Bankenes sikringsfonds høstkonferanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bankenes sikringsfonds høstkonferanse"

Transkript

1 Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 8. og 9. september 2014 Hvordan balansere risikotoleranse og kortsiktige mål mot langsiktig overlevelse Refleksjoner rundt inntektssiden i bankene ved Adm. banksjef Steinar Haugli

2 Innhold 1. Kort om banken/regionen 2. Risikotoleranse/langsiktig mål 3. Kompetanse/kultur

3 Kort om banken/regionen

4 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst Kort beskrivelse Markedsområder SpareBank 1 Ringerike Hadeland Konsernresultat før skatt pr : 177,5 mill. kroner (132,1 mill. kroner) Brutto utlån: 20,3 mrd kroner 12 mndr. vekst i utlån: 7,6 % Blant Norges mest lønnsomme og solide finanskonsern gjennom en årrekke kunder 171 årsverk i konsernet 183 medarbeidere Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs Verdiskapning siden år 4 Note: Aktive kunder defineres som en kunde med mer en NOK 0,- på konto

5 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Overordnet visjon og kjerneverdier Visjon SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte banken Kjerneverdier Nær Dyktig Fremtidsrettet - Engasjert SpareBank 1 Ringerike Hadeland den anbefalte banken 5

6 Banken har en solid låneportefølje med en høy andel privatkunder Utlåns- og innskuddsfordeling Utlån per næringsområde Utlån total: NOK 20,3 mrd. 34% BM Innskudd total: NOK 11,5 mrd. 35% BM Offentlig sektor 2 % Industri 5 % Øvrige 19 % PM 66% PM 65% Primær næringer 11 % Eiendom 52 % 0,5 % Mislighold og tap Misligholdte engasjement i % av brutto utlån Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto lån Tap på utlån (%) 0,7 % 0,1 % 0,7 % 0,2 % 0,0 % Bygg- og anlegg 11 % Sterke kunderelasjoner med høy tilfredshet både for privat- og bedriftskunder TRI*M Indeks på 66 i PM og 74 i BM Tilfredsstillende risikoprofil God kredittkvalitet Lavt mislighold og lave tap 6 Note: TRI*M indeks klassifisering: Over 70-90: Sterke relasjoner Gjennomsnitt for bankmarkedet i Norge: 58 (DnB: 56)

7 Regionen 6 kommuner med innbyggere Kjerneområder Ringerike, Jevnaker, Lunner og Gran Stabil befolkningsvekst Stabile boligpriser Arbeidsledighet under snittet med unntak av Ringerike og Gran Banken er markedsleder stabilt Satsingsområde Nittedal og Hole Høy befolkningsvekst Høyeste boligpriser i vårt markedsområde Lavest arbeidsledighet Hole: DNB/SpareBank 1 markedsandel på samme nivå Nittedal: DNB er klart markedsleder Vår bank tar markedsandeler i disse områdene 7

8 Markedsandel og -størrelse Lokalt forankret med nærhet til kunden Godt posisjonert for videre vekst Markedsandeler PM Totalt 40% Markedsandeler BM Totalt 41% Totalt innbyggertall: Konkurrenter RING Totalt antall bedrifter: Konkurrenter RING Innbyggertall ( 000) Antall bedrifter 2,892 3,427 1,428 33% 53% 54% 57% 67% 40% 57% 79% 82% 67% 47%% 46% 43% 33% 60% 43 21% 6% 18% Jevnaker Lunner Gran Ringerike Kjernemarkeder Hole Nittedal Vekstmarked Hadeland Kjernemarkeder Ringerike/Hole Nittedal Vekstmarked 8 Kilde: SpareBank 1 Ringerike Hadeland estimater

9 Risiko Risikotoleranse/langsiktig mål

10 KONKURRANSE FAKTORER * BANKENS MÅL Hva påvirker bankens risikotoleranse? Markeds mål Org. mål Øk. mål Rammebetingelser Trussel fra substitutter Makroøkonomi Samfunnsforhold Teknologisk utvikling Trussel fra nye aktører Leverandørmakt Kundemakt Personkundemarkedet Bedriftskundemarkedet Omdømme Organisering Kompetanse Ledelse Relasjon/omdømme Lønnsomhet/EK-avkastn. Kostnadseffektivitet Kapitaldekning Netto prov. inntekter Utbytteprosent Kredittrisiko Likviditet/ markedsrisiko Alliansesamarbeid Diversifisering av inntekter 10 (*) Kilde: Business and competitive analysis: effective application of new and classic methods. Fleisher, Craig S.

11 Kredittrisiko Andel BM/PM PM 66% 34% BM Vekst 10% 5% 0% 10% 5% 13% 8% Prispolitikk 4,0 % 2,0 % 0,0 % Innsk Utlån Fullmakter Kvalitet 11

12 Likviditets- og markedsrisiko Nye kvantitative likviditetskrav gjennom CRD IV (LCR og NSFR) Økte krav til bankens likviditetsportefølje og plassering av overskuddslikviditet Økte krav til langsiktig funding Økt fokus på kundeinnskudd (produkter og prising) Salg av utlån til SpareBank 1 Boligkreditt LI 1 Skjerpede krav til likviditetsporteføljen har medført redusert markedsrisiko Valgt ikke å ha handelsportefølje Eksponering kun gjennom likviditetsporteføljen og strategiske investeringer mars m 28 % 72 % Aksjer sept m 61 % 39 % Aksjer Vridning av likviditetsporteføljen over mot mer likvide investeringer som gir lavere risiko, binder mindre kapital men gir også lavere avkastning 12

13 Strategisk Alliansesamarbeid Bankens Inntekter * Lønnsomhet Produkt utvikling 9% 91% Kapitalbehov Bankens Risiko* (ICAAP) 13% Kompetanse 88% Merkevare 13 (*) SpareBank 1: Felleskontrollert Virksomhet FKV - SpareBank 1 Gruppen og BNBank

14 Diversifiserte inntekter Antall omsatte eiendommer Resultat før skatt (NOKm) 10,2 10,1 7, Netto øvrige provisjonsinntekter - 4. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv. 14 Rentenetto Prov. Boligkreditt Andre prov.inntekter Andre inntekter Konsern (i hele tusen kroner) Pr Pr Per Gebyrer i betalingsformidling Provisjon SB1 Skade Provisjon SB1 Liv og Fond Provisjon ODIN/Trient Garantiprovisjon Øvrige provisjoner Provisjonskostnader Netto øvrige provisjonsinntekter

15 Kompetanse og kultur

16 Organisasjonsmål Organisering Kundefokusert og offensiv organisasjon understøttet av moderne teknologi og nye arbeidsmåter Effektive beslutningsprosesser og desentralisert fullmaktstruktur Sentral og aktiv medspiller i SpareBank1 Alliansen slik at vi sikrer distribusjonskraft i et multikanal samspill Kompetanse Kompetente og motiverte medarbeidere som øker kundetilfredshet, produktivitet og realisering av de økonomiske målene Lærende organisasjon gjennom samarbeid, kunnskapsdeling og nytenkning Ledelse Handlekraftig og effektiv med fokus på strategi, mål og resultater Inspirerer til utvikling, entusiasme og god kommunikasjon Relasjon Omdømme Som den anbefalte banken skal samspillet med kunder, ansatte, eiere og samarbeidspartnere baseres på tillit, stabilitet og langsiktighet Oppleves som attraktiv og utviklende 16

17 Utvikling i formell kompetanse 46 % av de ansatte har enten en Master- eller Bachelorgrad opp fra 36 % i Annet Annet Master 40 Bachelor H. Kand Master H. Kand. Bachelor

18 SpareBank 1 Ringerike Hadeland Takk for oppmerksomheten 18

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 1 Innholdsfortegnelse TINN SPAREBANK LOKALBANKEN SOM BIDRAR...3 STYRETS ÅRSBERETNING...6 STRATEGISK SAMARBEID... 18 RESULTATREGNSKAP... 22 EIENDELER... 23 GJELD OG EGENKAPITAL...

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør

Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011. 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Foreløpig regnskap per 4. kvartal 2011 2. februar 2012 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Oppsummering Godt resultat i et krevende marked. Egenkapitalavkastning på 12,8 % Garantert fortrinnsrettsemisjon

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD BANKSJEFENS FORORD...3 ÅRSBERETNING 2012 FOR TINN SPAREBANK...5 STYRETS ÅRSBERETNING...5 HOVEDTREKK VED ÅRETS VIRKSOMHET... 5 RESULTAT... 7 BALANSE... 9 VIRKSOMHETSSTYRING,

Detaljer

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2013. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2013 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2013 Sparebanken Narvik ForteNarvik overtar Hurtigrutens eierpost i FunnIT. Foto: Kristoffer Klem Bergersen Innhold

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2012. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2012 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2012 Sparebanken Narvik Sparebanken Narvik ble kåret til årets bedrift under arrangementet Opptur, 7. februar

Detaljer

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r

Årsrapport 2012. Kundeservice. i ft. Kongsvinger. Klofta. fo r Årsrapport 2012 her Vi er g! de fo r Kundeservice Sor -O dal Kongsvinger Nord -Odal Bedr i ft Klofta Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2012 5 Styret i Odal Sparebank 13 Regnskap

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Investorpresentasjon. Regnskap 1. halvår 2014

Investorpresentasjon. Regnskap 1. halvår 2014 Investorpresentasjon Regnskap 1. halvår 2014 Innhold 1 Introduksjon Om Bank 2 Viktige aspekter for investor Bankens virksomhet Kapitalforhold Finansiell informasjon 2 Hovedpunkter Bank 2 Etablert i 2005

Detaljer

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår

Årsrapport 2012. 102. regnskapsår 102. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2012. 1 Bankens virksomhet i 2012. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000

Kvartalspresentasjon 4. kvartal 2000 Kvartalspresentasjon 4. kvartal 20 1 SpareBank 1 SR-Bank Bjergsted Terrasse1 Postboks 218 41 STAVANGER Administrerende direktør: Terje Vareberg For ytterligere informasjon kontakt: Tor Dahle, Økonomidirektør,

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2011

ÅRSBERETNING FOR 2011 2011 ÅRSBERETNING FOR Innholdsfortegnelse Banksjefen kommentar side 1 Styrets beretning side 2 Resultatregnskap side 18 Balanse side 20 Noter side 22 Beretning fra Kontrollkomiteen side 39 Revisjonsberetning

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter...

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter... Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 7 Balanse per 31.12.14.. 8 Noter... 9 Revisjonsberetning... 18 Kontrollkomiteens beretning... 19 Tillitsvalgte... 19 Grafisk produksjon:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012

ÅRSBERETNING FOR 2012 2012 ÅRSBERETNING FOR 1. Innledning Berg Sparebanks regnskap for 2012 viser et resultat før skatt på NOK 22,7 mill. Dette er NOK 3,1 mill. bedre enn i 2011. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer