INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN."

Transkript

1 INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I NORDRE NES VELFORENING 28. MAI 2014 KL. 18:00 MARIE TRESCHOW PENSJONISTSENTER, KJELLERSTUEN. Vedlagt finner du innkalling og foreløpig saksliste for årsmøtet i velforeningen. 1) Godkjenning av innkallelse og saksliste/dagsorden. 2) Valg av møteleder og referent. 3) Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen. 4) Årsberetning ) Regnskap ) Valg av nytt styre. 7) Budsjettforslag Forslag A og B 2014 til votering. 8) Innkommende forslag og brev fra beboerne. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes til styret v/erling Bergquist. Postkasse: Nesalleen 65, E-post: senest mandag 12. mai. Eventuelle forslag som vil medføre en endring i kontingenten for beboerne, utover vedtatt budsjettforslag, vil bli votert som separate saker. 9) Kort presentasjon av ny eier av pensjonistsenter og park. Marie Treschow Eiendom AS v/ daglig leder Christoffer Jonstang orienterer. Salen får muligheter til å stille spørsmål. 10) Øvrig. Her vil vi diskutere eventuelle emner som frembringes fra beboerne spontant i salen, men det vil ikke kunne bli fattet noen vedtak. Det er satt av inntil to timer til årsmøtet. Endelig saksliste med alle bilagene utleveres i din postkasse senest 14. mai etter at innkommende forslag er registrert og behandlet. Vel møtt! Hilsen styret i Nordre Nes Velforening Utlevert 28. april 2014

2 ÅRSBERETNING 2013, FRA STYRET I NORDRE NES VELFORENING Styret har i perioden april 2013 mai 2014 bestått av styreleder Erling Bergquist, kasserer Ivar B Mo, samt styremedlemmene Anders J Norheim, Karin S Sebakk og Hanne Sjøblom. Styret har hatt kun ett møte, samt noe kommunikasjon per e-post. Det har knapt kommet henvendelser fra beboerne til styret i perioden, med unntak av henvendelser om at badetrapp i vest er moden for utskiftning, noe vi er helt enige i. Styret har ikke valgt eller kjøpt inn ny badetrapp ennå. Gunnerud fortsatte å klippe plenen i 2013, og Stensland har utført snørydding av veier. Styret er fornøyd med arbeidet som ble utført av begge parter. Alle er innstilt på å videreføre engasjementene i Fase 2 av veibelysningen ble installert under «oppsyn» av Svein Ove Sunde. Det virker som om beboerne er godt fornøyd med plasseringen av lyspunkter, da vi ikke har notert noen innsigelser. Dugnadene ble avviklet med massive oppmøter. Bra! Vi har ikke fakturert beboere som lot være å møte på dugnadene i denne perioden heller. Styret er gjort oppmerksomme på at bøtelegging av de som ikke stiller på dugnad er i «gråsonen». Derimot kan vi belønne de som stiller opp for fellesskapet; eksempelvis med fradrag i velforeningskontingenten. Det er ikke vurdert om denne modellen vil bli innført på sikt. Resultatet for 2013 viser underskudd på kr Det var budsjettert med underskudd på kr Resultatet er altså kr svakere enn budsjettert. Vi søkte Velenes Fellesorganisasjon om MVA-kompensasjon for kostnader fra 2012, og fikk refundert kr sent i Underskuddet ville altså vært nesten kroner svakere enn budsjettert uten disse refusjonene. Vi kan håpe på å få mer refundert sent 2014, i og med at 2013-kostnader, som bl.a. inneholder «Fase 2 veibelysning» søkes refundert denne våren, men vi tør ikke budsjettere med slik «bonus». Petter Vigeland har utført revisjonen og funnet regnskapet i orden. Utestående kontingenter utgjorde pr kr , mot kr ved inngangen av Styret har ikke iverksatt videre innkrevingstiltak mot de beboerne som ikke har betalt kontingenten, til tross for at vi hadde ambisjoner om dette. Det er imidlertid tiltakskrevende for styret å investere av egen tid i innkreving av begrensede summer. Vi minner om at det er vanskelig nok for velforeninga å få beboere til å stille til «frivillig» arbeid styret i det hele tatt. Velets likviditet er meget anstrengt hver eneste vår. Blant annet har vi måttet informere en kreditor om at de ikke får betalt på flere måneder fordi kassa er sågodt som tom i perioden april-juni. Derfor ønsket vi å avholde årets årsmøte tidligere, slik at kontingentene kunne sendes ut tidligere på året enn før. Dette har vi heller ikke lykkes med og styreleder tar gjerne kritikk for å ikke utføre tiltak/oppnå mål som er nevnt i denne årsberetningen. Styret vil sørge for å legge til rette for en «buffer» i budsjettalternativene for 2014 slik at likviditeten bedres. Tønsberg, 27. april 2014 På vegne av hele styret, Erling Bergquist, styreleder

3 Regnskap Nordre Nes Velforening 2013 Inntekter Resultat Budsjett Kontigenter og TV-abonnement kr kr Renteinntekter - Driftskonto kr 160 kr 200 Renteinntekter - Plasseringskonto kr 161 kr - Momsreduksjon/-refundering kr 7861 kr - Vedlikehold park - Bidrag Maribu kr 3855 kr - Sum: kr kr Utgifter Kontingenter og medlemsskap kr 3001 kr 800 Vedlikehold Park kr kr Vedlikehold Veier kr kr Strøm kr kr Skagerak/Altibox abonnement kr kr Møter, rekvisita kr - kr 1500 Bankgebyrer kr 115 kr 100 Siste del av ny belysning kr kr Sum: kr kr Resultat kr kr Balanse kr Egenkapital Driftskonto inkl renter kr kr Plasseringskonto inkl renter kr kr Tot. bankinnskudd pr 01. jan 2013 kr Resultat 2013 kr Tot. bankinnskudd pr 31. des 2013 kr 58104

4 Budsjettforslag Nordre Nes Velforening 2014 Inntekter Forslag A Forslag B *Kontingent, 62 medlemmer kr kr *Altibox-abonnement kr kr Maribu AS, parkbidrag 2013 kr 3365 kr 3365 Renter kr 100 kr 100 Sum: kr kr Kostnader 1) Div. medlemskap kr 1800 kr ) Vedlikehold park kr kr ) Vedlikehold veier kr kr ) Strøm til gatelys kr kr ) Altibox-abonnement kr kr ) Møter, rekvisita kr 1500 kr ) Bankgebyrer kr 150 kr 150 Budsjetterte kostnader kr kr Resultat kr kr Sum: kr kr ) Postboksleie, kontingent til Velforeningenes fellesorg., samt domene/webside/epost 2) Gressklipping, drivstoff, vedlikehold av gressklipper, containere og dugnadsrekvisita, ny badetrapp 3) Snøbrøyting og i forslag B også: Flekking av hull i asfalterte veier, estimert til kr ) Reduseres fra 55 til 54 stk per 1. mai Et abo er oppsagt i hovedhuset grunnet re-seksjonering. Velforeningen trenger mer likviditet om våren slik at våre kreditorer får oppgjør til opprinnelig avtalt tid, og det er uforsvarlig å fremlegge budsjettalternativer til votering hvor det ikke tas høyde for dette. Disse budsjettene bør gi overskudd i 2014 som igjen gir mindre press på bankkontoen våren Budsjettforslag A gir følgende kostnad per enhet: for Altibox og i kontingent, sum ** Budsjettforslag B gir følgende kostnad per enhet: for Altibox og i kontingent, sum ** *Budsjettinntektene er basert på: 24 seksjoner i enebolig-rekka, totalt 24 Altibox og 24 medlemskap 24 seksjoner i blokkene, totalt 24 Altibox og 24 medlemskap 6 seksjoner i hovedhuset, totalt 6 Altibox og 6 medlemskap (5 Altibox fra 1. mai) Gunnerud, totalt 1 Altibox og 2 medlemskap Pensjonistsenteret, totalt 0 Altibox og 6 medlemskap ** Marie Treschow belastes kr eller og Gunnerud kr eller avhengig av hvilket budsjett flertallet velger. Det vil bli votert ved håndsopprekning. Eventuelle fullmakter bes notere «forslag A» eller «forslag B»

5 Valg av nytt styre Vi takker alle i styret, varamenn til styremedlemmene, valgkomitéen, vara til valgkomitéen og revisor for innsatsen i 2012 og Ingen navn nevnt ingen navn glemt. Per 27. april er status følgende: Styret kan nå reduseres ihht til vedtektene fra 5 til 4 medlemmer om ønskelig. Følgende medlemmer av styret går av etter dette årsmøtet: Erling Bergquist, styreleder Anders Jørgen Norheim, styremedlem Dermed består styret av følgende personer før valg av nye styrekandidater: Karin Skogstad Sebakk til våren 2015 Hanne Sjøblom til våren 2015 Disse beboerne er kandidater for perioden : Styremedlemmer (2 år) Ivar Bjarne Mo (2 år stiller til gjenvalg! Takk!) Lene Macri Det er ikke utpekt noen leder for styret foreløpig. Varamedlem (2 år) Antall varamedlemmer reduseres fra 3 til 1 ihht vedtekter. Ingen kjent kandidat for to år foreløpig. Gunnar Karlsen har sagt seg villig til å sitte i vervet et år om ønskelig. Revisor (1 år) Valgkomité (2 år) Vara til valgkomité Ingen kjent kandidat foreløpig. Else Malmberg Knut Roberg Ingen flere bekreftede kanditater foreløpig. Utgår ihht vedtekter

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING.

INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING. Dato: 17. april 2007. Tid: Klokken 20.00 Sted: Kantina på Røyslimoen skole SAKLISTE: 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling

Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Innkalling til generalforsamling Tid : Torsdag 14. april 2011 kl. 19:00 21:00 (NB: Dag endret fra 13. april) Sted: Lofsrud skole,

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00. (Regnskapet er dessverre forsinket i fra regnskapskontoret og et hefte med

TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00. (Regnskapet er dessverre forsinket i fra regnskapskontoret og et hefte med Løvlia Boligsameie Siden 1989............................................... ẋx INNKALLING TIL SAMEIEMØTE I LØVLIA BOLIGSAMEIE SAMEIEMØTET HOLDES I MUSIKKHYTTA TORSDAG 18.MARS 2004 KL.19:00 Minst en fra

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP.

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Sluttført : 27. Mai 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Tid: Torsdag 26. april 2012 kl 1900 Sted: Stallkroa, Vaadan Gård. Fremmøte: Ved møtestart var det 34 fremmøtte med

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Drammen 29. mars 2008

Drammen 29. mars 2008 ÅRSMØTE Drammen 29. mars 2008 Årsmøte i Norges Guideforbund 29. mars 2008 kl. 09.00 Sted: Rica Park Hotell, Drammen Åpning: Saksliste: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent.

Detaljer

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30.

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30. Innhold Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818 Revidert 30. juni 2009 1 Velforeningen... 1 1.1 Wessel Vel... 1 1.1.1 Omfang

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Referat fra ordinær generalforsamling 2004 for Hexagon

Referat fra ordinær generalforsamling 2004 for Hexagon Referat fra ordinær generalforsamling 2004 for Hexagon av Bjarte Stien Karlsen Generalforsamlingen ble avholdt i klubbens lokaler mandag 6. september 2004. Totalt opptil 26 stemmeberetige medlemmer deltok.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Årsberetning for 2010

Årsberetning for 2010 Områdeutvalget for Søreide Områdeutvalget for Søreide En interesseorganisasjon for velforeninger tilknyttet Søreide skolekrets Org.nr 990 554 153 www.soreide.info Årsberetning for 2010 Aktiviteter i 2010.

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Til beboerne i Nordre Fritzølia Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste

Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013. Saksliste Sakspapirer - Årsmøtet i Håen hytteforening 2013 Saksliste 1/13 Valg av dirigent 2/13 Valg av 2 medlemmer til signering av årsmøteprotokoll 3/13 Godkjenning av referat fra Årsmøtet 2012 4/13 Godkjenning

Detaljer

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999

Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Protokoll Generalforsamlingen i Ammehjelpen Quality Airport Hotel, Sola, 30.-31. oktober 1999 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer