Relasjon # A R D V A E G N O. Magasinet for Skanska-ansatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Relasjon #03 2013 A R D V A E G N O. Magasinet for Skanska-ansatte"

Transkript

1 # Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon S V A L B A R D N O R E G

2 Helhetstenking Ydmykhet Våre verdier! Åpenhet Ståle Rød Konstituert administrerende direktør Våre verdier; åpenhet, ydmykhet og helhetstenkning, utgjør selve fundamentet Skanska Norge er bygget på. Verdiene skal prege vår arbeidshverdag til beste for våre kunder. Som fungerende leder under Anders sitt studieopphold på Harvard, har jeg hatt gleden av å møte enda flere dyktige mennesker i og utenfor selskapet, og jeg har reflektert mye over disse verdiene. Og, ikke minst, sett hvor viktige de er for oss i vår næring. Jeg har snakket med mange kunder også på byggarenaen i den senere tid, og det er ikke tvil om at de setter pris på vår livsløpstenkning, vår åpenhet i diskusjoner om løsningers fordeler og ulemper og vår ydmykhet i forhold til å imøtekomme kundens behov og ønsker. Jeg opplever at våre kunder absolutt ønsker og ser verdien av helhetstenkning. Det kommer fram både gjennom økt etterspørsel etter OPS-kon- trakter, og ikke minst gjennom økt etterspørsel etter grønne miljøsertifiserte bygg. En bærekraftig utvikling er avhengig av et marked som etterspør grønne bygg, og her er vi nå inne i en rivende utvikling; et av de beste eksemplene er Powerhouse Kjørbo. Prosjektet ser nå ut til å oppnå BREEAM «Outstanding» for designfasen. Det er kun fire kontorbygg i verden (alle i Storbritannia) som har oppnådd «Outstanding» etter ferdigstillelse, mens ytterligere seks bygg har oppnådd «Outstanding» i design-fasen. Powerhouse Kjørbo blir trolig det første energirehabiliterte plusshuset i verden. Vår kompetanse og evne til helhetstenkning har vært avgjørende. Internt har vi, og skal vi, videreutvikle det vi kaller en «One Skanska»-holdning. Det innebærer at vi skal bruke hele Skanskas kompetanse, være transparente internt og ikke minst ydmyke for hverandres mangfoldige kompetanse. Det skaper ikke bare «One Skanska», men et sterkt Skanska, som blir «second to none» i markedet! Det offentlige skal gå foran i vår næring, som på driver og forbilde. Her ser jeg et forbedringspotensial. Vegvesenet og avtroppende samferdselsministers verdier ser dessverre ikke ut til å være sammenfallende med våre. Helhetstenkning i gjennomføringsmodeller ser vi lite til. Et lite, men illustrerende eksempel; på E18 i Vestfold har både NCC, Veidekke og Skanska hver sin kontrakt om gjennomføring av hver sin strekning, langs en sammenhengende parsell. Dette er ikke lønnsomt i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Temaet er utdebattert, jeg lar hansken ligge men vil ta saken opp med ny regjering ved neste korsvei. Når det gjelder vår del av denne utbyggingen har vi gitt utrykk for at det er fullt mulig å åpne vår parsell langt tidligere enn planlagt, og både pressen og politikerne i Vestfold har engasjert seg i denne saken. Vegvesenet har imidlertid fortsatt tilbudet til vurdering, så det gjenstår fremdeles å se hvordan saken ender. Etter min vurdering må imidlertid veimyndighetene begynne å utvise langt større ydmykhet og forståelse for sine kunder, det norske folk. Vegvesenet har store utfordringer med mange av de utenlandske leverandørene som opererer i vårt marked, og deres økonomiske ryggrad og gjennomføringsevne. Konkursen hos Alpine og Pihl & Søn er to eksempler. Likevel insisterer samferdselsminister Marit Arnstad på at hun er fornøyd med de utenlandske aktørene. Vi er naturligvis ikke imot konkurranse fra internasjonale aktører, tvert i mot. Men, myndighetene må stille de samme kravene til dokumentasjon av kompetanse og gjennomføringsevne som de stiller til norske aktører. Pris er ikke alt, det er ikke engang i nærheten av å være nok. Det er først når begge parter, oppdragsgiver (kunde) og utførende (entreprenør) demonstrerer kompetanse og gjennomføringsevne og i tillegg viser åpenhet, ydmykhet og helhetstenkning at resultatet blir godt. I skrivende stund er det enda ikke klart hvordan den nye regjeringen i Norge vil se ut. For meg er partitilknytning uvesentlig, og jeg velger å sette min lit til at vi får en ydmyk, åpen og helhetstenkende samferdselsminister i den nye regjeringen. Det vil være et godt fundament for den videre utviklingen av vår næring. Det vet vi! 02 03

3 Redaktørens hjørne Vår felles forpliktelse Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Vi vet at bygg står for 40 prosent av alt energiforbruk og alle menneskeskapte CO 2 - ut slipp. Som en ledende aktør i byggenæringen er vi forpliktet i å bidra til å redusere bygningers negative klimapåvirkning. I Skanska har vi derfor satt oss som mål å være ledende innen miljøriktig prosjektutvikling og bygging. Vi kan i dag trygt si at vi nærmer oss dette målet. Ingen andre i den norske byggenæringen har i nærheten av så mange grønne prosjekter som vi har. Ikke bare har vi flest grønne prosjekter; vi gjennomfører også noen av de mest ambisiøse grønne prosjektene i Europa for øyeblikket. I Skanska-konsernet sies det nå gjerne «look to Norway» når temaet er grønne, bærekraftige bygg. Det å være ledende forplikter oss ytterligere. Som en ledende aktør må vi ta ansvar og være aktiv i samfunnsdebatten. Vi må fortelle våre omgivelser om hva vi gjør og hva fremtidstrendene er. Dette er grunnen til at vi i november i år arrangerer Skanska Future Day Det er andre året vi nå gjennomfører dette arrangementet. Det vi forsøker er å skape en fast møteplass for politikere, myndigheter og næringsliv, og målet er å øke forståelsen for hvorfor det er viktig å tenke grønt når bygg skal bygges og byer utvikles. Det er gledelig å se at etterspørselen etter grønne løsninger øker stadig, men selv om det skjer mye positivt i Norge, så er etterspørselen vesentlig mindre enn i mange av de landene vi gjerne sammenligner oss med, så behovet for et arrangement som Future Day er åpenbart tilstede. Ønsker alle en grønn høst! Pål P. Syse 13. november arrangerer Skanska konferansen «Future Day 2013». Konferansen handler om hvordan de ulike aktørene i byggenæringen må bidra om vi skal klare å redusere bygningers negative klimapåvirkning. Konferansen vil ha ca 200 deltagere hovedsakelig bestående av næringslivsledere, kommunale og fylkeskommunale ledere, eiendomsutviklere, investorer og politikere. Vi har satt sammen et spennende program, og påmeldingene strømmer for tiden inn, forteller kommunikasjonsdirektør Pål P. Syse, som er ansvarlig for konferansen. Skanska Future Day ble første gang arrangert i fjor med stor suksess. Temaet var da grønne byer, grønne bygg og grønne arbeidsplasser. I år vil konferansen fokusere på hvordan vi best kan tenke bærekraft og livsløp i byggenæringen, samt hvilken handlefrihet aktørene i næringen har, forteller Syse. Konferansen vil vare en halv dag, og blant bidragsyterne finner vi blant andre den svenske miljøforkjemperen Maria Wetterstad, filosofen Henrik Syse og økonomi professor Erik S. Reinert. Ordføreren i Bærum, Lisbeth Hammer Krog, vil presentere det gode miljøarbeidet som gjøres i Bærum kommune, samt at en representant fra Stockholms Läns Landsting vil presentere et av Europas største og mest ambisiøse grønne bygge prosjekter; nemlig Nya Karolinska Sykehus i Solna, Sverige YPPer du? Møt to av de nye fjesene i Skanska som deltar i selskapets introduksjonsprogram YPP. Vi kjører en real intervjukamp! Hvorfor er vi så fascinert av store og bråkete maskiner? Vi dro ut på prosjekt for å finne svaret på denne gåten. Bybanen C12 Sandsli/Bergen For Bybanen Utvikling skal Skanska utføre parsellene C12 Sandslivegen Kokstad og C14 Flesland. Parsell C12 er meter lang og arbeidet består av grunn- og betongarbeider opp til ballastpukk. Det inngår en rekke konstruksjoner i entreprisen, bl.a. en 120 meter lang bro i betong med krum underside samt en bro på 20 meter, to holdeplasser, en bro for gang- og sykkelvei over Ytrebygdsvegen, en kulvert der Bybanen krysser under Ytrebygdsvegen, en større støttekonstruksjon i betong for Bybanen ved Plantasjen, en tunnel på 90 meter for Bybanen, to tunnel er med portaler totalt ca 80 meter for fremtidig byggetrinn på Ringveg vest og ca 1,3 km gang- og sykkelvei. Parsell C14 Flesland vil gå fra Kokstad vest til Flesland terminal, og vil dermed binde Bergen sentrum sammen med Flesland flyplass. Denne parsellen er totalt 900 meter lang og består blant annet av den 540 meter lange Fleslandstunnelen. Entreprisen omfatter grunnarbeid for bane opp til ballastpukk, inkludert 2 tunnelportaler og pumpestasjon i tunnelen. Senter for Husdyrforsøk, Ås Det skal oppføres forskningsfjøs fordelt på flere bygg av varierende størrelse. Komplekset skal romme storfe, småfe og gris. Totalt areal er m 2. I entreprisen inngår det også gjødseltanker og sedimenteringsdammer. Byggherre er Statsbygg. Kontraktssum er ca 213,5 mill og beregnet produksjonstid er 17 måneder. Drammensveien 134, Oslo For Norwegian Property ASA skal det bygges lokaler på eiendommen for næringsvirksomhet i første etasje og kontorer fra andre til syvende etasje. Bygget får en grønn profil med BREEAM-klassifisering «Very good», leveres i energiklasse A og passivhusstandard. Plan 1 3 er utleid til Statens pensjonskasse. Totalt areal er kvm og arktiekt er A-lab. Kontraktssum ca 524,5 mill og beregnet ferdigstilt i mars Laksetrapp i Kvås, Lyngdal Møt Petra Rusnakova som har Byggherre er Hægebostad og Lyngdal tatt veien fra Slovakia for å være med på å bygge Holmestrand Kontraktssum for begge parsellene er ca kommune og prosjektet består i driving av Stasjon. 530 mill og er beregnet ferdigstilt i oktober tunnel og bygging av fisketrapp i Kvåsfossen. Byggestedet ligger ca 27 km fra Lyng Olav Sverres vei, Tvedestrand dal sentrum i nordlig retning etter Fv 43. Relasjon 3 / 2013 Det skal oppføres omsorgsboliger for Hele fisketrappa blir lagt i en ca 220 meter Ansvarlig redaktør Pål P. Syse Tvede strand kommune, bestående av lang tunnel med en stigning 1/10, og har Redaksjon Pål P. Syse, Christopher Griffiths, Sissel L. Carlsen, Geir Nordal Linge, 12 boenheter med felles rom og tilhørende to brekkpunkter. Tunnelen er planlagt med Benedicte Bratt Jakhelln, Arnt Olav Hønsvik, Anders Orset, Kim Robert Lisø. Hålogalandsgt 131, Bodø boder, balkonger, heis og uteplasser. Bygget et tverrsnitt på m 2. Det blir også Redaksjonen avsluttet 4. oktober 2013 For Bodø kommune skal det oppføres er i to etasjer, der boenhetene i første etasje sprengt ut en adkomsttunnel. Fisketrappa er Design & layout Anunatak AS kontorlokaler for soneledelse for Rus og skal ha 24 timers tilsyn. Totalt areal ca prosjektert med i alt 54 kulper der skilleveg- Trykk Nr1 Trykk Lillestrøm Psykiatri inkludert utetjenesten for samme 1200 m 2 og arkitekt er Arkitektkontor Sverre gene blir i plasstøpt betong, forankret med Utgiver Skanska Norge AS Skanska har gjennom tidene fagområde, samt forsterket botilbud også Halvorsen AS, Grimstad. Prosjektet utføres fjellbolter i sidevegger og gulv. Drammensveien 60, PB 1175 sentrum, 0107 Oslo gjennomført en lang rekke spektakulære prosjekter. Bli med på Tlf Faks innenfor fagområdet med totalt 16 mindre etter passivhusstandard med en kontraktssum på 23 mill kroner, og en produksjonstid Kontraktssum ca 10,8 mill og beregnet 22 Forside Stemningsbilde fra Svalbard, med hilsen fra UNINETT og E-service et lite historisk dypdykk! leiligheter. Kontraktssum er ca 34 mill og D Helge Stranden, Uninett. med en byggetid på 13 måneder. fra oktober 2013 til oktober ferdigstilt i oktober 2013.

4 YPPer du? Eirik Oulie Rosbach Alder: 24 år Stilling: Oppmålingsingeniør Bor: I Oslo, oppvokst i Oslo Utdannelse: Master i geomatikk fra UMB i Ås, Jobbet i Skanska siden: Fast ansatt siden juni 2013, har hatt sommerjobber i Skanska to år på rad. Benedicte Bratt Jakhelln Christopher Philip Griffiths Sali Yonis og Eirik Oulie Rosbach håndhilser for første gang. Hun fikk jobbtilbud torsdag, takket ja på fredag og begynte på jobb mandag. Han ble kjent med Skanska gjennom to års sommerjobbing og masteroppgaveskriving. Nå er de begge tatt opp på Skanskas Young Professionals Program (YPP) for unge talenter, og har blitt utfordret til å intervjue hverandre. Sali. Vi må bli litt kjent, Eirik. Kan du beskrive deg selv med tre ord? Eirik. Jeg er målfokusert, også i jobben, seig, og full av energi. Hva med deg? Sali. Omtenksom, optimistisk, ansvarsbevisst og, jeg må bruke fire ord, ambisiøs. Jeg setter meg alltid høye mål i livet, og når jeg når et mål, fokuserer jeg videre på det neste. I kreatoriet på Skanska-huset i Oslo smiler 33 kloke, unge hoder mot kameralinsen med varierende grad av intensitet mens de holder pusten. Det er første gang årets Young Professionals Program-kull er samlet, og foreløpig er det få som kjenner hverandre. Det er så stille at man kan høre lyden av en knappenål mot gulvet. Eirik. Så vi ser deg som administrerende direktør i Skanska om fem år? Sali. Hehe, det skal vi ikke se bort fra... Eirik. Det er den rette innstillingen! Sali. Hva jobber du med i Skanska? Eirik. Jeg jobber i Skanska Survey, og er utleid til t-baneprosjektet Lørenbanen. Der har jeg en tredelt rolle som stikker, stikkingsleder og 3D-koordinator. Sali. Jeg må spørre, hva er egentlig stikking? Eirik. Det spørsmålet får jeg ofte, og når jeg forklarer, hører jeg «så det er dere som står ute i grøfta med disse apparatene!». Til en viss grad stemmer det. Vi driver oppmåling for å bestemme hvor vi for eksempel skal sette fundamentet til en bro. Sali. Har du alltid visst at det var ingeniør du ville bli? Eirik. Det har vel alltid ligget i blodet. Som liten hadde jeg mye moro med å pelle fra hverandre radioer og videospillere og se hvordan det funket. Jeg lå også mye på stuegulvet med kart og pugget land og hovedsteder. Etter hvert kom interessen for tekniske fag, særlig GPS og geomatikk. Hva med deg? Sali. Matte og fysikk var favoritt fagene mine allerede på ungdomsskolen. Lærerne sa de så en ingeniør i meg, og oppmuntret meg til å søke ingeniør studier. Jeg er veldig nysgjerrig og vil lære om alt, så jeg valgte bevisst ikke et spesialiseringsstudium på masteren. Jeg liker å tenke helhetlig og se på problemstillingene fra alle mulige vinkler. Eirik. Det tror jeg er lurt, ofte kan vi bli litt fag-idioter. Sali. Joda, men det er også viktig med spesialister som deg. Sali. Hvordan kom du i kontakt med Skanska? Eirik En tidligere kollega av «mutter n» begynte i BIM-avdelingen i Skanska, og hjalp meg med å få sommerjobb her. For et år siden ble jeg kalt inn på jobbintervju til en fast stilling, og signerte ett år før jeg var ferdig med studiene. Eirik. Hvorfor takket du ja til jobben i Skanska? Sali. Skanska hadde flinke folk på bedrifts presentasjonene på HiN. Etter studiene jobbet jeg som saksbehandler i Plan- og Bygningsetaten i Oslo kommune i 10 måneder. Søknadene vi fikk fra Skanska var alltid veldig gjennomarbeidede, og det bekreftet mitt inntrykk av Skanska som en seriøs aktør. Tungen på vektskålen var at jeg hadde hørt at Skanska hadde flere kvinnelige ansatte enn konkurrentene. Det var av betydning for meg da jeg søkte jobb her. Eirik. Ja, det er jo en del kvinner her, og det er bra. Jeg har også merket meg at Skanska setter høye standarder og er et godt forbilde for andre i bransjen, særlig når det gjelder sikkerhet. Dessuten har Skanska et riktig fokus på grønne prosjekter. Eirik. Vi er begge YPPere. Hvilke forventninger har du til YPP-programmet? Sali. Jeg vil lære mest mulig om alt mulig. Dessuten håper jeg å få bygget et nettverk. Å være med på programmet gjør at jeg ikke føler meg «alene» som ny. Eirik. Det betyr mye at Skanska investerer i oss nyansatte. Jeg har jobbet noen sommere i Skanska tidligere, men ved å være med på YPP-programmet får jeg mer innblikk i strategier. Jeg tenker at jeg tidligere har vært en brikke i spillet. Nå er jeg en viktig brikke. Jeg gleder meg også til å få kjente fjes i andre avdelinger. Sali. Enig, det skal bli bra! Hva gjør du når du ikke er på jobb? Eirik. Det blir mye løping og langrenn, men akkurat nå holder jeg på å flytte inn i en ny leilighet. Jeg liker å si at jeg bygger t-bane om dagen og IKEA-puslespill om kvelden. Så langt sitter jeg bare igjen med én overflødig skrue... Sali. Jeg har jobbet på IKEA, og det pleier faktisk å følge med en ekstra skrue. Sali Yonis Alder: 26 år Stilling: Kvalitetsleder for byggesaker Bor: I Oslo, oppvokst i Irak, Jordan og Norge Utdannelse: Master i integrert bygningsteknologi fra Høgskolen i Narvik (HiN) Jobbet i Skanska siden: September 2013 i Skanska, men akkurat nå er drømmeprosjektet å få satt opp leiligheten min sånn at det blir fullt levelig der. Eirik. Hva gjør du når du ikke er på jobb? Sali. Jeg prøver å gå rett på trening før jeg møter sofaen hjemme. Og så liker jeg å strikke og hekle. Jeg strikker blant annet hårbånd og oppbevaringsgjenstander. Eirik. Du er altså entreprenør også på hjemmebane. Har du forresten et drømme prosjekt i Skanska? Sali. Et konkret drømmeprosjekt har jeg ikke, men jeg har mål og drømmer. Målet er å gjøre noe kjempestort for Skanska; oppnå noe bra, levere noe med betydelig resultater. Jeg gleder meg veldig til å komme ordentlig i gang. Eirik. Da er jeg beroliget. Jeg har blitt 06 spurt om jeg har et drømmeprosjekt 07

5 Mektige maskiner Hva er det som gjør at så mange av oss må kaste et par ekstra blikk hver gang vi ser en stor anleggsmaskin i arbeid? Geir Anders Rybakken Ørslien De er store, sterke og tunge, og de gjør ting vi ikke kan. Er det derfor vi aldri slutter å fascineres av store anleggsmaskiner og nyttekjøretøyer? Jeg har alltid snudd meg etter gravemaskiner og dumpere, helt fra den gang jeg satt i baksetet som guttunge, forteller Jostein Ytreland. Han er maskinsjef i Vassbakk & Stol i Haugesund, og forvalter i dag en maskin park på over 400 anleggsmaskiner og kjøretøyer. Han vet bedre enn de fleste hvor tiltrukket både store og små er av de store maskinene. Hva handler denne fascinasjonen om? Det handler nok mye om kontrasten mellom menneske og maskin. Husk at foreldrene våre fortsatt gikk og bar stein til gjerdene de reiste for å holde sauene på plass. De ryddet tomtene sine med spett og slegge og spade, mens vi nå kan skyve ut sju slike tomter i timen. Grensene for hva vi kan få gjort av arbeid på én dag har flyttet seg enormt på et par generasjoner, forteller Ytreland. Det er nok denne følelsen av mestring som fortsatt gjør at mange av de unge søker seg til oss for å bli maskinkjørere. Du sitter i en femti tonns gravemaskin som du kan styre med noen enkle bevegelser. Det er en helt egen følelse. Var det denne følelsen som fikk deg til å velge denne bransjen? Noe av det jeg likte best, er at du kan se resultatet av arbeidet ditt med én gang. Etter eksamen på videregående med allmennfag kunne jeg utdannet meg i mange retninger. Men jeg valgte å bli maskinkjører. Der gjør du en innsats hver dag som er helt konkret og målbar. Planerer du en skråning, kan du ved slutten av hver eneste arbeidsdag nyte synet av dine utførte oppgaver. Og du ser nøyaktig hva du må gjøre i morgen for å komme i mål. Når Holmestrand skal få ny jernbanestasjon inne i fjellet, må det grov redskap til. Her inne jobber blant andre Milan Tulic med en 35-tonns CAT 772 dumper og Leif Larsen med en CAT 988H hjullaster på over 60 tonn.

6 tonn tung, sju meter høy og tretten meter lang. Det er voldsomme dimensjoner over Titania-gravemaskinen som Jarle Gausen var med på å flytte til Norsk Fjellsprengningsmuseum i september i år. Foto: Asmund J. Sletten. 02 Kim Andre Hallingrød Angard er mekaniker for Skanska i Holmestrand, og trives blant de enorme boreriggene som gjør det mulig å sprenge ut Jernbaneverkets nye stasjonshall der. Rommet i fjellet blir 870 meter lang, 35 meter bredt og rundt 18 meter høyt. 03 Boreriggene som Skanska bruker i Holmestrand er bygget av Andersen Mekaniske Verksted i Sandefjord. På det mest intense var sju slike i arbeid samtidig. 04 Maskinsjef Jostein Ytreland rår over en maskinpark med (blant mye annet) 98 beltegravere, 21 hjulgravere, 33 lastebiler, 22 dumpere 2 bull dosere, 21 hjullastere, 20 valsetog og én veghøvel. Hva er det som kjennetegner en god maskinkjører? En maskinkjører må være i forkant. Hos oss er kulturen slik at maskinene er startet og varme før skiftet begynner klokka sju. Han må være opptatt av produksjon og løse oppgavene effektivt. Og med dagens teknologi med GPS-basert maskinstyring, elektroniske måleinstrumenter og krav til jevnlig kalibrering av utstyr så må maskinkjørerne være oppdatert også på programvaren. Dette yrket har endret seg mye slik sett, men det er nok ikke her den grunnleggende fascinasjonen ligger. Det handler fortsatt om massen vi faktisk kan flytte i løpet av en dag. Samspill mellom menneske og maskin En av Skanskas stormaskinentusiaster er Jarle Gausen. Han var maskinsjef i Skanska i mange år før han ble pensjonist, og slutter aldri å fascineres av store anleggsmaskiner. Han er for eksempel en aktiv nøkkelperson i arbeidet med Norsk Fjellsprengningsmuseum på Hunderfossen. Men også for Gausen handler fascinasjonen like mye om menneskene som bruker maskinene. Da jeg begynte som maskiningeniør i Selmer i 1970, var det den tekniske utviklingen som fascinerte meg. Hvor lett vi kunne kontrollere de store maskinene. Men etterhvert som de forskjellige produsentene utviklet seg parallellt og lærte av hverandre, ble maskinene stadig mer like og strømlinjeformet. Da så jeg for eksempel at forskjellen mellom maskiner fra de store merkene var mindre viktig enn forskjellen mellom de ulike førerne som styrte dem, forteller Gausen. Så det å finne den riktige føreren er viktigere enn hvilket av de store merkene du velger? Det aller viktigste er å lære førerne å utnytte maskinene optimalt. Det betyr mer for kapasiteten enn om du bare kjøper en større maskin. Mye av det føreren tidligere måtte gjøre manuelt, løses nå automatisk. Men det er opp til føreren å sette de riktige parameterne for automatikken, ut fra hver bestemte situasjon og oppgave. Der ligger framtidens utfordring å få det optimale samspillet mellom en avansert maskin og en dyktig fører som aldri tror at han er ferdig utlært. Applauderer de gode designerne Biljournalisten Jon Winding-Sørensen er ikke som biljournalister flest. Han har fulgt bransjen siden mange av kollegene satt på gutterommet med Matchbox-biler. Han er på fornavn med ledende bildesignere, men har også ledet fagbladet YrkesBil der han har skrevet om nyttekjøretøyer og anleggsmaskiner. Finnes det noe særlig å skrive hjem om når det kommer til design av anleggsmaskiner? Helt klart! Det er lenge siden disse produsentene kunne ta lett på designet. Nå må hver produsent ha sitt eget preg og uttrykk for å skille seg fra konkurrentene. Og en hjullaster for eksempel kan være utrolig lekkert formgitt. På hvilken måte? Kunststykket ligger i de utallige praktiske hensyn som må tas i utformingen. Dette er langt mer komplekst her enn på en alminnelig bil. En hjullaster er en arbeidsplass på flere titalls tonn, men likevel er det ikke et gram for mye på noen av dem. Alt er skåret ned til det nødvendige, alt er tilpasset nytteverdien og brukerens praktiske behov gjennom en lang arbeidsdag. Alle disse kravene gir ikke designeren mye igjen å boltre seg på. Likevel synes jeg mange av disse maskinene ser nydelige ut. Jeg gir mange ganger en designer en mental applaus når jeg legger merke til en vakker hjullaster! Finnes det noen områder hvor bilbransjen har lært av anleggsmaskinene? Absolutt. Når det gjelder hydraulikk, har bilbransjen ligget flere hakk bak. Produsentene av tunge kjøretøyer og anleggsmaskiner har ligget langt foran når det handler om bruk av hydraulikk som kraftoverføring. Dette hadde de kontroll på lenge før bilbransjen kom etter, for eksempel i styringen av blokkeringsfrie bremser, sier Winding- Søren sen, som aldri lar anledningen gå fra seg til å prøve en stort kjøretøy. Du vet kanskje at det finnes lekeparker i England der du kan kjøre anleggsmaskiner i full størrelse? Det har jeg aldri hørt om. Da må du sjekke ut Diggerland-parkene i Devon, Durham, Kent og Yorkshire! Der kan du se selv hva som fascinerer oss: Det handler om å beherske store og tunge maskiner, og få maskinen til å løse oppgaver vi ikke er i nærheten av å klare selv. Det er der det ligger. SVALBARD: Spennende E-service-jobb Entreprenørservice har utført et spennende oppdrag på Svalbard for Uninett AS, som eies av Kunnskapsdepartementet. Frode Tryti Olsen Helge Stranden, Uninett Boring av hull for fiberkabel Arbeidet besto i boring av hull for trekking av en fiberoptisk kabel. Boring av hull for kabel ble gjort i overgangen land/sjø, for blant annet å unngå skader på kabelen fra isfjell. Det ble boret fire hull fra strandsonen og ut i sjøen til cirka 20 meters dyp. Fire boringer, to i Ny-Ålesund og to i Longyearbyen. Operasjonene ble utført som «styrt boring» i masser, som for det meste besto av sand og mindre stein. Totalt ble det boret cirka 450 meter. Noe av det spesielle med prosjektet var blant annet at alt utstyr og mannskap ble fraktet tur/retur Harstad Ny-Ålesund Longyearbyen med et innleid landgangsfartøy, M/S Maursund. Selve boreriggen, som går på belter, ble kjørt i land ved de ulike borepunktene, mens resten av utstyret befant seg om bord i båten under hele operasjonen. Det ble også behov for å leie inn lokale dykkere fra Universitetet både i Ny-Ålesund og Longyearbyen for å få lokalisert borekrona under vann etter boring av pilothullet. Det ferdige pilothullet ble utvidet ved å trekke borestrengen tilbake med en større borekrone påmontert. Samtidig ble et 110 mm plastrør (PE-rør) trukket tilbake inn i hullet. Neste år vil den fiberoptiske kabelen bli trukket gjennom plastrørene. Planlegging Prosjektet innebar en grundig planlegging, spesielt med tanke på at eventuelle deler til boreriggen ikke ville være tilgjengelig på Svalbard. Dette kunne blitt utfordrende dersom det skulle skje et havari med utstyret. FAKTA I 2010 fikk UNINETT i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å ta ansvar for byggingen av en fiberoptisk forbindelse mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund på Svalbard. Ny-Ålesund har et stort internasjonalt forskningsmiljø, der det foregår svært viktig forskning på en rekke områder. Blant annet er Ny-Ålesund et viktig globalt referansepunkt i det såkalte VLBI-nettverket for høypresisjons posisjonering og gir viktige data for eksakt global tidsangivelse. Neste generasjon antennesystemer for slike målinger produserer kontinuerlig nærmere 10 gigabit per sekund. Det stiller store krav til overføringskapasitet. Prosjektledelsen hadde hele tiden en meget god og åpen dialog med Uninett, for å sikre at alle parter hadde en forståelse av utfordringene og risikoene ved prosjektet. UNINETT var spesielt løsningsorienterte hele veien, og samarbeidet med deres prosjekt leder, Helge Stranden, fungerte veldig godt. I tillegg fikk prosjektet veldig god bistand fra et behjelpelig mannskap fra Seaworks AS, på M/S Maursund. Prosjektet har vært veldig spennende for Entreprenørservice, som er stolte av å ha løst denne oppgaven for kunden på en god måte. Det har heller aldri før vært utført «styrt boring» så langt nord, noe sted i verden! 10 11

7 Posisjonering for framtiden FAKTA Byggstrategi 2020 legger opp til at det blir flere prosjekter som Statoil Fornebu i framtiden; prosjekter som er store og komplekse og krever at vi utnytter den samlede kompetansen som finnes i selskapet. Som en konsekvens av at vi ikke har lykkes med å skape gode resultater i et ellers sterkt norsk byggmarked er det, med bred involvering fra organisasjonen, utformet en ny samlet strategi for Skanskas byggvirksomhet. Geir Nordal Linge Vårt største potensial ligger i vår evne til å samarbeide på tvers, og vår evne til å utnytte den samlede kraften og kompetansen som ligger i konsernet. Markedsledende innen komplekse prosjekter Vi forventer at byggmarkedet vil være i vekst mot 2020, særlig rundt de store byene. I tillegg tror vi at det vil bli flere store og komplekse prosjekter, og at byggherrene i stadig større grad vil ønske tilgang til prosjektutviklings- og entreprenørkompetanse i tidlig fase. For å møte denne utviklingen skal vi ut vikle oss til å bli markedets ledende og mest kompetente prosjektutvikler og entreprenør innen komplekse prosjekter. Vi har nemlig erfart at det er i de komplekse prosjektene, hvor vi mobiliserer på tvers av fagområder, at vi har de sterkeste forutsetningene for å vinne, forteller konserndirektør Odd Arve Fuglem, som sammen med Trond Krogstadmo er ansvarlig for Skanskas byggregioner. Nødvendige endringer Den nye byggstrategien krever at vi må justere måten vi jobber og samhandler på, forteller regiondirektør for Skanska Teknikk, Kim Robert Lisø, som er prosjektleder for endringsarbeidet relatert til Byggstrategi Han skal lede implementeringen av den nye strategien, i tett samarbeid med konsernledelsen og selskapets regiondirektører. Seks prioriterte satsningsområder for den videre utviklingen av Skanskas byggvirksomhet: 1. Vi skal sikre god virksomhetsledelse gjennom målrettet salg, prosjekteierstyring, virksomhetsog medarbeiderutvikling. 2. Vi skal målrettet rekruttere, utvikle og beholde kompetanse for å realisere en ledende og helhetlig verdikjedeposisjon. 3. Vi skal styrke og videreutvikle vår moderne prosjekterings-, prosjektog produksjonsledelse med god erfaringsutveksling. 4. Vi skal skape økt konkurransekraft i egenproduksjon. 5. Vi skal sikre økt bruk av internasjonal arbeidskraft og innkjøp. 6. Vi skal videreutvikle tekniske fag som en helhetlig og integrert del av totalleveransen. Stikkordene kostnadseffektivitet, fagspesialisering, fleksibilitet og felles arbeidsprosesser vil være sentrale i arbeidet vi nå tar fatt på. Det er ikke besluttet hvordan organisasjonen til slutt vil se ut, men vi har en klar idé om hvor vi vil. For eksempel vet vi at kritisk kompetanse vil bli samlet i sterke kompetanse- og fagmiljøer, og vi vet at vi innen enkelte fag, prosesser og segmenter vil styrke spesialiseringen. Jeg vil gjerne presisere at målet ikke er å samle alle ressurser på ett geografisk sted, men å skape strukturer som sikrer at disse viktige prosjektområdene har nødvendig kraft og kompetanse til å utgjøre en forskjell for Skanska og våre kunder, forteller Lisø. Entusiasme Byggvirksomheten har de siste årene levert svake resultater i et godt marked, og fungerende administrerende direktør Ståle Rød håper at endringsarbeidet skaper ny entusiasme i organisasjonen. De siste årene har vært preget av kortsiktige forbedringstiltak og fokus på å redu sere tap. Nå er det på tide å se opp og frem. Vi har snudd tapene mange steder, og begynt å tjene penger. Arbeidet vi nå har igangsatt gjør vi for å posisjonere byggvirksomheten for frem tiden. Dette skal vi få til sammen, avslutter en entusiastisk Ståle Rød. Prosjektleder Stein Uwe Hilm fra Skanska og eiendomssjef Terje Kvisvik på Vestbase. Et grønt industribygg Geir Nordal Linge Henning Betten På Vestbase i Kristiansund er det første industribygget i Norge som bygges som passivhus i ferd med å reise seg fra grunnen. Prosjektet Bygg 38 er virkelig et pilotprosjekt på mer energisparende industrivirksomhet. Bygget som settes opp av Skanska Møre og Romsdal er på 3964 kvadratmeter og inneholder fem industrihaller og noe kontorareal. Da prosjektet kom ut på anbud var det imidlertid ikke beskrevet som et passivhus. Prosjektleder Stein Uwe Hiim og hans team så at den beskrevne energiløsningen ville bli kostbar, og brukte litt kreativitet i anbudsfasen: Vi ønsket å vise byggherren at her var det mulig å bygge passivhus til samme prisen, og det falt tydeligvis i god jord, forteller Stein Uwe. Både Skanska Teknikk, ved avdeling for Klima, energi og bygningsfysikk, og Skanska Tekniske Entrepriser har vært helt sentrale i prosjektet. Vi hadde ikke klart å vinne denne jobben hadde det ikke vært for ekspertisen vi har i disse spesialisten het ene, forteller Stein Uwe. Det å jobbe med passivhus er ganske nytt både for oss i prosjektet og for våre leverandører. Det er derfor av gjørende at vi i Skanska sitter på «in house» kompetanse som gjør at vi kan rettlede og guide våre leverandører i arbeidet med å finne løsninger, samt kvalitetssikre løsninger. Det at vi selv sitter på denne kompetansen gjør at vi også kan ta med oss erfaringer fra tidligere Skanska-prosjekter, samt at erfaringen vi gjør blir brakt videre til neste lignende prosjekt. Skanska Tekniske Entrepriser brukes som rådgiver for prosjektet mens Skanska Teknikk kjører blant annet Simien-beregninger og bidrar i forhold til gjennomføring av tester og utforming av dokumentasjon mot Enova. Stein Uwe forteller at prosjektet både er utfordrende og morsomt å jobbe med. Vi må rett og slett tenke U-verdier, kuldebroer og lufttetthet i alt vi gjør. Akkurat nå jobber vi mest med detaljer og løsninger samt sikring av utførelsen, mens innledningsvis så var utfordringen å finne produkter som tilfredsstiller passivhus-nivået. FAKTA OM VESTBASE Vestbase er hovedknutepunkt for all offshorerettet aktivitet i Norskehavet. Det er også en næringspark med mer enn 60 selskaper og totalt ansatte. Vestbase råder over ti kaier og er en av Norges travleste havner med ca skipsanløp pr år. Man tvinges til å tenke annerledes når det er U-verdier og egenskaper som er avgjørende og ikke nødvendigvis pris. Et illustrerende eksempel er valg av porter. Det sier seg kanskje selv at man ikke kan bruke tradisjonelle industriporter når kravet er en U-verdi på 0,8. Vi har derfor endt med å bruke Leddport DPU med U-verdi ned mot 0,6, som vanligvis brukes på kjølelager. Etter planen skal prosjektet være ferdigstilt i mars Terje Kvisvik, eiendomssjef på Vestbase, er stolt over prosjektet. Vi har jobbet mye med hvordan vi kan gjøre Vestbase mer energieffektivt, og vi er derfor svært godt fornøyd med at vi nå kan tilby våre leietakere det mest energieffektive bygget som finnes. Vi setter stor pris på at Skanska, som vår totalentreprenør for bygg 38, har kompetanse og et reelt ønske om komme med innovative løsninger som bidrar til å bringe oss i front når det gjelder energisparing. Vestbase og leietakere er også med på et større Enøk-prosjekt i samarbeid med bl.a. Enova i den hensikt å redusere basens relative energiforbruk med minst 20 prosent

8 Senter for Husdyrforsøk vil være et av Norges største gårdsbruk. 02 Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum setter første spadetak. 03 Prosjektledelsen i Skanska og Statsbygg var blant de som hadde møtt opp for få meg seg startskuddet for Norges største universitetsprosjekt I gang med Norges største universitetsprosjekt noensinne Tirsdag 3. september satte avtroppende landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum første spadetak i jorden på Ås utenfor Oslo. Spadetaket symboliserte byggestarten på det som er det største bygge prosjektet innenfor universitets sektoren i Norge. Christopher Griffiths Skanska Norge har vunnet kontrakten om å bygge Senter for Husdyrforsøk (SHF), et bygg som vil ha plass til mer enn tusen husdyr og være på over m 2 når det er ferdigstilt om litt under to år. Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppgave å samlokalisere Norges veterinærhøgskole med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Dette innebærer storutbygging av området rundt UMB. For å lykkes med denne samlokaliseringen, har Campus Ås-prosjektet blitt igangsatt. Prosjektet har en kostnadsramme på totalt 6,3 milliarder kroner og byggetiden strekker seg over seks år. Konkurransefortrinn gjennom One Skanska-tenkning Aktørene som ble valgt til å bli med i samspillsgruppen «SG nytt SHF» ble håndplukket til å løse oppgaven. Enkelte av aktørene hadde samarbeidet tidligere og hadde fersk erfaring fra relevante prosjekter med dyr, undervisning og forskning. Alt dette bidro til at Statsbygg ble overbevist om at de valgte en trygg samarbeidspartner med god gjennomføringsevne. Vi vant denne konkurransen fordi vi leverte et meget gjennomarbeidet tilbud til Statsbygg, både med til hensyn pris og kvalitet. Flere Skanska-enheter var med på å bidra til det endelige resultatet. Blant annet var Liv Eva Wiedswang fra Prosjektutvikling tilbudsleder. Hun hadde tidligere jobbet med Statsbygg og Campus Åsprosjektet, og kjente derfor til utfordringene og behovene i prosjektet. Dette ga oss en unik mulighet til å svare godt på oppgaven, sier regiondirektør i Region Øst, Camilla Krogh. sommeren 2019, og kontraktssummen på SHF er på 213,5 millioner kroner. Til stede på det første spadetaket i Ås var representanter fra Skanska, Statsbygg, UMB og landbruks- og matministeren. Han hadde fått æren av å sette det første spadestikket på byggeplassen og det var en meget fornøyd minister som klatret ut av gravemaskinen etter et par minutter med graving. Matproduksjonen globalt må øke med 70 prosent, derfor trenger vi et tungt grønt universitet. Dette er derfor en viktig investering for fremtidig norsk landbruk. Det nye universitetet skal utdanne høyt kompetent arbeidskraft til landbruks- og matfaglige yrker. Forskningsresultatene skal tas i bruk, slik at de bidrar til bærekraftig produksjon av nok og trygg mat, kunne en engasjert Slagsvold Vedum fortelle. 01 Ottar Haugmoen (t.v.) og Kai Valthyr-Hansen ser over materialer som skal brukes i taket på ustillingsrommene. 02 Den særegne fasaden gjør at Arendal får et nytt arkitektonisk landemerke. 03 Den utvendige trappen i støpt betong vil bli opplyst bakfra. Et løft for det kulturhistoriske arbeidet i Agder Et nytt praktbygg som skal huse kulturskatter fra hele Aust-Agder nærmer seg ferdigstillelse. I tillegg til å gi fylket et kulturhistorisk løft, er det også et miljøvennlig og arkitektonisk imponerende bygg. Christopher Griffiths Tore Knutsen / AAks Gjennom samarbeid, planlegging og teknisk kompetanse har Skanska spilt en avgjørende rolle i oppføringen av et nytt landemerke i Arendal. Arbeidet startet 1. desember 2011 og senteret skal være ferdig 1. april neste år. Bygget er sju etasjer høyt og vil oppfylle kravene til passivhusstandarden. Senteret vil romme flere tusen hyllemeter med arkiv, en rekke kontorplasser og flere utstillingsrom. Prosjektets kontraktssum er 203 millioner kroner og byggherren er Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Aust-Agder kulturhistoriske senter samler inn og tar vare på gjenstander som er av historisk verdi. Disse gjenstandene skal være tilgjengelige for allmenheten, og bidra til å formidle Aust-Agders kultur og historie. Det nye bygget vil øke arkivkapasiteten betraktelig og sørge for at publikum får bedre tilgang til de historiske artefaktene som har blitt samlet inn gjennom årenes løp. for prosjektledelsen. Gjennom god dialog og godt samarbeid med byggherren har disse utfordringene blitt løst. Avansert inneklima Byggherren hadde spesielt fokus på tre områder; uttørking av betongen i arkivrommene, muligheten til å kunne regulere inneklimaet i hvert arkivmagasin fra ett toppsystem og at sluttkvaliteten på bygget er høy, sier prosjektleder Kai Valthyr-Hansen. Ettersom arkivrommene vil være fulle av sjeldne gjenstander, som i mange tilfeller er flere hundre år gamle, er materialkvaliteten og inneklimaet i bygget ekstremt viktig. En vannlekkasje vil kunne gjøre enorme skader på arkivene og derfor er det helt essensielt at rommene er helt tette. Derfor måtte vi plasstøpe vegger og dekker. Det er også installert et meget avansert klimaanlegg, med totalt 19 aggregater. Både temperatur og luftfuktighet må kunne reguleres individuelt for hvert arkivrom, alt ettersom hva som oppbevares der, fortsetter Valthyr-Hansen. del uventede problemer og utfordringer, men som da heldigvis kunne løses i forkant. Det var spesielt hjelpsomt å kjøre kollisjonstest med BIM før vi skulle heise opp alle aggregatene på taket. Denne testen førte til at vi kunne gjennomføre løfteoperasjonen på en sikrere og mer effektiv måte. Vi oppdaget også en del andre ting gjennom BIM-bruken, blant annet at flere av skapene på kjøkkenet ville dekke for vinduene! Vi fikk endret på dette, slik at de ansatte vil kunne nyte utsikten i lunsjen, avslutter Valthyr-Hansen. Det ble gjennomført kurs om passivhus for alle som skulle være en del av prosjektet. Ole Mangor-Jensen fra Skanskas avdeling for Klima, energi og bygningsfysikk holdt foredrag sammen med prosjekteringsleder Reidar Johansen. Kurset var veldig populært! Dette var en veldig god måte å øke kunnskapen om passivhus til alle som skulle arbeide på prosjektet. Å øke passivhuskompetansen til de som er en del av teamet har gagnet alle leddene i byggeprosessen, forteller Johansen. Samspillsavtalen mellom Statsbygg og Skanska ble inngått i mars i fjor for utarbeiding av forprosjekt, med opsjon på detaljprosjektering og videre gjennomføring. I tillegg til å ha et storfjøs for storfe, sau, geit og griser, vil bygget også tilby undervisnings- og forskingsfasiliteter. Disse lokalene Skanska-teamet som har planlagt og gjen- Senere ble det inngått en tilleggsavtale vil bli brukt av Veterinærinstituttet, Norges nomfører prosjektet består av Leif Kittelsen, for videreføringen av prosjektet i detalj- og veterinærhøgskole og UMB. Senteret vil I utgangspunktet skulle ikke bygget være et Bruk av BIM fjernet feil Rune Håland, Lars Kulien, Ida Steffensen, byggefase med fastsettelse av målpris og dekke et område på 100 x 300 meter og vil Senter for Husdyrforsøk utgjør m 2 passivhus, men dette ble bestemt fra byggherrens side nokså sent i forprosjektet. prosjekteringsfasen, selv om arkitekten ikke Olaf Bergskås, Reidar Rytter-Johansen, Kai Prosjektet har brukt BIM gjennom hele Geir Gjeruldsen, Gunstein Gunsteinsen, fremdrift. Nå er altså det fysiske arbeidet dermed bli Norges største gårdsbygg. av de totalt m 2 som skal stå ferdig i gang. Dette bød naturligvis på en del utfordringer hadde lagt opp til dette. Dette avdekket en Valthyr-Hansen og Ottar Haugmoen.

9 Petra fra Prievidza Petra Rusnakova Da Petra Rusnakova var liten, drømte hun om å bo på en gård omgitt av hester, være profesjonell basketballspiller og tappe øl på den lokale puben. Jenta som elsker å planlegge, hadde planlagt alt, men endte likevel opp med å jobbe med noe helt annet, i et fremmed land. Christopher Griffiths Petra har akkurat kommet hjem fra ferie. Sammen med vennegjengen fra Slovakia, har hun vært på Rhodos. 30 grader, sol og bading. Kontrasten til et regntungt og høstlig Holmestrand kunne knapt vært større. Nettopp vær og vind var også noe av det første som møtte Petra etter at hun kom til Norge. Mitt første prosjekt i Norge var i Høyanger og jeg kom dit i januar Været der var helt «crazy», ler Petra mens hun himler med øynene. Det var en stor overgang, men heldigvis er været i Holmestrand mer likt det jeg er vant til. Dyrestell og øltapping Byen Petra er vant til heter Prievidza, en mellomstor by i Slovakia, hvor hun vokste opp sammen med en eldre søster, mor og far. Gjennom hele oppveksten tilbrakte hun mye tid sammen med besteforeldrene sine. De drev en kafé i den lokale dyrehagen, og flere av barndomsdrømmene hennes kan spores tilbake til ettermiddagene og helgene hvor Petra og søsteren nærmest var å regne som en fast del av kaféens inventar. Jeg elsket å være i dyrehagen da jeg var liten, utbryter hun. Det var en fantastisk lekeplass for en liten jente. Massevis av dyr og morsomme ting å finne på. Søsteren min og jeg pleide å tilbringe så mye tid som mulig der, og vi fikk til slutt overtalt dyrepasserne til å la oss stelle dyrene. Det var her kjærligheten min til dyr virkelig blomstret. Jeg elsket hester og ville aller helst bo på en stor gård omringet av drøssevis med hester. Og så ville jeg også bli en bartender. Som mange barn, likte jeg å ape etter de voksne, spesielt når det kom til arbeid. I tillegg til dyrene i dyrehagen, var jeg veldig fascinert av ølserveringen som foregikk i kaféen til besteforeldrene mine. Det var nok slik «drømmen» om å bli bartender oppstod, forteller hun med et lurt smil om munnen. Petra var også veldig glad i idrett, og var aktiv basket- og volleyballspiller. Hun spilte basketball i mer enn ti år, men måtte gi seg på grunn av en kneskade. Moren min måtte hele tiden mase på meg for at jeg skulle gjøre lekser. Det eneste jeg ville var å spille basket, ikke sitte inne og gjøre skolearbeid. Planen min var jo å bli profesjonell basketspiller, da trengte jeg ikke å få meg en utdannelse, forteller Petra lattermildt, mens hun tenker tilbake på den litt tvilsomme unnskyldningen hun ofte brukte i barndommen når hun ville unngå å gjøre lekser. Dessverre måtte jeg slutte på laget da jeg skadet meg, men samtidig førte dette også til at jeg begynte å bli mer interessert i å gjøre det bra på skolen. Jeg var flink i språkfag, spesielt engelsk og fransk. I tillegg var jeg veldig glad i matte, fortsetter hun. Interessen for realfag førte til slutt Petra til Universitetet i Zilina, hvor hun utdannet seg til sivilingeniør. Sommeren 2010 begynte hun å jobbe i bygg-og anleggsbransjen. Etter et halvt år på et prosjekt i Slovenia, fikk hun tilbud om å jobbe i Norge. En kollega av meg fra Skanska Slovakia hadde vært i Norge en stund og ville at jeg skulle bli med som formann for de slovakiske fagarbeiderne Foreløpig har ikke Petra flyttet til Norge, som jobbet på prosjektet. Språkbarrieren på og hun reiser fortsatt hjem til Slovakia når prosjektet var stor og de trengte noen som hun har fri. Men hun er åpen for at det kan kunne være et bindeledd mellom slovakene endre seg og ser på Norge som et land som og nordmennene. Jeg synes det hørtes ut passer henne bra. Jeg har alltid trives best Portrett som en spennende utfordring, samtidig som i mindre byer og tettsteder, og Prievidza blir jeg fikk muligheten til å bruke utdannelsen på folkemunne kalt for «den grønne byen». og interessen min for språk. Det er kort vei til fjellet og det er flotte turmuligheter i skogsområdene som omringer Bartender? Det er vel kanskje ikke den vanligste drømmen for små jenter å ha... i Skanska Norge og ble en del av prosjektjungel. Sånn sett er jo Norge et bra land for Etter rundt ett år i Norge ble Petra ansatt byen. Jeg har aldri ønsket å bo i en asfaltteamet på Holmestrand stasjon, hvor hun meg å bo i, så det er absolutt muligheter for Hahaha, det var nok bare jobber som prosjektingeniør. Hun trives veldig bra på Holmestrand-prosjektet og føler i Norge, avslutter Petra. at jeg en dag bosetter meg permanent 16 en fase jeg gikk gjennom. 17 Bindeleddet seg godt tatt imot av de andre i teamet. Jeg føler meg utrolig priviligert. Å bli kjent med så mange hyggelige, flinke mennesker, lære et nytt språk og oppleve et nytt land er veldig givende. Selv om jeg fortsatt pendler mellom Slovakia og Holmestrand, prøver jeg å reise så mye rundt i Norge som jeg har anledning til. Jeg har vært i Oslo flere ganger, og kollegaen min Mari Svanem tok meg med til hjembygda hennes, Rindal i Møre og Romsdal. Det var en fantastisk tur, forteller Petra. Det er en veldig god tone blant alle som jobber på prosjektet og samspillet oss i mellom er noe av det jeg liker aller best med å jobbe for Skanska Norge. Vi bruker hverandres kompetanse og hjelper hverandre på en annen måte enn det jeg var vant til i Slovakia. Språklige forviklinger Petra prøver å lære seg norsk og gikk på et fire ukers norskkurs da hun først kom til Norge. Én time i uken snakker hun med en slovaker på Skype som til daglig underviser i norsk, i tillegg til at hun prøver å plukke opp så mange ord og vendinger hun kan fra kollegene. Det sistnevnte er ikke alltid så lett. Det er utrolig mange forskjellige dialekter å forholde seg til, sier Petra med en blanding av fascinasjon og frustrasjon. Flere på prosjektet fleiper med at Mari ikke må snakke så mye til meg, fordi hun bare vil forvirre meg! Jeg føler ofte at det er liten sammenheng mellom hvordan et ord staves og hvordan det uttales, men for hver dag som går forstår jeg mer. Nå klarer jeg å ha enkle samtaler om hverdagslige ting, og det er gøy. Men kj-lyden sliter jeg fortsatt med, den er utrolig vanskelig å uttale, forteller Petra, samtidig som det karakteristiske smilet hennes kommer til syne nok en gang.

10 Ildsjeler i Skanska Øystein Rylander Christopher Griffiths På dagtid er Øystein Rylander formann i byggregion Sør, Arendal, med mer enn 32 års fartstid i Skanska. På fritiden har han i snart tjue år vært sterkt engasjert i idrettsmiljøet i Arendal. Han har brukt uttallige timer på båtsport og fotball, og sørget for å spre idrettsglede blant hundrevis av barn og ungdommer. Rylander er i dag sportslig leder i Grane Fotball, en klubb i Arendal med mer enn hundre års historie bak seg. Han ble involvert i klubben da den eldste sønnen hans skulle begynne å spille fotball. Det var tolv år siden og Rylander har for lengst mistet tellingen på hvor mange kamper han har vært til stede på. Røkke, Gjelsten og Rylander Det var riktignok ikke fotball som var begynnelsen på Rylanders frivillige arbeid innen idretten i Aust-Agder. Det var opprinnelig båtsport som var den store lidenskapen. Han var formann i Arendal Båtsportklubb og var med på å arrangere Norwegian Grand Prix fra 1994 til Båtracet, som best kan beskrives som båtsportens svar på Formel 1, tiltrakk seg tusenvis av tilskuere hver sommer og satte virkelig Arendal på kartet. Styrtrike sjeiker og forretningsmenn fra nær og fjern inntok den lille sørlandsbyen og snudde alt på hodet. Det var utrolig artig å få være midt i begivenhetenes sentrum i løpet av de hektiske dagene. Jeg var depotsjef og jobbet nesten døgnet rundt mens arrangementet pågikk, men jeg sitter igjen med mange flotte minner fra den tiden, forteller Rylander. Smittsom idrettsglede Det var rundt årtusenskiftet at Rylander gradvis ble mer involvert i fotball og Grane. Han synes det var morsomt å være med på kamper og se idrettsgleden til sønnene og kameratene deres. Det har etter hvert ført til at han blitt en sentral del av fotballmiljø et i Arendal. Det var viktig for meg å finne en arena der jeg kunne knytte bånd til sønnene mine. Ved å være i det samme miljøet og dele fine idrettsopplevelser med barna mine, har jeg blitt kjent med dem på en helt annen måte. Det har også vært utrolig givende å kunne bidra til at barn og ungdom i lokalmiljøet har en idrettsklubb hvor de kan bedrive idrett. Jeg føler meg veldig privilegert som har fått muligheten til å oppleve så mange flotte øyeblikk og sett så mye idrettsglede, fortsetter han. Det har vært mange høydepunkter opp gjennom årene, men det er spesielt én kamp som har brent seg fast på netthinnen. Sørlandets stolthet, fotballklubben Start fra Kristiansand, inviterte Granes guttelag til kamp på storslåtte Sør-Arena, en arena som normalt brukes når Starts førstelag spiller kamper foran tusenvis av tilskuere. Det ble spilt én aldersbestemt kamp der i året og vi i Grane ble spesielt invitert. Guttene fikk muligheten til å spille på en Tippeligaarena og det var en drøm som gikk i oppfyllelse for mange av dem. Vi vant også kam pen, og det sørget for at opplevelsen ble enda mer minneverdig, avslutter Rylander entusiatisk. Grane Fotball er en integreringsklubb og jobber aktivt med å samle så mange nasjonaliteter som mulig fra lokalområdet. Dette arbeidet ble belønnet med en integrasjonspris. Karin Michaelsen og Gitte Rimstad er duoen som utgjør avdelingen for sortiment. De er født på samme dag men med cirka 20 års mellomrom. Begge har bred erfaring og har jobbet i nærmere 30 år i Skanska Bolig til sammen. Nyeste tilskudd i avdelingen er Maiken Høyert. Sortimentsavdelingen jobber for Skanska Boligs posisjon om å bli «Best på Kunde». Tilvalgsmuligheter i Skanskas Boliger: Kundene kan velge og vrake! Basert på omfattende analyser gir Skanska Bolig kundene gode valgmuligheter til sitt nye hjem. Skanska har utvidet tilvalgslistene i alle prosjektene, slik at kundene kan plukke de løsningene de selv ønsker, sier Gitte Rimstad i Sortimentsavdelingen i Skanska Bolig. Designlinjer Eline Rølles Friis Det er store variasjoner i markedet for hva de ulike kundene ønsker i sine boliger. I Bergen og Kristiansand er det en tendens til at de vil ha muligheten til å velge mellom ulike fronter på bad, og i Trøndelag er valgmuligheter på bad viktigere enn andre steder i landet. Skanska Bolig benytter kundepaneler til å analysere slike trender for å kunne gi kundene det de ønsker. I utgangspunktet har Skanska Bolig åtte designlinjer, som er utviklet for å møte kundens behov og ønsker, men produktene er tilpasset hvert enkelt land. Vi presenter de ulike designlinjene for kundepanelet på 677 personer, hvor farger overflater og stil henger sammen og utgjør en retning. Alle i panelet er delt inn i segmenter (effektiv, trendy, sosial og harmonisk). Det er blant annet dette arbeidet som må til for at vi ikke skal gjette og synse, men vite hvem kunden vår er og hvilke behov de har, sier Rimstad. Finner de beste løsningene sammen Denne inndelingen viser seg å være veldig treffsikker og benyttes også i den øvrige markedsføringen. Dette gjør at kunden kjenner seg igjen i prosjektet, fra første til siste kontakt. Tendenser i analysene viser at kundene ønsker fleksibilitet i tilvalgsmulighetene og at de ønsker rådgiving rundt disse valgene. Prosjektets kunderådgiver setter seg ned med kundene og finner de beste løsningene. De fleste ønsker delvis åpne kjøkken fordi det er mer sosialt og de ønsker mer åpne flater. Lagringsplass er også viktig for kundene. Myk minimalisme og helt naturlig er de mest populære stilartene, sier Rimstad. Skanska Bolig jobber tett med innkjøpsavdelingen i Skanska Norge for å utvide sortimentet. Blant annet har de utvidet utvalget av parkett, tilvalg på bad, armatur og kjøkken. Bolig og entreprenøren jobber tett med prosjektet i tidlig fase for å tilpasse prosjektene til de målgruppene de vil nå. De starter prosessen i forbindelse med utarbeidelse av romskjema, for hvert enkelt prosjekt. Det danner grunnlaget for entreprenørens entreprise. Interiørkatalogen viser de produktene kunden har å velge mellom til hvert prosjekt. I tillegg beskriver den tilvalgsprosessen. Dette gjør at kunden kan sette seg godt inn i mulighetene før møtet med kunderådgiver og bruker mindre tid og gjør mer gjennomtenkte valg, mener Rimstad. Kan dere ut fra dette forutsi hva folk vil ha? Det er selvsagt en generalisering, men ja, langt på vei stemmer det vi antar med virkeligheten. Det gjennomgående er at kundene vil ha fleksibilitet, sier hun. Hva tror dere sortimentet gjør for salget og kundeopplevelsen? Vi tror dette kan differensiere oss fra konkurrentene. Vi vet det er viktig for kunden. Kunden opplever også forutsigbarhet, fordi alt blir presentert på salgsstart. Sortimentet skal stimulere til kjøp, ikke motsatt, sier Rimstad

11 Sølvsuper i Bodø snart i mål Fokus på mennesker Rådgiver i kommunikasjonsavdelingen Benedicte Bratt Jakhelln (30) er ansatt som kommunikasjonsrådgiver. Hun kommer fra konsulentfirmaet Varde Consulting. Der har hun blant annet arbeidet innenfor rådgivning og kommunikasjon mot bygg og anleggsvirksomheter i Norge. Leder Marine-avdelingen i Anlegg Industri, Bro og Marine Tor Ivar Foshaug (57) overtar som leder for Marine-avdelingen i Anlegg IBM fra 1. desember. Han kommer nå fra Noremco, hvor han de siste årene har vært leder for virksomheten i Afrika. Tor Ivar var tidligere ansatt i Selmer, hvor han har vært med på mange prosjekter, bl.a. bygging av taubåtkai i Beira, design og bygging av Beira Oil Terminal og mange flere. Jeg ønsker Tor Ivar varmt velkommen med på laget. Han har kjernekompetanse innenfor vårt fagfelt og vil være med å løfte avdelingen til et nytt nivå og sikre vår konkurransekraft i tiden som kommer, sier regiondirektør Steinar Myhre. Ny leder i CDN i Norge Etter tre år i Oslo, returnerer Jörgen Eriksson til Skanska Sverige. Thomas Henriksson tar over rollen som leder for CDN. Henriksson begynte i CDN 16. september og tar over lederansvaret fra Eriksson 1. desember. Henriksson har jobbet i Skanska i mer enn 20 år og har solid erfaring fra CDN. De siste fem årene har Henriksson vært finansdirektør i CDUS. Ny regiondirektør Rogaland Einar Vevatne (48) er ansatt som ny regiondirektør i Skanska region Rogaland. Han kommer nå fra stillingen som administrerende direktør for Malthus Norge. Vevatne har jobbet i Skanska i til sammen 9 år tidligere, både som prosjektleder og regiondirektør for boligutvikling. Vevatne tiltrer stillingen 1. januar Vi er svært glad for at Einar Vevatne har takket ja til å komme tilbake til Skanska og denne viktige stillingen i en våre mest ekspansive regioner, sier konserndirektør Trond Krogstadmo. 50 år 30/10 Ingunn Sandhåland 1/11 Tonny Henriksen 1/11 Bjørn Lindstad 4/11 Jostein Eikesdal 7/11 Inge Lars-Erik Börjesson 8/11 Jon Vidar Arnesen 8/11 Morten Hasle 9/11 Roger Wilhelmsen 11/11 Hans Kristian Stapnes 19/11 Tom Thingvold 21/11 Kai Bruun 24/11 Rolf Einar Amdal 29/11 Jon Olav Vehus 4/12 Rune Ingebrigtsen 9/12 Odd-Helge Strand 20/12 Jan-Åke Haglund 21/12 John Kåre Våge 23/12 Ivar Bergsmo 60 år 26/10 Odd Jan Hareland 3/11 Morten Berner 16/11 Gro Bottolfs 18/11 Alf AndreasOlsen 20/11 Gunnar Støen 22/11 Oddbjørn Harbak 23/11 Svenn Erik Solheim 2/12 Jo Furunes 5/12 Egil Hans Eliassen 7/12 Ketil Heggheim 8/12 Stein Grunde Lundsør 12/12 Sofie Evjen Kallar 26/12 Valdimar Ørn Karlsson 26/12 Jorunn Marie Wetlesen 30/12 Even Lislien Enova-støtte på 13 millioner til Powerhouse Kjørbo 20 Benedicte Bratt Jakhelln Sølvsuper helse- og velferdssenter For Bodø kommune bygges Sølvsuper helse- og velferdssenter. Senteret består av et sykehjem med 74 korttidsplasser og en barnebolig med seks plasser for barn og unge med spesielle tilretteleggingsbehov. Senteret har fått navnet Sølvsuper og ligger på Hovdejordet i Bodø. Totalt areal er på kvadratmeter. Prosjektleder fra Skanska er Frode Sørensen Beboerne på Sølvsuper får en egen sansepark, et uteområde der beboerne stimuleres gjennom sanseinntrykk. 02 Tømrer Jørn Pisani ferdigstiller innvendige tømrerarbeider. 03 F.v. Kommunikasjonsdirektør i Skanska, Pål Syse, får grundig innføring i prosjektet av prosjekt ing. Peder Wold, prosjektleder Frode Sørensen og produksjonsleder Roger Tverbakk. 04 Flotte detaljer i taket for den som løfter blikket. 05 Rekkverkene kommer fra Polen, og avdeling for internasjonale innkjøp i Skanska har ytt stor bistand i forbindelse med anskaffelsene. VISSTE DU AT l l l l Vebjørn Tandberg var grunnleggeren av Tandbergs Radiofabrikk? Vebjørn Tandberg kom fra Bodø? bygget ligger i Vebjørn Tandbergs vei? bygget heter Sølvsuper helse- og omsorgssenter, og er oppkalt etter Tandbergradioen «Sølvsuper»? Enova har innvilget 13 millioner kroner i støtte til Powerhouse Kjørbo. Støtten vil i hovedsak dekke merkostnader knyttet til energioptimalisering av bygget. Støtten fra Enova gjør det mulig for oss å løfte prosjektet fra passivhusnivå til Powerhouse-nivå, sier Bjørn Jenssen, seniorrådgiver i Skanska Teknikk, som er ansvarlig for utarbeidelse av Enova-søknaden. Støtten innvilges fra Enova-programmet «Ny Teknologi for Fremtidens Bygg», og Powerhouse Kjørbo er den første søknaden som har blitt behandlet i dette programmet. Prosjektet har tidligere mottatt passivhusstøtte fra Enova på rundt tre millioner. Innvilget støtte er basert på beregnede tiltakskostnader, mens utbetalt støtte vil baseres på dokumenterte kostnader. Innvilget støtte må derfor sees på som en øvre ramme. Enova-støtte avgjørende for Powerhouse Powerhouse Kjørbo skal bli Norges første rehabiliterte plusshus, og skal gjennom livsløpet generere mer fornybar energi enn det som blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget. Powerhouse-alliansen står bak prosjektet, der Skanska er totalentreprenør, og Entra Eiendom er byggherre. På sikt er målet at det skal bli mer lønnsomt å bygge med Powerhouse-standard enn å bygge konvensjonelt, men som følge av blant annet utviklingskostnader, og behov for ekstra oppfølging og måling av de første Powerhouse-prosjektene, vil dette isolert sett ikke være tilfelle for Powerhouse Kjørbo. Enova-støtten er derfor avgjørende for at Kjørbo-prosjektet skal realiseres med Powerhouse-standard. 21

12 HISTORISKE & SPEKTAKULÆRE Prosjekter Drammens bybro Fredrik Selmer grunnlegger og samfunnsbygger; «I dag startet jeg min entreprenørforretning.» Slik begynner ingeniør Fredrik Selmer sin første dagbok i eget firma i slutten av november Selmer har leid seg et rom i Pilestredet 27, også kalt Alfheimgaarden i Christiania. Husleien, som løper fra 1. desember er 12 kroner pr måned inkl. centraloppvarming. Han får telefon, og i desember står denne annonsen i Tekniske Ukeblad: Hotell Continental Oslo Fram museet Det vil bli mer historikk i Relasjon fremover, hvor vi tar for oss våre spesielle prosjekter gjennom flere tiår. Vi starter med spektakulære arbeider utført av Selmer fra starten i 1906 og frem til ca Betongbuebro over Drammenselva Salpeterlager for Hydro på Herøya Kaianlegg for Hydro på Herøya Gamle kraftverket l Pakkeriet ved Nitedals Tændstikfabrik, Selmers første registrerte oppdrag. l Cementfabrikken i Lier, samt siloer og skorsteiner, den største var 70 meter høy. l Horngården i Oslo, det første høyhus i byens sentrum. l Syretårn på Borregaard l Betongbuebro for Norges Statsbaner over Drammenselven ved Embretsfos Fabrikker. Dette var den første armerte betongbroen som NSB godkjente for jernbanetrafikk l Mudringsarbeider i Osensjøen. Her måtte man konstruerte egnede redskaper. De bygget det største mudderapparatet «Jutulen» i Europa på den tid. Den første boreflåte for undervannssprengning ble også utviklet her. l Oslo hovedbrannstasjon l Første Bislett stadion l Maltsiloer for Frydenlund Bryggeri og bygg-siloer for Schous Bryggeri. l Kykkelsrud Kraftanlegg l Fyrtårn for Svelvikstrømmen l Jernverkskai for Norsk Jernverk i Mo i Rana l Øvre Otra, gjennomslag Forsvann Ormsa l Holsanlegget, Strandvatn l Møsvanndammen l Mår kraftanlegg l Kaggefoss kraftanlegg l Fundamentering for cellulosefabrikken på Borregaard med Selmers egen løsning for de vanskelige grunnforholdene. Nitedals Tændstikfabrik Holmenkollbanen l Holmenkollbanen med strekningen Sorgenfrigata til Majorstuen (Valkyrien stasjon og Majorstuen stasjon). Her ble det også brukt en dampdrevet gravemaskin av egen design (Selmer). l Fyksesund bro i Hordaland l Berg- og dalbane for «Vi Kan» -utstillingen på Sjølyst i l Holmvasselv Bro i Nordland for NSB Samt mange andre prosjekter, blant annet grunn- og betongarbeidene på Sinsenterrassen og Schouterrassen i Oslo. Følg med i neste nummer, hvor vi tar for oss flere tiår om selskapets historie fra l 730 meter lang kai samt Salpeterlager for Hydro på Herøya. MASKINENES INNTOG l Skotfoss Bruk Folketeateret i Oslo Maltsiloer for Frydenlund Bryggeri l Drammens bybro l Folketeatret i Oslo l Framhuset på Bygdøy l Restaurant Kongen i Frognerkilen l Hotell Continental i Oslo I slutten av 1920-årene kom et slags vendepunkt i byggevirksomheten maskin ene holdt sitt inntog for alvor. I 1930 kjøpte Selmer sin første fabrikkfremstilte gravemaskin. Det var en Thew Lorain, en amerikaner på 22 tonn med 0,6 kubikkmeter skuffe. Den ble døpt «Etioperen» og gikk på belter. En annen dampgraver ble kalt «Bergenseren», det var en Osgood på fire hjul, som vesentlig ble brukt som rambukk. I 1933 fikk firmaet sin første dieseldrevne gravemaskin som også var beltegående den gikk under navnet «Astmadunken». Holmenkollbanen l Odd Fellow-bygningen i Oslo

13 Returadresse: Skanska Norge AS Postboks 1175 Sentrum 0107 Oslo Skanskas datterselskap Entreprenørservice, har nylig gjennomført en spennende borejobb i Norges mest sårbare naturområde, Svalbard. Øygruppen som består av 60 prosent isbreer er svært utsatt for global oppvarming. Vi vet at bygg står for 40 prosent av prosent av alt energi forbruk og alle menneskeskapte CO2-utslipp. Hvordan vi kan begrense dette er det sentrale temaet under Future Day 2013, som Skanska arrangerer 13. november.

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

Vi bygger bedre boliger for de mange

Vi bygger bedre boliger for de mange Vi bygger bedre boliger for de mange Mer hus for pengene! BoKlok er et annerledes boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Sammen bygger vi kloke boliger leiligheter og rekkehus for mennesker som

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Quizen har spørsmål til ungdommen OG til deg som voksen.

Quizen har spørsmål til ungdommen OG til deg som voksen. ette er oppskriften til hvordan du hjelper ungdommer til å bli reflekterte og Dtrygge i en turbulent og usikker fase i livet. Ved å svare på disse spørsmålene, lærer de om seg selv. Hvem de er, hva de

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde.

Valget. Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Valget Alle vet at beliggenheten er veldig viktig for de fleste av oss når vi skal velge bolig. Men hvor er det best å bo? Her strides de lærde. Velger du Skolegården i Grimstad, så slipper du å velge.

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter

Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Bratte teigar Lang drift ved Røldal skisenter Magasinet for Suldal og Røldal Nr. 4 vinter 2010/11 GRATIS magasin for hyttefolk og folk i Suldal og Røldal! Matkultur Kortreist mat hos familien Landsnes

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Tale-strategiene som endrer alt

Tale-strategiene som endrer alt Tale-strategiene som endrer alt STØRSTE FRYKT: Å ta ordet i forsamlinger. AV: TERJE NORDKVELLE, sertifisert coach, kursinstruktør og tidligere NRK-programleder. September, 2017. Denne boka tar deg omtrent

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til

Liv Marit Weberg. Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Liv Marit Weberg Jeg blir heldigvis ikke lagt merke til Om forfatteren: Liv Marit Weberg (født 1988) bor i Oslo. Hun har studert ved Norsk Barnebokinstitutts forfatterutdanning og holder på med master

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

1. Type avtale du reiser ut på : Sammarbeid mellom QUT og UiS, 10 % reduksjon av studieavgift. Hvordan er forholdene ved universitetet du reiste til?

1. Type avtale du reiser ut på : Sammarbeid mellom QUT og UiS, 10 % reduksjon av studieavgift. Hvordan er forholdene ved universitetet du reiste til? Brisbane, Austalia Erfaringsrapport fra utenlandsopphold 1. Type avtale du reiser ut på : Sammarbeid mellom QUT og UiS, 10 % reduksjon av studieavgift 2. Hvilket studie går du på ved UiS?: 5 årig Byutvikling

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3

Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 Prosjektrapport Hva gjemmer seg her? Base 3 september - oktober november 2013 Hovedmål: Å skape felles opplevelser hvor lek og glede står i fokus Delmål: Å være en del av gruppen Å få felles opplevelser

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig

Bolig i både gode og gode dager. Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Bolig i både gode og gode dager Forsikring mot doble bokostnader Hele 10 års reklamasjonsfrist Dette er Trygg Handel fra Skanska Bolig Nyhet! Boligkjøp med lave skuldre Boligkjøp er en av de største, viktigste

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Ett semester ved University of Cape Town

Ett semester ved University of Cape Town Ett semester ved University of Cape Town Øystein Liltved Før man bestemmer seg for å dra på utveksling så føles det som et veldig stort valg, det gjorde det i alle fall for meg. Etter å ha vært på utveksling

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering

Innholdsfortegnelse. Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Innholdsfortegnelse Oppgaveark Innledning Arbeidsprosess Nordisk design og designer Skisser Arbeidstegning Egenvurdering Oppgave: Bruksgjenstand i leire Du skal designe en bruksgjenstand i leire. Du kan

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen.

JOE Kathleen Kelly. Hei. For et sammentreff. Har du noe imot at jeq setter meg? KATHLEEN Ja det har jeg faktisk. Jeg venter på noen. DU HAR MAIL KATHELEEN FORHISTORIE: Joe og Kathleen er bitre fiender i arbeidslivet, etter at Joe har åpnet en konkurrerende, kommersiell bokhandel like ved Kathleens tradisjonelle bokhandel som hun har

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012

Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Reisebrev nr. 3. 26.02.2012 Første uka i alle nye prosjekt er alltid spennende, ny organisasjon, nye folk, nytt sted. Alt skal analyseres og det viktigste av alt, vi må finne vår naturlige plass i systemet

Detaljer

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13

Fortellingen om Super i farta. Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta Skrevet av 1. klasse Steinerskolen 2012-13 Fortellingen om Super i farta FORORD Da jeg møtte Cecilie for over et år siden på ROM-Agder forstod jeg at hun hadde en viktig

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet!

Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! DET NÆRMER SEG BYGGESTART I RISØR Etter et fantastisk salg i sommer, nærmer det seg byggestart for Flisvika Brygge men fortvil ikke det finnes fortsatt ledige leiligheter i prosjektet! Kompromissløs utsikt

Detaljer

Tor Åge Bringsværd. Panama

Tor Åge Bringsværd. Panama Tor Åge Bringsværd Panama PA «Oh Tiger,» sagte jeden Tag der kleine Bär, «wie gut es ist, dass wir Panama gefunden haben, nicht wahr?» Janosch: Oh wie schön ist Panama, 1979 Hva er det du har på puten

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan

Oslo. Dyrvik arkitekter as. Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan Trapp som fører opp til det indre gårdsrom skjærer inn i basen som en canyon Lille Bislett Oslo Dyrvik arkitekter as Tekst: Halvor Bergan Foto: Camilla Molden, Tone Rødseth Haugen, Halvor Bergan www.dyrvik.no

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer