HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN"

Transkript

1 HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN

2 2

3 NORGES JURISTFORBUND Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. Vi gir medlemmene relevant rådgivning og støtte fra studiestart og gjennom hele karrieren, uansett stilling og arbeidssted. Juristforbundet har nærmere medlemmer og er med i hovedorganisasjonen Akademikerne. Juristforbundets medlemmer garanterer for rettssikkerheten. Derfor arbeider Juristforbundet for at alle enkeltpersoner og virksomheter skal ha tilgang til rettshjelp og juridisk veiledning. Vi synliggjør betydningen av juridisk kompetanse i alle deler av samfunnet. Juristforbundet arbeider for at medlemmene skal få best mulige lønns- og arbeidsvilkår. Vi støtter deres faglige utvikling og etiske bevissthet og gir dem tilgang til kompetanse, nettverk og økonomiske fordeler. 3

4 BRUK JURISTFORBUNDET OG HVERANDRE! Jeg er stolt av å være medlem i Juristforbundet. Da jeg meldte meg inn for mange år siden, var det fordi jeg ønsket å bli med i et stort fellesskap av jurister og ha støtte fra en sterk organisasjon i ryggen. Derfor har jeg også valgt å engasjere meg som tillitsvalgt i forbundet. Vi nærmer oss medlemmer i Juristforbundet, kompetente og profesjonelle jurister som gjør en forskjell både på arbeidsplassen og i samfunnet ellers. Dette gir styrke når vi skal forhandle medlemmenes arbeidsvilkår sammen med Akademikerne. Denne styrken innebærer også at vi har et ansvar for samfunnet rundt oss. Ved siden av å arbeide for medlemmenes interesser velger Juristforbundet derfor å støtte grunnleggende verdier som rettssikkerhet, rettsstatlige prinsipper og tilgang til juridisk bistand for alle. Alle våre medlemmer utgjør et kjempestort faglig nettverk. Personlig har jeg stort utbytte av andre medlemmers kunnskap og erfaringer når jeg møter dem på våre kurs og konferanser. Fellesskapet er styrken for forbundet og hvert medlem. Bruk Juristforbundet bruk hverandre! 4 Curt A. Lier President i Juristforbundet

5 5

6 TRYGGHET MED JURISTFORBUNDET Selv jurister kan komme i en vanskelig situasjon på jobb. Da er det godt å vite at Juristforbundets advokatkontor har eksperter på arbeidsrett som kan gi råd og bistand til medlemmene. Forbundets jurister og øvrige rådgivere kan også veilede og støtte medlemmene i lokale og individuelle lønnsforhandlinger. Dessuten kan medlemmene få hjelp til å vurdere arbeidskontrakten. Ønsker du gode råd om hvordan du kan utvikle deg i jobben eller finne ny jobb, kan du ringe Karrieretelefonen. 6

7 7

8 8

9 LÆRING MED JURISTFORBUNDET Kompetanseheving er noe av det medlemmene verdsetter høyest. Juristenes Utdanningssenter (JUS) tilbyr et vidt spekter av etter- og videreutdanning i form av kurs og seminarer. Se Juristforbundet eier JUS sammen med Advokatforeningen. Faglig utvikling er tema for arrangementer som JuristForum, JuristKongress, Lederkonferansen, Rettssikkerhetskonferansen, Juristenes Fagdager og Tillitsvalgtkonferansen. I tillegg byr arrangementene på muligheter for utveksling av kunnskap og erfaring mellom deltakerne. Dyktige tillitsvalgte er en forutsetning for at Juristforbundet skal kunne gi medlemmene oppfølging på den enkelte arbeidsplass. Derfor tilbyr forbundet et omfattende kursprogram for de tillitsvalgte med solid teori og praktiske øvelser for mange grunn god nok til å engasjere seg som tillitsvalgt. 9

10 FORDELER MED JURISTFORBUNDET Medlemskap i Juristforbundet kan være svært lønnsomt. Ved å benytte tilbudene på bank- og forsikringstjenester kan medlemmene spare inn hele kontingenten og vel så det. Medlemsbladet Juristkontakt med fagstoff og aktuelle dypdykk i juristenes verden kommer tilsendt ni ganger i året. Her får medlemmene dessuten Jobbmarkedet, den mest omfattende oversikt over juridiske stillinger også på nett og i nyhetsbrev. Nyttige verktøy som Forhandlingsveilederen og Lønnskalkulatoren finner medlemmene på forbundets nettsted. Se 10

11 11

12 Hovedstyrets rapport 2014 Forrige rapport avgitt til Juristforbundets representantskap 22. mars Redaksjonen avsluttet 20. oktober Vedtatt avgitt av Juristforbundets hovedstyre 27. oktober Organisasjon HOVEDSTYRET PER 28. NOVEMBER 2012 President: Curt A. Lier Visepresident: Erik N. Warberg Styremedlemmer valgt av representantskapet: Trine Standal Christian Zimmermann Felles vara (fast møtende): Susanne Eliassen Styremedlemmer valgt av seksjonene: Lucie Christensen Berge (Juristforbundet Privat) 1. vara: Simon Stende 2. vara: Eirik Andersen Daniel Furio Fundingsrud (Juristforbundet Stat) 1. vara: Geir Kjell Andersland 2. vara: Sverre Bromander Frank Grønås (Juristforbundet Kommune) 1. vara: Lars M. Heggberget 2. vara: Bernt Almbakk Håvard Holm (Juristforbundet Dommerforeningen) 1. vara: Ingjerd Thune 2. vara: Kjersti Dørstad Amie Sørensen (Juristforbundet Student) 1. vara: Vegard Lauvdal 2. vara: Marte Kolsum Ansattes representant (observatør): Michael J. H. Rummelhoff Vara: Anne H. Njåmo (tidl. Wold) Endringer i hovedstyret i perioden Ingjerd Thune erstattet Håvard Holm som medlem. Vegard Lauvdal erstattet Amie Sørensen som medlem. Marta Trzcinska erstattet Eirik Andersen som vara. Harald Olsvik erstattet Vegard Lauvdal som vara. Johanne Kristiansen erstattet Marte Kolsum som vara. Wiggo Storhaug Larssen erstattet Ingjerd Thune som vara. Brit Ankill erstattet Kjersti Dørstad som vara. REPRESENTASJON I EKSTERNE ORGANER Per 13. oktober 2014: Akademikernes hovedstyre: Curt A. Lier (styremedlem) Jan Olav Frantsvold (vara) Akademikerne Stat: Rikke Ringsrød (leder, fratrer høsten 2014) Daniel Furio Fundingsrud (representant) Akademikerne Kommune: Erik Graff (nestleder, valgt høsten 2014) Lars M. Heggberget (representant) Akademikerne Næringsdrivende: Beate Helle (representant) Akademikerne Privat: Roar Thun Wægger (representant) Akademikerne Helse: Helene Dorans (representant) Styret i Juristenes Utdanningssenter: Karianne Løken (styremedlem) Roar Thun Wægger (styremedlem) Magne Skram Hegerberg (styremedlem) MEDLEMSTALLET Kjønnsfordelingen blant medlemmene er per : 56,3 % kvinner og 43,7 % menn. MEDLEMSTALL Juristforbundet Stat Juristforbundet Privat Juristforbundet Student Juristforbundet Kommune Juristforbundet Dommerforeningen Andre (bl.a. pensjonister) Totalt

13 MEDLEMSFORDELING PÅ SEKSJONER Andre (bl.a. pensjonister) Juristforbundet Dommerforeningen Juristforbundet Kommune Juristforbundet Student Juristforbundet Privat Juristforbundet Stat 5797 Medlemstall per SEKRETARIATET Juristforbundets sekretariat ledes av generalsekretæren, som i perioden har vært Magne Skram Hegerberg. Under hans omsorgspermisjon i 2012 var Mette-Sophie Kjølsrød konstituert i stillingen. I en overgangsfase fungerte generalsekretæren også som direktør i Juristenes Utdanningssenter på deltid. FAST ANSATTE I SEKRETARIATET PER 13. OKTOBER 2014: Magne Skram Hegerberg, generalsekretær Ragnhild Bø Raugland, advokat MNA/fagsjef juridiske tjenester Anne H. Njåmo, servicekonsulent/advokatsekretær Tanya M. Samuelsen, advokat MNA/fagsjef samfunnspolitikk Mette-Sofie Kjølsrød, advokatfullmektig MNA/fagsjef forhandling og tariff Arild Jebens, advokat MNA Erik Graff, spesialrådgiver Tonje Brenna, politisk rådgiver (permisjon) Helene Dorans, advokat MNA Rikke C. Ringsrød, forhandlingsleder Roar T. Wægger, advokatfullmektig MNA Michael J. H. Rummelhoff, advokatfullmektig MNA/seniorrådgiver Jan Lindgren, fagsjef informasjon Jorunn Nagel Rygge, forhandlingskonsulent Anne Sophie Juel, nettredaktør/ kommunikasjonsrådgiver Karen Oppegaard Haavik, fagsjef forretningsutvikling Ole-Martin Gangnes, redaktør Juristkontakt Trond Egil Hustad Jakobsen, fagsjef arrangement Tore Letvik, journalist Juristkontakt Linda Engebretsen, fagsjef marked og rekruttering Alma Dizdar, servicekonsulent Bente Brunsell, servicekonsulent Solveig Dahl Kongsvik, servicekonsulent Amparo Echeverría Bjørningstad, servicekonsulent Wenche Aulie Skaar, fagsjef HR og administrasjon Britt Solstad, fagsjef økonomi Hilde Sandmoe, økonomikonsulent Jan Erik Jarnbjo, økonomikonsulent Kriengkai Sriopas, økonomikonsulent Merete Helle, analyseansvarlig Juristforbundets sekretariat har til enhver tid flere medarbeidere i tidsbegrensede engasjementer på heltid eller deltid. Disse representerer både spesialkompetanse for særskilte prosjekter, vikarer, studenter i praksis og praksisplasser i samarbeid med NAV. TO OFFISIELLE NAVN Blant vedtektsendringene som ble vedtatt av representantskapet 28. november 2012 var innføringen av to offisielle navn på forbundet. «Norges Juristforbund» er fortsatt navnet som brukes i formelle sammenhenger, mens «Juristforbundet» brukes i logoen og i dagligtale. PRESIDENT PÅ HELTID Representantskapsmøtet i november 2012 vedtok også en omfattende reform for ledelsen av forbundet. Hovedstyrets leder får tittelen president og velges for fire år av gangen, inntil to perioder. Det ble også vedtatt at vervet i utgangspunktet skal utøves på heltid. Nestleder får tittelen visepresident. Curt A. Lier og Erik N. Warberg ble valgt til vervene. PROLONGERT HOVEDSTYRE Siden tidspunktet for representantskapsmøtet ble vedtatt flyttet fra vår til høst (i tilknytning til JuristKongress) på representantskapsmøtet 22. mars 2012, fikk det sittende styret under Curt A. Liers ledelse prolongert sin funksjonstid frem til valg på nytt hovedstyre på ordinært representantskapsmøte 28. november TOPPTILLITSVALGTKONFERANSE På representantskapsmøtet i mars 2012 ble det også vedtatt at ordinære representantskapsmøter skal holdes hvert andre år og at det skal holdes en konferanse for ledende tillitsvalgte i mellomåret. Den første ble holdt i november 2013 med politisk strategi som tema. Betydningen av fagfore- 13

14 ningsperspektivet og profesjonspolitikk ble fremhevet, dessuten behovet for forankring av utspill og meninger fra forbundet. NY LOGO Ny logo og visuell profil for Juristforbundet ble vedtatt og lansert høsten Denne lanseringen kom, sammen med lansering av nytt nettsted, som konsekvens av den nye strategien/kommunikasjonsplanen som hovedstyret vedtok samme år. MER LIKESTILLING I FORBUNDET Hovedstyret ønsker å styrke likestillingen i forbundet og har startet arbeidet med å få kartlagt kjønnsfordelingen for tillitsverv, lederfunksjoner, foredragsholdere på arrangementer osv. NYTT TELEFONNUMMER I september 2013 fikk Juristforbundets sentralbord nytt nummer: Samtidig sluttet sekretariatet å bruke fasttelefoner. Direkte henvendelser til de ansatte må skje til deres mobiltelefoner. MILJØSERTIFISERING Det er startet en prosess for å oppnå miljøsertifisering av sekretariatet. ØKONOMISKE DISPOSISJONER Hovedstyret har vedtatt at Juristforbundets konfliktfond er tilstrekkelig stort. Fondet skal dekke kostnader ved streiker der forbundets medlemmer deltar. Bistandsfondet, som skal dekke ekstraordinære kostnader til prinsipielle arbeidsrettslige saker, skal holdes på sitt nåværende nivå ved en årlig tilførsel av renteinntekter tilsvarende KPI. Likviditeten til Juristforbundet skal til enhver tid dekke to måneders drift, har hovedstyret vedtatt. Innestående midler i bistandsfondet og avsetningen til foreninger og seksjoner skal medtas når reserven beregnes. OPPTRAPPINGSPLAN FOR KONTINGENT På representantskapsmøtet i november 2012 ble det vedtatt å harmonisere kontingentsatsene, dvs. at alle ordinære medlemsgrupper skal ha samme kontingent. Samtidig ble det fastslått at Juristforbundet har en moderat kontingent i forhold til sammenlignbare organisasjoner. Derfor ble det vedtatt en opptrappingsplan der kontingenten heves med 2 % per år fra 2014 i tillegg til inflasjonsjustering frem til ordinær kontingent har nådd ca. kr 4500 per år. De økte inntektene skal primært benyttes til å styrke kapasiteten i sekretariatet og finansiere heltidsengasjert president. DESISJONSKOMITÉ Representantskapsmøtet i november 2012 besluttet å velge en desisjonskomité med fullmakt til å gjennomføre den lovpålagte, årlige godkjenningen av forbundets regnskap i årene mellom de toårige ordinære representantskapsmøtene. Representantskapet valgte Karianne Løken (leder), Henry Tengelsen og Martin Øksenholt til desisjonskomiteen. KRITERIER FOR MEDLEMSKAP Uteksamineringen av stadig flere bachelors i rettsvitenskap har aktualisert spørsmålet om disse bør tilbys medlemskap i Juristforbundet. Hovedstyret har arbeidet med saken over lang tid og på forespørsel fått inn synspunkter fra en rekke medlemsgrupper. Høsten 2014 ble det konkludert med at hovedstyret ikke vil foreslå for representantskapet endringer av opptaksreglene i forbundets vedtekter. Mastergrad eller høyere utdanningsnivå bør fortsatt være et krav for medlemskap i Juristforbundet. NYTT ORGANISASJONSUTVALG BLIR FORESLÅTT På representantskapsmøtet i november 2014 vil hovedstyret fremme et forslag om at det opprettes et nytt organisasjonsutvalg som skal se på hvordan forbundet er organisert og samarbeidet mellom de ulike organene og sekretariatet. Forslag til mandat vil bli utarbeidet. DOMMERFORENINGEN 100 ÅR Juristforbundet Dommerforeningen/Den norske Dommerforening feiret sitt 100 års jubileum i Med støtte og deltakelse fra Juristforbundet sentralt ble jubileet markert både formelt, faglig og sosialt på behørig vis. ØKONOMI- OG HMS-RAPPORTERING Den lovpålagte rapporteringen av forbundets økonomi og status for helse, miljø og sikkerhet avgis til representantskapet i eget dokument.. Arbeidsliv TARIFFOPPGJØRET 2013 Akademikerne aksepterte lønnsoppgjøret i staten med reallønnsforbedring til alle. Men dette oppgjøret løser ingen av de reelle utfordringene i staten. Det viser at det er betydelige feil og mangler i systemet. De må vi løses neste år, uttalte forhandlingsleder Rikke C. Ringsrød i Akademikerne stat. Alle som er avlønnet i lønnstrinn 52 og over fikk et tillegg på 1,07 prosent, mens de i lønnstrinn 19 til 51 fikk et tillegg fra 4200 til 4500 kroner. Også på KS-området og i Oslo kommune ble lønnsoppgjøret akseptert. Men til neste år må også lønnsdannelsen for lektorer bli lokal slik den er for øvrige akademikergrupper, sa forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune (KS-området). Akademikerne fikk et generelt tillegg på 0,75 prosent, minimum 3100 kroner, fra 1. mai I Oslo ble det gitt et generelt tillegg på 2,55 prosent, minimum 9700 kroner, fra 1. mai Dette oppgjøret løser ikke de reelle utfordringene i kommunen, mente Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. TARIFFOPPGJØRET 2014 Det er positivt at potten til lokale, kollektive forhandlinger er større enn noen gang, men jobben med å modernisere en gammeldags lønns- og personalpolitikk gjenstår, sa forhandlingsleder Rikke Ringsrød i Akademikerne stat etter at oppgjøret for 2014 var akseptert. Vi har sikret fortsatt lokale, kollektive forhandlinger for storparten av våre medlemmer, og et økonomisk oppgjør for lektorene som er godt over snittet. Derfor anbefaler vi lønnsoppgjøret i kommunal sektor, uttalte forhandlingsleder Anders Kvam i Akademikerne kommune. Tradisjonelt oppgjør uten nødvendig modernisering ble konklusjonen i Oslo kommune for Det er positivt at flere grupper overføres til systemet med lokal lønnsdannelse, men byrådet har forspilt sjansen til å modernisere og fornye lønns- og personalpolitikken, sa forhandlingsleder Jan Olav Birkenhagen. Det er mange viktige spørsmål vi ikke har løst i dette oppgjøret, men vi har etablert prosesser som legger grunnlaget for at de kan løses. Ut fra en totalvurdering har vi derfor valgt å akseptere meklingsskissen, ikke minst fordi vi ser en forpliktende implementering av faste stillinger, mente forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse. KOORDINERENDE TARIFFUTVALG På hovedstyrets initiativ er det opprettet et utvalg som skal samordne Juristforbundets tariffarbeid. Representanter for alle tariffområder der forbundet er representert, får her mulighet til å utveksle informasjon og samordne sine aktiviteter. Utvalget skal ikke overta hovedstyrets fullmakter til å vedta Juristforbundets tariffpolitikk. Det kan likevel ta initiativ og bidra med tariffpolitiske ideer. 14

15 ADVOKATKONTORET Advokatkontoret gir bistand vederlagsfritt til forbundets medlemmer i saker som angår arbeidsforholdet. Kontoret hadde i perioden i underkant av 1000 registrerte, individuelle rådgivningssaker til behandling, hvorav fire ble rettslig behandlet. To saker venter på rettslig behandling. Registrerte saker dekker ikke enkeltsaker tidlig i perioden, tariffrettslig rådgivning, samt mindre saker. Kontoret har de siste årene hatt fokus på å få advokatfullmektigene til å fullføre prosedyrekravet for å få advokatbevilling. Dette tar tid da de fleste av sakene løses ved forhandlinger. Advokatkontoret har mekling og forhandlingskompetanse som utviklingsområde, bl.a. ved at advokatene har deltatt på kvalifiserte forhandlingskurs. Kontoret har i perioden fått godkjent advokatsekretær og tilpasset saksbehandlersystem. Det har også vært drevet mer systematisk informasjon om kontorets tjenester overfor medlemmene. PENSJONSRÅDGIVNING Det er gjennomført et prøveprosjekt med individuell pensjonsrådgivning i samarbeids med konsulentselskapet Actecan. Kompetansen som bygges opp i sekretariatet gjennom denne ordningen, samles i en artikkelbank på forbundets nettsted sammen med lenker til aktuelle kilder. PSYKOLOGTJENESTER Advokatkontoret har sammen med ledelsen i forbundet fått på plass avtale om psykologbistand til medlemmene. Samarbeidsavtalen innebærer at medlemmene innen en fastsatt, kort frist kan få tilbud om psykologhjelp til reduserte priser. Tilbudet er landsdekkende. GJENNOMGANG AV ARBEIDSAVTALEN For medlemmer på vei inn i ny jobb tilbyr Advokatkontoret gjennomgang av arbeidsavtalen og råd om hvordan den kan bli bedre. Og du får svar innen 24 timer! ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT De etiske retningslinjene for Juristforbundets medlemmer ble enstemmig vedtatt av forbundets representantskap i november Hensikten er at de skal brukes til å stimulere større etisk refleksjon og bevissthet blant medlemmene. NETTBASERT FORHANDLINGSVEILEDER Forbundet har utarbeidet en omfattende veileder for dem som forhandler av egen lønn. Den er søkbar og finnes kun i digital versjon på Juristforbundets nettsted. Den er særlig aktuell for medlemmer i privat og kommunal sektor. LØNNSKALKULATOR I mars 2013 lanserte Juristforbundet en lønnskalkulator på nettstedet. Den er basert på lønnsundersøkelsen og gjør at alle medlemmer kan definere bl.a. type stilling, nivå, arbeidssted og se hva som er gjennomsnittlig lønn for egen stillingskategori. Kalkulatoren er blitt flittig brukt og førte til rekordstor innlogging på nettstedet. MEDLEMSUNDERSØKELSER Høsten 2012 ble det gjennomført en større undersøkelse blant alle yrkesaktive medlemmer som ga et godt bilde av medlemmenes forventninger til forbundet, de tillitsvalgte og sekretariatet. Undersøkelsen er gjentatt høsten 2014, nå med særskilte undersøkelser for tillitsvalgte og studentmedlemmer. Analysen av resultatene og sammenligningen med forrige undersøkelse vil foreligge innen årsskiftet. UNDERSØKELSE AV DEPARTEMENTSJURISTENS SITUASJON Juristforbundets tillitsvalgte i departementene mener det er viktig at de ansatte er aktivt med i prosessen som vil avgjøre hvordan deres fremtidige arbeidsplass vil bli. På bakgrunn av dette har Juristforbundet gjennomført en undersøkelse som kartlegger ulike sider ved juristenes arbeidshverdag, inkludert nåværende og ønskede kontorforhold. 93 % av Juristforbundets medlemmer i departementene mener tilrettelegging for konsentrasjonsarbeid er viktig for å gjøre en god jobb. De bruker 60 % av arbeidstiden på konsentrasjonsarbeid. Bare 5 % av juristene oppgir at de foretrekker å sitte i åpent landskap. Av juristene som sitter eller har sittet i åpent landskap tidligere, er hele 69 % misfornøyde med ordningen. Undersøkelsen ble bredt dekket i media. KANDIDATUNDERSØKELSER Høsten 2012 ble det inngått en avtale med Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo om gjennomføring av kandidatundersøkelser mot uteksaminerte kandidater med mastergrad i rettsvitenskap. I 2013 ble også de juridiske fakultetene ved universitetene i Bergen og Tromsø med på dette samarbeidsprosjektet. Fakultetene leverer kontaktinformasjon for kandidatene per semester og Juristforbundet gjennomfører og rapporterer undersøkelsene hvert halvår. Tema for undersøkelsene er studier, overgang til arbeidsliv og yrkesstatus seks måneder etter eksamen. Med utgangspunkt i resultatene fra kandidat- og lønnsundersøkelsene er det utarbeidet en informasjonsbrosjyre Endelig jurist. Den inneholder informasjon om jobbsøking, overgangen fra studier til arbeidsliv og arbeidsmarkedet som venter en fersk jurist. HVA GJØR BACHELORS I RETTSVITENSKAP? Flere studiesteder tilbyr bachelorstudier i rettsvitenskap. Hva gjør disse kandidatene etter avlagt eksamen? Går de ut i jobb eller studerer de videre? Siden 2010 har Høgskolen i Lillehammer uteksaminert 219 kandidater. Våren 2012 gjennomførte Juristforbundet en undersøkelse mot dem som ble uteksaminert (75 kandidater) og gjentok i 2014 undersøkelsen mot dem som ble ferdige i (144 kandidater). Undersøkelsen viser at de fleste 3 av 4 i 2014 studerer videre. STUDENTARBEIDET Seksjonsstyret for Juristforbundet Student har drevet et omfattende vervearbeid som har ført til en voldsom økning i antall studentmedlemmer. De har også gjennomført seminarer og faglige samlingene for studentmedlemmene, bl.a. karriereseminarer for avgangsstudenter. Juristforbundets advokatkontor har bidratt med forelesninger på Justivalen og med eksamensmanuduksjon i arbeidsrett. Mange studenter peker på et negativt karakterpress på jussen. Lederen for Juristforbundet Student, Vegard Lauvdahl, har deltatt aktivt i debatten om hva som kan være årsaken til det usunne karakterfokuset. Faglig utvikling JUSLINK Gjennom hele perioden har Juristforbundet drevet utvikling av et egen sosialt medium for jurister og arbeidsgivere som søker juridisk kompetanse. «Juslink» ble lansert i Juslink åpner for å opprette egne profiler med presentasjon av kompetanse og erfaring. Bedrifter og virksomheter kan bruke profilene til å presentere seg og sine kompetansebehov. Juslink gir medlemmene tilgang til et profesjonelt nettverk for jurister og advokater. Ved å registrere arbeidserfaring og kompetanse, kan de gjøre seg tilgjengelig for tidligere studievenner, kolleger, nye bekjente og arbeidsgivere. Som «juslinkere» kan de utforske karrieremuligheter, dele fagkunnskap og utvide nettverket ditt. I tillegg kan Juristkalenderen gi en oversikt over hva som skjer. 15

16 MEDLEMMENES INNTRYKK AV JURISTFORBUNDET Hvor godt eller dårlig er ditt totalinntrykk av Juristforbundet? Fra medlemsundersøkelsen høsten Privat 2014 Privat 2012 Kommune 2014 Kommune 2012 Stat 2014 Stat 2012 Totalt 2014 Totalt Svært dårlig Svært godt KARRIERETELEFONEN Medlemmene har fått tilbud om en 45 minutter veiledningssamtale om karriereutvikling på telefonen. Tilbudet har vært gitt av en innleid karriererådgiver, og det har hele tiden vært ventelister for slike samtaler. Ordningen opprettholdes. MENTORORDNING FOR STUDENTER Hvert skoleår tilbys studentmedlemmene ved de juridiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø en egen mentor som kan veilede dem om hvordan arbeidslivet virker og hvordan de kan forberede seg. Erfarne medlemmer av Juristforbundet stiller opp som mentorer og gir verdifull kunnskap videre til ungdom på slutten av jusstudiet og på trappen til arbeidslivet. JURISTKONGRESS JuristKongress ble lansert i november 2012 som den mest omfattende møteplassen for Juristforbundets medlemmer. To hele dager ble Thon Hotel Arena i Lillestrøm fylt til randen av faglige tilbud fire parallelle fagspor og flere vektige plenumsforedrag. I tillegg ble det lagt opp til rikelig med sosiale flater for nettverksbygging og erfaringsutveksling. Den tradisjonelle tillitsvalgtkonferansen og Juristenes fagdager inngikk i kongressen dette året. Godt over 400 deltok på den første kongressen, og evalueringen var overveldende positiv. Hovedstyret har vedtatt at JuristKongress skal gjentas hvert andre år, neste gang november Påmeldingen hittil tyder på en enda større kongress dette året. JURISTENES FAGDAGER Juristforbundet og Juristenes Utdanningssenter arrangerer hvert annet år to dager med faglig oppdatering for jurister i offentlig sektor. I 2013 ble fagdagene arrangert i Sandefjord med stor deltakelse. De viktigste temaene var: Rettssikkerheten i forvaltningen under press, faglig integritet under politisk styring, domstollignende forvaltningsorganer, jus og etikk i forvaltningen. I 2012 inngikk fagdagene som et av fagsporene på JuristKongress. REGIONALE NETTVERK I løpet av perioden er det etablert regionale nettverk en rekke steder i hele landet. Dette er små grupper av ildsjeler som arrangerer JuristForum og ofte Juristdagen lokalt. Det faglige programmet ordnes som regel av sekretariatet. Samlingene er jevnt over svært godt besøkt. Særlig populært har et intensivkurs i forhandlingsteknikk vært, ledet av medarbeidere fra sekretariatet. Foreløpig er det dannet nettverksgrupper i Tromsø, Harstad, Bodø, Trondheim, Molde, Bergen, Sandefjord, Stavanger, Alta, Fredrikstad og Kristiansand. Det arbeides for å få til et nytt nettverk i Mjøs-regionen. RETTSSIKKERHETSKONFERANSEN Den tradisjonelle Rettssikkerhetskonferansen med utdeling av Rettssikkerhetsprisen har vært arrangert hvert år i perioden med oppunder 300 deltakere hver gang. Faglig tyngde og sterke meninger har preget norske og utenlandske foredragsholdere som har dekket en bred tolkning av rettssikkerhetsbegrepet. SAMARBEID MED POLYTEKNISK FORENING De fleste JuristForum i Oslo arrangeres i samarbeid med Polyteknisk Forening. Dette har gjort det mulig å gjennomføre flere arrangementer i hovedstaden enn det ellers ville vært kapasitet til. JURISTENES UTDANNINGSSENTER Juristenes Utdanningssenter (JUS) er en leverandør av etter- og videreutdanning for jurister og advokater som eies i fellesskap av Juristforbundet og Advokatforeningen. Kurstilbudet vurderes av medlemmene som en av de viktige medlemsfordelene. Gjennom perioden er samarbeidet mellom JUS og Juristforbundet forsterket gjennom flere felles prosjekter, arrangementstekniske bidrag og samordnet medlemskommunikasjon. OPPLÆRING AV TILLITSVALGTE Dyktige tillitsvalgte er en forutsetning for at Juristforbundet skal fungere som medlemmenes talerør lokalt. Derfor legges det fortsatt store ressurser i opplæringstilbudet for denne gruppen. Kursporteføljen oppdateres og styrkes fortløpende i takt med behovene hos de tillitsvalgte. Nytt konsept for grunnopplæringen av tillitsvalgte er innført i perioden. Kurset «Tillitsvalgtes rolle» er nå inndelt i to trinn. De arrangeres imidlertid samtidig, slik at man kan ha noen felles, tidsaktuelle foredrag og muligheter for nettverksbygging. De årlige tillitsvalgtkonferansene i Larvik gjennomføres nå hvert annet år. I 2013 hadde den 140 deltakere og en rekke viktige foredragsholdere. De andre årene inngår konferansen i JuristKongress som et eget fagspor. Verktøykassen for tillitsvalgte på nettstedet er utvidet og forbedret i perioden. Håndbøkene for tillitsvalgte samme sted er oppdatert. 16

17 SANNSYNLIGHET FOR FORTSATT MEDLEMSKAP Hvor sannsynlig er det at du er medlem i Juristforbundet om 2 år? Fra medlemsundersøkelsen høsten Privat 2014 Privat 2012 Kommune 2014 Kommune 2012 Stat 2014 Stat 2012 Totalt 2014 Totalt Svært dårlig Svært godt MASTERGRADSSTIPEND Juristforbundet deler årlig ut ett eller flere stipend (til sammen kr ,-) til jusstudenter som skriver eller planlegger å skrive masteroppgave. Tema for oppgaven må være knyttet til rettsikkerhet, lovers virkning i samfunnet, rettsliggjøring av samfunnet, jurister rolle, relevante arbeidsrettslige problemstillinger e.l. Stipendet kan brukes til oppgaveskriving, studietur, forundersøkelser e.l. I 2013 ble stipendene gitt til oppgaver om skjønnsforutsetninger i sivilprosessen og framtidsfullmakt i privatretten. I 2014 ble stipendene brukt til oppgaver om barns rettssikkerhet og aldersdiskriminering. TILBUD TIL LEDERE Det har vært arrangert egen fagkonferanse for medlemmer i lederposisjoner hvert år i perioden. I tillegg har det vært holdt frokostseminarer med ledelsesfaglige temaer for denne gruppen. Politikk og påvirkning POLITISK MEDIESTRATEGI Hovedstyret har vedtatt en politisk mediestrategi. Alle de politiske sakene Juristforbundet skal arbeide med, må kunne innpasses i ett av de fire hovedområder: Rett og urett (rettssikkerhet), trygghet eller frykt (justissektoren), fornying eller forvitring (offentlig forvaltning) og fellesskap eller alenegang (fagforeningspolitikk). Modellen er utviklet sammen med en innleid mediestrategisk rådgiver som også jevnlig har bidratt i den praktiske politiske mediekontakten. SYNLIGHET I MEDIA Både representantskapet og hovedstyret har uttrykt et klart ønske om større synlighet for Juristforbundet i media og større deltakelse i løpende politiske debatter. Opprettelsen av en presidentfunksjon på heltid inngikk som et verktøy for å nå dette målet. Etter representantskapsmøtet i november 2012 har synligheten i media økt kraftig. Særlig presidenten har vært sterkt til stede både i trykte media og TV/radio. Han opplever å ha etablert et stadig større nettverk blant journalister, slik at disse stadig oftere selv tar kontakt med presidenten for å få kommentarer og synspunkter. Også tillitsvalgte for enkelte av seksjonene og foreningene har i økende grad markert forbundets standpunkter i media. Parallelt har presidenten med følge av flere representanter for Juristforbundet hatt en stadig tettere dialog med ledelsen i flere departementer, stortingskomiteer og partiorganer. POLITISK AGENDA Blant de prioriterte politiske sakene hovedstyret har arbeidet med i perioden er økonomisk og organisert kriminalitet, barns rettssikkerhet, arbeidstid (ift. mulig endring av Arbeidsmiljøloven), målstyring i offentlig sektor, midlertidige ansettelser, lovbeskyttelse av juristtittelen, Advokatlovutvalget, domstolenes uavhengighet, behovet for ny forvaltningslov, Politianalysen, aldersgrenser i arbeidslivet/aldersdiskriminering, innføring av lyd- og bildeopptak i domstolene, opprettholdelse og styrking av tilbudene for fri rettshjelp, ventetid på dommeravhør, skillet mellom politikk og forvaltning, bekjempelse av familievold, rettssikkerhet for marginaliserte grupper og kommunereformen/ behovet for jurister i kommunene. Juristforbundets president uttalte i oktober 2014 at regjeringen har lagt frem et godt budsjettforslag for 2015 for justissektoren. Budsjettet løser ikke alle utfordringer, men tar viktige grep når det gjelder en helhetlig straffesakskjede, arbeidslivskriminalitet og fri rettshjelp for utsatte grupper. HØRINGSSAKER Sekretariatet har, til dels i samarbeid med tillitsvalgte i seksjoner og foreninger, utarbeidet en rekke høringssvar. Disse har vært avgitt dels via Akademikerne, dels direkte til gjeldende departement. MØTE MED DEN NYE JUSTISMINISTEREN Presidenten og andre sentrale tillitsvalgte møtte den nye justis- og beredskapsministeren, Anders Anundsen, i desember I møtet ble det bl.a. fokusert 17

18 på Politianalysen og behovet for en egen påtaleanalyse, behovet for forskning på justisfeltet, rettshjelptiltakene, behovet for å innføre lyd- og bildeopptak i domstolene og nytenkning for å bekjempe økonomisk kriminalitet. FAGSEMINAR MED JUSTISKOMITEEN Hovedstyret inviterte i april 2014 Stortingets justiskomité til fagseminar. På agendaen sto bl.a. tilliten mellom befolkningen og justismyndighetene, kapasitet og samordning i politiet og resten av straffesakskjeden, utlendingsforvaltningen og datalagringsdirektivet. MØTE MED DEN NYE BARNEMINISTEREN I april 2014 hadde Juristforbundet møte med barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. Blant spørsmålene som ble diskutert var evaluering av fylkesnemndene og utredning av mulige særdomstoler for barn, oppfølging av pårørende til barn som dør etter drap eller ulykke, for lang ventetid for dommeravhør av barn og straffeutmålingen i voldssaker der barn er offer. BUDSJETTHØRING FOR JUSTISKOMITEEN Slutt med symbolpolitikk! Det var ett av budskapene president Curt A. Lier la frem under budsjetthøringen for Stortingets justiskomite i november Juristforbundet mener det er et problem av svært mange gode justispolitiske vedtak ikke følges opp i praktisk politikk. Mest alvorlig er innføringen av ny straffelov som ble vedtatt i 2005, men i beste fall vil tre i kraft 2016/17. Grunnen er mangel på IT-systemer og bevilgninger til dette. Lier tok også opp Politianalysen, utfordringene rundt økonomisk kriminalitet og nødvendigheten av tverretatlig samarbeid. FORVALTNINGSJURIDISK FAGUTVALG Hovedstyret etablerte Juristforbundets første fagutvalg høsten 2014: Forvaltningsjuridisk fagutvalg. Det er vedtatt mandat for utvalget, og åtte medlemmer av forbundet fra ulike fagmiljøer har takket ja til å delta i utvalget. Utvalget skal støtte forbundets ambisjon om å bli mer synlig i retts- og samfunnspolitikken. Erfaringen med utvalget skal brukes til å vurdere opprettelsen av flere fagutvalg. POLICYDOKUMENTER Som en del av Juristforbundets politiske plattform, sammen med prinsipprogrammet som vedtas av representantskapet, utarbeides det policydokumenter for utvalgte politiske områder som vedtas av hovedstyret. Foreløpig er det utarbeidet dokumenter om barns rettssikkerhet, aldergrenser i arbeidslivet, arbeidstidsregelverket, midlertidige ansettelser, bevissikring i domstolene og behovet for juridisk kompetanse i kommunene. Noen av dem er p.t. ikke ferdig behandlet av hovedstyret. ØKONOMISK KRIMINALITET Juristforbundet mener bekjempelsen av økonomisk kriminalitet hindres av forholdsvis tette skott mellom etater som toll, skatt, politiet og NAV. En del kriminelle slipper unna ved å sette etatene opp mot hverandre. Juristforbundet arbeider derfor for effektiv bekjempelse av denne typen kriminalitet. Et utvalg innenfor forbundet fremla en rapport om økonomisk kriminalitet som skisserer problemet, peker på svakheter i bekjempelsen av slik kriminalitet og mulige tiltak for å bedre situasjonen. Hovedstyret sluttet seg til deler av rapporten. Presidenten innledet dialog med en rekke instanser for å drøfte forslagene og samle støtte for å ta tak i problemet. I januar 2014 inviterte Juristforbundet til et åpent seminar for å presentere rapporten og starte en debatt om hvordan bekjempelsen av økonomisk kriminalitet kan styrkes. Blant bidragsyterne på seminaret var representanter for ledelsen i Justisdepartementet, Stortingets justiskomité, Politidirektoratet, Skatteetaten og Tollverket. AML OG MIDLERTIDIG TILSETTELSE Fast ansettelse skaper trygghet og forutsigbarhet for den enkelte arbeidstaker. Samtidig er det ikke dokumentert at utvidet adgang til bruk av midlertidig stillinger vil gi noen økt sysselsettingseffekt. Juristforbundets hovedstyre opprettholdt derfor sitt syn på midlertidige stillinger og vil ikke ha noen oppmykning av dagens regelverk. FREMTIDENS JURIDISKE UTDANNING Juristforbundet deltok i det departementsoppnevnte utvalget som skulle utrede hvordan utdanningen i rettsvitenskap bør organiseres i årene fremover for å dekke samfunnets behov. Forbundet var representert med Susanne Eliassen. Utvalget anbefalte bl.a. å gi mulighet for å dele masterutdanningen i to en treårig bachelorutdanning med en toårig masterutdanning på toppen. Hovedstyret støttet dette synet. Bachelorutdanningen bør være samordnet mellom utdanningsstedene. Opptak til masterstudiet bør baseres på karakterene fra bachelorstudiet, evt. med en kvoteregulering mellom interne og eksterne søkere til utdanningssteder med masterpåbygging. FEIRING AV JURK 40 ÅR Juristforbundet har engasjert seg i 40 års jubileet til Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK), bl.a. ved å være vertskap for et åpent arrangement 8. mars, der bl.a. presidenten deltok. Han representerte også forbundet ved den formelle jubileumsfeiring. MEDIETRENING Det har vært gjennomført et intensivkurs i mediehåndtering for sentrale tillitsvalgte, generalsekretæren, politisk rådgiver og fagsjef samfunnspolitikk. LYD- OG BILDEOPPTAK I RETTSSALENE Allerede for flere år siden ble det vedtatt å anskaffe opptaksutstyr for lyd og bilde til alle norske rettssaler. Den forrige regjeringen har imidlertid aldri bevilget midler til å gjennomføre dette. Nå utfordrer Juristforbundet den nye regjeringen på dette området. Målet er å sikre bevis og vitneuttalelser fra behandlingen i første instans for å hindre at disse endres i anke- og gjenopptagelssaker. Dessuten vil det være mulig å skåne fornærmede og vitner for belastningen ved full ny gjennomgang av saken. Presidenten og andre representanter for forbundet gjennomførte i 2013 en studietur til Stockholm for å finne ut hvordan de svenske rutinene for opptak og ankesaker fungerte. Erfaringene danner grunnlag for videre diskusjoner om ankerutiner i hovedstyret. FRI RETTSHJELP TRUES AV NEDLEGGELSE Gjennom nesten hele perioden har både staten og kommunene systematisk kuttet i de offentlige bevilgningene til institusjoner som driver fri rettshjelp for ressurssvake grupper som rettshjelpskontorene i Indre Finnmark og Oslo, Gatejuristen, Juridisk rådgivning for kvinner, Jushjelpa i Midt-Norge, Juss-Buss, Jussformidlingen og Jusshjelpa i Nord-Norge. Juristforbundet har arbeidet iherdig for å snu denne utvikling. Forbundet mener disse institusjonene er svært nødvendige tiltak for å sikre rettssikkerhet for alle innbyggere, uavhengig av geografi og økonomiske ressurser. Det har vært benyttet media, politisk kontakter og allianser med andre organisasjoner. Forbundet har også selv bidratt økonomisk til noen av tiltakene. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 ser vi en viss positiv utvikling på dette området, noe som viser at forbundets innsats er viktig. 18

19 ADVOKATLOVUTVALGET Regjeringen har satt ned et utvalg som skal foreta en grundig gjennomgang og revidering av dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp. Utvalget skal blant annet vurdere om regelverket bør samles i en egen lov. Høyesterettsdommer Bergljot Webster leder Advokatlovutvalget. Rettshjelper Terje Svendsen er medlem av utvalget. Han har i en årrekke vært tillitsvalgt i Rettshjelpernes Juristforening i Juristforbundet. Juristforbundets fagsjef samfunnspolitikk sitter i utvalgets referansegruppe på vegne av forbundet. Rettshjelpsmonopolet, prosedyremonopolet, taushetsplikt og uavhengighet er sentrale temaer for utvalget. Juristforbundet er særlig opptatt av bedriftsadvokatenes posisjon. Et sentralt spørsmål blir om ansatte advokater i bedrifter og organisasjoner fortsatt skal kunne bruke advokattittelen og hvilke rettigheter de skal ha etter den nye lovgivningen. Seksjon Juristforbundet Privat har kommet med flere innspill til utvalget, og sekretariatet har satt inn store ressurser i oppfølgingen av utvalgets arbeid. ARENDALSUKA Både i 2013 og 2014 har Juristforbundet deltatt på Arendalsuka, møteplassen for politikere, næringsliv, media og interesseorganisasjoner. Begge årene har forbundet arrangert egne debattmøter om barns rettssikkerhet, og barneminister, barneombud og andre viktige aktører har bidratt for fulle lokaler. I 2014 holdt også Juristforbundet et debattmøte om aldersdiskriminering sammen med Senter for seniorpolitikk. Sentrale tillitsvalgte og lokale jurister bemannet dessuten i perioder Akademikernes stand og drev informasjon og nettverksbygging på gaten i Arendal. HUMANITÆRT SAMARBEID Forbundet har fortsatt det humanitære samarbeidet som innebærer økonomisk bidrag til og politisk/kommunikativt samarbeid med humanitære organisasjoner. For 2013 og 2014 innebar dette et samarbeid med Gatejuristen og kvinneorganisasjonen FOKUS. For 2015 har hovedstyret vedtatt å fortsette samarbeidet med disse to organisasjonene i tillegg til Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). For FOKUS vil dette innebære et ikke-økonomisk samarbeid neste år. JURISTDAGEN Juristdagen er tradisjonen tro blitt arrangert hvert år i perioden, alle gangene med ca. 20 deltakende byer. Jurister fra offentlig og privat sektor har stått på stands over hele landet. De har gitt gratis veiledning og informasjon til publikum, samtidig som de kartlegger behovet for råd og rettshjelp i befolkningen. Kommunejurister, politijurister, advokater, juridiske studenter, skatte- og NAV-jurister er blant dem som deltar. Rundt 1800 henvendelser ble besvart i RETTSSIKKERHETSPRISEN Rettssikkerhetsprisen deles ut hvert år til en person eller organisasjon som har arbeidet for rettssikkerhet og likhet for loven. I perioden har den gått til Juridisk rådgivning for kvinner, Jushjelpa i Midt-Norge, Juss-Buss, Jussformidlingen og Jusshjelpa i Nord-Norge (2012), Asbjørn Kjønstad (2013) og Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett (2014). I LAW YOU I 2012 kom praktboken «I law you», utgitt av Juristforbundet og Gyldendal, som viser det store spennet i juristprofesjonen. Den presenterer et knippe kjente og mer ukjente jurister som har latt seg portrettere og intervjue av fotograf og skribent André Clemetsen, blant disse Hans Petter Graver, Jon Bing, Ande Somby, Hanne Sophie Greve og John Christian Elden. NYTT NETTSTED Juristforbundet fikk nye nettsider med modernisert logo og profil i desember Hensikten var å støtte opp under ny strategi og gjøre forbundet mer tydelig og synlig, samtidig som det styrket tjenestene til medlemmer og tillitsvalgte. Ved pålogging får medlemmene tilgang til egne personalia og kan selv gjøre endringer fra nett. De får også noe mer tilpasset innhold og tjenester basert på kriterier fra medlemsbasen, slik at forbundet skal framstå som relevant for hvert enkelt medlem. Nettstedet vil etter hvert bli tilpasset både nettbrett og mobil. SOSIALE MEDIER I tillegg til Juslink har Juristforbundet profiler på Facebook og LinkedIn, uten at aktiviteten der foreløpig har vært høyt prioritert. Fra 2015 er det planlagt økt bruk av disse kanalene. Aktiviteten er imidlertid allerede høy på Facebook-profilen til Juristforbundet Student. Presidenten er aktiv som kommentator og debattant på Twitter. JURIST-TV Foredrag på Juristforbundets arrangementer blir ved jevne mellomrom filmet og publisert på YouTube og forbundets nettsted. På Jurist-TV finnes flere nye foredrag fra JuristForum, JuristKongress og Rettssikkerhetskonferansen. Medlemsfordeler JURISTKONTAKT Medlemsbladet Juristkontakt fikk i 2014 utvidet redaksjonen til to hele stillinger, noe som har gitt muligheter for å gå mer i dybden i sakene. 07 Media, som står for design og trykking av bladet, har nå også overtatt ansvaret for annonsesalget. Høsten 2013 ble det utviklet et nytt konsept for stillingsannonser. De ble samlet under navnet «Jobbmarkedet» som fikk egen logo. Stillingene formidles nå gjennom bladet, nettstedene til Juristforbundet og Juristkontakt, samt nyhetsbrevet til medlemmene. Konseptet ble fulgt opp med en informasjonspakke til kundene, noe som er tatt vel imot i markedet. BANK/FORSIKRING Etter tøffe forhandlinger med Akademikernes bank- og forsikringsutvalg, forbedret DNB i 2013 studentforsikringene og satte ned premien til kun kr 82 per måned for hele pakken. Lavere rentesats på boliglån og ytterligere rabatter på flere skadeforsikringer ble også resultatet av forhandlingsrunden. Dette innebar bl.a. ny og enklere struktur for innboforsikringen med store medlemsrabatter på premien. Partene ble også enige om å gjøre innbo-, ulykkes-, reise- og studentforsikringene kollektive. Hver kunde betjenes individuelt, men Juristforbundet står formelt som eier av alle polisene og kan flytte dem samlet til et nytt selskap dersom det er mulig å oppnå bedre betingelser. Gruppelivsforsikringen har bestandig vært kollektiv. Høsten 2014 inngikk Juristforbundet avtaler med Storebrand og Danske Bank om gunstige tilbud på bank- og forsikringstjenester for medlemmene. Avtalene er forhandlet sammen med 10 andre akademikerforeninger etter en omfattende anbudskonkurranse og innebærer enda bedre betingelser for medlemmene enn de har i dag. Avtalene erstatter den nåværende avtalen med DNB fra

20 SAMFUNNSANSVAR MED JURISTFORBUNDET Juristforbundet har ambisjoner om å være en betydelig politisk aktør. Forbundet engasjerer seg i en rekke relevante saker og vil påvirke de politiske miljøene for å styrke rettssikkerhet og rettferdighet både for samfunnet og medlemmene. Rettssikkerhet for alle, rettsstatlige prinsipper og likhet for loven står høyt på forbundets agenda. Derfor deler vi hvert år ut Rettssikkerhetsprisen, arrangerer Rettssikkerhetskonferansen og samler jurister på stands over hele landet på Juristdagen. Juristforbundet samarbeider dessuten nært med flere organisasjoner som driver rettshjelp og juridisk bistand. Forbundet støtter dem både økonomisk og politisk. 20

Protokoll fra styremøte 9/2016. Det ble avholdt styremøte i Juristenes hus 26. oktober 2016 og

Protokoll fra styremøte 9/2016. Det ble avholdt styremøte i Juristenes hus 26. oktober 2016 og Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Oslo 8.11. 2016 Protokoll fra styremøte 9/2016 Det ble avholdt styremøte i Juristenes

Detaljer

Protokoll fra styremøte 5/2016

Protokoll fra styremøte 5/2016 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Oslo, 23. mai 2016 Protokoll fra styremøte 5/2016 Det ble avholdt styremøte i Juristenes

Detaljer

Protokoll fra styremøte 06/2014

Protokoll fra styremøte 06/2014 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisorer Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer

Protokoll fra styremøte 7/2016. Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus onsdag 24. august fra kl

Protokoll fra styremøte 7/2016. Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus onsdag 24. august fra kl Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Oslo 25. juni 2016 Protokoll fra styremøte 7/2016 Det ble avholdt styremøte i Juristenes

Detaljer

Protokoll fra styremøte 6/2015

Protokoll fra styremøte 6/2015 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

Protokoll fra styremøte 2/2015

Protokoll fra styremøte 2/2015 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer

Protokoll fra styremøte 08/2014

Protokoll fra styremøte 08/2014 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisorer Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer

Protokoll fra styremøte 1/2015

Protokoll fra styremøte 1/2015 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisorer Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

Protokoll fra Hovedstyremøte 3/2017

Protokoll fra Hovedstyremøte 3/2017 Protokoll fra Hovedstyremøte 3/2017 Det ble avholdt hovedstyremøte i Juristenes Hus torsdag 6. april 2017. Møte varte fra kl. 10.00 14.30 Til stede Fra hovedstyret Curt A Lier, Susanne Eliassen, Marta

Detaljer

Protokoll fra styremøte 6/2016

Protokoll fra styremøte 6/2016 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Oslo 24. juni 2016 Protokoll fra styremøte 6/2016 Det ble avholdt styremøte i Juristenes

Detaljer

Protokoll fra styremøte 5/2015

Protokoll fra styremøte 5/2015 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer

Protokoll fra styremøte 07/2014

Protokoll fra styremøte 07/2014 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisorer Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Protokoll fra styremøte 7/2015

Protokoll fra styremøte 7/2015 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer

Protokoll fra styremøte 3/2015

Protokoll fra styremøte 3/2015 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Protokoll fra styremøte 05/2014

Protokoll fra styremøte 05/2014 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisorer Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer

Protokoll fra styremøte 2/2016

Protokoll fra styremøte 2/2016 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Protokoll fra styremøte 1/2016

Protokoll fra styremøte 1/2016 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer

Protokoll fra styremøte 11/2016

Protokoll fra styremøte 11/2016 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Oslo 16.12. 2016 Protokoll fra styremøte 11/2016 Det ble avholdt hovedstyremøte på Thon

Detaljer

Styret ber generalsekretæren om å videreformidle styrets synspunkt til bank- og forsikringsleverandørene.

Styret ber generalsekretæren om å videreformidle styrets synspunkt til bank- og forsikringsleverandørene. Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016

Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016 Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no W: www.juristforbundet.no Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016 1 JF-Privat JF-Privat er en seksjon i Norges Juristforbund

Detaljer

Protokoll fra hovedstyremøte3/2016

Protokoll fra hovedstyremøte3/2016 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Oslo 15. april 2016 Protokoll fra styremøte 4/2016 Det ble avholdt styremøte i Juristenes

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016

Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Hovedstyrets handlingsplan 2015-2016 Vedtatt av hovedstyret i sak 58-14 Føringer: Strategisk mål for perioden 2014-2019 er 17 000 medlemmer, økt medlemsfokus og segmenterte medlemstilbud MÅL: MEDLEMSVEKST

Detaljer

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015

Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 Vedtekter for Skatteetatens Juristforening Ajourførte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøte 18. mars 2015 1 Foreningens navn og tilknytning Foreningens navn er Skatteetatens Juristforening, forkortet

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren

OM UTDANNINGSFORBUNDET. landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren OM UTDANNINGSFORBUNDET landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren Det er mye som skal læres før skolen forlates Det er mye en femteklassing skal lære... Det er mye en treåring skal lære Vi er

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Protokoll fra hovedstyremøte 2/2017

Protokoll fra hovedstyremøte 2/2017 Protokoll fra hovedstyremøte 2/2017 Det ble avholdt hovedstyremøte på Thon Conference tirsdag 21. mars 2017. Møtet varte fra kl. 10.00 15.30 Til stede Fra hovedstyret Forfall Curt A Lier, Susanne Eliassen,

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016

LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 LM-sak 10-13 Samfunnsviternes budsjett 2014-2016 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra

Detaljer

JURISTFORBUNDET KANDIDATUNDERSØKELSEN 2016

JURISTFORBUNDET KANDIDATUNDERSØKELSEN 2016 JURISTFORBUNDET KANDIDATUNDERSØKELSEN 2016 SVARPROSENT FORDELT PÅ INSTITUSJONER 01 OM UNDERSØKELSEN 02 JOBBSØKING 03 NÅVÆRENDE STILLING 04 STUDIET 05 APPENDIX 01: OM UNDERSØKELSEN SVARPROSENT FORDELT PÅ

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015

VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER Sist oppdatert 9. juni 2015 VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 9. juni 2015) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE

Detaljer

Kandidatundersøkelser Vår 2012 Vår 2013

Kandidatundersøkelser Vår 2012 Vår 2013 Kandidatundersøkelser Vår 2012 Vår 2013 Resultater fra undersøkelser mot uteksaminerte kandidater vår 2012, høst 2013 og vår 2013, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo Om undersøkelsen Undersøkelsene

Detaljer

Protokoll fra styremøte 3/2016

Protokoll fra styremøte 3/2016 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Oslo 14. mars 2016 Protokoll fra styremøte 3/2016 Det ble avholdt styremøte i Juristenes

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg

Likestillingsplan. Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Likestillingsplan Til: Landsstyret Fra: Sunniva, Hege, Nils Tore, Marius og Ingeborg Bakgrunn og prosess Arbeidsprogrammet slår fast at Naturvernforbundet i løpet av gjeldende arbeidsprogramperiode (2012

Detaljer

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud

LM-sak 7-11 Samfunnsviternes EVU-tilbud LM-sak 7-11 Innledning Landsmøtet 2009 vedtok i LM-sak 14-09 at hovedstyret skulle utrede foreningens EVUtilbud. Landsmøtet nedsatte i samme sak en arbeidsgruppe som skulle utrede foreningens EVU- tilbud

Detaljer

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE

DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE DITT FØRSTEVALG SAMFUNNSVITERNE Er du samfunnsviter eller humanist med utdanning på masternivå eller er i studiefasen innen disse fagområder, så hører du hjemme hos oss! Samfunnsviterne arbeider for å

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov - kort om status Advokatlovutvalget publiserte et foreløpig lovutkast i juli 2014 Sendt på «høring» i referansegruppen

Detaljer

Protokoll fra styremøte 9/2015

Protokoll fra styremøte 9/2015 Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT MEDLEMSFORDELER NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> MEDLEMSRAPPORTERING FOR Parat For 2015 En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Til lesere av rapporten En av IEHs styrker er flerpartssamarbeidet. Her spiller medlemsorganisasjonene en

Detaljer

Arbeidsmarkedsinformasjon. Geofag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET

Arbeidsmarkedsinformasjon. Geofag. www.naturviterne.no. Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Arbeidsmarkedsinformasjon www.naturviterne.no Geofag Jobb og karriere VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET Hva er geofag? Geofag handler om hele jordens historie og utvikling. Det omfatter læren om jordens

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16

Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Sak 47/13 Budsjett 2014/15/16 Landsmøtet skal i henhold til foreningens vedtekter 4 Landsmøtets arbeidsoppgaver pkt. b, vedta rammebudsjett for styreperioden. Hovedstyret vil ut i fra vedtatte rammebudsjett

Detaljer

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016

STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 STRATEGIMELDING KPF 2014-2016 Visjon: Trygge og tydelige, omsorgsfulle og verdibaserte voksne til barnets beste. Bakgrunn KPF har de to siste styreperiodene bidratt med hjelp og råd til ansatte i skole

Detaljer

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter. Vedtekter 1 Navn... 2 2 Definisjon... 2 3 Formål... 2 4 Medlemskap... 2 5 Organisasjon... 2 6 Kongress... 2 7 Ekstraordinær kongress... 3 8 Hovedstyret... 4 9 Sektorene... 5 10 Kontrollutvalg... 5 11 Sekretariatet...

Detaljer

Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær

Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær Norsk Redaktørforening Styremøte 2012-12-04 Oslo NEØ Sak 2012-55 Utlysing av stillingen som generalsekretær I styremøtet i Palma i september gjorde styret følgende vedtak i sak 2012-41 Ansettelse av ny

Detaljer

HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD BACHELOR OG MASTER I RETTSVITENSKAP 3+2

HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD BACHELOR OG MASTER I RETTSVITENSKAP 3+2 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Også sendt pr. e-post: postmottak@kd.dep.no Deres ref.: 10/6077- Dato: 25. juni 2015 Vår ref.: 199135 HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

Detaljer

Lønnsoppgjøret Akademikerne / Tekna / NTNU

Lønnsoppgjøret Akademikerne / Tekna / NTNU Lønnsoppgjøret 2017 Akademikerne / Tekna / NTNU Innhold Totaloversikt Detaljer Utfordringer Ta vare på alle grupper Spørsmål? 2 Totaloversikt over lønnsoppgjøret 2017 Snitt lønnsøkning i staten 2017: 2,4%

Detaljer

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund HANDLINGSPLAN FOR 2017 Navn: NFF Region Midt 1. Fakta om Region Midt Medlemstallet var 1401 ved begynnelsen av 2017 og 1378 ved slutten av 2016. Styrets sammensetning Rolle Navn Arbeidssted Regionleder

Detaljer

Protokoll fra hovedstyremøte 7/2017

Protokoll fra hovedstyremøte 7/2017 Protokoll fra hovedstyremøte 7/2017 Det ble avholdt styremøte på Maestranza Hotell, Malaga 28. 29. september 2017 Til stede Fra hovedstyret Forfall Curt A Lier, Susanne Eliassen, Frank Grønås, Karoline

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Stortinget har besluttet å innføre en ny klageordning for skatt og merverdiavgift. Det skal opprettes én landsdekkende klagenemnd, Skatteklagenemnda.

Stortinget har besluttet å innføre en ny klageordning for skatt og merverdiavgift. Det skal opprettes én landsdekkende klagenemnd, Skatteklagenemnda. I følge liste Deres ref Vår ref Dato 13/3244 SL ØS/KR 04.12.2015 Forslag til kandidater til verv i skatteklagenemnda Stortinget har besluttet å innføre en ny klageordning for skatt og merverdiavgift. Det

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 2015-2017 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet kan gjøre revideringer i Arbeidsprogram for NKS 2015-2017 som

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SAMFUNNSVITERNE 11.-12. DESEMBER 2014 Tid: 11. des. kl. 12.00-12. des. kl 13.00 Sted: Styremedlemmer: Radisson Blue Royal Hotel, Bergen Knut Aarbakke, leder Merete Nilsson Christer

Detaljer

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for.

Velkommen som medlem. Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Velkommen som medlem Nå har du, sammen med 11 000 andre YTF-medlemmer, sikret din rett til en arbeidsdag å leve med og ei lønn å leve for. Vi er glad for å ha deg som medlem, og i denne brosjyren kan du

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

nr Norsk Rådmannsforum

nr Norsk Rådmannsforum nr Norsk Rådmannsforum STYRETS BERETNING 2014-2015 Styret anser at Norsk Rådmannsforum i viktige henseende har hatt en fortsatt positiv utvikling i perioden. Vi noterer et fortsatt høyt medlemsantall (ca

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

å vite om husleieloven: Vi er uenige hvem kan hjelpe?

å vite om husleieloven: Vi er uenige hvem kan hjelpe? 13 Nyttig å vite om husleieloven: Vi er uenige hvem kan hjelpe? Disse kan HJELPE & Hvor kan jeg ta kontakt for å få råd og veiledning? Forbrukerrådet 815 58 200 (0,39 kr pr. min) www.forbrukerportalen.no

Detaljer

Tillitsvalgtes rolle. Idealet. Mandat Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver

Tillitsvalgtes rolle. Idealet. Mandat Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver Tillitsvalgtes rolle Grunnkurs for tillitsvalgte 16. september 2016 Dagne Sigrid Nordli, rådgiver dsn@norsklektorlag.no Idealet «En formann må omgås medlemmene som en god kamerat. Han skal være den ivrigste

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018

OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 OVERORDNET HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler vil i 2015-2016 særlig arbeide med disse sakene: A. Videreutvikling av Landorganisasjonen for Frivilligsentraler Landsorganisasjonen

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer