PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon. msd-animal-health.no

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon. msd-animal-health.no"

Transkript

1 PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon msd-animal-health.no 1

2 2

3 Forskning for bærekraftig fremtid /// JOHAN KVALHEIM, ADM.DIR. MSD ANIMAL HEALTH NORGE Hvem hadde trodd at noen spede forsøk med dansk ørret skulle bli opphav til en av våre største næringer? Oppdrettseventyret som startet på tallet, har gjort norsk laks til det største og mest ettertraktede norske matvareproduktet i verden. Det gode omdømmet til Norges kanskje viktigste eksportprodukt sikres blant annet gjennom god fiskehelse og velferd. I starten var dette en liten næring som måtte prøve seg fram på flere områder. Men man så tidlig at for å få en bærekraftig næring måtte man også ha kontroll på utfordringene knyttet til sykdom. Tett samarbeid mellom næring og forskere på fiskehelse har vært nøkkelen til at man har lykkes så godt. Og her har MSD Animal Health forskere hatt en sentral rolle. Allerede i 1987 avdekket vi årsaken til kaldtvannsvibriosen, som da ble kalt Hitrasyken, den første alvorlige sykdommen som rammet norsk havbruk. Vi har forsket på fôrbasert medisinering til bekjempelse av lakselus. Vi kom med den første vaksine mot pankreassykdom (PD) med markedsføringstillatelse i 2011, og før dette hadde vi utviklet den første vaksinen mot virussykdom hos fisk, IPNV i Utvikling av fiskevaksiner er trolig den største suksessen innen fiskehelse. Lakseoppdretterne kunne på kort tid gå fra regelmessig behandling til effektiv sykdomsforebygging, og 80-tallets antibiotikabruk ble brått historie! I MSD Animal Health har forskning på sykdomsforebygging alltid hatt meget høy prioritet. Videre vekst innen havbruk er avhengig av et godt samspill mellom fisk, miljø og menneskene. Vårt bidrag i denne sammenhengen er å fortsette å inspirere og rekruttere dyktige kollegaer til å bidra til en enda bedre fiskehelse. Vår styrke er at vi tilhører det globale legemiddelkonsernet Merck/MSD. Det gir oss teknologiske, økonomiske og forskningsmessige ressurser til å utvikle nye, effektive løsninger for god fiskehelse, slik som vår nye AQUAVAC PD7. Kontinuerlig forskning krever store ressurser /// PETTER FROST,PhD, FORSKNINGSSJEF OG DAGLIG LEDER I MSD ANIMAL HEALTH INNOVATION AS En vaksine mot et «nytt» virus tar gjerne minst 10 år å utvikle, mens vaksineutviklingen på de «norske» bakteriesykdommer gikk fortere. På furunkulose gikk det jo fasinerende fort. Det har mye med at bakterier generelt er enklere å dyrke enn virus men det var også en helt annen epoke i forhold til godkjenningsprosesser sammenlignet med det som kreves i dag. Forskning på virusvaksiner er tidkrevende, kostbart og produktet er mye mer kostnadskrevende å produsere enn bakterievaksiner. De som skal ta finansrisiko i et 10-årsperspektiv, vet at de også må kunne ta høyde for risiko for at dette får man ikke til. Prosjekter som til slutt kaster av seg må også finansiere alle de prosjektene som ikke gir inntekter. Å ha finansielle muskler og tilgang til risikovillig kapital, er derfor helt avgjørende for at vi skal kunne drive langsiktig vaksineutvikling. Da vi i 1995 begynte å forske på «Pancreas disease» var sykdommen et mindre problem begrenset til Irland. Ingen visste at den skulle bli et stort problem for næringen i Norge. Likevel investerte vi i samarbeidskonstellasjoner og finansiering for et omfattende grunnforskningsarbeid. Det var full åpenhet om resultatene, som ble publisert. Grunnforskningen på PD som kom i tiårsperioden etter 1995 resulterte i at den første vaksinen nesten var ferdigutviklet da sykdommen gjorde seg gjeldende i Norge. Grunnforskningsarbeidet førte også til god diagnostikk og i dag kan en drive smitteovervåkning ved hjelp av PCR-tester. Smittemodeller er også tilgjengelig for f.eks avls- og fôrselskaper. Skal man drive vaksineutvikling på høyeste nivå er tilgang til risikovillig kapital avgjørende. Noen må se nytten av å investere langsiktig i nye virusvaksiner for fisk. Slik sett er det en fordel for oss å være en del av Merck/MSD-konsernet. Det å ha et stort og ressurssterkt, globalt legemiddelkonsern i ryggen gir oss vitenskapelige og finansielle muligheter til å drive frem nye, tunge prosjekter for vaksiner som kanskje markedsføres om år frem i tid. I tillegg har vi nesten ubegrenset tilgang på kunnskap om teknologi og metoder. At vi har lykkes med å utvikle en kombinert multivaksine som AQUAVAC PD7 er blant annet på grunn av tilgang til selskapets internasjonale ressurser innen ulike produksjonsteknologier. INNHOLD 4-5 /// Et stikk 6-7 /// Effekt 8-9 /// Feltforsøk /// Sikkerhet /// Teknisk support /// Produktspesifikasjon 16 /// Bærekraft BOSKA REKLAME /// Foto: Tom Haga /// Layout: GauteHatlem.no 3

4 PANKREASSYKDOM (PANCREAS DISEASE, PD) PD er en av havbruksnæringens mest kostnadsdrivende sykdommer. Tap av fisk, redusert tilvekst, lavere slaktevekt, forringet produktkvalitet og begrenset kapasitetsutnyttelse bidrar til betydelig kostnadsvekst. Pankreassykdom er en av de alvorligste infeksjonssykdommene som rammer atlantisk laks og forårsakes av et virus, salmonid alphavirus (SAV). Sykdommen angriper fiskens bukspyttkjertel og skader hjerte- og skjelettmuskulatur. Resultatet er dødelighet, redusert tilvekst og nedsatt kvalitet på den overlevende fisken. Viruset spres med overflatevannet og smitter lett. Lakseoppdrettere som ikke vaksinerer fisken sin mot PD risikerer store økonomiske tap ved et sykdomsutbrudd. En gjennomvaksinert populasjon gir en flokkimmunitet som styrker effekten av vaksinen i hvert individ og på hver matfisklokalitet. MSD Animal Health bruker store ressurser på forskning på PD, der utvikling av vaksiner bare er en del av arbeidet. Vi undersøker hvordan viruset smitter og hvordan oppdretterne og næringen best kan forebygge utbrudd og hindre spredning. Da MSD har patent på bruk av PD-viruset deler vi kunnskap med andre fagmiljøer til det beste for alle lakseoppdrettere. Pankreassykdom kan ikke behandles med medikamenter. Sykdomsforebyggende tiltak og immunitetsforsterkende vaksinasjon er derfor helt avgjørende. PD-vaksinen fra MSD Animal Health er et viktig våpen i kampen mot PD. Det er til nå avdekket seks varianter av SAV-viruset, og vaksinen beskytter mot alle subtyper. 4

5 Ett stikk AQUAVAC PD7 er en 7-komponent vaksine som gis til fisken med kun én injeksjon. Vaksinen beskytter mot PD, samt alle de sykdommene det er vanlig å vaksinere laksen mot. Løsningen gir næringen en rekke åpenbare fordeler. Hittil har PD-vaksinen vært gitt som en separat injeksjon 3 uker, eller 240 døgngrader, i forkant av flerkomponentvaksinen. Dette vaksinasjonsregimet er utfordrende med tanke på logistikk og planlegging frem mot levering fra settefiskanlegget. AQUAVAC PD7 eliminerer utfordringene med to vaksinasjonsprosesser, og gjør logistikken på settefiskanlegget mer fleksibel. Optimalisert løsning Utvikling av en helt ny vaksine har gitt oss muligheten til å optimalisere alle forhold som har betydning for å gi en god og langvarig immunitet. Virussykdommer AQUAVAC PD7 har fått forbedret beskyttelse mot virussykdommen Infeksiøs pankreas nekrose (IPN) og en videreutviklet vaksinekomponent mot pankreassykdom (PD). Bakteriesykdommer I tillegg til virussykdommene PD og IPN gir AQUAVAC PD7 beskyttelse mot de tre klassiske bakteriesykdommene; furunkulose, vibriose og kaldtvannsvibriose. Vi vet at disse bakteriene fortsatt finnes over alt og vil fortsatt gi sykdom om en ikke gjennomvaksinerer fiskebestanden etter anbefalte vaksinasjonsprosedyrer. Vintersår AQUAVAC PD7 gir også god beskyttelse mot vintersår. Bakterien Moritella viscosa forårsaker sykdommen sammen med andre bakterier, og gir dødelighet, velferdsutfordringer og er et kvalitetsproblem ved slakting. Det har derfor vært lagt ned betydelig innsats ved vår forskningsavdeling for å kunne forbedre vintersårkomponenten i AQUAVAC PD7. Hvorfor kalles det en 7-komponent vaksine? Dette kommer av at det er syv ulike antigener i vaksinen. To av disse antigenene er mot klassisk vibriose, og vaksinen er derfor en 7-komponentvaksine som gir immunitet mot seks ulike sykdommer. 5

6 EFFEKT God fiskehelse er grunnlaget for fiskevelferd, trivsel, produktkvalitet og lønnsomhet i oppdrettsnæringen. Derfor har forskning på forebygging av fiskesykdommer høy prioritet. Med AQUAVAC PD7 har MSD Animal Health utviklet en vaksine som erstatter det gamle regimet med to stikk, uten å gå på bekostning av effekt. Alle komponenter er blitt revidert og forbedret gjennom omfattende laboratorietester og feltforsøk. Resultatet er en ny, robust vaksine som bidrar til mer effektiv forebygging av sykdom. Effekt mot PD AQUAVAC PD7 har gjennomgått grundige tester både i laboratoriet og ute i felt som dokumenterer at vaksinen reduserer virusutskillelse og dødelighet under sykdomsutbrudd med PD. Reduserer smittespredning Et viktig tiltak ved sykdomsforebygging er å hindre videre spredning av smitte etter påvisning. PD-syk fisk sprer viruset til omgivelsene gjennom slim og avføring. I laboratoriestudier er det blant annet vist at fisk vaksinert med AQUAVAC PD7 sprer signifikant mindre virus til sine omgivelser enn fisk som ikke er vaksinert. Siden fisken kan bli eksponert for PD-smitte gjennom hele sjøvannsfasen, er det er viktig med langvarig beskyttelse. Fisk vaksinert med AQUAVAC PD7 er dokumentert å ha reduserte nivå av virus positive individ, mindre virusutskillelse, mindre hjerte og pankreas skader samt lavere dødelighet inntil 16 måneder etter vaksinasjon. SPDV -positiv serum, PCR detekert SPDV POSITIV SPDV NEGATIV Langvarig beskyttelse mot pankreas sykdom: Figuren viser frekvensen av fisk med PD-positivt serum 65 uker etter vaksinering. Fisken ble kohabitant smittet 6 og 26 uker etter vaksinering, deretter i.p-smittet 33, 50 og 65 uker etter vaksinering. Frekvens (%) av SPDV-positiv fisk 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PD7 Salin PD7 Salin PD7 Salin PD7 Salin PD7 Salin 6 uker 26 uker 33 uker 50 uker 65 uker Uker etter vaksinering 6

7 AQUAVAC PD7 reduserer PD-indusert dødelighet i feltforsøk. 3% 2,5% Feltforsøk: Akkumulert dødelighet i sjø AQUAVAC PD7 NORVAX MINOVA 6 Etter en obligatorisk avlusing, ble PD (SAV 3) diagnostisert 17 mnd. etter vaksinering. Dødelighet i den AQUAVAC PD7-vaksinerte gruppen var signifikant lavere (P< ) enn i kontrollgruppen vaksinert med Norvax Minova 6 under den 3 mnd. lange sykdomsperioden frem til slakt ( 17, 18 og 19 mnd. etter vaksinering). Akkumulert dødelighet % 2% 1,5% 1% 0,5% 0% Måneder etter vaksinasjon Feltforsøk: Dødelighet i sjø AQUAVAC PD7 NORVAX MINOVA 6 AQUAVAC PD7 er effektiv mot IPNVsmitte i feltforsøk. IPN ble diagnostisert i testmerdene etter en forøket dødelighet 2-3 mnd. etter sjøsetting (juli 2013). Under IPN-utbruddet var den gjennomsnittlige akkumulerte dødeligheten 9.21 % i Minova 6-gruppen og 5.93 % i AQUAVAC PD7-gruppen, med statistisk signifikant lavere dødelighet i AQUAVAC PD7-gruppen (p<0.0001). Akkumulert dødelighet % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Måneder etter sjøsetting AQUAVAC PD7 gir langtidsbeskyttelse mot vintersår forårsaket av Moritella viscosa Akkumulert dødelighet % Akkumulert dødelighet etter smitte med M.visc 56 uker etter vaksinering AQUAVAC PD7 SALTVANN Dager etter smitte 7

8 8

9 Vi valgte ikke den kjappeste løsningen, men den beste. /// INGUNN SOMMERSET, R&D PROSJEKTLEDER MSD ANIMAL HEALTH Ingunn Sommerset er utdannet mikrobiolog, har doktorgrad på fiskevaksiner fra Universitetet i Bergen og er i dag Nordic Technical Director Aqua i MSD Animal Health Norge AS. Hun har vært prosjektleder for utviklingen av AQUAVAC PD7 vaksinen. Når vi spør henne om tanken bak prosjektet, svarer hun: -Det var et sterkt ønske fra markedet å kunne vaksinere mot PD og de andre bakterie- og virussykdommene i en og samme operasjon. Det ultimate prosjektmålet var derfor å kunne tilby en effektiv «alt i ett stikk» PD vaksine. Resultatet ble AQUAVAC PD7. Hvor lenge har dere jobbet med prosjektet? - Det er lenge siden idéen kom opp, helt tilbake til da monovalent PD kom på markedet. Men, det måtte en del basisforskning, prøving og feiling til før vi så muligheten for at dette kunne bli et nytt produkt. Når vi så hadde fått bekreftet de mest sentrale egenskapene til den nye vaksinen, startet det egentlige utviklingsprosjektet med å optimalisere og oppskalere de nye prosessene, få på plass de rette kvalitetskontrollene og justere de ulike komponentene til det som ble den endelige kombinasjonen. Utviklingsarbeidet og det etterfølgende dokumentasjonsarbeidet er et langt og tungt løp. Når vi først skulle starte dette løpet ønsket vi å få det så optimalt som mulig. Vi gikk inn for å utvikle den beste kombinasjonen som vi kunne få. Så AQUAVAC PD7 er ikke bare en kombinasjon av etablerte komponenter. Det er en forbedret kombinasjon? - Det stemmer, vi har justert de aktive ingrediensene i multivalentvaksinekomplekset slik at man skal få best mulig effekt, samt en akseptabel bivirkningprofil. Foruten PD, har vi arbeidet målrettet med en forbedret vintersårkomponent og IPN-komponent. Hvorfor har man ikke klart dette før? Hva er den innovative hemmeligheten bak prosjektet? - Å få alle de 7 vaksine-komponentene til å virke optimalt i én injeksjon har vært forsøkt før, men man så da at PD-beskyttelsen ble affisert. I tillegg til å få hjelp fra de de rette komponentene i vaksinen må PD antigenet også være til stede i rett både «form» og mengde. Sannheten er at løsningen lå nærmere enn vi trodde. Så innovasjon? Jeg vil si at grunnen til at vi har lykkes er en blanding av mange års erfaring med storskalaproduksjon av PD-antigenet, optimaliseringer, ny teknologi og litt flaks. Vi som jobber med fisk har fått nyte godt av den høye kompetansen man har på prosessutvikling i andre deler av MSD AH. Og så har vi hatt en dedikert og svært kompetent R&D stab i Bergen som har jobbet hardt og målrettet med dette prosjektet. Hvordan er AQUAVAC PD7 testet ut? - Veldig mye uttesting foregår i laboratoriet under kontrollerte forhold før vi kan gå ut og teste en ny vaksine i felt. Vi må teste at vaksinen og administrasjonen av denne ikke gir alvorlige bivirkninger i fisken, både etter kort og lang tid. Vi tester også at vaksinen stimulerer til en effektiv immunrespons mot de sykdommene den er ment å beskytte mot. Dette gjøres i laboratoriet ved å vaksinere en gruppe fisk med testvaksinen og en annen gruppe med saltvann eller en såkalt mock-vaksine, som er negativ kontrollvaksine. Etter immuniseringsperioden påfører man de to gruppene smitte ved enten å injisere smittestoffet i fisken, tilsette det i vannet, eller å tilsette allerede smittet fisk som skiller ut bakterier eller virus. Ser man da en klar forskjell mellom vaksinert og ikke-vaksinert fisk, i form av økt overlevelse, mindre skader av sykdommen (patologi) eller andre målbare parametere har man dokumentert under laboratorieforhold at vaksinen er effektiv. Etter at vaksinen er testet i labben, må vi dokumentere at den også er trygg og effektiv under feltforhold. Det siste tar tid, da man følger fisken fra vaksinasjon til slakt (ca mnd) i flere anlegg. Blir testene foretatt i områder med ulik type smitteforekomster? - AQUAVAC PD7 har vært testet i tre omfattende feltforsøk fra vaksinering til slakt av matfisk der en lokalitet har vært i SAV3-endemisk sone, en har vært i SAV2-endemisk sone og en har vært i observasjonssonen for SAV2. Og hva viser resultatet av testene? - De viser at vaksinen er sikker i bruk under kommersielle forhold, og de viste at AQUAVAC PD7 gav signifikant lavere dødelighet enn 6-valent kontrollvaksine ved PD-utbrudd. Feltforsøket viste også at den nye vaksinen gav bedre IPN beskyttelse enn den 6-valente kontrollvaksinen. Hvordan reagerer fisken på 7-komponenter i én samlet injeksjon? Hva har det å bety for smoltens immunitetsutvikling og bivirkninger? - Den monovalente PD-vaksinen som gis i dag er meget skånsom da den består bare av inaktivert virus og adjuvant. Når vi samler 7 komponenter i én injeksjon, er det klart at fisken vil få en sterkere reaksjon. Dette vil nok være tøffere for smolten i forhold til det ene stikket med mono-pd. I feltforsøkene der vi sammenlignet 6-valent kontrollvaksine mot AQUAVAC PD7 (begge gitt som ett stikk), var det ikke forskjell i tilvekst eller bivirkninger i settefiskfasen. Senere i produksjonssyklusen var bivirkningsscorene noe mildere i PD7 gruppen. Fra feltforsøk med en tilsvarende 3-valent PD vaksine i UK (et såkalt fall out product av AQUAVAC PD7), var kontrollgruppen i ett av oppsettene vaksinert med mono-pd etterfulgt av multivalent vaksine (dagens to-stikks løsning). Her var det signifikant forskjell i tilvekst mellom gruppen, til fordel for den 3-valente PD vaksinen (ett stikk). Basert på dette, samt data fra pågående benchmarking, er det ingen grunn til å forvente verre bivirkninger med AQUAVAC PD7 enn med den mest brukte to-stikkskombinasjonen næringen benytter i dag. Foruten effektiv beskyttelse mot sykdom, hva er den store gevinsten for oppdrettere som bruker AQUAVAC PD7? - At den er veldig arbeidsbesparende og at fisken slipper å bli stresset og håndtert to ganger. 9

10 10

11 SIKKERHET Med bare én injeksjon gir AQUAVAC PD7 effektiv beskyttelse mot de 6 vanligste fiskesykdommene. Det å gi komponentene i én vaksine byr på flere fordeler: Redusert arbeidsmengde og større fleksibilitet frem mot sjøsetting. Samt redusert risiko for feilstikk, klemskader og andre håndteringsskader som fisken utsettes for ved en ekstra vaksinering. Fiskevaksiner skal ikke gi skader eller bivirkninger som hemmer fiskens naturlige vekst eller væremåte. Erfaringsmessig er det en sammenheng mellom effekt og bieffekt. For å kunne oppnå ønsket vaksineeffekt, må vi akseptere moderate reaksjoner i bukhulen. Det har vært sentralt i utviklingen av AQUAVAC PD7 at bivirkningene ikke skal overstige det gamle vaksineregimet med monovalent PD vaksine og multivalent vaksine. Dokumentasjonen viser at AQUAVAC PD7 er en trygg vaksine med en gunstig bivirkningsprofil. Samlet sikrer dette både god beskyttelse og god tilvekst helt fram til slakt. Adheranser etter vaksinering (Speilberg Score) AQUAVAC PD7 er en trygg og forutsigbar vaksine gjennom hele produksjonssyklusen, her vist fra sjøsetting til slakt gjennom tre feltforsøk. Antall registreringer er 398 fisk. AQUAVAC PD7 Ved sjøsetting AQUAVAC PD7 Ved midtproduksjon AQUAVAC PD7 Slakt 11

12 12

13 Økt lønnsomhet Det nye vaksinekonseptet gir økt lønnsomhet gjennom redusert sykdomstap ved redusert antall vaksineringsoperasjoner ved at fisken sultes og håndteres kun én gang ved økt fleksibilitet og bedre kapasitetsut nyttelse på settefiskanlegget Teknisk support MSD Animal Health har et service program som skal sikre en trygg vaksinasjonsprosess for både fisk og vaksinatør. Vi kan tilby rådgivning innenfor PD og smittespredning, og vi har laboratorieressurser innenfor immunologi og mikrobiologi. Vaksinering er en tøff prosess for fisken, og det finnes flere forhold som kan påvirke både effekt og bieffekt av vaksinen. Noen forhold kjenner vi til gjennom lab og feltforsøk, mens andre forhold vil være ukjente når man kommer inn på markedet med et nytt produkt. Vi i MSD Animal Health ønsker en tett og god dialog med våre kunder og tar alle henvendelser på alvor. 13

14

15 AQUAVAC PD7 vet. «MSD Animal Health» Vaksine til fisk. ATCvet-nr.: QI10A L- INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til atlantisk laks: 1 dose (0,1 ml) inneh.: inaktivert SPDV (Salmon pancreas disease virus) stamme F % RPP, inaktivert, infeksiøs pankreasnekrosevirus (IPNV) serotype Sp 1,5 ELISA-enheter, inaktivert Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida 10,7 log2 ELISA-enheter, inaktivert Vibrio salmonicida 90 RPS, inaktivert Vibrio anguillarum serotype O1 75 RPS, inaktivert Vibrio anguillarum serotype O2a 75 RPS, inaktivert Moritella viscosa 5,8 log2 ELISA-enheter. Adjuvans: Parafin, lett flytende. Egenskaper: Klassifisering: Inaktivert virus- og bakterievaksine. Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot pankreassykdom, infeksiøs pankreasnekrose, furunkulose, kaldtvannsvibriose, vibriose og vintersår. Begynnende immunitet: 500 døgngrader etter vaksinering for de bakterielle antigenene og SPDV, og 608 døgngrader etter vaksinering med IPNV. Varighet av immunitet: Minst 18 måneder for de bakterielle antigenene. Minst 16 måneder for SPDV. Ikke dokumentert for IPNV. Indikasjoner: Aktiv immunisering av atlantisk laks for å redusere kliniske symptomer, virusutskillelse og dødelighet forårsaket av infeksjoner med SPDV (pankreassykdom), og for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med IPNV (infeksiøs pankreasnekrose), Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida (furunkulose), Vibrio salmonicida (kaldtvannsvibriose), Vibrio anguillarum serotype O1 og O2a (vibriose) og Moritella viscosa (vintersår). Bivirkninger: Oljeadjuvanser øker risikoen for bivirkninger etter vaksinering i form av sammenvoksinger og pigmenteringer i bukhulen. Vanligvis sees moderate forandringer som kan fjernes manuelt, og som normalt ikke medfører nedklassing ved slakt. Forandringene har typisk et gjennomsnitt på Speilberg score 2, med en spredning i enkeltfisk fra 1-3. Mer omfattende forandringer (Speilberg score 4) kan forekomme, normalt hos <3% av vaksinert populasjon. Vaksinasjon kan gi redusert appetitt den første tiden etter vaksinering. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes til syk eller svekket fisk, fisk som får medisinsk behandling eller på fisk som er under smoltifisering. Vaksinering skal ikke skje ved temperaturer <2,5 C eller >17 C. Vaksinering ved høye vanntemperaturer ( 17 C) eller av fisk under anbefalt vekt kan gi flere lokale reaksjoner. Feil vaksinering, stress eller dårlig hygiene kan gi flere bivirkninger. Personlig beskyttelsesutstyr som kanylebøyle bør brukes ved håndtering av preparatet. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. Drektighet/Laktasjon: Fertilitet: Skal ikke brukes til stamfisk da mulig innvirkning på gyteevnen ikke er undersøkt. Dosering: 0,1 ml pr. fisk >30 g. Fisken skal sultes i minst 2 døgn og bedøves før vaksinering. Administrering: Rist flasken godt før bruk. Kanylelengde og -diameter skal tilpasses fiskens størrelse. Injiseres intraperitonealt langs midtlinjen, ca. 1 bukfinnelengde foran bukfinnens basis. Påse at dosen er deponert i bukhulen før kanylen trekkes ut. Se pakningsvedlegg. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan gi flere lokale reaksjoner. Tilbakeholdelsestider: 0 døgngrader. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8 C). Skal ikke fryses. Skal brukes innen samme dag etter anbrudd av indre emballasje. Pakninger: Injeksjonsvæske: Til atlantisk laks: 500 ml (plastflaske)

16 MERCK and MSD are trademarks of Merck, Sharp & Dohme Corp. a subsidiary of Merck & Co, Inc, Whitehouse Station, NJ, USA. BÆREKRAFTIG FRAMTID MSD Animal Health s visjon er å være en viktig bidragsyter til utviklingen av oppdrettsnæringen. Med kun én injeksjon bidrar AQUAVAC PD7 til sikrere og mer effektiv vaksinasjon, mindre arbeid- og ressursbruk, bedre fiskehelse, økt fiskevelferd og økt lønnsomhet. NO/AQV/1014/0001 MSD Animal Health Thormøhlensgate Bergen Tel.: msd-animal-health.no 16

Begynnende immunitet: 500 døgngrader etter vaksinasjon for de bakterielle antigenene og SPDV, og 608 døgngrader etter vaksinasjon med IPNV.

Begynnende immunitet: 500 døgngrader etter vaksinasjon for de bakterielle antigenene og SPDV, og 608 døgngrader etter vaksinasjon med IPNV. PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Aquavac PD7 vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine: Virkestoffer: Salmon pancreas disease virus

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Norvax Minova 6 vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine: Virkestoffer: Aeromonas salmonicida

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Norvax Minova 4WD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Per dose 0,1 ml vaksine:

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Norvax Minova 4WD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Per dose 0,1 ml vaksine: 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Norvax Minova 4WD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine: Virkestoff(er): Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida,

Detaljer

RPS1 90 (Ph. Eur.) RPS1 75 (Ph. Eur.)

RPS1 90 (Ph. Eur.) RPS1 75 (Ph. Eur.) 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN ALPHA JECT micro 6 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer: 1 dose (0,05 ml) vaksine inneholder: Formaldehyd

Detaljer

ALPHA JECT 6-2 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks. RPS1 90 (Ph. Eur.) RPS1 75 (Ph. Eur.)

ALPHA JECT 6-2 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks. RPS1 90 (Ph. Eur.) RPS1 75 (Ph. Eur.) 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN ALPHA JECT 6-2 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer: 1 dose (0,1 ml) vaksine inneholder: Formaldehydinaktiverte

Detaljer

Til aktiv immunisering av Atlantisk laks for å redusere lesjoner i hjerte, dødelighet, og vekttap forårsaket av pankreas sykdom (PD).

Til aktiv immunisering av Atlantisk laks for å redusere lesjoner i hjerte, dødelighet, og vekttap forårsaket av pankreas sykdom (PD). 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Norvax Compact PD vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine Virkestoff(er): Salmon pancreas disease virus (SPDV) stamme

Detaljer

Virkestoff: Salmon pancreas disease virus (SPDV) stamme F93-125, inaktivert: 80 % RPP 1

Virkestoff: Salmon pancreas disease virus (SPDV) stamme F93-125, inaktivert: 80 % RPP 1 PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Aquavac PD vet. injeksjonsvæske, emulsjon til atlantisk laks 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose 0,1 ml vaksine: Virkestoff: Salmon pancreas

Detaljer

Skal ikke brukes ved pågående sykdomsutbrudd. Vaksinen skal ikke benyttes til fisk beregnet for reproduksjon (se punkt 4.7).

Skal ikke brukes ved pågående sykdomsutbrudd. Vaksinen skal ikke benyttes til fisk beregnet for reproduksjon (se punkt 4.7). PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Pentium forte plus vet. injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer Per dose (0,1 ml vaksine):

Detaljer

Vaksinen reduserer kliniske symptomer og dødelighet av furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår i minimum 1 år etter vaksinering.

Vaksinen reduserer kliniske symptomer og dødelighet av furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår i minimum 1 år etter vaksinering. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Alpha ject 5-3 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer: 1 dose (0,1 ml) vaksine inneholder: Formaldehydinaktiverte

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE [Version 7.1, 10/2006] VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN PENTIUM FORTE PLUS vet., injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

ALPHA JECT 4000 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks. RPS1 75 (Ph. Eur.) RPS1 90 (Ph. Eur.)

ALPHA JECT 4000 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks. RPS1 75 (Ph. Eur.) RPS1 90 (Ph. Eur.) 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN ALPHA JECT 4000 injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til atlantisk laks 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer: 1 dose (0,1 ml) vaksine inneholder: Formaldehydinaktiverte

Detaljer

Vaksinen skal ikke brukes ved pågående sykdomsutbrudd. Vaksinen skal ikke benyttes til fisk beregnet for reproduksjon (se punkt 4.7).

Vaksinen skal ikke brukes ved pågående sykdomsutbrudd. Vaksinen skal ikke benyttes til fisk beregnet for reproduksjon (se punkt 4.7). PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Lipogen duo vet. injeksjonsvæske, emulsjon. Vaksine til regnbueørret. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer Per dose (0,1 ml) vaksine: Formalininaktiverte

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Alpha Marine Vibject injeksjonsvæske, emulsjon, vaksine til torsk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: 1 dose (0,1 ml) vaksine inneholder: Formaldehydinaktiverte

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE [Version 7, 08/2005] VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN LIPOGEN DUO vet. injeksjonsvæske, emulsjon Vaksine til regnbueørret. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer:

Detaljer

Til aktiv immunisering av atlantisk laks for å redusere lesjoner i hjerte, dødelighet og vekttap forårsaket av pankreassykdom (PD).

Til aktiv immunisering av atlantisk laks for å redusere lesjoner i hjerte, dødelighet og vekttap forårsaket av pankreassykdom (PD). PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Norvax Compact PD vet. injeksjonsvæske, emulsjon til atlantisk laks 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose 0,1 ml inneholder: Virkestoff: Salmon

Detaljer

ALPHA JECT micro 1 PD

ALPHA JECT micro 1 PD micro 1 PD En monovalent vaksine mot Pancreas Disease (PD) dokumentert å være effektiv, egnet og trygg å samstikke med andre PHARMAQ vaksiner. INNHOLD 3 Pancreas Disease...4 micro 1 PD sikkerhet og effekt...6

Detaljer

Sammen for et bærekraftig fiskeoppdrett og økt lønnsomhet. Vi vil gjerne samarbeide med deg...

Sammen for et bærekraftig fiskeoppdrett og økt lønnsomhet. Vi vil gjerne samarbeide med deg... Sammen for et bærekraftig fiskeoppdrett og økt lønnsomhet Vi vil gjerne samarbeide med deg... ... om økt lønnsomhet FoU Innovasjon Service Produkter Brukerstøtte og bærekraft i anlegget ditt Service Yter

Detaljer

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner?

Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Hvor langt er vi kommet med torskevaksiner? Vera Lund og Helene Mikkelsen, Fiskeriforskning Susanna Børdal og Merete B. Schrøder, Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø Kjersti Gravningen, PHARMAQ

Detaljer

+HOVHVLWXDVMRQHQÃIRUÃODNVHILVNÃ

+HOVHVLWXDVMRQHQÃIRUÃODNVHILVNÃ +HOVHVLWXDVMRQHQÃIRUÃODNVHILVNÃ 7RUHÃ+nVWHLQÃRJÃ%ULWÃ+MHOWQHVÃ 2JVnÃLÃÃKDUÃKHOVHVLWXDVMRQHQÃIRUÃODNVHILVNÃVWRUWÃVHWWÃY UWÃJRGÃ /DNVHOXVÃHUÃIRUWVDWWÃHQÃDYÃGHÃYDQOLJVWHÃLQIHNVMRQVV\NGRPPHQHÃPHQÃ DQJUHSÃDYÃGHQQHÃSDUDVLWWHQÃLÃODNVHRSSGUHWWÃNRQWUROOHUHVÃLÃGDJÃYHGÃKMHOSÃ

Detaljer

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *.

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis Glässer Vet. injeksjonsvæske, suspensjon til gris 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (2 ml) inneholder: Virkestoff(er): Inaktiverte hele bakterieceller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. NORVAX MINOVA 6 VET. injeksjonsvæske, emulsjon

SIKKERHETSDATABLAD. NORVAX MINOVA 6 VET. injeksjonsvæske, emulsjon SIKKERHETSDATABLAD NORVAX MINOVA 6 VET. injeksjonsvæske, emulsjon 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET Produktnavn: Bruksområde: Foretak: Norvax Minova 6 vet. injeksjonsvæske, emulsjon Vaksine til fisk MSD

Detaljer

Påvirker multivalent vaksine effekten av Compact PD? Dag H Knappskog, Marian McLoughlin Frisk Fisk 2013

Påvirker multivalent vaksine effekten av Compact PD? Dag H Knappskog, Marian McLoughlin Frisk Fisk 2013 Påvirker multivalent vaksine effekten av Compact PD? Dag H Knappskog, Marian McLoughlin Frisk Fisk 213 Agenda Bakgrunn Dokumentasjon fra lab forsøk Dokumentasjon fra felt Konklusjoner 2 Bakgrunn og hensikt

Detaljer

Vaksinering av. Rognkjeks. Cyclopterus lumpus. vaxxinova.no

Vaksinering av. Rognkjeks. Cyclopterus lumpus. vaxxinova.no Vaksinering av Rognkjeks Cyclopterus lumpus Vaksinering i yngelfasen (settefisk) Vaksinering i yngelfasen utføres i hovedsak for å beskytte fisken frem til den har nådd stikkbar størrelse. Oftest ønsker

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis APP vet. injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose på 2 ml inneholder: Virkestoffer: 600 mg Actinobacillus

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Hyobac App Multi Vet. injeksjonsvæske, emulsjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer Per dose (1,0 ml) Actinobacillus pleuropneumoniae,

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Porcilis PCV injeksjonsvæske, emulsjon til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Hver dose à 2 ml inneholder:

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Porcilis PCV injeksjonsvæske, emulsjon til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Hver dose à 2 ml inneholder: 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis PCV injeksjonsvæske, emulsjon til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose à 2 ml inneholder: Virkestoff: Porcint circovirus type 2 ORF2 subenhet

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Nobivac DHP vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoff(er):

PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Nobivac DHP vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoff(er): PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Nobivac DHP vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff(er): En dose (1 ml) rekonstituert vaksine inneholder: Valpesykevirus, stamme Onderstepoort

Detaljer

PREPARATOMTALE. Gonazon

PREPARATOMTALE. Gonazon PREPARATOMTALE Gonazon 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Gonazon konsentrat til injeksjonsvæske for hunner i laksefamilien. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING HETTEGLASS INNEHOLDENDE KONSENTRAT : Virkestoff

Detaljer

Screening, rett for noen hvem har rett?

Screening, rett for noen hvem har rett? Screening, rett for noen hvem har rett? Ove Gjelstenli Administrerende direktør PatoGen Analyse AS Screening - Hvem har rett? Løsningen ligger ikke i ett enkelt tiltak men en helhetlig tankegang og flere

Detaljer

IPN og spredning: Hvor viktig er stamme?

IPN og spredning: Hvor viktig er stamme? IPN og spredning: Hvor viktig er stamme? Nina Santi Aqua Gen AS Disposisjon Viktig å vite om IPN viruset Ulike stammer av IPN viruset IPN forebygging i settefiskanlegget 1 Virus Arvemateriale: DNA eller

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN CLYNAV injeksjonsvæske, oppløsning til atlantisk laks 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose med 0,05 ml inneholder: Virkestoff: puk-spdv-poly2#1

Detaljer

Tverrfaglige studier av HSMB nye veier til sykdomsforebyggende kunnskap. FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett

Tverrfaglige studier av HSMB nye veier til sykdomsforebyggende kunnskap. FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett Tverrfaglige studier av HSMB nye veier til sykdomsforebyggende kunnskap FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett Prosjektdeltagere Aleksei Krasnov, Sven Martin Jørgensen,

Detaljer

12 måneder etter første revaksinering

12 måneder etter første revaksinering 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Equilis Prequenza injeksjonsvæske, suspensjon til hest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose à 1 ml: Virkestoffer: Ekvine influensavirus stammer: A/equine-2/South

Detaljer

Utarbeiding av vaksineregimer og oppfølging av vaksinert rognkjeks i felt

Utarbeiding av vaksineregimer og oppfølging av vaksinert rognkjeks i felt Utarbeiding av vaksineregimer og oppfølging av vaksinert rognkjeks i felt FHF-prosjekt: 901264 Overordnende mål/del-prosjekter Arbeidspakke 1 Hvor fort utvikler beskyttende respons etter vaksinering Undersøke

Detaljer

Fiskehelsetjenestens erfaringer med sår i oppdrettsanlegg

Fiskehelsetjenestens erfaringer med sår i oppdrettsanlegg Fiskehelsetjenestens erfaringer med sår i oppdrettsanlegg FHF - møte Rica Hell Hotell, Stjørdal 28.10.2014 Asgeir Østvik Havbrukstjenesten AS www.havbrukstjenesten.no Avdeling for fiskehelsetjenester;

Detaljer

God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet

God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet God fiskehelse Grunnlaget for god smoltkvalitet Gran Canaria november 2016 PatoGen Analyse Beslutningsgrunnlag for riktige tiltak til rett tid Stamfisk Settefisk Matfisk Beslutningsgrunnlag for riktige

Detaljer

Helsestatus hos oppdrettstorsk

Helsestatus hos oppdrettstorsk Helsestatus hos oppdrettstorsk Hege Hellberg Sats på Torsk, Bergen 2011 Oversikt Kort om Veterinærinstituttets rolle som nasjonalt referanselaboratorium for fiskesykdommer Fiskehelserapporten 2010 Hvordan

Detaljer

Nobivac Forcat, lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til katt

Nobivac Forcat, lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til katt 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Nobivac Forcat, lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose à 1 ml: Lyofilisat: Virkestoffer: - levende

Detaljer

Forebygging av sykdommer

Forebygging av sykdommer Forebygging av sykdommer Lill-Heidi Johansen, Nofima Fiskehelse 19.08.2013 1 En av fem fisker ble aldri solgt Produktivitetskonferansen: Svinnet på 2009 G, som siste rest slaktes ut av i disse dager, endte

Detaljer

Stamfisk screening Rensefiskkonferansen 2017

Stamfisk screening Rensefiskkonferansen 2017 Stamfisk screening Rensefiskkonferansen 2017 Sunniva Wannebo Kui Kunderådgiver PatoGen Analyse Stamfisk Settefisk Matfisk Beslutningsgrunnlag for riktige tiltak til rett tid Stamfisk Stamfisk Settefisk

Detaljer

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi 1 LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Typherix 25 mikrogram/0,5 ml, injeksjonsvæske, oppløsning. Vaksine mot tyfoidfeber (Vi polysakkarid) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder:

Detaljer

Vintersår hos Atlantisk laks

Vintersår hos Atlantisk laks Vintersår hos Atlantisk laks -Problemstilling i produksjon av postsmolt? Helene Mikkelsen og Hilde Toften 31.10.2012 Sunndalsøra_23-24 oktober 2012 1 Sykdom et komplekst samspill mellom fisk, patogen og

Detaljer

Nobivac Pi vet. lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Nobivac Pi vet. lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Nobivac Pi vet. lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose (1 ml) rekonstituert vaksine: Vaksine: Virkestoff(er):

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om SLICE. (emamektin benzoat)

Ofte stilte spørsmål om SLICE. (emamektin benzoat) Ofte stilte spørsmål om SLICE (emamektin benzoat) SIKKERHET OG EFFEKT VED BRUK TIL SALMONIDER Hva er Slice? Slice er en premiks som inneholder avermektinet emamektin benzoat. Det aktive virkestoffet mot

Detaljer

Canigen CHPPi lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund

Canigen CHPPi lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Canigen CHPPi lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose (1 ml) inneholder: Virkestoffer: Lyofilisat

Detaljer

INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING

INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING Nina Santi -Nyheter fra AquaGen INNOVASJON OG PRODUKTUTVIKLING Produktutviklingsløp for QTL-innOva Fenotyping Genotyping QTL-søk Utvikle test Validere Markeds -lansere Felt evalueri ng Mekanis me 1-3 år

Detaljer

Vaksinasjonsstrategi for reduserte bivirkninger

Vaksinasjonsstrategi for reduserte bivirkninger Vaksinasjonsstrategi for reduserte bivirkninger Temperatur C F Betydningen av temperatur, fiskestørrelse og lys for utvikling av bivirkninger etter vaksinering av Atlantisk Laks Størrelse Resultater fra

Detaljer

FOREBYGG SMITTE - REDUSER RISIKO! www.patogen.com

FOREBYGG SMITTE - REDUSER RISIKO! www.patogen.com FOREBYGG SMITTE - REDUSER RISIKO! PatoGen Analyse AS Forebygg smitte - reduser risiko! Real-Time PCR analyser for å fastslå smittestatus i fisk Kompetanse og beslutningsgrunnlag for å forebygge smitte

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Lactovac injeksjonsvæske, suspensjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1 dose (5 ml) inneholder:

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Lactovac injeksjonsvæske, suspensjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1 dose (5 ml) inneholder: 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Lactovac injeksjonsvæske, suspensjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (5 ml) inneholder: Virkestoffer: Bovint rotavirus stamme 1005/78, inaktivert minst 10

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. AviPro THYMOVAC Lyofilisat til bruk i drikkevann 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. AviPro THYMOVAC Lyofilisat til bruk i drikkevann 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN AviPro THYMOVAC Lyofilisat til bruk i drikkevann 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose inneholder: Virkestoff: levende kyllinganemivirus (CAV*), stamme Cux-1: 10

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr.

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag til ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom

Høringsuttalelse Forslag til ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom Mattilsynet Felles postmottak Postboks 383 2381 Brumunddal Oslo 1.6.17 Høringsuttalelse Forslag til ny forskrift om tiltak mot pankreassykdom Viser til Mattilsynets brev datert 14.03.17 gjeldende forslag

Detaljer

- Hver 0,007 ml dose av vaksine inneholder følgende antall sporulerte oocyster derivert fra fem svekkede koksidielinjer med kort utviklingssyklus:

- Hver 0,007 ml dose av vaksine inneholder følgende antall sporulerte oocyster derivert fra fem svekkede koksidielinjer med kort utviklingssyklus: 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN HIPRACOX. Mikstur, suspensjon og oppløsning for spray for kyllinger. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sammensetning per dose (0,007 ml) av HIPRACOX: 1. Virkestoffer:

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Nobivac DHP vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoffer:

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Nobivac DHP vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoffer: 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Nobivac DHP vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer: En dose (1 ml) rekonstituert vaksine inneholder: Valpesykevirus, stamme Onderstepoort Hepatittvirus,

Detaljer

Pankreas disease (PD) i Norge betydning av SAV2 og SAV3. v/hilde Sindre, Veterinærinstituttet

Pankreas disease (PD) i Norge betydning av SAV2 og SAV3. v/hilde Sindre, Veterinærinstituttet Pankreas disease (PD) i Norge betydning av SAV2 og SAV3 v/hilde Sindre, Veterinærinstituttet Pankreas disease (PD) i Norge betydning av SAV2 og SAV3 Resultater fra FHF-prosjekt (900799): Hva betyr ny PDvariant

Detaljer

Kan fôr ha verdi i forebyggende arbeid? Kan fôr ha en verdi i forebyggende arbeid?

Kan fôr ha verdi i forebyggende arbeid? Kan fôr ha en verdi i forebyggende arbeid? Kan fôr ha verdi i forebyggende arbeid? Kan fôr ha en verdi i forebyggende arbeid? Årskonferanse i Midtnorsk Havbrukslag 17.02.2011 Ragnhild Aukan Veterinær/Fôrkonsulent fiskehelse Skretting AS Aktiv

Detaljer

Utvikling av løsninger for å drive lakseoppdrett i Romsdalsfjorden etter spredning av PD

Utvikling av løsninger for å drive lakseoppdrett i Romsdalsfjorden etter spredning av PD Utvikling av løsninger for å drive lakseoppdrett i Romsdalsfjorden etter spredning av PD 10. September 2008 SkatteFUNN 2008 2011 Prosjekteier Villa Miljølaks AS Av Ragnar Øien 1 Litt historie og status:

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Eurican DAPPi lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Eurican DAPPi lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Eurican DAPPi lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én dose lyofilisat inneholder: Virkestoffer: Valpesykevirus (CDV),

Detaljer

FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett. Lill-Heidi Johansen

FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett. Lill-Heidi Johansen FHF prosjekt nr 900658: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett Lill-Heidi Johansen Prosjektdeltagere: Aleksei Krasnov, Sven Martin Jørgensen, Gerrit Timmerhaus, Lill-Heidi Johansen (prosjektleder)

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN COXEVAC injeksjonsvæske, suspensjon til storfe og geiter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: Virkestoff: Inaktivert Coxiella

Detaljer

Energi for maksimal ytelse

Energi for maksimal ytelse Energi for maksimal ytelse Det er bevist at øker livskvaliteten hos eldre hunder, ved å sørge for en forbedret og mer aktiv livsstil. Propentofyllin, virkestoffet i, øker oksygentilførselen til cellene,

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN ProteqFlu injeksjonsvæske, suspensjon til hest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 1ml inneholder: Virkestoffer: Influensa A/eq/Ohio/03

Detaljer

Grunnkurs C. Janne Dahle-Melhus Kommuneoverlege Sola kommune Smittevernoverlege Stavanger kommune

Grunnkurs C. Janne Dahle-Melhus Kommuneoverlege Sola kommune Smittevernoverlege Stavanger kommune Grunnkurs C Janne Dahle-Melhus Kommuneoverlege Sola kommune Smittevernoverlege Stavanger kommune 1 Hvorfor vaksinere? Muligheten til å forebygge alvorlig sykdom med stor utbredelse har vært forutsetningen

Detaljer

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk?

Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Trenger vi mer eller mindre forsøksfisk? Nasjonal plattform for alternativer Renate Johansen renate.johansen@veths.no Ja, vi trenger mer forsøksfisk for å løse

Detaljer

AQUI-S vet. 540 mg/ml konsentrat til behandlingsoppløsning til atlantisk laks og regnbueørret

AQUI-S vet. 540 mg/ml konsentrat til behandlingsoppløsning til atlantisk laks og regnbueørret 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN AQUI-S vet. 540 mg/ml konsentrat til behandlingsoppløsning til atlantisk laks og regnbueørret 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff(er): isoeugenol 540 mg/ml

Detaljer

Adjuvans: maks. 200 mikrog. En vannholdig ISCOM (Immun Stimulerende Compleks) vaksine for intramuskulær injeksjon.

Adjuvans: maks. 200 mikrog. En vannholdig ISCOM (Immun Stimulerende Compleks) vaksine for intramuskulær injeksjon. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Equip F Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoffer: Hver dose á 2 ml inneholder renset antigen fra følgende inaktiverte influensavirus på overflaten av og

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Purevax FeLV injeksjonsvæske, suspensjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose på 1 ml inneholder: Virkestoff: FeLV rekombinant Canarypoxvirus

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1/18 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Neocolipor injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff(er): Per dose på 2 ml: E.coli adhesin F4 (F4ab, F4ac,

Detaljer

Duramune Puppy DP + C vet lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund

Duramune Puppy DP + C vet lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Duramune Puppy DP + C vet lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kvalitativ sammensetning Kombinasjonsvaksine

Detaljer

Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon

Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon Influensavaksiner - fra produksjon til injeksjon Kine Willbergh og Hilde Bakke Avdeling for vaksine Vaksinedagene 7.-8. september 2006 1 Disposisjon Influensavaksiner, ulike typer» Levende, svekket vaksine

Detaljer

AkvaGIS-PDPDV Geoprosessering og deling av sjukdomsdata i havbruksnæringa

AkvaGIS-PDPDV Geoprosessering og deling av sjukdomsdata i havbruksnæringa AkvaGIS-PDPDV Geoprosessering og deling av sjukdomsdata i havbruksnæringa Esri norsk brukerkonferanse Clarion Royal Christiania Hotel, Oslo 06.02.14 Svein Andersland ...Akvator AS... Konsulentfirma på

Detaljer

Nyre biopsi, en metode for påvisning av smittebærende stamfisk. Øyvind J. Brevik Fiskesykdomsgruppen

Nyre biopsi, en metode for påvisning av smittebærende stamfisk. Øyvind J. Brevik Fiskesykdomsgruppen Nyre biopsi, en metode for påvisning av smittebærende stamfisk Øyvind J. Brevik Fiskesykdomsgruppen Sykdommer i villfisk, stamfisk og oppdrettsfisk Bakterielle Francisellose, Fransicella piscicida syn.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1/18 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Equilis Prequenza Te injeksjonsvæske, suspensjon til hest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose à 1 ml: Virkestoffer: Ekvine influensavirus

Detaljer

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner

Kapittel I. Formål, virkeområde og definisjoner Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr.

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Knut Frode Eide, knut-frode@efb.no Erlend Haugarvoll. erlend@lingalaks.no Anders Jan, anders-jan@efb.no Bergen, 21. oktober 2016. Om smitterisiko fra nytt settefiskanlegg til vill laksefisk Eide Fjordbruk

Detaljer

Yersiniose hos laksefisk. Geir Olav Melingen Smoltkonferansen på Smøla 31.oktober 2013

Yersiniose hos laksefisk. Geir Olav Melingen Smoltkonferansen på Smøla 31.oktober 2013 Yersiniose hos laksefisk Geir Olav Melingen Smoltkonferansen på Smøla 31.oktober 2013 Disposisjon Årsak Historikk og utbredelse Sykdomsbeskrivelse Diagnostikk Epidemiologi Forebygging og behandling Bakteriofagterapi

Detaljer

Erfaringer i felt med rensefisk fiskehelse og fiskevelferd

Erfaringer i felt med rensefisk fiskehelse og fiskevelferd Erfaringer i felt med rensefisk fiskehelse og fiskevelferd Asgeir Østvik, Åkerblå AS asgeir@akerbla.no www.åkerblå.no Åkerblå AS TROMSØ SVOLVÆR TRONDHEIM FRØYA KRISTIANSUND MOLDE SJØHOLT VOLDA Rensefisk

Detaljer

Oppfølging av helse og kvalitet hos oppdrettet rensefisk i Marine Harvest. Rensefiskleder Olav Breck Biologisk ansvarlig Espen Grøtan

Oppfølging av helse og kvalitet hos oppdrettet rensefisk i Marine Harvest. Rensefiskleder Olav Breck Biologisk ansvarlig Espen Grøtan Oppfølging av helse og kvalitet hos oppdrettet rensefisk i Marine Harvest Rensefiskkonferansen Gardermoen 08.02.16 Fiskehelseansvarlig MH Rensefisk Henriette Glosvik Rensefiskleder Olav Breck Biologisk

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis AR-T DF injeksjonsvæske, suspensjon til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose på 2 ml inneholder: Virkestoffer:

Detaljer

Hva er en vaksine? Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Hva er en vaksine? Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Hva er en vaksine? Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Utgangspunktet Mange infeksjonssykdommer gir langvarig / livslang immunitet Vaksinering har som mål å få kroppen til å utvikle samme immunitet

Detaljer

Kystlab Settefiskseminar PD-resistens gjennom avl QTL som verktøy

Kystlab Settefiskseminar PD-resistens gjennom avl QTL som verktøy Kystlab Settefiskseminar 12.6.2012 PD-resistens gjennom avl TL som verktøy Stor interesse for laksenæringen Besøk juni 2012 CNN-Turkey Hvordan finner vi de superresistente stamfisken:?? IPN resistent rogn

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Proteq West Nile injeksjonsvæske, suspensjon til hest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose à 1 ml inneholder: Virkestoff: West Nile

Detaljer

F&U i Aqua Gen -erfaringer med bruk av ulike virkemiddelordninger

F&U i Aqua Gen -erfaringer med bruk av ulike virkemiddelordninger F&U i Aqua Gen -erfaringer med bruk av ulike virkemiddelordninger Kort om Aqua Gen Forvalter verdens første familiebaserte avlsprogram for atlantisk laks, etablert 1971 1974 Etablert på materiale samlet

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis PCV injeksjonsvæske, emulsjon til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose à 2 ml inneholder: Virkestoff: Porcint circovirus

Detaljer

'1$YDNVLQHUÃHQÃQ\ÃYDNVLQDVMRQVVWUDWHJLÃ

'1$YDNVLQHUÃHQÃQ\ÃYDNVLQDVMRQVVWUDWHJLÃ '1$YDNVLQHUÃHQÃQ\ÃYDNVLQDVMRQVVWUDWHJLÃ $XGXQÃ1HUODQGÃ 'HWÃHUÃLQJHQÃWYLOÃRPÃDWÃYDNVLQHULQJÃHUÃHQÃDYÃKRYHGJUXQQHQHÃWLOÃDWÃILVNHRSSGUHWWÃ KDUÃYRNVWÃWLOÃHQÃDYÃ1RUJHVÃVW UVWHÃQ ULQJHUÃLÃO SHWÃDYÃGHÃVLVWHÃÃnUHQHÃ7UDVVÃLÃ

Detaljer

SVINN - Bruker vi rett medisin? Arnfinn Aunsmo, veterinær PhD Forsker Norges veterinærhøgskole «Epidemiologi og helsestyring»

SVINN - Bruker vi rett medisin? Arnfinn Aunsmo, veterinær PhD Forsker Norges veterinærhøgskole «Epidemiologi og helsestyring» SVINN - Bruker vi rett medisin? Arnfinn Aunsmo, veterinær PhD Forsker Norges veterinærhøgskole «Epidemiologi og helsestyring» Dødelighet i norsk lakseoppdrett Fiskehelserapporten Veterinærinstituttet 2010:

Detaljer

Lokalitet Rundreimstranda; Produksjonserfaringer (supplerende informasjon til søknad om 4680t MTB)

Lokalitet Rundreimstranda; Produksjonserfaringer (supplerende informasjon til søknad om 4680t MTB) Sogn & Fjordene Fylkeskommune Askedalen 2, 6863 Leikanger Ålesund, 7. juli 2017 Lokalitet 12 281 Rundreimstranda; Produksjonserfaringer (supplerende informasjon til søknad om 4680t MTB) Tilknyttet vår

Detaljer

Essential protection for essential bonds. Skaper sterke bånd gjennom et komplett utvalg av ledende vaksiner

Essential protection for essential bonds. Skaper sterke bånd gjennom et komplett utvalg av ledende vaksiner Essential protection for essential bonds Skaper sterke bånd gjennom et komplett utvalg av ledende vaksiner Beskytter sterke bånd Nobivacs vaksiner og tjenester til smådyr gjenspeiler Intervet / Schering-Ploughs

Detaljer

Duramune Pi + L vet, pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon.

Duramune Pi + L vet, pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Duramune Pi + L vet, pulver og væske til injeksjonsvæske, suspensjon. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kvalitativ sammensetning Kombinasjonsvaksine med parainfluensavirus

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN ProteqFlu-Te injeksjonsvæske, suspensjon til hest 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 1ml inneholder: Virkestoffer: Influensa A/eq/Ohio/03

Detaljer

Sykdomsbildet i Norsk Lakseoppdrett

Sykdomsbildet i Norsk Lakseoppdrett Sykdomsbildet i Norsk Lakseoppdrett & Patogener hos ville laksefisker Are Nylund 2013 Virussykdommer i norsk lakseoppdrett 373 509 473 480-489 Virus i lakseoppdrett ISA Virus ISAV (ISA) SAV (PD) IPNV (IPN)

Detaljer

Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks

Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Kvantifisering og feltvalidering av beskyttelse i IPNvaksiner anvendt på atlantisk laks Prosjekt: Quantification and

Detaljer

Pankreassykdom hos laksefisk -review, del 2: Erfaring fra felt

Pankreassykdom hos laksefisk -review, del 2: Erfaring fra felt Rapport 6-2016 Pankreassykdom hos laksefisk -review, del 2: Erfaring fra felt Norwegian Veterinary Institute Erfaringer med Pankreassykdom i norsk lakseoppdrett en sammenstilling basert på opplysninger

Detaljer

Duramune DAPPi + LC vet lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund.

Duramune DAPPi + LC vet lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Duramune DAPPi + LC vet lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. Lyofilisat Virkestoffer: Valpesykevirus

Detaljer

Kunngjort 31. august 2017 kl PDF-versjon 6. september 2017

Kunngjort 31. august 2017 kl PDF-versjon 6. september 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.20 PDF-versjon 6. september 2017 29.08.2017 nr. 1318 Forskrift om

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Nobilis Influenza H5N2, injeksjonsvæske, emulsjon til kyllinger 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose av 0,5 ml inneholder: Virkestoff:

Detaljer

Bokmål 2014. Informasjon til foreldre. Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

Bokmål 2014. Informasjon til foreldre. Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2014 Informasjon til foreldre Om rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet 1 ROTAVIRUSVAKSINE BLE INNFØRT I BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET HØSTEN 2014 HVA ER ROTAVIRUSSYKDOM? Rotavirus er årsak

Detaljer

Innspill med anmodning om endring av myndighetenes regime for håndtering av Pancreas Disease (PD)

Innspill med anmodning om endring av myndighetenes regime for håndtering av Pancreas Disease (PD) Likelydende brev til Fiskeri- og kystdepartementet Mattilsynet FHL Postboks 5471 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon 23 08 87 30 Telefaks 23 08 87 31 www.fhl.no firmapost@fhl.no Org.nr.: 974 461 021 Vår ref.:

Detaljer

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk

Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Innspill om sykdomsforvaltning og francisellose hos torsk Ragnar Thorarinsson Seniorrådgiver fiskehelse Mattilsynet, Seksjon for fisk og sjømat, Tilsynsavdelingen Sats på Torsk 2009, Scandic Bergen City

Detaljer

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt

Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering. Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Influensapandemi utfordringer knyttet til vaksinering Berit Feiring Avdeling for vaksine Nasjonalt folkehelseinstitutt Sesongvaksinen Ny sammensetning hvert år Trivalent vaksine som inneholder tre inaktiverte

Detaljer