Sikring av kjøpesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikring av kjøpesenter"

Transkript

1 42002 Sikring av kjøpesenter side12 Produktnytt side Ut av bakgårdstilværelsen side 4

2

3 NLs formann har ordet: Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder DESEMBER 2002 NR ÅRGANG Redaktør: Marion Jensen Skribent fagstoff: Bård Eilif Hveding Annonser: NORSKE LÅSESMEDER Postboks Moss Tlf Fax Internett: Layout og trykk: RM grafika as Opplag: 3300 eks. Låsesmeden utkommer 4 ganger i året; mars, juni, september, desember Den sendes NL-, DLF- og SLR-medlemmer, beslag- og låsgrossister, produsenter, banker, forsikringskontor, arkitekter, entreprenører, byggmestere, postkontor, borettslag, politikammere og lensmannskontor, og andre sikringsinteresserte grupper. Redaksjonen forbeholder seg rett til å redigere innsendte manuskripter og bilder. Foreningen NORSKE LÅSESMEDER stiftet i 1977; en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter Vi har nylig avviklet et meget vellykket årsmøte i Stavanger, og det utvidede arrangementet som Bård Eilif hadde regien av i forbindelse med vårt 25 års jubileum, var en minnerik opplevelse. Det var også en anerkjennelse for styret at årsmøtet gav tilnærmet enstemmig tilslutning til de forslag og vedtektsendringer som ble fremlagt. Endelig behandling av vedtektsendringene skjedde på ekstraordinær behandling NL har nå nye retningslinjer og vedtekter gjeldende fra denne dato. Styret føler nå at vi er på rett vei, og klare til å ta fatt på nye oppgaver for å bringe foreningen fremover. Arbeidet med videre og etterutdanning av låsesmedene er en viktig og prioritert oppgave i Det er nedsatt arbeidsgrupper som skal tilrettelegge kursmateriale og utdanningstilbud slik at låsesmedene kan utvide sin kompetanse og kunnskap mot mer el. - tekniske løsninger. Dette prosjektet finansieres i stor grad av offentlige midler som NL fikk tildelt fra VOX. Utviklingen innen elektroniske låsesystemer, adgangskontroll, og tekniske løsninger i dørmiljøet krever mer elektronikkkunnskap hos låsesmeden. Hensikten med etterutdanning er å oppgradere låsesmedenes kunnskapsnivå, slik at vi i større grad er rustet til å holde dette innenfor vårt fagområde. Kompetanseøkning gjør at vi bedre kan møte konkurranse fra andre aktører som prøver å spise seg inn på vårt fagområde. Videreutdanning må vi alle ta på alvor, for det handler om vår fremtid. Neste samling blir vårt årlige Låsesmedtreff på Olrud siste helgen i januar. Kurskomiteen, utstillere og sekretariatet er godt i gang med å tilrettelegge en weekend der oppe, som flest mulig bør delta på. I tillegg til den sosiale delen av dette arrangement, står faglig utbytte fra kurs og utstillere i sentrum. En riktig God Jul og et Godt Nytt År til dere alle! Trond Wang, formann VÅRE MÅLSETTINGER ER: heve forståelsen for fysisk sikring og kriminalforebyggende tiltak bevare og utvikle låsesmedhåndverket i takt med teknologisk utvikling av produkter og tjenester sikre tilgang til faget gjennom samarbeid om fagopplæring og lærlingeplasser kvalitetssikring av medlemsbedriftene gjennom opplæring og etterutdanning skape fornøyde kunder gjennom å tilby førsteklasses produkter og tjenester ANSVAR FAGKUNNSKAP SIKKERHET = trygghet og garanti for arbeidet INNHOLD NLs historie, fortsettelse side 4 NL årsmøte 25 års jubileum side 6 Spørsmål og svar fra arbeidslivet side 10 Sikring av kjøpesentre side 12 Svenneprøve i Låsgruppen side 15 NL medlemsoversikt side 16 Firmaprofil side 17 Produktnytt side Bransjenytt side Medlemsnytt side 31 LÅSESMEDEN

4 Ved å profilere NL, ønsker vi å synliggjøre NL og medlemmene, slik at kundene finner NL låsesmeden. De blå stripene og nøkkelen samt garantiordning er kvalitetsbevis for medlemmer av NL. NL 25 år - Ut av bakgårdstilværelsen I forrige nr. fortalte vi om de første årene av NLs virksomhet, og vi fortsetter historien vår her. Låsesmedyrket har hatt en ekspansiv utvikling siden 1977, den gang var det ikke lett å finne en kvalifisert låsesmed. NL har utviklet seg til en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter i de største byene. De er svært forskjellige, fra store firmaer med mange ansatte, til enmannsbedrifter.yrkets anseelse er betydelig hevet. Foreningen og medlemmene har oppnådd anerkjennelse og tillit i det norske samfunn i et yrke hvor tillit er en ufravikelig betingelse i kundenes krav. Stor tillit er opparbeidet overfor instanser som politi og forsikringsbransjen. NL har vært rådgivende og gitt uttalelser i forskjellige spørsmål som FG har reist, og medlemmene har også i konkrete situasjoner vært rådgivende for forsikringsbrunsjen. Gjennom arbeidet med å skape forståelse for riktig sikring og riktig utført sikring, har det lykkes å påvirke så vel FG som sluttbrukere. Foreningens lover og retningslinjer for medlemskap Rolf Reinungs forslag til de første lover skilte seg i ånd og hovedinnhold lite fra dagens utgave. Lovene har opp gjennom årene stadig vært supplert og endret etter som forholdene innen foreningen og i bransjen har gjort det nødvendig. En grundig revidering ble gjort i 1998, og en tilpasning er gjort i jubileumsåret. Søkernes kvalifikasjoner og vandel skal innfri kravene til medlemskap, og for firmaer vurderes også økonomisk og låsesmedfaglig drift. Medlemskap gis til personer og næringsvirksomhet som driver låsesmedvirksomhet mot sluttbrukermarkedet, og oppfyller foreningens vedtekter, bestemmelser og retningslinjer. Personlig medlemskap kan søkes av ansatte i medlemsbedrifter. Svennebrev i Låsesmedfaget En offentlig anerkjent fagutdannelse var en målsetning for foreningen fra dens spede begynnelse. NL var på 80 tallet pådriveren i arbeidet for å oppdatere læreplanene slik at de stemte med kravene til utøvelse av yrket. Blant annet ble kravet om kjennskap til hest i den gamle opplæringsplanen fjernet. Vi kan konstatere at NL har lykkes med de 4 LÅSESMEDEN

5 Låsesmedens etiske retningslinjer - En låsesmed har alltid sin kundes tillit i minnet. - Han skal løse sitt oppdrag på en måte som er denne tillit verdig. - Hos ham hviler "nøkkelen til" sikkerhet for kundens person og eiendom. - Som en vekter skyr han uhederlighet, intriger og havesyke. - Igjennom tusener av år har han og hans forgjengere satt tillit og ære foran fristelser. - Hans ærlighet skal være udiskutabel. - Han skal være en forkjemper for lov og rett. - Han skal være en kunstner i sitt fag, og et symbol på dyktighet og ubestikkelighet overfor verden. Fra Rolf Reinungs arkiv Hele NLs historie kan du lese i NLs jubileumsbrosjyre. Den får de ved å ringe målene som foreningen startet med for mange, mange år siden, låsesmedfaget ble eget fag i 1992 og ble lagt under Lov om mesterbrev i Veien fram til den reviderte læreplanen var lang og tung. I 1992 forelå opplæringsplan og prøveforskrift, og låsesmedfaget ble revidert under lov om fagopplæring. Inntil da hadde det vært en del av smedfagene. Ti ukers opplæring ved Låsesmedskolen i Moss var en realitet inntil Reform 94 ble innført. Reformen medførte at all låsesmedteori forsvant fra læreplanene i grunnkurs og videregående kurs. Siden det har NL forsøkt å få tilbake denne teorien, men har hittil ikke lykkes. Ennå er det endringer vi mener er nødvendige før fagopplæringen er helt tilfredstillende. NL mener at et bedre samarbeid mellom lærebedrift og skole, bedre hjelp og veiledning men også sterkere krav til lærebedriften, vil høyne kvaliteten og kompetanse på faget vårt. I et så lite fag som låsesmedfaget er det naturlig at fagopplæringen i de nordiske land samordnes. Sammen med våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark, SLR og DLF mener vi at en felles nordisk utdanning er mulig. Fagopplæringsutvalget i NL, som nøytral bransjeorganisasjon, blir benyttet til å lage eksamensoppgavene på oppdrag for Læringssenteret. En nøytral, og offentlig fagopplæring er hele bransjen tjent med, og NL er sentrum for dette arbeidet. Interessen for låsesmedfaget er økende blant ungdom, noe bransjen synes er svært gledelig. Kanskje er kombinasjonen av videreføring av gamle håndverkstradisjoner inn i dataalderen spesielt spennende for unge. Mesterbrev Gleden var stor blant medlemmene da anledningen åpnet seg får å få mesterbrev i Låsesmedfaget. Slagordet mesternemnda benytter: Fagkunnskap gir trygghet, passer ekstra godt i låsesmedbransjen, NLs slagord har gjennom tidene vært Ansvar, fagkunnskap, sikkerhet. Verdien av å kunne bruke tittelen Låsesmedmester er stor, fordi kundene kjenner til mestertittel i andre fag. En mester har fag-/- svennebrev, praktisk erfaring og mesterutdanning og skal være seriøse aktører i sitt marked. Låsesmedtreff Intern opplæring på Låsesmedtreffene har gjennom årene blitt tradisjon. Medlemmene møtes i NLs regi - kontakter knyttes og problemer belyses og løses. Kompetansehevingen blant medlemmene er betydelig hevet og det gode sosiale forholdet mellom medlemmene har gjort det mulig å utnytte den enkeltes spesialkunnskap til medlemmenes felles beste. Vi tør også påstå at utstillingen ved Låsesmedtreffene er årets beste møteplass mellom leverandører og låsesmeden. Framtiden Etikk og moral alltid har vært satt i høysetet i foreningen Norske Låsesmeder, og ordene fra Reinungs arkiv har fremdeles stor betydning etter 25 år. I NLs strategi er hovedsatsningsområdene internt etikk og moral og etter - og videreutdanning. Temaet etikk og moral skal både ha faglig fokus og relateres mot kundebehandling. Dagens låsesmeder blir i økende grad etterspurt ved rehabiliterings-, restaurerings- og reparasjonsarbeider og ved fornyelse av utstyr. De må være oppdatert i forhold til nye produkter og hjelpemidler og samfunnets økende behov for beskyttelse. Låsesmedene er viktige når det gjelder kriminalforebyggende tiltak og de bidrar til å gi mennesker større grad av trygghet. Det er et stort behov for flere låsesmeder, og vi må ut i skolene for å bidra til rekruttering til faget. Etter og videreutdanning er vesentlig for å fortsette framgangen og følge sporene vi har lagt etter oss i årene som har gått. I jubileumsåret har NL fått offentlig støtte til etter- og videreutdanning i Låsesmedfaget. I samarbeid med leverandørene i bransjen skal det lages et godt etterutdanningstilbud i et fag med store potensialer og stolte yrkesutøvere. "Enighet og samhold er styrke og fremgang" Reinungs ord fra 1977 tar vi med oss i årene framover, og de gjenspeiles i foreningens interne strategi: Sterkere fokus på NL- fellesskap og engasjere medlemmene for NLs arbeid og målsetninger. Marion Jensen LÅSESMEDEN

6 NL årsmøte Jubileumsfeiringen startet på Utstein Kloster fredag kveld, hvor man fikk en annerledes opplevelse - omvisningen og historiene fra middelalderklosteret vil nok sent glemmes. I de vakre lokalene ble stemningen spesiell, og Rønnaug Foss Alsvigs gripende konsert gikk rett i hjertet til tilhørerne. NL feiret sitt 25. års jubileum i Stavanger oktober med brask og bram. Det ble en flott markering av 25 år med foreningen Norske Låsesmeder i selskap med leverandører og gjester fra Danmark, Sverige, Finland og ELF. Fokus på datasikkerhet Lørdag formiddag var datasikkerhet tema, og en entusiastisk Ulf Halvorsen fra Mnemonic delte sine kunnskaper med leverandører og medlemmer. At det er viktig med beskyttelse av datamaskinene våre, visste de fleste. Vel synes man at man hadde hørt mye om temaet tidligere, men denne mannen bidro til at forståelsen ble hevet på alle områder. STRATEGI FRAM TIL 2007 Uttrykkene brannvegger og åpne porter fikk en annen og mer konkret betydning etter at Halvorsen beskrev virkeligheten på nettet. Viktigheten av å sikre seg mot virus og ukontrollert inntrengning via de mange bakdører som finnes ble innprentet, og man fikk mange gode råd med på veien. Nå vet man mye mer om hvordan man best mulig kan sikre egne data og lage gode rutiner. Strategien er et viktig styringsverktøy, og man har planer for virksomheten som det jobbes målbevisst med hele året. Her nevnes noen: INTERNE MÅLSETTINGER - Etter og videreutdanning - Fokusere på etikk og moral - Fokus på NL fellesskap - Markedsføring av firmamedlemskap - Opplæring og oppdatering av medlemmer EKSTERNE MÅLSETTINGER - Heve forståelsen for bransjens produkter og løsninger mot økt trygghet og høyere fysisk sikkerhet - Låsesmedfaget, egen plass i byggentre-prisen - NS standard - Pådriver for å samle prøvenemndene for å få normerte prøver til svenneprøven - Profilering i media, synliggjøre NL/- medlemmene - Markedsføre Garantiordningen - Rekruttering til faget ved markedsføring i skolene NL årsmøte De viktige avgjørelsene i NL er det årsmøtet som skal fatte, men styret har den utøvende myndighet, og i løpet av året er det mange saker som havner på styrets bord. Det ble lagt fram en fyldig årsberetning. Den vesentligste saken årsmøtet skulle ta stilling til i 2002, var endringer av foreningens retningslinjer og vedtekter slik at de passer med utviklingen i låsesmedfaget og medlemsbedriftene. Styrets endringsforslag ble vedtatt, og vedtaket ble senere bekreftet på ekstraordinært årsmøte 28. november. Fagopplæringen i skole og bedrift NL har i mange år gjort et stort arbeid rundt fagopplæring i Låsesmedfaget. Målet om lik utdanning over hele landet er fremdeles ikke nådd. Men det kan vise seg at alternative løsninger finnes, både for selve utdanningen og for eksamensordningen uten at man vil miste det innhold og den kvalitet man ønsker. En forbedring av skoletilbudet med bedre tilpassning til faget i skoleperioden, oppdatering av læreplaner læremidler er neste skritt. 6 LÅSESMEDEN

7 NL ønsker å forbedre læresituasjonen i bedriftene bl. gjennom å forberede bedriftene bedre til å ta imot lærlinger, samt å beholde kontakten med skolesystemet helt til svenneprøve er avlagt. Valg Årsmøtet valgte å gå tilbake til de gamle titler formann og nestformann, ellers var det kun et skifte i styret, Karl Arne Hagen ønsket ikke gjenvalg. Gunnar Kvarsvik fra Norsk Låsservice i Kristiansund overtok hans plass i styret. Den geografiske dekningen er således godt ivaretatt. Formann Nestformann Kasserer Styremedlemmer Trond Wang, Knut Kildahl Finn Jonstang Tor Andersen Arne B. Hemer Gunnar Kvarsvik Medlemsmøte Man avholder alltid et medlemsmøte etter årsmøtet, litt mer uformelt, hvor medlemmene kan snakke om alt de ønsker under Ordet fritt. Bård Eilif Hveding orienterte medlemmene om utviklingen av NLs arbeid for etter- og videreutdanning. Dette er kurs som bygger videre for spesialisering, både for den nyutdannede svenn, men ikke minst for den etablerte låsesmed, som kan stå i fare for å bli akterutseilt på framtidens løsninger. Dette arbeid er opprinnelig et Nordkey samarbeid og NL fikk en ekstra oppmuntring da man fikk kr fra VOX til utvikling av kurstilbud for gjennomføring i Man har planer for kurs i elektromekanikk/elektro/data for framtidens integrerte sikkerhetsløsninger, og jobber for et samarbeid med NUSA i Fredrikshavn. Adm. dir. Anders Pedersen hadde tatt turen derfra for å beskrive dansk lærlingopplæring på Nusa, samt etterutdanningstilbudene deres. Jan Törner NL styre 2003, fra venstre Tor Andersen, Arne B. Hemer, Trond Wang, Knut Kildahl, Gunnar Kvarsvik og Finn Jonstang. fra SLR og Tove Berg fra DLF ga også møtet orienteringer om sine respektive foreningers arbeid. Jubileumsfest Andres Husby fra Systemsikring i Trondheim hadde tatt utfordringen fra verten Bård Eilif Hveding, og innledet jubileumsmiddagen med en prolog spesielt skrevet til 25 års jubileumet. Det var høytidsstemning i salen da Anders Husby framførte sin prolog. For feststemte medlemmer, ledsagere, samarbeidspartnere og låsesmedkollegaer fra de nordiske land og ELF, var det duket for jubileumsmiddag i nydelige lokaler med utsikt over Breiavatnet. Vertskapet hadde valgt en fantastisk meny, som gjestene nøt i fulle monn. NL mottok flotte gaver fra ELF, SLR og DLF, samt NUSA. Samarbeidspartnerne overrakte beviset for støtten sin til NL, i form av store sjekker både i beløp og format. NL samarbeidspartnere Våre samarbeidere i 2002 har vært Bewator, Boyesen & Munthe AS, Copiax, Dorma Norge, Elok Låsproduksjon, Hveding beslag & design, Møller Undall, Norsk Nøkkelservice, Renag, Sikkerhetsgrossisten og TrioVing. Samarbeidet mellom disse og NL dreier seg i hovedsakelig om faglig utvikling og framtiden for låsesmedfaget, og støtten fra leverandørene bidrar til å opprettholde det aktivitetsnivået NL har i dag, og samtidig sikre oss i å møte fremtidens utfordringer. Sverre Kvams orkester spilte opp til dans, og musikken fikk fart på danseskoene hos noen og enhver. Det ble det feiret og danset og pratet ut i de små timer. Oppsummeringen lar vi en av østlendingenes uttalelse på det lokale mål i løpet av kvelden stå for; Jammen er det gildt i Stavanger. Gleden hos de nye medlemmene i løpet av 2002 var stor ved overrekkelsen av de gjeve beviste på faglig dyktighet! Bak fra venstre: Torgeir Evensen, Morten K. Dahl, Hilde Johnsen, Ingeborg Haukerud, Morten Høiseth, Frank Sørensen, Nils Magne Salte. Foran: Johnny Slåttvik, Bjørn Harald Hagen, Harry Simensen, Robin Klo og Andreas Setting. Jan Ivar Bentsen og Svein Jarle Ludvigsen var ikke til stede. LÅSESMEDEN

8 NL - 25 ÅR Prolog av Anders Husby Velkommen til alle, velkommen til fest. I kveld skal vi feire, og gi dem en gest som tok initiativet og satte i gang, selv om veien kunne fortone seg lang. De fleste av oss er vel autodidakter. men dersom vi ikke skal sakke akter trenger vi kunnskap og opplæring. Det er nødvendig skal vi styrke vår næring. Vi takker sponsorene som bidro til å gjøre 25 årsjubileumet til en minneverdig fest: De slet nok en del for å få ting til å skje, men det vet vi nå; de hadde en force. De utøvde et fag de trodde på, selv om de i starten var ganske få. Spesielt er der to vi her må nevne. De hadde både pågangsmot og evne. Det var Rolf Reinung og Bjørn Møller. Deres minne vi gjerne forsølver. De valgte et slagord, de første sju, som startet det hele i nittensyttisju. Det gjelder fortsatt de sa den gang: Enighet og samhold er styrke og fremgang! De bestemte vårt navn og vårt emblem, men arbeidet var ikke uten problem. Vår første formann falt brått i fra. Foreningen ble nok satt tilbake da. Svensker rådet den norske banden: Allier Dere med selve fanden! Da drog de hjem og ba Oddvar Andresen: Få fart på foreningen for låsesmeden! De ville alle løfte frem vårt fag, og høyne kompetansen i lås og beslag. Hva har vi greid på tjuefem år? Har vi nådd de ambisiøse mål? Før var faget mest mekanikk, men stadig det blir mer elektronikk. Vi må også kunne om volt, ohm og amper, og forkynne sikkerhet som en emissær. Takk derfor til dere som holder kurs. Det er for faget en stor ressurs. Da treffer vi også våre kolleger. Blir venner og kjente med de vi konkurrer. Takk også til alle som har ytt sin skjerv, og i styre og stell har tatt på seg verv. Det har ikke vært på grunn av salæret. De fortjener alle både heder og ære. Vi har oppnådd mye på 25 år. Høyere kompetanse og gode kår. Medlemmer har vi hele landet omkring, og tillit både hos politi og forsikring. Vi har gode forhold til leverandører, og til kunder og entreprenører. Vår posisjon anerkjennes av de fleste. Vi føler nok ofte: Vi er de beste! Ja, i dag er låsesmedene anerkjente. Det har gått bedre enn en kunne forvente. Det ble jobbet hardt, og til slutt vant vi slaget. I dag har vi mestere i låsesmedfaget. Daglig vi konkurrerer med pris og rabatter. Ja, ofte på nivå noen vanskelig fatter. Men gå ei på akkord med de faglige krav! Da graver du kanskje din egn grav. Først og fremst er vi gode kolleger. La oss derfor feire og svinge vårt beger. Vi reiser oss alle i denne hall, og utbringer en jubileumsskål! SIKKERHETSGROSSISTEN Det var høytidsstemning i salen da Anders Husby framførte sin prolog, latteren kom senere, da toastmaster Terje Sunde fortalte sine underfundige historier på bredt stavangersk. Låsesmedkalender januar NL Låsesmedtreff, Hamar mars Køln messen april SLRs årsmøte, Sundsvall juni 2003 ELF Locksmith Convention, Helsinki 8 LÅSESMEDEN

9 Nyhet PC-basert adgangskontroll for smartkort. Passer for skandinaviske modullåskasser tlf:

10 Hvilke forhold skal avklares i prøvetiden til en arbeidstaker? Det er mange henvendelser vedrørende oppsigelsesvernet for arbeidstakere som har arbeidsavtaler med skriftlig avtalt prøvetid. Viktige spørsmål i den forbindelse er hva en eventuell oppsigelse skal være begrunnet i, og om det foreligger mindre vern i prøvetiden enn når det gjelder øvrige ansettelsesavtaler. En eventuell oppsigelse av en arbeidstaker som skriftlig er tilsatt på en bestemt prøvetid, må i henhold til arbeidsmiljølovens 63 være begrunnet i arbeidstakerens tilpassing til arbeidet, faglig dyktighet eller pålitelighet. Disse formuleringene er ikke uproblematiske. De saker som har fått sine avgjørelser i domstolene, viser at det må avgjøres konkret om oppsigelsene har tilstrekkelig grunn etter lovens 63. Noen av avgjørelsene går også inn på spørsmålet om det er nødvendig at arbeidstakeren er gitt advarsel som ikke er etterkommet, før han eventuelt sies opp som uskikket. Det foreligger avgjørelser der oppsigelser er kjent ugyldige under henvisning til at advarsler ikke er gitt. I andre saker kan dette bli vurdert annerledes, for eksempel ble det i en dom lagt til grunn at særskilt advarsel ikke var nødvendig, da arbeidstakeren stadig fikk kommentarer og kritikk på det arbeid hun gjorde, og således må ha fått et klart inntrykk av hvordan hun lå an. Rettspraksis viser for øvrig at det er viktig at arbeidsgiveren dokumenterer tilstrekkelig opplæring og oppfølging når det gjelder arbeidstakeren. Dersom dette er gjort, men arbeidstakeren ikke har tilpasset seg arbeidet på en tilstrekkelig måte, vil det være grunnlag for oppsigelse. Dette lurer vi på SPØRSMÅL FRA ARBEIDSLIVET For oversiktens skyld nevnes at også en arbeidstaker som er tilsatt på en bestemt prøvetid, kan sies opp for eksempel på grunn av innskrenkninger eller rasjonaliseringstiltak. Det er uriktig som mange tror at det er mye lettere å bringe ansettelser på prøvetid til opphør enn øvrige ansettelsesavtaler. Det er liten forskjell i domstolenes vurderinger av kravet til saklighet som er nedfelt i 60 og 63, men det er noe rommeligere oppsigelsesadgang i prøvetiden. Dette må som utgangspunkt være riktig, da prøvetiden er ment å skulle avklare om arbeidstakeren er skikket for stillingen. Opphør av midlertidige ansettelsesforhold Eier og daglig leder i en mellomstor bedrift har følgende spørsmål: 1. Må en arbeidstaker som er ansatt i et midlertidig ansettelsesforhold, for eksempel et vikariat, sies opp før utløpet av den avtalte ansettelsestiden? 2. Har en arbeidstaker på midlertidig kontrakt ifølge arbeidsmiljøloven fortrinnsrett til stillinger som blir ledige i bedriften, forutsatt at vedkommende er kvalifisert, etter at det midlertidige arbeidsforholdet er avsluttet? 1. Midlertidige ansettelsesforhold opphører når det bestemte arbeidet er avsluttet eller ved det avtalte tidsrommets utløp. Slike arbeidsforhold opphører uten forutgående oppsigelse, med mindre noe annet Rådgiver cand. jur. Odd Bjørnås, Håndverksbedriftenes Landsforening (HBL)- tilsluttet NHO - svarer på arbeidsrettslige spørsmål. er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, jfr. arbeidsmiljølovens 58A nr. 2. Dersom arbeidstakeren har vært midlertidig ansatt i mer enn ett år, skal arbeidsgiveren gi skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden senest én måned før arbeidstakeren skal fratre. Et slikt varsel er ikke det samme som oppsigelse. Hvis arbeidsgiveren ikke gir arbeidstakeren varsel, kan arbeidstakeren fortsette i stillingen i inntil én måned etter at et slikt varsel er gitt, jfr. 58A nr. 3. Selv om varsel ikke er gitt, kan arbeidstakeren fratre ved det avtalte tidsrommets utløp. 2. Det finnes ikke noen bestemmelser i arbeidsmiljøloven som sier at en arbeidstaker som er ansatt på midlertidig kontrakt, har fortrinnsrett til stillinger i bedriften etter utløpet av det avtalte tidsrommet. Arbeidstakeren må derfor søke på stillingene på samme måte som andre søkere, med mindre det finnes avtaler som regulerer slike forhold. GEZE dørlukker TS 5000 med glideskinne har en patentert løsning med eksentrisk tanndrev. Dette gjør at den har en av markedets beste virkningsgrader. Ta kontakt for ytterligere informasjon. GEZE Scandinavia AB avd. Norge, Postboks 63, 2081 Eidsvoll Tlf Fax LÅSESMEDEN

11 Ingeborg Haukerud - Fyrtårn for kvinnelige etablerere Våren 2001 fikk NL sine to første kvinnelige medlemmer i nyere tid. Ingeborg Haukerud fra Odalen var en av dem. Ingeborg er en driftig kvinne, hun begynte karrieren med å file nøkler i Lexow AS i 1989, nå er hun innehaver av Ingeborg Beslag & Låssystemer AS, med butikk på Kongsvinger og avdelig på Jessheim åpnes på nyåret. Faglig regnes Ingeborg som meget dyktig i låsesmedkretser, hun har tatt svennebrev og er innehaver av det gjeve mesterbrevet, men det stopper ikke der. I løpet av de fire årene hun har drevet låsesmedbedriften, har det blitt sju ansatte, og ledelsesansvaret blir en større og større del av arbeidsdagen hennes. Ingeborg har evnen til å få med seg hva som skjer, også utenfor bransjen, og hun fikk nyss om at Statens Nærings- og Distriktsutviklingsprogram (SND), har et utviklingsprogram for kvinnelige bedriftsledere og eiere; Fyrtårnprosjektet. Programmet trekker fram kvinner som allerede har lykkes i næringslivet og gjør dem til rollemodeller - såkalte fyrtårn - for andre kvinnelige etablerere. Gjennom prosjektet ønsker SND å synliggjøre og ta i bruk kvinners kompetanse i næringsutviklingen. Årets prosjekt er det tredje i rekken. Stikkord er lederutvikling, bedriftsutvikling, synliggjøring og nettverksbygging. Programmet retter seg mot forretningskvinner som oppfyller flere av følgende kriterier; er bedriftsledere/ -eiere, eier minimum 51 % av bedrifter, har minst fem ansatte, en omsetning på mer enn fem millioner kr. og overskudd det siste året. Ingeborg tilfredstilte kriteriene, og søkte om å få delta i årets fyrtårnprosjekt. -Vi skal ha seks samlinger i Fyrtårnprosjektet, forteller Ingeborg, og det blir hardt arbeid. Målet er at deltagerne skal utvikle seg som ledere, noe som igjen vil ha en god virkning på firmaene. Blant 50 søkere var hun blant de 28 som ble plukket ut. For foreningen Norske Låsesmeder er dette prosjektet også spennende, godt skolerte medlemmer er viktig. Vi håper å dra nytte av Ingeborgs kompetanseoppbygging også i framtidens styre og stell i NL. Kilde: Raumnes LÅSESMEDEN

12 Innbruddssikring av kjøpesentre I kjøpesentre eller forretningsbygg med flere forretninger eller virksomheter, er det i tillegg til publikum et stort personale som skal ha adgang til sin arbeidsplass i hele eller deler av døgnet. Innbruddssikring av forretninger, rømningsveier og ikke minst bekvem bruk er vesentlige elementer for låsing av dører i bygget. Hans Erik Andresen fra If Forsikring har i denne artikkelen tatt for seg ulike dører i kjøpesenter, og gir gode råd om riktig sikring i de forskjellige dørtypene: Dørtypene i kjøpesentre kan deles i følgende kategorier: 1. Felles inngangsdører til innvendige fellesarealer 2. Inngangsdører til den enkelte forretning/bedrift, enten direkte fra det fri, eller fra innvendig fellesareal. 3. Bakdører og andre bidører til den enkelte forretning, enten direkte fra det fri, eller fra innvendig fellesareal. 4. Bidører fra det fri til innvendig fellesareal, f.eks. vareinntak/transportdører, som også er rømningsveier. 5. Ytterdører og -porter som ikke er offentlig påbudte rømningsveier. 6. I tillegg kommer forretningsarealer i innvendige fellesarealer, uten fysiske vegger og dører. TEKST: HANS ERIK ANDRESEN, FOTO SVEIN ERIK STORSVEEN, B&T LÅSSERVICE, HAMAR Når det planlegges alarm- og sikkerhetssystem i kjøpesentre og lignende bygg, må det legges vekt på enkelhet i betjeningsfunksjoner og høy sikkerhet på nøkkel- og kodekontroll, også over tid. Betjening av anlegget skal ikke sette andre deler enn den delen som operatøren har ansvar for, åpen eller ut av funksjon. En feilbetjening skal ikke resultere i svakere sikkerhet, større kostnader eller annen ulempe for andre enn den som gjør feilen. Hans Erik Andresen dørerlåst/ulåst ) og automatisk logging av bruker, eller automatisk tilbakestilling til sikker funksjon. Hver enkelt leietaker skal ha innbruddssikring som tilfredsstiller forsikringsselskapenes krav til åpninger i omslutningsflatene (vegger, gulv, tak) for sin egen virksomhet. Låsing av dører Det kan komme til konflikter mellom brannforskriftenes krav til dører i rømningsveier, og forsikringsselskapenes krav til innbruddssikring. I tillegg er det ofte brukerkrav om at rømningsdører ikke skal kunne misbrukes av uvedkommende. Disse konfliktene må løses ved at dørene utstyres med låstyper som tilfredsstiller de aktuelle krav på tider hvor kravene er aktuelle. Låsanordninger som tilfredsstiller krav til rømningsvei, og eventuelle brukerkrav om misbruk når det er påkrevet, og låsenheter som tilfredsstiller forsikringsselskapenes krav til sikring, og som brukes når behov for innbruddssikring er til stede. Kravene kan teoretisk tilfredsstilles med en og samme låsenhet, men dette vil resultere i en kostbar og komplisert styring, med låsenheter som blir utsatt for en urimelig stor slitasje med økte vedlikeholdskostnader, samtidig som løsningen ikke tar optimalt vare på alle krav. 1. Felles inngangsdører til innvendige fellesarealer Slike dører er normalt rømningsveier hele døgnet, fordi det er vanskelig er å ha full oversikt over om det er personale til stede i den enkelte forretning. Dørene må derfor låses best mulig, og det må tas hensyn til rømning, bekvemmelighet og innbruddssikkerhet. Det stilles generelt ikke krav fra forsikringsselskapene om FG-godkjent avlåsing av disse dørene, da krav til FG-godkjent avlåsing skal tilfredsstilles i dørene til den enkelte forretning. Rømning Døren må ha innvendig knappvrider, eller panikkbeslag, slik byggeforskriftene krever. Er det flere brukere til samme område, for eksempel inngangsdører eller fellesarealer, bør det være automatisk overvåkning av sikkerhetsfunksjoner (alarm AV eller PÅ, Bekvemmelighet Med den innvendige åpningsmekanismen er døren bekvem å åpne fra innsiden. Da den kan åpnes uten nøkkel, må det være 12 LÅSESMEDEN

13 Innbruddssikring av forretninger, rømningsveier og ikke minst bekvem bruk er vesentlige elementer for låsing av dører i kjøpesenter og lignende bygg. en lås som automatisk går tilbake i låst stilling etter bruk, det vil si en mekanisk fallelås. Slike låser er vesentlig svakere innbruddsmessig enn FG-godkjente låser. Innbruddssikkerhet Døren må sikres best mulig når det gjelder oppbryting fra utsiden, og gå tilbake i låst stilling etter at den har vært åpnet fra innsiden. Fallelåser, som tilfredsstiller den siste kravet, har ikke tilfredsstillende styrke mot innbrudd, og man må vurdere å montere to låser: En fallelås, som alltid vil tilfredsstille behov for automatisk låsing, og en FG-godkjent reile- eller hakereile låskasse, med innvendig knappvrider, som vil tilfredsstille krav til oppbryting fra utsiden. Det er imidlertid minst to betenkeligheter ved en slik løsning: Dersom døren åpnes, er det ikke garanti for at vedkommende som bruker døren har nøkkel, og låser reilelåsen etter seg. Videre vil ikke løsningen fullt ut tilfredsstille brannforskriftenes bestemmelser om enkel åpning fra innsiden, da to knappvridere må betjenes, og i riktig rekkefølge, reilelåsen først, eller begge samtidig. I en panikksituasjon kan dette være fatalt. Best sikring av slike dører, og som vil tilfredsstille krav til dør i rømningsvei, og ønske om FG-godkjent avlåsing (kun beskyttelsesklasse B1), er å installere elektronisk lås, motorlås eller el -sluttstykke i overensstemmelse med FGs Krav til elektronisk låsesystem. 2. Inngangsdører til den enkelte forretning, enten direkte fra det fri, eller fra innvendig fellesareal. Slike dører har alltid FG-krav til avlåsing, etter den beskyttelsesklasse (B1, B2 eller B3) som virksomheten/varetypene krever. Dørene vil videre normalt alltid være dører i offentlig påbudte rømningsveier. De to motstridende krav er imidlertid aktuelle til to forskjellige tidspunkter, rømning når det er kunder og ansatte personer tilstede, og innbrudd når det ikke er personer til stede. Innbrudd Krav om FG-godkjent avlåsing kan derfor tilfredsstilles med FG-godkjent låsenhet som brukes som NATTLÅS. Dersom det er behov for å holde slik dør låst mens det er personer til stede, kan døren låses med lås med innvendig knappvrider eller panikkbeslag, DAGLÅS, i tillegg. Rømning Dersom det er mange slike dører til samme virksomhet, og det ikke kan etableres tilfredsstillende rutiner for opplåsing, kan det i henhold til brannforskriftene kreves at nattlåsene kobles til et signalsystem som gir varsel dersom en eller flere, men ikke alle rømningsveiene er låst opp. 3. Bakdører og andre bidører til den enkelte forretning, enten direkte fra det fri, eller fra innvendig fellesareal. Innbrudd/Rømning Slike dører låses som foregående. Dersom det er aktuelt med adgangskontrollanlegg på slike dører, f.eks. i personalinngang, og virksomheten ikke skal sikres etter beskyttelsesklasse B2 eller B3, kan det LÅSESMEDEN

14 Bidører fra det fri er det normalt ikke FG krav til. Ytterdører og porter som ikke er offentlig påbudte rømningsveier låses med FG-godkjente låser, men må ikke merkes som rømningsveier som alternativ monteres elektronisk lås i overensstemmelse med FGs regler for slike låser. Misbruk av rømningsdører Det kan også være behov for kontroll mot misbruk i forretningstiden av slike dører. Dørene kan utstyres med magnetlåser tilkoblet brannalarm (Veiledning til Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn, 4.utg , kap.2 side 44). Lovlig passasje gjennom slike magnetlåser gjøres med nøkkelbryter, kodebryter eller lignende. Merk at slike magnetlåser IKKE er FG-godkjente låser. Det kan ikke anbefales å bruke elektrisk Bakdører bør sikres som inngangsdører. sluttstykke eller motorlås i automatisk åpnende lås, da disse kan forkiles, og døren forbli låst selv om strømmen blir brutt. El.låser med omvendt funksjon, dvs. åpner i strømløs tilstand, er ikke FG-godkjent. 4. Bidører fra det fri til innvendig fellesareal, f.eks. vareinntak- /transportdører, som også er rømningsveier. Det er normalt ikke FG-krav til bidører, og de kan låses som hovedinngangsdørene. Dørene må ofte ha panikkbeslag, og det kan være nødvendig med magnetlås for kontroll, som for forannevnte dørtype. 5. Ytterdører og porter som ikke er offentlig påbudte rømningsveier. Dørene låses med FG-godkjente låser, men må ikke merkes som rømningsveier. 6. Forretningsarealer i innvendige fellesarealer, uten fysiske vegger og dører. Slike forretninger, som oftest serveringssteder o.l., ligger ofte utenfor sikret område. Innbruddsforsikringen gjelder under forutsetning av at brudd på gjeldende sikkerhetsforskrift for innbrudd, f.eks. beskyttelsesklasse B1, ikke har betydning for aktuell skade. Det vil si at tyveri fra slik virksomhet foretatt av noen med lovlig adgang til fellesarealene, eller tyver som gjemmer seg inne lokalet i åpningstiden ikke er erstatningsmessig skade. Tyveriattraktive varer i slike forretninger som tobakksvarer, musikkanlegg eller PCer, må derfor sikres spesielt, f.eks. låses inn i FG-godkjent sikkerhetsskap, og forsikringsdekning må avtales spesielt med forsikringsselskapet. Adgangskontrollanlegg Et automatisk adgangskontrollanlegg kan kun brukes i dører hvor det ikke er forsikringskrav til innbruddssikring, eller i dører hvor det kun er B1-krav fra forsikringsselskapene. Merk at mange virksomheter med B2-krav til sikring kan velge "sonesikring", og dermed sikre ytterskallet fysisk etter reglene for B1! I dører hvor det ikke stilles forsikringskrav til innbruddssikring, for eksempel internt i bedriften kan det velges systemer ut fra det behov man har. 14 LÅSESMEDEN

15 Dersom behovet kun er kontroll, kan systemets mekaniske styrke og den elektroniske sikkerhet ligge på et lavt (og billig) nivå. Dersom det er behov for en viss innbruddstyrke, bør det søkes å legge sikkerhetsnivået opp mot minstekravene i FGs regler. Dersom det er forsikringskrav til låsingen, skal FGs regler følges. Dette innebærer at det skal være FG-godkjent elektromekanisk låsenhet, at det skal være kortog kodeleser på utsiden, og minst korteller kodeleser på innsiden. En eventuell trykk-knapp for døråpning fra innsiden skal være utkoblet utenom normal forretningstid. Den elektromekaniske låsenheten kan utstyres med plombert nødvrider på innsiden, dersom bruk av denne utløser godkjent innbruddsalarm. Det skal utløses alarm dersom døren ikke lukkes, eller låsen ikke låses. Som tidligere nevnt er ikke låsanordninger med "omvendt funksjon" godkjent. Innbruddsalarmanlegg I et innbruddsalarmanlegg kan det inngå bevegelsesdetektorer (romsikring) og skallsikringsdetektorer. Fordi innbruddsrisiko er knyttet til varer i en virksomhet, og ikke til den tomme bygningen, er forsikringskrav om innbruddsalarm og eventuelle rabatter for slike alarmanlegg knyttet til varer og inventar. Den enkelte enheten (butikk, kontorvirksomhet osv.) skal ha et alarmanlegg som dekker egen virksomhet, og som fungerer uavhengig av eventuell alarm i andre virksomheter og alarm i fellesarealer. Dette kan enten være et separat anlegg, eller det kan være en egen del av et fellesanlegg. Innbruddsalarm i fellesarealer, basert på romdeteksjon, vil i det fleste tilfeller fungere dårlig dersom personalet i noen av det selvstendige virksomhetene skal ha adgang gjennom disse arealene for å komme til sine lokaler. Dette fordi AV- og PÅ-kontrollen blir komplisert, med det resultat at alarmen utløses uønsket, eller at anlegget ikke settes på som forutsatt. Et alarmanlegg basert på skallsikring, med forbikobling av aktuelle dører som en funksjon i låsenheten, vil normalt være det beste. Alarmanlegg med mange brukere skal (bør) ha påslagskontroll, med overvåkning av anleggets status, og logging av transaksjoner. Alarmanlegg skal selvfølgelig ha (overvåket) alarmoverføring til alarmstasjon, slik at relevant aksjon kan iverksettes. Brukes PIR bevegelsesdetektorer må behov for maskeringssikrede detektorer vurderes. Første Låsesmedlærling utdannet i Låsgruppen Etter å ha gått i låsesmedlære hos Låsgruppen Drammen avd. Sandefjord i to år, har endelig André E. Lind kommet så langt at Svenneprøven er avlagt. Leder i prøvenemnda, Arild Næss, var fredag 6. september på plass for å bedømme svennestykket. Prøven tok fem dager; en dag til planlegging, tre dager til gjennomføring, og en dag til evaluering sammen med Arild og undertegnede. Svenneprøven besto av shimsing av sylinder, montering av dørautomatikk med kodetastatur, sikkerhetslås med microbryter, gjennomboring av dør, og montering av karmoverføring. I tillegg ble det montert elektrisk sluttstykke i dørkarmen, og full utskifting av eksisterende lås i døra, med langskilt og det hele. All montering var prikkfritt utført på en fagmessig måte. Det elektriske ble også koplet opp, slik at tastatur, sikkerhetslås med microbryter, og dørautomatikk fungerte iht. spesifikasjon. Lærlingen måtte også besvare noen faglige oppgaver skriftlig, før dommen falt. André bar tydelig preg av nervøsitet, og gleden var stor da prøven ble godkjent uten merknader. På spørsmål om hvordan læretiden har vært, svarer André at det har vært meget interessant, og mye å sette seg inn i. Han har vært innom alle områdene innen låsesmedfaget; betjent kunder i butikken, lært å bygge systemer, har god kjennskap om billåser, og vært ute og montert låser og beslag hos diverse oppdragsgivere. André har trivdes meget godt hos Låsgruppen i Sandefjord. Det er et godt miljø mellom arbeidskollegaene, og han kommer godt overens med alle. Trivsel og samhold er noe av det viktigste som finnes dersom man skal kunne gjøre en god jobb, og det har vi i Sandefjord, sier André. Lærling André Ekenes Lind besto Svenneprøven med glans. Fra venstre: Den nybakte låsesmedsvennen sammen med avd. leder Morten Høiseth, Arild Næss fra prøvenemnda i Vestfold og faglig leder Svein Dyve Pedersen. Vi gratulere André med bestått svenneprøve, og håper han vil bli en trofast mann i bransjen i mange år fremover. Svein Dyve Pedersen Faglig leder Låsgruppen Drammen AS LÅSESMEDEN

16 Godkjente firmaer pr. 1. desember 2002 ALTA Thermoglass AS Betongvn. 1, Pb Elvebakken 9501 Alta Tlf Fax ARENDAL Arve Karlsen Pb. 1630, 4857 Arendal Tlf Fax ASKER Låsservice AS Billingstadsletta 14, Pb Billingstad Tlf Fax BERGEN Bergen Låsservice Kollåsen 1, Pb. 227, 5871 Bergen Tlf Fax Låsgruppen Wilhelm Nielsen AS Fabrikkgt. 3, 5059 Bergen Tlf Fax Døgnservice: Låsmesteren AS Kanalvn. 54, Pb Postterminalen, 5892 Bergen Tlf Fax Låsservice A/S Pb. 100 Rådal, 5857 Bergen Tlf Fax BODØ Låssenteret Bodø AS Storgt. 25, 8006 Bodø Tlf Fax BÆRUM Låsbua A.S Elias Smiths vei 26, 1337 Sandvika Tlf Fax DRAMMEN Låsgruppen Drammen AS Nedre Storgate 37, Pb. 454 Brakerøy 3002 Drammen Tlf Fax Møller Undall AS Hamborggt. 21, Pb Drammen Tlf Fax ELVERUM Lås & Sikring AS Per Sivles vei 38, Pb Elverum Tlf Fax FREDRIKSTAD Fredrikstad Butikkmontering Lås og Nøkkelservice AS Sjømannsgt. 15, 1607 Fredrikstad Tlf Låsgruppen Fredrikstad AS Stabburvn. 16, Pb. 724 Lisleby 1616 Fredrikstad Tlf Fax GJØVIK b&t Låsservice as Østre Toten vei 35, 2816 Gjøvik Tlf Fax Låssmeden Gjøvik AS Alfarvn. 22, 2816 Gjøvik Tlf Fax HALDEN Låsgruppen Fredrikstad, avd. Halden Oscars gt. 1, 1771 Halden Tlf Fax HAMAR b&t Låsservice as Hamar Pb Midtstranda, 2306 Hamar Tlf Fax b&t Låsservice as Furnesveien 81-83, Pb Hamar Tlf Fax HARSTAD Låsservice Nor as Mercurvn. 6, 9408 Harstad Tlf Fax HAUGESUND Glass & Låsservice as Karmsundgt. 176, Pb. 63, 5501 Haugesund Tlf Fax Sikring & Låsservice A/S Raglamyrvn. 11, Pb Haugesund Tlf Fax HOKKSUND Eiker Lås-service AS Sundmoen Næringsområde 3301 Hokksund Tlf Fax Servicetlf HØNEFOSS Brann & Låsservice Hauggt. 10, 3513 Hønefoss Tlf Fax KONGSBERG Byggsikkerhet A/S Herman Foss gt. 3, 3611 Kongsberg Tlf Fax KONGSVINGER Ingeborg Beslag & Låssystemer Storgt. 2-4, 2212 Kongsvinger Tlf Fax KRISTIANSAND Lås & Nøkkel service Rådhusgt. 55, P.b Postb Kristiansand Tlf Fax KRISTIANSUND Norsk Låsservice AS Industrivn. 13, 6517 Kristiansund Tlf Fax LARVIK Låsesmeden Larvik AS Olavs gt. 5, 3256 Larvik Tlf Fax Servicetlf LILLEHAMMER b&t Låsservice Lillehammer as Korgvn. 33, 2609 Lillehammer Tlf Fax LILLESTRØM Karl Jensen Lås og Nøkkel service Nittedalsgt. 12, Pb Lillestrøm Tlf Fax LOFOTEN Låseservice Havnegt. 13, Pb. 74, 8377 Gravdal Tlf Fax MO I RANA Nordland Lås & Sikkerhet AS Ranheimgt. 10, Pb. 528, 8601 Mo Tlf Fax MOLDE Norsk Låsservice AS Fannestrandvn. 49 B, 6415 Molde Tlf Fax MOSS Lexow A/S, avd. Lexow Låsservice Storgt. 9, 1531 Moss Tlf Fax Vakttlf Moss Låsservice Skoggt. 2, 1530 Moss Tlf Fax MYSEN El-LÅS AS Vandugbakken 7, 1850 Mysen Tlf Fax NAMSOS Lås & Sikring AS Abel Meyers gate 21, 7800 Namsos Tlf Fax NITTEDAL Myhre Lås og Mekaniske Verksted as Sørliveien 2, Pb. 66, 1482 Nittedal Tlf Fax ODDA Glass & Låsservice A/S Bustetungt. 4, 5750 Odda Tlf Fax OSLO Alarm & Låsservice - Rolf A. Hemer Sannergt. 32, Pb Rodeløkka, 0501 Oslo Tlf Fax Eiendomssikring A/S Strømsvn. 266, Pb. 51 Alnabru, 0614 Oslo Tlf Fax Groruddalen Låsservice Bergensvn. 4 B (Grorud Senter), 0963 Oslo Tlf Fax Låshuset Larsens Eftf. AS Dronningens gt. 32, 0154 Oslo Tlf Fax Låsmester 1 Kjølberggt. 23, 0653 Oslo Tlf Fax Døgnvakt Låsspesialisten AS Grefsenvn. 15, Pb Torshov, 0401 Oslo Tlf Fax Låssystemer A/S Tvetenvn. 164, Pb. 46 Tveita, 0617 Oslo Tlf Fax Låsgruppen Oslo AS Essendropsgt. 7, Pb Maj., 0301 Oslo Tlf Fax Møller Undall AS Tvetenvn. 152, 0671 Oslo Tlf Fax Norsk Nøkkelservice A/S Sinsenvn. 4, 0572 Oslo Tlf Fax R. Nygaard A/S Lås og Nøkkelservice Bernt Ankers gt. 4,0183 Oslo Tlf Fax Oslo Lås og Nøkkelfix AS Jens Bjelkes gt. 37, Pb Tøyen, 0608 Oslo Tlf Fax Safe Tec A/S Lås- & Nøkkelservice Thv. Meyers gt. 58, 0552 Oslo Tlf Fax Servicesentralen Lås og Nøkkel A/S Neuberggt. 21, 0367 Oslo Tlf Fax Vakt Service Alarm & Lås AS Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo Tlf Fax Døgnvakt Vrio Lås & Nøkkel A/S Chr. Krogs gt. 2, Pb Grønl., 0134 Oslo Tlf Fax PORSGRUNN Brann- og sikringservice AS Gimlevn. 1, 3915 Porsgrunn Tlf Fax SANDEFJORD Lås & Prosjektservice AS Raveien 224, 3242 Sandefjord Tlf Fax Låsgruppen Drammen AS, avd. Sandefjord Nedre Movei 4, 3215 Sandefjord Tlf Fax SARPSBORG Holmens Eftf. Lås og Nøkkelservice Pellygt. 32, 1706 Sarpsborg Tlf./fax SKI Follo Lås og Glass-sikring AS Jernbaneveien 2, 1400 Ski Tlf Fax SKIEN Låshuset AS Postboks 1024, 3704 Skien Tlf Fax STAVANGER Låsgruppen Stavanger AS Forusbeen 80, 4033 Stavanger Tlf Fax Marvik Service AS Rektor Steens gt. 30, 4010 Stavanger Tlf Fax SANDNES Sikring & Låsservice Stavangervn. 36, 4313 Sandnes Tlf Fax STEINKJER Følstad & Jørgensen A/S Sjøfartsgt. 3, 7725 Steinkjer Tlf Fax STRØMMEN Romerike Lås-Service Stasjonsvn. 20, 2010 Strømmen Tlf Fax TROMSØ Nøkler & Lås AS Storgt. 110, 9008 Tromsø Tlf Fax Tromsø Låsservice AS Strangt. 144, 9008 Tromsø Tlf Fax TRONDHEIM Beslag-Consult A/S Industrivn. 57, 7484 Trondheim Tlf Fax Låsgruppen Trondheim AS Olav Tryggvasons gt. 30, Pb. 2577, 7413 Trondheim Tlf Fax SystemSikring A/S Klæbuvn. 138, Pb Tempe, 7438 Trondheim Tlf Fax TØNSBERG Alarmkompaniet A/S Tordenskioldsgt. 1, Pb. 561, 3101 Tønsberg Tlf Fax Vakt Service Alarm & Lås Vestfold AS Kilengt. 10, 3117 Tønsberg Tlf Fax VERDAL P. A. Elektro AS Asbjørnsens gt. 1, 7650 Verdal Tlf Fax ÅLESUND Møre Beslag A/S Moa Syd, Pb Spjelkavik, 6022 Ålesund Tlf Fax Medlemmenes e-post og finner du på

17 Marvik Service safespesialisten i Stavanger Marvik Service-verksted & Co. startet opp i 1971 som leverandør av kontormaskiner. Etter 30 år, er det ikke en kontormaskin å spore. Hvis man da ser bort i fra maskinene som bedriften bruker til daglig (som selvfølgelig er like moderne som resten av utstyret). AV JOHN ERIK MYHRE Daglig leder i firmaet er Børge Marvik, men kona Meibel deler den oppgaven med ham med entusiasme, og har oversikt over det meste av det som foregår i virksomheten. Vi er totalleverandør av sikkerhets-produkter, forteller Børge og Meibel, og vårt motto er: Det umulige tar bare litt lengre tid! De som ikke lar seg lure av den rolige fasaden, men drister seg inn, finner utrolige mengder med utstyr og moderne sikkerhetsprodukter. Det du ikke finner av produkter hos Marvik Service, har antagelig ikke Børge hørt om. Marvik Service har nok også en av Norges største samlinger av nøkkelfilemaskiner, som alle er i bruk. I tillegg til alt av inventar, syder det av aktivitet. For å kunne holde et så høyt faglig nivå, har Marvik fire dyktige medarbeidere som kan sitt fag! Låsesmedene Eirik Hallberg, Dag Finnesand, Odd A. Rage og Asbjørn Skailand har solide kunnskaper og erfaring. De holder seg også løpende orientert om hva som skjer i bransjen. Børge er andre generasjon Marvik i virksomheten. Men som så mange andre låsesmeder, begynte han selvfølgelig ikke med låser. I ti år jobbet han i dagligvarebransjen, og gikk gradene fra lagergutt til salgskonsulent og sist butikksjef. I 1986 gikk han inn på heltid i Marvik Service, og har hatt ansvaret for den daglige driften siden det. Marvik Service er MU-partner og de ble i oktober fjor medlem i NL. I de innholdsrike lokalene finner man postkasser, skilter i emalje, stål og messing, brannslukkingsapparater, gitter for innbruddssikring av vinduer, hjemmesafe I et hvitmalt hus i utkanten av Stavanger sentrum, nærmere bestemt på Våland, finner vi en ganske spesiell Låsesmedbedrift - Marvik Service. Bak en rolig, nesten litt gammeldags fasade, finner vi en bedrift spekket med det siste innen produkter og utstyr. og våpenskap, for å nevne noe. Marvik Service leverer alt fra enkeltstående sylindere og hengelåser til hovednøkkelsystemer på flere sikkerhetsnivåer. De produserer og leverer et komplett utvalg av sylindere for et hvert behov, det være seg standard profil eller låssystem med FG-godkjente sylindere. Deres tekniske løsninger, sammen med rutiner for behandling av nøkler og opplysninger, har tilfredsstilt Norges mest kresne brukere. Sikker oppbevaring Som Rosengrens representant i Rogaland, leverer de alt innen brann- og innbruddsikrede safer; våpenskap, dataskap, nattsafer, bankhvelv og hjemmesafer. I tillegg er Børge Marvik en av Norges fremste når det gjelder å åpne safer. Egenproduksjon Under mottoet Slipp brannvesenet til har Marvik utviklet, og produserer egne nøkkelsafer. Disse monteres inn i fasaden på bygg for å oppbevare nøkler andre skal kunne ha tilgang til, f.eks. brannvesen, vaktselskaper, tele- og strømleverandører. På kan kundene laste ned et Excel-skjema for selv å lage et forslag til låsplan. Dette kan så sendes til Marvik som E-post, slik at kunden og låsesmeden i felleskap kan komme frem til den beste løsningen. Smart! I butikken møter kundene Meibel Marvik, som finner råd for det meste. - Tenk nøye gjennom hva du ønsker å beskytte, og hva du vil beskytte det mot, sier Meibel. Da kan vi lettere komme med våre anbefalinger om hva du bør kjøpe. Vi filer også nøkler mens du venter, legger hun til. LÅSESMEDEN

18

19 PRODUKT NYTT Informasjon om el. produkter Abloy solenoidlås 8380 og 8381 bytter navn Høsten 2002 byttet 8380 navn til EL412 og 8381 til EL413. Det er ingen forandring på funksjon eller pris. Informasjon om tradingprodukter KARMFESTE FIX 5550T Fix har kommet med nytt karmfeste for vindusbrems 160 og 160s. Karmfestet er i zink med utvendige gjenger. Spor i bunn for innskruing med enten Torx T20 eller vanlig skruetrekker(slisset spor). Borrdiam. 20 mm Armen festes i karmfeste ved inntrykking og låses med en fjær. Frikobles ved å dra armen ut av festet. Ny slagdørsautomatikk ED 180 DORMA ED 180 er en pris- og konkurransedyktig slagdørautomatikk, som passer til de fleste dørmiljøer. ED 180 er i disse dager leveringsklar for salg i Norge. Dørautomaten er lett å tilpasse alle typer av løsninger til bruk på dører med stor trafikk som sykehus, institusjoner, hotell, butikker, restauranter etc. Den egner seg også spesielt godt til bruk på handicap-tilpassningsmarkedet, som f.eks. hjemme hos funksjonshemmede. ED 180 leveres i fast lukkestyrke EN 5 for dører opp til 150 kg og leveres som standard med styrekort A. Alt tilbehør og armsystemer for ED 200/98, passer ED 180. Utførelse: Sølv med sorte endekapper, men uten armsystemer. FG-godkjent motorlås på SIS mål fra Møller Undall Møller Undall presenterer nå sin motorlås for innvendige og utvendige dører i FG-godkjent versjon. (Se Låsen finnes i fire varianter; reile og falle-reile med eller uten kodet signal. Åpnings- og lukketid er mindre enn ett halvt sekund! Hvis døren holdes åpen mer enn to minutter vil en summer gi alarm. Etter ytterligere 30 sekunder gis signal til eventuelt alarmanlegg. Ved blokkering av reilen og etter tre mislykkede forsøk på å låse, gis varsling om sperret reile. Etter ytterligere to forsøk gis signal til eventuelt alarmanlegg. Låsen opereres på vanlig måte om spenning mangler. Sylinderoverføring 2937 benyttes når sylinder 2520 eller TrioVing sylinder 5520 ønskes brukt på sylinderlåskasser i MU s 1200-serie eller andre låskasser i SIS standard er særlig aktuell ved utskifting av "gamle" låskasser, med tilhørende "gamle" systemsylindere. Ved å benytte 2937 kan eksisterende sylinder benyttes. Sylinderoverføringen monteres på sylinderen, og kan så monteres på samme måte som 2537 eller tilsvarende. Sylinderoverføringen leveres i Zamak. Rustfritt skiltsett for dører med dørautomatikk Skiltsettet 2850 er spesielt godt egnet for entrédører eller tilsvarende med dørautomatikk. Utvendig betjenes låskassen av sylinder 2537 og håndtak fastmontert i langskiltet. Innvendig betjenes døren med dørvrider 2802 eller annen type vrider i 28-serien. Låskasse MU1233 benyttes sammen med f.eks. Robust 280, slik at håndsender eller annen elektronisk betjening vil styre dørautomatikken på tradisjonelt vis. Se for øvrig er skreddersydd for entrédører med dørautomatikk! LÅSESMEDEN

20 DORMA Norge A/S Brobekkveien 100 PB 195 Alnabru 0614 OSLO Tel Faks Internett:

Drømmedag på TrioVing

Drømmedag på TrioVing Organ for Foreningen Norske Låsesmeder April 20011 Drømmedag på TrioVing side 12-13 Kriminalvern side 8-9 NL-medlemmer side 15-16 LÅSESMED Medlem av Foreningen Norske Låsesmeder Offisielt organ for Foreningen

Detaljer

Elektroutdanning på NUSA, side 8-9. Boyesen & Munthe AS - nisjeleverandør til låsbransjen side 6-9

Elektroutdanning på NUSA, side 8-9. Boyesen & Munthe AS - nisjeleverandør til låsbransjen side 6-9 32004 Elektroutdanning på NUSA, side 8-9 Boyesen & Munthe AS - nisjeleverandør til låsbransjen side 6-9 NL formannen har ordet Offisielt organ for Foreningen Norske Låsesmeder September 2004 NR. 3 20.

Detaljer

Firmaprofilen 12-13. ELF Convention Athen 6-7. Ingeborgs 10 års jubileum 9. LÅsesmeden

Firmaprofilen 12-13. ELF Convention Athen 6-7. Ingeborgs 10 års jubileum 9. LÅsesmeden Firmaprofilen 12-13 Ingeborgs 10 års jubileum 9 ELF Convention Athen 6-7 LÅsesmeden 208 Foreningen NORSKE LÅSESMEDER TrioVing TREND elektronisk boliglås www.trioving.no Sikkerhet gir frihet......til å

Detaljer

Nr. 3 2012 LÅSESMEDEN. på gølvet side 4-6. Full rulle i oljebyen side 8-9. Kort og godt side 12-13

Nr. 3 2012 LÅSESMEDEN. på gølvet side 4-6. Full rulle i oljebyen side 8-9. Kort og godt side 12-13 Nr. 3 2012 LÅSESMEDEN Låsesmedlærlinger starter på gølvet side 4-6 Full rulle i oljebyen side 8-9 Kort og godt side 12-13 innhold s. 3 Formannen har ordet s. 4-6 Starter på gølvet s. 8-9 Full rulle i oljebyen

Detaljer

Låsesmeden. 25 års jubileum - Feiret med stil. Lærevillig låsesmed. Låsesmedene med lærlinge offensiv - Lovende interesse på utdanningsmessa

Låsesmeden. 25 års jubileum - Feiret med stil. Lærevillig låsesmed. Låsesmedene med lærlinge offensiv - Lovende interesse på utdanningsmessa Nr. 1 2014 Låsesmeden 25 års jubileum - Feiret med stil side 10-11 Lærevillig låsesmed side 13 Låsesmedene med lærlinge offensiv - Lovende interesse på utdanningsmessa side 14-15 innhold s. 4-7 Årets messe

Detaljer

ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015

ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015 ET BLAD FRA MESTERBREV 2/2015 Kombinerer Henriksen Snekkeri i Arendal har klare mål om hvordan de skal vokse. - Kombinasjonen av tradisjonelt håndverk og moderne design er veien videre for oss, og med

Detaljer

Tømrermester. og rocker. med klar tale. www.mesterbrev.no

Tømrermester. og rocker. med klar tale. www.mesterbrev.no ET BLAD FRA MESTERBREV 1/2014 Tømrermester og rocker Ungdommen må gis mulighet til å ta svennebrevet praksisveien. Vi trenger gode fagarbeidere som har lyst til å stå i faget. Dessverre er det slik at

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s.

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10 Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 6 Leder Tilbakeblikk Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013 5Nr august 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Offensiv mot pirater side 4-5 Velkommen til landsmøte! side 16-17-22 Løse påstander side 8-9-10 2 < TAXI 5-2013 Ditt komplette kontor

Detaljer

Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning?

Parkeringsnytt: Ny tvistelov. Outsourcing. Leif N. Olsen. Parkeringsgebyr var uhjemlet. Når starter arbeidet med ny parkeringsordning? 01 Nr 1 Mars 2008 02. Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 7 Skråblikk: P-plass: Outsourcing 10 12 Leif N. Olsen Parkeringsnytt: Ny tvistelov Parkeringsgebyr var uhjemlet Når starter arbeidet

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9.

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9. 6Nr september 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Første Tesla-taxi side 13 og 18 Færre taxiulykker side 15 Gjenvalgt ledelse Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9 2 < TAXI 6-2013 TAXI 6-2013

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser.

Søker pasienter til unikt prosjekt. TRONDHEIM har fått ny advokat. magasin. Møte med statsministeren. Synsforstyrrelser. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-7. årgang 2008 s. 7 Møte med statsministeren Synsforstyrrelser etter skade s. 8-9 Vellykket refleksaksjon s. 16-18 Søker pasienter til unikt

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS

ANLEGGS MASKINEN. Gjør klart til grunnlovsfeiring. Nr. 8-2012 53. ÅRGANG HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS ANLEGGS HETT MASKINMARKED LØFTERIKT YRKESVALG LÆRLINGER PÅ SUPERKURS 8 20 52 Nr. 8-2012 53. ÅRGANG MASKINEN OM ANLEGGSBRANSJEN OG MASKINENTREPRENØRENES FORBUND Gjør klart til grunnlovsfeiring NASTA SERVICEAVTALE

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4

15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 15.04.2005 LØSSALG KR 45,- NR 4 nyheter nyheter Mercedes-Benz Vito er «Van of the Year 2005»! Mercedes-Benz er et merke fra DaimlerChrysler DRIVSTOFFORBRUK FOR VITO 109CDI VED BLANDET KJØRING; 0,96 L/MIL.

Detaljer

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment

Innhold. Kunnskapsløftet som brast. 4 Gjør sikkerheten. 29 Produktnytt. Planplater i aluminium fra Lindab - Nå øker vi vårt sortiment Nr. 11-2009 utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Kobberprisen til Spania Gjør sikkerheten obligatorisk De smarte blir blikkenslagere Samarbeid og nettverk Profilen: På med

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU

straffesaker Kraftig fall i Jeg har ingen tro på at kriminaliteten har gått ned, sier tingrettsdommer Kjetil Gjøen. Interne stridigheter i PU Interne stridigheter i PU Side 18 19 20 21 Fortsatt høy PF-tillit Side 14 15 Brutal terror truer rettssamfunnet Side 12 13 26.06.2009 løssalg kr 55,- Nr 06/07 Kraftig fall i straffesaker Jeg har ingen

Detaljer

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap.

MONO. Hvordan får de det til? EN kan al for N ærin gslive t 3/2010. side 6. Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap. MONO EN kan al for N ærin gslive t 3/2010 Hvordan får de det til? side 6 Industriforskning til Mo Senter for teknologisk entreprenørskap kan bli en realitet i løpet av høsten. Side 11 Elise tar saken Veien

Detaljer