Wintershall. Med ett øyekast

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014"

Transkript

1 Wintershall. Med ett øyekast

2 2013.

3 Med VellykkeT eksplorasjon, kompaniskap og Teknisk kompetanse Holder Vi stø kurs. Ærede damer og herrer, Rainer Seele styreleder Vår økende verdensbefolkning er avhengig av olje og gass. For de fossile råstoffene er selve grunnlaget for velstand og vekst. Utfordringen er: Behovet over hele verden øker, samtidig synes reservene å være begrenset. Perspektiver byr i økende grad innovative teknologier, som hjelper med å få utnyttet de konvensjonelle forekomstene vesentlig mer effektivt. Samtidig kan forsyningen av de viktige råstoffene sikres gjennom utnyttelsen av ukonvensjonelle forekomster som for eksempel skifergass og -olje. Gjennom leting, akkvisisjoner, strategiske kompaniskap og teknologisk kompetanse kommer vi til å bygge ut vår forretning videre. Og det skjer der hvor vi er best lokalt kjent: I våre kjerneregioner Europa, Russland, Nord-Afrika og Sør-Amerika, men i økende grad også i Midt- Østen-regionen. Et helt avgjørende skritt på denne veien til posisjoneringen direkte ved kilden er resultat av bytte av formuesverdier med vår mangeårige partner Gazprom. Vi forventer at denne transaksjonen endelig gjennomføres i tredje kvartal Wintershall vil få 25 prosent pluss en andel i to ytterligere blokker på Achimov-formasjonen i Vest-Sibir. Til gjengjeld får Gazprom gasshandels- og gasslagringsforretningen som til nå ble operert i fellesskap. For å få til en ytterligere økning av våre aktiviteter i Nordsjøen, har vi deltatt i tre produserende Statoil-felt. Og med kjøpet av produksjonsplattformen Brage har vi fått det første operatørskapet på den norske kontinentalsokkelen. Vår oljeog gassutvinning i Norge kunne dermed bli bygd ut fra til drøyt fat oljeekvivalenter per dag, innen år 2015 tilstreber vi Dessuten klarte vi å oppdage nye ressurser i den nederlandske og danske delen av Nordsjøen og utenfor Qatar-kysten. Også i våre andre regioner har vi inngått nye kompaniskap: Så har vi ytterligere drevet frem samarbeidet med ADNOC, det statlige oljeselskapet i Abu Dhabi, når det gjelder gassprosjektet Shuwaihat. Med Mubadala Petroleum med hovedkontor i Abu Dhabi vil vi i tiden fremover samarbeide i Midt-Østen-regionen og Nord- Afrika) i forhold til potensielle prosjekter. Til den ungarske MOL-gruppen har vi solgt andeler innenfor rammen av en portefølje-optimering og vi vil også samarbeide i tiden fremover. For fortsatt å kunne forsyne Europa på en sikker måte med gass, har vi tatt i drift den nordeuropeiske gassledningen NEL og deltar vi i byggingen av offshore-avsnittet til South-Stream- Pipeline. Vårt arbeid er ofte avhengig av politiske faktorer. Dette gjør seg særskilt bemerket i Argentina, Libya og i økende grad også i Tyskland. Som en konsekvens av vedvarende streiker og nedleggelsen av alle eksport-terminaler i Libya så vi oss nødt til å stoppe vår online-produksjon midlertidig i sommeren I Argentina derimot forbedret rammebetingelsene seg gjennom regjeringens økonomiske insentiver slik at vi kunne skaffe de nødvendige forutsetningene for utbyggingen av olje- og gassutvinningen, i forhold til ukonvensjonelle ressurser. I Tyskland synker utvinningen. Dette er en konsekvens av diskusjonene rundt skifergass og Hydraulic Fracturing i sammenheng med tillatelser, selv om denne metoden har vært i bruk ved den konvensjonelle utvinningen i Tyskland i mer enn 5 årtier. Dette uten negative episoder. Wintershall går inn for en differensiert diskusjon og rettslig klarhet for ikke å sette innovasjonsog teknologilokasjonen Tyskland i fare. For oss har Tyskland i 80 år vært et viktig marked og vårt hjemland. Her utvikler vi teknologier som vi scorer på i hele verden og som vi knytter internasjonale energikompaniskap med. Våre suksesser i forrige år er for meg det beste beviset på at vi har posisjonert vårt foretak korrekt. Også i 2014 kommer vi til å konsentrere oss om våre fokusregioner, med strategiske kompaniskap kommer vi til å øke videre og utvikle og ta bruk innovative teknologier. Vi utvinner fremtiden.

4 om oss. Wintershall er Tysklands største, internasjonalt engasjerte olje- og gassprodusent og har 120 år med boreerfaring. I over 80 år har vi vært aktive i letingen og utvinningen av olje og gass. Verden over sysselsetter selskapet omkring 2500 medarbeidere fra 40 nasjoner. Vi konsentrerer oss bevisst om utvalgte fokusregioner, hvor foretaket vårt på en pålitelig måte disponerer over en stor grad av regional og teknologisk ekspertise. Tyskland er for oss som teknologidrevet E&P-spesialist selve sentrumet for innovasjoner og forskning. Med innovasjonene scorer vi over hele verden og knytter energikompaniskap. Vi investerer konsekvent i utviklingen av nye funn og utbyggingen av eksisterende felt. Våre høye krav til helse, miljø og sikkerhet er alltid like viktig som økonomiske interesser. Vår historie Wintershall ble grunnlagt i 1894 hvor foretakets virksomhet besto av utvinning av kaliumsalter. Firmanavnet setter seg sammen av etternavnet til gründeren Carl Julius Winter og det germanske ordet Hall for salt. Fra 1930 av har vi drevet med utvinningen av hydrokarboner og siden 1970 har vi helt og holdent konsentrert oss om forretningsområdene olje og gass. Vår andelshaver Siden 1969 har vi vært et 100 % BASF-datterselskap av BASF. Våre fokusregioner Europa (Tyskland, Norge, Nederland, Storbritannia, Danmark) Russland Nord-Afrika (Libya) Sør-Amerika (Argentina, Chile) Midt-Østen (De forente arabiske emirater, Qatar)

5 Vår overbevisning Helse, miljø og sikkerhet er for oss alltid like viktig som økonomiske interesser. Vi utvikler metoder for en enda mer effektiv utnyttelse av ressursene og en minimering av miljøbelastningene. Målestokker for vår handling i denne sammenheng er overholdelsen av internasjonale konvensjoner, de regionale lovgivningene og våre selvpålagte høye standarder. Våre verdier Vi er kreative, har motet til å følge opp ekstraordinære idéer, inngår verdiskapende kompaniskap og er teknologisk innovative. Vi er åpne, setter pris på mangfold og fremmer dialogen. Vi handler ansvarsfullt som en del av selskapet og gir sikkerhet alltid forrang. Vi er forretningsorienterte og omsetter markedets behov til løsninger for kunden. Våre mål Vi vil øke videre ved kilden. Med leting, akkvisisjoner, strategisk kompaniskap og teknologisk kompetanse, for eksempel på området EOR (Enhanced Oil Recovery). Fra og med 2015 vil vi årlig produsere mer enn 160 millioner fat olje- ekvivalenter (boe). For å nå dette vil vi investere rundt to milliarder Euro i W&P-prosjekter i våre fokusregioner i årene

6 Våre fokusregion I over 80 år har vi lett etter og utvunnet olje og gass. Ved dette konsentrerer vi oss om utvalgte fokusregioner. Ved siden av vårt hjemmemarked Tyskland er vi fremfor alt aktive i Europa, Nord-Afrika, Sør-Amerika og Russland, og i økende grad i Midt-Østen-regionen. Her disponerer vi over en høy grad av regional og teknologisk ekspertise. Tyskland Fra 1930 av har vi produsert olje i Tyskland, gass har vært utvunnet siden Vi er operatør for åtte olje- og åtte gassfelt samt for den eneste gassutvinningsplattformen i den tyske Nordsjøen. I tillegg er vi med 50 prosent delaktig i det største tyske oljefeltet Mittelplate utenfor Nordsjøkysten. Produksjon av olje og gass i Tyskland er for Wintershall på grunn av vanskelige geologiske og rettslige rammebetingelser blitt til selve grunnlaget for kontinuerlige innovasjoner som vi vinner poeng med over hele verden og som vi knytter internasjonale energikompaniskap til. Highlight: Vi tester den svært lovende biopolymeren Schizophyllan for å forbedre oljeutvinningen i det nordtyske oljefeltet Bockstedt. Sør-Amerika Allerede siden 1978 har vi hatt en vellykket utvinning av betydelige gassforekomster i Sør-Amerika. Konsesjonsrettigheter i olje- og gassfelt i Sentral-Argentina, utenfor kysten av Ildlandet og også i nabolandet Chile gir oss muligheten til å ha del i svært lovende hydrokarbonreserver. Highlight: Våren 2013 gjennomførte vi som operatør de første leteaktiviteter med 3-Dseismikk i blokkene CN-V og Ranquil Norte i provinsen Mendoza. Dessuten er vi involvert som operatør i letingen og den mulige videre utviklingen av blokken Aguada Federal i den østlige delen av den argentinske Neuquén-provinsen. Nord-Afrika Siden 1958 har vi vært aktivt med i letingen og produksjonen av olje på stedet i Libya, en av de største oljeprodusentene i Afrika. Den største forekomsten er oljefeltet As Sarah i nærheten av Jakhira. Der driver vi dessuten et anlegg som er enestående i hele landet, som prosesserer den gassen som følger med oljen fra våre felt og som leverer produktene gass og kondensat til salget til kysten. Ved siden av deltagelsen i offshore-plattformen Al-Jurf disponerer vi over et ytterligere leteområde i Libyas sydøst. Highlight: I mars 2013 ferdigstilte vi en pipeline på rekordtid. Som det første utenlandske E&Pforetak overtok vi styringen av byggingen av en pipeline for å åpne for nye transportmuligheter i Libya.

7 er. Midt-Østen EUROPA Siden 1965 har vi utvunnet olje og gass også i den nederlandske delen av Nordsjøen. Vi har kjøpt svært lovende lisenser i britiske, danske og norske territorialfarvann. Spesielt i den norske kontinentalsokkelen holder vi på å øke våre aktiviteter signifikant og skaffe et ytterligere vekstpotensial. Highlights: Høsten 2013 overtok vi med Brage for første gang operatørskapet for en stor produksjonsplattform i Norge. Vår daglige produksjon i Norge har gjennom kjøpet av andeler og samarbeidet med Statoil økt fra boe til boe i I Danmark har vi ved leteboringen Hibonite funnet olje. I Midt-Østen-regionen befinner seg omtrent 50 prosent av verdens olje- og gassreserver. Ikke noen annen region disponerer over et sammenlignbart potensial. Wintershall utbygger derfor sitt engasjement i regionen ytterligere. I 2010 åpnet vi en representasjon i Abu Dhabi, i 2012 overtok vi som operatør den tekniske vurderingen av sur gass- og kondensatfeltet Shuwaihat i De forente arabiske emirater. Highlight: I Qatar klarte Wintershall i 2013 sammen med Qatar Petroleum og andre kompanjonger for første gang på årtier å finne gass offshore. Med Mubadala Petroleum, med hovedkontor i Abu Dhabi, har vi avtalt å samarbeide i tiden framover ved potensielle prosjekter i MENA-regionen (Midt-Østen og Nord-Afrika). Russland I etter hvert 24 år har vi hatt et samarbeid med Gazprom. Våre fellesprosjekter innenfor forretningsområdene leting og produksjon Juschno Russkoje og Achimgaz kommer i fremtiden til å yte et viktig bidrag for å sikre Tysklands og Europas forsyning med gass. Dessuten har vi i Wolgograd-området i over to årtier utvunnet olje i et fellesforetak med det russiske selskapet Lukoil. Highlight: Av blokken 1A på Achimov-formasjonen i Vest-Sibir, hvor vi har en andel i dens utvikling på 50 prosent, produserer nå 25 boringer. Sammen med Gazprom vil vi i tiden fremover i fellesskap utvikle ytterligere to blokker, blokkene IV og V. Land hvor Wintershall driver med leting og produksjon.

8 Vår strategi. Vi trenger også i fremtiden olje og gass. Ikke bare som drivstoffer og fyringsmidler, men også til mange kjemiske produkter som kunststoffer, vaskemidler, lakker, men også legemidler. Derfor forsterker vi vårt nærvær ved kildene og utvikler stadig nye teknologier for en enda bedre, mer effektiv og sikrere utvinning av råstoffene. Ved alt som vi gjør overtar vi ansvar: Uansett hvor vi måtte arbeide, helse, miljø og sikkerhet er for oss alltid like viktig som økonomiske interesser. Vi vil fortsatt øke ved kilden. Idet vi konsentrerer oss om våre fokusregioner, inngår og utbygger sterke kompaniskap med National Oil Companies (NOC) og internasjonale E&Pforetak og bidrar med tekniske fagkunnskaper til prosjekter og utvikler disse. Vi er overbevist om følgende: Også i fremtiden vil det være behov for olje og gass. Nye og miljøskånende teknologier er en konkurransefordel. Langsiktige kompaniskap fører til felles suksess. Derfor konsentrerer vi oss om: Fokusregioner og styrking av nærværet ved kilden. Teknologisk ekspertise og innovasjoner. Sterke kompaniskap og utvalgte kooperasjoner (Gazprom, Statoil, ADNOC, Mubadala, MOL). Våre fokusområder for videre vekst: Europa: Overføring av funn til produksjon, spesielt i Norge. Russland: Utbygging av gass- og kondensatproduksjonen i Vest-Sibir. Sør-Amerika: Utvikling av ressurspotensialet i Argentina. Midt-Østen: Anvendelse av teknologier og og utbygge regionen til fokusregion.

9 80 år med erfaring i leting og produksjon. 160 millioner fat oljeekvivalenter (boe) vil vi årlig produsere fra og med millioner tonn CO 2 -emisjoner per år unngår vi ved oljeutvinningen, fordi vi ikke avfakler den ledsagende gassen, men utnytter den.

10 Styret. DR. RAINER SEELE Styreleder Den 53-årige kjemikeren har etter flere stillinger hos BASF, Wintershall og WINGAS ledet foretaket fra Kassel siden oktober MARTIN BACHMANN Leting og produksjon Den 54-årige geofysikeren har vært styremedlem siden 2009 og har ansvaret for leting og utvinning av olje og gass hos Wintershall. DR. TIES TIESSEN Finans Den 56-årige juristen har vært styremedlem siden februar Han er leder for områdene finans- og informasjonsmanagement, jus, skatt, forsikring, materialadministrasjon og markedsføring av olje- og gass. DR. GERHARD KÖNIG Gasshandel Den 48-årige økonomen har hatt ansvaret for forretningsvirksomheten knyttet til handel med gass siden oktober 2009 og har samtidig vært talsmannen for den daglige ledelsen hos WINGAS. Mario Mehren Russland Den 43-årige siviløkonomen har ledet kompetanseområdet Russia siden oktober 2011 og har samtidig ansvaret for transportprosjektene Nord- og Southstream. Mer om forretningsvirksomheten til Wintershall er å finne under:

11 2013 i tall. Wintershall totalt Netto omsetning, tredje mill Investeringer og akkvisisjoner 1 mill Driftsresultat (EBIT) mill Antall ansatte 2 status Leting og produksjon Netto omsetning, tredje mill Investeringer og akkvisisjoner 1 mill Oljeproduksjon MMBOE 4 31,9 33,4 Gassproduksjon 3 MMBOE 4 100,1 99,2 Driftsresultat (EBIT) mill Gasshandel Netto omsetning, tredje mill Investeringer og akkvisisjoner 5 mill Salg av gass fellesforetak (100 %) 6 mrd. kwh 520,7 471,4 derav WINGAS 6 mrd. kwh 428,9 370,8 Driftsresultat (EBIT) mill Verdiene for 2012 ble tilpasset på grunn av endrede IFRS. Tallene tilsvarer BASF-gruppens segment olje og gass. 1 Varige driftsmidler og immaterielle formuesverdier inkl. aktiverte undersøkelsesboringer. 2 Uten deltidsansatte, deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. 3 Omregningsfaktoren for gass i Barrel Oil Equivalent ble tilpasset i 2013 for å gjenspeile den endrede sammensetningen av gasskvaliteten i porteføljen på en bedre måte. Verdiene for 2012 ble presentert sammenlignbart. 4 Million Barrels of Oil Equivalent. 5 Varige driftsmidler og immaterielle formuesverdier. 6 Inkludert salgsvolumet til BASF.

12 TITTELBILDE Brage Wintershall overtok i den norske delen av Nordsjøen for første gang operatørskapet for en plattform. ANSVARLIG FOR INNHOLDET Wintershall Holding GmbH, Kassel Hvis du vil vite mer om vårt foretak, ønsker flere informasjoner, eller har spørsmål knyttet til Wintershall, vil du finne den rette hos. Tel.: Fax: Wintershall Holding GmbH Friedrich-Ebert-Str Kassel, Tyskland Også på:

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER

SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER SILJE LUNDBERG KARI ELISABETH KASKI STRØM FRA LAND TIL OLJE- OG GASSPLATTFORMER Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene.

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com Et annonsebilag utgitt av Subsea Valley. Distribuert med Dagens Næringsliv i mars 2015 og på Subsea Valley Conference 2015 DET NORSKE OLJEEVENTYRET HAR NÅDD BUNNEN - og det er her vi er virkelig gode.

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner

I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner I GLOBAL KONKURRANSE HOLDER DET IKKE Å VÆRE KRETSMESTER! Suksessfaktorer og hindre for norske gründere med internasjonale ambisjoner Norges BNP per innbygger er på verdenstoppen, på FNs Human Development

Detaljer

EPC SOM KONTRAKTSTRATEGI I OFFSHORE-PROSJEKTER

EPC SOM KONTRAKTSTRATEGI I OFFSHORE-PROSJEKTER MAGMA 0414 FAGARTIKLER 49 EPC SOM KONTRAKTSTRATEGI I OFFSHORE-PROSJEKTER TROND NILSEN er ph.d. og seniorforsker hos Norut Alta og arbeider med samfunns- og økonomifaglige spørsmål knyttet til rammer for

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel

Norge som energinasjon. NHOs Energipanel Norge som energinasjon NHOs Energipanel Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2012 Opplag: 2.000 Design: Kaland Marketing Forsidefoto: istockphoto Trykk: 07 Gruppen ISBN 978-82-7511-170-6 02/03

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret?

En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? FFI-rapport 2013/01252 En sterk norsk maritim næring en trussel for Sjøforsvaret? Kari Røren Strand, Steinar Gulichsen og Frank Brundtland Steder Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer