TALLENES TALE. Tall og tilstand i den frie scenekunsten i Tromsø. Resultater etter en spørreundersøkelse blant RadArts medlemmer i 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TALLENES TALE. Tall og tilstand i den frie scenekunsten i Tromsø. Resultater etter en spørreundersøkelse blant RadArts medlemmer i 2012."

Transkript

1 Vi hever våre hoder i skam av Ferske scener foto: Ingun Alette Mæhlum TALLENES TALE Tall og tilstand i den frie scenekunsten i Tromsø. Resultater etter en spørreundersøkelse blant RadArts medlemmer i 2012.

2 RadArt: Radical Art Rådstuas kunstnere Radar RadVent RadAksjon! RadArt er et nettverk for fri scenekunst i Troms. Organisasjonen har utviklet seg fra et kollegialt Tromsønettverk med 15 medlemmer i 2004 til en organisasjon med 75 medlemmer i Du må være profesjonell innen scenekunst teknisk, administrativt eller kunstnerisk for å være med. De fleste medlemmene bor i Tromsø, men også ellers i Troms og landet for øvrig. Alle vil spille for publikum i Troms, noen vil ut i verden. Medlemmene benytter nettverket individuelt seg i mellom og gjennom organisering av større fellesprosjekter. RadArt inviterer til bransjelunsj én gang i måneden, med gjester og presentasjoner, og samarbeider også med Rådstua Teaterhus om gjestespill, festivalen Vårscenefest og RadVent. Videre deltar RadArt i kunstpolitiske fora både regionalt og nasjonalt. RadArt arrangerer dessuten økonomikurs, performancekurs, pitchekurs, fellestreninger og plutselige kunstneriske hendelser, med mer. Organisasjonens egenkapital består av kunstnerisk overskudd, kunnskap, frustrasjoner og behov.

3 RadArts nettside og nettverk i praksis. Her kan du få informasjon om medlemmene, deres aktiviteter og organisasjonen.

4 Tallenes Talere 49% av medlemmene deltok i undersøkelsen. RadArt består av 28 % menn og 72 % kvinner, det samme forholdstall som i undersøkelsen. Alder i undersøkelsen spenner fra 22 til 49 år, med en gjennomsnittsalder på 37 år. Den profesjonelle scenekunsten er ung i byen. Hålogaland Teater ble grunnlagt i 1971, mens pionerene i den frie scenekunsten, Totalteatret, startet opp i Aktivitet og tilgang på ressurser har gått i bølger i det frie miljøet, og mens noen har gitt opp, har andre kommet til. Nå er vi mange, det skjer mye. Kommer de som er aktive nå til å pensjonere seg som frie scenekunstnere, eller kommer de til å skifte yrke til noe fastere, noe tryggere før den tid? Blir kunstutdannelsen brukt til å lage kunst eller til å undervise barn? Og, ikke minst: Har scenekunstnere råd til å få barn selv? Vi har byttet pensel med kalkulator og presenterer tallenes klare tale og åpne spørsmål.

5 Menn 28 % Kvinner 72 %

6 Kunstnerliv vs familieliv 76% av RadArts medlemmer lever i parforhold, men sammenlignet med resten av befolkningen, blir det lite barn av det. 54% lever i husholdninger med barn, egne og/eller andres. Antall barn er i snitt 1,08 per RadArt-medlem, mot en fødselsrate på 1,8 i Norge for øvrig. Har ikke scenekunstnere råd til å få barn? Eller er jobben for oppslukende til å kombinere med familie? Bare 59% av medlemmene eier boligen de bor i, mot 73% i samme aldersgruppe i Troms fylke. Det kan være vanskelig å få lån i banken uten fast jobb. Majoriteten har egne foretak de aller fleste små og mye tyder på at det investeres betydelig i disse minibedriftene. Nettoinntekt var i mange tilfeller oppsiktsvekkende lav. Investeringer kan være teknologi, leie av lokaler, teknisk utstyr og verktøy som jevnlig må oppdateres. Scenekunsten foregår ikke kun på scenen. Den frie scenekunstneren er kanskje først og fremst en tusenkunstner?

7 Eier du egen bolig? Troms 27 % 73% RadArt 41% 59% leier eier Antall barn Norge 1,8 RadArt 1,08

8 Potet eller renessansemenneske? Vi har bedt medlemmene liste opp alt de jobber med som er tilknyttet deres virksomhet i scenekunstfeltet, enten arbeidet er betalt eller ubetalt. En grov sortering av disse opplysningene ga en liste på 26 fagområder. I snitt oppga medlemmene at de dekket 5 fag, noen så mange som 11. En ganske imponerende kunnskapsbank. 88% oppgir arbeid som prosjektleder og produsentoppgaver som del av sin virksomhet, men få kunstneriske utdannelser forbereder studentene på denne virkeligheten. Det å ha en hånd på mange deler av produksjonsprosessen kan gi både kontroll og fleksibilitet til å bygge opp sitt kunstnerskap og finne sitt varemerke. Er denne allsidigheten ønsket? Eller er den kun nødvendig fordi man ikke har midler til å kjøpe eksterne tjenester? Fører de mange arbeidsoppgavene også til lenger arbeidstid?

9 Spørsmål fra undersøkelsen: Hva arbeider du med? List opp alt du jobber med som er tilknyttet din virksomhet i scenekunstfeltet. Illustrasjonen er generert i wordle.com. Størrelsen på ordene er proposjonal med antall ganger ordet er brukt i besvarelsene.

10 130% stilling som fri scenekunstner 70% av de spurte jobber heltid. Gjennomsnittlig arbeidstid for disse var 49 timer i uka. Her er det ikke noen få som trekker snittet opp; medianen timeantallet midt i resultatene var på 48 timer. I Norge defineres en 100% jobb med en arbeidsuke på 37,5 timer, så det er lett å se for seg at familieliv får lite plass i RadArteres arbeidsuker. De mange arbeidstimene gir derimot bedre plass til alle rollene de inntar i arbeidslivet. Får den frie scenekunstneren frihet til å jobbe med det han/hun egentlig vil; kjernevirksomheten? median: I statistikken er medianen den verdien av en variabel (f.eks. lønn, alder, høyde) som ligger midt i det statistiske materialet, det vil si at like mange individer i materialet har verdier over medianen som under den. Hvis antall observasjoner er et oddetall, er medianen den midterste verdien. Når antall observasjoner er et partall så er det vanlig å definere medianen som gjennomsnittet av de to midterste verdiene. Medianen foretrekkes fremfor det aritmetiske gjennomsnitt når man ønsker å beskrive den sentrale tendensen i materialet og ikke vil gi ekstreme verdier stor vekt. Store Norske Leksikon

11 Kjernevirksomhet Nr 2 virksomhet (enten det er bijobb eller eget firma) Annet frilansarbeide (men som er utenfor det du definerer som kjernevirksomhet, f.eks undervisning, kurs, foredrag e.l.) Frivillig arbeid (ikke-lønnet) Annet 5 % 2 % 15 % 21 % 57 % Spørsmål fra undersøkelsen: Hvis du har annen jobb ved siden av din kjernevirksomhet, hvor mye vil du anslå er fordelingen av arbeidstid mellom disse?

12 Kunst kontra brødjobb I RadArt bruker et gjennomsnittsmedlem 57% av sin arbeidstid på det de definerer som kjernevirksomhet, og de fleste definerer sin kjernevirksomhet til å ligge innen kunstfagene. For mange er det imidlertid ikke et skarpt skille mellom den kunstneriske virksomheten og andre jobber tilknyttet faget. Undervisning, foredrag og jobber innen andre sjangere og medier, kan være inspirerende og tilføre kjernevirksomheten nye perspektiver. For andre oppleves jobber utenom kjernevirksomheten som brødjobber, det vil si noe som stjeler tid fra det de egentlig vil gjøre. Resultatet er at det kunstneriske potensialet deres ikke blir tatt ut. Hvordan kan samfunnet dra nytte av disse ubrukte ressursene?

13 Spørsmål fra undersøkelsen: Av alt du arbeider med, hva er det du anser som din kjernevirksomhet? Illustrasjonen er generert i wordle.com. Størrelsen på ordene er proposjonal med antall ganger ordet er brukt i besvarelsene.

14 Hva driver frilans scenekunstnere? Møtet med publikum er et hovedpoeng hos nesten alle de spurte: Gleden over å sette ord og bilder på noe mottakeren ikke trodde gikk an å formulere. Gleden over å overraske, skape nye rom. Gleden over å formidle og skape begeistring. Gleden over å få usikre unger til å tro på seg selv. Gleden over å skape i fellesskap. Gleden over å utvikle seg. Gleden over å bruke alle sider av seg selv. Gleden over å få til noe som ellers ikke ville finnes. Bare én av scenekunstnerne nevner penger som en drivkraft.

15 Foto: Mariell Amelié Lind-Hansen Forestillingen Usynlig, blant annet vist på biblioteket i Tromsø, produsert av Katma/ Bugge.

16 Er du fornøyd, er det noe du vil endre på? JA svarte 40%, som hadde lite de ville endre på. De fleste er fifty-fifty fornøyd, noen veldig få sier blankt NEI. Det må vel kalles oppsiktsvekkende bra, i den grad arbeidslykke kan måles. Det er riktignok et JA, men. Den frie scenekunstneren ønsker ikke å være helt fri. Idealet er 50% fast stilling og 50% frilanser. Han/hun ønsker å ha større forutsigbarhet i inntekt og oppdrag, å tjene bedre, bruke mindre tid på brødjobber og administrasjon av kunsten, og ha mer fritid og ferie. Mange ønsker mindre reisevirksomhet. Noen ønsker å reise mer og internasjonalt. Mange er veldig fornøyd med selve kunsten, men trenger mer tid til den. Entreprenørånden hos den frie scenekunstneren kommer tydelig fram: Mange ønsker mer tid til å utvikle egne prosjekter. Og løsningene på hva som ville gjøre arbeidslivet bedre, er like mangfoldige som RadArterne selv.

17 foto: Susanne Næss Nilsen Noen kunstnere synes det blir for mye papirarbeid. Haugen Produksjoner derimot lager papirkunst i Papirmannen møter Søppeldronninga.

18 Den frie lanse Frilans; Ordet kommer av det engelske «freelance», det vil si «fri lanse», altså en ridder eller leiesoldat som tok arbeidsoppdrag for den som betalte best. Wikipedia Bare 3 av de 37 frie ridderne av scenekunsten har den etterlengtede 50% faste stillingen. Majoriteten jobber mest for eget foretak i kombinasjon med alle mulige små prosjektoppdrag og faste stillingsprosenter. 4 av 37 oppgir å ha % stilling utenfor kjernevirksomheten, med liten og sporadisk frilansvirksomhet ved siden av. Disse ønsker alle å redusere til 50% stilling, for å jobbe med kjernevirksomheten hvis det lar seg gjøre økonomisk. 7 av 37 jobber % innen kjernevirksomheten. Disse er enten ansatt hos andre eller i eget firma. De er stort sett veldig fornøyd og ønsker seg eventuelt mer tid til faglig utvikling og bedre produksjonsfasiliteter. RadArts riddere ser ut til å velge arbeidsgivere som gir mest kunst, ikke penger.

19 Antall personer i undersøkelsen (totalt 37), med fordeling av arbeidstid i prosent, som fast ansatt og som frilanser i prosjektarbeid. Antall personer (totalt 37) med fordeling av arbeidstid i prosent som fast ansatt og som frilanser i prosjektarbeid % 40-50% 60-80% % Ikke relevant. ANSATT FRILANS Spørsmål fra undersøkelsen: Arbeider du for andre virksomheter enn dem du selv er ansvarlig for?

20 Enkeltpersonforetak men ikke alene. RadArt er full av minibedrifter. 76% er registrert med enkeltpersonforetak. De som er registrert med DA, SA eller AS, er alle strukturer med kun én til to partnere, og 80% av disse driver sammen med andre medlemmer. Samtidig oppgir hele 68% i undersøkelsen at de driver en form for firma eller arbeidsfellesskap sammen med andre dette kan være kunstneriske grupper eller kollektiv. Enkeltpersonforetakene reflekterer en fleksibilitet som er nødvendig for å kunne ta inn oppdrag, ofte i hverandres prosjekter. Vi vet at dette gir fin flyt av inspirasjon mellom medlemmene i RadArt. Samtidig indikerer de mange fellesskapene et ønske om kontinuitet i felles kunstnerisk utvikling og uttrykk. Det er vanskelig å etablere strukturer for å skape disse stemmene utenfor de offentlige institusjonene. Nye, fleksible organiseringsmåter tvinger seg fram. RadArt som nettverk og kunstnæringsklynge, er i seg selv en slik nyskapning. Disse tallene er svært relevante i den nasjonale diskusjonen om behovet for mer basisfinansiering, det vil si flerårig driftsstøtte til fri scenekunst.

21 Organisasasjonsform Enkeltpersonforetak DA (delt ansvar) AS (aksjeselskap) Stiftelse Samvirkeforetak Har ikke eget firma, er ansatt lønnsmottager hos andre Annet 3 % 7 % 7 % 5 % 2 % 76 % Spørsmål fra undersøkelsen: Dersom du har opprettet egen virksomhet, hvordan har du organisert denne?

22 Balansekunstnere uten sikkerhetsnett Det store antallet enkeltpersonforetak viser at en stor del av aktiviteten er prosjektbasert eller består i mange løse arbeidsforhold. Dette kan være utfordrende, kunstnerisk sett. Når undersøkelsen viser at de fleste medlemmene i tillegg bedriver denne balansekunsten uten sikkerhetsnett, må det hele kunne kalles risikosport. Bare 42% har tegnet forsikring i tilfelle sykdom eller skade. Folketrygden dekker ikke selvstendig næringsdrivende ved sykdom tilsvarende lønnsmottakere uten at det betales egen trygdeforsikring. For å oppnå 100% dekning fra første dag, betales en forsikring på 9,2% av årsinntekten! 65% dekning fra første dag innebærer en premie på 1,8 %, og 100% dekning etter 16 sykedager innebærer en premie på 2,9%. Uten forsikring får man sykepenger med 65% dekning først etter 16 sykedager. Det står ikke bedre til med sikring av alderdommen. Bare 5% vet hva de får i pensjon, ut fra dagens lønnsforhold, og bare 19% har opprettet egen pensjonssparing. Scenekunsten kan trygt kalles øyeblikkets kunst også med hensyn til sosiale rettigheter.

23 Stillbilde fra musikkvideoen Parade, (c) FrostWorld Recordings Regi: Jørgen Stangebye Larsen. Frost i samarbeid med Kulta Foto: Kristoffer Archetti.

24 0,01% tilskudd fra Tromsø Kommune De 37 i undersøkelsen omsetter for 9, 8 millioner til sammen i sine foretak. Flere har ikke oppgitt omsetning på tross av stor aktivitet, og noen hadde ingen omsetning dette året. Her er det stort sprik på gjennomsnitt ( ) og medianen (95 000). Av disse 9,8 millionene oppgis det at 6,2 millioner går til lønn til andre, PR/markedsføring, reise/overnatting, og kjøp og leie av utstyr. Dette er lønninger og overskudd som det skattes av, i Tromsø. Det er tjenester og varer til handelsstanden, det er leie av lokaler. Et forsiktig anslag ut fra svarene i undersøkelsen gir en beregnet omsetning for alle medlemmene i RadArt på 20,4 millioner. Circa 4 millioner oppgis som offentlig tilskudd. Dette er i all hovedsak nasjonale og internasjonale midler som tilføres regionen. Tromsø kommune ga tilsammen i øremerkede tilskudd til det frie scenekunstfeltet i Det utgjør 0,01% av omsetningen i RadArt.

25 Mark Ledingham Nordens Paris av Johnsen & Johnsen produksjoner, med et blikk på Tromsøs ordførere gjennom tidene.

26 Lønn som fortjent? Forbausende lite ser ut til å ende som inntekt til RadArt-medlemmene: Brutto gjennomsnittslønn og medianen er Dette er summen av næringsinntekt og lønnsinntekt (som de fleste har i tillegg). Skuespillerforbundet oppgir samme tall for frilans skuespillere: (2008). Andre med tilsvarende inntekt er assistenter og ufaglærte yrkesgrupper: Barnehageassistenter, servitører, vektere, ufaglærte avispakkere, varebilsjåfører uten fagbrev, renholdere, hjemmehjelp, havnearbeidere, o.s.v. De fleste i RadArt har høyere kunstnerisk utdannelse med tilhørende studielån.

27 foto: Ingun Alette Mæhlum For what it s worth... - en loppisimpro på Verdensteatret, produsert av Pålsruds Prosjekt.

28 Fri kunstner og ansvarlig leder Å jobbe som prosjektleder er en selvfølge for de fleste frilansere. Enten det er å lede store skoleforestillinger med mange hundre barn, ha ansvaret for profesjonelle scenekunstprosjekter med millionbudsjett, eller lede sitt eget enkeltpersonforetak; oppgavene krever både økonomisk, juridisk og veiledningskompetanse. Mange av medlemmene i RadArt har derfor variert bakgrunn, både yrkesmessig og studiefaglig. Organiseringsmåte og kunstnerisk uttrykk påvirker hverandre. Sluttresultatet avhenger blant annet av hvilke fagfunksjoner en tar med i teamet, hvor stor selvstendighet deltakerne har, og når i prosessen de ulike elementene settes sammen. Institusjoner har faste strukturer som gir mindre fleksibilitet, og som i mange tilfeller ikke gir spillerom for alternative arbeidsmetoder. Det er ikke bare på scenen scenekunstnerne bruker sin kreativitet. Å skape og lede fleksible prosjektorganisasjoner er også en kunst.

29 Kartellet tar ansvar ute i det fri. foto: Sigrunn Haugli

30 Frihet til å skape utenfor teaterboksen Spørsmål om antall produksjoner og publikum ga flere spørsmål enn svar i vår undersøkelse. Tradisjonelle teaterhus blir målt og sammenlignet på antall solgte billetter opp mot antall produksjoner. Slike måleenheter viser bare en flik av virkeligheten innen RadArts virksomhet. I hvilken grad medlemmene jobber direkte inn mot det tradisjonelle scenerommet varierer enormt. Noen deltar i internett-performance med utøvere på den andre siden av kloden. Det lages scenekunst på Hurtigruta, på museum, hjemme hos folk, på skolen, på gamlehjemmet, på biblioteket, på kino, i gata, i naturen. Scenekunstens metoder blir brukt pedagogisk, terapeutisk, politisk og som innslag i andre uttrykksformer som f.eks konserter, internett, film, tv og performance i kunstutstillinger.

31 Klaus Løkholm Bergli i Sadio Nor Teater på M/S Polstjerna Foto: Ingun A Mæhlum

32 Oppsummering Scenekunstfeltet i Tromsøregionen endrer seg raskt; medlemsmassen i RadArt har økt fra 29 personer til 75 siden Det er få utlyste jobber og lav lønnsomhet i feltet. Undersøkelsen Tallenes Tale viser at medlemmene i RadArt svarer på denne utfordringen med kreativitet og arbeidsomhet. De starter egne prosjekter, de deltar i stor grad i hverandres prosjekter og de jobber deltid med undervisning eller administrasjon. Drivkraften er skaperglede, ikke rikdom eller berømmelse. Resultatet er et mylder av visningssituasjoner for publikum; forestillinger i uvante omgivelser, forestillinger på nett, forestillinger som kunnskaps- og historieformidling, forestillinger som arena for debatt og dialog. Det vi kan kalle den kulturelle infrastrukturen i regionen i form av visningslokaler, prøvelokaler, verksted, publikumsformidling og støtteordninger er på ingen måte tilpasset denne virkeligheten. 1,63% av Tromsø kommunes bevilgninger til profesjonell kunst og kultur var søkbare midler for kunstnerne i Tallene for 2012 er muligens enda verre. Samtidig bruker RadArts medlemmer bare 57% av tida si på kjernevirksomhet.

33 Hvordan kan samfunnet få glede av de ubrukte kreative ressursene? Noen enkle grep vil ha stor effekt: En større andel av kulturkronene bør være søkbare midler for kunstnerne. Tilgjengelige og rimelige produksjonslokaler for øving og scenografi rasjonaliserer produksjonene. Forestillingene må gjøres lettere tilgjengelig for publikum gjennom programmerende scene og turnenettverk. Undersøkelsen er utarbeidet av RadArt i design: Hege Pålsrud

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Dramatiker 2013 hvem er du?

Dramatiker 2013 hvem er du? Dramatiker 2013 hvem er du? Om undersøkelsen Dramatikerforbundet har gjennomført en medlemsundersøkelse for å bestemme fokus for tiden fremover. Datainnsamlingen foregikk mellom 4.-18. januar 2013. Spørreskjema

Detaljer

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder:

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: NTO 11. desember 2013 Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: Regjeringen vil prioritere det frie feltet og frilansere. Vi anser dette som et lykkelig resultat av en klar anbefaling

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2016

Områdeplan for scenekunst 2016 Områdeplan for scenekunst 2016 Beskrivelse av feltet Utvidelse er et sentralt kjennetegn ved utviklingen i det frie scenekunstfeltet. Mangfoldet av kunstneriske tilnærminger til scenekunstproduksjon har

Detaljer

Områdeplan for scenekunst

Områdeplan for scenekunst Områdeplan for scenekunst BESKRIVELSE AV FELTET Norsk kulturfond 2015 Utvidelse er et sentralt kjennetegn ved utviklingen i det frie scenekunstfeltet. Mangfoldet av kunstneriske tilnærminger til scenekunstproduksjon

Detaljer

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner

REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG. En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner REVY OG PENGER I HONNINGSVÅG En uavbrutt tradisjon siden 1929 Flere aktive idrettslag og andre frivillige organisasjoner KULTURNÆRINGER Kulturnæringer blir definert som de næringene som framstiller produkt

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Grand Hotel, 17.oktober 2011 Hilde Ørnes Jens Breivik Status / bakgrunn Reformer og satsinger Stor variasjon i tiltak/virkemidler/ressursbruk etc i sektoren Behov

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Kunstens autonomi og kunstens økonomi Pensjonskurs Kunstens autonomi og kunstens økonomi KUD iverksa,e en utredning februar 2014 om kunstnerøkonomien. Rapport ble overlevert 28. januar Se h,ps://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/ utredning_om_kunstnerokonomi_kunstens_autonomi_og_kunstens_

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Kunstutdanning på høyskolenivå i Norge eller i

Kunstutdanning på høyskolenivå i Norge eller i Kunstutdanning på høyskolenivå i Norge eller i utlandet Har du tatt, eller tar du, kunstutdanning på høyskolenivå i Norge eller i utlandet?, jeg tar nå kunstutdanning på høyskolenivå (2) Ja, jeg har tatt

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. STUDIETILBUD... 8 3. UNDERVISNING/VEILEDNING/LÆRING... 9 4. UTVEKSLING... 11 5. STUDIEADMINISTRASJON OG

Detaljer

KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM?

KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM? KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM? Hvor finnes kulturarbeidsplassene? Offentlig sektor Privat sektor Frivillig sektor Kultur og næring? Kulturnæringer? Kulturskoler Bibliotek Museer

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 1.

Forord. For mer informasjon, kontakt Bindeleddet NTNU på: e-post: For Bindeleddet-NTNU Trondheim, 1. Diplomundersøkelsen 2006 1 Forord Nok en gang har vi i Bindeleddet-NTNU gjennomført vår årlige diplomundersøkelse. Dette er en undersøkelse blant årets ferdiguteksaminerte diplomstudenter ved institutt

Detaljer

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN BYRÅD JULIE ANDERSLAND KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT BERGEN KOMMUNES KUNSTPLAN 2018-2027 BYRÅD JULIE ANDERSLAND 4.10.17 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Prosess: Bred medvirkning Dialog og innspill Eierskap Planens betydning: Uttrykker Bergen kommunes

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012

Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012 II TEKST MED OPPGAVER Kreative yrker Joacim Lund, Aftenposten 8. desember 2012 Før i tiden var idealet i arbeidslivet å være lojal og utholdende. Premien var trygghet, gullklokke og god pensjon. I dag

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014

KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk Antall besvarelser: 14 Svarprosent: 42% KANDIDATUNDERSØKELSE 2014 for pedagogikk DEL A: NÅVÆRENDE STILLING 01 Hva er din hovedaktivitet? Yrkesaktiv 71% 3 1 Student/skoleelev 14% 3 7 Arbeidssøkende

Detaljer

Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen

Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen Kulturskolens prosjektarbeid VELKOMMEN til produksjonsplanlegging i kulturskolen Tilrettelegging Muligheter Kvalitet Omsorg Rammer Ressurser Verktøy Kulturskolens prosjektarbeid Hvordan planlegger vi dette?

Detaljer

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker.

Side 1/5. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57. Opplysninger om søker. Side 1/5 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527508 Innsendt 15.10.2012 16:32:57 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill

Studieinformasjon 2016-2017. Bachelor i manus - programprofil Avdeling for film, tv og spill Studieinformasjon 2016-2017 - programprofil Avdeling for film, tv og spill Innhold Innhold... i 1 Innledning... 2 1.1 Om programmet... 2 1.2 Forenklet studieplan... 3 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid...

Detaljer

Statistikk Dette er Norge

Statistikk Dette er Norge Statistikk Dette er Norge Å kunne tolke statistiske data er en viktig den av den digitale kompetansen. Man skal både klare å tolke det man ser av tabeller, grafer og diagrammer - og man skal være kildekritisk

Detaljer

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden

Produksjonsguide VELKOMMEN til produksjonsguiden VELKOMMEN til produksjonsguiden Begrunnelser Tilrettelegging Kvalitet Muligheter Ressurser Vertskap Omsorg Rammer Verktøy Begrunnelser, rammer og mål Kan vi formulere en tydeligere målsetting og en klarere

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji

Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Økonomisk rapport for utviklingen i duodji Oppdragsgiver: Sámediggi /Sametinget Dato: 20.august 08 FORORD Asplan Viak AS har utarbeidet økonomisk rapport for utviklingen i duodji for året 2007. Rapporten

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

PROSJEKTSØKNAD. - å få øynene opp for et steds estetiske kvaliteter i form, linje, farge, tekstur, stofflighet og rom i naturen.

PROSJEKTSØKNAD. - å få øynene opp for et steds estetiske kvaliteter i form, linje, farge, tekstur, stofflighet og rom i naturen. SKJOLDTUN BARNEHAGE Skjoldstølen 20 5236 RÅDAL e-postadresse : bssbarne@broadpark.no Styrer : Berit Skeie PROSJEKTSØKNAD BAKGRUNN : Hva kan alle barna være med på? Dette har vært avgjørende for vårt valg

Detaljer

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende)

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende) Manpower Work Life Rapport 2011 Drømmejobben 2011 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber drømmer nordmenn hovedsakelig om? Manpower Work Life har i flere år studert forandringene

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Svarene dine vil lagres automatisk underveis. Dersom du må avbryte prosessen før du er

Svarene dine vil lagres automatisk underveis. Dersom du må avbryte prosessen før du er Velkommen til Undersøkelse om kunstneres inntekter 2013 Svarene dine vil lagres automatisk underveis. Dersom du må avbryte prosessen før du er ferdig med spørreskjemaet, vil de svarene du har lagt inn

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn:

Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Tema: Velferdsstaten Grønn gruppe 2006 Navn: Notodden voksenopplæring 2006 1 Velferdsstaten Rettigheter og plikter Det norske samfunnet er et velferdssamfunn. Samfunnet er avhengig av at alle bidrar med

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud

Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Sámi Ealáhus- ja Guorahallanguovddáš - Samisk Nærings- og Utredningssenter Duodjinæringens økonomiske situasjon Dud Gjennomgang og presentasjon av data fra utøvere registrert i registeret i 2006, samt

Detaljer

Mot normalt: Om gjennomsnitt

Mot normalt: Om gjennomsnitt Tall kan temmes! Jan Erik Kristiansen Mot normalt: Om gjennomsnitt Jan Erik Kristiansen er sosiolog og seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, Formidlingsavdelingen. Han har lang erfaring i å presentere

Detaljer

Evaluering av undervisningsopplegget på 3. studieår

Evaluering av undervisningsopplegget på 3. studieår Evaluering av undervisningsopplegget på 3. studieår Resultat av spørreundersøkelse april 2014 Bakgrunn for undersøkelsen I april 2014 ble en spørreundersøkelse om undervisningsopplegget sendt ut til alle

Detaljer

Kategori Kilde År Vekting 1 KUNSTNERE 1a Kunstnertetthet Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 5 % 1b Kunstnermangfold Medlemsregister fra 1 kunstnerorganisasjoner 213 2,5 % 1c Tildelinger fra

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012 Erik Griffin 1. november 20 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant tillitsvalgte i bedrifter med flernasjonal virksomhet 1. Om

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Nasjonalt produsentnettverk VELKOMMEN

Nasjonalt produsentnettverk VELKOMMEN Nasjonalt produsentnettverk VELKOMMEN Litt om bank og prosjekt Fremføring og formidling Omsorg - lydhørhet, nærhet, innlevelse og evne og vilje til samspill. Vertskap - kunsten å få mennesker til å føle

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Høringsuttalelse fra RadArt nettverk for fri scenekunst i nord.

Høringsuttalelse fra RadArt nettverk for fri scenekunst i nord. Høringsuttalelse fra RadArt nettverk for fri scenekunst i nord. Om RadArt RadArt er en nettverksorganisasjon for kunstnere og andre som jobber med fri scenekunst. Målet er å styrke og synliggjøre den frie

Detaljer

Generell presentasjon Steder å søke midler. Av Per-Einar Johannessen Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Norges idrettsforbund

Generell presentasjon Steder å søke midler. Av Per-Einar Johannessen Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Norges idrettsforbund Generell presentasjon Steder å søke midler Av Per-Einar Johannessen Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Norges idrettsforbund Oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler: Se www.idrett.no - Temasider

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter

Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport. 1. Introduksjon. 2. Kjønnsfordeling respondenter Medlemsundersøkelse 2011, Utdrag rapport Medlemsundersøkelse 2011, Endelig rapport 1. Introduksjon Rapport fra NSF medlemsundersøkelse 2011. Undersøkelsen ble sendt til alle medlemmer med e-post, og vi

Detaljer

Foredraget til Rebekka Brox Liabø var innholdsmessig basert på teksten som er gjengitt under.

Foredraget til Rebekka Brox Liabø var innholdsmessig basert på teksten som er gjengitt under. Foredraget til Rebekka Brox Liabø var innholdsmessig basert på teksten som er gjengitt under. RadArt seminaret: Å lage og dele en bølge. Oslo 7. november 2014, Dramatikkens Hus. Scenekunstorganisering

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

BARN OG FOTOGRAFERING

BARN OG FOTOGRAFERING Lillevollen barnehage BARN OG FOTOGRAFERING KORT OM PROSJEKTET Gjennom prosjektet Bodøpiloten fikk Lillevollen barnehage mulighet til å samarbeide med fotograf Ronny Øksnes. Barna fikk gjennom bruk av

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

Kartlegging av digital sikkerhetskultur Våre erfaringer

Kartlegging av digital sikkerhetskultur Våre erfaringer Kartlegging av digital sikkerhetskultur Våre erfaringer Norsk Senter for Informasjonssikring NorSIS er en ideell og uavhengig organisasjon som arbeider for at alle skal ha en trygg digital hverdag Vi fremmer

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Tromsø re:visited Premiere 18. september, Scene Øst

Tromsø re:visited Premiere 18. september, Scene Øst Tromsø re:visited Premiere 18. september, Scene Øst Kunst og kulturopplevelser kan skape entusiasme, følelser og engasjement. Det kan begeistre, skape kreativitet og spontanitet. Kunst og kulturopplevelser

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa

Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Pensjon & jobbmobilitet Av: Atle Kolbeinstveit, analytiker og rådgiver Econa Dette notatet har to deler, den første delen omhandler hvordan pensjon og andre betingelser påvirker når man går av med pensjon.

Detaljer

Behov for arbeidskraft og eldres ønske omågåav

Behov for arbeidskraft og eldres ønske omågåav Seminar i anledning folketrygdens 40-årsjubileum Oslo, 29.11.2007 Behov for arbeidskraft og eldres ønske omågåav Hilde Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet Antall eldre øker mer enn antall i yrkesaktiv

Detaljer

Kulturpolitisk manifest

Kulturpolitisk manifest Kulturpolitisk manifest Arbeiderpartiet.no Foto: Thinkstock Kunst er ikke bare pynt i samfunnsmaskineriet. Det er en viktig, ideologisk overbygning, som holder demokratiet friskt. -Nina Wester Tromsø Arbeiderparti

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal

Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17. Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Årsplan i Sal & scene 10. trinn 2016/17 Faglærere: Line Vibeke Kringlebotn, Elisabeth Nilsen og Tina Opdal Formål Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST

ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST R S ÅR O P AP EL FT STI OR F TER EN S GEN ER B SEN RT 3 1 20 R KT E L E K IS ON T S KUN ÅRSRAPPORT 2013 STIFTELSEN BERGEN SENTER FOR ELEKTRONISK KUNST Forsidefoto: Fra lyd- og lysprøver på Solund Verft,

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING

S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING S T Y R E S A K # 57/14 STYREMØTET DEN 25.11.14 Vedrørende: PROFESSOR/FØRSTEAMANUENSIS I KURATORPRAKSIS: BETENKNING Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en stilling som professor/førsteamanuensis

Detaljer

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET

DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET ambisiøst og tilstede for kunstens egenart og samfunnsmessige betydning. STRATEGISK PLAN 2014-2020 Hilde Marstrander - Kirkenes 69 43 37 N 30 02 44 E - Avgangsutstilling Bachelor

Detaljer

Kulturplan for ungdom Sig nal er

Kulturplan for ungdom Sig nal er Kulturplan for ungdom 2013-2017 Sig nal er Visjon Skien kommune skal skape og utvikle gode og allsidige møteplasser for alle ungdommer. Skien kommune skal ha et mangfold av store og små arrangementer av

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Danse- og teatersentrum HØRING OM ST. MELD. NR. 32 ( ) BAK KULISSENE

Danse- og teatersentrum HØRING OM ST. MELD. NR. 32 ( ) BAK KULISSENE Danse- og teatersentrum HØRING OM ST. MELD. NR. 32 (2007-2008) BAK KULISSENE Danse- og teatersentrum vil først uttrykke sin tilfredshet med St. meld. nr. 32 (2007-2008) Bak kulissene. For første gang henvises

Detaljer

INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen.

INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER INNLEDNING: Så til slutt har vi noen spørsmål som skal gi bakgrunnsopplysninger for undersøkelsen. BAK.1 Hva er din nåværende ekteskapelige status? Er du 1 gift/registrert PARTNER

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året)

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Hva er NSO? Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene Studenters nasjonale talerør Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Landsmøte velger hver vår politisk ledelse og

Detaljer

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011

01.01.2012 14:02 QuestBack eksport - Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Inntektsundersøkelse ergonomigruppens medlemmer 2011 Publisert fra 12.12.2011 til 31.12.2011 170 respondenter (170 unike) 1. Kjønn 1 Kvinne 68,2 % 116 2 Mann 31,8 % 54 Total 170 1 2. Hvilken tittel har

Detaljer

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN

DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN 2014 2017 Vedtatt i fylkestinget i Finnmark 9. oktober 2013, sak 21/13 1 Innledning Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsing innen kultur

Detaljer

!! En#medlemsundersøkelse#om#virksomhet#og#effekt#av#organisasjonen# RadArt# #nettverk#for#fri#scenekunst.# # # # # # # # # # # # # # # #

!! En#medlemsundersøkelse#om#virksomhet#og#effekt#av#organisasjonen# RadArt# #nettverk#for#fri#scenekunst.# # # # # # # # # # # # # # # # !! Enmedlemsundersøkelseomvirksomhetogeffektavorganisasjonen RadArt nettverkforfriscenekunst. avradartv/hegepålsrud mai2015 Innholdsfortegnelse Om RadArt 2 Sammendrag 2 Om undersøkelsen 4 RadArts demografi

Detaljer

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO!

Mitt navn er Petter Petter Dass Jeg står og ruver på min egen plass. Petter Dass. Petter Dass` plass. YO! «UNG SCENE HELGELAND» OG «UNG YTRING HELGELAND» SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE PETTER DASS-DAGENE 2016 16.-19. juni 2016 «Du skal ikke ha andre guder enn meg» Om ytringsfrihet, vår tids tabuer og en stemme for

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ?

SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? SLUTTRAPPORT PROSJEKT INGEN HÅR EN PUPP, OG SÅ? 2015/RB12879 Virksomhetsområde: REHABILITERING Søkerorganisasjon: Brystkreftforeningen Prosjektleder: Linda Persen 1 FORORD Prosjektet Ingen hår, en pupp

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer.

Ofot ønsket å gjøre dette for å finne ut hva vi gjør som er bra, og hva vi kan bli bedre på for nåværende og fremtidige ungdommer. Oslo kommune Bydel Østensjø Østensjø barneverntjeneste Oppfølgingstjenesten, Ofot Resultater fra brukerundersøkelse for tiltak hybel med oppfølging. Ofot laget en brukerundersøkelse der vi ønsket å få

Detaljer

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene

Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Offentlige virkemidler til kulturnæringene: Har de noen effekt på kulturnæringene? Presentasjon basert på rapporten: To mål to midler: Økt kunnskap om virkemidler for kulturnæringene Utarbeidet av Oxford

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Diplomundersøkelsen

Diplomundersøkelsen 2006200720082009201020112012 Diplomundersøkelsen Forord Bindeleddet-NTNU gjennomfører hvert år en undersøkelse blant fjorårets uteksaminerte diplomstudenter ved institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer