Operatørene kommer Med verdens raskeste nettleser for pc og mobil er opera software rigget for fremtiden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Operatørene kommer Med verdens raskeste nettleser for pc og mobil er opera software rigget for fremtiden."

Transkript

1 NHO11 NHO-magasiNet for samfunnsengasjerte mennesker nummer tema Velferdsfellen stadig flere står utenfor arbeidslivet. hvem skal finansiere velferden i fremtiden? PLUss! norges nest beste rørlegger HVa er det med sola kommune? bent stiansens lærlinger Operatørene kommer Med verdens raskeste nettleser for pc og mobil er opera software rigget for fremtiden. I annonsebilag fra nho I

2 I intro I Velferdsfellen Av NHOs adm. direktør John G. Bernander norge er unntakslandet ieuropa. Mens mange europeiske land kjemper med ettervirkningene av finanskrisen, så har vi penger på bok. Velferdsstatene er under forandring. Til dels dramatisk. Det store spørsmålet er hvordan dette påvirker oss. Lever den norske velferdsmodellen på lånt tid? inorge har vi gode velferdsordninger,samtidig har vi vekst og staten går med overskudd. Men situasjonen vil raskt kunne snu på grunn av de tre bølgene som ligger foran oss: eldrebølgen med behov for økte ressurser til pensjoner og ikke minst til pleie og omsorg, trygdebølgen hvor en stadig større del av befolkningen er utenfor arbeidslivet og migrasjonsbølgen som kan skape press mot velferdsordningene dersom ikke flere kommer i jobb. russiske elena Horne snakker norsk og har topp utdannelse, men sendte 280 jobbsøknader uten å bli innkalt til intervju. Løsningen ble NHOprogrammet global future. i dag har hun drømmejobben i uldal as, og fabrikksjef atle uldal er strålende fornøyd med regnskapssjefen sin. Les mer om Global Future på side 30. Velferdsordningene vi har idag lar seg ikke finansiere i fremtiden. Det viser tall fra Finansdepartementet. Strategien kan ikke være å sitte stille. Da havner Norge i velferdsfellen. Vi er helt nødt til å få flere i arbeid og færre på trygd. Flere i jobb gir verdiskaping og skatteinntekter,færre på trygd frigjør midler til andre oppgaver. I dag er nesten 20 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder på ulike trygdeordninger, og står utenfor arbeidslivet. Tallet er økende. Iløpet av de siste 15 årene har nesten dobbelt så mange unge blitt uføretrygdet. Detmålønne seg foralle åjobbe. Det krever at trygdesystemene reformeres, og at skattlovgivningen gir belønning for arbeidsinnsats. Alle partene i arbeidslivet må ta ansvar for åfåflere til åstå ijobb. En særlig utfordring er åhjelpe ungdom til åfå fotfeste i arbeidslivet, særlig gjelder dette de som faller ut av skolen. Nye pålegg eller kvoteringer rettet mot næringslivet vil virke mot sin hensikt. Men lærlingordningen og praksisbrev er gode eksempler på at bedriftene tar ansvar for å lære opp ungdom til et yrke. Det gir en kortsiktig kostnad, men langsiktig gevinst både for bedrift og samfunn. For det er veien inn i arbeidslivet, og ikke veien ut som kan redde velferdsstaten. innhold 04 innovasjon på norsk Quickflanging er blitt et begrep i oljebransjen. Det skyldes en norsk bedrift som fant på noe lurt. 06 til topps i nærings-nm isola kommune er det lett å være bedrift. 09 ikke bare rør linda Vestersjø Vargervik er en av norges beste rørleggere. 10 lynrask suksess i opera software gjør man ting på sin egen måte. 16 Velferdsfellen stadig færre arbeidstakere skal forsørge stadig flere utenfor arbeidslivet.hvordan skal det gå? 24 praktisk løsning en ny prøveordning er et alternativ for skoletrøtt ungdom. 26 fra Oppsigelse til ny jobb blir du oppsagt, kan veien til uføretrygd være kort. Det ville ringnes gjøre noe med. 29 kokken, lærlingene Og stjernerestauranten bent stiansen ved restaurant statholdergaarden mener at du lærer så lenge du har elever. 2 I NHO-magasiNet I

3 ansvarlig utgiver: Næringslivets 11 Hovedorganisasjon (NHO) design og produksjon: Red Kommunikasjon / Ingunn Solli art director: Christen Pedersen forsidefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen Opplag: trykk: Aller trykk annonsesalg: HS Media AS, tlf.: tekst: Ingunn Solli, Birger Baug og Esben Svendsen foto: Hans Fredrik Asbjørnsen og Billybonkers (Side 16-17) illustrasjon: ill.design (Side 20-21) NHOs redaksjon: Anniken Tømte, Kåre Verpe, Unni Skjelnes, Lars Jacob Hiim, Sverre Molandsveen, Bjarne Sørhus, Alf Åge Lønne og Unni Bøkestad Redaksjonen avsluttet kontaktperson: Unni Skjelnes, tlf.: for abonnement/bestilling: tlf.: Se også issn Kort om NHO: Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er den største interesseorganisasjonen for bedrifter INorge. NHO har idag cirka medlemsbedrifter innen håndverk, industri, service og IKT/kunnskap. Treavfire bedrifter har færre enn 20 årsverk. NHO arbeider for at medlemsbedriftene får arbeidsvilkår som styrker deres konkurransedyktighet og lønnsomhet NHO-magasiNet I 3

4 I nhoaktuelt I Quickflange har utviklet en ny metode for sammenføyning av rør og flenser. Det har vakt internasjonal oppsikt. Vi forbereder oss på å bli en global aktør, sier direktør for forretningsutvikling, Tor Arne Hauge. flensenes fremtid NHOs Nyskapingspris for 2010 gikk til Agder-bedriften Quickflange, som har utviklet teknologi for festing av flenser i rør uten sveising. Henger du ikke helt med? Du er ikke alene. 4 I NHO-magasiNet I

5 I nhoaktuelt I «Vi prøver å forberede oss på å bli en global aktør, og vi tror vi vet hva som kommer. Det innebærer også at vi begrenser oss.» direktør tor arne Hauge H ehe, det er nok et litt vanskelig pro dukt. Selv folk i rørbransjen forstår ikke alltid hva det er vi driver med. Tor Arne Hauge, direktør for forretningsutvikling i Quickflange AS, må le litt. Folk ser ikke hva greia er før de får en demon strasjon, men da går det opp et lys for dem. Kalde koblinger. Produktet går i all enkelhet ut på å tilby utstyr for å feste flenser til rørledninger av metall uten sveising. I stedet bruker Quick flange hydraulikk til å montere flensene. En flens (engelsk flange) er en slags krage, som monteres på for eksempel en oljeledning, og som kan festes sammen med en annen komponent, for eksempel et rør eller en slange. Produktet har flere fordeler i olje og gassbran sjen; man slipper brannfaren ved sveising, det går mye raskere og er i enkelte tilfeller sterkere enn fakta nyskapingsprisen Hvert år deler NHO ut Nyskapingsprisen, som har som formål å belønne og skape interesse for ny skaping, kreativitet og etablering av nye bedrifter. Kriterier for NHOs Nyskapingspris: bedriften må ha bevist sin levedyktighet og vise til positive resultater. bedriften må være fremtidsrettet og vise evne til å sette nye ideer ut i livet. Meld på kandidater til nyskapingsprisen ved å ta kontakt med nhos regionkontorer. nho.no/nhos_regionforeninger sveisede koblinger. Det har ført til at «quickflan ging» har blitt et begrep i Nordsjøen, og har vakt internasjonal oppsikt. På den store ADIPEc messen i Abu Dhabi fikk vi enorm oppmerksomhet rundt produktet vårt, det var nærmest kø på standen vår hele tiden, forteller Hauge. Ut i verden. Quickflange har jobbet seg opp siden starten i 2003, og er på full fart ut i verden. Operasjonene i Norge og Storbritannia går bra, den første ordren i Midtøsten er gjennomført og det første oppdraget i Brasil er bestilt. Samtidig er Hauge klar på at veksten skal skje i et relativt rolig tempo. Vi prøver å forberede oss på å bli en global aktør, og vi tror vi vet hva som kommer. Det inne bærer også at vi begrenser oss. For eksempel tar vi det litt rolig med USA, siden vi trenger å bygge opp muligheten til et mye større volum først. Tidligere vinnere av NHOs Nyskapingspris 2009: Kjeller vindteknikk as norgesleder innen vindmåling og analyse 2008: Janusfabrikken as en av europas ledende produsenter av undertøy 2007: Wema leverer drivstoffsensorer som kan gi kraftige kutt i nox-utslipp 2006: emgs utviklet letemetode som kan finne olje uten prøveboring 2005: Maritime Communications Partner internasjonal leverandør av telekommunikasjon til sjøs Mer informasjon på nho.no/forskning POlitikere + bedrifter = sant «speed dating» er noe norske politikere bør ta seg tid til atskillig oftere, skal vi tro små bedriftene som deltok på småtinget i alta i september. der sørget NHO for at bedrifts ledere fikk møte politikere ansikt til ansikt. Småtinget er Norges største og nhos årlige møteplass for ledere i mindre bedrifter og politikere. På småtinget i alta arrangerte nho for første gang speed dating mellom politikere og bedriftsledere. Deltakerne fikk kun fire minutter alene med hver politiker, men det var tydeligvis nok til at lederne fikk tatt opp alt fra skjemavelde til kompetanseoppbygging, samferdsel, formuesskatt, konkurranseutsetting og en rekke andre temaer. både statssekretærer og de mest sentrale politikere fra stortinget satt på den andre siden av bordet i alta. spennvidden i næringspolitiske synspunkter var stort. Uansett politisk farge oppga de politikerne jeg snakket med at det var svært nyttig å snakke direkte med småbedriftslederne, sier gullsmed Thomas heyerdahl, leder for nhos utvalg for mindre bedrifter. og bedriftslederne som deltok var like begeistret, viser evalueringen etter småtinget. i alt ble det gjennomført 144 slike småmøter i alta. suksessen gjør at speed dating vil bli en sentral del også under småtinget i Trondheim kommende høst. i og med at småtinget arrangeres bare 14 dager før kommunevalget vil nok mange småbedriftsledere benytte muligheten til å ta opp viktige saker i nærkontakt med politikerne, sier heyerdahl. få NHO-MagasiNet gratis! Bestill på sms: nho <navn og adresse> til 2440 eller ring oss på Du kan også sende e-post til Magasinet er gratis og gis ut to ganger per år. I NHO-magasiNet 5

6 I nhoaktuelt I Konsernsjef Ståle Kyllingstad i IKM Gruppen (t.v.) skryter gjerne av kommunen og ordfører Håkon Rege. Kommunen har tatt viktige og riktige valg, sier Kyllingstad. fakta: NæringsNm måler næringsutviklingen i Norge ut fra fire forhold: Nyetableringer Lønnsomhet Vekst Næringslivets relative størrelse årets rakett: Stryn kommune viste størst fremgang og klatret fra 91. plass i 2009 til 10. plass i på topp: 1. Sola 2. Flora 3. Bømlo 4. Stavanger 5. Førde Gir plass til næringslivet Sola kommune vant NæringsNM 2010, og kan dermed smykke seg med tittelen «Norges beste kommune på næringsutvikling». Ingen tilfeldighet, mener ordfører Håkon Rege. 5på BuNN: 426. Holtålen 427. Bø (Nordland) 428. Ibestad 429. Dyrøy 430.Aremark Hvor næringsvennlig er din kommune? Se oversikten på: Dette er vi kjempefornøyd med, vetdu, det kan ikke bli bedre! Sola ordfører Håkon Rege setter pris på at hans kommune har vunnet NæringsNM Sola kommune har nemlig lagt stor vekt på åbygge opp et sterkt og levedyktig næringsliv. Dette er en bevisst satsing, noe vi har hatt fokus på ilange tider,sier Rege. Vivil at næringene som er her skal ha mulighet til åutvide, og at de skal levelitt av hverandre og passe sammen. Fornøyd næringsliv. De næringsdrivende i Sola er naturlig nok også 6 I NHO-magasiNet I glade for kommunens satsing. Ståle Kyllingstad er konsernsjef i IKM Gruppen, og han skryter av det Sola har fått til: Kommunen har tatt viktige og riktige valg. Ikke minst er det gjort smarte grep med hensyn til omregulering av areal, slik at det er mulig å satse på næringsvirksomhet. For Kyllingstad er det aller viktigste at politikere og kommuneadministrasjon har vist fleksibilitet. Han forteller at kommunen alltid er løsningsorientert. Vifår hjelp til åløse behov som dukker opp. Det kan for eksempel være å sette opp en midlertidig hall, «Vi vil at næringene som er her skal ha mulighettil åutvide, og at de skal leve litt av hverandre ogpasse sammen.» Ordfører Håkon rege ipåvente av at man skal få bygge. En slik smidighet er bra. Suksesskommune. Dette er ikke første gang Sola vinner Nærings NM. Fire ganger tidligere har kommunen toppet listen, og hvis man ser på næringsutviklingen de siste fem årene, så er Sola best også der. Ordfører Håkon Rege tror at en viktig årsak til dette er at kommunen har vært villig til åtahensyn til næringslivets plassbehov. Vi kunne tilrettelagt for boliger på en del arealer,men vi har valgt å satse på næringslivet, sier han. Mye av næringslivet i Sola er naturlig nok knyttet opp mot oljevirksomheten. Men Rege sier at kommunen ikke ønsker å legge alle eggene sine i én kurv: Vi må ha flere bein å stå på, selv om tyngden er på oljen. Det er mye forskjellig kompetanse i vår kommune, og slik vil vi fortsette åhadet!

7 I nhoaktuelt I Norges ledende kraftleverandør til bedriftsmarkedet Profesjonell kraftforvaltning med dokumenterte resultater for kundene, gjør at stadig flere bedrifter velger LOS som sin kraftleverandør. Dette gjør LOS til landets største strømleverandør. Kontakt oss, så finner vi en kraftavtale som passer for din bedrift også. Se los.no for mer informasjon NHO-magasiNet I 7

8 I nhoaktuelt I dnbnor.no/bedrift P for Partner. Med Partner Start får du alle nødvendige økonomiske tjenester og tilleggstjenester du trenger på ett sted. Bestill Partner Start til kr. 0,-* på dnbnor.no/partnerstart eller ring (valg 2). *Kr. 100,- pr. mnd etter ett år. Prøv oss da vel. Vi vil gjerne hjelpe. 8 I NHO-magasiNet I

9 I nhoaktuelt I 96 prosent avalle som er iarbeid trives i jobben sin. Kilde: Synovate «Ialt frainstallasjon av varmepumper til eldreomsorg, er fagarbeidere helt avgjørende. Det er mange som ikkevet hvor sårbarevierpådette.» Kristin Halvorsen, kunnskapsminister på Yrkes-Nm Sølv-Linda Lekker det i heimen, kan du trygt ringe Linda Vestersjø Vargervik Norges nest beste rørlegger. Det var utrolig spesielt å være med i Yrkes NM, men samtidig ufattelig kjekt. Alle som har mulighet bør prøve seg. Det er hardt, men et minne for livet. Linda Vestersjø Vargervik er full av lovord om alt hun opplevde under kjempearrangementet på Lillehammer ioktober.itillegg kunne hun altså dra hjem med fiks ferdig svennebrev og bevis på at hun er Norges nest beste irørleggerfag. Jobber i kanonbedrift. Og til daglig jobber jeg ibryne Rør, som er en kanonbedrift. De har hjulpet meg på alle måter,svart på spørsmål og oppmuntret meg i forhold til NM deltakelsen. Som jente i en så mannsdominert bransje, tror jeg det er uvurderlig å ha kolleger som bygger en opp, ikke ned, sier Vestersjø Vargervik. Hun var på ingen måte alene om å representere Norges fremtidshåp i yrkesfagene. Under årets arrangement var det påmeldt rekordmange deltakere (240) i et rekordhøyt antall fag (28). Blant de øvrige gjestene var både kronprinsesse Mette Marit, kunnskapsminister Kristin Halvorsen og NHO sjef John G. Bernander. Svært viktig for Norge. NHO støtter opp om arrangementet både som sponsor og kunnskapsbank, og avdelingsdirektør Are Turmo i NHO er ikke i tvil om at arrangementet betyr mye for rekrutteringen til yrkesfag. Og rekruttering er viktig, både for NHO og for Moder Norge. Yrkesfagene er helt uunnværlige ledd i mange og tunge bransjer. Uten murere, elektrikere, og rørleggere stopper for eksempel byggebransjen. Og mange av våre største eksportbedrifter er avhengig av dyktige fagoperatører, sier Turmo. Andrebør læreavyrkesfag. Haneropptatt av at det iyrkesfagene er bedriftene selv som tar seg av opplæringen av nye medarbeidere. Læretid og svenneprøver er en annen vei inn i yrkeslivet enn den akademiske. Jobb og læring går hånd ihånd. Du kan gå rett ijobb etter skolen, og du kan til og med starte for deg selv med en gang fagbrevet er på plass. De akademiske utdanningsinstitusjoner kan lære mye av yrkesfagene. Så mye, faktisk, at vi inho er med på åprøve ut modeller for et tettere samarbeid mellom næringsliv og høyskoler,sier Turmo. de viktige yrkesfagene: NHO ønsker å styrke yrkesfagene, og støtter blant annet den ideelle organisasjonen WorldSkills Norway, som arbeider for å høyne statusen, interessen for og kvaliteten på norsk yrkesutdanning. WorldSkills står også bak Yrkes-NM, -EM og -VM. NHO er med 6000 lærebedrifter og lærlinger Norges største interesseorganisasjon for fagopplæring på arbeidsgiversiden. av hvert årskull på mer enn ungdommer, vil en tredjedel gå i lære. Mange faller imidlertid fra fordi det er for få læreplasser. NHO ønsker flere stimuleringstiltak fra lokale og nasjonale myndigheter, og jobber dessuten aktivt for å øke antall lærebedrifter blant egne medlemmer. Vil du vite mer om det å bli lærebedrift? Kontakt NHO på så hjelper vi deg videre NHO-magasiNet I 9

10 I medlem i FOKus I opera software Opera ble startet i 1994 som et forskningsprosjekt i Telenor. Året etter ble det selvstendige selskapet Opera Software ASA skilt ut. Selskapet tilbyr en nettleser som opererer på tvers av plattformer, type maskiner og operativsystemer. Operas nettleser har vunnet internasjonal anerkjennelse, og regnes som verdens raskeste. Selskapet har 330 ansatte fra mer enn 50 land. Ved inngangen til 2010 hadde Opera mer enn 100 millioner brukere hver måned. Opera Software er medlem i NHO og Abelia. 10 I NHO-magasiNet I

11 I vignett I fremtidsbedriften det startet med to unge nordmenn som drømte om å utvikle en lynrask nettleser. I dag er opera software en av norges internasjonale suksesser, med 330 ansatte fra 50 land. og fremtiden ser lys ut. Esteban Manchado Velázquez (programmererer fra Spania), Zoe Zermeno (markedstrainee fra Mexico) og Katrin Jaakson (kommunikasjonsrådgiver fra Estland) representerer hvert sitt land, men samme selskap NHO-magasiNet I 11

12 I medlem i FOKus I Tove Selnes er HR-direktør for ansatte fra mer enn 50 land. Amerikanske Tammy Weiss setter pris på det unike miljøet i Opera Software. De ansatte har fått ganske frie hender til å bestemme hva slags muligheter for atspredelser de skal ha på kontoret. Bordtenninsbordet er populært. Fra venstre Marcin Antas, Van T. Nguyen, Arjun Bhatt og Zoe Zermeno. Det er et helt unikt miljø! Tammy Weiss er tydelig engasjert. Hun er en av mange utlendinger som jobber iopera Software, i en grå kontorbygning et steinkast fra Akerselva ioslo. Jeg har vært iflere bedrifter, både her inorge og iusa,og jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri har opplevd maken, sier amerikaneren. Mangfold. Opera Software er ikke som alle andre. Av 330 ansatte har over 200 utenlandsk opprinnelse, og de ansatte kommer fra over 50 forskjellige land. Opera er en virkelig multikulturell bedrift, og det er et ubetinget gode, forteller HR direktør Tove Selnes. Forskning viser at jo flere kulturer du har i bedriften, desto bedre er det, og multikulturelle organisasjoner lærer bedre. Hos oss er det heller ikke slik at vi henter folk fra hele verden for å være snille, det handler om at hvis vi skal lykkes i verden, så må vi vite hva verden er. Mat som kultur. Kantinen er et godt eksempel på hvordan Opera fungerer.ikke bare er den drevet av selskapet selv,den tilbyr også svært variert mat. Her får man smaker fra alle verdenshjørner, og et stort utvalg. Det måtte nesten være slik her,ler Selnes. Vi har ansatte som ikke spiser storfe, folk som ikke spiser svinekjøtt, noen som bare spiser grønnsaker. Og australierne spiser aldri grønnsaker,bare kjøtt! Kantinen er populær,ognår vi er på besøk går 12 I NHO-magasiNet I praten livlig over bordene. Tove Selnes sier at det ikke er tilfeldig at Opera har lagt stor vekt på å prøve å lage Oslos beste lunsjrom. Det er nok et helseperspektiv her,ja. Det er viktig for oss åpasse på at alle tar litt vare på seg selv.frisk luft, litt mosjon, og sunn mat. Det er ikke alltid like lett å huske i vår bransje. Liten og rask. Bransjen er altså databransjen. Opera Software ble grunnlagt av Jon von Tetzchner og Geir Ivarsøy i Utgangspunktet var «Hos oss er detheller ikkeslik at vi henter folk fra hele verden for åvære snille, dethandler om at hvis vi skal lykkes iverden, så må vi vitehva verden er.» Hr-direktør tove selnes ålage en nettleser for Pc. Ideen ble etter hvert utviklet til ålage en nettleser som tar svært lite plass, slik at den kunne brukes andre steder enn i den stasjonære datamaskinen, for eksempel i mobiltelefoner.i dag er Opera en kraft å regne med på nettlesermarkedet, forteller administrerende direktør Lars Boilesen. Vihar 150 millioner brukere, så vi er godt fornøyd. Siden 1999 har programmet blitt lastet ned mange hundre millioner ganger. Årsaken til utbredelsen er blant annet at Opera er et lite, men raffinert program, som kan brukes på relativt enkle mobiler og Pc er.selv på dårlige nettverk gir nettleseren likevel god hastighet på internettet. Viersærlig store iland der det er dyrt ågåpå internett. Vi har utviklet en teknologi som komprimerer nedlastingen, så det blir mye billigere for brukeren, sier Boilesen. Verden som tumleplass. Internettet er i sin natur globalt og uten grenser.derfor har det også vært viktig for Opera Software å se utenfor landets grenser.selskapet er til stede i 11 land utenfor Norge, blant annet i USA, Russland og Kina, og har ikke satt stopper for ekspansjonen. Vimåvære tett på brukerne, og vi oppretter kontorer stadig nye steder.nå åpner vi i Indonesia og Brasil, og vi ansetter i Vietnam og Filippinene, forteller Lars Boilesen. Vitenker ikke over det åvære globale, vi er globale, og slik er det bare. Flatt og vennlig. For Opera er det viktig å ha de beste hodene, og det har vært et bevisst valg å hente mennesker fra hele verden. Det åpner store muligheter for produktutvikling, men kan også bety utfordringer for de nyansatte. HR direktør Tove Selnes forteller om en rekke tiltak som skal gjøre overgangen lettere. Siden det er så mange unge og så mange utlendinger,bruker vi mye tid på å bygge nettverk for dem gjennom jobben. Alle som kommer får en

13 I vignett I «Jeg så formeg en rigid struktur,med mange lag av ledere over meg. Så de første seks månedene varjeg litt sånn «hvorfor går alle rundt og snakker med alle»?» gautam Chandna NHO-magasiNet I 13

14 I medlem i FOKus I «Jeg vil ha en flat struktur,med kort vei mellom de som kommer med ideene, de som bestemmer og de som utvikler dem.» lars boilesen Lars Boilesen er godt fornøyd med å ha over 150 millioner Opera-brukere. mentor som hjelper dem å komme inn i arbeidet, og itillegg får de en mentor som skal ta mer ansvar for det sosiale. Det kan være snakk om åtipse om ting som skjer,inkludere i sosiale aktiviteter på jobb, eller ågienkle råd om livet ioslo, som at det er bedre åhandle dagligvarer på Rema enn på 7 Eleven, smiler Selnes. Åpenhet. Jeg var forberedt på været når jeg kom hit, men jeg var virkelig ikke forberedt på selskapet. Gautam chandna ler godt av forventningene han hadde til Opera Software, da han kom til Oslo fra NewDehli. Jeg så for meg en rigid struktur,med mange lag av ledere over meg. Så de første seks månedene var jeg litt sånn «hvorfor går alle rundt og snakker med alle»? Nå synes jeg bare det er flott at jeg kan ta en kaffe med toppsjefen og småprate litt. Lars Boilesen bekrefter at det er et mål for Opera å holde strukturen flat. Mye av grunnen er at selskapet er styrt av kjernevirksomheten; teknologiutvikling. For meg er det ekstremt viktig åhakort vei mellom meg selv og utviklerne. Det er ingen tvil om at styrken vår er utvikling og innovasjon, og vi har en utrolig sterk organisasjon, om jeg får si det selv.såerdet slik at vi aldri er bedre enn vår siste oppdatering, og da må utviklingen sitte i høysetet. Jeg vil ha en flat struktur, med kort vei mellom de som kommer med ideene, de som bestemmer og de som utvikler dem. Smidighet. For de ansatte vi prater med er noe av det beste vedåjobbe iopera den friheten de får til å ta initiativ og forme sin egen arbeidsdag. Amerikanske Tammy Weiss mener at prinsippet om stadig utvikling, gjennomsyrer bedriftskulturen. Det er enkelt ågjøre noe nytt her.dufår lett gjennomslag for en idé. Det er alltid noen å snakke med som er villig til ålytte, og så kan man iverksette hvis ideen er god. Gautam chandna er helt enig. Dajeg begynte hadde jeg en spesifikk jobb å gjøre. Etter et par uker så vi at det var en annen oppgave jeg ville gjøre bedre, så da bare byttet jeg. Det høres altså ut som drømmejobben for unge dataingeniører: Høyt nivå på arbeidsoppgavene, tillit hos ledelsen og stor fleksibilitet. Det er fleksitid, lekerom for barna og gode muligheter til å jobbe hjemmefra ved behov.hr direktør Tove 14 I NHO-magasiNet I Selnes sier at det er hennes jobb åpasse på at folk ikke brenner seg ut. Vilegger til rette for smidighet, og da er det viktig at det ikke føles som et press. Det har vi hatt interessante diskusjoner om. Vi har for eksempel et veldig lavt sykefravær, på under to prosent, og det er jo ikke sikkert at det tallet er reelt. Så dette er et dilemma vi må ta på alvor. Stress. Det kan være stressende å jobbe her,det er klart, sier chandna. Når fristen nærmer seg, kan det bli litt mye. I fjor hadde vi psykologer her,som snakket om stress og hvilke effekter det kan ha. Da forsto jeg at det var meg de snakket om. Opera betalte for psykologtimer for meg, og nå klarer jeg å slappe av.det har skapt en forståelse ibedriften om at vi må passe på både oss selv og andre. Det kan være slik at arbeidet er så moro at du glemmer å gjøre noe annet, supplerer Tammy Weiss. Som åspise. Det er klart det er press, vi har frister åforholde oss til, men vi får tilføre så mye. Jeg føler meg veldig stolt over at jeg jobber her. operas suksessoppskrift tenk lokalt. Ha en global strategi i 01 bunn, men tilpass produkter, markedsføring og salg til det lokale markedet. Ha fokus på å ha det beste produktet i markedet, og tenk langsiktig. 02 invester i produktutvikling. Kundetilfredshet. lever alltid mer 03 enn kunder og partnere forventer intet mindre. Jobb hardt. er det et problem eller 04 en mulighet på andre siden av kloden i morgen, så sett deg på et fly i dag. Forsikre deg om at staben din er 05 motivert til å oppfylle disse kravene. etterstreb en flat organisasjon, med kompetanse og resultater i fokus.

15 I vignett I FJORDKRAFT BALANSERT Strømavtalen som demper prissvingningene for din bedrift! Fjordkraft Balansert: Gir mer forutsigbare strømkostnader enn spotpris Øre/kWh Spot Fjordkraft Balansert Prisen er eksklusiv påslag, offentlige avgifter og eventuelle fastbeløp Ring oss på eller se fjordkraft.no/bedrift for mer informasjon NHO-magasiNet I 15

16 NHO tema: velferdsfellen I I 16 NHO-magasiNet

17 Les mer om velferdsfellen: LIVSLøgN I OLJeLANDeT ivar FrøNes Om rikdommens Pris side 18 VeLFerD VeD OLJeNS SLUTT FaKta Om velferdsstaten side 20 FANgeT I en FeLLe KNut røed Om PusH- Og PullFaKtOrer side 22 Velferdsfellen tre store trender vil prege oss allerede i vår levetid: eldrebølgen, migrasjonsbølgen og trygdebølgen. gjør vi ikke noe med dette, risikerer vi å havne i velferdsfellen. velferdsstaten har et finansieringsproblem. I NHO-magasiNet 17

18 NHOtema: velferdsfellen Livsløgn i oljelandet Den norske rikdommen er i ferd med å gjøre noe med oss, mener sosiologiprofessor ivar frønes. Kanskje er det norske oljefondet minst like viktig kulturelt som økonomisk. Medienes stadige meldinger om størrelsen på oljefondet er kilde til en forbrukskultur,offentlig som privat, mener Ivar Frønes, seniorforsker ved Atferdssenteret og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet ioslo. Oljefondet er samtaleemne rundt kafébord og over lunsjen på norske arbeidsplasser,påbussen og idetusen hjem. Vi er veldig klar over at vi har en kjempesvær pengebinge inordsjøen. Erdet ikkebra åværerik, da? Det er kjempeflott åvære rik. Det gir et mulighetsrikt liv,ogdet gir et land muligheter til å investere i framtid; i forskning, kompetanse og infrastruktur.men det skal god rygg til for å bære gode dager,oljeformuen kan også tære på nettopp kompetanse og innovasjonskraft hvis rikdommen lærer oss at innsats ikke er nødvendig. Og det er nettopp dette som ser ut til åskje inorge, der rikdommen istor grad skyldes flaks. Vi er ikke slappe eller har dårlig arbeidsmoral, men i Norge investeres det i praksis mer i fritid og betalt yrkesfravær enn i forskning og utvikling. 18 I NHO-magasiNEt I Privilegier eller nødvendighet? Professor Ivar Frønes er opptatt av det han kaller livsløgnen i oljelandet. Det ser vi daglige eksempler på, ikke minst i mediene. Her er fortellingene konsentrert om kriser,mangler og lite ressurser.noen hevder for eksempel at norsk skole mangler ressurser, men de land som gjør det bedre ipisa undersøkelsene bruker mindre penger per elev.det samme gjelder helsevesenet; det er ikke mangel på ressurser som skaper eventuell ineffektivitet. Et favoritteksempel er avisartikkelen om han som var fortørnet fordi han ikke hadde samme strømpris på sine to hytter.i de aller fleste andre land ville det vært oppsiktsvekkende at mannen hadde tre boliger,men her var poenget det blodig urettferdige i variabel strømpris! Flere boliger og utenlandsturer,som for noen tiår siden ville vært et privilegium, forstås nå nærmest som hverdagslige og fortjente avbrekk i et liv som ofte beskrives som utsatt for «brutalisering». Vi underslår vår privilegerte situasjon. Det gode liv. Det skremmende med denne utviklingen er, ifølge Frønes, at vi blir ekstremt sårbare. Så langt har vi vært heldige med ressurstilgangen og råvareprisene, men det kan ikke vare evig. Det er mange trekk ved det norske samfunnet som bekymrer. At vi kan arbeide stadig mindre, er et privilegium. Men det gir også framtidig mangel på arbeidskraft.det gode liv,slik nordmenn forstår det, foregår et annet sted enn jobben. Det paradoksale er at vi ikke erkjenner vår privilegerte situasjon, og ofte diskuterer som om vi mangler ressurser og alle jobber intenst i altoppslukende brutale yrkeskarrierer. Det er en livsløgn vi selv må ta fra oss, den er farlig, den forhindrer oss iåse vår virkelige utfordring: Hvordan mestre rikdommens utfordringer. Mister innovasjonskraft. Statistikken støtter opp under professorens bekymring. Vi har mange i arbeid i Norge, men vi arbeider lite hver, og i en stadig kortere del av livsløpet. Og vi har som kjent verdensrekord i sykefravær og betalt yrkesfravær. Undersøkelser viser også at bare 14 prosent av alle nordmenn mener karriere er viktig. I andre europeiske land er andelen om lag 50 prosent. Norske ungdommer velger også i stor grad bort «vanskelige» fag som matematikk og teknologifag. Mens 23 prosent av unge nordmenn kunne tenke seg å bli ingeniører i 1987, er andelen nå cirka 7 prosent. Og norske, likestilte kvinner velger bort karriere, lederstillinger og gründerskap og jobber deltid. Frønes ser dette som en tilpasning til rikdom. Det kan også se ut som menn iøkende grad velger familie og fritid. Kvinner blir ikke mer like mennene, mennene blir mer som kvinner, og det er flott for både barna og mennene. Men det er også en utfordring; det sier seg velselv at grensesprengende nye produkter ikke utvikles av personer på deltid med lite forankring i arbeidet. Seniorer på cruise. Heller ikke det grå gullet ser ut til å ville redde situasjonen. Trygdeytelsenes vekst har idesenere år særlig kommet blant dem under formell pensjonsalder.i stedet for at godt voksne med mye erfaring og uten omsorgsbyrde velger å jobbe mer, velger mange å trappe ned. Er aldersgruppen 55+ i arbeid, holder man både på kompetansen og sparer pensjonsutgifter.dette kan være en innoverende og svært produktiv periode. Mendette er en aldersgruppe med god råd og mange muligheter.du finner mange backpackere, cruisegjester og entusiastiske hytteeiere i denne aldersgruppen. Og andelen utenfor arbeidslivet er selvdrivende: hvis mange er pensjonert, trekker det flere etter,påpeker Frønes. Sosiale vaner er ikke overraskende smittsomme. Vi har også et skattesystem som favoriserer fritid, og dermed ofte pensjon, framfor arbeidsinnsats. Skatt på lønnsinntekter er relativt sett høy,skatt på døde ting som bolig, er lav. Trussel fra to kanter. Professor Ivar Frønes mener at den såkalte nordiske modellen langt på vei har vært en suksess, men at den også har noen klare utfordringer. I Norge gir lav utdanning relativt høy lønn. Det gir incentiver for å erstatte enkle operasjoner med teknologi, slik at lavkvalifisert arbeidskraft frigjøres. Høy utdanning gir relativt sett lav lønn, og slik sikrer man billig kvalifisert arbeidskraft. Den nordiske modellen er truet fra to kanter, mener Frønes: De med lav kompetanse som blir overflødige overføres i stor grad ikke til annen virksomhet, men til statsfinansiert yrkesfravær. Det er ille for den det gjelder,ogentrussel mot den nordiske modellen. Den andre trusselen er at relativt lav lønn og høy skatt for høykompetansegrupper,ikke oppmuntrer til intens innsats. Det er åpenbart at vi får et problem dersom de med lav kompetanse forsvinner til NAV, og middelklassen tilpasser seg rikdommen vedå investere mindre iarbeid, konstaterer Frønes. Ikunnskapssamfunnet må en viss andel av befolkningen være involvert iinnovativ og skapende virksomhet; rikdommens største utfordring er egentlig ikke den høye andelen på uføretrygd, men at kompetanse og innovasjonskraft kan svekkes.

19 «I Norge investeres det ipraksis mer ifritid og betalt yrkesfravær enn i forskning og utvikling.» sosiologiprofessor ivar Frønes NHO-magasiNEt I 19

20 NHOtema: velferdsfellen Tyngende velferd Vi har bevilget oss stadig bedre velferdsordninger i norge, samtidig som stadig flere står utenfor arbeidslivet. hvem skal bære velferden i fremtiden? Det er spesielt tre bølger som vil utfordre velferdsstaten fremover: Eldrebølgen, migrasjonsbølgen og trygdebølgen. Eldrebølgen skyldes at vi lever lenger. Det er flott, men kostnaden blir stor iform av utgifter til pensjon, helse og pleie. Migrasjonsbølgen fører til en befolkningsvekst større enn noen gang. Beregninger viser at innvandrerbefolkningen vil øke fra til 1million innen 15 år.det øker befolkningen iyrkesaktiv alder,men setter velferdsordningene under press, ettersom innvandrerbefolkningen har lavere yrkesdeltakelse enn gjennomsnittet og istørre grad er brukere av slike ordninger. Trygdebølgen følger av at en stadig større andel av befolkningen er utenfor arbeidslivet. Idag er nesten 20 prosent av befolkningen iyrkesaktiv alder på ulike trygdeordninger og står varig eller midlertidig utenfor arbeidslivet. Omtrent hver annen arbeidstaker uføretrygdes ut av arbeidslivet eller går av med AFP før de blir alderspensjonister. Samtidig som disse tre store bølgene slår innover oss, er andelen iarbeid synkende. Vi arbeider mindre iløpet av livet enn for bare få år siden, både målt iantall timer per år og iløpet av yrkeslivet. Statistikken viser også at vi i1990 jobbet 40 prosent av våken levetid, nå er det 20 prosent. Et annet eksempel: I1979 jobbet svenskene 50 timer mindre per år enn nordmenn. I2006 jobbet de om lag 150 timer mer per år.svenskene gjør med andre ord mer enn ågåpåparty. 30 Befolkningen eldes. Antalletpersoner over80årvil dobles i løpet av 30 år prosent av innvandrerbefolkningen i yrkesaktiv alder er i arbeid. Det samme gjelder for 70 prosent av den norske befolkningen. 0,5 kun 0,5 prosent av varig uføre går tilbake til arbeidslivet hvert år. 5Deteretsærtrekk ved detnorskearbeidsmarkedetatbarerundt 5 prosentavjobbene ikke kreverutdanning. Det er omtrent fem ganger så stor risiko for tidlig uførepensjonering for en som ikke fullfører videregående skole. Et vellykket tiltak som fører til 100 færre unge uføre tilsvarer en gevinst for samfun- 40net på 40 millioner per år. En Av tre fullfører ikke videregående skole. 20 I NHO-magasiNEt I

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

YRKESUTDANNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET

YRKESUTDANNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET YRKESUTDNNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET Torsdag 15. Mai 2014, Molde Fredrik Linge Klock YRKESUTDNNING Er yrkesutdanning virkelig viktig for næringslivet? Trenger vi en god, norsk yrkesutdanning? Hva er egentlig

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET!

GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! GI BEDRIFTEN ET LØFT BLI MED PÅ LÆRLINGLØFTET! LÆRLINGER TILFØRER VIRKSOMHETEN FERSK KUNNSKAP OG FRISKE ØYNE SKREDDERSY DIN FRAMTIDIGE MEDARBEIDER! En lærling kan læres opp til å bli den gode medarbeideren

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

«Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe»

«Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe» «Jeg er snart 28 år, men føler ikke at jeg er noe» HANNE MELLINGSÆTER / JØRGEN SVARSTAD OPPDATERT: 21.AUG.2015 00:19 PUBLISERT: 16.AUG.2015 17:22 AFTENPOSTEN Vera Louise Olsen ønsker å være et godt forbilde

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017

Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Evaluering av Jenter og teknologi våren 2017 Jentene på studieprogrammene i tabellene under har fått tilbud om aktiviteter i prosjektet Jenter og teknologi i studieåret 2016/2017. Jenteandel første studieår

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe?

Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? Håkon Høst Bør skoletrøtt ungdom heller jobbe? IA-konferanse Bodø 27.10.2014 Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og gjennomføring Ledet til pessimisme Kampen

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Næringslivets velferdspolitiske rolle

Næringslivets velferdspolitiske rolle Trygve Gulbrandsen, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Næringslivets velferdspolitiske rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat. 3. juni 2008, Institutt for samfunnsforskning.

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden?

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? FAFO Pensjonsforum 06.11.09 Anne-Cathrine Grambo Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 06.11.2009 Side 1 Hvordan vil

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet...

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet... Arbeidskraftsfond Innland 2017 INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN... 4 Hva er Arbeidskraftsfond Innland?... 4 Fremtidig avkastning fra Oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst.

Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Eksempler på tabeller som lett kan lages for å underbygge problemstillinger utvalget diskuterer eller ønsker belyst. Hvor mange ganger i løpet av én måned jobber du vanligvis på kveldstid (minst to timer

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Likestillingens balansekunster

Likestillingens balansekunster Likestillingens balansekunster RIKETS TILSTAND Oktober 2010 Marit Alsaker Stemland KUN senter for kunnskap og likestilling LIKESTILLING? Alle får samme muligheter, rettigheter og plikter med mannen som

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover.

Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1. På lag. Alltid moro. Lojal oppover. Vedlegg 1 Informant/Temaområde Fra fag til leder Å lede andre Stress Veiledning, støtte og oppl. Informant 1 Ikke intensjoner om å bli leder. Spurt. Veldig eierskap. Min «baby». Jentene hans. Var som en

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland 1. desember 2015 Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. VÅRE

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet

Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet Håkon Høst 23.09.2016 Lærdommer fra forsøket med praksisbrev i arbeidslivet NAVs inkluderingskonferanse Gardermoen Under 50 prosent fullfører yrkesfag i løpet av 5 år Tett sammenheng sosial bakgrunn og

Detaljer

Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI

Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI Hvorfor er servicen så dårlig? Av Tor W. Andreassen & Fred Selnes Handelshøyskolen BI Data fra den norske og amerikanske kundetilfredshet indeksen gir et entydig bilde om synkende tilfredshet med tjenester

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde

Hurra for Eriksen! Finnmarks brune gull Verdens nordligste sjokoladeri. redusert skjemavelde NHO10 NHO-Magasinet nummer 02.2010 for samfunnsengasjerte mennesker Lydhør president Kristin Skogen Lund vil lytte til bedriftene nho krever 25 prosent redusert skjemavelde MATTEHJELP Røde Kors leksehjelp

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

JOBBSKYGGING - 8 TRINN 2. Arbeidsark 1. HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler:

JOBBSKYGGING - 8 TRINN 2. Arbeidsark 1. HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Arbeidsark 1 HVEM ER JEG? Hvilke adjektiver beskriver dine egenskaper? Her er noen eksempler: Aktiv glad nysgjerrig åpen stille utadvendt rolig alvorlig lyttende pratete forsiktig frempå tullete ordentlig

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer