Raport. Rezultate Standard RICA MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE SERVICIUL RICA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Raport. Rezultate Standard RICA MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE SERVICIUL RICA"

Transkript

1 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE SERVICIUL RICA Raport RICA Rezultate Standard Date provizorii* *Datele RICA se află încă în proces de validare la CE

2 CUPRINS: Lista de abrevieri 2 1. INTRODUCERE Metodologia RICA Prezentare generală Tipologia exploataţiilor agricole Tipologia comunitară a exploataţiilor Colectarea datelor Tipul de informaţii colectate Confidenţialitatea PREZENTARE REZULTATE STANDARD Ce sunt rezultatele standard? Definirea variabilelor Grupări Standard Baza publică de date RICA Publicaţii Contribuţii Prezentarea variabilelor Rezultate standard RICA România anul contabil 23 (1) Rezultate standard calculate în funcție de dimensiunea economică 23 (2) Rezultate standard calculate la nivel de regiune statistică RICA 35 (3) Rezultate standard calculate în funcție de tipologia agricolă 46 Anexa 1 58 Anexa CONCLUZII 80 1

3 Lista de abrevieri AWU (Annual Work Unit) (Unitate de Muncă Anuală) UM Unitate monetară PAC Politica Agricolă Comună DG AGRI Direcţia Generală de Agricultură CE Comisia peană UDE Unitatea de Dimensiune Economică UE Uniunea peană Unitatea monetară, obligatorie în majoritatea Statelor Membre ale UE STAT Oficiul de Statistică al Uniunii pene RICA Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole FWU UFM (Family Work Unit) (Unitatea de Muncă a Familiei) SAU Suprafața agricolă utilizată INS Institutul Naţional de Statistică din România LFA Zone defavorizate UVM Unitate Vită Mare MADR Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale MBS Marja Brută Standard SO Standard Output = Producția Standard DAJ Direcţia Agricultură Judeţeană ASA Ancheta Structurală din Agricultură RS Rezultate Standard FNVA Venitul net adăugat pe fermă 2

4 1. INTRODUCERE Reţeaua de informaţii contabile agricole - RICA reprezintă una din construcţiile instituţionale pe care România s-a angajat să le realizeze înainte de aderarea la Uniunea peană. Conform Regulamentului nr.79/65/cee, s-a înfiinţat în statele membre ale UE reţeaua de informaţii contabile agricole RICA, care constituie singura sursă de date microeconomice, date armonizate şi în acelaşi timp date reprezentative principalele exploataţii agricole ale Uniunii pene. Reţeaua foloseşte date reprezentând mai mult de exploataţii din cele 28 de State Membre ale UE și un procent de mai mult de 90% din producţia agricolă totală a Uniunii pene. Scopul acestei reţele este de a colecta date privind producţia exploataţiilor agricole, a putea determina veniturile şi cheltuielile acestora și a realiza analizele economice ale acestora. Unitatea responsabilă RICA din cadrul CE realizează anual, pe baza Rezultatelor Standard, o imagine de ansamblu a situaţiei economice şi financiare a exploataţiilor agricole din UE. CE publică analize sectoriale cereale, produse lactate, carne de vită şi mânzat, rapoarte privind evoluţia veniturilor, distribuţia plăţilor directe, zonele defavorizate etc. În plus, faţă de rapoartele periodice, unitatea RICA efectuează analize specifice. Acestea sunt solicitate de către diferite unităţi şi direcţii din cadrul CE şi a altor instituţii ale UE, în special de către unităţile responsabile cu gestionarea pieţelor agricole, dezvoltarea rurală, evaluarea măsurilor PAC şi elaborarea politicilor agricole comune. Informațiile RICA contribuie în mod semnificativ la diferite proiecte de cercetare, evaluări şi studii economice din sectorul agricol. În România, instituirea la nivel naţional a reţelei de informaţii contabile agricole s-a realizat prin O.G. nr. 67/2004, aprobată prin Legea nr. 465/2004. Ordonanţa desemnează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ca autoritate competentă funcţionarea RICA şi Agenţia de Legatură la CE ca autoritate care efectuează ancheta anuală necesară colectării informaţiilor. Agenţia de Legătură România este serviciul RICA din cadrul MADR, serviciu care efectuează ancheta anuală şi transmite chestionarele Comisiei pene spre validare şi plată. Obiectivul RICA este realizat de serviciul RICA - MADR prin Direcţiile Agricultură Judeţene şi colectorii de date privaţi contractaţi prin procedură de achiziţie publică. Cererea de informații contabile agricole şi analize economice este în continuă creştere. Analizele bazate pe informaţiile RICA joacă un rol esenţial în întregul proces de reformă PAC, evaluarea măsurilor PAC şi în realizarea politicilor agricole pe termen lung. Informaţiile colectate sub forma chestionarului prezentat în Anexa 2 vor fi diseminate către institute de cercetare şi societăţi de consultanţă în vederea acordării de asistenţă tehnică fermierilor. Datele vor furniza politicienilor informaţii importante referitoare la situaţia agriculturii din România. 3

5 1.1 Metodologia RICA. Prezentare generală În conformitate cu Regulamentul de bază 79/65/CEE varianta consolidată prin Regulamentul CE 1217/2009; şeful exploataţiei înseamnă persoana fizică responsabilă de gestiunea zilnică a unei exploataţii agricole; clasa exploataţiei înseamnă un grup de exploataţii agricole ce aparţin aceleiaşi categorii privind tipul exploataţiei sau mărimea economică aşa cum sunt definite în tipologia comunitară a exploataţiilor agricole, stabilită în Regulamentul (CE) nr.1242/2008; exploataţia participantă reprezintă orice exploataţie agricolă care furnizează informaţii scopurile RICA; diviziune sau regiune RICA reprezintă teritoriul unui stat membru sau orice parte a acestuia stabilită în vederea selectării exploataţiilor participante, o listă a regiunilor RICA este prezentată în Anexa 1; date contabile reprezintă orice date tehnice, financiare sau economice referitoare la o exploataţie agricolă derivate din conturi care constau în înregistrările efectuate în mod regulat şi sistematic pe întreaga durată a anului contabil. Câmpul de observație: Pentru atingerea scopurilor, RICA trebuie să furnizeze date reprezentative şi de încredere. Acest lucru este asigurat printr-o metodologie precisă, comună toate Statele Membre. Întrucât politica agricolă comună a fost orientată spre producţie, RICA a monitorizat producţia destinată comercializării provenită din exploataţii comerciale sau profesionale. Câmpul de observație cuprinde exploatațiile agricole cu o dimensiune economică mai mare sau egală cu un prag exprimat în corespunzător uneia dintre cele mai joase limite a claselor de dimensiune economică. Pentru România, pragul minim de participare a fost stabilit la La Ancheta au participat exploatațiile agricole care țin evidență contabilă și exploatații fără evidență contabilă, fermierii acceptând ca informațiile lor contabile să fie puse la dispoziția RICA, informații reprezentative câmpul de observație. 1.2 Tipologia exploataţiilor agricole Tipologia comunitară a exploataţiei a fost creată în Uniunea peană astfel încât să permită o clasificare uniformă a exploataţiilor. Această clasificare se bazează pe trei criterii: regiuni, tipuri de activitate şi dimensiune economică, ultimele două fiind bazate pe parametrul comun denumit: Producţie Standard (Standard Output - SO). Nu este necesar ca regiunile RICA să fie şi regiuni administrative, dar este important ca numărul de regiuni să fie ales urmărind criteriul agronomic, bioclimatic şi/sau administrativ. În România sunt 8 regiuni RICA, regiuni care corespund regiunilor statistice (Anexa 1). Pentru a obține rezultate contabile suficient de omogene la nivel national este necesară repartizarea exploatațiilor între cele 8 regiuni RICA, clasificându-le pe baza tipologiei comunitare a exploatațiilor agricole și a dimensiunii economice a acestora, conform Regulamentului CE nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare exploatații agricole. 4

6 1.3 Tipologia comunitară a exploataţiilor Dimensiunea economică clasele de mărime Dimensiunea economică a exploataţiilor participante la RICA se determină pe baza producției standard totale a exploatației. Aceasta se exprimă în. Metoda de calcul al dimensiunii economice a exploatației și clasele de dimensiune economică sunt cele stabilite în anexa 2 a Regulamentului CE nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare exploatații agricole. Producţia standard SO, indiferent dacă este vegetală sau animală, este definită ca valoarea monetară a producţiei agricole, care include vânzările, reutilizarea, consumul propriu, schimbările în stocul de produse, evaluate la preţurile la poarta fermei. SO nu include plăţi directe, TVA sau taxe pe produse. În funcţie de valorile producției standard, au rezultat 14 clase de mărime economică: Clase Limite exprimate în I mai puțin de II >=2 000 şi <4 000 III >=4 000 şi <8 000 IV >=8 000 şi < V >= şi < VI >= şi < VII >= şi < VIII >= şi < IX >= şi < X >= şi < XI >= şi < XII >= şi < XIII >= şi < XIV >= Anexa 3 - Plan selecţie, arată repartizarea exploatațiilor la nivel de țară și regiuni pe clase de dimensiune economică și tipologie agricolă. Tipologia agricolă clasele de tipologie Tipul de activitate agricolă a unei exploatații se determină pe baza contribuției relative a producției standard corespunzătoare diferitelor caracteristici ale respectivei exploatații, la producția standard totală a acesteia. 5

7 În funcție de nivelul de detaliu impus, tipurile de activitate agricolă se împart în: - tipuri generale de activitate agricolă; - tipuri principale de activitate agricolă; - tipuri speciale de activitate agricolă. Clasificarea exploatațiilor pe tipuri de activitate agricolă este cea prezentată în tabelul de mai jos: Exploatații specializate culturi Tip general de activitate Tip principal de activitate Tip special de activitate agricolă 1. Exploatații specializate în culturi de câmp 2. Exploatații specializate în horticultură agricolă 15. Exploatații specializate în culturi de cereale, de semințe oleaginoase și de proteaginoase 16. Culturi de câmp geneale 21. Exploatații specializate în horticultură de interior agricolă 151. Exploatații specializate în culturi de cereale (altele decât orezul), de semințe oleaginoase și de proteaginoase 152. Exploatații specializate în cultura orezului 153. Exploatații care combină culturi de cereale, de oleaginoase, de proteaginoase și de orez 161. Exploatații specializate în culturi de rădăcinoase 162. Exploatații care combină culturi de oleaginoase, de proteaginoase și de rădăcinoase 163. Exploatații specializate în legume 164. Exploatații specializate în tutun 165. Exploatații specializate în bumbac 166. Exploatații care combină diferite culturi de câmp 211. Exploatații specializate în horticultură de interior 212. Exploatații specializate în flori și plante ornamentale de interior 213.Exploatații mixte specializate în horticultură de interior 22. Exploatații specializate în horticultură în aer liber 221. Exploatații specializate în cultivarea legumelor în aer liber 222. Exploatații specializate cultivarea de flori și plante ornamentale în aer liber 223. Exploatații mixte specializate în horticultură în aer liber 23. tipuri de horticultură 231. Exploatații specializate în 6

8 3. Exploatații specializate în culture permanente 4. Exploatații specializate în animale erbivore 5. Exploatații specializate în granivore 35. Exploatații specializate în viticultură 36. Exploatații specializate în fructe și citrice ciuperci 232. Pepiniere 233. Diferite tipuri de horticultură 351. Exploatații specializate în soiuri de struguri vinuri de calitate 352. Exploatații specializate în soiuri de struguri de vin, altele decât cele vinurile de calitate 353. Exploatații specializate în struguri de masă 354. tipuri de vii 361. Exploatații specializate în fructe (altele decât citrice, fructe tropicale și fructe cu coajă) 362. Exploatații specializate în citrice 363. Exploatații specializate în fructe cu coajă 364. Exploatații specializate în fructe tropicale 365. Exploatații specializate în fructe, citrice, fructe tropicale și fructe cu coajă producție mixtă 370. Exploatații specializate în 37. Exploatații specializate în cultura măslinelor cultura măslinelor 38. Exploatații care combină 380. Exploatații care combină diferite culturi permanente diferite culturi permanente Exploatații specializate producție animală 45. Exploatații specializate în 450. Exploatații specializate în producția de lapte producția de lapte 46. Exploatații specializate în 460. Exploatații specializate în creșterea bovinelor creștere creșterea bovinelor creștere și îngrășare și îngrășare 47. Exploatații de bovine lapte, creștere și îngrășare combinate 48. Ovine, caprine și alte erbivore 51. Exploatații specializate în porcine 470. Exploatații de bovine lapte, creștere și îngrășare combinate 481. Exploatații specializate în ovine 482. Exploatații care combină creșterea ovinelor și a bovinelor 483. Exploatații specializate în caprine 484. Exploatații specializate în diferite animale erbivore 511. Exploatații specializate în creșterea porcilor 512. Exploatații specializate în îngrășarea porcilor 7

9 6. Exploatații de culturi mixte 7. Exploatații mixte de creșterea animalelor 8. Exploatații mixte de culturi și creșterea animalelor 52. Exploatații specializate în păsări de curte 53. Exploatații care combină creșterea de diferite granivore Exploatații mixte 61. Exploatații de culturi mixte 73. Exploatații mixte de creștere a animalelor, în principal erbivore 74. Exploatații mixte de creștere a animalelor, în principal granivore 83. Exploatații mixte care combină culturile de câmp și creșterea erbivorelor 513. Exploatații specializate care combină creșterea și îngrășarea porcilor 521. Exploatații specializate în păsări ouătoare 522. Exploatații specializate în păsări de carne 523. Exploatații care combină creșterea de păsări de curte ouătoare și de carne 530. Exploatații care combină creșterea de diferite granivore 611. Exploatații care combină horticultura și culturile permanente 612. Exploatații care combină culturile de câmp și horticultură 613. Exploatații care combină culturile de câmp și viticultură 614. Exploatații care combină culturile de câmp și culturile permanente 615. Exploatații de culturi mixte, în principal culturi de câmp 616. Exploatații de alte culturi mixte 731. Exploatații mixte de creștere a animalelor, în principal lapte 732. Exploatații mixte de creștere a animalelor, în principal erbivore, altele decât lapte 741. Exploatații mixte de creștere a animalelor care combină creșterea granivorelor și a animalelor lapte 742. Exploatații mixte de creștere a animalelor: granivore și erbivore, altele decât lapte 831. Exploatații care combină culturile de câmp și creșterea animalelor lapte 832. Exploatații care combină creșterea animalelor lapte și culturile de câmp 833. Exploatații care combină culturile de câmp și creșterea de erbivore, altele decât lapte 8

10 84. Exploatații care combină diferite culturi și creșterea animalelor 834. Exploatații care combină creșterea de erbivore, altele decât lapte, și culturile de câmp 841. Exploatații care combină culturile de câmp și creșterea de granivore 842. Exploatații care combină culturi permanente și creșterea de erbivore 843. Apicultură 844. Exploatații de diferite culturi mixte și de creștere a animalelor 1.4 Colectarea datelor Informațiile RICA aferente anului contabil au fost colectate pe parcursul anului După parcurgerea etapelor de verificare, corectare și corelare cu informațiile transmise în anii anteriori, au fost acceptate de către sistemul CE RICA 1 un număr de 4699 chestionare cu informații contabile agricole. Colectarea informațiilor s-a făcut la 33 de județe cu colectori de date privați, iar la 9 județe cu ajutorul responsabililor RICA din cadrul Direcţiilor Agricultură, sub coordonarea serviciului RICA din cadrul MADR. Pentru colectarea informațiilor, colectorii de date au desfășurat următoarele activități: Participarea la instruirea anuală organizată de serviciul RICA; Identificarea exploataţiilor participante la RICA conform planului de selecție; Colectarea datelor de la exploataţiile cu şi fără evidenţe contabile şi introducerea lor în chestionarul RICA; Verificarea datelor și corectarea erorilor; Transmiterea chestionarelor responsabililor RICA din cadrul DAJ, în vederea centralizarii şi transmiterii acestora la serviciului RICA din cadrul MADR; Corectarea erorilor transmise de sistemul CE RICA1 conform solicitărilor, până la validarea finală a datelor. 9

11 1.5 Tipul de informaţii colectate (conform anexei 2) Tabel 1 Tabelul A Informaţii generale despre exploataţie Identificarea şi clasificarea exploataţiilor agricole Tabelul B Tipul de exploatare Informaţii privind suprafaţa agricolă utilizată: proprietate, arendată sau cultivată în parte Tabelul C Informaţii privind forţa de muncă Forţa de muncă plătită şi neplătită, care a contribuit la lucrările în exploataţie în timpul exerciţiului contabil Tabelul D Active (Capitalul circulant) Include valori ale inventarelor de deschidere şi de închidere teren, clădiri, utilaje, valoarea subvenţiilor aferente, capitalul circulant Tabelul E Cote şi alte drepturi Cote şi alte drepturi: sunt incluse cotele de lapte dobândite gratuit, achiziţiile sau vânzările de cote Tabelul F Datorii Împrumuturi pe termen lung şi scurt Tabelul G Taxa pe valoarea adăugată Tipul de TVA aplicat şi valoarea acestuia Tabelul H Costuri Valoarea tuturor costurilor realizate producţia din cursul exerciţiului contabil Tabelul I Culturi Informaţii privind culturile agricole: producţii, vânzări, cheltuieli şi consumuri specifice fiecărui tip în parte Tabelul J Producţia de animale Inventare de deschidere şi de închidere (în număr şi valoare) şi numărul mediu de animale Tabelul K Produse de origine animală și servicii legate de animale Informaţii privind animalele din fermă: producţii, vânzări, consumuri specifice fiecărui tip în parte Tabelul L activități lucrative direct legate de exploatație Informaţii privind alte activități generatoare de profit Tabelul M Subvenţii Plăţile specifice efectuate din fonduri publice sau pene, cu excepţia celor investiţii în terenuri, instalaţii, maşini şi echipamente 1.6 Confidenţialitatea Un punct de mare importanţă fermier este asigurarea confidenţialităţii datelor, aspect stipulat în articolul 16 al Regulamentului 1217/2009 CEE varianta consolidată a Regulamentului nr. 79/65/CEE. Datele RICA conţin informaţii personale, informaţii ce nu pot fi divulgate. Statele Membre pot lua măsuri suplimentare prin actele naţionale de protecţia datelor care să garanteze confidenţialitatea tratamentului acestor date. Astfel, în România, conform articol 15 din Ordonanța nr. 67/2004, se interzice oricărei persoane care participă sau a participat la RICA să divulge orice informaţii contabile individuale sau orice alte detalii individuale, de care a luat cunoştinţă în timpul exercitării anchetei. S-au eliminat din datele RICA informaţiile referitoare la nume şi adresă, exploataţiile acestea identificându-se numai după numărul de cod alocat. 10

12 2. PREZENTARE REZULTATE STANDARD 2.1 Ce sunt rezultatele standard? Rezultatele standard sunt un set de statistici calculate şi publicate periodic de către Comisia peană pe baza chestionarelor din ancheta RICA.Aceste rezultate sunt disponibile într-o bază de date publică şi descriu, în detaliu, situaţia economică a exploataţiilor agricole de pe întreg teritoriul Uniunii pene. Prin prezentarea în mod regulat a Rezultatelor Standard, CE îndeplineşte obiectivul de bază al RICA, acela de evaluare a veniturilor exploataţiilor agricole. 2.2 Definirea variabilelor CE a definit fiecare variabilă în Rezultate Standard RS, încercând să asigure o corespondenţă strânsă între definiţiile variabilelor proprii şi cele ale altor instituţii care realizează statistici agricole. Comisia a definit, de asemenea, o metodă de a obţine principalele variabile veniturile şi capitalul exploataţiilor agricole. O definiţie detaliată a tuturor acestor variabile este disponibilă în Reg. CE RI/CC882. Toate rezultatele sunt prezentate în moneda. Acest lucru permite ca rezultatele individuale ale Statelor Membre să poată fi agregate la nivelul Uniunii pene, iar rezultatele a două sau mai multe state membre să poată fi comparate. O rată de conversie (monedă naţională - ) se calculează fiecare stat membru în fiecare an contabil şi reprezintă media cursurilor de schimb lunare. 2.3 Grupări Standard Unitatea responsabilă RICA în cadrul Comisiei pene a stabilit un set de grupări standard care sunt calculate în fiecare an contabil Rezultatele Standard RS, după cum urmează: (1). Grupare după tipul activității agricole: General 1 Culturi de câmp 2 Horticultură 3 Culturi permanente 4 Animale erbivore 5 Animale granivore 6 Culturi mixte 7 Animale mixte 8 Mixte culturi-animale 9 tipuri TF8 1 Culturi de câmp 2 Horticultură 3 Vin 4 culturi permanente 5 Lapte 6 animnale erbivore 7 Animale granivore 8 Mixte (2). Gruparea după clasa de dimensiune economică: Pentru anul contabil, clasificarea exploataţiilor s-a realizat după valoarea SO şi 13 clase de dimensiune economică. 11

13 Clase Limite exprimate în I până la 2000 nu se folosește la Ancheta RICA România II >=2 000 şi <4 000 III >=4 000 şi <8 000 IV >=8 000 şi < V >= şi < VI >= şi < VII >= şi < VIII >= şi < IX >= şi < X >= şi < XI >= şi < XII >= şi < XIII >= şi < XIV >= Baza publică de date - RICA Variabilele definite în Rezultatele Standard RS reprezintă rezultate medii. Aceste cifre sunt calculate fiecare an contabil, fiecare stat membru, pe tip de activitate agricolă şi clasă de dimensiune economică. Aceste informaţii pot fi accesate direct din baza de date publică: care oferă posibilitatea de a vizualiza rezultatele medii exploataţiile din toată Uniunea peană. 2.5 Publicaţii Unitatea responsabilă RICA din cadrul Comisiei realizează anual, pe baza Rezultatelor Standard, o imagine de ansamblu a situaţiei economice şi financiare a exploataţiilor agricole din UE. Anual CE publică analize sectoriale cereale, produse lactate, carne de vită şi mânzat, rapoarte privind evoluţia veniturilor, distribuţia plăţilor directe, zonele defavorizate etc. În plus faţă de rapoartele periodice, unitatea RICA efectuează analize specifice. Acestea sunt solicitate de către diferite unităţi şi direcţii din cadrul Comisiei şi a altor instituţii ale UE, în special de unităţile responsabile de gestionarea pieţelor agricole, dezvoltarea rurală, evaluarea măsurilor PAC şi elaborarea politicilor agricole. Cererea de date RICA şi analize ad - hoc este în continuă creştere. Analizele bazate pe informaţiile RICA joacă un rol esenţial în întregul proces de reformă PAC, evaluarea măsurilor PAC şi în realizarea politicilor agricole pe termen lung. Rapoarte relevante pot fi găsite la: Contribuţii Unitatea responsabilă RICA din cadrul Comisiei pene contribuie în mod semnificativ la diferite proiecte de cercetare, evaluări şi studii economice din sectorul agricol. Informaţii privind proiectele din sector se găsesc la agriculture/ rica/ contributions_en.cfm. 12

14 2.7 Prezentarea variabilelor Eșantion şi populaţie Tabel 2 Simbol Variabila Descriere SYS02 Exploataţii agricole reprezentate Suma coeficienţilor ponderaţi ai exploataţiilor agricole din eşantion. SYS03 Eşantionul de Număr de exploataţii agricole din eşantion. exploataţii agricole SYS04 Rata de schimb Rata de schimb medie din Statul Membru (moneda naţională în ). Se calculează ca media ratelor lunare ponderat cu numărul de zile din fiecare lună. Structură şi producţie Tabel A, B, C Tabel 3 Simbol Variabila U.M Descriere SE010 Total unităţi forţă de muncă AWU Forţa de muncă totală a exploataţiei agricole exprimată în unităţi de muncă anuale (echivalent angajat cu normă întreagă). SE011 Forţa de muncă ORE Timpul lucrat în ore raportat la total forţă de SE015 SE016 SE020 SE021 SE025 Unităţi ale forţei de muncă neplătite Forţa de muncă neplătită Unităţi ale forţei de muncă plătite Unităţi ale forţei de muncă plătite Suprafaţa agricolă totală utilizată SAU FWU ORE AWU ORE HA muncă pe exploataţie agricolă. Se referă în general la forţa de muncă reprezentată de familie exprimată în unităţi de muncă familiale (UFM). Timpul lucrat în ore forța de muncă neplătită (în general familia) pe exploataţie agricolă. Plata se poate face în bani lichizi sau în natură. Programul de lucru în ore raportat la forţa de muncă plătită pe exploataţie agricolă. Suprafaţa agricolă totală utilizată în exploataţie. Nu include suprafeţele folosite ciuperci, teren închiriat ocazional mai puţin de un an, păduri şi alte suprafeţe agricole (drumuri, heleşteie, suprafeţe non-agricole, etc.). Cuprinde suprafaţa folosită de proprietar, terenul închiriat, terenul cultivat în comun (plata se face conform producţiei din terenul disponibil). Cuprinde și terenul agricol care nu este utilizat temporar agricultură sau este scos din producţie în urma unor măsuri de politică agricolă. Se exprimă în hectare (10000 m 2 ). SE030 SAU arendată HA Suprafeţele agricole utilizate, închiriate de proprietar pe baza unui contract de închiriere pe o perioadă de cel puţin un an (plata în bani lichizi sau în natură). Se exprimă în hectare (10000 m 2 ). SE035 Cereale HA Grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, amestec de cereale de vară, porumb boabe, alte cereale. SE041 culturi de câmp HA Leguminoase boabe, cartofi, sfecla de zahăr, oleaginoase erbacee şi culturi de plante inclusiv semincere, hamei, tutun, alte culturi industriale (inclusiv bumbacul şi trestia de zahăr). SE042 Culturi energetice HA Suprafeţe însămânţate cu, culturi energetice. SE046 Legume şi flori HA Legume proaspete, pepeni, căpşuni, flori şi plante 13

15 SE050 Podgorii HA Inclusiv plantaţii tinere. SE054 Culturi HA permanente ornamentale (crescute în aer liber sau în sistem protejat). Suprafaţa de bază este luată în calcul (nu suprafaţa cultivată) chiar dacă este folosită succesiv în timpul aceluiaşi an agricol. Ciupercile sunt excluse. Livezi de fructe şi arbuşti baciferi, pepiniere şi alte culturi permanente (răchită, stuf, bambus). Inclusiv plantaţii tinere şi culturi permanente crescute în sistem protejat. Podgoriile nu sunt incluse. SE055 Livezi HA Pomii fructiferi şi arbuşti baciferi. SE065 culturi HA permanente Culturi permanente crescute în sistem protejat, pepiniere (inclusiv pepiniere de vie), alte culturi permanente (precum răchită, stuf, bambus) şi creşterea unor plantaţii tinere. SE071 Culturi furajere HA Culturi furajere rădăcinoase din grupa verzei. Nutreţ şi varză furajeră (sfeclă furajeră, etc.), alte tipuri de nutreţ, iarbă temporară, pajişti şi păşuni permanente, păşune naturală. SE072 Teren parloaga HA Teren agricol care nu este cultivat agricultură. SE073 Scoaterea terenurilor din circuitul agricol HA Terenul scos din producţie conform măsurilor de politică agricolă obligatorii şi necultivat. Inclusiv terenul cultivat conform unor acorduri stabilite de comun acord. Terenul care este inclus în aceste acorduri şi poate fi cultivat va fi inclus la suprafaţa dată cultura respectivă. SE075 Zone împădurite HA Teren împădurit, păduri, plantaţii de plop, inclusiv SE080 Unităţile totale de animale vii UVM pepiniere. Neincluse în SAU (SE025). Număr de cabaline, bovine, oi, caprine, porcine şi păsări din exploataţia agricolă (medii anuale) transformate în unităţi de animale. Nu se includ stupii de albine, iepurii şi alte animale. SE090 vaci UVM categorii de vaci. SE095 Ovine și caprine UVM Oi, alte oi, capre și alte capre. SE100 Porci UVM Porci la îngrășat, scroafe, purcei, alte porcine. SE105 Păsări UVM Pui, găini ouătoare, alte păsări. SE110 Producția de grâu kg/ha Producția de grâu exprimată în kg la ha. SE115 SE120 Producția de porumb Densitatea animalelor erbivore kg/ha Producția de porumb exprimată în kg la ha. UVM/ha Densitatea animalelor erbivore: numărul mediu al bovinelor (cu excepția vițeilor la îngrășat) și oilor/caprelor pe ha, pe suprafață furajeră SE125 Producția de lapte Hl Producția medie de lapte și produse lactate pe vacă. Producția include și laptele consumat în gospodărie. Exploatațiile fară vaci de lapte sunt excluse. Producţia vegetală și animală Tabel I,J, K Tabel 4 Simbol Variabila U.M Descriere SE131 Producţia totală () Producţia totală de vegetale şi produse vegetale, animale şi produse animaliere şi alte producţii. Vânzările şi folosirea produselor (vegetale şi 14

16 SE135 Valoarea totală a producţiei vegetale () SE140 Cereale () SE145 Cereale proteaginoase () SE146 Culturi energetice () SE150 Cartofi () SE155 Sfecla de zahăr () SE160 Cultura plantelor oleaginoase () SE165 Culturi industriale () SE170 Legume şi flori () SE175 Fructe () SE185 Vin şi struguri () SE195 Culturi furajere () SE200 SE206 producţii vegetale Total producţie animalieră şi produse animale () () animale) şi animalelor + modificări în stocurile de produse (vegetale şi animale) + modificări în estimarea animalelor - cumpărări animale + produse non-excepţionale variate. Vânzări + Autoconsum la fermă + Consumul în gospodărie + (inventarul de închidere - inventarul de deschidere). Valorile sunt înregistrate după deducerea impozitului cereale. Cerealele cultivate seminţe: nu dacă sunt recoltate verzi (nutreţ). Nu sunt incluse legumele sau soia. Toate culturile produse în scop energetic. Inclusiv cartofi timpurii şi cartofii de sămânţă. Nu este inclusă valoarea granturilor dar este inclusă pulpa returnată proprietarului sau vândută de acesta fabricii de zahăr. Plante oleaginoase şi plante textile (fără bumbac). Hamei, tutun, alte culturi industriale (inclusiv plante medicinale, condimentare, aromatice şi mirodenii, bumbac şi trestie de zahăr, in şi cânepă). Legume proaspete, pepeni, căpşuni, flori şi plante ornamentale (crescute în aer liber sau în sistem protejat). Se include şi producţia de ciuperci (dar suprafaţa cu ciuperci nu este inclusă în SE046). Pomi fructiferi şi arbuşti baciferi crescuţi în aer liber. Struguri de masă, struguri vin de calitate/de masă, produse diferite din vin (must, etc.), vin, derivate din vin (boască, etc.) şi struguri. Nutreţ şi varză furajeră (sfeclă furajeră), alte furaje, iarbă temporară, pajişti şi păşuni permanente, păşuni naturale, pârloage şi terenuri scoase din circuitul agricol. Seminţe şi răsaduri, (culturi arabile şi horticole, cu excepţia cerealelor, cartofi şi plante oleaginoase) şi alte culturi arabile, culturi permanente în sistem protejat. Producţia de animale + modificări ale valorii animalelor + produse animale. Producţia de animale: vânzări+ consumul gospodăriei - achiziţii. Se calculează cabaline, bovine, ovine, caprine, porcine, păsări şi alte animale. Modificare în estimarea animalelor: valoarea la inventarul de închidere minus valoarea la inventarul de deschidere. Pentru animalele care se află în gospodărie de mai mult de un an de zile, se estimează valoarea corespunzătoare creşterii în volum. Produse animale = vânzări + Consumul gospodăriei + (inventarul de închidere - inventarul 15

17 SE211 SE216 SE220 Variaţia inventarului de animale Vaci de lapte şi produse lactate Carnea de vacă şi de mânzat () () () SE225 Carne de porc () SE230 Caprine şi ovine () SE235 Carne de pasăre () SE240 Ouă () SE245 Lapte de oaie şi de capră () SE251 animale şi produse animaliere () SE256 producţii () de deschidere). Produsele sunt: lapte şi produse lactate de la vaci, oi, capre; lână; ouă de găină; alte produse animale (gunoi de grajd, alte ouă, etc.) şi încasări de la animale crescute pe baza de contract (animale care nu aparţin fermierului) şi miere. Schimbare netă în valoarea sau estimarea valorii corespunzătoare creşterii în volum a animalelor care sunt în gospodărie de mai mult de un an de zile. Estimarea permite să nu se includă în valoarea producţiei anuale modificările de preţ pe termen scurt care afectează animalele ce vor fi vândute pe termen mediu sau lung. Animalele care se face acest calcul special sunt: cabaline, bovine (altele decât bovine mai mici de un an) vaci la reformă, capre, miei, scroafe de prăsilă. Valorile sunt înregistrate după deducerea impozitului (dacă există) dar înainte de deducerea valorii taxei suplimentare (dacă există). Taxa suplimentară este introdusă ca o subvenţie negativă specifică sectorului de lapte. Producţia + modificări în estimare. Modificarea netă a estimării cu privire la viţeii îngrăşare, alte bovine mai mici de un an şi vaci de lapte la reformă; modificarea estimării ajustată cu privire la toate celelalte categorii de bovine. Producţia + modificări în estimare. Modificarea netă a estimării cu privire la purcei, porci îngrăşare şi alte porcine; modificări în estimare ajustate în funcţie de scroafele de prăsilă. Producţia + modificări în estimare. Modificarea netă a estimării cu privire la alte ovine şi alte caprine; modificări în evaluare ajustată cu privire la oi şi capre. Producţia + modificări în estimare. Modificarea netă a estimării cu privire la toate categoriile de păsări. Producţia de ouă. Producţia de lapte. Carne de cabaline şi alte animale (inclusiv modificări ale estimării), lână, alte produse animaliere (gunoi de grajd, etc.), încasări animale deţinute pe baza contract şi lapte. Modificarea netă în evaluare cu privire la stupi, iepuri şi alte animale; modificare în estimare ajustată în funcţie de cabaline. Terenul închiriat pregătit semănat, încasări din închirieri ocazionale ale suprafeţelor furajere, produse forestiere, contract de muncă alţii, închirierea echipamentului, dobândă pe necesarul de bunuri lichide desfăşurarea activităţii în exploataţia agricolă, încasări din turism, încasări din anii contabili anteriori, alte produse şi încasări. 16

18 SE260 SE265 Consumul la exploatație Produse utilizate în exploataţie () () Valoarea produselor agricole (culturi vegetale şi animale) consumate de familia proprietarului. Se ţine seama de valoarea producţiei agricole. Valoarea produselor vegetale produse şi folosite în exploataţie a obţine alte produse agricole finale. Produsele respective sunt în principal produse vegetale folosite drept hrană animalele din gospodărie, şi seminţe şi răsaduri produse şi folosite în exploataţie. Aceste produse sunt luate în considerare în producţia agricolă totală. Costurile privind hrana şi seminţele reprezintă cea mai mare parte din total. Costuri Tabel H Tabel 5 Simbol Variabila U.M Descriere SE270 Total inputuri () Costuri specifice + costuri generale + depreciere + factori externi. Costurile legate de activitatea agricolă a proprietarului şi privind producţia anului contabil. Sunt incluse şi valorile reprezentând producţiile fermei (Consumul gospodăriei) = seminţe şi răsaduri şi hrana animale erbivore şi granivore, dar nu gunoi de grajd. Când se calculează rezultatele standard RICA, impozitele exploataţiei şi alte cotizaţii nu sunt incluse în totalul costuri dar sunt luate în considerare în contul Subvenţii şi taxe la operaţii curente şi non-curente. Taxele personale ale proprietarului nu sunt înregistrate SE275 SE281 SE285 SE290 Consumul intermediar total Total costuri specifice Seminţe şi răsaduri Seminţe şi răsaduri produse şi utilizate în exploataţie () () () () SE295 Fertilizatori () SE300 Produse protecția () plantelor SE305 costuri specifice () în conturile RICA. Costuri specifice totale (inclusiv producţiile exploataţiei) şi cheltuieli generale producţia din anul contabil. Costuri specifice + cheltuieli generale. Producţii vegetale specifice (seminţe şi răsaduri, fertilizatori, produse de protecţie a culturii, alte costuri specifice culturii), producţii animale specifice (hrană animale erbivore şi granivore, alte costuri specifice animale) şi costuri forestiere specifice. Specifice culturilor agricole şi horticole. Plantaţiile noi de culturi permanente şi păduri sunt considerate investiţii. Seminţe şi răsaduri produse şi utilizate în exploataţie. Fertilizatori cumpăraţi şi amelioratori de sol (cu excepţia celor folosiţi păduri). Produse protecția culturilor, capcane şi momeli, sperietori de ciori, protecţie contra îngheţului, etc. (cu excepţia celor folosiţi păduri). Inclusiv analiza solului, achiziţionarea culturilor permanente, închirierea terenului agricol 17

19 SE310 SE315 SE320 SE325 SE330 SE331 SE336 SE340 culturi Furaje animalele erbivore Furaje produse în fermă erbivore Furaje porcine şi pasări de curte Furaje produse în ferma porcine şi păsări de curte costuri specifice sectorului animalier Costuri specifice păduri Total cheltuieli agricole Costuri curente cu echipamentele () () () () () () () () SE345 Energie () SE350 Contracte de muncă () SE356 cheltuieli directe () SE360 Amortizare () o perioadă de mai puţin de un an, achiziţionarea produselor vegetale, costuri incluse în pregătirea pieţei, stocare, marketing culturi, etc. Hrană concentrată animale (inclusiv săruri minerale şi conservanţi), nutreţ sălbatic, cheltuieli folosirea comună a terenului păscut, cheltuieli închirierea pășunilor care nu sunt incluse în SAU cabaline, bovine, ovine şi caprine. Furajele produse în fermă, (inclusiv lapte, altul decât alăptat viței) folosite drept hrană animale erbivore, stocare și pășunat. Hrană porci şi păsări. Furajele produse în fermă (inclusiv laptele, altul decât cel alăptat) folosit drept hrană animale granivore. Taxele veterinare şi costurile de reproducere, teste de lapte, achiziţionări ocazionale de produse animaliere (lapte, etc.), costuri pregătirea mărfii, depozitare, marketing produse animale, etc. Fertilizatori, materiale de protecţie, costuri specifice diverse. Costurile forţa de muncă, contractul de muncă şi mecanizare nu sunt incluse. Costurile legate de activitatea de producţie dar nu de linii specifice de producţie. Costuri întreţinerea curentă a echipamentelor (şi achiziţionarea unor echipamente mici), cheltuieli cu automobilul, întreţinerea curentă a clădirilor şi îmbunătăţirilor funciare, asigurarea construcţiilor. Reparaţiile majore sunt considerate drept investiţii. Carburanţi şi lubrifianţi motor, electricitate, combustibili încălzire. Costuri legate de activitatea de contractare a forței de muncă servicii prestate de terți şi închirierea maşinilor. Apă, asigurare (cu excepţia clădirilor şi accidentelor la locul de muncă) şi alte cheltuieli generale ale exploataţiei (plata contabililor, factura de telefon, etc.). Deprecierea bunurilor de capital estimată la valoarea de înlocuire. Înregistrarea în contabilitate a amortizarii bunurilor pe parcursul anului contabil. Se determină pe baza valorii de înlocuire. Cuprinde: plantaţii de culturi permanente, clădirile exploataţiei, îmbunătăţiri funciare, maşini, echipamente şi plantaţii 18

20 SE365 Total factori de producţie externi () SE370 Salarii plătite () SE375 Arenda plătită () SE380 Dobânda plătită () forestiere. Nu există amortizare teren și capital circulant. Plăţi (forţă de muncă, teren şi capital) care nu aparţin proprietarului. Acestea sunt: salarii, chirii şi dobânzi plătite. Salarii şi asigurări sociale salariaţi. Nu se trec sumele plătite la muncitori neangajați. Arenda plătită terenul agricol și închirieri clădiri. Dobândă şi taxe financiare plătite pe împrumuturile achiziţionarea de teren, clădiri, maşini şi echipamente, animale, capitalul circulant, dobânzi şi taxe financiare aferente datoriilor. Subvenţii Tabel M Tabel 6 Simbol Variabila U.M Descriere SE605 Total subvenţii () Subvenţii legate de producţie (nu investiţii). Dobânzile şi plăţile cesionarea activităţilor SE610 SE612 SE613 SE615 SE616 SE617 SE618 SE619 SE621 SE622 SE623 Total subvenţii culturi Prime terenurile scoase din circuitul agricol Subvenţii alte culturi Total subvenţii animale Subvenţii vacile de lapte Subvenţii alte vaci Subvenţii caprine şi ovine Subvenţii alte animale Subvenţii mediu Subvenţii zonele defavorizate plăţi referitoare la dezvoltarea rurală () () () () () () () () () () () agricole nu sunt incluse. Toate subvenţiile agricole culturi, inclusiv plăţile compensatorii/ plăţile funciare şi prime terenurile scoase din circuitul agricol. Suma primelor primite de producătorii de culturi proteaginoase obligaţi să nu folosească o parte din terenul lor. Un astfel de teren poate, totuşi, să fie folosit anumite culturi nealimentare. Toate celelalte subvenţii agricole pe culturi de câmp, horticole şi permanente. Toate subvenţiile agricole pe animale şi produse de origine animală. Pe lângă prima pe produse lactate, include orice alte subvenţii pe produse lactate. Orice taxă suplimentară pe lapte va fi dedusă. Toate subvenţiile agricole primite bovine, altele decât vacile lapte, de exemplu primele viţei, prime tăurași, etc. Pe lângă primele ovine şi caprine, cuprinde orice subvenţii pe produse lactate ovine/caprine. Toate celelalte subvenţii agricole animale sau produse de origine animală. Include, în mod excepţional, sumele oricare din categoriile anterioare - lapte, vită/mânzat, oi /capre - dacă astfel de sume nu pot fi introduse la acele categorii din lipsă de informaţii detaliate. Dacă există detalii în contabilitatea exploataţiei. Dacă există detalii în contabilitatea exploataţiei. Sprijin a ajuta agricultorii să se adapteze la standarde, a folosi serviciile de consultanţă agricolă, a îmbunătăţi calitatea produselor agricole, instruire, împădurire şi stabilitate ecologică. 19

21 SE625 Subvenţii consumul intermediar Subvenţii factorii externi () SE626 () SE630 Plăţi decuplate () SE631 Plăţi exploataţiile () individuale SE632 Plăți unice pe suprafață () Toate subvenţiile agricole consumul intermediar. Subvenţiile pe salarii, chirie şi dobândă trebuie excluse. Subvenţii pe: salarii, chirie şi dobândă. Plata unică pe suprafaţă şi schema plăţii unice pe suprafaţă. Se includ și alte ajutoare suplimentare. Schemă numai Statele Membre vechi. Schemă numai Statele Membre noi. Balanţa subvenţiilor şi taxelor Tabel 7 Simbol Variabila U.M Descriere SE600 Balanţa curentă dintre subvenţii şi impozite () Subvenţii şi taxe care reies din activitatea de producţie curentă din anul contabil. Balanţă subvenţii şi taxe pe operaţiile curente = subvenţii agricole + balanţă TVA pe operaţii curente - taxe SE605 Total subvenţii - excluse cele investiţii () SE390 Impozite () SE395 Balanţa TVA - excluzând investiţiile SE405 SE406 SE407 Balanţa dintre subvenţii şi impozite pe investiţii Subvenţii investiţii Plăţi către producătorii de lapte () () () () SE408 TVA pe investiţii () agricole. Subvenţii pe operaţii curente legate de producţie (nu investiţii). Plăţile cesionarea activităţilor agricole nu sunt incluse. Înregistrarea în contabilitate se face pe baza valorii de drept şi nu pe plata propriu-zisă, în scopul de a obţine rezultate coerente (producţia/ costuri/ subvenţii) un an contabil dat. Taxe agricole şi alte cotizaţii (fără TVA şi taxele personale ale proprietarului), taxe și alte impozite pe teren şi clădiri. Subvenţiile pe taxe sunt deduse. Regula generală este ca toate înregistrările să fie făcute fără TVA; aceasta nu pune probleme când proprietarul se conformează sistemului normal de TVA. = Soldul TVA pe operațiunile curente = (TVA vânzări + rambursare forfetară a TVA TVA achiziții). Subvenţii şi taxe care nu provin din activitatea de producţie curentă din anul contabil = subvenţii pe investiţii + prime cesionarea produselor lactate - TVA plătit pe investiţii. Dacă există detalii în contabilitatea exploataţiei. Această primă poate fi primită sub forma unei sume forfetare sau împărţită pe mai mulţi ani. S-a considerat că este de preferat, calcularea venitului, să se trateze această sumă separat de balanţa totală TVA. În general este o sumă foarte mare şi nu are nicio legătură cu producţia anuală. Dacă ar fi luat în calcul în balanţa TVA, ar modifica soldul de subvenţii şi taxe. 20

22 Venit pe exploataţia agricolă Tabel 8 Simbol Variabila U.M Descriere SE131 Producţia totală () Producţia totală de plante şi produse vegetale, animale şi produse de origine animală şi de alte SE275 SE600 Consumul intermediar total Balanţa curentă dintre subvenţii şi impozite () () SE410 Venitul Brut pe Exploataţie () SE360 Amortizare () SE365 SE405 SE420 Plata factorilor de producţie externi Balanţa dintre Subvenţii şi impozite pe investiţii Venitul Net pe exploataţie familială Venitul pe persoană Simbol SE425 SE430 () () () producţii. Costuri specifice totale (inclusiv producţii efectuate pe exploataţie) şi cheltuieli generale ale producţiei din anul contabil. Subvenţii şi taxe din activitatea de producţie curentă în anul contabil. Balanţa de subvenţii şi taxe pe operaţii curente = subvenţii agricole + balanţă TVA pe operaţii curente - taxe agricole. Producţie - consumul intermediar + balanţă subvenţii şi taxe ale exploataţiei. Deprecierea bunurilor estimate la valoarea de înlocuire. Înregistrarea din conturile de depreciere a bunurilor în timpul anului contabil. Este stabilită pe baza valorii de înlocuire. Se aplică plantaţiilor de culturi permanente, clădirilor exploataţiei şi echipamentelor fixe, îmbunătăţirilor funciare, maşinilor şi echipamentelor şi plantaţiilor forestiere. Nu există depreciere a terenului şi capitalului circulant. Plăţi (forţa de muncă, teren şi capital) care nu aparţin proprietarului. Acestea sunt: salarii, chirie şi dobânda plătită. Subvenţii şi taxe care nu provin din activitatea de producţie curentă din anul contabil = subvenţii pe investiţii + prime cesionarea produselor lactate - TVA plătit pe investiţii. Plata unor factori ficşi de producţie familială (lucru, teren şi capital) şi plata riscurilor antreprenorului (pierdere/profit) în anul contabil. Variabila U.M Descriere Valoare netă adăugată pe exploataţie / AWU Venit pe exploataţie familială / FWU ()/AWU ()/FWU Tabel 9 Valoare Netă Adăugată pe Fermă exprimată pe unitate de lucru anuală. Venit pe exploataţie familială exprimat în unităţi de muncă familială. Balanţa Tabel 10 Simbol Variabila U.M Descriere SE436 Total active () Se iau în calcul numai activele în proprietate. Indicatorii de capital se bazează pe valoarea diferitelor active la inventarul de închidere. SE441 Total active fixe Teren agricol, clădiri ale exploataţiei şi capital SE446 Terenuri, culturi permanente şi cote () () forestier, maşini şi echipamente, animale de prăsilă. Teren agricol, culturi permanente, îmbunătăţiri funciare, cote şi alte drepturi prescrise (inclusiv 21

23 SE450 Clădiri () SE455 Echipamente () SE460 SE465 SE470 SE475 SE480 Animale de reproducție Total active curente Animale nereproducătoare Stocul de produse agricole active circulante () () () () () SE485 Total obligații () SE490 Împrumuturi pe termen scurt şi lung Împrumuturi pe termen scurt () SE495 () SE501 Valoarea netă () costuri de achiziţie) şi fond forestier. Clădiri şi echipamente fixe care aparţin proprietarului. Maşini, tractoare, camioane, echipament de irigare (cu excepţia celor cu valoare mică sau folosite numai în timpul unui an). Valoarea la inventarul de închidere a junincilor de reproducţie, vacilor de lapte, altor vaci, caprelor de prăsilă, oilor, scroafelor de prăsilă. Animale nereproducătoare + capital circulant (Stocuri de produse agricole + alt capital circulant). Valoarea la inventarul de închidere toate animalele cu excepţia animalelor de reproducţie. Valoarea inventarului de închidere toate produsele vegetale şi animale (cu excepţia plantaţiilor tinere). Avans culturi, exploataţii agricole ale acţiunilor agricole, datorii pe termen scurt, sold în numerar sau la bancă (bunuri necesare desfăşurarea activităţii exploataţiei). Valoarea inventarului de închidere al totalului de împrumuturi (pe termen lung, mediu sau scurt) neachitate. Împrumuturi contractate pe o perioadă mai mare de un an. Împrumuturi contractate pe mai puţin de un an şi plăţi neefectuate. total active - obligaţii. Indicatori financiari Tabel 11 Simbol Variabila U.M Descriere SE506 Variaţia valorii [(total active- obligaţii) la inventarul de închidere] - nete () [(total active - obligaţii) la inventarul de deschidere]. SE510 Media capitalului exploataţiilor () valoare medie ( = [deschidere + închidere] / 2) a capitalului de lucru = animale + culturi permanente + îmbunătăţiri funciare + clădiri + maşini şi echipamente + capital circulant. Nu este inclusă valoarea cotelor şi alte drepturi prescrise. SE516 SE521 SE526 SE530 Investiţii brute active fixe Investiţii nete active fixe Fluxul de capital (1) Fluxul de capital (2) () () () () achiziţii - vânzări active fixe. investiţie brută - amortizare. Capacitatea exploataţiei de a economisi şi de autofinanţare= încasări - cheltuieli în anul contabil respectiv, fără a ţine cont de operaţiile pe capital şi pe datorii şi împrumuturi. Capacitatea exploataţiei de a economisi şi de autofinanţare = încasări - cheltuieli anul 22

24 contabil= încasări nete ale activităţii agricole şi alte încasări + balanţă subvenţii & taxe agricole + balanţă subvenţii & taxe pe investiţii + balanţă operaţii pe capital + balanţă operaţii debite şi împrumuturi = vânzări de produse + alte încasări + vânzări de animale toate costurile plătite achiziţii de animale + subvenţii agricole taxe agricole + balanţă TVA + subvenţii investiţii taxe pe investiţii + vânzări de capital investiţii + inventar de închidere a datoriilor inventar de deschidere a debitelor. 2.8 Rezultate standard (provizorii) RICA România anul contabil (1) Rezultate standard calculate în funcție de dimensiunea economică - anul Dimensiunea economică < SYS02 SYS03 SYS04 SE010 SE011 Exploataţii agricole reprezentate Nr Eşantionul de exploataţii agricole <2000 Rata de schimb UDE Unităţi ale forţei de muncă anuale totale AWU (UMA) Unităţi de muncă ale forţei de muncă ore < < < < < >= < < < <

25 Dimensiunea Economică SE015 SE016 SE020 SE021 SE025 SE030 Unităţi ale fortei de muncă familiale neplătite FWU (UMF) Forţa de muncă neplătita ore Unităţi de muncă ale forţei de muncă plătite cash sau in natura AWU (UMA) Forţa de muncă plătita ore SAU- Suprafaţa agricolă totală utilizată ha S A U arendată ha < < < < < >= SE035 SE041 SE042 SE046 SE050 SE054 Dimensiunea Economică Cereale ha culturi de câmp ha Culturi energetice ha Legume şi flori ha Podgorii ha Culturi permanente ha < < < < < >=

26 SE055 SE065 SE071 SE072 SE073 Dimensiunea Economică Livezi ha culturi permanente ha Culturi furajere ha Teren parloaga ha Scoaterea terenurilor din circuitul agricol ha < < < < < >= Dimensiunea Economică < SE080 SE090 SE095 SE105 SE100 Unităţile totale de animale vii UVM bovine UVM Ovine si caprine UVM Pasari UVM Porcine UVM < < < < >=

27 SE110 SE115 SE120 SE125 SE131 Dimensiunea Economică Productia medie de grau kg/ha Productia medie de porumb kg/ha Densitatea erbivorelor pe hectarul de SAU furajer UVM/ha furaj Productia medie de lapte kg/vaca Producţia totală < < < < < >= SE135 SE140 SE145 SE146 SE150 SE155 Dimensiunea Economică Valoarea totală a producţiei vegetale Cereale Cereale proteaginoase fara soia Culturi energetice Cartofi Sfecla de zahăr < < < < < >=

28 Dimensiunea Economică < SE160 SE165 SE170 SE175 SE185 SE195 Oleaginoase Culturi industriale Legume şi flori Fructe Vin şi struguri- Culturi furajere < < < < >= SE200 SE206 SE211 SE216 SE220 SE225 Dimensiunea Economică < < < < < >= producţii vegetale Producţia totală animalieră şi produse animaliere Variaţia inventarului de animale Lapte şi produse lactate Carnea de vacă şi de viţel Carne de porc

29 SE230 SE235 SE240 SE245 SE251 SE256 Dimensiunea Economică Carne caprine şi ovine Carne de pui Ouă Lapte de oaie şi de capră animale şi produse animaliere venituri < < < < < >= Consumuri/exploatatie Dimensiunea Economică < < < < < SE260 SE265 SE270 SE275 SE281 SE285 Consumul pe gospodărie Produse utilizate in exploataţie Total inputuri Total consum intermediar Total costuri specifice Seminţe şi răsaduri >=

30 SE290 SE295 SE300 SE305 SE310 SE315 Dimensiunea Economică Seminţe şi răsaduri produse şi utilizate în exploataţie Fertilizatori Produse de protectia plantelor costuri specifice culturilor Furaje erbivore Furaje erbivore produse in ferma < < < < < >= SE320 SE325 SE330 SE331 SE336 SE340 Dimensiunea Economică Furaje porcine şi pasari Furaje produse in ferma porcine şi păsări costuri specifice sectorului animalier Costuri specifice păduri chestuieli specifice fermei Total Costuri curente masini şi cladiri < < < < < >=

31 SE345 SE350 SE356 SE360 SE365 SE370 Dimensiunea Economică Energie electrica, carburanti, lubrefianti Costuri cu inchirierea de masini si contractori cheltuieli directe Amortizare Plata factorilor de producţie externi Salarii plătite < < < < < >= Dimensiunea Economică < < < < < >= SE375 SE380 SE390 SE395 SE405 SE406 Arenda plătită Dobânda plătită Impozite Balanta TVA - excluzand investitii Balanţa dintre subvenţii şi impozite pe investiţii Subvenţii investiţii

32 SE407 SE408 SE410 SE420 SE425 Dimensiunea Economică Plăţi către producătorii de lapte TVA pe investiţii Venitul Net pe Exploataţie Venitul Net pe exploataţie familială Valoare netă adăugată pe exploataţie / AWU - /AWU < < < < < >= SE430 SE436 SE441 SE446 SE450 SE455 Dimensiunea Economică Venit pe exploataţie familială /FWU /FWU Total active Total active fixe Terenuri, culturi permanente şi cote Clădiri Masini, tractoare, echipamente < < < < < >=

33 Dimensiunea Economică < < < < < >= SE460 SE465 SE470 SE475 SE480 SE485 Animale de reproducere Total active curente Animale nereproducătoare Stocuri de produse agricole si animale active circulante Total datorii Dimensiunea Economică < SE490 SE495 SE501 SE506 SE510 SE516 Împrumuturi pe termen scurt şi lung Împrumuturi pe termen scurt Venit net Variaţia venitului net Media capitalului fermei Investiţii brute active fixe < < < < >=

34 SE521 SE526 SE530 SE600 SE605 SE610 Dimensiunea Economică Investiţii nete active fixe Fluxul de capital (1) Fluxul de capital (2) Balanţa curentă dintre subvenţii şi impozite Total subvenţii - excluse cele investiţii Total subvenţii culturi < < < < < >= Dimensiunea economică < < < < < >= SE612 SE613 SE615 SE616 SE617 Prime terenuri scoase din circuitul agricol Subvenţii alte culturi Total subvenţii animale Subvenţii vaci de lapte Subvenţii alte vaci

35 Dimensiunea economică < < < < < >= SE618 SE619 SE621 SE622 SE623 SE625 Subvenţii caprine si ovine Subvenţii alte animale Subvenţii mediu Subvenţii zonele defavorizate plăţi referitoare la dezvoltarea rurală Subvenţii consumul intermediar Dimensiunea economică 2 000< < < < < SE626 SE630 SE631 SE632 Subvenţii factori experni Plăţi decuplate Plăţi exploataţii individuale SAPS >=

36 (2) Rezultate standard calculate la nivel de regiune statistică RICA - anul SYS02 SYS03 SYS04 SE010 SE011 Regiune (0840) Nord- Est (0841) Sud- Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud- Vest-Oltenia Exploataţii agricole reprezentate Nr. Eşantionul de exploataţii agricole Rata de schimb Unităţi ale forţei de muncă anuale totale AWU (UMA) Unităţi de muncă ale forţei de muncă ore < < < < (0844) Vest < (0845) Nord- Vest < (0846) Centru < (0847) Bucuresti- Ilfov < Regiune (0840) Nord-Est (0841) Sud-Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud-Vest- Oltenia (0844) Vest (0845) Nord-Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov SE015 SE016 SE020 SE021 SE025 SE030 Unităţi ale fortei de muncă familiale neplătite FWU (UMF) Forţa de muncă neplătita ore Unităţi de muncă ale forţei de muncă plătite cash sau in natura AWU (UMA) Forţa de muncă plătita ore SAU- Suprafaţa agricolă totală utilizată ha S A U arendată ha

37 Regiune (0840) Nord-Est (0841) Sud- Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud- Vest- Oltenia SE035 SE041 SE042 SE046 SE050 SE054 Cereale ha culturi de câmp ha Culturi energetice ha Legume şi flori ha Podgorii ha Culturi permanente ha (0844) Vest (0845) Nord-Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov Regiune (0840) Nord- Est (0841) Sud- Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud- Vest-Oltenia SE055 SE065 SE071 SE072 SE073 Livezi ha culturi permanente ha Culturi furajere ha Teren parloaga ha Scoaterea terenurilor din circuitul agricol ha (0844) Vest (0845) Nord- Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov

38 SE080 SE090 SE095 SE 105 SE100 Regiune Unităţile totale de animale vii UVM bovine UVM Ovine si caprine UVM Pasari UVM Porcine UVM (0840) Nord-Est (0841) Sud-Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud-Vest- Oltenia (0844) Vest (0845) Nord-Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov Regiune (0840) Nord- Est (0841) Sud- Est (0842) Sud- Muntenia SE110 SE115 SE120 SE125 SE131 Productia medie de grau kg/ha Productia medie de porumb kg/ha Densitatea erbivorelor pe hectarul de SAU furajer UVM/ha furaj Productia medie de lapte kg/vaca Producţia totală (0843) Sud- Vest-Oltenia (0844) Vest (0845) Nord- Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov

39 Regiune (0840) Nord- Est (0841) Sud- Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud- Vest-Oltenia SE135 SE140 SE145 SE146 SE150 SE155 Valoarea totală a producţiei vegetale Cereale Cereale proteaginoase fara soia Culturi energetice Cartofi Sfecla de zahăr (0844) Vest (0845) Nord- Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov Regiune (0840) Nord- Est (0841) Sud- Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud- Vest-Oltenia SE160 SE165 SE170 SE175 SE185 SE195 Oleaginoase Culturi industriale Legume şi flori Fructe Vin şi struguri- Culturi furajere (0844) Vest (0845) Nord- Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov

40 Regiune (0840) Nord-Est (0841) Sud-Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud-Vest- Oltenia (0844) Vest (0845) Nord-Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov SE200 SE206 SE211 SE216 SE220 SE225 Producţia Carnea totală Variaţia Lapte şi de vacă Carne producţii animalieră inventarului produse şi de de porc vegetale şi produse de animale lactate viţel animaliere Regiune (0840) Nord-Est (0841) Sud- Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud- Vest- Oltenia SE230 SE235 SE240 SE245 SE251 SE256 Carne caprine şi ovine Carne de pui Ouă Lapte de oaie şi de capră animale şi produse animaliere venituri (0844) Vest (0845) Nord-Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov

41 Regiune (0840) Nord-Est (0841) Sud-Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud-Vest- Oltenia (0844) Vest (0845) Nord-Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov SE260 SE265 SE270 SE275 SE281 SE285 Consumul pe gospodărie Produse utilizate in exploataţie Total inputuri Total consum intermediar Total costuri specifice Seminţe şi răsaduri Regiune (0840) Nord-Est (0841) Sud- Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud- Vest- Oltenia SE290 SE295 SE300 SE305 SE310 SE315 Seminţe şi răsaduri produse şi utilizate în exploataţie Fertilizatori Produse de protectia plantelor costuri specifice culturilor Furaje erbivore Furaje erbivore produse in ferma (0844) Vest (0845) Nord-Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov

42 Regiune (0840) Nord-Est (0841) Sud-Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud-Vest- Oltenia (0844) Vest (0845) Nord-Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov SE320 SE325 SE330 SE331 SE336 SE340 Furaje Furaje Costuri produse in costuri Costuri cheltuieli curente ferma specifice specifice specifice porcine masini şi porcine şi sectorului păduri fermei şi pasari cladiri păsări animalier Total Regiune (0840) Nord- Est (0841) Sud- Est (0842) Sud- Muntenia SE345 SE350 SE356 SE360 SE365 SE370 Energie electrica, carburanti, lubrefianti Costuri cu inchirierea de masini si contractori cheltuieli directe Amortizare Plata factorilor de producţie externi Salarii plătite (0843) Sud- Vest-Oltenia (0844) Vest (0845) Nord- Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov

43 Regiune (0840) Nord-Est (0841) Sud- Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud- Vest- Oltenia SE375 SE380 SE390 SE395 SE405 SE406 Arenda plătită Dobânda plătită Impozite Balanta TVA - excluzand investitii Balanţa dintre subvenţii şi impozite pe investiţii Subvenţii investiţii (0844) Vest (0845) Nord-Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov Regiune (0840) Nord- Est (0841) Sud- Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud- Vest-Oltenia SE407 SE408 SE410 SE420 SE425 Plăţi către producătorii de lapte TVA pe investiţii Venitul Brut pe Exploataţie Venitul Net pe exploataţie familială Valoare netă adăugată pe exploataţie / AWU - /AWU (0844) Vest (0845) Nord- Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov

44 Regiune (0840) Nord-Est (0841) Sud-Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud-Vest- Oltenia (0844) Vest (0845) Nord-Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov SE430 SE436 SE441 SE446 SE450 SE455 Venit pe exploataţie familială /FWU /FWU Total active Total active fixe Terenuri, culturi permanente şi cote Clădiri Masini, tractoare, echipamente Regiune SE460 SE465 SE470 SE475 SE480 SE485 Animale de reproducere Total active curente Animale nereproducătoare Stocuri de produse agricole si animale active circulante Total datorii (0840) Nord-Est (0841) Sud- Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud- Vest Oltenia (0844) Vest (0845) Nord-Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov

45 Regiune (0840) Nord-Est (0841) Sud-Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud-Vest- Oltenia (0844) Vest (0845) Nord-Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov SE490 SE495 SE501 SE506 SE510 SE516 Împrumuturi pe termen scurt şi lung Împrumuturi pe termen scurt Venit net Variaţia venitului net Media capitalului fermei Investiţii brute active fixe Regiune (0840) Nord- Est SE521 SE526 SE530 SE600 SE605 SE610 Investiţii nete active fixe Fluxul de capital (1) Fluxul de capital (2) Balanţa curentă dintre subvenţii şi impozite Total subvenţii - excluse cele investiţii Total subvenţii culturi (0841) Sud- Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud- Vest-Oltenia (0844) Vest (0845) Nord- Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov

46 Regiune (0840) Nord-Est (0841) Sud- Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud- Vest- Oltenia SE612 SE613 SE615 SE616 SE617 Prime terenuri scoase din circuitul agricol Subvenţii alte culturi Total subvenţii animale Subvenţii vaci de lapte Subvenţii alte vaci (0844) Vest (0845) Nord-Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov Regiune SE618 SE619 SE621 SE622 SE623 SE625 Subvenţii caprine si ovine Subvenţii alte animale Subvenţii mediu Subvenţii zonele defavorizate plăţi referitoare la dezvoltare a rurală Subvenţii consumul intermedi ar (0840) Nord-Est (0841) Sud- Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud- Vest Oltenia (0844) Vest (0845) Nord-Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti- Ilfov

47 Regiune (0840) Nord- Est SE626 SE630 SE631 SE632 Subvenţii factori externi Plăţi decuplate Plăţi exploataţii individuale SAPS (0841) Sud-Est (0842) Sud- Muntenia (0843) Sud- Vest-Oltenia (0844) Vest (0845) Nord- Vest (0846) Centru (0847) Bucuresti-Ilfov (3)Rezultate standard calculate în funcție de tipologia agricolă - anul TF8 Culturi de câmp SYS02 SYS03 SYS04 SE010 SE011 Exploataţii agricole reprezentate Nr. Eşantionul de exploataţii agricole Rata de schimb Unităţi ale forţei de muncă anuale totale AWU (UMA) Unităţi de muncă ale forţei de muncă ore < Horticultură < Vie - Vin < culturi permanente < Lapte < animale erbivore < Animale granivore < Mixte <

48 TF8 SE015 SE016 SE020 SE021 SE025 SE030 Unităţi ale fortei de muncă familiale neplătite FWU (UMF) Forţa de muncă neplătita ore Unităţi de muncă ale forţei de muncă plătite cash sau in natura AWU (UMA) Forţa de muncă plătita ore SAU- Suprafaţa agricolă totală utilizată ha S A U arendată ha Culturi de câmp Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte TF8 Culturi de câmp SE035 SE041 SE042 SE046 SE050 SE054 Cereale ha culturi de câmp ha Culturi energetice ha Legume şi flori ha Podgorii ha Culturi permanente ha Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte

49 TF8 Culturi de câmp SE055 SE065 SE071 SE072 SE073 Livezi ha culturi permanente ha Culturi furajere ha Teren parloaga ha Scoaterea terenurilor din circuitul agricol ha Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte TF8 Culturi de câmp SE080 SE090 SE095 SE105 SE100 Unităţile totale de animale vii UVM bovine UVM Ovine si caprine UVM Pasari UVM Porcine UVM Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte

50 TF8 SE110 SE115 SE120 SE125 SE131 Productia medie de grau kg/ha Productia medie de porumb kg/ha Densitatea erbivorelor pe hectarul de SAU furajer UVM/ha furaj Productia medie de lapte kg/vaca Producţia totală Culturi de câmp Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte SE135 SE140 SE145 SE146 SE150 SE155 TF8 Culturi de câmp Valoarea totală a producţiei vegetale Cereale Cereale proteaginoase fara soia Culturi energetice Cartofi Sfecla de zahăr Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte

51 TF8 Culturi de câmp SE160 SE165 SE170 SE175 SE185 SE195 Oleaginoase Culturi industriale Legume şi flori Fructe Vin şi struguri- Culturi furajere Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte TF8 Culturi de câmp SE200 SE206 SE211 SE216 SE220 SE225 producţii vegetale Producţia totală animalieră şi produse animaliere Variaţia inventarului de animale Lapte şi produse lactate Carnea de vacă şi de viţel Carne de porc Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte

52 TF8 Culturi de câmp SE230 SE235 SE240 SE245 SE251 SE256 Carne caprine şi ovine Carne de pui Ouă Lapte de oaie şi de capră animale şi produse animaliere venituri Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte TF8 Culturi de câmp SE260 SE265 SE270 SE275 SE281 SE285 Consumul pe gospodărie Produse utilizate in exploataţie Total inputuri Total consum intermediar Total costuri specifice Seminţe şi răsaduri Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte

53 SE290 SE295 SE300 SE305 SE310 SE315 TF8 Seminţe şi răsaduri produse şi utilizate în exploataţie Fertilizatori Produse de protectia plantelor costuri specifice culturilor Furaje erbivore Furaje erbivore produse in ferma Culturi de câmp Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte TF8 Culturi de câmp SE320 SE325 SE330 SE331 SE336 SE340 Furaje porcine şi pasari Furaje produse in ferma porcine şi păsări costuri specifice sectorului animalier Costuri specifice păduri chestuieli specifice fermei Total Costuri curente masini şi cladiri Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte

54 TF8 Culturi de câmp SE345 SE350 SE356 SE360 SE365 SE370 Energie electrica, carburanti, lubrefianti Costuri cu inchirierea de masini si contractori cheltuieli directe Amortizare Plata factorilor de producţie externi Salarii plătite Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte TF8 Culturi de câmp SE375 SE380 SE390 SE395 SE405 SE406 Arenda plătită Dobânda plătită Impozite Balanta TVA - excluzand investitii Balanţa dintre subvenţii şi impozite pe investiţii Subvenţii investiţii Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte

55 SE407 SE408 SE410 SE420 SE425 TF8 Culturi de câmp Plăţi către producătorii de lapte TVA pe investiţii Venitul Brut pe Exploataţie Venitul Net pe exploataţie familială Valoare netă adăugată pe exploataţie / AWU - /AWU Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte SE430 SE436 SE441 SE446 SE450 SE455 TF8 Venit pe exploataţie familială /FWU /FWU Total active Total active fixe Terenuri, culturi permanente şi cote Clădiri Masini, tractoare, echipamente Culturi de câmp Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte

56 SE460 SE465 SE470 SE475 SE480 SE485 TF8 Culturi de câmp Animale de reproducere Total active curente Animale ne reproducătoare Stocuri de produse agricole si animale active circulante Total datorii Horticul tură Vie - Vin culturi perman ente Lapte animale erbivore Animale granivor e Mixte TF8 Culturi de câmp SE490 SE495 SE501 SE506 SE510 SE516 Împrumutu ri pe termen scurt şi lung Împrumutu ri pe termen scurt Venit net Variaţia venitulu i net Media capitalul ui fermei Investiţi i brute active fixe Horticul tură Vie - Vin culturi perman ente Lapte animale erbivore Animale granivor e Mixte

57 TF8 Culturi de câmp SE521 SE526 SE530 SE600 SE605 SE610 Investiţii nete active fixe Fluxul de capital (1) Fluxul de capital (2) Balanţa curentă dintre subvenţii şi impozite Total subvenţii - excluse cele investiţii Total subvenţii culturi Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte SE612 SE613 SE615 SE616 SE617 nul TF8 Prime terenuri scoase din circuitul agricol Subvenţii alte culturi Total subvenţii animale Subvenţii vaci de lapte Subvenţii alte vaci Culturi de câmp Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte

58 TF8 Culturi de câmp SE618 SE619 SE621 SE622 SE623 SE625 Subvenţii caprine si ovine Subvenţii alte animale Subvenţii mediu Subvenţii zonele defavorizate plăţi referitoare la dezvoltarea rurală Subvenţii consumul intermediar Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte TF8 Culturi de câmp SE626 SE630 SE631 SE632 Subvenţii factori externi Plăţi decuplate Plăţi exploataţii individuale SAPS Horticultură Vie - Vin culturi permanente Lapte animale erbivore Animale granivore Mixte

59 Anexa nr. 1 REGIUNILE RICA REGIUNEA 1: Bacău; Botoşani; Iaşi; Neamţ; Suceava; Vaslui; REGIUNEA 2: Brăila, Buzău; Constanţa; Galaţi; Tulcea; Vrancea; REGIUNEA 3: Argeş; Călăraşi; Dâmboviţa; Giurgiu; Ialomiţa; Prahova; Teleorman; REGIUNEA 4: Dolj; Gorj; Mehedinţi; Olt; Valcea; REGIUNEA 5: Arad; Caraş-Severin; Hunedoara; Timiş; REGIUNEA 6: Bihor; Bistriţa-Năsăud; Cluj; Maramureş; Satu - Mare; Sălaj; REGIUNEA 7: Alba; Braşov; Covasna; Harghita; Mureş; Sibiu; REGIUNEA 8: Bucureşti; Ilfov. 58

60 Anexa nr.2 CHESTIONAR RICA conform Regulamentului CE nr. 1320/2013 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 385/2012 A. INFORMAŢII GENERALE DESPRE EXPLOATAŢIE Numărul rubricilor şi descrierea Cod Regiunea Judeţul Numărul de ordine al exploataţiei Identificarea exploataţiei Numărul exploataţiei 10 Amplasarea exploataţiei Latitudine 20 Longitudine 30 NUTS3 40 Informaţii contabile Numărul biroului de contabilitate 50 Tipul de contabilitate 60 Data închiderii contabilităţii 70 Tipologie Ponderea exploatației 80 Clasificarea la momentul selecției 90 Tipul de agricultură la momentul selecţiei 90 Clasa de dimensiune economică la data selecţiei 90 Clase activităţi lucrative direct legate de exploataţie 100 Tipul de proprietate/obiectivul economic 110 Statutul juridic 120 Nivelul răspunderii exploatantului 130 Agricultură ecologică 140 Sectoare în agricultura ecologică 141 Denumire de origine protejată DOP/indicaţie geografică protejată IGP 150 opţional Sectoare cu DOP/IGP 151 opţional Zona defavorizată 160 Altitudine 170 Cod Cod Cod Cod zz ll aa 1 59

61 Zona de fonduri structurale 180 Zonă Natura Zona care ţine de directiva privind apa 2000/60/CE 200 informaţii privind exploataţia Cod Sistem de irigaţie 210 Zile de păşunat pe unitate vită mare pe păşuni comune 220 B. TIPUL DE EXPLOATARE Numărul rubricilor şi descrierea Cod Ha Suprafaţa Agricolă Utilizată (SAU) - total d.c. SAU în exploatarea directă a proprietarului 10 SAU arendată - SAU concesionată 20 SAU cultivată în parte - SAU prin alte moduri 30 C. FORŢA DE MUNCĂ Numărul rubricilor şi descrierea Cod Nume grup Număr persoane Informații generale Sex Cod: masculin =1 feminin = 2 naşterii (patru cifre) Pregătirea agricolă a administratorului cod 1,2 sau 3 Activități agricole + AAL direct legate de exploatație Timpul lucrat anual (ore) Numărul unităţilor de muncă anuale Cota de muncă AAL % din timpul lucrat anual (%) % din UMA (%) Exploatant/Administrator 10 forţa de m. neplătită Exploatant /care nu este Administrator Administrator/ care nu este exploatant 20 forţa de m. neplătită 30 forţa de m. neplătită Soțul/Soția titularului 40 forţa de m. neplătită Alţii (membrii familiei) 50 forţa de m. neplătită Alţii (angajaţi permanenţi) 50 forța de m. plătită Forţa de munca temporara neplatită (ocazionala) 60 forţa de m. neplătită 60

62 Forţa de muncă temporară platită (inclusiv zilierii) 60 forța de m. plătită Administratorul angajat 70 forța de m. plătită D. ACTIVE Cod Numărul rubricilor şi descrierea Valoarea inventarului la deschidere Amortizare cumulată Amortizarea anul curent Investiții/ achiziție înainte de deducerea subvențiilor Subvenții Vânzări Inventar de închidere 1010 Numerar și echivalente de numerar 1020 Creanțe 1030 active curente 1040 Stocuri 2010 Active biologice - plante 3010 Teren agricol 3020 Îmbunătățiri funciare 3030 Clădirile exploatației 4010 Mașini și echipamente 5010 Terenul împădurit, inclusiv masa lemnoasă pe picior 7010 Imobilizări necorporale, comercializabile 7020 Imobilizări necorporale, necomercializabile 8010 active imobilizate TOTAL E. COTE SI ALTE DREPTURI Cota deţinută Cota sau dreptul la sfârşitul anului contabil Cote achiziţionate Cote vândute Inventar de deschidere Inventar de închidere Cota luata în arendă la sfârşitul anului contabil Cota data în arendă la sfârşitul anului contabil Impozite 100kg 100kg/NR 100kg/NR 10 Lapte Kg 20 Prime pt. vaci care alăptează 61

63 30 Prime pt. oi şi capre 40 Sfecla de zahăr 50 Gunoi de grajd ecologic 60 Drepturi la plăţi in conf. cu shema de plată unică cu excepţia drepturilor speciale 70 Drepturi la drepturile speciale F. DATORII Cod Categorii 1010 Credite bănci 1020 Credite cu garanţii 1030 Împrumuturi din familie/private 2010 Creanţe de plată 3000 pasive Inventar de deschidere Inventar de închidere împrumuturi împrumuturi împrumuturi împrumuturi pe termen scurt pe termen lung pe termen scurt pe termen lung TOTAL G.TVA PE VALOARE ADAUGATA Descriere Cod Bilanţ tranzacţii nelegate de investiţii Bilanţ tranzacţii legate de investiţii Cod TVA Principalul sistem de TVA în cadrul exploataţiei 1010 Sistem secundar de TVA 1020 ATENŢIE! COD TVA=1! Nu se completează poz. H. MIJLOACE DE PRODUCŢIE Costuri cu forţa de munca şi maşinile - TOTAL Bilanţ Numărul rubricilor şi descrierea Cod tone Costuri cu salariile și asigurările sociale 1010 Lucrări efectuate de contractanți și închiriere de mașini și echipament 1020 Întreţinerea curenta a maşinilor şi echipamentelor

64 Carburanţi şi lubrifianţi motor 1040 Cheltuieli cu autoturismul 1050 Costuri specifice creşterea animalelor - TOTAL Furaje cumpărate - TOTAL: Furaje concentrate animalele erbivore (cabaline, bovine, ovine, caprine) 2010 Furaj grosier animalele erbivore (cabaline, bovine, ovine, caprine) 2020 Furaje porcine 2030 Furaje păsări si alte animale mici 2040 Furaje produse si utilizate în exploataţie - TOTAL : Animale erbivore (cabaline, bovine, ovine, caprine) 2050 Porcine 2060 Păsări si alte animale mici 2070 Cheltuieli veterinare 2080 costuri specifice cu animalele 2090 Costuri specifice la culturi productia anului - TOTAL Seminte si rasaduri cumparate 3010 Seminte si rasaduri produse si utilizate in exploatatie 3020 Ingrasaminte si amelioratori de sol din care: Cantitatea de N utilizată în îngrășămintele minerale Cantitatea de P 2 O 5 utilizată în îngrășămintele minerale Cantitatea de K 2 O utilizată în îngrășămintele minerale Gunoi de grajd achiziționat 3034 Produse protectia plantelor 3040 costuri specifice culturi 3090 Costuri specifice silvicultura 4010 Costuri specifice prelucrarea recoltei 4020 Costuri specifice prelucrarea laptelui de vaca 4030 Costuri specifice prelucrarea laptelui de bivolita 4040 Costuri specifice prelucrarea laptelui de oaie 4050 Costuri specifice prelucrarea laptelui de capra 4060 Costuri specifice prelucrarea cărnii și a altor produse de origine animala 4070 costuri specifice alte activități lucrative 4090 Intretinerea curenta a cladirilor si a imbunatatirilor funciare 5010 Electricitate

65 Combustibili incalzire 5030 Apa 5040 Asigurari agricole 5051 asigurari agricole 5055 Impozite si alte taxe 5061 Impozite pe teren si cladiri 5062 Arenda platita :cladiri, teren, plata arenda in natura,cote si alte drepturi 5070 d.c. arenda platita pt teren 5071 Dobanzile si taxele financiare platite, TOTAL: 5080 cheltuieli de regie 5090 Costuri totale I. CULTURI Cod (*) Produsul (rubrica) Grâu comun şi spelt Tipul culturii (cod**) Date lipsa (cod***) Suprafata totală H a din care irigată din care este utilizată culturi energetice din care este utilizată OMG Producţia totală Ton e Preţ mediu (RO N/ TON E) Valoarea producţiei RO N Valoarea producţiei secundare RO N Inventarul de deschidere RO N Vânzări Consumul în exploataţie si beneficiile în natură Autoutilizarea în exploataţie (ca seminţe, furaje) Inventarul de închidere RO N Seminţe şi răsaduri CUMPĂRATE Seminţe, răsaduri DIN FERMA îngrăşăminte şi amelioratori de sol N P 2O 5 K 2 O Produs e protec ţia plantel or costu ri Speci fic pentr u cultu ri Costuri specifice prelucrar ea recoltei Costuri cu utilaje închiriat e (Lucrări efectuat e de terţi şi închirier e de maşini ) Grâu dur Secara Orz + Orzoaica a Orz b Orzoaica Ovăz Porumb boabe 64

66 cereale pt producţia de boabeamestecuri Pl. proteaginoase uscate în câmp Mazăre, fasole de câmp şi lupin dulce Linte, năut şi măzăriche culturi proteice Cartofi (inclusiv cartofi timpurii şi cartofi de sămânţă) Cartofi pt amidon Alţi cartofi Sfecla de zahar fără seminceri Rădăcinoase furajere şi Brassicaceae (fără seminceri) Culturi industriale Tutun Hamei Bumbac Rapiţă şi rapiţă sălbatică Floarea soarelui Soia Seminţe de in (in ulei) culturi oleaginoase (ricin, mac, muştar, s.a.) In Cânepă plante textile Plante aromatice, medicinale şi culinare (condimentare) Trestie de zahăr 65

67 culturi industriale care nu sunt menţionate în altă parte Legume proaspete, pepeni galbeni şi căpşune din care: Legume proaspete, pepeni galbeni şi căpşune - în aer liber sau sub acoperiş protector jos (neaccesibil) Legume proaspete, pepeni galbeni şi căpşune - în câmp deschis Conopida, broccoli Salată Tomate/roşii Porumb dulce Ceapă Usturoi Morcovi Căpşune Pepeni galbeni legume (legume fructe sau flori (dovlecei,vinete,cast raveciori,ardei iute), legume rădăcină, bulbi sau tuberculi, legume frunze (praz, spanac), varză etc. Legume proaspete, pepeni galbeni şi căpşune - producţie casnică Legume proaspete, pepeni galbeni şi căpşune - în câmp deschis Conopida, broccoli Salată Tomate/roşii Porumb dulce 66

68 10735 Ceapă Usturoi Morcovi Căpşune Pepeni galbeni legume (legume fructe sau flori (dovlecei,vinete,cast raveciori,ardei iute), legume rădăcină, bulbi sau tuberculi, legume frunze (praz, spanac), varză etc. Legume proaspete, pepeni galbeni şi căpşune -cultivate în seră sau în alte spaţii protejate (accesibile) Legume proaspete, pepeni galbeni şi căpşune - în câmp deschis Conopida, broccoli Salată Tomate/roşii Porumb dulce Ceapă Usturoi Morcovi Căpşune Pepeni galbeni legume (legume fructe sau flori (dovlecei,vinete,cast raveciori,ardei iute), legume rădăcină, bulbi sau tuberculi, legume frunze (praz, spanac), varză etc. 67

69 Flori şi plante ornamentale (exclusiv pepinierele) Flori şi plante ornamentale - în aer liber sau sub acoperiş protector jos (neaccesibil) Bulbi de flori, cormi şi tuberculi Flori şi boboci de flori, tăiate Flori şi plante ornamentale Flori şi plante ornamentale - cultivate în seră sau în alte spaţii protejate (accesabile) Bulbi de flori, cormi şi tuberculi Flori şi boboci de flori, tăiate Flori şi plante ornamentale Plante recoltate în stare verde Păşuni temporare plante recoltate în stare verde: Porumb verde Plante leguminoase plante recoltate în stare verde nemenţionate în altă parte Seminţe şi răsaduri pe teren arabil culturi pe teren arabil Teren necultivat Teren necultivat fără nici un fel de subvenţii Teren necultivat aflat în regim de subvenţii fără exploataţie economică 68

70 Teren pregătit semănat, dat în arendă, inclusiv terenul disponibilizat angajaţi ca beneficiu în natură Grădini familiale Pajişte permanentă Păşuni şi fâneţe, exclusiv cele de pe terenuri accidentate Păşuni şi fâneţe pe terenuri accidentate Pajişti permanente care nu mai sunt utili Culturi permanente Specii de fructe, dintre care: Mere Pere Piersici şi nectarine fructe din zone temperate (vişin, cireş, prun, cais) Specii de bace (coacăz, smochin, zm) Fructe cu coajă (nuc, alun, migdal, castan) Plantaţii viticole Vinuri de calitate cu denumire de origine protejată, DOP, hl Vinuri de calitate cu indicaţie geografică protejată, IGP,hl vinuri Struguri de masă Stafide Struguri vinul de calitate cu denumire de origine protejată (DOP) 69

71 40452 Struguri vinul de calitate cu indicaţie geografică protejată (IGP) Struguri alte vinuri Diverse produse viticole: must, suc, rachiu, oţet din struguri şi altele obţinute în exploataţie Subproduse viticole (marc, drojdie) Pepiniere fără silvicultură culturi permanente (răchita, salcie, brazi de crăciun) din care pomi de Crăciun Culturi permanente în seră Creşterea plantaţiilor tinere terenuri Suprafaţă agricolă neutilizată Suprafeţe împădurite dintre care crânguri cu rotaţie rapidă terenuri (terenuri ocupate de clădiri, curţi de ferme, drumuri, iazuri, cariere, terenuri nefertile, pietroase etc.) Ciuperci produse şi încasări Încasări din darea în arendă a terenurilor agricole 70

72 Compensarea prin asigurarea recoltei care nu poate fi alocată unor culturi specifice Subproduse de origine vegetală, altele decât din viţă de vie Paie Colete de sfeclă de zahăr subproduse le TOTAL J. PRODUCŢIA DE ANIMALE Cod (*) Numărul rubricilor şi descrierea Număr Valoare- Număr mediu (AN) Inventarul de deschidere (OV) Număr Valoare- Număr Valoare- Număr Valoare- Număr Valoare- Număr Valoare- Număr Valoare- Număr Valoare- Număr Valoare- UM Număr Valoare- Număr Valoare- Ore de muncă/ călărie Preţ pe oră Inventarul de închidere (CV) Cumpărări de animale (PU) Totalul vânzărilor (SA) Vânzări sacrificare (SS) Vânzări creştere/re producţie Vânzări (SR) cu destinaţie necunoscut ă Consumul (SU) exploataţiei (FC) Utilizarea în exploataţie (FU) Valoare producţie principală Altă producţie principală Valoare altă producţie Valoare principală producţie secundară Furaje concentrate cumpărate Furaje grosiere cumpărate Furaje produse în fermă costuri specifice NATALITĂŢI MORTALITĂ ŢI CABALINE 100 Ecvidee 210 Bovine, sub un an, masculi şi femele 220 Bovine, între unu şi doi ani, masculi 71

73 230 Bovine, între unu şi doi ani, femele (excepţie femelele care au fătat deja) 240 Bovine, de peste doi ani, masculi 251 Juninci de reproducţie (bovine de 2 ani sau mai mult, care nu au fătat încă şi care sunt destinate reproduceri i) 252 Juninci îngrăşat 261 Vaci de lapte (cele care au fătat, vaci lapte reformate) 262 Bivoliţe (cele care au fătat, bivoliţe reformate) 269 vaci (bovine femele care au fătat, vaci pt muncă, vaci reformate) 72

74 311 Ovine, femele de reproducţie (oi de 1 an sau mai mult destinate reproducţie i) 319 ovine (ovine de toate vârstele, cu excepţia oilor) 321 Caprine, femele de reproducţie 329 caprine (caprine, altele decât femelele de reproducţie ) 410 Purcei cu greutatea animalului viu sub 20 kg 420 Scroafe de reproducţie de 50 kg şi peste (cu excepţia scroafelor reformate) 73

75 491 Porci îngrăşat (porci îngrăşat de 20 kg în viu sau peste, cu excepţia scroafelor de reformate şi a vierilor reformaţi) 499 porcine (porci peste 20 kg în viu sau mai mult, cu excepţia scroafelor de reproducţie şi a porcilor îngrăşat) 510 Păsări de curte (pui de carne) 520 Găini ouătoare (puicuţele, găinile ouătoarele, găinile reformate, cocoşii de reproducţie pt găini ouătoare) 74

76 530 păsări de curte (raţele, curcanii, gâştele, bibilicile, struţii şi masculii de reproducţie (mai puţin găinile ouătoarele) 610 Iepuri, femele de reproducţie 699 Alţi iepuri 700 Albine (număr stupi) 900 animale (puişorii, căprioarele, bizonii şi peştii, poneii şi alte animale folosite în agroturism) TOTAL K. PRODUCŢIA ANIMALĂ Cod Produsul (rubrica) Lapte de vaca - hectolitri Lapte de bivoliţă hectolitri Lapte de oaie - hectolitri Date lipsa (cod) Inventarul de deschidere Inventarul de inchidere Productie Vanzari Consumul la exploatatie (hrana) si platile in natura Autoutilizarea in exploatatie (hrana pt animale) EXCLUSIV laptele supt de vitei UM UM UM UM UM UM Pret mediu U.M. /litru de lapte /litru de lapte 75

77 Lapte de capra - hectolitri Lână kg Ouă destinate consumului uman - mii bucăţi Oua pt. incubaţie - mii bucăţi Miere si produse apicole kg Gunoi de grajd produse de origine animala Creşterea animalelor pe bază de contract Bovine crescute pe baza de contract Ovine/caprine crescute pe baza de contract Porcine crescute pe bază de contract Păsări de curte crescute pe baza de contract animale crescute pe bază de contract servicii legate de animale /litru de lapte /kilogram /bucata /kilogram L. ALTE ACTIVITĂŢI LUCRATIVE LEGATE DE PRODUCŢIE Cod Produsul (rubrica) Date lipsa (cod) Inventarul de deschider e Inventarul de închidere Producţie Vanz ări Consumul la exploatati e (hrana) si platile în natura Autoutilizare a in exploataţie (hrana pt animale) EXCLUSIV laptele supt de vitei Preţ mediu U.M. UM 261 Produse din lapte de vaca - hectolitri 262 Prelucrarea laptelui de bivolita -hectolitri 311 Prelucrarea laptelui de oaie - hectolitri 321 Prelucrarea laptelui de capra -hectolitri 900 Prelucrarea cărnii sau a altor produse de origine animală 1010 Prelucrarea culturilor 1020 Vanzari de material lemnos taiat - /kilogram /litru de lapte /litru de lapte /kilogram /kilogram /kilogram Lucrări pe bază de contract Turism, cazare, catering si alte acivităţi de agrement 76

78 Producerea de energie regenerabilă activități lucrative direct legate de alte exploatație Produse din lapte de: Kg Vacă Bivoliţa Oaie Capra M. PLĂŢI SUBVENŢII Categorie subvenţie Cod finanţare Cod unitate de baza plăţi Ajutorul total 1,2,3 1,2,3,4 exclusiv din fonduri UE 2- Subventie finanatata din fonduri UE si stat membru 3- Subventie finantata din alte fonduri publice Regim unic de plati pe suprafaţa (SAPS) Sprijin acordat sectorului produselor lactate Sprijin acordat sectorului cărnii de vită Sprijin acordat sectorului ovinelor și caprinelor Sprijin acordat sectorului orezului Sprijin acordat alte culturi Cod unitate de baza: 1 subventia se acorda pe cap de animal 2 subventia se acorda pe ha 3 subventia se acorda pe tona 4 subventie acordata pe alte criterii 77