Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland Del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland Del 2"

Transkript

1 Fylkestinget 12. juni 2014 Næringsorganisasjonar i Hordaland Del 2 Følgjande næringsorganisasjonar presenterte verksemda si for fylkestinget (i alfabetisk rekkjefølgje): Arbeidsstad Etternamn Fornamn Stilling Epost Hardangerrådet iks Vambheim Leiv Dagleg leiar HOG Energi Lunde Ove Dagleg leiar Industriutvikling Vest AS Brundtland Børge Dagleg leiar Maritimt Forum Andersen Susanne Rislå Dagleg leiar Media Region Bergen / Mediarena Opsvik Stig Frode Dagleg leiar NCE Tourism Bårtvedt Randi Hovudprosjektleiar Osterfjord Næringssamarbeid Mjøs Lars Sekretariat Region Nordhordland Heradstveit Rune Dagleg leiar Reisemål Hardanger Fjord AS Andersen Hans Jørgen Reiselivsdirektør Samarbeidsrådet for Sunnhordland Gjerde Gro Jensen Dagleg leiar UPTIME Centre of Competence Vindenes Knut Dagleg leiar Felles presentasjon: Hardangerrådet IKS, Samarbeidsrådet for Sunnhordland og Region Nordhordland

2 Fylkestinget Ove Lunde Daglig leder 12. Juni 2014 Visjon og mål Visjon: «Hordaland skal være en ledende energiregion» Hovedmål: «HOG Energi skal sammen med andre bidra til økt verdiskaping, teknologi- og kompetanseutvikling til beste for regionen innen energiområdet»

3 Verdier og roller HOG Energi skal være: Fremsynt Strategisk Handlekraftig HOG Energi skal ivareta rollen som: Interesseorganisasjon Nettverks- og policyorgan Alliansebygger og samarbeidspartner Arbeidsform og fokusområder HOG Energi fremmer viktige strategiske energisaker med potensial for næringsutvikling i regionen gjennom alliansebygging og prosjektutvikling i samspill med myndigheter, industri og FoU

4 Resultater Infrastruktur for mottak og distribusjon av naturgass i fylket Bruk av naturgass i transportsektoren Energiverket på Mongstad Gassledningen Kollsnes-Mongstad Initiativtaker til innføring av biogass i transportsektoren i Hordaland Ilandføring til Sture og Mongstad fra Edvard Grieg og Johan Sverdrup ONS Stavanger, OTC Houston, Rio Oil og Gass og Offshore Europe i Aberdeen Styrket relasjonene mellom det politiske miljøet, næringsaktørene og FoU HOG Energi nyter tillitt hos eierne og næringsaktørene som et nødvendig strategisk og leveransedyktig redskap Viktige bidrag

5 Kollsnes/Sture Sterke industrimiljøer Mongstad Ågotnes Hanøytangen Bergen Eldøyane Viktige landanlegg Kollsnes Kårstø Melkøya Tjeldbergodden Mongstad Nyhamna Source: Statoil 2011 Sture

6 Veien videre - økt fokus på: Utslippsreduksjoner, fornybar energi og miljøteknologi Konkurranseevne og innovasjon i leverandørnæringen Samarbeid mellom politikk, næring og FoU En mer samlet energiregion

7 Presentasjon Fylkestinget 12. juni 2014 Inkubator - mål og ambisjonar Industriinkubator er knytt opp mot ei større industriverksemd (Statoil) og samling av industriverksemder. SIVA SF (Statlig selskap for industrivekst) har etablert programperiode og vi inngår i et nasjonalt nettverk av inkubatorer og næringshager. Visjon: Utvikle ny lønnsam forretningsverksemd og styrke eksisterande. Ambisjon: Skape minst 10 nye verksemder og fleire nye arbeidsplassar. Programperiode 5 år. Geografi: Mongstad spesielt, Nordhordland og Bergensregionen generelt.

8 Eigarar Næringslivet i Nordhordland registrerte aksjeselskap Andre større verksemder Statoil Western Geco Odfjell Drilling Norsk Gjenvinning Havforskningsinstituttet Frank Mohn Aker Halliburton, Oceaneering, Wilhelmsen Shipsservice COSL Drilling Tess Osv.

9 Hovedformål: Forretningsutvikling! Grunnleggende fokus: Idètilsig, Kvalifisering, Utvelging, Program og Overlevering Tre hovedoppgaver 1. Gründere(25%) 2. Bedrifter med vekstpotensial(50%) 3. Fellestiltak(25%) I regionen Nordhordland treng vi Fleire kontorarbeidsplassar sentralt i regionen Meir teknologiutvikling og innovasjon Ingeniørar ( ) Kapital, investorar og sterke fagmiljø Lokal arbeidskraft Fleire gründerar og nye forretningsidear Kurs- og kompetansehevende tiltak(etablerer kurs. og komp. senter) Fokus på salgs- og døråpnerfunksjonen

10 Noen inkubatorprosjekter - utdrag Mongstad Fjernvarme Mongstad Riggkai Beredskapsprosjekt samspill offentlig og industri Kurs- og kompetansesenter(uniko AS) Vannrensing raffineri og offshoreinstallasjoner Omsorgsteknologi CCS kompetansesenter Infrarød teknologi Produktutvikling vannsekk for kran og løft Etablerer nyskapingsmiljø sentralt i Knarvik Jobbmesse Fellesstand Business Region Mongstad oljemessen OTD Oppnådde resultater (3 år fra etablering) Vurdert ca. 40 ulike forretningsidèer Etablert 12 inkubatoravtaler 4 nyetablerte selskaper 2 omfattende utviklingsprogram i eksisterende bedrifter Hvorav en doblet antall ansatte fra 15 til 30 på ett år, øke oms fra mill på 3 år Aktiv profilering av mange selskaper «vi trenger å bli synlige» Pådriverrollen er viktigere enn direkte økonomisk støtte til bedriftene Eierbedriftene bruker oss mer nå en tidligere knoppskyting!! Henvendelser til inkubatoren har økt betraktelig det siste året Gode fellesprosjekter mange tiltak har fått omtale på lederplass aviser

11 «Det store bildet» - Nordhordland Betydelige kutt og omstillingstiltak hos oljeraffineriet Statoil Mongstad Viktig med ilandføring fra Johan Sverdrup Viktig med økt aktivitet på «Mongstadbase» PSW Group med betydelig vekst innen oljeservicebransjen Nordhordland er mer enn Mongstad Etablert Subsea Island som klynge på Radøy Mange spennende produksjonsbedrifter i positiv utvikling

12 Maritimt Forum Bergensregionen Susanne Rislå Andersen Foto: Solstad - Haakon Nordvik

13 Verdiskaping i Bergensregionen 1 komplett maritim klynge 27 milliarder kr i verdiskaping maritime arbeidsplasser 79 milliarder kr. i omsetning Flere ansatte i hele næringen i dag enn for 8 år siden Antall ansatte i maritim næring i 2004 og i Kilde: Menon Rederi Tjenester Utstyr Verft

14 Hovedprioriteringer Rammevilkår / Myndighetskontakt Synliggjøring/ Omdømmebygging Rekruttering/ kompentanse Gods fra land til sjø/ sjøtransport Maritimt Forum kontaktpunkt mot maritim næring Samhandling SATSINGS- OMRÅDE KLYNGE- PROSJEKT SYNLG- GJØRE OG OMDØMME MILJØ PROSJEKT KOMPETANSE OG REKRUTTE- RING MYNDIGHETS -KONTAKT MÅL MFB skal være en aktuell, slagkraftig og spisset nettverkorganisasjon som arbeider for hele den maritime klyngen, og bidra til økt maritimt klyngesamarbeid og koordinering med andre aktører. MFB skal synliggjøre og styrke den sterke maritime klyngen i regionen, for å øke næringens omdømme og attraktivitet. MFB skal bidra til økt satsing på miljøvennlige løsninger i maritim sektor MFB skal bidra aktivt med å bygge opp et sterkt maritimt utdanningsog forskningsmiljø i regionen (Kunnskapsklyng en), samt bidra til å rekruttere riktig kompetanse til næringen. MFB skal arbeide aktivt med myndighetskontakt for å sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

15 HVA VIL VI EGENTLIG OPPNÅ? Gjennomføre flest mulige tiltak som øker kontaktpunktene og som koordinerer innsatsen mellom næringsorganisasjonene/interessegruppene Stimulere til nærmere kontakt, mer åpenhet og økt samarbeid mellom enkeltbedriftene i klyngen gjennom konkrete prosjekter Dynamikken i klyngen vil da skape attraktive kompetansemiljøer og nyttige nettverk hvor man deler kunnskapsgrunnlag og lærer av hverandres erfaringer; 1+1=3 Dynamikken og kompetansen i miljøet vil tiltrekke seg de beste talentene, og derved generere nyskapning og sikre høy kvalitet Synliggjøring og omdømmebygging MARINADE Tall Ships Races 2014 FAKTA MARITIM

16 Kompetanse = norsk maritim industris fremste konkurransefortrinn Kompetansebygging og kunnskapsutveksling Sikre driftskompetanse gjennom nye utdanningsordninger Avklare Sjøforsvaret Etter- og videreutdanning - Gjerne modulbasert Shipping Trainee Revitalisering og sikre større volum ved inkludering av hele klyngen?

17 Målrettet rekruttering Oppdatere analyse kvinner i maritim næring Har tiltak vi satte i gang etter 2010 fungert? Hvordan er det maritime næringslivet satt sammen i 2014 Kompetansebygging og kunnskapsutveksling Powered by nature! Maritim kriseledelse Fra land til sjø Bybane til sjøs

18 Portalen for det åpne innovasjonsprosjektet innen materialteknologi og overflate åpnet. Bruk oss: Vi kjenner hele det maritime Norge!

19 Medieklyngens tre pilarer Media Region Bergen, MediArena og Media City Bergen Fylkestinget, Myrkdalen En Konsulentselskaper underskog Globale Regionale Nasjonale av små Nisjemedier teknologiselskaper FoU og kringkastere og lokale mellomstore leverandørindustri aviser selskaper - produksjonsselskaper, OPPSUMMERING gaming, 3d, annonsering, STATUS: div. medietech The largest regional newspaper in Norway Global market leader in (#1 International in Bergen) University broadcast Global of graphics, Bergen niche mediahouse Norw. School supplier of of Supplier Dept fishing, of of fishfarming media asset Economics and Norways sefood newscast #1 and Information content and Centre commersial automation. for Service management Media Science systems. Innovation broadcaster. Dept of (Headquarter) Informatics STATUS #1: Et mangfold innenfor bransjen The largest city tabloid in Norway International supplier (#2 in Bergen) Global providor of digital Bergen of online University viedeo Chr. educations Michelsen platforms. Bergen College platforms. Norways #1 Research Academy Media public Center service broadcaster Center (Hordaland for Innovation division) of Art and Design Dept for Computing and Science #2: Sunne virksomheter med gode resultater Etc.

20 Sentralisering Digitalisering Lokalisering OPPSUMMERING UTFORDRINGER: av TV2 UTFORDRINGER #1: Krevende endringer i markedet #2: Strukturelle endringer utfordrer Bergen Mediebransjen i Bergen møter utfordringer og muligheter med en offensiv holdning, konkrete tiltak og handlekraft

21 Hovedelementer i satsingen frem til i dag Media Region Bergen: Medlemsorganisasjon for bransjen i Bergen og omegn MediArena: Prosjekt som jobber aktivt med utvikling av klyngen MediaCity Bergen: Nærings- og kunnskapsparken i Lars Hilles gate MediArena

22 Mediarena er et klyngeutviklingsprosjekt som skal bidra til å skape økt innovasjon, verdiskaping og vekst i mediebransjen i Bergen. Fire hovedområder i handlingsplanen: #1: Nettverk og samhandling i bransjen #2: Samhandling bransjen og FOU #3: Understøtte MediaCity Bergen som hub #4: Varige organisasjonsmodeller for bransjen

23 Mediarena Nettverk FOU Media City Bergen Forberede NCE Serie med frokostmøter Speeddating MCB som hub Kompetanse Innovasjonsworkshops Matchmaking Greenhouse Søknad Gründerprogram Oppgaver/prosjekter Inkubator Samhandlingsprosjekter Forskningstiltak Medialab Rekruttering Utdanningstilbud Besøkssenter Profil & web Aktiviteter Internasjonalisering Klynge til klynge Media City Bergen

24 Media City Bergen er en nærings- og kunnskapspark for mediebransjen - og en hub i en bredt sammensatt medieklynge. +

25 + SMB og leverandørindustri + Greenhouse Flexdesk Fixdesk Fixoffice

26 + Lab + Besøkssenter m.m.

27

28

29 Media Region Bergen

30 Media Region Bergen er bransjens medlemsorganisasjon og alle prosjekters mor - utgjør ett felles innsatspunkt for bransjens aktører mot de ulike prosjektene og delprosjektene. STRUKTUR ett innsatspunkt Media Region Bergen (bransjeorganisasjon) Utbygger (xx%) Inkubator (xx%) Mediarena (prosjekt - aktiv klyngeutvikling) 100% 100% xx% MediaCity Bergen (navn, domene, profil & webside) MULIGHET Greenhouse (lavterskeltilbud m/inkubator) xx%? Medialab? MULIGHET

31 STRUKTUR ett innsatspunkt Media Region Bergen (bransjeorganisasjon) Utbygger (xx%) Inkubator (xx%) Mediarena (prosjekt - aktiv klyngeutvikling) 100% 100% xx% Media City Bergen (navn, domene, profil & webside) MULIGHET Greenhouse (lavterskeltilbud m/inkubator) xx%? Medialab? MULIGHET STRUKTUR ett innsatspunkt Media Region Bergen (bransjeorganisasjon) Utbygger (xx%) Inkubator (xx%) Mediarena (prosjekt - aktiv klyngeutvikling) 100% 100% xx% Media City Bergen (navn, domene, profil & webside) MULIGHET Greenhouse (lavterskeltilbud m/inkubator) xx%? Medialab? MULIGHET

32 STRUKTUR ett innsatspunkt Media Region Bergen (bransjeorganisasjon) Utbygger (xx%) Inkubator (xx%) Mediarena (prosjekt - aktiv klyngeutvikling) 100% 100% xx% Media City Bergen (navn, domene, profil & webside) MULIGHET Greenhouse (lavterskeltilbud m/inkubator) xx% MULIGHET MULIGHET Medialab (teknologitung lab forskning og utv.) STRUKTUR ett innsatspunkt Media Region Bergen (bransjeorganisasjon) Utbygger (xx%) Inkubator (xx%) Mediarena (prosjekt - aktiv klyngeutvikling) 100% 100% xx% Media City Bergen (navn, domene, profil & webside) MULIGHET Greenhouse (lavterskeltilbud m/inkubator) xx% MULIGHET Medialab (teknologitung lab forskning og utv.) MULIGHET + Besøkssenter og nye prosjekter

33 Kort oppsummert : Hovedelementer i satsingen Media Region Bergen: Medlemsorganisasjon for bransjen i Bergen og omegn MediArena: Prosjekt som jobber aktivt med utvikling av klyngen Media City Bergen: Nærings- og kunnskapsparken i Lars Hilles gate

34 Visjon: Et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet.

35 NCE TOURISM FJORD NORWAY FYLKESTINGET 12. juni 2014, Myrkdalen 1 2

36 Er dette nok? 3 Visjon. Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende reisemål innen aktive, naturbaserte opplevelser. 4

37 Opplevelsestema & tverrgående temaer. Verdt-en-reise opplevelser Fjordlandskap Ski / Vinter Vandring Sykkel Fiske Padling & elvesport Arkitektur Tverrgående tema Fjordkultur Infrastruktur Kompetanse Kulturarv, Matkultur Overnatting, Servering, Transport, Formidling Pakketering, Kvalitet, Konseptutvikling, FoU, Bærekraft 5 VANDRING 6

38 SKI / VINTER 7 SYKKEL 8

39 FISKE 9 PADLING & ELVESPORT 10

40 ARKITEKTUR 11 KULTURARV 12

41 MATKULTUR 13 NCE Tourism Fjord Norway har et 10- års perspektiv. Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode Kontraktsperiode 1 Arena Project Innovativ Fjordturisme

42 Hovedmål. NCE Tourism Fjord Norway skal styrke reiselivsklyngen og bidra til økt profesjonalitet, miljøfokus og lønnsomhet. 15 Misjon. Med utgangspunkt i de fire vestlandsfylkene skal NCE Tourism Fjord Norway legge til rette for innovasjonsarbeidet i reiselivsklyngen i samspill med FoU-miljøene og det offentlige virkemiddelapparatet. 16

43 Produktutviklingsavdelingen for opplevelser i Fjord Norge-regionen. De små Opplevelsesbedrifter Evaluere Implementere Profesjonalitet Miljøfokus Lønnsomhet Utforske Utforme De store Overnatting Transport Formidling 17 «Å samle aktørene regionalt er et sukesskriterium for å nå fram på det nasjonale og internasjonale markedet.» Erik Østlie, Markedssjef Destinasjon Voss 18

44 «Odda kommune har no ein oppsving vedr turistbesøk. Og no på tysdag var det faktisk ikkje ledige hotelrom i Odda. Det har ikkje hatt sidan 1904» Jostein Soldal, Dagleg leiar OpplevOdda, 14. juni ww 20

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 Hordaland fylkesting 12.juni 2014 Reisemål Hardanger Fjord AS Hans Jørgen Andersen - reiselivsdirektør Hardanger 1200 reiselivsårsverk - over ein milliard kr/år 1. Kort om RHF 2. Arbeidsoppgåver 3. Nettverksorganisasjon 4. To case på resultat og døme på arbeidsmetode 5. Vegen vidare

56 Mål Reisemål Hardanger Fjord Auke i Hardanger sin marknadsandel overnattingsdøger i Norge og på Vestlandet God informasjon til besøkande God og effektiv marknadsførar av Hardanger Om Reisemål Hardanger Fjord Etablert medlemsverksemder Omfattar 7 Hardangerkommunar 3 tilsette Omsetning 6 mill/år

57 Arbeidsoppgåver trykksaker turoperatørar presse/pr web Trykk 2014 Hardangerguide 3 språk Hardanger ferietips norsk Innovasjon Norge vandring 5sp IN Norgeskatalog 13 språk IN Norgeskart IN Norge DM Fjord Norge Reiseguide 9 sp div

58

59 Arbeidsoppgåver trykksaker turoperatørar presse/pr web

60 Kunde Destination Marketing Organisation (DMO) Professional Conference Organiser (PCO) Reisebyrå Wholesaler/ Turoperatør Destination Management Company (DMC) Incoming operatør Verksemd

61

62 Arbeidsoppgåver trykksaker turoperatørar presse/pr web

63

64

65 TV/film-produksjonar vår/sommar 2013 Tina Nordstrøm New Scandinavian cooking Ulvik, Folgefonna, Kvam.. Polsk kjendis TV-kokk Robert Maklowicz Ullensvang, Ulvik, Kvam, Folgefonna.. Alt for Norge Eidfjord/Ulvik 71 grader nord - Eidfjord Ingen grenser - Folgefonna m.m. Kari Traa - Ulvik Japansk TV x 2 - Kvam, Ulvik.. Italiensk TV, Rudolf Adventures Ulvik, Odda, Folgefonna, Kvam.. USA,spelefilm, sekvensar frå Trolltunga 2013: 26 presse/tv/film-team på besøk Arbeidsoppgåver trykksaker turoperatørar presse/pr web

66

67

68

69 RHF- ein nettverksorganisasjon Fjord Norge Innovasjon Norge, reiseliv. heime/ute lokale reiselivsverksemder over 100 medl. lokale reiselivslag i 7 kommunar Fjord Tours Statens vegvesen/nasjonale turistveger Hordaland fylkeskommune Destinasjon Voss Samarbeidsrådet for Sunnhordland Destinasjon Haugesund & Haugalandet Hardangerrådet Kysteventyret Bergen reiselivslag Hallingdal reiseliv Turoperatørar, Color Line, DFDS, Stena Line osv Hardanger musikkfest Japan Hardanger Club NCE Tourism Fjord Norway Norwegian Frukt og bær rundt neste sving Trip Advisor... Case 1 Turoperatør etablerar tur i Hordaland

70 Case 2 Marknadsføring Trolltunga

71 kva gjorde me og kvifor AIDA - fokus på A nr.1 Nr.1 bilete i all kommunikasjon frå 2010: Trolltunga Kommersiell aktør Opplev Odda Trolltunga tilgjengeleg! Praktisk Praktisk finne bilete og kjøpe rettar til bruk samarbeid med Fjord Norge , i eigen regi og kjøpt: 18 mill Trolltunga bilete trykt i tillegg presse, web, sosiale medier Tema for pressemeldingar/some Har teke fyr snøballen ruller på SoMe Besøk frå 1.000( 09) ( 13)

72 bruk

73 Fjord Norge reiseguide2014

74

75 IGW jan 2014

76 NYC juni 2014

77

78

79 30.mars People.com.cn (rank nr 35 i Kina, rank 216 i verden). elong.com (rank 292 i Kina) go.wuhan.net.cn, big5.xinhuanet.com (rank 40), travel.huanqiu.com (rank 59), art.china.cn, ln.xiahuanet.com, jingguan.yuanlin.com, travel.gooniu.com, zsnews.cn

80 Stavanger Aftenblad okt 2011

81 Finansavisen 1.juni 2013

82 HF 30. sept 2013 BT 1.okt 2013

83

84 Kva seier turistane?

85 Me on one of the most exciting places in Europe, located in Norway about ft above sea level and ft above the ground. Flickr.com facebook Für jeden passionierten Wanderer allerdings ist die Trolltunga-Trollzunge ein absolutes Muss. Scandinavien-blog.com Aug 2011 Google + Flickr Flickr A little over a year ago on reddit I saw a picture of a guy sitting on the edge of a rock. Not just any rock, but a clip of a rock that jets out of a vertical side of a mountain with a 350 meter drop. In the comments I discovered that the photo was of Trolltunga and is right near by in Odda Norway. Along with some other trolls from Trolltech we rented a car and drove to Odda. facebook Excellent! Thank you for the information. Visiting Norway hadn't, until this photo, been of much interest to me but now I'd like to plan a trip. It looks stunning, and I love traveling in mountains. I've done a little mountaineering but prefer to NOT need an axe and crampons. :) The opplevodda site mentioned that you just need to be in "normal" shape to do the hike. But does that mean normal shape for a Norwegian?? I do a little nordic skiing and it seems that Norwegians are typically very, very fit! Cheers-

86 Utvikling gjestedøger hotell i Hardanger

87 Takk for meg! Reisemål Hardanger Fjord AS Hans Jørgen Andersen - reiselivsdirektør

88 PRESENTASJON FOR FYLKESTINGET 12.JUNI 2014 UPTIME CENTRE OF COMPETENCE Knut Vindenes, Daglig leder STATUS Alle mål er oppnådd! Vurderer sammenslåing med HOG Energi

89 FLEIP ELLER FAKTA Idéen om senteret kom fra Statoil i Intensjon om å gjøre kommunikasjon med leverandørindustri enklere. FLEIP Senteret har også navnet Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold, med forkortelse «SMODV» FAKTA PARTNERE PER JUNI 2014 Industriselskaper Andre

90 UPTIME CENTRE OF COMPETENCE Visjon: UPTIME Centre of Competence skal skape morgendagens løsninger for drift og vedlikehold Forretningside: UPTIME Centre of Competence skal gi økt konkurransekraft og kompetanse innenfor maritim og offshore drift og vedlikehold Overordnede strategiske mål: Etablere en uavhengig samhandlingsarena for maritim og offshore drift og vedlikehold Styrke kompetanse og utdanning relatert til drift og vedlikehold Styrke teknologi- og tjenesteutvikling innen maritim og offshore drift og vedlikehold PRIORITERINGER Å oppnå god økonomi Gjennomføre prosjekter som har stor betydning for bransjen og våre partnere Levere bidrag til prosessen med å gjøre offshorebransjen mer kostnadseffektiv Bidra til å «knekke koden» ift Real Time Risk Management og Condition Based Maintenance

91 PROSJEKTER Innovasjon i verdikjeden innen offshore Vedlikehold og Modifikasjon Åpen innovasjon på tvers av bransjer («Ocean innovation») Gassdrift / LNG i maritim sektor Videreutdanningskurset Planspesialisering

92 Hordaland fylkesting, Myrkdalen, Gro Jensen Gjerde Leiv Vamheim Rune Heradstveit Me - 3 regionråd ønskjer å presentera oss samla. Fordi me: Er heilt ulike dei andre bransjeorganisasjonane her i dag Er regionane sin utviklingsaktør i Hordaland Har mange like utfordringar og ønskjer regional vekst Har 50 års samanhengande samarbeidsrøynsle utvikla frå tiltakskontor til samfunnsutviklar Er kommunane, fylkeskommunen og staten sin forlengja arm der folk bur. Har ein felles bodskap å presentera.

93 Er organiserte som Interkommunale selskap (IKS) eigd av kommunane / herada Har Regionting, Representantskap, Regionråd, styre og dagleg leiar Har mange interkommunale faglege nettverk og team for tenestesamarbeid Har føremål å styrkja regionen gjennom tettare samarbeid ved: 3 Prioriterte hovudområde: Politisk samordning Fagleg samarbeid Samfunns- og næringsutvikling m.a. gjennom Partnarskapsavtale med HFK

94 Partnarskapsavtalane mellom dei ulike regionkontora har vore sidan 2007 Dei har i stor grad vore knytt opp til næringsarbeid men har i oppgåver vore individuell Tilskota frå fylkeskommunen er gjeven for å utføra næringsretta utviklingsarbeid Felles er at dei regionale kontora fungerer som eit bindeledd mellom fylkeskommune, næringslivet og kommunane i dei ulike regionane Partnarskapsavtalen har styrka oss i arbeidet og gjeve oss legitimitet og gjort oss i stand til å utføra både 1.og 2.linjeteneste mot etablerarar og bedrifter eller sikra denne tenesta gjennom andre. Avtalane har vore sterkt knytt opp til direkte næringsarbeid.

95 Samarbeidsrådet for Sunnhordland Regional utvikling kryssing av Langenuen statlege omorganiseringar organisering av helseforetak kommunestruktur Byregion programmet Stord som motor for regional utvikling? Infrastruktur ferjefri kyststamveg E39 E134 Aust-vest korridor internt i regionen

96 Samarbeidsrådet for Sunnhordland Næringsutvikling etablerarkurs, rådgjeving- rettleiing regionalt næringsfond matprosjekt klynge bransjar Omdømme og rekruttering Reiseliv utvikla Visit Sunnhordland regionale og fylkeskommunale prosjekt, sykkel og vandring,båt mm. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Planarbeid Interkommunal strandsoneplan, kystsone, kommunestruktur, Byregionprogrammet Stord lokomotiv for vekst og utvikling? Kompetanse teknisk fagskule, HSH, KVV kompetanse, karrieresenter, studiesenter i Kvinnherad, kompetanseprogram kompensasjonsmidlar. Folkehelse Sykkel og vandring

97 Hordaland fylkesting Myrkdalen,12. juni Foto: Eivind Senneset / Regionrådet Hovudsatsingar i Regionen for tida 50 års godt regionsamarbeid på god veg mot nye høgder har mykje interkommunalt samarbeid Døme på samarbeid som er etablert: IKT Nordhordland felles for 9 kommunar Felles Legevakt og ØH-senger for 9 kommunar Under arbeid: Nordhordlandspakken AS «E39 Bergen-Nordhordland» Planlegging Regionalt helsehus i Knarvik 8000 kvm Kommunestruktur 2015 Omdømmeprosjekt Region Nordhordland (med BRB)

98 Næring Etablerarverksted etablerarverksemd Team Nordhordland Eit fagleg nettverk med fokus på etablerarhjelp og nærings- og samfunnsutvikling Regionalt næringsfond Årleg tildeling iht kriterier frå FK Starta arbeidet med Interkommunal nærings- og samfunnsplan og Interkommunal næringsarealplan Nytt prosjekt: Smaken av Nordhordland Løfte fram gründarar i Nordhordland som ønskjer å skape næring basert på lokal mat. Nordhordland Biosfæreområde Biosfæreområde - forprosjekt Vert Norge sitt første UNESCO biosfæreområde Det skal utviklast i pakt med regionen sine føremon og dei krav som er stilt frå UNESCO. Og skal bli et modellområde for bærekraftig samfunnsutvikling, både nasjonalt og internasjonalt

99 Nordhordland Biosfæreområde DEN GEOGRAFISKE AVGRENSINGA Biosfæreområdet vil omfatte 10 kommunar (Nordhordland + Øygarden). I tillegg vil delar av Vik, Voss og Høyanger vere inkludert. Gje næringsliv, forsking og befolkning ein arena for dialog, informasjon og samhandling Gje innbyggjarane større innverknad på korleis framtida skal sjå ut Forsking og undervisning Nordhordland Biosfæreområde RESSURSPROFIL oljeutvinning fjellbeiter skipstrafikk fiske landbruk/ bustader oljeraffineri vasskraft hav kyst strandflate fjord fjell

100 HARDANGER 2030 PARAPLYPROSJEKT SENTRAL STYRINGSGRUPPE OG PROSJEKTANSVARLEG Framtidssatsing Folketalsauke Livskraftige kommunar Prosjektarbeid Merkevare Hardanger HARDANGERKONFERANSEN Årleg tilbakemelding om utviklinga i regionen og om tiltak for å utvikla regionen.

101 Nokre prosjekt. Sjå utdelt oversyn: Internasjonale Hardanger

102 Matsatsing i Hardanger SIDER og SAFT Korleis ønskjer me det skal vera i framtida? Partnarskapsavtalane er svært viktig for å formalisera det tette samarbeidet som har vore og bør fortsetja og forsterkast! Alle regionane treng ikkje vara gode på alt, men finna sin plass. Difor må framtidige partnarskapsavtalane og ha ein individuell del. Ut i frå handlingsprogram kjem det tydeleg fram at samarbeidet må ha eit breiare fokus enn avtalane som har vore og gjerne meir knytt til utviklingsoppgåver. Regionråda arbeider mykje breiare enn med berre etablerarrettleiing. Dette vil og vera ryddigare høve til dei aktørane som berre arbeider med næringsutvikling og bransjar

103 Treng fylkeskommunen regionråda? Vidareføra som no? Utvikla og auka? Avvikla? Skal Hordaland fylkeskommune lukkast i sine satsingsområde, er dei avhengig av sterke regionar som utøvarar av strategiane. VÅRT TILBOD ER UTVIKLA OG AUKA SAMARBEIDET!

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SATSER PÅ KOMMERSIALISERING AV VERDT-EN-REISE OPPLEVELSER MED KOBLING TIL FJORDKULTUR OG INFRASTRUKTUR 1 Marcel Niederhauser Konst. hovedprosjektleder

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Generell informasjon om NCE Tourism og vegen videre Kristian B. Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge AS (kontraktspartner NCE Tourism) Visjon. Fjord Norge-regionen

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013

NCE TOURISM FJORD NORWAY. NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013 NCE TOURISM FJORD NORWAY NASJONAL UTDANNING OG SERTIFISERINGSORDNINGER FOR PROFESJONELLE GUIDER Stavanger, 28. oktober 2013 1 Norwegian Centres of Expertise. NCE Norwegian Centres of Expertise «...er et

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardanger. Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardanger Om Hardangerrådet iks 2014 Dagleg leiar Leiv Vambheim HARDANGER 2030 PARAPLYPROSJEKT SENTRAL STYRINGSGRUPPE OG PROSJEKTANSVARLEG Framtidssatsing Folketalsauke Livskraftige kommunar Prosjektarbeid

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane

REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane Befolkningsutvikling Endring i næringsstruktur Skapa nye arbeidsplassar Arbeidskraft Kva type arbeidskraft Kva gjer me?

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast.

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. SLIDE 1 Aktiv Heile Året skal være eit samarbeidsprosjekt på tvers av kommune og fylkesgrensene, dette er heilt i tråd

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 29. JANUAR 2015 KL. 14.30-17.30, KULTURSKULESENTERET HUSNES Desse møtte: Edvard J. Stangeland Odd Harald Hovland Sverre Olav Svarstad Elling

Detaljer

Kompetansemekling i privat og off sektor

Kompetansemekling i privat og off sektor Kompetansemekling i privat og off sektor - Eit undertittel tilbod for å auke innovasjonsevna og dermed verdiskaping og konkurransekraft - Erfaringar med KM-teneste og RFF Vest-pilot - Øyvind Heimset Larsen,

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Regionale utviklingsprosesser i Hordaland. Nina Broch Mathisen, Trondheim 12. september 2006

Regionale utviklingsprosesser i Hordaland. Nina Broch Mathisen, Trondheim 12. september 2006 Regionale utviklingsprosesser i Hordaland Nina Broch Mathisen, Trondheim 12. september 2006 3 Disposisjon; 1. Partnerskapet og Regional utviklingsplan 2. Regionens utfordringer og utviklingsbehov 3. Regional

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon VRI-styringsgruppemøte 10. sept. 2014 - DPL Monica Paulsen Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging, innovasjon,

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg

Prosjektplan. - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektplan - Forlenging av Nordsjøruta frå Bergen til Leirvåg Prosjektansvarleg: Gro Røhne Andersen, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Nordhordland Reiselivslag Prosjektstart: 01.09.2009

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland

Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Plankonferansen i Hordaland 211 Attraktivitet og stadinnovasjon i Hordaland Solveig Svardal Basert på analysar av Knut Vareide og Hanna N. Storm 1 Forståingsramme summen av ein stad sin attraktivitet for

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

HANDVERKAR I ARBEID Konsept frå Canada, NPP og NORA forprosjekt Meir enn 60 Economusee, utvikla over 25 år Meir enn 500 tilsette

HANDVERKAR I ARBEID Konsept frå Canada, NPP og NORA forprosjekt Meir enn 60 Economusee, utvikla over 25 år Meir enn 500 tilsette HANDVERKAR I ARBEID Konsept frå Canada, NPP og NORA forprosjekt Meir enn 60 Economusee, utvikla over 25 år Meir enn 500 tilsette handverkarar/kulturformidlarar Meir enn 900 000 besøkande og aukande omsetnad

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Hardangerkonferansen. Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid. FOTO: Leiv Vambheim

Hardangerkonferansen. Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid. FOTO: Leiv Vambheim 2014 Hardangerkonferansen Næringsutvikling i Hardanger. Rammevilkår og framtid 2014 Hardangerkonferansen 12.-13. november 2014 Brakanes Hotel Ulvik i Hardanger NHO sitt NæringsNM for 2013 viser at Hardanger

Detaljer

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web

Prosjektplan. - Skilting Haugastøl - Bergen. Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland. Delprosjekt: Felles informasjon Trykt og web Hovudprosjekt: Sykkelturisme i Hordaland Nordsjøruta Bergen- Mongstad Utvikling av 2 Syklist velkommen destinasjoner Skilting Haugastøl- Bergen Sykkeltrasé Rallarvegen til Ulvik Hardangerfjordruta Leirvik-Voss

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST

Hardangerkonferansen. FOTO: Torleiv Ljones. HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen FOTO: Torleiv Ljones HARDANGER i VEKST 2015 Hardangerkonferansen 11.-12. november 2015 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger Tema: HARDANGER i VEKST HARDANGERKONFERANSEN 2015 SET

Detaljer

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd.

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. SETESDAL SKAL VERE EIN ATTRAKTIV REGION Å BU, GJESTE OG DRIVE

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

Prosjektbeskriving: Utviklingsprosjekt inkubator Fram Flora AS. Vår 2016

Prosjektbeskriving: Utviklingsprosjekt inkubator Fram Flora AS. Vår 2016 Prosjektbeskriving: Utviklingsprosjekt inkubator Fram Flora AS Vår 2016 Bakgrunn Fram Flora (FF) har vore industriinkubator frå 2010-2015 og søkjer vidareføring i SIVAs nasjonale inkubasjonssatsning frå

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen Hvorfor profilere Osloregionen? 2 Hva er det som forbinder oss? Integrert

Detaljer

Innovasjon i et todelt Hordaland 19.09.2013. v/nina Broch Mathisen

Innovasjon i et todelt Hordaland 19.09.2013. v/nina Broch Mathisen Innovasjon i et todelt Hordaland 19.09.2013 v/nina Broch Mathisen Hvor skal jeg jobbe? OWEC Tower Utviklet fundament for offshore vindturbiner for havdybder fra 10 til 50 M. Har mottatt internasjonal rådgivning

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

Inkubasjon i Hordaland -fra idétil vekst

Inkubasjon i Hordaland -fra idétil vekst Inkubasjon i Hordaland -fra idétil vekst Astrid Kjellevold Steinsland Prosjektleiar, Atheno AS og Bjarte Jansen Horn Inkubatorleder Nyskapingsparken Næringskonferansen Hordaland Fylkeskommune, 17. mars

Detaljer

Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking

Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking DIKTARVEGEN OG FRAMTIDA Solfrid Borge leiar i prosjektgruppa Lars Ueland Kobro forskar - Telemarksforsking Idé og oppstart Ideen om Diktarvegen vert unnfanga i 2008 under eit frukostmøte på Hotell Bondeheimen

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Historia om ei sterk maritim klynge. Slik gjer vi det på Sunnmøre Fjerde nivå» Femte nivå Providing the most

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR HORDALAND 2007 TILSEGN OM TILSKOT INNTIL KR 1,2 mill, TIL PROSJEKT Tiltaksprosjekt i Tysnes TILSEGN 40-07ON HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Tysnes kommune Postboks 110 5685 UGGDAL Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 16. mai 2007 200606323-6/135.3/HIND 06/00188 REGIONALT

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen

Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Profileringsprosjektet i Osloregionen Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Omfatter 72 (75) kommuner (inkl. Oslo), 3 (4) fylkeskommuner totalt nesten 2 millioner innbyggere. Etablert 1. januar 2005.

Detaljer

Handlingsprogram næring 2015

Handlingsprogram næring 2015 Handlingsprogram næring 2015 Vedtatt i fylkestinget 21. oktober 2014 Innhold: Innledning... side 2 Del 1: Løpende aktiviteter side 3 Del 2: Pågående prosjekter.. side 4 Del 3: Nye prosjekter side 4 3.1

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Hardangerrådet iks. Lukka er sponsa av Hardanger Flytt til Hardanger Norefjell 06.03.201 Av Dagleg leiar Leiv Vambheim

Hardangerrådet iks. Lukka er sponsa av Hardanger Flytt til Hardanger Norefjell 06.03.201 Av Dagleg leiar Leiv Vambheim Hardangerrådet iks Lukka er sponsa av Hardanger Flytt til Hardanger Norefjell 06.03.201 Av Dagleg leiar Leiv Vambheim akk for invitasjon til rødsherad Den vakre bygda betegnes om Østlandets Hardanger.»

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen

Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Kor mange blir vi i Hordaland? Fylkesordførar Tom-Christer Nilsen Verden 2050 1400 Befolkningsendring 1200 1000 800 600 400 200 0-200 5000000 BNP/Etterspørselsvirkning 4000000 3000000 2000000 1000000

Detaljer

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Knut Senneseth Utvärderingsnätverket Stockholm 27 mai 2015 Formål: Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid

Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid Alle foto: Mye i media Verdiskaping i mineralnæringen gjennom innovasjonsarbeid Høstmøte 2015 Nye metoder og teknologi til å møte bergindustriens utfordringer Rune Finsveen Prosjektleder Mineralklynge

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK Desse møtte: Edvard J. Stangeland Austevoll kommune vara for Renate Klepsvik Sverre Olav

Detaljer

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus

SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus SIVA nasjonal aktør med regionalt fokus Jon Johansen KRD NHD KD (NFR) LMD UD FKD AD Innovasjon Norge Nettverksselskapet SIVA Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Tilskudd og risikokapital til

Detaljer

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden?

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Læringslivet NHO Hordaland Bergen, 27.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens

Detaljer

Fjord Invest. Den regional styredagen i Sogn og Fjordane. 22. mars 2007. Fjord Invest Industri AS* Fjord Invest Såkorn AS. S&F Fylkeskommune (31,3%)

Fjord Invest. Den regional styredagen i Sogn og Fjordane. 22. mars 2007. Fjord Invest Industri AS* Fjord Invest Såkorn AS. S&F Fylkeskommune (31,3%) Den regional styredagen i Sogn og Fjordane. mars 007 Fondsstruktur AS Såkorn AS Industri AS* Stiftarar SørVest AS** Sparebanken S&F (44,0%) Gjensidige Forsikring Vestlandet (6,4%) Sparebanken Vest (9,7%)

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012

Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram Regional kulturplan 2014-2024 Dialogkonferansen 2012 Planprogram regional kulturplan 1. Innleiing 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Rammer for planarbeidet 2. Føremål 2.1 Hovudføremål 2.2 Fagområda

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne NCE TOURISM FJORD NORWAY Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Velferdsteknologi: Moglegheiter og utfordringar. Reidun Nesheim, Innovasjon Norge 24. Februar, 2015

Velferdsteknologi: Moglegheiter og utfordringar. Reidun Nesheim, Innovasjon Norge 24. Februar, 2015 Velferdsteknologi: Moglegheiter og utfordringar Reidun Nesheim, Innovasjon Norge 24. Februar, 2015 Velferdsteknologi Teknologiske løysingar enkeltindivid kan nyttiggjere seg av for å; - auke eigenmeistring/vere

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv

Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Innovasjon Norges satsing på naturbasert reiseliv Per-Arne Tuftin «Innovasjon Norges ambisjon er å være reiselivsnæringens foretrukne kompetanse-, utviklings- og markedspartner» Bedre økonomi -> Mer fritid

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

Reiselivsorganiseringen i Hordaland

Reiselivsorganiseringen i Hordaland Kortversjonen av hovedrapporten Reiselivsorganiseringen i Hordaland Analyse av dagens forretningsmodeller og forslag til ny destinasjonsstruktur www.kaizen.no Forord Med utgangspunkt i den forrige regjeringens

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge

Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Erfaringer fra arbeidet med målutvikling og resultatvurdering i Innovasjon Norge Programsamling i Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken, 05.03.2012 Olav Bardalen, programansvarlig, Innovasjon Norge

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon.

Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Næringsbygget på Røstad - Samlokalisering av Film- og TV-produksjon. Bakgrunn Ønsker om samlokalisering av miljø fra bransjen Åpning for Node til Tindved kulturhage gjennom det nye næringshageprogrammet.

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

EnergiKompe- tansesenteret

EnergiKompe- tansesenteret EnergiKompe- tansesenteret Regional satsing med nasjonal attraktivitet Presentasjon av: Ove Kjøllesdal EnergiKompetanseSenteret EnergiKompetanseSenteret AS (EKS) vart stifta 7.februar 2014 av: Moderne

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Business Region Bergen ble tildelt følgende midler fra Hordaland fylkeskommune for 2014: Prosjekter 1 780.000,- Drift 2.400.000,-

Business Region Bergen ble tildelt følgende midler fra Hordaland fylkeskommune for 2014: Prosjekter 1 780.000,- Drift 2.400.000,- 26.juni 2015 Hordaland fylkeskommune Regionalavdelinga v/ Siri Hanson Post: PB 7900 5020 Bergen Rapportering på bruk av tilskudd for Business Region Bergen i 2014 Viser til tildelingsbrev datert 29.april

Detaljer

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører

Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter. Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Regional landbruksmelding og regional matstrategi - utviklingsoppgåver og muligheiter Mona Hellesnes, fylkesvaraordfører Vil sei litt om: Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør Korrespondanse til

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Lindåsprosjektet. Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi. Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013

Lindåsprosjektet. Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi. Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013 Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013 Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i Lindås kommune Innovasjonsprosjekt i offentleg sektor 01.08.12 31.07.15 Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer