Brukerhåndbok Websøk - Samsøk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok Websøk - Samsøk"

Transkript

1 Brukerhåndbok Websøk - Samsøk

2 Brukerhåndbok Websøk - Samsøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.19 $ $Date: 2006/01/26 09:39:57 $

3 Innholdsfortegnelse 1. Websøk Parametersetting Oppretting av ny instans Parametere i websøk Tilbakestilling av parametere Generelt Navn på instans Bibliotekets navn Visning av instansnavn Tilgjengelige instanser Tilrettelagt for synshemmede Start med Vis knapp for å indeks-søke fra felta i detaljertsøk Standard språk i søkedialog Standard språk i HTML-koden (2 bokstaver) Navn på eksemplartjenerport Rediger språkfiler Menyvalg som skal være tilgjengelige Status for bestandsinformasjon tilgjengelig? Inneholder bestandsinformasjonen forfallsdato? Er basen en kopi fra Mikromarc? Knapper Tillat reservering/holdav/fjernlån Vis "Jeg vil låne denne" ved ledige eksemplarer Reservering: Mottaker av reserveringsforespørsel Hold av: Mottaker av ønske om å holde av bok Fjernlån: Mottaker av fjernlånsforespørsel Fjernlån: Tilgangskontroll Postkommentar: Mottaker av kommentar til post Postbestilling: Mottaker av bestilling Visning Vise marcpost Alltid visning av URL Skal trefflista vise hva som ble søkt? iii

4 Kolonner som skal vises i trefflista Kolonner som skal vises i trefflista etter et SafariSøk Kolonner som skal vises i eksemplarlista Statuser som skal sensureres Statuser som ikke skal vises Skal forhandsvisning av posten vises Skal brukeren kunne slå av og på forhandsvisning Skal det vises hjelp i popup Skal brukeren kunne slå av og på hjelp i popup Antall linjer som skal vises i postvisning: Antall linjer som skal vises i utskriftsvennlig postvisning: Antall søkesett som skal vises Hvor lenge skal hjelpetekster vises? (Millisekunder) Hvor lenge skal forhåndsvisning av poster være synlig? (Millisekunder) Antall titler som skal vises i trefflista Antall treff før avgrensninger vises Hvilket format skal brukes til forhåndsvisning av poster, (i trefflista) Hvilket format skal brukes ved visning av en post Hvilket format skal brukes ved visning av flere poster Hvilket format skal brukes ved utskriftsvisning av en post Hvilke emner skal ignoreres i postvisninga (i popup feltet for emner) Sortér opptil: Sorter trefflista etter kolonne: Sorter eksemplarlista etter kolonne: Sorter eksemplarlista baklengs (Å-A, ikke A-Å) Bestand bibavd Bestand sortavd Visning Antall tegn som vises i Forfatter-kolonna i trefflista Antall tegn som vises i Tittel-kolonna i trefflista iv

5 Antall tegn som vises i Medietype-kolonna i trefflista Antall tegn som vises i Hylle-kolonna i trefflista Antall tegn som vises i Status-kolonna i trefflista Antall tegn som vises i År-kolonna i trefflista Antall tegn som vises i Plassering-kolonna i trefflista Antall tegn som vises i Detaljer-kolonna i trefflista Skal nr-kolonna vise ett tall i hver rad? Vis medietype-ikoner Visning av bestandsinformasjon Vis forenkla bestandsinformasjon Vis fullstendig bestandsinformasjon Vis eksemplaropplysninger oppdatert dato/klokkeslett Søking Søkefelt i publikumssøk Kvalifikatorer som medfører permutering Vis boksen "Bare hele ord" i publikumssøk Boksen "Bare hele ord" skal være markert som standard Søkefelt i detaljert søk Hvor mange søkefelt skal vises i detaljertsøk? Typer av søkeord i indekssøking Filter i cclsøk Kvalifikatorer som skal kunne søkes videre i en annen instans Avgrensninger Avgrensninger Ferdiggenererte lister for avgrensningene ovenfor Avgrensninger KUN basert på ferdiggenererte lister Vise avgrensninger for Avdelinger i publikumsøk Vise avgrensninger for Avdelinger i detaljertsøk Avdelinger som IKKE skal vises i publikumssøk (kolonseparert liste) Avdelinger som IKKE skal vises i detaljertsøk (kolonseparert liste) v

6 Vise avgrensninger for År i publikumsøk Vise avgrensninger for År i detaljert søk Søkestrategi Permuter navn Vanlig, utrunkert søk Trunkert søk Kombinér med "OG" Kombinér med "OG" + trunkér Prøv deretter fritekst Fjerner de siste bokstavene i hvert ord, og trunkér Bruk deretter BARE det som står i felt for navn (forfatter/person) + avgrensninger og fast søk Bruk deretter BARE det som står i felt for navn (forfatter/person) trunkert + avgrensninger og fast søk Bruk deretter Nabotermlista Vis tekstfelt for "Søkebegrep i tillegg" i trefflista ved mange treff Utseende Stilark/stylesheet Lokale stilark som er tilgjengelige for brukerne Bibliotekslogo (.gif,.jpg eller.png bilde) Klikkbart bibliotekslogo: konfigurasjonsfil Bruk grafiske knapper Vis ledetekst i postvisninga? Vis ledetekst i utskriftsvennlig postvisning? Sansynlighet for at tips skal vises, (i prosent) Vis ETT bilde pr linje (gjelder kun bildebaser) Alle sider: HTML-kode innenfor <HEAD>..</HEAD> Alle sider: HTML-kode innenfor <BODY..> Alle sider: HTML-kode innenfor <BODY>..</BODY> Enkel-søk: HTML-kode/tekst innenfor <BODY>..</BODY> Indeks-søk: HTML-kode/tekst innenfor <BODY>..</BODY> vi

7 Avansert-søk: HTML-kode/tekst innenfor <BODY>..</BODY> CCL-søk: HTML-kode/tekst innenfor <BODY>..</BODY> Planfil Punktfil HTML-kode/tekst innenfor <BODY>..</BODY> Diverse Historikk: Maks antall i ccl-historikk Knytning til MappaMi Adresse for oppslag av låner/kataloginformasjon Vis link til (teknisk) forklaring på hva som ga treff? Ikke rør denne! Ikke rør denne! Bilder for medietype Skal bilder med klausul vises? Skal poster med klausul være søkbare? Andre filer Andre ting man kan gjøre med websok Ferdiglagede søk Søk i basen fra andre sider webpostformat.par Webmail Skjemaer på websider Parameteroppsett field-taggen Argumenter til type Kvittering for avsendt epost Samsøk Administrasjon av samsøk Presentasjonsgrupper Tilordne bibliotek til samsøket Hvordan legge til z39.50 bibliotek Websøk FAQ Spørsmål og svar: Tastesnarveier vii

8 Generelle I søkebildet I trefflisten: I postvisning I nabotermliste Hvordan sette opp en bildebase i websøk Oversikt Oppsett Fellesinnstillinger Kobling til aktuell database Endringer i søkeoppsett Tilpasning av treffliste Tilpasning av postvisning Indeks viii

9 Tabelloversikt 1-1. Oversikt over standardstilark Stilark tilgjengelig under menyvalget Lesbarhet Argumenter til webmail Argumenter til field Argumenter til type ix

10 Kapittel 1. Websøk 1.1. Parametersetting Websøk administreres via Fellesinstillinger (Alt-i) i Startmenyen. Fellesinstillinger. Dobbeltklikk på websøk4 i den alfabetiske listen over moduler til høyre i skjermbildet. Logg på som bruker root i påloggingsboksen som kommer opp for å administrere websøket. Et nytt felt i instillingsvinduet viser hvilke instanser av websøket som er tilgjengelig. 1

11 Kapittel 1. Websøk Fellesinstillinger : instanser av websøket. Dobbeltklikk på en eksisterende instans for å redigere parametere Oppretting av ny instans 1. Klikk med høyre musetast et vilkårlig sted i Instanserfeltet for å opprette en ny instans. Ny instans av websøket. Skriv inn instansnavn. Instansen må inneholde websok4-. Trykk Lagre. 2

