Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming"

Transkript

1 Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1

2 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12 Berg-, sjø- & Jordvarmepumpe...13 Kombibereder...18 Luft/Vann-varmepumpe...19 Varmepumpemodul/Elkjel...24 Varmtvannsbereder/Akk.tank...25 Viftekonvektor...26 Luft/luft-varmepumper...28 Solfangere...30 Besparingskalkyle på hjemmesiden...31 Trygghetsgaranti

3 Bosch det trygge varmepumpevalget Størst i Europa med over 100 års erfaring på varme. I dag eide selskaper av Robert Bosch begynte å produsere varmeprodukter allerede på 1800 tallet. Virksomheten omfatter i dag alt fra gasskjeler til solfangere og varmepumper. Vår markedsposisjon i det Europeiske varmemarkedet er i en klasse for seg. Erfaringen på varmepumper og geotermisk energi har vi utviklet siden 1970 tallet. Mye av utviklingen skjer i Sverige. Det innebærer løsninger som er tilpasset det nordiske klima. Installasjon og service Over hele Norge finnes det et nettverk av kyndige, velutdannede rørleggere som kan hjelpe deg med ditt Bosch anlegg. Dette er installatører som har gjennomgått våre opplæringskurs og kan levere den trygghet som du forventer av et produkt fra Bosch. Det finnes også en separat landsdekkende serviceorganisasjon som alltid er parat til å rykke ut hvis noe skulle bli feil med ditt varmeanlegg. Sortiment. Som du ser i denne brosjyren tilbyr Bosch et heldekkende sortiment av varmepumper til alle tenkbare hustyper og behov. Våre produkter distribueres av landets ledende grossister. Det innebærer at produkter, tilbehør og reservedeler finnes i din og din installatørs nærhet samme hvor i landet du bor. 3

4 Ulike måter å varme ditt hus Oljekjel Å fyre med olje er Elkjel Elkjel er en ren og Direktevirkende elektrisitet Pellets Pellets er en fornybar og relativt behaglig og gir effektiv energikilde Tidligere har det blitt forholdsvis miljøvennlig høy effekt som passer (drøyt 95% virknings- installert direktevirkende oppvarmingsalternativ til bra til små radiator- grad) med forholdsvis el i mange hjem i Norge. tross for forbrenningen. system. Selv om lav kostnad for installas- Dette på grunn av den Med moderne utstyr er moderne oljekjeler har jon eller utbytte. En stor lave strømprisen i landet det også mer behagelig høy virkningsgrad fordel for deg som har et og den lave investeringen. enn å fyre med ved. En (ca 90%) velger ingen slik varmesystem er at Dessverre gjør mangelen stor ulempe med pellets dette alternativet lenger det er enkelt å bytte til på vannbåren varme det er all søppel som blir av da oljeprisen er høy og en annen varmekilde. vanskeligere å bytte den og den store miljøfaktoren er meget I de senere år har flere oppvarmingskilde. I dag plassen den tar og lagre. negativ. Det finnes i dag og flere valgt å bytte ut velger mange å gå for et (4 x oljevolum). Det oppvarmingsalternativ sin elkjel mot en ny vannbårnet system for å kreves også manuelt som senker driftskostna- varmekilde med lavere slippe de stigende strøm- arbeid i form av påfyl- dene radikalt, øker energiforbruk. Det prisene. Selv om dette er ling, avsotning og boligens verdi og betaler finnes flere alternativ en stor investering asketømming. Man kan seg selv innen få år. som innebærer stor betaler den seg mange heller ikke se bort fra Dette gjør oljefyring besparing både i energi ganger på sikt. En annen behovet av tilsyn av tvilsomt selv om man og forurensing. Dermed løsning kan være et mini pelletsbrenneren. har en ny oljekjel. kan man møte effekten vannbårent system med av stadig økende viftekonvektorer (fan- Ca-pris/kWh: 0,85kr* Ca-pris/kWh: 1,66kr* strømpriser. coils) som sprer varmen Vedlikehold tilkommer. Vedlikehold og besiktning via luft i boligens største Virkningsgrad: 70% av oljetank tilkommer. Ca-pris/kWh: 1,43kr* rom. I de mindre CO 2 -utslipp : 1** Virkningsgrad: 70% Virkningsgrad: 97% rommene kan de gamle CO 2 -utslipp: 25** CO 2 -utslipp: 3** elementene fortsatt sitte som supplement. Et annet alternativ er en luft/luft varmepumpe. Ca-pris/kWh: 1,38kr* Virkningsgrad: 100% CO 2 -utslipp: 3** * Ca-priser for driftskostnader eksklusiv investering ifølge Energicentrum A6, mars 2010, Sverige. Kan differensiere noe i forhold til norske priser. 4

5 Oppvarmingssystemet er kanskje den viktigste funksjonen i din bolig. Samtidig vil valget påvirke komfort, driftkostnader, miljøpåvirking og boligens verdi. Under går vi gjennom de forskjellige alternativenes fordeler og ulemper. Ved Fjernvarme Solvarme Varmepumpe Oppvarming med ved Utbyggingen av fjernvarme Det optimale oppvar- Forskjellige typer av har mye til felles med har i de siste årene gått mingsalternativet kan varmepumper er den pelletsfyring, men fremover. Dette er også man kalle solvarme. absolutte favoritten for utstyret for automatisk et relativt rent og plassbe- Solvarme innebærer boliger med vannbårent fyring mangler nesten sparende alternativ. gratis varmeforsyning varmesystem. Varme- fullstendig. Det er Avgiftene varierer dog en helt uten miljøpåvirkning. pumpen er ren, behaglig, vanskelig og optimere god del og har steget de På våre breddegrader er plassbesparende, miljø- forbrenningen hvis siste årene. Villaeierene dessverre tilgjenglig vennlig, vedlikeholdsfri fuktihetsnivået og ved- bør altså tenke seg om før effekt meget lav om og har ekstremt lave kvaliteten varierer, som man velger dette alterna- vinteren da varme- driftkostnader. Den i sin tur kan forårsake tivet. Man har kun en behovet er som størst. relativt høye installasjons- problem med lukt og leverandør og så godt som De siste og aller nyeste kostnaden oppveies lett røyk i nærmiljøet. ingen mulighet til å bytte teknikkene er også enda av den meget lave Kravene til miljøgod- varmekilde. Ofte kan dette relativt dyre. Dette gjør driftskostnaden. kjente ovner og kjele- innebære høye faste at det kun er noen få Dessuten øker husets system kommer til å øke. kostnader. Leverandøren som velger denne verdi som også bidrar De mange arbeidsøktene står også fritt til å heve løsningen av miljøhen- til en langsiktig og god med hugging, klyving og avgiftene i fremtiden. syn, og stort sett til investering. Kostnaden tørking av veden gjør at oppvarming av tappe- for fremtidens drivstrøm nesten bare folk med Ca-pris/kWh: 0,83kr* # vann som et komple- til varmepumpen kommer egen skog benytter seg Virkningsgrad: 100% ment til en annen an på fremtidens strøm- av dette som en hoved- CO 2 -utslipp: 10** varmekilde. priser. Prisøkningene varmekilde. kompenseres av enda Ca-pris/kWh: 0kr* større effektivitet. Ca-pris/kWh: 0,70kr* Dagens teknikk gir en Gjelder kjøpt ved. virkningsgrad tilsvarende Virkningsgrad: 50% 500% virkningsgrad på CO 2 -utslipp: 3** en fyrkjele. Ca-pris/kWh: 0,45kr* Gjelder berg-/jord-/ sjø- varmepumpe # Beregnet gjennomsnittspris per år CO 2 -utslipp: 1** ** Opplysninger fra Folksam/EFFEKTIV 5

6 Varmepumpen fornybar energi for fremtiden Våre varmepumper henter energi fra naturen i berg, jord, vann eller luft. Det er lagret solenergi, en fornybar og helt naturlig energikilde som vi utnytter. Allerede i dag har over installerte varmepumper spart energi tilsvarende 2 kjernekraftverk eller 1,5 millioner kubikkmeter olje. 6

7 Sats på fornybar energi til ditt hus. Energimyndigheten klassifiserer varmepumper som fornybar energikilde. Dette plasserer Bosch varmepumper i samme miljøvennlige gruppe som vindkraft og solenergi. Spar belastningen på natur og miljø I henhold til EFFEKTIV / Folksams undersøkelse (www.folksam.se) får bergvarme beste karakter når det gjelder utslipp av drivhusgasser. Dette er også det sikreste valget driftsøkonomisk. og senk samtidig dine Drivhuseffekt Drift/år* Oppvarmingssystem varmekostnader ,- Bergvarme Med en Bosch varmepumpe ,- Pelletskjel kan naturen bidra med opp ,- Elkjel til 5 ganger så mye energi ,- Fjernvarme til varmepumpen som den forbruker. Det gjør deg til en vinner når energiprisene stadig øker. Så fort du har installert din varmepumpe ,- Oljekjel forsvinner 3/4 av din oppvarmingskostnad. Det blir penger til overs fra første dag. Til og med om du låner til hele installasjonskostnaden. Kalkyleforutsetninger: Frittliggende villa 180 kvm i Oslo/Gbg med byggeår Energiforbruk kwh eksl. husholdsstrøm. Bosch EHP LW/M 11kW for oppgitte forutsetninger ifølge Bosch kalkylemodell. Øvrige driftskostnader: Energicentrum A6 (Mars -10) Ren samvittighet varmer også. 7

8 Komplett sortiment for alle hus og behov Bergvarme Bosch Compress 5000 og 6000 Side Bergvarmepumper kan gi opp til 80 % besparing og kobles til et vannbårent system for varme og varmtvann. Et meters dypt borehull bores på tomten. I borehullet ligger det en kollektorslange i en slynge der en væske sirkulerer og henter opp varmen, noe som gir høy effekt. Det skal helst ikke være for langt ned til fjell. Bergvarme gir også mulighet for komfortkjøling om sommeren. Jord- og sjøvarme Bosch Compress 5000 og 6000 Side I et jord- eller sjøvarmeanlegg legges meter med kollektorslange ned. Jordvarme gir høy effekt (opp til 80 % besparing) og er en stabil og sikker varmekilde. Installasjonen er noe billigere enn på et bergvarmeanlegg, men det er behov for en stor tomt da det gjøres betydlig inngrep på tomten under gravearbeidet. For sjøvarme er installasjonen enkel, men det krever umiddelbar tilgang til vassdrag eller sjø. Uteluft / luft/vann EHP AW CC 160 Compress 3000 AWS Side Denne typen av varmepumper henter energien fra et vifteaggregat ute og kan gi en besparing på opptil 60 %. Installasjonskostnaden er lavere fordi det ikke trengs en kollektorslange. Den stillegående varmepumpen plasseres utenfor huset og med ny teknikk gir den varme også når det er riktig kaldt ute. En bra løsning der det ikke kan borres energibrønn eller tomteareal mangler. Luft/luft EHP AA Side Luft/luft-varmepumpen tar energien fra uteluften og sprer effektivt luftbåren varme i huset. Dette er den perfekte løsningen for hus med direktevirkende el og fritidshus. Kan gi en besparing på opp til 50 % med en åpen planløsning. Luften inne blir behagligere og du slipper den tørre luften fra panelovnene. På sommertid kan den gi komfortkjøling. Lav installasjonskostnad. 8

9 Hustype 1 Vannbårent system Hustype 2 Direktevirkende el Hustype 3 Nybygg Vannbåren varme innebærer at et rørsystem distribuerer varmt vann fra varmekilden (varmepumpe / oljekjel) til radiatorene eller golvvarmesystemet. Et vannbårent system gir stor valgfrihet til varmekilde. Boliger med direktevirkende el var en tid veldig vanlig på grunn av lave strømpriser og lav installasjonskostnad. Oppvarmingen skjer gjennom panelovner som er koblet til husets strømnett. Mangelen på rørsystem gjør det vanskelig og bytte varmekilde. I nybygde hus i dag er det krav til balansert ventilasjon. Koster noe mer enn jordvarme i installasjon, men er et system som krever liten flate og ikke krever noen store inngrep på tomten. Krever kort vei til fjell. Installasjon av vannbåren varme i ettertid er en betydelig investering, men kan være lønnsom på sikt. Et mini vannbårent system har lavere installasjonskostnad, men løser boligens oppvarmingsbehov. Til dette anbefales det vannbårent system med væske / vann eller luft / vann varmepumpe. Stabil og sikker varmekilde der det ikke kan borres. Krever stor tomt for å legge jordkollektor. Finnes det sjø eller vassdrag i nærheten kan kollektoren legges uten graving. Installasjon av vannbåren varme i ettertid er en betydelig investering, men som kan være lønnsom på sikt. Et mini vannbårent system har lavere installasjonskostnad, men løser boligens oppvarmingsbehov. Til dette anbefales det vannbårent system med væske / vann eller luft / vann varmepumpe. Luft/vann gir høy besparing til forholdsvis lav installasjonskostnad. Bra alternativ der det ikke er mulighet for å bruke en væske / vann pumpe. Installasjon av vannbåren varme i ettertid er en betydelig investering, men som kan være lønnsom på sikt. Et mini vannbårent system har lavere installasjonskostnad, men løser boligens oppvarmingsbehov Til dette anbefales det vannbårent system med væske / vann eller luft / vann varmepumpe. En luft/luft varmepumpe kan øke komforten og gi besparing opp til 50 %. Dette krever en åpen planløsning. Gir ikke tappevann. Enkel installasjon og lav investering. Bra løsning også for fritidshus. Vanskelig å velge? Kontakt din Bosch installatør. 9

10 Moderne teknikk gir fordeler som er ren fortjeneste: Du sparer store beløp med en Bosch varmepumpe. Varmer du opp huset ditt i dag med en oljekjel eller elkjel råder vi deg til å erstatte den med en Bosch varmepumpe så fort du bare kan! Dette gjelder også om du bygger nytt. Det er få investeringer, om noen i det hele tatt, som betaler seg like bra som en varmepumpe. Med varmepumpen får du opp til 20 % skattefri avkastning gjennom innsparte oppvarmingskostnader. Lønnsomt lån Selv om du låner til hele investeringen blir det en nettobesparing hver måned, etter rente, driftskostnader og avskrivninger. Verdien på huset ditt øker i samme øyeblikk som du installerer en varmepumpe. Gjør en kalkyle på vår hjemmeside og/eller kontakt en av våre autoriserte installatører for en kostnadsfri kalkyle til ditt hus. (Se Framtidsinvestering Med en Bosch varmepumpe gjør du en klok fremtidig investering. En bra varmepumpe er nemlig meget driftssikker. Derfor inngår det med Bosch varmepumper en meget hyggelig 5 års garanti som sikrer din investering. Din investering i borrehull eller jordkollektor kan de fremtidige generasjoner som bor i ditt hus dra nytte av. Husk: Den ekstremt lave driftskostnaden gjør varmepumpen mer lønnsom enn andre varmekilder på sikt. Selv om andre alternativ kanskje er billigere å installere er de dyrere å varme din bolig med hver måned. Varmepumpen er det overlegne økonomiske valget, selv om investeringen er litt større til å begynne med. 10

11 Kostnad % Virkn.gr. 75% Oljekjel Drift olje Virkn.gr. 95% Oljekjel Elkjel Fjernvarme Virkn.gr. 100% Oppvarmingskostnad per m 2 og år Pellets Virkn.gr. 75% Varmepumpeinstallasjon Lån Bosch EHP AW Virkn.gr. 395% Drift varmepumpe Bosch EHP EW Virkn.gr. N/A Bosch EHP EAS Virkn.gr. 252% Besparing Bosch EHP LW Virkn.gr. 500% En varmepumpe er alltid god økonomi. Selv om du låner til investeringen blir månedskostnaden lavere. Har du egenkapital kan du investere i varmepumpen og få opp til 20 % i skattefri avkastning. Og jo høyere strømprisen blir, desto større blir avkastningen. Tid Høy COP eller virkelig besparing? Visse produsenter av varmepumper oppgir ekstremt høye varmefaktorer (COP) for sine varmepumper. Disse oppnås gjennom å trimme anlegget for et spesifikt tilfelle Dessverre iblant på bekostning av effektiviteten ved andre driftsituasjoner. Og enda verre kanskje også på bekostning av levetiden på varmepumpen. Den egentlige besparingen oppstår som summen av alle ulike forhold som ditt hus opplever i løpet av et år den såkalte årsvarmefaktoren. For å gi deg et riktig og ærlig bilde av den virkelige besparingen må en av våre installatører gjøre en riktig analyse og dimensjonering (dette er kostnadsfritt). Dette er den eneste måten å få en riktig og profesjonell vurdering av din fremtidige besparing. Du kan også gjøre en cirkakalkyle av din hustype og bostedskommune på vår hjemmeside 11

12 Bli familiens klimasjef med app fra Bosch Med Bosch ProControl kan du styre varmepumpen direkte på smarttelefonen. Alle nyttige kontrollfunksjoner er integrert i programmet som du laster ned direkte til Android eller iphone. Blandt flere funksjoner kan du kontrollere temperaturen av varme og varmtvann. Du kan også sette igang ekstra varmtsvannproduksjon. For eksempel hvis du er på jobb og bestemmer deg for å ta en badstue med venner når du kommer hjem, kan du gjennom noen enkle trykk sikre at det er ekstra varmtvann til alle som ville dusje. Feriefunksjon Feriefunksjon betyr at varmepumpen ved en temperatur på 15 C slår seg av når huset er tomt, og deretter automatisk hever varmen akkurat i tide til du kommer hjem. Bare still inn dato når du er tilbake fra ferie, så tar Bosch ProControl seg av resten. En sikker løsning Bosch ProControl er et sikkert system. Ingen data lagres sentralt, all informasjon finnes i stedet på din egen kommunikasjonsenhet. Videre har vi redusert datatrafikken som sendes mellom din smarttelefonen og varmepumpen, så unngår du dyre telefonregninger. Enkel installasjon. Fjernstyringssystemet består av en gateway (en type kommunikasjonenhet) og en app til smarttelefon. Kommunikasjonsenheten (gateway) kobles til varmepumpen og tilkobles via en kabel til internett. Så er det bare å laste ned appen til din Androide eller iphone og gjøre alle innstillinger direkte i din smarttelefon. Systemet er beregnet for varmepumpene Bosch Compress 5000 og 6000 med styreenheten Rego

13 Bosch Compress 5000 LW og LW/M Varmepumpe for berg, jord og sjø Nyheten Bosch Compress 5000 er et resultat av vår pågående forskning med mål om og ytterligere øke din sparing. Her har vi forbedret og videreutviklet teknologien på en måte som innebærer at energibesparingen kan øke med opp til 800 kwh på et år sammenlignet med andre varmepumper. Samtidig gir en ny styring nye muligheter for styring/samkjøring med andre systemer. Helt fra starten av er Bosch varmepumper i absolutt toppklasse når det gjelder besparing, kvalitet og trygghet. Hjertet i varmepumpen er en scrollkompressor med verdenspatent som gir veldig høy effekt og driftstemperatur. Kompressoren er optimalisert ned i minste detalj og har et svært lavt støynivå. Compress 5000 LW/M Den nye Bosch Compress 5000 har dessuten to sirkulasjonspumper som er A-klassifisert og ekstremt energieffektive. Dette innebærer at varmepumpens strømforbruk minimeres og din besparelse øker. På grunn av lavenergipumpene kan varmepumpen gi en ytterligere besparelse på opp til 800 kwh per år, avhengig av størrelse og driftsforhold. Compress 5000 LW Den nye styreenheten Rego 1000 gjør det svært enkelt å gjøre de innstillingene du ønsker. Et klart og høyoppløslig grafisk display gir enkel kontroll over drift og funksjoner. Med Rego 1000 åpner vi også muligheter for fremtiden. Har du behov for mer effekt kan du enkelt koble sammen to pumper. Fire forskjellige varmekretser kan styres (med tilbehør), for eksempel hvis du har gulvvarme i noen rom. Vil du utnytte borehullet til kjøling av huset kan dette med bruk av ekstrautstyr enkelt styres ved hjelp av den nye styreenheten Rego Med ulike tilbehør kan du til og med varme opp svømmebassenget eller koble inn et solvarmesystem til ditt varmepumpeanlegg. Velg mellom modellene LW og LW/M. LW/M har innebygget varmtvannsbereder. For LW velger du separat varmtvannsbereder etter behov. Sikkerhet svart på hvitt. Bosch-produkter er alltid et trygt valg. Trygghet svart på hvitt. Bosch-produkter er alltid et sikkert valg. Med våre varmepumper følger det alltid med en omfattende 5-års garanti uten ekstra konstnad! 13

14 Bosch Compress 5000 LW og LW/M 230 V Tekniske data Bosch Compress V Modell 6 LW og LW/M 7 LW og LW/M 9 LW og LW/M 11 LW og LW/M Drift væske/vann Varmeeffekt (B 0/V35) 1) 5,0 kw 6,6 kw 8,7 kw 10,2 kw COP ved (B 0/V35) 1) 3,51 3,82 3,84 3,97 Kuldebærer Nominell vannstrøm 0,30 l/s 0,38 l/s 0,46 l/s 0,57 l/s Max. trykk 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar Drifttemperatur C C C C Tilkobling 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm Kompressor Type Scroll Scroll Scroll Scroll Vekt kuldemedium R407C 1,6 kg 1,6 kg 1,8 kg 2,4 kg Varmesystem Nominell vannstrøm L/S ved dt=7 C 0,2 l/s 0,25 l/s 0,31 l/s 0,38 l/s Min./max. framledningstemperatur 20/65 C 20/65 C 20/65 C 20/65 C Max. tillatt drifttrykk 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar Tilkobling 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm Varmtvann Tilkobling 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm Volum dobbeltmandlet bereder LW/M l Rustfri bereder LW/M Ja Ja Ja Ja Verdier for elektrisk tilkobling Elektrisk tilkobling 3x230V 50Hz 3x230V 50Hz 3x230V 50Hz 3x230V 50Hz Elpatron 3/6/9 kw 3/6/9 kw 3/6/9 kw 3/6/9 kw Avsikring 3/6/9 kw 20/32/40 A 25/32/40 A 32/40/50 A 32/40/50 A Generelt Lydtrykk LW/M-modell 2) 44 db(a) 47 db(a) 49 db(a) 48 db(a) Lydtrykk LW-modell 2) 47 db(a) 50 db(a) 52 db(a) 48 db(a) Regulator Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Mål (b d h) LW/M-modell mm mm mm mm Mål (b d h) LW-modell mm mm mm mm Vekt (uten forp.) LW/M-modell 200 kg 202 kg 210 kg 218 kg Vekt (uten forp.) LW-modell 150 kg 155 kg 165 kg 175 kg NRF. nr. LW NRF. nr. LW/M ) EN ) EN ISO Robert Bosch AS tar forbehold om evt. trykkfeil og konstruksjonsendringer på produktene. Ytterligere produktfakta finnes på vår hjemmeside 14

15 Trygghet svart på hvitt. Bosch-produkter er alltid et sikkert valg. Med våre varmepumper følger det alltid med en omfattende 5-års garanti uten ekstra konstnad! 15

16 Bosch Compress 6000 LW og LW/M En smartere varmepumpe Med nye Bosch Compress 6000 introduserer vi neste generasjon av smarte varmepumper. Styresystemet er forberett med Smartgrid. Det innebærer at varmepumpen kan kobles direkte mot elbørsen Nord Pool Spot, og selv anpasse slik at den jobber som mest når elprisen er lavest. * Kompressoren i nye Bosch Compress 6000 er betydelig mer effektiv enn sine forgjengere, samtidig som den er vår mest stillegående noensinne. Den siste generasjonens selvstyrte lavenergi sirkulasjonspumper øker effektiviteten ytterligere, samtidig som den dynamiske pumpestyringen (DPC II) optimerer oppvarmingen etter husets behov. Det maksimerer besparingen uansett årstid og temperaturvariasjoner. Disse innovasjoner gjør nye Bosch Compress 6000 til vår mest effektive varmepumpe med en ytelse som absolutt er i toppklasse på markedet. Varmepumpen er også utstyrt med oppdatert styresentral, Rego 1000, som gjør at du raskt og enkelt kan gjøre de innstillingene for varme du vil. Med energimålesystemet (ESM) kan du se direkte i displayet hvor stor besparing varmepumpen gir. Ved utbytte av eksisterende varmepumpe vil den nye funksjonen BCM-styring, tilpasse seg slik at varmepumpen balanserer energiopptaket etter borehullets kapasitet. Du får dermed ut maksimalt av det eksisterende borehullet. Compress 6000 LW Compress 6000 LW/M * Avhengig av at strømleverandør har denne tjenesten. Trygghet svart på hvitt. Bosch-produkter er alltid et sikkert valg. Med våre varmepumper følger det alltid med en omfattende 5-års garanti uten ekstra konstnad! 16

17 Bosch Compress 6000 LW og LW/M 400 V Tekniske data Bosch Compress V Modell 4,5 LW/M 6 LW og LW/M 8 LW og LW/M 10 LW/M 10 LW 13 LW 17 LW Drift væske/vann, effekter Varmeeffekt (B O/V35) 1) 4,7 kw 5,8 kw 7,6 kw 10,4 kw 10,4 kw 13,3 kw 17,0 kw COP ved (B O/V35) 1) 4,2 4,4 4,7 4,7 4,8 4,8 4,7 Varmeeffekt (B O/V35) 2) 4,9 kw 6,1 kw 7,9 kw 10,7 kw 10,7 kw 13,5 kw 17,7 kw COP ved (B O/V35) 2) 4,5 4,8 5,1 5,0 5,1 5,1 5,1 Kuldebærer Nominell vannstrøm 0,29 l/s 0,36 l/s 0,47 l/s 0,64 l/s 0,64 l/s 0,83 l/s 1,05 l/s Max trykk 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar Drifttemperatur C C C C C C C Tilkobling 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 35 mm 35 mm 35 mm Kompressor Type Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Vekt kuldemedium R410A 1,55 kg 1,55 kg 1,95 kg 2,2 kg 2,4 kg 2,65 kg 2,80 kg Varmesystem Nominell vannstrøm 0,16 l/s 0,20 l/s 0,26 l/s 0,36 l/s 0,36 l/s 0,46 l/s 0,58 l/s Min./max. framledningstemp. +20/+62 C +20/+62 C +20/+62 C +20/+62 C +20/+62 C +20/+62 C +20/+62 C Max. tillatt drifttrykk 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar Tilkobling 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 28 mm 28 mm 28 mm Varmtvann Volum dobbeltmandlet bereder LW/M L Rustfri bereder LW/M Ja Ja Ja Ja Ja - - Tilkobling 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 28 mm 28 mm 28 mm Verdier for elektrisk tilkobling Elektrisk tilkobling 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz Elpatron 1-3/6/9 kw 1-3/6/9 kw 1-3/6/9 kw 1-3/6/9 kw 1-3/6/9 kw 1-3/6/9 kw 1-3/6/9 kw Avsikring med elpatron 3/6/9 kw 10/16/20 A 10/16/20 A 16/16/20 A 16/20/25 A 16/20/25 A 16/25/25 A 20/25/32 A Startstrøm uten mykstart (A) Generelt Lydeffekt LW/M-modell 3) 45 db(a) 46 db(a) 47 db(a) 47 db(a) Ljudeffekt LW-modell 3) - 46 db(a) 46 db(a) - 47 db(a) 49 db(a) 47 db(a) Regulator Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Mål (bxdxh) LW/M-modell mm mm mm mm Mål (bxdxh) LW-modell mm mm mm mm mm Vekt (uten forp.) LW/M-modell 207 kg 208 kg 221 kg 230 kg Vekt (uten forp.) LW-modell kg 157 kg kg 185 kg 192 kg NRF. nr LW/M NRF. nr LW ) EN ) EN 255 inkl. sirkulasjonspumper 3) EN ISO Robert Bosch AS tar forbehold om evt. trykkfeil og konstruksjonsendringer på produktene. Ytterligere produktfakta finnes på vår hjemmeside 17

18 Bosch CC 200 LW og CC 300 LW Ny plassbesparende kombibereder som gjør installasjonen for væske/vannvarmepumper enklere og rimeligere Vi har gleden av å presentere våre nye kombiberedere fra Bosch. Produktet inneholder varmtvannsbereder, akkumulator, sirkulasjonspumpe, ekspansjonskar, sikkerhetsventil samt manometer og kraner. Kombiberederen er plassbesparende og stilrent. Da den også er enkel å montere fører dette til en mer økonomisk installasjon for deg. Kombiberederen leveres i to forskjellige størrelser. CC 200 LW har et tappevolum på 260 liter ved 40 grader, noe som er nok til å tilfredsstille de flestes behov for varmtvann. CC 300 LW har et tappevolum på hele 286 liter. Dette er løsningen for storfamilien med større behov for varmtvann. Både CC 200 LW og CC 300 LW har rustfri bereder. Produktene har selvfølgelig den gode kvaliteten man forventer seg fra Bosch. Bosch CC 200 LW anbefales til følgende størrelser varmepumper 6, 7, 9 og 11 kw. Bosch CC 300 LW anbefales til følgende størrelse varmepumper 9, 11, 14 og 17 kw. Tekniske data Kombibereder Modell CC 200 LW CC 300 LW Volum innermantel l Volum yttermantel l Volum arbeidstank l Volum ekspansjonskar l Maks arbeidstrykk inner-/yttermantel bar 9 / 3 9 / 3 Maks arbeidstrykk arbeidstank bar 3 3 Maks arbeidstrykk inner-/yttermantel MPa 0,9 / 0,3 0,9 / 0,3 Maks arbeidstrykk arbeidstank MPa 0,3 0,3 Sikkerhetsanode Modell FR Modell FR Tilkopling mm Cu 22 Cu 28 Pumpe for varmesystemet Wilo Stratos Pico 25/1-6 Wilo Stratos Para 25/1-7 Mål (B x D x H, *) mm 600 x 648 x 1870 * x 774 x 1970 *2118 Vekt ekskl. / inkl. vann kg 158/ /727 NRF nr * Maksimal høyde 18 Robert Bosch AS tar forbehold om evt. trykkfeil og konstruksjonsendringer på produktene. Ytterligere produktfakta finnes på vår hjemmeside

19 Bosch Compress 3000 AWS Reversibel luft/vann-varmepumpe Bosch Compress 3000 AWS er en høyeffektiv luft/vann-varmepumpe til oppvarming av varmesystem og tappevann. Den har også mulighet til å kjøre kjøling på varme sommerdager. Effektiv oppvarming Bosch Compress 3000 AWS utvinner varmen effektivt fra uteluften også når det er minusgrader ute. Den kan også enkelt integreres med eksisterende el-. ved-, pellets- eller oljefyr. Bosch Compress 3000 AWS har el-kolbe for tilskudd når det er behov for det. Varmepumpen sørger også for oppvarming av tappevannet hele året. Høy komfort med turtallsstyrt kompressor Bosch Compress 3000 AWS er utstyrt med inverterteknikk noe som innebærer at varmepumpen, via kompressorens turtall, kontinuerlig tilpasser seg etter husets behov. Når oppvarmingsbehovet er lite senker kompressoren automatisk ned turtallet for siden gradvis å øke turtallet igjen i takt med at utetemperaturen faller - alt helt automatisk og uten at man legger merke til det. Dette gjør at strømforbruket reduseres og årsvarmefaktoren øker. Split konstruksjon Split -konstruksjon betyr at varmepumpen har varmeveksleren plassert inne i huset. Det som sirkulerer til utedelen er ikke vann, men kuldemedium. Lavenergi sirkulasjonspumpe Bosch Compress 3000 AWS har selvregulerende pumpestyring (DPC II) som tilpasser turtallet på sirkulasonspumpen i takt med utetemperaturen. Dette bidrar til en høy besparelse. Kjøling Compress 3000 AWS er reversibel, noe som betyr at det finnes mulighet for å utnytte anlegget til kjøling på sommerstid dersom den kompletteres med viftekonvektor. 8 kw 11, 14 og 16 kw Trygghet svart på hvitt. Bosch-produkter er alltid et sikkert valg. Med våre varmepumper følger det alltid med en omfattende 5-års garanti uten ekstra konstnad! 19

20 Tekniske spesifikasjoner Bosch Compress 3000 AWS (utedel) Modell 8 kw 11 kw 14 kw 16 kw 14 kw 16 kw Drift luft/vann Avgitt effekt ved A2/W35 1) kw 6,5 8,5 9,5 10,5 9,5 10,5 Avgitt effekt ved A7/W35 1) kw 8,7 11,9 14,0 16,0 14,0 16,0 COP ved A7/W35 1) 4,34 4,39 4,24 4,10 4,24 4,10 Avgitt effekt ved A35/W7 1) kw 6,6 9,1 12,0 12,5 12,0 12,5 EER ved A35/W7 1) 2,55 2,75 2,35 2,32 2,35 2,32 Elektriske data Strømtilførsel 230V, 1N AC 50Hz 400V, 3N AS 50Hz Sikringsstørrelse A 25 2) Maksimal strømstyrke 1) A 19 26,5 26,5 28 9,5 13 Kjølemediekrets Tilkobling 3/8 & 5/8 Kjølemedie 3) R410A Kjølemediemengde kg 3,5 5,0 Nominell vannstrøm m 3 /h 1,008 1,404 1,765 2,016 1,764 2,016 Luft- og lyddata Viftemotor (DC-Inverter) W Nominell luftstrøm m 3 /h Lydtrykknivå på 1 m avstand db(a) Lydeffekt 4) db(a) Generell informasjon Maks tempeatur på fremledning varmevann, kun varmepumpe Makstemperatur på remledning varmevann, kun tilskudd o C 55 o C 80 Mål (B x D x H) mm 950x360x x360x1338 Vekt kg NRF nr Tilhørende innedel Modell Frigocomfort 8 Frigocomfort 16 Frigocomfort 16 Frigocomfort 16 Frigocomfort 16 Frigocomfort 16 1) Effektopplysningene er angitt i henhold til EN ) Kan begrenses til 16 A 3) GWP 100 =1980 4) Lydeffekt nivå ifølge ISO EN

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem

Varmepumper. Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Varmepumper Økonomisk og miljøvennlig oppvarming - også i kombinasjon med solarsystem Spar penger og spar miljøet med en varmepumpe Varmepumper og andre fornybare varmekilder er i skuddet som aldri før.

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Luft/luft-varmepumper. Nordic Inverter øker komforten og senker kostnadene

Luft/luft-varmepumper. Nordic Inverter øker komforten og senker kostnadene Luft/luft-varmepumper Nordic Inverter øker komforten og senker kostnadene Sunn varme Bedre for miljøet Best for økonomien Luft/luft-varmepumpen IVT Nordic Inverter er laget for deg som har elektrisk oppvarming

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE

VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE Anbefalt av: NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND VARMEPUMPER, AIRCONDITION OG LUFTRENSERE Med en Daikin varmepumpe får du lavere kostnader samt et sunnere og mer komfortabelt inneklima. Våre kvalitetsprodukter

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper

Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Katalog Januar 2014 Væske-vann, luft-vann og avtrekksvarmepumper Akkumulatortanker, solfangere, biokjeler og tilbehør 2 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Det tas forbehold om trykkfeil.

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG

BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG BRUK AV GRUNNVARME TIL OPPVARMING AV ENEBOLIGER OG NÆRINGSBYGG - Barrierer og muligheter Av Arne Petter Krogstad Kathrine Elshaug Kjetil Bringaker Kirsti Stensland Eksperter i team 2002-1 - Forord Denne

Detaljer

Luft- vann varmepumpe Utgave

Luft- vann varmepumpe Utgave Luft- vann varmepumpe Utgave 2,0. 2008-2009 - smart oppvarming av bolig og tappevann - kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

En ny generasjon semihermetiske kompressorer

En ny generasjon semihermetiske kompressorer REFRIGERATION AND HEAT PUMP JOURNAL 4/2003 En ny generasjon semihermetiske kompressorer Stillegående «Super Flapper» - Redusert lydnivå - Oljepumpe på alle modeller - Teflonimpregnerte lager - Èn olje

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG DAIKIN ALTHERMA Den smarte veien til komfort R EVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer

Detaljer

idéer som sparer penger.

idéer som sparer penger. 48 idéer som sparer penger. 01 Luften du puster er viktigere enn maten du spiser. 03 Enkle grep gir store driftsbesparelser. Du spiser ca.1 kg mat per dag, drikker 3 liter væske og puster 25 kg luft. Nærmere

Detaljer

nr. 6 2013 www.kulde.biz

nr. 6 2013 www.kulde.biz nr. 6 2013 www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal Innhold: 4 Leder: Hvordan blir 2014? 6 HFC-forbud vil koste 72 millarder Euro 8 Ny giv for NKF 10 Solfangere

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987 GAMMEL BOLIG bygd før 1987 Energisparing for deg som bor i en gammel bolig Fremtidens energiløsninger gode å leve med GAMMEL ENEBOLIG De 5 mest effektive tiltakene for deg som bor i bolig bygd før 1987

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på Ny Toshiba Daiseikai Polar 2 www.toshibavarmepumper.no Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til

Detaljer

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming

ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming ENERGIFRIGJØRING! Hvordan bli kvitt strømavhengigheten Et hefte om boligoppvarming Energiløsninger for framtiden Det nytter! Vi bruker energi hele tiden i våre daglige gjøremål. Og energibruk skader miljøet.

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer

Lavtrykksdistribusjons-system. i vannbårne energisystemer Paul Tengesdal, Terje Kåre Apeland Lavtrykksdistribusjons-system i vannbårne energisystemer Utgave 2006 Henvendelse om denne boka kan rettes til: COVA AS 4387 Bjerkreim NORGE Nettadresse: www.cova.no Innhold

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold

Del 1 CTC EcoLogic. Pro / Family. Styresystem varmepumper. Funksjon - Drift - Vedlikehold Del 1 CTC EcoLogic Pro / Family Styresystem varmepumper Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no April 2013 Leveres i Norge av: CTC FerroFil AS Runnibakken 7 2150 Årnes TLF.: 6390 4000 Fax.: 6390 4001

Detaljer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer

Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer NOTAT 2010 9 Gårdsvarmeanlegg basert på bioenergi økonomi og erfaringer Undersøkelse blant fem gårdsvarmeanlegg Liv Grethe Frislid Knut Krokann Serie Redaktør Tittel Notat Agnar Hegrenes Gårdsvarmeanlegg

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING

alt-i-ett Komfort til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Komfort alt-i-ett til bruk i boliger og forretninger KATALOG FOR INSTALLATØR DAIKIN ALTHERMA KATALOG FOR OPPVARMING Oppvarming, varmt vann til boligbruk og kjøling Bærekraftige energiløsninger til bruk

Detaljer