Stein-Erik Engbråten. Født: 23. mai Adresse: Melsheivn Sandnes. Mobil: Privat: Epost:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stein-Erik Engbråten. Født: 23. mai 1962. Adresse: Melsheivn 80 4308 Sandnes. Mobil: 918 11 819 Privat: 51 66 67 94 Epost: seen@cc."

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Stein-Erik Engbråten Født: 23. mai 1962 Adresse: Melsheivn Sandnes Mobil: Privat: Epost: Sammendrag Jeg er utdannet sivilingeniør i databehandling fra NTH 1985/86. Etter militærtjeneste ved Haakonsvern har jeg fra -87 jobbet 4.5 år som fast ansatt ved Televerkets EDB-avdeling i Bergen, 6.5 år i Statoil i Stavanger som fast ansatt, og ca 13 år i Statoil Stavanger som innleid konsulent, alle stedene med Unix og Unix-relaterte emner, i tillegg til etter hvert Windows-relaterte oppgaver innblandet. Tidslinje Sep Mar 1986 NTH, linjen for databehandling Aug Des 1987 Militærtjeneste Haakonsvern Jan Aug 1991 Televerkets EDB-avdeling Aug Jan 1998 Fast ansatt Statoil FH + TSB 3 Jan Jun 1998 Mindre jobber Perl-programmering Jun Des 2005 Konsulent Statoil TSB 3 + UPL Jan Mai 2011 Konsulent Statoil Pris&Marked Jun Aug 2011 Mindre jobber Perl-programmering og PIC mikrokontroller-programmering

2 Hovedområder kompetansemessig Unix systemadministrasjon: Skru disker, sette opp nye maskiner, legge på OS, konfigurere maskiner etter oppgave, installasjon og vedlikehold av programsystemer, daglig drift av maskiner/miljøer. Systemansvar: Ansvar for Unix-applikasjoner og blandede Unix/PCapplikasjoner som Kvar+, EnergyServer, Reuters sin RMDSinfrastruktur osv. Og for rene PC-applikasjoner som HCL-Exceed. I de fleste tilfellene blir det programmering for å forbedre grensesnittene mot applikasjonene, adminstreringen av dem, osv. Unix-standardisering: Alt fra å strukturere hele miljøer til å optimalisere enkeltdeler. Sammensying og tilpasning av hjelpeverktøy. Vekstplanlegging. Internett-relatert arbeid: Oppsett av brannvegg, sikkerhetsaspekter rundt Internett-tilkobling, oppsett av WWW-cache, oppsett av WWW-tjener, koding av HTML-sider, koding av JavaScript, koding av Javaprogrammer, koding av Perl-programmer, koding av Ruby- og Ruby On Rails-programmer. Programmeringsarbeid: Alt fra små programsnutter til store systemer. Objektorienterte programmer i Java eller Ruby, eller funksjonell oppbygning i f eks C eller Perl. Systemering - retningslinjer og strukturer som må ligge under ethvert program. Pris- og markedssystemer: Har etter hvert fått god kontroll på Statoils EnergyServer-installasjon, og har tilpasset og videreutviklet Unixsiden av den til å bli et rimelig strømlinjeformet system. Har også vært systemansvarlig for Reuters sitt RORC-system og Reuters sitt RMDSsystem. I tillegg til hovedområdene over er det mange mindre områder jeg har vært innom underveis, f eks et WinCenter innføringsprosjekt i Statoil som jeg var prosjektleder for, oppsett av en SMB-tjener på Unix for å gi Windowsklienter tilgang til Unix-disker, et DNS-prosjekt i Statoil for å få et GUI mot DNS-administrering, innføring av Reuters-infrastruktur i Singapore for Statoil som jeg var prosjektleder for, osv. I denne sammenheng er Unix og Linux synonymt.

3 Referanseliste (nyeste sist): Harald Askeland, Statoil, prosjektleder og den andre hovedpersonen i Funkis. Mark Read, Statoil, min avdelingsleder i Forushagen, og faglig kollega i mange år. Reidar Værnes, Statoil, kontaktpunkt og kollega i Forushagen. Kent Husefest, Statoil, faglig kollega i Statoil i mange år. Hans Lie, HP Stavanger, faglig kollega i Statoil i flere år. Geir Olav Håland, Cap Gemini, prosjektleder i Statoil ifbm innføring av DNS. Tom Rojahn, DataRojahn, faglig samarbeid i Statoil ifbm Funkis og Tivoli. Øystein Fosli, Open System Consultants, faglig samarbeid ifbm LSF og Funkis. Sigbjørn Morken, Statoil, avdelingsleder i TSB 3 i mange år Dag Ove Hegreberg, Statoil, faglig kollega i Statoil i mange år Dag Arild Olsen, Statoil, faglig kollega i Statoil i mange år Johnny Magne Roth, Statoil, kontaktpunkt i Statoil ifbm kontraktene mot Statoil i lang tid. Tor Hagir, Statoil, kontaktpunkt i Statoil ifbm EnergyServer- og Reuters-arbeid tom Tor Erik Ree-Pedersen, Statoil, kontaktpunkt i Statoil ifbm EnergyServer- og Reuters-arbeid , faglig kollega i mange år. Kenneth Johannesen, Statoil, faglig leder for pris- og markedssystemene, inkludert EnergyServer og Reuters fra 2010.

4 Mer detaljert om min bakgrunn Innledning Under følger en nokså detaljert gjennomgang av en god del av det jeg har vært involvert i innen databehandling. I tillegg til å gi et bilde av mange av de områdene hvor jeg føler at jeg kan bidra med arbeid og kompetanse, kan det kanskje også gi ideer og innspill i andre sammenhenger. Stoffet er delt inn i kapitler, slik at det forhåpentligvis er lett å finne fram til de delene som er aktuelle. Samtidig beskriver hvert kapittel et område jeg har lang erfaring på, og hvor jeg føler at jeg kan bidra med mye: Unix systemadministrasjon Unix-standardisering Internett-relatert arbeid Programmeringsarbeid Dokumentasjon har jeg ikke skrevet noe eget kapittel om. Helt fra ungdomsskolen har jeg imidlertid likt å skrive, og det har kommet godt med hele veien oppover. Dokumentasjon og skriftlig framstilling er en viktig del i mange sammenhenger. Engelsk går like godt som norsk. Unix systemadministrasjon Allerede på NTH i -84 kom jeg i befatning med Unix-maskiner. Firmaet Indata hadde en maskin ("brunosten") plassert der, og vi var et par stykker som gjorde en god del arbeid på den. Når jeg begynte i Televerkets EDB-avdeling (som det het da) i Bergen i -87, bygget vi opp et Unix-miljø fra bunnen av. Ingen der kjente til Unixmaskiner når jeg kom. Vi begynte med Sun 3/50'er og SunOS 4, og gikk videre via 3/60-maskiner over på Sparc-plattformen. Administrasjonsarbeidet involverte alt fra å skru disker, sette SCSI-id'er og koble maskiner, til å utføre programinstallasjoner, sikkerhetskopiering, brukeradministrasjon, programvedlikehold osv. Når jeg kom til Statoil - UND i Forushagen - i -91, var situasjonen omtrent den samme. De hadde såvidt begynt å få inn Unix-maskiner, men ingen kjente mye til det. Vi var 4 stykker, derav 3 nyansatte som kjente godt til Unix allerede, som bygde opp og administrerte Unix-miljøet over 2-3 år. Det var også basert på Sun-bokser med SunOS, jeg vil anslå det var en 200 maskiner totalt.

5 Imidlertid ble det etter hvert klart at dette bare var ett av flere atskilte Unixmiljøer i Statoil. Det ble derfor satt i gang standardiseringsarbeid for hele Statoil - se eget kapittel. Resultatet sett fra systemadministrasjonssiden var at alt ble mye større, og det ble mange flere typer maskiner å ta vare på, samtidig som mange ting ble mye enklere. Vi valgte også i Stavanger å slå sammen flere NIS-domener til ett, med lærdommen det medførte. Og vi fikk en standard som støttet 5 forskjellige UNIX-varianter: SunOS 4, SunOS 5 (Solaris 2), IRIX 5, HP-UX 9 og AIX 3. Senere har de nye versjonene - IRIX 6, HP-UX 10 og 11, AIX 4, og RedHat Linux - kommet med etter som de har blitt tatt i bruk. Unix-lisensiering med 3 lisenstjenere og flexlm-lisenser har jeg implementert og vedlikeholdt over flere år, inkludert et eget større Perlprogram som overvåker et sett med lisenser, og omstarter dem når nødvendig. De siste årene har arbeid med EnergyServer i Statoil tatt mye tid. Når jeg overtok, var det et standard installert Sun-system uten noen ekstrafunksjonalitet. Mye måtte gjøres manuelt for å støtte de daglige rutinene - det var stort rom for forbedringer. Et par år senere er et mellomlag på over linjer kode i daglig drift. Det sørger for automatisk kjøring av jobber, omstart når det er nødvendig, epost-meldinger om status, feilsituasjoner, håndtering av test- kontra produksjons-kjøringer, overføring av resultatfiler via FTP, osv. Det er helt modulært oppbygd, så når ny funksjonalitet trengs, plugges det enkelt inn. Unix-standardisering Som nevnt over var Unix-miljøet i Statoil delt opp i nesten uavhengige deler i -93/94. Det ble satt i gang et stort prosjekt - Funkis-prosjektet - for å få til en standardisering og samordning. Første fase var å utvikle Funkisstandarden, neste fase var å implementere den med glidende overganger slik at det ble minst mulig driftsavbrudd underveis. I etterkant så vi at veldig mye arbeid ville vært spart hvis standarden hadde vært lagt på plass mye tidligere. Implementasjonsarbeidet - det å tilpasse og rette opp hvert enkelt separate Unix-miljø slik at det passet til standarden - involverte mange tusen timer. Mye av denne typen arbeid ser en først nytten av når Unix-miljøet kommer over en viss størrelse og kompleksitet. Det er imidlertid et viktig poeng å få på plass de rette strukturene før en er blitt for stor, det er mye mer arbeid å tilpasse seg i etterkant enn å legge alt klart i forkant. Samtidig er det mange involverte deler. Da er det desto nyttigere å ha med seg noen som allerede har vært gjennom prosessen, og vet hvor en skal og hva en må tenke på. Slik standardiseringsdelen i Funkis utviklet seg var vi to stykker som gjorde brorparten av arbeidet, med 3-4 andre som gjorde mindre deler. En oppsummering rundt de delene som inngikk: Overordnet informasjon: NIS/DNS-strukturen, brukernavn, UID- og GID-

6 standardisering. Sikkerhet: Tillit mellom systemer i et sikringshierarki, passordrutiner, kontrollrutiner. Filsystemstruktur: Logisk struktur sett fra klienter, fysisk struktur implementert på NFS-tjenere, oppsett av automount-tabeller, depothåndterte symlenke-kataloger osv. Brukergrensesnitt: Sett fra brukerens side, kobling mot filsystemstrukturen, menystruktur, kontrollpanel-oppsett, innloggingsskript. Vi baserte oss på VUE, men gjorde mest mulig klart for CDE, slik at det kunne tas i bruk når det var akseptert og tilgjengelig på alle OS'ene. Konfigurasjon av klienter: Oppsett av standard-rute, oppstart av automount, konfigurasjon basert på sentrale filer. Applikasjoner: Installasjon, distribusjon, arkitekturuavhengig oppstart, lisensiering. Brukerens verktøykasse: Editorer, skjermutsnitt, filformatering og utskrift, epost. Utskrift og plotting: LPRng og ZPS fra ZEH. Integrasjon mellom OS'er: Kjøre Unix-programmer fra PC, kjøre PCprogrammer på Unix-maskiner, 3270-emulering, filoverføring, skriverdeling, filformater. Installering av klienter: InstDL og DLSetup ("JumpStart for SunOS 4"), JumpStart. De delene jeg hadde ansvaret for, var installasjon og konfigurasjon av klienter, en del egenutviklede programmer i brukerens verktøykasse, utskrift vhja LPRng, samt et system for arkitekturuavhengig oppstart av applikasjoner. Men alt kom jeg borti i større eller mindre grad. Klientkonfigurasjonen var den største delen. Der ble arbeidet delt på 2 Perlprogrammer. Det ene, som ligger lokalt på Unix-klienten, gjør det som må til for å få koblet maskinen korrekt opp mot fellesressurser som NIS, NFStjenere osv. Når det er mulig å benytte fellesdisker fra NFS-tjenere, tar det andre Perl-programmet over. Det er det største, og håndterer alt som det kan være ønskelig å endre på en klient i forhold til et standardoppsett. Det inkluderer f eks ekstra oppsett for disker, ekstra innslag i passordfil, ekstra innslag i crontab-fil, egne kommandoer som skal kjøres, osv. Alt dette styres fra sentrale filer som håndterer lokale tilpasninger. Et viktig mål var å gjøre endringer uavhengig av lokaldisken på Unix-klienten - ryker den skal det være nok å bytte disken, legge på et standard-oppsett, og starte opp. Resten skal installeres automatisk fra fellesressurser. Et annet viktig mål var å kunne administrere alt fra et sentralt sted. I stedet for å måtte endre filer på hver eneste maskin - en enorm jobb når det blir en

7 del maskiner, endrer en kun i et sett med sentrale filer. Allerede mens jeg jobbet i Unix-miljøet i Forushagen startet jeg arbeid på flere områder som senere ble tatt med direkte i Unix-standarden. Ett var å automatisere klient-installasjoner for SunOS 4. Det ble gjort litt etter litt, og var til slutt 3 ganske omfattende Perl-programmer. Det baserte seg på diskløs oppstart, som SunOS støttet. Poenget var å starte opp maskinen diskløst, laste ned OS'et på den dermed frigjorte interndisken, og starte opp maskinen igjen fra den nyoppsatte interndisken til slutt. Ca 2 år etter at dette var på plass, kom Sun selv med et tilsvarende system for Solaris 2 kalt JumpStart. Om de hadde fått inspirasjon fra oss skal være usagt...:-) Internett-relatert arbeid Jeg var med i arbeidet som satte opp den første Internett-oppkoblingen i Statoil. Etter et prosjekt på ca 6 måneder, hvor mye tid gikk til kompetanseoppbygging, hadde vi første versjon tilgjengelig. Den tillot kun epost fram og tilbake, news-trafikk inn, samt ftp og telnet innenfra og ut. Med andre ord en restriktiv løsning, hvor det meste var stengt. Sikkerhet var hele tiden stikkordet. Ønsket og behovet for HTTP-tilgang - WWW-navigering via Netscape / Internet Explorer osv - kom ganske fort opp. Funksjonaliteten i Internettkoblingen ble derfor utvidet, og mer kompetanse ble bygd opp, mens vi la på plass HTTP-tilgangen. I tråd med den restriktive linjen ble det lagt på filtrering på all innkommende HTML-kode, for å fjerne potensielt farlig informasjon. Dette betød at jeg utvidet WWW-proxy'en vi baserte oss på - CERN's httpd - til å kunne fjerne Java-, ActiveX- og JavaScript-kode. Senere ble det bestemt at dette for en del steders vedkommende ble for restriktivt. Jeg la derfor på støtte for å kunne spesifisere maskiner eller IPadresser det ikke skulle filtreres mot. Min rolle i arbeidet rundt Internett-koblingen var som systemansvarlig for løsningen - dvs teknisk ansvarlig for maskinvare og programvare på de involverte maskinene. Viktig lærdom i dette arbeidet har vært prinsipper for hvordan brannvegger kan og bør konstrueres, og hvordan sikkerhet og funksjonalitet må veies opp mot hverandre. I den senere tid, har html-arbeid dukket opp igjen ifbm EnergyServerarbeid. Det var behov for et enkelt system for å definere bruker og endre passord i EnergyScope - Windows-applikasjonen som kobler seg opp mot EnergyServer - siden EnergyScope ikke har den muligheten på egenhånd. Her er Ruby On Rails sin AJAX-funksjonalitet uovertruffet. For brukerne blir det som en vanlig applikasjon, selv om de faktisk jobber i en Internettside. I dette tilfellet får de opp et felt for å skrive inn kortnavnet sitt, samt et felt for eksisterende passord, og to felt for nytt passord. Nederst står en hjelpe-tekst, som hele tiden forteller status ('Please type your short name', 'Please give your current password', 'Your current password isn't correct yet', osv). Først når alle feltene er OK fylt ut, kommer det opp en knapp nederst med teksten 'Click me to accept the new password' i stedet for status-feltet. Det er også et avhukingsfelt 'I don't know my current password'. Hvis det

8 avhukes, forsvinner alle de 3 passord-feltene, og det kommer opp en knapp 'Click me to get the password sent by ' i stedet for status-feltet. Alt veldig intuitivt for brukeren, alt skjer innenfor samme web-side, og det er lett å programmere. Takket være AJAX-støtten som er innebygget i Ruby On Rails. Programmeringsarbeid Programmering har hele tiden vært et av mine store interessefelt. Ikke minst fordi datamaskiner egentlig handler om programmering - om det å automatisere ting. Dette gjelder like mye for de tingene en i utgangspunktet gjør i forbindelse med systemadministrasjon. I stedet for å gjøre det samme om igjen og om igjen, så vil jeg mye heller lage et program som gjør det samme, og så starte det ved behov. En del slike programmer er ganske små, men en del blir også rimelig store. I tillegg til selve programmeringen, så har det hele tiden vært et poeng hvordan ting konstrueres og settes sammen. Det blir derfor automatisk systemering involvert i tillegg - det å formgive og bestemme overordnet funksjonalitet. Dette har fulgt med helt fra NTH, hvor fag som Algoritmer og datastrukturer, Systemering I og Systemering II podet inn disse aspektene. Det blir en god del språk jeg har benyttet etter hvert: Pascal var det språket jeg begynte med på NTH - det har det ikke blitt mye behov for siden...:-) C benyttet vi i prosjektoppgaver et par år senere, bl a ifbm Indata sin maskin, og Tandbergs programmerbare terminaler (som aldri ble noen suksess). Det har blitt mye C i mange forskjellige sammenhenger siden den gang, sist ifbm programmering av en PIC16F690 Microchip-kontroller for styring av gass-pådrag, cruise-kontroll, myk oppstart osv for en elektrisk sykkel. Perl ble yndlingsspråket mens jeg jobbet med systemadministrering i Forushagen, og har fulgt med siden. Språket var dengang som nå en ønskedrøm ifbm Unix systemadministrasjon. Det er et fullstendig og meget kraftig programmeringsspråk, Perl-programmer på mange tusen linjer har det blitt en del av. Ifbm Funkis (Unix-standardiseringen - se eget kapittel) har Perl f eks vært uvurderlig. I stedet for å måtte finne ut hvordan hver enkelt operasjon gjøres på hver Unix-variant, så har Perl innebygde rutiner som vet det. Det er kun de få gangene hvor en må starte eksterne programmer - f eks ping eller tar, at en må passe på hvilke opsjoner IRIX 5 godtar, hvilke Solaris 2 godtar, osv. Java var en stund en av mine favoritter. Ikke bare for å lage applet'er for Internett-sider, men også de andre spennende mulighetene ved språket og alt rundt. Har imidlertid med tiden på min personlige rangstige blitt forbigått av Ruby - se under - som etter min mening gjør ting mye bedre enn både Java og Perl til sammen.

9 HTML, håndkodet eller generert via Perl-programmer, for å generere WWW-sider. I den senere tid AJAX-sider - dynamisk konfigurering av websider uten en full ny side-innlasting, med Ruby On Rails som en klar favoritt. JavaScript, for å utvide WWW-sidene der hvor HTML ikke strekker til. Ruby On Rails automatiserer JavaScript-genereringen, slik at en kan gjøre alt i Ruby nå til dags :.) Emacs-Lisp, benyttet for å lage tilpasninger og utvidelser til GNU Emacseditoren. I Bergen laget jeg f eks en Cobol-modus vhja en del tusen linjer med Lisp-kode. PostScript, automatisk generert fra C- eller Perl-programmer, typisk for å bygge opp formularer osv for papirutskrifter på laserskrivere. SQL, for å lese og skrive mot databaser. 4GL database-språket til EnergyServer. Begge deler typisk pakket inn i Ruby- eller Perl-programmer. VBScript, benyttet for å lage konfigurasjons- og oppstartsskript for Hummingbird Exceed-installasjonen i PC-miljøet i Statoil, og andre forholdsvis enkle PC- applikasjoner. Ruby har for meg seilt opp som den klare favoritten de seneste årene, forbi både Perl og Java. Ikke så rart, siden språket har de beste tingene fra Perl og de beste tingene fra Java. Det er et komplett objektorientert språk, mye renere og på mange måter kraftigere enn Java. Samtidig er det interpretert som Perl, og har alle de kraftige høynivå-mekanismene som Perl har. Og ikke minst, det er totalt dynamisk, slik at en kan endre 'alt' i fart, om en ønsker og har behov for det. Ifbm automatisering ifbm EnergyServer-programvaren i Statoil de senere årene, så har Ruby vært et soleklart valg. Det hadde ikke vært mulig å lage et såvidt sammensatt og stort system i Perl, det ville blitt alt for uryddig. I Ruby sørger objektorienteringen for at en kan se på en bit av gangen, og lage hver del helt uavhengig av hverandre, med enkle grensensitt og solid struktur i bunnen. Diverse andre språk, som Basic, 6502-assembler, assembler, Forth, shell-skript osv. Et av de programmene jeg skrev i Forushagen, og som ble inkludert i Unixstandarden, var et Motif-grensesnitt til Perl-programmer. Poenget var å skrive et C/Motif-program en gang for alle, og samtidig la Perl-programmer kunne få forskjellige grafiske brukergrensesnitt etter behov. Programmet gjør det derfor enkelt å spesifisere utlegget på vinduer, hvordan endringer i vindusstørrelsen skal slå ut på innholdet, og hvilke aksjoner som skal utføres ved knappetrykk, valg i lister osv. Når det ble flere Unix-versjoner enn SunOS 4 å støtte, ble det imidlertid et vedlikeholdsaspekt ved dette. Programmet ble derfor konvertert til et Java-basert system, dermed kom støtten for de forskjellige operativsystemene gratis.

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2 Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon Kurs 1 / 2 Tor-Eirik Bakke Lunde Side 1 / 31 11.04.2005 Introduksjon til Microsoft Windows Server 2003 Historisk sett har firmaet Novell dominert markedet

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Kapittel 1. Introduksjon

Kapittel 1. Introduksjon Kapittel 1 Introduksjon Læringsmål for dette kapitlet Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hva et program er kjenne til lagmodellen for programvare på datamaskinen ha tilrettelagt datamaskinen

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

ETorg er slik den er implementert i dag en skisse til en nettbutikk.

ETorg er slik den er implementert i dag en skisse til en nettbutikk. ETORG - Elektronisk torg versjon 1.02 Innholdsliste 1 BASIS funksjonalitet...1 1.1 Teknisk arkitektur, lagdeling og scopes...2 1.1.1 GUI lag...3 1.1.2 Domene (forretnings) lag...4 1.1.3 Persistens lag...5

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk

Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Hovedprosjekt Vår 2010 Høgskolen i Oslo Informasjonsteknologi Dynamisk skalering av virtuelle nettverk Gruppemedlem: Espen Gundersen Gruppemedlem: Eirik T. Vada Gruppenummer: 2010-34 30. mai 2010 i PROSJEKT

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Internett for fagforeningsfolk

Internett for fagforeningsfolk Internett for fagforeningsfolk En kort innføring i historien, teknikken og mulighetene Rune Mathisen 17. mars 2000 The Net is a unique creation of human intelligence. The Net is the

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Introduksjon til nettverksteknologi

Introduksjon til nettverksteknologi Avdeling for informatikk og e- læring, Høgskolen i Sør- Trøndelag Introduksjon til nettverksteknologi Olav Skundberg og Boye Holden 23.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1017- A Nettverksteknologi

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse"

CommVault Simpana 10. En teknisk beskrivelse CommVault Simpana 10 "En teknisk beskrivelse" Mars, 2014 Innhold Innledning... 3 En helhetlig plattform... 4 Oppbygging Roller i Simpana... 4 Sentrale funksjoner Teknologi... 5 Administrasjonsgrensesnitt...

Detaljer

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering -

Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - i Nytt forskningsfartøy til NTNU - Et studie i interaktiv prosjektering - ii Oppgaveteksten BRUK AV VERDENS-VEVEN TIL Å ETABLERE ET SAMARBEIDSFORUM FOR PROSJEKTERING AV ET FORSKNINGSFARTØY Kandidatens

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Kapittel 3 Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hvordan webtjenesten fungerer forstå hvordan e-posttjenesten fungerer forstå hvordan navnetjenesten

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling

Oblig 4 Webutvikling Oblig 4 Webutvikling Oppgave 1 Lag din egen Wordpresssite der du tester ut CMSsystemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Ta kontrollen i bedriften

Ta kontrollen i bedriften Stortest av 13 regnskapsløsninger: Ta kontrollen i bedriften Regnskapsprogrammene har nå endelig tatt Windows Vista på alvor, men de web-baserte løsningene puster dem i nakken. Vi har testet tretten enkle

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer