Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming"

Transkript

1 Bosch varmepumper Miljøvennlige varmekilder for økonomisk oppvarming 1

2 Innhold Valg av oppvarmingssystem...4 Miljøvennlig varme...6 Velg rett varmepumpe...8 Økonomi og besparing...10 Produkter Bosch ProControl...12 Berg-, sjø- & Jordvarmepumpe...13 Kombibereder...18 Luft/Vann-varmepumpe...19 Varmepumpemodul/Elkjel...24 Varmtvannsbereder/Akk.tank...25 Viftekonvektor...26 Luft/luft-varmepumper...28 Solfangere...30 Besparingskalkyle på hjemmesiden...31 Trygghetsgaranti

3 Bosch det trygge varmepumpevalget Størst i Europa med over 100 års erfaring på varme. I dag eide selskaper av Robert Bosch begynte å produsere varmeprodukter allerede på 1800 tallet. Virksomheten omfatter i dag alt fra gasskjeler til solfangere og varmepumper. Vår markedsposisjon i det Europeiske varmemarkedet er i en klasse for seg. Erfaringen på varmepumper og geotermisk energi har vi utviklet siden 1970 tallet. Mye av utviklingen skjer i Sverige. Det innebærer løsninger som er tilpasset det nordiske klima. Installasjon og service Over hele Norge finnes det et nettverk av kyndige, velutdannede rørleggere som kan hjelpe deg med ditt Bosch anlegg. Dette er installatører som har gjennomgått våre opplæringskurs og kan levere den trygghet som du forventer av et produkt fra Bosch. Det finnes også en separat landsdekkende serviceorganisasjon som alltid er parat til å rykke ut hvis noe skulle bli feil med ditt varmeanlegg. Sortiment. Som du ser i denne brosjyren tilbyr Bosch et heldekkende sortiment av varmepumper til alle tenkbare hustyper og behov. Våre produkter distribueres av landets ledende grossister. Det innebærer at produkter, tilbehør og reservedeler finnes i din og din installatørs nærhet samme hvor i landet du bor. 3

4 Ulike måter å varme ditt hus Oljekjel Å fyre med olje er Elkjel Elkjel er en ren og Direktevirkende elektrisitet Pellets Pellets er en fornybar og relativt behaglig og gir effektiv energikilde Tidligere har det blitt forholdsvis miljøvennlig høy effekt som passer (drøyt 95% virknings- installert direktevirkende oppvarmingsalternativ til bra til små radiator- grad) med forholdsvis el i mange hjem i Norge. tross for forbrenningen. system. Selv om lav kostnad for installas- Dette på grunn av den Med moderne utstyr er moderne oljekjeler har jon eller utbytte. En stor lave strømprisen i landet det også mer behagelig høy virkningsgrad fordel for deg som har et og den lave investeringen. enn å fyre med ved. En (ca 90%) velger ingen slik varmesystem er at Dessverre gjør mangelen stor ulempe med pellets dette alternativet lenger det er enkelt å bytte til på vannbåren varme det er all søppel som blir av da oljeprisen er høy og en annen varmekilde. vanskeligere å bytte den og den store miljøfaktoren er meget I de senere år har flere oppvarmingskilde. I dag plassen den tar og lagre. negativ. Det finnes i dag og flere valgt å bytte ut velger mange å gå for et (4 x oljevolum). Det oppvarmingsalternativ sin elkjel mot en ny vannbårnet system for å kreves også manuelt som senker driftskostna- varmekilde med lavere slippe de stigende strøm- arbeid i form av påfyl- dene radikalt, øker energiforbruk. Det prisene. Selv om dette er ling, avsotning og boligens verdi og betaler finnes flere alternativ en stor investering asketømming. Man kan seg selv innen få år. som innebærer stor betaler den seg mange heller ikke se bort fra Dette gjør oljefyring besparing både i energi ganger på sikt. En annen behovet av tilsyn av tvilsomt selv om man og forurensing. Dermed løsning kan være et mini pelletsbrenneren. har en ny oljekjel. kan man møte effekten vannbårent system med av stadig økende viftekonvektorer (fan- Ca-pris/kWh: 0,85kr* Ca-pris/kWh: 1,66kr* strømpriser. coils) som sprer varmen Vedlikehold tilkommer. Vedlikehold og besiktning via luft i boligens største Virkningsgrad: 70% av oljetank tilkommer. Ca-pris/kWh: 1,43kr* rom. I de mindre CO 2 -utslipp : 1** Virkningsgrad: 70% Virkningsgrad: 97% rommene kan de gamle CO 2 -utslipp: 25** CO 2 -utslipp: 3** elementene fortsatt sitte som supplement. Et annet alternativ er en luft/luft varmepumpe. Ca-pris/kWh: 1,38kr* Virkningsgrad: 100% CO 2 -utslipp: 3** * Ca-priser for driftskostnader eksklusiv investering ifølge Energicentrum A6, mars 2010, Sverige. Kan differensiere noe i forhold til norske priser. 4

5 Oppvarmingssystemet er kanskje den viktigste funksjonen i din bolig. Samtidig vil valget påvirke komfort, driftkostnader, miljøpåvirking og boligens verdi. Under går vi gjennom de forskjellige alternativenes fordeler og ulemper. Ved Fjernvarme Solvarme Varmepumpe Oppvarming med ved Utbyggingen av fjernvarme Det optimale oppvar- Forskjellige typer av har mye til felles med har i de siste årene gått mingsalternativet kan varmepumper er den pelletsfyring, men fremover. Dette er også man kalle solvarme. absolutte favoritten for utstyret for automatisk et relativt rent og plassbe- Solvarme innebærer boliger med vannbårent fyring mangler nesten sparende alternativ. gratis varmeforsyning varmesystem. Varme- fullstendig. Det er Avgiftene varierer dog en helt uten miljøpåvirkning. pumpen er ren, behaglig, vanskelig og optimere god del og har steget de På våre breddegrader er plassbesparende, miljø- forbrenningen hvis siste årene. Villaeierene dessverre tilgjenglig vennlig, vedlikeholdsfri fuktihetsnivået og ved- bør altså tenke seg om før effekt meget lav om og har ekstremt lave kvaliteten varierer, som man velger dette alterna- vinteren da varme- driftkostnader. Den i sin tur kan forårsake tivet. Man har kun en behovet er som størst. relativt høye installasjons- problem med lukt og leverandør og så godt som De siste og aller nyeste kostnaden oppveies lett røyk i nærmiljøet. ingen mulighet til å bytte teknikkene er også enda av den meget lave Kravene til miljøgod- varmekilde. Ofte kan dette relativt dyre. Dette gjør driftskostnaden. kjente ovner og kjele- innebære høye faste at det kun er noen få Dessuten øker husets system kommer til å øke. kostnader. Leverandøren som velger denne verdi som også bidrar De mange arbeidsøktene står også fritt til å heve løsningen av miljøhen- til en langsiktig og god med hugging, klyving og avgiftene i fremtiden. syn, og stort sett til investering. Kostnaden tørking av veden gjør at oppvarming av tappe- for fremtidens drivstrøm nesten bare folk med Ca-pris/kWh: 0,83kr* # vann som et komple- til varmepumpen kommer egen skog benytter seg Virkningsgrad: 100% ment til en annen an på fremtidens strøm- av dette som en hoved- CO 2 -utslipp: 10** varmekilde. priser. Prisøkningene varmekilde. kompenseres av enda Ca-pris/kWh: 0kr* større effektivitet. Ca-pris/kWh: 0,70kr* Dagens teknikk gir en Gjelder kjøpt ved. virkningsgrad tilsvarende Virkningsgrad: 50% 500% virkningsgrad på CO 2 -utslipp: 3** en fyrkjele. Ca-pris/kWh: 0,45kr* Gjelder berg-/jord-/ sjø- varmepumpe # Beregnet gjennomsnittspris per år CO 2 -utslipp: 1** ** Opplysninger fra Folksam/EFFEKTIV 5

6 Varmepumpen fornybar energi for fremtiden Våre varmepumper henter energi fra naturen i berg, jord, vann eller luft. Det er lagret solenergi, en fornybar og helt naturlig energikilde som vi utnytter. Allerede i dag har over installerte varmepumper spart energi tilsvarende 2 kjernekraftverk eller 1,5 millioner kubikkmeter olje. 6

7 Sats på fornybar energi til ditt hus. Energimyndigheten klassifiserer varmepumper som fornybar energikilde. Dette plasserer Bosch varmepumper i samme miljøvennlige gruppe som vindkraft og solenergi. Spar belastningen på natur og miljø I henhold til EFFEKTIV / Folksams undersøkelse (www.folksam.se) får bergvarme beste karakter når det gjelder utslipp av drivhusgasser. Dette er også det sikreste valget driftsøkonomisk. og senk samtidig dine Drivhuseffekt Drift/år* Oppvarmingssystem varmekostnader ,- Bergvarme Med en Bosch varmepumpe ,- Pelletskjel kan naturen bidra med opp ,- Elkjel til 5 ganger så mye energi ,- Fjernvarme til varmepumpen som den forbruker. Det gjør deg til en vinner når energiprisene stadig øker. Så fort du har installert din varmepumpe ,- Oljekjel forsvinner 3/4 av din oppvarmingskostnad. Det blir penger til overs fra første dag. Til og med om du låner til hele installasjonskostnaden. Kalkyleforutsetninger: Frittliggende villa 180 kvm i Oslo/Gbg med byggeår Energiforbruk kwh eksl. husholdsstrøm. Bosch EHP LW/M 11kW for oppgitte forutsetninger ifølge Bosch kalkylemodell. Øvrige driftskostnader: Energicentrum A6 (Mars -10) Ren samvittighet varmer også. 7

8 Komplett sortiment for alle hus og behov Bergvarme Bosch Compress 5000 og 6000 Side Bergvarmepumper kan gi opp til 80 % besparing og kobles til et vannbårent system for varme og varmtvann. Et meters dypt borehull bores på tomten. I borehullet ligger det en kollektorslange i en slynge der en væske sirkulerer og henter opp varmen, noe som gir høy effekt. Det skal helst ikke være for langt ned til fjell. Bergvarme gir også mulighet for komfortkjøling om sommeren. Jord- og sjøvarme Bosch Compress 5000 og 6000 Side I et jord- eller sjøvarmeanlegg legges meter med kollektorslange ned. Jordvarme gir høy effekt (opp til 80 % besparing) og er en stabil og sikker varmekilde. Installasjonen er noe billigere enn på et bergvarmeanlegg, men det er behov for en stor tomt da det gjøres betydlig inngrep på tomten under gravearbeidet. For sjøvarme er installasjonen enkel, men det krever umiddelbar tilgang til vassdrag eller sjø. Uteluft / luft/vann EHP AW CC 160 Compress 3000 AWS Side Denne typen av varmepumper henter energien fra et vifteaggregat ute og kan gi en besparing på opptil 60 %. Installasjonskostnaden er lavere fordi det ikke trengs en kollektorslange. Den stillegående varmepumpen plasseres utenfor huset og med ny teknikk gir den varme også når det er riktig kaldt ute. En bra løsning der det ikke kan borres energibrønn eller tomteareal mangler. Luft/luft EHP AA Side Luft/luft-varmepumpen tar energien fra uteluften og sprer effektivt luftbåren varme i huset. Dette er den perfekte løsningen for hus med direktevirkende el og fritidshus. Kan gi en besparing på opp til 50 % med en åpen planløsning. Luften inne blir behagligere og du slipper den tørre luften fra panelovnene. På sommertid kan den gi komfortkjøling. Lav installasjonskostnad. 8

9 Hustype 1 Vannbårent system Hustype 2 Direktevirkende el Hustype 3 Nybygg Vannbåren varme innebærer at et rørsystem distribuerer varmt vann fra varmekilden (varmepumpe / oljekjel) til radiatorene eller golvvarmesystemet. Et vannbårent system gir stor valgfrihet til varmekilde. Boliger med direktevirkende el var en tid veldig vanlig på grunn av lave strømpriser og lav installasjonskostnad. Oppvarmingen skjer gjennom panelovner som er koblet til husets strømnett. Mangelen på rørsystem gjør det vanskelig og bytte varmekilde. I nybygde hus i dag er det krav til balansert ventilasjon. Koster noe mer enn jordvarme i installasjon, men er et system som krever liten flate og ikke krever noen store inngrep på tomten. Krever kort vei til fjell. Installasjon av vannbåren varme i ettertid er en betydelig investering, men kan være lønnsom på sikt. Et mini vannbårent system har lavere installasjonskostnad, men løser boligens oppvarmingsbehov. Til dette anbefales det vannbårent system med væske / vann eller luft / vann varmepumpe. Stabil og sikker varmekilde der det ikke kan borres. Krever stor tomt for å legge jordkollektor. Finnes det sjø eller vassdrag i nærheten kan kollektoren legges uten graving. Installasjon av vannbåren varme i ettertid er en betydelig investering, men som kan være lønnsom på sikt. Et mini vannbårent system har lavere installasjonskostnad, men løser boligens oppvarmingsbehov. Til dette anbefales det vannbårent system med væske / vann eller luft / vann varmepumpe. Luft/vann gir høy besparing til forholdsvis lav installasjonskostnad. Bra alternativ der det ikke er mulighet for å bruke en væske / vann pumpe. Installasjon av vannbåren varme i ettertid er en betydelig investering, men som kan være lønnsom på sikt. Et mini vannbårent system har lavere installasjonskostnad, men løser boligens oppvarmingsbehov Til dette anbefales det vannbårent system med væske / vann eller luft / vann varmepumpe. En luft/luft varmepumpe kan øke komforten og gi besparing opp til 50 %. Dette krever en åpen planløsning. Gir ikke tappevann. Enkel installasjon og lav investering. Bra løsning også for fritidshus. Vanskelig å velge? Kontakt din Bosch installatør. 9

10 Moderne teknikk gir fordeler som er ren fortjeneste: Du sparer store beløp med en Bosch varmepumpe. Varmer du opp huset ditt i dag med en oljekjel eller elkjel råder vi deg til å erstatte den med en Bosch varmepumpe så fort du bare kan! Dette gjelder også om du bygger nytt. Det er få investeringer, om noen i det hele tatt, som betaler seg like bra som en varmepumpe. Med varmepumpen får du opp til 20 % skattefri avkastning gjennom innsparte oppvarmingskostnader. Lønnsomt lån Selv om du låner til hele investeringen blir det en nettobesparing hver måned, etter rente, driftskostnader og avskrivninger. Verdien på huset ditt øker i samme øyeblikk som du installerer en varmepumpe. Gjør en kalkyle på vår hjemmeside og/eller kontakt en av våre autoriserte installatører for en kostnadsfri kalkyle til ditt hus. (Se Framtidsinvestering Med en Bosch varmepumpe gjør du en klok fremtidig investering. En bra varmepumpe er nemlig meget driftssikker. Derfor inngår det med Bosch varmepumper en meget hyggelig 5 års garanti som sikrer din investering. Din investering i borrehull eller jordkollektor kan de fremtidige generasjoner som bor i ditt hus dra nytte av. Husk: Den ekstremt lave driftskostnaden gjør varmepumpen mer lønnsom enn andre varmekilder på sikt. Selv om andre alternativ kanskje er billigere å installere er de dyrere å varme din bolig med hver måned. Varmepumpen er det overlegne økonomiske valget, selv om investeringen er litt større til å begynne med. 10

11 Kostnad % Virkn.gr. 75% Oljekjel Drift olje Virkn.gr. 95% Oljekjel Elkjel Fjernvarme Virkn.gr. 100% Oppvarmingskostnad per m 2 og år Pellets Virkn.gr. 75% Varmepumpeinstallasjon Lån Bosch EHP AW Virkn.gr. 395% Drift varmepumpe Bosch EHP EW Virkn.gr. N/A Bosch EHP EAS Virkn.gr. 252% Besparing Bosch EHP LW Virkn.gr. 500% En varmepumpe er alltid god økonomi. Selv om du låner til investeringen blir månedskostnaden lavere. Har du egenkapital kan du investere i varmepumpen og få opp til 20 % i skattefri avkastning. Og jo høyere strømprisen blir, desto større blir avkastningen. Tid Høy COP eller virkelig besparing? Visse produsenter av varmepumper oppgir ekstremt høye varmefaktorer (COP) for sine varmepumper. Disse oppnås gjennom å trimme anlegget for et spesifikt tilfelle Dessverre iblant på bekostning av effektiviteten ved andre driftsituasjoner. Og enda verre kanskje også på bekostning av levetiden på varmepumpen. Den egentlige besparingen oppstår som summen av alle ulike forhold som ditt hus opplever i løpet av et år den såkalte årsvarmefaktoren. For å gi deg et riktig og ærlig bilde av den virkelige besparingen må en av våre installatører gjøre en riktig analyse og dimensjonering (dette er kostnadsfritt). Dette er den eneste måten å få en riktig og profesjonell vurdering av din fremtidige besparing. Du kan også gjøre en cirkakalkyle av din hustype og bostedskommune på vår hjemmeside 11

12 Bli familiens klimasjef med app fra Bosch Med Bosch ProControl kan du styre varmepumpen direkte på smarttelefonen. Alle nyttige kontrollfunksjoner er integrert i programmet som du laster ned direkte til Android eller iphone. Blandt flere funksjoner kan du kontrollere temperaturen av varme og varmtvann. Du kan også sette igang ekstra varmtsvannproduksjon. For eksempel hvis du er på jobb og bestemmer deg for å ta en badstue med venner når du kommer hjem, kan du gjennom noen enkle trykk sikre at det er ekstra varmtvann til alle som ville dusje. Feriefunksjon Feriefunksjon betyr at varmepumpen ved en temperatur på 15 C slår seg av når huset er tomt, og deretter automatisk hever varmen akkurat i tide til du kommer hjem. Bare still inn dato når du er tilbake fra ferie, så tar Bosch ProControl seg av resten. En sikker løsning Bosch ProControl er et sikkert system. Ingen data lagres sentralt, all informasjon finnes i stedet på din egen kommunikasjonsenhet. Videre har vi redusert datatrafikken som sendes mellom din smarttelefonen og varmepumpen, så unngår du dyre telefonregninger. Enkel installasjon. Fjernstyringssystemet består av en gateway (en type kommunikasjonenhet) og en app til smarttelefon. Kommunikasjonsenheten (gateway) kobles til varmepumpen og tilkobles via en kabel til internett. Så er det bare å laste ned appen til din Androide eller iphone og gjøre alle innstillinger direkte i din smarttelefon. Systemet er beregnet for varmepumpene Bosch Compress 5000 og 6000 med styreenheten Rego

13 Bosch Compress 5000 LW og LW/M Varmepumpe for berg, jord og sjø Nyheten Bosch Compress 5000 er et resultat av vår pågående forskning med mål om og ytterligere øke din sparing. Her har vi forbedret og videreutviklet teknologien på en måte som innebærer at energibesparingen kan øke med opp til 800 kwh på et år sammenlignet med andre varmepumper. Samtidig gir en ny styring nye muligheter for styring/samkjøring med andre systemer. Helt fra starten av er Bosch varmepumper i absolutt toppklasse når det gjelder besparing, kvalitet og trygghet. Hjertet i varmepumpen er en scrollkompressor med verdenspatent som gir veldig høy effekt og driftstemperatur. Kompressoren er optimalisert ned i minste detalj og har et svært lavt støynivå. Compress 5000 LW/M Den nye Bosch Compress 5000 har dessuten to sirkulasjonspumper som er A-klassifisert og ekstremt energieffektive. Dette innebærer at varmepumpens strømforbruk minimeres og din besparelse øker. På grunn av lavenergipumpene kan varmepumpen gi en ytterligere besparelse på opp til 800 kwh per år, avhengig av størrelse og driftsforhold. Compress 5000 LW Den nye styreenheten Rego 1000 gjør det svært enkelt å gjøre de innstillingene du ønsker. Et klart og høyoppløslig grafisk display gir enkel kontroll over drift og funksjoner. Med Rego 1000 åpner vi også muligheter for fremtiden. Har du behov for mer effekt kan du enkelt koble sammen to pumper. Fire forskjellige varmekretser kan styres (med tilbehør), for eksempel hvis du har gulvvarme i noen rom. Vil du utnytte borehullet til kjøling av huset kan dette med bruk av ekstrautstyr enkelt styres ved hjelp av den nye styreenheten Rego Med ulike tilbehør kan du til og med varme opp svømmebassenget eller koble inn et solvarmesystem til ditt varmepumpeanlegg. Velg mellom modellene LW og LW/M. LW/M har innebygget varmtvannsbereder. For LW velger du separat varmtvannsbereder etter behov. Sikkerhet svart på hvitt. Bosch-produkter er alltid et trygt valg. Trygghet svart på hvitt. Bosch-produkter er alltid et sikkert valg. Med våre varmepumper følger det alltid med en omfattende 5-års garanti uten ekstra konstnad! 13

14 Bosch Compress 5000 LW og LW/M 230 V Tekniske data Bosch Compress V Modell 6 LW og LW/M 7 LW og LW/M 9 LW og LW/M 11 LW og LW/M Drift væske/vann Varmeeffekt (B 0/V35) 1) 5,0 kw 6,6 kw 8,7 kw 10,2 kw COP ved (B 0/V35) 1) 3,51 3,82 3,84 3,97 Kuldebærer Nominell vannstrøm 0,30 l/s 0,38 l/s 0,46 l/s 0,57 l/s Max. trykk 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar Drifttemperatur C C C C Tilkobling 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm Kompressor Type Scroll Scroll Scroll Scroll Vekt kuldemedium R407C 1,6 kg 1,6 kg 1,8 kg 2,4 kg Varmesystem Nominell vannstrøm L/S ved dt=7 C 0,2 l/s 0,25 l/s 0,31 l/s 0,38 l/s Min./max. framledningstemperatur 20/65 C 20/65 C 20/65 C 20/65 C Max. tillatt drifttrykk 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar Tilkobling 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm Varmtvann Tilkobling 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm Volum dobbeltmandlet bereder LW/M l Rustfri bereder LW/M Ja Ja Ja Ja Verdier for elektrisk tilkobling Elektrisk tilkobling 3x230V 50Hz 3x230V 50Hz 3x230V 50Hz 3x230V 50Hz Elpatron 3/6/9 kw 3/6/9 kw 3/6/9 kw 3/6/9 kw Avsikring 3/6/9 kw 20/32/40 A 25/32/40 A 32/40/50 A 32/40/50 A Generelt Lydtrykk LW/M-modell 2) 44 db(a) 47 db(a) 49 db(a) 48 db(a) Lydtrykk LW-modell 2) 47 db(a) 50 db(a) 52 db(a) 48 db(a) Regulator Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Mål (b d h) LW/M-modell mm mm mm mm Mål (b d h) LW-modell mm mm mm mm Vekt (uten forp.) LW/M-modell 200 kg 202 kg 210 kg 218 kg Vekt (uten forp.) LW-modell 150 kg 155 kg 165 kg 175 kg NRF. nr. LW NRF. nr. LW/M ) EN ) EN ISO Robert Bosch AS tar forbehold om evt. trykkfeil og konstruksjonsendringer på produktene. Ytterligere produktfakta finnes på vår hjemmeside 14

15 Trygghet svart på hvitt. Bosch-produkter er alltid et sikkert valg. Med våre varmepumper følger det alltid med en omfattende 5-års garanti uten ekstra konstnad! 15

16 Bosch Compress 6000 LW og LW/M En smartere varmepumpe Med nye Bosch Compress 6000 introduserer vi neste generasjon av smarte varmepumper. Styresystemet er forberett med Smartgrid. Det innebærer at varmepumpen kan kobles direkte mot elbørsen Nord Pool Spot, og selv anpasse slik at den jobber som mest når elprisen er lavest. * Kompressoren i nye Bosch Compress 6000 er betydelig mer effektiv enn sine forgjengere, samtidig som den er vår mest stillegående noensinne. Den siste generasjonens selvstyrte lavenergi sirkulasjonspumper øker effektiviteten ytterligere, samtidig som den dynamiske pumpestyringen (DPC II) optimerer oppvarmingen etter husets behov. Det maksimerer besparingen uansett årstid og temperaturvariasjoner. Disse innovasjoner gjør nye Bosch Compress 6000 til vår mest effektive varmepumpe med en ytelse som absolutt er i toppklasse på markedet. Varmepumpen er også utstyrt med oppdatert styresentral, Rego 1000, som gjør at du raskt og enkelt kan gjøre de innstillingene for varme du vil. Med energimålesystemet (ESM) kan du se direkte i displayet hvor stor besparing varmepumpen gir. Ved utbytte av eksisterende varmepumpe vil den nye funksjonen BCM-styring, tilpasse seg slik at varmepumpen balanserer energiopptaket etter borehullets kapasitet. Du får dermed ut maksimalt av det eksisterende borehullet. Compress 6000 LW Compress 6000 LW/M * Avhengig av at strømleverandør har denne tjenesten. Trygghet svart på hvitt. Bosch-produkter er alltid et sikkert valg. Med våre varmepumper følger det alltid med en omfattende 5-års garanti uten ekstra konstnad! 16

17 Bosch Compress 6000 LW og LW/M 400 V Tekniske data Bosch Compress V Modell 4,5 LW/M 6 LW og LW/M 8 LW og LW/M 10 LW/M 10 LW 13 LW 17 LW Drift væske/vann, effekter Varmeeffekt (B O/V35) 1) 4,7 kw 5,8 kw 7,6 kw 10,4 kw 10,4 kw 13,3 kw 17,0 kw COP ved (B O/V35) 1) 4,2 4,4 4,7 4,7 4,8 4,8 4,7 Varmeeffekt (B O/V35) 2) 4,9 kw 6,1 kw 7,9 kw 10,7 kw 10,7 kw 13,5 kw 17,7 kw COP ved (B O/V35) 2) 4,5 4,8 5,1 5,0 5,1 5,1 5,1 Kuldebærer Nominell vannstrøm 0,29 l/s 0,36 l/s 0,47 l/s 0,64 l/s 0,64 l/s 0,83 l/s 1,05 l/s Max trykk 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar Drifttemperatur C C C C C C C Tilkobling 28 mm 28 mm 28 mm 28 mm 35 mm 35 mm 35 mm Kompressor Type Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Vekt kuldemedium R410A 1,55 kg 1,55 kg 1,95 kg 2,2 kg 2,4 kg 2,65 kg 2,80 kg Varmesystem Nominell vannstrøm 0,16 l/s 0,20 l/s 0,26 l/s 0,36 l/s 0,36 l/s 0,46 l/s 0,58 l/s Min./max. framledningstemp. +20/+62 C +20/+62 C +20/+62 C +20/+62 C +20/+62 C +20/+62 C +20/+62 C Max. tillatt drifttrykk 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar Tilkobling 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 28 mm 28 mm 28 mm Varmtvann Volum dobbeltmandlet bereder LW/M L Rustfri bereder LW/M Ja Ja Ja Ja Ja - - Tilkobling 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 28 mm 28 mm 28 mm Verdier for elektrisk tilkobling Elektrisk tilkobling 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz 400V 3N~50Hz Elpatron 1-3/6/9 kw 1-3/6/9 kw 1-3/6/9 kw 1-3/6/9 kw 1-3/6/9 kw 1-3/6/9 kw 1-3/6/9 kw Avsikring med elpatron 3/6/9 kw 10/16/20 A 10/16/20 A 16/16/20 A 16/20/25 A 16/20/25 A 16/25/25 A 20/25/32 A Startstrøm uten mykstart (A) Generelt Lydeffekt LW/M-modell 3) 45 db(a) 46 db(a) 47 db(a) 47 db(a) Ljudeffekt LW-modell 3) - 46 db(a) 46 db(a) - 47 db(a) 49 db(a) 47 db(a) Regulator Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Rego 1000 Mål (bxdxh) LW/M-modell mm mm mm mm Mål (bxdxh) LW-modell mm mm mm mm mm Vekt (uten forp.) LW/M-modell 207 kg 208 kg 221 kg 230 kg Vekt (uten forp.) LW-modell kg 157 kg kg 185 kg 192 kg NRF. nr LW/M NRF. nr LW ) EN ) EN 255 inkl. sirkulasjonspumper 3) EN ISO Robert Bosch AS tar forbehold om evt. trykkfeil og konstruksjonsendringer på produktene. Ytterligere produktfakta finnes på vår hjemmeside 17

18 Bosch CC 200 LW og CC 300 LW Ny plassbesparende kombibereder som gjør installasjonen for væske/vannvarmepumper enklere og rimeligere Vi har gleden av å presentere våre nye kombiberedere fra Bosch. Produktet inneholder varmtvannsbereder, akkumulator, sirkulasjonspumpe, ekspansjonskar, sikkerhetsventil samt manometer og kraner. Kombiberederen er plassbesparende og stilrent. Da den også er enkel å montere fører dette til en mer økonomisk installasjon for deg. Kombiberederen leveres i to forskjellige størrelser. CC 200 LW har et tappevolum på 260 liter ved 40 grader, noe som er nok til å tilfredsstille de flestes behov for varmtvann. CC 300 LW har et tappevolum på hele 286 liter. Dette er løsningen for storfamilien med større behov for varmtvann. Både CC 200 LW og CC 300 LW har rustfri bereder. Produktene har selvfølgelig den gode kvaliteten man forventer seg fra Bosch. Bosch CC 200 LW anbefales til følgende størrelser varmepumper 6, 7, 9 og 11 kw. Bosch CC 300 LW anbefales til følgende størrelse varmepumper 9, 11, 14 og 17 kw. Tekniske data Kombibereder Modell CC 200 LW CC 300 LW Volum innermantel l Volum yttermantel l Volum arbeidstank l Volum ekspansjonskar l Maks arbeidstrykk inner-/yttermantel bar 9 / 3 9 / 3 Maks arbeidstrykk arbeidstank bar 3 3 Maks arbeidstrykk inner-/yttermantel MPa 0,9 / 0,3 0,9 / 0,3 Maks arbeidstrykk arbeidstank MPa 0,3 0,3 Sikkerhetsanode Modell FR Modell FR Tilkopling mm Cu 22 Cu 28 Pumpe for varmesystemet Wilo Stratos Pico 25/1-6 Wilo Stratos Para 25/1-7 Mål (B x D x H, *) mm 600 x 648 x 1870 * x 774 x 1970 *2118 Vekt ekskl. / inkl. vann kg 158/ /727 NRF nr * Maksimal høyde 18 Robert Bosch AS tar forbehold om evt. trykkfeil og konstruksjonsendringer på produktene. Ytterligere produktfakta finnes på vår hjemmeside

19 Bosch Compress 3000 AWS Reversibel luft/vann-varmepumpe Bosch Compress 3000 AWS er en høyeffektiv luft/vann-varmepumpe til oppvarming av varmesystem og tappevann. Den har også mulighet til å kjøre kjøling på varme sommerdager. Effektiv oppvarming Bosch Compress 3000 AWS utvinner varmen effektivt fra uteluften også når det er minusgrader ute. Den kan også enkelt integreres med eksisterende el-. ved-, pellets- eller oljefyr. Bosch Compress 3000 AWS har el-kolbe for tilskudd når det er behov for det. Varmepumpen sørger også for oppvarming av tappevannet hele året. Høy komfort med turtallsstyrt kompressor Bosch Compress 3000 AWS er utstyrt med inverterteknikk noe som innebærer at varmepumpen, via kompressorens turtall, kontinuerlig tilpasser seg etter husets behov. Når oppvarmingsbehovet er lite senker kompressoren automatisk ned turtallet for siden gradvis å øke turtallet igjen i takt med at utetemperaturen faller - alt helt automatisk og uten at man legger merke til det. Dette gjør at strømforbruket reduseres og årsvarmefaktoren øker. Split konstruksjon Split -konstruksjon betyr at varmepumpen har varmeveksleren plassert inne i huset. Det som sirkulerer til utedelen er ikke vann, men kuldemedium. Lavenergi sirkulasjonspumpe Bosch Compress 3000 AWS har selvregulerende pumpestyring (DPC II) som tilpasser turtallet på sirkulasonspumpen i takt med utetemperaturen. Dette bidrar til en høy besparelse. Kjøling Compress 3000 AWS er reversibel, noe som betyr at det finnes mulighet for å utnytte anlegget til kjøling på sommerstid dersom den kompletteres med viftekonvektor. 8 kw 11, 14 og 16 kw Trygghet svart på hvitt. Bosch-produkter er alltid et sikkert valg. Med våre varmepumper følger det alltid med en omfattende 5-års garanti uten ekstra konstnad! 19

20 Tekniske spesifikasjoner Bosch Compress 3000 AWS (utedel) Modell 8 kw 11 kw 14 kw 16 kw 14 kw 16 kw Drift luft/vann Avgitt effekt ved A2/W35 1) kw 6,5 8,5 9,5 10,5 9,5 10,5 Avgitt effekt ved A7/W35 1) kw 8,7 11,9 14,0 16,0 14,0 16,0 COP ved A7/W35 1) 4,34 4,39 4,24 4,10 4,24 4,10 Avgitt effekt ved A35/W7 1) kw 6,6 9,1 12,0 12,5 12,0 12,5 EER ved A35/W7 1) 2,55 2,75 2,35 2,32 2,35 2,32 Elektriske data Strømtilførsel 230V, 1N AC 50Hz 400V, 3N AS 50Hz Sikringsstørrelse A 25 2) Maksimal strømstyrke 1) A 19 26,5 26,5 28 9,5 13 Kjølemediekrets Tilkobling 3/8 & 5/8 Kjølemedie 3) R410A Kjølemediemengde kg 3,5 5,0 Nominell vannstrøm m 3 /h 1,008 1,404 1,765 2,016 1,764 2,016 Luft- og lyddata Viftemotor (DC-Inverter) W Nominell luftstrøm m 3 /h Lydtrykknivå på 1 m avstand db(a) Lydeffekt 4) db(a) Generell informasjon Maks tempeatur på fremledning varmevann, kun varmepumpe Makstemperatur på remledning varmevann, kun tilskudd o C 55 o C 80 Mål (B x D x H) mm 950x360x x360x1338 Vekt kg NRF nr Tilhørende innedel Modell Frigocomfort 8 Frigocomfort 16 Frigocomfort 16 Frigocomfort 16 Frigocomfort 16 Frigocomfort 16 1) Effektopplysningene er angitt i henhold til EN ) Kan begrenses til 16 A 3) GWP 100 =1980 4) Lydeffekt nivå ifølge ISO EN

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Viftekonvektorer. 2 års. vannbårne. Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Viftekonvektorer vannbårne Art.nr.: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! 2 års garanti Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no 416-087,

Detaljer

Luft/luft-varmepumper for nordisk klima

Luft/luft-varmepumper for nordisk klima Luft/luft-varmepumper for nordisk klima 1 2 Sunn varme Bedre for miljøet Best for økonomien Bosch luft/luft-varmepumper er konstruert for nordiske forhold. De er dimensjonert for å gi høyest effekt selv

Detaljer

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparingen fra Nordens ledende produsent

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparingen fra Nordens ledende produsent VT Varmepumper Varmepumper som gir den beste besparingen fra Nordens ledende produsent MLJØMERKET 359001 MLJØMERKET 359001 2 En investering med direkte lønnsomhet. denne brosjyren presenterer vi våre varmepumper

Detaljer

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge:

ECODAN NEXT GENERATION. www.miba.no. Importør i Norge: ECODAN NEXT GENERATION www.miba.no Importør i Norge: Spar penger med nye Ecodan Next Generation Med en Ecodan Next Generation vil du få en betydelig energibesparelse sammenlignet med andre oppvarmingsalternativer.

Detaljer

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no

Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe. www.gemshop.no www.gronn-energi.no Ecodan varme Ecodan Next Generation Luft-vann varmepumpe www.gemshop.no www.gronn-energi.no Varmekapasitet (kw) Spar penger med nye Ecodan Next Generation Det er stille, effektiv og miljøvennlig oppvarmings

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser

Luft-vann varmepumpe. Systemskisser Luft-vann varmepumpe Systemskisser Erstatning av oljefyr Mot dobbelmantlet bereder Komplett løsning i nye boliger Flerboliger eller stort varmebehov Stort varmtvannsbehov 1 Boligoppvarming og varmt tappevann

Detaljer

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk

luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Revolusjonerende luft/vann varmepumpe Garantert drift ned til -25 C Kan levere 10,1 kw ved -20 C Patentert Zubadan teknikk Ecodan luft/vann varmepumpen er utviklet og patentert i Japan av Mitsubishi Electric.

Detaljer

NORDIC INVERTER. Modell 12 FR-N LUFT/LUFT PRODUKTFAKTA

NORDIC INVERTER. Modell 12 FR-N LUFT/LUFT PRODUKTFAKTA PRODUKTFAKTA NORDIC INVERTER Modell 12 FR-N LUFT/LUFT En ny generasjon luft/luft varmepumper. Toppresultater i Forbrukerrapportens varmepumpetest 2006. Mer effektiv, stillegående og nytt smalere design.

Detaljer

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe

KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe EN GUIDE TIL KJØP AV VARMEPUMPE Luft/luftvarmepumpe Oppvarmingskostnader er kjedelig, men nødvendig i et land som Norge. For å redusere dem behøver du riktig oppvarming som fungerer for huset ditt. En

Detaljer

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering

Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Toshiba kwsmart luft-vann varmepumpe - løsninger for rehabilitering Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best Best i det i lange det lange løp løp Smart, smartere, smartest Har du en bolig med vannbåren

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming

Luft-vann varmepumpe. - smart oppvarming Luft-vann varmepumpe - smart oppvarming Smart oppvarming Smart sparetiltak Ved å installere kwsmart luft-vann varmepumpe vil det totale energiforbruket i boligen din reduseres betraktelig. Strømregningen

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank til varme og kranvann. garanti. garanti Øvrige deler PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: / All-in-One Med 200 l tank til varme og kranvann 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34 www.jula.no / All-in-One

Detaljer

Vann. Det handler om å bryte grenser

Vann. Det handler om å bryte grenser Luft Vann Det handler om å bryte grenser 12 Som leverandør av Norges bredeste luft/vann sortiment, ser vi at det kan være nødvendig med klargjøring av de faglige begrepene. Anleggene kan hovedsakelig deles

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse!

Luft-vannvarmepumpe. 5 års. 2 års. Art.nr.: 416-107, 416-086. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! PRODUKTBLAD Luft-vannvarmepumpe Art.nr.: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Øvrige deler Kostnadseffektive produkter for størst mulig besparelse! Jula Norge AS Kundeservice: 67 90 01 34

Detaljer

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus

Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Toshiba kwsmart - luft-vann varmepumpe for nybygg og passivhus Det smarteste du kan gjøre med boligen din Best i det lange løp Det smarteste valget Luft-vann varmepumpen Toshiba kwsmart utnytter gratis,

Detaljer

Produkter og systemløsninger

Produkter og systemløsninger Produkter og systemløsninger Bosch varmepumper - Våren 2014 Varmepumper fra Bosch Fornybar energi for fremtiden. Varme fra berg, jord, sjø eller luft, året rundt. www.bosch-climate.no 5 6 års 5 års trygghetsgaranti

Detaljer

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova

Luft-vann varmepumpe. - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova Luft-vann varmepumpe - Smart oppvarming av bolig og tappevann - Kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe vil energiforbruket

Detaljer

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent

IVT Varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent IVT Varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent MILJØMERKET 359001 2 Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er det ekstra viktig å

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

DET LØNNER SEG ALLTID

DET LØNNER SEG ALLTID DET LØNNER SEG ALLTID i Luften er fr ØKONOMI VARME ENKELHET MILJØ TRYGGHET Luften er fri LUFT-LUFTVARMEPUMPER FRA INNOVA Innova er utviklet og markedsføres av Ahlsell Sverige AB, et svensk firma som driver

Detaljer

AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE. hvert HUS. har betydning

AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE. hvert HUS. har betydning 2011 AQUAREA LUFT-VANN VARMEPUMPE vert HUS hvert HUS har betydning PANASONIC VaRME- Og kjølesystemer TEKNologi FoR DINe BEHOV Panasonic forstår hva som kreves av varmepumper i et nordisk klima. Panasonic

Detaljer

V I TA R HÅ ND OM. 10566 Egg&Co. Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no

V I TA R HÅ ND OM. 10566 Egg&Co. Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no Side 1 V I TA R HÅ ND OM 10566 Egg&Co Gratis befaring! Bestill på bauerenergi.no Side 3 Miljø inne og ute Panasonic Norges mest solgte varmepumpe 15 år på rad. I de gode gamle dager var det panelovner

Detaljer

Luft- vann varmepumpe Utgave

Luft- vann varmepumpe Utgave Luft- vann varmepumpe Utgave 2,0. 2008-2009 - smart oppvarming av bolig og tappevann - kvalifiserer til støtte fra Enova 1 Smart oppvarming Smarte sparetiltak Når du velger en kwsmart luft-vann varmepumpe

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Arendal 18.11.2014 Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, Naturvernforbundet/Oljefri Oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde - Enkeltstående

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå innedel db Nordens råeste varmepumpe-serie! Lydnivå utedel db Produktbrosjyren

Detaljer

VI TAR HÅND OM. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no

VI TAR HÅND OM. Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no VI TAR HÅND OM Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no 02 Miljø inne og ute Panasonic Norges mest solgte varmepumpe 15 år på rad. I de gode gamle dager var det panelovner som sørget for at

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Designet for ekstreme vintertemperaturer Fujitsu har utviklet

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010

Luft/vann varmepumpe. www.klimawebsiden.no GR4-6-2010 Luft/vann varmepumpe GR462010 Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Draen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Leichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.: 55

Detaljer

NORDENS RÅESTE VARMEPUMPE-SERIE!

NORDENS RÅESTE VARMEPUMPE-SERIE! SEER SCOP Kjøl Se brosjyre for spesifikasjoner. Varme Lavt forbruk Lavt forbruk Høyt forbruk Høyt forbruk 3,4 4,2 1133 Lydnivå db Lydnivå db NORDENS RÅESTE VARMEPUMPE-SERIE! Produktbrosjyren inneholder

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPE FOR DIN BOLIG ALTHERMA Den totale komfortløsningen REVOLUSJON BASERT PÅ SOLID ERFARING Daikin har mer enn 40 års erfaring med produksjon av varmepumper, og produserer mer enn en

Detaljer

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Designet for ekstreme vintertemperaturer Fujitsu har utviklet

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

ECODAN VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD. Importør i Norge:

ECODAN VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD. Importør i Norge: MED VARMEPUMPE PRODUKTBLAD Importør i Norge: - intelligent varmepumpeteknologi tilpasset store krav til ytelse, besparelse og brukervennlighet er merkevarenavnet for produktene innenfor luft til vann løsningene

Detaljer

Luft/vann varmepumper. for industri & næring

Luft/vann varmepumper. for industri & næring Luft/vann varmepumper for industri & næring Hvorfor TONONFORTY? Lavt strømforbruk Garanterer høy energieffektivitet Stort utvalg av modeller Kan bygges ut og kobles sammen ESPACE - varmepumper per ZENIT

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus

BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus BERGVARMEPUMPER TYRRO HPWi and HPWi Plus Inverter styrt kompressor - Energiøkonomi Opp til 20% høyere SCOP sammenlignet med tradisjonelle varmepumper 5 års fabrikkgaranti. Laget klart for TYRRO modular

Detaljer

Luft/luft-varmepumper. Nordic Inverter varmer opp huset og senker kostnadene

Luft/luft-varmepumper. Nordic Inverter varmer opp huset og senker kostnadene Luft/luft-varmepumper Nordic Inverter varmer opp huset og senker kostnadene Sunn varme Bedre for miljøet Best for økonomien Luft/luft-varmepumpen IVT Nordic Inverter er laget for deg som har elektrisk

Detaljer

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe

VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe komfort for fremtiden Tilpasset NYBYGG REHABILITERING BYTTE FRA OLJEFYR VANNBÅREN VARME OG VARMTVANN varmesentral med varmepumpe INNHOLD HVORFOR VELGE MITSUBISHI ELECTRIC 3 TEKNOLOGI 4 VANNBÅREN GULVVARME

Detaljer

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge:

Varmepumper 2008/2009. www.miba.no. Importør i Norge: Varmepumper 2008/2009 Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle

Detaljer

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme

Kontrollboks. for styring av tilskuddsvarme Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme Har du et vannbårent anlegg med oljefyr av eldre dato - og ser etter noe mer lønnsomt og miljøvennlig? Luft/vann varmepumpe Riello Air HP ordic tilpasset nordiske

Detaljer

Styr inneklimaet med nettbrettet eller mobilen

Styr inneklimaet med nettbrettet eller mobilen Styr inneklimaet med nettbrettet eller mobilen Samsung SMRT HETING & OOLING Samsung Smart HETING & OOLING verdt å lengte hjem til et er noe med våre nordlige breddegrader. Midt på kaldeste vinteren er

Detaljer

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent.

IVT varmepumper. Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. IVT varmepumper Varmepumper som gir den beste besparing fra Nordens ledende produsent. Vår beste investering Best for miljøet Reduser varmekostnadene med en varmepumpe fra IVT I vårt nordiske klima er

Detaljer

Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe. Manual

Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe. Manual Styring for tilskuddsvarme luft/vann varmepumpe Manual Kontrollboks for styring av tilskuddsvarme - EL-kolber og/eller oljekjel Om man skal benytte luft/vann-varmepumpe i et eksisterende vannbårent anlegg

Detaljer

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri

FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER. Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri FORNYBARE OPPVARMINGSLØSNINGER Informasjonsmøte Nøtterøy 04.11.2014 Silje Østerbø Informasjonsansvarlig for Oljefri Hovedtyper oljefyrte oppvarmingsløsninger Oljefyrte ildsteder - Punktoppvarmingskilde

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

Samsung SMART VARMEPUMPER. Styr inneklimaet med nettbrettet eller mobilen

Samsung SMART VARMEPUMPER. Styr inneklimaet med nettbrettet eller mobilen Samsung SMRT VRMEPUMPER Styr inneklimaet med nettbrettet eller mobilen Samsung Smart VRMEPUMPER verdt å lengte hjem til et er noe med våre nordlige breddegrader. Midt på kaldeste vinteren er det lett å

Detaljer

Væske-vann, luft-vann og ventilasjonsvarmepumper. Prisliste Januar 2013

Væske-vann, luft-vann og ventilasjonsvarmepumper. Prisliste Januar 2013 Væske-vann, luft-vann og ventilasjonsvarmepumper Prisliste Januar 2013 80 For bestilling: post@abkklima.no eller ring 02320. Prisene er oppført uten mva. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil. NIBE

Detaljer

Tappevannsoppvarming. System

Tappevannsoppvarming. System Tappevannsoppvarming Tappevannsforbruket varierer sterkt over døgnet og har i boliger en topp om morgenen og om kvelden. Vannet i nettet varierer litt over årstidene og kan gå fra 5 12 C når det tappes

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på NYHET! Toshiba Gulvmodell 2 Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange

Detaljer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank for ettermontering Varme fra vann Varme på mål En Akvaterm-akkumulatortank kan kombineres med de fleste varmekilder uavhengig av varmesystem. Akvaterms standardmodeller omfatter varmtvannstanker fra 00 liter til 000 liter.

Detaljer

Styr inneklimaet med nettbrettet eller mobilen

Styr inneklimaet med nettbrettet eller mobilen Styr inneklimaet med nettbrettet eller mobilen Samsung SMRT HETING & OOLING Samsung Smart HETING & OOLING Varme verdt å lengte hjem til et er noe med våre nordlige breddegrader. Midt på kaldeste vinteren

Detaljer

Varmepumper. Sparer mest. FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. www.miba.no. Dine Penger.

Varmepumper. Sparer mest. FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. www.miba.no. Dine Penger. Varmepumper 2009 Sparer mest Dine Penger 2009 FD-Heat Kirigamine er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund Importør i Norge: www.miba.no Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric? Mitsubishi

Detaljer

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin.

Kjøpsveileder pelletskamin. Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. Kjøpsveileder pelletskamin Hjelp til deg som skal kjøpe pelletskamin. 1 Pelletskamin Trepellets er en energikilde som kan brukes i automatiske kaminer. Trepellets er tørr flis som er presset sammen til

Detaljer

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene

Informasjon om energieffektive varmeløsninger. Varmepumpe. et smart alternativ til panelovnene Informasjon om energieffektive varmeløsninger Varmepumpe et smart alternativ til panelovnene Varmepumpe gir behagelig oppvarming og lavere strømutgifter En varmepumpe gir deg varme til boligen din. Mange

Detaljer

Toshiba varmepumper. Den komfortable måten å spare strøm på

Toshiba varmepumper. Den komfortable måten å spare strøm på Toshiba varmepumper Den komfortable måten å spare strøm på Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange fordeler. På de neste sidene

Detaljer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer

Jäspi Acku. Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral. Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator. www.kaukora.fi. 500 og 700 l akkumulatorer Jäspi Acku og 700 l akkumulatorer Nyhet! Jäspi Hybridakkumulator -160 og 700-200 Nyhet! Effektiv, holdbar, lett og syrefast tappevannspiral www.kaukora.fi Jäspi Acku, 700, 1, 2000 og 3000 l akkumulatortanker

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Nordens råeste varmepumpe-serie!

Nordens råeste varmepumpe-serie! Nordens råeste varmepumpe-serie! General har det råeste utvalget av varmepumper spesialtilpasset for nordiske forhold. fujitsu general limited Den nordiske serien er utviklet, testet og godkjent spesielt

Detaljer

Viftekonvektorer fra Riello

Viftekonvektorer fra Riello Viftekonvektorer fra Riello Overlegen komfort, Viftekonvektorer (Fan coils) gir deg komfortabel, jevn temperatur i hele rommet. Har du bolig eller næringsbygg med eksisterende radiatorsystem, eller skal

Detaljer

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler

Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler Lønnsomhetsberegninger praktiske eksempler For dem uten vannbårne systemer Viktig når en konverterer fra fossilolje til varmepumpe? Et tradisjonelt radiatoranlegg er 80/60 anlegg. Hva er 80/60 anlegg?

Detaljer

Bruks- og installasjonsveiledning

Bruks- og installasjonsveiledning Bruks- og installasjonsveiledning Laddomat 31 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Laddomat 31 Laddomat 31 regulerer automatisk ladningen mellom hovedtanken

Detaljer

Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no VI TAR HÅND OM

Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no VI TAR HÅND OM Keli AS Miljø www.billigvarme.no salg@billigvarme.no VI TAR HÅND OM Vi tar hånd om luften. Bokstavelig talt. Bauer Energi hvem er vi? Lang og solid erfaring fra bransjen har gjort Bauer Energi til landets

Detaljer

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15

Behov for ettervarming av varmtvann [%] 35 4,6 45 55 45 3,7 65 35 55 2,9 85 15 Montasje av varmesystem mot vannbårne varmepumper. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av

Detaljer

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger

Referanser. - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger Referanser - luft- vann varmepumpe montert i privatboliger 1 kwsmart - SMART OPPVARMING I de følgende referansene har vi tatt utgangspunkt i faktisk energiforbruk før og etter installasjon av kwsmart.

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 LG 9 AC 10 LG PRO

1 2 3 4 5 6 7 8 LG 9 AC 10 LG PRO LG varmepumper 0 Innehåll 1 2 3 4 5 Om LG AE Company Hvorfor jobbe med LG? Vårt kvalitetsarbeid Bygd for nordiske forhold WiFi Ready Enkel installatjon Vårt utvalg LG Service-tools: SIMs AC Academy LG

Detaljer

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på

TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på TOSHIBA VARMEPUMPER Den komfortable måten å spare strøm på Ny Toshiba Daiseikai Polar 2 www.toshibavarmepumper.no Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til

Detaljer

V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER

V A R M E P U M P E R V A N N B Å R E N V A R M E VARMTVANNSBEREDERE VANNBÅREN VARME RØR-I-RØRSYSTEMER VARMTVANNSBEREDERE RØR-I-RØRSYSTEMER VANNBÅREN VARME U V A N N B Å R E N V A R M E V A R M E P U M P E R Bevisstheten om drivhuseffekten har i den siste tiden økt i takt med varselrapporter og stigende

Detaljer

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid

Alternativer til Oljekjel. Vår energi Din fremtid Alternativer til Oljekjel Vår energi Din fremtid Støperiet 09.12.15 Alternativer til oljekjel 1. Presentasjon av NEE 2. Oversikt over alternative oppvarmingssytemer 3. Oversikt over alternativer til oljekjel

Detaljer

Toshiba varmepumper. Den komfortable måten å spare strøm på

Toshiba varmepumper. Den komfortable måten å spare strøm på Toshiba varmepumper Den komfortable måten å spare på Å installere en varmepumpe av høy kvalitet er en betydelig investering for de fleste. Til gjengjeld byr den på mange fordeler. På de neste sidene kan

Detaljer

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming

Biobrensel. et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Biobrensel et behagelig og miljøvennlig alternativ til elektrisk oppvarming Om Enova Enova SF er etablert for å ta initiativ til og fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i

Detaljer

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank

Varmtvannskapasitet. Temperatur nedre del av tank Varmtvann 1. Varmtvann CTC EcoZenith har sammenlagt ca. 40 meter med kamflenscoiler av kobber for beredning av varmt forbruksvann. Disse forvarmer vannet i den nedre delen av tanken og går deretter gjennom

Detaljer

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data

Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt varmepumpe SWC Tekniske data Kompakt væske/vann SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC SWC varmepumper SWC (400 V / 3 fas) 60H 60H/K 70H 70H/K 80H 80H/K 100H 100H/K 120H 120H/K Integrert passiv avkjøling

Detaljer

LUFT TIL VANN VARMEPUMPER TIL DIN BOLIG

LUFT TIL VANN VARMEPUMPER TIL DIN BOLIG LUFT TIL VANN VARMEPUMPER TIL DIN BOLIG Altherma er et produkt produsert av Daikin VARMEPUMPETEKNOLOGI PÅ SITT BESTE Daikin Altherma er et komplett system for oppvarming og kjøling. Systemet er basert

Detaljer

I EN KLASSE FOR SEG! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer!

I EN KLASSE FOR SEG! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I EN KLASSE FOR SEG! Det er når kulda setter inn at man trenger varmepumpe. Velg en som takler ekstreme vintertemperaturer! I en klasse for seg! Designet for ekstreme vintertemperaturer Fujitsu har utviklet

Detaljer

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann

VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann PSHRI VARME PUMPE SPLIT INVERTER luft/vann Innhold: 1 Introduksjon 2 Kapasiteter og hoved karakteristik 3 Bruksområder 1 Introduksjon I mer en 30 år,har TECHNIBEL designet

Detaljer

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550

Monteringsalternativer CTC EcoZenith I 550 Monteringsalternativer CTC EcoZenith Radiatorsystemer Varmepumper Buffertanker Varmtvann Solvarme Spissvarme Vedkjele Svømmebasseng EcoZenith - Radiatorsystem Se også Meny Radiatorsystem i avsnitt Detaljbeskrivelse

Detaljer

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming

KJØPSVEILEDER. Hjelp til deg som skal kjøpe. Pelletskamin. 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming KJØPSVEILEDER Hjelp til deg som skal kjøpe Pelletskamin 1 Reduser behovet for energi 2 Bruk varmen på ny 3 Varmestyring 4 Alternativ oppvarming La oss hjelpe deg! Rådene i denne brosjyren er generelle.

Detaljer

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen?

TENK SMART NÅR DU REHABILITERER. Hvordan heve komforten og senke strømregningen? TENK SMART NÅR DU REHABILITERER Hvordan heve komforten og senke strømregningen? REDUSER VARMETAPET Etterisolering gir lavere energiutgifter, bedre komfort og øker verdien på boligen din. ISOLERING Loft

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

Toshiba varmepumper. intelligent oppvarming

Toshiba varmepumper. intelligent oppvarming Toshiba varmepumper intelligent oppvarming Intelligent oppvarming Lavere strømregning Med en Toshiba varmepumpe tar du et skritt i riktig retning for å bedre familiens økonomi: Spar penger, og overfør

Detaljer

Væske/vann varmepumper

Væske/vann varmepumper Væske/vann varmepumper Innendørs installasjon GODKJENT (2,4) I testen: 10 varmepumper Testresultat: 4 godkjent, 6 tilfredsstillende Kontrollert på væske/vann varmepumpen WZS100H 6/2007 4 Wärme pumpen Natur

Detaljer

Innovative Varmepumpeløsninger. Grønn Byggallianse 23 oktober 2013

Innovative Varmepumpeløsninger. Grønn Byggallianse 23 oktober 2013 Grønn Byggallianse 23 oktober 2013 Kort om ABK Etablert 1991. Hovedkontor i Oslo Norges ledende grossist, leverandør og kompetansesenter innenfor varmepumper og varmeopptak 72 ansatte hvorav 17 ingeniører

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

Væske til vann varmepumper Galletti LEW 40-400 kw

Væske til vann varmepumper Galletti LEW 40-400 kw Væske til vann varmepumper Galletti LEW 40-400 kw LEW er en kompakt og stillegående varmepumpe med Scrollkompressor for oppvarming. Alle modeller leveres med vanntilslutninger på siden, samt servicetilgang

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier

Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Råd om energimåling av varmepumper for boligeier Enova er et statlig foretak som skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk, fornybar energiproduksjon og ny energi- og klimateknologi. Vårt

Detaljer

Nyskapende løsning med luft-til-vann varmepumpe fra. Grønn boligvarme FUJITSU GENERAL LIMITED

Nyskapende løsning med luft-til-vann varmepumpe fra. Grønn boligvarme FUJITSU GENERAL LIMITED Nyskapende løsning med luft-til-vann varmepumpe fra Grønn boligvarme FUJITSU GENERAL LIMITED Waterstage er en Luft-til-vann varmepumpe som bl.a. kan varme opp vann, ovner og gulv i huset ditt. Høyeffektserien

Detaljer

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN

KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Innspill til nye tema i Byggforskriften (TEK): KRAV TIL TILKOBLINGSMULIGHETER FOR ALTERNATIVE VARMEKILDER UTSTYR FOR FORSYNING, DISTRIBUSJON, TAPPING OG GJENVINNING AV VARMTVANN Dag A. Høystad Norges Naturvernforbund

Detaljer

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKSJON. REDEFINERT. NY INNENDØRS LUFTKONDISJONERING FRA DAIKIN.

emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKSJON. REDEFINERT. NY INNENDØRS LUFTKONDISJONERING FRA DAIKIN. emura DAIKIN EMURA. FORM. FUNKSJON. REDEFINERT. NY INNENDØRS LUFTKONDISJONERING FRA DAIKIN. 01 TOTAL KOMFORT HELE ÅRET. Den nye Daikin Emura veggmonterte luftkondisjoneringsenheten fra Daikin er en usedvanlig

Detaljer

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon

CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon CTC EcoLogics konstruksjon og funksjon I dette kaptlet skal vi se på hovedkomponentene og delsystemene som i ulike konfigurasjoner inngår i de seks hovedsystemene (EcoLogic system 1-6). Hvis du ønsker

Detaljer

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon

Luft/vann varmepumper. Utendørs installasjon Luft/vann varmepumper Utendørs installasjon 4 Wärme pumpen Natur bewahren Luft/vann varmepumper Oversikt: Varme og varmtvann til alle behov i boligbygg og industri Utendørs installasjon Minimalt installasjonsarbeid

Detaljer

Logo grijs. Ren komfort og design

Logo grijs. Ren komfort og design Logo grijs Ren komfort og design Ren komfort Daikin introduserer > KOMFORT ER NØKKELEN! Med Nexura blir verden mer komfortabel. Kjølig som en sommerbris eller lun som en ekstra varmekilde gir Nexura deg

Detaljer

Kjeler for ved. fra Atmos

Kjeler for ved. fra Atmos Kjeler for ved fra Atmos Blant Norges og Europas Kvalitetskjelene fra ATMOS er enkle å betjene, svært effektive og meget prisgunstige. Dette gjør dem godt egnet i små og mellomstore vedfyringsanlegg. De

Detaljer

OPPVARMINGSSYSTEM MED HØY TEMPERATUR LUFT TIL VANN VARMEPUMPER. Renovering - oppvarming - varmt vann

OPPVARMINGSSYSTEM MED HØY TEMPERATUR LUFT TIL VANN VARMEPUMPER. Renovering - oppvarming - varmt vann OPPVARMINGSSYSTEM MED HØY TEMPERATUR LUFT TIL VANN VARMEPUMPER Renovering - oppvarming - varmt vann DAIKIN ALTHERMA VARMEPUMPER LØSNINGEN MED TANKE PÅ FREMTIDEN Ønsker du å fornye oppvarmingssystemet og

Detaljer

Luft/luft varmepumpe. IVT Nordic Inverter VARMEPUMPER

Luft/luft varmepumpe. IVT Nordic Inverter VARMEPUMPER Luft/luft varmepumpe IVT Nordic Inverter VARMEPUMPER Velg topptestet kvalitet IVT NORDIC INVERTER Nye IVT Nordic Inverter er den nyeste generasjonen av luft/luft varmepumpen som har gjort suksess i norske

Detaljer