HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN"

Transkript

1 HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN

2 2

3 NORGES JURISTFORBUND Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. Vi gir medlemmene relevant rådgivning og støtte fra studiestart og gjennom hele karrieren, uansett stilling og arbeidssted. Juristforbundet har nærmere medlemmer og er med i hovedorganisasjonen Akademikerne. Juristforbundets medlemmer garanterer for rettssikkerheten. Derfor arbeider Juristforbundet for at alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. Vi synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet. Juristforbundet arbeider for at medlemmene skal få best mulige lønns- og arbeidsvilkår. Vi støtter deres faglige utvikling og etiske bevissthet og gir dem tilgang til kompetanse, nettverk og økonomiske fordeler. 3

4 BRUK JURISTFORBUNDET OG HVERANDRE! Jeg er stolt av å være medlem i Juristforbundet. Da jeg meldte meg inn for mange år siden, var det fordi jeg ønsket å bli med i et stort fellesskap av jurister og ha støtte fra en sterk organisasjon i ryggen. Derfor har jeg også valgt å engasjere meg som tillitsvalgt i forbundet. Vi nærmer oss medlemmer i Juristforbundet, kompetente og profesjonelle jurister som gjør en forskjell både på arbeidsplassen og i samfunnet ellers. Dette gir styrke når vi skal forhandle medlemmenes arbeidsvilkår sammen med Akademikerne. Denne styrken innebærer også at vi har et ansvar for samfunnet rundt oss. Ved siden av å arbeide for medlemmenes interesser velger Juristforbundet derfor å støtte grunnleggende verdier som rettssikkerhet, rettsstatlige prinsipper og tilgang til juridisk bistand for alle. Alle våre medlemmer utgjør et kjempestort faglig nettverk. Personlig har jeg stort utbytte av andre medlemmers kunnskap og erfaringer når jeg møter dem på våre kurs og konferanser. Fellesskapet er styrken for forbundet og hvert medlem. Bruk Juristforbundet bruk hverandre! 4 Curt A. Lier President i Juristforbundet

5 5

6 TRYGGHET MED JURISTFORBUNDET Selv jurister kan komme i en vanskelig situasjon på jobb. Da er det godt å vite at Juristforbundets advokatkontor har eksperter på arbeidsrett som kan gi råd og bistand til medlemmene. Forbundets jurister og øvrige rådgivere kan også veilede og støtte medlemmene i lokale og individuelle lønnsforhandlinger. Dessuten kan medlemmene få hjelp til å vurdere arbeidskontrakten. Ønsker du gode råd om hvordan du kan utvikle deg i jobben eller finne ny jobb, kan du ringe Karrieretelefonen. 6

7 7

8 8

9 LÆRING MED JURISTFORBUNDET Kompetanseheving er noe av det medlemmene verdsetter høyest. Juristenes Utdanningssenter (JUS) tilbyr et vidt spekter av etter- og videreutdanning i form av kurs og seminarer. Se Juristforbundet eier JUS sammen med Advokatforeningen. Faglig utvikling er tema for arrangementer som JuristForum, JuristKongress, Lederkonferansen, Rettssikkerhetskonferansen, Juristenes Fagdager og Tillitsvalgtkonferansen. I tillegg byr arrangementene på muligheter for utveksling av kunnskap og erfaring mellom deltakerne. Dyktige tillitsvalgte er en forutsetning for at Juristforbundet skal kunne gi medlemmene oppfølging på den enkelte arbeidsplass. Derfor tilbyr forbundet et omfattende kursprogram for de tillitsvalgte med solid teori og praktiske øvelser for mange grunn god nok til å engasjere seg som tillitsvalgt. 9

10 FORDELER MED JURISTFORBUNDET Medlemskap i Juristforbundet kan være svært lønnsomt. Ved å benytte tilbudene på bank- og forsikringstjenester kan medlemmene spare inn hele kontingenten og vel så det. Medlemsbladet Juristkontakt med fagstoff og aktuelle dypdykk i juristenes verden kommer tilsendt ni ganger i året. Her får medlemmene dessuten Jobbmarkedet, den mest omfattende oversikt over juridiske stillinger også på nett og i nyhetsbrev. Nyttige verktøy som Forhandlingsveilederen og Lønnskalkulatoren finner medlemmene på forbundets nettsted. Se 10

11 11

12 Hovedstyrets rapport 2014 Forrige rapport avgitt til Juristforbundets representantskap 22. mars Redaksjonen avsluttet 20. oktober Vedtatt avgitt av Juristforbundets hovedstyre 27. oktober Organisasjon HOVEDSTYRET PER 28. NOVEMBER 2012 President: Curt A. Lier Visepresident: Erik N. Warberg Styremedlemmer valgt av representantskapet: Trine Standal Christian Zimmermann Felles vara (fast møtende): Susanne Eliassen Styremedlemmer valgt av seksjonene: Lucie Christensen Berge (Juristforbundet Privat) 1. vara: Simon Stende 2. vara: Eirik Andersen Daniel Furio Fundingsrud (Juristforbundet Stat) 1. vara: Geir Kjell Andersland 2. vara: Sverre Bromander Frank Grønås (Juristforbundet Kommune) 1. vara: Lars M. Heggberget 2. vara: Bernt Almbakk Håvard Holm (Juristforbundet Dommerforeningen) 1. vara: Ingjerd Thune 2. vara: Kjersti Dørstad Amie Sørensen (Juristforbundet Student) 1. vara: Vegard Lauvdal 2. vara: Marte Kolsum Ansattes representant (observatør): Michael J. H. Rummelhoff Vara: Anne H. Njåmo (tidl. Wold) Endringer i hovedstyret i perioden Ingjerd Thune erstattet Håvard Holm som medlem. Vegard Lauvdal erstattet Amie Sørensen som medlem. Marta Trzcinska erstattet Eirik Andersen som vara. Harald Olsvik erstattet Vegard Lauvdal som vara. Johanne Kristiansen erstattet Marte Kolsum som vara. Wiggo Storhaug Larssen erstattet Ingjerd Thune som vara. Brit Ankill erstattet Kjersti Dørstad som vara. REPRESENTASJON I EKSTERNE ORGANER Per 13. oktober 2014: Akademikernes hovedstyre: Curt A. Lier (styremedlem) Jan Olav Frantsvold (vara) Akademikerne Stat: Rikke Ringsrød (leder, fratrer høsten 2014) Daniel Furio Fundingsrud (representant) Akademikerne Kommune: Erik Graff (nestleder, valgt høsten 2014) Lars M. Heggberget (representant) Akademikerne Næringsdrivende: Beate Helle (representant) Akademikerne Privat: Roar Thun Wægger (representant) Akademikerne Helse: Helene Dorans (representant) Styret i Juristenes Utdanningssenter: Karianne Løken (styremedlem) Roar Thun Wægger (styremedlem) Magne Skram Hegerberg (styremedlem) MEDLEMSTALLET Kjønnsfordelingen blant medlemmene er per : 56,3 % kvinner og 43,7 % menn. MEDLEMSTALL Juristforbundet Stat Juristforbundet Privat Juristforbundet Student Juristforbundet Kommune Juristforbundet Dommerforeningen Andre (bl.a. pensjonister) Totalt

13 MEDLEMSFORDELING PÅ SEKSJONER Andre (bl.a. pensjonister) Juristforbundet Dommerforeningen Juristforbundet Kommune Juristforbundet Student Juristforbundet Privat Juristforbundet Stat 5797 Medlemstall per SEKRETARIATET Juristforbundets sekretariat ledes av generalsekretæren, som i perioden har vært Magne Skram Hegerberg. Under hans omsorgspermisjon i 2012 var Mette-Sophie Kjølsrød konstituert i stillingen. I en overgangsfase fungerte generalsekretæren også som direktør i Juristenes Utdanningssenter på deltid. FAST ANSATTE I SEKRETARIATET PER 13. OKTOBER 2014: Magne Skram Hegerberg, generalsekretær Ragnhild Bø Raugland, advokat MNA/fagsjef juridiske tjenester Anne H. Njåmo, servicekonsulent/advokatsekretær Tanya M. Samuelsen, advokat MNA/fagsjef samfunnspolitikk Mette-Sofie Kjølsrød, advokatfullmektig MNA/fagsjef forhandling og tariff Arild Jebens, advokat MNA Erik Graff, spesialrådgiver Tonje Brenna, politisk rådgiver (permisjon) Helene Dorans, advokat MNA Rikke C. Ringsrød, forhandlingsleder Roar T. Wægger, advokatfullmektig MNA Michael J. H. Rummelhoff, advokatfullmektig MNA/seniorrådgiver Jan Lindgren, fagsjef informasjon Jorunn Nagel Rygge, forhandlingskonsulent Anne Sophie Juel, nettredaktør/ kommunikasjonsrådgiver Karen Oppegaard Haavik, fagsjef forretningsutvikling Ole-Martin Gangnes, redaktør Juristkontakt Trond Egil Hustad Jakobsen, fagsjef arrangement Tore Letvik, journalist Juristkontakt Linda Engebretsen, fagsjef marked og rekruttering Alma Dizdar, servicekonsulent Bente Brunsell, servicekonsulent Solveig Dahl Kongsvik, servicekonsulent Amparo Echeverría Bjørningstad, servicekonsulent Wenche Aulie Skaar, fagsjef HR og administrasjon Britt Solstad, fagsjef økonomi Hilde Sandmoe, økonomikonsulent Jan Erik Jarnbjo, økonomikonsulent Kriengkai Sriopas, økonomikonsulent Merete Helle, analyseansvarlig Juristforbundets sekretariat har til enhver tid flere medarbeidere i tidsbegrensede engasjementer på heltid eller deltid. Disse representerer både spesialkompetanse for særskilte prosjekter, vikarer, studenter i praksis og praksisplasser i samarbeid med NAV. TO OFFISIELLE NAVN Blant vedtektsendringene som ble vedtatt av representantskapet 28. november 2012 var innføringen av to offisielle navn på forbundet. «Norges Juristforbund» er fortsatt navnet som brukes i formelle sammenhenger, mens «Juristforbundet» brukes i logoen og i dagligtale. PRESIDENT PÅ HELTID Representantskapsmøtet i november 2012 vedtok også en omfattende reform for ledelsen av forbundet. Hovedstyrets leder får tittelen president og velges for fire år av gangen, inntil to perioder. Det ble også vedtatt at vervet i utgangspunktet skal utøves på heltid. Nestleder får tittelen visepresident. Curt A. Lier og Erik N. Warberg ble valgt til vervene. PROLONGERT HOVEDSTYRE Siden tidspunktet for representantskapsmøtet ble vedtatt flyttet fra vår til høst (i tilknytning til JuristKongress) på representantskapsmøtet 22. mars 2012, fikk det sittende styret under Curt A. Liers ledelse prolongert sin funksjonstid frem til valg på nytt hovedstyre på ordinært representantskapsmøte 28. november TOPPTILLITSVALGTKONFERANSE På representantskapsmøtet i mars 2012 ble det også vedtatt at ordinære representantskapsmøter skal holdes hvert andre år og at det skal holdes en konferanse for ledende tillitsvalgte i mellomåret. Den første ble holdt i november 2013 med politisk strategi som tema. Betydningen av fagfore- 13

14 ningsperspektivet og profesjonspolitikk ble fremhevet, dessuten behovet for forankring av utspill og meninger fra forbundet. NY LOGO Ny logo og visuell profil for Juristforbundet ble vedtatt og lansert høsten Denne lanseringen kom, sammen med lansering av nytt nettsted, som konsekvens av den nye strategien/kommunikasjonsplanen som hovedstyret vedtok samme år. MER LIKESTILLING I FORBUNDET Hovedstyret ønsker å styrke likestillingen i forbundet og har startet arbeidet med å få kartlagt kjønnsfordelingen for tillitsverv, lederfunksjoner, foredragsholdere på arrangementer osv. NYTT TELEFONNUMMER I september 2013 fikk Juristforbundets sentralbord nytt nummer: Samtidig sluttet sekretariatet å bruke fasttelefoner. Direkte henvendelser til de ansatte må skje til deres mobiltelefoner. MILJØSERTIFISERING Det er startet en prosess for å oppnå miljøsertifisering av sekretariatet. ØKONOMISKE DISPOSISJONER Hovedstyret har vedtatt at Juristforbundets konfliktfond er tilstrekkelig stort. Fondet skal dekke kostnader ved streiker der forbundets medlemmer deltar. Bistandsfondet, som skal dekke ekstraordinære kostnader til prinsipielle arbeidsrettslige saker, skal holdes på sitt nåværende nivå ved en årlig tilførsel av renteinntekter tilsvarende KPI. Likviditeten til Juristforbundet skal til enhver tid dekke to måneders drift, har hovedstyret vedtatt. Innestående midler i bistandsfondet og avsetningen til foreninger og seksjoner skal medtas når reserven beregnes. OPPTRAPPINGSPLAN FOR KONTINGENT På representantskapsmøtet i november 2012 ble det vedtatt å harmonisere kontingentsatsene, dvs. at alle ordinære medlemsgrupper skal ha samme kontingent. Samtidig ble det fastslått at Juristforbundet har en moderat kontingent i forhold til sammenlignbare organisasjoner. Derfor ble det vedtatt en opptrappingsplan der kontingenten heves med 2 % per år fra 2014 i tillegg til inflasjonsjustering frem til ordinær kontingent har nådd ca. kr 4500 per år. De økte inntektene skal primært benyttes til å styrke kapasiteten i sekretariatet og finansiere heltidsengasjert president. DESISJONSKOMITÉ Representantskapsmøtet i november 2012 besluttet å velge en desisjonskomité med fullmakt til å gjennomføre den lovpålagte, årlige godkjenningen av forbundets regnskap i årene mellom de toårige ordinære representantskapsmøtene. Representantskapet valgte Karianne Løken (leder), Henry Tengelsen og Martin Øksenholt til desisjonskomiteen. KRITERIER FOR MEDLEMSKAP Uteksamineringen av stadig flere bachelors i rettsvitenskap har aktualisert spørsmålet om disse bør tilbys medlemskap i Juristforbundet. Hovedstyret har arbeidet med saken over lang tid og på forespørsel fått inn synspunkter fra en rekke medlemsgrupper. Høsten 2014 ble det konkludert med at hovedstyret ikke vil foreslå for representantskapet endringer av opptaksreglene i forbundets vedtekter. Mastergrad eller høyere utdanningsnivå bør fortsatt være et krav for medlemskap i Juristforbundet. NYTT ORGANISASJONSUTVALG BLIR FORESLÅTT På representantskapsmøtet i november 2014 vil hovedstyret fremme et forslag om at det opprettes et nytt organisasjonsutvalg som skal se på hvordan forbundet er organisert og samarbeidet mellom de ulike organene og sekretariatet. Forslag til mandat vil bli utarbeidet. DOMMERFORENINGEN 100 ÅR Juristforbundet Dommerforeningen/Den norske Dommerforening feiret sitt 100 års jubileum i Med støtte og deltakelse fra Juristforbundet sentralt ble jubileet markert både formelt, faglig og sosialt på behørig vis. ØKONOMI- OG HMS-RAPPORTERING Den lovpålagte rapporteringen av forbundets økonomi og status for helse, miljø og sikkerhet avgis til representantskapet i eget dokument.. Arbeidsliv TARIFFOPPGJØRET 2013 Akademikerne aksepterte lønnsoppgjøret i staten med reallønnsforbedring til alle. Men dette oppgjøret løser ingen av de reelle utfordringene i staten. Det viser at det er betydelige feil og mangler i systemet. De må vi løses neste år, uttalte forhandlingsleder Rikke C. Ringsrød i Akademikerne stat. Alle som er avlønnet i lønnstrinn 52 og over fikk et tillegg på 1,07 prosent, mens de i lønnstrinn 19 til 51 fikk et tillegg fra 4200 til 4500 kroner. Også på KS-området og i Oslo kommune ble lønnsoppgjøret akseptert. Men til neste år må også lønnsdannelsen for lektorer bli lokal slik den er for øvrige akademikergrupper, sa forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune (KS-området). Akademikerne fikk et generelt tillegg på 0,75 prosent, minimum 3100 kroner, fra 1. mai I Oslo ble det gitt et generelt tillegg på 2,55 prosent, minimum 9700 kroner, fra 1. mai Dette oppgjøret løser ikke de reelle utfordringene i kommunen, mente Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. TARIFFOPPGJØRET 2014 Det er positivt at potten til lokale, kollektive forhandlinger er større enn noen gang, men jobben med å modernisere en gammeldags lønns- og personalpolitikk gjenstår, sa forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne stat etter at oppgjøret for 2014 var akseptert. Vi har sikret fortsatt lokale, kollektive forhandlinger for storparten av våre medlemmer, og et økonomisk oppgjør for lektorene som er godt over snittet. Derfor anbefaler vi lønnsoppgjøret i kommunal sektor, uttalte forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune. Tradisjonelt oppgjør uten nødvendig modernisering ble konklusjonen i Oslo kommune for Det er positivt at flere grupper overføres til systemet med lokal lønnsdannelse, men byrådet har forspilt sjansen til å modernisere og fornye lønns- og personalpolitikken, sa forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen. Det er mange viktige spørsmål vi ikke har løst i dette oppgjøret, men vi har etablert prosesser som legger grunnlaget for at de kan løses. Ut fra en totalvurdering har vi derfor valgt å akseptere meklingsskissen, ikke minst fordi vi ser en forpliktende implementering av faste stillinger, mente forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse. KOORDINERENDE TARIFFUTVALG På hovedstyrets initiativ er det opprettet et utvalg som skal samordne Juristforbundets tariffarbeid. Representanter for alle tariffområder der forbundet er representert, får her mulighet til å utveksle informasjon og samordne sine aktiviteter. Utvalget skal ikke overta hovedstyrets fullmakter til å vedta Juristforbundets tariffpolitikk. Det kan likevel ta initiativ og bidra med tariffpolitiske ideer. 14

15 ADVOKATKONTORET Advokatkontoret gir bistand vederlagsfritt til forbundets medlemmer i saker som angår arbeidsforholdet. Kontoret hadde i perioden i underkant av 1000 registrerte, individuelle rådgivningssaker til behandling, hvorav fire ble rettslig behandlet. To saker venter på rettslig behandling. Registrerte saker dekker ikke enkeltsaker tidlig i perioden, tariffrettslig rådgivning, samt mindre saker. Kontoret har de siste årene hatt fokus på å få advokatfullmektigene til å fullføre prosedyrekravet for å få advokatbevilling. Dette tar tid da de fleste av sakene løses ved forhandlinger. Advokatkontoret har mekling og forhandlingskompetanse som utviklingsområde, bl.a. ved at advokatene har deltatt på kvalifiserte forhandlingskurs. Kontoret har i perioden fått godkjent advokatsekretær og tilpasset saksbehandlersystem. Det har også vært drevet mer systematisk informasjon om kontorets tjenester overfor medlemmene. PENSJONSRÅDGIVNING Det er gjennomført et prøveprosjekt med individuell pensjonsrådgivning i samarbeids med konsulentselskapet Actecan. Kompetansen som bygges opp i sekretariatet gjennom denne ordningen, samles i en artikkelbank på forbundets nettsted sammen med lenker til aktuelle kilder. PSYKOLOGTJENESTER Advokatkontoret har sammen med ledelsen i forbundet fått på plass avtale om psykologbistand til medlemmene. Samarbeidsavtalen innebærer at medlemmene innen en fastsatt, kort frist kan få tilbud om psykologhjelp til reduserte priser. Tilbudet er landsdekkende. GJENNOMGANG AV ARBEIDSAVTALEN For medlemmer på vei inn i ny jobb tilbyr Advokatkontoret gjennomgang av arbeidsavtalen og råd om hvordan den kan bli bedre. Og du får svar innen 24 timer! ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT De etiske retningslinjene for Juristforbundets medlemmer ble enstemmig vedtatt av forbundets representantskap i november Hensikten er at de skal brukes til å stimulere større etisk refleksjon og bevissthet blant medlemmene. NETTBASERT FORHANDLINGSVEILEDER Forbundet har utarbeidet en omfattende veileder for dem som forhandler av egen lønn. Den er søkbar og finnes kun i digital versjon på Juristforbundets nettsted. Den er særlig aktuell for medlemmer i privat og kommunal sektor. LØNNSKALKULATOR I mars 2013 lanserte Juristforbundet en lønnskalkulator på nettstedet. Den er basert på lønnsundersøkelsen og gjør at alle medlemmer kan definere bl.a. type stilling, nivå, arbeidssted og se hva som er gjennomsnittlig lønn for egen stillingskategori. Kalkulatoren er blitt flittig brukt og førte til rekordstor innlogging på nettstedet. MEDLEMSUNDERSØKELSER Høsten 2012 ble det gjennomført en større undersøkelse blant alle yrkesaktive medlemmer som ga et godt bilde av medlemmenes forventninger til forbundet, de tillitsvalgte og sekretariatet. Undersøkelsen er gjentatt høsten 2014, nå med særskilte undersøkelser for tillitsvalgte og studentmedlemmer. Analysen av resultatene og sammenligningen med forrige undersøkelse vil foreligge innen årsskiftet. UNDERSØKELSE AV DEPARTEMENTSJURISTENS SITUASJON Juristforbundets tillitsvalgte i departementene mener det er viktig at de ansatte er aktivt med i prosessen som vil avgjøre hvordan deres fremtidige arbeidsplass vil bli. På bakgrunn av dette har Juristforbundet gjennomført en undersøkelse som kartlegger ulike sider ved juristenes arbeidshverdag, inkludert nåværende og ønskede kontorforhold. 93 % av Juristforbundets medlemmer i departementene mener tilrettelegging for konsentrasjonsarbeid er viktig for å gjøre en god jobb. De bruker 60 % av arbeidstiden på konsentrasjonsarbeid. Bare 5 % av juristene oppgir at de foretrekker å sitte i åpent landskap. Av juristene som sitter eller har sittet i åpent landskap tidligere, er hele 69 % misfornøyde med ordningen. Undersøkelsen ble bredt dekket i media. KANDIDATUNDERSØKELSER Høsten 2012 ble det inngått en avtale med Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo om gjennomføring av kandidatundersøkelser mot uteksaminerte kandidater med mastergrad i rettsvitenskap. I 2013 ble også de juridiske fakultetene ved universitetene i Bergen og Tromsø med på dette samarbeidsprosjektet. Fakultetene leverer kontaktinformasjon for kandidatene per semester og Juristforbundet gjennomfører og rapporterer undersøkelsene hvert halvår. Tema for undersøkelsene er studier, overgang til arbeidsliv og yrkesstatus seks måneder etter eksamen. Med utgangspunkt i resultatene fra kandidat- og lønnsundersøkelsene er det utarbeidet en informasjonsbrosjyre Endelig jurist. Den inneholder informasjon om jobbsøking, overgangen fra studier til arbeidsliv og arbeidsmarkedet som venter en fersk jurist. HVA GJØR BACHELORS I RETTSVITENSKAP? Flere studiesteder tilbyr bachelorstudier i rettsvitenskap. Hva gjør disse kandidatene etter avlagt eksamen? Går de ut i jobb eller studerer de videre? Siden 2010 har Høgskolen i Lillehammer uteksaminert 219 kandidater. Våren 2012 gjennomførte Juristforbundet en undersøkelse mot dem som ble uteksaminert (75 kandidater) og gjentok i 2014 undersøkelsen mot dem som ble ferdige i (144 kandidater). Undersøkelsen viser at de fleste 3 av 4 i 2014 studerer videre. STUDENTARBEIDET Seksjonsstyret for Juristforbundet Student har drevet et omfattende vervearbeid som har ført til en voldsom økning i antall studentmedlemmer. De har også gjennomført seminarer og faglige samlingene for studentmedlemmene, bl.a. karriereseminarer for avgangsstudenter. Juristforbundets advokatkontor har bidratt med forelesninger på Justivalen og med eksamensmanuduksjon i arbeidsrett. Mange studenter peker på et negativt karakterpress på jussen. Lederen for Juristforbundet Student, Vegard Lauvdahl, har deltatt aktivt i debatten om hva som kan være årsaken til det usunne karakterfokuset. Faglig utvikling JUSLINK Gjennom hele perioden har Juristforbundet drevet utvikling av et egen sosialt medium for jurister og arbeidsgivere som søker juridisk kompetanse. «Juslink» ble lansert i Juslink åpner for å opprette egne profiler med presentasjon av kompetanse og erfaring. Bedrifter og virksomheter kan bruke profilene til å presentere seg og sine kompetansebehov. Juslink gir medlemmene tilgang til et profesjonelt nettverk for jurister og advokater. Ved å registrere arbeidserfaring og kompetanse, kan de gjøre seg tilgjengelig for tidligere studievenner, kolleger, nye bekjente og arbeidsgivere. Som «juslinkere» kan de utforske karrieremuligheter, dele fagkunnskap og utvide nettverket ditt. I tillegg kan Juristkalenderen gi en oversikt over hva som skjer. 15