12 Kapittel 1. Websøk Parametervinduet åpnes og man kan kan gjøre endringer. Trykk Avslutt hvis du bare vil opprette instansen. Det opprettes en parameterfil for instansen og en link lages fra instansen til websokprogrammet. Legg merke til at parameterfilen får et 4-tall i navnet, mens linken ikke gjør det. Grunnen til dette er at eksisterende linker fra websok3 skal fungere med websok4. Filen /usr/biblo/tclpar/websok4-test.tcl og linken fra /usr/webadmin/cgi-skript/websok-test til /usr/webadmin/cgi-skript/websok er opprettet. 2. Dobbeltklikk på Websok4 i modullisten for å oppdatere instanslisten. Instansen blir først synlig i Instanerlisten når det er gjort. 3. Gå inn i Webprogrammer (under Moduler) for å aktivisere instansen: Webprogrammer. 4. Klikk på Trykk her for å endre: 3

13 Kapittel 1. Websøk Webprogrammer: instanser. 5. Trykk på Ny for å gjøre ny instans tilgjengelig: Webprogrammer: Ny knytning. 6. Fyll ut med instansnavn, her er det instansnavnet slik det er linket til websok som skal brukes, altså uten 4-tallet. $DBPATH (sti til database) må settes og evt permanente avgrensninger (ccl-søk) Parametere i websøk I motsetning til forrige versjon av websøket (websok3) gjøres all parametersetting av websøk4 i et grafisk grensesnitt. Det er noen andre forandringer i forhold til websøk3 man kan merke seg: Parametere lagres ikke på databasenivå. 4

14 Når man endrer parametere vil de gamle bli lagret i /usr/biblo/tclpar/websok4.historikk. Kapittel 1. Websøk Websøket lagrer parameteroppsett i filene /usr/biblo/tclpar/webprogrammer.tcl og /usr/biblo/tclpar/websok4.tcl, evt /usr/biblo/tclpar/websok4-instansnavn.tcl. Standardverdier tas fra /usr/biblo/tclpar/global/websok4.tcl Tilbakestilling av parametere Enkeltparametere kan settes tilbake til standardverdi ved å holde inne høyremusetast i parameterfeltet: Tilbakestilling av parametere. Selve tilbakestillingen vil først bli synlig ved lagring: Tilbakestillingsmelding. Tilbakestilling av alle parametere gjøres fra Fil Denne meldingen vises: Nullstill (Alt-f Alt-n). Tilbakestilling av alle parametere. 5

15 Generelt Kapittel 1. Websøk Parametersetting for websøk: Generelt Navn på instans Navn som skal vises i websøket. F.eks Bildebasen Bibliotekets navn Navnet hentes vanligvis fra variablen BIBNAVN i /usr/biblo/tclpar/bibliofil.tcl, BIBNAVN kan overstyres herfra Visning av instansnavn Slå på for å vise instansnavnet øverst til høyre på alle sidene i websøket Tilgjengelige instanser Klikk på knappen Trykk her for å endre. 6

16 Kapittel 1. Websøk Tilgjengelige instanser. Det vises en liste over andre instanser. Disse vil bli vist nederst til venstre i trefflister. Man kan søke videre på samme søketerm i andre instanser ved å klikke på instansen i trefflisten. Klikk Ny for å gjøre en ny instans tilgjengelig: Ny tilgjengelig instans. Lenke til beskrivelse vises som en link Om basen i en parentes bak instansnavnet i trefflistene og i menyvalget Tilrettelagt for synshemmede Tilrettelagt for synshemmede ved mindre bruk av javascript og enklere lay-out. 7

17 Start med Kapittel 1. Websøk Velg hvilket søkevindu som skal vises som standard: publikum detaljert ccl indeks Vis knapp for å indeks-søke fra felta i detaljertsøk En knapp som gjør det mulig å slå direkte opp i registeret fra detaljertsøk. Det første feltet som ikke er tomt blir slått opp Standard språk i søkedialog Sett inn språkkoden for språket (3 tegn) som skal være standard i websøket. Brukes til å hente inn riktig språkfil Standard språk i HTML-koden (2 bokstaver) 2 bokstavers iso-kode for språk. Koden brukes til å angi språk slik at bl.a. tale-browsere for blinde kan bruke riktig språk. Gyldige koder inkluderer EN, NO, DE, osv. For en fullstendig liste, se: Standard er NO. Kildekoden til websiden vil da starte med: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html lang="no"> 8

18 Navn på eksemplartjenerport Kapittel 1. Websøk Port på tjener hvor eksemplarinformasjon skal hentes. Denne parameteren settes svært sjelden til noe annet enn standardverdi Rediger språkfiler Trykk på knappen Trykk her for å endre... og velg ønsket språk. Det kommer opp et skjema med 2 kolonner. I kolonnen til venstre ligger originalen, dvs parameteren. I kolonnen til høyre kan man gjøre lokale tilpasninger. Marker linjen som skal endres og trykk Enter for å kunne redigere. Trykk Enter en gang til når du er ferdig. Legg merke til at man kan bruke html-kode i språkfilene. Nyttig hvis man ønsker å utheve tekst osv. Trykk Lagre når filen skal lagres og Lukk for å stenge vinduet. Du trenger ikke lagre i selve parametersettingen for Websøk etterpå Menyvalg som skal være tilgjengelige Rediger innholdet på menylinjen. Trykk på Trykk her for å endre. 9

19 Kapittel 1. Websøk Redigering av menyvalg. URL er linken bak valget. Link til ikon gjøre det mulig å legge inn et ikon istedenfor en tekstlink. Hvis et ikon brukes vil teksten i Tekst blir brukt som innholdet i en ALT-tagg. Merk at link til ikoner som skal vises i menylinjen er relativ til DocumentRoot for webserveren. Et bilde som ligger i mappen /usr/www/bilder/ vil for så langt webserveren angår ligge i /bilder. F.eks: /bilder/kommunevapen.jpg. Tilgjengelige valg viser menyvalg som er en del av websøket, men som ikke vises i standardmenyen. Disse kan legges til listen over Nåværende menyvalg ved å markere med et klikk med venstre musetast, klikke så på Legg til markert, og menyvalget blir flyttet over til Nåværende menyvalg. For å flytte om på rekkefølgen på menylinjen kan man markere en linje og trykke på Flytt ned/ Flytt opp knappene. Endringer av valg gjøres ved å markere og trykke Endre eller dobbeltklikke i listen. publikum, avansert, andre, innstillinger og lesbarhet kan ikke endres, bare fjernes eller flyttes rundt. Det kan feks være aktuelt å knytte en annen URL til Hjem. Merk at hvis 10

20 Kapittel 1. Websøk man legger inn en URL til en annen server må den starte med http: Slett sletter eller legger tilbake i listen over Tilgjengelige valg. Klikk på Ny for å legge inn et helt nytt menyvalg: Redigering av nye menyvalg. Tekst er det som vil stå i menyen. Men legg merke til at navn på publikum, avansert, andre, innstillinger og lesbarhet må endres i Seksjon Status for bestandsinformasjon tilgjengelig? For baser som er konvertert fra Mikromarc-1 er eksemplarstatus ikke kjent Inneholder bestandsinformasjonen forfallsdato? For baser som er konvertert fra Mikromarc-2 er ikke forfallsdato kjent. Datoen vist er utlånsdato Er basen en kopi fra Mikromarc? Brukes hvis basen er en konvertert kopi av en Mikromarcbase. 11

21 Knapper Kapittel 1. Websøk Tillat reservering/holdav/fjernlån Hvis det skal vises knapp/link for å reservere/holde av/fjernlåne, hak av her. Både Tillat reservering/holdav/fjernlån og Vis "Jeg vil låne denne" ved ledige eksemplarer må være satt for at lenken Jeg vil låne denne skal vises Vis "Jeg vil låne denne" ved ledige eksemplarer Hvis det skal vises link for å holde av via MappaMi, velg ja her. Se også Tillat reservering/holdav/fjernlån. MappaMi skrus på i Knytning til MappaMi Reservering: Mottaker av reserveringsforespørsel Mottaker av reserveringsforespørsel. Her kan det legges inn en epost-adresse til den som skal behandle reserveringsforespørsler på biblioteket. Når en adresse er lagt inn vil en knapp for å bestille reserveringer komme fram ved visning av katalog- og bestandsinformasjon. Viktig: Brukes kun når MappaMi ikke er i bruk Hold av: Mottaker av ønske om å holde av bok Mottaker av ønske om å holde av bok. Her kan det legges inn en epost-adresse til den som skal behandle hold-av-forespørsler på biblioteket. Når en adresse er lagt inn vil en knapp for å holde av komme fram ved visning av katalog- og bestandsinformasjon. 12

22 Viktig: Brukes kun når MappaMi ikke er i bruk. Kapittel 1. Websøk Fjernlån: Mottaker av fjernlånsforespørsel Mottaker av fjernlånsforespørsel. Her kan det legges inn en epost-adresse til den som skal behandle fjernlån på biblioteket. Når en adresse er lagt inn vil en knapp for å bestille fjernlån komme fram ved visning av katalog- og bestandsinformasjon. Viktig: Brukes kun når MappaMi ikke er i bruk Fjernlån: Tilgangskontroll Her kan en liste med domener legges inn. Dersom lista er tom vil alle få tilgang til knappen for å bestille fjernlån..no.se.dk vil gi tilgang til alle norske, svenske og danske domener. Vær oppmerksom på at dette forutsetter at navnetjenesten hos den anropende part fungerer som den skal. Det er ikke alle som bruker domener knyttet til land. Eksemplet vil utelukke adresser med.com o.l. domener og anrop fra maskiner som ikke har fungerende navnetjener. For å slå av bruk av fjernlånsknappen fullstendig, se Fjernlån: Mottaker av fjernlånforespørsel. Viktig: Brukes kun når MappaMi ikke er i bruk. 13

23 Kapittel 1. Websøk Postkommentar: Mottaker av kommentar til post Mottaker av kommentar til post. Dersom denne er definert vil det være mulig for bruker å sende en kommentar på en katalogpost til biblioteket Postbestilling: Mottaker av bestilling Mottaker av bestilling på post. Dersom denne er definert vil det være mulig for bruker å sende en bestilling på posten til biblioteket. Dette kan være aktuelt f.eks. ved bestilling av kopier Visning Vise marcpost Her kan en angi om man ønsker å la en knapp for visning av posten i MARC utvekslingsformat, være tilgjengelig Alltid visning av URL Her kan man angi om URL alltid skal vises i presentasjonen av katalogposten Skal trefflista vise hva som ble søkt? Trefflisten vil inneholde en oversikt over hva det ble søkt på. Hvert felt vises med verdien brukeren skrev inn samt hvor mange treff det ga alene Kolonner som skal vises i trefflista. Skriv inn en liste hvor elementene kan være en eller fler av: 14

24 Kapittel 1. Websøk "nr", "tnr", "hylle,"vis, "forfatter, "tittel, "medietype, "aar og "status" Kolonner som skal vises i trefflista etter et SafariSøk Skriv inn en liste hvor elementene kan være en eller fler av: "nr", "tnr", "hylle", "vis", "forfatter", "tittel", "medietype", "aar" og "status" Kolonner som skal vises i eksemplarlista Skriv inn en liste, separert med mellomrom, hvor elementene kan være en eller flere av: "nr", "avdeling", "bind", "plassering", "hyllesignatur", "hylle", "note", "status" og "kart" Statuser som skal sensureres Her kan man forandre teksten som vises i eksemplarvisningen i feltet Status. Trykk på knappen Trykk her for å endre. 15

25 Kapittel 1. Websøk Sensur av eksemplarstatus. Trykk Ny for å legge inn en ny tekst: Sensur av eksemplarstatus. Ny. Eksempel 1-1. Eksemplarstatuser og standard forklaringer e Bestilt k Til katalogisering n Ny u Utlånt a Retur eieravdeling y Til henteavdeling d Deponert f Kassering 16

26 s Bestill erstattningsetikett r Regning sendt b Til innbinding i Ikke på plass l Påstått ikke lånt p Påstått levert t Tapt Kapittel 1. Websøk Statuser som ikke skal vises Skriv inn en liste med statuskoder (separert med mellomrom) som ikke skal vises: F.eks: n u Skal forhandsvisning av posten vises I trefflista kan det vises postvisning ved å la musepekeren hvile på (mouseover) på hver enkelt linje. Vær oppmerksom på at dette gjør søket tregere og at mer må lastes ned til nettleseren Skal brukeren kunne slå av og på forhandsvisning. Gir brukeren et valg i menyvalget Innstilling til å slå forhåndsvisning av og på Skal det vises hjelp i popup. Viser dynamisk hjelp i popuper i websøket. 17

27 Kapittel 1. Websøk Skal brukeren kunne slå av og på hjelp i popup Gir brukeren et valg i menyvalget Innstilling for å slå av eller på dynamisk hjelp Antall linjer som skal vises i postvisning: 0 eller alle betyr at ingenting skal skjules, ellers angi et tall for hvor mange linjer som skal vises. Resten skrives inn i et skjult felt. Hva som skal vises av MARC-felt styres av webpostformat.par! Antall linjer som skal vises i utskriftsvennlig postvisning: 0 eller alle betyr at ingenting skal skjules, ellers anngi et tall for hvor mange linjer som skal vises. Resten skrives inn i et skjult felt Antall søkesett som skal vises. Angi hvor mange søkesett som skal kunne vises. Resten vises i popup. 0 er standard. alle sørger for at alle vises, og ingen popup brukes. Variablen brukes i første skjermbilde i en treffliste hvor standardverdien 0 forårsaker linken Vis lignende søk som gir treff i bunnen av listen. Hvis man gir variablen en verdi vil et antall søkesett bli vist direkte og resten som et popup når man klikker på linken Vis flere lignende søk som gir treff Hvor lenge skal hjelpetekster vises? (Millisekunder) Antall millisekunder dynamisk hjelp skal være synlig når mus-pekern har blitt beveget bort fra feltet/linken. (1000ms = 1 sekund). 18

28 Kapittel 1. Websøk Hvor lenge skal forhåndsvisning av poster være synlig? (Millisekunder). Antall millisekunder forhåndsvisningen av titler skal vises etter at mus-pekern har blitt beveget bort fra tittelen. (1000ms = 1 sekund) Antall titler som skal vises i trefflista. Her angis hvor mange titler som kan vises på en side i trefflista. Standardverdi er 15 titler Antall treff før avgrensninger vises. Hvor mange treff skal til før mer avgrensning (Tilpass søket vises i søkeresultatet. Standardverdi er 15 treff Hvilket format skal brukes til forhåndsvisning av poster, (i trefflista). Standardformat er default. Andre formater er definert i /usr/biblo/koder/webpostformat.par Hvilket format skal brukes ved visning av en post. Standardformat er default. Andre formater er definert i /usr/biblo/koder/webpostformat.par Hvilket format skal brukes ved visning av flere poster. Standardformat er default. Andre formater er definert i 19

29 /usr/biblo/koder/webpostformat.par. Kapittel 1. Websøk Hvilket format skal brukes ved utskriftsvisning av en post. Standardformat er default. Andre formater er definert i /usr/biblo/koder/webpostformat.par Hvilke emner skal ignoreres i postvisninga (i popup feltet for emner) Gjelder bare for Detaljert søk. I postvisningen vil man få en link nederst til venstre Vis søkebegrep/emner... Legg inn en liste over hva som skal ignoreres i listen: "aut=" "tnr=" "ua=" "lf=" "bn=". Det er kun foranstilte (prefix) kvalifikatorer som kan brukes! Sortér opptil: Hvor mange treff som kan sorteres. Høyt tall krever store ressurser på serveren og vil kan ta lang tid før brukeren får vist resultatet Sorter trefflista etter kolonne: Setter standardsortering av trefflisten. Standardverdi er aar. Velg en av: aar, tittel, forfatter, tnr Sorter eksemplarlista etter kolonne: Velg en av: status, avdeling, bind, plassering, hylle, note, nr eller sortavd. Hvis ingen angis, vil sortering følge SORTAVD. 20

30 Kapittel 1. Websøk Sorter eksemplarlista baklengs (Å-A, ikke A-Å) Når sorteringa ikke er etter SORTAVD sorteres det alfabetisk etter den kolonnen som er valgt ovenfor. Hak av her for å sortere omvendt alfabetisk Bestand bibavd. Her angis hvilke avdelingers eksemplarer som skal vises. Brukes til å luke ut avdelinger som ikke skal vises Bestand sortavd Her angis avdelingsvis sorteringsrekkefølge for eksemplarene Visning Antall tegn som vises i Forfatter-kolonna i trefflista Tekst som går ut over antall tegn som er angitt her, blir kuttet og tre prikker (...) vises istedet. Popupteksten viser alt Antall tegn som vises i Tittel-kolonna i trefflista. Tekst som går ut over antall tegn som er angitt her, blir kuttet og tre prikker (...) vises istedet. Popupteksten viser alt. 21

31 Kapittel 1. Websøk Antall tegn som vises i Medietype-kolonna i trefflista. Tekst som går ut over antall tegn som er angitt her, blir kuttet og tre prikker (...) vises istedet. Popupteksten viser alt Antall tegn som vises i Hylle-kolonna i trefflista. Tekst som går ut over antall tegn som er angitt her, blir kuttet og tre prikker (...) vises istedet. Popupteksten viser alt Antall tegn som vises i Status-kolonna i trefflista. Tekst som går ut over antall tegn som er angitt her, blir kuttet og tre prikker (...) vises istedet. Popupteksten viser alt Antall tegn som vises i År-kolonna i trefflista. Tekst som går ut over antall tegn som er angitt her, blir kuttet og tre prikker (...) vises istedet. Popupteksten viser alt Antall tegn som vises i Plassering-kolonna i trefflista. Tekst som går ut over antall tegn som er angitt her, blir kuttet og tre prikker (...) vises istedet. Popupteksten viser alt Antall tegn som vises i Detaljer-kolonna i trefflista. Tekst som går ut over antall tegn som er angitt her, blir kuttet og tre prikker 22

32 (...) vises istedet. Popupteksten viser alt. Kapittel 1. Websøk Skal nr-kolonna vise ett tall i hver rad? Hak av for å vise nummerering i kolonnen for nr (#) Vis medietype-ikoner. Hak av for å vise små ikoner som angir medietype ved siden av medietypeteksten i trefflisten Visning av bestandsinformasjon. Her kan man angi om bestandsinformasjon skal vises. Kan være aktuelt å skru av hvis basen ikke har eksemplarer Vis forenkla bestandsinformasjon. Hak av for å vise en liste over antall ledige eksemplarer pr. avdeling Vis fullstendig bestandsinformasjon. Viser en tabell over alle eksemplarene Vis eksemplaropplysninger oppdatert dato/klokkeslett. Hak av for å vise hvor oppdaterte eksemplaropplysningene er. 23

33 Søking. Kapittel 1. Websøk Søkefelt i publikumssøk. Her kan man oppgi hvilke søkefelt som skal vises i publikumssøket. Klikk på Trykk her for å endre: Redigering av publikumssøkefelt. Kun etterstilte kvalifikatorer (prefix) kan benyttes. Klikk Ny for å legge inn et nytt søkefelt Kvalifikatorer som medfører permutering. Inneholder en liste over kvalifikatorer adskilt med mellomrom. Tekst som skrives i felt som søker med en av disse vil bli permutert. Standardverdi: "" "/FO" "/PE" "/EP" 24

34 Kapittel 1. Websøk Vis boksen "Bare hele ord" i publikumssøk. Gir brukeren mulighet til å velge å søke utrunkert Boksen "Bare hele ord" skal være markert som standard. Bestemmer om checkboksene for Bare hele ord skal være markert som standard. Dvs at søk som standard er utrunkert Søkefelt i detaljert søk. Her angis hvilke valg og kvalifikatorer som skal brukes bak søkene i valgboksene (rullegardinlistene) i den øverste delen av siden med detaljert søk. Klikk på Trykk her for å endre: Redigering av søkefelt i detaljert søk. Kun etterstilte kvalifikatorer (prefix) kan benyttes. 25

35 Klikk Ny for å legge inn et nytt søkefelt. Kapittel 1. Websøk Hvor mange søkefelt skal vises i detaljertsøk? Typer av søkeord i indekssøking. Inneholder en liste med kvalifikatorer (søkeordstyper) adskilt med mellomrom. Listen vises som en valgmulighet i boksen Kategori i indekssøket Filter i cclsøk Her kan en angi om man ønsker å ha et inputfelt for et filter i cclsøk. Hvis dette feltet er tilgjengelig og utfylt, vil innholdet bli et filter for cclsøket, dvs. at operatoren og automatisk blir lagt på mellom cclsøkebegrepet og filteret. Et utfylt filterfelt blir husket mellom sesjonene Kvalifikatorer som skal kunne søkes videre i en annen instans Gjennom linkene under Du kan også søke i disse databasene kan man søke videre i andre databaser i biblioteket. Bruk av kvalifikatorer kan være forskjellig i basene og man trenger en mulighet til å "oversette" kvalifikatorer. Klikk på Trykk her for å endre: 26

36 Kapittel 1. Websøk Søk videre i andre databaser. Klikk Ny: Angi en kvalifikator, instansen det skal søkes i, og hvilken kvalifikator som skal brukes i den instansen. I skjermbildet over vil man f.eks fra Deichmans diktbase kunne søke videre i det ordinære websøket på vertsdokumentets forfatter (VF) men med kvalifikator FO. Kvalifikatorer defineres i /usr/biblo/$dbpath/koder/kval. 27

37 Avgrensninger Kapittel 1. Websøk Avgrensninger Her kan man oppgi hvilke avgrensninger som skal være tilgjengelige i valgboksene (rullegardinlistene) både for detaljert søk og publikumssøk. Verdiene som skrives inn kan sammenlignes med ferdiggenerert lister og kun vise de som finnes begge steder. Det betyr at språk=eskimo ikke vil vises som et valg hvis det ikke finnes poster med språk=eskimo i basen. Det vil heller ikke vises som et valg hvis det finnes i basen, men ikke er nevnt i valgboksen. Klikk på Trykk her for å endre: Avgrensninger. Legg inn en ny avgrensning i Avgrensingsliste ved å klikke på Ny avgrensning og skriv inn navnet på avgrensningen: Klikk på OK. Et nytt vindu vil gjøre det mulig å legge inn verdier: 28

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x

Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Implementasjonsmanual for eredaktør 1.x Introduksjon Dette dokumentet er en innføring i hvordan man setter opp designfiler og maler i eredaktør 1.x. Som forkunnskap er det nyttig å ha litt erfaring med

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://support.dfs.no. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd

musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd Fetveien 1E 2007 Kjeller Telefon: 63 81 53 65 Telefaks: 63 81 92 97 Bank: 6201.05.10649 Org.nr.: NO 971 266 880 musikk.no Veiledning Hvordan lage nettsted for et lokalt musikkråd 13.10.2008 INNLEDNING

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs

SuperOffice Customer Service. Administratorkurs SuperOffice Customer Service Administratorkurs Sist endret: 17.02.15. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2015 SuperOffice

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS)

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Velkommen til Idium Portalserver (IPS) Levert av Skytterkontoret. Idium Portalserver (IPS) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Brukermanual. mittdomene.no. Forord... 2 Innlegg... 6

Brukermanual. mittdomene.no. Forord... 2 Innlegg... 6 Brukermanual mittdomene.no. Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innlegg... 6 Tekst... 6 Tekst som aktive linker... 6 Bilder... 8 Enkeltbilder... 9 Flere bilder, gallerier.... 9 Kategorier... 9 Tidsbestemt

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Versjon 2.1 (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual

Versjon 2.1 (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual Innholdsfortegnelse ARTIKKELSIDEGUIDE... 3 Opprette en artikkelside... 3 Redigere en artikkelside... 4 Sett inn bilde... 5 Sett inn tabell... 7 Sett inn

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

En enkel innføring i HTML koding

En enkel innføring i HTML koding En enkel innføring i HTML koding Både Internet Explorer og Netscape Navigator kommer med egne verktøy for å lage HTML sider (FrontPage Express og Netscape Composer). Disse verktøyene inneholder et såkalt

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer