NYHETSAVIS NR. 2/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETSAVIS NR. 2/2010"

Transkript

1 TEST 099 NYHETSAVIS NR. 2/2010 August 2010 INNHOLD: Informasjon Endokrinologi og sekundær hypertensjon Faktorer med innvirkning på aldosteron-nivå, reninaktivitet og aldosteron/reninaktivitet-ratio Er jodmangel utbredt i Norge? Rekvirering av AMH Vitamin D-metabolittene og Vit. D-bindende protein (DBP) Uvanlige svarkombinasjoner Presisering ved tolking av %CDT-verdier Prøverekvirering/svarkommentering Ny rekvisisjon fra Hormonlaboratoriet Analysenytt Nye referanseområder for FT 4 i serum Nye referanseområder for PINP i serum Nye referanseområder for DHEA i serum Nye referanseområder for 17-OH-Progesteron i serum Inhibin B i serum nedleggelse av analysen Forslag til nye analyser? Send forslag på E-post til Oppdatert oversikt over akkrediterte analyser foreligger på

2 INFORMASJON Endokrine årsaker til og følger av sekundær hypertensjon Forfatter: Lene Kristine Seland, Endokrinologisk avd., OUS - Aker; Blodtrykket påvirkes av en rekke hormoner inkludert katekolaminer, kortisol, aldosteron, andre mineralkortikoider, veksthormon, paratyreoideahormon og tyreoideahormoner. Dette bør vektlegges ved utredning pasienter med sekundær hypertensjon - som utgjør ca. 15 % av pasientene med hypertensjon. Mistanke om sekundær hypertensjon er aktuelt ved Alvorlig eller behandlingsresistent hypertensjon Akutt økning i et BT som tidligere har ligget stabilt Utvikling av hypertensjon før pubertet Debut alder < 30 år hos slanke personer med negativ familiehistorie på hypertensjon Malign hypertensjon (med tegn til endeorgan skade) Sekundær hypertensjon med endokrin årsak eller virkning: 1) Søvnapnésyndrom: Plasma-aldosteron er relatert til alvorlighetsgraden av obstruktiv søvnapné hos pasienter med behandlingsresistent hypertensjon 2) Renovaskulær hypertensjon: Selv om gullstandarden for utredning av renovaskulær hypertensjon er renal angiografi, er plasma-reninaktiviteten forhøyet i % av tilfellene 3) Orale kontraseptiva 4) Binyreutløst: AME - Apparent Mineralcorticoid Excess, hyperaldosteronisme, hyperdeoksikortikosteronisme, kongential adrenal hyperplasi, deoksikortikosteron-produserende tumor, Cushing s syndrom, feokromocytom 5) Andre endokrine årsaker: Akromegali, hypertyreose, hypotyreose, primær hyperparatyreose Faktorer med innvirkning på aldosteron-nivå, reninaktivitet og aldosteron/reninaktivitet-ratio Primær aldosteronisme som årsak til sekundær hypertensjon er krevende å diagnostisere fordi en rekke faktorer kan påvirke serum-aldosteron-nivået og plasmareninaktiviteten. De to tabellene nedenfor som er modifisert etter Endocrine Society Clinical Practice Guideline for Case Detection, Diagnosis, and Treatment of Patients with Primary Aldosteronism JCEM 93: , 2008, kan være til nytte i den diagnostiske utredningen.

3 Tabell 1: Faktorer som kan påvirke aldosteron-nivå og reninaktivitet og dermed aldosteron/reninaktivitet-ratio (ARR) og fører til falskt negativ (-), ingen (0) eller positiv (+)påvirkning. Faktor Aldosteron-nivå Reninaktivitet Effekt på ARR Medikament Betablokkere (Falsk positiv) Alfa-2 agonist (klonidin) (Falsk positiv) Ikke-steroid antiinflam (Falsk positiv) matoriske midler K-wasting diuretika 0 eller (Falsk negativ) K-sparende diuretika (Falsk negativ) ACE-hemmere (Falsk negativ) Angiotensinreseptor (Falsk negativ) blokkere Ca2+-blokkere 0 eller (Falsk negativ) Renin-inhibitorer - - eller + + (Falsk positiv) Kaliumstatus Hypokalemi - - eller + - (Falsk negativ) Hyperkalemi + - eller + + (Falsk positiv) Natriuminntak Natrium-restriksjon (Falsk negativ) Natrium-overskudd (Falsk positiv) Høy alder (Falsk positiv) Andre faktorer Nyresvikt (Falsk positiv) PHA (Falsk positiv) Graviditet (Falsk negativ) Renovaskulær HT (Falsk negativ) Malign HT (Falsk negativ) Tabell 2: Det er ofte nødvendig å holde pasienten på antihypertensjonsbehandling under utredning av primær aldosteronisme. Her er noen medikamenter som har minimal effekt på serum aldosteron-nivået. Medikament Type Vanlig dose Kommentar Verapamil Kalsiumkanalantagonist mg/2 x dag Bruk alene eller sammen med andre medikamenter i denne lista Hydralazin Vasodilator 10-12,5 mg/2 x Start forsiktig dag Doxazosin Alfa-adrenerg- 1-2 mg/daglig Sjekk for postural hypotensjon Terazosin blokker Alfa-adrenergblokker (kan økes) 1-2 mg/daglig (kan økes) Sjekk for postural hypotensjon 3

4 Er jodmangel utbredt i Norge? Jodmangel har tradisjonelt vært et problem i innlandsstrøk i Norge. Etter at kraftfôr til melkekyr ble tilsatt taremel, ble ikke lenger jodmangel en aktuell problemstilling. I dagens Norge er jodmangel blitt et problem i 2 grupper: Etnisk norske som av ulike årsaker unngår å innta melkeprodukter, og store deler av innvandrerbefolkningen som ikke har tradisjon for inntak av melkeprodukter eller har laktoseintoleranse. Jodmangel kan føre til struma og kretinisme (medfødt hypotyreose, alvorlig veksthemning og psykisk utviklingshemning hos barn) Sammenhengen mellom jodtilførsel til mor og tyreoideafunksjon hos barnet Jodutskillelse TSH > 5 mie/l Struma Kretinisme mikromol/døgn (nyfødt) >0,8 < 3 % < 0,5 % 0 0,4 0, % 5 20 % 0 0,16 0, % % + < 0,16 > 40 % > 30 % + (Ref: WHO/UNICEF data) Anbefalt jodinntak Øvre grense for trygt jodinntak er < 1100 mikrogram/døgn.. Persongruppe Jodinntak (mikrogram/døgn) Barn 1 11 år Voksne og ungdom 150 Gravide 220 Ammende 290 Etter The US Inst. Medicine Jodinnhold i forskjellig type norsk mat Type mat Jodkonsentrasjon Gjennomsnittelig matinntak Jodinntak fra forskjellig type mat (mikrogram/dag) (mikrogram/100g) (g/dag) Fiskeprodukter Melkeprodukter Egg Brød Annet 14 9 Total 156 Etter Lisbeth Dahl, NIFES (Public Health Nutrition 7: , 2003) Jodinntak fra forskjellig type mat (%) Konklusjon Det er viktig at alle daglig inntar en tilstrekkelig mengde jod. Gravide og ammende har behov for ekstra jodinntak. I det norsk kostholdet finnes jod først og fremt i fisk og melkeprodukter. Dersom maten ikke inneholder disse kostgruppene, kan dette medføre jodmangel og derav følgende sykdommer. For stor jodtilførsel (kosttilskudd som inneholder produkter fra tang og tare) kan føre til hypotyreose. Bestemmelse av 4

5 jod i døgnurin avgjør om pasienten har jodmangel eller for stor jodtilførsel. Hormonlaboratoriet kan bestemme jodinnholdet i døgnurin. Rekvirering av antimüllerhormon (AMH) AMH produseres i granulosacellene i ovariet. Hormonlaboratoriet startet høsten 2009 å analysere AMH som en markør for ovarialreserven, se Nyhetsavis 2/2009. Antall utførte analyser er økende. Analysen benyttes mye ved vurdering av IVF. Verdier under 0,3 mikrogram/l indikerer lav ovarialreserve. Høye verdier kan indikere fare for hyperstimulering ved IVF. I samarbeid med spesialister på IVF har laboratoriet kommet frem til følgende foreløpige retningslinjer for bruk av AMH i vurdering av ovarialreserve: - Alle som skal til ovarial stimulering bør få målt AMH tidlig i infertilitetsutredningen - AMH skal måles i tillegg til andre kriterier for vurdering av stimulering - AMH kan foreløpig ikke erstatte UL i vurdering av ovarialreserve - AMH-nivå kan brukes i vurderingen av stimuleringsdose - AMH kan bestilles som avtalt hasteprøve der man skal høste egg i forkant av cellegiftbehandling Vi har fått rapporter om at 5 pasienter med AMH < 0,3 mikrogram/l allikevel har blitt gravide. Hormonlaboratoriet vil i tett samarbeid med spesialister på IVF fortløpende vurdere bruken av AMH. Vit. D-metabolittene og Vit. D-bindende protein (DBP) De aktive Vit. D-metabolittene 25-OH-Vit. D og 1,25-(OH) 2 -Vit. D sirkulerer i blodet i fri form og bundet til plasmaproteinene Vit. D-bindende protein (DBP) (85 90 %) og albumin (10 15 %). DBP binder 25-OH-Vit. D med omtrent 10 ganger høyere affinitet enn 1,25-(OH) 2 -Vit. D. Den fri fraksjonen av 25-OH-Vit. D er 0,04 % av den totale konsentrasjonen, mens den fri fraksjonen av 1,25-(OH) 2 -Vit. D er 0,40 %. De to Vit. D metabolittene har ulike fysiologiske funksjoner. 25-OH-vit.D er et prohormon. Konsentrasjonen i blodet er et mål på kroppens Vit. D lager. Ved mistanke om vitamin D hypo- eller hypervitaminose er det 25-OH-Vit. D som skal måles. 1,25-(OH) 2 -Vit. D, som er den biologisk aktive Vit. D metabolitten, dannes i nyrene ved 1α hydroksylering av 25-OH-Vit. D. 1,25-(OH) 2 -Vit. D stimulerer Ca-absorpsjonen i tarmen og nyrene. Produksjonen av 1,25-(OH) 2 -Vit. D stimuleres av paratyreoideahormon (PTH) og hemmes ved høy konsentrasjon av 1,25-(OH) 2 - Vit. D. Måling av 1,25-(OH) 2 -Vit. D er først og fremst aktuelt ved utredning av hyperkalsemi og ved nyresvikt. Økt produksjon av 1,25-(OH) 2 -Vit. D er årsaken til hyperkalsemi ved sarkoidose, tuberkulose, Hodgin s sykdom, lymfom og Wegner s granulomatose. DBP er et reservoar for 25-OH-Vit. D og 1,25-(OH) 2 -Vit. D. De fri, ikke DBP-bundne molekylene diffunderer ut av kapillærene til vevsvæsken og virker på målcellene. De fysiologiske virkningene er følgelig bestemt av Vit. D-metabolittenes fri konsentrasjon i blodet. Etter hvert som de fri molekylene diffunderer ut i vevsvæsken, dissosierer Vit. D metabolittene fra DBP. Slik opprettholdes den fri konsentrasjonen i blodet. Konsentrasjonen av DBP varierer. Den øker i graviditet og ved bruk av østrogener, 5

6 mens den avtar ved alvorlig leversykdom og massiv proteinuri (nefrose). Fordi det er den totale konsentrasjonen av Vit. D-metabolittene som måles, vil variasjoner i DBP-konsentrasjonen føre til tilsvarende endringer i den totale konsentrasjonen av 1,25-(OH) 2 -Vit. D. Når DBP-konsentrasjonen øker, bindes mer 1,25-(OH) 2 -Vit. D til DBP, og den fri konsentrasjonen reduseres. Det fører til en reduksjon i Ca-konsentrasjonen i blodet og økt PTH-sekresjon. Økningen i PTHkonsentrasjonen og reduksjonen i fri 1,25-(OH)2-Vit. D konsentrasjonen stimulerer produksjonen av 1,25-(OH) 2 -Vit. D. Resultatet blir at den fri, fysiologisk aktive konsentrasjonen av 1,25-(OH) 2 -Vit. D normaliseres, mens den totale konsentrasjonen øker p.g.a. økt binding til DBP. Den fri konsentrasjonen av 25-OH-Vit. D tilsvarer omtrent den totale konsentrasjonen av 1,25-(OH) 2 -Vit. D. Variasjoner i DBP-konsentrasjonen påvirker i liten grad konsentrasjonen av 25-OH-Vit. D. Selv om mer 25-OH-Vit. D bindes når DBPkonsentrasjonen øker, er den fri konsentrasjonen fortsatt tilstrekkelig til normal produksjon av 1,25-(OH) 2 -Vit. D. Sammenfatning: En forhøyet 1,25-(OH) 2 -Vit. D-verdi kan skyldes økning i DBPkonsentrasjonen. Det gjelder spesielt i graviditet og ved bruk av østrogener. I slike tilfeller vil det være nyttig å bestemme DBP (Se eksemplene under). Analytt 1) Gravid uke 24 2) Østrogenbeh. Ref. område 25-OH-Vit. D 78 nmol/l 69 nmol/l nmol/l 1,25-(OH) 2 -Vit. 289 pmol/l 334 pmol/l pmol/l D DBP 6,8 mikromol/l 5,4 mikromol/l 3,0-5,3 mikromol/l PTH 3,7 pmol/l 3,1 pmol/l 1,5-7,0 pmol/l Ionisert Ca 1,24 mmol/l 1,26 mmol/l 1,18-1,35 mmol/l Uvanlige svarkombinasjoner Hormonlaboratoriet planlegger å rapportere uvanlige svarkombinasjoner. Her er den første rapporten. Analytt 1): Gravid uke 11 2):Tyr.horm 3):Nyresvikt Ref. område Hyperemese resistens Kritisk syk TSH <0,03 1,72 0,58 0,5 3,6 (mie/l) FT 4 31,8 48,2 8, (pmol/l) FT 3 7,8 15,0 3,2 3,6 8,3 (pmol/l) rt 3 0,78 0,14 0,54 (nmol/l) Anti-TPO <10 <10 <35 (kie/l) TRAS <1,0 <1,0 <1,5 (IE/l) Kommentarer 1. hcg er strukturelt lik TSH. I graviditet stimulerer hcg tyreoidea ved å binde til TSHreseptorene. I graviditetsuke 8 14, hvor hcg-konsentrasjonen er høyest, vil 20 % av alle gravide ha lavere TSH. Gravide med hyperemese har høyere hcg-verdiene enn normalt, og % av hyperemesepasientene har biokjemisk hypertyreose, som vist i eksempelet. TRAS og anti-tpo er normale, til forskjell fra autoimmun hypertyreose (Graves sykdom). 6

7 2. Mutasjoner i genet for tyreoideahormon-reseptor kan føre til redusert reseptoraffinitet for T 4 og T 3, og dermed redusert virkning eller tyreoideahormon resistens. Hypofyseforlappens TSH-celler har i slike tilfeller redusert T 4 /T 3 -sensitivitet, og det etableres en likevekt mellom forhøyede FT 4 - og FT 3 -verdier og normal TSH. Økningen i FT 4 og FT 3 reflekterer i hvor stor grad mutasjonen har redusert reseptoraffiniteten. TRAS og anti-tpo er normale. 3. Ved alvorlig sykdom reduseres dejoderingen av T 4 til T 3. Det fører til at konsentrasjonen av FT 3 i blodet synker. Samtidig reduseres dejoderingen av reverst 3 (rt 3 ) til T 2, slik at konsentrasjonen av rt 3 øker. TSH-konsentrasjonen øker ikke, og FT 4 synker noe. Dette er en fysiologisk tilpasning til alvorlig sykdom, og kalles for det lave T 3 -syndromet eller NTIS (non-thyroidal illness syndrom). Når sykdommen går over, normaliseres tyreoideaprøvene. Ved alvorlig sykdom vil måling av rt 3 være til nytte for å utelukke hypofysesykdom som årsak til forandringene. Presisering ved tolking av %CDT-verdier %CDT er en indirekte biologisk alkoholmarkør. Ved et alkoholinntak på g ren etanol (3-5 alkoholenheter) eller mer over en viss tid (uker) øker %CDT i serum og kan påvises hos % av personer med et slikt forbruk. Falskt forhøyde %CDTverdier kan blant annet sees ved langtkommet autoimmun leversykdom, sjeldne transferrinvarianter, CDG (Congential Disorder of Glycosylation), hemokromatose og katabolsk metabolisme hos kvinner med psykiatriske lidelser. Prøverekvirering/Svarkommentering Hormonlaboratoriet mottar daglig flere hundre rekvisisjoner. Vårt personale bruker mye tid på å registrere rekvisisjonene i laboratoriedatasystemet. Det innebærer at rekvirentens navn, adresse og hpr.nr., pasientens navn, adresse og fødselsnummer, kliniske opplysninger og rekvirerte analyser skrives manuelt inn i datasystemet. Dette er en utfordrende og tidkrevende oppgave, fordi mange rekvisisjoner er mangelfullt utfylt. En undersøkelse gjort i laboratoriet viste at pasientens fødselsnummer manglet på 15 % av rekvisisjonene. Det er alvorlig, fordi fødselsnummeret brukes som pasientidentitet i datasystemet. Dato og prøvetidspunkt manglet på 14 % av rekvisisjonene. Siden mange hormoner har døgnvariasjon/syklisk variasjon vanskeliggjør dette tolkningen av analyseresultatene. Rekvirentopplysningene var ufullstendige i 4 %, og 1 % av rekvisisjonene ble vurdert som uleselige p.g.a. utydelig håndskrift. Vi ber derfor våre rekvirenter om å sørge for at rekvisisjonene inneholder alle nødvendige data. Dette er en viktig del av kvalitetssikringsarbeidet. Laboratoriets leger bruker mye tid på faglig vurdering av analyseresultatene og formulering av faglige svarkommentarer. To brukerundersøkelser blant laboratoriets rekvirenter har vist at svarkommentarene verdsettes svært høyt. Det er imidlertid et problem at kliniske opplysninger mangler på flertallet av rekvisisjonene. For å kunne øke kvaliteten på svarkommenteringen må klinisk problemstilling og medikamentbruk beskrives helt kort. Laboratoriet oppfordrer rekvirentene til å sørge for at rekvisisjonen er utfylt med alle nødvendige data og kliniske opplysninger. Det vil gi laboratoriet mulighet til å bedre sin brukerservice. 7

8 Ny rekvisisjon fra Hormonlaboratoriet Oppdatert rekvisisjon fra Hormonlaboratoriet foreligger nå. Papirutgaven kan fås ved henvendelse til laboratoriet: Faks: eller e-post: Den kan også lastes ned fra internett: ANALYSENYTT Nye referanseområder for FT 4 i serum Laboratoriet har bestemt nye referanseområder for FT 4 hos barn: Barn: 6 15 år: pmol/l Nye referanseområder for PINP i serum Laboratoriet har bestemt nye referanseområder for PINP: Kvinner > 24 år mikrogram/l Menn > 21 år mikrogram/l Nye referanseområder for DHEA i serum Laboratoriet har bestemt nye referanseområder for DHEA: Kvinner fertil alder 5,3 31,7 nmol/l Kvinner postmenopausale <13,8 nmol/l Nye referanseområder for 17-OH-Progesteron i serum Laboratoriet har bestemt nye referanseområder for 17-OH-Progesteron: Menn 1,8 10,4 nmol/l Kvinner follikelfase 0,6 5,5 nmol/l Kvinner lutealfase 0,7 14,2 nmol/l Kvinner østrogenbeh. 0,5 7,6 nmol/l Kvinner postmenopausale 0,6-5,2 nmol/l Barn 4 dager 2 måneder <10,9 nmol/l Barn - 3 måneder 12 år <4,7 nmol/l Gutter 13 år 16år 0,3 5,4 nmol/l Jenter - 13 år 15 år 0,5 8,0 nmol/l Inhibin B nedleggelse av analysen Leverandøren av det etter vår vurdering eneste gode Inhibin B-kit (Oxford Bioinovation, Ltd., Oxford, UK) har stoppet produksjonen av kitet. Analysen ble derfor lagt ned 1. juni Postadresse: Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus, Postboks 4959 Nydalen, 0424 Oslo. Telefon: , Telefaks: E-post: Internett: 8

NYHETSAVIS NR. 1/2010

NYHETSAVIS NR. 1/2010 NYHETSAVIS NR. 1/2010 April 2010 INNHOLD: Informasjon Kan vitamin D påvirke blodsukkerkontrollen ved type 2 diabetes? Prosjektinvitasjon Nytt om endokrinologisk poliklinikk, Ous Koriongonadotropin hos

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2011

NYHETSAVIS NR. 1/2011 TEST 099 NYHETSAVIS NR. 1/2011 Mars 2011 INNHOLD: Informasjon Hormonlaboratoriet består Skanning av rekvisisjoner - forholdsregler Utredning av adrenogenitalt syndrom - presisering Øvre grense for trygt

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2004 Mars 2004

NYHETSAVIS NR. 1/2004 Mars 2004 NYHETSAVIS NR. 1/2004 Mars 2004 INNHOLD: Akkrediterte analyser Informasjon Analysenytt Kortisol i spytt ny analyse Metodeendringer Prolaktin (PRL) og BIG-PRL Prøvetaking Referanseverdier AKKREDITERTE ANALYSER

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 3/2010

NYHETSAVIS NR. 3/2010 TEST 099 NYHETSAVIS NR. 3/2010 November 2010 INNHOLD: Informasjon Hormonlaboratoriet videreutvikles i OUS Endokrinologien i Oslo universitetssykehus (OUS) etter 1.1.2011 Jod i døgnurin og utredning av

Detaljer

HVILKE PRØVER BØR EN TA?

HVILKE PRØVER BØR EN TA? HVILKE PRØVER BØR EN TA? En kort veiledning i bruken av analyser som kan være relevante i utredningen av vanlige kliniske problemstillinger. a) Prøver som bør inngå i den første orienterende undersøkelsen.

Detaljer

KORTISOL Analytiske og kliniske utfordringer Egil Haug Hormonlaboratoriet OUS HF - Aker

KORTISOL Analytiske og kliniske utfordringer Egil Haug Hormonlaboratoriet OUS HF - Aker KORTISOL Analytiske og kliniske utfordringer Egil Haug OUS HF - Aker Kortisol i blodet Ca. 5 % sirkulerer i fri, ubundet form Dette er den biologisk aktive fraksjonen Ca. 95 % sirkulerer bundet til plasmaproteiner

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 3/99 November 1999

NYHETSAVIS NR. 3/99 November 1999 NYHETSAVIS NR. 3/99 November 1999 INNHOLD: Hormonlaboratoriet 40 år Analysenytt Nytt referanseområde for fritt T 3 Nytt referanseområde for DHEA-SO 4 Ny metode for IGF bindeprotein 3 (IGFBP-3) i serum

Detaljer

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Det er viktig at kvinnens stoffskifte ligger normalt gjennom graviditeten. De første månedene

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 2/2000 Oktober 2000

NYHETSAVIS NR. 2/2000 Oktober 2000 NYHETSAVIS NR. 2/2000 Oktober 2000 INNHOLD: Analysenytt Endret metode for påvisning av thyreoidea autoantistoffer (TRAS, anti-tpo og anti-tg) Endret referanseområde for hcg hos gravide Bestemmelse av jod

Detaljer

Tolke svarkombinasjonen FT4 og TSH

Tolke svarkombinasjonen FT4 og TSH Tolke svarkombinasjonen FT4 og TSH - analytiske og kliniske faktorer som påvirker prøvesvarene Arne Åsberg, St. Olavs Hospital, september 2016 1 Normal regulering av thyreoidea-funksjonen 2 Forventet sammenheng

Detaljer

Hormonlaboratoriet Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo universitetssykehus, Aker

Hormonlaboratoriet Klinikk for diagnostikk og intervensjon Oslo universitetssykehus, Aker TEST 099 NYHETSAVIS NR. 2/2011 September 2011 INNHOLD: Informasjon Hormonlaboratoriet ny organisatorisk plassering i OUS Oppdatering av Hormonlaboratoriets Webside Diagnostikk av feokromocytom hos barn

Detaljer

Primær hyperaldosteronisme. Eystein Husebye

Primær hyperaldosteronisme. Eystein Husebye Primær hyperaldosteronisme Eystein Husebye Mistanke sekundær hypertensjon(ht) Alvorlig eller medikamentresistent HT Tidlig debut av HT uten øvrige risikofaktorer Brå debut/forverring av HT Familiehistorie

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 2/2013. November Rekvirering av fritt kalsium AMH - problemer med metoden

NYHETSAVIS NR. 2/2013. November Rekvirering av fritt kalsium AMH - problemer med metoden TEST 099 NYHETSAVIS NR. 2/2013 November 2013 INNHOLD: Informasjon Rekvirering av fritt kalsium AMH - problemer med metoden 25.01.11 10.06.13 Klinikk Diagnostikk av vanlige stoffskiftesykdommer Testosteron

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2014. April 2014

NYHETSAVIS NR. 1/2014. April 2014 TEST 099 NYHETSAVIS NR. 1/2014 April 2014 INNHOLD: Informasjon Sentrifugering av prøver Nødvendige opplysninger ved rekvirering av genetiske analyser Tyreoideahormonresistens (THRB) mutasjonsundersøkelse

Detaljer

Tyroideasykdommer i svangerskapet

Tyroideasykdommer i svangerskapet Tyroideasykdommer i svangerskapet Fysiologi HYPOTYREOSE Nedsatt tyroxinproduksjon Lavt FT4 og Forhøyet TSH 20-50/1000 gravide. Hyppigere dersom annen autoimmun sykdom Årsaker til hypotyreose Autoimmun

Detaljer

Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker

Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker 1 Retningslinjer Kun veiledende Uavhengig vurdering Pasientens individuelle situasjon 2 Kunnskap Serie med spørsmål Endokrinologer Indremedisinere Allmennpraktikere

Detaljer

Måling av kjønnshormoner. Kjønnshormonforstyrrelser menn. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015

Måling av kjønnshormoner. Kjønnshormonforstyrrelser menn. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Måling av kjønnshormoner Kjønnshormonforstyrrelser menn Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Referanseområde, testosteron S Testosteron 18 40 år: 7,2 24 nmol/l S-testosteron 16 nmol/l Testosteronmangel?

Detaljer

Thyroidea. Hva forventer vi av fastlegen?

Thyroidea. Hva forventer vi av fastlegen? Thyroidea Hva forventer vi av fastlegen? Disposisjon (NB! 20 minutter) Prøvetolkning demonstrert med ulike kasuistikker Thyreostatika Thyroideascintigrafi hvorfor gjøre undersøkelsen? Radiojodbehandling;

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 3/2004 November 2004

NYHETSAVIS NR. 3/2004 November 2004 NYHETSAVIS NR. 3/2004 November 2004 INNHOLD: Informasjon Viktig melding til alle rekvirenter Analysenytt Laktase C-13910T ny analyse Reninaktivitet i EDTA-plasma Insulin i serum Prøvetaking / Prøvehåndtering

Detaljer

Kalsium og vitamin D. Kurs Noklus og Legeforeningen 21.november 2013. Kristin Lilleholt Overlege, spesialist i medisinsk biokjemi

Kalsium og vitamin D. Kurs Noklus og Legeforeningen 21.november 2013. Kristin Lilleholt Overlege, spesialist i medisinsk biokjemi Kalsium og vitamin D Kurs Noklus og Legeforeningen 21.november 2013 Kristin Lilleholt Overlege, spesialist i medisinsk biokjemi Kalsium 25-35 000 mmol (1000-1400 g) i kroppen Ca2+ Det meste finnes i skjelettet

Detaljer

Kjønnshormonforstyrrelser kvinner. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015

Kjønnshormonforstyrrelser kvinner. Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Kjønnshormonforstyrrelser kvinner Ellen M Haave, Hormonlaboratoriet November 2015 Menstruasjonssyklus og blødningsforstyrrelser Menarche: tidspunkt for første menstruasjon Primær amenore`: ingen blødning

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 2/2002 Mars 2002

NYHETSAVIS NR. 2/2002 Mars 2002 NYHETSAVIS NR. 2/2002 Mars 2002 INNHOLD: Analysenytt Bestemmelse av metanefrin og normetanefrin i heparinplasma ny analyse Bestemmelse av kortikosteron i serum Bestemmelse av LH i serum analyse i enkeltprøver

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791 evt 23070000, calling 26923/22791.

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 1/2000 Mai 2000

NYHETSAVIS NR. 1/2000 Mai 2000 NYHETSAVIS NR. 1/2000 Mai 2000 INNHOLD: Analysenytt Nye analyser akkreditert Endret referanseområde for serum testosteron og SHBG hos menn Prøvetaking til PTH og Ca 2+ Kommentarer Prioritering ved for

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb

Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb LAB- nytt nr 1-2008 INNHALD: Endring av metode for analyse av s-folat Gentest ved utredning av laktoseintoleranse Vurdering av glomerulær

Detaljer

Fritt kalsium i serum ph-korrigeres eller ikke?

Fritt kalsium i serum ph-korrigeres eller ikke? Foto: Morten Rakke Photography Fritt kalsium i serum ph-korrigeres eller ikke? Helle Borgstrøm Hager Avdelingsoverlege Sentrallaboratoriet Sykehuset i Vestfold Vårmøte i medisinsk biokjemi 2017 Fordeling

Detaljer

Kongenitt adrenal hyperplasi (Adrenogenitalt syndrom)

Kongenitt adrenal hyperplasi (Adrenogenitalt syndrom) Screening av nyfødte for Kongenitt adrenal hyperplasi (Adrenogenitalt syndrom) Nyfødtscreeningen Pediatrisk forskningsinstitutt. Jens Veilemand Jørgensen 30.september 2011 Hypotalamus - Corticotropin Releasing

Detaljer

Fra DNA til livets kode... 29

Fra DNA til livets kode... 29 Innhold del i grunnleggende endokrinologi........................................ 17 kapittel 1 endokrinologiens historie........................................ 19 Endokrinologiens tidlige historie..........................................

Detaljer

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Bjørn G. Nedrebø (bjorn.gunnar.nedrebo@helse-fonna.no) Sindre Grindheim Aud Garmann Askevold Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales

Detaljer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Prioriteringsveileder - Nyresykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Fagspesifikk innledning - nyresykdommer I den voksne befolkningen i Norge har

Detaljer

Familiær Middelhavsfeber (FMF)

Familiær Middelhavsfeber (FMF) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Familiær Middelhavsfeber (FMF) Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Generelt følger man denne tilnærmingen: Klinisk mistanke:

Detaljer

Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom

Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er Graves sykdom? Dette er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner

Detaljer

Innhold. del i grunnleggende endokrinologi... 17

Innhold. del i grunnleggende endokrinologi... 17 0000 103594 GRMAT E#41353E.book Page 7 Tuesday, August 13, 2013 4:37 PM Innhold del i grunnleggende endokrinologi........................................ 17 kapittel 1 endokrinologiens historie........................................

Detaljer

Oppgave: MEDSEM11-12_STASJON16_H16_ORD

Oppgave: MEDSEM11-12_STASJON16_H16_ORD MEDSEM11-12_H16_ORD Side 2 av 42 Oppgave: MEDSEM11-12_STASJON16_H16_ORD Del 1: En 48 år gammel mann, født og oppvokst i Vietnam, tidligere stort sett helt frisk, møter på kontoret ditt, han har følt seg

Detaljer

Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012

Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012 Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012 Anders Palmstrøm Jørgensen Seksjon for spesialisert endokrinologi Oslo Universitetssykehus (akutt?) Binyrebarksvikt Årsak Forekomst

Detaljer

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel. Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn (I)

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel. Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn (I) Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Bjørn G. Nedrebø (bjorn.gunnar.nedrebo@helse-fonna.no) Sindre Grindheim Aud Garmann Askevold Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales

Detaljer

HYPERTYREOSE høyt stoffskifte. Lene Kristine Seland Overlege

HYPERTYREOSE høyt stoffskifte. Lene Kristine Seland Overlege HYPERTYREOSE høyt stoffskifte Lene Kristine Seland Overlege Skjoldkjertelen - tyreoidea Høyt stoffskifte - symptomer Varme, svette, lett feber Uro, angst, søvnproblem Skjelvinger, irritabilitet, kort lunte

Detaljer

HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene?

HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene? HbA1c og glukosebelastning: Hvem og hva fanges opp med de ulike diagnostiske metodene? Data fra Tromsøundersøkelsen og Tromsø OGTT Studien Moira Strand Hutchinson 12. november 2012 Universitetet i Tromsø.

Detaljer

Endokrin årsak til sekundær hypertensjon

Endokrin årsak til sekundær hypertensjon Endokrin årsak til sekundær hypertensjon Ingrid Nermoen Endokrinologisk seksjon Akershus Universitetssykehus Nermoen, november 08 1 Hvilke hormoner påvirker blodtrykket Veksthormon Thyroideahormoner? Kortisol

Detaljer

Prioriteringsveileder - Endokrinologi

Prioriteringsveileder - Endokrinologi Prioriteringsveileder - Endokrinologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning endokrinologi Fagspesifikk innledning endokrinologi Endokrinologiske sykdommer omfatter både

Detaljer

Albuminkorrigert serum kalsium ved Haukeland universitetssykehus

Albuminkorrigert serum kalsium ved Haukeland universitetssykehus Albuminkorrigert serum kalsium ved Haukeland universitetssykehus Øyvin Andre Solberg Eng, lege i spesialisering i medisinsk biokjemi Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssykehus oyvin.andre.solberg.eng@helse-bergen.no

Detaljer

Medfødt binyrebarksvikt Congenital adrenal hyperplasi, CAH

Medfødt binyrebarksvikt Congenital adrenal hyperplasi, CAH Medfødt binyrebarksvikt Congenital adrenal hyperplasi, CAH Enzymsvikt Hormonbehandling SENTER FOR SJELDNE DIAGNOSER www.sjeldnediagnoser.no MEDFØDT BINYREBARKSVIKT, CAH Kongenital binyrebarkhyperplasi

Detaljer

Endokrine Б0К2rsaker til hypertensjon. Angiotensin-aldosteron aksen. Angiotensin-aldosteron aksen. Damien Brackman. Angiotensinogen.

Endokrine Б0К2rsaker til hypertensjon. Angiotensin-aldosteron aksen. Angiotensin-aldosteron aksen. Damien Brackman. Angiotensinogen. Endokrine Б0К2rsaker til hypertensjon Damien Brackman Angiotensin-aldosteron aksen Angiotensinogen Angiotensin I Angiotensin II Aldosteron Angiotensin-aldosteron aksen Angiotensinogen Angiotensin I Angiotensin

Detaljer

Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 12.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

PCOS. Johan Svartberg Seksjonsoverlege, dr.med. Endokrinologisk seksjon Universitetssykehuset i Nord-Norge

PCOS. Johan Svartberg Seksjonsoverlege, dr.med. Endokrinologisk seksjon Universitetssykehuset i Nord-Norge PCOS Johan Svartberg Seksjonsoverlege, dr.med. Endokrinologisk seksjon Universitetssykehuset i Nord-Norge PCOS introduksjon Polycystisk ovarial syndrom Antas foreligge hos 5-6% av befolkningen (opptil

Detaljer

Galaktosemi. Pasientundervisning Erle Kristensen Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer

Galaktosemi. Pasientundervisning Erle Kristensen Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer Galaktosemi Pasientundervisning 2017 Erle Kristensen Nasjonal kompetansetjeneste for medfødte stoffskiftesykdommer Vi skal snakke om Kasuistikk Galaktosemi i Norge Hva skjer ved galaktosemi litt biokjemi

Detaljer

Hypothyreose. Dag Hofsø Overlege, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Endokrinologisk seksjon Sykehuset i Vestfold

Hypothyreose. Dag Hofsø Overlege, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Endokrinologisk seksjon Sykehuset i Vestfold Hypothyreose Dag Hofsø Overlege, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Endokrinologisk seksjon Sykehuset i Vestfold Hypofysehormoner Tyroksin og trijodtyronin Tyrosin Tyreoperoxidase TSH

Detaljer

PCOS Diagnostikk og utredning. Stavanger, oktober 2011 I.M.Hære

PCOS Diagnostikk og utredning. Stavanger, oktober 2011 I.M.Hære PCOS Diagnostikk og utredning Stavanger, oktober 2011 I.M.Hære PCOS Internasjonal konsensus om definisjonen (2003) Minst 2 av kriteriene må være oppfylte. Oligo amenorre, > 35 dagers syklus eller < 10

Detaljer

HYPOTYREOSE. Lene Kristine Seland Overlege

HYPOTYREOSE. Lene Kristine Seland Overlege HYPOTYREOSE Lene Kristine Seland Overlege Hypothyreose Regulering av tyreoidea Definisjon av hypotyreose Primær hypotyreose Symtpomer TSH > 10 mie/l, FT4 under 8 pmol/l Mild hypotyreose Latent hypotyreose

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Emnekode: BIO016. Emnenavn: Medisinsk Biokjemi. Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO. Dato: 10.

EKSAMENSOPPGAVE. Emnekode: BIO016. Emnenavn: Medisinsk Biokjemi. Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO. Dato: 10. EKSAMENSOPPGAVE Emnekode: BIO016 Emnenavn: Medisinsk Biokjemi Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO Dato: 10.mars 2014 Eksamensform: Skriftlig Eksamenstid: 5 timer Antall eksamensoppgaver:

Detaljer

1. Innhold Analyser som krever spesiell prøvetaking og forsendelse

1. Innhold Analyser som krever spesiell prøvetaking og forsendelse Dokument ID: 30273 Versjon: 3 Status: Godkjent Laboratoriedokument PS 11 Informasjon om prøvetaking og forsendelse, Hlab Diagnostikk og intervensjon / Dokumentansvarlig: Guro Strøm Clementz Utarbeidet

Detaljer

Avdeling for klinisk kjemi LABNYTT. Nr. 48 Januar 2003. Holdbarhet urinprøver

Avdeling for klinisk kjemi LABNYTT. Nr. 48 Januar 2003. Holdbarhet urinprøver Avdeling for klinisk kjemi df LABNYTT Nr. 48 Januar 2003 Holdbarhet urinprøver Dere som har pasienter som kommer til prøvetakingspoliklinikken med urinprøve må informere pasienten om holdbarheten av urin.

Detaljer

NT-proBNP/BNP highlights

NT-proBNP/BNP highlights NT-proBNP/BNP highlights B-type natriuretisk peptid (BNP) og det N-terminale (NT) fragmentet av prohormonet til BNP er viktige hjertesviktmarkører. Peptidhormoner. Brukes for å bekrefte eller avkrefte

Detaljer

Vitamin D Hvem skal ha tilskudd? Indikasjon og nytte av måling?

Vitamin D Hvem skal ha tilskudd? Indikasjon og nytte av måling? Vitamin D Hvem skal ha tilskudd? Indikasjon og nytte av måling? Emnekurs: Legemiddelbehandling skal/skal ikke? RELIS, Oslo, den 15. og 16. februar 2016 Kirsten Valebjørg Knutsen Forsker og spes. allmennmedisin

Detaljer

Ultralyd hals. Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF

Ultralyd hals. Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF Ultralyd hals Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF Anatomi Størrelse: Normalt ca. 4x2x2 cm hos voksne > 2 cm ap-diameter sannsynlig forstørret >2,5 cm sikkert forstørret

Detaljer

LabSI a. Fra avdeling for Medisinsk biokjemi: Intern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin

LabSI a. Fra avdeling for Medisinsk biokjemi: Intern, juni 2016 fra Laboratoriemedisin Fra avdeling for Medisinsk biokjemi: Sykehuset Innlandets laboratoriehåndbok er nå tilgjengelig på Intranett og Internett. I første omgang gjelder dette analyser som utføres ved Medisinsk biokjemi i SI.

Detaljer

Med stoffskiftesjukdom hos fastlegen

Med stoffskiftesjukdom hos fastlegen Med stoffskiftesjukdom hos fastlegen Lågt stoffskifte hypotyreose Normund Svoen ved SMS http://www.legegruppa-sms.no/ Anatomi og fysiologi Definisjon Tyreoidea = skjoldbruskkjertelen Tyreoideahormoner

Detaljer

Hvordan håndtere en mulig avvikende metadonmetabolisme? Fatemeh Chalabianloo Avdeling for rusmedisin Haukeland Universitetssykehus

Hvordan håndtere en mulig avvikende metadonmetabolisme? Fatemeh Chalabianloo Avdeling for rusmedisin Haukeland Universitetssykehus Hvordan håndtere en mulig avvikende metadonmetabolisme? Fatemeh Chalabianloo Avdeling for rusmedisin Haukeland Universitetssykehus FORSLAG FOR FREMGANGSMÅTE VED MISTANKE OM AVVIKENDE METADONMETABOLISME

Detaljer

ID ANALYSE MATERIALE TOTAL ANALYTISK VARIASJONSKOEFFISIENT EKSTERN

ID ANALYSE MATERIALE TOTAL ANALYTISK VARIASJONSKOEFFISIENT EKSTERN Sist oppdatert: 25.01.2016 Måleusikkerhet for Hormonlaboratoriets analyser Måleusikkerhet varierer over tid, selv om analysemetodene ikke endres. Dette kan for eksempel skyldes variasjon i produksjonen

Detaljer

Primærmedisinsk uke 2014 Tyreoidea - scintigrafi

Primærmedisinsk uke 2014 Tyreoidea - scintigrafi Primærmedisinsk uke 2014 Tyreoidea - scintigrafi Tyreoidea - scintigrafi Prinsipp: Spormengder av 99 m Tc / 131 Jod taes opp i aktivt kjertelvev.vesentlig mindre opptak i cyster og cancervev Normalt opptak

Detaljer

Akutt nefrologi i allmennpraksis. - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises?

Akutt nefrologi i allmennpraksis. - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises? Akutt nefrologi i allmennpraksis - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises? Maria Radtke, Nidaroskongressen 2015 Alfred 73 år Hypertensjonsbehandlet siden -03, Prostatabesvær, BPH påvist

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 2/2015

NYHETSAVIS NR. 2/2015 TEST 099 NYHETSAVIS NR. 2/2015 Juni 2015 INNHOLD: Informasjon Åpningstider og avvikling av kveldspoliklinikk ved prøvetakningsenheten ved endokrinologisk poliklinikk, Aker. Det er viktig med kliniske opplysninger

Detaljer

Anne-Mona Øberg Produktsjef

Anne-Mona Øberg Produktsjef Anne-Mona Øberg Produktsjef Afinion TM Multiparameter analysesystem Enkelt, raskt og brukervennlig Pålitelig og sikkert Helautomatisk Lite prøvevolum Mulighet for journaltilkobling / LIS SKUP pågår (HbA1c)

Detaljer

Nytt og nyttig fra INNHOLD. Utgave nr.1-2013. Generell informasjon

Nytt og nyttig fra INNHOLD. Utgave nr.1-2013. Generell informasjon Nytt og nyttig fra Utgave nr.1-2013 INNHOLD Generell informasjon Kort om Hormonlaboratoriet ved HUS Rekvirentopplysninger LCMSMS: en gullstandard i analysemetodikk Nyheter fra vår forskning Redaktør: Jørn

Detaljer

Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av Medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av Medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av Medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Vakthavende barnelege koordinerer umiddelbar innleggelse alternativt poliklinisk

Detaljer

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14 Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Alder og vaskulær mortalitet Lancet 2002;360:1903-1913 Norsk nyreregister http://www.nephro.no/nnr/aarsm2012.pdf

Detaljer

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 49 Mars 2003

Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital. Nr 49 Mars 2003 Avdeling for medisinsk biokjemi, St. Olavs Hospital Nr 49 Mars 2003 Innhold Navneskifte...2 Sending av prøver før påske...2 Åpningstida ved prøvetakingspoliklinikken i påsken...2 Begrenset holdbarhet for

Detaljer

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015

To pasienter kommer inn i akuttmottaket med markert anemi og mistanke om malign sykdom. Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kurs i hematologi 18 19 mai 2015 Kasustikk: Innlagt med lav hemoglobinverdi, med svært ulike diagnoser Av: Inger Berit Hersleth (bioingeniør) og Anne Mørch Larsen (hematolog) Diakonhjemmets sykehus AS

Detaljer

NTNU. Genetisk testing. Termin IC Frank Skorpen Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

NTNU. Genetisk testing. Termin IC Frank Skorpen Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer NTNU Genetisk testing 1 Termin IC Frank Skorpen Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer Aktuelle læringsmål: (5.1.2 beskrive de viktigste metodene innen moderne molekylærbiologi, og

Detaljer

PREANALYTISKE UTFORDRINGER VED HORMONANALYSER

PREANALYTISKE UTFORDRINGER VED HORMONANALYSER PREANALYTISKE UTFORDRINGER VED HORMONANALYSER Astrid Torvestad, fagbioingeniør for automatiserte analyser og kvalitetsmedarbeider ved Hormonlaboratoriet, medlem av preanalytisk fagsenter Hormoner Læren

Detaljer

HYPERTENSJON som risikofaktor. Praktisk hjerterehabiliteringsseminar 27.09.12 Assistentlege Ellen Julsrud

HYPERTENSJON som risikofaktor. Praktisk hjerterehabiliteringsseminar 27.09.12 Assistentlege Ellen Julsrud HYPERTENSJON som risikofaktor Praktisk hjerterehabiliteringsseminar 27.09.12 Assistentlege Ellen Julsrud Hva er blodtrykk? BT-måling Definisjon er av hypertensjon Behandlingsmål Årsaker til hypertensjon

Detaljer

Månedens kasuistikk. Binyrevenesampling

Månedens kasuistikk. Binyrevenesampling Månedens kasuistikk Binyrevenesampling Binyrevenekateterisering Prøvetaking direkte fra binyrevener utføres som ledd i utredningen av pasienter med primær hyperaldosternonisme (PHA). Primær hyperaldosteronisme

Detaljer

Ernæringsterapi Kjønnshormoner

Ernæringsterapi Kjønnshormoner Hvilke kjønnshormoner har vi Nødvendig for et normalt liv Hypothalamus: GnRH stimulerer til utskillelse av FSH og LH Hypofysen: FSH Østrogen og testosteron Spermproduksjon LH Stimulerer eggløsning Mannlige

Detaljer

Vedlegg til: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år

Vedlegg til: Konsentrasjonsmåling (monitorering) av legemidler til barn og ungdom 0-18 år MONITORERINGSTABELL FOR LEGEMIDLER TIL BARN OG UNGDOM 0-18 år Ved organsvikt, redusert nyrefunksjon og leversvikt, se spesiallitteratur angående måling av legemiddelkonsentrasjoner i blod. Ved enkelte

Detaljer

Diagnostikk av diabetes. HbA1c, hvordan skal vi bruke den i hverdagen? Feilkilder og kritisk differanse

Diagnostikk av diabetes. HbA1c, hvordan skal vi bruke den i hverdagen? Feilkilder og kritisk differanse Diagnostikk av diabetes. HbA1c, hvordan skal vi bruke den i hverdagen? Feilkilder og kritisk differanse Nasjonalt diabetesforum Gardermoen, 26. april 2017 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Oslo

Detaljer

Sykelig overvekt. Diagnostikk og utredning. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg

Sykelig overvekt. Diagnostikk og utredning. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Sykelig overvekt Diagnostikk og utredning Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Hva er fedme? Overvekt (2 av 3 nordmenn over 20 år iflg HUNT) Kroppsmasseindeks

Detaljer

LabSI a. Fra Avdeling for medisinsk biokjemi: Elektronisk rekvirering av rusmiddelscreening. Ny metode for analysering av TRAS

LabSI a. Fra Avdeling for medisinsk biokjemi: Elektronisk rekvirering av rusmiddelscreening. Ny metode for analysering av TRAS Fra Avdeling for medisinsk biokjemi: Elektronisk rekvirering av rusmiddelscreening. Legekontorer som har elektronisk rekvirering av blodprøver til SI kan rekvirere rusmiddelscreening (utført på Sanderud)

Detaljer

Presentasjon av kronisk nyresykdom

Presentasjon av kronisk nyresykdom Presentasjon av kronisk nyresykdom Protein og eller blod i urinen (tilfeldig funn) Forhøyet kreatinin, nedsatt egfr (tilfeldig funn) Forhøyet blodtrykk (renal hypertensjon) Uremi- urinforgiftning NYREFUNKSJONER

Detaljer

Laboratorieoppfølging av alkoholmisbruk

Laboratorieoppfølging av alkoholmisbruk Triumphal Procession of Bacchus, Maerten van Heemskerck, 1538 Laboratorieoppfølging av alkoholmisbruk Ragnhild B Skråstad, LIS, Phd Alkoholmisbruk 2.3.2 Avhengighetssyndrom i ICD-10 «Avhengighetsyndrom

Detaljer

Mann 50 år ringer legekontoret

Mann 50 år ringer legekontoret HVA ER DIABETES? Ingrid Nermoen avdelingssjef, ph.d Endokrinologisk avdeling 1 Mann 50 år ringer legekontoret Han tror han har fått diabetes for han er så tørst og tisser mye Hva spør dere om for å vurdere

Detaljer

Prøven tas på avkjølte EDTA glass. NB! Glasset fylles helt og blandes ved å snu det opp ned 8 10 ganger. Nødvendig prøvevolum = 0,5 ml plasma.

Prøven tas på avkjølte EDTA glass. NB! Glasset fylles helt og blandes ved å snu det opp ned 8 10 ganger. Nødvendig prøvevolum = 0,5 ml plasma. Laboratoriedokument PS 11 Informasjon om prøvetaking og forsendelse, Hlab Laboratoriemedisin / Avd. medisinsk biokjemi / Hormonlaboratoriet / Prøvemottak Dokument ID: 30273 Versjon: 6 Status: Godkjent

Detaljer

Nasjonal behandlingstjeneste for choriocarcinom hos kvinne

Nasjonal behandlingstjeneste for choriocarcinom hos kvinne Nasjonal behandlingstjeneste for choriocarcinom hos kvinne Plan for kompetansespredning Ekstern: Leger på lokalsykehusene skal kunne identifisere pasienter som trenger behandling ved Radiumhospitalet.

Detaljer

2006: Fasting glucose 7.0 mmol/l or A two-hour post glucose challenge value 11.1 mmol/l. Impaired glucose tolerance (IGT) is defined as a fasting

2006: Fasting glucose 7.0 mmol/l or A two-hour post glucose challenge value 11.1 mmol/l. Impaired glucose tolerance (IGT) is defined as a fasting 2006: Fasting glucose 7.0 mmol/l or A two-hour post glucose challenge value 11.1 mmol/l. Impaired glucose tolerance (IGT) is defined as a fasting glucose

Detaljer

Sjømat er sunt og trygt å spise. Dr Lisbeth Dahl Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) lda@nifes.no

Sjømat er sunt og trygt å spise. Dr Lisbeth Dahl Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) lda@nifes.no Sjømat er sunt og trygt å spise Dr Lisbeth Dahl Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) lda@nifes.no Riktig kosthold kan forebygge livsstilsykdommer WHO har anslått at: 80% av hjerteinfarkt

Detaljer

Det endokrine system I

Det endokrine system I Endokrinologi Det endokrine system I Alle celler og vev som produserer hormoner Endokrine kjertler avgir sine produkter (hormoner) direkte til blodbanen I tillegg til endokrine kjertler finnes hormonproduserende

Detaljer

Oppgave: MED4500-2_Farma5_V16_ORD

Oppgave: MED4500-2_Farma5_V16_ORD Side 9 av 24 Oppgave: MED4500-2_Farma5_V16_ORD Osteoporose og thyroidealidelser. Pasienten er en 65 år gammel kvinne som i forbindelse med en radiusfraktur sist vinter fikk diagnosen osteoporose. Hun behandles

Detaljer

Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier

Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Institutt for

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Akutt nefrologi i allmennpraksis. - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises?

Akutt nefrologi i allmennpraksis. - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises? Akutt nefrologi i allmennpraksis - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises? Maria Radtke, Nidaroskongressen 2017 Alfred 73 år Hypertensjonsbehandlet siden -03, Prostatabesvær, BPH påvist

Detaljer

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom)

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) Versjon av 2016 1. HVA ER MKD 1.1 Hva er det? Mevalonat kinase-mangel er en genetisk sykdom. Det er en

Detaljer

Genetisk testing. Genetisk testing. Termin IC Frank Skorpen Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer

Genetisk testing. Genetisk testing. Termin IC Frank Skorpen Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer NTNU Genetisk testing 1 Termin IC Frank Skorpen Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer 2 Genetisk testing Formålet med genetisk testing er: finne den genetiske årsaken til tilstanden

Detaljer

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Hypokrom mikrocyttær anemi Normalt blodutstryk Plasmavolum øker 10-15 % ved 6-12 uker frem til 30-50 % over ikke-gravid nivå ved 30 34 uker. Deretter

Detaljer

Til deg som skal behandles med radioaktivt jod

Til deg som skal behandles med radioaktivt jod Til deg som skal behandles med radioaktivt jod 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Årsaker til høyt stoffskifte Høyt stoffskifte medfører økt energiforbruk fordi

Detaljer

Kromatografi (LC-MS/MS) Sandra Dahl Hormonlaboratoriet

Kromatografi (LC-MS/MS) Sandra Dahl Hormonlaboratoriet Kromatografi (LC-MS/MS) Sandra Dahl Hormonlaboratoriet Innhold Kromatografi (LC-MS) Analytter Separasjon Deteksjon Fordeler og ulemper Endokrinologiske målinger med LC-MS Utfordringer Eksempler på interferenser

Detaljer

Nytt og nyttig frå INNHALD. Utgåve nr.1-2014. Analysepakkar for eksterne rekvirentar

Nytt og nyttig frå INNHALD. Utgåve nr.1-2014. Analysepakkar for eksterne rekvirentar Nytt og nyttig frå Utgåve nr.1-2014 INNHALD Analysepakkar for eksterne rekvirentar Handsaming av s-hcgverdiar hjå gravide Utgreiing av primær hyperaldosteronisme ved sekundær hypertensjon Utmerka resultat

Detaljer

Erfaring med utredningsprogram

Erfaring med utredningsprogram Nasjonal konferanse om CFS/ME Erfaring med utredningsprogram Ingrid B. Helland Overlege dr.med., leder Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Mål for utredning ved mistanke om CFS/ME 1. Utelukke andre

Detaljer

Når bruke immunoassays og når bruke LC-MSMS: Eksempler fra endokrinologi

Når bruke immunoassays og når bruke LC-MSMS: Eksempler fra endokrinologi Når bruke immunoassays og når bruke LC-MSMS: Eksempler fra endokrinologi NKK-møtet 2015 Gardermoen, den 13. mars 2015 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Klinikk for diagnostikk og intervensjon

Detaljer