Bruk av storkapasitetsbatterier for å hindre strømbrudd under ekstremvær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av storkapasitetsbatterier for å hindre strømbrudd under ekstremvær"

Transkript

1 Bruk av storkapasitetsbatterier for å hindre strømbrudd under ekstremvær Crazy Creative Consultants: Andreas Øyehaug Karl Oskar Bjørgen Paal Kristian Minne Tobias Rønneberg Anja Eide Onstad Rebecca Lundqvist Oktober 2014 Pitch in 140 characters: Det er storm, strømnettet bryter sammen og strømmen går. Hadde det ikke vært deilig om alt som trenger strøm fremedels fungerte? Video: Dette er en løsning til oppgaven gitt av Kongsberg s Your Extreme konkurranse høsten Den er fokusert på å finne en måte å holde strømnettet oppe på, under og etter stormen. Power is power -Cercei Lannister 1

2 Innhold 1 Team Bio 3 2 Innledning og problemstilling 4 3 Strømnettet i dag; et sårbart nett 5 4 Fremtidens strømnett: smart grid 6 5 Storkapasitetsbatterier Teknologi Krav til batterier Installasjon av batterier Hvilke problemer løses? 10 7 Markedspotensiale 11 8 Konklusjon 12 2

3 1 Team Bio Crazy Creative Consultants består av 6 studenter fra 5 forskjellige studieretninger ved NTNU. De er en god miks av røde, blå og grønne personligheter og har sammen mange år med organisasjons- og teamarbeid bak seg. Laget har kreative drivkrefter som kan tenke utenfor boksen så vel som ambisiøse krefter som tenker stort. Samtidig er de opptatt av at oppgaven treffer tema, er fornuftig, gjennomførbar og ferdigstillbar på 48 timer. Likevel står alltid det medmenneskelige i fokus og de er flinke til å passe på hverandre. Vi trosser ekstremværet og er klare for en ekstrem utfordring! Figur 1: Lagbilde Crazy Creative Consultants 3

4 2 Innledning og problemstilling Ekstremvær er umulig å stoppe. I kamp mot vær og vind vil vi mennesker alltid komme til kort. Det som kan gjøres er å begrense omfanget av konsekvensene etter ekstremvær. Fremtiden er usikker, men man vet at det blir stadig mer ekstremvær. Derfor vurderes her en løsning som minimerer skader hver gang ekstremvær inntreffer, ikke bare under Olav Tryggvason. Tilgang til mat, vann, kommunikasjon og klargjøring av sykehus ses på som essensielle faktorer for å takle ekstremvær. Alle disse faktorene kan i større eller mindre grad løses ved at man har tilgang til elektrisitet under ekstremværet. Derfor vil det i denne oppgaven fokuseres på nettoppe dette; å forsyne innbyggerne med elektrisitet under ekstremvær. Figur 2: Photo: Dakine Kane (flickr) Det antas at ekstremværet vil vare rundt en uke fra tidspunktet første innbygger mister elektrisiteten til siste innbygger får den tilbake. Likevel vil de ikke være uten elektrisitet ettersom hvert hus innen 2050 skal ha et storkapasitetsbatteri installert i kjelleren. Disse batteriene skal inneholde nok elektrisitet til at husstanden kan klare seg en uke frem i tid. I tillegg til husstandene vil St Olavs Hospital være utstyrt med et eget batteri dimensjonert for sitt bruk. Det samme gjelder for nødetatene og basestasjoner for kommunikasjon. 4

5 3 Strømnettet i dag; et sårbart nett I Norge i dag produseres ofte kraften langt fra der den forbrukes, og den må fraktes lange distanser i luftlinjer. Linjene som transporterer strøm går over fjell og gjennom skog, noe som gjør dem svært utsatte.[6] Ved ekstreme vindkast kan for eksempel trær falle over og kutte disse linjene. I tillegg er situasjonen slik at når en forbruker skrur på en bryter for å bruke strøm, må strømmen produseres med en gang. Strømmen lagres ikke noe sted mellom produsent og forbruker. Alt dette betyr at strømnetter er sårbart for ekstremvær. Det skal ikke mer til enn at èn kraftlinje mellom kraftverk og forbuker kuttes for at mange forbruker havner uten elektrisitet. I 2014 forskes det mye på hvordan man kan lagre store mengder energi i et storkapasitetsbatteri. Den største drivkraften for denne forskningen er for å kunne utnytte kilder til fornybar energi bedre, da f.eks sol- og vindenergi er væravhengige og kan ikke alltid skrus på når den er etterspurt. Ved å kunne lagre store mengder energi i et batteri kan man bruke væravhengig energiproduksjon til å lade disse batteriene når været tillater det, og energien kan bli transformert til strøm når den trengs mest. Dette har en spesiell fordel; man kan øke størmnettets kapasitet betraktelig. Strømnettet i dag er dimensjonert slik at man kan dekke etterspørsel når man har maksimalt forbruk ( Peak Load ). Dette innebærer at store deler av kraftproduksjonen ikke er i drift mye av tiden. Ved å kunne lagre strøm i storkapasitetbatterier kan man øke mengden strøm tilgjengelig ved Peak Load uten å øke antall kraftverk. Dette er en av de største grunnene til at slik forskning blir prioritert mange steder i verden, spesielt der Peak Load -kraftverkene er dyre i drift. Det er amerikanske universiteter og bedrifter som er i spydspissen av denne teknologiske utviklingen. Figur 3: Dagens strømnett. Om et tre skulle falle over linjen vil alle hus bak dette punktet miste sin strøm. Om dette skjer tidlig i transportfasen vil konsekvensene være veldig store. (figur fra Statnett.no) 5

6 4 Fremtidens strømnett: smart grid Varmtvannsberedere er en integrert del av alle norske husholdninger i dag. De lagrer vann lokalt slik at man har vartmvann akkurat når man trenger det, uavhengig av om det er problem med tilførselen akkurat da. Med inspirasjon fra varmtvannsberederen ønskes det at alle forbrukere av strøm skal ha lagere av energi slik at man har tilgang på strøm selv om forbindelsen til kraftprodusenten detter ut. Dette skal altså løses ved hjelp av storkapasitetsbatterier. Det tok 40 år fra den første prototypen varmtvannsbreder ble laget til varmtvannsberedere ble allemannseige. Det tok også 40 år for kjøleskap og internett. Man begynte å lage prototyper til storkapasitetsbatterier rundt 2005, og det håpes derfor at storkapasitetsbatteriene vil være allemannseige innen Figur 4: Smart grid. Om et tre skulle falle over en av linjene i dette tilfellet, blir ikke konsekvensene så store ettersom det går flere linjer til hver forbruker og leverandør.(figur fra powergenasia.com) Smart grid er en samlebetegnelse på neste generasjons strømnett som tar i bruk ny kommunikasjonsteknologi for å utnytte energiinfrastruktur mer effektivt (1). Det antas at smart grid er utbredt i mye større grad i 2050 enn det er i dag og storkapasitetbatteriene skal integreres i dette. I smart grid kan mindre aktører selge inn overskuddenergi fra fornybare energikilder og den samme teknologien ønskes det å utnytte om et strømbrudd fra strømleverandøren skulle inntreffe. (figur som viser strømbrudd fra leverandør der en del noder er isolert).storkapasitetsbatteriene er ladet opp før strømbruddet og skal etter strømbruddet fungere som strømkilder i nettet ved å selge inn lagret energi. Dette er nyttig når et område blir separert fra resten av strømnettet. Her vil storkapasitetsbatteriene fortsatt kunne levere strøm til samfunnskritisk infrastruktur som basestasjoner for at folk fortsatt skal kunne kommunisere via telenettet. De vil også kunne samarbeide om å levere strøm til annen viktig infrastruktur, som for eksempel sykehus. 6

7 5 Storkapasitetsbatterier 5.1 Teknologi Ambri[2] er kanskje det mest velkjente firmaet innen utvikling av storkapasitetsbatterier ettersom teknologiens oppfinner, Professor Donald Sadoway fra MIT[13], holdt et foredrag på TED-konferansen i San Fransisco i mars Produktet til Ambri er basert på en teknologi vi i Norge er verdensledende på; produksjon av rent aluminium fra aluminium oksid ved hjelp av elektrolyse. Men der aluminiumsproduksjon bruker store mengder strøm for å få en kjemisk reaksjon til å skje, bruker Ambri den kjemiske reaksjonen som en buffer; når strøm tilføres (batteriet lades ), går den kjemiske reaksjonen en vei. Når strøm blir sendt ut (batteriet utlades ) går den kjemiske reaksjonen den andre veien. Utlading av batteri: A + B AB 0 < G Lading av batteri: AB A + B 0 > G Figur 5: Prinsippiell tegning av Amibris batterier[13] Det finnes mange selskaper som Aquion Energy[15], Urban Electric Power[1] og Ergomix[4] som alle produserer lignende batterier som Ambri, men med andre elektroder. Ambri bruker to metaller (Mg og Sn), mens de andre bruker andre elektroder av karbon, sink, nikkel og diverse metall-hybrider. De forskjellige elektrodene har forskjellige egenskaper; maksimal strømtetthet, levetid og operasjonstemperatur er blant de viktigste parameterene for å vurdere hva slags batteri som bør brukes for lagring av store mengder energi. 7

8 5.2 Krav til batterier For å vurdere om denne løsningen kan fungere i praksis må man sammenligne egenskaper ved batteriene med hva som kan kreves ved storm. Lagringskapasitet blir satt i fokus da dette anses som den viktigste kapasiteten. For at løsningen skal ha praktisk betydning må storkapasitetsbatteriene kunne forsyne husholdninger og andre offentlige bygg til avkuttede strømkilder kan kobles tilbake på nettet. Energibruk i hus Ifølge Statistisk Sentralbyrå[14] er elektrisitetsforbruket til en gjennomsnittlig norsk husstand på cirka kwh for hele kalenderåret Dette tallet vil variere fra år til år pga klima, måten husene er bygd på, anvendelse av ny teknologi og strømpriser samt en rekke andre faktorer. En prognose på hvor mye elektrisitet en husstand kommer til å forbruke i 2050 er svært vanskelig. Klimaet blir varmere, husene blir mer energieffektive og ny teknologi som erstatter elektrisitetskonsumerende artikler vil redusere forbruket. Her antas det at det gjennomsnittlige forbruket per husstand i 2050 vil være 60% av forbruket i 2012, dvs 9600 kwh per år. Energibruk i sykehus Sykehus er blant de offentlige bygg som forbruker mest elektrisitet per år. St Olavs alene bruker totalt GWh per år[5], og dette tallet inkluderer oppvarming og nedkjøling ved hjelp av fjernvarme. Hva dette tallet blir i fremtiden er vanskelig å estimere, men det kan antas at viktige faktorer å ta i betraktning inkluderer mer energieffektive bygg, bedre teknologi, økt befolkning og økt andel personer som er eldre enn 70 år. Det må igjen gjøres et grovt estimat, og forbuket antas å være på lik størrelse med sykehusets nåværende energiforbruk; 14 GWh per år. Kapasitet I denne oppgaven antas det at stormen vil kutte tilgang på strøm en uke. Utifra det og tallene over kan det anslås et minimumskrav for lagringskapasitet på storkapasitetsbatteriene for en husstand og sykehus: Batterikapasitet for et sykehus: Batterikapasitet for en husstand: 14 GWh per år = 270 MWh 52 uker 9600 kwh per år = 185 kwh 52 uker Ambri Energy Storage System (AESS)[2] er eksempel på et firma som allerede har laget et storkapasitetsbatteri som kan lagre 2 MWh med strøm. Et slikt system er dimensjonert til å få plass i en standard container ( 65 m 3 ). Altså skal en husstand kunne klare seg en uke uten tilgang på strøm fra eksterne leverandører med et batteri med fysisk størrelse 6 m 3. Det må antas at fremtidige generasjoner av storkapasitetsbatteriet vil kunne lagre enda mer strøm på et mindre volum, samt at husholdninger vil være mer energieffektive. Med dagens teknologi er man altså ikke langt unna en praktisk løsning, der hver husstand kan ha et batteri på størrelse med dagens frysebokser som kan forsyne husholdningen i en uke. Sykehuset vil derimot kreve et virkelig stort lager av batterier. Selv med optimistike prognoser kan de trenge plass på samme størrelsesorden som 20 containere. En løsning kan da være å huse mange batterier i egne energilagerbygg i nærheten av sykehuset. For at disse byggene ikke skal være stygge og skjemme omgivelsene, kan man ansette arkitekter som gjør byggene praktiske og snille for øyet. Dette blir allerede gjort når man bygger nye transformatorstasjoner. En analyse lik denne bør gjøres for andre viktige egenskaper ved storkapasitetsbatteriene for å vurdere videre om løsningen kan fungere i praksis. Andre krav bør være at batteriet bør kunne operere nær romtemperatur, være brannsikkert og at det ikke lager mye støy. Utifra nettsidene til flere av produsentene av storkapasitetsbatterier ([2],[15],[13],[1] og [4]) og med noen ekstrapoleringer om fremtiden, har vi følgend fysiske egenskaper til batteriet: Strømlagringskapasitet: 75 kwh / m 3 Tetthet (vekt): 1000 kg / m 3 Operasjonstemperatur: C Levetid: > inn- og utladninger 8

9 5.3 Installasjon av batterier Å omgjøre strømnettet til et smartgrid og å innstallere storkapasitetsbatterier gjøres først og fremst for gevinster for økonomien og klima. Det at strømnettet blir mer robust mot ekstremvær er altså et positivt resultat, men ikke hovedmålet. En fare er at man installerer storkapasitetsbatteriene slik at de fungerer godt til vanlig, men blir slått ut av ekstremværet. Her er noen punkter for å unngå dette: Plassering: Noe av det viktigste man kan gjøre for å unngå at batteriet kortslutter under stormen er å tenke på plasseringen i eller nært huset. I likhet med varmtvannsbrederen, er batteriene både tunge og ikke veldig fine, så en god antagelse er at de vil bli plassert samme sted; enten i kjelleren på bygg eller i et uthus. Hvor batteriet blir plassert vil være avhengig av hvordan teknologien utvikler seg da størrelse, vekt og operasjonstemperatur til batteriene fortsatt er veldig usikkert. Plasseringen er også avhengig av huset (f.eks om det har en kjeller eller ikke) og hvor mange som bor der (hvor stor kapasitet trengs). Plassering i kjeller eller i uthus gjør batteriene mer usynlige i hverdagen og de vil skjermes mot vær. Beskyttelse/skall: Batteriet må pakkes inn og beskyttes mot storm og flyvende gjenstander dersom det står utenfor huset, eller mot vann om det står i en kjeller som kan bli oversvømt ved en flom/storm. Et forslag til en type beskyttelsesskall er å bruke rustfritt stål. Dette er motstandsdyktig mot korrosjon, som vil hjelpe både om det er plassert utenfor huset, og om kjelleren blir oversvømt. For sjekk/vedlikehold er det nødvendig å kunne komme seg inn til der batteriet er og undersøke tilstanden. Ved å ha en luke som er tett slipper ikke vann inn. Her kan teknologi fra dagens ubåter brukes, ellers foreslås det bruk av nitrilgummi ettersom dette er et stoff som holder temperaturen ute og er svært korrosjonsbestandig. Isolasjon: Dersom man ser på storkapasitetsbatteri av typen Ambris[2], som opererer på svært høye temperaturer ( 650 C), må man ta hensyn til isolasjon av batteriet samt brannsikkerhet. For å minimere varmetap fra batteriet kan det dekkes til med et godt isolerende materiale, kanskje noe av typen mineralull. Strømkabler: For at batteriet skal kunne levere strøm er man avhengig av at kabelen fra batteriet til sikringsskapet i huset (via en transformator) fungerer. Den må være motstandsdyktig mot vann og fukttilgang må forhindres. Slike kabler finnes allerede, og norske bedrifter som Nexans[8] og Subsea 7 er verdensledende på produksjon av submarine kabler som frakter elektrisitet flere kilometer under vann. Bruk av slike kabler blir å overdimensjonere, men det viser at nødvendig teknologi allerede eksisterer. Dersom kabler graves under bakken fra batteri til hus på steder utsatt for jordras må man også passe på at kablene vil tåle dette. 9

10 6 Hvilke problemer løses? Den største fordelen med denne løsningen er at innbyggerne ikke vil miste strømmen selv om strømnettet går ned under ekstremvær. Dette har mange positive ringvirkninger som gjør at samfunnet vil klare seg bedre både under en storm og i etterkant. En del kritiske konsekvenser av stormen kan også bli unngått. En av de største samfunnsnyttige ringvirkningene er at tilgang på strøm gjør at kommunikasjon via mobil og internett under og etter stormen kan være mulig. Dette er forutsatt at strømforsyningene kommer fra rør i bakken[10]. Under ekstremværet Dagmar i 2011 var hovedårsaken til utfallene i fastnettet bortfall av strøm i sentrale noder. Hovedårsaken til utfall i mobilnettet var også strømbrudd i tillegg til manglende reservestrømløsninger på basestasjonene[10]. Ved at kommunikasjon er mulig vil innbyggerne lettere få informasjon underveis noe som gir positiv effekt og følelse av trygghet samtidig som det minsker sannsynligheten for panikk og apati[9]. Gjennom å unngå panikk, og å kommunisere hvor innbyggerne bør oppholde seg under ekstremværet, vil man kunne minske antall flyktninger. Ellers vil en annen viktig konsekvens være at redningsarbeidet vil gjøres enklere ettersom sykehus, brannvesen og politi vil kunne kommunisere med hverandre og lettere kan kartlegge hvilke tiltak som må igangsettes. Videre vil tilgang på strøm gjøre at sykehus fungerer bedre under krisetilstander. Svikt i kjøleanlegget unngås slik at hverken blodprodukter, medikamenter eller forskningsmateriale går tapt. Ettersom 20% av befolkningen vil være over 70 år i 2050 er det ekstra viktig at sykehuset er oppe og går. I forhold til opprydningsarbeidet er det viktig å få infrastrukturen til å fungere igjen. Om man ønsker å pumpe vann ut av byen vil dette arbeidet kunne igangsettes direkte etter ekstremværet hvis elektrisiteten allerede på plass. En annen viktig positiv konsekvens av tilgang på strøm er at menneskene kan få tilfredsstilt sine viktigste og mest grunnleggende behov. I følge Marslows behovspyramide[11] er de viktigte behovene blant annet mat, drikke og ly for vær og vind. Tilgangen på strøm gjør at kjøleskap og frysere fortsatt vil fungere, og dette gjør at maten ikke vil forderves. I tillegg er det med tilgang på strøm også mulig å tilberede mat ved hjelp av elektriske apparater. Det vil også tilrettelegges for at mangelen på drikkevann kan bli minsket ved at forsyningsanlegg med drikkevann som er drevet av strøm fortsatt vil kunne forsyne innbyggerene med vann[12]. Byen vil også ved tilgang på mat og vann klare seg bedre dersom den er avstengt fra omverdenen i en periode. Dagens samfunn er helt avhengig av elektrisitet, en trend som ser øke i framtiden ettersom befolkningen øker. Dette innebærer at elektrisitet på en eller annen måte inngår i de fleste av samfunnets områder[7]. Ved at elektrisitet er på plass under ekstremvær, og ved at det er på plass rett etter at ekstermværet er over, vil derfor samfunn og næringslivsaktiviterer fortere komme tilbake til normalt. Dette vil igjen føre til mindre økonomiske tap for samfunnet. 10

11 7 Markedspotensiale Storkapasitetbatteriene har et stort markedspotensiale i fremtiden, grunnet det brede spekteret av problemer de kan løse. Det sterkeste økonomiske argumentet for å sette et batteri i hver husstand er at man kan kjøpe strøm når det er lite forbruk og dermed er prisen lav. Andre vil kanskje si at klimagevinstene er enda viktigere i det lange løp. Hvis man i tillegg legger til at strømnettet blir mer robust mot ekstremvær, terrorangrep og andre katastrofer, ser man at storkapasitetsbatteriene og smart grid har høye forventninger fra mange interessergrupper. Det er tilfredstillende å vite at storkapasitetsbatteriet løser flere problemer. Ved å løse ett problem vil de bidra til å løse mange andre. Når smartgrid kan effektivisere hvor mye kraft som blir produsert billig og miljøvennlig (når det blåser mest eller sola skinner på sitt sterkeste), vil nemlig dette medføre en økonomsik gevinst globalt. I tillegg blir klimaendringene minsket, som igjen vil bidra til mindre ekstremvær. Storkapasitetbatteriene vil også være økonomisk besparende for husholdninger som har dette installert. Strømpriser varier i løpet av et døgn, og når gjerne en topp på ettermiddagen og en bunn midt på natten. Med et storkapasitetbatteri vil en kunne kjøpe inn strøm på natten når det er billig, og forbruke dette midt på dagen i stedenfor å kjøpe strøm dyrt. Dersom en ikke trenger strømmen vil en kunne sende strømmen ut igjen på nettet dyrere enn en kjøpte den, og dermed tjene penger. Dette vil gagne alle brukere av nettet. Forbrukere vil også kunne spare penger på et slikt produkt ved at det holder en mer stabil frekvens på strømmen som sendes inn i huset. Dette gjør at en del husholdningsprodukter får lengre levetid. I en verden hvor befolkningstallet øker kraftig for hvert år, og tilgangen på ressurser som olje og vann er en stor kilde til konflikter kan batteriet ha en positiv innvirkning. Samtidig har fossilt brennstoff veldig høyt energipotensiale, men det varer ikke evig. Ifølge en studie fra Ian Chapman 2013[3], mener verdens oljeselskap at man vil gå tom for fossilt drivstoff i slutten av 2060-årene. Innen da må man allerede ha investert i alternative aggregatløsninger. På samme måte som elektriske biler nå begynner å ta igjen sine fossile konkurrenter i mange deler av transportmarkedet, kan man tenke seg at en tilsvarende utvikling vil skje på storkapasitetsbatteri-fronten i sammenligning med aggregat drevet av fossilt brensel. 11

12 8 Konklusjon Oppsummert er denne løsningen svært realiserbar og anvendbar. Det jobbes allerede med teknologien, og den vil gjøres enda bedre og mer tilgjengelig i årene som kommer. Noe av det fine med denne løsningen er at den ikke bare løser problemer som kommer under stormen, men den er med på å løse store globale energiproblemer. Når teknologien har kommet enda lengre og batteriene blir allemannseige, vil det være et stort marked for disse. Dette spesielt med tanke på at dagens strømnett går mot en smart grid-løsning hvor det legges til rette for at alle deler av strømnettet er koblet i lag. Med hensyn til stormen Olav Tryggvason spesifikt, vil sannsynligheten for at folk får panikk minimeres, mangel på mat og drikkevann vil ikke lenger være et problem og sykehuset vil kunne ta seg av de som har blitt skadet. Med andre ord vil storkapasitetsbatteriene ha stor effekt på konsekvenser av stormen, spesielt de økonomiske. Det fantastiske med denne løsningen er at den vil kunne anvendes ikke bare for Trondheim, men for alle byer og tettsteder. Og den kan anvendes ikke bare for stormen Olav Tryggvason, men også andre stormer, eller til og med andre krisesituasjoner som terrorangrep. Løsningen bruker radikal, ny og innovativ teknologi som er utviklet av professorer og studenter ved noen av verdens ledende universiteter. Alt i alt vil ikke storkapasitetsbatteriene bare hjelpe Trondheims innbyggere å overleve fremtidens mange stormer, batteriene vil også la dem ta del i fremtidens energirevolusjon. 12

13 Referanser [1] Urban electric power, [2] Ambri. Storing electricity for our future [3] Ian Chapman. The end of peak oil? why this topic is still relevant despite recent denials. Science Direct, 64:93 101, [4] Ergonix. Battery energy storage system (bess), [5] Sameiestyret for St. Olavs Hospital og NTNU, Desember [6] Hafslund. Fakta om strømnettet i norge. [7] Store Norske Leksikon. Elektrisitet samfunnsmessig betydning. [8] Nexans. Submarine medium voltage cables, [9] Oak Ridge Institute of Science and Education. The psychology of a crisis. [10] Post og teletilsynet. Foreløpige erfaringer og forslag til tiltak etter ekstremværet dagmar, Januar [11] Pearson Custom Publishing. TiØ4258 teknologiledelse, [12] Regelhjelp.no. Vannforsyning - oppsamling, distribusjon og rensing av vann. [13] Donald Sadoway. Liquid metal batteries: Past, present, and future. American Chemical Society, pages , [14] Statistisk sentralbyrå. Energibruk i husholdningene, [15] J.F. Whitacre. Large format aqueous electrolyte polyionic devices for low cost multihour stationary energy storage

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge

Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Etablering av hurtigladeinfrastruktur for elbiler i Norge Om framveksten av hurtigladetjenester for elbiler Asbjørn Johnsen Masteroppgave i tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 En jobb å anbefale Lærlingene Ola-Johan Kristoffersen og

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

Elbilmarkedet i Norge anno 2025

Elbilmarkedet i Norge anno 2025 Elbilmarkedet i Norge anno 2025 En scenarieanalyse Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Mai 2014 Økonomi og Administrasjon Stig Sørensen Rud - 362 Quan Minh Phan - 300 Axel Waage Prebensen

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Premiekryss. Konkurranse. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres. Gode råd om strømsparing

Dagmars herjinger. Blendet av nye ipad 16. Premiekryss. Konkurranse. Strømkundenes nye hverdag 06. Nettleia reduseres. Gode råd om strømsparing Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Dagmars herjinger Dagmar er på sitt verste og skaper feil ved

Detaljer

Robust elektronisk kommunikasjon

Robust elektronisk kommunikasjon Robust elektronisk kommunikasjon - veiledning og råd til kommuner November 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Innhold 1 Om veilederen... 4 2 ROS i kommunene... 5 3

Detaljer

Bredbånd = verdiskapning

Bredbånd = verdiskapning Bredbånd = verdiskapning Rapport om samfunnsnytte Utarbeidet for IKT-Norge September 2013 1 2 Forord IKT-Norge har gitt Nexia i oppdrag å utarbeide denne rapporten om bredbånd. Årsaken til at IKT-Norge

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer