Stein-Erik Engbråten. Født: 23. mai Adresse: Melsheivn Sandnes. Mobil: Privat: Epost:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stein-Erik Engbråten. Født: 23. mai 1962. Adresse: Melsheivn 80 4308 Sandnes. Mobil: 918 11 819 Privat: 51 66 67 94 Epost: seen@cc."

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Stein-Erik Engbråten Født: 23. mai 1962 Adresse: Melsheivn Sandnes Mobil: Privat: Epost: Sammendrag Jeg er utdannet sivilingeniør i databehandling fra NTH 1985/86. Etter militærtjeneste ved Haakonsvern har jeg fra -87 jobbet 4.5 år som fast ansatt ved Televerkets EDB-avdeling i Bergen, 6.5 år i Statoil i Stavanger som fast ansatt, og ca 13 år i Statoil Stavanger som innleid konsulent, alle stedene med Unix og Unix-relaterte emner, i tillegg til etter hvert Windows-relaterte oppgaver innblandet. Tidslinje Sep Mar 1986 NTH, linjen for databehandling Aug Des 1987 Militærtjeneste Haakonsvern Jan Aug 1991 Televerkets EDB-avdeling Aug Jan 1998 Fast ansatt Statoil FH + TSB 3 Jan Jun 1998 Mindre jobber Perl-programmering Jun Des 2005 Konsulent Statoil TSB 3 + UPL Jan Mai 2011 Konsulent Statoil Pris&Marked Jun Aug 2011 Mindre jobber Perl-programmering og PIC mikrokontroller-programmering

2 Hovedområder kompetansemessig Unix systemadministrasjon: Skru disker, sette opp nye maskiner, legge på OS, konfigurere maskiner etter oppgave, installasjon og vedlikehold av programsystemer, daglig drift av maskiner/miljøer. Systemansvar: Ansvar for Unix-applikasjoner og blandede Unix/PCapplikasjoner som Kvar+, EnergyServer, Reuters sin RMDSinfrastruktur osv. Og for rene PC-applikasjoner som HCL-Exceed. I de fleste tilfellene blir det programmering for å forbedre grensesnittene mot applikasjonene, adminstreringen av dem, osv. Unix-standardisering: Alt fra å strukturere hele miljøer til å optimalisere enkeltdeler. Sammensying og tilpasning av hjelpeverktøy. Vekstplanlegging. Internett-relatert arbeid: Oppsett av brannvegg, sikkerhetsaspekter rundt Internett-tilkobling, oppsett av WWW-cache, oppsett av WWW-tjener, koding av HTML-sider, koding av JavaScript, koding av Javaprogrammer, koding av Perl-programmer, koding av Ruby- og Ruby On Rails-programmer. Programmeringsarbeid: Alt fra små programsnutter til store systemer. Objektorienterte programmer i Java eller Ruby, eller funksjonell oppbygning i f eks C eller Perl. Systemering - retningslinjer og strukturer som må ligge under ethvert program. Pris- og markedssystemer: Har etter hvert fått god kontroll på Statoils EnergyServer-installasjon, og har tilpasset og videreutviklet Unixsiden av den til å bli et rimelig strømlinjeformet system. Har også vært systemansvarlig for Reuters sitt RORC-system og Reuters sitt RMDSsystem. I tillegg til hovedområdene over er det mange mindre områder jeg har vært innom underveis, f eks et WinCenter innføringsprosjekt i Statoil som jeg var prosjektleder for, oppsett av en SMB-tjener på Unix for å gi Windowsklienter tilgang til Unix-disker, et DNS-prosjekt i Statoil for å få et GUI mot DNS-administrering, innføring av Reuters-infrastruktur i Singapore for Statoil som jeg var prosjektleder for, osv. I denne sammenheng er Unix og Linux synonymt.

3 Referanseliste (nyeste sist): Harald Askeland, Statoil, prosjektleder og den andre hovedpersonen i Funkis. Mark Read, Statoil, min avdelingsleder i Forushagen, og faglig kollega i mange år. Reidar Værnes, Statoil, kontaktpunkt og kollega i Forushagen. Kent Husefest, Statoil, faglig kollega i Statoil i mange år. Hans Lie, HP Stavanger, faglig kollega i Statoil i flere år. Geir Olav Håland, Cap Gemini, prosjektleder i Statoil ifbm innføring av DNS. Tom Rojahn, DataRojahn, faglig samarbeid i Statoil ifbm Funkis og Tivoli. Øystein Fosli, Open System Consultants, faglig samarbeid ifbm LSF og Funkis. Sigbjørn Morken, Statoil, avdelingsleder i TSB 3 i mange år Dag Ove Hegreberg, Statoil, faglig kollega i Statoil i mange år Dag Arild Olsen, Statoil, faglig kollega i Statoil i mange år Johnny Magne Roth, Statoil, kontaktpunkt i Statoil ifbm kontraktene mot Statoil i lang tid. Tor Hagir, Statoil, kontaktpunkt i Statoil ifbm EnergyServer- og Reuters-arbeid tom Tor Erik Ree-Pedersen, Statoil, kontaktpunkt i Statoil ifbm EnergyServer- og Reuters-arbeid , faglig kollega i mange år. Kenneth Johannesen, Statoil, faglig leder for pris- og markedssystemene, inkludert EnergyServer og Reuters fra 2010.

4 Mer detaljert om min bakgrunn Innledning Under følger en nokså detaljert gjennomgang av en god del av det jeg har vært involvert i innen databehandling. I tillegg til å gi et bilde av mange av de områdene hvor jeg føler at jeg kan bidra med arbeid og kompetanse, kan det kanskje også gi ideer og innspill i andre sammenhenger. Stoffet er delt inn i kapitler, slik at det forhåpentligvis er lett å finne fram til de delene som er aktuelle. Samtidig beskriver hvert kapittel et område jeg har lang erfaring på, og hvor jeg føler at jeg kan bidra med mye: Unix systemadministrasjon Unix-standardisering Internett-relatert arbeid Programmeringsarbeid Dokumentasjon har jeg ikke skrevet noe eget kapittel om. Helt fra ungdomsskolen har jeg imidlertid likt å skrive, og det har kommet godt med hele veien oppover. Dokumentasjon og skriftlig framstilling er en viktig del i mange sammenhenger. Engelsk går like godt som norsk. Unix systemadministrasjon Allerede på NTH i -84 kom jeg i befatning med Unix-maskiner. Firmaet Indata hadde en maskin ("brunosten") plassert der, og vi var et par stykker som gjorde en god del arbeid på den. Når jeg begynte i Televerkets EDB-avdeling (som det het da) i Bergen i -87, bygget vi opp et Unix-miljø fra bunnen av. Ingen der kjente til Unixmaskiner når jeg kom. Vi begynte med Sun 3/50'er og SunOS 4, og gikk videre via 3/60-maskiner over på Sparc-plattformen. Administrasjonsarbeidet involverte alt fra å skru disker, sette SCSI-id'er og koble maskiner, til å utføre programinstallasjoner, sikkerhetskopiering, brukeradministrasjon, programvedlikehold osv. Når jeg kom til Statoil - UND i Forushagen - i -91, var situasjonen omtrent den samme. De hadde såvidt begynt å få inn Unix-maskiner, men ingen kjente mye til det. Vi var 4 stykker, derav 3 nyansatte som kjente godt til Unix allerede, som bygde opp og administrerte Unix-miljøet over 2-3 år. Det var også basert på Sun-bokser med SunOS, jeg vil anslå det var en 200 maskiner totalt.

5 Imidlertid ble det etter hvert klart at dette bare var ett av flere atskilte Unixmiljøer i Statoil. Det ble derfor satt i gang standardiseringsarbeid for hele Statoil - se eget kapittel. Resultatet sett fra systemadministrasjonssiden var at alt ble mye større, og det ble mange flere typer maskiner å ta vare på, samtidig som mange ting ble mye enklere. Vi valgte også i Stavanger å slå sammen flere NIS-domener til ett, med lærdommen det medførte. Og vi fikk en standard som støttet 5 forskjellige UNIX-varianter: SunOS 4, SunOS 5 (Solaris 2), IRIX 5, HP-UX 9 og AIX 3. Senere har de nye versjonene - IRIX 6, HP-UX 10 og 11, AIX 4, og RedHat Linux - kommet med etter som de har blitt tatt i bruk. Unix-lisensiering med 3 lisenstjenere og flexlm-lisenser har jeg implementert og vedlikeholdt over flere år, inkludert et eget større Perlprogram som overvåker et sett med lisenser, og omstarter dem når nødvendig. De siste årene har arbeid med EnergyServer i Statoil tatt mye tid. Når jeg overtok, var det et standard installert Sun-system uten noen ekstrafunksjonalitet. Mye måtte gjøres manuelt for å støtte de daglige rutinene - det var stort rom for forbedringer. Et par år senere er et mellomlag på over linjer kode i daglig drift. Det sørger for automatisk kjøring av jobber, omstart når det er nødvendig, epost-meldinger om status, feilsituasjoner, håndtering av test- kontra produksjons-kjøringer, overføring av resultatfiler via FTP, osv. Det er helt modulært oppbygd, så når ny funksjonalitet trengs, plugges det enkelt inn. Unix-standardisering Som nevnt over var Unix-miljøet i Statoil delt opp i nesten uavhengige deler i -93/94. Det ble satt i gang et stort prosjekt - Funkis-prosjektet - for å få til en standardisering og samordning. Første fase var å utvikle Funkisstandarden, neste fase var å implementere den med glidende overganger slik at det ble minst mulig driftsavbrudd underveis. I etterkant så vi at veldig mye arbeid ville vært spart hvis standarden hadde vært lagt på plass mye tidligere. Implementasjonsarbeidet - det å tilpasse og rette opp hvert enkelt separate Unix-miljø slik at det passet til standarden - involverte mange tusen timer. Mye av denne typen arbeid ser en først nytten av når Unix-miljøet kommer over en viss størrelse og kompleksitet. Det er imidlertid et viktig poeng å få på plass de rette strukturene før en er blitt for stor, det er mye mer arbeid å tilpasse seg i etterkant enn å legge alt klart i forkant. Samtidig er det mange involverte deler. Da er det desto nyttigere å ha med seg noen som allerede har vært gjennom prosessen, og vet hvor en skal og hva en må tenke på. Slik standardiseringsdelen i Funkis utviklet seg var vi to stykker som gjorde brorparten av arbeidet, med 3-4 andre som gjorde mindre deler. En oppsummering rundt de delene som inngikk: Overordnet informasjon: NIS/DNS-strukturen, brukernavn, UID- og GID-

6 standardisering. Sikkerhet: Tillit mellom systemer i et sikringshierarki, passordrutiner, kontrollrutiner. Filsystemstruktur: Logisk struktur sett fra klienter, fysisk struktur implementert på NFS-tjenere, oppsett av automount-tabeller, depothåndterte symlenke-kataloger osv. Brukergrensesnitt: Sett fra brukerens side, kobling mot filsystemstrukturen, menystruktur, kontrollpanel-oppsett, innloggingsskript. Vi baserte oss på VUE, men gjorde mest mulig klart for CDE, slik at det kunne tas i bruk når det var akseptert og tilgjengelig på alle OS'ene. Konfigurasjon av klienter: Oppsett av standard-rute, oppstart av automount, konfigurasjon basert på sentrale filer. Applikasjoner: Installasjon, distribusjon, arkitekturuavhengig oppstart, lisensiering. Brukerens verktøykasse: Editorer, skjermutsnitt, filformatering og utskrift, epost. Utskrift og plotting: LPRng og ZPS fra ZEH. Integrasjon mellom OS'er: Kjøre Unix-programmer fra PC, kjøre PCprogrammer på Unix-maskiner, 3270-emulering, filoverføring, skriverdeling, filformater. Installering av klienter: InstDL og DLSetup ("JumpStart for SunOS 4"), JumpStart. De delene jeg hadde ansvaret for, var installasjon og konfigurasjon av klienter, en del egenutviklede programmer i brukerens verktøykasse, utskrift vhja LPRng, samt et system for arkitekturuavhengig oppstart av applikasjoner. Men alt kom jeg borti i større eller mindre grad. Klientkonfigurasjonen var den største delen. Der ble arbeidet delt på 2 Perlprogrammer. Det ene, som ligger lokalt på Unix-klienten, gjør det som må til for å få koblet maskinen korrekt opp mot fellesressurser som NIS, NFStjenere osv. Når det er mulig å benytte fellesdisker fra NFS-tjenere, tar det andre Perl-programmet over. Det er det største, og håndterer alt som det kan være ønskelig å endre på en klient i forhold til et standardoppsett. Det inkluderer f eks ekstra oppsett for disker, ekstra innslag i passordfil, ekstra innslag i crontab-fil, egne kommandoer som skal kjøres, osv. Alt dette styres fra sentrale filer som håndterer lokale tilpasninger. Et viktig mål var å gjøre endringer uavhengig av lokaldisken på Unix-klienten - ryker den skal det være nok å bytte disken, legge på et standard-oppsett, og starte opp. Resten skal installeres automatisk fra fellesressurser. Et annet viktig mål var å kunne administrere alt fra et sentralt sted. I stedet for å måtte endre filer på hver eneste maskin - en enorm jobb når det blir en

7 del maskiner, endrer en kun i et sett med sentrale filer. Allerede mens jeg jobbet i Unix-miljøet i Forushagen startet jeg arbeid på flere områder som senere ble tatt med direkte i Unix-standarden. Ett var å automatisere klient-installasjoner for SunOS 4. Det ble gjort litt etter litt, og var til slutt 3 ganske omfattende Perl-programmer. Det baserte seg på diskløs oppstart, som SunOS støttet. Poenget var å starte opp maskinen diskløst, laste ned OS'et på den dermed frigjorte interndisken, og starte opp maskinen igjen fra den nyoppsatte interndisken til slutt. Ca 2 år etter at dette var på plass, kom Sun selv med et tilsvarende system for Solaris 2 kalt JumpStart. Om de hadde fått inspirasjon fra oss skal være usagt...:-) Internett-relatert arbeid Jeg var med i arbeidet som satte opp den første Internett-oppkoblingen i Statoil. Etter et prosjekt på ca 6 måneder, hvor mye tid gikk til kompetanseoppbygging, hadde vi første versjon tilgjengelig. Den tillot kun epost fram og tilbake, news-trafikk inn, samt ftp og telnet innenfra og ut. Med andre ord en restriktiv løsning, hvor det meste var stengt. Sikkerhet var hele tiden stikkordet. Ønsket og behovet for HTTP-tilgang - WWW-navigering via Netscape / Internet Explorer osv - kom ganske fort opp. Funksjonaliteten i Internettkoblingen ble derfor utvidet, og mer kompetanse ble bygd opp, mens vi la på plass HTTP-tilgangen. I tråd med den restriktive linjen ble det lagt på filtrering på all innkommende HTML-kode, for å fjerne potensielt farlig informasjon. Dette betød at jeg utvidet WWW-proxy'en vi baserte oss på - CERN's httpd - til å kunne fjerne Java-, ActiveX- og JavaScript-kode. Senere ble det bestemt at dette for en del steders vedkommende ble for restriktivt. Jeg la derfor på støtte for å kunne spesifisere maskiner eller IPadresser det ikke skulle filtreres mot. Min rolle i arbeidet rundt Internett-koblingen var som systemansvarlig for løsningen - dvs teknisk ansvarlig for maskinvare og programvare på de involverte maskinene. Viktig lærdom i dette arbeidet har vært prinsipper for hvordan brannvegger kan og bør konstrueres, og hvordan sikkerhet og funksjonalitet må veies opp mot hverandre. I den senere tid, har html-arbeid dukket opp igjen ifbm EnergyServerarbeid. Det var behov for et enkelt system for å definere bruker og endre passord i EnergyScope - Windows-applikasjonen som kobler seg opp mot EnergyServer - siden EnergyScope ikke har den muligheten på egenhånd. Her er Ruby On Rails sin AJAX-funksjonalitet uovertruffet. For brukerne blir det som en vanlig applikasjon, selv om de faktisk jobber i en Internettside. I dette tilfellet får de opp et felt for å skrive inn kortnavnet sitt, samt et felt for eksisterende passord, og to felt for nytt passord. Nederst står en hjelpe-tekst, som hele tiden forteller status ('Please type your short name', 'Please give your current password', 'Your current password isn't correct yet', osv). Først når alle feltene er OK fylt ut, kommer det opp en knapp nederst med teksten 'Click me to accept the new password' i stedet for status-feltet. Det er også et avhukingsfelt 'I don't know my current password'. Hvis det

8 avhukes, forsvinner alle de 3 passord-feltene, og det kommer opp en knapp 'Click me to get the password sent by ' i stedet for status-feltet. Alt veldig intuitivt for brukeren, alt skjer innenfor samme web-side, og det er lett å programmere. Takket være AJAX-støtten som er innebygget i Ruby On Rails. Programmeringsarbeid Programmering har hele tiden vært et av mine store interessefelt. Ikke minst fordi datamaskiner egentlig handler om programmering - om det å automatisere ting. Dette gjelder like mye for de tingene en i utgangspunktet gjør i forbindelse med systemadministrasjon. I stedet for å gjøre det samme om igjen og om igjen, så vil jeg mye heller lage et program som gjør det samme, og så starte det ved behov. En del slike programmer er ganske små, men en del blir også rimelig store. I tillegg til selve programmeringen, så har det hele tiden vært et poeng hvordan ting konstrueres og settes sammen. Det blir derfor automatisk systemering involvert i tillegg - det å formgive og bestemme overordnet funksjonalitet. Dette har fulgt med helt fra NTH, hvor fag som Algoritmer og datastrukturer, Systemering I og Systemering II podet inn disse aspektene. Det blir en god del språk jeg har benyttet etter hvert: Pascal var det språket jeg begynte med på NTH - det har det ikke blitt mye behov for siden...:-) C benyttet vi i prosjektoppgaver et par år senere, bl a ifbm Indata sin maskin, og Tandbergs programmerbare terminaler (som aldri ble noen suksess). Det har blitt mye C i mange forskjellige sammenhenger siden den gang, sist ifbm programmering av en PIC16F690 Microchip-kontroller for styring av gass-pådrag, cruise-kontroll, myk oppstart osv for en elektrisk sykkel. Perl ble yndlingsspråket mens jeg jobbet med systemadministrering i Forushagen, og har fulgt med siden. Språket var dengang som nå en ønskedrøm ifbm Unix systemadministrasjon. Det er et fullstendig og meget kraftig programmeringsspråk, Perl-programmer på mange tusen linjer har det blitt en del av. Ifbm Funkis (Unix-standardiseringen - se eget kapittel) har Perl f eks vært uvurderlig. I stedet for å måtte finne ut hvordan hver enkelt operasjon gjøres på hver Unix-variant, så har Perl innebygde rutiner som vet det. Det er kun de få gangene hvor en må starte eksterne programmer - f eks ping eller tar, at en må passe på hvilke opsjoner IRIX 5 godtar, hvilke Solaris 2 godtar, osv. Java var en stund en av mine favoritter. Ikke bare for å lage applet'er for Internett-sider, men også de andre spennende mulighetene ved språket og alt rundt. Har imidlertid med tiden på min personlige rangstige blitt forbigått av Ruby - se under - som etter min mening gjør ting mye bedre enn både Java og Perl til sammen.

9 HTML, håndkodet eller generert via Perl-programmer, for å generere WWW-sider. I den senere tid AJAX-sider - dynamisk konfigurering av websider uten en full ny side-innlasting, med Ruby On Rails som en klar favoritt. JavaScript, for å utvide WWW-sidene der hvor HTML ikke strekker til. Ruby On Rails automatiserer JavaScript-genereringen, slik at en kan gjøre alt i Ruby nå til dags :.) Emacs-Lisp, benyttet for å lage tilpasninger og utvidelser til GNU Emacseditoren. I Bergen laget jeg f eks en Cobol-modus vhja en del tusen linjer med Lisp-kode. PostScript, automatisk generert fra C- eller Perl-programmer, typisk for å bygge opp formularer osv for papirutskrifter på laserskrivere. SQL, for å lese og skrive mot databaser. 4GL database-språket til EnergyServer. Begge deler typisk pakket inn i Ruby- eller Perl-programmer. VBScript, benyttet for å lage konfigurasjons- og oppstartsskript for Hummingbird Exceed-installasjonen i PC-miljøet i Statoil, og andre forholdsvis enkle PC- applikasjoner. Ruby har for meg seilt opp som den klare favoritten de seneste årene, forbi både Perl og Java. Ikke så rart, siden språket har de beste tingene fra Perl og de beste tingene fra Java. Det er et komplett objektorientert språk, mye renere og på mange måter kraftigere enn Java. Samtidig er det interpretert som Perl, og har alle de kraftige høynivå-mekanismene som Perl har. Og ikke minst, det er totalt dynamisk, slik at en kan endre 'alt' i fart, om en ønsker og har behov for det. Ifbm automatisering ifbm EnergyServer-programvaren i Statoil de senere årene, så har Ruby vært et soleklart valg. Det hadde ikke vært mulig å lage et såvidt sammensatt og stort system i Perl, det ville blitt alt for uryddig. I Ruby sørger objektorienteringen for at en kan se på en bit av gangen, og lage hver del helt uavhengig av hverandre, med enkle grensensitt og solid struktur i bunnen. Diverse andre språk, som Basic, 6502-assembler, assembler, Forth, shell-skript osv. Et av de programmene jeg skrev i Forushagen, og som ble inkludert i Unixstandarden, var et Motif-grensesnitt til Perl-programmer. Poenget var å skrive et C/Motif-program en gang for alle, og samtidig la Perl-programmer kunne få forskjellige grafiske brukergrensesnitt etter behov. Programmet gjør det derfor enkelt å spesifisere utlegget på vinduer, hvordan endringer i vindusstørrelsen skal slå ut på innholdet, og hvilke aksjoner som skal utføres ved knappetrykk, valg i lister osv. Når det ble flere Unix-versjoner enn SunOS 4 å støtte, ble det imidlertid et vedlikeholdsaspekt ved dette. Programmet ble derfor konvertert til et Java-basert system, dermed kom støtten for de forskjellige operativsystemene gratis.

Generelt om operativsystemer

Generelt om operativsystemer Generelt om operativsystemer Hva er problemet? Styring av maskinvare og ressurser tilknyttet en datamaskin er komplisert, detaljert og vanskelig Maskinvare, komponenter og programvare endres og forbedres

Detaljer

Generelt om operativsystemer

Generelt om operativsystemer Generelt om operativsystemer Operativsystemet: Hva og hvorfor Styring av prosessorer (CPU), elektronikk, nettverk og andre ressurser i en datamaskin er komplisert, detaljert og vanskelig. Maskinvare og

Detaljer

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24

Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 1 av 24 Etiming i VirtualBox!!!!!!!!!! Side 2 av 24 Oppsett av VirtualBox for bruk til Etiming. Mange ønsker et portabelt oppsett med etiming som kan brukes på flere

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Lab 1: Installasjon av Virtualiseringsløsning (VMWare Server ESXi 6.5) med en Virtuell Linux maskin (Cent OS 7 64-bit)

Lab 1: Installasjon av Virtualiseringsløsning (VMWare Server ESXi 6.5) med en Virtuell Linux maskin (Cent OS 7 64-bit) Operativsystemer med Linux Lab 1: Installasjon av Virtualiseringsløsning (VMWare Server ESXi 6.5) med en Virtuell Linux maskin (Cent OS 7 64-bit) Generell Info: Før dere kan starte med lab oppgaven må

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

Litt info om Unix-nettet/maskinene. Hvorfor kjøre matlab på Unix. Overføring av filer mellom PC og Unix. Hvordan få tilgang/unix-bruker

Litt info om Unix-nettet/maskinene. Hvorfor kjøre matlab på Unix. Overføring av filer mellom PC og Unix. Hvordan få tilgang/unix-bruker Unix anlegget Litt info om Unix-nettet/maskinene Hvorfor kjøre matlab på Unix Hvordan logge inn fra PC Overføring av filer mellom PC og Unix Hvordan få tilgang/unix-bruker HiS' Internettforbindelse Internett

Detaljer

Brukerveiledning for ArkN4

Brukerveiledning for ArkN4 Brukerveiledning for ArkN4 Brukerveiledningen er delt inn i 3 deler: 1. Konfigurasjon av ArkN4 2. Kjøre ArkN4 3. Opprette ny database Eksemplene i dette kapitlet viser hvordan man velger de forskjellige

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

iseries Innføring i Client Access Express

iseries Innføring i Client Access Express iseries Innføring i Client Access Express iseries Innføring i Client Access Express ii iseries: Innføring i Client Access Express Innhold Del 1. Innføring i Client Access Express.................... 1

Detaljer

Kom i gang med programmering i Java

Kom i gang med programmering i Java Kom i gang med programmering i Java Dette dokumentet forteller hvordan du skal komme i gang med programmering inkludert nedlasting av den programvare du trenger samt oppsett av disse samt en del innstillinger

Detaljer

Operativsystemer og grensesnitt

Operativsystemer og grensesnitt Operativsystemer og grensesnitt Ulike måter å bruke OS'et på Application Program Interface (API) Applikasjoner (ofte C-programmer) som f.eks. emacs, som bruker tjenestene i OS ved å kalle på funksjoner

Detaljer

Kjøre Wordpress på OSX

Kjøre Wordpress på OSX Kjøre Wordpress på OSX Alt etter hva du ønsker å bruke Webserveren til er det flere måter å gjøre dette på. Ønsker du kun en side som skal dele sider du lager manuelt, med PHP, GD etc eller med server

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Introduksjon til programmering og programmeringsspråk

Introduksjon til programmering og programmeringsspråk Introduksjon til programmering og programmeringsspråk Henrik Lieng Høgskolen i Oslo og Akershus https://code.org/ Veldig høy-nivå programmering med Scratch End-user programming Overtone, Tidal, etc., bygger

Detaljer

Brukermanual for Quizbuilder

Brukermanual for Quizbuilder Brukermanual for Quizbuilder 1. juni 2010 Innhold 1 Installasjon av Quizbuilder 2 1.1 Installasjon fra Kildekode........................ 2 1.2 Installasjon fra Zip-fil.......................... 2 2 Quizbuilder

Detaljer

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning

Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning Innhold Guide for tilkobling til HIKT s Citrix løsning... 1 Sjekk om Citrix er installert... 1 Tilgang til applikasjon fra kontoret... 2 Tilgang til applikasjon

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Introduksjon til programmering og programmeringsspråk. Henrik Lieng Høgskolen i Oslo og Akershus

Introduksjon til programmering og programmeringsspråk. Henrik Lieng Høgskolen i Oslo og Akershus Introduksjon til programmering og programmeringsspråk Henrik Lieng Høgskolen i Oslo og Akershus Kategorisering av programmeringsspråk? Deklarativ vs. imperativ Lav nivå vs. høy nivå Kompilert vs. tolket

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde

17.08.2010. Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge. ADCom Data - Molde 17.08.2010 Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge ADCom Data - Molde Installasjonsveiledning Lenovo ThinkPad Edge Gratulerer med valget av skole pc i regi av Møre og Romsdal Fylkeskommune, i denne

Detaljer

Funksjonalitet og oppbygning av et OS (og litt mer om Linux)

Funksjonalitet og oppbygning av et OS (og litt mer om Linux) Funksjonalitet og oppbygning av et OS (og litt mer om Linux) Hovedfunksjoner i et OS OS skal sørge for: Styring av maskinvaren Deling av maskinens ressurser Abstraksjon vekk fra detaljer om maskinvaren

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning

DIPS Communicator 6.x. Installasjonsveiledning DIPS Communicator 6.x Installasjonsveiledning 11. oktober 2010 DIPS Communicator DIPS Communicator er en markedsledende kommunikasjons- og integrasjonsløsning for helsesektoren i Norge i dag. Systemet

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express.

For mer informasjon om SQL Server 2014 Express, se Microsoft sine nettsider: https://msdn.microsoft.com/en-us/sqlserver2014express. 1 Innholdsfortegnelse Microsoft SQL Server 2014 Express... 3 Nedlastning av installasjonsfil for SQL Server 2014 Express... 3 Installasjon av SQL Server 2014 Express... 4 Installasjon av Huldt & Lillevik

Detaljer

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535)

Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24. Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser på tvers av touchenheter

Detaljer

Læringsmål og pensum. https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc

Læringsmål og pensum. https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc 1 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 1 Introduksjon til Programmering og Python Professor Alf Inge Wang 2 https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc 3 Læringsmål og pensum Mål Lære om

Detaljer

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk

EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard. Når du har gjort dine valg, trykk EN INTRODUKSJON OG BRUKSANVISNING TIL DLight Wizard Når du har gjort dine valg, trykk INTRODUKSJON DL Wizard er laget for å kunne spesifisere og konfigurere Dynalite lysstyringssystemer Det gir En enkel

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net.

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Gjelder fra versjon 5.16.2 Juni 2016 1. HURTIGGUIDE FOR Å SETTE OPP INTEGRASJONEN... 3 2. SETTE OPP INTEGRASJON MED VISMA.NET... 4 2.1.

Detaljer

AlgDat 10. Forelesning 2. Gunnar Misund

AlgDat 10. Forelesning 2. Gunnar Misund AlgDat 10 Forelesning 2 Oversikt Java repetisjon IDE eller teksteditor + kommandolinje? Java Collections and Generics Programvareutvikling En mengde mer eller mindre veldefinerte metoder (software engineering):

Detaljer

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

notater Gule lapper Mine Et praktisk eksempel med objekter IT2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Mine notater Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Et praktisk eksempel med objekter Vi kjenner alle til korktavlen med gule lapper. Vi henger opp en lapp for at vi selv eller andre skal huske eller bli minnet

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 2 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav 10

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 1 Introduksjon til Programmering og Python. Professor Alf Inge Wang

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 1 Introduksjon til Programmering og Python. Professor Alf Inge Wang 2 TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Kapittel 1 Introduksjon til Programmering og Python Professor Alf Inge Wang 3 https://www.youtube.com/watch? v=nkiu9yen5nc 4 Læringsmål og pensum Mål Lære om

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn

Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Installasjon av Nett-TV-meter Trinn for trinn Nett-TV-meter tilpasset for Windows og OS X (Mac). I dette dokumentet finner du fremgangsmåten for installasjonen av Nett-TV-meter. I e-posten du/dere har

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Gjelder fra versjon 5.16.3 - november 2016 1. HURTIGGUIDE FOR Å SETTE OPP INTEGRASJONEN... 2 2. SETTE OPP INTEGRASJON MED VISMA.NET...

Detaljer

Innføring i Linux. Operativsystemer

Innføring i Linux. Operativsystemer Innføring i Linux Operativsystemer Innholdsfortegnelse Linux Flytting ( porting ) av UNIX UNIX versjoner, UNIX historie GNU=GNU s not UNIX, FSF Linux Innlogging: ssh, Putty, (Telnet) Forholdet mellom UNIX

Detaljer

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1

Installasjonsveiledning. Mamut. Oppdatering til versjon 12.1 Mamut Installasjonsveiledning Oppdatering til versjon 12.1 Detaljert steg-for-steg veiledning i hvordan installere/oppdatere ditt datax-program fra Mamut 2 FØr installasjon serverinstallasjon EttEr installasjon

Detaljer

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01

Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse. v1.01 Brukerveiledning For Installasjon Av PCKasse v1.01 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Introduksjon...2 1.2 Hvordan PCKasse virker...2 2 Skritt for skritt forklaring:...3

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Enbruker-installasjon

Enbruker-installasjon Veiledning Enbruker-installasjon Mars 2016 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2016 Powel AS Side 1 av 28 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 SIKKERHETSKOPI 3 2.2 INSTALLASJON

Detaljer

Kandidat nr. 1, 2 og 3

Kandidat nr. 1, 2 og 3 Kandidat nr. 1, 2 og 3 Rapport 1 IT202E Bacheloroppgave i Informatikk Vår 2011 Mobilapplikasjonsutvikling med Scrum 1 Innhold Innledning... 3 Overordnet Prosjektplan... 3 Produktbacklog... 5 Sprint planning

Detaljer

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010

Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Tilgang til nytt skrivebord KONTOR, samt oppsett for Outlook 2010 Oppstart fra PC: 1. Start maskinen på vanlig måte og logg inn som før på PCen slik du er vant til med det det gamle brukernavn og passord.

Detaljer

Norsk DS1083-039A. side 1

Norsk DS1083-039A. side 1 Norsk 1. Generelt... 2 2. Konfigurerings meny... 3 2.1. Hvordan skape en ny konfigurasjon (BT APPARAT IKKE KOBLET TIL RINGEMODULEN)... 3 2.2. HVORDAN LAGRE KONFIGURASJONEN... 5 2.3. Hvordan lese ringemodulens

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse

Eagle 1500 FAQ. Innholdsfortegnelse Eagle 1500 FAQ Innholdsfortegnelse Hva er Eagle 1500?...2 Hvordan setter jeg opp Eagle 1500?... Hvordan koble opp Eagle 1500 med WPS?...5 Hvordan endrer jeg navnet på det trådløse nettverket?..6 Hvor bør

Detaljer

CORBA Component Model (CCM)

CORBA Component Model (CCM) CORBA Component Model (CCM) INF5040 Høst 2005 Erlend Birkedal Jan Erik Johnsen Tore Ottersen Løkkeberg Denne presentasjonen CORBA Svakheter ved CORBA Object Model Komponenter CORBA Component Model Hva

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

PowerOffice Server Service

PowerOffice Server Service PowerOffice Server Service 20 14 Po we ro ffice AS - v4.5.1 PowerOffice SQL - PowerOffice Server Service Alle rettigheter reservert. Ingen deler av dette arbeidet kan reproduseres i noen form eller på

Detaljer

Veiledning for nedlasting og aktivering av Mathcad

Veiledning for nedlasting og aktivering av Mathcad Veiledning for nedlasting og aktivering av Mathcad 21.09.07 Helge Rabbås, IT-koordinator hos fylkesopplæringssjefen i Oppland Installasjon av Mathcad er en omfattende prosess, men hvis du følger denne

Detaljer

Lisensiering og aktivering av programvare: Rulle ut programvare med Apple Remote Desktop

Lisensiering og aktivering av programvare: Rulle ut programvare med Apple Remote Desktop Lisensiering og aktivering av programvare: Rulle ut programvare med Apple Remote Desktop Denne siden ble sist endret 21. jan 2010 av s-robinson2@ti.com. Rulle ut programvare med Apple Remote Desktop (ARD)

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Installasjon av Web Service 3 1.1 Krav........................................... 3 1.2 Installasjon av Sun Java System Application

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Velkommen Operativsystemer Operativsystemer Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Institutt for informatikk Alle datamaskiner (unntatt de helt knøttsmå) har et operativsystem som administrerer datamaskinen

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

oppgavesett 4 INF1060 H15 Øystein Dale Hans Petter Taugbøl Kragset September 22, 2015 Institutt for informatikk, UiO

oppgavesett 4 INF1060 H15 Øystein Dale Hans Petter Taugbøl Kragset September 22, 2015 Institutt for informatikk, UiO oppgavesett 4 INF1060 H15 Øystein Dale Hans Petter Taugbøl Kragset September 22, 2015 Institutt for informatikk, UiO oppgave 1 Hvorfor har vi operativsystemer? Portable programmer Enklere å programmere

Detaljer

Installasjon enbruker

Installasjon enbruker Veiledning Installasjon enbruker 04.06.2012 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2012 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON 3 2.1 START INSTALLASJON

Detaljer

Alternativ dag for teoriforelesning. Intro. Torsdag 12:15-14:00 R1

Alternativ dag for teoriforelesning. Intro. Torsdag 12:15-14:00 R1 1 2 Alternativ dag for teoriforelesning Torsdag 12:15-14:00 R1 TDT4105 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 35b Introduksjon til Matlab 09:15 10:00 R7 Jørn Amundsen Asbjørn Thomassen Roger Midtstraum 3

Detaljer

Vedlikehold av PC Av Hans Henrik Støvne

Vedlikehold av PC Av Hans Henrik Støvne Vedlikehold. Med vedlikehold menes i denne sammenheng oppdatering av programvare inklusive operativsystemet Windows 10 med tilhørende støtteprogrammer som f.eks drivere. Fysisk vedlikehold av en PC ligger

Detaljer

Beregninger i ingeniørutdanningen

Beregninger i ingeniørutdanningen Beregninger i ingeniørutdanningen John Haugan, Høyskolen i Oslo og Akershus Knut Mørken, Universitetet i Oslo Dette notatet oppsummerer Knuts innlegg om hva vi mener med beregninger og Johns innlegg om

Detaljer

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no.

Programvare som installeres Følgende tre programmer benyttes til oppgraderingen og kan lastes ned fra www.cicerone.no. INNHOLD INNLEDNING... 2 Bruk sertifisert konsulent på oppgradering av Visma CRM... 2 FØR OPPGRADERING AV SERVER... 2 Programvare som installeres... 2 Logg ut av CAT... 2 Stopp rso_rsv.exe... 2 TA BACKUP...

Detaljer

Brukerveiledning for Admin i FEBDOK versjon 6.0

Brukerveiledning for Admin i FEBDOK versjon 6.0 Innhold Brukerveiledning for Admin i FEBDOK versjon 6.0... 2 Lisensinformasjon og lisensbehandling:... 2 Endre lisensinformasjon:... 2 Lisensbehandling... 3 Brukeradministrasjon:... 5 Brukeradministrasjon

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på

Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Velkommen Unix/Linux en annen måte å gjøre ting på Institutt for informatikk Operativsystemer Operativsystemer Alle datamaskiner (unntatt de helt knøttsmå) har et operativsystem som administrerer datamaskinen

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse

Installere konverteringsprogrammet. Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet Innholdsfortegnelse Installere konverteringsprogrammet... 2 Laste ned fra våre hjemmesider... 2 Hente fra CD... 2 Forberedelser i System 4... 3 Overføre data fra System

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Forelesning inf1000 - Java 1

Forelesning inf1000 - Java 1 Litt Java-historikk Forelesning inf1000 - Java 1 Tema: Javas historie Bestanddelene i et Java-program Programvariabler Ole Christian Lingjærde, 22. august 2012 The Green Team I 1991 opprettet Sun Microsystems

Detaljer

Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk. Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen

Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk. Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen Introduksjon til dataanlegget ved Institutt for informatikk Marc Bezem Institutt for informatikk Universitetet i Bergen August 2005 1 Introduksjonskurset Målgrupper: Alle studenter som skal ta INF100 Andre

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer