HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud"

Transkript

1 Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1

2 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid rammebetingelser næringspolitikk 4.1 Medlemssaker 4.2 Merverdiavgift Særavgiftsaken 4.3 Reiselivstrategien 4.4 IGW 2013 Statsrådens Næringsdelegasjon HANENs egen stand 4.5 Reiselivsutvalget NHD 4.6 Styringsgruppe fra utviklingsprogrammet lokal mat og grønt reiseliv. 4.7 Norsk økoturisme 4.8 Matnettverkene 4.9 Prosjektet Mat langs nasjonale turistveger 5.0 Samarbeid med andre organisasjoner og virksomheter 5.1 Gjensidige Forsikring 5.2 Norges Bondelag 5.3 Mattilsynet 5.4 Bondens Marked 5.5 Hovedorganisasjonen Virke 5.6 Norsk gardsost 5.7 NCE Tourism 6.0 Studietur til Skottland 7.0 Forskning 8.0 Økt interesse for næringen 9.0 Internasjonalt samarbeid 10.0 Kompetanse 10.1 Hakkespettboka 11.0 Fagutvalgene 11.1 Innlandsfiske 11.2 Mat og drikke 2

3 12.0 Medie og markedsarbeidet 12.1 Bygdeperler; Møtebørs og Smaksperler 12.2 Media pressemeldinger, medieoppslag og medieinteressen 12.3 Katalogen Norske Bygdeperler 2012/ Nettsider og mobilsider for HANEN 12.5 Nye nettsider 12.6 Nettbasert salg av småskalaprodukter 12.7 NTW 2012 Norwegian Travel Workshop 12.8 QR koder og YouTube tatt i bruk av HANEN 13.0 Medlemmer 14.0 Miljøredegjørelse og forutsetninger for videre drift 3

4 Årsmelding 2013 Innledning HANEN er en næringsorganisasjon for bedrifter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske. Organisasjonen skiftet navn til HANEN på Landsmøtet i 2009 og justerte navnet i 2012 til næringsorganisasjon. Vedtektene for HANEN regulerer driften av organisasjonen. Gjeldende vedtekter er fra stiftelsesmøte i 2004 med justeringer fra 2008, 2009 og HANENs visjon: HANEN skal være den foretrukne organisasjonen for bedrifter innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske. HANENs forretningsidé: HANEN er en næringsorganisasjon som gjennom klare og gode medlemsfordeler samt aktivt arbeid for å synliggjøre og utvikle de aktuelle næringene, skal være det naturlige førstevalget for organisert samarbeid innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. HANENs verdibegrep: HANEN står for: Kultur, Omtanke og Opplevelser 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i ble enda et aktivt og spennende år for HANEN hvor lanseringen av en helt nytt nettsetd på hanen.no og den flotte medlemsveksten var de to store begivenhetene. Administrasjonen har i 2013 bestått av daglig leder Bernt Bucher Johannessen som har fungert i 50 % stilling mens han bor i London. Ole Jonny Trangsrud har innhatt stillingen som markeds og mediesjef på heltid i hele 2013 og Nadja Hartikkala har fungert som prosjektleder på heltid fram til hun gikk ut i svangerskapspermisjon 1 juli. Hennes vikar har vært Line Sofie Uldal. 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget HANEN har et hovedstyre som i 2013 har bestått av styreleder, nestleder og 4 styremedlemmer. En av plassene er opprettet i forbindelse med fusjon med NIL og var tidsbegrenset ut Denne ble videreført for Styremedlemmene velges ut fra geografiske og faglige hensyn i henhold til bestemmelsene i vedtektene. Hovedstyrets leder og nestleder har i 2013 utgjort arbeidsutvalget (AU). 4

5 Hovedstyret i HANEN inkl. varamedlemmer etter valget i 2013 sammen med daglig leder Bernt Bucher Johannessen foran. Bak fra venstre: Grete Sørebø, Kirsti Pernille Indreeide, Espen Blåfjelldal, Jan Tjosås, Emil Steira, Diana Ewalds Wijnans og Oddvar Haugland. Arne O. Holmen og Ingvild Thorson Plesner var ikke til stede da bildet ble tatt. I 2013 har HANEN hatt 5 møter i hovedstyret og 1 av hovedstyremøtene har vært telefonmøter. Det har vært 2 AU møter i Det har i tillegg vært en nær og god kontakt mellom administrasjonen og styret både på e post og telefon. I forbindelse med daglig leders bopel i London er kommunikasjonsmiddelet Skype blitt tatt i bruk i stort mon. Det har vært ført protokoll (referater) fra alle møtene, og totalt er det behandlet 28 saker i hovedstyret. Landsmøtet for HANEN 2013 ble holdt på Thorbjørnrud Hotel ved Jevnaker 27. mars 2013 og etter dette har hovedstyret i HANEN bestått av: Leder Jan Tjosås, Hordaland Nestleder Espen Blåfjelldal, Oppland Styremedlem Kirsti Pernille Indreeide, Møre og Romsdal Styremedlem Arne O. Holmen, Finnmark Styremedlem Grete Sørbø, Nord Trøndelag Styremedlem valgt av NIL Emil Steira, Buskerud 1. vararepresentant Oddvar Haugland, Rogaland 2. vararepresentant Diana Ewalds Wijnans, Buskerud 3. vararepresentant Ingvill Thorson Plesner, Oppland 5

6 Styret og vararepresentanter er fordelt slik: 4 kvinner og 5 menn. Blant de faste ansatte var det ved utgangen av 2013 to fast ansatte menn og en kvinne i prosjektstilling. Organisasjon har sitt hovedkontor i Landbruket Hus, Schweigaardsgt. 34 C i Oslo. 2.1 Regionlagene HANEN har 12 regionlag rundt i Norge. De styres av egne regionstyrer med egne årsmøter. Disse årsmøtene velger blant annet utsendinger til landsmøtet i HANEN. Regionlagene utgjør et meget viktig binde og kontaktledd mellom nasjonalt sekretariat og hovedstyret og det enkelte medlem i organisasjonen. Regionlagene har hatt følgende leder i 2013/2014: HANEN Viken Rakel Skjerve HANEN Hedmark og Oppland Espen Blåfjelldal HANEN Buskerud Olav Traaen HANEN Telemark Mette Lien HANEN Agder Anders Johnsen HANEN Rogaland Magne Leirflåt HANEN Vestlandet Lene Tørvik HANEN Møre og Romsdal Quirien van Orischot HANEN Trøndelag Anne Solfrid Hongset HANEN Nordland May Johannessen HANEN Troms Rita Bergum HANEN Finnmark Randi Karlstrøm 3.0 Økonomi HANEN har over flere år hatt for lav egenkapital og ved årets begynnelse var den ,. Det ble gjennom året gjort flere tiltak for å bøte på dette hvor av stram økonomistyring var det viktigste og opprydding i prosjekt porteføljen. Utvikling av helt nytt nettsted, intranett og medlemsregister har kostet, men ved at daglig leder har gått på 50 % avlønning har dette vært muliggjort. Regnskapet for 2013 viser et samlet overskudd på kr ,. Egenkapitalen ved årets slutt er da kr Offentlige tilskudd og medlemskontingent er de viktigste finansieringskildene i driften av organisasjonen. Medlemsverving blir viktig for å øke inntektene fremover. Høsten 2013 ble det gjennomført et verveprosjket som gav 43 nye medlemmer. Dette har gitt noe økning av inntektene, men det bør også vurderes andre inntektskilder. HANEN har i 2013 søkt å få noen flere prosjekter. Dette har vært Buskerudprosjektet og SMAK prosjektet. 4.0 Medlemssaker bransjearbeid rammebetingelser næringspolitikk. HANEN har hatt et høyt i aktivitetsnivået i 2013, men har likevel måtte fortsette en klar prioritering av hvilke oppgaver vi skal bruke tid på. Vi har til en hver tid stilt oss spørsmålet om det vi deltar på, kommer medlemmene til gode. Det er viktig at vi følger med og tar tak i utfordringer som direkte kan berøre utviklingen og resultatene for våre medlemmer. HANEN har regionlag over hele landet og en kort vei fra medlemmene til nasjonalt sekretariat og hovedstyret. Vår gode kontakt med virkemiddelapparatet, det offentlige, andre organisasjoner og media, er tydelig forsterket i 2013 og gjør at vi blir forespurt om å engasjere oss på ulike vis på vegne av både medlemmene og hele næringen. Og vi fremmer selvsagt også meninger og saker på eget initiativ. Dessuten betyr denne gode kontakten at vi også lett kan formidle informasjon og kunnskap tilbake til medlemmene på 6

7 områder som er aktuelle for dem. er. Gjennom 2013 har det vært flere viktig medlemssaker stor som små. De to viktigste har vært domene/kataloghai saken der flere av våre medlemmer er blitt lurt av selger av ubrukelige domener eller oppføringer på nettsider som ikke gir markedsføringsgevint. HANEN sentralt har tatt disse sakene opp med selskapene og etter mange runder har de valgt å trekke sine krav mot våre medlemmer, men dessverre fortsetter nye saker å dukke opp. Den andre viktige medlemssaken har vært den såkalte Lykle saken der TINE ga sin tradisjnsrike hvite smøreost av gjeitemelk, Snøfrisk høsten 2012 navnet Lykle. Men så er det slik at et av våre medlemmer har Lykle som navn på sin serie av gardsmatproduskter og etter en lengre dialog med TINE hvor vi i samarbeid med medlemsbedriften blant annet involverte både Bondelaget og Virke snudde de og har fjerne Lykle navnet fra produktet. Lykle saken belyser viktigheten av å ha søkt merkevarebeskyttelse hos Patentstyret. 4.1 Merverdiavgift og særavgiftsaken Finansdepartementet sende et forslag til endring av mva reglene for utleiehytter ut på høring De foreslo at bare de som har minst fire utleieenheter eller minst 400 kvm utleieareale, skulle komme inn under merverdiavgiftsplikten. Dette vil slå kraftig ut for de som investerer og bygger opp virksomheten sin gradvis, og sammen med Norges Bondelag, Virke og andre har HANEN protestert mot disse endringene. Det er ikke tatt endelig beslutning i saken. Særavgiftssaken knytter seg til flere ulke avgiftstyper knyttet til både alkohol, sukker og emballasje. Det er den sistenevnte HANEN har jobbet med etter at vi på landsmøtet 2012 fremmet en uttalelse til Finansdepartenet om lettelser for småskalaprodusenter. Det har samtiidg også blitt gjort et arbeid fra Bondelaget sin side som vi har delta i. Dette arbeidet medførte en uttalelse fra den forrige regigjering om å frafall straffeavgift ved manglende innbetaling av miljøavgift og en invitasjon til samarbeid om et nytt særavgiftsregime for småskalaprodusenter. Dette arbeidet følges opp videre i Reiselivsutvalget til NHD Regjeringen ved Nærings og handelsdepartementet (NHD) la fram den nye reiselivsstrategi Destinasjon Norge i mai I 2013 har arbeidet med den nye destinasjonsstruktur i Norge foregått for fullt og HANEN har forsøkt å ta del i denne men er dessverre ikke i like stor grad blitt inkludert i dette arbeidet. Dog er HANEN representert i Reiselivsutvalget til NHD Styreleder har møt på de fleste av møtene her. 4.3 IGW 2013 Statsrådens næringsdelegasjon HANENs egen stand Også i 2013 fikk HANEN plass i landbruks og matministerens næringslivsdelegasjon under IGW i Berlin. Daglig leder Bernt Bucher Johannessen representerte organisasjonen. Deltakelsen var meget nyttig, skapte nye kontaktflater og var viktig for det videre interessepolitiske arbeidet hjemme i Norge. HANEN hadde også en egen stand på den norske paveljongen. Dette ble gjennomført i samarbeid med prosjektet Mat langs nasjonale turistveger. Hele adminsitrasjonen og deler av styret samt en del medlemsbedrifter bemannet standen. Den ble godt besøkt og var den siste der HANEN katalogen gjennom ble delt ut. 7

8 4.4 Styringsgruppen i utviklingsprogrammet for lokal mat og grønt reiseliv I hele 2013 har HANEN vært repsesentett i den nye styringsgruppa for utviklingsprogrammet for lokal mat og grønt reiseliv til LMD. HANEN sitter der sammen med representanter h fra Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Fylkesmennenes landbruksavd, Fylkeskommunene. Matmerk har observatør status. Styringsgruppen ledes departementsråden i LMD. 4.6 VisitNorway.com og hanen.no Referansegruppen i VisitNorway.com er lagt om, og vi har ikke noen fast plass der lenger. Det er også helt i orden, siden det var vanskelig å spore noen direkte nytte for HANEN og våre medlemmer. Viktigere er det at vi nå har fått en meget god dialog for videreutvikling av forholdet mellom og Vi har fått gjennomslag og forståelse for at hanen.no må komme tydeligere frem der hvor det er naturlig i de ulike søkene / oppslagene på visitnorway.com Denne gjennomgangen er i full gang og blir fulgt opp videre i tiden som kommer. 4.7 Norsk økoturisme (NØT) Daglig leder deltok på årsmøtet til NØT i 2012 etter en invitasjon for å se på muligheter for samarbeid. NØT er foreningen som er en del av Norsk økoturisme sertifisering. Ordningen har vært eid av Innovasjon Norge fram til dag. Gjennom 2012 har mange av medlemmens i NØT også blitt medlemmer av HANEN. Etter et større kutt i INs budsjetter er det nå en dialog om at HANEN overtar ordningen og at NØT blir tatt opp i HANEN. 4.8 Matnettverkene Samarbeidet med matnettverkene eller det forpliktende produsentsammensluttnigene som de formelt er.har i 2012 vært godt. Mange HANEN medlemmer er deltakere i sammensluttningene og HANEN sentralt har hatt god dialog med de fleste av de. Nye i 2013 er Ringeriksmat hvor dialogen er etablerte så også med Mat fra Numedal. Gudbrandsdalsmat deltok forøverig på HANENs felles stand på SMAK på nyåret. 4.9 Prosjektet Mat langs nasjonale turistveger MLNT var et stort prosjekt med en målsetning om få fram og å utvikle opplevelsestilbudet langs og i tilknytning til utvalgte nasjonale turistveger. Daglig leder har hatt tett kontakt med prosjektetleder og sittet i styringsgruppa. Prosjektet skapte stor interesse i næringen, men slet med samarbeidet med Statens vegvesen og deres Nasjonale turistveger kontor. Mange av HANEN bedrifter har vært aktive i prosjektet som ble avsluttet ved årsskiftet. Hva som blir den videre skjebnen til prosjektet er ennå usikkert. 5.0 Samarbeid med andre organisasjoner og virksomheter HANEN har i 2013 hatt et meget aktivt samarbeid med en rekke institusjoner og organisasjoner. I 2013 har det vært møter med Norges Bondelag, Norsk Gardsost, DNT, Norsk seterkultur, Innovasjon Norge, Matmerk, Landbruks og matdepartementet, Nærings og handelsdepartementet m.fl. Det er også et meget nært samarbeid og en god kontakt mellom Bondens Marked og HANEN som begge holder i Landbrukets hus. 5.1 Gjensidige Forsikring HANEN har hatt god kontakt med Gjensidige forsikring i 2013 som følge av avtalene som ble underskrevet i mai Det ble avholdt flere møter og det er lagt opp til et oppfølingsarbeid for å videreutvikle samarbeidet. Som følge av avtalen, får HANEN medlemmer 10% rabatt på forsikringene sine hos Gjensidige for den delen av virksomheten som gjelder våre former for 8

9 næringsvirksomhet. Denne rabatten kommer i tillegg til evt. rabatter fra for eksempel Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag. Informasjonen om denne medlemsfordelen til medlemmene (som for noen kan være meget betydelig), pågår kontinuerlig. En viktig del av samarbeidsavtalen, er å arbeide for bedre sikkerhet og gode rutiner for å unngå ulykker og skader. Dette samarbeidet i 2013 videreføres også i Norges Bondelag HANEN er samlokalisert med Norges Bondelag (NB) og har i flere år hatt samarbeidsavtale. Denne ble også videreført i 2013, og vi har hatt spesielt godt samarbeid med Bondelagets Kari Marte Sjøvik. Samarbeidet har hatt en meget positiv utvikling. Daglig leder og administrasjonen som helhet har også hatt god kontakt med ledelsen og øvrige ansatte i Norges Bondelag. 5.3 Mattilsynet HANEN har videreført sin gode dialog med Mattilsynet. Vi er begge opptatt av profesjonalisering av næringen. Arbeidet med de to nasjonale retningslinjene, er praktiske eksempler på dette. HANEN deltar også på dialogmøter der Mattilsynet redegjør for sin virksomhet og strategi. 5.4 Bondens Marked (BM) HANEN har et aktiv samarbeid med Bondens Marked. Begge organisasjonene holder til i sammen etasje i Landbrukets hus. Line Sofie Uldal har utført arbeid for BM i forbindelse med Matstreif og jobber på timebasis for daglig leder i BM Norge. I styret for stiftelsen BM Norge sitter Mari Sangnæs. Hun er mangeårig styremedlem i HANEN 5.5 Hovedorganisasjonen Virke HANEN ble medlem av Hovedorganisasjonen Virke i I 2012 opprettet Virke et eget styre for sine reiselivsbedrifter i Norge. I dette styret fikk daglig leder plass. Det er blitt gjennomført flere styremøter og HANEN ser på denne representasjonen som viktig. Spesielt har samarbeidet med reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim i Virke vært sentralt for å sette vår bransjes utfordringer på agendaen og påvirke myndighetene. 5.6 Norsk gardsost (NG) HANEN har gjennom flere år samarbeidet med Norsk gardsost og da spesielt i forhold til prosjektet Nasjonale retningslinjer; Informasjonstiltak og gjennomføring av kurs i tilpasset HACCP for småskalaforedlere av kjøtt og mjølk.. Det er melkedelen vi har samarbeidet om og som NG ved prosjektleder Ragnhild Nordbø har stått for. Dette prosjektet går nå mot slutten. I 2013 har daglig leder hatt god kontakt med daglig leder i NG, Gjermund Stormoen frem til han måtte avslutte sitt arbeidsforhold hos NG. Dialogen er ført videre med styre leder Sigurd Avdem. 5.7 NCE Turism For å styrke utviklingsarbeidet i HANEN er regjonlaget på Vestlandet og sentralt gått sammen om et medlemskap i NCE. Det er regionlederen for HANEN Vestlandet som møter for HANEN. 6.0 Studietur til Skottland Høsten 2013 ble det gjennomført en studietur til Skottland. Opplegg og reiseledelse ble gjennomført av Ragnhild Borchsenius. Vi besøkte et uttall av bedrifter inklusive både whskey destilleri, ølprodusent, osteprodusent, Farm Stay/Bed&Breakfast og gårdsbutikker m.fldet var et tjuetalls deltakere som har gitt uttrykk for å ha hatt et stort utbytte av turen. 9

10 7.0 Forskning HANEN har alltid vært opptatt av forskning og kompetanseutvikling og har deltatt i en rekke forskningsprosjekter gjennom årene. Ved flere anledninger blir vi forespurt om å være med på ulike forsknings og kartleggingsprosjekter I juni 2011 startet Norsk Senter for Bygdeforskning og Vestlandsforsking opp det treårige prosjektet Rural tourism 2.0, også kalt Andre generasjon bygdeturisme. HANEN er her med i referansegruppen. I forbindelse med utlysningen av midler fra Forskningsrådets program Bionær deltok HANEN i hele 5 søknader, men ingen av disse nådde opp i konkurransen. HANEN deltar i FoU prosjekt SertifiserTurist sammen med NCE, VisitSørlandet, ARENA Lønnsomme VinterOpplevleser og Snowball. Prosjektet ledes av Trude Borch, Nofima. 8.0 Økt interesse for næringen. HANEN organiserer og arbeider for et bredt og sammensatt segment som går inn under fellesbetegnelsen bygdeturisme eller bygdebasert reiseliv, gardsmat og innlandsfiske. Vi opplever en dreining og større etterspørsel etter det autentiske, kulturformidling, kunst og kultur, vertskapet og det vi som helhet gjerne kaller den gode opplevelsen i samspill med natur og mennesker. Dette kom blant annet til uttrykk under NTW 2013 der ønskene om å møte oss fra ulike turoperatørers side var meget stort. Turistene søker enda mer enn før en opplevelse basert på stedets historie og lokale identitet, lokalmat og matkultur samt natur og kulturbaserte opplevelser. Lokal mat har fått et videre oppsving i HANEN deltok på Matstreif i Oslo september og hadde en fellestand sammen med Bondens marked. En lang rekke HANEN bedrifter deltok på Matstreif og det var helt naturlig og viktig at også HANEN sentralt var til stede med katalogutdeling og informasjon. 9.0 Internasjonalt arbeid HANEN er medlem at den europeiske organisasjonen for bygdeturisme, EuroGites. Dette medlemskapet bidrar til at vi blir synliggjort i alle 33 medlemslandene og vi ligger på nettsidene til EuroGites: De fleste medlemsland trykker kataloger og/eller brosjyrer og da lages det som regel også en side med navn, adresse og internettadressen til søsterorganisasjonene i alle land som er medlem. Vi når derved ut til turisten, kunden, som søker etter nettopp en bygdebasert ferieopplevelse. Hvis de da ønsker å bevege seg ut av eget land, har vi gode muligheter for at de bestemmer seg for en reise til Norge. Og via våre nettsider vil de finne frem til våre medlemsbedrifter. Styreleder vart i 2013 medlem av styret i Eurogites. HANEN fikk i 2012 fått tildelt midler fra EU sitt Leonardo program til et prosjekt som er kalt «Safetour». Dette er i samarbeid med Latvia, Litauen, Bulgaria, England og Spania. I 2013 var det 2 prosjektmøter, et i Tyskland og et i England. I 2014 skal HANEN være vertskap for et nytt prosjektmøte. Planen er at vi skal bruke kunnskapen fra arbeidet med Hakkespettboka inn i dette prosjektet. HANEN var i 2013 også deltaker i en ny søknad om EU midler i et prosjekt rettet mot seniorturisme i skuldersesongene. 10

11 10.0 Kompetanse HANEN har i flere år arbeidet for at næringa skal ha et bredt og sammensatt kompetansetilbud. I arbeidet med Nasjonale retningslinjer har vi utviklet et kursopplegg for småskala kjøtt bedrifter og gardsslakteri. Dette har vi tidligere holdt kurs på og fulgt opp enkeltbedrifter. Det har vært en viss etterspørsel etter disse i En viktig oppgave gjennom mange år, har vært å holde god kontakt med forsknings og utdanningsinstitusjonene i landet. I likehet med foregående år, har Ole Jonny Trangsrud bl.a. forelest på Markedshøgskolen (Campus Kristiania, Oslo) og Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås (både på bachelor og masterstudiet). Dessuten har han holdt innlegg på konferansen Hvordan øke verdiskapingen i og ved verneområder (Lillehammer 18. april) og sammen med Buskerud Bondelag hatt ansvaret for og hatt innlegg på en fagdag for Team Reiseliv i Buskerud (Eggedal Borgerstue 28. november) Hakkespettboka HANEN har gjennom samarbeidet med NCE Fjord Tourism Norway og ARENA Innovative Opplevelser om et kvalitetssikringsprosjekt myntet på aktører som tilbyr utendørs aktiviteter og opplevelser. Resultatet ( Hakkespettbok for utendørs opplevelsesproduksjon ) er et webbasert oppslagsverk (hakkespettboka.no) Prosjektet ble ferdigstilt i desember 2012, men lanseringen av hakkespettboka.no er utsatt og vil sees i sammenheng med forskningsprosjektet SertifiserTurist Fagutvalgene 11.1 Innlandsfisk Det ble også prioritert i 2013 å få opp arbeidet for innlandsfiske gjennom samarbeidet med Fagutvalg for innlandsfisk i HANEN. Det ble avholdt noen møter i fagutvalgtet og ikke minst gjennomført en omfattende samling i Rendalen 20. september. Der deltok LMD og IN med innlegg og ikke minst ulike representanter for samarbeidsparter innen oppdrett, fiskeforvaltning og forskning. Også representanter for salg og disktribusjon av fisk deltok med innlegg. Det ble gjennomført besøk på Fiskevollen ved Sølensjøen, Norges eneste innlandsfiskevær. Der ble det også gjennomført en demonstrasjon av sikkerhetsutstyr og fall i fra båt. Det ble diskutert et nytt arbeidsprogram og valgt et nytt fagutvalget med Odd Gisle Heggeriste fra Femundfisk som leder og Bjørn Sandnes, Rørosfisk og Tom Hammerstad, Ferskvannsfisk som medlemmer. Daglig leder fungerer som utvalgets sekretær. I 2013 ble det gjort et arbeid for å se på muligheten for å etablere et forprosjekt i samarbeid med Athene prosjektledelse ved Tone Ranheim Rolfstad for bedriftene Villfisken Delikatesse og Ferskvannsfisk Mat og drikke. Dette fagutvalget hadde sitt første møte på Granavolden i februar Utvalget består av Mari Sangnæs, Ingulf Galåen, Gjermund Stormoen og Espen Blåfjelldal. Mandatet fastlagt, men utvalgets 11

12 arbeidet enn ennå ikke kommet skikkelig i gang Medie og markedsarbeidet Også i 2013 har HANEN hatt et lite markedsbudsjett. Men som tidligere år, har vi lagt vekt på å annonsere på de stedene hvor det er viktig at næringen er synlig. Vi har valgt ut strategiske steder hvor vi når direkte ut til turisten og/eller annonseplasser hvor turoperatørene er målgruppen. Annonsene leder kunden og leserne til vårt nettsted HANENs katalog for bygdeturisme og gardsmat ble lansert i januar 2012 og brukt gjennom hele året. Katalogen er viktig i seg selv, og den er også en forutsetning for å kunne ha en nettutgave i form av en bla bar pdf (har ligget på forsiden av ). Samtidig som katalogen har kunnet bestilles fra forsiden av HANENs nettsted (og mange bestillinger fra ulike kantet av verden gjennom året), har katalogen også vært viktig for å gjøre nettadressen til HANEN kjent og brukt HANENs Møtebørs Bygdeperler I 2012 introduserte vi et nytt konsept for medlemsbedriftene i HANEN med en egen møtebørs for Kurs/Konferanse/Overnattingsbedrifter, samt et smaksperlearrangement for småskalaprodusenter. I 2013 videreførte vi HANENs Møtebørs under betegnelsen Bygdeperler i møterommet i 2. etasje i Mathallen på Vulkan. Dette ble et meget vellykket arrangement med en egen trykt manual over selgerne HANENs Møtebørs 2013 (som gjorde det mulig å også få en pdf utgave). Både selgere og kjøpere var godt fornøyd med dette arrangementet som er i ferd med å bli et årlig arrangement og med potensiale for tilsvarende arrangementer andre steder i landet. HANENs Møtebørs Bygdeperler

13 12.2 Synlige og aktive på ulike arenaer Det er en lang rekke steder hvor det hadde vært naturlig og riktig for HANEN å være til stede og viser aktivitet. Det gjeder bl.a. en rekke reiselivskonferanser, matseminarer, matkonferanser, workshops m.v. som arrangeres rundt om i hele landet og gjennom hele året. Våre knappe ressurser både økonomisk og når det gjelder personell, gjør at vi må prioritere sterkt hva vi skal delta på. En spesiell nyhet vi prioriterte høsten 2013, var EUMAs Høstkonferanse i Oslo. Dette er en konferanse for sekretærene i de store firmaene og organisasjonene i Norge viktige personer når det skal arrangeres styremøter, seminarer, kick offs m.v.. Da gjelder det å være blant de som vurderes og velges! HANEN fikk tilbud om å ha en stand under konferansen i Oslo og også å gi en kort presentasjon for deltakerne. Dette ble meget godt motta og kontaktene vi fikk der, bearbeides videre som en del av markedsarbeidet i HANEN og sees bl.a. i sammenheng med HANENs Møtebørs Bygdeperler Media pressemeldinger, medieoppslag og medieinteressen Det er viktig for medlemmene i HANEN at organisasjonen og medlemmene er synlige i media. HANEN sender ut pressemeldinger når vi har saker som angår næringen, eller når vi er engasjert i arbeid og aktiviteter som er av interesse for næringen eller våre omgivelser. Hver vår og høst gjennomfører vi en enkel spørreundersøkelse blant HANENs medlemmer om utviklingen i omsetning og synet på fremtiden for egen virksomhet. Resultatene oppsummeres i pressemeldinger som alltid får god pressedekning. HANEN blir også i stadig større grad kontaktet av media når det gjelder saker innen bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske. Dette har i likhet med tidligere år resultert i en lang rekke medieoppslag i lokal, regional og riksdekkende media (aviser, tidsskrifter/magasiner og radio) Vi blir også oppringt av radiostasjoner for kommentarer/intervjuer inkl. telefonintervjuer i NRKs distriktssendinger og har også vært gjeste i studio i NRKs distriktssending (Hedmark og Oppland 1. juli). Dessuten blir vi stadig sitert og henvist til i nettmediene. Vi er også i en prosess hvor vi ser på hvordan vi best kan bidra til å synliggjøre reiselivsbedriftene og produsentenen av matspesialiteter i tiden som kommer Katalogen Norske Bygdeperler 2012/2013 Høsten 2011 produserte HANEN ny katalog for de to påfølgende årene; Norske Bygdeperler 2012/2013. Katalogen har vært et viktig virkemiddel i markedsføringen av HANENs medlemmer de to årene. I tillegg til den 148 siders katalogen på norsk, engelsk og tysk, har den også vært viktig som nettkatalog (en bla bar pdf har ligget på forsiden av hanen.no hele ). Dessuten og ikke minst har den vært en viktig kilde til informasjon om nettadressen til HANEN (www.hanen.no ) og til de enkelte bedriftenes hjemmesider, ved siden av all annen kontaktinformasjon og dessuten har GPS informasjonen i katalogen vært viktig for de veifarende for å finne frem til bedriftene. Beholdningen av katalogen holdt akkurat ut Høsten 2013 skulle vi etter planen ha laget en nye katalog for 2014/2015. Dette har vi imidlertid ikke klart å få delfinansiering til av Innovasjon Norge. Derved står vi ved inngangen til 2014 uten noen nye HANEN katalog. Riktignok har vi en meget god og populær nettportal, men vi føler tydelig behovet for i tillegg å ha trykt materiale å dele ut. Selv i vår digitale tid er det fortsatt behov for målrettede og gode trykksaker som supplement til det nettbaserte. Å finne den rette formen, innholdet, distribusjonen og finansieringen av dette, blir en av de store utfordringene i tiden som kommer. 13

14 12.5 HANENs nye nettsider HANENs nettsted har adressen Nettstedet ble etablert i Etter at den har blitt endret og tilpasset gjennom mer enn 10 år, var det på høy tid å få et nytt, moderne nettsted. Og 19. juni 2013 kunne vi holde stor pressekonferanse og erklære det nye for åpnet! Nettstedet er utviklet av Benjamin Weggersen i nært samarbeid med HANENs administrasjon. Og mottakelsen har vært meget positiv! Både medlemmer og alle andre hvor publikum dvs. kunder/kjøpere står helt sentralt setter stor pris på HANENs nye nettsted. Det har beholdt de tidligere sentrale søkemulighetene, men samtidig fått en rekke nye funksjoner, søkemuligheter og presentasjonsformer. Og denne utviklingen bare fortsetter, for det er enkelt å foreta endring, tilpassing og tillegging av nye funksjoner Nettbasert salg av småskalaprodukter HANEN har et aktivt forhold til de to sentrale aktørene innen nettbasert salg av småskalaprodukter i Norge i dag, og Med førstenevnte som eies av Landbruksrådgivninga Nord Vest har HANEN en samarbeidsavtale og konseptet gardsmat.net har vært eid av regionlaget HANEN Trøndelag, men er nå solgt til Trøndelag Mat SA Arbeidet for å etablere en nasjonal portal for småskala produsenter fra hele Norge og som er godt kjent blant profesjonelle kunder innen storhusholdning, hotell og restaurant og dagligvare, er etter HANENs oppfatning overmodent. Det ble derfor i 2012 innledet samtaler med de to ulike aktørene for å avklare deres ambisjoner og hvilke muligheter som eksistere for et samarbeid mot en nasjonal løsning. HANENs daglig leder har i dialog ned Bioforsk Nord sett på muligheten for et prosjekt for etablering av en nasjonal nettsalgsløsning. Dette arbeidet vil knyttes opp mot blant annet lokal mat database prosjektet i regi av Matmerk. 14

15 12.7 NTW 2013 Norwegian Travel Workshop på Røros Innovasjon Norge inviterer hvert år turoperatører fra alle de viktige markedene for Norge til å møte de norske selgerne på NTW. HANEN har deltatt der en rekke ganger og også på NTW 2013 på Røros. Til NTW de siste årene har vi hatt med en egen Rural Norway Manual hvor alle HANEN medlemmer kan delta mot en liten deltakeravgift. I manualen til NTW 2013 var det med hele 33 bedrifter som ønsket en slik presentasjon. For øvrig ble selvsagt alle HANEN medlemmer presentert gjennom våre nettsider og katalogen. På NTW 2013 var det satt av tid til 35 avtaler á 15 minutter. Interesse for oss var meget stor, og HANEN v/ Ole Jonny Trangsrud gjennomførte hele 36 samtaler med turoperatører fra 20 land. Alle samtalene er referert i en rapport som alle de 33 HANEN medlemmene som var med i manualen, har fått etter NTW. I tillegg har de også fått all nødvendig kontaktinformasjon til de 36 turoperatørene (firma, kontaktperson, adresse, telefon, E post og hjemmeside), slik at det er enkelt for alle HANEN medlemmer å følge opp de som de finner interessante. Også alle andre HANEN medlemmer kan få denne informasjonen, men da må den kjøpes for kr + mva. (Deltakelse i manualen m/ tilgang til alle informasjonen koster kr + mva). Og det er selvsagt bare HANEN medlemmer som får tilgang til denne informasjonen uansett! Det var altså meget store interessen for HANENs medlemmer (både overnatting, serveringssteder, aktiviteter og nå ble det også spurt en god del etter selve maten og bruken av lokalmat). Dette gjør at HANEN absolutt bør satse videre på NTW deltakelsen i årene som kommer. Og HANENs medlemmer må kjenne sin besøkelsestid og følge opp de turoperatørene som er aktuelle for den enkelte QR koder og YouTube tatt i bruk av HANEN I 2012 tok HANEN også i bruk såkalte QR koder (Quick Response). Derved kan de som finner koden i annonser, trykksaker m.v., bruke mobiltelefonene og scanne koden for å komme direkte til den informasjonen vi ønsker å vise. Prøv gjerne QR koden til venstre og dere vil se at den leder direkte til: YouTube har vi også begynt å ta i bruk. Sommeren 2012 prøvde vi oss frem litt vi filmet og la ut litt om ostene og osteproduksjonen på Derinngarden som et eksempel. Dette har vi og ikke minst våre medlemmer jobbet videre med i Og fremover ligger det mange spennende (og rimelige!) muligheter i å bruke YouTube aktivt i markedsføringen. 15

16 13.0 Medlemmer For HANEN som organisasjon er det helt avgjørende at den har oppslutning i næringen. Derfor har det vært fokus på medlemsutviklingen hele tiden. Hvert år mister HANEN en del medlemmer samtidig som nye kommer til. Høsten 2013 ble det satt i gang et eget prosjekt for å verve flere medlemmer, for vi vet at potensialet er stort. Det er veldig hyggelig at dette prosjektet bar fruker. Det kom hele 43 nye medlemmer i løpet av høsten Med noe utmeldinger og slettinger pga. ikke betalt medlemskontingent, viste status ved årsskiftet 2013/2014: 416 medlemmer. Imidlertid har tilstrømmingen av nye medlemmer også fortsatt i 2014, og per har det kommet 24 nye medlemmer i Ved årsskriftet 2013/2014 hadde HANEN 416 medlemmer, og av disse var 24 støttemedlemmer. Regionvis fordeler medlemstallene seg slik: Totalt antall medlemmer Region Av disse støttemedlemmer Viken (Akershus, Oslo, Østfold og Vestfold) 36 3 Hedmark og Oppland 91 8 Buskerud 42 1 Telemark 16 1 Agder 20 2 Rogaland 27 1 Vestlandet 76 3 Møre og Romsdal 33 0 Trøndelag 49 3 Nordland 12 1 Troms 9 1 Finnmark 5 0 TOTALT HANENs logo er organisasjonens kvalitetsmerke. Vi har dette for tiden som klistremerke som selvfølgelig blir sendt ut til alle nye medlemmer og til andre medlemmer som ønsker nytt/flere. For å vise tilhørighet og stolthet over medlemskapet i HANEN, og derved også styrke fellesskapet og markedsføringen av hverandre, oppfordres alle HANEN medlemmer til å bruke logoen både ved oppslag i bedriften og også på egne nettsider, i brosjyremateriell og andre steder hvor dette er naturlig og nyttig Miljøredegjørelse og forutsetninger for videre drift I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Arbeidsmiljøet i virksomheten anses som tilfredsstillende. Det har ikke vært sykefravær av betydning i Det har heller ikke vært større skader eller ulykker på noe av 16

17 virksomhetens materiell. Virksomheten har meget begrenset forurensende effekt på det ytre miljø. Vi takker med dette ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i Oslo, 30. mars 2014 HANEN Hovedstyret Jan Tjosås Espen Blåfjelldal Kirsti Pernille Indeeide Styreleder Nestleder Styremedlem Arne Odin Holmen Emil Steira GreteSørebø Styremedlem Styremedlem Styremedlem Bernt Bucher Johannessen Daglig leder 17

18 18

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014

ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 ÅRSRAPPORT DESTINASJON RØROS 2014 BÆREKRAFTIG DESTINASJON DESTINASJON RØROS T: + 47 72 41 00 00 E: post@rorosinfo.com W: www.roros.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DESTINASJON RØROS... 3 1.1 Generell informasjon

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 3 STYRE 2012-2013 3 ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 STYREMØTER 6 SEKRETARIAT 6 MEDLEMMER 6 ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP 6 ÅRSRESULTAT 7 KOMMUNIKASJON MEDIA

ÅRSMØTE 2012 3 STYRE 2012-2013 3 ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 STYREMØTER 6 SEKRETARIAT 6 MEDLEMMER 6 ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP 6 ÅRSRESULTAT 7 KOMMUNIKASJON MEDIA 07.04.2013 Årsmelding Norsk seterkultur 2012 2013 TILBAKEBLIKK Ett år til er tilbakelagt. Etter å ha vært leder i 2 år kan jeg ikke akkurat kalle meg for ny lenger, selv om jeg på ingen måte kan kalle

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Færre, mer robuste reisemålsselskaper

Færre, mer robuste reisemålsselskaper ÅRsrapport 2012 Innhold Leder 3 ARBEIDET FORTSETTER Nordmenn reddet sommersesongen 4 Klare prioriteringer 6 Fokus på flere flinke hoder 8 Gode råd er gratis 10 Lønnsomme betingelser 14 2012 bød på viktige

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2005 og administrasjonen... 5

Styrets leder har ordet... 3. Formål, visjon, organisering og finansiering... 4. Styret 2005 og administrasjonen... 5 Styrets leder har ordet.... 3 Formål, visjon, organisering og finansiering... 4 Styret 2005 og administrasjonen.... 5 Redegjørelse for fortsatt drift.. 6 Balanse pr 31.12.2005.. 7 Resultatregnskap 2005.....

Detaljer

Verdensarvstatus for Vegaøyene

Verdensarvstatus for Vegaøyene Årsmelding 24 Verdensarvstatus for Vegaøyene Bildene i årsmeldingen er hentet fra skjærgården i Vega kommune som ligger vest i havet fra Brønnøysund. 1. juli 24 var en merkedag for Vega kommune da øykommunen

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER

HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER HÅNDBOK FOR TURISTKONTORER Nancy Bundt/Innovation Norway INNHOLD HISTORIKK 3 BRUKERE AV TURISTKONTORENE HVEM ER DE? 8 TRENDER FOR REISELIVET: 10 REISELIVSNÆRINGENE 12 TURISTKONTORER 14 MEDARBEIDEREN 21

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Sammendrag Opplev Trollheimen.no. sluttrapport. Opplev trollheimen

Sammendrag Opplev Trollheimen.no. sluttrapport. Opplev trollheimen Sammendrag Opplev Trollheimen.no sluttrapport Opplev trollheimen 2010-2013 1 Fv65 RINDAL Tifjellet Sammendrag Rv70 ÅLVUNDEID Strengen Grånebba SUNNDALSØRA INNERDALEN Trolla Snøfjellet Rv70 Sula TODALEN

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum

ØF-rapport nr. 15/2007. Evaluering av ANSA. Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF-rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen og Svein Bergum ØF- rapport nr. 15/2007 Evaluering av ANSA av Tonje Lauritzen, Asgeir Skålholt, Vegard Johansen

Detaljer