Varmekilder Gulvvarme Radiatorer med lav temperatur Konvektorvarmepumper Viftekonvektorer Ekstra Solfanger-tilkobling for produksjon av varmt vann p. 12

11 11 Oppvarming og varmt vann til boligbruk til renovering Daikin Altherma oppvarmingssystem med høy temperatur for utskifting av tradisjonelle varmtvannsbeholdere Varmekilder Radiatorer med høy temperatur Ekstra Solfanger-tilkobling for produksjon av varmt vann p. 30 Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling til bruk i boliger og forretninger Et modulsystem som kombinerer VRV-teknologi med den energieffektive Daikin Altherma varmepumpeteknologien Varmekilder Gulvvarme Radiatorer med lav temperatur Konvektorvarmepumper Viftekonvektorer p. 40

12 Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling til nye Daikin Altherma tilbyr to systemer med lav temperatur som begge tilbyr oppvarming og kjøling, inkludert et vannsystem for vann til boligbruk som inneholder det samme utvalget av tilbehør.

13 hus 13

14 14 Delt system Enten det er et nybygget hus eller et eksisterende lavenergihus, gjør Daikin Altherma med lav temperatur delt system det mulig med helt integrerte komponenter for total klimakontroll. Vil du velge en integrert gulvmontert innedel til oppvarming og varmt vann til boligbruk, eller gå for en veggmontert innedel? Har huset gulvvarme, eller konvektorvarmepumpe? Kommer elektrisiteten fra lysnettet, eller fra en fornybar miljøvennlig kilde som solenergi? For alle disse situasjonene, er Daikin Altherma lavtemperatursystem en totalløsning for kundene dine. Konvektorvarmepumpe Soltilkobling(ekstrautstyr) Varmt vann til boligbruk Utedel: 4, 6, 8 kw og 11, 14, 16 kw Integrert innedel Gulvvarme

15 Daikin Altherma med lav temperatur 15 4 helt nye fordeler Beste sesongeffektiviteter, gir de største besparelsene på løpende kostnader Med mange års erfaring med luft-til-vann varmepumpe og over enheter installert i Europa, strever vi kontinuerlig etter å forbedre ytelsen til Daikin Altherma. Dette oppnår vi ved et konstant fokus på å begrense elektrisk tilførsel gjennom hver nye prosess med produktutvikling, som resulterer i ytterligere reduksjon av løpende kostnader. Passer perfekt til nybygg, så vel som lavenergihus Daikin Altherma med lav temperatur er helt forbedret til å oppfylle effektivitet, komfort og anvendelse i nybygde hus. I tillegg tilbyr det utvidete produktutvalget den perfekte løsningen for lavenergihus, også for meget lav varmebelastning. Integrert oppvarming og varmtvannsenhet, sparer installasjonsplass og tid Den nye Daikin Altherma med lav temperatur på integrert innedel er en gulvmontert varmepumpe inkludert varmtvannstank til boligbruk (tilgjengelig i 180 l og 260 l). Dette gjør at den er enklest og raskest å installere når det trengs varmt vann til boligbruk, og gir den største oppvarmingseffektiviteten og komforten for varmt vann til boligbruk for sluttbrukeren i en kompakt, slank design. Når man foretrekker varmt vann til boligbruk i kombinasjon med Daikin Altherma med lav temperatur, er den integrerte innedelen den beste løsningen, for installatøren og sluttbrukeren! En veggmontert innedel er også tilgjengelig, for å tilby den beste løsningen i spesifikke situasjoner, f.eks. når det ikke trengs oppvarming av varmt vann til boligbruk eller når man foretrekker en kombinasjon med termisk solenergi. Nytt kontrollpanel: enkelt å bruke, starte opp og utføre service Daikin Altherma med lav temperatur er utstyrt med et nytt brukergrensesnitt. Oppstart, service og dag-til-dag drift blir direkte flerspråklig og grafisk brukergrensesnitt som vises i full-tekst, enkelt å navigere i menyen og intelligente kontrollfunksjoner.

16 16 1. UTEDEL: PASSER FOR ALLE KLIMAER, SELV I DE VANSKELIGSTE VINTERFORHOLDENE Daikin er kjent for sin kunnskap når det gjelder frostbeskyttelse av sine varmepumper. Utedelene er spesielt designet for å unngå problemer med at det bygger seg opp is, selv i de vanskeligste vinterforholdene. Daikin Altherma med lav temperatur har en garantert drift ned til en utetemperatur på -25 C. Dette sikrer tilstrekkelig varmepumpedrift selv i de kaldeste klimaer. 1 Utvalget på 4-8 kw av Daikin Altherma har et spesialdesignet kabinett for å unngå faren for isdannelse på konvektoren på utedelen. Utedelen har en fritthengende konvektor, som sikrer at det ikke samler seg is i det nedre området påutedelen. Dette er nøkkelen for å tilby egnet frostbeskyttelse og har i tillegg fordelen av at det ikke trengs noen elektrisk bunnplatevarmer. Utslippsgrillen er også spesialdesignet for å unngå at det samler seg is. Denne tilfredsstillende frostbeskyttelsen resulterer i ett produkt som tilbys over hele Europa, fra Spania i sør til Finland i nord. Ny utslippsgrill

17 Daikin Altherma med lav temperatur Utvalget på kw av Daikin Altherma har spesiell frostbeskyttelse for å unngå faren for isdannelse på konvektoren til utedelen. Passasje av varm gass: Varmt gassholdig kjølemedium kommer fra kompressoren og flyter gjennom bunnplaten for å holde sokkelen fri for is og alle dreneringshullene åpne Underkjølingspassering: Før kjølemediumrøret blir delt av fordeleren til hårnålene, flyter det kjølemedium gjennom bunnen av konvektoren for å holde denne nedre delen fri for is Det er bare montert en bunnplate med liten kapasitet (35 W) på utvalget av ERLQ-C, med smart driftslogikk som bare fungerer under frostsykluser. Dette sparer rundt 90 % av elektrisitetsforbruket sammenlignet med et tradisjonelt varmepumpesystem med en termostatisk kontrollert bunnplatevarmer. Rør med varm gass Fordeler Forsegling Underkjølingspassering

18 18 2.a INTEGRERT GULVMONTERT INNEDEL: ENKLESTE OG RASKESTE INSTALLASJON, INKLUDERT VARMT VANN TIL BOLIGBRUK Varmtvannstank i rustfritt stål til boligbruk er inkludert i enheten, med alle koblinger mellom varmepumpemodulen og tanken fabrikkmontert. Dette gjør at installasjonen er rask sammenlignet med en tradisjonell klargjøring (veggmontert med separat varmtvannstank til boligbruk) med bare vann og kjølemediumrør som skal kobles til. Alle hydrauliske komponenter er inkludert (sirkulasjonspumpe, ekspansjonstank, reserveoppvarming, osv.) Trenger ikke å se etter tredjeparts komponenter. Det elektriske PCB-kretskortet og hydrauliske komponenter er tilgjengelige fra fronten. Dette sikrer at det er lett å foreta service og unngår faren for skade på elektriske komponenter på grunn av vannlekkasjer. Alle vann og kjølemediumkoblinger er på toppen av enheten, og sikrer enkel tilkobling og tilgjengelighet. Dette betyr at det ikke trengs tilkoblinger på baksiden av enheten, og fører til mindre gulvplass til installasjonen. Komponentene er tilgjengelige fra fronten

19 Daikin Altherma med lav temperatur 19 Takket være designen med alt-i-ett, er installasjonsplassen minimert både når det gjelder gulvplass og høyde 1 Sammenlignet med den tradisjonelle delte versjonen for en veggmontert innedel og separat varmtvannstank for boligbruk, reduseres plassen som trengs for installasjon av den integrerte innedelen. Hydroboks DHW-tank mm VS Plassen er redusert med mer enn 30 % 580 mm X 370 mm 950 mm + X 728 mm 600 mm mm Mindre gulvplass: Med en bredde på bare 600 mm og en dybde på 728 mm, tar den integrerte innedelen en liten gulvplass sammenlignet med andre husholdningsapparater. Mindre gulvplass til installasjon: Det trengs nesten ingen sideklaring, og det trengs ingen plass bak enheten til rør, fordi rørkoblingene er på toppen. Dette fører til en gulvplass på bare 0,45 m² til installasjon. 600 mm + 10 mm klaring å begge sidene 3 4 Lav installasjonshøyde: Både versjonene på 180 l og 260 l kommer med en høyde på 173 cm. Den installasjonshøyden som trengs er mindre enn 2 m. Kompaktheten på den integrerte innedelen understrekes av slank design og moderne utseende, enkel tilpasning til andre husholdningsapparater.

20 20 2. b VEGGMONTERT INNEDEL: INKLUDERT ALLE HYDRAULISKE KOMPONENTER Den veggmonterte innedelen er den perfekte løsningen i visse tilfeller 1. Når det ikke trengs varmt vann til boligbruk i kombinasjon med systemet til Daikin Altherma: Alle hydrauliske komponenter er inkludert i varmepumpedelen (sirkulasjonspumpe, ekspansjonstank, reserveoppvarming, etc.), trenger ikke å se etter tredjeparts komponenter. Alle hydrauliske komponenter og PCB-kretskort er tilgjengelig fra fronten, som gjør det enkelt å utføre service. Kompakt del: Høyde 88,1 cm, bredde 48 cm, dybde 34,4 cm Liten installasjonsplass og det trengs nesten ingen sideklaring Moderne utseende som passer godt inn blant andre moderne husholdningsapparater. 3. Tilkobling til Daikin solenergisystem Trykksatt termisk varmt vann Separat varmtvannstank til boligbruk kan brukes (rustfritt stål eller emaljert) Spesialdesignet solenergiutstyr velger den mest relevante kilden (solenergi eller varmepumpe) til å varme opp tanken, og sikrer optimal effektivitet og maksimal komfort. 2. Den veggmonterte innedelen kan kombineres med en separat varmtvannstank til boligbruk. tank i rustfritt stål: 150 l, 200 l eller 300 l emaljert tank: 150 l, 200 l eller 300 l.

21 21 3. VARMTVANNSTANK TIL BOLIGBRUK 3.a Varmtvannstank til boligbruk er integrert i den gulvmonterte delen Varmtvannstanken til boligbruk i den integrerte gulvmontert innedelen er utstyrt med tykk polystyren insolasjon, som fører til 50 % mindre varmetap sammenlignet med en standard isolert tank. Dette fører til større besparelser på løpende kostnader fordi det trengs mindre energi til den neste oppvarmingssyklusen. Varmetap fra 180 l tanken: Bare 1,4 kwt per 24 t (temperaturforskjell på 45 C mellom tank og romtemperatur). Daikin Altherma med lav temperatur kan varme opp varmtvannstanken for boligbruk til høye tanktemperaturer med bare drift av varmepumpe. Dette avverger bruk av ekstra elektrisitet for å varme opp varmtvannstanken, og maksimerer effektiviteten på produksjon av varmt vann. Tanktemperatur opp til 55 C med bare drift av varmepumpe. Tanktemperaturen kan økes til 60 C med standard reserveoppvarming av varmepumpemodulen. Dette fører til store mengder med varmt vann. Følgende mengder kan man oppnå med bare en oppvarmingssyklus. Varmtvannsmengde på 300 l er tilgjengelig ved 40 C, tilstrekkelig til seks dusjer, uten at man trenger noen ekstra elektrisitet (260 l tank, tanktemperatur 50 C, temperatur på kaldt vann 10 C, en oppvarmingssyklus) Mengden med varmt vann kan økes til 375 l med standard gjenoppvarming (260 l tank, tanktemperatur opp til 60 C). Daikin Altherma anvender et smart kontrollprinsipp for å varme opp varmtvannstanken til boligbruk, maksimere effektiviteten og komforten til sluttbrukeren. Kombinasjonen med gjenoppvarming og planlagt funksjon garanterer minimal elektrisk tilførsel og sikrer konstant tilgjengelighet på varmt vann. Planlagt funksjon: Varme opp tanken på en spesiell tid om dagen, opp til en forhåndsinnstilt tanktemperatur. Denne funksjonen kan gjentas fire ganger per dag. med mulighet for innstilling av to forskjellige tanktemperaturer (lagringskomfort og lagringsøkonomisk.) Gjenoppvarmingsfunksjon: Når tanktemperaturen går under en spesifisert minimum gjenoppvarmingstemperatur, veksler Daikin Altherma automatisk til varmtvann for boligbruk, varmer opp tanken til en spesifisert maksimum gjenoppvarmingstemperatur. Disse to kontrollfunksjonene kan brukes individuelt, men også i kombinasjon for å gi den beste effektiviteten og maksimal komfort. Den planlagte funksjonen kan brukes til å varme opp tanken om natten, når det er lav elektrisitetspris, opp til en relativt lav tanktemperatur (f.eks. 50 C og unngå å bruke tilleggselektrisitet). Når det er større forbruk av varmt vann om dagen, senkes tanktemperaturen til minimum gjenoppvarmingstemperatur, varmepumpen veksler automatisk til oppvarming av varmt vann til boligbruk med gjenoppvarmingsfunksjonen for å garantere konstant tilgang på varmt vann. Takket være den store overflaten på konvektoren i tanken (konvektoroverflate på 1,56 m 2 ), skjer oppvarmingen av tanken med den planlagte funksjonen eller gjenoppvarmingsfunksjonen veldig raskt Felttilførsel 3.b Varmtvannstank til boligbruk i kombinasjon med veggmontert innedel (EKHWS - EKHWE) 2. Tilkobling av varmt vann 3. Tilkobling for trykkavlastningsventil 4. Trykkavlastningsventil (felttilførsel) hygienisk design i rustfritt stål (EKHWS) eller emaljert stål (EKHWE). i kombinasjon med veggmontert og helstøpt oppvarmingssystem tilgjengelig i 3 kapasiteter: 150, 200 og 300 liter. 40 mm cfc-fritt isolasjonsmateriale (polyuretan) til rustfrie ståltanker og 50 mm til emaljerte ståltanker. inneholder 2 oppvarmingselementer: en varmeveksler i bunnen hvor varmtvannet fra innedelen sirkulerer og et ekstra 3 kw elektrisk varmeapparat på siden. en varmeleder i varmtvannstanken kontrollerer en 3-veis ventil og/eller forsterkervarmeapparat via innedelen Elektrisk boks 6. Elektrisk bokslokk 7. Resirkuleringshull 8. Termistorkontakt 9. Tilkobling strømningsinntak 10. Konvektorvarmeveksler 11. Tilkobling returutslipp 12. Kaldtvanninntak 13. Gjenget termistorhull til bruk ved valg av solutstyr. Les i installasjonshåndboken EKSOLHWAV1.

22 22 4. ENKEL KONTROLL Rask og enkel oppstart Ved første oppstart, vil en hurtig konfigureringsveiviser guide installatøren gjennom oppstartprosessen. Gjennom en serie med korte spørsmål vil innstillingen av grunnparametrene fullføres automatisk. Det er mulig å fininnstille disse parametrene med den menybaserte navigasjonen. Som et resultat av den hurtige konfigureringsveiviseren, vises bare parameterinnstillingene som er relevante for installasjonen i menyene. De uaktuelle parametrene blir skjult og derfor ikke tilgjengelige. Parametrene kan lastes ned på en PC som en reserve, eller bli kopiert til andre lignende installasjoner. Hvis man foretrekker det kan også parameterinnstillingene klargjøres på forhånd og lastes opp på enheten under oppstart. Før den aktuelle testkjøringen av enheten, tillater en aktuator testmodus at alle komponenter med ledning aktiveres én for én. Dette er en rask og enkel kontroll av alle koblingene og ledningene for å se om de fungerer som de skal. Du kan aktivere en automatisk tørkefunksjon for betongbelegget for å gi en gradvis oppvarming av gulvvarmesystemet, for å unngå sprekker i gulvet under den første oppvarmingen. Individuelle planleggingstidsur som er enkle å programmere for oppvarming, kjøling, drift av varmt vann til boligbruk og støysensitiv resirkuleringsdrift og elektrisk forsterkervarme hvor du kan justere driften av enheten til å avpasse seg til sluttbrukerens typiske dagsplan. Etter oppstarten kan tilgang til installatørens meny begrenses (manuelt eller automatisk etter en time) for å unngå feilmanipulering av enheten av sluttbrukeren.

23 23 Enkelt å utføre service I tilfelle noe går galt, vises feilmelding med fulltekst som veileder sluttbrukeren til å gjøre de riktige tiltakene for å prøve å løse problemet. Hvis problemet vedvarer og det er nødvendig med reparasjon, kan serviceteknikeren gjennomgå de siste 20 feilmeldingene. Detaljert informasjon om driftsforholdene til enheten, slik som driftstimer på de forskjellige elementene, driftstemperaturer eller antall starter, kan man enkelt lese av fra den utvidede sluttbrukermenyen. Grafisk skjerm med bakgrunnsbelysning Informasjon På/Av Hjem Meny/Tilbake Bekrefte Navigeringsknapper Funksjonell kontroll av romtemperatur Brukergrensesnittet er utstyrt med en temperatursensor og kan installeres med fjernkontroll fra innedelen fra Daikin Altherma med lav temperatur. Når den er installert på enheten, får du rask og enkel tilgang til driftsinformasjon og innstillinger. Med installert fjernkontroll (f.eks. i et oppholdsrom) vil den også virke som en romtermostat med mer avanserte funksjoner enn en standard romtermostat, som fører til mer stabil romtemperatur, økt effektivitet og driftssyklus. Et annet ekstra brukergrensesnitt kan også installeres på enheten til serviceformål. Brukervennlig med intuitive kontroller I detaljert skjermmodus, viser den store grafiske skjermen på brukergrensesnittet den virkelige romtemperaturen og driftsmodusen på enheten. Avhengig av sluttbrukerens preferanser, er det tilgjengelig en forenklet elementær skjerm som bare viser den aktuelle romtemperaturen og bare tillater at innstillingspunktet for romtemperatur blir endret. Brukerinnstillingene kan man få tilgang til gjennom en intuitiv og selvforklarende meny. Denne menyen gir også tilgang til tilleggsinformasjon slik som energiforbruket og varmeproduksjonen til systemet, delt opp mellom oppvarming, kjøling og drift av varmt vann til boligbruk, og muliggjør nøyaktig overvåking av enhetens effektive drift.

24 24 Helstøpt system Alt er kombinert i en utedel I tillegg til Daikin Altherma delte systemer, har Daikin introdusert en helstøpt versjon hvor alle hydrauliske deler er plassert inne i utedelen. I dette systemet går vannrørene, i stedet for kjølemediumrørene, inne fra utedelen, dette gjør det mye raskere og enklere å installere i boliger. Tilgjengelige kapasiteter for helstøpt: 6, 8 kw og 11, 14, 16 kw Varmt vann til boligbruk Soltilkobling (ekstrautstyr) Konvektorvarmepumpe Utedel: 6, 8 kw og 11, 14 og 16 kw Gulvvarme

25 Daikin Altherma med lav temperatur BARE UTEDEL Ekstra lite kabinett H 2 O-rør, ikke kjølemedium mm 360 mm 805 mm 6 kw og 8 kw kabinett 11 kw, 14 kw og 16 kw kabinett Frostbeskyttelse på hydrauliske deler For å beskytte vannrørene mot frost gjennom vinteren er det montert isolasjon på alle hydrauliske komponenter og det er brukt spesiell programvare for å aktivere pumpen og reserveoppvarming, hvis nødvendig. Dette hindrer vanntemperaturen i å falle under frysepunktet og forebygger at man må tilsette glykol i vannrørene. Daikin Altherma helstøpt er tilgjengelig i følgende versjoner: - Bare oppvarming eller oppvarming og kjøling - med eller uten bunnplateoppvarming - en-fase eller tre-fase - 6 kw, 8 kw, 11 kw, 14 kw eller 16 kw Innebygd elektrisk reserveoppvarming som ekstra oppvarming ved ekstremt lave utetemperaturer. Daikin Altherma helstøpt kan utstyres med 6 kw reserveoppvarming, den kan tilpasses til 3 kw (én-faseenheter) eller 2 kw (tre-faseenheter) ved å skifte ledningsnettet. Hvis nødvendig kan det monteres ekstra "in line" reserveoppvarming på 6 kw inne (også justerbar til 2 kw eller 3 kw) Daikin Altherma-modeller med liten kapasitet (6 til 8 kw) er utstyrt med en svingkompressor. Svingkompressorer har blitt en trend på området med energieffektiv ytelse over de siste 10 årene (lekkasjer og friksjon eksisterer ikke) i tusenvis av utedeler. Rullekompressorene som finnes i Daikin Altherma helstøpte modeller (11 til 16 kw) er designet som kompakte, robuste enheter med lav støy, for å garantere optimal pålitelighet (ingen ventiler og innebygd dreieleddkobling) og effektivitet (gjennom en lav gjennomstrømming til å begynne med og et konstant kompresjonsforhold). En teknologi som allerede brukes i mange Daikin varmepumper.

26 26 2. VARMTVANNSTANK TIL BOLIGBRUK Enten kundene dine ønsker varmt vann til boligbruk eller fordelen med solenergi, tilbyr Daikin varmtvannstank til boligbruk som dekker hennes eller hans krav. EKHTS Varmtvannstank for boligbruk Innedelen og varmtvannstanken til boligbruk kan stables for å spare plass, eller kan monteres ved siden av hverandre, hvis det er begrenset med plass i høyden. Tilgjengelig i 200 og 260 liter Effektiv temperaturoppvarming: fra 10 C til 50 C på bare 60 minutter* Varmetapet reduseres til et minimum takket være høy kvalitet på isolasjonen Med jevne intervaller kan innedelen varme opp vannet til 60 C for å hindre fare for bakterievekst. * Test som er utført med en utedel på 16 kw ved omgivelsestemperatur på 7 C, 200 L tank Tilkobling av varmt vann 2. T-stykke (felttilførsel) 3. Tilkobling for trykkavlastningsventil 4. Trykkavlastningsventil (felttilførsel) 5. Resirkuleringshull 6. Termistorkontakt 7. Tilkobling strømningsinntak 8. Konvektorvarmeveksler 9. Tilkobling returutslipp 10. Kaldtvanntilkobling 11. Termistor 12. Anode 13. Utslagshull 14. Utslagshull EKHWS EKHWE Varmtvannstank til boligbruk 1. Felttilførsel 2. Tilkobling av varmt vann hygienisk design i rustfritt stål (EKHWS) eller emaljert stål (EKHWE). i kombinasjon med veggmontert og helstøpt oppvarmingssystem tilgjengelig i 3 kapasiteter: 150, 200 og 300 liter 40 mm cfc-fritt isolasjonsmateriale (polyuretan) til rustfrie ståltanker og 50 mm til emaljerte ståltanker. inneholder 2 oppvarmingselementer: En varmeveksler i bunnen hvor varmtvannet fra innedelen sirkulerer og et ekstra 3 kw elektrisk varmeapparat på toppen. en varmeleder i varmtvannstanken kontrollerer en 3-veis ventil og/eller forsterkervarmeapparat via innedelen. 3. Tilkobling for trykkavlastningsventil 4. Trykkavlastningsventil (felttilførsel) 5. Elektrisk boks 6. Elektrisk bokslokk 7. Resirkuleringshull 8. Termistorkontakt 9. Tilkobling strømningsinntak 10. Konvektorvarmeveksler 11. Tilkobling returutslipp 12. Kaldtvanninntak 13. Gjenget termistorhull til bruk ved valg av solutstyr. Les i installasjonshåndboken EKSOLHWAV1.

27 Daikin Altherma DAIKIN med ALTHERMA lav temperatur MED LAV 27 TEMPERATUR FOR NYE HUS 3. ENKEL KONTROLL Systemkontroller Væravhengig flytinnstillingspunkt Når flytinnstillingspunktet aktiveres, vil innstillingspunktet for utslippsvanntemperaturen være avhengig av temperaturen på omgivelsene utenfor. Ved lave temperaturer på omgivelsene utenfor, vil utslippsvanntemperaturen øke for å tilfredsstille oppvarmingskravet for bygningen. Ved høyere temperaturer vil utslippsvanntemperaturen reduseres for å spare energi. Ekstra romtermostat Det kan plasseres en ekstern sensor (EKRTETS) mellom gulvvarmen og gulvet, som et alternativ til trådløs romtermostat. Termostaten måler romtemperaturen og kommuniserer direkte med brukergrensesnittet. Skjermen på romtermostaten viser all nødvendig informasjon når det gjelder innstillingen til Daikin Althermasystemet på et øyeblikk. Det er enkelt å navigere mellom de forskjellige menyene, de mest vanlige er: Innstilling av temperaturen i rommet er basert på målinger fra den innebygde eller eksterne sensoren Kjølings- og oppvarmingsmodus Av-funksjon (med integrert frostbeskyttelse) Feriemodus Komfort og reduserte modi Tid (dag og måned) Programmerbart uke-tidsur med 2 brukerdefinerte og 5 forhåndsinnstilte programmer, med opp til 12 funksjoner per dag Nøkkellås Innstillingsbegrensninger. Montøren kan endre de øvre og nedre grensene Gulvtemperaturbeskyttelse og beskyttelse mot kondens på gulvavkjøling * * bare i kombinasjon med EKRTETS

28 28 Konvektorvarmepumpe Konvektorvarmepumpen kan gi både oppvarming og kjøling hvis det trengs, fordi konvektorvarmepumpen er mer enn bare en viftekonvektor. Konvektorvarmepumpen har også et meget lavt støynivå. Når man kombinerer gulvvarme og viftekonvektorer, er den lave utløpsvanntemperaturen viktig for at effektiviteten er tilfredsstillende for gulvvarmen, men viftekonvektorene trenger da å være større for å avgi riktige varmenivå ved disse lave vanntemperaturene. Konvektorvarmepumpen løser disse problemene. Konvektorvarmepumpen kan avgi varmenivåene som trengs ved lave utløpsvanntemperaturer, mens den har en beskjeden størrelse. I stedet for at utløpsvannkretsen blir slått på og av via en termostat i et enkelt hovedrom, kan hver konvektorvarmepumpe kobles direkte til Daikin Altherma innedelen, systemets informasjonssenter. Med dette kan alle rommene få oppvarming når det trengs, uavhengig av tilstanden i de andre rommene. Konvektorvarmepumpen sparer løpende kostnader takket være forbedret effektivitet med ca. 25 % sammenlignet med et oppvarmingssystem som kombinerer gulvvarme og vanlig viftekonvektorer. Det er enkelt å erstatte konvektorvarmepumper med eksisterende varmekilder, takket være den enkle installasjonen.

29 Daikin Altherma med lav temperatur 29 Solfanger Solutstyr Solfangerutstyret overfører solvarme til Daikin Altherma varmtvannstanken via en ekstern varmeveksler. I sammenligning med tankene med to varmevekslere, gjør dette systemet slik at hele innholdet i tanken blir effektivt oppvarmet med solvarme og, hvis nødvendig, med varmepumpeenergi. Solfanger Fangerne med høy effekt overfører all kortbølgesolstråling til varme som et resultat av sitt høye selektive belegg. Solfangerne kan monteres på takstein. Trykksatt system Systemet er fylt med varmeoverføringsvæske med den korrekte mengden med frostvæske, for å unngå frost om vinteren. Hele systemet blir da trykksatt og forseglet. 1- Solfanger 2- Solpumpestasjon 3- Solutstyr tilgjengelig i kombinasjon med enkeltstående (EKHWS - EKHWE) varmtvannstank til boligbruk Hva trenger du? Solfanger Rørnettverk og solpumpestasjon Tilførselstank: standard Daikin Altherma varmtvannstank for boligbruk Solutstyr Ettervarmer (Daikin Altherma varmepumpe som også skaffer oppvarming til hjemmet)

30 Oppvarming og varmt vann for boligbruk Ideell til renovering Daikin Altherma med høytemperatursystem

31 31

32 32 For skifting av tradisjonelle varmtvannsbeholdere Daikin Altherma system med høy temperatur tilbyr oppvarming og varmt vann for boligbruk til hjemmet ditt. Dette systemet erstatter en tradisjonell varmtvannsbeholder og kan kobles til det eksisterende røropplegget. Daikin Altherma med høy temperatur er derfor den ideelle løsningen til renovering. Det delte systemet består av en utedel og en innedel og kan kompletteres med tilkobling til solenergi. Soltilkobling (ekstrautstyr) Varmtvannstank for boligbruk Utedel Innedel

33 Daikin Altherma med høy temperatur 33 Delt system Et delt system består av en utedel og en innedel Daikin Altherma utedel omfatter en varmepumpe som utvinner varme fra luften utenfor som fører til nesten 2/3 av all anvendelig varme som kommer fra en bærekraftig og gratis kilde. Utedelen utvinner varme fra omgivelsesluften utenfor. Denne varmen overføres til innedelen via kjølemediumrør. Innedelen mottar varme fra utedelen og øker dermed temperaturen, dette gir vanntemperaturer opp til 80 C for oppvarming av radiatorer og til varmt vann for boligbruk. Daikin sin unike tilnærming til kaskadekompressor i varmepumpene (én i utedelen /én i innedelen) betyr optimal komfort også på de kaldeste dagene, uten bruk av elektrisk tilleggsvarme. Tilgjengelige kapasiteter er 11, 14 og 16 kw. Hvis man trenger en høyere varmekapasitet enn 16 kw, kan man nå kombinere flere innedeler med en enkelt utedel for å gi opp til 40 kw oppvarming. Daikin Altherma med høy temperatur varmer opp til 3 ganger mer effektivt enn et tradisjonelt oppvarmingssystem som er basert på fossilt brennstoff eller elektrisitet. Du får lavere løpende kostnader, mens du fremdeles kan nyte et stabilt og hyggelig komfortnivå.* * COP (Coefficient of Performance [ytelseskoeffisient]) opp til 3.08 Varmtvannstank for boligbruk Daikin Altherma med høy vanntemperatur er ideell for oppvarming av varmt vann til boligbruk uten bruk av elektrisk tilleggsoppvarming. Rask oppvarming av varmt vann for boligbruk betyr også at det er behov for mindre varmtvannstanker. For en familie på ca. 4 personer er standardtanken den beste løsningen. Hvis du trenger mer varmt vann, finnes det også større tanker tilgjengelig. Varmekilder Daikin Altherma system med høy temperatur er designet for å fungere bare med radiatorer med høy temperatur, som kommer i forskjellige størrelser og formater, for å passe til innvendig design så vel som oppvarmingskravet. Våre radiatorer kan kontrolleres individuelt eller de kan reguleres med det sentrale kontrollprogrammet for oppvarming. Solfanger Daikin Altherma med oppvarmingssystem med høy temperatur kan anvende solenergi for produksjon av varmt vann. Hvis det ikke trengs solenergi umiddelbart, kan man lagre store mengder med varmt vann i den spesialbygde varmtvannstanken (EKHWP) for opp til en dag, for senere bruk av varmt vann til bolig eller for oppvarming.

34 34 1. UTEDEL OG INNEDEL UTEDEL Daikin Altherma med høy temperatur anvender 100 % termodynamisk energi for å opprettholde vanntemperaturer opp til 80 C uten bruk av elektrisk tilleggsoppvarming. Inverterkontroll betyr enda mer besparelser! Inverteren tilpasser seg konstant til systemet for å oppnå den varmen som kreves. Du trenger ikke å fingre med innstillingene: Den programmerte temperaturen blir opprettholdt uavhengig av ute- og innefaktorer slik som solmengde, antall personer i rommet, osv. Dette fører til enestående komfort, forlenget levetid på systemet fordi det bare er i drift når det er behov, og 30 % i tilleggsbesparelser på energikostnadene sammenlignet med varmepumper uten inverter. Oppvarmingsfunksjon: Temperatur / inngående strøm Temperaturen holdes stabil Innstillingstemp. Langsom start varmepumpe uten inverter varmepumpe med inverter Tid Daikin Altherma kaskadeteknologi Høy ytelse i 3 trinn: 1 Utedelen utvinner varme fra omgivelsesluften utenfor. Denne varmen overføres til innedelen via R-410A kjølemedium. Trinn 1 Ute

35 Daikin Altherma med høy temperatur 35 INNEDEL Bare tilgjengelig til bruk i oppvarming Det trengs ingen reserveoppvarming takket være kaskadeteknologi Varmeveksler R-134a H 2 O 2. Varmeveksler R-410A R-134a 3. Pumpe ( DC-inverter for å vedlikeholde fast T) 4. Kompressor R-134a 5. Luftspyling 6. Manometer 7. Ekspansjonstank (12 L) Trinn Inne 2 Trinn 3 2 Innedelen mottar varmen og øker videre temperaturen med R-134a kjølemedium. 3 Varmen blir overført fra R-134a kjølemediumkretsen til vannkretsen. Takket være tilnærmingen til den unike kaskadekompressoren, kan man nå vanntemperaturer på 80 C uten bruk av tilleggsvarme.

36 36 2. VARMTVANNSTANK TIL BOLIGBRUK Enten kundene dine ønsker varmt vann til boligbruk eller fordelen med solenergi, tilbyr Daikin varmtvannstank til boligbruk som dekker hennes eller hans krav. Innedelen og varmtvannstanken til boligbruk kan stables for å spare plass, eller kan monteres ved siden av hverandre, hvis det er begrenset med plass i høyden. ELLER Ikke stablet Stablet EKHTS: Varmtvannstank for boligbruk > > Tilgjengelig i 200 og 260 liter > > Effektiv temperaturoppvarming: 6 fra 10 C til 50 C på bare 60 minutter* 8 > > Varmetapet reduseres til et minimum takket være høy kvalitet på isolasjonen > > Med jevne intervaller kan innedelen varme opp vannet til 60 C for å hindre fare for bakterievekst * Test 3 som er utført med en utedel på 16 kw ved omgivelsestemperatur på 7 C, 200 L tank Tilkobling av varmt vann T-stykke (felttilførsel) 3. Tilkobling for trykkavlastningsventil Trykkavlastningsventil (felttilførsel) 5. Resirkuleringshull 6. Termistorkontakt Tilkobling strømningsinntak 8. Konvektorvarmeveksler Tilkobling returutslipp 10. Kaldtvanntilkobling Termistor 12. Anode 13. Utslagshull 14. Utslagshull 7 1

37 Daikin Altherma med høy temperatur SOLFANGER-TILKOBLING Solfangere Over et helt år leverer solen i gjennomsnitt halvparten av energien vi trenger for å bringe varmt vann til boligbruk opp til ønsket temperatur. Fangere med høy effektivitet med høyt selektivt belegg overfører all kortbølgesolstråling til varme. Solfangerne kan monteres på takstein. Bruk Solfangerne blir bare fylt med vann når det tilføres nok varme fra solen. Da er begge pumpene i kontroll og pumpebryteren på av og til, og fyller fangerne med vann fra lagringstanken. Etter påfyllingen som tar mindre enn et minutt, slås en av pumpebryterne av og vannsirkulasjonen blir ivaretatt av restpumpen. Solfanger Innedel og varmtvannstank til boligbruk Trykkløst system Hvis det ikke er nok solskinn eller hvis sollagringstanken ikke trenger mer varme, slår matepumpebryteren seg av og hele solsystemet dreneres til lagringstanken. Tilsetning av frostvæske er ikke nødvendig fordi, hvis installasjonen ikke er i bruk, fylles ikke fangeroverflatene med vann en annen miljøfordel! EKHWP: Varmtvannstank for boligbruk Varmtvannstanken for boligbruk har to seksjoner: Den øvre, alltid varm, seksjon den aktive vannsonen og den lavere, kaldere seksjonen solsonen. 1. Det aktive vannet blir oppvarmet i den øvre seksjonen på lagringstanken. Den høye temperaturen i denne sonen sikrer at det alltid er tilstrekkelig med varmt vann tilgjengelig. 2. Solfangerne fungerer mer effektivt når det strømmer kaldere vann gjennom solfangerne. Derfor blir vannet som føres direkte til solfangerne i solfunksjon lagret i solsonen Inntak fra solfanger (1 F fordelingskobling) 2. Inntak av kaldtvann (1 M) 3. Utslipp av varmt vann (1 M) 4. Inntak fra varmepumpe (1 M) 5. Retur til varmepumpe (1 M) 6. Utslipp av oppvarmingsstøtte (1 M) 7. Inntak av oppvarmingsstøtte (1 M) 8. Varmtvannstank for boligbruk 9. Fylle- og dreneringsventil 10. Tilkobling til utjevningsrør (brukes ikke) 11. Varmeveksler for varmt vann til boligbruk 12. Varmeveksler oppvarming 13. Varmeveksler for soloppvarmingsstøtte 14. Varmeisolasjonsmantel for soloppvarmingsstøtte. 15. Innføringshull til elektrisk varmemulighet (brukes ikke) 16. Solfangerinntak lagringsrør 17. Påfyllingsnivåindikator 18. Trykkfri lagringstank for vann 19. Solsone 20. Servicevannsone 21. Sikkerhets overstrømningsstykke 22. Håndtak

38 38 4. ENKEL KONTROLL Systemkontroller Brukergrensesnittet kontrollerer den høye temperaturen i oppvarmingssystemet på to måter: 1/ Væravhengig flytinnstillingspunkt Når flytinnstillingspunktet aktiveres, vil innstillingspunktet for utslippsvanntemperaturen være avhengig av temperaturen på omgivelsene utenfor. Ved lave temperaturer på omgivelsene utenfor, vil utslippsvann-temperaturen øke for å tilfredsstille oppvarmingskravet for bygningen. Ved høyere temperaturer vil utslippsvanntemperaturen reduseres for å spare energi. 2/ Termostatkontroll Med Daikin Althermas brukergrensesnitt med integrert temperatursensor, kan den ideelle temperaturen reguleres enkelt, raskt og bekvemt. Brukergrensesnittet er enkelt å kontrollere til høyere temperaturer, noe som garanterer deg komfort: Romoppvarming Stillemodus Tilbakeslagsfunksjon Desinfeksjonsfunksjon Av-funksjon Tidsplanlegger Vannoppvarmingsmodus til boligbruk Ekstra romtermostat Det kan plasseres en ekstern sensor (EKRTETS) mellom gulvvarmen og gulvet, som et alternativ til trådløs romtermostat. Termostaten måler romtemperaturen og kommuniserer direkte med brukergrensesnittet. Skjermen på romtermostaten viser all nødvendig informasjon når det gjelder innstillingen til Daikin Althermasystemet på et øyeblikk. Det er enkelt å navigere mellom de forskjellige menyene, de mest vanlige er: Innstilling av temperaturen i rommet er basert på målinger fra den innebygde eller eksterne sensoren Av-funksjon (med integrert frostbeskyttelse) Feriemodus Komfort og reduserte modi Tid (dag og måned) Programmerbart uke-tidsur med 2 brukerdefinerte og 5 forhåndsinnstilte programmer, med opp til 12 funksjoner per dag Nøkkellås Innstillingsbegrensninger. Montøren kan endre de øvre og nedre grensene Gulvtemperaturbeskyttelse * * bare i kombinasjon med EKRTETS

39 Daikin Altherma med høy temperatur 39

40 Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling Den fleksible Daikin Altherma fleksibel type: Til bruk i boliger og forretninger

41 41 løsningen Daikin Altherma fleksibel type til bruk i boliger og forretninger er et 3-i-1 system som tilbyr oppvarming, varmt vann til boligbruk og alt-i-ett kjøling som er meget energieffektivt takket være Daikin sin avanserte varmepumpeteknologi. Daikin Altherma fleksibel type er løsningen på dagens og fremtidige problemer som økte energikostnader og store uakseptable skader på miljøet, når det gjelder konvensjonelle oppvarmingssystemer for kommersiell bruk slik som skoler, sykehus, spa, gymsaler og hoteller. Med Daikin Altherma fleksibel type, kommer 4/5 av den varmen som genereres fra luften, som er en fornybar energikilde, og den er gratis! Daikin Altherma fleksibel type oppnår en typisk sesong-cop på 3 i det moderate vest og sentraleuropeiske klimaet. Videre er Daikin Altherma fleksibel type et modulsystem. Avhengig av prosjektet ditt kan én eller flere utedeler kombineres med opp til ti innedeler per utedel.

42 42 Effektiv klimakontroll for boligbruk Ute 1 2 Varmt vann Oppvarming 3 Kjøling 2 3 Utedel Én eller flere utedeler + mange innedeler >> et modulsystem Oppvarming/kjøling 1 = + Installasjon inne Innedel Varmtvannstank for boligbruk Forretningsbruk Passer med henblikk på Krav til varmt vann Utfordringer for et mosjonssenter: Store treningsrom hvor det blir generert høye varmenivåer, krever streng klimakontroll av rommet Høyt forbruk av varmt vann etter behov i rom hvor det skiftes Løsningen: Daikin Altherma fleksibel type med sin modulære og fleksible tilnærming.

43 Daikin Altherma fleksibel type 43 3-I-1 SYSTEM Daikin Altherma fleksibel type varmer opp, kjøler og produserer varmt vann til boligbruk: Oppvarming: Utslippsvanntemperaturer opp til 80 C Kjøling: Utslippsvanntemperaturer ned til 5 C Varmt vann: Tanktemperaturer opp til 75 C Takket være varmegjenvinningsfunksjonen, kan systemet varme opp tanken med varmt vann til 60 C med spillvarme fra kjølefunksjonen. ENERGIEFFEKTIV VARMEPUMPETEKNOLOGI Sammenlignet med en oljebrenner, resulterer dette i: Opp til 36 % mindre løpende kostnader* Opp til 71 % reduksjon av CO 2 -utslipp* Opp til 35 % reduksjon i det primære energiforbruket* * De beregnede dataene tar belgiske forhold i betrakting: SCOP på 3, gjennomsnittlige energipriser , CO 2 utslippsfaktor på elektrisitetsproduksjon MODULSYSTEM Én eller flere utedeler med inverterkontrollerte varmepumper kan gi oppvarming, kjøling og varmt vann. Utedelene mellom 23 og 45 kw utvinner varme fra luften utenfor, øker den til en middeltemperatur og overfører denne varmeenergien til de individuelle innedelene. Inndelene er tilgjengelige i flere klasser (6, 9, 11,14 og 16 kw), og sikrer optimal effektivitet. Én utedel kan kombineres med opp til ti innedeler. Flere utedeler kan monteres for større bruksområder. 1 Forretning / 1 Leilighet Hele bygningen 6 kw 9 kw 11 kw 14 kw 16 kw 5 kw 8 kw 22 kw 20 kw 45 kw 40 kw Installer separate utedeler for å nå høyere kapasiteter (Separat system: Utedelene er ikke koblet til hverandre) 1 P, 230 V 3 P, 400 V Merk: Oppvarmingskapasiteter 7 C omgivelsestemperatur, kjølekapasiteter 35 C omgivelsestemperatur

44 44 1. TO DAIKIN-TEKNOLOGIER ER KOMBINERT UTEDEL: Daikin VRV-teknologi Fleksibilitet med moduler Daikin Altherma anvender den berømte Daikin VRVteknologien. Flere innedeler kan kobles til én enkelt utedel. En kombinasjon av Proportional Integral Derivative-kontrollerte kompressorer og elektroniske ekspansjonsventiler i utedelen, som kontinuerlig justerer den sirkulerende kjølemediummengden som respons på belastningsvariasjonene i innedelene som den er koblet til. Dette gjør det mulig at innedelene fungerer uavhengig av hverandre, og sikrer total fleksibilitet. Hver leilighet har kontroll på sin egen oppvarming, varmt vann og kjøling. Varmegjenvinning Varme som absorberes når en leilighet avkjøles kan gjenvinnes i stedet for å bare bli sluppet ut i luften. Denne varmen som gjenvinnes kan brukes til produksjon av varmt vann til boligbruk i den samme leiligheten til romoppvarming og produksjon av varmt vann til boligbruk i andre leiligheter Tilgjengelig energi anvendes maksimalt, dette reduserer elektrisitetskostnadene. Inverter-kompressorer Daikin Altherma fleksibel type har et bemerkelsesverdig lavt energiforbruket på grunn av en unik kombinasjon av høyeffektive inverterkontrollerte Daikin-kompressorer med et variabelt driftspunkt. Dette gjør at kapasiteten blir nøyaktig tilpasset til det aktuelle oppvarmingskravet i bygningen. Muligheten for optimal kontroll av varmekapasiteten på utedelen betyr også maksimal komfort og minimalt energiforbruk. Kjøling: opp til 43 C Varmtvannoppvarming for boligbruk: opp til 75 C utslipp Oppvarming: opp til 80 C flytende R-410A innsugning R-410A R-134A Kjøling: ned til 5 C H 2 O

45 Daikin Altherma fleksibel type 45 INNEDEL: Daikin Altherma kaskadeteknologi Daikin kaskadeteknologien anvender en utedel som utvinner varme fra luften i omgivelsene og overfører dette til innedelen via en R-410A kjølemediumkrets. Innedelen øker deretter denne varmen via R-134a kjølemediumkretsen og den anvendes så til å varme opp vannkretsen. Ved å anvende den unike kaskadekompressoren, kan man oppnå vanntemperaturer på 80 ºC uten tilleggsvarme. Romoppvarming Daikin Altherma fleksibel type anvender bruk av kaskadeteknologien for å forbedre effektiviteten på romoppvarmingen som tilføres, fordi den har flere betydelige fordeler når det gjelder enkle varmepumper med kjølemedium: det gir et bredt temperaturområde (25 ºC - 80 ºC) som gjør at alle typer varmekilder kan kobles til inkludert gulvvarme, konvektorer og radiatorer og det er kompatibelt med eksisterende radiatorsystemer det er ikke noe fall i kapasiteten ved redusering av vanntemperaturene den leverer høye kapasiteter ved lave temperaturer på omgivelsene helt ned til -20 ºC Det trengs ingen elektrisk reservevarme Varmtvannoppvarming for boligbruk Kaskadeteknologien leverer vanntemperaturer på 75 C som kan brukes til å varme opp varmtvannstanken til boligbruk, dette gjør den meget effektiv til produksjonen av varmt vann til boligbruk. Varmt vann til boligbruk kan produseres opp til 75 C, uten hjelp av et elektrisk varmeapparat Det trengs ikke elektrisk varmeapparat for desinfeksjon av legionella COP på 3,0 for oppvarming fra 15 C til 60 C Oppvarmingstid fra 15 til 60 C på 70 minutter (200 L tank) Tilsvarende varmtvannsmengde på 320 L på 40 C (uten gjenoppvarming) for en 200 L tank med en tanktemperatur på 60 C. Større mengder med tilsvarende varmt vann er tilgjengelig med 260 L tank, eller ved å bruke en høyere tanktemperatur. Kjøling Den andre kjølemediumsyklusen R-134a kan omgås for å få effektiv kjøling. R-410A kjølemediumsyklusen blir reversert, og den avkjølte vannkretsen kan brukes til å kjøle rommene. Høye kjølekapasiteter med vanntemperaturer ned til 5 C, i kombinasjon med Daikin konvektorvarmepumpe eller Daikin viftekonvektorer Det er mulig med gulvvarme med vanntemperaturer ned til 18 C Varme fra kjølefunksjon kan gjenvinnes til varme til varmtvannstanken for boligbruk Kaskadeteknologi Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Varme fra luften i omgivelsene ute blir utvunnet Overfører varme Øker temperaturen Varmen blir overført til vannkretsen Ute Inne

46 VARMTVANNSTANK TIL BOLIGBRUK 7 1 Innedelen og varmtvannstanken til boligbruk kan stables for å spare plass, eller kan monteres ved siden av hverandre, hvis det er begrenset med plass i høyden EKHTS: Varmtvannstank for boligbruk Tilgjengelig i 200 og 260 liter Effektiv temperaturoppvarming: fra 10 C til 50 C på bare 60 minutter* Varmetapet reduseres til et minimum takket være høy kvalitet på isolasjonen Med jevne intervaller kan innedelen varme opp vannet til 60 C for å hindre fare for bakterievekst. * Test som er utført med en utedel på 16 kw ved omgivelsestemperatur på 7 C, 200 L tank Stablet eller Ikke stablet 1. Tilkobling av varmt vann 2. T-stykke (felttilførsel) 7 3. Tilkobling for trykkavlastningsventil 4. Trykkavlastningsventil (felttilførsel) 5. Resirkuleringshull 9 6. Termistorkontakt 7. Tilkobling strømningsinntak 1 8. Konvektorvarmeveksler 9. Tilkobling returutslipp Kaldtvanntilkobling 11. Termistor Anode 13. Utslagshull 14. Utslagshull

47 Daikin Altherma fleksibel type ENKEL KONTROLL Systemkontroller Brukergrensesnittet kontrollerer den høye temperaturen i oppvarmingssystemet på to måter: 1/ Væravhengig flytinnstillingspunkt Når flytinnstillingspunktet aktiveres, vil innstillingspunktet for utslippsvanntemperaturen være avhengig av temperaturen på omgivelsene utenfor. Ved lave temperaturer på omgivelsene utenfor, vil utslippsvanntemperaturen øke for å tilfredsstille oppvarmingskravet for bygningen. Ved høyere temperaturer vil utslippsvanntemperaturen reduseres for å spare energi. 2/ Termostatkontroll Med Daikin Althermas brukergrensesnitt med integrert temperatursensor, kan den ideelle temperaturen reguleres enkelt, raskt og bekvemt. Brukergrensesnittet er enkelt å kontrollere til høyere temperaturer, noe som garanterer deg komfort: Romoppvarming Stillemodus Tilbakeslagsfunksjon Desinfeksjonsfunksjon Av-funksjon Tidsplanlegger Vannoppvarmingsmodus til boligbruk Ekstra romtermostat Det kan plasseres en ekstern sensor (EKRTETS) mellom gulvvarmen og gulvet, som et alternativ til trådløs romtermostat. Termostaten måler romtemperaturen og kommuniserer direkte med brukergrensesnittet. Skjermen på romtermostaten viser all nødvendig informasjon når det gjelder innstillingen til Daikin Altherma-systemet på et øyeblikk. Det er enkelt å navigere mellom de forskjellige menyene, de mest vanlige er: Innstilling av temperaturen i rommet er basert på målinger fra den innebygde eller eksterne sensoren Kjølings- og oppvarmingsmodus Av-funksjon (med integrert frostbeskyttelse) Feriemodus Komfort og reduserte modi Tid (dag og måned) Programmerbart uke-tidsur med 2 brukerdefinerte og 5 forhåndsinnstilte programmer, med opp til 12 funksjoner per dag Nøkkellås Innstillingsbegrensninger. Montøren kan endre de øvre og nedre grensene Gulvtemperaturbeskyttelse og beskyttelse mot kondens på gulvkjøling * * bare i kombinasjon med EKRTETS

48 48 4. KONVEKTORVARMEPUMPE Daikin konvektorvarmepumpen fungerer ved typiske vanntemperaturer på 45 C, som kan produseres effektivt takket være Daikin Altherma kaskadeteknologien. Konvektorvarmepumpen er derfor den ideelle varmekilden til bruk i leiligheter, og gir høye komfortnivåer: Små dimensjoner sammenlignet med radiatorer med lave temperaturer: Bredden er redusert med 2/3 Standard radiator med lav temperatur Radiateur standard basse température 2 000mm 2000mm 2000mm Daikin konvektorvarmepumpe 600mm 600mm 700mm Console Daikin Console Daikin 600mm 600mm 600mm Lavt lydnivå ned til 19 db(a), optimalt for bruk i soverom 700mm Kjøling med høy kapasitet med vanntemperaturer ned til 6 C Kontrol Hver Daikin konvektorvarmepumpe har sin egen kontroll og hvert rom kan varmes opp uavhengig (eller kjøles) hvis det trengs. Fjernkontrollen har et innebygd ukentlig tidsur for optimal fleksibilitet og komfort. Driften av enheten kan tilpasses individuelle krav. Infrarød fjernkontroll (Standard) ARC452A15

49 600mm 600mm Daikin Altherma fleksibel type 49 Oppvarming/kjøling Oppvarming (45 C) / kjøling (6 C) stue soverom 1 soverom 2 45 C / 7 C Alle typer varmekilder kan kobles til Daikin Altherma for boligblokker og samlet boligbygging, takket være det brede området av vanntemperaturer og mulighet for å fungere sammen med flere innstillingspunkter, hvor man kan bruke en kombinasjon av forskjellige varmekilder med forskjellige vanntemperaturer. Innstillingspunktet på innedelen er en funksjon av det aktuelle behovet for de forskjellige varmekildene, og dette sikrer optimal effektivitet til alle tider og under alle forhold. SONE 1: TLw = 65 C stue balansetank pumperadiatorer 65 C bad Ventiler lukket i kjølemodus SONE 2: TLw = 45 C soverom VARMEKRAV PÅ/AV stue AV PÅ AV AV bad AV AV/PÅ PÅ AV soverom AV AV/PÅ AV/PÅ PÅ Innedel AV 65 C 65 C 45 C ekstern kontroll blandeventiler 45 C pumpe konvektorvarmepumper

50 Kan brukes sammen med Daikin velgerverktøy Daikin utarbeidet tre velgerverktøy for en nøyaktig vurdering av ditt spesielle prosjekt og ved å bruke det gir Daikin en maksimal komfort, selv i en tidlig fase av valget! / selv når du vurderer alternativene! Gjør en rask vurdering av besparelsene på løpende kostnader og besparelsene på utslipp av CO 2 ved hjelp av Energisparingskalkulatoren. Da kan programvaren til Daikin Altherma for simulering gi detaljene om hver spesielle applikasjon og velge riktig varmepumpe basert på de spesielle detaljene i huset og plasseringen. For nye hus eller renoveringer gir programvaren til Daikin Altherma for valg og simulering rask og enkel identifikasjon av den optimale kombinasjonen av komponenter.

51 51

52 52 1. KALKULATOR FOR ENERGISPARING Daikin har et nettbasert verktøy som gir en rask vurdering av besparelser på løpende kostnader og besparelser på utslipp av CO 2. Basert på noen få inndata fra kunden (plassering, hustype, gulvareal, antall mennesker), gjøres det en sammenligning mellom Daikin Altherma varmepumpesystem og tradisjonelle oppvarmingssystemer. Denne sammenligningen inkluderer romoppvarming og oppvarming av varmt vann til boligbruk. Dette er tilgjengelig for bruk til både nybygg og renoveringer.

53 Velgeverktøy PROGAMVARE FOR SIMULERING Programvaren for simulering av Daikin Altherma skaffer data for hvert spesielt alternativ og nøyaktig valg av varmepumpe, tar i betraktning behovene for bygningen og spesielle klimadata. En installatør kan gi følgende data: hus-alternativ: varme/kjølebelastning, vanntemperaturer, strømtilførsel klimaforhold: plassering, designtemperatur krav til varmtvann for boligbruk: tankvolum, materiale, solenergitilkobling innstillinger: "oppvarming-av" temperatur, nattinnstillingsfunksjon Basert på spesielle hus og plasseringsdetaljer, gir programvaren en full dimensjonering som sikrer riktig valg av materiale. Så vel som valg av alt materiale, gir programvaren detaljert informasjon til installatøren og sluttbrukeren, om forventet resultat på den spesifiserte Daikin Altherma-enheten med sitt spesielle anvendelse og klima: sesongeffektivitet på varmepumpesystemet mengden som brukes til reserveoppvarming energiforbruket og energikostnad per måned besparelser på løpende kostnader sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingssystemer All denne informasjonen vil bli oppsummert i en detaljert rapport. Kontroller din lokale Daikin nettside for tilgjengelighet til denne programvaren for simulering. 3. PROGAMVARE FOR VALG OG DESIGN FOR DAIKIN ALTHERMA FLEKSIBEL TYPE Daikin Altherma-programvaren for valg og simulering for nye hus eller renoveringer, gir rask og enkel identifikasjon på den optimale kombinasjonen av komponenter. Den velger automatisk inne- og utedeler som er basert på varmebelastningene som kreves per hus og kalkulerer dimensjonene på kjølemediumrørene som trengs. Programvaren viser også: Automatisk eller manuelt valg av innedeler Automatisk valg av utedeler kalkulering av diameterne på kjølemediumrør automatisk valg av refnet samlerør og koblinger lager rør- og ledningsnettdiagrammer med mulighet til å eksportere dem som DXF-fil lager store valgrapporter

54 54 Tekniske spesifikasjoner 1. DAIKIN ALTHERMA MED LAV TEMPERATUR KUN OPPVARMING INNEDEL EHVH04S18C3V EHVH08S18C3V EHVH08S26C9W EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W Kabinett Farge Hvit Hvit Materiale Grunnet metallplate Grunnet metallplate Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 1732 x 600 x x 600 x 728 Vekt Enhet kg Driftsområde Oppvarming Omgivelse Min.~Maks. C -25~25-25~25-25~35 Vannside Min.~Maks. C 15~55 15~55 Varmt vann til boligbruk Omgivelse Min.~Maks. CDB -25~35-20~35 Vannside Min.~Maks. C 25~60 25~60 Lydeffektnivå Nom. dba Lydtrykknivå Nom. dba UTEDEL ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1 Oppvarmingskapasitet Min. kw 1,80 1 / 1,80 2 1,80 1 / 1,80 2 1,80 1 / 1, Nom. kw 4,40 1 / 4,03 2 6,00 1 / 5,67 2 7,40 1 / 6, ,38 14,55 16,10 Maks. kw 5,12 1 / 4,90 2 8,35 1 / 7, ,02 1 / 9, Inngående strøm Oppvarming Nom. kw 0,87 1 / 1,13 2 1,27 1 / 1,59 2 1,66 1 / 2,01 2 2,64 3,43 3,83 COP 5,04 1 / 3,58 2 4,74 1 / 3,56 2 4,45 1 / 3,42 2 4,31 4,24 4,20 Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 735 x 832 x x 900 x 320 Vekt Enhet kg /114 Driftsområde Oppvarming Min.~Maks. CWB -25~25-25~35 Varmt vann til boligbruk Min.~Maks. CDB -25~35-20~35 Kjølemedium Type R-410A R-410A Lading kg 1,45 1,60 3,4 Lydeffektnivå Oppvarming Nom. dba Lydtrykknivå Oppvarming Nom. dba Strømtilførsel Navn/fase/frekvens/spenning Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400 Strøm Anbefalte sikringer A 20 40/20 (1) kjøling Ta 35 C LWE 18 C (DT = 5 C); oppvarming Ta DB/WB 7 C/6 C LWC 35 C (DT = 5 C) (2) kjøling Ta 35 C LWE 7 C (DT = 5 C); oppvarming Ta DB/WB 7 C/6 C LWC 45 C (DT = 5 C) KUN OPPVARMING INNEDEL EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W EHVH16S18C3V EHVH16S26C9W Kabinett Farge Hvit Hvit Materiale Grunnet metallplate Grunnet metallplate Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 1732 x 600 x x 600 x 728 Vekt Enhet kg Driftsområde Oppvarming Omgivelse Min.~Maks. C -25~35-25~35 Vannside Min.~Maks. C 15~55 15~55 Varmt vann til Omgivelse Min.~Maks. CDB -20~35-20~35 boligbruk Vannside Min.~Maks. C 25~60 25~60 Lydeffektnivå Nom. dba Lydtrykknivå Nom. dba UTEDEL ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1 Oppvarmingskapasitet Nom. kw 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05 Inngående strøm Oppvarming Nom. kw 2,55 3,26 3,92 2,63 3,42 3,82 COP 4,39 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20 Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 1170 x 900 x x 900 x 320 Vekt Enhet kg Driftsområde Oppvarming Min.~Maks. CWB -20~35-20~35 Varmt vann til boligbruk Min.~Maks. CDB -20~43-20~43 Kjølemedium Type R-410A R-410A Lading kg 3,7 2,95 Lydeffektnivå Oppvarming Nom. dba Lydtrykknivå Oppvarming Nom. dba Strømtilførsel Navn/fase/frekvens/spenning Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400 Strøm Anbefalte sikringer A 32 20

55 55 OPPVARMING OG KJØLING INNEDEL EHVX04S18C3V EHVX08S18C3V EHVX08S26C9W EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W Kabinett Farge Hvit Hvit Materiale Grunnet metallplate Grunnet metallplate Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 1732 x 600 x x 600 x 728 Vekt Enhet kg Driftsområde Oppvarming Omgivelse Min.~Maks. C -25~25-25~25 Vannside Min.~Maks. C 15~55 15~55 Kjøling Omgivelse Min.~Maks. CDB 10~43 10~46 Vannside Min.~Maks. C 5~22 5~22 Varmt vann til boligbruk Omgivelse Min.~Maks. CDB -25~35-20~35 Vannside Min.~Maks. C 25~60 25~60 Lydeffektnivå Nom. dba Lydtrykknivå Nom. dba UTEDEL ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1 Oppvarmingskapasitet Min. kw 1,80 1 / 1,80 2 1,80 1 / 1,80 2 1,80 1 / 1, Nom. kw 4,40 1 / 4,03 2 6,00 1 / 5,67 2 7,40 1 / 6,89 2w 11,38 14,55 16,10 Maks. kw 5,12 1 / 4,90 2 8,35 1 / 7, ,02 1 / 9, Kjølekapasitet Min. kw 2,00 1 / 2,00 2 2,50 1 / 2,50 2 2,50 1 / 2, Nom. kw 5,00 1 / 4,17 2 6,76 1 / 4,84 2 6,86 1 / 5, ,72 12,55 13,12 Inngående strøm Oppvarming Nom. kw 0,87 1 / 1,13 2 1,27 1 / 1,59 2 1,66 1 / 2,01 2 2,64 3,43 3,83 Kjøling Nom. kw 1,48 1 / 1,80 2 1,96 1 / 2,07 2 2,01 1 / 2,34 2 4,31 5,09 5,74 COP 5,04 1 / 3,58 2 4,74 1 / 3,56 2 4,45 1 / 3,42 2 4,31 4,24 4,20 EER 3,37 1 / 2,32 2 3,45 1 / 2,34 2 3,42 1 / 2,29 2 2,72 2,47 2,29 Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 735 x 832 x x 900 x 320 Vekt Enhet kg /114 Driftsområde Oppvarming Min.~Maks. CWB -25~25-25~35 Kjøling Min.~Maks. CDB 10~43 10~46 Varmt vann til boligbruk Min.~Maks. CDB -25~35-20~35 Kjølemedium Type R-410A R-410A Lading kg 1,45 1,60 3,4 Lydeffektnivå Oppvarming Nom. dba Kjøling Nom. dba Lydtrykknivå Oppvarming Nom. dba Kjøling Nom. dba Strømtilførsel Navn/fase/frekvens/spenning Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400 Strøm Anbefalte sikringer A 20 40/20 (1) kjøling Ta 35 C LWE 18 C (DT = 5 C); oppvarming Ta DB/WB 7 C/6 C LWC 35 C (DT = 5 C) (2) kjøling Ta 35 C LWE 7 C (DT = 5 C); oppvarming Ta DB/WB 7 C/6 C LWC 45 C (DT = 5 C) OPPVARMING OG KJØLING INNEDEL EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W EHVX16S18C3V EHVX16S26C9W Kabinett Farge Hvit Hvit Materiale Grunnet metallplate Grunnet metallplate Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 1732 x 600 x x 600 x 728 Vekt Enhet kg Driftsområde Oppvarming Omgivelse Min.~Maks. C -25~35-25~35 Vannside Min.~Maks. C 15~55 15~55 Kjøling Omgivelse Min.~Maks. CDB 10~46 10~46 Vannside Min.~Maks. C 5~22 5~22 Varmt vann til Omgivelse Min.~Maks. CDB -20~35-20~35 boligbruk Vannside Min.~Maks. C 25~60 25~60 Lydeffektnivå Nom. dba Lydtrykknivå Nom. dba UTEDEL ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1 Oppvarmingskapasitet Nom. kw 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05 Kjølekapasitet Nom. kw 10,0 12,5 13,1 11,72 12,55 13,12 Inngående strøm Oppvarming Nom. kw 2,55 3,26 3,92 2,63 3,42 3,82 Kjøling Nom. kw 3,69 5,38 6,04 4,31 5,09 5,74 COP 4,39 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20 EER 2,71 2,32 2,17 2,72 2,47 2,29 Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 1170 x 900 x x 900 x 320 Vekt Enhet kg Driftsområde Oppvarming Min.~Maks. CWB -20~35-20~35 Kjøling Min.~Maks. CDB - 10~46 Varmt vann til boligbruk Min.~Maks. CDB -20~43-20~43 Kjølemedium Type R-410A R-410A Lading kg 3,7 2,95 Lydeffektnivå Oppvarming Nom. dba Kjøling Nom. dba Lydtrykknivå Oppvarming Nom. dba Kjøling Nom. dba Strømtilførsel Navn/fase/frekvens/spenning Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400 Strøm Anbefalte sikringer A 32 20

56 56 KUN OPPVARMING INNEDEL EHBH04C3V EHBH08C3V EHBH08C9W EHBH16C3V EHBH16C9W Kabinett Farge Hvit Hvit Materiale Grunnet metallplate Grunnet metallplate Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 890 x 480 x x 480 x 344 Vekt Enhet kg Driftsområde Oppvarming Omgivelse Min.~Maks. C -25~25-25~35 Vannside Min.~Maks. C 15~55 15~55 Varmt vann til boligbruk Omgivelse Min.~Maks. CDB -25~35-20~35 Vannside Min.~Maks. C 25~80 25~80 Lydeffektnivå Nom. dba Lydtrykknivå Nom. dba UTEDEL ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1 Oppvarmingskapasitet Min. kw 1,80 1 / 1,80 2 1,80 1 / 1,80 2 1,80 1 / 1, Nom. kw 4,40 1 / 4,03 2 6,00 1 / 5,67 2 7,40 1 / 6, ,38 14,55 16,10 Maks. kw 5,12 1 / 4,90 2 8,35 1 / 7, ,02 1 / 9, Inngående strøm Oppvarming Nom. kw 0,87 1 / 1,13 2 1,27 1 / 1,59 2 1,66 1 / 2,01 2 2,64 3,43 3,83 COP 5,04 1 / 3,58 2 4,74 1 / 3,56 2 4,45 1 / 3,42 2 4,31 4,24 4,20 Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 735 x 832 x x 900 x 320 Vekt Enhet kg / 114 Driftsområde Oppvarming Min.~Maks. CWB -25~25-25~35 Varmt vann til boligbruk Min.~Maks. CDB -25~35-20~35 Kjølemedium Type R-410A R-410A Lading kg 1,45 1,60 3,4 Lydeffektnivå Oppvarming Nom. dba Lydtrykknivå Oppvarming Nom. dba Strømtilførsel Navn/fase/frekvens/spenning Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400 Strøm Anbefalte sikringer A 20 40/20 (1) kjøling Ta 35 C LWE 18 C (DT = 5 C); oppvarming Ta DB/WB 7 C/6 C LWC 35 C (DT = 5 C) (2) kjøling Ta 35 C LWE 7 C (DT = 5 C); oppvarming Ta DB/WB 7 C/6 C LWC 45 C (DT = 5 C) KUN OPPVARMING INNEDEL EHBH16C3V EHBH16C9W EHBH16C3V EHBH16C9W Kabinett Farge Hvit Hvit Materiale Grunnet metallplate Grunnet metallplate Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 890 x 480 x x 480 x 344 Vekt Enhet kg Driftsområde Oppvarming Omgivelse Min.~Maks. C -25~35-25~35 Vannside Min.~Maks. C 15~55 15~55 Varmt vann til Omgivelse Min.~Maks. CDB -20~35-20~35 boligbruk Vannside Min.~Maks. C 25~80 25~80 Lydeffektnivå Nom. dba Lydtrykknivå Nom. dba UTEDEL ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1 Oppvarmingskapasitet Nom. kw 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05 Inngående strøm Oppvarming Nom. kw 2,55 3,26 3,92 2,63 3,42 3,82 COP 4,39 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20 Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 1170 x 900 x x 900 x 320 Vekt Enhet kg Driftsområde Oppvarming Min.~Maks. CWB -20~35-20~35 Varmt vann til boligbruk Min.~Maks. CDB -20~43-20~43 Kjølemedium Type R-410A R-410A Lading kg 3,7 2,95 Lydeffektnivå Oppvarming Nom. dba Lydtrykknivå Oppvarming Nom. dba Strømtilførsel Navn/fase/frekvens/spenning Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400 Strøm Anbefalte sikringer A 32 20

57 57 OPPVARMING OG KJØLING INNEDEL EHBX04C3V EHBX08C3V EHBX08C9W EHBX16C3V EHBX16C9W Kabinett Farge Hvit Hvit Materiale Grunnet metallplate Grunnet metallplate Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 890 x 480 x x 480 x 344 Vekt Enhet kg Driftsområde Oppvarming Omgivelse Min.~Maks. C -25~25-25~35 Vannside Min.~Maks. C 15~55 15~55 Kjøling Omgivelse Min.~Maks. CDB 10~43 10~46 Vannside Min.~Maks. C 5~22 5~22 Varmt vann til boligbruk Omgivelse Min.~Maks. CDB -25~35-20~35 Vannside Min.~Maks. C 25~80 25~80 Lydeffektnivå Nom. dba Lydtrykknivå Nom. dba UTEDEL ERLQ004CV3/CW1 ERLQ006CV3/CW1 ERLQ008CV3/CW1 ERLQ011CV3/CW1 ERLQ014CV3/CW1 ERLQ016CV3/CW1 Oppvarmingskapasitet Min. kw 1,80 1 / 1,80 2 1,80 1 / 1,80 2 1,80 1 / 1, Nom. kw 4,40 1 / 4,03 2 6,00 1 / 5,67 2 7,40 1 / 6, ,38 14,55 16,10 Maks. kw 5,12 1 / 4,90 2 8,35 1 / 7, ,02 1 / 9, Kjølekapasitet Min. kw 2,00 1 / 2,00 2 2,50 1 / 2,50 2 2,50 1 / 2, Nom. kw 5,00 1 / 4,17 2 6,76 1 / 4,84 2 6,86 1 / 5,3 2 11,72 12,55 13,12 Inngående strøm Oppvarming Nom. kw 0,87 1 / 1,13 2 1,27 1 / 1,59 2 1,66 1 / 2,01 2 2,64 3,43 3,83 Kjøling Nom. kw 1,48 1 / 1,80 2 1,96 1 / 2,07 2 2,01 1 / 2,34 2 4,31 5,09 5,74 COP 5,04 1 / 3,58 2 4,74 1 / 3,56 2 4,45 1 / 3,42 2 4,31 4,24 4,20 EER 3,37 1 / 2,32 2 3,45 1 / 2,34 2 3,42 1 / 2,29 2 2,72 2,47 2,29 Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 735 x 832 x x 900 x 320 Vekt Enhet kg / 114 Driftsområde Oppvarming Min.~Maks. CWB -25~25-25~35 Kjøling Min.~Maks. CDB 10~43 10~46 Varmt vann til boligbruk Min.~Maks. CDB -25~35-20~35 Kjølemedium Type R-410A R-410A Lading kg 1,45 1,60 3,4 Lydeffektnivå Oppvarming Nom. dba Kjøling Nom. dba Lydtrykknivå Oppvarming Nom. dba Kjøling Nom. dba Strømtilførsel Navn/fase/frekvens/spenning Hz/V V3/1~/50/230 V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400 Strøm Anbefalte sikringer A 20 40/20 (1) kjøling Ta 35 C LWE 18 C (DT = 5 C); oppvarming Ta DB/WB 7 C/6 C LWC 35 C (DT = 5 C) (2) kjøling Ta 35 C LWE 7 C (DT = 5 C); oppvarming Ta DB/WB 7 C/6 C LWC 45 C (DT = 5 C) OPPVARMING OG KJØLING INNEDEL EHBX16C3V EHBX16C9W EHBX16C3V EHBX16C9W Kabinett Farge Hvit Hvit Materiale Grunnet metallplate Grunnet metallplate Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 890 x 480 x x 480 x 344 Vekt Enhet kg Driftsområde Oppvarming Omgivelse Min.~Maks. C -25~35-25~35 Vannside Min.~Maks. C 15~55 15~55 Kjøling Omgivelse Min.~Maks. CDB 10~46 10~46 Vannside Min.~Maks. C 5~22 5~22 Varmt vann til Omgivelse Min.~Maks. CDB -20~35-20~35 boligbruk Vannside Min.~Maks. C 25~80 25~80 Lydeffektnivå Nom. dba Lydtrykknivå Nom. dba UTEDEL ERHQ011BV3 ERHQ014BV3 ERHQ016BV3 ERHQ011BW1 ERHQ014BW1 ERHQ016BW1 Oppvarmingskapasitet Nom. kw 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05 Kjølekapasitet Nom. kw 10,0 12,5 13,1 11,72 12,55 13,12 Inngående strøm Oppvarming Nom. kw 2,55 3,26 3,92 2,63 3,42 3,82 Kjøling Nom. kw 3,69 5,38 6,04 4,31 5,09 5,74 COP 4,39 4,29 4,08 4,30 4,24 4,20 EER 2,71 2,32 2,17 2,72 2,47 2,29 Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 1170 x 900 x x 900 x 320 Vekt Enhet kg Driftsområde Oppvarming Min.~Maks. CWB -20~35-20~35 Kjøling Min.~Maks. CDB - 10~46 Varmt vann til boligbruk Min.~Maks. CDB -20~43-20~43 Kjølemedium Type R-410A R-410A Lading kg 3,7 2,95 Lydeffektnivå Oppvarming Nom. dba Kjøling Nom. dba Lydtrykknivå Oppvarming Nom. dba Kjøling Nom. dba Strømtilførsel Navn/fase/frekvens/spenning Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400 Strøm Anbefalte sikringer A 32 20

58 58 OPPVARMING OGKJØLING HELSTØPT SYSTEM UTEDEL EBHQ006BV3 EBHQ008B V Oppvarmingskapasitet Nom. kw 6,00 1 5,58 2 8,85 8,15 2 Kjølekapasitet Nom. kw 7,00 1 5,12 2 8,37 6,08 2 Inngående strøm Oppvarming Nom. kw 1,41 1 1,79 2 2,21 2,72 2 Kjøling Nom. kw 2,20 1 2,16 2 2,97 2,75 2 COP 4,26 1 3,11 2 4,00 3,00 2 EER 3,18 1 2,37 2 2,82 2,21 2 Dimensjoner Enhet Høyde/Bredde/Dybde mm 805/1.190/360 Vekt Enhet kg 95 Hydraulisk Reserveoppvarmingsstrøm Type - komponent Strømtilførsel Fase - Driftsområde Oppvarming Omgivelse Min.~Maks. CWB -15~25 Vannside Min.~Maks. C 15~50 Kjøling Omgivelse Min.~Maks. CDB 10~43 Vannside Min.~Maks. C 5~22 Varmt vann til boligbruk Omgivelse Min.~Maks. CDB -15~35 Vannside Min.~Maks. C 25~80 Kjølemedium Type R-410A Lading kg 1,7 Lydeffektnivå Oppvarming Nom. dba Kjøling Nom. dba 63 Lydtrykknivå Oppvarming Nom. dba Kjøling Nom. dba Kompressorkomponent Hovedstrømtilførsel Navn V3 Fase 1 Frekvens Hz 50 Spenning V 230 (1) kjøling Ta 35 C LWE 18 C (DT = 5 C); oppvarming Ta DB/WB 7 C/6 C LWC 35 C (DT = 5 C) (2) kjøling Ta 35 C LWE 7 C (DT = 5 C); oppvarming Ta DB/WB 7 C/6 C LWC 45 C (DT = 5 C) HELSTØPT SYSTEM KONTROLLBOKS INNEDEL EKCV(B/H)008BBV3 Dimensjoner Enhet Høyde mm 390 Bredde mm 412 Dybde mm 100 Dybde med fjernkontroll mm 120 montert på frontplate Vekt Enhet kg 6 Driftsområde Kjøling Omgivelse Min.~Maks. CDB 4 ~ 35

59 59 KUN OPPVARMING HELSTØPT SYSTEM ENKELT-FASE UTEDEL MED BUNNPLATEOPPVARMING EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 UTEDEL UTEN BUNNPLATEOPPVARMING EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 Oppvarmingskapasitet Nom. kw 11,20 1 / 10, ,00 1 / 13, ,00 1 / 15,06 2 Inngående strøm Oppvarming Nom. kw 2,56 1 / 3,31 2 3,29 1 / 4,01 2 3,88 1 / 4,71 2 COP 4,38 1 / 3,28 2 4,25 1 / 3,27 2 4,12 1 / 3,20 2 Dimensjoner Enhet Høyde X Bredde X Dybde mm 1418 X 1435 X 382 Vekt Enhet kg 180 Hydraulisk Reserveoppvarmingsstrøm Type 6V3 komponent Strømtilførsel Fase/frekvens/ Hz/V spenning 1~/50/230 Driftsområde Oppvarming Omgivelse Min.~Maks. CWB EDLQ: -20~35 / EDHQ: -15~35 Vannside Min.~Maks. C 15 ~55 Varmt vann til Omgivelse Min.~Maks. CDB EDLQ: -20~43 / EDHQ: -15~43 boligbruk Vannside Min.~Maks. C 25~80 Kjølemedium Type R-410A Lading kg 2,95 Lydeffektnivå Oppvarming Nom. dba Lydtrykknivå Oppvarming Nom. dba Kompressorkomponent Hovedstrømtilførsel Navn V3 Fase 1~ Frekvens Hz 50 Spenning V 230 (1) kjøling Ta 35 C LWE 18 C (DT = 5 C); oppvarming Ta DB/WB 7 C/6 C LWC 35 C (DT = 5 C) (2) kjøling Ta 35 C LWE 7 C (DT = 5 C); oppvarming Ta DB/WB 7 C/6 C LWC 45 C (DT = 5 C) KUN OPPVARMING HELSTØPT SYSTEM TRE-FASE UTEDEL MED BUNNPLATEOPPVARMING EDLQ011BB6W1 EDLQ014BB6W1 EDLQ016BB6W1 UTEDEL UTEN BUNNPLATEOPPVARMING EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 Oppvarmingskapasitet Nom. kw 11,20 1 / 10, ,00 1 / 13,1 2 16,00 1 ) / 15,06 2 Inngående strøm Oppvarming Nom. kw 2,60 1 / 3,21 2 3,30 1 / 4,07 2 3,81 1 / 4,66 2 COP 4,31 1 / 3,38 2 4,24 1 / 3,22 2 4,20 1 / 3,23 2 ) Dimensjoner Enhet Høyde X Bredde X Dybde mm 1418 X 1435 X 382 Vekt Enhet kg 180 Hydraulisk Reserveoppvarmingsstrøm Type 6W1 komponent Strømtilførsel Fase/frekvens/ Hz/V spenning 3~/50/400 Driftsområde Oppvarming Omgivelse Min.~Maks. CWB EDLQ: -25~35 / EDHQ: -15~35 Vannside Min.~Maks. C 15 ~55 Varmt vann til Omgivelse Min.~Maks. CDB EDLQ: -25~43 / EDHQ: -15~43 boligbruk Vannside Min.~Maks. C 25~80 Kjølemedium Type R-410A Lading kg 2,95 Lydeffektnivå Oppvarming Nom. dba Lydtrykknivå Oppvarming Nom. dba Kompressorkomponent Hovedstrømtilførsel Navn W1 Fase 3N~ Frekvens Hz 50 Spenning V 400 (1) kjøling Ta 35 C LWE 18 C (DT = 5 C); oppvarming Ta DB/WB 7 C/6 C LWC 35 C (DT = 5 C) (2) kjøling Ta 35 C LWE 7 C (DT = 5 C); oppvarming Ta DB/WB 7 C/6 C LWC 45 C (DT = 5 C)

60 60 OPPVARMING OG KJØLING HELSTØPT SYSTEM ENKELT-FASE MED BUNNPLATEOPPVARMING EBLQ011BB6V3 EBLQ014BB6V3 EBLQ016BB6V3 UTEN BUNNPLATEOPPVARMING EBHQ011BB6V3 EBHQ014BB6V3 EBHQ016BB6V3 Oppvarmingskapasitet Nom. kw 11,20 1 / 10, ,00 1 / 13, ,00 1 / 15,06 2 Kjølekapasitet Nom. kw 12,85 1 / 10, ,99 1 / 12, ,73 1 / 13,10 2 Inngående strøm Kjøling Nom. kw 3,87 1 / 3,69 2 5,75 1 / 5,39 2 6,36 1 / 5,93 2 Oppvarming Nom. kw 2,56 1 / 3,31 2 3,29 1 / 4,01 2 3,88 1 / 4,71 2 COP 4,38 1 / 3,28 2 4,25 1 / 3,27 2 4,12 1 / 3,20 2 EER 3,32 1 / 2,71 2 2,78 1 / 2,32 2 2,63 1 / 2,21 2 Dimensjoner Enhet Høyde X Bredde X Dybde mm 1418 X 1435 X 382 Vekt Enhet kg 180 Hydraulisk komponent Reserveoppvarmingsstrøm Type 6V3 Strømtilførsel Fase/frekvens/ Hz/V spenning 1~/50/230 Driftsområde Oppvarming Omgivelse Min.~Maks. CWB EBLQ: -20~35 / EBHQ: -15~35 Vannside Min.~Maks. C 15~55 Kjøling Omgivelse Min.~Maks. CDB 10~46 Vannside Min.~Maks. C 5~22 Varmt vann til boligbruk Omgivelse Min.~Maks. CDB EBLQ: -20~43 / EBHQ: -15~43 Vannside Min.~Maks. C 25~80 Kjølemedium Type R-410A Lading kg 2,95 Lydeffektnivå Oppvarming Nom. dba Kjøling Nom. dba Lydtrykknivå Oppvarming Nom. dba 5 52 Kjøling Nom. dba Kompressorkomponent Hovedstrømtilførsel Navn V3 Fase 1~ Frekvens Hz 50 Spenning V 230 (1) kjøling Ta 35 C LWE 18 C (DT = 5 C); oppvarming Ta DB/WB 7 C/6 C LWC 35 C (DT = 5 C) (2) kjøling Ta 35 C LWE 7 C (DT = 5 C); oppvarming Ta DB/WB 7 C/6 C LWC 45 C (DT = 5 C) OPPVARMING OG KJØLING HELSTØPT SYSTEM TRE-FASE MED BUNNPLATEOPPVARMING EBLQ011BB6W1 EBLQ014BB6W1 EBLQ016BB6W1 UTEN BUNNPLATEOPPVARMING EBHQ011BB6W1 EBHQ014BB6W1 EBHQ016BB6W1 Oppvarmingskapasitet Nom. kw 11,20 1 / 10, ,00 1 / 13, ,00 1 / 15,06 2 Kjølekapasitet Nom. kw 12,85 1 / 10, ,99 1 / 12, ,73 1 / 13,10 2 ) Inngående strøm Kjøling Nom. kw 3,87 1 / 3,69 2 5,40 1 / 5,06 2 6,15 1 / 5,75 2 Oppvarming Nom. kw 2,60 1 / 3,21 2 3,30 1 / 4,07 2 3,81 1 / 4,66 2 COP 4,31 1 / 3,38 2 4,24 1 / 3,22 2 4,20 1 / 3,23 2 EER 3,32 1 / 2,71 2 2,96 1 / 2,47 2 2,72 1 / 2,28 2 Dimensjoner Enhet Høyde X Bredde X Dybde mm 1418 X 1435 X 382 Vekt Enhet kg 180 Hydraulisk Reserveoppvarmingsstrøm Type 6W1 komponent Strømtilførsel Fase/frekvens/ Hz/V spenning 3~/50/400 Driftsområde Oppvarming Omgivelse Min.~Maks. CWB EBLQ: -25~35 / EBHQ: -15~35 Vannside Min.~Maks. C 15~55 Kjøling Omgivelse Min.~Maks. CDB 10~46 Vannside Min.~Maks. C 5~22 Varmt vann til Omgivelse Min.~Maks. CDB EBLQ: -25~43 / EBHQ: -15~43 boligbruk Vannside Min.~Maks. C 25~80 Kjølemedium Type R-410A Lading kg 2,95 Lydeffektnivå Oppvarming Nom. dba Kjøling Nom. dba Lydtrykknivå Oppvarming Nom. dba Kjøling Nom. dba Kompressorkomponent Hovedstrømtilførsel Navn W1 Fase 3N~ Frekvens Hz 50 Spenning V 400 (1) kjøling Ta 35 C - LWE 18 C (DT = 5 C); oppvarming Ta DB/WB 7 C/6 C - LWC 35 C (DT = 5 C) (2) kjøling Ta 35 C - LWE 7 C ( DT = 5 C); oppvarming Ta DB/WB 7 C/6 C - LWC 45 C ( DT = 5 C)

61 61 VARMTVANNSTANK TIL BOLIGBRUK VARMTVANNSTANK TIL BOLIGBRUK I RUSTFRITT STÅL EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2 Kabinett Farge Naturhvitt Materiale Epoksydekket ulegert stål Vekt Enhet Tom kg Beholder Vannmengde l Materiale Rustfritt stål (DIN ) Maksimal vanntemperatur C 85 Varmeveksler Mengde 1 Rørmateriale Dobbelt stål LDX 2101 Hjelpevarmer Kapasitet kw 3 Strømtilførsel Fase/frekvens/spenning Hz/V 1~/50/230 2~/50/400 EMALJERT VARMTVANNSTANK TIL BOLIGBRUK EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2 Kabinett Farge RAL9010 Materiale Emaljedekket stål Vekt Enhet Tom kg Beholder Vannmengde l Materiale Emaljebelagt stål etter DIN4753TL2 Maksimal vanntemperatur C 75 Hjelpevarmer Kapasitet kw 3,0 Strømtilførsel Fase/frekvens/spenning Hz/V 1~/50/230 2~/50/400 ROMTERMOSTAT ROMTERMOSTAT MED LEDNING EKRTWA Dimensjoner Enhet Høyde/Bredde/ mm Dybde 87/125/34 Vekt Enhet g 215 Omkringliggende Lagring Min./Maks. C -20/60 temperatur Bruk Min./Maks. C 0/50 Temperaturinnstillingsområde Oppvarming Min./Maks. C 4/37 Kjøling Min./Maks. C 4/37 Klokke Ja Reguleringsfunksjon Proporsjonalbånd Strømtilførsel Spenning V Batteristrøm 3x AA-LRG (alkalisk) Tilkobling Type Med ledning ROMTERMOSTAT UTEN LEDNING EKRTR1 Dimensjoner Termostat Høyde/Bredde/ mm Dybde 87/125/34 Mottaker Høyde/Bredde/ mm Dybde 170/50/28 Vekt Termostat g 210 Mottaker g 125 Omkringliggende Lagring Min./Maks. C -20/60 temperatur Bruk Min./Maks. C 0/50 Temperaturinnstillingsområde Oppvarming Min./Maks. C 4/37 Kjøling Min./Maks. C 4/37 Klokke Ja Reguleringsfunksjon Proporsjonalbånd Strømtilførsel Termostat Spenning V Batteristrøm 3x AA-LRG (alkalisk) Mottaker Spenning V 230 Frekvens Hz 50 Fase 1~ Tilkobling Termostat Trådløs Mottaker Med ledning Maksimal avstand til mottaker Inne m ca. 30 m Ute m ca. 100 m

62 62 SOLFANGER-TILKOBLING SOLFANGER-TILKOBLING EKSOLHWAV1 Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 770 x 305 x 270 Vekt Enhet kg 8 Driftsområde Omkringliggende Min.~Maks. C temperatur 1~35 Lydtrykknivå Nom. dba 27 Termisk ytelse Null tap fangereffektivitet η0 % Strømtilførsel Fase/frekvens/spenning Hz/V 1~/50/ Inntak for strømforsyning Innedel - TILBEHØR EKSR3PA Montering På vegg Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 332 x 230 x 145 Termisk ytelse Null tap fangereffektivitet η0 % - Kontroll Type Digital kontroller for temperaturforskjell med enkelt tekstdisplay Strømforbruk W 2 Sensor Temperatursensor på solpanel Pt1000 Lagringstanksensor PTC Returstrømningssensor PTC Matetemperatur og strømningssensor Spenningssignal (3,5V DC) Strømtilførsel Frekvens, spenning Hz;V 50/230 SOLFANGER SOLFANGER EKSV26P EKSH26P Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 2000 x 1300 x x 2000 x 85 Vekt Enhet kg 43 Mengde l 1,7 2,1 Overflate Ytre m² 2,601 Åpning m² 2,364 Absorbator m² 2,354 Belegg Mikro-term (absorbering maks.96 %, utslipp ca. 5% +/-2%) Absorbator Harpe-formet kobberrør-register med lasersveiset høyt selektiv belagt aluminiumsplate Glass Sikkerhetsglass med enkelrute, overføring +/- 92 % Tillatt takvinkel Min.~Maks. SDgr 15~80 Driftstrykk Maks. bar 6 Stillestående Maks. C temperatur 200 Termisk ytelse Null tap fangereffektivitet η0 % 78,7 Varmetap koeffisient a1 W/m².K 4,270 Temperaturavhengighet på W/m².K² varmetapkoeffisient a2 0,0070 Termisk kapasitet kj/k 6,5 Innfallsvinkel AM ved 50 modifikator 0,94 Montert stilling Vertikal Horisontal KONVEKTORVARMEPUMPE INNEDELER FWXV20A FWXV15A Oppvarmingskapasitet Total kapasitet Nom. kw 2,0 1,5 Kjølekapasitet Total kapasitet Nom. kw 1,7 1,2 Sensibel kapasitet Nom. kw 1,4 0,98 Inngående strøm Oppvarming Nom. kw 0,015 0,013 Kjøling Nom. kw 0,015 0,013 Dimensjoner Enhet Høyde/Bredde/ mm Dybde 600/700/210 Vekt Enhet kg 15 Rørkoblinger Drenering/UD/Inntak/Utløp mm/ tomme 18/G 1/2/G 1/2 Lydtrykknivå Oppvarming Nom. dba Kjøling Nom. dba Strømtilførsel Fase/frekvens/spenning Hz/V 1~/50/60/ /220 (1) Kjøling: innetemp. 27 CDB, 19 CWB; inntaksvanntemp. 7 C, vanntemperaturøkning 5K.(2) Oppvarming: romtemperatur 20 CDB og inntaksvanntemperatur 45 C, vanntemperaturfall 5K.

63 63

64 64 2. DAIKIN ALTHERMA HØY TEMPERATUR INNEDELER INNEDELER EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1 Oppvarmingskapasitet Nom. kw Inngående strøm Oppvarming Nom. kw 3,57 1 4,40 2 2,61 3 COP 3,08 1 2,50 2 4,22 3 Kabinett Farge Metallgrå Materiale Grunnet metallplate Dimensjoner Enhet Høyde/Bredde/Dybde mm 705/600/695 Vekt Enhet kg 144,25 147,25 Driftsområde Oppvarming Omgivelse Min.~Maks. C -20~20 Vannside Min.~Maks. C 25~80 Varmt vann til boligbruk 4,66 1 5,65 2 3,55 3 3,00 1 2,48 2 3,94 3 5,57 1 6,65 2 4,31 3 2,88 1 2,41 2 3,72 3 Omgivelse Min.~Maks. CDB -20~35 Vannside Min.~Maks. C 25~80 Kjølemedium Type R-134a Lading kg 3,2 Lydtrykknivå Nom. dba Nattstilling Nivå 1 dba ,57 1 4,40 2 2,61 3 3,08 1 2,50 2 4,22 3 4,66 1 5,65 2 3,55 3 3,00 1 2,48 2 3,94 3 5,57 1 6,65 2 4,31 3 2,88 1 2,41 2 3, Strømtilførsel Navn V1 Y1 Fase 1~ 3~ Frekvens Hz 50 Spenning V Strøm Anbefalte sikringer A (1) EW 55 C; LW 65 C; Dt 10 C; omgivelsesforhold: 7 CDB/6 CWB (2) EW 70 C; LW 80 C; Dt 10 C; omgivelsesforhold: 7 CDB/6 CWB (3) EW 30 UTEDELER MED BUNNPLATEOPPVARMING ERRQ011AV1 ERRQ014AV1 ERRQ016AV1 ERRQ011A ERRQ014A ERRQ016A Dimensjoner Enhet Høyde/Bredde/Dybde mm 1.345/900/320 Vekt Enhet kg 120 Driftsområde Oppvarming Min.~Maks. CWB -20~20 Varmt vann til Min.~Maks. CDB boligbruk -20~35 Kjølemedium Type R-410A Lading kg 4,5 Lydeffektnivå Oppvarming Nom. dba Lydtrykknivå Oppvarming Nom. dba Strømtilførsel Navn/fase/frekvens/spenning Hz;V V1/1~/50/ Y1/3~/50/ Strøm Anbefalte sikringer A UTEN BUNNPLATEOPPVARMING ERSQ011A ERSQ014A ERSQ016A ERSQ011AY1 ERSQ014AY1 ERSQ016AY1 Dimensjoner Enhet Høyde/Bredde/ mm Dybde 1.345/900/320 Vekt Enhet kg 120 Driftsområde Oppvarming Min.~Maks. CWB -20~20 Varmt vann til Min.~Maks. CDB boligbruk -20~35 Kjølemedium Type R-410A Lading kg 4,5 Lydeffektnivå Oppvarming Nom. dba Lydtrykknivå Oppvarming Nom. dba Strømtilførsel Navn/fase/frekvens/spenning Hz/V V1/1~/50/ Y1/3~/50/ Strøm Anbefalte sikringer A 25 16

65 65 VARMTVANNSTANK TIL BOLIGBRUK VARMTVANNSTANK TIL BOLIGBRUK EKHTS200AC EKHTS260AC Kabinett Farge Metallgrå Materiale Galvanisert stål (grunnet metallplate) Dimensjoner Enhet Høyde/Integrert i mm innendørsenhet/ 1.335/2.010/600/ /2.285/600/695 Bredde/Dybde Vekt Enhet Tom kg Varmeveksler Mengde 1 Rørmateriale Dobbelt stål (EN 1,4162) Ansiktområde m² 1,56 Internt viklingsvolum l 7,5 Strømtilførsel Fase - Beholder Vannmengde l Materiale Rustfritt stål (EN 1,4521) Maksimal vanntemperatur C 75 VARMTVANNSTANK TIL BOLIGBRUK EKHWP300A EKHWP500A Kabinett Farge Støvgrå (RAL7037) Materiale Støtbestandig polypropen Vekt Enhet Tom kg Varmeveksler Varmt vann til boligbruk Rørmateriale Rustfritt stål (DIN 1,4404) Ansiktområde m² 5,7 5,9 Internt l 27,8 28,4 viklingsvolum Driftstrykk bar 6 Gjennomsnittlig W/K 2,795 2,860 spesifikk termisk effekt Lading Rørmateriale Rustfritt stål (DIN 1,4404) Ansiktområde m² 2,5 3,7 Internt l viklingsvolum 12,3 17,4 Gjennomsnittlig W/K spesifikk termisk effekt 1,235 1,809 Reserve soloppvarming Rørmateriale Rustfritt stål (DIN 1,4404) Ansiktområde m² - 1,0 Internt l viklingsvolum - 5 Gjennomsnittlig W/K spesifikk termisk effekt Strømtilførsel Fase - Beholder Vannmengde l Maksimal vanntemperatur C 85 SOLFANGER SOLFANGER EKSV26P EKSH26P Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm 2000 x 1300 x x 2000 x 85 Vekt Enhet kg 43 Mengde l 1,7 2,1 Overflate Ytre m² 2,601 Åpning m² 2,364 Absorbator m² 2,354 Belegg Mikro-term (absorbering maks.96 %, utslipp ca. 5% +/-2%) Absorbator Harpe-formet kobberrør-register med lasersveiset høyt selektiv belagt aluminiumsplate Glass Sikkerhetsglass med enkelrute, overføring +/- 92 % Tillatt takvinkel Min.~Maks. SDgr 15~80 Driftstrykk Maks. bar 6 Stillestående Maks. C temperatur 200 Termisk ytelse Null tap fangereffektivitet η0 % 78,7 Varmetap koeffisient a1 W/m².K 4,270 Temperaturavhengighet på W/m².K² varmetapkoeffisient a2 0,0070 Termisk kapasitet kj/k 6,5 Innfallsvinkel AM ved 50 modifikator 0,94 Montert stilling Vertikal Horisontal SOLFANGER-TILKOBLING SOLFANGER-TILKOBLING EKSRPS3 Dimensjoner Enhet Høyde x Bredde x Dybde mm - Kontroll Type Digital kontroller for temperaturforskjell med enkelt tekstdisplay Strømforbruk W - Montering På siden av tanken Sensor Temperatursensor på solpanel Pt1000 Lagringstanksensor PTC Returstrømningssensor PTC Matetemperatur og strømningssensor Spenningssignal (3,5V DC)

66 66 3. DAIKIN ALTHERMA FLEKSIBEL TYPE INNEDELER INNEDEL EKHVMRD50AV1 EKHVMRD80AV1 EKHVMYD50AV1 EKHVMYD80AV1 Funksjon Kun oppvarming Oppvarming og avkjøling Dimensjoner HxBxD mm 705x600x x600x695 Avgangs Oppvarming C 25~80 25~80 vanntemperaturområde Materiale Grunnet metallplate Grunnet metallplate Farge Metallgrå Metallgrå Lydtrykknivå Nominell db(a) 40 1 / / / / 43 2 Vekt kg Kjølemedium Type R-134a R-134a Lading kg Strømtilførsel 1~/50 Hz/ V 1~/50 Hz/ V 1 Lydnivåene blir målt ved: EW 55 C; LW 65 C 2 Lydnivåene blir målt ved: EW 70 C; LW 80 C EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1 EKHBRD016ACY1 Kabinett Farge Metallgrå Materiale Grunnet metallplate Dimensjoner Enhet Høyde/Bredde/Dybde mm 705/600/695 Vekt Enhet kg 144,25 147,25 Driftsområde Oppvarming Omgivelse Min.~Maks. C -20~20 Vannside Min.~Maks. C 25~80 Varmt vann til boligbruk Omgivelse Min.~Maks. CDB -20~35 Vannside Min.~Maks. C 25~ Kjølemedium Type R-134a Lading kg 3,2 Lydtrykknivå Nom. dba Nattstilling Nivå 1 dba Strømtilførsel Navn V1 Y1 Fase 1~ 3~ Frekvens Hz 50 Spenning V Strøm Anbefalte sikringer A (1) EW 55 C; LW 65 C; Dt 10 C; omgivelsesforhold: 7 CDB / 6 CWB (2) EW 70 C; LW 80 C; Dt 10 C;omgivelsesforhold: 7 CDB/6 CWB (3) EW 30 UTEDELER UTEDEL EMRQ8AY1 EMRQ10AY1 EMRQ12AY1 EMRQ14AY1 EMRQ16AY1 Nominell kapasitet Oppvarming kw 22, ,6 39,2 44,8 Kjøling kw Kapasitetsområde Hk Dimensjoner HxBxD mm 1680x1300x765 Vekt kg Lydeffektnivå Oppvarming db(a) Lydtrykknivå Oppvarming C Driftsområde Oppvarming C -20 C~20* Vann til boligbruk C -20 C~35* Kjølemedium Type kg R-410A Strømtilførsel 3~/50 Hz/ V Rørkoblinger Flytende mm 9,52 12,7 Innsugning mm 19,1 22,2 28,6 Høy- og lavtrykksgass 15,9 19,1 22,2 Maks. total lengde m 300 Nivåforskjell OU-IU m 40 Anbefalte sikringer A Oppvarmingsforhold: Ta = 7 CDB / 6 CWB, 100 % tilkoblingsforhold Kjøleforhold: Ta = 35 CDB, 100 % tilkoblingsforhold * Kapasitet ikke garantert mellom -20 C og -15 C

67 67 VARMTVANNSTANK TIL BOLIGBRUK VARMTVANNSTANK TIL BOLIGBRUK EKHTS200AC EKHTS260AC Vannmengde l Maks. vanntemperatur C 75 C Dimensjoner HxBxD mm 1335x600x x600x695 Dimensjoner - integrert på innendørsenhet HxBxD mm 2010x600x x600x695 Materiale på utsiden av kassett Galvanisert metall Farge Metallgrå Tomvekt kg KONVEKTORVARMEPUMPE KONVEKTORVARMEPUMPE FWXV15A FWXV20A Kapasitet Oppvarming 45 C 1 kw 1,5 2,0 Kjøling 7 C 2 kw 1,2 1,7 Dimensjoner HxBxD mm 600x700x210 Vekt kg 15 Luftmengde H/M/L/SL m3/t 318/228/150/ /354/240/198 Lydtrykk M db(a) Kjølemedium Vann Strømtilførsel 1~/ V / 50/60 Hz Rørkoblinger Væske (UD)/Drenering 12,7 / 20 1 Vanninntakstemperatur = 45 C / Vannutløpstemperatur: 40 C innetemperatur = 20 CDB Medium viftehastighet 2 Vanninntakstemperatur = 7 C / Vannutløpstemperatur: 12 C innetemperatur = 27 CDB / 19 CWB Medium viftehastighet

68 Daikin: din pålitelige partner Daikin er spesialisten innen klimabehandlingsløsninger - for private hjem og for større forretnings- og industribygg. Vi gjør alle anstrengelser for å sikre at kundene dine blir 100 % fornøyd. Høy kvalitet, innovative produkter Innovasjon og kvalitet kommer i første rekke i Daikins filosofi. Alle våre ansatte får kontinuerlig opplæring for å kunne yte optimal rådgivning og gi best mulig informasjon. Et rent miljø Når vi produserer klimakontollsystemer til kundene, strever vi etter å oppnå et bærekraftig energiforbruk, og sørger for produktgjenvinning og avfallsreduksjon. Daikin anvender strenge prinsipper med hensyn til miljødesign, ved å innskrenke bruk av materialer som er miljøfarlige. I dag leder Daikin veien til mer effektive, kostnadseffektive og miljøvennlige komfortløsninger, ved å introdusere produkter som er forbedret for alle sesonger. Faktum er at Daikin-produkter reduserer energi og kostnader på en smart måte. De er designet for å fungere under alle forhold og reflekterer den virkelige ytelsen du kan forvente over en hel oppvarmings- og kjølingssesong. Så med Daikin gjør du det rette valget for din lommebok... og miljøet. Daikins unike posisjon som produsent av luftkondisjoneringsutstyr, kompressorer og kjølemedium har ført til et stort engasjement når det gjelder miljøspørsmål. I flere år har Daikin hatt som formål å bli en leder i framskaffelse av produkter som har begrenset påvirkning av miljøet. Denne utfordringen krever et økologisk design og utvikling av et bredt utvalg av produkter og et energistyringssystem som resulterer i energiøkonomisering og avfallsreduksjon. Brosjyren er skrevet kun til informasjon og utgjør ikke et bindende tilbud på Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. har utarbeidet innholdet i denne brosjyren i overensstemmelse med sin beste kunnskap. Det gis ikke uttrykte eller underforståtte garantier for fullstendighet, nøyaktighet eller egnethet for spesielle formål av innholdet og produkter og service som her er presentert. Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Daikin Europe N.V. avviser uttrykkelig alt ansvar for alle direkte eller indirekte skader, i den videste forstand, som kommer fra eller kan forbindes med bruk og/eller fortolkning av denne brosjyren. Alt innhold er Daikin Europe N.V. sin opphavsrett. ECPNO Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent sertifiseringsprogram for klimaanlegg (AC), væskeavkjølingspakker (LCP) og viftekonvektorer (FCU). Du kan kontrollere pågående gyldighetssertifikat online: eller bruk: Gjelder bare for Daikin Altherma-enheter med lav temperatur. Daikin Altherma enheter med høy temperatur omfattes ikke av Eurovent sertifiseringsprogrammet. Daikin produktene blir distribuert av: Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende Belgium BE RPR Oostende ECPNO /13 Copyright Daikin Gjeldende publikasjon erstatter ECPEN Trykket på ikke-kloret papir. Tilrettelagt av La Movida, Belgia Resp. Ed.: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon

Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon SINTEF Byggforsk INGER ANDRESEN Planlegging av solvarmeanlegg for lavenergiboliger og passivhus. En introduksjon Prosjektrapport 22 2008 SINTEF Byggforsk Inger Andresen Planlegging av solvarmeanlegg for

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Etterprøving av bygningers energibruk

Etterprøving av bygningers energibruk Tor Helge Dokka Catherine Grini SINTEF FAG 6 Etterprøving av bygningers energibruk METODIKK SINTEF Fag Tor Helge Dokka og Catherine Grini Etterprøving av bygningers energibruk Metodikk SINTEF akademisk

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.

Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline. Jøni Foodline A/S Fiskeløkken 2-6 DK-5330 Munkebo Danmark Tlf. +45 65 97 48 15 Fax +45 65 97 57 47 sales@joni-foodline.dk www.joni-foodline.dk www.idebureauet.dk Brukervennlige kvalitetsprodukter til profesjonelle

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Bærekraftig utvikling og polyuretan isolering En løsning av i dag for morgendagens behov

Bærekraftig utvikling og polyuretan isolering En løsning av i dag for morgendagens behov Bærekraftig utvikling og polyuretan isolering En løsning av i dag for morgendagens behov Brosjyre om bærekraftig utvikling Hvorfor er bærekraftig utvikling så viktig? I 1987 ga rapporten 1 fra Brundtland

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Peer- to- peer utdanning for ungdommer om smart. bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Peer- to- peer utdanning for ungdommer om smart. bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi Peer- to- peer utdanning for ungdommer om smart bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi Rapport D3.3: Verktøykasse Kontrakt N : IEE/12/997/SI2.644765 Startdato for prosjektet: 03/04/2013 Sluttdato

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Line R. Karlsen Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del II Litteraturstudie, forslag til regelverk og standarder samt videre arbeider C 30 28 26 24 Operativ temperatur,

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP

BRUKERVEILEDNING. Installasjon Drift Vedlikehold. CPX, CPXR, CPXN og CPXP BRUKERVEILEDNING CPX, CPXR, CPXN og CPXP Enkelttrinns sentrifugalpumper for kjemiske prosesser med endeinnløp Installasjon Drift Vedlikehold PCN=26999909 02-10 (O) Originalinstruksjoner Disse instruksjonene

Detaljer

- Oj, skrudde du ned varmen på hytta? - Nei, men jeg gjør det nå...

- Oj, skrudde du ned varmen på hytta? - Nei, men jeg gjør det nå... - Oj, skrudde du ned varmen på hytta? - Nei, men jeg gjør det nå... ELKO GSM-serie for varmestyring og SMSvarslinger Lavere strømregning og økt komfort får du enkelt med vår pluggbare Ring hytta varm -løsning

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Husbanken og Enova SF. GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk Energimerking av nye boliger Hoveprosjektrapport. Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20

Detaljer