PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon. msd-animal-health.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon. msd-animal-health.no"

Transkript

1 PD- og multivaksine i ett 7-komponent vaksine i én injeksjon msd-animal-health.no 1

2 2

3 Forskning for bærekraftig fremtid /// JOHAN KVALHEIM, ADM.DIR. MSD ANIMAL HEALTH NORGE Hvem hadde trodd at noen spede forsøk med dansk ørret skulle bli opphav til en av våre største næringer? Oppdrettseventyret som startet på tallet, har gjort norsk laks til det største og mest ettertraktede norske matvareproduktet i verden. Det gode omdømmet til Norges kanskje viktigste eksportprodukt sikres blant annet gjennom god fiskehelse og velferd. I starten var dette en liten næring som måtte prøve seg fram på flere områder. Men man så tidlig at for å få en bærekraftig næring måtte man også ha kontroll på utfordringene knyttet til sykdom. Tett samarbeid mellom næring og forskere på fiskehelse har vært nøkkelen til at man har lykkes så godt. Og her har MSD Animal Health forskere hatt en sentral rolle. Allerede i 1987 avdekket vi årsaken til kaldtvannsvibriosen, som da ble kalt Hitrasyken, den første alvorlige sykdommen som rammet norsk havbruk. Vi har forsket på fôrbasert medisinering til bekjempelse av lakselus. Vi kom med den første vaksine mot pankreassykdom (PD) med markedsføringstillatelse i 2011, og før dette hadde vi utviklet den første vaksinen mot virussykdom hos fisk, IPNV i Utvikling av fiskevaksiner er trolig den største suksessen innen fiskehelse. Lakseoppdretterne kunne på kort tid gå fra regelmessig behandling til effektiv sykdomsforebygging, og 80-tallets antibiotikabruk ble brått historie! I MSD Animal Health har forskning på sykdomsforebygging alltid hatt meget høy prioritet. Videre vekst innen havbruk er avhengig av et godt samspill mellom fisk, miljø og menneskene. Vårt bidrag i denne sammenhengen er å fortsette å inspirere og rekruttere dyktige kollegaer til å bidra til en enda bedre fiskehelse. Vår styrke er at vi tilhører det globale legemiddelkonsernet Merck/MSD. Det gir oss teknologiske, økonomiske og forskningsmessige ressurser til å utvikle nye, effektive løsninger for god fiskehelse, slik som vår nye AQUAVAC PD7. Kontinuerlig forskning krever store ressurser /// PETTER FROST,PhD, FORSKNINGSSJEF OG DAGLIG LEDER I MSD ANIMAL HEALTH INNOVATION AS En vaksine mot et «nytt» virus tar gjerne minst 10 år å utvikle, mens vaksineutviklingen på de «norske» bakteriesykdommer gikk fortere. På furunkulose gikk det jo fasinerende fort. Det har mye med at bakterier generelt er enklere å dyrke enn virus men det var også en helt annen epoke i forhold til godkjenningsprosesser sammenlignet med det som kreves i dag. Forskning på virusvaksiner er tidkrevende, kostbart og produktet er mye mer kostnadskrevende å produsere enn bakterievaksiner. De som skal ta finansrisiko i et 10-årsperspektiv, vet at de også må kunne ta høyde for risiko for at dette får man ikke til. Prosjekter som til slutt kaster av seg må også finansiere alle de prosjektene som ikke gir inntekter. Å ha finansielle muskler og tilgang til risikovillig kapital, er derfor helt avgjørende for at vi skal kunne drive langsiktig vaksineutvikling. Da vi i 1995 begynte å forske på «Pancreas disease» var sykdommen et mindre problem begrenset til Irland. Ingen visste at den skulle bli et stort problem for næringen i Norge. Likevel investerte vi i samarbeidskonstellasjoner og finansiering for et omfattende grunnforskningsarbeid. Det var full åpenhet om resultatene, som ble publisert. Grunnforskningen på PD som kom i tiårsperioden etter 1995 resulterte i at den første vaksinen nesten var ferdigutviklet da sykdommen gjorde seg gjeldende i Norge. Grunnforskningsarbeidet førte også til god diagnostikk og i dag kan en drive smitteovervåkning ved hjelp av PCR-tester. Smittemodeller er også tilgjengelig for f.eks avls- og fôrselskaper. Skal man drive vaksineutvikling på høyeste nivå er tilgang til risikovillig kapital avgjørende. Noen må se nytten av å investere langsiktig i nye virusvaksiner for fisk. Slik sett er det en fordel for oss å være en del av Merck/MSD-konsernet. Det å ha et stort og ressurssterkt, globalt legemiddelkonsern i ryggen gir oss vitenskapelige og finansielle muligheter til å drive frem nye, tunge prosjekter for vaksiner som kanskje markedsføres om år frem i tid. I tillegg har vi nesten ubegrenset tilgang på kunnskap om teknologi og metoder. At vi har lykkes med å utvikle en kombinert multivaksine som AQUAVAC PD7 er blant annet på grunn av tilgang til selskapets internasjonale ressurser innen ulike produksjonsteknologier. INNHOLD 4-5 /// Et stikk 6-7 /// Effekt 8-9 /// Feltforsøk /// Sikkerhet /// Teknisk support /// Produktspesifikasjon 16 /// Bærekraft BOSKA REKLAME /// Foto: Tom Haga /// Layout: GauteHatlem.no 3

4 PANKREASSYKDOM (PANCREAS DISEASE, PD) PD er en av havbruksnæringens mest kostnadsdrivende sykdommer. Tap av fisk, redusert tilvekst, lavere slaktevekt, forringet produktkvalitet og begrenset kapasitetsutnyttelse bidrar til betydelig kostnadsvekst. Pankreassykdom er en av de alvorligste infeksjonssykdommene som rammer atlantisk laks og forårsakes av et virus, salmonid alphavirus (SAV). Sykdommen angriper fiskens bukspyttkjertel og skader hjerte- og skjelettmuskulatur. Resultatet er dødelighet, redusert tilvekst og nedsatt kvalitet på den overlevende fisken. Viruset spres med overflatevannet og smitter lett. Lakseoppdrettere som ikke vaksinerer fisken sin mot PD risikerer store økonomiske tap ved et sykdomsutbrudd. En gjennomvaksinert populasjon gir en flokkimmunitet som styrker effekten av vaksinen i hvert individ og på hver matfisklokalitet. MSD Animal Health bruker store ressurser på forskning på PD, der utvikling av vaksiner bare er en del av arbeidet. Vi undersøker hvordan viruset smitter og hvordan oppdretterne og næringen best kan forebygge utbrudd og hindre spredning. Da MSD har patent på bruk av PD-viruset deler vi kunnskap med andre fagmiljøer til det beste for alle lakseoppdrettere. Pankreassykdom kan ikke behandles med medikamenter. Sykdomsforebyggende tiltak og immunitetsforsterkende vaksinasjon er derfor helt avgjørende. PD-vaksinen fra MSD Animal Health er et viktig våpen i kampen mot PD. Det er til nå avdekket seks varianter av SAV-viruset, og vaksinen beskytter mot alle subtyper. 4

5 Ett stikk AQUAVAC PD7 er en 7-komponent vaksine som gis til fisken med kun én injeksjon. Vaksinen beskytter mot PD, samt alle de sykdommene det er vanlig å vaksinere laksen mot. Løsningen gir næringen en rekke åpenbare fordeler. Hittil har PD-vaksinen vært gitt som en separat injeksjon 3 uker, eller 240 døgngrader, i forkant av flerkomponentvaksinen. Dette vaksinasjonsregimet er utfordrende med tanke på logistikk og planlegging frem mot levering fra settefiskanlegget. AQUAVAC PD7 eliminerer utfordringene med to vaksinasjonsprosesser, og gjør logistikken på settefiskanlegget mer fleksibel. Optimalisert løsning Utvikling av en helt ny vaksine har gitt oss muligheten til å optimalisere alle forhold som har betydning for å gi en god og langvarig immunitet. Virussykdommer AQUAVAC PD7 har fått forbedret beskyttelse mot virussykdommen Infeksiøs pankreas nekrose (IPN) og en videreutviklet vaksinekomponent mot pankreassykdom (PD). Bakteriesykdommer I tillegg til virussykdommene PD og IPN gir AQUAVAC PD7 beskyttelse mot de tre klassiske bakteriesykdommene; furunkulose, vibriose og kaldtvannsvibriose. Vi vet at disse bakteriene fortsatt finnes over alt og vil fortsatt gi sykdom om en ikke gjennomvaksinerer fiskebestanden etter anbefalte vaksinasjonsprosedyrer. Vintersår AQUAVAC PD7 gir også god beskyttelse mot vintersår. Bakterien Moritella viscosa forårsaker sykdommen sammen med andre bakterier, og gir dødelighet, velferdsutfordringer og er et kvalitetsproblem ved slakting. Det har derfor vært lagt ned betydelig innsats ved vår forskningsavdeling for å kunne forbedre vintersårkomponenten i AQUAVAC PD7. Hvorfor kalles det en 7-komponent vaksine? Dette kommer av at det er syv ulike antigener i vaksinen. To av disse antigenene er mot klassisk vibriose, og vaksinen er derfor en 7-komponentvaksine som gir immunitet mot seks ulike sykdommer. 5

6 EFFEKT God fiskehelse er grunnlaget for fiskevelferd, trivsel, produktkvalitet og lønnsomhet i oppdrettsnæringen. Derfor har forskning på forebygging av fiskesykdommer høy prioritet. Med AQUAVAC PD7 har MSD Animal Health utviklet en vaksine som erstatter det gamle regimet med to stikk, uten å gå på bekostning av effekt. Alle komponenter er blitt revidert og forbedret gjennom omfattende laboratorietester og feltforsøk. Resultatet er en ny, robust vaksine som bidrar til mer effektiv forebygging av sykdom. Effekt mot PD AQUAVAC PD7 har gjennomgått grundige tester både i laboratoriet og ute i felt som dokumenterer at vaksinen reduserer virusutskillelse og dødelighet under sykdomsutbrudd med PD. Reduserer smittespredning Et viktig tiltak ved sykdomsforebygging er å hindre videre spredning av smitte etter påvisning. PD-syk fisk sprer viruset til omgivelsene gjennom slim og avføring. I laboratoriestudier er det blant annet vist at fisk vaksinert med AQUAVAC PD7 sprer signifikant mindre virus til sine omgivelser enn fisk som ikke er vaksinert. Siden fisken kan bli eksponert for PD-smitte gjennom hele sjøvannsfasen, er det er viktig med langvarig beskyttelse. Fisk vaksinert med AQUAVAC PD7 er dokumentert å ha reduserte nivå av virus positive individ, mindre virusutskillelse, mindre hjerte og pankreas skader samt lavere dødelighet inntil 16 måneder etter vaksinasjon. SPDV -positiv serum, PCR detekert SPDV POSITIV SPDV NEGATIV Langvarig beskyttelse mot pankreas sykdom: Figuren viser frekvensen av fisk med PD-positivt serum 65 uker etter vaksinering. Fisken ble kohabitant smittet 6 og 26 uker etter vaksinering, deretter i.p-smittet 33, 50 og 65 uker etter vaksinering. Frekvens (%) av SPDV-positiv fisk 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PD7 Salin PD7 Salin PD7 Salin PD7 Salin PD7 Salin 6 uker 26 uker 33 uker 50 uker 65 uker Uker etter vaksinering 6

7 AQUAVAC PD7 reduserer PD-indusert dødelighet i feltforsøk. 3% 2,5% Feltforsøk: Akkumulert dødelighet i sjø AQUAVAC PD7 NORVAX MINOVA 6 Etter en obligatorisk avlusing, ble PD (SAV 3) diagnostisert 17 mnd. etter vaksinering. Dødelighet i den AQUAVAC PD7-vaksinerte gruppen var signifikant lavere (P< ) enn i kontrollgruppen vaksinert med Norvax Minova 6 under den 3 mnd. lange sykdomsperioden frem til slakt ( 17, 18 og 19 mnd. etter vaksinering). Akkumulert dødelighet % 2% 1,5% 1% 0,5% 0% Måneder etter vaksinasjon Feltforsøk: Dødelighet i sjø AQUAVAC PD7 NORVAX MINOVA 6 AQUAVAC PD7 er effektiv mot IPNVsmitte i feltforsøk. IPN ble diagnostisert i testmerdene etter en forøket dødelighet 2-3 mnd. etter sjøsetting (juli 2013). Under IPN-utbruddet var den gjennomsnittlige akkumulerte dødeligheten 9.21 % i Minova 6-gruppen og 5.93 % i AQUAVAC PD7-gruppen, med statistisk signifikant lavere dødelighet i AQUAVAC PD7-gruppen (p<0.0001). Akkumulert dødelighet % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Måneder etter sjøsetting AQUAVAC PD7 gir langtidsbeskyttelse mot vintersår forårsaket av Moritella viscosa Akkumulert dødelighet % Akkumulert dødelighet etter smitte med M.visc 56 uker etter vaksinering AQUAVAC PD7 SALTVANN Dager etter smitte 7

8 8

9 Vi valgte ikke den kjappeste løsningen, men den beste. /// INGUNN SOMMERSET, R&D PROSJEKTLEDER MSD ANIMAL HEALTH Ingunn Sommerset er utdannet mikrobiolog, har doktorgrad på fiskevaksiner fra Universitetet i Bergen og er i dag Nordic Technical Director Aqua i MSD Animal Health Norge AS. Hun har vært prosjektleder for utviklingen av AQUAVAC PD7 vaksinen. Når vi spør henne om tanken bak prosjektet, svarer hun: -Det var et sterkt ønske fra markedet å kunne vaksinere mot PD og de andre bakterie- og virussykdommene i en og samme operasjon. Det ultimate prosjektmålet var derfor å kunne tilby en effektiv «alt i ett stikk» PD vaksine. Resultatet ble AQUAVAC PD7. Hvor lenge har dere jobbet med prosjektet? - Det er lenge siden idéen kom opp, helt tilbake til da monovalent PD kom på markedet. Men, det måtte en del basisforskning, prøving og feiling til før vi så muligheten for at dette kunne bli et nytt produkt. Når vi så hadde fått bekreftet de mest sentrale egenskapene til den nye vaksinen, startet det egentlige utviklingsprosjektet med å optimalisere og oppskalere de nye prosessene, få på plass de rette kvalitetskontrollene og justere de ulike komponentene til det som ble den endelige kombinasjonen. Utviklingsarbeidet og det etterfølgende dokumentasjonsarbeidet er et langt og tungt løp. Når vi først skulle starte dette løpet ønsket vi å få det så optimalt som mulig. Vi gikk inn for å utvikle den beste kombinasjonen som vi kunne få. Så AQUAVAC PD7 er ikke bare en kombinasjon av etablerte komponenter. Det er en forbedret kombinasjon? - Det stemmer, vi har justert de aktive ingrediensene i multivalentvaksinekomplekset slik at man skal få best mulig effekt, samt en akseptabel bivirkningprofil. Foruten PD, har vi arbeidet målrettet med en forbedret vintersårkomponent og IPN-komponent. Hvorfor har man ikke klart dette før? Hva er den innovative hemmeligheten bak prosjektet? - Å få alle de 7 vaksine-komponentene til å virke optimalt i én injeksjon har vært forsøkt før, men man så da at PD-beskyttelsen ble affisert. I tillegg til å få hjelp fra de de rette komponentene i vaksinen må PD antigenet også være til stede i rett både «form» og mengde. Sannheten er at løsningen lå nærmere enn vi trodde. Så innovasjon? Jeg vil si at grunnen til at vi har lykkes er en blanding av mange års erfaring med storskalaproduksjon av PD-antigenet, optimaliseringer, ny teknologi og litt flaks. Vi som jobber med fisk har fått nyte godt av den høye kompetansen man har på prosessutvikling i andre deler av MSD AH. Og så har vi hatt en dedikert og svært kompetent R&D stab i Bergen som har jobbet hardt og målrettet med dette prosjektet. Hvordan er AQUAVAC PD7 testet ut? - Veldig mye uttesting foregår i laboratoriet under kontrollerte forhold før vi kan gå ut og teste en ny vaksine i felt. Vi må teste at vaksinen og administrasjonen av denne ikke gir alvorlige bivirkninger i fisken, både etter kort og lang tid. Vi tester også at vaksinen stimulerer til en effektiv immunrespons mot de sykdommene den er ment å beskytte mot. Dette gjøres i laboratoriet ved å vaksinere en gruppe fisk med testvaksinen og en annen gruppe med saltvann eller en såkalt mock-vaksine, som er negativ kontrollvaksine. Etter immuniseringsperioden påfører man de to gruppene smitte ved enten å injisere smittestoffet i fisken, tilsette det i vannet, eller å tilsette allerede smittet fisk som skiller ut bakterier eller virus. Ser man da en klar forskjell mellom vaksinert og ikke-vaksinert fisk, i form av økt overlevelse, mindre skader av sykdommen (patologi) eller andre målbare parametere har man dokumentert under laboratorieforhold at vaksinen er effektiv. Etter at vaksinen er testet i labben, må vi dokumentere at den også er trygg og effektiv under feltforhold. Det siste tar tid, da man følger fisken fra vaksinasjon til slakt (ca mnd) i flere anlegg. Blir testene foretatt i områder med ulik type smitteforekomster? - AQUAVAC PD7 har vært testet i tre omfattende feltforsøk fra vaksinering til slakt av matfisk der en lokalitet har vært i SAV3-endemisk sone, en har vært i SAV2-endemisk sone og en har vært i observasjonssonen for SAV2. Og hva viser resultatet av testene? - De viser at vaksinen er sikker i bruk under kommersielle forhold, og de viste at AQUAVAC PD7 gav signifikant lavere dødelighet enn 6-valent kontrollvaksine ved PD-utbrudd. Feltforsøket viste også at den nye vaksinen gav bedre IPN beskyttelse enn den 6-valente kontrollvaksinen. Hvordan reagerer fisken på 7-komponenter i én samlet injeksjon? Hva har det å bety for smoltens immunitetsutvikling og bivirkninger? - Den monovalente PD-vaksinen som gis i dag er meget skånsom da den består bare av inaktivert virus og adjuvant. Når vi samler 7 komponenter i én injeksjon, er det klart at fisken vil få en sterkere reaksjon. Dette vil nok være tøffere for smolten i forhold til det ene stikket med mono-pd. I feltforsøkene der vi sammenlignet 6-valent kontrollvaksine mot AQUAVAC PD7 (begge gitt som ett stikk), var det ikke forskjell i tilvekst eller bivirkninger i settefiskfasen. Senere i produksjonssyklusen var bivirkningsscorene noe mildere i PD7 gruppen. Fra feltforsøk med en tilsvarende 3-valent PD vaksine i UK (et såkalt fall out product av AQUAVAC PD7), var kontrollgruppen i ett av oppsettene vaksinert med mono-pd etterfulgt av multivalent vaksine (dagens to-stikks løsning). Her var det signifikant forskjell i tilvekst mellom gruppen, til fordel for den 3-valente PD vaksinen (ett stikk). Basert på dette, samt data fra pågående benchmarking, er det ingen grunn til å forvente verre bivirkninger med AQUAVAC PD7 enn med den mest brukte to-stikkskombinasjonen næringen benytter i dag. Foruten effektiv beskyttelse mot sykdom, hva er den store gevinsten for oppdrettere som bruker AQUAVAC PD7? - At den er veldig arbeidsbesparende og at fisken slipper å bli stresset og håndtert to ganger. 9

10 10

11 SIKKERHET Med bare én injeksjon gir AQUAVAC PD7 effektiv beskyttelse mot de 6 vanligste fiskesykdommene. Det å gi komponentene i én vaksine byr på flere fordeler: Redusert arbeidsmengde og større fleksibilitet frem mot sjøsetting. Samt redusert risiko for feilstikk, klemskader og andre håndteringsskader som fisken utsettes for ved en ekstra vaksinering. Fiskevaksiner skal ikke gi skader eller bivirkninger som hemmer fiskens naturlige vekst eller væremåte. Erfaringsmessig er det en sammenheng mellom effekt og bieffekt. For å kunne oppnå ønsket vaksineeffekt, må vi akseptere moderate reaksjoner i bukhulen. Det har vært sentralt i utviklingen av AQUAVAC PD7 at bivirkningene ikke skal overstige det gamle vaksineregimet med monovalent PD vaksine og multivalent vaksine. Dokumentasjonen viser at AQUAVAC PD7 er en trygg vaksine med en gunstig bivirkningsprofil. Samlet sikrer dette både god beskyttelse og god tilvekst helt fram til slakt. Adheranser etter vaksinering (Speilberg Score) AQUAVAC PD7 er en trygg og forutsigbar vaksine gjennom hele produksjonssyklusen, her vist fra sjøsetting til slakt gjennom tre feltforsøk. Antall registreringer er 398 fisk. AQUAVAC PD7 Ved sjøsetting AQUAVAC PD7 Ved midtproduksjon AQUAVAC PD7 Slakt 11

12 12

13 Økt lønnsomhet Det nye vaksinekonseptet gir økt lønnsomhet gjennom redusert sykdomstap ved redusert antall vaksineringsoperasjoner ved at fisken sultes og håndteres kun én gang ved økt fleksibilitet og bedre kapasitetsut nyttelse på settefiskanlegget Teknisk support MSD Animal Health har et service program som skal sikre en trygg vaksinasjonsprosess for både fisk og vaksinatør. Vi kan tilby rådgivning innenfor PD og smittespredning, og vi har laboratorieressurser innenfor immunologi og mikrobiologi. Vaksinering er en tøff prosess for fisken, og det finnes flere forhold som kan påvirke både effekt og bieffekt av vaksinen. Noen forhold kjenner vi til gjennom lab og feltforsøk, mens andre forhold vil være ukjente når man kommer inn på markedet med et nytt produkt. Vi i MSD Animal Health ønsker en tett og god dialog med våre kunder og tar alle henvendelser på alvor. 13

14

15 AQUAVAC PD7 vet. «MSD Animal Health» Vaksine til fisk. ATCvet-nr.: QI10A L- INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon til atlantisk laks: 1 dose (0,1 ml) inneh.: inaktivert SPDV (Salmon pancreas disease virus) stamme F % RPP, inaktivert, infeksiøs pankreasnekrosevirus (IPNV) serotype Sp 1,5 ELISA-enheter, inaktivert Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida 10,7 log2 ELISA-enheter, inaktivert Vibrio salmonicida 90 RPS, inaktivert Vibrio anguillarum serotype O1 75 RPS, inaktivert Vibrio anguillarum serotype O2a 75 RPS, inaktivert Moritella viscosa 5,8 log2 ELISA-enheter. Adjuvans: Parafin, lett flytende. Egenskaper: Klassifisering: Inaktivert virus- og bakterievaksine. Virkningsmekanisme: Stimulerer til aktiv immunitet mot pankreassykdom, infeksiøs pankreasnekrose, furunkulose, kaldtvannsvibriose, vibriose og vintersår. Begynnende immunitet: 500 døgngrader etter vaksinering for de bakterielle antigenene og SPDV, og 608 døgngrader etter vaksinering med IPNV. Varighet av immunitet: Minst 18 måneder for de bakterielle antigenene. Minst 16 måneder for SPDV. Ikke dokumentert for IPNV. Indikasjoner: Aktiv immunisering av atlantisk laks for å redusere kliniske symptomer, virusutskillelse og dødelighet forårsaket av infeksjoner med SPDV (pankreassykdom), og for å redusere kliniske symptomer og dødelighet forårsaket av infeksjoner med IPNV (infeksiøs pankreasnekrose), Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida (furunkulose), Vibrio salmonicida (kaldtvannsvibriose), Vibrio anguillarum serotype O1 og O2a (vibriose) og Moritella viscosa (vintersår). Bivirkninger: Oljeadjuvanser øker risikoen for bivirkninger etter vaksinering i form av sammenvoksinger og pigmenteringer i bukhulen. Vanligvis sees moderate forandringer som kan fjernes manuelt, og som normalt ikke medfører nedklassing ved slakt. Forandringene har typisk et gjennomsnitt på Speilberg score 2, med en spredning i enkeltfisk fra 1-3. Mer omfattende forandringer (Speilberg score 4) kan forekomme, normalt hos <3% av vaksinert populasjon. Vaksinasjon kan gi redusert appetitt den første tiden etter vaksinering. Forsiktighetsregler: Skal ikke brukes til syk eller svekket fisk, fisk som får medisinsk behandling eller på fisk som er under smoltifisering. Vaksinering skal ikke skje ved temperaturer <2,5 C eller >17 C. Vaksinering ved høye vanntemperaturer ( 17 C) eller av fisk under anbefalt vekt kan gi flere lokale reaksjoner. Feil vaksinering, stress eller dårlig hygiene kan gi flere bivirkninger. Personlig beskyttelsesutstyr som kanylebøyle bør brukes ved håndtering av preparatet. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. Drektighet/Laktasjon: Fertilitet: Skal ikke brukes til stamfisk da mulig innvirkning på gyteevnen ikke er undersøkt. Dosering: 0,1 ml pr. fisk >30 g. Fisken skal sultes i minst 2 døgn og bedøves før vaksinering. Administrering: Rist flasken godt før bruk. Kanylelengde og -diameter skal tilpasses fiskens størrelse. Injiseres intraperitonealt langs midtlinjen, ca. 1 bukfinnelengde foran bukfinnens basis. Påse at dosen er deponert i bukhulen før kanylen trekkes ut. Se pakningsvedlegg. Overdosering/Forgiftning: Overdose kan gi flere lokale reaksjoner. Tilbakeholdelsestider: 0 døgngrader. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8 C). Skal ikke fryses. Skal brukes innen samme dag etter anbrudd av indre emballasje. Pakninger: Injeksjonsvæske: Til atlantisk laks: 500 ml (plastflaske)

16 MERCK and MSD are trademarks of Merck, Sharp & Dohme Corp. a subsidiary of Merck & Co, Inc, Whitehouse Station, NJ, USA. BÆREKRAFTIG FRAMTID MSD Animal Health s visjon er å være en viktig bidragsyter til utviklingen av oppdrettsnæringen. Med kun én injeksjon bidrar AQUAVAC PD7 til sikrere og mer effektiv vaksinasjon, mindre arbeid- og ressursbruk, bedre fiskehelse, økt fiskevelferd og økt lønnsomhet. NO/AQV/1014/0001 MSD Animal Health Thormøhlensgate Bergen Tel.: msd-animal-health.no 16

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS Kreftforskning Norsk forskning står sterkt internasjonalt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Skreddersydd medisin Individtilpasset behandling er god økonomi Kommersialisering Hvorfor utvikle

Detaljer

2.9 Helsesituasjonen hos marin oppdrettsfisk

2.9 Helsesituasjonen hos marin oppdrettsfisk 2.9 Helsesituasjonen hos marin oppdrettsfisk Renate Johansen, Veterinærinstituttet Oslo Deformiteter på torsk og sykdommen atypisk furunkulose på kveite trekkes av mange frem som de største helseproblemene

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt Siden 1947 har BCG-vaksinasjon av ungdom i alderen 12-14 år inngått i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I løpet av disse 61 årene har forekomsten av tuberkulose sunket betydelig. Fra å være et av

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses

GJØR ALLE TIL LAGS! S18 Sen glemsel og hurtig læring. S10 Ris og ros til næringen. Problemfri fôring - vårt felles mål. Med lov skal havet avluses FORSKNING / AKTUELT ET MAGASIN FRA GJØR ALLE TIL LAGS! Bli med Carl-Erik Arnesen en helt vanlig dag på jobben. S6 Problemfri fôring - vårt felles mål S8 Med lov skal havet avluses S10 Ris og ros til næringen

Detaljer

Hvor mye laks er det egentlig i merden?

Hvor mye laks er det egentlig i merden? Følgende tekst er å finne på trykk i Norsk Fiskeoppdrett nummer 2, 2013 som oppsummering etter arbeidet i Exactus. Hvor mye laks er det egentlig i merden? Redaktører: Erik Høy, Leif Magne Sunde og Hans

Detaljer

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer.

Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. Uefa trener-a lisens. Sigurd Rushfeldt. Hvordan bli en god målscorer. 0 Innholdsfortegnelse: Side 0: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Forside. Innholdsfortegnelse. Innledning og metodevalg. Oppbygging

Detaljer

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Innhold Forord side 4 Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) side 5 Polio en akutt og epidemisk infeksjonssykdom side 7 Professor,

Detaljer

32 eksempler på at forskning lønner seg. Prosjektåret 2014

32 eksempler på at forskning lønner seg. Prosjektåret 2014 32 eksempler på at forskning lønner seg Prosjektåret 2014 gratulerer med forskningsrådets innovasjonspris Tromsø-bedriften Polybait A/S har gjennom et tett forskningssamarbeid med Nofima utviklet et kunstig

Detaljer

Hvordan skal vi lage barn? Side 8

Hvordan skal vi lage barn? Side 8 Tidsskrift fra Bioteknologirådet // 3 2014// 23. årgang Hvordan skal vi lage barn? Side 8 Bioteknologiloven evalueres Side 3 Elever gir råd Side 7 INNHOLD // 3 2014 Bioteknologiloven skal revideres, og

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer 2007 Søvnproblemer rammer mange

Detaljer

Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus.

Gladlaks er god laks. fiskeri og havbruk. Motvirke lakselus: Ved å rengjøre merdene kommer leppefiskene inn til laksen og spiser lakselus. DETTE TEMAMAGASINET ER EN ANNONSE FRA Mediaplanet Nr. 8 januar 14 fiskeri og havbruk Les om Elisabeth Aspaker Vekstpotensialet i marin næring gir grunn til stor optimisme 3 tips fra bransjen matrevolusjon

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

OPPDRETT AV LAKS OG AURE I NORGE

OPPDRETT AV LAKS OG AURE I NORGE FORELESNINGSKOMPENDIUM BFM240 'GRUNNKURS I AKVAKULTUR' OPPDRETT AV LAKS OG AURE I NORGE Sigurd Olav Stefansson, Jens Chr. Holm og Geir Lasse Taranger Redigert av Björgólfur Hávarðsson og Åse Ingvill Berge

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen

Innsikt gir utsikter. Informasjonshåndbok fra RP-foreningen Innsikt gir utsikter Informasjonshåndbok fra RP-foreningen 1 INNHOLD DEL I HVA ER RETINITIS PIGMENTOSA (RP)? 1.1 Hva er retinitis pigmentosa (RP)?...7 1.2 Hvorfor degenererer fotoreseptorene?...8 1.3

Detaljer

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet?

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? 48/12 Arbeidsnotat Working Paper Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? En empirisk analyse av norske lønnsdata for sivilingeniører og siviløkonomer i perioden 1986-2009

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer