Presentasjon av foredragsholderene. 23. oktober

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon av foredragsholderene. 23. oktober"

Transkript

1 Presentasjon av foredragsholderene 23. oktober Gro Falkenér Bertheussen: Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, ansatt ved Tverrfaglig ryggpoliklinikk ved St. Olavs Hospital. Hun fullførte nylig en PhD innen området Physical activity and health in a general population and in cancer survivors Methodological, observational and clinical aspects.. Gro vil gjenta for oss prøveforelesningen hun holdt i forbindelse med sin disputas: Jeg trener derfor er jeg. Se omtale: De riktige pasientene ma fa tilbudet/ Josten Holmen: Professor i anvendt samfunnsmedisin, NTNU. Tidligere allmennlege, var leder for Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag (HUNT) og HUNT forskningssenter Jostein vil i sitt foredrag Et hint fra HUNT snakke om det de har funnet i HUNT, hvilke utfordringer de ser for seg framover, blant annet pga demografiske endringer og økte sosiale helseforskjeller. HUNT er involvert i flere prosjekter, deriblant et Interregprosjekt (samarbeid mellom NT, ST, Jämtland og HUNT/NTNU), der man ser på utfordringene i det praktiske folkehelsearbeidet i kommunene. Bent Indredavik: Spesialist i indremedisin og rehabilitering, avdelingsoverlege ved Avdeling for hjerneslag, St Olavs Hospital. Professor ved Institutt for nevromedisin ved NTNU. Bent er en spydspiss innen forskning om og for slagpasienter både nasjonalt og internasjonalt; han har vært prosjektleder for Norsk hjerneslagregister og redaktør for Nasjonale retningslinjer for hjerneslagbehandling, og er internasjonalt anerkjent fra arbeid i bl.a. The Stroke Unit Trialist Collaboration. Bent vil snakke om forskningsbasert kunnskap innen slagrehabilitering. Torunn Askim: Fysioterapeut, PhD. Ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og forsker ved Institutt for nevromedisin, NTNU. Er i nåværende stilling ansvarlig for flere store forskningsprosjekter og veileder to PhD kandidater innen rehabilitering etter hjerneslag med hovedfokus på motorisk funksjon, fysisk aktivitet, intensiv trening og ulike modeller for oppfølging i hjemmet. Torunn vil fortelle om en pågående studie: "Life After STroke the LAST study", se omtale: life after stroke

2 Geir Inge og Anne J. Sivertsen forteller om hvordan livet plutselig ble snudd på hodet da Geir Inge pådro seg en ryggmargskade for 17 år siden. Livet tok en ny retning og slettes ikke den vei som familien med tre små barn hadde tenkt. Anne ble pårørende 30 år gammel, måtte sette jobben som gartner til side for å ordne på hjemmefronten, før hun etterhvert utdannet seg til sykepleier. Geir Inge har bakgrunn som ingeniør, lærer og fagarbeider. Han fortsatte å jobbe etter ulykken, men hans funksjon forverret seg gradvis mot en uføretrygd i Driver nå eget firma. Geir Inge og Anne deler sine opplevelser og erfaringer med oss: Hva er det som skjer når alt går galt? Hva er det som er med og drar i riktig retning og hvordan kan man påvirke og stimulere dette? Hva er viktigst overleve på hjemmebane eller på jobb? Line Kristoffersen: Enhetsleder for Bergheim Hjemmetjeneste i Trondheim kommune. Line vil snakke om Hverdagsmestring og helhetlige forløp hvordan bygge kompetanse og helhetlige forløp i kommunen. Pia Kürstein Kjellberg: Senior projektleder, PhD. Pia kommer hele veien fra Danmark for å fortelle om erfaringer med Fredericia Modellen for Hverdagsrehabilitering som omhandler rehabilitering av eldre som mottar hjemmesykepleie. Interesserte kan lese mer her: ect_id= oktober Kjersti Vik: Ergoterapeut, førsteamanuensis, PhD med tittelen Older adults' participation in occupation in the context of home based rehabilitation. Medforfatter av boken "Det handler om verdighet og deltakelse Ideologi og praksis i rehabiliteringsarbeid". Jobber blant annet med et forskningsprosjekt rettet mot eldre som mottar kommunale tjenester med fokus på økt mulighet for aktivitet og deltakelse. Tittel på Kjerstis foredrag: Deltakelse på egne premisser eller på personalets. Karin Amble: Rådgiver/fagansvarlig i Kulturenheten i Trondheim kommune. Hun har vært initiativtaker til det som i dag er den nasjonale satsingen på Den kulturelle spaserstokken er med på å videreutvikle dette prosjektet nasjonalt og i Norden.

3 Geir Arild Espnes er leder ved Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU og har en doktorgrad i helsepsykologi. Gjennom presentasjon av forskning og praktiske eksempler vil Karin og Geir Arild belyse kulturens bidrag i helsefremmende arbeid. Roy Staven: Har vært tillitsvalgt i interessepolitisk arbeid siden 1985, for tiden leder av Brukergruppen ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering St. Olavs Hospital HF. Tidligere personalrådgiver i Nord Trøndelag fylkeskommune. Ingeborg Laugsand er Helsesjef i Steinkjer kommune, har jobbet med habilitering og rehabilitering i Steinkjer siden1988. Ingeborg og Roy vil samtale om følgende: Hvordan kan en hente motivasjon for å bevare et verdig liv til tross for en alvorlig sykdom/skade, hva kan kommunen bidra med for å hjelpe på dette og hva kan en gjøre hver for seg og i fellesskap? Helge Garåsen: Kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune. Han har bakgrunn som kommuneoverlege, har vært en pionér for samhandling mellom nivåene i mange år. Hans PhD fra 2008 setter fokus på nettopp samhandling. Helge tar for seg Utfordringer og muligheter med samhandling og rehabilitering sett fra kommunehelsetjenesten. Dagfinn Thorsvik: Spesialist i samfunnsmedisin og i fysikalsk medisin og rehabilitering, nå ansatt som overlege ved rehabiliteringsavdelingen ved Sykehuset Levanger, Helse Nord Trøndelag. Har tidligere vært avdelingsoverlege/leder ved rehabiliteringsavdelingen i Levanger og fagsjef i Helse Nord Trøndelag. Deltatt i flere regionale og nasjonale utredninger og planleggingsprosesser, spesielt innen rehabilitering. Dagfinn vil snakke om samme tema som Helge, men sett i lys av spesialisthelsetjenesten.

4 PARALLELLSESJONER Intensiv trening etter hjerneslag: Tor Ivar Gjellesvik: Fysioterapeut. MSc. Ansatt ved Avdeling for ervervet hjerneskade, St. Olavs Hospital. Tor Ivar vil snakke om intervalltrening på tredemølle og styrketrening med høy intensitet for personer med hjerneslag. Roland Stock: Fysioterapeut, MSc. Arbeider ved Avdeling for ervervet hjerneskade ved St. Olavs Hospital. Han vil snakke om intensiv oppgaveorientert trening for slagpasienter etter prinsipper fra Constraint induced movement therapy (CIMT) om erfaringer fra gruppebasert trening for slagrammet arm og ben. Anne Katrine Solberg: Logoped ved Avdeling for ervervet hjerneskade ved St. Olavs Hospital. Hun vil fortelle om erfaringer med intensiv språktrening i gruppe etter prinsipper for Constraint induced speech therapy (CIST). Smerter i bevegelsesapparatet: Fredrik Granviken: Fysioterapeut ved Tverrfaglig rygg, nakke og skulder poliklinikk ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs Hospital vil holde følgende foredrag: Hvordan rehabiliteres skulderpasienter i spesialisthelsetjenesten? er hjemmetrening like bra?" Janne Birgitte Bloch Børke: Spesialfysioterapeut, MSc. Arbeider ved Tverrfaglig rygg, nakke og skulder poliklinikk ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs Hospital. Hennes tema er rehabilitering av ryggpasienter. Magne Rø: Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, overlege ved Tverrfaglig rygg, nakke og skulder poliklinikk ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs Hospital. Hans innlegg har vi kalt: "Gravøl for whiplash"

5 Arbeidsrettet rehabilitering: Sigmund Gismervik: Presenterer forskningsaktiviteten knyttet til prosjekt Hysnes Helsefort. Se omtale av foredragsholder nedenfor. Hanne Tenggren: Jobber som seksjonsleder ved Hysnes Helsefort. Hun vil fortelle om Hysnes sin modell for arbeidsrettet rehabilitering. Hanne har legeerfaring fra allmennpraksis og barne og ungdomspsykiatrien. Gjennom firmaet AktiviTet, utviklet hun et par kollegaer sammen med Tingvoll kommune et arbeidsrettet rehabiliteringskonsept for overvektige, med fokus på samhandling og kompetansebygging i 1.linjen. Kunnskapsbasert kognitiv rehabilitering: Jan Egil Nordvik: Arbeider som psykolog og fagutvikler ved Kognitiv Rehabiliteringsenhet, Sunnaas sykehus. Han avla nylig sin doktorgrad med avhandlingen Cognitive rehabilitation of working memory. Jan Egils foredrag Kunnskapsbasert kognitiv rehabilitering, tar for seg utfordringer i fht oppmerksomhet, neglekt, hukommelse og eksekutive funksjoner. Mestring: Ulrich Schattel: Spesialist indremedisin, og i fysikalskmedisin og rehabilitering. Ulrich har erfaring og udanning innen kognitiv atferdsterapi, og han har gjennomført et profesjonelt treningsprogram i MBSR (mindfulness based stress reduction) ved Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society, University of Massachusetts. De siste årene har han også utviklet interesse for og deltatt på kurs i Acceptance and Commitement Therapy (ACT). Ulrich Schattel vil i samarbeid med Sigmund Gismervik presentere forskning og praktiske øvelser vedrørende mindfulness og ACT som metode i rehabilitering og livsmestring. Sigmund Gismervik: Spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering. Arbeider 50 % ved Tverrfaglig rygg, nakke, skulder poliklinikk og 50 % som stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin med forskningsevaluering av arbeidsrettet rehabilitering på Hysnes helsefort. Han har erfaring og utdanning innen kognitiv atferdsterapi. Sigmund vil presentere forskningsaktiviteten knyttet til prosjekt Hysnes helsefort, og i samarbeid med Ulrich Schattel, snakke om mindfulness og Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som metode i rehabilitering og livsmestring.

Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. Omorganisert omsorg

Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. Omorganisert omsorg Rehabilitering i endring Ta ikke en pille for alt som er ille. Det er andre måter å løse dette på. SITATET fra Peter F. Hjort ble levert av statssekretær Astrid Nøkleby Heiberg på REHAB 2014, som ble arrangert

Detaljer

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig!

Program REHAB - 2014. Rica Nidelven Hotel, Trondheim, 20. 22. januar 2014. tenk smart, bruk kompetansen riktig! Program Programmet er organisert med plenumsesjoner, fagsesjoner og parallellsesjoner. Kongressens sekretariat finner du rett utenfor plenumsalen (plenum-2) Under kongressen benyttes følgende lokaler;

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter

Arbeid og psykisk helse. Jobbmestrende oppfølging. Informasjon om metoder og muligheter Arbeid og psykisk helse Jobbmestrende oppfølging Informasjon om metoder og muligheter Viktig arbeid Hva du gjør sier noe om hvem du er. Å delta i arbeidslivet bidrar for de fleste til økt anerkjennelse

Detaljer

Aktiv hverdag og endring av livsstil

Aktiv hverdag og endring av livsstil Lifestyle Redesign til personer med kognitiv svikt Aktiv hverdag og endring av livsstil Rehabilitering av personer med kognitive problemer etter ervervet hjerneskade har vært mitt arbeidsområde i mange

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Nr. 4, 2013. 23. årgang. Oslo og Akershus = ett storlag Rehabilitering med kransekake Nytt prosjekt. God jul og godt nyttår!

Nr. 4, 2013. 23. årgang. Oslo og Akershus = ett storlag Rehabilitering med kransekake Nytt prosjekt. God jul og godt nyttår! Nr. 4, 2013 23. årgang Oslo og Akershus = ett storlag Rehabilitering med kransekake Nytt prosjekt God jul og godt nyttår! 1 Lederen Kjære leser! Desember er måneden for tilbakeblikk. 2013 ble også et innholdsrikt

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Sunnaas Sykehus HF. Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson

Sunnaas Sykehus HF. Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson Sunnaas Sykehus HF Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig deltakelse på arbeidsmarkedet Annica Johansson 2014 Å TA KONTROLL OVER DAGLIGLIVETS AKTIVITETER: En veiviser til varig

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

1 Folkehelserapport 2010, St. meld. nr. 16 (2002-2003), St. meld. nr. 20 (2006-2007). 8 Ottawacharteret, 2006

1 Folkehelserapport 2010, St. meld. nr. 16 (2002-2003), St. meld. nr. 20 (2006-2007). 8 Ottawacharteret, 2006 Innovasjon i offentlig sektor: Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap. Samarbeidsprosjekt mellom kommunene Steinkjer, Vikna og Malvik, Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK), Nord-Trøndelag

Detaljer

4.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no

4.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no 4.14 Årgang 81 www.fysioterapeuten.no Side 5: Felles nordisk i Sotsji Vil framsnakke fysioterapifaget Subjektive plager ved lymfødem En effektiv behandlingsform? Godt nytt om hofteartrose Bli med på FYSIOTERAPI

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04. Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Vi har ikke tid Hvorfor er det viktig for sykepleiere å ha kunnskap om forflytning? SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.11

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10

Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor. Bli en aktiv del av behandlingen. Parkinsonforskning i Norge. side 12. side 24. side 10 Norges Parkinsonforbund parkinson posten nr 2/2011 - årgang 27 Motgift: Aktivitet, utfordringer og humor side 12 Bli en aktiv del av behandlingen side 24 Parkinsonforskning i Norge side 10 innhold Norges

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen?

Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen? Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen? Bruker har ofte vansker med å sette mål for rehabiliteringen og jobber ofte etter terapeutens og helsetjenestens målsetting.

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring

Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring Ergoterapi har som mål å fremme aktivitet og deltakelse for alle (Borg, Runge, Tjørnov, Brandt & Madsen, 2007; Christiansen

Detaljer

Diabetesforskningskonferanse

Diabetesforskningskonferanse Diabetesforskningskonferanse Clarion Hotel Oslo Airport 15.-16. november 2012 For diabetesforskere og helsepersonell www.diabetes.no Velkommen til Diabetesforskningskonferanse! Diabetes er en av vår tids

Detaljer