16 MEDLEMMENES INNTRYKK AV JURISTFORBUNDET Hvor godt eller dårlig er ditt totalinntrykk av Juristforbundet? Fra medlemsundersøkelsen høsten Privat 2014 Privat 2012 Kommune 2014 Kommune 2012 Stat 2014 Stat 2012 Totalt 2014 Totalt Svært dårlig Svært godt KARRIERETELEFONEN Medlemmene har fått tilbud om en 45 minutter veiledningssamtale om karriereutvikling på telefonen. Tilbudet har vært gitt av en innleid karriererådgiver, og det har hele tiden vært ventelister for slike samtaler. Ordningen opprettholdes. MENTORORDNING FOR STUDENTER Hvert skoleår tilbys studentmedlemmene ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø en egen mentor som kan veilede dem om hvordan arbeidslivet virker og hvordan de kan forberede seg. Erfarne medlemmer av Juristforbundet stiller opp som mentorer og gir verdifull kunnskap videre til ungdom på slutten av jusstudiet og på trappen til arbeidslivet. JURISTKONGRESS JuristKongress ble lansert i november 2012 som den mest omfattende møteplassen for Juristforbundets medlemmer. To hele dager ble Thon Hotel Arena i Lillestrøm fylt til randen av faglige tilbud fire parallelle fagspor og flere vektige plenumsforedrag. I tillegg ble det lagt opp til rikelig med sosiale flater for nettverksbygging og erfaringsutveksling. Den tradisjonelle tillitsvalgtkonferansen og Juristenes fagdager inngikk i kongressen dette året. Godt over 400 deltok på den første kongressen, og evalueringen var overveldende positiv. Hovedstyret har vedtatt at JuristKongress skal gjentas hvert andre år, neste gang november Påmeldingen hittil tyder på en enda større kongress dette året. JURISTENES FAGDAGER Juristforbundet og Juristenes Utdanningssenter arrangerer hvert annet år to dager med faglig oppdatering for jurister i offentlig sektor. I 2013 ble fagdagene arrangert i Sandefjord med stor deltakelse. De viktigste temaene var: Rettssikkerheten i forvaltningen under press, faglig integritet under politisk styring, domstollignende forvaltningsorganer, jus og etikk i forvaltningen. I 2012 inngikk fagdagene som et av fagsporene på JuristKongress. REGIONALE NETTVERK I løpet av perioden er det etablert regionale nettverk en rekke steder i hele landet. Dette er små grupper av ildsjeler som arrangerer JuristForum og ofte Juristdagen lokalt. Det faglige programmet ordnes som regel av sekretariatet. Samlingene er jevnt over svært godt besøkt. Særlig populært har et intensivkurs i forhandlingsteknikk vært, ledet av medarbeidere fra sekretariatet. Foreløpig er det dannet nettverksgrupper i Tromsø, Harstad, Bodø, Trondheim, Molde, Bergen, Sandefjord, Stavanger, Alta, Fredrikstad og Kristiansand. Det arbeides for å få til et nytt nettverk i Mjøs-regionen. RETTSSIKKERHETSKONFERANSEN Den tradisjonelle Rettssikkerhetskonferansen med utdeling av Rettssikkerhetsprisen har vært arrangert hvert år i perioden med oppunder 300 deltakere hver gang. Faglig tyngde og sterke meninger har preget norske og utenlandske foredragsholdere som har dekket en bred tolkning av rettssikkerhetsbegrepet. SAMARBEID MED POLYTEKNISK FORENING De fleste JuristForum i Oslo arrangeres i samarbeid med Polyteknisk Forening. Dette har gjort det mulig å gjennomføre flere arrangementer i hovedstaden enn det ellers ville vært kapasitet til. JURISTENES UTDANNINGSSENTER Juristenes Utdanningssenter (JUS) er en leverandør av etter- og videreutdanning for jurister og advokater som eies i fellesskap av Juristforbundet og Advokatforeningen. Kurstilbudet vurderes av medlemmene som en av de viktige medlemsfordelene. Gjennom perioden er samarbeidet mellom JUS og Juristforbundet forsterket gjennom flere felles prosjekter, arrangementstekniske bidrag og samordnet medlemskommunikasjon. OPPLÆRING AV TILLITSVALGTE Dyktige tillitsvalgte er en forutsetning for at Juristforbundet skal fungere som medlemmenes talerør lokalt. Derfor legges det fortsatt store ressurser i opplæringstilbudet for denne gruppen. Kursporteføljen oppdateres og styrkes fortløpende i takt med behovene hos de tillitsvalgte. Nytt konsept for grunnopplæringen av tillitsvalgte er innført i perioden. Kurset «Tillitsvalgtes rolle» er nå inndelt i to trinn. De arrangeres imidlertid samtidig, slik at man kan ha noen felles, tidsaktuelle foredrag og muligheter for nettverksbygging. De årlige tillitsvalgtkonferansene i Larvik gjennomføres nå hvert annet år. I 2013 hadde den 140 deltakere og en rekke viktige foredragsholdere. De andre årene inngår konferansen i JuristKongress som et eget fagspor. Verktøykassen for tillitsvalgte på nettstedet er utvidet og forbedret i perioden. Håndbøkene for tillitsvalgte samme sted er oppdatert. 16

17 SANNSYNLIGHET FOR FORTSATT MEDLEMSKAP Hvor sannsynlig er det at du er medlem i Juristforbundet om 2 år? Fra medlemsundersøkelsen høsten Privat 2014 Privat 2012 Kommune 2014 Kommune 2012 Stat 2014 Stat 2012 Totalt 2014 Totalt Svært dårlig Svært godt MASTERGRADSSTIPEND Juristforbundet deler årlig ut ett eller flere stipend (til sammen kr ,-) til jusstudenter som skriver eller planlegger å skrive masteroppgave. Tema for oppgaven må være knyttet til rettsikkerhet, lovers virkning i samfunnet, rettsliggjøring av samfunnet, jurister rolle, relevante arbeidsrettslige problemstillinger e.l. Stipendet kan brukes til oppgaveskriving, studietur, forundersøkelser e.l. I 2013 ble stipendene gitt til oppgaver om skjønnsforutsetninger i sivilprosessen og framtidsfullmakt i privatretten. I 2014 ble stipendene brukt til oppgaver om barns rettssikkerhet og aldersdiskriminering. TILBUD TIL LEDERE Det har vært arrangert egen fagkonferanse for medlemmer i lederposisjoner hvert år i perioden. I tillegg har det vært holdt frokostseminarer med ledelsesfaglige temaer for denne gruppen. Politikk og påvirkning POLITISK MEDIESTRATEGI Hovedstyret har vedtatt en politisk mediestrategi. Alle de politiske sakene Juristforbundet skal arbeide med, må kunne innpasses i ett av de fire hovedområder: Rett og urett (rettssikkerhet), trygghet eller frykt (justissektoren), fornying eller forvitring (offentlig forvaltning) og fellesskap eller alenegang (fagforeningspolitikk). Modellen er utviklet sammen med en innleid mediestrategisk rådgiver som også jevnlig har bidratt i den praktiske politiske mediekontakten. SYNLIGHET I MEDIA Både representantskapet og hovedstyret har uttrykt et klart ønske om større synlighet for Juristforbundet i media og større deltakelse i løpende politiske debatter. Opprettelsen av en presidentfunksjon på heltid inngikk som et verktøy for å nå dette målet. Etter representantskapsmøtet i november 2012 har synligheten i media økt kraftig. Særlig presidenten har vært sterkt til stede både i trykte media og TV/radio. Han opplever å ha etablert et stadig større nettverk blant journalister, slik at disse stadig oftere selv tar kontakt med presidenten for å få kommentarer og synspunkter. Også tillitsvalgte for enkelte av seksjonene og foreningene har i økende grad markert forbundets standpunkter i media. Parallelt har presidenten med følge av flere representanter for Juristforbundet hatt en stadig tettere dialog med ledelsen i flere departementer, stortingskomiteer og partiorganer. POLITISK AGENDA Blant de prioriterte politiske sakene hovedstyret har arbeidet med i perioden er økonomisk og organisert kriminalitet, barns rettssikkerhet, arbeidstid (ift. mulig endring av Arbeidsmiljøloven), målstyring i offentlig sektor, midlertidige ansettelser, lovbeskyttelse av juristtittelen, Advokatlovutvalget, domstolenes uavhengighet, behovet for ny forvaltningslov, Politianalysen, aldersgrenser i arbeidslivet/aldersdiskriminering, innføring av lyd- og bildeopptak i domstolene, opprettholdelse og styrking av tilbudene for fri rettshjelp, ventetid på dommeravhør, skillet mellom politikk og forvaltning, bekjempelse av familievold, rettssikkerhet for marginaliserte grupper og kommunereformen/ behovet for jurister i kommunene. Juristforbundets president uttalte i oktober 2014 at regjeringen har lagt frem et godt budsjettforslag for 2015 for justissektoren. Budsjettet løser ikke alle utfordringer, men tar viktige grep når det gjelder en helhetlig straffesakskjede, arbeidslivskriminalitet og fri rettshjelp for utsatte grupper. HØRINGSSAKER Sekretariatet har, til dels i samarbeid med tillitsvalgte i seksjoner og foreninger, utarbeidet en rekke høringssvar. Disse har vært avgitt dels via Akademikerne, dels direkte til gjeldende departement. MØTE MED DEN NYE JUSTISMINISTEREN Presidenten og andre sentrale tillitsvalgte møtte den nye justis- og beredskapsministeren, Anders Anundsen, i desember I møtet ble det bl.a. fokusert 17

18 på Politianalysen og behovet for en egen påtaleanalyse, behovet for forskning på justisfeltet, rettshjelptiltakene, behovet for å innføre lyd- og bildeopptak i domstolene og nytenkning for å bekjempe økonomisk kriminalitet. FAGSEMINAR MED JUSTISKOMITEEN Hovedstyret inviterte i april 2014 Stortingets justiskomité til fagseminar. På agendaen sto bl.a. tilliten mellom befolkningen og justismyndighetene, kapasitet og samordning i politiet og resten av straffesakskjeden, utlendingsforvaltningen og datalagringsdirektivet. MØTE MED DEN NYE BARNEMINISTEREN I april 2014 hadde Juristforbundet møte med barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. Blant spørsmålene som ble diskutert var evaluering av fylkesnemndene og utredning av mulige særdomstoler for barn, oppfølging av pårørende til barn som dør etter drap eller ulykke, for lang ventetid for dommeravhør av barn og straffeutmålingen i voldssaker der barn er offer. BUDSJETTHØRING FOR JUSTISKOMITEEN Slutt med symbolpolitikk! Det var ett av budskapene president Curt A. Lier la frem under budsjetthøringen for Stortingets justiskomite i november Juristforbundet mener det er et problem av svært mange gode justispolitiske vedtak ikke følges opp i praktisk politikk. Mest alvorlig er innføringen av ny straffelov som ble vedtatt i 2005, men i beste fall vil tre i kraft 2016/17. Grunnen er mangel på IT-systemer og bevilgninger til dette. Lier tok også opp Politianalysen, utfordringene rundt økonomisk kriminalitet og nødvendigheten av tverretatlig samarbeid. FORVALTNINGSJURIDISK FAGUTVALG Hovedstyret etablerte Juristforbundets første fagutvalg høsten 2014: Forvaltningsjuridisk fagutvalg. Det er vedtatt mandat for utvalget, og åtte medlemmer av forbundet fra ulike fagmiljøer har takket ja til å delta i utvalget. Utvalget skal støtte forbundets ambisjon om å bli mer synlig i retts- og samfunnspolitikken. Erfaringen med utvalget skal brukes til å vurdere opprettelsen av flere fagutvalg. POLICYDOKUMENTER Som en del av Juristforbundets politiske plattform, sammen med prinsipprogrammet som vedtas av representantskapet, utarbeides det policydokumenter for utvalgte politiske områder som vedtas av hovedstyret. Foreløpig er det utarbeidet dokumenter om barns rettssikkerhet, aldergrenser i arbeidslivet, arbeidstidsregelverket, midlertidige ansettelser, bevissikring i domstolene og behovet for juridisk kompetanse i kommunene. Noen av dem er p.t. ikke ferdig behandlet av hovedstyret. ØKONOMISK KRIMINALITET Juristforbundet mener bekjempelsen av økonomisk kriminalitet hindres av forholdsvis tette skott mellom etater som toll, skatt, politiet og NAV. En del kriminelle slipper unna ved å sette etatene opp mot hverandre. Juristforbundet arbeider derfor for effektiv bekjempelse av denne typen kriminalitet. Et utvalg innenfor forbundet fremla en rapport om økonomisk kriminalitet som skisserer problemet, peker på svakheter i bekjempelsen av slik kriminalitet og mulige tiltak for å bedre situasjonen. Hovedstyret sluttet seg til deler av rapporten. Presidenten innledet dialog med en rekke instanser for å drøfte forslagene og samle støtte for å ta tak i problemet. I januar 2014 inviterte Juristforbundet til et åpent seminar for å presentere rapporten og starte en debatt om hvordan bekjempelsen av økonomisk kriminalitet kan styrkes. Blant bidragsyterne på seminaret var representanter for ledelsen i Justisdepartementet, Stortingets justiskomité, Politidirektoratet, Skatteetaten og Tollverket. AML OG MIDLERTIDIG TILSETTELSE Fast ansettelse skaper trygghet og forutsigbarhet for den enkelte arbeidstaker. Samtidig er det ikke dokumentert at utvidet adgang til bruk av midlertidig stillinger vil gi noen økt sysselsettingseffekt. Juristforbundets hovedstyre opprettholdt derfor sitt syn på midlertidige stillinger og vil ikke ha noen oppmykning av dagens regelverk. FREMTIDENS JURIDISKE UTDANNING Juristforbundet deltok i det departementsoppnevnte utvalget som skulle utrede hvordan utdanningen i rettsvitenskap bør organiseres i årene fremover for å dekke samfunnets behov. Forbundet var representert med Susanne Eliassen. Utvalget anbefalte bl.a. å gi mulighet for å dele masterutdanningen i to en treårig bachelorutdanning med en toårig masterutdanning på toppen. Hovedstyret støttet dette synet. Bachelorutdanningen bør være samordnet mellom utdanningsstedene. Opptak til masterstudiet bør baseres på karakterene fra bachelorstudiet, evt. med en kvoteregulering mellom interne og eksterne søkere til utdanningssteder med masterpåbygging. FEIRING AV JURK 40 ÅR Juristforbundet har engasjert seg i 40 års jubileet til Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK), bl.a. ved å være vertskap for et åpent arrangement 8. mars, der bl.a. presidenten deltok. Han representerte også forbundet ved den formelle jubileumsfeiring. MEDIETRENING Det har vært gjennomført et intensivkurs i mediehåndtering for sentrale tillitsvalgte, generalsekretæren, politisk rådgiver og fagsjef samfunnspolitikk. LYD- OG BILDEOPPTAK I RETTSSALENE Allerede for flere år siden ble det vedtatt å anskaffe opptaksutstyr for lyd og bilde til alle norske rettssaler. Den forrige regjeringen har imidlertid aldri bevilget midler til å gjennomføre dette. Nå utfordrer Juristforbundet den nye regjeringen på dette området. Målet er å sikre bevis og vitneuttalelser fra behandlingen i første instans for å hindre at disse endres i anke- og gjenopptagelssaker. Dessuten vil det være mulig å skåne fornærmede og vitner for belastningen ved full ny gjennomgang av saken. Presidenten og andre representanter for forbundet gjennomførte i 2013 en studietur til Stockholm for å finne ut hvordan de svenske rutinene for opptak og ankesaker fungerte. Erfaringene danner grunnlag for videre diskusjoner om ankerutiner i hovedstyret. FRI RETTSHJELP TRUES AV NEDLEGGELSE Gjennom nesten hele perioden har både staten og kommunene systematisk kuttet i de offentlige bevilgningene til institusjoner som driver fri rettshjelp for ressurssvake grupper som rettshjelpskontorene i Indre Finnmark og Oslo, Gatejuristen, Juridisk rådgivning for kvinner, Jushjelpa i Midt-Norge, Juss-Buss, Jussformidlingen og Jusshjelpa i Nord-Norge. Juristforbundet har arbeidet iherdig for å snu denne utvikling. Forbundet mener disse institusjonene er svært nødvendige tiltak for å sikre rettssikkerhet for alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomiske ressurser. Det har vært benyttet media, politisk kontakter og allianser med andre organisasjoner. Forbundet har også selv bidratt økonomisk til noen av tiltakene. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 ser vi en viss positiv utvikling på dette området, noe som viser at forbundets innsats er viktig. 18

19 ADVOKATLOVUTVALGET Regjeringen har satt ned et utvalg som skal foreta en grundig gjennomgang og revidering av dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp. Utvalget skal blant annet vurdere om regelverket bør samles i en egen lov. Høyesterettsdommer Bergljot Webster leder Advokatlovutvalget. Rettshjelper Terje Svendsen er medlem av utvalget. Han har i en årrekke vært tillitsvalgt i Rettshjelpernes Juristforening i Juristforbundet. Juristforbundets fagsjef samfunnspolitikk sitter i utvalgets referansegruppe på vegne av forbundet. Rettshjelpsmonopolet, prosedyremonopolet, taushetsplikt og uavhengighet er sentrale temaer for utvalget. Juristforbundet er særlig opptatt av bedriftsadvokatenes posisjon. Et sentralt spørsmål blir om ansatte advokater i bedrifter og organisasjoner fortsatt skal kunne bruke advokattittelen og hvilke rettigheter de skal ha etter den nye lovgivningen. Seksjon Juristforbundet Privat har kommet med flere innspill til utvalget, og sekretariatet har satt inn store ressurser i oppfølgingen av utvalgets arbeid. ARENDALSUKA Både i 2013 og 2014 har Juristforbundet deltatt på Arendalsuka, møteplassen for politikere, næringsliv, media og interesseorganisasjoner. Begge årene har forbundet arrangert egne debattmøter om barns rettssikkerhet, og barneminister, barneombud og andre viktige aktører har bidratt for fulle lokaler. I 2014 holdt også Juristforbundet et debattmøte om aldersdiskriminering sammen med Senter for seniorpolitikk. Sentrale tillitsvalgte og lokale jurister bemannet dessuten i perioder Akademikernes stand og drev informasjon og nettverksbygging på gaten i Arendal. HUMANITÆRT SAMARBEID Forbundet har fortsatt det humanitære samarbeidet som innebærer økonomisk bidrag til og politisk/kommunikativt samarbeid med humanitære organisasjoner. For 2013 og 2014 innebar dette et samarbeid med Gatejuristen og kvinneorganisasjonen FOKUS. For 2015 har hovedstyret vedtatt å fortsette samarbeidet med disse to organisasjonene i tillegg til Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). For FOKUS vil dette innebære et ikke-økonomisk samarbeid neste år. JURISTDAGEN Juristdagen er tradisjonen tro blitt arrangert hvert år i perioden, alle gangene med ca. 20 deltakende byer. Jurister fra offentlig og privat sektor har stått på stands over hele landet. De har gitt gratis veiledning og informasjon til publikum, samtidig som de kartlegger behovet for råd og rettshjelp i befolkningen. Kommunejurister, politijurister, advokater, juridiske studenter, skatte- og NAV-jurister er blant dem som deltar. Rundt 1800 henvendelser ble besvart i RETTSSIKKERHETSPRISEN Rettssikkerhetsprisen deles ut hvert år til en person eller organisasjon som har arbeidet for rettssikkerhet og likhet for loven. I perioden har den gått til Juridisk rådgivning for kvinner, Jushjelpa i Midt-Norge, Juss-Buss, Jussformidlingen og Jusshjelpa i Nord-Norge (2012), Asbjørn Kjønstad (2013) og Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett (2014). I LAW YOU I 2012 kom praktboken «I law you», utgitt av Juristforbundet og Gyldendal, som viser det store spennet i juristprofesjonen. Den presenterer et knippe kjente og mer ukjente jurister som har latt seg portrettere og intervjue av fotograf og skribent André Clemetsen, blant disse Hans Petter Graver, Jon Bing, Ande Somby, Hanne Sophie Greve og John Christian Elden. NYTT NETTSTED Juristforbundet fikk nye nettsider med modernisert logo og profil i desember Hensikten var å støtte opp under ny strategi og gjøre forbundet mer tydelig og synlig, samtidig som det styrket tjenestene til medlemmer og tillitsvalgte. Ved pålogging får medlemmene tilgang til egne personalia og kan selv gjøre endringer fra nett. De får også noe mer tilpasset innhold og tjenester basert på kriterier fra medlemsbasen, slik at forbundet skal framstå som relevant for hvert enkelt medlem. Nettstedet vil etter hvert bli tilpasset både nettbrett og mobil. SOSIALE MEDIER I tillegg til Juslink har Juristforbundet profiler på Facebook og LinkedIn, uten at aktiviteten der foreløpig har vært høyt prioritert. Fra 2015 er det planlagt økt bruk av disse kanalene. Aktiviteten er imidlertid allerede høy på Facebook-profilen til Juristforbundet Student. Presidenten er aktiv som kommentator og debattant på Twitter. JURIST-TV Foredrag på Juristforbundets arrangementer blir ved jevne mellomrom filmet og publisert på YouTube og forbundets nettsted. På Jurist-TV finnes flere nye foredrag fra JuristForum, JuristKongress og Rettssikkerhetskonferansen. Medlemsfordeler JURISTKONTAKT Medlemsbladet Juristkontakt fikk i 2014 utvidet redaksjonen til to hele stillinger, noe som har gitt muligheter for å gå mer i dybden i sakene. 07 Media, som står for design og trykking av bladet, har nå også overtatt ansvaret for annonsesalget. Høsten 2013 ble det utviklet et nytt konsept for stillingsannonser. De ble samlet under navnet «Jobbmarkedet» som fikk egen logo. Stillingene formidles nå gjennom bladet, nettstedene til Juristforbundet og Juristkontakt, samt nyhetsbrevet til medlemmene. Konseptet ble fulgt opp med en informasjonspakke til kundene, noe som er tatt vel imot i markedet. BANK/FORSIKRING Etter tøffe forhandlinger med Akademikernes bank- og forsikringsutvalg, forbedret DNB i 2013 studentforsikringene og satte ned premien til kun kr 82 per måned for hele pakken. Lavere rentesats på boliglån og ytterligere rabatter på flere skadeforsikringer ble også resultatet av forhandlingsrunden. Dette innebar bl.a. ny og enklere struktur for innboforsikringen med store medlemsrabatter på premien. Partene ble også enige om å gjøre innbo-, ulykkes-, reise- og studentforsikringene kollektive. Hver kunde betjenes individuelt, men Juristforbundet står formelt som eier av alle polisene og kan flytte dem samlet til et nytt selskap dersom det er mulig å oppnå bedre betingelser. Gruppelivsforsikringen har bestandig vært kollektiv. Høsten 2014 inngikk Juristforbundet avtaler med Storebrand og Danske Bank om gunstige tilbud på bank- og forsikringstjenester for medlemmene. Avtalene er forhandlet sammen med 10 andre akademikerforeninger etter en omfattende anbudskonkurranse og innebærer enda bedre betingelser for medlemmene enn de har i dag. Avtalene erstatter den nåværende avtalen med DNB fra

20 SAMFUNNSANSVAR MED JURISTFORBUNDET Juristforbundet har ambisjoner om å være en betydelig politisk aktør. Forbundet engasjerer seg i en rekke relevante saker og vil påvirke de politiske miljøene for å styrke rettssikkerhet og rettferdighet både for samfunnet og medlemmene. Rettssikkerhet for alle, rettsstatlige prinsipper og likhet for loven står høyt på forbundets agenda. Derfor deler vi hvert år ut Rettssikkerhetsprisen, arrangerer Rettssikkerhetskonferansen og samler jurister på stands over hele landet på Juristdagen. Juristforbundet samarbeider dessuten nært med flere organisasjoner som driver rettshjelp og juridisk bistand. Forbundet støtter dem både økonomisk og politisk. 20

Mobiliserer for asylbarn

Mobiliserer for asylbarn W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2014 48. ÅRGANG Aina Heldal Bøe Mobiliserer for asylbarn Snowden-journalist om varsling // Jurist i fengsel Internadvokatenes rolle // ESA-direktør tilbake i

Detaljer

Juristforbundets nyvalgte president

Juristforbundets nyvalgte president JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2013 47. ÅRGANG Curt A. Lier Juristforbundets nyvalgte president Pressen og Vågå-saken // Juristkongressen Sakkyndighet til utredning // På jobb

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang TEMA: LOKALE FORHANDLINGER HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 03.2011 2 leder lederen EN LEVENDE ORGANISASJON «I dette lange og viktige arbeidet er det

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 2 2014 48. ÅRGANG Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde Overvåker barnekonvensjonen // Juristen

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Årsberetning 2013. Årsberetning 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 1 Samfunnsviternes sekretariat Sekretariatet har i 2013 hatt 22 faste medarbeidere fordelt på 19,9 årsverk. 19 medarbeidere var ansatt i 100 prosent

Detaljer