HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud"

Transkript

1 Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1

2 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid rammebetingelser næringspolitikk 4.1 Medlemssaker 4.2 Merverdiavgift Særavgiftsaken 4.3 Reiselivstrategien 4.4 IGW 2013 Statsrådens Næringsdelegasjon HANENs egen stand 4.5 Reiselivsutvalget NHD 4.6 Styringsgruppe fra utviklingsprogrammet lokal mat og grønt reiseliv. 4.7 Norsk økoturisme 4.8 Matnettverkene 4.9 Prosjektet Mat langs nasjonale turistveger 5.0 Samarbeid med andre organisasjoner og virksomheter 5.1 Gjensidige Forsikring 5.2 Norges Bondelag 5.3 Mattilsynet 5.4 Bondens Marked 5.5 Hovedorganisasjonen Virke 5.6 Norsk gardsost 5.7 NCE Tourism 6.0 Studietur til Skottland 7.0 Forskning 8.0 Økt interesse for næringen 9.0 Internasjonalt samarbeid 10.0 Kompetanse 10.1 Hakkespettboka 11.0 Fagutvalgene 11.1 Innlandsfiske 11.2 Mat og drikke 2

3 12.0 Medie og markedsarbeidet 12.1 Bygdeperler; Møtebørs og Smaksperler 12.2 Media pressemeldinger, medieoppslag og medieinteressen 12.3 Katalogen Norske Bygdeperler 2012/ Nettsider og mobilsider for HANEN 12.5 Nye nettsider 12.6 Nettbasert salg av småskalaprodukter 12.7 NTW 2012 Norwegian Travel Workshop 12.8 QR koder og YouTube tatt i bruk av HANEN 13.0 Medlemmer 14.0 Miljøredegjørelse og forutsetninger for videre drift 3

4 Årsmelding 2013 Innledning HANEN er en næringsorganisasjon for bedrifter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske. Organisasjonen skiftet navn til HANEN på Landsmøtet i 2009 og justerte navnet i 2012 til næringsorganisasjon. Vedtektene for HANEN regulerer driften av organisasjonen. Gjeldende vedtekter er fra stiftelsesmøte i 2004 med justeringer fra 2008, 2009 og HANENs visjon: HANEN skal være den foretrukne organisasjonen for bedrifter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske. HANENs forretningsidé: HANEN er en næringsorganisasjon som gjennom klare og gode medlemsfordeler samt aktivt arbeid for å synliggjøre og utvikle de aktuelle næringene, skal være det naturlige førstevalget for organisert samarbeid innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. HANENs verdibegrep: HANEN står for: Kultur, Omtanke og Opplevelser 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i ble enda et aktivt og spennende år for HANEN hvor lanseringen av en helt nytt nettsetd på hanen.no og den flotte medlemsveksten var de to store begivenhetene. Administrasjonen har i 2013 bestått av daglig leder Bernt Bucher Johannessen som har fungert i 50 % stilling mens han bor i London. Ole Jonny Trangsrud har innhatt stillingen som markeds og mediesjef på heltid i hele 2013 og Nadja Hartikkala har fungert som prosjektleder på heltid fram til hun gikk ut i svangerskapspermisjon 1 juli. Hennes vikar har vært Line Sofie Uldal. 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget HANEN har et hovedstyre som i 2013 har bestått av styreleder, nestleder og 4 styremedlemmer. En av plassene er opprettet i forbindelse med fusjon med NIL og var tidsbegrenset ut Denne ble videreført for Styremedlemmene velges ut fra geografiske og faglige hensyn i henhold til bestemmelsene i vedtektene. Hovedstyrets leder og nestleder har i 2013 utgjort arbeidsutvalget (AU). 4

5 Hovedstyret i HANEN inkl. varamedlemmer etter valget i 2013 sammen med daglig leder Bernt Bucher Johannessen foran. Bak fra venstre: Grete Sørebø, Kirsti Pernille Indreeide, Espen Blåfjelldal, Jan Tjosås, Emil Steira, Diana Ewalds Wijnans og Oddvar Haugland. Arne O. Holmen og Ingvild Thorson Plesner var ikke til stede da bildet ble tatt. I 2013 har HANEN hatt 5 møter i hovedstyret og 1 av hovedstyremøtene har vært telefonmøter. Det har vært 2 AU møter i Det har i tillegg vært en nær og god kontakt mellom administrasjonen og styret både på e post og telefon. I forbindelse med daglig leders bopel i London er kommunikasjonsmiddelet Skype blitt tatt i bruk i stort mon. Det har vært ført protokoll (referater) fra alle møtene, og totalt er det behandlet 28 saker i hovedstyret. Landsmøtet for HANEN 2013 ble holdt på Thorbjørnrud Hotel ved Jevnaker 27. mars 2013 og etter dette har hovedstyret i HANEN bestått av: Leder Jan Tjosås, Hordaland Nestleder Espen Blåfjelldal, Oppland Styremedlem Kirsti Pernille Indreeide, Møre og Romsdal Styremedlem Arne O. Holmen, Finnmark Styremedlem Grete Sørbø, Nord Trøndelag Styremedlem valgt av NIL Emil Steira, Buskerud 1. vararepresentant Oddvar Haugland, Rogaland 2. vararepresentant Diana Ewalds Wijnans, Buskerud 3. vararepresentant Ingvill Thorson Plesner, Oppland 5

6 Styret og vararepresentanter er fordelt slik: 4 kvinner og 5 menn. Blant de faste ansatte var det ved utgangen av 2013 to fast ansatte menn og en kvinne i prosjektstilling. Organisasjon har sitt hovedkontor i Landbruket Hus, Schweigaardsgt. 34 C i Oslo. 2.1 Regionlagene HANEN har 12 regionlag rundt i Norge. De styres av egne regionstyrer med egne årsmøter. Disse årsmøtene velger blant annet utsendinger til landsmøtet i HANEN. Regionlagene utgjør et meget viktig binde og kontaktledd mellom nasjonalt sekretariat og hovedstyret og det enkelte medlem i organisasjonen. Regionlagene har hatt følgende leder i 2013/2014: HANEN Viken Rakel Skjerve HANEN Hedmark og Oppland Espen Blåfjelldal HANEN Buskerud Olav Traaen HANEN Telemark Mette Lien HANEN Agder Anders Johnsen HANEN Rogaland Magne Leirflåt HANEN Vestlandet Lene Tørvik HANEN Møre og Romsdal Quirien van Orischot HANEN Trøndelag Anne Solfrid Hongset HANEN Nordland May Johannessen HANEN Troms Rita Bergum HANEN Finnmark Randi Karlstrøm 3.0 Økonomi HANEN har over flere år hatt for lav egenkapital og ved årets begynnelse var den ,. Det ble gjennom året gjort flere tiltak for å bøte på dette hvor av stram økonomistyring var det viktigste og opprydding i prosjekt porteføljen. Utvikling av helt nytt nettsted, intranett og medlemsregister har kostet, men ved at daglig leder har gått på 50 % avlønning har dette vært muliggjort. Regnskapet for 2013 viser et samlet overskudd på kr ,. Egenkapitalen ved årets slutt er da kr Offentlige tilskudd og medlemskontingent er de viktigste finansieringskildene i driften av organisasjonen. Medlemsverving blir viktig for å øke inntektene fremover. Høsten 2013 ble det gjennomført et verveprosjket som gav 43 nye medlemmer. Dette har gitt noe økning av inntektene, men det bør også vurderes andre inntektskilder. HANEN har i 2013 søkt å få noen flere prosjekter. Dette har vært Buskerudprosjektet og SMAK prosjektet. 4.0 Medlemssaker bransjearbeid rammebetingelser næringspolitikk. HANEN har hatt et høyt i aktivitetsnivået i 2013, men har likevel måtte fortsette en klar prioritering av hvilke oppgaver vi skal bruke tid på. Vi har til en hver tid stilt oss spørsmålet om det vi deltar på, kommer medlemmene til gode. Det er viktig at vi følger med og tar tak i utfordringer som direkte kan berøre utviklingen og resultatene for våre medlemmer. HANEN har regionlag over hele landet og en kort vei fra medlemmene til nasjonalt sekretariat og hovedstyret. Vår gode kontakt med virkemiddelapparatet, det offentlige, andre organisasjoner og media, er tydelig forsterket i 2013 og gjør at vi blir forespurt om å engasjere oss på ulike vis på vegne av både medlemmene og hele næringen. Og vi fremmer selvsagt også meninger og saker på eget initiativ. Dessuten betyr denne gode kontakten at vi også lett kan formidle informasjon og kunnskap tilbake til medlemmene på 6

7 områder som er aktuelle for dem. er. Gjennom 2013 har det vært flere viktig medlemssaker stor som små. De to viktigste har vært domene/kataloghai saken der flere av våre medlemmer er blitt lurt av selger av ubrukelige domener eller oppføringer på nettsider som ikke gir markedsføringsgevint. HANEN sentralt har tatt disse sakene opp med selskapene og etter mange runder har de valgt å trekke sine krav mot våre medlemmer, men dessverre fortsetter nye saker å dukke opp. Den andre viktige medlemssaken har vært den såkalte Lykle saken der TINE ga sin tradisjnsrike hvite smøreost av gjeitemelk, Snøfrisk høsten 2012 navnet Lykle. Men så er det slik at et av våre medlemmer har Lykle som navn på sin serie av gardsmatproduskter og etter en lengre dialog med TINE hvor vi i samarbeid med medlemsbedriften blant annet involverte både Bondelaget og Virke snudde de og har fjerne Lykle navnet fra produktet. Lykle saken belyser viktigheten av å ha søkt merkevarebeskyttelse hos Patentstyret. 4.1 Merverdiavgift og særavgiftsaken Finansdepartementet sende et forslag til endring av mva reglene for utleiehytter ut på høring De foreslo at bare de som har minst fire utleieenheter eller minst 400 kvm utleieareale, skulle komme inn under merverdiavgiftsplikten. Dette vil slå kraftig ut for de som investerer og bygger opp virksomheten sin gradvis, og sammen med Norges Bondelag, Virke og andre har HANEN protestert mot disse endringene. Det er ikke tatt endelig beslutning i saken. Særavgiftssaken knytter seg til flere ulke avgiftstyper knyttet til både alkohol, sukker og emballasje. Det er den sistenevnte HANEN har jobbet med etter at vi på landsmøtet 2012 fremmet en uttalelse til Finansdepartenet om lettelser for småskalaprodusenter. Det har samtiidg også blitt gjort et arbeid fra Bondelaget sin side som vi har delta i. Dette arbeidet medførte en uttalelse fra den forrige regigjering om å frafall straffeavgift ved manglende innbetaling av miljøavgift og en invitasjon til samarbeid om et nytt særavgiftsregime for småskalaprodusenter. Dette arbeidet følges opp videre i Reiselivsutvalget til NHD Regjeringen ved Nærings og handelsdepartementet (NHD) la fram den nye reiselivsstrategi Destinasjon Norge i mai I 2013 har arbeidet med den nye destinasjonsstruktur i Norge foregått for fullt og HANEN har forsøkt å ta del i denne men er dessverre ikke i like stor grad blitt inkludert i dette arbeidet. Dog er HANEN representert i Reiselivsutvalget til NHD Styreleder har møt på de fleste av møtene her. 4.3 IGW 2013 Statsrådens næringsdelegasjon HANENs egen stand Også i 2013 fikk HANEN plass i landbruks og matministerens næringslivsdelegasjon under IGW i Berlin. Daglig leder Bernt Bucher Johannessen representerte organisasjonen. Deltakelsen var meget nyttig, skapte nye kontaktflater og var viktig for det videre interessepolitiske arbeidet hjemme i Norge. HANEN hadde også en egen stand på den norske paveljongen. Dette ble gjennomført i samarbeid med prosjektet Mat langs nasjonale turistveger. Hele adminsitrasjonen og deler av styret samt en del medlemsbedrifter bemannet standen. Den ble godt besøkt og var den siste der HANEN katalogen gjennom ble delt ut. 7

8 4.4 Styringsgruppen i utviklingsprogrammet for lokal mat og grønt reiseliv I hele 2013 har HANEN vært repsesentett i den nye styringsgruppa for utviklingsprogrammet for lokal mat og grønt reiseliv til LMD. HANEN sitter der sammen med representanter h fra Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Fylkesmennenes landbruksavd, Fylkeskommunene. Matmerk har observatør status. Styringsgruppen ledes departementsråden i LMD. 4.6 VisitNorway.com og hanen.no Referansegruppen i VisitNorway.com er lagt om, og vi har ikke noen fast plass der lenger. Det er også helt i orden, siden det var vanskelig å spore noen direkte nytte for HANEN og våre medlemmer. Viktigere er det at vi nå har fått en meget god dialog for videreutvikling av forholdet mellom og Vi har fått gjennomslag og forståelse for at hanen.no må komme tydeligere frem der hvor det er naturlig i de ulike søkene / oppslagene på visitnorway.com Denne gjennomgangen er i full gang og blir fulgt opp videre i tiden som kommer. 4.7 Norsk økoturisme (NØT) Daglig leder deltok på årsmøtet til NØT i 2012 etter en invitasjon for å se på muligheter for samarbeid. NØT er foreningen som er en del av Norsk økoturisme sertifisering. Ordningen har vært eid av Innovasjon Norge fram til dag. Gjennom 2012 har mange av medlemmens i NØT også blitt medlemmer av HANEN. Etter et større kutt i INs budsjetter er det nå en dialog om at HANEN overtar ordningen og at NØT blir tatt opp i HANEN. 4.8 Matnettverkene Samarbeidet med matnettverkene eller det forpliktende produsentsammensluttnigene som de formelt er.har i 2012 vært godt. Mange HANEN medlemmer er deltakere i sammensluttningene og HANEN sentralt har hatt god dialog med de fleste av de. Nye i 2013 er Ringeriksmat hvor dialogen er etablerte så også med Mat fra Numedal. Gudbrandsdalsmat deltok forøverig på HANENs felles stand på SMAK på nyåret. 4.9 Prosjektet Mat langs nasjonale turistveger MLNT var et stort prosjekt med en målsetning om få fram og å utvikle opplevelsestilbudet langs og i tilknytning til utvalgte nasjonale turistveger. Daglig leder har hatt tett kontakt med prosjektetleder og sittet i styringsgruppa. Prosjektet skapte stor interesse i næringen, men slet med samarbeidet med Statens vegvesen og deres Nasjonale turistveger kontor. Mange av HANEN bedrifter har vært aktive i prosjektet som ble avsluttet ved årsskiftet. Hva som blir den videre skjebnen til prosjektet er ennå usikkert. 5.0 Samarbeid med andre organisasjoner og virksomheter HANEN har i 2013 hatt et meget aktivt samarbeid med en rekke institusjoner og organisasjoner. I 2013 har det vært møter med Norges Bondelag, Norsk Gardsost, DNT, Norsk seterkultur, Innovasjon Norge, Matmerk, Landbruks og matdepartementet, Nærings og handelsdepartementet m.fl. Det er også et meget nært samarbeid og en god kontakt mellom Bondens Marked og HANEN som begge holder i Landbrukets hus. 5.1 Gjensidige Forsikring HANEN har hatt god kontakt med Gjensidige forsikring i 2013 som følge av avtalene som ble underskrevet i mai Det ble avholdt flere møter og det er lagt opp til et oppfølingsarbeid for å videreutvikle samarbeidet. Som følge av avtalen, får HANEN medlemmer 10% rabatt på forsikringene sine hos Gjensidige for den delen av virksomheten som gjelder våre former for 8

9 næringsvirksomhet. Denne rabatten kommer i tillegg til evt. rabatter fra for eksempel Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag. Informasjonen om denne medlemsfordelen til medlemmene (som for noen kan være meget betydelig), pågår kontinuerlig. En viktig del av samarbeidsavtalen, er å arbeide for bedre sikkerhet og gode rutiner for å unngå ulykker og skader. Dette samarbeidet i 2013 videreføres også i Norges Bondelag HANEN er samlokalisert med Norges Bondelag (NB) og har i flere år hatt samarbeidsavtale. Denne ble også videreført i 2013, og vi har hatt spesielt godt samarbeid med Bondelagets Kari Marte Sjøvik. Samarbeidet har hatt en meget positiv utvikling. Daglig leder og administrasjonen som helhet har også hatt god kontakt med ledelsen og øvrige ansatte i Norges Bondelag. 5.3 Mattilsynet HANEN har videreført sin gode dialog med Mattilsynet. Vi er begge opptatt av profesjonalisering av næringen. Arbeidet med de to nasjonale retningslinjene, er praktiske eksempler på dette. HANEN deltar også på dialogmøter der Mattilsynet redegjør for sin virksomhet og strategi. 5.4 Bondens Marked (BM) HANEN har et aktiv samarbeid med Bondens Marked. Begge organisasjonene holder til i sammen etasje i Landbrukets hus. Line Sofie Uldal har utført arbeid for BM i forbindelse med Matstreif og jobber på timebasis for daglig leder i BM Norge. I styret for stiftelsen BM Norge sitter Mari Sangnæs. Hun er mangeårig styremedlem i HANEN 5.5 Hovedorganisasjonen Virke HANEN ble medlem av Hovedorganisasjonen Virke i I 2012 opprettet Virke et eget styre for sine reiselivsbedrifter i Norge. I dette styret fikk daglig leder plass. Det er blitt gjennomført flere styremøter og HANEN ser på denne representasjonen som viktig. Spesielt har samarbeidet med reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim i Virke vært sentralt for å sette vår bransjes utfordringer på agendaen og påvirke myndighetene. 5.6 Norsk gardsost (NG) HANEN har gjennom flere år samarbeidet med Norsk gardsost og da spesielt i forhold til prosjektet Nasjonale retningslinjer; Informasjonstiltak og gjennomføring av kurs i tilpasset HACCP for småskalaforedlere av kjøtt og mjølk.. Det er melkedelen vi har samarbeidet om og som NG ved prosjektleder Ragnhild Nordbø har stått for. Dette prosjektet går nå mot slutten. I 2013 har daglig leder hatt god kontakt med daglig leder i NG, Gjermund Stormoen frem til han måtte avslutte sitt arbeidsforhold hos NG. Dialogen er ført videre med styre leder Sigurd Avdem. 5.7 NCE Turism For å styrke utviklingsarbeidet i HANEN er regjonlaget på Vestlandet og sentralt gått sammen om et medlemskap i NCE. Det er regionlederen for HANEN Vestlandet som møter for HANEN. 6.0 Studietur til Skottland Høsten 2013 ble det gjennomført en studietur til Skottland. Opplegg og reiseledelse ble gjennomført av Ragnhild Borchsenius. Vi besøkte et uttall av bedrifter inklusive både whskey destilleri, ølprodusent, osteprodusent, Farm Stay/Bed&Breakfast og gårdsbutikker m.fldet var et tjuetalls deltakere som har gitt uttrykk for å ha hatt et stort utbytte av turen. 9

10 7.0 Forskning HANEN har alltid vært opptatt av forskning og kompetanseutvikling og har deltatt i en rekke forskningsprosjekter gjennom årene. Ved flere anledninger blir vi forespurt om å være med på ulike forsknings og kartleggingsprosjekter I juni 2011 startet Norsk Senter for Bygdeforskning og Vestlandsforsking opp det treårige prosjektet Rural tourism 2.0, også kalt Andre generasjon bygdeturisme. HANEN er her med i referansegruppen. I forbindelse med utlysningen av midler fra Forskningsrådets program Bionær deltok HANEN i hele 5 søknader, men ingen av disse nådde opp i konkurransen. HANEN deltar i FoU prosjekt SertifiserTurist sammen med NCE, VisitSørlandet, ARENA Lønnsomme VinterOpplevleser og Snowball. Prosjektet ledes av Trude Borch, Nofima. 8.0 Økt interesse for næringen. HANEN organiserer og arbeider for et bredt og sammensatt segment som går inn under fellesbetegnelsen bygdeturisme eller bygdebasert reiseliv, gardsmat og innlandsfiske. Vi opplever en dreining og større etterspørsel etter det autentiske, kulturformidling, kunst og kultur, vertskapet og det vi som helhet gjerne kaller den gode opplevelsen i samspill med natur og mennesker. Dette kom blant annet til uttrykk under NTW 2013 der ønskene om å møte oss fra ulike turoperatørers side var meget stort. Turistene søker enda mer enn før en opplevelse basert på stedets historie og lokale identitet, lokalmat og matkultur samt natur og kulturbaserte opplevelser. Lokal mat har fått et videre oppsving i HANEN deltok på Matstreif i Oslo september og hadde en fellestand sammen med Bondens marked. En lang rekke HANEN bedrifter deltok på Matstreif og det var helt naturlig og viktig at også HANEN sentralt var til stede med katalogutdeling og informasjon. 9.0 Internasjonalt arbeid HANEN er medlem at den europeiske organisasjonen for bygdeturisme, EuroGites. Dette medlemskapet bidrar til at vi blir synliggjort i alle 33 medlemslandene og vi ligger på nettsidene til EuroGites: De fleste medlemsland trykker kataloger og/eller brosjyrer og da lages det som regel også en side med navn, adresse og internettadressen til søsterorganisasjonene i alle land som er medlem. Vi når derved ut til turisten, kunden, som søker etter nettopp en bygdebasert ferieopplevelse. Hvis de da ønsker å bevege seg ut av eget land, har vi gode muligheter for at de bestemmer seg for en reise til Norge. Og via våre nettsider vil de finne frem til våre medlemsbedrifter. Styreleder vart i 2013 medlem av styret i Eurogites. HANEN fikk i 2012 fått tildelt midler fra EU sitt Leonardo program til et prosjekt som er kalt «Safetour». Dette er i samarbeid med Latvia, Litauen, Bulgaria, England og Spania. I 2013 var det 2 prosjektmøter, et i Tyskland og et i England. I 2014 skal HANEN være vertskap for et nytt prosjektmøte. Planen er at vi skal bruke kunnskapen fra arbeidet med Hakkespettboka inn i dette prosjektet. HANEN var i 2013 også deltaker i en ny søknad om EU midler i et prosjekt rettet mot seniorturisme i skuldersesongene. 10

11 10.0 Kompetanse HANEN har i flere år arbeidet for at næringa skal ha et bredt og sammensatt kompetansetilbud. I arbeidet med Nasjonale retningslinjer har vi utviklet et kursopplegg for småskala kjøtt bedrifter og gardsslakteri. Dette har vi tidligere holdt kurs på og fulgt opp enkeltbedrifter. Det har vært en viss etterspørsel etter disse i En viktig oppgave gjennom mange år, har vært å holde god kontakt med forsknings og utdanningsinstitusjonene i landet. I likehet med foregående år, har Ole Jonny Trangsrud bl.a. forelest på Markedshøgskolen (Campus Kristiania, Oslo) og Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås (både på bachelor og masterstudiet). Dessuten har han holdt innlegg på konferansen Hvordan øke verdiskapingen i og ved verneområder (Lillehammer 18. april) og sammen med Buskerud Bondelag hatt ansvaret for og hatt innlegg på en fagdag for Team Reiseliv i Buskerud (Eggedal Borgerstue 28. november) Hakkespettboka HANEN har gjennom samarbeidet med NCE Fjord Tourism Norway og ARENA Innovative Opplevelser om et kvalitetssikringsprosjekt myntet på aktører som tilbyr utendørs aktiviteter og opplevelser. Resultatet ( Hakkespettbok for utendørs opplevelsesproduksjon ) er et webbasert oppslagsverk (hakkespettboka.no) Prosjektet ble ferdigstilt i desember 2012, men lanseringen av hakkespettboka.no er utsatt og vil sees i sammenheng med forskningsprosjektet SertifiserTurist Fagutvalgene 11.1 Innlandsfisk Det ble også prioritert i 2013 å få opp arbeidet for innlandsfiske gjennom samarbeidet med Fagutvalg for innlandsfisk i HANEN. Det ble avholdt noen møter i fagutvalgtet og ikke minst gjennomført en omfattende samling i Rendalen 20. september. Der deltok LMD og IN med innlegg og ikke minst ulike representanter for samarbeidsparter innen oppdrett, fiskeforvaltning og forskning. Også representanter for salg og disktribusjon av fisk deltok med innlegg. Det ble gjennomført besøk på Fiskevollen ved Sølensjøen, Norges eneste innlandsfiskevær. Der ble det også gjennomført en demonstrasjon av sikkerhetsutstyr og fall i fra båt. Det ble diskutert et nytt arbeidsprogram og valgt et nytt fagutvalget med Odd Gisle Heggeriste fra Femundfisk som leder og Bjørn Sandnes, Rørosfisk og Tom Hammerstad, Ferskvannsfisk som medlemmer. Daglig leder fungerer som utvalgets sekretær. I 2013 ble det gjort et arbeid for å se på muligheten for å etablere et forprosjekt i samarbeid med Athene prosjektledelse ved Tone Ranheim Rolfstad for bedriftene Villfisken Delikatesse og Ferskvannsfisk Mat og drikke. Dette fagutvalget hadde sitt første møte på Granavolden i februar Utvalget består av Mari Sangnæs, Ingulf Galåen, Gjermund Stormoen og Espen Blåfjelldal. Mandatet fastlagt, men utvalgets 11

12 arbeidet enn ennå ikke kommet skikkelig i gang Medie og markedsarbeidet Også i 2013 har HANEN hatt et lite markedsbudsjett. Men som tidligere år, har vi lagt vekt på å annonsere på de stedene hvor det er viktig at næringen er synlig. Vi har valgt ut strategiske steder hvor vi når direkte ut til turisten og/eller annonseplasser hvor turoperatørene er målgruppen. Annonsene leder kunden og leserne til vårt nettsted HANENs katalog for bygdeturisme og gardsmat ble lansert i januar 2012 og brukt gjennom hele året. Katalogen er viktig i seg selv, og den er også en forutsetning for å kunne ha en nettutgave i form av en bla bar pdf (har ligget på forsiden av ). Samtidig som katalogen har kunnet bestilles fra forsiden av HANENs nettsted (og mange bestillinger fra ulike kantet av verden gjennom året), har katalogen også vært viktig for å gjøre nettadressen til HANEN kjent og brukt HANENs Møtebørs Bygdeperler I 2012 introduserte vi et nytt konsept for medlemsbedriftene i HANEN med en egen møtebørs for Kurs/Konferanse/Overnattingsbedrifter, samt et smaksperlearrangement for småskalaprodusenter. I 2013 videreførte vi HANENs Møtebørs under betegnelsen Bygdeperler i møterommet i 2. etasje i Mathallen på Vulkan. Dette ble et meget vellykket arrangement med en egen trykt manual over selgerne HANENs Møtebørs 2013 (som gjorde det mulig å også få en pdf utgave). Både selgere og kjøpere var godt fornøyd med dette arrangementet som er i ferd med å bli et årlig arrangement og med potensiale for tilsvarende arrangementer andre steder i landet. HANENs Møtebørs Bygdeperler

13 12.2 Synlige og aktive på ulike arenaer Det er en lang rekke steder hvor det hadde vært naturlig og riktig for HANEN å være til stede og viser aktivitet. Det gjeder bl.a. en rekke reiselivskonferanser, matseminarer, matkonferanser, workshops m.v. som arrangeres rundt om i hele landet og gjennom hele året. Våre knappe ressurser både økonomisk og når det gjelder personell, gjør at vi må prioritere sterkt hva vi skal delta på. En spesiell nyhet vi prioriterte høsten 2013, var EUMAs Høstkonferanse i Oslo. Dette er en konferanse for sekretærene i de store firmaene og organisasjonene i Norge viktige personer når det skal arrangeres styremøter, seminarer, kick offs m.v.. Da gjelder det å være blant de som vurderes og velges! HANEN fikk tilbud om å ha en stand under konferansen i Oslo og også å gi en kort presentasjon for deltakerne. Dette ble meget godt motta og kontaktene vi fikk der, bearbeides videre som en del av markedsarbeidet i HANEN og sees bl.a. i sammenheng med HANENs Møtebørs Bygdeperler Media pressemeldinger, medieoppslag og medieinteressen Det er viktig for medlemmene i HANEN at organisasjonen og medlemmene er synlige i media. HANEN sender ut pressemeldinger når vi har saker som angår næringen, eller når vi er engasjert i arbeid og aktiviteter som er av interesse for næringen eller våre omgivelser. Hver vår og høst gjennomfører vi en enkel spørreundersøkelse blant HANENs medlemmer om utviklingen i omsetning og synet på fremtiden for egen virksomhet. Resultatene oppsummeres i pressemeldinger som alltid får god pressedekning. HANEN blir også i stadig større grad kontaktet av media når det gjelder saker innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske. Dette har i likhet med tidligere år resultert i en lang rekke medieoppslag i lokal, regional og riksdekkende media (aviser, tidsskrifter/magasiner og radio) Vi blir også oppringt av radiostasjoner for kommentarer/intervjuer inkl. telefonintervjuer i NRKs distriktssendinger og har også vært gjeste i studio i NRKs distriktssending (Hedmark og Oppland 1. juli). Dessuten blir vi stadig sitert og henvist til i nettmediene. Vi er også i en prosess hvor vi ser på hvordan vi best kan bidra til å synliggjøre reiselivsbedriftene og produsentenen av matspesialiteter i tiden som kommer Katalogen Norske Bygdeperler 2012/2013 Høsten 2011 produserte HANEN ny katalog for de to påfølgende årene; Norske Bygdeperler 2012/2013. Katalogen har vært et viktig virkemiddel i markedsføringen av HANENs medlemmer de to årene. I tillegg til den 148 siders katalogen på norsk, engelsk og tysk, har den også vært viktig som nettkatalog (en bla bar pdf har ligget på forsiden av hanen.no hele ). Dessuten og ikke minst har den vært en viktig kilde til informasjon om nettadressen til HANEN (www.hanen.no ) og til de enkelte bedriftenes hjemmesider, ved siden av all annen kontaktinformasjon og dessuten har GPS informasjonen i katalogen vært viktig for de veifarende for å finne frem til bedriftene. Beholdningen av katalogen holdt akkurat ut Høsten 2013 skulle vi etter planen ha laget en nye katalog for 2014/2015. Dette har vi imidlertid ikke klart å få delfinansiering til av Innovasjon Norge. Derved står vi ved inngangen til 2014 uten noen nye HANEN katalog. Riktignok har vi en meget god og populær nettportal, men vi føler tydelig behovet for i tillegg å ha trykt materiale å dele ut. Selv i vår digitale tid er det fortsatt behov for målrettede og gode trykksaker som supplement til det nettbaserte. Å finne den rette formen, innholdet, distribusjonen og finansieringen av dette, blir en av de store utfordringene i tiden som kommer. 13

14 12.5 HANENs nye nettsider HANENs nettsted har adressen Nettstedet ble etablert i Etter at den har blitt endret og tilpasset gjennom mer enn 10 år, var det på høy tid å få et nytt, moderne nettsted. Og 19. juni 2013 kunne vi holde stor pressekonferanse og erklære det nye for åpnet! Nettstedet er utviklet av Benjamin Weggersen i nært samarbeid med HANENs administrasjon. Og mottakelsen har vært meget positiv! Både medlemmer og alle andre hvor publikum dvs. kunder/kjøpere står helt sentralt setter stor pris på HANENs nye nettsted. Det har beholdt de tidligere sentrale søkemulighetene, men samtidig fått en rekke nye funksjoner, søkemuligheter og presentasjonsformer. Og denne utviklingen bare fortsetter, for det er enkelt å foreta endring, tilpassing og tillegging av nye funksjoner Nettbasert salg av småskalaprodukter HANEN har et aktivt forhold til de to sentrale aktørene innen nettbasert salg av småskalaprodukter i Norge i dag, og Med førstenevnte som eies av Landbruksrådgivninga Nord Vest har HANEN en samarbeidsavtale og konseptet gardsmat.net har vært eid av regionlaget HANEN Trøndelag, men er nå solgt til Trøndelag Mat SA Arbeidet for å etablere en nasjonal portal for småskala produsenter fra hele Norge og som er godt kjent blant profesjonelle kunder innen storhusholdning, hotell og restaurant og dagligvare, er etter HANENs oppfatning overmodent. Det ble derfor i 2012 innledet samtaler med de to ulike aktørene for å avklare deres ambisjoner og hvilke muligheter som eksistere for et samarbeid mot en nasjonal løsning. HANENs daglig leder har i dialog ned Bioforsk Nord sett på muligheten for et prosjekt for etablering av en nasjonal nettsalgsløsning. Dette arbeidet vil knyttes opp mot blant annet lokal mat database prosjektet i regi av Matmerk. 14

15 12.7 NTW 2013 Norwegian Travel Workshop på Røros Innovasjon Norge inviterer hvert år turoperatører fra alle de viktige markedene for Norge til å møte de norske selgerne på NTW. HANEN har deltatt der en rekke ganger og også på NTW 2013 på Røros. Til NTW de siste årene har vi hatt med en egen Rural Norway Manual hvor alle HANEN medlemmer kan delta mot en liten deltakeravgift. I manualen til NTW 2013 var det med hele 33 bedrifter som ønsket en slik presentasjon. For øvrig ble selvsagt alle HANEN medlemmer presentert gjennom våre nettsider og katalogen. På NTW 2013 var det satt av tid til 35 avtaler á 15 minutter. Interesse for oss var meget stor, og HANEN v/ Ole Jonny Trangsrud gjennomførte hele 36 samtaler med turoperatører fra 20 land. Alle samtalene er referert i en rapport som alle de 33 HANEN medlemmene som var med i manualen, har fått etter NTW. I tillegg har de også fått all nødvendig kontaktinformasjon til de 36 turoperatørene (firma, kontaktperson, adresse, telefon, E post og hjemmeside), slik at det er enkelt for alle HANEN medlemmer å følge opp de som de finner interessante. Også alle andre HANEN medlemmer kan få denne informasjonen, men da må den kjøpes for kr + mva. (Deltakelse i manualen m/ tilgang til alle informasjonen koster kr + mva). Og det er selvsagt bare HANEN medlemmer som får tilgang til denne informasjonen uansett! Det var altså meget store interessen for HANENs medlemmer (både overnatting, serveringssteder, aktiviteter og nå ble det også spurt en god del etter selve maten og bruken av lokalmat). Dette gjør at HANEN absolutt bør satse videre på NTW deltakelsen i årene som kommer. Og HANENs medlemmer må kjenne sin besøkelsestid og følge opp de turoperatørene som er aktuelle for den enkelte QR koder og YouTube tatt i bruk av HANEN I 2012 tok HANEN også i bruk såkalte QR koder (Quick Response). Derved kan de som finner koden i annonser, trykksaker m.v., bruke mobiltelefonene og scanne koden for å komme direkte til den informasjonen vi ønsker å vise. Prøv gjerne QR koden til venstre og dere vil se at den leder direkte til: YouTube har vi også begynt å ta i bruk. Sommeren 2012 prøvde vi oss frem litt vi filmet og la ut litt om ostene og osteproduksjonen på Derinngarden som et eksempel. Dette har vi og ikke minst våre medlemmer jobbet videre med i Og fremover ligger det mange spennende (og rimelige!) muligheter i å bruke YouTube aktivt i markedsføringen. 15

16 13.0 Medlemmer For HANEN som organisasjon er det helt avgjørende at den har oppslutning i næringen. Derfor har det vært fokus på medlemsutviklingen hele tiden. Hvert år mister HANEN en del medlemmer samtidig som nye kommer til. Høsten 2013 ble det satt i gang et eget prosjekt for å verve flere medlemmer, for vi vet at potensialet er stort. Det er veldig hyggelig at dette prosjektet bar fruker. Det kom hele 43 nye medlemmer i løpet av høsten Med noe utmeldinger og slettinger pga. ikke betalt medlemskontingent, viste status ved årsskiftet 2013/2014: 416 medlemmer. Imidlertid har tilstrømmingen av nye medlemmer også fortsatt i 2014, og per har det kommet 24 nye medlemmer i Ved årsskriftet 2013/2014 hadde HANEN 416 medlemmer, og av disse var 24 støttemedlemmer. Regionvis fordeler medlemstallene seg slik: Totalt antall medlemmer Region Av disse støttemedlemmer Viken (Akershus, Oslo, Østfold og Vestfold) 36 3 Hedmark og Oppland 91 8 Buskerud 42 1 Telemark 16 1 Agder 20 2 Rogaland 27 1 Vestlandet 76 3 Møre og Romsdal 33 0 Trøndelag 49 3 Nordland 12 1 Troms 9 1 Finnmark 5 0 TOTALT HANENs logo er organisasjonens kvalitetsmerke. Vi har dette for tiden som klistremerke som selvfølgelig blir sendt ut til alle nye medlemmer og til andre medlemmer som ønsker nytt/flere. For å vise tilhørighet og stolthet over medlemskapet i HANEN, og derved også styrke fellesskapet og markedsføringen av hverandre, oppfordres alle HANEN medlemmer til å bruke logoen både ved oppslag i bedriften og også på egne nettsider, i brosjyremateriell og andre steder hvor dette er naturlig og nyttig Miljøredegjørelse og forutsetninger for videre drift I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Arbeidsmiljøet i virksomheten anses som tilfredsstillende. Det har ikke vært sykefravær av betydning i Det har heller ikke vært større skader eller ulykker på noe av 16

17 virksomhetens materiell. Virksomheten har meget begrenset forurensende effekt på det ytre miljø. Vi takker med dette ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i Oslo, 30. mars 2014 HANEN Hovedstyret Jan Tjosås Espen Blåfjelldal Kirsti Pernille Indeeide Styreleder Nestleder Styremedlem Arne Odin Holmen Emil Steira GreteSørebø Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bernt Bucher Johannessen Daglig leder 17

18 18

Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014

Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014 Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014 HANEN næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge Ole Jonny Trangsrud Markeds- og mediesjef

Detaljer

Bygdeturisme og lokalmat HANENs prosjekt i Buskerud

Bygdeturisme og lokalmat HANENs prosjekt i Buskerud Reiselivskonferansen Fortsatt først mot fremtiden? Geilo 18.01.17 Bygdeturisme og lokalmat HANENs prosjekt i Buskerud 2012-2016 Ole Jonny Trangsrud HANEN HANEN næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap Grønt reiseliv og mat En reise i smakfulle landskap En reise i smakfulle landskap Prosjekt Grønt reiseliv og mat i Østfold Formålet er å videreutvikle ressurser som gården rår utover innen overnatting,

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

HANENs Landsmøte 2016 på Granavolden Gjæstgiveri, Gran, Hadeland, Oppland

HANENs Landsmøte 2016 på Granavolden Gjæstgiveri, Gran, Hadeland, Oppland Årsmelding 2016 HANENs Landsmøte 2016 på Granavolden Gjæstgiveri, Gran, Hadeland, Oppland Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2016 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 2.1 Regionlagene

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Lokalmatsatsing hvordan koble mat og reiseliv?

Lokalmatsatsing hvordan koble mat og reiseliv? Lokalmatsatsing hvordan koble mat og reiseliv? Nina Mosseby, FM Hordaland, Sandven hotell Norheimsund 4. februar 2015 Lokalmatsingen hvordan koble mat og reiseliv Fire hoveddeler: 1. Historikk tall, innretning,

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)" " Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) "

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)  Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) GÅSEHUDFOLDER 09 ANBEFALE HVERANDRE?! Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker) Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) Kan legges på et kart

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Organisering. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge. 70 organisering

Organisering. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge. 70 organisering Organisering Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge 70 organisering 8 Regjeringens mål er å bedre koordineringen av den offentlige innsatsen på reiseliv og styrke samarbeidet med og i reiselivsnæringen.

Detaljer

Eierorganisasjonen TINE SA

Eierorganisasjonen TINE SA Eierorganisasjonen TINE SA «Før» Deltar i Regionmøter Leder(nestleder i produsentlag) Områdemøter/distriktsm øter/ distriktsvise samlinger (ikke vedtektsfestet) Produsentlag Årsmøte Velger Velger etter

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken

Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION. Informasjonsmøte om kapasitetsløft Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Forskningsbasert innovasjon i regionene -FORREGION Informasjonsmøte om kapasitetsløft 23.05.2017 Anne Solheim og Marte-Eline Stryken Agenda Hva er FORREGION 50 skisser til Kapasitetsløft Utlysning av Kapasitetsløft

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Lokalmatsatsingen i Oppland 2013-2016 Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Innledning: Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge Oppland og Fylkesmannen i Oppland er alle offentlige aktører som har oppgaver

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015

Regionalt forskingsfond Vestlandet. Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Regionalt forskingsfond Vestlandet Norwegian Smart Care Cluster 3.november 2015 Bakgrunn og inndeling Fylkeskommunen er etter forvaltningsreformen tillagt en rolle som regionale utviklingsaktør Fylkeskommunen

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 5 Aktiviteter i 2015... 6 Partner for

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt

Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Organisering og markedsføring av nye overnattingsaktører/ Markedsføring av Trillemarka Rundt Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige

Detaljer

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene

Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene. Medlemskampanje. Følge opp og styrke fylkesavdelingene Årsplan 2013 1 Tillitsmannsopplæring for alle tillitsvalgte i fylkesavdelingene Det settes av ressurser til å utvikle opplæringsmateriell og presentasjoner. Eksterne bidragsytere vil bli engasjert for

Detaljer

Følgende endringer ønskes foretatt i forskrift om vern av Villsau frå Norskekysten

Følgende endringer ønskes foretatt i forskrift om vern av Villsau frå Norskekysten Se høringsliste 1 av 6 966/506 29.09.2014 HØRING AV UTKAST TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM VERN AV VILLSAU FRÅ NORSKEKYSTEN SOM GEOGRAFISK NEMNING På vegne av Mattilsynet sender Matmerk med dette utkast til

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2013 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte ble avholdt 6. juni 2013 i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble vedtatt.

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2012 ble avholdt 17. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble

Detaljer

Du finner mer om innhold og forelesere bakerst. På siste side finner du praktiske opplysninger om selve gjennomføringen.

Du finner mer om innhold og forelesere bakerst. På siste side finner du praktiske opplysninger om selve gjennomføringen. Styreseminar og kurs IT for reiselivet Velkommen til reiselivets nye kurstilbud! Nye IT løsniner og kjøpsmønstre har gitt reiselivet mange muligheter og utfordringer. Ny og relevant kunnskap er helt nødvendig

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Sted er endret ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Lørdag 18. april Kl 09.00 Sted: Hestesportens Hus Peisestua, Bjerke Middag fredag kveld 17. april kl 1900 og overnatting på Thon Hotel Linne Statsråds Mathiesens

Detaljer

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme

Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Arbeidspakke 5: Kommunikasjon og omdømme Ansvar for arbeidspakken HiST i tett samarbeid med FEED, RENATE, Sett Sjøbein og i samarbeid med prosjektpartnere og øvrige regionale medspillere. Samarbeidspartnere

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2011

Mesterbrevnemnda 2011 Mesterbrevnemnda 2011 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet og

Detaljer

04.februar 2012. Side 1 av 7

04.februar 2012. Side 1 av 7 Årsrapport 2011 04.februar 2012 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2011 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted i Lyngdal, mens ungdomssamlingen ble

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE

STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE STRATEGIPLAN FOR FORUM FOR OFFENTLIG SERVICE 2012 2015 Vedtatt 11.04.12 INNHOLD Innledning... 3 Utfordringer... 3 Hovedmål og strategiske virkemidler... 4 HOVEDMÅL 1: Enkle og tilgjengelige tjenester på

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Referat styringsgruppemøte #8 Namsos 18.3.13 prosjekt Visit Namdalen (heretter kalt VN)

Referat styringsgruppemøte #8 Namsos 18.3.13 prosjekt Visit Namdalen (heretter kalt VN) Referat styringsgruppemøte #8 Namsos 18.3.13 prosjekt Visit Namdalen (heretter kalt VN) Tilstede: Fraværende: Møtested: Gunn Anita Totland, Tone Fornes, Trygve Ebbing, Skjalg Åkerøy, Reinert Eidshaug,

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Veiledningshefte for bønder og medlemmer fra Øvre Eiker og Nedre Eiker

Veiledningshefte for bønder og medlemmer fra Øvre Eiker og Nedre Eiker Veiledningshefte for bønder og medlemmer fra Øvre Eiker og Nedre Eiker Justert etter stiftelsesmøtet 25. august 2015 Innhold Innledning s 3 A. Om Ekte Eiker s 3 B. Kriterier for å være medlem i Ekte Eiker

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Reiseliv som del av løsningen for å skape en bærekraftig utvikling

Reiseliv som del av løsningen for å skape en bærekraftig utvikling Reiseliv som del av løsningen for å skape en bærekraftig utvikling Innlegg under Sustainable Destination Norway 2025 - Summit in Balestrand Arrangert av Vestlandsforsking og Høgskulen I Sogn og Fjordane

Detaljer

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv

Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Trude Røsdal 15-11-11 Kompetanseutviklingen i Nordnorsk næringsliv Basert på materiale fra Indikatorrapporten 2011 FoU-statistikk med tall fra 2009 Indikatorrapporten 2011 Norges forskningsråd utgiver

Detaljer

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK

SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK 22.08.2017 SAK 11/2017 STRUKTURERING AV NHO-REGIONENE TROMS & SVALBARD OG FINNMARK Denne saken gjelder endring av NHO sin regionstruktur som knyttes til NHO-regionene Troms & Svalbard og Finnmark. 1. BAKGRUNN

Detaljer

Samspill om regional forskning noen utfordringer

Samspill om regional forskning noen utfordringer Samspill om regional forskning noen utfordringer Olav R. Spilling 22. mars 2011 Nasjonal konferanse RFF Samspill om regional forskning noen utfordringer 1. Det regionale samspillet 2. Målene for regionale

Detaljer

Sluttrapport 1980 REHABELITERING 2011/3/0374 BRYSTKREFTOPERETE I FINNMARK BRYSTKREFTFORENINGEN

Sluttrapport 1980 REHABELITERING 2011/3/0374 BRYSTKREFTOPERETE I FINNMARK BRYSTKREFTFORENINGEN Sluttrapport 1980 REHABELITERING 2011/3/0374 BRYSTKREFTOPERETE I FINNMARK BRYSTKREFTFORENINGEN Alta 11.2.2013 Forord Brystkreftforeningen Alta og omegn fikk tildelt midler for å arrangere en helgesamling

Detaljer

2. generasjons distriktsbasert reiseliv noen funn og perspektiver

2. generasjons distriktsbasert reiseliv noen funn og perspektiver 2. generasjons distriktsbasert reiseliv noen funn og perspektiver Katrina Rønningen, Reidun Heggem, Agnes Brudvik Engeset Bygdeforskning, Vestlandsforskning Fagseminar Norsk senter for Bygdeforskning Røros

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

Fondenes status og videre utfordringer

Fondenes status og videre utfordringer Fondenes status og videre utfordringer Regionale forskningsfonds årskonferanse Svolvær 22.-23. mai 2013 Olav R. Spilling Fondenes status og videre utfordringer bidrar de til «forskning i hele landet»?

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM

VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM NAVN PÅ LOKALLAGET: VEDTEKTER FOR NORGES BYGDEKVINNELAG I NY FORM 1 Organisasjonen sitt formål Organisasjonens formål er å samle kvinner som ser betydningen av aktive bygdemiljø og primærnæringene. Norges

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2016 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 02.03.2016 16/00092 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: Torsdag 3. mars kl. 11:00 til fredag 4. mars 2016 kl. 15:00 Sted: Til

Detaljer