Refleks. Høy stemning NR Taket løftet seg da Mestaansatte feiret Mestas 10-års jubileum. Side SIDE Siste Refleks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Refleks. Høy stemning NR. 1-2013. Taket løftet seg da 1 100 Mestaansatte feiret Mestas 10-års jubileum. Side 10-11. SIDE 12-13 Siste Refleks"

Transkript

1 1 - Februar Nytt verkstedkonsern s 3 Siste tunnel s Sterkest noensinne s 4-5 NR Internavis for 11. ÅRGANG Høy stemning Taket løftet seg da ansatte feiret s 10-års jubileum RETURADRESSE: AS, Strandveien 15, 1326 Lysaker SIDE Siste

2 2 1 - Februar 2013 Jeg vil på det sterkeste oppfordre de som i dag ikke bruker intranett, om jevnlig å logge seg inn der for å holde seg informert om hva som skjer i. 10 år fylte 10 år i januar og det markerte vi med et jubileumsarrangement i Oslo som gikk over to lørdager. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle ansatte som tok turen til Oslo Kongressenter og bidro til at det ble to hyggelige og minnerike kvelder. har nå lagt bak seg sitt første tiår og er godt rustet til det neste tiåret. Endringer har preget s første tiår og det vil også prege framtiden, selv om jeg ikke ser for meg de store endringene de neste årene. Endringer preger også samfunnet rundt oss og ikke minst måten vi kommuniserer på. Selv godt voksne mennesker endrer kommunikasjonsvaner og tar i bruk smarttelefoner, nettbrett og pc. Dette ser vi også i, hvor de fleste nå har smarttelefoner og bruken av nettbrett brer om seg. Det fører til at det ikke bare er de som sitter på kontor og bruker pc som nå har tilgang til s intranett. Nå har alle ansatte i dette. Når vi endrer måten vi kommuniserer på, skjer det også på bekostning av noe. Når vi blir mer digitale skjer det på bekostning av trykte medier. Det ser vi i samfunnet rundt oss, der papiravisene leses stadig mindre. og nye muligheter Fram til nå har vi hatt to hovedkanaler for informasjon ut til de ansatte; intranett og. Heretter vil informasjon som skal bredt ut til ansatte bli kommunisert på intranettet. Alle ansatte har nå tilgang til intranett, også via private pc er, nettbrett og smarttelefoner. Jeg vil på det sterkeste oppfordre de som i dag ikke bruker intranett, om jevnlig å logge seg inn der for å holde seg informert om hva som skjer i. På intranett finner du både nyheter og annen viktig informasjon. Vi har også startet et arbeid med å oppgradere nettet vårt og både intra- og internett vil framstå i ny drakt i løpet av året. Da vil jeg til slutt takke for meg her i så sees vi på intranett og ute i det virkelige liv. Harald Rafdal Adm. direktør Denne utviklingen har vi nå tatt konsekvensen av i og vi har besluttet å avvikle fra og med dette nummeret. Den utgaven du nå sitter og leser, er altså den siste som kommer ut. Akkurat nå: Antall årlige utgaver av Fra 2003 til februar 2013 har det kommet ut totalt 71 utgaver av s internavis REDAKSJON: Ansv. redaktør Erik Riste Redaksjon: Gaute B. Iversen, Claes Bendiksen, Mats Øieren Redaksjonen ble avsluttet torsdag 14. februar ADRESSE:, AS, Postboks 253, 1326 Lysaker Telefon: Layout: TRIK kommunikasjon Trykk: Merkur Trykk. Opplag: 5 000

3 1 - Februar Verksted, her representert ved Kjell Arne Kolden, blir en del av det nye konsernet Yours Equipment. Organisasjonsstruktur for det nye konsernet AS Tertnes Holding Industri AS Verksted AS Presis Verksted AS Yours Equipment AS Yours Equipment Holding AS Motorsalg AS Øverum Slitedeler AS Etablerer nytt verkstedkonsern Det nye konsernet har klare vekstambisjoner... - Det nye konsernet Yours Equipment har klare vekstambisjoner og får en større g jennomslagskraft i markedet enn selskapene ville fått hver for seg, sier adm. direktør Harald Rafdal i. Erik Riste og Tertnes Holding har inngått en intensjonsavtale om å etablere et nytt konsern med verksteder og salg av maskiner og utstyr til anleggssektoren. Det nye konsernet vil få 190 ansatte og forventes å omsette for 300 millioner kroner i Konsernetableringen vil skje ved at og Tertnes Holding Industri etablerer ett nytt selskap som skal eie selskaper som i dag eies av og Tertnes Holding Industri. Yours Equipment Det nye morselskapet vil hete Yours Equipment Holding. og Tertnes Holding Industri skal eie 50 prosent hver av det nye selskapet. vil legge Verksted inn i Yours Equipment Holding, mens Tertnes Holding Industri vil legge inn selskapene Motorsalg, Yours Equipment, Øverum Slitedeler og Presis Verksted i Yours Equipment Holding. Det nye konsernet vil være en komplett tilbyder av maskiner, utstyr og deler fra store og anerkjente internasjonale leverandører, og vil ha samlokaliserte verksteder og salgskontorer over hele landet. Vil generere salg - Den industrielle begrunnelsen for den nye etableringen er at god dekning på service og verkstedtjenester vil generere maskinsalg og en tilstedeværende salgsorganisasjon vil generere verkstedtjenester. Det nye konsernet har klare vekstambisjoner og får en større g jennomslagskraft i markedet enn selskapene ville fått hver for seg, sier adm. direktør Harald Rafdal i. I løpet av første kvartal 2013 skal og Tertnes Holding g jennomføre en prosess med formelle avklaringer. Når disse avklaringene er g jennomført og godkjent av de to selskapenes styrer, vil det nye konsernet bli etablert. - For de ansatte vil ikke etableringen innebære store endringer. De fem selskapene vil ha samme navn, samme lokalisering og samme ledelse som i dag. Alle datterselskapene vil videreføre sin eksisterende kundeportefølje, sier Rafdal. Yours Equipment Holding vil ha en konsernsjef som skal lede konsernet. Denne personen er ikke ansatt per dags dato, men vil ha tilhold i Bergen. Harald Rafdal, adm. direktør i.

4 4 1 - Februar 2013

5 1 - Februar Aldri har stått sterkere I januar fylte 10 år og selskapet har aldri stått sterkere. - er i dag en sunn og frisk 10-åring og utsiktene for de neste 10 årene er meget gode, sier adm. direktør Harald Rafdal. Erik Riste Da ble etablert i 2003 var det mange i bransjen som lurte på hvordan det ville gå med det nye selskapet. Det alle var enig om, var at det å gå fra å få tildelt alle kontrakter til å skulle vinne kontrakter i et konkurranseutsatt anbudsmarked, ville bli meget krevende. I bransjen fantes de som trodde at ikke ville klare denne omstillingen og selskapet ville forsvinne etter kort tid. Slik gikk det definitivt ikke. Mektig imponert - Dette har vært en spennende og krevende reise for og de ansatte. Jeg er mektig imponert over de ansattes vilje og evne til å omstille seg. Da jeg begynte i følte jeg meg trygg på de ansattes fagkompetanse, men jeg må innrømme at jeg var i tvil om hvordan det sto til med omstillingsevnen. Tvilen viste seg å være fullstendig uberettiget. Det er de ansattes innsats og holdninger som har ført til at i dag er et sunt selskap, påpeker Rafdal. Selv om i dag er friskmeldt og framtiden er lys, har det vært krevende underveis. Antallet ansatte illustrerer det; fra i 2003 til i dag. Tøffe utfordringer Etter en lovende start de første årene, fulgte en periode med dårlige resultater. Korrigert for pensjoner var tapene i perioden på rundt 1,6 milliarder kroner. Bare i 2008 var tapet på 800 millioner kroner. - Da jeg begynte i 2008 var det allerede iverksatt tiltak for å snu utviklingen. Blant annet var nylig omorganisert til et konsern for lettere å kunne g jennomføre de nødvendige tiltakene. var på det tidspunktet ikke bærekraftig og det måtte til en skikkelig hestekur for å snu utviklingen og bli en lønnsom entreprenør, sier Rafdal. - Det var nødvendig med omfattende tiltak. Det fikk vi til i tett samarbeid med de tillitsvalgte og styret, sier han. Omfattende endringer har de siste årene g jennomgått store omstillinger. Det ene store grepet har vært å foreta store kostnadskutt. Det har medført at mange ansatte har måttet slutte, særlig innen stabsog støttefunksjoner. Videre er det solgt maskiner, utstyr og eiendommer selskapet ikke har hatt bruk for. Det andre store grepet var å gå ig jennom hvilke deler av s virksomhet som hadde utsikter til å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet. Denne prosessen førte til at Industri ble solgt til Lemminkäinen i 2011 og at et enstemmig styre i 2012 vedtok å avvikle Entreprenør. - Entreprenør hadde gått med store tap i mange år. Det var helt nødvendig å avvikle denne delen av og heller bruke ressursene våre inn mot driftsog vedlikeholdsmarkedet hvor vi tjener penger, sier Rafdal. - Når vi nå sitter med fasiten i hånden, kan vi slå fast at de tiltakene vi har g jort de siste årene har vært riktige. Vi er nå i en god posisjon med kompetente ansatte, sunn økonomi, gode markedsutsikter og en solid ordreserve på 6,5 milliarder kroner, fortsetter han. Investerer i maskiner Det at har en solid økonomi og går med overskudd g jør at selskapet Selv om det er få skyer på s himmel, er det ingen grunn til å slappe av... har muskler til å foreta nødvendige investeringer. - I 2013 skal vi investere for rundt 200 millioner kroner i nytt utstyr og nye maskiner, forteller Rafdal. Målene for de neste årene er å videreutvikle det er gode på i dag. Selskapet er godt posisjonert for videre vekst innen drift og vedlikehold av infrastruktur. Både politikere, Statens vegvesen og Jernbaneverket varsler satsning innenfor drift og vedlikehold i de kommende år og dette er et marked hvor har tenkt å bite godt fra seg. - Vi er allerede den ledende aktøren innen drift og vedlikehold av det statlige- og fylkeskommunale veinettet, med en markedsandel på tett opp mot 50 prosent. Det er en posisjon vi har tenkt å beholde, påpeker han. - For å lykkes innen drift og vedlikehold er det helt avg jørende med lokal tilstedeværelse. Det har vi i aller høyeste grad. Vi er til stede i alle landets fylker, med lokalt ansatte som i stor grad styrer sin egen hverdag. Dermed trenger vi heller ikke en stor og tung administrasjon, understreker Rafdal. I 2012 var målene man i sin tid hadde med konsernetableringen oppnådd og ble ig jen samlet til et selskap. Det er ingenting som tyder på at det vil bli store endringer i i årene som kommer. Fortsatt lave marginer - Selv om det er få skyer på s himmel er det ingen grunn til å slappe av. Vi vil fortsatt være i en lavmarginbransje og vi må hele tiden se på hvordan vi kan g jøre jobben enklere og smartere, sier Rafdal. - Avslutningsvis vil jeg rette fokus mot det viktigste vår sikkerhet på jobb. Her har vi opplevd en gledelig utvikling for skadetallene de siste årene, men vi har samtidig opplevd svært alvorlige og triste hendelser. Både blant egne ansatte og hos våre underleverandører har vi opplevd dødsulykker. Dette må vi unngå at skjer ig jen. Jeg vil derfor minne om at sikkerhet på jobb er alle ansattes ansvar så du har med å BRY DEG, understreker Rafdal.

6 6 1 - Februar 2013 Foto: Ponsse Status driftskontrakter Inngår avtale med Ponsse Verksted og Ponsse har signert en avtale om at Verksted skal utføre service og reparasjons-tjenester for maskiner fra Ponsse i Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Avtalen vil tre i kraft fra april i år. Anbudsåpningene for Statens vegvesens driftskontrakter er godt i gang. Av kontraktene som er åpnet ligger an til å vinne seks kontrakter. Erik Riste Fortsatt g jenstår det åpning av åtte kontrakter. Her har det kommet til en kontrakt som opprinnelig ikke skulle ut på anbud i år; Romerike Vest. Denne kommer nå likevel ut fordi Oslo Vei gikk konkurs før jul. Konkursen i Oslo Vei fører også til at hele tre av Oslo kommunes driftskontrakter skal ut på anbud. Kontraktene Oslo Sentrum og Oslo Øst legges ut som følge av konkursen, mens Oslo Nord kommer ut i henhold til plan. I Sverige har så langt kun deltatt i anbudskonkurransen om driftskontrakten for Skövde. Her ble nummer tre av fem tilbydere i anbudskonkurransen. Skanska ligger an til å vinne denne kontrakten. Mats Øieren Ponsse leverer fellingsmaskiner og lastbærere til entreprenører innen skogbruket og har solgt et betydelig antall maskiner innenfor det geografiske området avtalen omfatter. - Ponsse vurderte flere potensielle samarbeidspartnere i regionen. Vi er svært tilfredse med at valget til slutt falt på oss, sier direktør Svein K. Huse i Verksted. Verksted starter nå opplæring av et utvalg serviceteknikere slik at selskapet fra april vil kunne tilby servicetjenester for Ponsse sine kunder ved verkstedene i Drammen, Skien og Kristiansand. sier teknisk sjef Hans Olav Løen i Verksted. Servicetjenester på anleggsmateriell med moderne hydraulikk og elektronikk, i kombinasjon med ordinære mekaniske oppgaver, er en kjernevirksomhet for sine verksteder. Selskapet har i løpet av få år opparbeidet seg en solid kundeportefølje innen dette fagområdet. Driftskontraktene for Statens vegvesen som er åpnet så langt: Kontrakt Har kontrakten i dag Får den nye kontrakten RenEngTry Gjøvik-Toten NCC Asker og Bærum Ringerike NCC NCC Numedal Dozerdrift NCC Vest-Telemark NCC Flekkefjord Risa Risa Ytre Sunnfjord Ytre Romsdal Veidekke Indre Romsdal Veidekke vinner (blir delt i ni mindre vinterkontraktene kontrakter) Åndalsnes og Vestnes Gauldal/ Oppdal Svevia Røros Veidekke Svevia Godt utrustet - Vi er godt rustet med mobile verksteder som dekker de fleste behov ute i felten. Det vil også legges opp lokale lager av de mest aktuelle forbruksdelene til maskinene. Dermed sikres kundene raske leveranser og maksimal produksjonstid på utsyret, SKADER I MESTA DESEMBER 2012 uten fravær med fravær Sven K. Huse, direktør i Verksted BRUKKET TANN VED STEINSPRUT Region Vest HODESKADE VED FALL PÅ IS Entreprenør Bybanen Kontrakter for Statens vegvesen som åpnes senere i år: Kontrakt Romerike Vest Haugesund* Stord* Nordhordland Helgelandskysten** Nord-Salten Evenes Varangerhalvøya Har kontrakten i dag Oslo Vei Risa Risa/ NCC Nord-Salten Veidrift Veidekke * Kontraktene Haugesund og Stord erstatter kontraktene Hauga/Stord (Risa) og Midt-Hordaland () ** Kontrakten Helgelandskysten er en ny kontrakt som erstatter kontraktene Søvik () og Skillebotn () Driftskontrakter for Oslo kommune som åpnes senere i år: Kontrakt Oslo Nord Oslo Øst Oslo Sentrum Har kontrakten i dag Oslo Vei Oslo Vei

7 1 - Februar inngår avtale med AkzoNobel om kjøp av vakuumsalt. Ny avtale om veisalt og AkzoNobel Industrial Chemicals har signert en langsiktig avtale for leveranser av vakuumveisalt til bruk på det norske veinettet. Claes Bendiksen Det finkornede vakuumsaltet blir produsert ved AkzoNobels fabrikk i Mariager i Danmark og fraktet til forskjellige destinasjoner i Norge med båt. - Denne avtalen representerer et g jennombrudd for vakuumsalt i det norske veisaltmarkedet, sier Rolf Breslau, segmentsjef for veisalt i AkzoNobel. Breslau viser til at det vil være transportfordeler ved å benytte saltfabrikken som ligger nærmest Norge, fremfor å benytte sjøsalt fra Middelhavsområdet med større transportavstander. Reduserer mengden - På grunn av mindre saltkorn og høyere renhet (grunnet vakuumproduksjonen), vil bruk av vakuumsalt gi økt effekt ved bruk av mindre mengder per kvadratmeter sammenlignet med andre typer salt, hevder Breslau. Statens vegvesen jobber i disse dager med et forskningsprosjekt for å dokumentere denne effekten. har driftsansvar for om lag 50 prosent av det norske veinettet og er den første entreprenøren som tar i bruk vakuumsalt i Norge i større skala. har meget positive erfaringer med bruk av vakuumsalt i driftskontrakten selskapet har i Helsingborg i Sverige. Innovativt - Vi er godt fornøyd med å kunne ta i bruk vakuumsalt på vinterveiene i Norge. Dette underbygger s satsing på innovasjon og teknologi for å sikre effektivitet og en ressurseffektiv vinterdrift. Et mer effektivt salt som muligg jør bruk av mindre salt per kvadratmeter vei, harmonerer godt med vår kundes ønske om å redusere saltforbruket, sier Paul Robert Rotevatn, direktør for innkjøp og produksjonsoptimalisering i. - Våre mannskaper vil nok bruke noe tid på å lære seg å bruke vakuumsaltet optimalt. Derfor har vi en enighet med AkzoNobel om en gradvis økning av volumet i årene som kommer, sier Rotevatn. Avtalen med AkzoNobel gir eksklusiv rett til distribusjon av deres veisalt i Norge. vil fortsette importen av vanlig sjøsalt og steinsalt i tillegg til vakuumsalt. Paul Robert Rotevatn, direktør for innkjøp og produksjonsoptimalisering. Foto: Mats Øieren

8 8 1 - Februar 2013 s første 10 år Etablering av as as ble etablert i januar 2003, da produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble skilt ut som et eget aksjeselskap og konkurranseutsatt. Eier var Samferdselsdepartementet. Hovedfokuset var å omstille virksomheten til en konkurransedyktig bedrift. Det innebar fokusering på kommersiell forståelse, kulturbygging og verdiimplementering. Eierskifte Statens eierskap i as overføres i juli 2005 fra Samferdsels-departementet til Nærings- og handelsdepartementet (NHD). Eierskiftet ble begrunnet med at det ikke forelå tunge sektorpolitiske eller andre grunner til at Samferdselsdepartementet fortsatt burde eie as. Overføringen innebar ingen endringer for selskapet eller de ansatte. Vellykket kampanje I 2006 g jennomførte en omfattende profil- og rekrutteringskampanje i TV, radio og aviser. Kampanjen viste hvilke kvaliteter sto for og uttrykte selskapets ambisjon om videre utvikling for å tiltrekke seg dyktige mennesker. Kampanjen ga den nest høyeste målte omdømmeveksten i Norge i 2006 og ble premiert med Kommunikasjonsforeningens fagpris. Konsernetablering For å gi et bedre grunnlag for økt lønnsomhet og vekst ble virksomheten i organisert som selvstendige datterselskaper fra september Konsernet fikk datterselskapene Drift as, Entreprenør as, Asfalt as, Elektro as, Stein as, Verksted as og Eiendom as. Geo Survey as var allerede et selvstendig datterselskap. Ny konsernsjef Harald Rafdal ble ny konsernsjef i november Han erstattet Kyrre Olaf Johansen, som hadde ledet siden etableringen Halvering av skadefravær HMS-kampanjen JEG BRYR MEG, som startet i januar og varte g jennom hele året, reduserte antall skader og halverte skadefraværet i -konsernet satser på bane etablerte Bane og vant flere viktige kontrakter for Jernbaneverket. Salg av selkap Salg av Industri til Lemminkäinen Norge og salg av Geo Survey til Svenska Mätcenter. Entreprenør avvikles Et enstemmig styre vedtok å avvikle selskapet etter mange år med dårlige resultater. Selskapet skal fullføre påbegynte prosjekter går over grensen etablerte seg i Sverige og vant sin første driftskontrakt i Kontrakten omfatter området rundt Helsingborg i Skåne og har en varighet på fire år. har en ambisjon om å vokse videre i Sverige, både innen driftskontrakter og i andre markeder. samles i ett selskap I løpet av høsten 2012 ble Konsern AS, Drift AS og Elektro AS fusjonert til ett selskap AS. Til tross for at Verksted, Eiendom og Sverige forblir egne AS vil selskapet bli videreført som ett selskap med Harald Rafdal som adm. direktør. feiret 10-års jubileum i januar 2013

9 1 - Februar Nye bombrikker og bensinkort I forbindelse med at ble ett selskap skal både bombrikkene og bensinkortene byttes ut. - Mange har klaget på dagens løsning. Det var naturlig å benytte anledningen til å g jøre forbedringer, sier Hans Lundsvoll, maskinsjef i. Claes Bendiksen avvikler alle drivstoffkort som er merket med materiell og prosjekt og går over til personkort fra og med februar Dette betyr at drivstoffkortene nå blir personlige. - Endringen øker sikkerheten da det nå kun blir én person som har ansvaret for transaksjonene på hvert drivstoffkort, sier Hans Lundsvoll, maskinsjef i. Det vil ikke lenger være mulig å bestille materiell- eller prosjekt kort og det er økonomisjefene i som bestemmer hvem som skal ha de nye kortene. Kortene vil bli sendt hjem til hver enkelt fra Norske Shell og Statoil. De gamle kortene vil virke inntil de nye er på plass. Drivstoffkortene tilhører AS og skal ikke brukes privat. Det vil bli gitt nærmere informasjon om når de gamle kortene slettes. Nye bombrikker De nye bombrikkene skal som før følge hver enkelt bil, men fakturaene vil komme elektronisk og vil bli belastet prosjektene automatisk. skal bruke Fjellinjen som sin hovedleverandør av bombrikker og det blir nå bestilt nye brikker til alle kjøretøy med registreringsnummer i. De bilene som i dag har brikker fra Fjellinjen vil få flyttet avtalen over til nytt kundenummer automatisk og beholder derfor sine brikker. - Nye brikker vil bli distribuert fra Lysaker til alle maskinsjefer som skal sørge for utdelingen, forteller Lundsvoll. Når man mottar den nye brikken skal den umiddelbart festes i kjøretøyet og levere inn den gamle brikken til maskinsjef. Alle de gamle brikkene vil bli returnert til bomselskapene for tilbakebetaling av depositum og gamle avtaler vil bli sagt opp. Hans Lundsvoll, maskinsjef i. Foto: Mat Øieren Vant mot Statens vegvesen Statens vegvesen må betale 26 millioner kroner etter at Asker og Bærum tingrett slo fast at ikke kan stilles ansvarlig for problemene knyttet til tettemasser langs E6 mellom Hovinmoen og Dal nord for Gardermoen. Erik Riste vant høsten 2007 anbudet om å bygge ut den 10 kilometer lange E6- strekningen Hovinmoen - Dal fra to til fire felt. Anbudssummen var på 521 millioner kroner. Den nye veien ble åpnet i oktober For å verne grunnvannsmagasinet under Gardermoen-platået skulle alt overvann fra veien og grøftene samles i rensedammer. Dette stilte krav til massene som ble brukt i grøftene, slik at vannet ikke rant ned i grunnen. Etter at den nye veien var åpnet, ble det konstatert at dette ikke fungerte som planlagt. Dette førte til at ble bedt om å skifte ut massene uten at dette ga et bedre resultat. stanset etter hvert arbeidene med henvisning til at den valgte løsningen ikke var god nok. Tvisten mellom og Statens vegvesen handlet om hvem som hadde ansvaret for valgt løsning og kvaliteten på massene som ble brukt. hevdet at Statens vegvesen både hadde ansvaret for den valgte løsningen og massene som ble benyttet. Statens vegvesen på sin side hevdet at problemene skyldtes mangel i leveransen fra. En enstemmig Asker og Bærum tingrett ga fullt medhold og dømte Statens vegvesen til å dekke s saksomkostninger på kroner. Statens vegvesen ble dømt til å betale 24 millioner kroner pluss renter.

10 Februar 2013 Festlig ÅR

11 1 - Februar års feiring PÅ VEI I januar feiret ansatte i selskapets første ti år. Jubileet ble feiret med en festmiddag, krydret med et show ledet av Nadia Hasnaoui. Festen åpnet med at et kor i s arbeidsantrekk sang Ola Tveiten. Raske Menn underholdt med blant annet sin helt spesielle versjon av verdenshistorien på fem minutter. I tillegg til filmer fra de ansattes hverdag i hele landet og historiske tilbakeblikk, ble nok de fleste overasket da Raske Menn ved hjelp av Irene Kåsa og Janne Rosli Lindström ga et innblikk i forviklingene på s hovedkontor på Lysaker.

12 B vei, mindre på kontorene. Det er det viktigste grepet foretar når selskapet nå skal reorganiseres. Adm. direktør Kyrre Olaf Johansen presiserer at i fremtiden skal levere på kundenes premisser. Og for å vite hva kundene trenger aller mest, må de som står kundene nærmest i det daglige få mer innflytelse over sin egen arbeidssituasjon. k sjonskontrakter vitner om sterk konkurranse over hele landet. Resultatet varierer i de tre regionene, men ligger an til å vinne totalt 13 av de 25 funksjonskontraktene Statens vegvesen har lyst ut i år Det er hard konkurranse og vi får nå se realitetene av å konkurrere, sier regiondirektør Harald Rostad Klare for kamp B Damer hjul Vann i på tunnelen Damene på Berger ble lei Om morgenen 16. august av gulvvask og kontorer. kunne mye gått svært galt: Når med å Det stortrives var vann i de Oslofjordkjøre brøytebil, hjullastere tunnelen. taklet sitt og skiltvasker. ansvar i tunnelen godt og Her møtes gammel og ny motorvei på Klemetsrud utenfor Oslo s Arne Gunhildberget følger nøye med. Nå starter serien skolen en bred presentasjon av s forretningsområder, og ser nærmere på oppbyggingen og organiseringen av. Anlegg er først ut i serien. 11 7,8 og 9 Resultatet av anbudsåpningene på funksjonskontrakter vitner om sterk konkurranse over hele landet. Resultatet varierer i de tre regionene, men ligger an til å vinne totalt 13 av de 25 funksjonskontraktene Statens vegvesen har lyst ut i år Det er hard konkurranse og vi får nå se realitetene av å konkurrere, sier regiondirektør Harald Rostad. 2-3 Iproduksjon, november signerte s adm. direktør Kyrre Olaf vil in i fremtiden fordelt virksomhetsduis autem vel eum iriure dolor in hendrerit vuputate bli velit esse på molestie Johansen og prosjektsjef Stein Fyksen i Statensog Asfalt og materialproduksjon, consequat, vel illum dolore euområdene feugiat nulla facilisis at vero ero. Prem anlegg ipsum dolor vegvesen den foreløpig største har kontrakten i s drift og Endringen hensikt å gjøre sit amet, consectetuer adipiscing elit,vedlikehold. sed diam nonummy. Nibh til euismod tincidunt historie. mer kostnadseffektiv. ut laoreet dolore magna aliquam eratenda volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Bedriftshelsetjeneste Omstilling i full gang på plass Skuffer unna på Gardermoen Første tunnel overlevert Forebyggende HMS-arbeid skal til åi redusere Omstillingsprosessen i gårbidra videre. slutten av helseskader. er bedriftssykepleiere og juni hadde 600Nå personer søkt om kompensasjon for fysioterapeuter ansatt, ogsøke dermed bedriftsfrivillig avgang. De som vil må er gjøre det innen helsetjenesten plass. utgangen av juli. på Olav Andreas Abrahamsen takket ja til tilbudet, og er glad for valget han gjorde. Premieresesong og store til tross: får Det var en stolt Kyrre Olaf snøfall Johansen, administrerende svært gode tilbakemeldinger på vintervedlikeholdet direktør i, som kunne bivåne at statsminister sommagne utføresbondevik på Oslo Lufthavn Gardermoen. Kjell i juni foretok den høytidelige åpningen av Dyrkorntunnelen i Møre og Romsdal den første tunnelen signert. Drivstoffrabatt for ansatte Julefri for alle til -ansatte Velkommen i Moss... Rask levering premiert Mest kjent leverte raskere Etterforventet bare 15 måneder har enn i Eggemarka. etablert seg som Det lønte seg, og resulterte mest veiilandets en premie påkjente entreprenør. Det viser en kroner. undersøkelse foretatt av MMI. Bru i julegave Jente med Arbeidet med krutt Rossmollbukta sdermed Anne Grete brumøt forseres. kan Lofthus, én av Hammerfest landets syv brua overleveres kvinnelige med kommune førskytebaser jul mer enn en A-sertifikat. måned før tida.hun er alt annet enn skuddredd Her treffer gjennomslag man MESTA i Norge Historisk 19. juni SIDE 14 SIDE SIDE 202 Nr.Nr. 9-5desember juni/juli 2004 Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Året som gikk Omsatte for 6,4 mrd. i året Hva skjedde egentlig omsatte forskjedde 6,4 som gikk, og når milliarder kroner i det? oppsummerer Årsresultatet ble pååret 204i 2003 det første millioner s kroner, historie.noe som gir en resultatmargin på 3,1 prosent og Klare for kamp i Moss Hver eneste telefon til styres til sentral bordet i Moss, og Janne W. Rønningen er en av dem som svarer. Datastyrt salting Ved hjelp av avansert satellittstyring kartlegges hver meter av veien som salter i Oslo-området har lagt sitt første år i hard konkurranse bak seg, og kampen om kontraktene vil også prege Ikke minst fordi nye 25 prosent av Statens vegvesens funksjonskontrakter skal ut på anbud. s gode lokalkunnskap, høye kompetanse og dyktige fagfolk blir viktige verktøy i kampen om kontraktene. 81 årsverk forsvinner i. Dette er en fjerdedel av hva som ble antatt da Stortinget besluttet å etablere selskapet. Reaksjonene på oppsigelsene er blandede. Arbeidsmandsforbundet mener beslutningen er unødvendig, mens NITO mener det er som forventet. 2, 3, 4 og 5 19 Julefri for alle -ansatte Drivstoffrabatt for ansatte Nr. 5 - juni/juli Jente med krutt Møt s Anne Grete Lofthus, én av landets syv kvinnelige skytebaser med A-sertifikat. Hun er alt annet enn skuddredd. - Vi skal utføre vintervedlikeholdet i tråd med kontraktene. ønsker selvfølgelig - Det er hard konkurranse og vi får nå se realitetene av å konkurrere, sier regiondirektør Harald Rostad. 2-3 svært gode tilbakemeldinger på vintervedlikeholdet som utføres på Oslo Lufthavn Gardermoen Tidlig sesongstart Distrikt Alta Skuffer unna på Gardermoen Premieresesong og store snøfall til tross: får helseskader. Nå er bedriftssykepleiere og fysioterapeuter ansatt, og dermed er bedrifts helsetjenesten på plass. Viser IKT-vei Et halvt århundre på veien startet opp veimerkingsseongen 2. februar - Sterkt prispress på funksjonskontraktene gjør at i Trøndelag. Både brøytebil og tørkeutstyr måtte distrikt Alta nå må jobbe smartere. Økt kompetanse tas i bruk for å få gjort jobben. og nye løsninger skal gjøre at lykkes, mener distriktssjef Tore Johansen. Å drifte et dataanlegg med 1500 brukere er Kåre Storlid startet sin karriere i veibransjen i utfordrende. Når de er spredd over hele landet og Hans største ønske er å kunne stå i arbeid i tre år til. bruker et titalls dataprogrammer kreves avanserte Da kan han stemple ut med 50 års erfaring fra IKT-løsninger. Vegvesenet og MESTAS VERDIÅR Lekker linje mot Sverige Se og lær -betong Inndyr i Gildeskål kommune nå betong til har fått leverer et estetisk løft ved egne prosjekter. Både på åpningen av den nye miljøtønsbergpakken og til for gaten. Et godt eksempel E 18 benyttes betong fra andre tettsteder. s betongverk på Ås. SIDE SIDE Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Internavis for as Totalleverandør av sikker vei tar signalene på alvor, og går nå grundig til verks for å finne forbedringspunkter før kommende vintersesong. Bedriftshelsetjeneste på plass Forebyggende HMS-arbeid skal bidra til å redusere Omsatte for 6,4 mrd. omsatte for 6,4 milliarder kroner i Årsresultatet ble på 204 millioner kroner, noe som gir en resultatmargin på 3,1 prosent. 8 9 Trafikantene er bare er litt over middels fornøyd med vintervedlikeholdet av veinettet, viser en brukerundersøkelse Statens vegvesen har gjort Mest kjent Etter bare 15 måneder har etablert seg som landets mest kjente vei entreprenør. Det viser en undersøkelse foretatt av MMI To å på e en Sterk Krever bedre vinterveier konkurranse om funksjonskontrakter Her treffer man MESTA i Norge SIDE 19 SIDE142 SIDE Damer på hjul Vestfold i endring Damene på Berger ble lei har stor aktivitet i av gulvvask og kontorer. Vestfold. I tillegg til første del Når stortrives de med å av Tønsbergpakken og første kjøre brøytebil, hjullastere parsell på ny E-18, har og skiltvasker. flere viktige prosjekt i fylket I november signerte s adm. direktør Kyrre Olaf Oppgaveneogsom har vært Stein utførtfyksen av SpesialJohansen prosjektsjef i Statens produksjon, vilforeløpig i fremtiden bli fordelt på virksomhetsvegvesen den største kontrakten i s områdene Asfalt og materialproduksjon, anlegg og historie. drift og vedlikehold. Endringen har til hensikt å gjøre enda mer kostnadseffektiv Vintervei over fjellet Høymobilt Det er ikke alltid lett å holde kan operere over fjellovergangene åpne på hele landet med de nye vinterstid. Ei heller riksvei høymobile asfaltverkene. 891 over Båtsfjordfjellet. To dager tar det å ta ned og sette opp verket å gjøre en best mulig jobb i samarbeid med Resultatet av anbudsåpningene på funkvegvesenet, sier s regiondirektør for sjonskontrakter vitner om sterk konkurranse Drift i sørøst, Kjell Inge Davik. over hele landet. Resultatet varierer i de tre regionene, men ligger an til å vinne totalt 132 og 3 av de 25 funksjonskontraktene Statens vegvesen har lyst ut i år. Største kontrakt signert Spesialproduksjon opphører Lite gjør fundamentering lettere enn bruk av har fått fotfeste innenfor Avinor (det at tidligere Flexia Stabil et stålfundament som betyr Luftfartsverket). jobben nærmest Det blir er en tegnet lek. en kontrakt om oppmerking av Avinors flyplasser. Kontrakten er strategisk viktig og viser at er i ferd med å etablere seg som en foretrukken aktør også i nye 4 markeder. 2 - mars 2004 Nr. 7 -Nr. september 2004 Landsdekkenede enhet Se og lær møter konkurransen Inndyr i Gildeskål kommune på veimerking med en landshar fått et estetisk løft ved dekkende enhet. Det har ført åpningen av den nye miljøtil flere attraktive kontrakter gaten. Et godt eksempel for med Statens vegvesen. andre tettsteder. - For er det ikke noe mål å redusere bemanningen mest mulig, men å ha nok arbeidsoppgaver til de ansatte, sier organisasjons- og personaldirektør Jan Øyri. SIDESIDE 4-52 Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Alle overtallige får velge mellom karrieresenter med lønnskompensasjon, søke om å få annet arbeid i eller ventelønn Ref eks Veiarbeiderne i fokus mer myndighet og ansvar på og langs vei, mindre på kontorene. Det er det viktigste grepet foretar når selskapet nå skal reorganiseres. Adm. direktør Kyrre Olaf Johansen presiserer at i fremtiden skal levere på kundenes premisser. Og for å vite hva kundene trenger aller mest, må de som står kundene nærmest i det daglige få mer innflytelse over sin egen arbeidssituasjon. Blandede reaksjoner ÅPådrifte et flere dataanlegg med 1500satellitter brukere er stadig områder brukes utfordrende. Når deså er også spredd over hele landet og som hjelpemiddel, i anleggsarbeid bruker et titalls kreves avanserte som krever stordataprogrammer nøyaktighet. IKT-løsninger TT med turbofart Terje Totland er en dønn ekte Bergensgutt. I denne utgaven av blir du bedre kjent med kjuagutten. Makt på vei 3 Flexia Stabil Merker for Avinor SIDE SIDE19 5 Viser IKT-vei Satellitthjelp startet opp veimerkingsseongen 2. februar Ved å vinne OSL-kontrakten på Gardermoen og ioslo Trøndelag. Både brøytebil og tørkeutstyr vest kontrakten markerer segmåtte sterkt tas bruk marked. for å få gjort jobben. er viktige i et ihardt Kontraktene utstillingsvinduer for. m VERDIÅR 2004 MESTAS Attraktive sluttordninger Nr. 1 - januar/februar 2004 Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Tidlig sesongstart OSL landet på Foto: Trond Isaksen - Oslo Lufthavn AS Største kontrakt signert Velferdsordninger vokser frem Oppgavene som har vært utført av Spesial- Foto: Xxxxx Xxxxxxxxxxx Spesialproduksjon opphører 13 4 commodo consequat. 12 n e ee Asfalt er i siget. Ragnar Bråten (bildet) og kollegaene har fått stadig mer å gjøre. Asfaltdirektør Jan H. Sveen er fornøyd med at så langt har kapret ca. 30 prosent av anbudene på asfaltsiden som er lyst ut av Statens vegvesen. Les mer om asfalt i skolen. Veiarbeiderne i fokus mer myndighet og ansvar på og langs vei, mindre på kontorene. Det er det viktigste grepet foretar når selskapet nå skal reorganiseres. Adm. direktør Kyrre Olaf Johansen presiserer at i fremtiden skal levere på kundenes premisser. Og for å vite hva kundene trenger aller mest, må de som står kundene nærmest i det daglige få mer innflytelse over sin egen arbeidssituasjon. Søster & Bro(e)r Merker for Avinor Lite gjør fundamentering lettereenenn bruk av Luftfartsverket). er tegnet kontrakt om Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit indet vuputate velit esse molestie Flexia Stabil av et stålfundament som betyr at er Avinors flyplasser. consequat, vel illum dolore euoppmerking feugiat nulla facilisis at vero ero.kontrakten Prem ipsum dolor jobben nærmest blirviser en lek. strategisk viktig og at i ferd med å sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Nibher euismod tincidunt etablere seg som Ut en wisi foretrukken også i nye ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. enim adaktør minim veniam, markeder.suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea quis nostrud exerci tation ullamcorper Sterk K eå epå Taket påbed To e ene konkurranse godt dekke om funksjonskontrakter Makt på vei Nr. 7Nr. - september 2 - februar Årgang Høymobilt Vant tokan av operere to over står med sterkt hele landet dei nye Trøndelagsfylkene. høymobile asfaltverkene. Selvtilliten påå topp etter To dager tarer det ta ned at sette distriktet to av to og opp vant verket. funksjonskontrakter. Vestfold i endring Sterk konkurranse har stor aktivitet i møter sterk Vestfold. I tillegg til konkurførste del ranse om funksjonskontrakav Tønsbergpakken og første tene. Regiondirektør Kjell parsell på ny E-18, har Inge viktige Davik er ikke fornøyd flere prosjekt i fylket. med resultatet To år på bedre veien vinterveier Krever To år etter etableringen av har selskapet festet grepet i et marked preget av tøff er konkurranse. Adm.middels direktørfornøyd Kyrre Olaf Johansen mener Trafikantene bare er litt over markedets respons bekrefter at kursen er riktig. med vintervedlikeholdet av veinettet, viser en Statens vegvesen -brukerundersøkelse De som trodde det ville gå dårlig med har tatt feil, har selskapstillitsvalgt gjort. sier Jens-Petter Hermansen. tar signalene på alvor, og går nå grundig til verks for å finne 4 og 5 før kommende forbedringspunkter vintersesong. - Vi skal utføre vintervedlikeholdet i tråd med kontraktene. ønsker selvfølgelig å gjøre en best mulig jobb i samarbeid med Vegvesenet, sier s regiondirektør for Drift i sørøst, Kjell Inge Davik. Blandede reaksjoner 2 og 3 81 årsverk forsvinner i. Dette er en fjerdedel av hva som ble antatt da Stortinget besluttet å etablere selskapet. Alle overtallige får velge mellom karrieresenter med lønnskompensasjon, søke om å få annet arbeid i eller ventelønn. Reaksjonene på oppsigelsene er blandede. Arbeidsmandsforbundet mener beslutningen er unødvendig, mens NITO mener det er som forventet. 2, 3, 4 og Nr. 2 - februar 2005 Internavis for as Totalleverandør av sikker vei -betong leverer nå betong til egne prosjekter. Både på Tønsbergpakken og til E 18 benyttes betong fra s betongverk på Ås Årgang Vant to av to står sterkt i Trøndelagsfylkene. Selvtilliten er på topp etter at distriktet vant to av to funksjonskontrakter. Sterk konkurranse møter sterk konkurranse om funksjonskontraktene. Regiondirektør Kjell Inge Davik er ikke fornøyd med resultatet To år på veien To år etter etableringen av har selskapet festet grepet i et marked preget av tøff konkurranse. Adm. direktør Kyrre Olaf Johansen mener markedets respons bekrefter at kursen er riktig. SIDE SIDE Lekker linjesterkt mot Sverige Anlegg står i knalltøff konkurranse Et halvt århundre på veien Traineestart til høsten Kåre Storlid startet sin karriere i veibransjen i største skal rekruttere traineer avi Hans ønske er 10 å kunne ståi iløpet arbeid tre år til. Etter starter traineeprogrammet i september. Da kanplanen han stemple ut med 50 års erfaring fra På s ønskeliste Vegvesenet og. står sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer. 2-3 Drivstoffrabatt SIDE 14 for ansatte - Sterkt prispress på funksjonskontraktene gjør at skal styrke konkurranseevne og innfører distrikt Alta nå må sin jobbe smartere. Økt kompetanse Forbedringssystem. Dette skallykkes, både øke og nye løsninger skal gjøre at mener konkurransekraften og trygge tryggerarbeidsplassene. distriktssjef Tore Johansen. I Sandnessjøen har startet opp et pilotprosjekt Distrikt Alta Forbedringer i system Spesialproduksjon opphører Oppgavene som har vært utført av Spesialproduksjon, vil i fremtiden bli fordelt på virksomhets områdene Asfalt og materialproduksjon, anlegg og drift og vedlikehold. Endringen har til hensikt å gjøre enda mer kostnadseffektiv. - For er det ikke noe mål å redusere bemanningen mest mulig, men å ha nok arbeidsoppgaver til de ansatte, sier organisasjons- og personaldirektør Jan Øyri. Merker for Avinor har fått fotfeste innenfor Avinor (det tidligere Luftfartsverket). Det er tegnet en kontrakt om oppmerking av Avinors flyplasser. Kontrakten er strategisk viktig og viser at er i ferd med å etablere seg som en foretrukken aktør også i nye markeder. - De som trodde det ville gå dårlig med har tatt feil, sier selskapstillitsvalgt Jens-Petter Hermansen. 4 og 5 Forbedringer i system Traineestart til høsten skal styrke sin konkurranseevne og innfører Forbedringssystem. Dette skal både øke konkurransekraften og trygge tryggerarbeidsplassene. I Sandnessjøen har startet opp et pilotprosjekt. skal rekruttere 10 traineer i løpet av Etter planen starter traineeprogrammet i september. På s ønskeliste står sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer SIDE 8-9 Anlegg står sterkt i knalltøff konkurranse Intranett for alle ansatte Foto: Trond Isaksen - Oslo Lufthavn AS Vintervei over fjellet Anleggstoppen Det er Iversen ikke alltid å holde Stein harlett særlig fjellovergangene på fokus på tre ting:åpne Familie, vinterstid. heller riksvei venner og Ei jobb. Direktøren 891 over Båtsfjordfjellet. stortrives og anlegg går så det suser. 827 har siden oppstarten hatt to kanaler for informasjon ut til de ansatte, intranett og. Ettersom s ansatte i stadig større grad henter informasjon om selskapet fra intranett, på bekostning av papir, er det besluttet at avsluttes med dette nummeret. Heretter vil all informasjon som skal ut til de ansatte bli kommunisert via intranett. Det er derfor viktig at de som i dag ikke bruker intranett, logger seg på jevnlig, slik at de får med seg viktig informasjon. Alle ansatte har tilgang til intranett, også fra private pc er, nettbrett og smarttelefoner. I løpet av året vil det også skje en Landsdekkenede enhet Lavere energiforbruk konkurransen møter vil senke energipå veimerking med en landsforbruket ved asfaltverkene, dekkende enhet. Det har ført og målet er 5 KWh lavere til flere attraktive kontrakter forbruk per tonn produsert med Statens vegvesen. asfalt. 626 k Flexiahardt Stabilmarked Vinner kontrakter ihar fått fotfeste innenfor Avinor (det tidligere Nr. mars 2004 Nr august 2003 Internavis Internavisfor for as as Totalleverandør Totalleverandørav avsikker sikkervei vei TT med turbofart E-39 ferdig som planlagt Terje Totland er enplanen, De ligger litt etter dønnvilekte Bergensgutt. men likevel klare å få I denne utgaven ferdig arbeidet påav anlegget blir du bedre kjent med E-39 Elvenes Vallaheiane tilkjuagutten. jul som planlagt. 3 Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Gaute B. Iversen Ref eks eks Ref Nr. 1 - januar/februar 2004 Nr. 5 - juli 2003 Datastyrt salting Tett på sjefen hjelp av avansert - Ved Vi har mange tøffe mål, og satellittstyring kartlegges de skal følges opp, sier hver meter av veien som s administrerende salter Oslo-området. direktør Kyrre iolaf Johansen. Skolestart i har lagt sitt første år i hard konkurranse bak seg, og kampen om kontraktene vil også prege Ikke minst fordi nye 25 prosent av Statens vegvesens funksjonskontrakter skal ut på anbud. s gode lokalkunnskap, høye kompetanse og dyktige fagfolk blir viktige verktøy i kampen om kontraktene. Verden blir stadig mer digital, også s. Dette har nå tatt konsekvensen av. Dermed blir dette den siste utgaven av. oppgradering av intra- og internett. Da ble etablert i 2003 var et viktig verktøy for å skape én kultur og informere de ansatte om alt som skjedde i det nye selskapet. ble de første årene gitt ut månedlig og har i løpet av sine ti år i trykken kommet med 71 utgaver. Det er laget mer enn sider med interninformasjon og nyheter fra s varierte virksomhet over hele landet. Avisen har skildret de forskjellige virksomhetsområdene, datterselskapene og segmentene etterhvert som har forandret seg. Som følge av endringene i måten vi kommuniserer på, er sine dager nå talte SIDE 4-5 SIDE 2 i Moss Nye funksjonshver eneste telefon til kontrakter vunnet vant styres to til nyesentralkontrakbordet i Moss, og Janne W. ter i Statens vegvesen Rønningen en avble dem region Midt.er Disse som svarer. i Molde i juni. underskrevet Foto: Erik Norrud Omsatte for 6,4 mrd. Åretutsikt som gikk omsatte for 6,4 God i Hva skjedde egentlig i året milliarder kroner i kommunemarkedet somliber gikk,tempor ogble nårpå skjedde Årsresultatet 204 Nam cum det? oppsummerer millioner kroner, noe som gir en congue nihil imperdiet dom 2003 det første året i resultatmargin på 3,1 prosent. id quod mazim placerat s historie. facer possim assum MESTAS VERDIÅR Attraktive sluttordninger m SIDE 19 SIDE 5 Internavisfor for as as Totalleverandør Totalleverandørav avsikker sikkervei vei Internavis Jente med krutt Bru i julegave Møt is Anne Grete Skiltbil særklasse Arbeidet Lofthus, én Rossmollbukta av cum landets syv Nam liber med tempor brukvinnelige forseres. Dermedoption kan skytebaser med soluta nobis eleifend brua overleveres Hammerfest A-sertifikat. Hun er dom alt congue nihil imperdiet før skuddredd. jul mer enn en annetmazim enn idkommune quod placerat måned før tida. facer possim assum juni/juli 2004 Nr.Nr. 9-5 desember 2003 Nr. 4 - juni 2003 Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Internavisfor for as as Norges Totalleverandør av sikker vei utvikling og produksjon av veianlegg Internavis ledende selskap innen Viser IKT-vei ÅSatellitthjelp drifte et dataanlegg med 1500 brukere er utfordrende. Når de er spredd over hele landet og På stadig flere områder brukes satellitter bruker et titalls dataprogrammer kreves avanserte som hjelpemiddel, så også i anleggsarbeid IKT-løsninger. som krever stor nøyaktighet. opp veimerkingsseongen OSLstartet landet på 2. februar i Trøndelag. Både brøytebil og tørkeutstyr måtte Ved å vinne OSL-kontrakten på Gardermoen og tas i bruk for å få gjort jobben. Oslo vest kontrakten markerer seg sterkt i et hardt marked. Kontraktene er viktige utstillingsvinduer for. 7 Her treffer man MESTA i Norge Historisk gjennomslag 19. juni SIDE 2 SIDE 20 Tidlig sesongstart Skuffer unna på Gardermoen Premieresesong og store snøfall til tross: får Første tunnel overlevert svært gode tilbakemeldinger på vintervedlikeholdet Det var en stolt Kyrre Olaf Johansen, administrerende som utføres på Oslo Lufthavn Gardermoen. direktør i, som kunne bivåne at statsminister Kjell Magne Bondevik i juni foretok den høytidelige åpningen av Dyrkorntunnelen i Møre og Romsdal den første tunnelen signert Julefri for alle -ansatte Mest kjent Rask levering premiert har Etter bare 15 måneder Ny -bru overleverte leverte raskere etablert seg sinsom enn forventet i Eggemarka. landets kjente veiførste brumest 8. mai. Tautra Detblir lønte seg, og resulterte entreprenør. Det en bru til glede forviser både i en premieog pådet 60rike 000av MMI. undersøkelse foretatt mennesker kroner. på øya. dyrelivet 15 Bedriftshelsetjeneste på plass Forebyggende HMS-arbeid skal bidra til å redusere Omstilling i full gang helseskader. Nå er bedriftssykepleiere og Omstillingsprosessen i går videre. I slutten av fysioterapeuter ansatt, og dermed er bedriftsjuni hadde 600 personer søkt om kompensasjon for helsetjenesten på plass. frivillig avgang. De som vil søke må gjøre det innen utgangen av juli. Olav Andreas Abrahamsen takket ja til tilbudet, og er glad for valget han gjorde. 2 og 3 Velkommen til i Moss... Foto: Erik Norrud Siste Februar 2013 Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vuputate velit kontrakten esse molestie vegvesen den foreløpig største i s consequat, vel illum dolore euhistorie. feugiat nulla facilisis at vero ero. Prem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 15 quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat Største kontrakt signert I november signerte s adm. direktør Kyrre Olaf Velferdsordninger vokser frem Johansen og prosjektsjef Stein Fyksen i Statens Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in blir vuputate jobben nærmest en lek.velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero ero. Prem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 4 quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Foto: Xxxxx Xxxxxxxxxxx Søster & Bro(e)r Flexia Stabil Lite gjør fundamentering lettere enn bruk av Vinner kontrakter i hardt marked Flexia Stabil et stålfundament som betyr at De ansatte logger seg inn med sitt ansattenummer. Første gang du skal logge deg inn, må du enten få tilsendt passord på sms eller få tilsendt en e-post med link til hvordan du lager ditt eget passord. En veiledning for hvordan dette g jøres finner du på innloggingssiden. Intranettet er ikke tilg jengelig for personer som ikke er ansatt. Det er derfor viktig å logge seg ut av nettsidene eller lukke nettleseren dersom personer som ikke er ansatt i også bruker maskinen. Alle ansatte i har nå tilgang til intranett også på private pc'er, nettbrett og smarttelefoner. Adressen til intranett er: Uten spor Dersom du ikke er registrert med telefon eller e-post må du ta kontakt med Mats Øieren via e-post:

13 B mm eks Ref Nr. 8 - okt./nov K A a på n M eeretatt e Veivalget skolen: SPESIALPRODUKSJON Denne gangen er det forretningsområdet Spesialproduksjon som blir presentert. HMS-maskoten er dåpt Juryen har behandlet de innkomne forslag og har valgt et navn og en vinner av konkurransen. Hva navnet ble og hvem som vant leser du på side 20 S k kon 500 k Lavere kostnader, fokus på bredere markeder og en enda sterkere konkurranseevne. Det er hovedtrekkene i s strategiske plan for de kommende fire årene. - Vi vil videreutvikle vår egen virksomhet kontinuerlig, sier adm. direktør Kyrre Olaf Johansen. ak e Nr. 9 - desember 2003 Bru i julegave Arbeidet med Rossmollbukta bru forseres. Dermed kan brua overleveres Hammerfest kommune før jul mer enn en måned før tida. Året som gikk Hva skjedde egentlig i året som gikk, og når skjedde det? oppsummerer 2003 det første året i s historie TT med turbofart Terje Totland er en dønn ekte Bergensgutt. I denne utgaven av blir du bedre kjent med kjuagutten Foto: Trond Isaksen - Oslo Lufthavn AS Makt på vei 3 B Veiarbeiderne i fokus mer myndighet og ansvar på og langs vei, mindre på kontorene. Det er det viktigste grepet foretar når selskapet nå skal reorganiseres. Adm. direktør Kyrre Olaf Johansen presiserer at i fremtiden skal levere på kundenes premisser. Og for å vite hva kundene trenger aller mest, må de som står kundene nærmest i det daglige få mer innflytelse over sin egen arbeidssituasjon. k Overfører bemanningen fra Asfalt til Drift 2-19 Å bygge bru over Namsen byr på utfordringer. Produksjonsleder Arve Grannes har stor tro på at vil lykkes. - Største utfordring er undervannsarbeidet, tror han Ref eks Ref eks Nr. 3 - april Drømmen om Everest Om alt går etter planen vil s økonomisjef for anlegg sør stå på toppen av Mount Everest i midten av mai. Store forskjeller i distrikt Mosjøen Det er både vinter og vår i distrikt Mosjøen. Avstandene er lange og utfordringene store Asfalt på nye K M veier 14 Rullestadjuvet styrt prosjekt - Korte linjer til ledelsen og raske avklaringer er opplagte fordeler, mener prosjektleder, Bjarne Løne Beslutningen er både nødvendig og fremtidsrettet, og vil være til beste for våre kunder, ansatte og selskapets konkurranseevne, sier administrerende direktør i, Kyrre Olaf Johansen. Å drifte et dataanlegg med 1500 brukere er utfordrende. Når de er spredd over hele landet og bruker et titalls dataprogrammer kreves avanserte IKT-løsninger Jente med krutt Møt s Anne Grete Lofthus, én av landets syv kvinnelige skytebaser med A-sertifikat. Hun er alt annet enn skuddredd. Omsatte for 6,4 mrd. omsatte for 6,4 milliarder kroner i Årsresultatet ble på 204 millioner kroner, noe som gir en resultatmargin på 3,1 prosent m VERDIÅR 2004 MESTAS SIDE 19 Nr. 5 - juni/juli 2004 Mest kjent Etter bare 15 måneder har etablert seg som landets mest kjente veientreprenør. Det viser en undersøkelse foretatt av MMI. Ref eks 10 Adipiscing elit Rekordtidlig åpning Duis autem Hard konkurranse vel eum fører iriure til at dolor in hendrerit mister toin vulputate velit esse molestie funksjonskontrakter med Statens consequat, vegvesen veli illum distrikt dolore eu feugiat Tønsberg, og nå må nulla distriktet facilisisfinne at vero flere eros. ben å stå på. Duis autem kunnevel i år eum åpne iriure dendolor vinterstengte in hendrerit veien in over Geirangerfjell vulputate velit rekordtidlig. esse molestie Allerede consequat, 5 mai vel kunne illumførste dolore bil kjøreeuover feugiat fjellet. nulla facilisis at vero eros. X Nr. 8 - oktober 2004 Ormen Lange skal legge tonn asfalt ved gassanlegget på Ormen Lange. Et lite, men viktig oppdrag i et gigantprosjekt. Muskler i Agder Over nyttår lyses nye funksjonskontrakter ut i Agder. Driftsansvarlig Trond Heia vil kjempe for å vinne dem Stor aktivitet på Raufoss Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat Nr. 9 - november 2004 Torhild Skogsholm Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat. Distrikt Hamar Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat Sterkest på rekordtid Nord i Hordaland bygger kraftverk for Svartdalen Kraft as, og høyt oppe på fjellet står s Helge Haukeland klar til å ta imot brakker og utstyr som skal på plass. Rå helikopterkraft må til, og logistikk er et nøkkelord for det omfattende prosjektet langt inne i dalen. På kun halvannet år har opparbeidet seg den sterkeste merkevaren i entreprenørbransjen, det vil si det selskapet som totalt sett appellerer sterkest til kunder, politikere, studenter, leverandører og ansatte. Direktør Erik Dalen i Markeds- og mediainstituttet mener resultatet er imponerende og oppsiktsvekkende. Ifølge kommunikasjonssjef Grunde Fredriksen i har selskapet forsert to tre års markedsarbeid ut fra de opprinnelige forventningene Oppgavene som har vært utført av Spesialproduksjon, vil i fremtiden bli fordelt på virksomhetsområdene Asfalt og materialproduksjon, anlegg og drift og vedlikehold. Endringen har til hensikt å gjøre enda mer kostnadseffektiv. 19 Distrikt Alta - Sterkt prispress på funksjonskontraktene gjør at distrikt Alta nå må jobbe smartere. Økt kompetanse og nye løsninger skal gjøre at lykkes, mener distriktssjef Tore Johansen. Broen over Namsen Kåre Storlid startet sin karriere i veibransjen i Hans største ønske er å kunne stå i arbeid i tre år til. Da kan han stemple ut med 50 års erfaring fra Vegvesenet og. Det er stor aktivitet i Trøndelagsfylkene og over Namsen tar den nye Namsosbroen form. Tor Sylten gjør klar til støp. Også i Steinkjer og ved Trondheim er store prosjekter i gang. 8-9 Lekker linje mot Sverige SIDE 14 Et halvt århundre på veien biler på auksjon I forbindelse med avhending av overskuddsmateriell i skal det auksjonere bort 30 biler gjennom en Internettauksjon. Du kan bli med på handelen. Nytt telefonnummer til : SIDE 14 Asfaltinnspurt på E 39 Ledelsesinspeksjon i Drammen Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet helter i media SIDE 16 SIDE Stor aktivitet på Raufoss Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Nr. 9 - november Kraftløft for Distrikt Hamar Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat Sterkest på rekordtid -betong leverer nå betong til egne prosjekter. Både på Tønsbergpakken og til E 18 benyttes betong fra s betongverk på Ås. 14 Nr. 2 - februar 2005 Internavis for as Totalleverandør av sikker vei 3. Årgang Sterk konkurranse møter sterk konkurranse om funksjonskontraktene. Regiondirektør Kjell Inge Davik er ikke fornøyd med resultatet To år på veien 4 og 5 - De som trodde det ville gå dårlig med har tatt feil, sier selskapstillitsvalgt Jens-Petter Hermansen. Vant to av to står sterkt i Trøndelagsfylkene. Selvtilliten er på topp etter at distriktet vant to av to funksjonskontrakter. To år etter etableringen av har selskapet festet grepet i et marked preget av tøff konkurranse. Adm. direktør Kyrre Olaf Johansen mener markedets respons bekrefter at kursen er riktig. På kun halvannet år har opparbeidet seg den sterkeste merkevaren i entreprenørbransjen, det vil si det selskapet som totalt sett appellerer sterkest til kunder, politikere, studenter, leverandører og ansatte. Direktør Erik Dalen i Markeds- og mediainstituttet mener resultatet er imponerende og oppsiktsvekkende. Ifølge kommunikasjonssjef Grunde Fredriksen i har selskapet forsert to tre års markedsarbeid ut fra de opprinnelige forventningene. 8-9 Nord i Hordaland bygger kraftverk for Svartdalen Kraft as, og høyt oppe på fjellet står s Helge Haukeland klar til å ta imot brakker og utstyr som skal på plass. Rå helikopterkraft må til, og logistikk er et nøkkelord for det omfattende prosjektet langt inne i dalen. Torhild Skogsholm Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat. 5 Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Muskler i Agder Over nyttår lyses nye funksjonskontrakter ut i Agder. Driftsansvarlig Trond Heia vil kjempe for å vinne dem. Nr. 8 - oktober 2004 Ormen Lange skal legge tonn asfalt ved gassanlegget på Ormen Lange. Et lite, men viktig oppdrag i et gigantprosjekt. Internavis for as Totalleverandør av sikker vei 2-3 SIDE 4 Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Spisser strategien Bransjens laveste selvkost og satsing i nye markeder med dagens produkter og tjenester er blant elementene i en spisset selskapsstrategi. 8 X 9 2 og 3 har fått fotfeste innenfor Avinor (det tidligere Luftfartsverket). Det er tegnet en kontrakt om oppmerking av Avinors flyplasser. Kontrakten er strategisk viktig og viser at er i ferd med å etablere seg som en foretrukken aktør også i nye markeder. for ansatte Drivstoffrabatt SIDE 4 IMgang med Ringveg Nord i Tønsberg m Kraftløft for Trafikantene er bare er litt over middels fornøyd med vintervedlikeholdet av veinettet, viser en brukerundersøkelse Statens vegvesen har gjort. Spesialproduksjon opphører 13 SIDE 21 Merker for Avinor 8 X 9 IMgang med Ringveg Nord i Tønsberg m SIDE 21 Spisser strategien Bransjens laveste selvkost og satsing i nye markeder med dagens produkter og tjenester er blant elementene i en spisset selskapsstrategi. autem Duis kunnevel i år eum åpne iriure dendolor vinterstengte in hendrerit veien in over vulputate velit rekordtidlig. Geirangerfjell esse molestie Allerede consequat, 5 mai vel kunne illumførste dolore bil kjøreeuover feugiat fjellet. nulla facilisis at vero eros. X Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Vestfold i endring har stor aktivitet i Vestfold. I tillegg til første del av Tønsbergpakken og første parsell på ny E-18, har flere viktige prosjekt i fylket. Adipiscing elit Rekordtidlig åpning Duis autem Hard konkurranse vel eum fører iriure til at dolor in hendrerit mister toin vulputate velit esse molestie funksjonskontrakter med Statens consequat, vegvesen veli illum distrikt dolore eu feugiat Tønsberg, og nå må nulla distriktet facilisisfinne at vero flere eros. ben å stå på. 9 - Vi skal utføre vintervedlikeholdet i tråd med kontraktene. ønsker selvfølgelig å gjøre en best mulig jobb i samarbeid med Vegvesenet, sier s regiondirektør for Drift i sørøst, Kjell Inge Davik. 2, 3, 4 og 5 Adipiscing Distrikt Tønsberg elit 9 Nr. 7 - september 2004 Høymobilt kan operere over hele landet med de nye høymobile asfaltverkene. To dager tar det å ta ned og sette opp verket. tar signalene på alvor, og går nå grundig til verks for å finne forbedringspunkter før kommende vintersesong. - For er det ikke noe mål å redusere bemanningen mest mulig, men å ha nok arbeidsoppgaver til de ansatte, sier organisasjons- og personaldirektør Jan Øyri. 5 Adipiscing Distrikt Tønsberg elit har så langt i år signert funksjonskontrakter for 532 millioner kroner. I tillegg ligger det an til signering av kontrakter for rundt 419 millioner kroner i begynnelsen av mai. Revisjon av fjellsikringsarbeidet mm M SIDE 4-5 To å på bedre e en vinterveier Krever Funksjonskontrakter 10 Se og lær Inndyr i Gildeskål kommune har fått et estetisk løft ved åpningen av den nye miljøgaten. Et godt eksempel for andre tettsteder. Blandede reaksjoner Revisjon av fjellsikringsarbeidet mm M ansatte Odd Heggenes og Erling Lio har på oppdrag fra Statens vegvesen og NORAD bidratt med opplæring av brøytepersonell i Afghanistan. Men fortsatt gjenstår mye arbeid. Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Reaksjonene på oppsigelsene er blandede. Arbeidsmandsforbundet mener beslutningen er unødvendig, mens NITO mener det er som forventet. 10 Viser IKT-vei Her treffer man MESTA i Norge SIDE 2 Alle overtallige får velge mellom karrieresenter med lønnskompensasjon, søke om å få annet arbeid i eller ventelønn. har så langt i år signert funksjonskontrakter for 532 millioner kroner. I tillegg ligger det an til signering av kontrakter for rundt 419 millioner kroner i begynnelsen av mai. Rullestadjuvet styrt prosjekt - Korte linjer til ledelsen og raske avklaringer er opplagte fordeler, mener prosjektleder, Bjarne Løne. 14 S k 500 kontrakter k n oppstarten av selskapet 1. januar 2003 har i løpet av mai vunnet kontrakt nummer 500. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen mener selskapet er på riktig vei, men på veien fremover venter mange utfordringer. i Afghanistan Tidlig sesongstart startet opp veimerkingsseongen 2. februar i Trøndelag. Både brøytebil og tørkeutstyr måtte tas i bruk for å få gjort jobben. 81 årsverk forsvinner i. Dette er en fjerdedel av hva som ble antatt da Stortinget besluttet å etablere selskapet. ansatte Odd Heggenes og Erling Lio har på oppdrag fra Statens vegvesen og NORAD bidratt med opplæring av brøytepersonell i Afghanistan. Men fortsatt gjenstår mye arbeid. IA-avtale for Bedriftssykepleier Egil Johannessen mener avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA) er bra for. 4 7 Skuffer unna på Gardermoen 2 Funksjonskontrakter Asfalt på nye K M veier Innkjøpsforum samlet Kostnadskutt stod på dagsorden da logistikkog innkjøpsdirektør Leif L. Ludvigsen nylig samlet Innkjøpsforum. - Det er hard konkurranse og vi får nå se realitetene av å konkurrere, sier regiondirektør Harald Rostad. 4 7 i Afghanistan Beslutningen er både nødvendig og fremtidsrettet, og vil være til beste for våre kunder, ansatte og selskapets konkurranseevne, sier administrerende direktør i, Kyrre Olaf Johansen. Premieresesong og store snøfall til tross: får svært gode tilbakemeldinger på vintervedlikeholdet som utføres på Oslo Lufthavn Gardermoen. 30 n oppstarten av selskapet 1. januar 2003 har i løpet av mai vunnet kontrakt nummer 500. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen mener selskapet er på riktig vei, men på veien fremover venter mange utfordringer. Regioninndelingen beholdes, og det etableres en landsdekkende enhet for materialproduksjon og spesialprodukter Regioninndelingen beholdes, og det etableres en landsdekkende enhet for materialproduksjon og spesialprodukter. Bedriftshelsetjeneste på plass Internavis for as Totalleverandør av sikker vei IA-avtale for Bedriftssykepleier Egil Johannessen mener avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA) er bra for. 500 S k kontrakter k Store forskjeller i distrikt Mosjøen Det er både vinter og vår i distrikt Mosjøen. Avstandene er lange og utfordringene store. For å styrke s posisjon og konkurranseevne, prosjektorganiseres asfalt- og materialproduksjon slik anlegg ble det tidligere i år. Forebyggende HMS-arbeid skal bidra til å redusere helseskader. Nå er bedriftssykepleiere og fysioterapeuter ansatt, og dermed er bedriftshelsetjenesten på plass. 15 Nr. 4 - mai 2004 Innkjøpsforum samlet Kostnadskutt stod på dagsorden da logistikkog innkjøpsdirektør Leif L. Ludvigsen nylig samlet Innkjøpsforum. For å styrke s posisjon og konkurranseevne, prosjektorganiseres asfalt- og materialproduksjon slik anlegg ble det tidligere i år. n e ee Største kontrakt signert Julefri for alle -ansatte SIDE 3 Internavis for as Totalleverandør av sikker vei - Ingen riper i lakken Konkurransesituasjonen stiller strenge krav til etikk, og tåler ingen riper i lakken, sier assisterende vegdirektør Kjell Bjørvig. 8-9 I november signerte s adm. direktør Kyrre Olaf Johansen og prosjektsjef Stein Fyksen i Statens vegvesen den foreløpig største kontrakten i s historie. 4 8 M m ledere uten verdier Ingen fremtid for m Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Flexia Stabil Lite gjør fundamentering lettere enn bruk av Flexia Stabil et stålfundament som betyr at jobben nærmest blir en lek. Kjell Inge Davik har godt humør i bøtter og spann. Og som regiondirektør for drift i sørøst ser han lyst på framtida, vel vitende og at også utfordringene blir mange. 14 SIDE Nr. 4 - mai 2004 Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Drømmen om Everest Om alt går etter planen vil s økonomisjef for anlegg sør stå på toppen av Mount Everest i midten av mai. 2-3 Livsglad og arbeidsom Snart åpner skolen et kompetansesenter som skal tilby kurs og opplæring for alle i. - Vi må ta vare på, dele og utnytte den kompetansen vi har, sier Siri Skavraker og Kjetil Skogen. 17 M åpnet Kristiansandmm Bussmetro 16 SIDE 3 skole for alle Utfordringer i Namsos har de fleste av Statens vegvesens funksjonskontrakter for drift- og vedlikehold av veinettet. skolen ser denne gang på selskapets organisering av og oppgaver innen forretningsområdet drift. Ref eks Nr. 3 - april Ingen riper i lakken Konkurransesituasjonen stiller strenge krav til etikk, og tåler ingen riper i lakken, sier assisterende vegdirektør Kjell Bjørvig. Resultatet av anbudsåpningene på funksjonskontrakter vitner om sterk konkurranse over hele landet. Resultatet varierer i de tre regionene, men ligger an til å vinne totalt 13 av de 25 funksjonskontraktene Statens vegvesen har lyst ut i år. 5 Drift på timeplanen Damer på hjul Damene på Berger ble lei av gulvvask og kontorer. Når stortrives de med å kjøre brøytebil, hjullastere og skiltvasker. 8 M m ledere uten verdier Ingen fremtid for m SIDE 4 13 Kjell Inge Davik har godt humør i bøtter og spann. Og som regiondirektør for drift i sørøst ser han lyst på framtida, vel vitende og at også utfordringene blir mange. 14 Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Vintervei over fjellet Det er ikke alltid lett å holde fjellovergangene åpne på vinterstid. Ei heller riksvei 891 over Båtsfjordfjellet. To å på e en Sterk K e e bed e konkurranse om funksjonskontrakter har lagt sitt første år i hard konkurranse bak seg, og kampen om kontraktene vil også prege Ikke minst fordi nye 25 prosent av Statens vegvesens funksjonskontrakter skal ut på anbud. s gode lokalkunnskap, høye kompetanse og dyktige fagfolk blir viktige verktøy i kampen om kontraktene. Ref eks Nr. 2 - mars 2004 Landsdekkenede enhet møter konkurransen på veimerking med en landsdekkende enhet. Det har ført til flere attraktive kontrakter med Statens vegvesen. Livsglad og arbeidsom Snart åpner skolen et kompetansesenter som skal tilby kurs og opplæring for alle i. - Vi må ta vare på, dele og utnytte den kompetansen vi har, sier Siri Skavraker og Kjetil Skogen. 17 M åpnet Kristiansandmm Bussmetro Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Datastyrt salting Ved hjelp av avansert satellittstyring kartlegges hver meter av veien som salter i Oslo-området. Utfordringer i Namsos Å bygge bru over Namsen byr på utfordringer. Produksjonsleder Arve Grannes har stor tro på at vil lykkes. - Største utfordring er undervannsarbeidet, tror han SIDE 2 skole for alle Drift på timeplanen har de fleste av Statens vegvesens funksjonskontrakter for drift- og vedlikehold av veinettet. skolen ser denne gang på selskapets organisering av og oppgaver innen forretningsområdet drift. 12 Ref eks Nr. 1 - januar/februar 2004 i Moss Hver eneste telefon til styres til sentralbordet i Moss, og Janne W. Rønningen er en av dem som svarer. Klare for kamp 2 3 På stadig flere områder brukes satellitter som hjelpemiddel, så også i anleggsarbeid som krever stor nøyaktighet. 4 SIDE 5 Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Rask levering premiert leverte raskere enn forventet i Eggemarka. Det lønte seg, og resulterte i en premie på kroner. Satellitthjelp OSL landet på Ved å vinne OSL-kontrakten på Gardermoen og Oslo vest kontrakten markerer seg sterkt i et hardt marked. Kontraktene er viktige utstillingsvinduer for. m 1 - Februar 2013 M sluttordninger Attraktive 7 m M Historisk gjennomslag 19. juni SIDE 20 Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Åpning av Østfoldpakke Første del av «Østfoldpakken» som har vært med på, ble nylig åpnet. E 18 ved Ørje har fått et vakkert stykke vei. Første tunnel overlevert Det var en stolt Kyrre Olaf Johansen, administrerende direktør i, som kunne bivåne at statsminister Kjell Magne Bondevik i juni foretok den høytidelige åpningen av Dyrkorntunnelen i Møre og Romsdal den første tunnelen signert. 2 og 3 16 Omstilling i full gang Omstillingsprosessen i går videre. I slutten av juni hadde 600 personer søkt om kompensasjon for frivillig avgang. De som vil søke må gjøre det innen utgangen av juli. Olav Andreas Abrahamsen takket ja til tilbudet, og er glad for valget han gjorde Velferdsordninger vokser frem Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vuputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero ero. Prem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 12 Foto: Erik Norrud lever ikke opp til målet har som mål å være best i bransjen når det gjelder HMS. Det kan vi ikke si at vi er i dag, sier personal- og organisasjonsdirektør Jan Øyri. Fjøsangerkrysset tar form Det jobbes i høyt tempo med det store, nye Fjøsangerkrysset utenfor Bergen. I juni neste år skal alt være klart for åpning. Vinner kontrakter i hardt marked M i Moss... Velkommen til Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Elektro samlet Produksjonsleder Mona Løvås organiserte i september treff for hele elektromiljøet i, hvor de diskuterte framtidas utfordringer. 5 Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vuputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero ero. Prem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. m Ref eks Nr. 7 - september 2003 Internavis for as Totalleverandør av sikker vei Overfører bemanningen fra Asfalt til Drift Søster & Bro(e)r M Ref eks Foto: Erik Norrød A k g mm mm m D Foto: Xxxxx Xxxxxxxxxxx O 2-3 -biler på auksjon I forbindelse med avhending av overskuddsmateriell i skal det auksjonere bort 30 biler gjennom en Internettauksjon. Du kan bli med på handelen. Nytt telefonnummer til : Traineestart til høsten skal rekruttere 10 traineer i løpet av Etter planen starter traineeprogrammet i september. På s ønskeliste står sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer Anlegg står sterkt i knalltøff konkurranse SIDE 8-9 Forbedringer i system skal styrke sin konkurranseevne og innfører Forbedringssystem. Dette skal både øke konkurransekraften og trygge tryggerarbeidsplassene. I Sandnessjøen har startet opp et pilotprosjekt. SIDE 6 5 helter i media SIDE 16 Ledelsesinspeksjon i Drammen Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet Asfaltinnspurt på E 39 Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Broen over Namsen Det er stor aktivitet i Trøndelagsfylkene og over Namsen tar den nye Namsosbroen form. Tor Sylten gjør klar til støp. Også i Steinkjer og ved Trondheim er store prosjekter i gang. Høy stemn ng Lyser opp Akershuska a ndustr se ges Dr ft godt kt

14 Februar 2013 Den nye anbudsloggen blir mer moderne og lettere å bruke. Lanserer ny anbudslogg lanserer i løpet av våren en ny og forbedret anbudslogg. - Den gamle anbudsloggen er utdatert for lenge siden, sier Trine Nordvik Løkås, leder av prosjektgruppa som er ansvarlig for den nye anbudsloggen. Claes Bendiksen Den gamle anbudsloggen ble laget av en tidligere sansatt som ikke lenger er tilg jengelig for å g jøre nødvendig support for. - Dette har g jort det helt umulig å g jøre nødvendige oppgraderinger av systemet, forteller leder av prosjektgruppa som er ansvarlig for den nye loggen, Trine Nordvik Løkås. Bedre muligheter Prosjektgruppen som er sammensatt av representanter fra IT-avdelingen og fra driftsorganisasjonen har nå funnet et bedre system. Den nye løsningen er basert på et system som brukes av flere og som gir gode muligheter for både oppgraderinger og for support. Dessuten har den nye anbudsloggen integrasjon mot Anprod og Agresso. - Den nye anbudsloggen har i tillegg en sterkt forbedret brukervennlighet og er et verktøy som er visuelt godt, forteller Løkås. Den nye anbudsloggen tas i bruk i løpet av våren. Det vil ikke være mulig å legge inn nye anbud i den gamle anbudsloggen etter dette. Den nye anbudsloggen vil fortløpende bli presentert på regionledermøter, og videre nedover i systemet. Systemet skal være tilg jengelig for alle datterselskap og enheter i og det vil utvikles en egen e-guide for opplæring av de som skal ha tilgang til anbudsloggen. Trine Nordvik Løkås. Anbudsloggen SKADER I MESTA JANUAR 2013 uten fravær med fravær FORSTUET ANKEL Region Øst spesialproduksjon SKADE VED FALL PÅ IS Region Øst Oslo og Akershus KLEMSKADE PÅ HÅND (UE) Region Nord Fjellsikring SKADE VED FALL PÅ IS Region Vest Fjordane FALLSKADE VED UTSTIGNING AV BIL Region Nord Skillebotn SVEISEBLINK Verksted Solbergmoen BRØYTEBIL SKLED AV VEIEN (UE) Region Vest Hardanger STRØMGJENNOMGANG VIA HÅND/FOT Elektro Distrikt Sør Vestfold Anbudsloggen er et verktøy som holder oversikt over sin ordrereserve, samt alle anbud som vurderer å konkurrere om. De ulike anbudene som vurderes, legges inn manuelt. Verktøyet gir en god oversikt over: Samlet anbudsoversikt Hvilke anbud vinner og taper Konkurrentenes priser Ordreprognoser og ordrereserve

15 1 - Februar Byggeskikkspris til Moelv stasjon Foto: Hedda Nossen/Jernbaneverket Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra Jernbaneverket... Moelv stasjon Investering: 100 millioner kroner Byggherre: Jernbaneverket Hovedentreprenør: Bane Arbeidet begynte i oktober 2011 og ble ferdigstilt oktober 2012 Moelv stasjon ble tildelt Byggeskikkprisen 2012 i Ringsaker kommune. Det er Bane som har bygget stasjonsområdet. Mats Øieren Byggeskikkprisen 2012 i Ringsaker kommune ble 18. februar tildelt Moelv stasjon under RingsakerGallaen. - Det er investert om lag 100 millioner kroner i Moelv, og stasjonen har fått et betydelig løft. Vi har lagt ned en del ekstra midler for at stasjonen skal se bra ut i tillegg til å være sikker og funksjonell. Tilbakemeldingene viser at stasjonsutvikling betyr mye for nærmiljøet, forteller prosjektdirektør Jon Brede Dukan til bygg.no. Godt prosjekt Nye Moelv stasjon ble åpnet 1. november etter en anleggsperiode på litt over ett år. Arbeidene på stasjonen har pågått mens togtrafikken har gått for fullt. - Dette har vært et veldig godt prosjekt for oss. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra Jernbaneverket. Det er selvfølgelig hyggelig at både kunden og nærmiljøet er fornøyde med resultatet, men det er like viktig at vi får gode tilbakemeldinger på at vi jobber godt med HMS, sier regiondirektør Øst Bjørn Aage Innstrand. OPPDRAGET BESTO AV Å: Bygge to nye plattformer på 250 meter hver Bytte signalanlegg Bytte kjøreledning Bygge undergang under sporene Bygge trapp- og heishus Opparbeide parkeringsplass og av- og påstigningsområder Anlegge grøntarealer Foto: Hedda Nossen/Jernbaneverket

16 Februar 2013 Siste sm Gjennomslaget på Borlaugstunnelen på E16 ble den siste salven Entreprenør fyrte av. - Det er litt vemodig, sier prosjektleder Sigurd Storøy. Gaute B. Iversen Kontrakten om utbyggingen av E16 mellom Borlaug og Smedalsosen var en av de siste kontraktene Entreprenør skrev under på, og blir det siste prosjektet selskapet fullfører. - Dette er jo litt til glede og litt til ettertanke. Selvfølgelig er det vemodig at det nærmer seg slutten på det siste veiprosjektet, men vi skal fullføre på en skikkelige måte og avslutte ordentlig, sier prosjektleder Sigurd Storøy. Dårlig fjell I alt skal bygge ti kilometer vei som skal erstatte et av de dårligste partiene på E16 mellom Sandvika og Bergen. Parsellen starter på 400 meter over havet og ender på 800 meter. Prosjektet ligger litt etter den opprinnelige framdriftsplanen fordi det var dårlig fjell i starten. - Vi traff noen dårlige soner fjell som det tok langt tid å komme g jennom. Da disse sonene var passert har resten av prosjektet gått som planlagt, forteller han. Roser folkene Drivingen av tunnelen har foregått samtidig med store endringer i Entreprenør. Ikke lenge etter at arbeidene startet ble det kjent at selskapet skulle avvikles. - Til tross for en vanskelig situasjon har det vært en fantastisk innsats fra de ansatte. De har stått på og g jort en veldig god jobb i hele perioden. Samarbeidet har fortsatt like godt etter hvert som ansatte har gått over til Implenia, forteller Storøy. Traff blink Borlaugstunnelen ble drevet fra begge sider. Det er alltid spenning knyttet til de siste borehullene og nøyaktigheten i målingene underveis. - Når vi borer de siste hullene på begge sider, skal man helst treffe med hullene slik at du ser g jennom, forteller Sigurd Storøy. Før den siste stuffen måtte gi tapt, var det lett å se laseren fra den andre siden av de siste fire meterne med fjell. - Geomatikerne har g jort en veldig bra jobb. Borehullene var akkurat der de skulle være, smiler han. Gjennomslaget på Borlaugstunnelen ble feiret på tradisjonelt vis, med kake, sang og røysas skål inne på stuffen. - Det er en lang tradisjon for at røysa skal ha en skvett cognac. Det bringer lykke og det måtte vi selvfølgelig også gi den siste røysa i Entreprenør, avslutter Storøy. - Fantastisk innsats Adm. direktør i Entreprenør, Stig Ingar Evje, roser de ansatte for innsatsen det siste året. Gaute B. Iversen - Folk har stått på og g jort en fantastisk jobb. Vi viser at vi holder det vi lover og at vi skal levere fra oss E16-prosjektet på en skikkelig måte, sier adm. direktør Stig Ingar Evje. Han innrømmer at det var en vemodig feiring og en dag med blandende følelser. - Etter at vi var ferdige med det dårlige fjellet for et snaut år siden har produksjonen gått som planlagt i tunnelen, forteller han. Godt samarbeid Samarbeidet med Implenia som har overtatt mange av de ansatte og mye utstyr har fungert bra. - Det har nok vært viktig for mange ansatte at de har følt seg sikre i forhold til jobb. Mange av dem drar rett fra E16 til et nytt prosjekt Implenia har vunnet. Slike ting bidrar til å holde produksjonen oppe, sier Evje. Underentreprenør AS utfører betongarbeidene, fjellsikring ute og sikring inne i tunnelen. Resten av arbeidene skal fullføres av underentreprenører. I Entreprenør er det noen tunnelspesialister, prosjektledelsen og de som drifter anleggsriggen som fortsetter til prosjektet er overlevert. - Jeg vil takke for utmerket innsats og ønsker tidligere ansatte lykke til med neste prosjekt, avslutter Evje. Selvfølgelig er det vemodig at det nærmer seg slutten på det siste veiprosjektet...

17 1 - Februar 2013 ell 17 Rune Solheim kaster den tradisjonelle cognacskvetten på røysa. Gjennomslag Borlagustunnelen på Borlaug - Smedalsosen E 16, Lærdal, Sogn og Fjordane. Stig Ingar Evje, Sigurd Storøy, Tarjei Hammertrø Johnsen og Rune Solheim. Prosjektleder Sigurd Storøy og anleggsleder Tarjei Hammertrø Johnsen.

18 Februar 2013 AMU i nye Som følge av organiseringen av til ett selskap ble det avholdt konstituerende møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 8. januar. Referat fra møtene i AMU skal også g jøres tilg jengelig for vararepresentantene. I det konstituerende møtet ble møteplanen for 2013 lagt. Et døgn i b MEDLEMMER: Leif L. Ludvigsen Terje Dengerud Per Arne Berge Jens-Petter Hermansen Terje Dahlen Harald Iversen VARA: Bjørn Aage Innstrand Arne Roald Larsen Irene Uldal Kaasa Berner Midthjell Håkon Småbrekke Scott William Adam I tillegg møter KHMS-sjef og BHT-sjef i AMU-møtene. Frode Aalerud gikk bort i januar Mangeårig hovedtillitsvalgt og styremedlem i, Frode Aalerud, døde i januar. Aalerud var med i helt fra starten i 2003 og var hovedtillitsvalgt i Anlegg. Fra 2008 og fram til sin død, hadde han det samme tillitsvervet i Entreprenør. I tillegg satt Aalerud som ansattvalgt styrerepresentant i fra 2006 til Fra 2008 og fram til sin død var han ansattvalgt styrerepresentant i Entreprenør. - Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at Frode har gått bort. Han var en dyktig og konstruktiv medarbeider i Frode Aalerud. Entreprenør. Han vil bli savnet av alle oss i Entreprenør, sier adm. direktør Stig Ingar Evje i Entreprenør. - Dette var en overraskende og svært trist beskjed å få. Jeg ble kjent med Frode på midten av 90-tallet og vi har hele tiden hatt et nært og godt samarbeid. Frode var en meget dyktig tillitsvalgt, han var kunnskapsrik og konstruktiv, og han sto alltid på for medlemmene og det han trodde på. Frode etterlater seg et stort savn, men vi vil minnes han for sin klokskap og sitt gode humør, sier hovedtillitsvalgt Jens-Petter Hermansen. Frode Aalerud var bosatt i Stange kommune på Hedmarken og ble 53 år. Ledige stillinger Stillingsbetegnelse Søknadsfrist Stillingstype Fagarbeidere/arbeidere Trøndelag Sør Fagstilling Fagarbeidere - Romsdal og Nordmøre - Region Midt Fagstilling Fagarbeidere - driftsområde Ytre Nordmøre - Region Midt Fagstilling Maskinkoordinator - Region Nord Fagstilling Bilmekanikere, - Sandnes Verksted Leder, rep. av tunge og lette kjøretøy Lærlinger Lærling Lærlinger Verksted Lærling Elektriker og elektrolærling Nordfjordeid Elektro Lærling, Fagarbeider Elektriker og elektrolærling Leikanger Elektro Lærling, Fagarbeider Teknisk eiendomsforvalter Eiendom Mellomleder Anleggsleder Ytre Nordmøre - Region Midt Mellomleder Geomatiker/anleggsleder - Romsdal og Nordmøre - Region Midt Mellomleder Junioringeniør Trainee/junior ingeniør Trainee Trainee/junior ingeniør Sommerjobb

19 1 - Februar ilen Driftsleder Anne Karin Gundersen tilbrakte et helt døgn innesnødd i bilen under uværet i Rogaland i desember. Claes Bendiksen desember ble en helt spesiell dag, forteller Anne Karin Gundersen som er driftsleder på Høgsfjord-kontrakten i Rogaland. På grunn av et uhell trengte deler for å få reparert en brøytebil. Værmeldingen var såpass dårlig at det hastet å få bilen i drift ig jen. - For å spare tid, fant vi ut at det var raskest å kjøre selv for å hente delene, forteller Gundersen. Anne Karin Gundersen. Ny leverandør av skilt Euroskilt er ny leverandør av skiltog trafikksikringsmateriell til. Avtalen trer i kraft fra 1. februar i år og varer ut Levering av LATTIX-master vil fortsatt skje g jennom en egen avtale med Brødrene Dahl, som har vært leverandør av skilt- og MESTAKLUBBEN Jeg ønsker å melde meg inn i klubben for kr 30,- pr. mnd. Svarkupongen sendes til: AS klubben Postboks Lysaker eller send e-post til: Været ble dårligere Til tross for stadig dårligere vær, gikk både turen og returen fint, helt til hun kun var tre mil fra kontoret. Da stoppet trafikken helt opp på grunn av biler med dårlige dekk. Været var blitt skikkelig dårlig så mens hun sto og ventet på at bilene ble ryddet unna, snødde veien ig jen og ble stengt. - Det var umulig å fortsette, så vi ble ledet tilbake til nærmeste tettsted der vi ble stående til neste dag, fortsetter hun. Natten over Hun forteller at de opplevde god service fra eieren av den lokale bensinstasjonen som åpnet opp så alle fikk kjøpt mat og drikke, og ikke minst fikk gått på toalettet. Gundersen hadde bra med drivstoff og gode klær så hun holdt seg varm hele natten før hun kom videre i første prøvekolonne klokken neste dag. - Alt gikk bra til slutt. Brøytebilen ble reparert og var tilbake på veien klokken 16:00, avslutter Gundersen. trafikksikringsmateriell de siste to årene. - Euroskilt har flere avdelinger rundt i landet og har høy kompetanse innenfor sitt fagfelt. Vi håper med den nye avtalen ytterligere å bedre vår konkurransekraft, sier innkjøpssjef i Terje Finsås. Navn:... Selskap:... Ansattnr.:... Elektro-seier på Voss Elektro leverte det laveste anbudet på elektro-installasjoner i den nye Vangs-tunnelen som skal lede trafikken på E16 utenom Voss sentrum. s tilbud var på 17,4 millioner kroner. Dette er hårfint under nest laveste anbud som bare var kroner høyere. - Vi får nok en gang en bekreftelse på at Elektro er konkurransedyktig på denne type jobber, sier direktør Terje Dengerud i Elektro. valgte Blåkläder bytter leverandør av arbeidstøy fra Fristads/Kwintet Norge til Blåkläder. Den nye kolleksjonen beholder fargene oransje og blått slik at utskiftingen kan skje gradvis. Den nye avtalen trer i kraft 1. april i år og den nye kolleksjonen vil først være tilg jengelig for bestilling fra denne dato. Nåværende arbeidstøy fra Fristads/Kwintet Norge vil fremdeles være tilg jengelig fram til 31. mars og det er ønskelig at bruker opp mest mulig av det som fremdeles er på lager. I forbindelse med leverandørskiftet er utvalget av størrelser på enkelte produkter blitt sluttsolgt fra lageret. - De størrelsene som er utsolgt er fjernet fra sortimenet, men kan erstattes med standardplagg i orange og blått med påsatt logo i via bestillingswebben, forteller innkjøpssjef Hans Evert Støa. Den nye kolleksjonen beholder fargene, men vil ha noen endringer på sømmer og snitt. Presentasjon av det nye arbeidstøyet skjer nærmere leverandørskiftet. Nye vilkår for mobil har inngått avtale om nye abonnementsvilkår med Telenor Mobil. Endringene vil gi lavere og mer forutsigbare kostnader på mobilbruk i. Alle nye og eksisterende abonnement vil endres til et nytt fastprisabonnement som heter «Bedrift Total Netto». I abonnementet er det inkludert ringeminutter, tekstmeldinger og 500 MMS-meldinger. I tillegg er oppstartskostnadene borte for samtaler til vanlige norske telefonnumre. Datapakken fortsetter som før, men med en rabattert pris. Bruk utover det som er inkludert i fastprisabonnement vil koste 0,49 kr per minutt og det samme i oppstart. Tekstmeldinger utover de inkluderte koster 0,49 kr. MMS vil koste 1,59 kr. En annen positiv effekt er at dette abonnementet ikke har bindingstid. slipper dermed å betale bruddgebyr når abonnenter slutter i selskapet. For flere vilkår se melding på intranett.

20 Februar 2013 Sistesiden Fra venstre: Erik Omland, Mats Øieren, Erik Riste, Claes Bendiksen og Gaute B. Iversen Foto: Morten Henden Aamot Takk for oss! Dette er g jengen som de siste årene har laget og som nå har laget den siste utgaven. n starten er det gitt ut 71 utgaver med godt over sider. Gjennom har vi forsøkt å formidle det vi har oppfattet som vesentlig for de ansatte i. Hvorvidt vi har lykkes må andre vurdere, men vi håper at har gitt leserne en innsikt i hva som har skjedd i på godt og vondt. Tre av oss som har laget er ansatt i kommunikasjonsavdelingen i og har hatt avisproduksjon som ett av flere g jøremål. Det er webredaktør Mats Øieren, merkevaresjef Claes Bendiksen og kommunikasjonssjef Erik Riste. Sistnevnte har også vært ansvarlig redaktør. I tillegg har to innleide karer vært sentrale i produksjonen av. Den ene er Gaute B. Iversen som har vært fotograf, journalist og redaktør. Den andre er Erik Omland som har g jort alt det grafiske arbeidet. Omland har jobbet med helt fra 2003, Claes og Erik fra 2004, Gaute fra 2006 og Mats fra Men nå er det slutt. Vi vil benytte anledningen til å takke for oss, vi har hatt det veldig gøy når vi har laget. For oss er det litt vemodig at det er over, men tidene endrer seg. På g jensyn på intranett! intranett

il f o r p k is f a r G

il f o r p k is f a r G Hvit logo når bakgrunn er mørk Sort logo når farge ikke er tilgjengelig Navn logo: Hovedord settes med Myriad Semibold, resten Myriad Light. Sperring 200 Navn logo: Hovedord settes med Myriad Semibold,

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

Invitasjon til Konferansetittel

Invitasjon til Konferansetittel Miljø, gener og helse konferanse Bergen, 14-15 mai Om konferansen Valgfri tekstblokk The Sans Plain B5 9/11,5 punkt. Bygger nedenfra og oppoversed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore

Detaljer

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist

Oppgradert logo. CTM Lyng AS / miniprofil. Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Oppgradert logo Min. 10 mm bredde Oppsettet er fast, proporsjonene må ikke endres Minste tillatte str. = 10 mm Kun en fargevariant som vist Typografi Pluto Sans En verden av muligheter Pluto Sans light

Detaljer

Nasjonal kommersialiseringsaktør i mikro- og nanoteknologi.

Nasjonal kommersialiseringsaktør i mikro- og nanoteknologi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation

Detaljer

MUNCH 150 DESIGNMANUAL

MUNCH 150 DESIGNMANUAL Index 1.0 LOGO 2.0 TYPOGRAFI 3.0 FARGER 4.0 SIGNALBILDE 5.0 PLASSERING AV LOGO 6.0 MODULANNONSE Logo 1.0 Logo Sort Hovedlogo Sort Symbol: Process: C:0 M:0 Y:0 K:0 Background: Process: C:0 M:0 Y:0 K:100

Detaljer

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14

Profilhåndbok. NRK P13 Profilhåndbok 2014 - Sist endret: 04.09.14 Profilhåndbok Logo Oppbygging Logoen er tilpasset NRK sin eksisterende radioidentitet. Tallet 13 er tilpasset eksisterende parametre for tall og sirkelelement. Logo Positiv og negativ versjon Logoen har

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Versjon 1.0. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Powerpoint Omslag / forsider Web Vannkonseptet PROFILHÅNDBOK RUSBEHANDLING

Detaljer

Designmanual. D e s i g n m a n u a l f o r G r a n k o m m u n e a p r i l 2 0 0 6

Designmanual. D e s i g n m a n u a l f o r G r a n k o m m u n e a p r i l 2 0 0 6 Designmanual Forord Gran kommune ønsker å framstå som en moderne og tydelig organisasjon. Som et ledd i arbeidet med å bygge identitet og omdømme, gjennomfører Gran kommune et profileringsarbeid. Denne

Detaljer

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser

PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0. Forord. Logo og symbol. Farger / mønster. Typografi. Bruk av logo. Stillingsannonser PROFILHÅNDBOK ST. OLAVS HOSPITAL Versjon 1.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord Logo og symbol Farger / mønster Typografi Bruk av logo Stillingsannonser Brevark, visittkort og konvolutter Fax og id-kort Powerpoint

Detaljer

Grafisk profil. Norfjord Skifer

Grafisk profil. Norfjord Skifer Grafisk profil Norfjord Skifer Logo Logo svart/hvit Logo med slagord Fargene i profilen Pantone Cool Gray 11 C0 M0 Y0 K80 R51 G51 B51 Pantone 5487 C35 M0 Y16 K50 R104 G131 B134 Pantone 118 C0 M18 Y100

Detaljer

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil.

Ny oppdatert profil. SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. Profilveiledning 2005 Ny oppdatert profil SiO har i løpet av 2005 fornyet sin eksisterende profil. I denne veilederen viser man i korte trekk muligheter for bruk av elementer og typografi. logo Symbol

Detaljer

Innhold. Bamble kommunes visuelle profil s. 3

Innhold. Bamble kommunes visuelle profil s. 3 PROFILHÅNDBOK 2013 Innhold Bamble kommunes visuelle profil s. 3 1.0 Kommunevåpenet s. 4 1.1 Logo, versjoner s. 5 1.2 Logo, friområde/bakgrunn s. 6 2.0 Farger s. 7 2.1 Farger i bruk/kombinasjoner s. 8 3.0

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

Profilmanual 1.0 HOVEDELEMENTER 2.0 SYMBOL 2.1 LOGOTYPE, farger 2.2 LOGOTYPE, sort/hvit 2.3 LOGO, farger 2.4 LOGO, sort/negativ 2.5 LOGO, frisone/minstemål 3.0 TYPOGRAFI, primær 3.1 TYPOGRAFI, sekundær

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Svanemerket. på produkter og tjenester

Retningslinjer for bruk av Svanemerket. på produkter og tjenester Retningslinjer for bruk av Svanemerket på produkter og tjenester VERSJON 1.0 / JUNI 2017 Velkommen Dette er de grunnleggende reglene for bruk av Svanemerket på produktemballasje, tjenester og trykksaker.

Detaljer

Prosjekter i et kjønns- og likestillingsperspektiv

Prosjekter i et kjønns- og likestillingsperspektiv Store Strandstræde 18 DK-1255 København K www.norden.org Prosjekter i et kjønns- og likestillingsperspektiv En veileder for søkere av prosjektmidler Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

Detaljer

THE LOGO. DESCRIPTION: SEAFOOD LOGO Main version MIN. SIZE = 20 MM HEIGHT. FILENAME: seafood_logo_nor_pms.pdf 4 NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL

THE LOGO. DESCRIPTION: SEAFOOD LOGO Main version MIN. SIZE = 20 MM HEIGHT. FILENAME: seafood_logo_nor_pms.pdf 4 NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL Graphic guidelines The Logo THE LOGO SEAFOOD LOGO Main version MIN. SIZE = 20 MM HEIGHT FILENAME: seafood_logo_nor_pms.pdf 4 NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL THE LOGO SEAFOOD LOGO Simplified version without subheading

Detaljer

Sand Små, harde korn av forvitrede

Sand Små, harde korn av forvitrede Midnattsol Synlig ved midnatt. Nordkapp har midnattsol fra midten av mai til ut juli. Fjell Høyt berg, topp over tregrensen. Regnbue Farget bue som viser seg når sola skinner på regn Blått hav det store

Detaljer

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014

NRK Super. Merking av lisensprodukter. Merking av lisensprodukter med NRK Super-logo Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.2014 Retningslinjer for merking av lisensprodukter med NRK Super-logo NRK Aktivum 14 Side 2 NRK Aktivum Sist endret 01.02.14 NRK Super NRK Super er NRKs tilbud for barn mellom 2 og år på radio, nett og TV.

Detaljer

PROFILHÅNDBOK BÆRUM KOMMUNE HOVEDELEMENTER NØKKELTRYKKSAKER

PROFILHÅNDBOK BÆRUM KOMMUNE HOVEDELEMENTER NØKKELTRYKKSAKER PROFILHÅNDBOK BÆRUM KOMMUNE HOVEDELEMENTER NØKKELTRYKKSAKER INNHOLD Grafisk profils hovedelementer SIDE 3 Grafisk profil 4 Kommunevåpen 5 Logo 6 Typografi 8 Hovedfarger 9 Profilmønster Nøkkeltrykksaker

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008

Visuell profil Retningslinjer og eksempler. Utgitt august 2008 Visuell profil Retningslinjer og eksempler Utgitt august 2008 Innhold Om profilhåndboken Om profilhåndboken 01 Kommunikasjonsakse 02 Synliggjøring av avsender 04 Grunnelementer Logo 06 Farger 08 Typografi

Detaljer

Profilhåndbok. for Tromsø kommune

Profilhåndbok. for Tromsø kommune Profilhåndbok for Tromsø kommune 1. utgave April 2002 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning - Rådmannens forord side 4 - Generelle opplysninger side 5 - Kommunevåpenet side 6 - Symbolet side 7 Grafisk profil

Detaljer

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen!

Designhåndbok. versjon 1 / august 2013. Nær naturen nær byen! Designhåndbok versjon 1 / august 2013 Nær naturen nær byen! 1 Designhåndbok og merkevareguide Denne håndboken tar for seg Lunner kommune sin logo og visuelle identitet. Den inneholder forklaringer, retningslinjer

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Trondheim Symfoniorkester profil

Trondheim Symfoniorkester profil Trondheim Symfoniorkester profil TSO Trondheim Symfoniorkester rundet 100 år i 2009. I den forbindelse ble det utarbeidet en helt ny kommunikasjonsplattform som gir grunnlag for TSO sin visuelle profil.

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RANA KOMMUNE

PROFILHÅNDBOK RANA KOMMUNE PROFILHÅNDBOK Logo Rana kommunes logo skal brukes i alle nye produksjoner. Den kan bare benyttes i sin originale form. Størrelsesforhold, avstander, farger og skrift kan ikke endres. Logoen finnes, som

Detaljer

Forprosjektrapport. Prosjektets tittel Gruppe nr. Navn på gruppemedlemmene

Forprosjektrapport. Prosjektets tittel Gruppe nr. Navn på gruppemedlemmene Forprosjektrapport Prosjektets tittel Gruppe nr Navn på gruppemedlemmene 23. oktober 2013 Prosjektgruppen Kort beskrivelse av dere selv: Faglig bakgrunn, interesser etc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Innholdsfortegnelse Designmanualen presenterer direktoratets grafiske profil. Designmanualen er en verktøykasse

Detaljer

Vi skaper sterke opplevelser midt i Vesterålen.

Vi skaper sterke opplevelser midt i Vesterålen. Designmanual 1 Den visuelle profilen til Kulturfabrikken skal bidra til å synliggjøre Kulturfabrikkens produkter og arrangementer i markedet. Profilen skal kommunisere Kulturfabrikkens visjon. Vi skaper

Detaljer

Odda er et spesielt sted. En fargeklatt innerst i fjorden.

Odda er et spesielt sted. En fargeklatt innerst i fjorden. Odda er et spesielt sted. En fargeklatt innerst i fjorden. Jeg har valgt å frig jøre den grafiske profilen på jubileet fra det grå monotone og plassere odda i en optimistisk, kreativ, leken, modig, (naiv/funkis?)

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Logo med slogan. Slideshow med store bilder og tekst. Artikkel som kan være video/bilde 2. Om Distriktssenteret. Videoartikkel. Artikkel.

Logo med slogan. Slideshow med store bilder og tekst. Artikkel som kan være video/bilde 2. Om Distriktssenteret. Videoartikkel. Artikkel. Bokmål Engelsk (samisk) Kontrast AAA Heim Dette kan vi hjelpe med Om oss Om Distriktssenteret Slideshow med store bilder og tekst Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia

Detaljer

VIL DU ANNONSERE? KONTAKT PÅL KARLSEN (REDAKTØR) PAL@LOPTA.NO; +47 932 24 377

VIL DU ANNONSERE? KONTAKT PÅL KARLSEN (REDAKTØR) PAL@LOPTA.NO; +47 932 24 377 VIL DU ANNONSERE? KONTAKT PÅL KARLSEN (REDAKTØR) PAL@LOPTA.NO; +47 932 24 377 OM BLADET sopp og nyttevekster er medlemsbladet for Norges sopp- og nyttevekstforbund. Det inneholder fagartikler om arter

Detaljer

Synspunkter på driftskontrakter Mesta Drift as

Synspunkter på driftskontrakter Mesta Drift as Synspunkter på driftskontrakter Mesta Drift as Paul Robert Rotevatn Ressursdirektør - Mesta Drift as Gardermoen, 27. mars 2012 Mesta Drift as Ca 3,1 MRD i omsetning (2011) 1 054 ansatte Ledes av adm. direktør

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2009. Tallene i parentes angir fjorårstall.

Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2009. Tallene i parentes angir fjorårstall. utkast Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Industri

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Vegdirektoratet 2015. Designhåndbok. Statens vegvesens visuelle identitet. Abc TITTEL

Vegdirektoratet 2015. Designhåndbok. Statens vegvesens visuelle identitet. Abc TITTEL Vegdirektoratet 2015 Designhåndbok Statens vegvesens visuelle identitet RETNINGSLINJE Håndbok R902 Abc ½ TITTEL ⅓ Om håndbøkene i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie.

Detaljer

Forskningsrapport. Tilskuddsordninger Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag mv. SKISSEBILDE

Forskningsrapport. Tilskuddsordninger Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag mv. SKISSEBILDE Forskningsrapport Tilskuddsordninger Tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag mv. SKISSEBILDE innhold Hvem kan få bostøtte...3 Hvor mye er det snakk om?...4 Lorem ipsum...8 Dolor sit amet... 10 Ut

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Profilhåndbok. Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby

Profilhåndbok. Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby Profilhåndbok Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby Innhold Logo Farger Typografi Brevark og konvolutter Annonseoppsett Skilting ute, flagg Skilting ute/inne skilt Plakatoppsett Roll-up Krus Filformater

Detaljer

EIENDOMSSPAR. årsrapport / Funkisperlen har gjenoppstått i Ekebergåsen

EIENDOMSSPAR. årsrapport / Funkisperlen har gjenoppstått i Ekebergåsen EIENDOMSSPAR årsrapport / 2004 Funkisperlen har gjenoppstått i Ekebergåsen Innhold 01 adm. dir. 02 2004 - i korte trekk 03 hovedtall 04 styret 05 årsberetning 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

GRAFISK PROFIL. Bibelskolen i Tromsø

GRAFISK PROFIL. Bibelskolen i Tromsø GRAISK PROIL info Designhandbok utført av Karl Erik Granberg, som også har forestått profilutviklingen, Våren 2009. Versjon 1.0 (Mai 2009) Opplag 100 stk Trykket hos Medieverket, Haugesund. Papir: Munken

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Venstres designmanual. Venstres designmanual november 2014

Venstres designmanual. Venstres designmanual november 2014 Venstres designmanual Venstres designmanual november 2014 Introduksjon Med denne designmanualen presenterer vi Venstres nye visuelle identitet. Identiteten skaper rom for å løfte frem partiets politikk,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Hovedpunkter i kvartalet

Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?

Fagpressen. Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på? Fagpressen Trender Hva skjer fremover og hva bør vi følge ekstra godt med på? Hva fokuserer mediebyråene på?... tar mer eller mindre dris@ge skria inn i den digitale virkeligheten. Fagpressedagen Markedsforum

Detaljer

Designmanual v

Designmanual v Designmanual v.01 2017 Innhold Introduksjon 3 Logo Logosymbol 4-5 Hovedlogoer 6 Sekundærlogoer 7 Hovedlogoer med slagord 8 Sekundærlogoer med slagord 9 Beskyttet område 10-11 Minstemål 12-13 Sånn, ikke

Detaljer

Versjon 1.0 Op designstudio 2011. Designmanual. Forord

Versjon 1.0 Op designstudio 2011. Designmanual. Forord Versjon 1.0 Op designstudio 2011 Designmanual Forord 1.00 Visuelle grunnelementer 5 Symbol og navntrekk 6 Offisiell logo 7 Logovarianter 8 Fonter 10 Designelement nivå 1: Administrativt/corporate 11 Designelement

Detaljer

Grafisk profil for Skjåk kommune

Grafisk profil for Skjåk kommune Grafisk profil for Skjåk kommune 30.09.2013 InMedia AS Grafisk profil - Skjåk kommune 2 Generell del Grafisk profil - Skjåk kommune Symbol 3 Om logosymbolet Logosymbolet for Skjåk er laga etter inspirasjon

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

innhold

innhold PRODUKTKATALOG innhold Om Sørby Utleie Gravemaskiner Lifter Teleskoptruck Masseforflytning Byggestrøm Stilas+heis Byggvarme+avfuktig Midlertidige byggløsninger Hengere+vogner+traller Småmaskiner Ansatte

Detaljer

Kontraktstrategi og utvikling av entreprenører. NVF tunnelseminar Bergen, 25. september 2014 Terje Dengerud, Mesta AS Elektro

Kontraktstrategi og utvikling av entreprenører. NVF tunnelseminar Bergen, 25. september 2014 Terje Dengerud, Mesta AS Elektro Kontraktstrategi og utvikling av entreprenører NVF tunnelseminar Bergen, 25. september 2014 Terje Dengerud, Mesta AS Elektro Mesta Elektro en fokusert elektrobedrift Visjon Mesta Elektro skal være den

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Studie av hummer og kanari

Studie av hummer og kanari Studie av hummer og kanari Hovedoppgave Espen Askeladd Institutt for data- og elektroteknikk Universitet i Stavanger Juni 2009 Forord Jeg vil takke... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Japansk språklærings-app. Skisseprosessheftet. Skisseprosessheftet

Japansk språklærings-app. Skisseprosessheftet. Skisseprosessheftet 287527 Japansk språklærings-app Skisseprosessheftet Emne: Kull: Utdanning: BOP3102 14BGDHO1 Bachelor i grafisk design, HK Innholdfortegnelse Japansk språklærings-app 3 Prototype 1 7 Prototype 2 9 Kontekst

Detaljer

Aina Thorstensen Humanity. Andreas Engeseth Tølperen. Andreas Engeseth Tanker fra en utviklingshemmets perspektiv. Andreas Engeseth Livets harde kår

Aina Thorstensen Humanity. Andreas Engeseth Tølperen. Andreas Engeseth Tanker fra en utviklingshemmets perspektiv. Andreas Engeseth Livets harde kår Poetenes Dynasti copyright 2008-2013 tilhører diktenes respektive forfattere Aina Thorstensen Humanity If you hide what you feel You hide who you are... so don't.. lol Publisert: 05/03/2013 Andreas Engeseth

Detaljer

INNLEDNING. Vi gleder oss til fortsettelsen! Oslo, 20. november Joakim Lystad

INNLEDNING. Vi gleder oss til fortsettelsen! Oslo, 20. november Joakim Lystad Designmanual INNLEDNING 2 EN PROFIL SOM TAR OSS DIT VI SKAL Det nye Mattilsynet er nå et faktum, og vi som jobber her må fylle det med et innhold vi kan være stolte av. Som en enkel guide til hva vi ønsker

Detaljer

Industritomter i Surnadal

Industritomter i Surnadal Industritomter i Surnadal Surnadal - industri og etablerarkommune Surnadal er ein utviklingsorientert kommune og ein aktiv medspelar for bedrifter i etableringsfasen og i virksomheit. I nedre Surnadal

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Profilhåndbok. Revidert 2009. Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Profilhåndbok. Revidert 2009. Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Profilhåndbok Revidert 2009 Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bufetat Designhåndbok Innhold 2 1.0 Om profilen 3 2.0 Logo 4 2.1 Logo beskyttelsesområde 6 2.2 Bruk

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer

Utgave 1.1 08.02.06. Designmanual. Innledning Grafiske elementer Farger Typografi Postale trykksaker Brosjyrer Presentasjoner Nedlastbare filer Utgave 1.1 08.02.06 Designmanual Forskerforbundets grafiske profil For at Forskerforbundet skal fremstå som en profesjonell og interessant organisasjon, er vi avhengige av å presentere oss på en gjennomtenkt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

/ Valg av leverandør av nytt ILS / Cristin, Current Research Information System In Norway / BIBSYS Emneportal legges ned

/ Valg av leverandør av nytt ILS / Cristin, Current Research Information System In Norway / BIBSYS Emneportal legges ned ET NYHETSBLAD FRA BIBSYS / NR. 2 / AUGUST 2010 / Valg av leverandør av nytt ILS / Cristin, Current Research Information System In Norway / BIBSYS Emneportal legges ned / Innhold Valg av leverandør av nestegenerasjons

Detaljer

Visuell profil Tollvesenet. Profilhåndbok versjon 2.0. juli, 2012

Visuell profil Tollvesenet. Profilhåndbok versjon 2.0. juli, 2012 Visuell profil Tollvesenet Profilhåndbok versjon 2.0. juli, 2012 Side 1 Vår identitet: Vår visuelle profil: Tollvesenet utfører viktige samfunnsoppgaver innen grensekontroll og avgiftsinnkreving. For å

Detaljer

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet

- Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Är Mesta kollegor eller konkurrenter? - Erfaringer etter 5 år r med Mesta i det norske markedet Vidar Aarvold & Ole Arnfinn Opsahl KOLO Veidekke AS NVF 13 : Seminarium med anledning av eventuell bolagisering

Detaljer

ROS-analyser og temadata i kommuneplanarbeidet

ROS-analyser og temadata i kommuneplanarbeidet ROS-analyser og temadata i kommuneplanarbeidet Marco Böhm Arealplanlegger Rauma kommune marco.boehm@rauma.kommune.no Kommuneplanarbeid Kommune(del)plan for Åndalsnes 2010-2020 vedtatt: 18. juni 2013 Kommune(del)plan

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Vårt beste resultat hittil. Årsresultat 2015 for NSB-konsernet Oslo, 25. februar 2016

Vårt beste resultat hittil. Årsresultat 2015 for NSB-konsernet Oslo, 25. februar 2016 Vårt beste resultat hittil Årsresultat 2015 for NSB-konsernet Oslo, 25. februar 2016 NSB-konsernet Persontog: NSB persontog, Svenska Tågkompaniet Buss: Nettbuss Norge, Nettbuss Sverige Gods: CargoNet Togvedlikehold:

Detaljer

SMS Konkurranse. YoYo Mobile din nye samarbeidspartner. pr. 1. januar - 2007. YoYo Mobile as «ET HAV AV MULIGHETER»

SMS Konkurranse. YoYo Mobile din nye samarbeidspartner. pr. 1. januar - 2007. YoYo Mobile as «ET HAV AV MULIGHETER» YoYo Mobile din nye samarbeidspartner YoYo Mobile leverer et stort utvalg av tjenester både på sms, mms og wap. «ET HAV AV MULIGHETER» Bli med på utviklingen og mulighetene av mobile innholdstjenester!

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges største entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og har virksomhet i hele landet. I tillegg har selskapet betydelig kapasitet og kompetanse innen anlegg og

Detaljer

Driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Jon Berg Vegdirektoratet

Driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Jon Berg Vegdirektoratet Driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Jon Berg Vegdirektoratet Kort historisk tilbakeblikk 1995 egenproduksjon profesjonaliseres 2003 egenproduksjon skilles ut som eget AS i Mesta AS 2003

Detaljer

Mesta viser vei egne verdivalg og krav som stilles til våre leverandører

Mesta viser vei egne verdivalg og krav som stilles til våre leverandører Mesta viser vei egne verdivalg og krav som stilles til våre leverandører Navn: Regiondirektør Kjell Inge Davik Sted: Thon Hotel Gardermoen Dato: 7. februar 2008 Innhold 1. Næringslivet må ta miljøansvar

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen

Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen www.omfjeld.no Ø.M. FJELD AS Dialogmøte mellom Byggenæringen, ordførere og rådmenn i Glåmdalsregionen Kjell Bjarte Kvinge, Adm. direktør Ø.M. Fjeld AS Mapei Nord-Odal, 30. mai 2013 Kjell Bjarte Kvinge

Detaljer

Utvikling av driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Eirik Øvstedal Vegdirektoratet

Utvikling av driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Eirik Øvstedal Vegdirektoratet Utvikling av driftskontrakter fra 2003 til i dag. Hva skjer videre? Eirik Øvstedal Vegdirektoratet Kort historisk tilbakeblikk 1995 egenproduksjon profesjonaliseres 2003 egenproduksjon skilles ut som eget

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

På tide å skille seg ut?

På tide å skille seg ut? På tide å skille seg ut? Sørlandsreklame DEKOR PROFILTØY REKLAME- ARTIKLER SPESIAL- PRODUKSJON Våre ansatte jobber for å hjelpe deg å bli sett. I dagens marked er kampen om kundene hardere enn noen gang,

Detaljer

Byggenæringen utleiebransjens mulighet. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI

Byggenæringen utleiebransjens mulighet. Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Byggenæringen utleiebransjens mulighet Professor Handelshøyskolen BI Utleiekonferansen 2008 07.02.2008 Byggenæringen utleiebransjens mulighet Disposisjon En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer