ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013. beredt. -vi bidrar til at andre lykkes. Vi bidrar til at andre lykkes"

Transkript

1 ATTFØRINGSRAPPORT H O R D A L A N D 2013 beredt -vi bidrar til at andre lykkes Vi bidrar til at andre lykkes

2 BEREDT KOMPETANSE - HORDALAND beredt Dette er Beredt Beredt er en av Hordalands ledende attføringsbedrifter Virksomheten er i dag todelt med en divisjon for kompetanseutvikling og en divisjon for servicetjenester. Divisjonene utfyller hverandre og gir deltakere og kunder mulighet for både teoretisk kompetansebygging og praktisk arbeidserfaring. Beredt Kompetanse arbeider med attføring og kompetansebygging på en rekke områder. Beredt AS gir deltakerne mulighet for arbeidspraksis i egne virksomheter og i samarbeid med eksterne virksomheter. Beredt As driver en rekke kantiner for lokale bedrifter og for det offentlige. Vi tilbyr også arbeidspraksis innen drift, bilverksted,møbelverksted og sykehjem. Beredt AS ble etablert i 1969 som en avdeling av Statens Attføringsinstitutt. Virksomhetens navn var den gang Storetveit Servicesenter og var et bilverksted med bensinstasjon. Selskapet ble registrert som eget aksjeselskap i 1989 med staten som eier. Etter hvert overtok Hordaland Fylkeskommune aksjene. Selskapet endret navn til Beredt i 2004 og utvidet virksomhetsområdet. I 2005 flyttet virksomheten inn i egne, 2500 m2 store lokaler på Apeltun. Det huser i dag er selskapets hovedkontor med lokaler for undervisning, selskaper, kurs og konferanser, samt storkjøkken, cateringvirksomhet, transport og vaktmestertjenester, avdelinger for møbel og interiør. Coop Extra er leietaker i Beredts bygg. I 2009 kjøpte Beredt AS KI Kompetanse AS med avdelinger i Oslo og Trondheim. Dermed fikk virksomheten et enda bredere tilbud både innen attføring og mot næringslivet. Beredts tilbud spenner derfor over de fleste grunner til fravær fra arbeidslivet, fra korttidsykemeldte til uføretrygde, samt coaching og kursing for å styrke arbeidsprestasjonene. Beredt driver også en rekke kantiner rundt om i bedrifter og institusjoner, samt opplæringsvirksomhet ved Skjoldtunet Sykehjem. Bilverkstedet på Storetvedt driver vi fremdeles. VISJON Beredt skal være en av de viktigste aktørene innen attføring i Hordaland fylke. FORMÅL Tilføre kompetanse som hjelper folk til å komme ut i arbeid eller beholde sitt arbeid. VERDIER Verdighet Kompetanse Fleksibilitet Glød MERKELØFTE Vi skal bidra til at andre lykkes Beredt har fokus på å hjelpe mennesker med å lykkes. 02

3 BEREDT KOMPETANSE HORDALAND beredt KOMPE TANSE fagutvikling ved beredt Flere ansatte har deltatt på Attføringsfaglige kurs, konferanser og seminarer av kortere varighet i løpet av 2013 Medarbeidere har deltatt på kurs innen fagfeltene bil og kjøkken/ kantine. Vi har også deltatt på flere kurs i regi av Nav Arbeidslivsenter med fokus på HMS og IA-avtalen. Fem medarbeidere er i løpet av året blitt sertifisert for bruk av kartleggingsverktøyet VIP-24. En rådgiver startet på Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) høstsemesteret 2012 og fullførte dette studiet våren En av medarbeiderene gjennomførte kurset equass Assurence for ledere og en fullførte sin utdannelse innen NLP Master Practitioner Coaching. Permisjon er gitt i forbindelse med undervisning og praktisk terning. Tildelt ramme 2013: Tildelt ramme Utbetalt refusjon Avklaring : 2,7 mill - 2,3 mill APS : 7,0 mill - 6,0 mill Skjoldtunet : 0,8 mill - 0,8 mill AB : 0,6 mill - 0,6 mill KIA : 5,9 mill - 4,5 mill TIA : 2,1 mill - 2,0 mill Totalt 19,1 mill 16,2 mill Tverretatlig Samarbeid For skoleåret 2012/2013 var det inngått avtale med HFK om arbeidspraksis for elever ved videregående skoler i Hordaland, og det er også skrevet ny avtale for skoleåret 2013/2014 Beredt er godkjent lærebedrift innen fagene kokk, institusjonskokk og bilmekaniker lette kjøretøy. Fagansvarlige samarbeider med HFK opplæringsavdelingen for oppfølging av lærlinger og lærekandidater. En av våre kokker har øremerket deler av sin stilling til oppfølging av lærlinger og lærekandidater. Godkjente plasser 2013 Beredt har tilsammen 106 tiltaksplasser, og disse er fordelt slik: 20 plasser til avklaring 41 plasser til arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 05 plasser til APS Skjoldtunet Innsøkningen til Avklaring var lav i begynnelsen av året, men ble mer stabil etterhvert og de siste mnd lå vi jevnt over rammen.vi strevde med å fylle listene våre og særlig var dette utfordrende i en periode i høst. I APS var det motsatt. Innsøkningen til ABhar jevnt over hatt ledige plasser.to deltakere flyttet i løpet av året. Totalt sett har deltagelsen vært høyere enn det utbetalt refusjon skulle tilsi. Dette vil bli tatt opp i dialogen med NAV Hordaland. 12 plasser til arbeid med bistand (AB) 19 plasser til kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift (KIA) 09 plasser til tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA) 03

4 ATTFØRINGSRAPPORT Beredt Gruppen ble grunnlagt i 1969 presentasjon av tilbudet i beredt Yrkesveiledning og kompetanse innen attføring Det meste av attføringsarbeidet i Beredt er lagt på avdelingsnivå og det er her man daglig ser og opplever den enkelte deltaker. Det er daglige samtaler mellom rådgivere og arbeidsledere, samt møter og samtaler med de respektive avdelinger. Gjennom systematisk avklaring, interessetesting og arbeidstrening skal arbeidstakerne bli motivert og kvalifisert til jobbsøking og bevisstgjort i sin egen attføringsprosess. Rådgiverne på Beredt har sertifisert seg for flere typer av kartleggingsverktøy og tester som kan benyttes. Vi nevner her VIP-24, Rådgiveren, WIE-testen, SCI-A, Solberg interessetest, Livshjulet og Jobpics. Vi har i løpet av 2013 gjennomført langt flere systematiske kartlegginger enn tidligere. Vi ser et økende behov for dette og vi har derfor gjennomført kurs og sertifisering av de fleste rådgiverne i programmet VIP-24 i løpet av Vi har gjennomført flere interne «jobbklubber» hvor deltakere som er aktuelle for det ordinære arbeidsmarked jobber aktivt både med egen CV og jobbsøking. Fokus er formidling til ordinært arbeid. Brukermedvirkning Brukerundersøkelsen 2013 ble gjennomført fra 1. til 10. oktober og alle deltakere som var på jobb i denne perioden fikk anledning til å delta. Skjema ble delt ut og skulle besvares anonymt. Deltakere i 04 ekstern praksis og deltakerne tiltaket AB fikk utlevert frankert konvolutt og returnerte sitt svar i posten. Vi mottok i alt 67 svar og mange hadde i tillegg til avkrysningene gitt gode og utfyllende kommentarer. Svarene ble sortert avdelingsvis for å gi oss mulighet til å iverksette riktige tiltak på riktig sted. Selv om vi har lagt listen relativt høyt og sagt at kun kryss i de tre øverste rutene betraktes som «fornøyd», får vi en score på over 63% på «mottatte tjenester» og 67% på «arbeidsmiljøet». Over 60% av deltakerne er fornøyd med den økte livskvaliteten Beredt har tilført dem. Dette er solide plattformer for alt vårt videre attføringsarbeid. Det er veldig mye positivt å bygge videre på, men også mye å ta fatt i. Noe har vi allerede gjort, og arbeidet med å optimalisere attføringstilbudet på Beredt fortsetter i 2014 Vi er helt avhengig av tilbakemeldinger på det vi gjør for å bli bedre, og det viktigste hjelpemiddelet er samtaler underveis og den årlige evalueringen fra deltakerne. Nettverk Beredt er tilknyttet NHO gjennom organisasjonen Attføringsbedriftene. Vi har vært med fra oppstarten av prosjektet Ringer i Vannet som startet opp i regi av NHO i Prosjektet beskrives på denne måten av NHO selv: Trygg rekruttering til samfunnsbevisste bedrifter. Beredt har opparbeidet seg et godt samarbeid med mange arbeidsgivere som vi i utstrakt grad bruker i vårt attføringsarbeid.

5 BERE DT KOMPETANSE - HORDALAND Våre avdelinger Kjøkken og Catering Mulighetene for gode interne praksisplasser innenfor cateringvirksomheten er veldig bra på Beredt. Beredt er fortsatt ett av Bergens største catering-firma og vi har ved årets utgang 11 kantiner med muligheter for god og variert opplæring både innen salg/service og matsikkerhet/hygiene. De fleste deltakerne starter sin praksis ved vårt hovedkjøkken og får tilbudet om praksis i kantiner når den grunnleggende opplæringen er gitt. Hovedkjøkkenet på Apeltun er den største enheten innen vår cateringvirksomhet og det er her det aller meste av varmmatproduksjonen foregår. Kjøkkenet er godkjent som opplæringskjøkken innen kokkefaget. Vi har avtale om samarbeid med en ekstern restaurant i Bergen sentrum for bedre trening i den delen av opplæringen som omhandler «à la carte». Seks personer på kjøkkenet har kontrakt som lærling/lærekandidat. To deltakere bestod kompetanseprøven i Kantiner Kantinene vi driver er lokalisert både i Bergen sentrum og ute i flere av bydelene. Dette gir gode muligheter til å nå deltakere som av ulike årsaker ikke takler en lang og slitsom reisevei. Flere av kantinene har relativt stort produksjonskjøkken, mens andre får det meste tilkjørt fra Apeltun. Kundegruppen er svært sammensatt, så deltakerene har muligheter til en variert praksis i ulike kantiner. Vi tilstreber en praksis som ligger nært opp til ordinært arbeidsliv, der kantinemedarbeiderne ofte må takle en arbeidssituasjon uten fast tilhørighet i kun én kantine. Når deltakerne har opparbeidet seg trygghet og noe selvstendighet i arbeidet i en kantine, får de alltid tilbud om å endre praksissted. Pr driver vi disse kantinene: Avdelinger i Beredt pr Kjøkken og Catering Kantiner Beredt Automester Beredtbygget på Apeltun Kontor, resepsjon & sentralbord Kurs- og konferanseavdeling Selskapsavdeling Møbelavdelingen Interiøravdelingen Transportavdelingen Vaskeri Skjoldtunet Sykehjem Allehelgensgate Askøy Videregående Skole Christian Michelsens Institutt Kalfaret, UiB Løvåsen sykehjem, Fyllingsdalen Statens Hus Transmark Subsea Motorhallen, Solheimsviken Olav Kyrresgt.22 Utrustningsbygget, Solheimsviken Aanderaa, Skjold 05

6 ATTFØRINGSRAPPORT deltagere har opplæringskontrakt 7 deltakere hadde kontrakt med Beredt som lærling/lærekandidat ved Beredt Automester i 2012 BEREDT AUTOMESTER Beredt Automester er det andre store tilbudet om intern praksis ved Beredt. Bilverkstedet ligger på Storetveit og fremstår som et moderne bilverksted som tilbyr service og reparasjon på alle typer biler. Verkstedet er godkjent opplæringsbedrift i faget bilmekaniker lette kjøretøy, og åtte deltakere hadde kontrakt som lærling/lærekandidat i Verkstedet tilbyr i tillegg understellsbehandling og bilpleie. Vi har egen dekkhall som er godt utstyrt for arbeid med hjul og dekk. BEREDTBYGGET på Apeltun. Beredtbygget på Apeltun rommer mer enn hovedkjøkken og administrasjon. Rådgiverne har kontor her og de fleste oppstarts- og oppfølgingssamtaler for deltakere som skal starte i tiltak blir gjennomført her. Rådgiverne har også møter med arbeidslederne fra de ulike avdelinger. Arbeidslederne på Beredt deltar aktivt i oppfølgingen av hver enkelt deltaker. Vi har i løpet av 2013 gitt tilbud til flere deltakere om en systematisk kartlegging av interesseområder. På Apeltun tilbyr vi en variert praksis innenfor flere arbeidsområder. KONTOR, RESEPSJON og SENTRALBORD Vi har jevnlig en deltaker i APS eller KIA som deltar i betjeningen av vårt sentralbord og får opplæring i bestillinger til catering, føring av postjournal, arkivering etc. En annen viktig del av dette arbeidet er å ta imot alle som kommer hit; noen på kurs til vår kurs/ konferanseavdeling, andre for å se på muligheten for leie av våre lokaler. KURS, KONFERANSE OG SELSKAPSAVDELING Det er stadig arrangementer i regi av Beredt, og våre deltakere får mulighet til å være med på alle typer gjøremål i forbindelse med dette; alt fra plassering av bord/stoler til dekking av festbord. Flere av kantinene vi driver benyttes også til selskaper og ulike arrangementer. Denne avdelingen ledes av en fagutdannet servitør og vi hadde også i 2013 en deltaker i APS som hadde tilbud om noe praksis her. MØBELAVDELING Møbelavdelingen er plassert i underetasjen og ledes av en fagutdannet møbeltapetserer. De daglige gjøremål består i all hovedsak av omtrekking av møbler for eksterne kunder. Vi har ingen krav til kvalifikasjoner før innsøkning, men krav til produksjon og kvalitet i arbeidet.opplæringen spenner fra mer fysisk krevende restaurering til fokus på detaljer og nøyaktighet i sluttarbeidet for møbeltapetseringen. SKJOLDTUNET SYKEHJEM Skjoldtunet Sykehjem er en glimrende praksisplass for deltakere som har tenkt seg inn i pleie- og omsorgsyrket. Beredt finansierer en fagutdannet hjelpepleier som er ansatt og stasjonert på institusjonen. Hun følger opp deltakerne vi har i praksis og deltar også i Attføringsmøter. I 2013 har vi i tillegg til omsorgspraksis hatt deltakere i praksis både med vaktmesteroppgaver og i kantinen på Skjoldtunet. 06

7 beredt kompetanse - hordaland beredt INTERIØRAVDELINGEN Interiøravdelingen er annerledeslandet på Beredt. Her er tempoet rolig og støynivået lavt, ulikt de andre avdelingene våre. Deltakerne har stort utbytte av å være i aktivitet her, og mange får vist sine kreative evner både med symaskin og tradisjonelt håndarbeid. Her er det muligheter for å prøve ut egne ideer og det er lite standard produksjon. Tid og arbeidsoppgaver kan avtales ut fra den enkeltes behov for utprøving. TRANSPORTAVDELINGEN Transportavdelingen har ansvar for all transport av maten som produseres på vårt hovedkjøkken, både til kantinene vi driver, og til private kunder. Drift av eiendom og bygningsmasse er også en del av arbeidsoppgavene der. Deltakerne får dermed et innblikk i det som gjerne benevnes som typiske vaktmesteroppgaver. Brøyting, kosting og spyling, bosstømming, skifting av lyspærer, klargjøre lokaler for utleie etc. Både sjåfører og sidemenn på bilene våre har gode muligheter til å bli kjent med gate- og veinettet i Bergen, i tillegg til kundebehandling og service. Bilene er utstyrt med elektronisk kjørebok og sporingssystem. Vi har avtale med Bergen kommune om transport av all mat fra deres produksjonskjøkken ut til diverse institusjoner 365 dager i året. VASKERI Vaskeriet vårt er egentlig til internt bruk, men vi har hatt avtale med en bedrift om vask av tøy i forbindelse med deres sikkerhetskurs. Vi har ikke rulle/presse, men deltakerne får en god opplæring i sortering av tøy og bruk av vaskemaskin og tørketrommel. Eksterne praksisplasser Eksterne praksisplasser har vi tilgang til innenfor flere bransjer og disse benyttes for deltakerne i AB tiltaket. Tidvis har en deltaker som er søkt inn i avklaringstiltaket fått tilbud om praksis i COOP Extra dagligvarer, som er leietaker i Beredtbygget på Apeltun. 07

8 beredt kompetanse - hordaland beredt KOMPE TANSE Avklaring Bestilling og innsøking fra NAV lokal, ligger til grunn for utprøving og avklaring av deltakerne. Inntak til Beredt i løpet av året har i all hovedsak vært basert på individuell oppstart, men vi hadde i tillegg et kurs med felles oppstart og gruppeopplæring sommeren Innsøkningen er fra Bergen og en del nabokommuner. Innsøkningen fordeler seg slik: 8-12 ukers kartlegging og arbeidsutprøving. 18% NAV ÅRSTAD 9% NAV FYLLINGSDALEN 11,5% NAV BERGENHUS 1% NAV ASKØY 0,5% NAV OSTERØY 12% NAV YTREBYGDA 3% NAV ÅSANE INNSØKNING AV DELTAKERE FRA NAV I 2012 Innsøkningen er fra Bergen og en del nabokommuner 17% NAV FANA 14% NAV OS 0,5%NAV ARNA 1,5% NAV FJELL 12% NAV LAKSEVÅG 08

9 ATTFØRINGSRAPPORT 2013 Beredt er 100% eid av Hordaland Fylkeskommune Sluttårsaker Overført til APS, direkte eller med kort ventetid 38 / 31% Avsluttet til videre utredning/formidling gjennom NAV 17 / 14% Avsluttet pga helseproblematikk 27 / 22% 128 personer startet i Avklaring i 2013 og120 personer ble avsuttet i tiltaket. Overført til ingen aktive løsninger 11 9% Overført til utdanning/kurs 03 / 2% Til ordinært arbeid 04 / 3% Til annet 19 / 16% Overført til AB 01 0,8% / / 31% Overført APS 9% 2% Til utdanning /kurs Til ingen aktive løsninger 14% Videre utredning/ formidling av NAV SLUTT- ÅRSAKER AVKLARING I % Til ordinært arbeid 16% Til annet 22% Helseproblematikk 09

10 BEREDT KOMPETANS E - HORDALAND APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet Vi har prøvd å tilstrebe direkte overgang fra Avklaring til APS der dette var aktuelt. Pause i tiltaket oppleves av mange som både frustrerende og energitappende. Når de endelig er i gang igjen og motivasjonen er stigende, bør de slippe å komme på en ny venteliste. Pr hadde 34 deltakeretilbud om APS plass ved Beredt. 33 av disse var i intern praksis. En deltaker var i ekstern praksis pga utprøving av mulighet for læreplass i hjemkommunen. Dette lykkes. Annet Beredt har i 2013 fått tildelt 41 faste APS plasser. I tillegg har vi 5 APS plasser på Skjoldtunet Sykehjem. Som nevnt tidligere i rapporten har innsøkningen til APS vært noe variabel. Vi har hatt venteliste på noen måneder på bilverkstedet vårt, Beredt Automester, og på Skjoldtunet. Formidlet til arbeid Fått tilbud om annet tiltak Sykdom 68 deltakere startet i APS i 2013 og 68 deltakere er avsluttet Arbeid med bistand (AB) 14 personer ble avsluttet i tiltaket og sluttårsak fordeles på følgende måte: Formidlet til lønnet arbeid 6 Flyttet Til andre aktive tiltak Sluttet av helsemessige årsaker/for videre utredning. 4 En av disse hadde fullført og bestått opplæring i Norges Taxi før han ble syk Sluttet av helsemessige årsaker 2 2 Formidlet til lønnet arbeid Beredt får finansiert 1 tilretteleggerstilling i AB, og vi har utplassert deltakere i diverse typer virksomheter 13 personer startet i tiltaket i løpet av Til andre aktive tiltak 14 personer ble avsluttet i tiltaket 10 Flyttet

11 ATTFØRINGSRAPPORT 2013 Tilrettelagt arbeid i AMB (TIA): Beredt har 9 TIA-plasser. Antall deltakere i TIA pr var 10 - fordelt på 9 årsverk. En person begynte i 50% stilling i 2013 Kvalifisering i AMB (KIA) BEREDT HAR 19 KIA-PLASSER Kvalifisering skal evalueres systematisk. Rådgivere, arbeidsledere og deltaker deltar alle i denne evalueringen. Arbeidstakere mottar lønn fra Beredt etter tariff og får en arbeidskontarkt som i utgangspunketet kan vare inntl 2 år fra tiltredelse. Formålet med KIA er å tilføre arbeidstaker den kompetanse som er nødvendig for å kunne bli formidlet til det ordinære arbeidsmarked. Deltakere som har opplæringskontrakt med Beredt har i de fleste tilfeller et opplegg som går over 4 år. Dette betyr at gjennomsnittstiden i tiltaket er lang. Pr var 17 personer ansatt i KIA, og 15 av disse hadde opplæringskontrakt med Beredt. Annet Formidlet til lønnet arbeid 6 deltakere begynte i KIA i løpet av deltakere sluttet i løpet av året. 3 deltakere ble formidlet til ordinært arbeid 1 deltaker ble avsluttet av helsemessige årsaker 1 deltaker ble avsluttet med sluttårsak annet, ingen aktive løsninger. Avsluttet av helsemessige årsaker 11

12 beredt - b i d r a r ti l at an d r e ly k k e s B beredt as Nedre Nøttveit 12, 5238 Rådal Tlf KONTAKTPERSONER: Daglig leder Trygve Botnevik Mob Attføringsleder Astrid Heggernes Mob

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeidsog opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND Rapporten omhandler drift og økonomi for regnskapsåret 2012. Regnskap oversendes etter godkjenning

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE

Brekstad. Bjugn ØRLAND KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Brekstad ØRLAND KOMMUNE Bjugn BJUGN KOMMUNE INNHOLD OM BEDRIFTEN... 3 Eierforhold og Styret... 3 Etikk... 3 Kvalitet... 4 Organisering... 4 Personalet... 6 Kompetansehevende tiltak gjennomført i bedriften....

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet.

Bilag avisa Sør-Trøndelag. Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet. Bilag avisa Sør-Trøndelag Mange nye muligheter Svanem AS skal bidra til kompetanseheving, utvikling og livskvalitet. Ansatte i Svanem AS: Odd Jarle Svanem, daglig leder, bedriftspedagog, økonomi og møbelsnekker.

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet

Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet Erfaringsrapport fra samarbeidsprojekt om språk - og arbeidspraksisplasser for nyankomne flyktninger Det er lov å prøve segogså i arbeidslivet Et samarbeidsprosjekt mellom HSH, NHO og KS Sammendrag Prosjektet

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 TJENESTELEVERANSE

ÅRSRAPPORT 2013 TJENESTELEVERANSE Tongane, 5590 Etne ÅRSRAPPORT 2013 TJENESTELEVERANSE ORGANISERING AV ØYANE ASVO AS: Selskapet er f.o.m. 2013 eigd 50% av Etne Kommune og 50% av Vindafjord Kommune. Ordførerne Sigve Sørheim og Ole Johan

Detaljer