KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E. Operatørhåndbok"

Transkript

1 KM-C2525E KM-C3225E KM-C3232E KM-C4035E Operatørhåndbok

2 Denne operatørhåndboken er for modellene KM-C2525E, KM-C3225E, KM-C3232E og KM-C4035E. I denne håndboken viser KM-C2525E til modellen med 25/25 utskrifter per minutt, KM-C3225E til modellen med 32/25 utskrifter per minutt, KM-C3232E til modellen med 32/32 utskrifter per minutt og KM-C4035E til modellen med 40/35 utskrifter per minutt.

3 Bruke avanserte funksjoner Grunnleggende kopiering... se kapittel 3 i Operatørhåndbok. Tosidigmodus Lager tosidige kopier automatisk av alle slags originaler Delemodus Kopierer dobbeltsidige eller tosidige originaler automatisk på separate ark Avansert kopiering Grupperingsmodus Praktisk alternativ for å stable sett i alternerende orienteringer Kombineringsmodus Kombinerer to eller fire originaler på én enkelt side Margmodus Setter opp blank marg eller innbindingsmarg Midtstilling Tilpasser kopien ved å midtstille bildet på siden Kantsletting Sletter unødvendige kanter på originalen for å få en renere kopi Plakat Kopierer et forstørret bilde på flere sider Sidenummerering Skriver ut fortløpende sidenumre på kopiene Omslagsmodus Legger til et eget omslag før og/eller etter kopien Hefte Kopierer sider som skal stables og brettes til hefter A B C D E A B C D E i

4 Memomodus Legger til ekstra plass til notater ved siden av det kopierte bildet Bunkeskanning Kopierer høyvolumoriginaler i én enkelt kopieringsjobb Justere skarphet Justerer skarpheten på bildeomriss Justere bakgrunnseksponering Justerer bakgrunnen på fargebilder Testkopi Kopierer et testark før en høyvolumjobb Gjenta kopiering Lager flere kopier etter at de første kopiene er laget Støtteark for transparent Setter inn vanlig papir som støtteark ved utskrift av transparenter EcoPrint Gir bedre utnyttelse av toneren Invers kopi Lager en negativ kopi av både bilder i sort-hvitt og fargebilder Speilvendt kopiering Lager en speilvendt kopi av originalen Gjenta bildekopiering Lager flere kopier av en original på ett ark Justere fargebalanse Endrer styrken på bildefarger ii

5 Justere metning Justerer fargenyansen på bilder Ett-trykks bildejustering Justerer bildekvalitet til å samsvare med originalen Valg for farge/sort-hvitt Lager farge- og sort-hvitt-kopier i én operasjon Enkelfargekopi Programmert kopiering Lager kopier i én annen farge enn sort Lagrer kopiinnstillinger du bruker ofte Jobbygging Angi omslag, midtsider og innstillinger for krymping/forstørring og kantsletting for hvert sidesett, og kopier alle sider i én enkelt operasjon Praktisk behandling av dokumenter Delt databoks Lagre dokumenter du bruker ofte, for å lage kopier av dem senere uten originalen iii

6 Synergiprintboks Lagre dokumenter du bruker ofte,... for å kunne bruke dem øyeblikkelig senere sammen med andre kopieringsjobber Utdatastyring Endre og forvalte utskriftskøen Skriverfunksjoner Tosidig bane Automatisk tosidig utskrift Hurtigkopiering Skriv ut så mange ark som nødvendig, på nytt fra betjeningspanelet Test og vent Skriv ut resten etter prøveutskrift Privat utskrift Vent med utskriften til du gir klarsignal fra betjeningspanelet Jobblagring Skriv ut ofte brukt data når som helst fra betjeningspanelet Virtuell postboks Lagre utskriftsdata i en virtuell postboks Harddisk påkrevd for hurtigkopiering, jobblagring og virtuell postboks Test og vent samt privat utskrift krever konfigurasjon av RAM-disk eller ekstra harddisk iv

7 Skannefunksjoner Fullfargeskanning Lag høykvalitetsskanninger selv av fargedokumenter Send til PC Send skannede bilder til en datamaskin som PDF- eller JPEG-filer Send E-post Send skannede bilder som e-post Skann til FTP Last opp skannede bilder direkte til en FTP-server TWAIN Importer bilder ved hjelp av et TWAIN-program Database tilkobling Send skannede bilder til en datamaskin etter å ha lagt til tekst Programmert skanning Lagre innstillinger for mottaker og funksjoner Funksjoner for enklere kopiering Jobbadministrasjon Bruk avdelingskoder til å forvalte det totale kopivolumet Språk Velg språket på skjermmeldingene English Deutsch A B C v

8 Oversikt over tilleggsutstyr... Slå opp på Tilleggsutstyr på side 4-1 Dokumentmater Papirmater Papirmater, 3000 ark Etterbehandler Etterbehandler, 3000 ark (Med postboks og foldeenhet) Jobbskiller Nøkkelkort Faksenhet Minnekort (CompactFlash) Harddisk Tilleggsminne Sikkerhetsnøkkel Nettverkskort Seriell tilknytning Dokumentbord vi

9 Innholdsfortegnelse Informasjon om rettslige forhold og sikkerhet... ix Om denne operatørhåndboken... xxi 1 Navn på deler Hovedmaskin Betjeningspanel Berøringspanel Klargjøring for bruk Legge i papir Stille inn papirtype og størrelse for kassettene og universalskuffen Plassere originaler Språk Koble til kabler Klargjøre skriveren Klargjøre skanneren Grunnleggende betjening Fremgangsmåter ved vanlig kopiering Velge bildekvalitet Justere eksponeringsnivået Redusere/forstørre Tosidigmodus Delemodus Sorteringsmodus Avbruddskopiering Jobbreservasjon Avbryte en utskriftsjobb Bruke skanneren Strømsparemodus Dvalemodus Tilleggsutstyr Oversikt over tilleggsutstyr Dokumentmater Papirmater Papirmater for 3000 ark Etterbehandler Etterbehandler for 3000 ark Jobbskiller Nøkkelkort Faksenhet Minnekort (CompactFlash) Harddisk Tilleggsminne Sikkerhetsnøkkel Nettverkskort Seriell tilknytning Dokumentbord Vedlikehold Rengjøring Skifte tonerkassett og overskuddstank for toner vii

10 6 Løse problemer Feilsøking Feilmeldinger Avklare papirstopp Tillegg... Tillegg-1 Spesifikasjoner... Tillegg-2 Register... Register-1 viii

11 Informasjon om rettslige forhold og sikkerhet Vennligst les denne informasjon før du bruker maskinen. Dette kapitlet inneholder informasjon om følgende emner: Informasjon om rettslige forhold...x Beskyttede navn og varemerker...xi Kontrollfunksjon for strømsparing...xii Automatisk funksjon for 2-sidig kopi...xii Resirkulert papir...xii Energy Star-programmet (ENERGY STAR )...xii Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken...xiii Forsiktighetsetiketter...xiv Forholdsregler ved montering...xv Forholdsregler ved bruk...xvi ix

12 Informasjon om rettslige forhold Merknad Informasjonen i denne håndboken kan endres uten varsel. Det kan bli satt inn flere sider i fremtidige utgaver. Vi ber brukeren om å unnskylde eventuelle tekniske unøyaktigheter eller trykkfeil i denne utgaven. Det tas intet ansvar hvis det skulle skje uhell mens brukeren følger instruksjonene i denne håndboken. Det tas heller intet ansvar for feil og mangler i skriverens fastvare (innholdet i leseminnet). Denne håndboken og alt opphavsrettsbeskyttet materiale som selges eller leveres sammen med eller i forbindelse med salget av maskinen, er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter forbeholdes. Det er forbudt å kopiere eller på annen måte reprodusere hele eller deler av denne håndboken og eventuelt opphavsrettsbeskyttet materiale uten skriftlig tillatelse fra Kyocera Mita Corporation. Kopier som tas av hele eller deler av denne håndboken, eventuelt opphavsrettsbeskyttet materiale, må inneholde den samme merknaden om opphavsrett som materialet som det kopieres fra. Rettslige restriksjoner på kopiering Det kan være ulovlig å kopiere opphavsrettsbeskyttet materiale uten tillatelse fra eieren av opphavsretten. Det er ikke under noen omstendighet tillatt å kopiere innenlandsk eller utenlandsk valuta. Kopiering av annet materiale kan være ulovlig. x

13 Beskyttede navn og varemerker PRESCRIBE og ECOSYS er registrerte varemerker for Kyocera Corporation. KPDL er et varemerke for Kyocera Corporation Windows og Windows Server er varemerker for Microsoft Corporation. Windows NT er et varemerke for Microsoft Corporation. PCL og PJL er registrerte varemerker for Hewlett-Packard Company. Adobe, Adobe Acrobat og Adobe Reader er registrerte varemerker for Adobe Systems Inc. PowerPC er et varemerke for International Business Machines Corporation. CompactFlash er et varemerke for SanDisk Corporation. Andre vare- og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for de respektive firmaene. Symbolene og blir ikke benyttet i denne operatørhåndboken. xi

14 Kontrollfunksjon for strømsparing Denne enheten leveres med en strømsparemodus, der skriver- og faksfunksjoner er i ventemodus, og strømforbruket reduseres en bestemt tid etter at enheten sist ble brukt. I tillegg skal enheten ha en hvilemodus, der skriver- og faksfunksjoner er i ventemodus, og strømforbruket reduseres til et minimum når det ikke er aktivitet på enheten etter et angitt tidsrom. Strømsparemodus Enheten går automatisk over i modus for auto-forvarming når det er gått 7 minutter siden enheten sist ble brukt. Du kan forlenge tidsintervallet for inaktivitet før strømsparemodusen aktiveres. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp på Strømsparemodus på side Dvalemodus Enheten går automatisk over i dvalemodus når det er gått 29 minutter (25/25 utskrifter per minutt) eller 44 minutter (32/25, 32/32 og 40/35 utskrifter per minutt) siden enheten sist ble brukt. Du kan forlenge tidsintervallet for inaktivitet før dvalemodus aktiveres. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp på Dvalemodus på side Automatisk funksjon for 2-sidig kopi Energy Star-programmet oppfordrer til bruk av tosidige kopier, da dette reduserer belastningen på miljøet. Denne enheten leveres med en tosidig kopifunksjon som standard. Hvis du for eksempel kopierer to 1-sidige originaler over på ett enkelt ark som en 2-sidig kopi, reduseres papirforbruket. Hvis du vil ha mer informasjon, slår du opp på Tosidigmodus på side Resirkulert papir Energy Star-programmet oppfordrer til bruk resirkulert papir, da dette reduserer belastningen på miljøet. Denne enheten støtter resirkulert papir. Salgs- eller servicerepresentanten din kan gi mer informasjon om anbefalte papirtyper. Energy Star-programmet (ENERGY STAR ) Som et selskap som har sluttet seg til den internasjonale Energy Star-programmet, har vi fastslått at dette produktet er i samsvar med standardene som er beskrevet i programmet. xii

15 Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Les denne operatørhåndboken før du tar i bruk maskinen. Oppbevar den i nærheten av maskinen, slik at den kan brukes som referanse. Avsnitt i håndboken og deler på maskinen som er merket med symboler, er sikkerhetsadvarsler som skal beskytte brukeren, andre personer og gjenstander i nærheten, og sikrer riktig og sikker bruk av maskinen. Symbolene og deres betydning er angitt nedenfor. ADVARSEL: Angir at det kan føre til alvorlig skade eller død dersom advarselen ikke følges. FORSIKTIG: Angir at det kan føre til personskader eller skader på maskinen dersom advarselen ikke følges. Symboler Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder sikkerhetsadvarsler. Spesielle forhold du må være oppmerksom på, er angitt på symbolet.... [Generell advarsel]... [Advarsel om fare for elektrisk støt]... [Advarsel om høy temperatur] Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som ikke må utføres. Handlingen som ikke må utføres, er angitt på symbolet.... [Advarsel om handling som ikke må utføres]... [Må ikke demonteres] Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som MÅ utføres. Spesifikasjon av handlingen som må utføres, er angitt på symbolet.... [Varsel om nødvendig handling]... [Trekk støpslet ut av kontakten]... [Koble alltid maskinen til en jordet kontakt] Kontakt servicerepresentanten for å bestille utskifting hvis sikkerhetsadvarslene i denne operatørhåndboken er uleselige eller håndboken er blitt borte (må betales for). Merk En original som ligner en pengeseddel kan i sjeldne tilfeller ikke kopieres ordentlig fordi maskinen er utstyrt med en funksjon mot forfalskning. xiii

16 Forsiktighetsetiketter Forsiktighetsetiketter er av sikkerhetshensyn plassert på maskinen som angitt nedenfor. Vær forsiktig, slik at du unngår brann og elektrisk støt når du fjerner papir som har kilt seg fast, eller bytter toner. Etikett 1, 2 Høy temperatur på innsiden. Ikke berør deler i dette området, da dette medfører fare for forbrenning. MERK: Ikke fjern disse etikettene. xiv

17 Forholdsregler ved montering Omgivelser Forsiktig Unngå å plassere maskinen i eller på steder som er ustabile eller ikke er vannrette. På slike steder kan maskinen falle ned eller velte. Slike situasjoner kan føre til personskader eller skade på maskinen. Unngå steder med fuktighet, støv eller smuss. Hvis det fester seg støv eller smuss på støpslet, må du rengjøre det for å unngå fare for brann eller elektrisk støt. Unngå steder nær radiatorer, panelovner eller andre varmekilder og steder i nærheten av brennbare stoffer, slik at brannfare unngås. La det være avstand til maskinen, som vist nedenfor, slik at maskinen holdes kjølig og vedlikehold og utskifting av deler blir enklere. La det være nok avstand, spesielt rundt bakdekslet, til at luften kan sirkulere uhindret. 10 cm 50 cm 30 cm 100 cm Andre forholdsregler Forholdene i omgivelsene er som følger: Temperatur: (10 til 32,5 C (50 til 90,5 F), men fuktigheten bør ikke overstige 70 % når temperaturen er 32,5 C. Fuktighet: 15 til 80 %, men temperaturen bør ikke overstige 30 C (86 F eller lavere) når fuktigheten er 80 %. Ugunstige omgivelser kan påvirke bildekvaliteten. Det anbefales å bruke maskinen ved temperaturer på rundt 16 til 27 C (60,8 til 80,6 F) med fuktighet på rundt 36 til 65 %. I tillegg bør du unngå slike steder som er angitt nedenfor, når du skal plassere maskinen. Unngå steder nær et vindu eller som er utsatt for direkte sollys. Unngå steder med vibrasjon. Unngå steder med store endringer i temperaturen. Unngå steder der maskinen utsettes direkte for varm eller kald luft. Unngå steder med dårlig ventilering. xv

18 Små mengder ozon og andre kjemikalier slippes ut under kopiering, men mengdene utgjør ingen helsefare for mennesker. Hvis maskinen brukes over en lengre periode i et dårlig ventilert rom, eller hvis det lages svært mange kopier, kan imidlertid lukten bli ubehagelig. For å få gode forhold til kopieringsarbeidet anbefales det at rommet ventileres tilstrekkelig. Ikke installer denne maskinen under fluorescerende lys. Gjenkjenning av originalens størrelse kan bli feil. Strømforsyning / jording av maskinen Advarsel Ikke bruk strømforsyning med annen spenning enn den angitte. Unngå flere tilkoblinger til samme uttak. Slike situasjoner øker faren for brann og elektrisk støt. Sett strømkabelen helt inn i stikkontakten. Hvis metallgjenstander kommer i kontakt med de ledende delene på støpslet, kan dette føre til brann eller elektrisk støt. Koble alltid maskinen til et uttak med jording for å redusere faren for brann eller elektrisk støt ved en eventuell kortslutning. Hvis en jordet kontakt ikke er tilgjengelig, må du kontakte servicerepresentanten din. Andre forholdsregler Bruk den stikkontakten som er nærmest maskinen. Plastposer Advarsel Hold plastposene som brukes med maskinen, unna barn. Plast kan klebe seg fast rundt nese og munn og føre til kvelning. Forholdsregler ved bruk Forholdsregler ved bruk av maskinen Advarsel Ikke plasser metallgjenstander eller vannbeholdere (blomstervaser, blomsterkrukker, kopper og så videre) på eller ved maskinen. Skulle fukt fra disse komme inn i maskinen, kan dette føre til brann eller elektrisk støt. Ikke åpne noen av dekslene på maskinen. Det kan føre til fare for elektrisk støt fra deler med høy spenning inne i maskinen. Unngå skader og brudd på strømkabelen, og prøv aldri å reparere den. Ikke plasser tunge gjenstander på kabelen, og ikke dra i den, bøy den unødig eller påfør den annen skade. Slike situasjoner øker faren for brann og elektrisk støt. Prøv aldri å reparere eller demontere maskinen eller maskindeler. Det kan føre til fare for brann eller elektrisk støt eller skade laseren. Hvis laserstrålen slipper ut, kan dette føre til synsskader og blindhet. Hvis maskinen blir meget varm, det kommer røyk fra maskinen, det blir rar lukt eller en annen unormal situasjon oppstår, er det fare for brann og elektrisk støt. Slå umiddelbart av av/på-bryteren (stilling ), trekk støpslet ut av stikkontakten, og kontakt deretter servicerepresentanten. xvi

19 Hvis skadelige gjenstander (binders, vann, andre væsker og så videre) kommer inn i maskinen, må du slå av strømbryteren (stilling ) umiddelbart. Trekk deretter støpslet ut av kontakten for å unngå fare for brann eller elektrisk støt. Kontakt deretter servicerepresentanten. Trekk aldri ut eller koble til strømkabelen med våte hender, da dette kan gi elektrisk støt. Kontakt alltid servicerepresentanten din når deler i maskinen skal vedlikeholdes eller repareres. Forsiktig Ikke dra i strømkabelen når du skal trekke den ut av kontakten. Hvis du drar i kabelen, kan ledningene inne i den skades, og det kan oppstå fare for brann eller elektrisk støt. (Hold alltid i støpslet når du tar strømkabelen ut av stikkontakten.) Trekk alltid støpslet ut av stikkontakten når du flytter maskinen. Hvis strømkabelen skades, kan det oppstå fare for brann eller elektrisk støt. Ta alltid tak i deler som er beregnet til dette, når du flytter maskinen. Av sikkerhetshensyn må du alltid ta støpslet ut av stikkontakten når du rengjør maskinen. Hvis det samler seg støv inne i maskinen, kan det være fare for brann eller andre problemer. Vi anbefaler derfor at du rådfører deg med servicerepresentanten i forbindelse med rengjøring av deler inne i maskinen. Dette er særlig effektivt hvis det utføres før starten på årstider med høy luftfuktighet. Rådfør deg med servicerepresentanten med hensyn til kostnader for rengjøring av deler inne i maskinen. Andre forholdsregler Hvis faksenheten (tilleggsutstyr) er montert, er mottak og sending av fakser deaktivert når strømbryteren er av (stilling ). Når du skal slå av maskinen, trykker du på Av/på-tasten på betjeningspanelet. Ikke plasser tunge gjenstander på maskinen eller skad maskinen på annen måte. Åpne aldri frontdekslet, slå aldri av strømbryteren og trekk ikke i strømkabelen under kopiering. Kontakt servicerepresentanten når du skal løfte eller flytte maskinen. Ikke berør elektriske deler, som for eksempel kontakter eller kretskort. De kan skades av statisk elektrisitet. Ikke forsøk å utføre handlinger som ikke er beskrevet i denne håndboken. Forsiktig: Hvis kontrollene brukes til andre formål eller det foretas justeringer eller utføres andre operasjoner enn de som er spesifisert i denne håndboken, kan det føre til farlig stråling. Ikke se direkte på lyset fra skannelampen. Det kan være smertefullt for øynene. Maskinen er utstyrt med en harddisk. Ikke flytt på maskinen når den står på. Det kan føre til støt eller risting som kan skade harddisken. Slå derfor av maskinen før du flytter den. xvii

20 Forholdsregler ved håndtering av forbruksartikler Forsiktig Prøv aldri å brenne tonerkassetten eller overskuddstanken for toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger. Oppbevar tonerkassettene og overskuddstanken for toner utilgjengelig for barn. Hvis det søles toner fra tonerkassetten eller overskuddstanken for toner, må du unngå å puste inn eller svelge toner, og du må også unngå å få toner i øynene eller på huden. Hvis du puster inn toner, må du flytte deg til et sted med frisk luft og skylle munnen godt med store mengder vann. Hvis du begynner å hoste, må du kontakte lege. Hvis du svelger toner, må du skylle munnen skikkelig med vann og drikke én til to kopper vann for å fortynne innholdet i magesekken. Kontakt lege hvis det er nødvendig. Hvis du får toner i øynene, må du skylle godt med vann. Hvis du får såre øyne, må du kontakte lege. Hvis du får toner på huden, må du vaske den av med såpe og vann. Prøv aldri å ødelegge eller åpne tonerkassetten eller overskuddstanken for toner med makt. Andre forholdsregler Følg alltid nasjonale og lokale lover og bestemmelser når du skal kaste brukte tonerkassetter og overskuddstanker for toner. Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av et lengre tidsrom, må du ta ut alt papiret fra kassetten(e) og universalskuffen og pakke det i originalemballasjen og forsegle pakken. Oppbevar aldri enheten på et sted som er utsatt for: direkte sollys høye eller raskt svingende temperaturer eller høy fuktighet (grense: 40 C) xviii

21 Lasersikkerhet (Europa) Laserstråler kan være skadelige for mennesker. Laserstrålen som avgis inne i maskinen, er derfor hermetisk forseglet i et beskyttet kammer bak et utvendig deksel. Under normal drift av produktet kan ikke stråling lekke ut fra maskinen. Denne maskinen er klassifisert som et laserprodukt i klasse 1 under IEC Forsiktig: Bruk av andre prosedyrer enn de som er angitt i denne håndboken, kan føre til farlig eksponering for stråling. Disse etikettene er festet til laserskannerenheten inne i maskinen og befinner seg i et område der brukeren ikke har tilgang. Etiketten nedenfor er festet på høyre side av maskinen. xix

22 Sikkerhetsinstruksjoner i forbindelse med frakobling av strøm Forsiktig: Støpslet fungerer som hovedisoleringsenhet for maskinen! Andre brytere på utstyret er bare funksjonsbrytere og er ikke egnet til å isolere utstyret fra strømkilden. VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen. ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE MED 89/336/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC og 1995/5/EC Vi erklærer at produktet som denne erklæringen gjelder, er i overensstemmelse med følgende spesifikasjoner. EN55024 EN55022 Class B EN EN EN60950 EN EN EN Radiosender Radiomerking Denne maskinen inneholder en radiosender. Som produsent erklærer vi at dette utstyr overensstemmer med grunnkravene og andre bestemmelser i direktiv 1999/5/EC. I enkelte land kan radiomerkingsteknologien som brukes i dette utstyret til å identifisere tonerkassetten, være underlagt godkjenning, og bruken av utstyret kan derfor være innskrenket. xx

23 Om denne operatørhåndboken Denne operatørhåndboken inneholder følgende kapitler: 1 Navn på deler Forklarer hvilke taster som finnes på betjeningspanelet. 2 Klargjøring for bruk Forklarer påfylling av papir, plassering av original, tilkobling av maskinen og nødvendige konfigurasjoner før første bruk. 3 Grunnleggende betjening Beskriver prosedyrene for grunnleggende kopiering, utskrift og skanning. 4 Tilleggsutstyr Beskriver tilleggsutstyret som er tilgjengelig for maskinen. 5 Vedlikehold Beskriver rengjøring og bytte av tonerkassett. 6 Løse problemer Forklarer fremgangsmåten ved feilmeldinger, papirstopp og andre problemer. Tillegg Oversikt over maskinens spesifikasjoner. xxi

24 Håndbøker som følger med Følgende håndbøker følger med maskinen. Bruk håndboken for operasjonen du skal utføre. Operatørhåndbok (denne håndboken) Beskriver hvordan du fyller på papir, tar vanlige kopier, skriver ut og skanner samt utfører feilsøking. Advanced Operation Guide Gir inngående informasjon om kopierings-, utskrifts- og skannefunksjoner samt om standardinnstillingene. Denne håndboken er lagret som PDF-fil på CD-ROMen. Kyocera Extended Driver User Guide Beskriver hvordan du installerer og konfigurerer skriverdriveren. Denne håndboken er lagret som PDF-fil på CD-ROMen. PRESCRIBE Command Reference Forklarer hver kommando for utføring av ulike funksjoner og kontroller. Denne håndboken er lagret som PDF-fil på CD-ROMen. xxii

25 Konvensjoner i denne håndboken Følgende konvensjoner brukes avhengig av typen beskrivelse. Konvensjon Beskrivelse Fet Angir en melding eller knapp på betjeningspanelet eller på en dataskjerm. Eksempel Trykk Start-tasten. [Vanlig] Angir berøringspanelets taster. Trykk [Grunnleggende]. Kursiv Angir en melding på berøringspanelet. Klar til å kopiere vises. Merk Angir tilleggsinformasjon eller -operasjoner for referanse. MERK: - Viktig Angir forhold som er påkrevd eller må unngås. VIKTIG: - xxiii

26 Originaler og papirstørrelser Denne delen forklarer konvensjonene som brukes i denne håndboken ved henvisning til originalstørrelser eller papirstørrelser. Som for og B5, som kan brukes enten horisontalt eller vertikalt, for å angi orienteringen på originalen eller papiret. Horisontal orientering angis med en R. Orientering Angitt størrelse Vertikal orientering B B, B5, A5, B6, A6, 16K A A Original Størrelse For original og papir er dimensjonen A lengre enn B. Horisontal orientering B B R, B5R, A5R, B6R, A6R, 16KR A A Original Størrelse For original og papir er dimensjonen A kortere enn B. Størrelsen på originalen eller papiret som kan brukes, avhenger av funksjonen og innmatingsbrettet. Du finner mer informasjon på siden som beskriver funksjonen eller innmatingsbrettet. xxiv

27 1 Navn på deler I dette kapitlet får du vite hvilke deler maskinen består av, og hvilke taster som finnes på betjeningspanelet. Hovedmaskin Betjeningspanel Berøringspanel

28 Navn på deler Hovedmaskin Platedeksel (tilleggsutstyr) 2 Glassplate 3 Indikatorplater for originalstørrelse 4 Betjeningspanel 5 Universalskuff 6 Papirstøtte 7 Universalskufforlenger 8 Kassett 1 9 Kassett 2 10 Papirlengdefører 11 Papirbreddefører 12 Justering for papirbreddefører 13 Grensesnittdeksel 14 Nettverkskontakt (skriver) 15 USB-kontakt 16 Parallellportkontakt 17 Spor for minnekort (CompactFlash) 18 Nettverkskontakt (skanner) 19 Hovedbryter av/på 20 Deksel for hovedbryter av/på 1-2

29 Navn på deler Mottaksbrett 22 Venstre deksel 1 23 Venstre deksel 2 24 Frontdeksel 25 Tonerkassett (sort) 26 Tonerkassett (gul) 27 Tonerkasset (cyan) 28 Tonerkassett (magenta) 29 Låsespak for tonerkassett 30 Overskuddstank for toner 31 Bærehåndtak 1-3

30 Navn på deler Betjeningspanel Klar til kopiering ( Fullfarge ) Vanlig A3 Farge Vanlig Vanlig Gr.leggende Automatisk Auto % papirvalg Un.skuff Vanlig Bruker valg 100% Reduser/ Forstørr Funksjon Automatisk Eksponer Eksponeringsmodus Fargefunksj. Pap.str. 100% Ingen Stifte Vnstr topp Stift Program Angi Slå sammen Marg/ Bildeskift Kant sletting Justeringskontroll for lysstyrke 2 Copier-tast/-indikator (kopimaskin) 3 Printer-tast/-indikator (skriver) 4 Scanner-tast/-indikator (skanner) 5 Fax-tast/-indikator (faks) 6 System Menu/Counter-tast (System Meny/Teller) 7 Auto Color-tast (automatisk farge) 8 Full Color-tast (full farge) 9 Black&White-tast (sort-hvitt) 10 Document Management-tast/-indikator (dokumentbehandling) 11 Print Management-tast/-indikator (utskriftsadministrasjon) 12 Repeat Copy-tast/-indikator (gjenta kopiering) 13 Job Build-tast/-indikator (jobbygging) 14 Auto Selection-tast/-indikator (autovalg) 15 Job Accounting-tast (jobbadministrasjon) 16 Interrupt-tast/-indikator (avbrudd) 17 Energy Saver-tast/-indikator (strømsparing) 18 Power-tast (av/på) 19 Av/på-indikator 20 Berøringspanel 21 Talltastatur 22 Reset-tast (tilbakestill) 23 Stop/Clear-tast (stopp/slett) 24 Start-tast/-indikator 1-4

31 Navn på deler Berøringspanel Skjermbilde for kopiering Vises ved å trykke Copier-tasten. Skjermen forandrer seg når 1, 2, 3, 4 og 5 trykkes. 1 Skjermbildet [Gr.leggende] Klar til kopiering ( Fullfarge ) Pap.str. 100% Angi Vanlig A3 Farge Vanlig Vanlig Automatisk Auto % papirvalg Un.skuff Vanlig 100% Reduser/ Forstørr Automatisk Eksponer Eksponeringsmodus Ingen Stifte Vnstr topp Stift Slå sammen Marg/ Bildeskift Kant sletting Gr.leggende Bruker valg Funksjon Fargefunksj. Program Skjermbildet [Bruker valg] Klar til kopiering ( Fullfarge ) Pap.str. 100% Angi Slå sammen 2-sidig/ Bilde Sorter/ Marg/ Slette Deling kvalitet Ferdig Bildeskift Modus Marg/ Bildeskift Kant sletting Slå sammen Side nummerer Hefte Omslags Modus Velg orig. størrelse Gr.leggende Bruker valg Funksjon Fargefunksj. Program 3 Skjermbildet [Funksjon] Klar til kopiering ( Fullfarge ) Pap.str. 100% Angi Velg papir Eksponeringsmodus Bilde kvalitet 2-sidig/ Deling Reduser/ Forstørr Marg/ Bildeskift Velg orig. størrelse Automatisk valg Side nummerer Slå sammen Stort # originaler Plakat Opp Ned Slå sammen Marg/ Bildeskift Kant sletting Sorter/ Ferdig Slette Modus Omslags Modus Hefte Gr.leggende Bruker valg Funksjon Fargefunksj. Program 4 Skjermbildet [Fargefunksj.] Klar til kopiering ( Fullfarge ) Pap.str. 100% Angi Farge balanse Enkelt farge Just metn. Just. b.gr -eksponer. Hurtig bilde Farge/S&H valg Slå sammen Marg/ Bildeskift Kant sletting Gr.leggende Bruker valg Funksjon Fargefunksj. Program 1-5

32 Navn på deler 5 Skjermbildet [Program] Klar til kopiering (Fullfarge ) Pap.str. 100% Angi Gjenopprett Reg./slett Slå sammen abc list a list b list d file 1 Registrer Slett Marg/ Bildeskift Kant sletting list c file 2 Endre navn Gr.leggende Bruker valg Funksjon Fargefunksj. Program Skjermbildet Skriver Vises ved å trykke Printer-tasten. Klar til utskrift Skriver Meny Avbryt Kjør Skjermbildet Skanner Vises ved å trykke Scanner-tasten. Velg skannerfunksjon 08/08/ 05 14:00 Gjenopprett program Editer adr.bok Send E-post Send > PC TWAIN Endre brukerinfo Database tilkobling Skann til FTP Rapport om sendt data 1-6

33 2 Klargjøring for bruk I dette kapitlet får du vite hvilke forberedelser du må gjøre før du bruker maskinen. Legge i papir Stille inn papirtype og størrelse for kassettene og universalskuffen Plassere originaler Språk Koble til kabler Klargjøre skriveren Klargjøre skanneren

34 Klargjøring for bruk Legge i papir Før du legger i papir Hvordan legge papir i de to kassettene, universalskuffen og/eller den ekstra papirmateren eller papirmateren for 3000 ark. Når du åpner en ny pakke papir, må du lufte arkene godt, slik at de skilles fra hverandre. 1 Bøy arkbunken slik at midten buer oppover. 2 Grip begge endene av bunken, og press sammen. 3 Luft bunken ved skiftevis å heve og senke høyre og venstre hånd. 4 Til slutt retter du inn kantene på arkene ved hjelp av en flat overflate som for eksempel et skrivebord. Hvis arkene er brettet eller bøyd, må du rette dem ut før de legges i maskinen. Hvis du legger i for mye, kan det føre til papirstopp. VIKTIG: Hvis du kopierer på brukt papir (papir som det allerede er kopiert på), må du ikke bruke papir med stifter eller binders. Dette kan gi skader på maskinen og dårlig kvalitet på kopiene. Hvis arkene kommer ut krøllete eller ikke stables pent, kan du snu arkbunken i kassetten. Unngå å utsette åpnet papir for høye temperaturer og høy fuktighet, ellers kan det skape kopieringsproblemer. Forsegl papir som blir til overs, i originalemballasjen. Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, bør du beskytte alt papir mot fuktighet ved å ta det ut av kassettene og legge det i originalemballasjen. Legge papir i kassett 1, 2 Kassett 1 og 2 kan brukes med standardpapir, resirkulert papir og farget papir. 500 ark standardpapir mindre enn /2" eller (80 g/m 2 ), eller 250 ark standardpapir større enn 8 1/2 14" eller B4 (80 g/m 2 ) kan legges i kassett ark standardpapir (80 g/m 2 ) kan legges i kassett 2. Papirstørrelser som kan brukes, er ", 8 1/2 14 ", 11 81/2 ", 8 1/2 11 ", 51/2 81/2 ", 8 1/2 13 ", 81/2 131/2 ", A3, B4,, R, B5, B5R, A5R, Folio, 8K, 16K og 16KR. Legg papir inn i den ekstra papirmateren (kassett 3 og 4) på samme måte. VIKTIG: Når du lager fargekopier, bør du bruke spesielt fargepapir for å få best resultat. Ikke bruk blekkskriverpapir eller papir med spesielle overflatebelegg. (De kan forårsake feil og papirstopp.) Når du har lagt i papir, må du angi type og størrelse for papiret på betjeningspanelet. Du finner flere opplysninger om dette i Angi papirstørrelse på side 2-7 og Angi papirtype på side

35 Klargjøring for bruk 1 Dra kassetten ut til den stopper. 2 Juster papirlengdeføreren slik at den passer til papirstørrelsen. MERK: Papirstørrelsene er angitt på kassetten. 3 Klem sammen justeringsknappen, og flytt papirbreddeføreren slik at den ligger inntil arkene. MERK: Papirstørrelsene er angitt på kassetten. Når du legger papir som er mindre enn /2 " eller, i kassett 1, må du heve støttespaken som vist på bildet. 4 Rett inn papiret mot venstre side av kassetten når du legger det i. 2-3

36 Klargjøring for bruk VIKTIG: Kontroller at papiret ligger godt inn til de vertikale og horisontale førerne. Hvis det ikke gjør det, må du justere bredde- eller lengdeføreren. Hvis du legger i for mye, kan det føre til papirstopp. Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det i maskinen. Hvis du legger i for mye, kan det føre til papirstopp. Pass på at du ikke legger i mer papir enn nivået som er angitt. Hvis du legger i for mye, kan det føre til papirstopp. 5 Sett inn det aktuelle papirstørrelseskortet for å angi størrelsen på papiret som er lagt inn. 6 Skyv kassetten forsiktig helt inn. Legge papir i papirmateren for 3000 ark Den ekstra papirmateren for 3000 (kassett 3) har plass til 3000 ark i størrelse /2 " eller (80 g/m 2 ). VIKTIG: Når du lager fargekopier, bør du bruke spesielt fargepapir for å få best resultat. Ikke bruk blekkskriverpapir eller papir med spesielle overflatebelegg. (De kan forårsake feil og papirstopp.) Angi hvilken papirtype som er lagt i papirmateren for 3000 ark. Du finner mer informasjon om dette i Angi papirtype på side Dra kassetten ut til den stopper. 2 Rett inn papiret mot midten av kassetten når du legger det i. 2-4

37 Klargjøring for bruk MERK: Kontroller at papiret ikke er brettet eller bøyd før du legger det i maskinen. Krøllet eller foldet papir kan forårsake papirstopp. Pass på at du ikke legger i mer papir enn nivået som er angitt. 3 Skyv kassetten forsiktig helt inn. Legge i papir i universalskuffen I tillegg til standardpapir og resirkulert papir kan også spesialpapir ( g/m 2 ) benyttes. Det kan legges i 100 ark i størrelsen /2 " eller eller mindre (80 g/m 2 ) eller 50 ark i størrelsen 8 1/2 14 " eller B4 eller større (80 g/m 2 ). Det kan legges i papir i størrelsen til 5 1/2 81/2 ", A3 A6R, 8K, 16K og 16KR. Universalskuffen har følgende kapasitet: Papirtyper Standardpapir (80 g/m 2 ), resirkulert papir, farget papir Standardpapir (120 g/m 2, 160 g/m 2, 200 g/m 2 ) eller transparenter Kapasitet /2 " eller eller mindre: 100 ark, 8 1/2 14 " eller B4 eller større: 50 ark 10 ark VIKTIG: Når du lager fargekopier, bør du bruke spesielt fargepapir for å få best resultat. Ikke bruk blekkskriverpapir eller papir med spesielle overflatebelegg. (De kan forårsake feil og papirstopp.) Når du har lagt papir i universalskuffen, må du angi type og størrelse for papiret på betjeningspanelet. Du finner flere opplysninger om dette i Angi papirstørrelse for universalskuffen på side 2-10 og Angi papirtype for universalskuffen på side Åpne universalskuffen. For papir som er større enn 8 1/2 11 " eller R, må du trekke ut universalskufforlengeren. 2-5

38 Klargjøring for bruk 2 Juster støttene slik at de ligger tett inn til bredden på papiret. 3 Før papiret inn i skuffen langs papirstøttene helt til det stopper. Kontroller at papiret ligger godt inn til papirstøttene. VIKTIG: Før du legger i postkort og andre typer tykt papir som kan være krøllet, må du rette ut papiret. Avhengig av papirkvaliteten kan det hende papiret ikke mates. Hvis du skal skrive ut på både forsiden og baksiden av postkortet, må du passe på å skrive ut baksiden før du skriver ut adressesiden. Det må bare legges papir i universalskuffen når den er i bruk. Ikke la det ligge papir i universalskuffen. Pass på at du ikke legger i mer papir enn nivået som er angitt. Hvis du legger i for mye, kan det føre til papirstopp. Når du legger i konvolutter, må flappen være lukket, og siden det skal skrives på, må være opp. Legg i konvolutter med flappen foran eller til høyre, og skyv dem godt inn til støtten. 2-6

39 Stille inn papirtype og størrelse for kassettene og universalskuffen Angi papirstørrelse Klargjøring for bruk Når du legger papir i kassett 1 og 2 og i de ekstra papirmaterne (kassett 3 og 4), må du angi papirstørrelse og type. Du finner mer informasjon om dette i Angi papirstørrelse og Angi papirtype på side 2-8 nedenfor. Når du legger papir i den ekstra papirmateren for 3000 ark (kassett 3), må du angi papirtype. Slå opp på Angi papirtype på side 2-8. Når du har lagt papir i universalskuffen, må du spesifisere både papirtype og størrelse. Du finner mer informasjon om dette i Angi papirstørrelse for universalskuffen på side 2-10 og Angi papirtype for universalskuffen på side Når du legger papir i kassett 1 og 2 og i de ekstra papirmaterne (kassett 3 og 4), må du angi papirstørrelse. For å gjenkjenne papirstørrelsen automatisk kan du stille inn [Automatisk Gjenkj.] og velge enten [Centimeter] eller [Tomme]. Følgende papirstørrelser er tilgjengelige: ", 8 1/2 14 ", 11 81/2 ", 8 1/2 11 ", 51/2 81/2 ", 8 1/2 131/2 ", 8 1/2 13 " (Oficio 2), A3, B4,, R, B5, B5R, A5R, Folio, 8K, 16K, 16KR 1 Trykk System Menu/Counter-tasten. 2 Trykk tasten [Standard maskin]. System Meny /Teller Systemmeny Standard kopimaskin Språk Jobb Regnskap Standard skanner Standard skriver Innst. for un.skuff Administr. Harddisk K t Standard maskin Administr. Dokument Registrer org. stør Skriv rapport B J 3 Bruk talltastaturet til å angi den firesifrede administrasjonskoden. Standardinnstillingen er 2500 for modellen med 25/25 utskrifter per minutt, 3200 for modellene med 32/25 og 32/32 utskrifter per minutt, og 4000 for modellene med 40/35 utskrifter per minutt. Hvis administrasjonskoden er riktig, vises skjermen Standard maskin. MERK: Hvis maskinen er utstyrt med en sikkerhetsnøkkel (tilleggsutstyr), er administrasjonskoden åttesifret. Standardinnstillingen er for modellen med 25/25 utskrifter per minutt, for modellene med 32/25 og 32/32 utskrifter per minutt, og for modellene med 40/35 utskrifter per minutt. 2-7

40 Klargjøring for bruk 4 Trykk [ ] eller [ ], velg kassetten du vil angi papirstørrelsen for, fra Papirstørrelse (1. skuff) til Papirstørrelse (4. skuff), og trykk [Endre #]. System Meny /Teller Standard maskin Standardmeny Innst. modus Auto skuffeskift Papirstørrelse (1. Skuff) Papirstørrelse (2. Skuff) Papirstørrelse (3. Skuff) Papirstørrelse (4. Skuff) På / Alle papirtyper Auto/Centimeter Auto/Centimeter Auto/Centimeter Auto/Centimeter Endre # Systemmeny MERK: 3. Skuff og 4. Skuff vises når den valgfrie papirmateren eller papirmateren for 3000 ark er installert. 5 Hvis du velger [Automatisk Gjenkj.], må du angi enhetstype. Hvis du velger [Standard størr.], må du angi papirstørrelse. Papirstørrelse (1. Skuff) Velg original størrelse A3 B4 Tilbake 5½ 8½" 16K Lukk Trykk [Lukk]. Automatisk Gjenkj. Standard størr. B5 B5 8½ 13½" 8½ 13" 16K A5 Folio 8K Systemmeny - Standard maskin Tast [Lukk] [Tilbake] Beskrivelse Beholder innstillingene og går tilbake til forrige side. Avbryter innstillinger og går tilbake til forrige side. Angi papirtype 6 Trykk [Lukk]. 7 Trykk [Slutt]. Skjermen går tilbake til [Gr.leggende]. Når du legger papir i kassett 1 og 2 eller den valgfrie papirmateren (kassett 3 og 4) eller papirmateren for 3000 ark (skuff 3), må du angi papirstørrelsen. Følgende papirtyper er tilgjengelige: Vanlig, grovt, pergament, resirkulert, trykt, standard, farge, hullet, brevark, høy kvalitet, egendefinert Trykk System Menu/Counter-tasten. 2-8

41 Klargjøring for bruk 2 Trykk [Standard maskin]. System Meny /Teller Systemmeny Standard kopimaskin Språk Jobb Regnskap Standard skanner Standard skriver Innst. for un.skuff Administr. Harddisk K t Standard maskin Administr. Dokument Registrer org. stør Skriv rapport B J 3 Bruk talltastaturet til å angi den firesifrede administrasjonskoden. Standardinnstillingen er 2500 for modellen med 25/25 utskrifter per minutt, 3200 for modellene med 32/25 og 32/32 utskrifter per minutt, og 4000 for modellene med 40/35 utskrifter per minutt. Hvis administrasjonskoden er riktig, vises skjermen Standard maskin. MERK: Hvis maskinen er utstyrt med en sikkerhetsnøkkel (tilleggsutstyr), er administrasjonskoden åttesifret. Standardinnstillingen er for modellen med 25/25 utskrifter per minutt, for modellene med 32/25 og 32/32 utskrifter per minutt, og for modellene med 40/35 utskrifter per minutt. 4 Trykk [ ] eller [ ], velg kassetten du vil angi papirtypen for, fra Papirtype (1. Skuff) til Papirtype (4. Skuff), og trykk [Endre #]. System Meny /Teller Standard maskin Standardmeny Innst. modus Papirtype (1. Skuff) Vanlig Papirtype (2. Skuff) Farget Papirtype (3. Skuff) Vanlig Papirtype (4. Skuff) Vanlig Lagre papirstr. f. un.sk. Endre # Systemmeny MERK: 3. Skuff og 4. Skuff vises når den valgfrie papirmateren eller papirmateren for 3000 ark er installert. 5 Velg papirtype, og trykk [Lukk]. Papirtype (1. Skuff) Angi og vis papirtype. Tilbake Vanlig Egendef 1 Egendef Resirk. Farget Egendef 2 Egendef Grovt Trykt Hullet Egendef 3 Egendef Pergament Bunnet Brevark Høy kvalitet Egendef 4 Egendef Systemmeny - Standard maskin 6 Trykk [Lukk]. 7 Trykk [Slutt]. Skjermen går tilbake til [Gr.leggende]. 2-9

42 Klargjøring for bruk Angi papirstørrelse for universalskuffen Angi papirstørrelse for universalskuffen Følgende papirstørrelser er tilgjengelige: Innstillings- Enhet Papirstørrelse metode Automatisk Tommer ", 8 1/2 14 ", /2 ", 8 1/2 11 ", 51/2 81/2 " gjenkjenning Centimeter A3, B4,, R, B5, B5R, A5R, B6R, A6R Andre standardstørrelser ISO B5, konvolutt DL, konvolutt C5, konvolutt C4, konv. #10, konv. #9, konv. #6-3/4, monarch, executive, OUFUKU HAGAKI (returpostkort), YOUKEI 2, YOUKEI 4, 8 1/2 131/2 ", 8 1/2 13 " (Oficio 2), 8K, 16K, 16KR Angi størrelse I tommer Høyde: 3 7/8 til 11 5/8 " (i trinn på 1/8 ") Bredde: 5 7/8 til 17 " (i trinn på 1/8 ") I metriske mål Høyde: 98 til 297 mm (i trinn på 1 mm) Bredde: 148 til 432 mm (i trinn på 1 mm) Egendefinert størrelse Forhåndstildelt papirstørrelse 1 4 Papirstørrelser som kan tildeles I tommer Høyde: 3 7/8 til 11 5/8 " (i trinn på 1/8 ") Bredde: 5 7/8 til 17 " (i trinn på 1/8 ") I metriske mål Høyde: 98 til 297 mm (i trinn på 1 mm) Bredde: 148 til 432 mm (i trinn på 1 mm) Automatisk gjenkjenning Papirstørrelsen gjenkjennes automatisk. Velg mellom [Centimeter] og [Tommer]. 1 Trykk System Menu/Counter-tasten. 2 Trykk [Innst. for un.skuff]. System Meny /Teller Systemmeny Standard kopimaskin Språk Jobb Regnskap Standard skanner Standard skriver Innst. for un.skuff Administr. Harddisk K t Standard maskin Administr. Dokument Registrer org. stør Skriv rapport B J 2-10

43 Klargjøring for bruk 3 Trykk [Automatisk Gjenkj.]. System Meny /Teller Innst. for un.skuff Pap.str. Enhet Tilbake Papirtype Automatisk Gjenkj. Original størrelse Andres Standard Centimeter Tommer Vanlig 4 Velg [Centimeter] eller [Tommer]. 5 Trykk [Lukk]. Skjermen går tilbake til [Gr.leggende]. Andre standardstørrelser Angi spesielle standardstørrelser. 1 Trykk tasten System Menu/Counter. 2 Trykk [Innst. for un.skuff]. System Meny /Teller Systemmeny Standard kopimaskin Språk Jobb Regnskap Standard skanner Standard skriver Innst. for un.skuff Administr. Harddisk K t Standard maskin Administr. Dokument Registrer org. stør Skriv rapport B J 3 Trykk [Andres Standard] og deretter [Velg størrelse]. System Meny /Teller Innst. for un.skuff Tilbake Pap.str. Papirtype Automatisk Gjenkj. Original størrelse Andres Standard EX Velg størrelse Vanlig 4 Velg papirstørrelse. System Meny /Teller Velg størrelse Tilbake Bruk ISO B5 Konv. #10 EX 8½ 13½" 16K Konvolutt DL Konvolutt C5 Konvolutt C4 Konv. #9 Konv. #6-3/4 OUFUKU HAGAKI YOUKEI 2 MO YOUKEI 4 8½ 13" 8K 16K

44 Klargjøring for bruk 5 Trykk [Lukk]. 6 Trykk [Lukk]. Skjermen går tilbake til [Gr.leggende]. Angi størrelse Angi papirstørrelsen som skal brukes. 1 Trykk tasten System Menu/Counter. 2 Trykk [Innst. for un.skuff]. System Meny /Teller Systemmeny Standard kopimaskin Språk Jobb Regnskap Standard skanner Standard skriver Innst. for un.skuff Administr. Harddisk K t Standard maskin Administr. Dokument Registrer org. stør Skriv rapport B J 3 Trykk [Original størrelse]. System Meny /Teller Innst. for un.skuff Tilbake Pap.str. (98~297 ) (148 ~432) Papirtype Y 297 mm X 420 mm Automatisk Gjenkj. Vanlig Original størrelse Andres Standard 4 Trykk [+] og [ ] for å angi størrelsene Y (høyde) og X (bredde). På metriske modeller kan du legge inn størrelsen direkte med talltastene ved å trykke [#-Taster]. 5 Trykk [Lukk]. Skjermen går tilbake til [Gr.leggende]. 2-12

45 Klargjøring for bruk Egendefinert størrelse Du kan lagre ofte brukte papirstørrelser som egendefinerte størrelser. Papirtypen kan også angis for hver egendefinerte størrelse. Tildelingsmetode 1 Trykk System Menu/Counter-tasten. 2 Trykk [Standard maskin]. System Meny /Teller Systemmeny Standard kopimaskin Språk Jobb Regnskap Standard skanner Standard skriver Innst. for un.skuff Administr. Harddisk K t Standard maskin Administr. Dokument Registrer org. stør Skriv rapport B J 3 Bruk talltastaturet til å angi den firesifrede administrasjonskoden. Standardinnstillingen er 2500 for modellen med 25/25 utskrifter per minutt, 3200 for modellene med 32/25 og 32/32 utskrifter per minutt, og 4000 for modellene med 40/35 utskrifter per minutt. Hvis administrasjonskoden er riktig, vises skjermen Standard maskin. MERK: Hvis maskinen er utstyrt med en sikkerhetsnøkkel (tilleggsutstyr), er administrasjonskoden åttesifret. Standardinnstillingen er for modellen med 25/25 utskrifter per minutt, for modellene med 32/25 og 32/32 utskrifter per minutt, og for modellene med 40/35 utskrifter per minutt. 4 Trykk [ ] eller [ ] for å velge Lagre papirstr. f. un.sk., og trykk [Endre #]. System Meny /Teller Standard maskin Papirtype (1. Skuff) Vanlig Papirtype (2. Skuff) Farget Papirtype (3. Skuff) Vanlig Papirtype (4. Skuff) Vanlig Lagre papirstr. f. un.sk. Endre # Systemmeny Standardmeny Innst. modus 5 Trykk på [ ] eller [ ], velg tallet som skal registreres, fra Papirstr. (brukerreg. 1 4), og trykk på [Endre #]. Lagre papirstr. f. un.sk. Lagrer papirstørrelse for universalskuffen. Standardmeny Papirstr. (brukerreg. 1) Papirstr. (brukerreg. 2) Papirstr. (brukerreg. 3) Papirstr. (brukerreg. 4) mm mm mm mm Innst. modus Endre # Systemmeny - Standard maskin 2-13

46 Klargjøring for bruk 6 Trykk [På], og trykk [+] eller [ ] for å angi størrelsene Y (lengde) og X (bredde). På metriske modeller kan du legge inn størrelsen direkte med talltastene ved å trykke [#-Taster]. For å spesifisere en papirtype trykker du [Velg papirtype]. Velg papirtypen, og trykk [Lukk]. Papirstr. (brukerreg. 1) Lagrer papirstørrelse for universalskuffen. Farge/S&H valg (98~297 ) (148~432) Y 297 mm X 420 mm Av På Systemmeny - Standard maskin - Lagre papirstr. f. un.sk. Tilbake 1 Papirtype Vanlig 7 Trykk [Lukk]. 8 Trykk [Lukk]. 9 Trykk [Slutt]. Skjermen går tilbake til [Gr.leggende]. Innstillingsmetode 1 Trykk tasten System Menu/Counter. 2 Trykk [Innst. for un.skuff]. System Meny /Teller Systemmeny Standard kopimaskin Språk Jobb Regnskap Standard skanner Standard skriver Innst. for un.skuff Administr. Harddisk K t Standard maskin Administr. Dokument Registrer org. stør Skriv rapport B J 3 Trykk [Andres Standard] og deretter [Velg størrelse]. System Meny /Teller Innst. for un.skuff Tilbake Pap.str. Papirtype Automatisk Gjenkj. Original størrelse Andres Standard EX Velg størrelse Vanlig 4 Velg papirstørrelsen fra Bruk regist. m Meny /Teller Tilbake Bruk regist. Lukk Konv. #10 EX 8½ 13½" 16K mm Konv. #9 Konv. #6-3/4 OUFUKU HAGAKI YOUKEI 2 MO YOUKEI 4 8½ 13" 8K 16K mm mm mm 2-14

47 Klargjøring for bruk 5 Trykk [Lukk]. 6 Trykk [Lukk]. Skjermen går tilbake til [Gr.leggende]. Angi papirtype for universalskuffen Angi papirtype for universalskuffen. Følgende papirtyper er tilgjengelige: Vanlig, transparent, grovt, pergament, etiketter, resirkulert, trykt, bunnet, kartong, farge, hullet, brevark, tykt papir, konvolutt, belagt, høy kvalitet, egendefinert 1 8 MERK: Papirtype kan ikke endres for papirstørrelse for universalskuffen når det er valgt en egendefinert størrelse som papirtype allerede er angitt for. 1 Trykk tasten System Menu/Counter. 2 Trykk [Innst. for un.skuff]. System Meny /Teller Systemmeny Standard kopimaskin Språk Jobb Regnskap Standard skanner Standard skriver Innst. for un.skuff Administr. Harddisk K t Standard maskin Administr. Dokument Registrer org. stør Skriv rapport B J 3 Trykk på [Velg papirtype]. m Meny /Teller kuff Tilbake Lukk Enhet Papirtype Centimeter Vanlig Velg papirtype Tommer 4 Velg papirtypen. System Meny /Teller Velg papirtype Tilbake Vanlig Transparent Grovt Etikett Trykt Postkort Tykkt papir Egendef 1 Egende Resirk. Farget Konvolutt Egendef 2 Egende Hullet Belagt Egendef 3 Egende Pergament Bunnet Brevark Høy kvalitet Egendef 4 Egende 5 Trykk [Lukk]. 6 Trykk [Lukk]. Skjermen går tilbake til [Gr.leggende]. 2-15

48 Klargjøring for bruk Plassere originaler Legg originalene på glassplaten Denne delen forklarer hvordan en original plasseres for kopiering eller skanning. Åpne platedekslet, og plasser originalen på glassplaten. Du kan også plassere bøker eller blader på platen. 1 Åpne platedekslet. MERK: Hvis dokumentmateren (tilleggsutstyr) er montert, åpner du den. Før du åpner dokumentmateren, må du passe på at det ikke er noen originaler igjen på originalbrettet eller på originalutmatingsbrettet. Originaler som blir liggende på originalbrettet eller originalutmatingsbrettet, kan falle ned fra maskinen når dekslet til dokumentmateren åpnes. Hvis originalene er mer enn 4 cm tykke, må du la dokumentmateren stå åpen under kopiering. 2 Legg på originalen. Plasser siden som skal kopieres, med forsiden ned, og legg den helt inn til indikatorene i venstre hjørne bak. 2-16

49 Klargjøring for bruk Indikatorer for originalens størrelse (tommemodeller) (Metriske modeller) 3 Lukk platedekslet. VIKTIG: Ikke press dekslet eller dokumentmateren hardt ned når du lukker. For stort press kan føre til at glassplaten sprekker. Det kan oppstå skygger rundt kantene og langs midten av kopier som lages fra originaler som ikke ligger helt flatt, for eksempel bøker. Forsiktig: Ikke gå fra dokumentmateren åpen, da dette kan føre til personskade. 2-17

50 Klargjøring for bruk Legge originaler i dokumentmateren (tilleggsutstyr) Bruk dokumentmateren (tilleggsutstyr) til å automatisk lese originaler på flere sider én side om gangen. Den kan også automatisk snu rundt og lese begge sider på tosidige originaler. Dokumentmateren håndterer følgende typer originaler: Punkt Spesifikasjoner Vekt 1-sidig original: 45 g/m 2 til 160 g/m 2 2-sidig original: 50 g/m 2 til 120 g/m 2 Størrelse Maksimum " / A3 minimum 5 1/2 81/2 " / A5R Kapasitet Standardpapir (80 g/m 2, 11 x 8 1/2 " / eller mindre), fargepapir (11 x 8 1/2 " / eller mindre), resirkulert papir (11 8 1/2 " / eller mindre): 100 ark eller færre (automatisk valg: 30 ark) Standardpapir (80 g/m 2, 8 1/2 14" / B4 eller større), fargepapir (8 1/2 14 "/ B4 eller større), resirkulert papir (8 1/2 14 " / B4 eller større): 70 ark eller færre Kunstpapir: 1 ark Forholdsregler for typer av originaler for dokumentmater Ikke bruk dokumentmateren for følgende typer originaler. Hvis originalene er utstyrt med hull eller perforering, må disse mates inn med hullene/perforeringen vendt bort fra innmatingskanten. Transparenter for prosjektører Ømtålige originaler av f.eks. karbonpapir, krøllete papir og vinylpapir Originaler med uregelmessig form (ikke-rektangulære), våte originaler og originaler som inneholder selvklebende teip eller lim Fjern alle binderser og stifter, og rett ut eventuelle bretter, krøller o.l. før papiret legges i. Hvis ikke dette gjøres, kan papirstopp oppstå. Originaler med utskjæringer eller hull og med svært glatte overflater Originaler med korrekturlakk som ikke har tørket Rett ut foldene av bøyde originaler før du legger dem i. Hvis ikke dette gjøres, kan papirstopp oppstå. Dokumentmaterens komponenter 1 Originalbrett 2 Originalbreddestøtter 3 Originalutmatingsbrett 4 Dokumentmaterens deksel 5 Indikator for ilagte originaler 6 Rom til renseklut MERK: Indikatoren for ilagte originaler viser originalenes status. Når øvre indikator lyser grønt er originalen lagt i. Når øvre indikator blinker grønt må originalen legges i på nytt. Når nedre indikator blinker rødt sitter originalen fast. Slå opp på Avklare papirstopp på side

51 Klargjøring for bruk Hvordan legge i originaler Følg disse trinnene når du skal legge originaler i dokumentmateren. VIKTIG: Før du legger i originalene, må du passe på at det ikke er noen originaler igjen på utmatingsbrettet. Hvis tidligere utmatede originaler blir liggende her, kan dette føre til at de nye originalene settes fast. 1 Juster originalbreddestøttene slik at de ligger inn til originalene. 2 Legg i originalene. Plasser siden som skal leses, vendt opp (forsiden opp hvis originalen er tosidig), og skyv forkanten av originalen helt inn i dokumentmateren. VIKTIG: Kontroller at originalbreddestøttene ligger helt inn til originalene. Hvis det er mellomrom mellom støttene og papiret, må originalbreddestøttene justeres. Hvis ikke dette gjøres, kan papirstopp oppstå. Pass på at du ikke legger i mer papir enn nivået som er angitt. Hvis du legger i for mye, kan det føre til papirstopp. 2-19

52 Klargjøring for bruk Språk Velg hvilket språk som skal brukes på berøringspanelet. Du kan velge blant følgende språk: Modell Tommemodeller Metriske modeller Språk Engelsk (English), fransk (français), spansk (español), japansk ( ) og portugisisk (português) Engelsk (English), tysk (deutsch), fransk (français), spansk (español), italiensk (italiano) og norsk 1 Trykk tasten System Menu/Counter. 2 Trykk [Språk]. System Meny /Teller Systemmeny Standard kopimaskin Språk Jobb Regnskap Standard skanner Standard skriver Innst. for un.skuff Administr. Harddisk Standard maskin Administr. Dokument Registrer org. stør Skriv rapport 3 Trykk tasten for språket du vil bruke. Berøringspanelet endres til valgt språk. Språk English Français Español Deutsch Italiano Norsk Systemmeny 2-20

53 Klargjøring for bruk Koble til kabler Koble deg til en datamaskin når du vil bruke skriver- og skannerfunksjonene. Maskinen kan kobles til datamaskiner på følgende måter. Bruk riktig kabel for grensesnittet som skal brukes. Funksjon Grensesnitt Påkrevd kabel Skriverfunksjoner Parallellport Parallellportkabel (IEEE1284-spesifikasjon, 1,5 m eller kortere) USB-grensesnitt Høyhastighets USB-kompatibel kabel (høyhastighets-usb, 5,0 m eller kortere), skjermet kabel Nettverksgrensesnitt Nettverkskabel (10Base-T eller 100Base-TX) Skannefunksjoner Nettverksgrensesnitt Nettverkskabel (10Base-T eller 100Base-TX) MERK: Bruk skjermede USB-, 10Base-T og 100Base-TX-kabler. 1 Åpne dekslet for hovedbryter av/på, og slå av maskinen (stilling ). Slå av datamaskinen når du kobler til en parallellportkabel. 2 Åpne grensesnittdekslet på høyre riktig side av enheten, og koble kabelen til grensesnittet. A: Nettverksgrensesnitt (skriver) B: USB-grensesnitt (skriver) C: Parallellportgrensesnitt (skriver) D: Nettverksgrensesnitt (skanner) A B C D 3 Koble den andre enden av kabelen til datamaskinen eller til en hub (nettverksbryter). 4 Åpne dekselet til hovedbryter av/på, og slå på maskinen (stilling ). MERK: For nettverkstilkoblinger må du konfigurere nettverket etter at kablene er koblet til. Du finner flere opplysninger om dette i Nettverksinnstillinger (TCP/IP) på side 2-22 og Grunnleggende innstillinger for skanneren på side

54 Klargjøring for bruk Klargjøre skriveren Nettverksinnstillinger (TCP/IP) For å bruke denne enheten som en nettverksskriver må du først angi enhetens IP-adresse. MERK: Angi IP-adresse i samsvar med driftsmiljøet. Denne adressen kan du få av nettverksansvarlig. For miljøer som bruker DHCP eller BOOTP til å tildele IP-adresse automatisk, er denne innstillingen ikke påkrevd fordi DHCP- eller BOOTP-innstillingen er aktivert som standard. 1 Trykk tasten Printer. 2 Trykk [Skriver Meny]. Klar til utskrift Skriver Meny Avbryt K 3 Trykk [Grensesnit]. Velg enhet. Skrivermeny Skriv statusside Skrifttype Papir Behandling Andre Grensesnit Sett side Farge modus Emulering Utskrifts Kvalitet RAM DISK modus 4 Trykk [Nettverk]. Grensesnitt Innst. enhet NetWare TCP/IP Ethertalk Nettverks Statusside På På På Av Verdi Endre # Parallell Skrivermeny Nettverk USB 2-22

55 Klargjøring for bruk 5 Trykk [ ] eller [ ] for å velge TCP/IP, og trykk deretter [Endre #]. Grensesnitt Innst. enhet NetWare TCP/IP Ethertalk Nettverks Statusside På På På Av Verdi Endre # Parallell Skrivermeny Nettverk USB 6 Trykk [På] under TCP/IP. TCP/IP Tilbake TCP/IP Av På Skrivermeny - Grensesnitt- Nettverk Innst. enhet Verdi DHCP På BOOTP På IP-Adresse Subnettmaske Gateway E 7 Trykk [ ] eller [ ] for å velge DHCP, og trykk deretter [Endre #]. Tilbake Lukk Innst. enhet Verdi DHCP På BOOTP På IP-Adresse Subnettmaske Gateway Endre # Grensesnitt- Nettverk 8 Trykk [Av] og deretter [Lukk]. DHCP innstilling Tilbake Av På Skrivermeny - Grensesnitt- Nettverk - TCP/IP 9 Trykk [ ] eller [ ] for å velge BOOTP, og trykk deretter [Endre #]. 10 Trykk [Av] og deretter [Lukk]. BOOTP innstilling Tilbake Av På Skrivermeny - Grensesnitt- Nettverk - TCP/IP 2-23

56 Klargjøring for bruk 11 Trykk [ ] eller [ ] for å velge IP-Adresse, og trykk deretter [Endre #]. Tilbake Lukk Innst. enhet Verdi DHCP På BOOTP På IP-Adresse Subnettmaske Gateway Endre # Grensesnitt- Nettverk 12 Angi IP-adressen ved hjelp av talltastene. Angi adressen for de tre sifrene vist i omvendt sort-hvitt, og trykk tasten #. Bekreft de tre sifrene med tasten #. IP-Adresse Bekreft prosessering hver 3. linje med #-tast (Med #-tast) Tilbake Skrivermeny - Grensesnitt - Nettverk - TCP/IP 13 Angi adressen for de tre neste sifrene vist i omvendt sort-hvitt, og trykk tasten #. For å korrigere trykker du tasten # for å markere de tre sifrene du rette, og deretter skriver du inn korrekt adresse med talltastene. 14 Når du har lagt inn resten av adressen på samme måte, trykker du [Lukk]. Skjermen går tilbake til TCP/IP-skjermen. Trykk [Tilbake] for å slette adressen og bruke forrige adresse. 15 Trykk [ ] eller [ ] for å velge Subnettmaske, og trykk deretter [Endre #]. 16 Angi adressen på samme måte som i trinn for IP-adressen. 17 Trykk [ ] eller [ ] for å velge Gateway, og trykk deretter [Endre #]. 18 Angi adressen på samme måte som i trinn for IP-adressen. 19 Trykk [Lukk] når alle innstillingene er ferdige. 20 Trykk [Lukk]. 21 Trykk [Lukk]. Skjermen går tilbake til skrivermodus. Inkluderte skriverprogrammer Dette produktet inkluderer følgende skriverprogrammer. Du kan installere dem du ønsker. Slå opp i bruksanvisningen for programmene hvis du vil vite mer. KM-NET for Clients KM-NET for Direct Printing IC-Link KM-NET VIEWER KM-NET VIEWER for Web Edition KM-NET KPrint KM NET Quick Setup 2-24

57 Klargjøring for bruk Installere programvaren For å kople denne enheten til en datamaskin, installerer du skriverdriveren, skannerprogrammene og avanserte verktøy osv. Installasjonsprosedyren kan variere avhengig av versjonen til CD-ROMen som ble levert med enheten. I noen versjoner kan man velge mellom Express mode og Custom mode. Følg veiviseren på CD-ROMen. Følgende prosedyrer og vinduer er basert på Windows XP-installasjon, men samme prosedyre kan følges ved installering på andre Windows-versjoner, inkludert Windows Vista. MERK: Installering på Windows Vista, Windows XP, Windows NT 4.0/2000 og Server 2003 må gjøres av en bruker pålogget med administratorrettigheter. Hvis du kjører installasjonen i Windows Vista, må du bekrefte at installasjonsprogrammet kommer fra en pålitelig leverandør. Dette er en standardprosess fra Microsoft for å beskytte deg. 1 Koble denne enheten til datamaskinen. Når den er koblet til, slår du først hovedbryteren til I og slår på datamaskinen. Hvis det vises et Plugg and Play-vindu som dette til høyre, klikker du på Cancel (Avbryt). 2 Sett CD-ROMen som fulgte med, i CD-ROM-stasjonen. Hvis skjermen ikke vises når du har satt i CD-ROMen, åpner du CD-ROM-stasjonsbokstaven og dobbeltklikker på filen setup.exe i vinduet. Følgende vinduer vises: (Dette kan variere avhengig av CD-ROM-versjonen.) Du finner følgende menyer i vinduet: Install Software Remove Software Scanner Tools Advanced Tools Documentation Software Release Notes Select Language 3 Klikk på Install Software for å installere programvaren (skriverdriver osv.). Fullfør installasjonen ved å følge veiviseren på skjermen. Klikk på Scanner Tools for å installere skannerprogrammer osv. 2-25

58 Klargjøring for bruk Klargjøre skanneren Koble til en datamaskin Denne delen forklarer hvordan skanneren klargjøres. Eksempel på tilkobling Koble skanneren til datamaskinen med en nettverkskabel (10Base-T eller 100Base-TX). Slå opp på Koble til kabler på side Administrator-PC Nettleser Address Editor DB Assistant Nettverksinnstillinger Skannerinnstillinger Bruker-/mottakerregistrering SMTPserver Send E-post Sender skannede bilder som e-postvedlegg. Skriver Send E-post Parallell USB Send til PC Send til PC Sender skannede bilder til en datamaskin. Nettverk Skann til FTP FTPserver Skann til FTP Sender skannede bilder til en FTP-server. TWAIN Importerer bilder skannet med et TWAIN-program. 2-26

59 Klargjøring for bruk Grunnleggende innstillinger for skanneren Nettverksinnstillingene for denne enheten må konfigureres før du kan skanne. Innstillingene er som følger. Konfigurasjonspunkt Vertsnavn IP-addresse Subnettmaske Standard Gateway DHCP/BOOTP RARP DNS Server (primær) DNS Server (sekundær) DNS Domenenavn WINS-Server (primær) WINS-Server (sekundær) SMTP DB Assistant Administrators E-postadr Beskrivelse Legg inn et skannervertsnavn på maksimalt 32 tegn. Angi skannergrensesnittets IP-adresse i dette mønsteret: XXX.XXX.XXX.XXX. Angi skannerens subnettmaske i dette mønsteret: XXX.XXX.XXX.XXX. Angi skannerens standardgateway i dette mønsteret: XXX.XXX.XXX.XXX. Angi DHCP og BOOTP som enten [Gyldig] eller [Ugyldig]. Standardinnstillingen er [Gyldig]. Angi RARP til enten [Gyldig] eller [Ugyldig]. Standardinnstillingen er [Gyldig]. Hvis du skal sende data via vertsnavn i miljøer med DNS-servere, angir du den primære DNS-serverens IP-adresse i dette mønsteret: XXX.XXX.XXX.XXX. Angi den sekundære DNS-serverens IP-adresse i dette mønsteret: XXX.XXX.XXX.XXX. Angi domenenavnet med mindre enn 64 tegn. Hvis du skal bruke WINS (Windows Internet Name Service) til å løse datamaskinnavn i IP-adresser, angir du den primære WINS-serverens IP-adresse i mønsteret XXX.XXX.XXX.XXX. Angi den sekundære WINS-serverens IP-adresse i dette mønsteret: XXX.XXX.XXX.XXX. Angi SMTP-serverens vertsnavn eller IP-adresse i mønsteret XXX.XXX.XXX.XXX. Angi IP-adressen eller vertsnavnet (under 32 tegn) til datamaskinen med DB Assistant installert. Skriv inn administratorens e-postadresse. Statuslogger og feilrapporter for skanneren vil bli sendt via e-post til denne adressen. VIKTIG: E-post kan ikke sendes hvis SMTP og Administrators E-postadr ikke er ordentlig angitt. MERK: Angi IP-adresse i samsvar med driftsmiljøet. Denne adressen kan du få av nettverksansvarlig. Skannerens grunnleggende innstillinger kan også konfigureres fra en datamaskin ved hjelp av nettleseren. 2-27

60 Klargjøring for bruk 1 Trykk tasten System Menu/Counter. 2 Trykk [Standard skanner]. System Meny /Teller Systemmeny Standard kopimaskin Språk Jobb Regnskap Standard skanner Standard skriver Innst. for un.skuff Administr. Harddisk K t Standard maskin Administr. Dokument Registrer org. stør Skriv rapport B J 3 Bruk talltastaturet til å angi den firesifrede administrasjonskoden. Standardinnstillingen er 2500 for modellen med 25/25 utskrifter per minutt, 3200 for modellene med 32/25 og 32/32 utskrifter per minutt, og 4000 for modellene med 40/35 utskrifter per minutt. Hvis riktig administrasjonskode oppgis, vises menyen Skanner innst. meny. MERK: Hvis maskinen er utstyrt med en sikkerhetsnøkkel (tilleggsutstyr), er administrasjonskoden åttesifret. Standardinnstillingen er for modellen med 25/25 utskrifter per minutt, for modellene med 32/25 og 32/32 utskrifter per minutt, og for modellene med 40/35 utskrifter per minutt. 4 Trykk [System Gr.innst.]. MERK: Hvis Skanner kan ikke benyttes vises, går du tilbake til Systemmeny og venter ca. 2 minutter. Deretter trykker du [System Gr.innst.] igjen. System Meny /Teller Skanner innst. meny System Gr.innst. Funk. Def. innstill. Bruker reg. Systemmeny 5 Trykk [ ] eller [ ] for å velge Vertsnavn, og trykk deretter [Endre #]. System Meny /Teller System Gr.innst. Standardmeny Innst. modus Vertsnavn IP-adresse Subnettmaske Standard Gateway DHCP/BOOTP Scanner Gyldig Endre # Systemmeny - Skanner innst. meny 6 Legg inn vertnavnet, og trykk [Slutt]. Vertnavnet lagres, og System Gr.innst. vises. 7 Se trinn 5 6 for å fortsette innstillingen av andre elementer. 8 Trykk [Lukk] når alle innstillingene er ferdige. Skanner innst. meny vises. 2-28

61 Klargjøring for bruk Registrere brukerinformasjon Register en bruker. Innstillingene er som følger. Konfigurasjonspunkt E-postadresse IP-adresse el. vertsnavn Visningsnavn Brukerpassord Lagre mappe Nr. Beskrivelse For Send E-post blir e-post sendt til denne adressen når mottakere svarer på den mottatte posten. Meldinger om overføringsfeil sendes også til denne adressen. Når du velger Send til PC som mottaker, velger du Lagre på PC for å sende et grafisk bilde til datamaskinen på denne adressen. Brukernavn vist under valg av bruker. Denne verdien må legges inn. Legg inn et passord mindre enn 8 tegn langt (kun sifre) som skal brukes ved valg av bruker. (Passord er valgfritt.) Mappenummer som skal angis som mottaker når Lagre på PC er valgt. Bruk Scanner File Utility til å angi mappen som tilsvarer dette nummeret. Legg inn et 3-sifret nummer ( ). Her kan kun ett nummer for lagringsmappe registreres. 1 Fortsett prosessen Grunnleggende innstillinger for skanneren på side 2-27 for 1 til 3. 2 Trykk [Bruker reg.]. System Meny /Teller Skanner innst. meny System Gr.innst. Funk. Def. innstill. Bruker reg. Systemmeny 3 Trykk [ ] eller [ ] for å velge brukernummeret som skal registreres, og trykk [Endre brukerinfo]. For å korrigere en allerede registrert bruker, trykker du [ ] eller [ ] for å velge brukeren du vil korrigere. Trykk deretter [Endre brukerinfo]. lett Bruker User A Opp Ned Slutt Endre brukerinfo Slett Hvis brukerpassord er aktivert, skriver du passordet. - Skanner innst. meny MERK: For å slette en registrert bruker trykker du [ ] eller [ ] for å velge brukeren som skal slettes. Trykk deretter [Slett]. 4 Trykk [ ] eller [ ] for å velge elementet som skal konfigureres, og trykk deretter [Endre #]. Fortsett å følge skjerminstruksjonene. Korrekt brukerinfo Registreringsliste:brukerliste Innst. punkt E-postadresse IP-adresse el. vertsnavn Visningsnavn Brukerpassord Lagre mappe Nr. (Ikke angitt) (Ikke angitt) (Ikke angitt) (Ikke angitt) (Ikke angitt) Innst. verdi Endre # Informasjon Bruker nr. :

62 Klargjøring for bruk Endre den felles adresseboken Registrere en mottaker i den felles adresseboken. Felles adressebok for e-post: Adressebok brukt ved sending av e-postvedlegg Felles adressebok for skanning til PC: Adressebok brukt ved direkte sending til mottakerdatamaskin Felles adressebok for FTP: Adressebok brukt til å sende data til en FTP-server MERK: Nye adresser kan også registreres. En nettleser kan også brukes til å legge til oppføringer i den felles adresseboken. Bruk Address Editor til å legge til oppføringer i den felles adresseboken for e-post og den felles adresseboken for skanning til PC. Registreringsfeltene for Felles adressebok for e-post og Felles adressebok for skanning til PC er som følger. Konfigurasjonspunkt E-postadresse IP-adresse el. vertsnavn Visningsnavn Lagre mappe Nr. Legg til mottaker Beskrivelse For Send E-post sendes grafiske bilder som e-postvedlegg til denne adressen. For Send til PC sendes grafiske bildedata til datamaskinen på denne adressen. Konfigurer mottakernavnet som skal vises i adresseboken. Mappenummeret som er angitt som mottaker for Send til PC. Angi mappen som tilsvarer dette nummeret med Scanner File Utility på mottakerdatamaskinen. For grupperegistrering. Her tilføyes mottakeren som skal legges til gruppen fra den felles adresseboken. Konfigurasjonselementene for den felles adresseboken for FTP er som følger. Konfigurasjonspunkt Beskrivelse IP-adresse el. vertsnavn Grafiske bilder sendes til FTP-serveren på denne adressen. Visningsnavn Konfigurer mottakernavnet som skal vises i adresseboken. Port Angi portnummeret for FTP-serveren (vanligvis 21). Papirbane Angi banen til mappen du vil laste opp til. Hvis du for eksempel vil lagre til en ScanData-mappe i hjemmekatalogen, legger du inn ScanData. Data lagres i hjemmekatalogen hvis ingenting legges til. Brukernavn og passord Legg inn brukernavn og passord som brukes til å logge på FTP-serveren. Elementet vises hvis Hopp over aut.info er [På]. Hopp over aut.info Hvis den er [På], blir brukere ikke bedt om brukernavn og passord når de sender. For å stille den på [På] må du registrere Brukernavn og passord. 1 Trykk på Scanner-tasten. 2-30

63 Klargjøring for bruk 2 Trykk på [Editer adr.bok]. kannerfunksjon 08/08/ 05 14:00 Gjenopprett program Editer adr.bok Send > PC TWAIN Endre brukerinfo Skann til FTP Rapport om sendt data 3 Skriv inn den sendende brukerens brukernummer, og trykk på [Angi]. Stopp Bruker nr. (Med #-tast) Fjern Angi MERK: Angi brukernummeret registrert under brukerregistreringen. I skjermen vist i prosessen på side 2-29 for trinn 3 er brukernummeret for bruker A for eksempel 001. Hvis et passord ble angitt under brukerregistreringen, oppgir du det passordet. 4 Velg den felles adresseboken du vil redigere. Editer adressebok Send Epost Kjent adr Velg liste for editering. Send > PC Kjent adr FTP felles adressebok Velg liste 5 For å legge til en mottaker trykker du [Registrer ny mott.] og går til trinn 6. For å legge til en gruppe trykker du [Registrer ny gruppe] og går til trinn 7. For å redigere en mottaker som allerede finnes, eller legge til en mottaker til en gruppe, trykker du [ ] eller [ ] for å velge mottakeren du vil endre. Deretter trykker du [Korrekt mott. info] og utfører endringene. esbok. O X 0-9 er GHI PQR YZ Mottaker For å slette en registrert mottaker trykker du [ ] eller [ ] for å velge mottakeren. Trykk deretter [Slett]. User B UserGroup Opp Ned Slutt Korrekt mott. info Slett Registrer ny mott. Registrer ny gruppe # registreringer 2/100 6 Registrering av mottaker Velg elementet som skal konfigureres, ved hjelp av [ ] eller [ ], og trykk deretter [Endre #]. Skjermbildet for innstillingskonfigurasjon vises. Følg skjerminstruksjonene for å utføre endringene. Når du er ferdig, trykker du [Fullfør valgene] for å lagre mottakeren. Reg. ny mottaker. Reg.liste:Skann til PC adr.liste Innst. punkt IP-adresse el. vertsnavn Visningsnavn Lagre mappe Nr. Informasjon (Ikke angitt) (Ikke angitt) (Ikke angitt) Innst. verdi Endre # # registre 2-31

64 Klargjøring for bruk 7 Grupperegistrering Trykk [Informasjon] og [ ] eller [ ] for å velge elementet som skal konfigureres, og trykk deretter [Endre #]. Skjermbildet for innstillingskonfigurasjon vises. Følg skjerminstruksjonene for å utføre endringene. Registrer ny gruppe Reg.liste:Skann til PC adr.liste Innst. punkt Visningsnavn Passord Informasjon Mottaker (Ikke angitt) (Ikke angitt) Innst. verdi Endre # # registre Trykk [Mottaker] og deretter [Legg til mottaker]. Skjermbildet for registrering av mottaker vises. Trykk [ ] eller [ ] for å velge mottakeren som skal legges til. Trykk deretter [Legg til]. Når du er ferdig, trykker du [Fullfør valgene] for å lagre gruppen. Registrer ny gruppe Reg.liste:Skann til PC adr.liste Vis navn UserA UserB UserC Informasjon Mottaker Mottaker Slett Legg til mottaker # registre MERK: Utfør registrering av mottakere før registrering av grupper. Mottakere vises ikke i listen før mottakere er registrert. Grupperegistrering er ikke mulig for Skann til FTP. Konfigurere dato/tid og tidsforskjell Konfigurer de regionale opplysningene for e-postfunksjonen. Tidspunktet da e-posten ble sendt fra skanneren, lagres som overføringstidspunktet i e-postens meldingshode. Følg trinnene nedenfor for å angi dato, gjeldende klokkeslett og tidsforskjell fra GMT (Greenwich Mean Time). 1 Trykk tasten System Menu/Counter. 2 Trykk [Standard maskin]. System Meny /Teller Systemmeny Standard kopimaskin Språk Jobb Regnskap Standard skanner Standard skriver Innst. for un.skuff Administr. Harddisk K t Standard maskin Administr. Dokument Registrer org. stør Skriv rapport B J 3 Bruk talltastaturet til å angi den firesifrede administrasjonskoden. Standardinnstillingen er 2500 for modellen med 25/25 utskrifter per minutt, 3200 for modellene med 32/25 og 32/32 utskrifter per minutt, og 4000 for modellene med 40/35 utskrifter per minutt. Hvis administrasjonskoden er riktig, vises skjermen Standard maskin. 2-32

65 Klargjøring for bruk MERK: Hvis maskinen er utstyrt med en sikkerhetsnøkkel (tilleggsutstyr), er administrasjonskoden åttesifret. Standardinnstillingen er for modellen med 25/25 utskrifter per minutt, for modellene med 32/25 og 32/32 utskrifter per minutt, og for modellene med 40/35 utskrifter per minutt. 4 Trykk [ ] eller [ ] for å velge Tidsforskjell, og trykk deretter [Endre #]. System Meny /Teller Standard maskin Varsle (klar) Varsle (oppmerksomhet) Stille modus Dato/Klokkeslett Tidsforskjell På På På 20/07/ 05 14:00 GMT+01:00 Endre # Systemmeny Standardmeny Innst. modus 5 Trykk [+] og [ ] for å angi tidsforskjellen. Eksempel: Washington GMT-5:00, London GMT 0:00 Tidsforskjell Tilbake GMT+01:00 Systemmeny - Standard maskin 6 Trykk [Lukk]. Innstillingene lagres. 7 Trykk [ ] eller [ ] for å velge Dato/Klokkeslett, og trykk deretter [Endre #]. System Meny /Teller Standard maskin Varsle (klar) Varsle (oppmerksomhet) Stille modus Dato/Klokkeslett Tidsforskjell På På På 20/07/ 05 14:00 GMT+01:00 Endre # Systemmeny Standardmeny Innst. modus 8 Trykk [+] og [ ] for å angi klokkeslett og dato. Dato/Klokkeslett Tilbake År.2005 Måned.7 Dag Klokkeslett.20 14:00 A P Systemmeny - Standard maskin MERK: Angi dato og klokkeslett etter at tidsforskjellen er angitt. Sommertid vises hvis sommertid og klokkeslett og dato endres samtidig. 9 Trykk [Lukk]. Innstillingene lagres. 2-33

66 Klargjøring for bruk Bruke Scanner File Utility Denne delen forklarer hvordan Scanner File Utility konfigureres, slik at du kan bruke Skann til PC. Registrere fillagringsmapper Angi i Scanner File Utility hvilke mapper skannede dokumenter skal lagres i. MERK: Følgende forklaring er basert på en skrivebordsmodusinstallasjon av Scanner File Utility. 1 Start Scanner File Utility ved å klikke Start-menyen og deretter Programmer Scanner User Software Scanner File Utility. 2 Dobbeltklikk ikonet Scanner File Utility på oppgavelinjen for å vise startdialogboksen. 3 Klikk Setup. 4 Klikk New. 2-34

67 Klargjøring for bruk 5 Skriv inn nummeret på fillagringsmappen i feltet No., og klikk deretter... MERK: Skriv et nummer (1 100) for fillagringsmappen i feltet No.. Skriv inn fillagringsmappenummeret fra feltet No. (001 i dette eksempelet) i Save Number i trinn 5 i Stille inn fra en nettleser på side Velg en mappe, og klikk OK. 7 Klikk på OK. 2-35

68 Klargjøring for bruk 8 Lagringsmappen registreres. Klikk på OK. 9 Klikk på OK. Stille inn fra en nettleser Brukere kan registreres på denne enheten ved hjelp av en nettleser. MERK: Nettverkskonfigurasjonen for denne enheten må utføres før registreringen. Kontakt systemansvarlig. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig under skanning. Før konfigurering bekrefter du at skannerfunksjonen ikke brukes. 1 Start Internet Explorer eller en annen nettleser. 2 Angi enhetens IP-adresse i nettleserens adressefelt, og trykk Enter-tasten på tastaturet. MERK: Spør nettverksansvarlig hva enhetens IP-adresse er. Vær oppmerksom på at IP-adressen for skanning og IP-adressen for utskrift ikke er den samme. 2-36

69 Klargjøring for bruk 3 Klikk Sender List. 4 Klikk nummeret til senderlisten (eller brukerlisten) som skal registreres. 5 Skriv inn Registration Name, Address of Address Book installed PC og Save Number. MERK: For Address of Address Book installed PC angir du adressen til datamaskinen der Scanner File Utility er installert. For Save Number angir du mappenummeret du oppgav i feltet No. i trinn 5 i Registrere fillagringsmapper på side Klikk Registration. MERK: Pass på at du klikker Registration. Innstillingene lagres ikke hvis du går til en annen side eller lukker vinduet uten å klikke Registration. Når innstillingene ovenfor er fullført, kan skannede bilder sendes til brukerdatamaskiner (datamaskiner registrert i senderlisten) ved hjelp av Send til PC. Hvis du vil sende til andre mottakere enn brukerdatamaskiner, kan du registrere mottakeren ved hjelp av en nettleser, Address Editor eller Address Book for Scanner. 2-37

Din bruksanvisning KYOCERA KM-8030 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632126

Din bruksanvisning KYOCERA KM-8030 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632126 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KYOCERA KM-8030. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KYOCERA KM-8030 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

KM-1635 KM-2035 Operatørhåndbok

KM-1635 KM-2035 Operatørhåndbok KM-635 KM-35 Operatørhåndbok OPERATØRHÅNDBOK - I områdene for GEEA kan hvilemodus aktiveres etter mellom og minutter, og strømsparingsmodus kan aktiveres etter, 5, 5, 3, 45, 6, 9 eller minutter. Denne

Detaljer

Din bruksanvisning KYOCERA KM-2050 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632155

Din bruksanvisning KYOCERA KM-2050 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632155 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KYOCERA KM-2050. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KYOCERA KM-2050 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning KYOCERA KM-1635 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632197

Din bruksanvisning KYOCERA KM-1635 http://no.yourpdfguides.com/dref/3632197 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse

Versjon 1.0 Februar 2013. Xerox J75 fargepresse Hurtigreferanse Versjon 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller andre land. BR4008 Innhold 1 Produktoversikt...1-1

Detaljer

Din bruksanvisning OLIVETTI D-COPIA 1800 http://no.yourpdfguides.com/dref/2408015

Din bruksanvisning OLIVETTI D-COPIA 1800 http://no.yourpdfguides.com/dref/2408015 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for OLIVETTI D-COPIA 1800. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på OLIVETTI D-COPIA 1800 i bruksanvisningen

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO

hurtigstartveiledningen NPD4499-00 NO NPD4499-00 NO Kapittel 1 Innledning Takk for at du kjøpte denne maskinen. Denne Quick Guide () inneholder en introduksjon til, og illustrasjoner for, grunnleggende og ofte brukte maskinfunksjoner. Du finner

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro.

Oversikt over. CopyCentre/ WorkCentre Pro. Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort. WorkCentre Pro. CopyCentre/ WorkCentre Pro Oversikt over Systemet har noen utpregede fordeler som hjelper deg å få jobben gjort CopyCentre WorkCentre Pro C65/C75/C90 65/75/90 Innhold Kopiere Alternativer for avanserte

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunksjonsskriver Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm Menyer 6 6 Alfanumerisk tastatur

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate

Kopiere. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 ELLER. Kontrollpanel. Originalmater. Glassplate Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Kopiere Startvindu for tjenester Jobbstatus Berøringsskjerm Start Slett alle Stopp. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7800-serien Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. ABC DEF Menyer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6 WXYZ 9

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783

Din bruksanvisning HP LASERJET 9065MFP http://no.yourpdfguides.com/dref/912783 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger.? Menyer GHI PRS 7 *

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT

BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT BRUKERVEILEDNING FOR UTSKRIFT Generell Brukerveiledning for Canon Multifunksjonmaskiner. Brukerveiledningen er ment som et hjelpemiddel i tillegg til bruksanvisninger som følger maskinen i papirutgave

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

FS-C8100DN. Operatørhåndbok

FS-C8100DN. Operatørhåndbok FS-C8100DN Operatørhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Maskindeler... 1-1 Komponenter på forsiden av skriveren... 1-2 Komponenter på venstre side av skriveren... 1-2 Komponenter på høyre side av skriveren...

Detaljer

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre

Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Bli kjent med WorkCentre Pro/CopyCentre Dette dokumentet er utformet for hjelpe installasjonsteamet til å forklare funksjonene som er tilgjengelige på WorkCentre Pro/ CopyCentre med valgfri etterbehandler.

Detaljer

Hurtigbruksveiledning. User Guide XT3008NO0-2 ME3612E4-1. Opphavsrett 2008 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter.

Hurtigbruksveiledning. User Guide XT3008NO0-2 ME3612E4-1. Opphavsrett 2008 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. User Guide XT3008NO0-2 ME3612E4-1 Opphavsrett 2008 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Oversatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Storbritannia

Detaljer

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel

Magasin 5 (valgfritt) Magasin 6 (innleggsmag.) (valgfritt) Kontrollpanel. Etterbehandler m/stor kapasitet (valgfri) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinoversikt Maskinoversikt Funksjoner Maskinen kan ha ulike konfigurasjoner, for eksempel følgende: 8 Kopi E-post Internett-faks Serverfaks Originalmater Magasin (valgfritt)

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 393498-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 393498-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

CopyCentre TM C32/C40

CopyCentre TM C32/C40 Detaljerte spesifikasjoner CopyCentre C32 Colour. CopyCentre C40 Colour vist med automatisk dobbeltsidig dokumentmater og ekstrautstyret to-skuffs modul. UTSKRIFTSHASTIGHET CopyCentre TM C32 Colour Digital

Detaljer

Din bruksanvisning CANON LBP-3300 http://no.yourpdfguides.com/dref/536462

Din bruksanvisning CANON LBP-3300 http://no.yourpdfguides.com/dref/536462 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON LBP-3300. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON LBP-3300 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1

Informasjon. CDen Programvare og dokumentasjon. Hjelpeemne. Lexmarks hjemmeside. Installeringsanvisninger. Andre språk. Informasjon Side 1 av 1 Informasjon Informasjon Det er flere publikasjoner tilgjengelig for å hjelpe deg med å forstå multifunksjonsmaskinen og funksjonene. Denne siden hjelper deg å finne publikasjoner og annen informasjon om

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold.

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold. Flytte skriveren Flytte skriveren 1 Hvis du skal flytte skrivere, bør du først ta ut rekvisitaene og fjerne det tilkoblede tilleggsutstyret for å forhindre at skriveren blir skadet. Bruk følgende fremgangsmåte

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP SERIES Hurtigreferanse Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. På Fil-menyen i programmet klikker du på Skriv ut. 2. Velg produktet,

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Angi papirstørrelse. Bruke skuffen for tunge materialer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold

Angi papirstørrelse. Bruke skuffen for tunge materialer. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold Tilleggsskuffen for tunge materialer erstatter skuff 1. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du fjerner og installerer skuff 1, se Bytte skuff 1. Skuffen for tunge materialer er spesielt utviklet for

Detaljer

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Fjern all beskyttende emballasje.

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

Hurtigbruksveiledning. WorkCentre 7132

Hurtigbruksveiledning. WorkCentre 7132 Hurtigbruksveiledning 701P44864 Mai 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD

BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD BRUKERVEILEDNING TANGO HD STANDARD 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 7 5. Vedlikehold... 8 6. Ytterligere informasjon... 9 7.

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC

BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC BRUKERVEILEDNING TANGO HD BASIC 1. Dette har du mottatt... 2 2. Samling og tilkobling... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til oppstarten... 6 5. Vedlikehold... 7 6. Ytterligere informasjon... 8 7. Tekniske

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start.

Kopiere. eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 flerfunksjonsmaskin. Startvindu for tjenester. Jobbstatus. Berøringsskjerm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 flerfunksjonsmaskin Kopiere. Legg originalene med forsiden opp i originalmateren. Juster støtten slik at den bare så vidt berører originalene.. Trykk på på kontrollpanelet for å slette

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere.

Brukerhåndbok. VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. NOR LBP2900/2900i Laserskriver Brukerhåndbok Håndbøker for skriveren Instruksjonshåndbøkene

Detaljer

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Hurtigreferanse

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Hurtigreferanse hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Hurtigreferanse hp LaserJet 9055mfp og 9065mfp komme i gang-håndbok Informasjon om opphavsrett 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Reproduksjon,

Detaljer

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon:

Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Bruk papirmenyen til å angi hvilket papir som ligger i hver papirskuff og velge standard papirkilde og utskuff. Velg et menyelement hvis du vil ha mer informasjon: Tildel papirtype Legge i papir Konfig.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO

BRUKERVEILEDNING COBRA HD PRO BRUKERVEILEDNING COBR HD PRO 01. Dette har du mottatt...3 02. Samling og tilkobling... 4 03. Kombinasjonsmuligheter... 6 04. Installer TGRNO HD VisionLab-programvaren på PC en din... 7 05. Brug TGRNO HD

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Resirkulering av

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Produktsikkerhetsguide TP-

Produktsikkerhetsguide TP- Produktsikkerhetsguide TP- M5000N TP-M5000N Før du bruker denne maskinen, må du lese produktsikkerhetsguiden. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken lett tilgjengelig for fremtidig referanse. Innledning

Detaljer

HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver

HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver HP Color LaserJet CP1210-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer