Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse"

Transkript

1 Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing, resultatutveksling og individuelle utdanningsplaner Adelheid Mortensen Huuse

2 Informasjon om kurset Gjennomgang av godkjenningsmodulen: Godkjenningssak samlebilde Person eksternstudium Gjennomgang av godkjenning av delstudier i utlandet: Forhåndsgodkjenning Innpassing av delstudier Andre konklusjoner i Godkjenningssak samlebilde Resultatutveksling Rapportering til Lånekassa og GAUS Innpassing av eksterne studier/individuelle tilpasninger av utdanningsplaner i bildet Utdanningsplan (Programstudentmodulen) 2

3 Informasjon om modulen Godkjenningsmodulen: 2 hovedbilder, 6 rapporter En av de minste modulene i FS Bakenforliggende kodebilder (Kodemodulen) Tilpasning av utdanningsplan skjer i bildet Utdanningsplan (Programstudent) 3

4 Brukerdokumentasjon for utveksling og godkjenning Godkjenning av ekstern utdanning, oppdatert til FS7.3 Rutinebeskrivelse for godkjenningssaker er oppdatert til FS7.5 Demonstrasjonsfilm(er) finnes (oppdatert til FS7.5) Individuell utdanningsplan er dokumentert under modulen Programstudent. Rutinebeskrivelser/sjekklister for: Resultatutveksling GAUS 4

5 Godkjenning Svært mange forskjellige typer godkjenningssaker Både innpassing av internt avlagt utdanning, ekstern norsk utdanning og ekstern utenlandsk utdanning tatt både før og underveis i studieprogrammet Godkjenning av hele grader Realkompetanse Forkunnskapskrav Fritak for vurderingskombinasjon Emneoverlapp 5

6 OBS: Mye begrepsforvirring på området Fritak vs. innpassing og emneerstatning: Begrepene brukes forskjellig/om hverandre i lover og regler og varierer fra lærested til lærested Det som i deres interne regler beskrives som fritak kan godt være innpassing/emneerstatning i FS. Heng dere derfor ikke opp i ordene, men i ønsket resultat av registreringen. Med unntak av fritak for vurderingskombinasjon er fritak som begrep fjernet fra FS Det kan ikke angis hva studenten skal slippe å avlegge, men hva studenten faktisk har avlagt på vitnemålet 6

7 Godkjenningssaker (Utvekslingsperson) Godkjenningssak samlebilde Person eksternstudium samlebilde Utdanningsplan Framvisning av utdanningsplan i Student samlebilde 7

8 Godkjenningsaktype (Kodemodulen) Felleskoder: FORHÅND (Lånekassa) INNPASS (Lånekassa) FORKUNNSK REALKOMP ANNET 8

9 Godkjenningssak samlebilde Informasjon rundt selve saksbehandlingen og vurderingene/konklusjonene i saken Innpassinger kan behandles uten bruk av godkjenningssak Tilrettelagt for mottak av søknader opprettet i StudentWeb 3 (under utvikling) Underbildet Eksternstudium angir sammenhengen med eksternstudiet som saken omhandler (viktig!) Gule felt må fylles ut, men utfyllingen i de blå er også svært viktige (rapportering) Studiepoeng som skal rapporteres til Lånekassa registreres i underbildet Omfang strenge kontroller på omfangsfeltene (formalitetskrav) 9

10 Godkjenningssak høyre side Muligheter for avgrenset søk Dokumenter: Visning av saker i dokumentarkivet Dokumenter kan knyttes til godkjenningssak og publiseres i GAUS Søknad: visning av søknad fra StudentWeb 3 (har ingen funksjon før søknadsfunksjonalitet er implementert i StudentWeb 3) Saker for person: Oversikt over alle godkjenningsakene som er registrert på personen som er aktiv i bildet Saker søkt fram: Viser alle sakene som er søkt fram med mulighet for å gå til den saken man er interessert i 10

11 Godkjenningssak underbilder (konklusjoner) Eksternstudium Omfang Merknad Jevngod med grad Realkompetanse Fritak vurderingskombinasjon Emneoverlapp Forkunnskapskrav Utdanningsplan (overgang til bildet Utdanningsplan) (Tilrettelagt for funksjonalitet for Learning Agreement en gang i framtiden) 11

12 Person eksternstudium Et bilde for registrering av rådata til bruk i godkjenningssak og innpassing Vurdering og tilpasning av resultatene skjer først i godkjenningssak og utdanningsplan (reduksjon i studiepoeng og lignende) Data kan registreres manuelt Data kan innhentes fra andre FSbaser ved resultatutveksling Resultater hentet fra andre baser kan ikke redigeres i bildet 12

13 Person eksternstudium Øvre del: person og eksternt sted OBS: kun én forekomst per eksternt sted per person Nedre del: Resultater emner, kvalifikasjoner, praksis og delstudier (samling av flere emner) Anbefaling: Innpasset som karakter på eksterne emner Bruk knappen Registrér resultat Mulig å legge inn emner før studentene reiser på utveksling (Planlagt) Resultatene som registreres kan innpasses i utdanningsplan og framkomme på vitnemål 13

14 Resultatutveksling: Igangsatt i alle baser 15. november 2014 Studentene eier selv sine data, og bestemmer om de skal kunne hentes eller ikke Institusjonene bestemmer selv når de ønsker å ta i bruk den nye funksjonaliteten på egne søkere og studenter Arbeidsbesparende Økt datakvalitet 14

15 Datautvekslingen er basert på samtykke fra søker/student Personopplysningsloven 8 Personopplysninger (jf. 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket Det er kun mulig å hente resultater for studenter som uttrykkelig har akseptert i enten StudentWeb eller SøknadsWeb(ny) 15

16 Innhenting av samtykke til resultatutveksling Akseptanse må aktiveres i StudentWeb (gjelder også for SøknadsWeb), slik at studenter aktivt velger om institusjonen kan hente resultatdata fra andre baser Oversikt over studentenes akseptanser finnes i bildet Akseptanse for person i modulen Semestererregistrering Akseptansen gjelder kun for institusjonen hvor akseptansen er avgitt Akseptanser skal ligge som en del av semesterregistreringssekvensen i StudentWeb Bilde Akseptansetype Modulvalg: Aksept Modulvalg SEMREGUTD + SEMREG Akseptanser og oppsett av StudentWeb styres i modulen Semesterregistering 16

17 Godkjenningsmodulen Knappen «Hent ekstern norsk utdanning» er kun aktiv for studenter som har akseptert at resultater kan hentes Knappen ligger både i Godkjenningssak samlebilde og Person eksternstudium Også i Søknad samlebilde (lokalt opptak) 17

18 Ting Tar Tid vente på bestilling Hentingen tar ca. ett minutt. Nytt søk må gjøres i bildet for å få oppdatert bildet med resultatet av hentingen. 18

19 Person eksternstudium Eksterne resultater hentes inn i dette bildet Også når resultatutveksling er gjort i forbindelse med søknad om opptak til studier Husk: Person eksternstudium er et bilde med rådata. Videre behandling av dataene skjer i andre bilder Eksterne resultater som er hentet ved resultatutveksling lar seg ikke redigere i bildet Manuelt registrerte resultater kan redigeres 19

20 Varsel om kontroll av data Rammen «Kontroll» aktiveres med en melding om hva som må gjennomgås Duplikater Manuelt registrerte data i tillegg til innhentede data på samme eksterne institusjon Ved ny innhenting av data kan dataene ha endret seg (ny sensur, klagesensur mv.) Feltet «Kontrollert» er kun til informasjon 20

21 Framvisning i StudentWeb3 Eksterne resultater som er overført vil være synlig for studentene i StudentWeb3 under «Mine resultater» 21

22 Videreutvikling Planlagte områder: Resultatutveksling for lokalopptak Mulighet for samtykke til resultatutveksling kommer i ny SøknadsWeb Nattjobber for innhenting av resultater i lokalt opptak er på planleggingsstadiet EMREX 22

23 Rutinebeskrivelser FSAT: tasjon/rutiner/resultatutveksling/ UiO: kjenning/resultatutveksling-norskutdanning.html 23

24 Mulighet for testing i demobasene: Nasjonale testpersoner: Det er laget en liste på 350 testpersoner som FSAT skal fordele i demobasene (Snr.) Hver institusjon i FS har blitt bedt om å sende inn 5 studentnummer som skal bli testpersoner (reelle data, fiktive navn og fnr) Vi mangler fortsatt data fra 8 institusjoner Testpersonene kan brukes til å teste integrasjoner som for eksempel resultatutveksling Testpersonene blir lagt inn igjen i demobasene etter kloning Informasjon om testpersonene skal legges ut på våre nettsider 24

25 Gjør oppgave 1 25

26 Delstudier i utlandet - forhåndsgodkjenning Sak opprettes automagisk ved opprettelse av utvekslingsperson Feltarbeid og praksisopphold ferdigbehandles også automagisk (omfang kan endres dersom studiepoeng skal avlegges under oppholdet) Opphold av typen STUDIER må ferdigbehandles i Godkjenningssak samlebilde Det er mulig å legge inn planlagte emner i Person eksternstudium Antall studiepoeng (normert) som tilsvarer oppholdets varighet legges inn i feltet Omfang Lånekassen Selv om saken er ferdigbehandlet kan saksbehandler fortsatt jobbe med og gjøre endringer i saken, dersom det skjer endringer underveis i studentens utenlandsopphold 26

27 Rapportering av forhåndsgodkjenninger til Lånekassa Ny funksjonalitet utviklet både hos Lånekassa og i FS. Satt i produksjon Webservice Erstatter bruk av D-skjema på papir Studenten søker om støtte til delstudier på Lånekassens nettsider Saksbehandler i Lånekassen søker i FS-basen til lærestedet hvor studenten er tatt opp om det er opprettet en utvekslingsperson og registrert og behandlet en forhåndsgodkjenning av delstudiet Forhåndsgodkjenningssak oppstår automatisk ved opprettelse av utvekslingsperson (som i dag) Data til Lånekassa hentes fra Utvekslingsperson og Godkjenningssak Forhåndsgodkjenningen må ha status BEHANDLET med dato og verdier i underbildet Omfang for at Lånekassen skal kunne hente data til søknaden KREVER: Nye interne rutiner for registrering av forhåndsgodkjenning i stedet for D-skjema. Kort tidshorisont - registreringer i FS bør skje samtidig som studenten får beskjed om opptak Studentene søker normalt Lånekassen om støtte med det samme de får beskjed om utvekslingsopptaket 27

28 Noen presiseringer rundt Lånekasserapporteringene De tre rapportene som ligger i SSYSTEM sender filer til Lånekassen via databasejobber som lærestedene administrerer selv. Databasejobbene kjøres i de intervallene de er satt opp til å gjøre. I den webservicen som er utviklet for å gi Lånekassen informasjon om utvekslingsopphold og forhåndsgodkjenninger, ligger initiativet til henting av data hos saksbehandleren som behandler lånesøknaden hos Lånekassen. Dersom de får de dataene de behøver for å behandle saken, gjør de ingen nye søk mot FS. Det betyr at saksbehandleren ikke får vite om endringer som eventuelt gjøres på saken i FS etter at de har behandlet lånesøknaden. Det er studentens eget ansvar å melde til Lånekassen dersom de ikke skal reise eller liknende, slik at de ikke får utbetalt mer penger enn de har rett til. Dersom det er gjort en feil i registreringen av dataene, som oppdages etter at Lånekassen har vært inne og hentet dataene, kan lærestedet henvende seg til Lånekassen og be dem om å hente data på studenten én gang til. 28

29 Informasjon hos Lånekassen 29

30 Ny varselfunksjonalitet i FS 30

31 Varsler Ny knapp "Varsel" kom i hovedmenyen med FS7.7. Under knappen vil dere finne individuelle varsler som må kontrolleres. Det første varslene som er utviklet er meldinger dersom Lånekassen prøver å hente data om utvekslingsopphold/forhåndsgodkjenning via den nye webservicen, men hvor data mangler i FS. Det er laget forskjellige varsler for forskjellige mangler. Lærestedet bestemmer hvem som skal få disse varslene, og må lage interne rutiner for oppfølging av varslene. Hvem som skal få varsler for hvilke stedkoder styres i bildet Brukeradministrasjon i FSSYSTEM. Saksbehandlerne i Lånekassen får de samme varslene i sitt saksbehandlingssystem som de som vises i FS. Test og gi tilbakemelding på feilmeldingene og funksjonaliteten Flere varsler vil utvikles etter behov 31

32 Gjør oppgave 2, 3, (4) 1, 2, (3) for de som bruker SBKURS 32

33 Delstudier i utlandet endelig godkjenning Viktig: Ny sak opprettes ut fra forhåndsgodkjenningen med knappen Generer innpassingssak Forhåndsgodkjenningen skal ikke endres til en innpassingssak! Status behandling må settes til BEHANDLES for at man skal kunne benytte seg av all funksjonalitet i underbildet Omfang 33

34 Endelig godkjenning forts. For at saken skal kunne rapporteres til Lånekassen må den være tilknyttet utvekslingssaken: Utvekslingsavtale (Avtaleid) Dato fra (utreisedato) På saker fra før den nye funksjonaliteten ble innført må dette registreres manuelt (der data ikke finnes på forhåndsgodkjenningen), men vil være forhåndsutfylt i nye saker 34

35 Endelig godkjenning forts. Eksterne resultater må registreres i Person eksternstudium Bruk Registrér resultat Innpass (blir Innpasset/Recognized) Registrering av omfang: Eksterne resultater som skal inngå markeres i nedre del av bildet Knapp for å legge inn summert antall studiepoeng fra nedre del i omfangsfeltene Ønskes færre studiepoeng registrert, legges dette inn manuelt i feltene 35

36 Endelig godkjenning forts. Ferdigstilling av saken: Status behandling: BEHANDLET Ferdigbehandlet dato Strenge kontroller for endring av omfang etter at saken er ferdigbehandlet (krever egne valideringer) Årsak til endring av omfang må settes (som i vurderingsprotokollen) 36

37 Nye brukerroller FS_GODKJ2: Endring av Omfang totalt etter at det er lagret med status BEHANDLET FS_GODKJ3 Endring av Omfang Lånekassen etter at det er rapportert til Lånekassen 37

38 Rapportering av delstudier til Lånekassa Funksjonaliteten lite endret fra tidligere Lånekassen ønsker at rapporten settes opp til å gå hver dag Eget felt for å angi studiepoeng som skal rapporteres til Lånekassa Saken må være knyttet til en utvekslingsperson Streng kontroll på endring av omfang etter at det er rapportert (som ved rapportering av eksamensresultater) 38

39 Joint degree-studenter I FS har det kommet ny funksjonalitet for å registrere at et studieprogram er Joint degree og har samarbeid med andre læresteder (norske og utenlandske). I Studieprogram samlebilde kan det nå registreres type Samarbeid = JOINTDEGREE i underbildet Samarbeid. For enkeltstudenter kan man registrere mobiliteten i Student samlebilde i underbildet Mobilitet. Lånekassen behandler studenter på Joint degree annerledes enn studenter som skal på delstudier, og de skal benytte seg av forskjellige søknader. Men en del studenter på Joint degree søker likevel støtte til delstudier når de skal reise på studier ved en samarbeidende institusjon i utlandet. Dersom slike studenter er registrert i FS (hos den norske institusjonen som skal skrive ut vitnemål) med mobilitet for perioden de søker om støtte fra Lånekassen for opphold i utlandet, vil Lånekassen kunne innhente denne informasjonen via den nye webservicen når lånesøknaden behandles. Joint degree-studenter behøver derfor ikke legges inn i FS med utvekslingsopphold og forhåndsgodkjenning, slik studenter på delstudier skal, for at Lånekassen kan få informasjon via webservicen. Resultater fra samarbeidende institusjon som skal ut på et vitnemål kan registreres i FS uten godkjenningssak (Person eksternstudium og Utdanningsplan), siden studiepoengene ikke skal rapporteres til Lånekassen fra FS. For: Studiepoeng avlagt ved samarbeidende institusjon i utlandet skal ikke rapporteres inn til Lånekassen via eksamensrapporteringen fra FS, i følge Lånekassen. Dette skal studentene selv ordne direkte med Lånekassen. Dersom dere som skal skrive ut vitnemål for Joint degree ønsker å legge slike opphold inn som godkjenningssaker i egen FS-base, skal feltene for å sende studiepoeng til Lånekassen ikke fylles ut. Studiepoeng vil heller ikke bli rapportert med mindre godkjenningssaken er knyttet til et utvekslingsopphold (om noen skulle registrere i disse feltene ved en feil). 39

40 Merknad Nytt underbilde: Registrering av MANGEL Mangler i forhold til søknaden Registrering av TILLEGGSKRAV Tilleggskrav som må oppfylles. Vitnemål kan ikke utstedes før tilleggskravet er registrert oppfylt Merknad studieprogramstudent Samme merknad som kan registreres i Student samlebilde og Utdanningsplan 40

41 Realkompetanse Tekst i feltet Navn original: og Navn engelsk: kommer på vitnemålet UHR har anbefaling i forhold til hva som skal stå på vitnemålet i sin nye vitnemålsmal Registreringene tas med i kontrollene som gjøres rundt godkjenning av plan Mulig å innpasse i utdanningsplan i bildet Utdanningsplan 41

42 Forkunnskapskrav Mulighet for å registrere oppfylte forkunnskapskrav to veier: At studenten oppfyller alle forkunnskapskravene til det oppgitte emnet At studenten kan ta emner som har det oppgitte emnet som forkunnskapskrav 42

43 Gjør oppgave 5, 6, (7) 4, 5, (6) for de som bruker SBKURS 43

44 Individuell tilpasning av studentens utdanningsplan All individuell tilpasning av studentens utdanningsplan registreres i bildet Utdanningsplan i modulen Programstudent Underbilde for visning av innhold i studentens utdanningsplan finnes i Student samlebilde Permisjoner skal fortsatt redigeres i Student samlebilde. Men redigeringer i utdanningsplan som følge av permisjoner skjer i bildet Utdanningsplan. 44

45 Individuell tilpasning for enkeltstudenter Innpassing av interne og eksterne resultater i utdanningsplan Mulig å dele eksterne resultater mellom flere emnekombinasjoner Innpassing av planlagte resultater Erstatning av interne emner i plan Innpassing av realkompetanse Behandling av planelementer Opptak til veivalg og studieretninger Opptak til emneprioritering Merknader på vitnemål/ds med mer Et vitnemål ferdigstilles stort sett i dette bildet! 45

46 Individuell tilpasning for enkeltstudenter Endringsfunksjoner: bytte starttidspunkt, kull og program Planlagt slutt: forsinkede studenter (settes i Student samlebilde) Studentstatus (databasejobber i FSSYSTEM) 46

47 Utdanningsplan Utdanningsplan m.m. på venstre side av bildet Elementer og resultater som skal legges inn i planen på høyre side av bildet Ved å klikke på ønsket forekomst på enten høyre eller venstre side av bildet, legges det inn i arbeidsområdet for redigering Vanlig FS-funksjonalitet for lagring og sletting Egen slettefunksjon for elementene som ligger i utdanningsplanen på venstre side 47

48 Innpassing av eksterne emner Stort sett samme funksjonalitet som tidligere fantes i Student samlebilde Nytt: Innpasset på grunnlag av godkjenningssak: (nummer settes automatisk dersom man har gått direkte over i bildet fra en godkjenningssak) - og/eller innpassingsregel: Funksjon for å angi innpassing av emner etter faste regler, eksempelvis Ex.phil og Ex.fac. Reglene opprettes som lokale koder. Ved resultatoverføring tas eksterne karakterer med i overføringen. Dersom eksterne karakterer ikke skal angis på vitnemål bruk Resultat Innpasset på vitnemål: = J. J er defaultverdi. 48

49 Godkjenning relevante rapporter FS Godkjenningsopplysninger (individrapport) FS Godkjenningssak for studieprogramstudent FS Studentopplysninger FS Studentopplysninger med utdanningsplan FS Utdanningsplan for student FS Godkjenningssak FS Godkjenningssak - konklusjoner FS Godkjenningssak saksbehandling FS Eksternt studium Personrapport 49

50 Rapportering til GAUS Ny nasjonal database for godkjenningssaker Basert på god søkefunksjonalitet Saker fra FS vil bli eksportert ved nattlige kjøringer til den nye basen Gamle saker er også overført NOKUTs saker skal inn i samme base etter hvert Første webapplikasjon utviklet av Samarbeidstiltaket FS med mulighet for innlogging med ID-porten 50

51 GAUS Mer informasjon om å komme i gang med GAUS på FS sine nettsider: sjoner/gaus/ Innlogging: 51

52 GAUS 52

53 Gjør oppgave 8, 9, (10) 7, 8, (9) for de som bruker SBKURS 53

54 Kommer: Opprettelse av søknader i StudentWeb (desentral datafangst og elektronisk saksflyt) Funksjonalitet for å registrere Learning Agreements EMREX (utveksling av studentdata i Europa, Erasmus+) 54

55 Takk for i dag! Kursevaluering: Aktiviteter Superbrukerkurs Kursevalueringsskjema 55

Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i godkjenning/innpassing Adelheid Mortensen Huuse Informasjon om kurset Gjennomgang av godkjenningsmodulen: Mange nyheter i FS7.3, FS7.4 og FS7.5 Gjennomgang av godkjenning av delstudier

Detaljer

Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016

Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016 Kurs Godkjenning og innpassing 6. desember 2016 Christian Thorn, FSAT 1 Bilder Informasjon om kurset Godkjenningssak samlebilde Person eksternstudium Ulike typer godkjenningssaker Utveksling/delstudier,

Detaljer

Resultatutveksling mellom FSinstitusjoner. FS Brukerforum 14. april 2015 Adelheid M. Huuse

Resultatutveksling mellom FSinstitusjoner. FS Brukerforum 14. april 2015 Adelheid M. Huuse Resultatutveksling mellom FSinstitusjoner FS Brukerforum 14. april 2015 Adelheid M. Huuse 1 Ny funksjonalitet høsten 2014 Alle baser er satt opp slik at data kan hentes av andre institusjoner Vedtak i

Detaljer

I dette tilfellet søker studenten om forhåndsgodkjenning av et utvekslingsopphold i utlandet.

I dette tilfellet søker studenten om forhåndsgodkjenning av et utvekslingsopphold i utlandet. 1 2 3 Funksjonalitet er nå på plass for at studenter kan søke om ulike typer godkjenningssaker i Studentweb, som så overføres til godkjenningsmodulen i FS. Funksjonaliteten vil etter hvert også gjelde

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-010-a 22.3.2012 AMH

Detaljer

Resultatutveksling mellom institusjoner

Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling mellom institusjoner Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student har oppnådd ved andre utdanningsinstitusjoner. Når en student via Studentweb

Detaljer

UTVEKSLING (SAK 2, FS-supermøte ) Nye rutiner hos institusjonene som følge av endring i rapportering til Lånekassen

UTVEKSLING (SAK 2, FS-supermøte ) Nye rutiner hos institusjonene som følge av endring i rapportering til Lånekassen UTVEKSLING (SAK 2, FS-supermøte 4.2 2014) Nye rutiner hos institusjonene som følge av endring i rapportering til Lånekassen For å få støtte fra Lånekassen før utenlandsopphold er fullført og vi har godkjent

Detaljer

Rutinebeskrivelser for godkjenning

Rutinebeskrivelser for godkjenning Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no FS-14-005 12.6.2014 Sist

Detaljer

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner

Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Prosedyre for godkjenningssaker og behandling av innpass/godkjenninger i utdanningsplaner Lov om universiteter og høyskoler LOV-2005-04-01-15 3-5. Godskriving og faglig godkjenning Innhold Prosedyre...

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 12. april 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i Godkjenningsgruppen 14. mars 2014

Referat. Møte i Godkjenningsgruppen 14. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Godkjenningsgruppen

Detaljer

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13. Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i utdanningsplaner, Oslo den 23.9.13 Adelheid Mortensen Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Emne samlebilde Studieprogram samlebilde Emnekombinasjon

Detaljer

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet Godkjenningssaker Forhåndsgodkjenning Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning Innpassing av tidligere avlagt utenlandsk utdanning Innpassing av delstudier i utlandet Innpassing av delstudier i Norge

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER Høsten 2011 Side 2 av 30 INNHOLD INNLEDNING... 4 BILDER - GODKJENNING... 5 1.1

Detaljer

1. Informasjon til studenten om hva som overføres

1. Informasjon til studenten om hva som overføres Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-020 AS Til:

Detaljer

Referat. Møte i Godkjenningsgruppen 1. oktober 2013

Referat. Møte i Godkjenningsgruppen 1. oktober 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i Godkjenningsgruppen

Detaljer

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul oppdatert status for utvikling

Kravspesifikasjon ny godkjenningsmodul oppdatert status for utvikling Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no 22.3.2012 AMH Sist endret:

Detaljer

Godkjenning av ekstern utdanning

Godkjenning av ekstern utdanning 1 Godkjenning av ekstern utdanning Hurtigveiledning for vanlige innpassingssaker April 2014 2 Godkjenning av ekstern utdanning Godkjenning av ekstern utdanning og registrering av eksterne studier skjer

Detaljer

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5.

Lånekassen gjør om på sin nettsøknad for delstudier sommeren 2015. Mer informasjon om dette under punkt 5. Felles studentsystem Telefon: 22840798 FSAT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Til: Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning

Referat FSAT. Møte i ekspertgruppene for GAUS og Godkjenning FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet 4. DESEMBER 2014 Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet Hva er resultatutveksling? Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student

Detaljer

Nyheter FS. Geir Vangen

Nyheter FS. Geir Vangen Nyheter FS Geir Vangen Nytt fra FS Integrasjoner Webapplikasjoner Connect EU-prosjekter FS7.7 TAM TAM: Tjensteadministrasjonsmodul «Brukeradministrasjon for Web Services» Nytt verktøy under utvikling Institusjonene

Detaljer

Innhold PERSON-MENYEN... 3

Innhold PERSON-MENYEN... 3 Versjonsendringer FS 7.5 for HiOA Dette dokumentet inneholder de vesentligste endringene som gjort til FS versjon 7.5, og skal være til hjelp for fs-brukere ved HiOA. Innhold PERSON-MENYEN... 3 Person-menyen

Detaljer

Registrering av ekstern utdanning i FS HF

Registrering av ekstern utdanning i FS HF Registrering av ekstern utdanning i FS HF 31.10.2013 Registrering av ekstern utdanning i FS Alle endelige godkjenninger av ekstern utdanning må registreres i FS. Grunnlag for innpassing i utdanningsplan

Detaljer

Ekstern utdanning fra utlandet

Ekstern utdanning fra utlandet Ekstern utdanning fra utlandet For å få tilgang til godkjenningssak samlebilde, hvor ekstern utdanning skal registreres, bruk rullegardinen i student samlebilde etter at studenten som det skal registreres

Detaljer

Superbrukerkurs i studieelementer og utdanningsplaner, Oslo den Adelheid M. Huuse

Superbrukerkurs i studieelementer og utdanningsplaner, Oslo den Adelheid M. Huuse Superbrukerkurs i studieelementer og utdanningsplaner, Oslo den 20.10.14 Adelheid M. Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Studieprogram samlebilde Emne samlebilde

Detaljer

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling

Anbefaling om igangsetting av løsning for resultatutveksling FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan

Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Å jobbe med Utdanningsplaner i FS brukermanual til bildet Utdanningsplan Bildet Utdanningsplan i FS er et stort bilde: Sist oppdatert den 16.5.2014 av Sara Mauland Side 1 Innhold Å jobbe med Utdanningsplaner

Detaljer

Referat. Møte mellom FS og Lånekassen 9. september 2014

Referat. Møte mellom FS og Lånekassen 9. september 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte mellom

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 23.9.2010. Tid: Torsdag 23. september kl. 10:00 15:00

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 23.9.2010. Tid: Torsdag 23. september kl. 10:00 15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-130 Innkalling Møte

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 27. februar 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 27. februar 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Rutinebeskrivelser for godkjenning

Rutinebeskrivelser for godkjenning Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no FS-13-100-1 16.9.2013 AMH

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 23. september 2010

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 23. september 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

Norsk ekstern utdanning

Norsk ekstern utdanning Norsk ekstern utdanning For å få tilgang til godkjenningssak samlebilde, hvor ekstern utdanning skal registreres, bruk rullegardinen i student samlebilde etter studenten som det skal registreres på, er

Detaljer

Registrering av ekstern utdanning og godkjenning i FS.

Registrering av ekstern utdanning og godkjenning i FS. 1 Registrering av ekstern utdanning og godkjenning i FS. FS brukerforum Bergen, 27. og 28. april 2010 Sven Erik Sivertsen, NTNU Ekstern utdanning og godkjenning i FS 2 Forhistorie Registrering av ulike

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 28. september 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 28. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. januar 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-025 Referat Møte i

Detaljer

Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse

Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse Superbrukerkurs i etter- og videreutdanning - FS, 23.2.2015 Adelheid Mortensen Huuse Forutsetninger Kjennskap til administrasjon av etter- og videreutdanningskurs Grunnleggende kunnskap om registrering

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 11. februar 2010

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 11. februar 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-40 Referat Møte i

Detaljer

Lynkurs i utvekslingsmodulen

Lynkurs i utvekslingsmodulen Lynkurs i utvekslingsmodulen Christian Thorn Gruppe for FS, GAUS og RUST CERES FS brukerforum 2017 1 Hva er utveksling? Innebærer mobilitet av studenter, vitenskapelig, og administrativt ansatte. Data

Detaljer

Nytt fra FS. Brukerforum 28-29/ Geir Vangen

Nytt fra FS. Brukerforum 28-29/ Geir Vangen Nytt fra FS Brukerforum 28-29/10 2013 Geir Vangen Hva bruker vi tid på nå? Nyskriving av webapplikasjoner Studentweb EpN RUST Nasjonal godkjenningsbase VPD 2 Hva bruker vi tid på nå? Integrasjoner Its

Detaljer

Superbrukerkurs i Kvalifikasjoner og vitnemål

Superbrukerkurs i Kvalifikasjoner og vitnemål Felles studentsystem Superbrukerkurs i Kvalifikasjoner og vitnemål Høst 2014 1 Mål for kurset Etter fullført kurs skal deltakerne kunne beregne oppnådd kvalifikasjon og produsere vitnemål og Diploma Supplement.

Detaljer

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hvordan teste i demobasen? Last inn felleskoder FS002.001 i Fssystem Sett i gang nattjobb for Webapplikasjon initier kopieringsjobb

Detaljer

Utestenging og RUST Utestenging og RUST Innledning RUST Administrasjon av utestenginger...

Utestenging og RUST Utestenging og RUST Innledning RUST Administrasjon av utestenginger... 2014-03-28 Innhold 92.... 1 92.1. Innledning... 1 92.1.1 RUST... 1 92.2. Administrasjon av utestenginger... 1 92.2.1 Bilde Utestenging... 1 92.2.2 Opprette utestenging... 3 92.2.3 Endre utestenging...

Detaljer

Emnekombinasjoner FS ved UMB

Emnekombinasjoner FS ved UMB Emnekombinasjoner FS ved UMB Innholdsregister INNLEDNING... 2 STUDIEPROGRAM OG EMNEKOMBINASJONER... 2 EMNEKOMBINASJONER... 3 EMNEKOMBINASJON - EMNE... 6 EMNEKOMBINASJON - UTDANNINGSPLANELEMENT... 9 EMNEKOMBINASJON

Detaljer

KURSHEFTE FOR UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GODKJENNINGSMODULEN & BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER

KURSHEFTE FOR UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GODKJENNINGSMODULEN & BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER KURSHEFTE FOR UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GODKJENNINGSMODULEN & BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 BILDER - GODKJENNING... 5 Bilde

Detaljer

SøknadsWeb og siling av utenlandske søkere. Kathy Foss Haugen

SøknadsWeb og siling av utenlandske søkere. Kathy Foss Haugen SøknadsWeb og siling av utenlandske søkere Kathy Foss Haugen Ny SøknadsWeb - historikk Omskrevet fra WebObjects til JBOSS/SEAM i 2009 Planlagt overgang for alle som driftes av UNINETT innen utgangen av

Detaljer

Utdanningsplaner ved HF innføring

Utdanningsplaner ved HF innføring Utdanningsplaner ved HF innføring 22.10.13 Litt om bakgrunn Fakultetet vedtar studieplaner for påfølgende studieår i januar. Studieprogrammenes oppbygging og struktur blir deretter oversatt til FS gjennom

Detaljer

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012

Referat. Møte i godkjennings- og utvekslingsgruppa 10.oktober 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Til stede: Forfall:

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 8. juni 2011

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 8. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 28.9.2011. Tid: Onsdag 28. september kl. 10:00 15:00

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 28.9.2011. Tid: Onsdag 28. september kl. 10:00 15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-120 Innkalling Møte

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

Behandling av søknader om utreisende utveksling. FS og Søknadsweb

Behandling av søknader om utreisende utveksling. FS og Søknadsweb Behandling av søknader om utreisende utveksling FS og Søknadsweb 1 Oversikt over studenter som søker om utreisende utveksling søkerliste 101.001 (land) Fyll inn søkekriterier som angitt her. Du kan også

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet

Godkjenningssaker. Innpassing av tidligere avlagt norsk utdanning. Innpassing av delstudier i utlandet Godkjenningssaker Forhåndsgodkjenning tidligere avlagt norsk utdanning tidligere avlagt utenlandsk utdanning delstudier i utlandet delstudier i Norge internt avlagt utdanning Andre saker som registreres

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER Våren 2012 Side 2 av 20 INNHOLD INNLEDNING 4 KOBLINGER SOM MÅ GJØRES FØR UTDANNINGSPLANKONTROLL 5 1.1 STUDIEPROGRAM

Detaljer

- Funksjoner i forhold til innpassing av emner i utdanningsplan c. Rapportbehov. Dagsorden FS Side 2

- Funksjoner i forhold til innpassing av emner i utdanningsplan c. Rapportbehov. Dagsorden FS Side 2 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Godkjenningsmodulen. Høgskolen i Oslo og Akershus

Godkjenningsmodulen. Høgskolen i Oslo og Akershus Godkjenningsmodulen Høgskolen i Oslo og Akershus 1. INFORMASJON OM BRUKERDOKUMENTASJONEN... 2 2. BEGREPSAVKLARING... 3 3. GODKJENNINGSSAK SAMLEBILDE OG PERSON EKSTERNSTUDIUM... 4 BILDET GODKJENNINGSSAK

Detaljer

Godkjenningssaker Registrering av godkjenningssaker Innledning Registrering i Godkjenningssak samlebilde...

Godkjenningssaker Registrering av godkjenningssaker Innledning Registrering i Godkjenningssak samlebilde... Godkjenningssaker 2013-09-30 Innhold... 1 13.1. Innledning... 1 13.2. Registrering i Godkjenningssak samlebilde... 1 13.2.1 Godkjenningssak samlebilde... 2 13.2.2 Godkjenningssak samlebilde Eksternstudium...

Detaljer

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen

GAUS Godkjenning av utenlandske studier. FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen GAUS Godkjenning av utenlandske studier FS-Brukerforum 14.4.2015 Agnethe Sidselrud, Martin Sagen «Departementet viser til at det er opprettet en database, GAUS, hvor universiteter og høyskoler skal registrere

Detaljer

Internt notat om RUST Planleggingsgruppemøte juni 2017 Utkast til bruk som diskusjonsgrunnlag

Internt notat om RUST Planleggingsgruppemøte juni 2017 Utkast til bruk som diskusjonsgrunnlag Internt notat om RUST Planleggingsgruppemøte juni 2017 Utkast til bruk som diskusjonsgrunnlag OBS! Tabellen på neste side er ment som et utgangspunkt for møtet, noe av innholdet er allerede implementert

Detaljer

Vedlikehold av utdanningsplaner

Vedlikehold av utdanningsplaner Vedlikehold av utdanningsplaner Innhold 1. Hva er en utdanningsplan?... 2 2. Utdanningsplanens gyldighet... 2 3. Vedlikehold av utdanningsplanen kontrollrutiner... 3 4. Progresjonssamtale... 3 5. Studierettsperiode...

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

Vedlikehold av utdanningsplaner

Vedlikehold av utdanningsplaner Vedlikehold av utdanningsplaner Innhold 1. Hva er en utdanningsplan?... 2 2. Utdanningsplanens gyldighet... 2 3. Vedlikehold av utdanningsplanen kontrollrutiner... 3 4. Progresjonssamtale... 3 5. Utdanningsplan...

Detaljer

FS - Integrasjoner. Brukerforum 2017 Martin Sagen

FS - Integrasjoner. Brukerforum 2017 Martin Sagen FS - Integrasjoner Brukerforum 2017 Martin Sagen Fire varianter av integrasjon for FS Filoverføring Webservice: FS er klient (FS dytter data ut) Webservice: FS er Server Webservice (FS tilbyr data mellom

Detaljer

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014

Referat FSAT. Møte i Planleggingsgruppen 30. oktober 2014 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Tid: Mandag 20. august kl. 10:00 16:00 og tirsdag 21. august kl. 09:00 15:00

Tid: Mandag 20. august kl. 10:00 16:00 og tirsdag 21. august kl. 09:00 15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-116 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 4.5.2012. Tid: Fredag 4. mai kl. 10:00 15:00. USIT, møterom 5. etg., Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-12-079 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 1.11.2011. Tid: Tirsdag 1. november kl. 10:00 15:00

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 1.11.2011. Tid: Tirsdag 1. november kl. 10:00 15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-154 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Praktisk gjennomføring av møtet. Veiledning. Tid: Mandag 19. mai 2014 kl 10:00

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Praktisk gjennomføring av møtet. Veiledning. Tid: Mandag 19. mai 2014 kl 10:00 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-051 Innkalling

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER VEDLIKEHOLD OG KONTROLL AV UTDANNINGSPLANER Våren 2017 Innhold INNLEDNING 3 KONTROLL AV UTDANNINGSPLANEN 4 2.1 FS651.002 BEREGNING AV OPPNÅDD KVALIFIKASJON

Detaljer

NOM-opptak 2015. Kathy Foss Haugen 24. februar 2015

NOM-opptak 2015. Kathy Foss Haugen 24. februar 2015 NOM-opptak 2015 Kathy Foss Haugen 24. februar 2015 Innhold Nytt i FS Ubehandlede elektroniske vitnemål Gjennomgang av komme i gang NOM 2015 Import og eksport av filer til SO Diagnoser i FS Aktuelle temaer/ønsker

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011

Referat. Møte i gruppe for studentutveksling 7. september 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Prosessbeskrivelse. Utveksling

Prosessbeskrivelse. Utveksling Prosessbeskrivelse Utveksling Beskrivelse Alle aktiviteter relatert til utveksling Omfang Gjelder for hele Høgskole i Buskerud. Gyldig fra 01.08.05 Godkjent/dato Direktør Fred E. Nilsson/ 27.09.06 Prosessansvarlig

Detaljer

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Dokumenteier: Seksjon for Dokumentasjons- Godkjent av: og informasjonsforvaltning A.Neergaard Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato:29.08.2014 Endret dato: 29.08.2014 Organisering og dokumentasjon av studentmapper

Detaljer

Rutine for registrering av sensur

Rutine for registrering av sensur Rutine for registrering av sensur Før sensuren registreres bør en kontrollere at kravene til vurderingsprotokoll er oppfylt. Se eget dokument. Før sensurregistrering velger man å vise kun fremmøtte og

Detaljer

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 3.6.2010. Tid: Torsdag 3. juni 10 kl. 10:00 15:00

Innkalling. Møte i FS arbeidsgruppe godkjenningsmodulen 3.6.2010. Tid: Torsdag 3. juni 10 kl. 10:00 15:00 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-081 Innkalling Møte

Detaljer

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 UiS 2016 Denne oversikten har som formål å vise anbefalt registreringsforslag for de mest vanlige studentadministrative sakene. Bruk av titler:

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning FSAT - vår 2015 1 Undervisningsmodulen Administrere undervisning for ulike emner i ulike år-terminer Fem generelle oppgaver: Opprette undervisningsenheter

Detaljer

FSAT mottok høringssvar fra HiAls, HiOA, HiST, HiT, HiØ, UiS og UiT. Disse er vedlagt og diskutert i notatet..

FSAT mottok høringssvar fra HiAls, HiOA, HiST, HiT, HiØ, UiS og UiT. Disse er vedlagt og diskutert i notatet.. Felles studentsystem Telefon: 22840798 FSAT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-15-056 OMN Til:

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL Våren 2013 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 4 1.1 Ekstern vurdering... 5 2. Registrering av sensur for masteravhandling... 7 2.1

Detaljer

FS-Brukerforum. v. Geir Vangen og Julie Myhre Barkenæs

FS-Brukerforum. v. Geir Vangen og Julie Myhre Barkenæs FS-Brukerforum v. Geir Vangen og Julie Myhre Barkenæs Dag 2 Status Nyheter Planer V. Geir Vangen og Julie M. Barkenæs FS Brukerforum 17.-18.11.2009 2 Status ekspertgruppene Godkjenningsgruppen Adelheid

Detaljer

Rutinebeskrivelser for SNR tjenesten. Saksbehandler. Oppsett av jobb

Rutinebeskrivelser for SNR tjenesten. Saksbehandler. Oppsett av jobb Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no FS-06-172 30.11.2006 Sist

Detaljer

Nasjonalt EVU-forum FS: Ny EVUWeb

Nasjonalt EVU-forum FS: Ny EVUWeb Nasjonalt EVU-forum FS: Ny EVUWeb Adelheid M. Huuse/FSAT 20. oktober 2015 Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Samordna opptak, sekretariat for Felles Studentsystem (FS) og SUN/USIT (utvikling

Detaljer

REGISTRERING INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER

REGISTRERING INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER REGISTRERING INNREISENDE UTVEKSLINGSSTUDENTER 1. Grunnlaget Følgende grunnlag er opprettet i FS for at registreringen av innreisende utvekslingsstudenter skal kunne gjennomføres. - Opptak: INTUTVEINN -

Detaljer

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Ny designmanual og ny StudentWeb Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Felles uttrykk på nett FUN-prosjekt i Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN) NetLife Research AS Prosjekt Designmanual

Detaljer

- Ny EVUWeb vil bli utformet etter FUN-malen (Felles Uttrykk på Nett), som gjelder for alle webapplikasjoner i FS, og mange føringer for utviklingen.

- Ny EVUWeb vil bli utformet etter FUN-malen (Felles Uttrykk på Nett), som gjelder for alle webapplikasjoner i FS, og mange føringer for utviklingen. Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern Email: fssekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS15001 AMH Til: EVUgruppen

Detaljer

Oppskrift på komme i gang NOM-2015 HØST

Oppskrift på komme i gang NOM-2015 HØST Oppskrift på komme i gang NOM-2015 HØST Her kommer en oppskrift på hva dere må gjøre for klargjøring av årets NOM opptak. NB! Før dere kan importere filer fra SO må dere kontrollere at fs-klienten er versjon

Detaljer

Superbrukerkurs i utdanningsplaner og Studentweb, mars Sven Petter Myhr Næss og Adelheid M. Huuse

Superbrukerkurs i utdanningsplaner og Studentweb, mars Sven Petter Myhr Næss og Adelheid M. Huuse Superbrukerkurs i utdanningsplaner og Studentweb, mars 2016 Sven Petter Myhr Næss og Adelheid M. Huuse Forkunnskapskrav God kjennskap til grunnleggende felter/funksjoner i: Studieprogram samlebilde Emne

Detaljer

Register for utestengte studenter- RUST. FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin

Register for utestengte studenter- RUST. FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin Register for utestengte studenter- RUST FS-Kontaktforum 30.10.2014 Agnethe Sidselrud, Thomas Solvin RUST: Temaer Formål og innhold Status for implementering Funksjonalitet i 7.6. - registrering, rapporter

Detaljer

FS kurs 4 Utdanningsplan Versjon: 31.10.2011

FS kurs 4 Utdanningsplan Versjon: 31.10.2011 FS kurs 4 Utdanningsplan Versjon: 31.10.2011 FS kurs 4 Utdanningsplan v 27.10.2011 KFH skrevet ut 31.10.11 side 1 av 53 Innhold 1 Innledning... 3 2 Emner og studieprogram... 4 2.1 Emne samlebilde, undervinduer...

Detaljer

Referat FSAT. Møte i EVU-gruppen 27. og 28. januar 2015

Referat FSAT. Møte i EVU-gruppen 27. og 28. januar 2015 FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Utførte og gjenstående utvikling samt innkomne ønsker i godkjenningsmodulen til FS7.5 (oppdatering siden siste møte)

Utførte og gjenstående utvikling samt innkomne ønsker i godkjenningsmodulen til FS7.5 (oppdatering siden siste møte) Felles studentsystem Telefn: 22852738 USIT, Universitetet i Osl Telefax: 22852970 Pstbks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.ui.n 0316 Osl URL: www.fs.usit.ui.n FS-14-001 18.2.2014 AMH Sist endret:

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ Del 6: 1. Formål Klargjøre ansvar - og oppgavefordeling mellom instituttene og fakultetsadministrasjon. 2. Omfang Prosedyrene gjelder for arbeid med inn- og utreisende studenter på fakultets studieprogrammer.

Detaljer

Brukerveiledning for. FagpersonWeb. ved Universitetet i Stavanger

Brukerveiledning for. FagpersonWeb. ved Universitetet i Stavanger Brukerveiledning for FagpersonWeb ved Universitetet i Stavanger Innledning FagpersonWeb er en nettbasert tjeneste som lar fagpersoner utføre en del nødvendige studieadministrative rutiner og oppgaver via

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer