SEILBÅTSDREV MODELL: SD20, SD50/SD50-4T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEILBÅTSDREV MODELL: SD20, SD50/SD50-4T"

Transkript

1 SD-Series SEILÅTSDREV MODELL: SD20, SD50/SD50-4T DRIFTSHÅDOK Gjelder for motormodellene: 1GM10C, 2YM15, 3YM20, 3YM30, 3JH4E, 4JH4E 4JH3-TCE Med enerett. Uten skriftlig tillatelse fra YMR CO., LTD er det ulovlig å gjengi eller kopiere denne håndboken helt eller delvis. Copyright 2004 Yanmar CO., LTD

2 Forord Elektriske koplingsskjemaer Råd om sikkerhet Forsiktighetsregler Spesifikasjoner Valg av smøreolje Valg av smøreolje Type smøreolje Smøreoljens viskositet Starte det nye seilbåtsdrevet for første gang Fylle smøreolje SD20 og SD50/ SD50-4T Kontroll av instrumentpanelets alarmsystem: Kontroll av fjernbetjeningsenheten SD SD50/SD50-4T Montering av fast propell (2 blad) nbefalt propellstørrelse (maks.) Funksjonsmåte Kjølevann i motor SD SD50/SD50-4T Regelmessig kontroll og vedlikehold Smøreoljesystem SD SD50/SD50-4T Hvordan fylle olje på og tappe olje av seilbåtsdrevet; SD50/-4T år båten er på vannet år båten er på land Korrosjonshemmende sink SD20 & SD50/ SD50-4T Gummimembraner () og () (SD20 & SD50/-4T) år båtskroget er satt opp på blokker, må følgende liste gjennomgås: 31

3 Forord Denne installasjons- og driftshåndboken beskriver seilbåtsdrevene for modell SD20, SD50, SD50-4T. For betjening og drift av motoren vises det til de respektive driftshåndbøkene for motormodellene 1GM10C, 2YM15, 3YM20, 3YM30, 3JH4E, 4JH4E og 4JH3-TCE. Instruksene for skipsgiret er likevel ikke nødvendige, da de er tatt med Motorer og seilbåtsdrev fås i følgende kombinasjoner: Motor, modell 1GM10C Seilbåtsdrev, modell SD20 2YM15 3YM20, 3YM30 3JH4E SD50 4JH4E 4JH3-TCE SD50-4T 3

4 1. Råd om sikkerhet 1. Råd om sikkerhet 1.1 Forsiktighetsregler FRE atteri Det er ikke tillatt å røyke i nærheten av batteriet, og gnister må aldri komme nær det, da det kan avgi eksplosiv hydrogengass. Oppbevar batteriet på et godt ventilert sted. FRE DVRSEL DVRSEL Drivstoff ruk bare dieselolje. ruk aldri andre typer drivstoff, som bensin, parafin osv, fordi det kan føre til brann. Feil drivstoff kan også skade innsprøytingspumpen og innsprøytingsdysen på grunn av feilaktig smøring. Kontroller nøye at du har valgt korrekt dieseltype før du fyller drivstofftanken. ruk ikke startvæsker eller -spray. ruken av disse kan føre til eksplosjon, alvorlig personskade og skade på motoren. rannsikring Pass på å stoppe motoren, og kontroller at det ikke er åpen ild i nærheten før du fyller drivstoff. Dersom du søler drivstoff, må du tørke opp alt søl omhyggelig og kaste tørkematerialet på forsvarlig sted. Vask hendene grundig med såpe og vann. Oppbevar aldri olje eller annet brennbart materiale i rommet. Installer et brannslokkingsapparat i nærheten av rommet, og sett deg inn i bruken av det. Eksos Eksos inneholder giftig karbonmonoksid som ikke bør innåndes. Sørg for å installere ventilasjonsåpninger eller ventiler i rommet, og for at det er god ventilasjon når motoren er i gang. DVRSEL evegelige deler Unngå å røre ved eller la klærne dine henge seg fast i bevegelige deler av motoren, slik som fremre drivaksel, kilerem eller propellaksel, når motoren er i gang. Du kan bli skadet. Sett aldri motoren i gang uten at dekslene på de bevegelige delene er på plass. 4

5 1. Råd om sikkerhet PSS PÅ rannskader Hele motoren er svært varm når den er i gang og like etter at den er stoppet. Eksosmanifolden, eksosrøret og høytrykksrørene for drivstoff blir svært varme. Du må ikke komme borti disse delene med kroppen eller med klærne. DVRSEL lkohol Du må ikke betjene motoren dersom du er påvirket av alkohol. Du må ikke betjene motoren dersom du er syk eller føler deg dårlig. FRE DVRSEL atterivæske atterivæsken er fortynnet svovelsyre. Du kan bli blind hvis du får den i øynene, eller gi brannsår på huden. Ikke la væsken komme i kontakt med kroppen din. Dersom du får den på huden, må den vaskes av omgående med store mengder vann, og du må ta kontakt med lege for behandling. rann på grunn av elektrisk kortslutning Slå alltid av startbryteren før du kontrollerer det elektriske anlegget. Dersom du unnlater å gjøre det, kan det føre til kortslutning og brann. DVRSEL Stopp motoren før den vedlikeholdes. Slå startbryteren av. Dersom du må kontrollere mens motoren er i gang, må du aldri berøre bevegelige deler. Hold kroppen og klærne dine i god avstand fra alle bevegelige deler. PSS PÅ Skålding Dersom du suger opp olje fra motoren mens den fremdeles er varm, må du passe på at du ikke får oljesprut på deg. Vent til temperaturen er falt før du suger opp kjølevann fra motoren. La det ikke sprute på deg. 5

6 1. Råd om sikkerhet FRE FRE Ikke tillatte endringer. Du må aldri kople fra begrensningsregulatorene, slik som turtallsbegrenseren, drivstoffbegrenseren osv. Endringer vil svekke sikkerheten og ytelsen til produktet, og forkorte dets levetid. Vær også oppmerksom på at eventuelle problemer som skyldes endringer ikke dekkes av vår garanti. Forsiktighetsregler ved avfallsbehandling. Kast aldri spillolje eller andre væsker ute i naturen; f.eks. i kloakken, i en elv eller i sjøen. ehandle avfall på en sikker måte, og følg gjeldende lover og forskrifter. Lever spillolje til gjenvinning. 6

7 2. Spesifikasjoner 2. Spesifikasjoner Modell SD20 SD50 SD50-4T Reduksjonsgirsystem Synkrongir med klokopling Konuskopling Rotasjonsretning Inngående aksel Propellaksel Mot urviseren, sett fra akterstavnen Mot urviseren, sett fra akterstavnen Mot eller med urviseren, sett fra akterstavnen Utvekslingsforhold Forover 2,64 2,32 kterover 2,64 2,32 Propellhastighet (min-1) Smøresystem Oljebadtype Smøreoljekapasitet Standardenhet Langtrekkende enhet 2,2 L 2,2 L 2,5 L 2,35 L (linje 58), 2,45 L (linje 100) Tørrvekt 30 Kg 39 kg 41 kg Fjernbetjeningsenhet etjeningshåndtak Kabel Relevant motormodell (Effekt v/drivstoffstopp ved veivaksel) 1GM10C (6,7kW/3600 min-1) 2YM15 (10,3kW/3600 min-1) 3YM20 (16,2kW/3600 min-1) 3YM30 (22,1kW/3600 min-1) Enarmet betjeningsspak "MORSE" 33C (tilsvarende) 3JH4E (29,4 kw/3000 min-1) 4JH4E (40,5 kw/3000 min-1) Merk: Det må brukes en propell med gummiforing til alle seilbåtsdrev i SD-serien. 4JH3-TCE (55,2kW/3800min-1) 7

8 3. Valg av smøreolje 3. Valg av smøreolje 3.1 Valg av smøreolje Valget av smøreolje er svært viktig for et seilbåtsdrev. Dersom det benyttes en uegnet smøreolje, eller dersom du unnlater å skifte olje, kan det føre til skader og kortere levetid for seilbåtsdrevet. Smøreoljen som velges, må være én av følgende typer: 3.2 Type smøreolje Motorserier GM, YM JH3, JH4 Motor, modell 1GM10C 2YM15 3YM20 3YM30 3JH4E 4JH4E 4JH3-TCE Seilbåtsdrev, modell SD20 SD50 SD50 SD50-4T Smøreolje for seilbåtsdrevet PI CC eller høyere og SE 10W30 PI GL4 eller GL5 og SE 80W90 eller 90 PI GL4 eller GL5 og SE 80W90 eller 90 eller Quicksilver High Performance Gear Lube Quicksilver High Performance Gear Lube ruk bare olje av kvaliteten GL-4 eller GL-5 etter PI-klassifiseringen, og SEverdi 90 eller 80W90 (unntatt for modell SD20 x 1GM10C & SD50/-4T) For SD20 (bortsett fra i kombinasjon med 1GM10C) og SD50/-4T ruk bare olje av kvaliteten cc eller høyere etter PI-klassifiseringen, og SE-verdi 10W30 (gjelder modell: SD20 x 1GM10C) Leverandør Varenavn PI-klassifisering SE-verdi SHELL Shell Spilax oil EP 90 GL-4 90 SHELL Shell Spilax oil HD 90 GL-5 90 CLTEX Multipurpose thuban EP GL-4/GL MOIL Mobilub HD 80W-90 GL-5 80W-90 ESSO Esso gear oil GP 90 GL-4 90 ESSO Esso gear oil GX 90 GL-5 90 ruk smøreoljen Quicksilver High Performance Gear Lube til SD50/-4T. Den er å få i alle MerCruiser-, Mercury-, Mariner- og Force-utsalg som en del av deres Quicksilver-utvalg. 8

9 3. Valg av smøreolje Denne giroljen med høy ytelse fås i følgende pakninger: Volum Delenummer Emballasje 300 ml Q1 24 tuber 1 L Q1 12 plastflasker 10 L Q1 2 kanner 60,5 L Q1 enkelt fat 208 L Q1 enkelt fat 3.3 Smøreoljens viskositet Smøreoljens viskositet påvirker i stor grad ytelsen til seilbåtsdrevet. 9

10 4. Starte det nye seilbåtsdrevet for første gang 4. Starte det nye seilbåtsdrevet for første gang 4.1 Fylle smøreolje SD20 og SD50/ SD50-4T (1) Ta ut peilepinnen (gul hette) og ha i godkjent smøreolje. (2) Kontroller mengden smøreolje ved å skyve inn peilepinnen så langt den går. Peilepinnen skal ikke skrus inn. (Se figuren nedenfor). Oljenivået skal nå opp til det øverste merket på peilepinnen. PSS PÅ Ettersom seilbåtsdrevets konstruksjon gjør at det tar omtrent 10 minutter å fylle det opp med smøreolje, må du kontrollere den påfylte oljemengden på nytt ved å sette inn peilepinnen 15 minutter etter at den angitte oljemengden er fylt på. C D E Seilbåtsdrev, modell: SD20 & SD50/-4T Smøreoljekapasitet: Seilbåtsdrev, modell SD20 Standardenhet 2,2 L 2,2 L SD50/-4T Langtrekkende enhet 2,5 L 2,35 L (linje 58) 2,45 L (linje 100) PSS PÅ Smøreoljekapasiteten på standardutgaven er ulik den på utgaven med lengre rekkevidde. Kontroller kapasiteten ved å lese av oljekapasiteten på navneskiltet. E C D F F Peilepinne Øverste merke C ederste merke SD20 D Oljenivå E Påfyllingspunkt for olje F Merkeplate for oljekapasitet SD50/SD50-4T E 10

11 4. Starte det nye seilbåtsdrevet for første gang 4.2 Kontroll av instrumentpanelets alarmsystem: Slå på startbryteren. Sett nøkkelen i O -stilling og kontroller lampene på panelet (med motoren av). (-type) 1 (-Type) OFF O Gummitetning (seilbåtsdrev) 4 Lavt oljetrykk 7 Trykknapp 2 Kjølevannstemp. 5 økkelbryter 8 Turteller 3 Lading 6 Lydalarm 9 Kontrollbryter (1) Varsellampen for smøreolje skal lyse. (2) Varsellampen for kjølevannstemperatur skal ikke lyse (for panel av liten type: kun -type). For panel av stor type (-type), sett kontrollbryteren på O for å se om varsellampen for kjølevannstemperatur slår seg på. (3) Varsellampen for lading skal lyse. (4) Lampen for gummitetningen skal ikke lyse. (5) Lydalarmen skal slå seg på. DVRSEL Varsellampen for gummitetningen varsler om at båten tar inn sjøvann. Den vanntette konstruksjonen til seilbåtsdrevet er av dobbel type. Selv om gummimembranen () er skadet og det trenger inn sjøvann, hindrer gummimembranen () at det kommer innenbords. Gummitetningsbryteren mellom gummimembranene () og () setter i gang lydalarmen og slår på gummitetningslampen på instrumentpanelet. Dersom dette skjer, må motoren stoppes, og du må seile til nærmeste havn for reparasjon. PSS PÅ lle de ovennevnte alarmene vil være på helt til du trykker på startknappen eller vrir nøkkelen i av-stilling. C F D E E PÅ (Gummitetningslampe) Lydalarm C Gummitetningsbryter D Membran () E Membran () F Sjøvann 11

12 4. Starte det nye seilbåtsdrevet for første gang 4.3 Kontroll av fjernbetjeningsenheten SD20 Mens du kjører sakte på startmotoren, flytter du håndtaket på fjernbetjeningsenheten (enarmet betjeningsspak) raskt mellom Fri - Forover - Fri -kterover. Dersom du veksler for langsomt, vil spissen på koplingskloen slites ettersom den hamres, og derved vil koplingen etter hvert ikke C ta lenger. Kontroller også at betjeningsarmen på seilbåtsdrevet beveger seg uten hindringer mot Forover, kterover og Stopp. Siden det er brukt en klokopling på seilbåtsdrevet SD20, vil ikke koplingen ta før betjeningsarmen føres til stoppstillingen. L M D E O P Q R F G H I J K D S T U Old type : Serial o for SD10 ew type : Serial o and after for SD20 y type: Serienr og eller for SD20 Gammel type: Serienr for SD10 etjeningshåndtak L Forover-stopper kterover M Fristilling C Fri kterover-stopper D Forover O Kabelklemme E etjeningsarm P Fjernbetjeningskabel F Kabelklemme Q Fjærkopling G Fjernbetjeningskabel R etjeningsarm H Dreietapp S kterover I kterover T Fri J Fri U Forover K Forover E 12

13 4. Starte det nye seilbåtsdrevet for første gang SD50/SD50-4T Etter at du har startet motoren, kontrollerer du girfunksjonen ved å flytte betjeningshåndtaket mellom Forover og kterover. Forover/kterover-koplingen er en mekanisk kopling kalt en konuskopling. Selv om du hører en skurende lyd når denne typen kopling innkoples, har dette ingen virkning på funksjonen til motoren. PSS PÅ C På grunn av gnidningen på friksjonsplaten på konuskoplingen, vil den få dårligere grep over tid, og det er derfor nødvendig med regelmessig kontroll og vedlikehold. D E F G H år kabelmonteringsplaten festes i 90º vinkel etjeningsarm C Kabelklemme D Fjernbetjeningskabel E Propellaksel, med urviseren F Dreietapp GFri H Propellaksel, mot urviseren E 13

14 4. Starte det nye seilbåtsdrevet for første gang 4.4 Montering av fast propell (2 blad) C D E F vstandsstykke SMØREFETT C Skive D Propell E Mutter, tiltrekkingsmoment m (M16, SD20) m (M20, SD50/-4T) F olt M8x75mm Tiltrekkingsmoment11-15 m E Låseprosedyre for mutter på fast propell (valgfri). år mutteren skal trekkes til med et moment på m for SD20, og m for SD50/-4T, flyttes girspaken forover, og låsemutteren for kilereimskiven på veivakselen holdes fast med en skrunøkkel for å stoppe rotasjonen. PSS PÅ Gummiforing (foldepropell) Det er viktig for seilbåtsdrevet at du bruker gummiforingen som leveres med foldepropellen. ruk ikke propellen uten gummiforingen. Dersom propellen brukes uten gummiforingen, vil akselen, lagrene og girene i seilbåtsdrevet høyst sannsynlig bli skadet. 4.5 nbefalt propellstørrelse (maks.) Motormodell Seilbåtsdrevmodell Foldetype Diam. mm (tommer) 2 blad, fast type Diam. mm (tommer) 1GM10C SD (14) 380 (15) 2YM (14,5) 380 (15) 3YM (15) 405 (16) 3YM (16) 420 (16,5) 3JH4E SD (18) 457 (18) 4JH4E 457 (18) 457 (18) 4JH3-TCE SD50-4T 457 (18) 457 (18) PSS PÅ Forholdsregler for tilpasning av propellen (1) Det er svært viktig å bekrefte at propellen passer ved å prøve den på sjøen. (2) Gjennomfør en propelltilpasning på grunnlag av propellakselens merkeeffekt (kontinuerlig merkeeffekt ved propellakselen). 95 % av motorens merkeeffekt (kontinuerlig mer- 14

15 4. Starte det nye seilbåtsdrevet for første gang keeffekt ved veivakselen) blir propellakselens merkeeffekt (kontinuerlig merkeeffekt ved propellakselen). Merk: Propellakselens effekt blir 95 % av motorens merkeeffekt (kontinuerlig merkeeffekt ved veivakselen) med hensyn til mekanisk virkningsgrad på 95 % av seilbåtsdrevet. (3) Ved propellberegning legger du igjen til minst 5 % som sjømargin til det førnevnte tilpasningspunktet. Det vil si, 95 % av propellakselens merkeeffekt (kontinuerlig merkeeffekt ved propellakselen) blir beste propelltilpasning. Merknad om sjømargin: Ved navigasjon i det virkelige liv blir det en økende motstand på grunn av bølger, vind og groing på skroget, og dessuten et fall i virkningsgrad på grunn av begroing av propellen. Derved er det, med hensyn til propellberegningen, nødvendig å la det være noe margin for motoreffekten. Det bør derfor legges til en sjømargin på minst 5%. 15

16 5. Funksjonsmåte 5. Funksjonsmåte 5.1 Kjølevann i motor Kjølevannssystemet i seilbåtsdrev-motoren åpnes og lukkes ved hjelp av kjølevannskranen på øvre del av seilbåtsdrevet. Husk å åpne kranen og å kontrollere at det er innsug av kjølevann ved å kjøre startmotoren før båten startes. Kjølevannet passerer gjennom seilbåtsdrevet, kjøler motoren ved hjelp av kjølevannspumpen og tømmes deretter ut. Merk: ndre punkter er nevnt i motorens brukerhåndbok. Merk: Under seilas settes fjernbetjeningsspaken i fri. Gammel type: Serienr for modell SD20 y type: Serienr og etter for modell SD SD20 E F D C G H D I E kterover D Fri G Til kjølevannspumpe Fri E Kjølevannskran H Slangeklemme C Forover F Kjølevannsslange I Sjøvannsinntak 16

17 5. Funksjonsmåte SD50/SD50-4T D E C F E Åpen C Kjølevannskran E Fri Til kjølevannspumpe D Propellaksel Med urviseren F Propellaksel Mot urviseren 17

18 6. Regelmessig kontroll og vedlikehold 6. Regelmessig kontroll og vedlikehold Smøreolje (1) Sjekk oljenivå: fyll (2) Skift smøreolje Kjølevann (1) Åpne/lukk kjølevannskran (2) Rengjør inntaksåpning for kjølevann (3) Tapp ut kjølevann Fjernbetjeningssystem (1) Sjekk fjernbetjeningsenhet (2) Sjekk og skift ut omkopleren Korrosjonshemmendesink (1) Sjekk og skift ut den korrosjonshemmende sinken edre del av drev (1) Reparer belegningen på drevet Vanntett båtbunn (1) Sjekk og skift ut gummitetningsmembranen Hver dag Før bruk O Før/etter bruk O Etter bruk O Etter 50 timer eller 1 måned Først O Først O Hver 100. time SD20 O O Skift om slitasjen er større enn 50% O Hver 250. time SD50/-4T O Hvert år O Skift om tykkelsen er mindre enn 10 mm O (2) Sjekk tetnings-sensoren O Fleksibelt feste (1) Sjekk og skift ut monteringshøydereguleringen O Skift om klaringen er mindre enn 1 mm O Hvert 2. år Serienr. 2129og etter forsd20 Undersøk den og skift den ut hvis det er sprekkdannelse, eller minst hvert 6. år O E : Klaring 18

19 6. Regelmessig kontroll og vedlikehold 6.1 Smøreoljesystem SD20 (1) Sjekk alltid oljenivået før bruk. (2) Skift oljen etter de første 50 driftstimene eller etter lang tids lagring, og hver 100. driftstime deretter. Smøreoljen bør skiftes mens motoren fremdeles er varm. Oljen skiftes på følgende måte: (1) Sett båtskroget opp på blokker. Tapp ut oljen ved å ta ut tappepluggen i nedre del av drevet, og ta ut peilepinnen i øvre del av drevet. SD20 DVRSEL La motorenheten avkjøles minst 5 minutter etter bruk, før du tar ut tappepluggen. Varm olje kan sprute ut med stor kraft dersom tappepluggen tas ut av motorenheten rett etter bruk. C D E Peilepinne Øvre del av drev C edre del av drev D Tappeplugg for smøreolje 19

20 6. Regelmessig kontroll og vedlikehold SD50/SD50-4T (1) Sjekk alltid oljenivået før bruk. (2) Skift oljen etter de første 50 driftstimene eller etter lang tids lagring, og hver 250. driftstime deretter. Smøreoljen bør skiftes mens motoren fremdeles er varm. DVRSEL La motorenheten avkjøles minst 5 minutter etter bruk, før du tar ut tappepluggen. Varm olje kan sprute ut med stor kraft dersom tappepluggen tas ut av motorenheten rett etter bruk. SD50/SD50-4T Peilepinne Plugg C Tappeplugg C E 20

21 6. Regelmessig kontroll og vedlikehold 6.2 Hvordan fylle olje på og tappe olje av seilbåtsdrevet; SD50/-4T år båten er (6.2.1) på vannet og (6.2.2) på land Utstyr som brukes: eskrivelse Delkode ntall Merknader Flaske med "Quicksilver High Performance Gear Lube" fra MerCruiser Pumpe som er i handelen, fra MerCruiser på flasken MerCruiser delkode MerCruiser delkode Hver flaske inneholder 0,946 liter olje. Obligatorisk for SD50/-4T. For andre modeller se side 8. 1 Overgangsstykke (2) Gjengestandard M10 x 1,5 maks. lengde 12 mm. O-ring til overgangsstykke (2) Stive gummislanger 2 Innvendig diameter ø mm + slangeklemmer (Hvis det brukes Yanmardeler, er delkoden ) Kompressorsett - 1 Håndpumpe Ekstrautstyr 21

22 6. Regelmessig kontroll og vedlikehold år båten er på vannet Tappe ut oljen (i alt 2,2 liter) Klargjøre seilbåtsdrevet: C D Plugg E O-ring Overgangsstykke C Oljeskiftplugg D Gjenger M10 x E (1) Ta ut oljeskiftpluggen plassert under girspaken. (2) Skru overgangsstykket (delnr ) med O-ring (delnr ) på plass. år du bruker eget overgangsstykke, skal maks. lengde på gjengene være 12 mm. (3) Fest en stiv gummislange med innvendig diameter ø 14~16 mm med slangeklemmer til overgangsstykket der oljen skal skiftes. Slangen må være så lang at oljen tappes i en bøtte eller til en pumpe. (Hvis det brukes en Yanmar gummislange, er delkoden ) Raskeste måte: låse den ut med trykkluft Gå først gjennom trinn (1), (2) og (3) på side 22 (1) Ta ut pluggen på det øvre dekselet. (2) Skru enda ett overgangsstykke (delnr ) med O-ring (delnr ) på plass i oljeinntaket. Skru oljepluggen inn der peilepinnen skal være. (3) Koble til slangen med trykkluft ved hjelp av slangeklemmer. (4) Valg 1: Ved bruk av trykkluft fra hovedsystem eller fra en 12 V bærbar kompressor. 1. Koble slangen på det øvre overgangsstykket til trykkluft og i løpet av minutter vil nesten all oljen være blåst ut. 22

23 6. Regelmessig kontroll og vedlikehold 3 minutter. Resten vil ta lengre tid, siden det stort sett vil være luft som blir pumpet ut. Denne delen vil ta ca. 12 minutter Ved bruk av Yanmar pumpe Gå først gjennom trinn (1), (2) og (3) på side 22 og trinn (1) på side 22 Koble til håndpumpen med slanger og begynn å pumpe som vist over. C Enveisventil Overgangsstykke skrudd til i dekselet C Enkel fotpumpe E ruk trykkluft (0,5~1 ar) fra hovedsystem, fra en 12 V bærbar kompressor eller fra en bærbar håndpumpe eller fotpumpe. Valg 2: Ved bruk av trykkluft med hjelpav en bærbar håndpumpe eller fotpumpe (1) Monter en tilbakeslagsventil (enveisventil) i trykkledningen (koblet til toppdekselet). Dette gjøres for å opprettholde trykket når du bruker pumpe. (2) Koble håndpumpen eller fotpumpen med trykkledningen til overgangsstykket på toppen, som vist over. (3) år systemet nå er koblet sammen, kan du pumpe ut oljen til det er tomt. Den første 0,9 literen vil ta ca. Vær oppmerksom på at oljen først skal pumpes nedover gjennom trange deler før den skal opp igjen. Innløpstrykket vil dermed ved denne fremgangsmåten være høyt til å begynne med, og det vil være tungt å pumpe. Det hjelper å stoppe opp noen minutter innimellom. år du har pumpet ut ca. 0,9 liter olje, vil du for det meste pumpe ut luft, men det er nødvendig å fortsette å pumpe. Selv om det vil være igjen ca ml olje i drevenheten, så vil ikke dette føre til problemer da det allikevel vil være mulig å fylle på ny olje. Håndpumpen (delnr.: ) og gummislangen (delnr.: ) leveres av Yanmar og er ekstrautstyr til SD50/-4T. Eller du kan bruke en hvilken som helst type håndpumpe eller gummislange (innvendig diameter ø mm) som er å få i utstyrsbutikken. 23

24 6. Regelmessig kontroll og vedlikehold E Plugg Fylle på olje (i alt 2,2 liter) Smøreolje kan påfylles på følgende måter, i tillegg til de som er nevnt på side Raskeste måte: Ved bruk av MerCruiser-pumpe eller en enkel pumpe som er i handelen Gå først gjennom trinn (1) og (2) på side 22 (1) ruk en MerCruiser-pumpe med delnummer som den som er vist over, eller bruk en tilsvarende pumpe som er i handelen. (2) Skru pumpen på plass på en ny flaske med "Quicksilver High Performance Gear Lube" delnummer (0,946 liter) fra Mer- Cruiser. (3) Koble slangen med en slangeklemme til overgangsstykket under girspaken. (4) Ta ut pluggen på det øvre dekselet. (5) Fyll på olje ved å skyve den øverste delen av pumpen. år flasken er tom, må du skifte flaske men la pumpen og slangen være koblet til overgangsstykket. (6) år du er ferdig å fylle, må du først skru peilepinnen og oljepluggen på plass i toppdekselet. Deretter fjerner du oljeflasken, pumpen, slangen og overgangsstykket og skrur på plass tappepluggen (husk pakningen). 24

25 6. Regelmessig kontroll og vedlikehold Ved bruk av Yanmar håndpumpe Gå først gjennom trinn (3) og (4) på side 24 Plugg E (1) Koble slangene som vist ovenfor, ved det øverste koblingspunktet på adapteren, til håndpumpen, ved å bruke gummislangen. (2) Ta ut pluggen på det øvre dekselet. (3) Fyll på olje ved hjelp av håndpumpen. Husk på at oljen må synke ned gjennom trange deler og opp igjen. Derfor vil sugetrykket først være høyt, og pumpingen vil føles hard. Hvis du venter et par minutter, blir det lettere. Håndpumpen (p/#: ) og gummislangen (p/#: ) leveres av Yanmar og er tilleggsutstyr for SD50/ -4T. Du kan også bruke en annen type håndpumpe eller gummislange (med innerdiameter på ø14-16 mm) som du får kjøpt i en jernvareforretning. (4) Etter påfylling må du først skru inn og stramme til pluggen på toppdekselet. Deretter fjerner du håndpumpen, slangen og overgangsstykket og skrur på plass oljepluggen (husk pakningen) Uten å bruke pumpe Ved oljepåfylling uten håndpumpe, se forklaringen i kapittel 4., side

26 6. Regelmessig kontroll og vedlikehold år båten er på land Klargjøre seilbåtsdrevet: (1) Ta ut tappepluggen på undersiden (2) Skru overgangsstykket (delnr ) med O-ring (delnr ) på plass. år du bruker eget overgangsstykke, skal maks. lengde på gjengene være 12 mm. (3) Fest en stiv gummislange med innvendig diameter ø 14~16 mm med slangeklemmer til overgangsstykket der oljen skal tappes ut. Slangen må være så lang at oljen tappes i en bøtte. (4) Ta peilepinnen og oljeinntakspluggen ut av toppdekselet Tappe ut olje (i alt 2,2 liter) Ved å tappe den ut Gå først gjennom trinn (1), (2), (3) og (4) på side 26 Det er mulig å tappe oljen herfra, men det vil ta lang tid. (1) Etter at du har tappet ut ca. 0,6 liter, tar du ut oljeskiftpluggen. Hvis du tar den ut tidligere, vil det kunne renne ut olje herfra (fordi høyeste oljenivå er høyere enn dette punktet). Plugg E Gjenger M10 x 1.5 Oljeskiftplugg E Raskeste måte: låse den ut med trykkluft Gå først gjennom trinn (1), (2) og (3) på side 22, deretter følger du fremgangsmåten på side 22. Vær oppmerksom på at oljen er fordelt på to kanaler som er koblet sammen av det nedre giret og den nedre tappeåpningen. 26

27 6. Regelmessig kontroll og vedlikehold Fylle på olje (i alt 2,2 liter) Ved bruk av MerCruiser-pumpe eller en enkel pumpe som er i handelen Gå først gjennom trinn (1), (2) og (4) på side 26 C Plugg O-ring C Overgangsstykke E (1) ruk en MerCruiser-pumpe med delnummer som den som er vist på side , eller bruk en tilsvarende pumpe som er i handelen. (2) Skru pumpen på plass på en ny flaske med "Quicksilver High Performance Gear Lube" delnummer (0,946 liter) fra Mer- Cruiser. (3) Ta ut oljeskiftpluggen under girspaken. (4) Koble slangen med en slangeklemme til overgangsstykket der oljen skal tappes ut. (5) Ta ut pluggen på det øvre dekselet. (6) Fyll på olje ved å skyve den øverste delen av pumpen. år den første flasken er tom, skrur du på plass oljeskiftpluggen (husk pakningen). (7) Skift flaske mens pumpen og slangen er koblet til overgangsstykket. (8) Etter påfylling må du først skru inn og stramme til pluggen på toppdekselet. Deretter fjerner du oljeflasken, pumpen, slangen og overgangsstykket og skrur på plass tappepluggen (husk pakningen). 27

28 6. Regelmessig kontroll og vedlikehold Ved bruk av Yanmar håndpumpe Gå først gjennom trinn (1), (2), (3) og (4) på side 26 på pumpe. Det hjelper å stoppe opp noen minutter innimellom. år du har pumpet inn ca. 1 liter olje, skrur du på plass oljeskiftpluggen (husk å sette på pakningen). Vær oppmerksom på at tappeslangen lett kan gli ut av bøtta og føre til oljesøl. Håndpumpe (delnr.: ) og gummislangen (delnr.: ) leveres av Yanmar og er ekstrautstyr til SD50/-4T. Eller du kan bruke en hvilken som helst type håndpumpe eller gummislange(innvendig diameter ø mm) som er å få i utstyrsbutikken E Plugg E (1) Koble slangen fra undersiden og en sugeslange til Yanmar-pumpen med slangeklemme som vist over. (2) Ta ut pluggen på det øvre dekselet. (3) Fyll på olje ved å pumpe den inn i drevet. Vær oppmerksom på at oljen skal pumpes opp gjennom trange deler. Derfor vil det være tungt (4) Etter påfylling må du først skru inn og stramme til pluggen på toppdekselet. Deretter fjerner du pumpen, slangen og overgangsstykket og skrur på plass tappepluggen (husk å sette på pakningen) Uten å bruke pumpe Ved oljepåfylling uten håndpumpe, se forklaringen i kapittel 4., side

29 6. Regelmessig kontroll og vedlikehold 6.3 Korrosjonshemmende sink SD20 & SD50-4T tærer på seilbåtsdrevet, må den korrosjonshemmende sinken skiftes minst hver 100. driftstime, én gang hver sjette måned eller når den har bare halve tykkelsen (volumet) av det den hadde som ny. SD20 M10 x 11 M20 x Don't remove while the boat in the water ZIC C D VRSELSMERKIG Korrosjonshemmende sink C Øvre del av drev D edre del av drev E Drevet er utstyrt med korrosjonshemmende sink på øvre og nedre del. For å sjekke og skifte den korrosjonshemmende sinken på nedre drev, må båtskroget settes opp på blokker. DVRSEL Denne pluggen (samt den korrosjonshemmende sinken) må ikke fjernes mens båten er på vannet. 29

30 6. Regelmessig kontroll og vedlikehold 6.4 Gummimembraner () og () (SD20 & SD50/-4T) Gummimembranene () og () i seilbåtsdrevet er viktige for sikkerheten både for skrog og mannskap. Siden gummi ødelegges under bruk, må du sørge for å skifte dem ut minst hvert 6. år (se tabellen: Regelmessig kontroll og vedlikehold på side 18). (åtskroget må settes opp på blokker.) Ta kontakt med din Yanmar-forhandler når de skal skiftes. SD50/-4T edre del av drev Korrosjonshemmende sink E 30

31 6. Regelmessig kontroll og vedlikehold 6.5 år båtskroget er satt opp på blokker, må følgende liste gjennomgås: (1) Fjerne avleiringer på nedre del av drevet. Fjern tang, skjell og begroing fra nedre del av drevet. Vær nøye med å fjerne avleiringene rundt kjølevannsinntaket, ettersom motoren kan bli overopphetet dersom den ikke tar inn tilstrekkelige mengder vann. (2) Reparere skadet membran Membranen på nedre del av drevet som alltid er i sjøvann, kan skades når den treffer flytende objekter i sjøen, eller når man fjerner avleiringer fra den. ruk ikke maling som inneholder kopperderivater. (3) Sjekke den korrosjonshemmende sinken Ettersom den korrosjonshemmende sinken bare kan undersøkes når båts-kroget er satt opp på blokker, er det viktig å huske å kontrollere den. (4) Sjekke foldepropellen Kontroller om bladene på foldepropellen kan åpnes og lukkes uten problemer. Kontroller også om festeboltene til bladene er slitte. Skift dem dersom slitasjen er stor. Ha på smørefett som tåler sjøvann, på bolter, bladfester og propellaksel. (5) Tappe ut vann år båtskroget er satt opp på blokker, tappes kjølevannet i motoren og vannet i seilbåtsdrevet ut. (Hvis vannet ikke tømmes ut, kan frosten føre til at det oppstår sprekker.) edre del av drev Sjøvannsinntak E 31

32 7. Elektriske koplingsskjemaer 7. Elektriske koplingsskjemaer Se baksiden av denne håndboken Fargekoder i koplingsskjema -type instrumentpanel -type instrumentpanel R Rød Gjelder for motormodell: 1GM10C Gjelder for motormodell: 1GM10C W Y L O L/ W/L Y/W W/R L/R W/ R/ Svart Hvit Gul lå Oransje lå/svart Hvit/lå Gul/Hvit Hvit/Rød lå/rød Hvit/Svart Rød/Svart 4 atteri nbefalt kapasitet GM,12V-70H 1GM,12V-100H (Mini.) 5 Startbryter 6 SIKRIG 7 Startmotor 8 Vekselstrømsgenerator 9 Ikke i bruk 10 ryter for kjølevannstemp. 11 ryter for lavt oljetrykk 12 Reservekontakt 13 Forlengerkabel 3 m (standard) 14 Samlet lengde på forlengerkabel må være under 6 m. 4 atteri nbefalt kapasitet GM,12V-70H 1GM,12V-100H (Mini.) 5 Startbryter 6 SIKRIG 7 Startmotor 8 Vekselstrømsgenerator 9 Ikke i bruk 10 ryter for kjølevannstemp. 11 ryter for lavt oljetrykk 12 Turteller-sender 13 Forlengerkabel 3 m (standard) 14 Samlet lengde på forlengerkabel må være under 6 m. 15 Gummitetningsbryter (seilbåtsdrev) 15 Gummitetningsbryter (seilbåtsdrev) 16 Forsterker 16 Forsterker 17 Jord 17 Jord 18 Forlengerkabel for seilbåtsdrev 0,3 m. 18 Forlengerkabel for seilbåtsdrev 0,3 m. 19 Ikke i bruk (unntatt 1GMC) 19 Ikke i bruk (unntatt 1GMC) 20 økkelbryter 20 Lysbryter 21 Trykknappbryter 21 økkelbryter 22 Ladelampe 23 Lampe for kjølevannstemp. 22 Trykknappbryter 23 Ladelampe 24 Lampe for lavt oljetrykk 24 Lampe for kjølevannstemp. 25 Gummitetningslampe (seilbåts-drev) 26 Lydalarm 25 Lampe for lavt oljetrykk 26 Gummitetningslampe (seilbåts-drev) Merk: < 2,5 m - 20 mm2 (tverrsnittområde) 27 Lydalarm 28 Turteller < 5 m - 40 mm2 Merk: < 2,5 m - 20 mm2 (tverrsnittområde) (tverrsnittområde) -type instrumentpanel < 5 m - 40 mm2 Gjelder for motormodell: (tverrsnittområde) 3YM30, 3YM20 og 2YM15 C-type instrumentpanel (Se -5) Gjelder for motormodell: 3JH4E, 4JH4E (Se -6) 3JH4E, 4JH4E (Se -7) 32

33 7. Elektriske koplingsskjemaer x -type instrumentpanel Gjelder motormodell: 4JH3-TCE 1 nskaffet av kunden 2 atteri 3 Startbryter 4 Relé 5 Stoppspole for motor 6 Forvarmer 7 Startrelé 8 Starter 9 ryter for kjølevannstemp. 10 ryter for motoroljetrykk 11 Vekselstrømsgenerator 12 Jordingsbolt 13 Kjølevannstemp.-sender 14 Turteller-måler 15 Seilbåtsdrev 16 Forsterker 17 Kabelgruppe 2 paneler 18 lternativ 19 Kabelgruppe 20 Startbryter 21 Stoppbryter 22 Sikring 23 elysning for lydalarmstopp 24 Lydalarm 25 Turteller med tidsmåler 26 Lading 27 Motoroljetrykk 28 Kjølevannstemp. 29 Seilbåtsdrev 30 Eksos 31 Drivstoffplassering 32 Instrumentpanel nr. 2-stasjon, valgfritt C x -type instrumentpanel Gjelder motormodell: 4JH3-TCE 1 nskaffet av kunden 2 atteri 3 Startbryter 4 Relé 5 Stoppspole for motor 6 Forvarmer 7 Startrelé 8 Starter 9 ryter for kjølevannstemp. 10 ryter for motoroljetrykk 11 Vekselstrømsgenerator 12 Jordingsbolt 13 Kjølevannstemp.-sender 14 Turteller-måler 15 Seilbåtsdrev 16 Motoroljetrykk-sender 17 Kabelgruppe 2 paneler 18 lternativ 19 Kabelgruppe 20 Startbryter 21 Stoppbryter 22 Sikring 23 elysning for lydalarmstopp 24 Lydalarm 25 Turteller med tidsmåler 26 Kjølevannstemp.-måler 27 Motoroljetrykk-måler 28 Lading 29 Motoroljetrykk 30 Kjølevannstemp. 31 Seilbåtsdrev 32 Eksos 33 Drivstoffilter 34 Drivstoffplassering 35 Instrumentpanel nr. 2-stasjon, valgfritt 33

34 FRIKTES ERKLÆRIG OM MSKIDELER I SMSVR MED 94/25/EØF(VEDLEGG-15) & 89/336/EØF FRIKT: YMR CO., LTD. 1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, Japan SKRIVELSE V MSKIDELEE KTEGORI: Dieselmotor 1. FRIKT: YMR 2. DEE MSKIDELE MÅ IKKE TS I RUK FØR MSKIE DE SKL EYTTES I, ER ERKLÆRT I SMSVR MED ESTEMMELSEE I DIREKTIVET. IMPORTØR I EU: YMR MRIE ITERTIOL.V. rugplein S lmere-de Vaart, The etherlands agahama, Japan, 21. september 1997 Sted og dato Y. Sugita Daglig leder vdeling for kvalitetssikring vdeling for kraftsystemoperasjon

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Seildrev SEILDREV SD20 SD50 SD50-4T P/N: 0ASDM-G00101 BRUKERHÅNDBOK

Seildrev SEILDREV SD20 SD50 SD50-4T P/N: 0ASDM-G00101 BRUKERHÅNDBOK Seildrev UKEHÅNDOK SD20 SD50 SD50-4T P/N: 0ASDM-G00101 SEILDEV Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er basert på de nyeste opplysninger som

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Servotrimmestempel/stagutskifte delenr. 43397A6

Servotrimmestempel/stagutskifte delenr. 43397A6 Gjeldende modeller Nr. 98-1g MERCURY/MARINER 1998 135-250 HK Serienummer 0G653854 til og med 0G681265 Trimmestempelet/stagenheten på babord side kan være feil maskinert på noen av motorene som er listed.

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

DIESELMOTOR FOR BÅTER MODEL: 2YM15/3YM20/3YM30

DIESELMOTOR FOR BÅTER MODEL: 2YM15/3YM20/3YM30 3YM20/3YM30 DIESELMOTOR FOR ÅTER MODEL: 2YM15/3YM20/3YM30 DRIFTSHÅDOK The 2YM15/3YM20/3YM30 er en EP-sertifisert motor. Den oppfyller kravene til lavt utslippsnivå, som fastsatt av den amerikanske miljøvernetaten

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V

Monteringsanvisning. Brukerveiledning. Vannsystempakke 12V Monteringsanvisning Brukerveiledning Vannsystempakke 12V Innledning Før du begynner monteringen Pakken inneholder Denne startpakken sørger for varmt og kaldt trykkvann fram til første tappested. Selve

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold.

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold. Flytte skriveren Flytte skriveren 1 Hvis du skal flytte skrivere, bør du først ta ut rekvisitaene og fjerne det tilkoblede tilleggsutstyret for å forhindre at skriveren blir skadet. Bruk følgende fremgangsmåte

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25

INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 INSTRUKSJONSBOK FOR EP6500T, EP6500TE, EP6500T/25 og EP6500ET/25 VIKTIG Å VITE Før du tar aggregatet i bruk må du lese denne manualen. For at aggregatet skal sikres lang levetid og funksjonere best mulig,

Detaljer

Vinterpreservering av båt. Hvordan konservere motor, vannsystem, elektrisk utstyr og båt under vinteropplaget?

Vinterpreservering av båt. Hvordan konservere motor, vannsystem, elektrisk utstyr og båt under vinteropplaget? Vinterpreservering av båt Hvordan konservere motor, vannsystem, elektrisk utstyr og båt under vinteropplaget? Langturseilerkurs på FaceBook Arrangerer 3 t og 20 t langturseilerkurs Følg siden så får du

Detaljer

Vedlikehold og Servise

Vedlikehold og Servise og Servise Oljeskift en gang i året Ta en funksjonskontroll på at bryterpanel virker riktig Smøring Bolter Moment Sprekker, skader plattform Sikring, slitasje Slanger (festet fast, ikke ligger og gnisser)

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

CRISTIAL HORIZON INSTRUKSJONSMANUAL. Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no.

CRISTIAL HORIZON INSTRUKSJONSMANUAL. Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no. CRISTIAL HORIZON Slush Distribusjon AS Tastagaten 34 4007 Stavanger 51 51 03 50 post@mrslush.no www.slush.no INSTRUKSJONSMANUAL Vanlig bruk: Plasser maskinen på en jevn og flat overflate. La det være minst

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Automatisk rengjører. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet.

BRUKERVEILEDNING. Automatisk rengjører. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les og følg alle anvisninger nøye før du begynner å montere og bruke dette produktet. Automatisk rengjører Bildet er bare til veiledning. Glem ikke å prøve disse

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Form No. 3378-139 Rev A Strømningsfordelersett Trekkenhet i Groundsmaster 4000-serien med Yanmar-motor Modellnr. 30407 Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

DIESELMOTOR FOR BÅTER

DIESELMOTOR FOR BÅTER JH-Turbo-oors1a 27-07-2001 09:18 Pagina 1 DIESELMOTOR FOR BÅTER MODELLER: 4JH3-TE/-HTE/-DTE/-TCE DRIFTSHÅDBOK Warranty+SD-E-no.fm Page 1 Tuesday, February 22, 2005 9:02 PM Garanti YAMAR CO., LTD. OVERESSTEMMELSE

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet

Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Bruksanvisning for bærbar vind- og solcelledrevet strømforsyningsenhet Prod.nr. NP1000 Denne strømforsyningsenheten er et nytt miljøvennlig produkt som omgjør naturkraft sollys og vind til strøm. Produktet

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn

Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Bruksanvisning - Flyttbar Gassovn Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Brukeren har ansvar for å påse at alle deler er som beskrevet i bruksanvisningen, når det gjelder korrekt bruk av ovnen. Ved å

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Genotropin Pen 5 er et injeksjonshjelpemiddel som brukes til å blande og injisere Genotropin (somatropin) pulver og væske til injeksjonsvæske. Dette injeksjonshjelpemidlet

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Maskindagboka vedlikeholdslogg Versjon: 16. mars 2014-17:53

Maskindagboka vedlikeholdslogg Versjon: 16. mars 2014-17:53 Maskindagboka vedlikeholdslogg Føres av alle som utfører vedlikehold og skipper/mannskap. Innhold: 2. Mangler noteres av alle som oppdager feil og mangler. 3. Hylsefett 4. Propellomstyring og propell 5.

Detaljer

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk.

Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Åpne toppen av blanderøret, sjekk om den er ren. Pass på at mørtel trakt er TØRR. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble strøm - 400/230V Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Sjekk

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP

Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP Brukerveiledning for elektro - hydraulisk høytrykkspresse Type EHP 1. Oppbygging Pos. 1. Hydraulikk enhet 2. Bryter 3. Nettkabel 4. Utvendig lomme 5. Trykkslange 6. Returslange 7. Slangebeskyttelse 8.

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer