Håndbok for sosiale medier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for sosiale medier"

Transkript

1 Håndbok for sosiale medier

2 denne Håndboken Handler om følgende: a) God delingskultur gir fin læring. b) Elever kan mye, men lærere kan mye mer om kritisk sans, bevissthet om etikk og personlig integritet. c) Både bruk av sosiale medier og samtaler om erfaringene bør derfor være del av skolehverdagen. 2

3 de vanligste sosiale mediene Facebook Norges mest brukte nettsted Nettsamfunn der private brukere kan snakke med hverandre, organisere seg i grupper og interagere med institusjoner/merkevarer. Hovedsakelig kommunikasjons kanal for privatpersoner. Mer enn 1 milliard brukere i verden, 2,7 millioner i Norge (pr januar 2013). Viktig for: Deling av innhold, kommentering/dialog og tilbake meldinger, toveiskommunikasjon. YouTube Videodelingsnettsted der brukere kan laste opp sine videoer og se på andres videoer. Verdens nest mest brukte søkemotor. Får 48 timer nytt innhold pr. minutt (jan. 2013) og har mer enn 4 mil liarder videovisninger daglig. Eid av Google. TwiTTer Mikroblogg tjeneste der brukere kan følge og snakke med alle andre brukere de måtte ønske. Kommuni kasjonen skjer gjennom korte statusmeldinger ( tweets ) på maks. 140 tegn. Mest kjent som kanal for sam funnsdebatt, sterk bruk blant jour nalister, politikere, organisasjoner og andre med ønske om å ytre seg. Økende bruk blant unge; de bruker Twitter mest til å kommunisere med hverandre og til å følge kjendiser. Viktig for: Spredning av innhold, samfunnsdebatt, nyheter. Linkedin Profesjonelt basert sosiale nettverk primært for å pleie jobbkontakter og nettverk. Mer enn 200 millioner brukere i verden, drøyt i Norge. Mest brukt i bank/finans, teknologi og industri, men rask vekst i andre yrkesgrupper.

4 instagram Mobilbasert sosialt nettverk for deling av bilder og video. Tjenesten gir mulighet til å redigere mobilbilder med ulike filter, og til å diskutere og kommentere på andres bilder. Sterkest bruk blant yngre nordmenn, særlig jenter/kvinner under 25 år. wikipedia Brukerstyrt og generert leksikon. Hovedsakelig enveiskommunikasjon der kompetente bidragsytere kommer med sine bidrag til en kollektiv kunnskapsbase. Aktivt brukersamfunn som dis kuterer hvilke oppdateringer som skal være beste praksis på hver artikkel. Noe usikkerhet rundt innholdet i enkelte artikler, særlig gjelder dette politikk og politisk betente temaer, nålevende personer eller avdøde, kjente personer. blogg Nettbasert logg der innlegg (tekst, bilder, video eller annet innhold) publiseres i omvendt kronologisk rekkefølge. Det nyeste innholdet vises altså øverst. Svært mye brukt blant norsk ung dom, særlig med mote, sminke og musikk/kultur som tema. Også mye brukt som læringsverk tøy og arena for samfunnsdebatt, særlig i internasjonale fora. FLickr Fotodelingstjeneste på nett og mobile plattformer. Du kan laste opp dine egne bilder, eller søke i andres. Mange bilder er utstyrt med en creative commons lisens der opphavspersonen avgir opphavs retten og fritt lar andre brukere benytte bildene. Mye brukt av offentlige institusjoner og store selskaper, blant annet til pressebilder. snapchat Meldingstjeneste for mobiltelefoner hvor man primært sender bilder. Veldig populær blant yngre brukere. Avsender bestemmer hvor lenge en melding kan synes for mottageren, og bildet kan ikke lagres. Om mottageren tar en skjerm dump, vil avsender bli varslet om dette.

5 INNhold håndbok 3. Forord 4. hvem, hvordan, hvorfor sosiale medier 6. om Facebook 7. datasikkerhet 8. vi har Fått kritikk 10. råd For sosiale medier I videregående skoler 14. administrasjon av sosiale mediekontoer 14. lærerrollen 15. kollegarollen 16. sosiale medier og reklame I skolen 20. de vanligste sosiale mediene 22. etiske retningsregler Foto: Mathias Fossum og Morten Brun. Takk til Nannestad videregående skoles lærere og elever som stilte opp på bildene. Tekst og design: Gambit H+K. 5

6 6

7 Forord mange ansatte i fylkeskommunen bruker sosiale medier i jobbsammenheng. Jeg oppfordrer virksomhetene til å ta i bruk kanalene. Sosiale medier er spennende digitale møteplasser som gjør det mulig for to eller flere mennesker å kommunisere effektivt med hverandre. Samtidig er det viktig at den enkelte virksomhet tenker nye gjennom både hvorfor og hvordan sosiale medier skal brukes. I denne veilederen viser vi mulighet ene ved bruk av sosiale medier, og vi synliggjør at nye kanaler krever årvåkenhet og tilstedeværelse. Fylkeskommunens visjon er å være ledende og levende. Profesjonalitet, respekt og åpenhet er våre verdier. Å være til stede i sosiale medier er et signal om at virksomheten ønsker å være åpen og lytte til brukerne. Gjennom god kommunikasjon kan fylkeskommunen bygge tillit og et godt omdømme hos brukere, samarbeidspartnere og befolkningen generelt. Bruk av sosiale medier gir en god mulighet for økt dialog, deltakelse og fellesskap. Fylkeskommunens etiske retningslinjer og våre verdier gjelder i all aktivitet i sosiale medier. Tron bamrud fylkesrådmann 7

8 hvem kan bruke sosiale medier? hvordan bruke sosiale medier? Alle ansatte i fylkeskommunen kan bruke sosiale medier for å kommunisere med brukere av våre tjenester, bygge faglig nettverk og dele erfaringer. Ansatte står fritt til å velge hvilke kanaler man ønsker å bruke og til hvilket formål. hvorfor sosiale medier? Mer enn 60 prosent av den norske befolkningen er daglig på Facebook. Det er vanlig for organisasjoner og bedrifter å være på sosiale medier. Her møtes kollegaer, samarbeidspartnere og kunder, og man har mulighet for å skape en god relasjon. Sosiale medier som Facebook, YouTube, Twitter og LinkedIn kan være nyttige verktøy for å rekruttere nye medarbeidere. Sosiale medier er basert på dialog. De kan være gode virkemidler for å vise fram fylkeskommunens tjenester og å få innspill og tilbakemeldinger fra innbyggere og brukere. Sosiale medier brukes av mange i dag for å dele praktisk informasjon mellom ansatte, eller mellom administrasjon og elever. Når god og korrekt informasjon til flest mulig på kortest mulig tid er avgjørende, gir sosiale medier mulighet for spredning til riktig målgruppe. I tillegg gir informasjonen publikum selv rapporterer verdifull kunnskap for krisestab og informasjonsstab. Vær uformell og personlig. Hold en hyggelig tone. Opptre på en måte som ivaretar din integritet som fagperson og som ansatt i fylkeskommunen. Bidra gjerne med verdifullt innhold til nettsamtalen. Et naturlig utgangspunkt er fagkunnskapen til den enkelte ansatte. Et annet knytter seg til lederroller man har i virksomheten. Det handler om å tilføre godt innhold, presentert i språk og billedformer som er tilpasset plattformen man kommuniserer på. Bruk gjerne sosiale medier til egen faglig oppdatering. Det deles og kommenteres mye av stor nytte for en rekke fagmiljøer. Vurder likevel alltid din rolle før du beslutter å delta i nettbaserte debatter. Det gjelder her som for alt man publiserer av profesjonelt innhold at det er etterprøvbart på faglig grunnlag. Hvis noen skriver negative kommentarer, se på det som en mulighet til å skape en god relasjon. Det kan være fristende å slette kommentaren, men det er ingen god løsning på lang sikt. Undersøk motivet bak den negative kommentaren, innhent fakta i saken og gi korrekt informasjon tilbake. Sosiale medier kan med fordel brukes sammen med andre kommunikasjonskanaler ved krisesituasjoner. De kan sørge for informasjon til og fra krisestab, til berørte og til samfunnet for øvrig. Husk at våre etiske retningslinjer også gjelder ved all aktivitet i sosiale medier: Du finner dem også bak i denne håndboken. 8

9 21% av norges befolkning har profil på Twitter ( ). 3 MILLIONEr nordmenn har Facebookprofil. 17% av norges befolkning har instagramprofil ( ). 85% av de mellom år bruker snapchat hver eneste dag.

10 Facebook er Norges mest brukte nettsted og den vanligste typen sosiale medier i Akershus fylkeskommune. Her er derfor noen tips til deg som vil bruke Facebook som kommunikasjonskanal. Mange av tipsene har overføringsverdi til andre typer sosiale medier. planlegging og daglig drift på Facebook Tips TiL hvordan du kan engasjere på Facebook Lag en plan for innhold og drift. Bli enige om hvem som har hovedansvaret og hvem som skal svare på spørsmål. Betjeningen bør skje daglig på vanlige arbeidsdager. Sett felles mål for hva dere ønsker å oppnå og hvordan dere skal etterprøve måloppnåelsen. Lag en redaksjonsplan hvor du legger inn aktiviteter og aktualiteter i sesongen. Hva ønsker vi å kommunisere? Hvilken kanal er riktig? Ta stilling til om den aktuelle informasjonen er relevant for dem som følger siden på Facebook. Besvar henvendelser så raskt som mulig vær til stede daglig. Saksbehandling og personlig oppfølging av brukere skal ikke foregå i sosiale medier. Henvis til kanaler som telefon og e post. Deling av bilder og videoer gir mest engasjement. Lukkede spørsmål med få alternativer gir mest kommentarer. Spørsmål som er artige å lese og svare på engasjerer mange. Å gi anerkjennelse til enkeltpersoner gir ofte god respons. Du bør legge ut innhold minst et par ganger i uka. Hvis du har mye på hjertet, er det fint om du tar hensyn til brukerne dine og sprer innholdet utover i tid. Da slipper de å få alle nyhetene fra deg samtidig. Spesielt gode publiseringstidspunkt er kvelden kl og morgenen før klokken Det er perioder hvor mange er inne på Facebook og sosiale medier. Alle virksomheter har et ansvar for at personopplysninger ikke deles på virksomhetens sosiale medier. 10

11 83% legger ut ting på Face - book for å holde kontakt med venner og familie en trend er at man legger ut mindre private ting enn tidligere på Face - book. brukerene er mer bevisste på at alle kan se det man legger ut. 68% av besøk på Facebook er via mobil. Finnes det regler For hva man kan gjøre på en Facebookside? Facebook har etablert regler for Facebooksider du må forholde deg til: Disse oppdateres jevnlig, så følg med på store endringer. Brudd på dette regelverket kan medføre at Facebooksiden legges ned uten forvarsel. I august 2013 kom det nye regler for gjennomføring av konkurranser, som gjør det mye enklere å ha konkurranser rett på veggen. Man trenger ikke lenger administrere konkurranser gjennom en applikasjon. De nye reglene ligger her: https://www.facebook.com/facebookforbusiness/news/pagepromotions terms datasikkerhet og bruk av skolens utstyr Sosiale medier er blant de fremste risikosonene for spredning av datavirus og ondsinnet programvare. Tenk deg om før du klikker på lenker andre har delt på nettet. Vis ekstra varsomhet hvis du benytter skolens utstyr. her er fire spørsmål du bør stille deg før du klikker på en lenke: a) Kjenner du personen som har sendt deg lenken? b) Er dette innhold denne personen normalt vil dele med deg? c) Er innholdet skrevet på et språk som er naturlig for avsenderen? d) Hvis du ser nettadressen: Kommer den fra et kjent domene, nyhetsnettsted eller.no nettside? 11

12 1) ikke slett innlegget, men svar på det. å slette kritiske innlegg på en facebookside er dårlig folkeskikk på nettet. 2) hvis kritikken bunner i en misforståelse, gi et hyg - gelig svar der du retter opp med fakta. besvar eventuelle spørsmål så langt det sømmer seg for offentligheten. 12

13 3) der kritikken er berettiget, la personen få vite hva som blir gjort for å løse saken. husk på at et svar i sosiale medier er et svar for full offentlighet. hvis du er i tvil, kontakt gjerne kommunikasjons - avdelingen i fylkeskommunen for råd eller sparring før du svarer i sosiale medier. 13

14 råd FOr SOSIALE MEDIEr I VIDErEGÅENDE SKOLEr Akershus fylkeskommune oppfordrer alle videregående skoler til å ta i bruk av sosiale medier som et verktøy for intern og ekstern kommunikasjon. Den enkelte skole oppretter og drifter sine kanaler. Kommunikasjonsstaben i sentraladministrasjonen kan bidra med rådgivning og opplæring hvis det er ønskelig. skole og sosiale medier? Om lag 90 prosent av elevmassen er aktive brukere av Facebook, % av ungdommer bruker Twitter, og digitale kanaler er de viktigste informasjonskildene til det store flertallet av unge mennesker i Norge. I tillegg er mange lærere og andre ansatte selv svært aktive i sosiale medier. Som utdanningsinstitusjon og som arbeidsgiver er det derfor vesentlig at alle skoler har gode retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier. i tillegg er det mange nytteeffekter av sosiale medier i skolen. dette er noen av mulighetene: A) omdømmebygging for skolen: Både elever, potensielle elever, foreldre og media er aktive brukere av sosiale medier, og flere undersøkelser viser at virksomheter som er aktive i sosiale medier oppfattes som åpne og offensive. Gjennom bruk av sosiale medier kan man bryte ned uønskede myter, forsterke verdier og fremheve suksesshistoriene tilknyttet skolen. c) internkommunikasjon: Sosiale medier kan være gode kanaler for å dele og distribuere praktisk informasjon mellom ansatte, eller mellom administrasjonen og elevene. D) rekruttering: Sosiale medier som Facebook, YouTube, Twitter og LinkedIn kan være nyttige verktøy for rekruttering. E) undervisning: Sosiale medier skal ikke erstatte bruken av etablerte digitale læringsplattformer. Men å supplere dette ved å anvende sosiale medier i undervisningen av elevene eller i ansattes egen faglige utvikling kan være vellykket. F) kriseberedskap: I en situasjon der det er nødvendig å gi god og korrekt informasjon til flest mulig på kortest mulig tid, gir nettverkseffektene i sosiale medier gode muligheter til å distribuere informasjonen til riktig målgruppe. I tillegg er informasjonen brukerne i sosiale medier selv rapporterer inn verdifull kunnskap for krisestab og informasjonsstab. B) kommunikasjon med elevene: Å bruke lukkede sosiale kanaler som Facebook til intern kommunikasjon i klasser kan være praktisk, ettersom dette er kanaler elevene i stor grad bruker uansett. 14

15 69% legger ut bilder på instagram for å få «likes» og andres til - bakemelding, mot 38 prosent på Facebook og 24 prosent på Twitter. 15

16 2) vær tidlig ute med et bud - skap som bekrefter at «noe» har skjedd. Lov å komme tilbake med informasjon så snart du kan. vær tydelig på hva du kan og ikke kan si. 1) vær bevisst på at du ikke har fullt eierskap til informasjonsflyten. bruk etablerte kriseplaner og varslings - rutiner. husk at politiet eller andre myndigheter kan ha jurisdiksjon. 16

17 3) Ton ned og reduser din øvrige tilstedeværelse i lys av hendelsen. stans all annen digital kommunikas - jon. Fjern eventuelle annonser eller annet som kan forstyrre eller bli feil - tolket i den oppståtte situasjonen. 4) start overvåkning av utviklingen umiddelbart. Finn ut hva folk er opptatt av og hva som uroer. ager deretter. 17

18 administrasjon av skolens offisielle kontoer i sosiale medier LærerroLLen i sosiale medier Den enkelte skole har innholdsmessig og administrativt ansvar for drift av sine kanaler i sosiale medier. På undervisningsnivå er det opp til den enkelte lærer og elevgruppe å etablere de nødvendige kanaler for internkommunikasjon ved bruk av for eksempel Facebook som «intranett for klassen» anbefales «lukket gruppe» formatet i Facebook framfor åpne sider. Skolen bør føre oversikt over digitale «klassegrupper» eller andre undergrupper som er tilknyttet skolen og oppdatere oversikten jevnlig. Elever kan gjerne involveres i driften av digitale kanaler. En god løsning kan være å utvikle en innholdsplan, involvere relevante fagretninger og etablere en redaksjon som drifter skolens offisielle kanal(er). Det er skoleledelsens ansvar å håndtere diskusjon om skolen i sosiale medier. Ansatte som oppdager blogger, facebookdiskusjoner eller liknende aktivitet i sosiale medier som skolen bør bli kjent med og vurdere oppfølging av, har et ansvar for å meddele dette. Den enkelte skole bør ha en avklart rutine for hvordan slik varsling skal finne sted. Kommunikasjonsstaben kan også gi råd og veiledning for skoler som ønsker innspill på bruk av sosiale medier. Skolens personalhåndbok og det etiske regelveket til fylkeskommunen er viktige styringsdokumenter for bruken av sosiale medier. Lærere bør generelt ha en særskilt bevissthet om hva de publiserer og kommenterer på nettet i kraft av sin rolle. Alle må vite at det som publiseres på nett vanligvis vil være søkbart i lang tid framover. Alt som skrives i sosiale medier må derfor betraktes som offentlige ytringer, også innhold på lukkede eller private profiler, og helt uavhengig av om det har sammenheng med skolehverdagen. Det er ofte enkelt å dokumentere og spre slikt som er skrevet eller delt digitalt. Dette gjelder også tjenester som er tidsbegrenset, slik som Snapchat for bildedeling. Ved bruk av skjermdump kan selv få sekunders visning være nok for at innholdet lar seg lagre, og dermed kan det også spres videre uten at dette var avsenders intensjon. Vi anbefaler ikke at lærere blir «venn» med elever på Facebook både av hensyn til lærerens og elevenes privatliv. Det kan være mer fornuftig å bruke side eller gruppeformatet («page») på Facebook til undervisningsformål, ettersom det gjør det mulig med kontakt uten innblikk i den andre partens private bruk av sosiale medier. I tillegg bør ansatte vise varsomhet ved omgang med elever og deres pårørende i sosiale medier. 18

19 på nannestad videregående skole bruker lærerene sosiale medier daglig i undervisningsøyemed. ansattes kollegarolle Sosiale medier skaper nye gråsoner mellom arbeidsliv og fritid. Gjennom sosiale medier vil man kunne få innsyn i flere sider av medarbeidernes privatliv. Ta derfor stilling til om du ønsker å være venner med kolleger i sosiale medier, og om det vil påvirke måten du bruker sosiale medier på at medarbeidere på skolen kan se det du legger ut. De samme bestemmelsene som finnes om taushetsplikt og sensitive opplysninger i skolens personalhåndbok, gjelder på internett. Det anbefales ekstra varsomhet ved diskusjon mellom kolleger i sosiale medier, samt med elever eller foresatte, slik at ikke opplysninger som ikke tilhører offentligheten blir publisert. 19

20 sosiale medier er reklamefinansiert. å droppe disse mediene er ikke et praktisk alternativ. skolen må leve med dilemmaet at elever skal gis digital kompetanse samtidig som de også skal beskyttes mot reklamen i disse mediene. her er noen tips som kan hjelpe: 2) start gjerne hvert semester med en påminnelse om nasjo - nale og lokale retningslinjer, samt den standarden man har blitt enige om ved skolen og i klassen. 1) ha med jevne mellomrom en ordentlig diskusjon om bruken av sosiale medier i den enkelte klasse, slik at ønsket praksis blir forankret i hverdagen. 20

21 4) det finnes ingen funksjon for å skjule all reklame i Facebook, men man kan kvitte seg med enkeltannonsører ved å klikke øverst til høyre i posten du mis - liker. derfra kan man skjule og fjerne senere muligheter for annonse fra denne annonsøren. 3) bruk elevenes egne reaksjoner og vurderinger i møte med reklamebudskap fortløpende i undervisningen. 21

22 SOSIALE MEDIEr OG reklame I SKOLEN Skoleeier/skolene har en viktig oppgave i å bevisstgjøre og lære elevene formålstjenlig bruk av internett og sosiale medier. Dialogen mellom elev og lærer er sentral. Den enkelte lærer har ansvaret for å vurdere når og på hvilken måte sosiale medier skal brukes i undervisningen. Deltakelse og aktivitet på ulike nettarenaer er en del av elevenes digitale kompetanse. For dagens elever er det viktig å ta kontroll over hvordan man opptrer på nettet. Opplæringsloven 9 6 pålegger skoleeier en plikt til å sørge for at elever ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press eller som i stor grad kan påvirke deres holdninger, atferd og verdier. Formålet med bestemmelsene er å få ei lovregulering som i størst mogleg grad skjermar elevane mot uønskt reklame og uønskt påverknad, og som samtidig gir skolen høve til å bruke ulike læremiddel og læringsarenaer og å samarbeide med ulike partar i næringslivet, jf Ot.prp nr 41 ( ) s 9. Denne bestemmelsen må iakttas ved bruk av sosiale medier som kan innebære at elever eksponeres for reklame. Bestemmelsen innebærer ikke at skolen ikke kan benytte digitale læremidler som medfører slik eksponering, men at det må gjøres skjønnsmessige vurderinger der blant annet arten av reklameeksponering, brukens pedagogiske og praktiske verdi for skolens aktiviteter, etiske hensyn og elevens alder og modenhet er relevant. Utdanningsdirektoratet har understreket at eksistensen av reklame på Internett innebærer at skolen har en oppgave i å øke elevenes bevissthet om reklame i disse mediene. 22

23 23 de ansatte har en viktig jobb i å bevisttgjøre elevene rundt bruken av sosiale medier og reklamen man utsettes for der.

24 etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Akershus fylkeskommune. Vedtatt av fylkestinget formål og virkeområde Akershus fylkeskommunes etiske retningslinjer skal bidra til god etisk praksis. retningslinjene gjelder for folkevalgte og ansatte i fylkeskommunen. 2. redelighet, ærlighet og åpenhet Fylkeskommunen forvalter fellesskapets verdier, utøver offentlig myndighet og yter tjenester som er viktige for samfunnet og for enkeltmennesker. Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de er i innbyggernes tjeneste, og legge vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i sin virksomhet for fylkeskommunen. Folkevalgte og ansatte skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover og regler, og opptre på en måte som ivaretar fylkeskommunens omdømme og tillit i befolkningen. 3. faglig uavhengighet. lojalitet Ansatte skal legge faglige kunnskaper og faglig skjønn til grunn for sin tjenesteutøvelse, og samtidig være lojale til de politiske og administrative vedtak som er truffet. Ansatte har likevel ikke plikt til å adlyde pålegg som er uetiske eller ulovlige. 4. forholdet til innbyggere og brukere Folkevalgte og ansatte skal møte innbyggere og brukere med respekt og åpenhet. Ansatte skal opptre profesjonelt overfor brukere, legge vekt på brukermedvirkning og brukernes velferd. Ansatte skal legge vekt på forsvarlig saksbehandling, hensynsfullhet og sikre partenes rett til å uttale seg. 5. forvaltning av fylkeskommunens midler og verdier Fylkeskommunens folkevalgte og ansatte skal bidra til hensiktsmessig, effektiv og forsvarlig forvaltning av fylkeskommunens ressurser og verdier. Folkevalgte og ansatte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av fylkeskommunens økonomiske midler eller eiendeler. 6. gaver og andre personlige fordeler Folkevalgte og ansatte skal ikke motta personlige fordeler som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke, handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dersom ansatte får tilbud om gaver eller fordeler som går ut over de etiske retningslinjene skal nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver skal returneres til avsender. Utgifter til ansattes reiser og opphold i faglig og tjenstlig sammenheng skal ikke dekkes av andre enn fylkeskommunen. Arbeidsgiver kan i særskilte tilfeller gjøre unntak fra dette. 7. Habilitet Alle som treffer eller legger til rette for avgjørelser i fylkeskommunen er bundet av forvaltningslovens og kommunelovens habilitetsregler. Ved tvil om habilitet skal spørsmålet tas opp, slik at nærmeste leder eller det kollegiale organet en er medlem av tar stilling til spørsmålet. Ved vurderingen skal det tas hensyn til hvordan omverdenen ville bedømme forholdet. 24

25 8. kjøp av varer og tjenester mv Innkjøp og forretningsmessige virksomhet skal drives på en måte som skaper tillit til fylkeskommunen. Innkjøp skal i følge regelverket for offentlige anskaffelser være basert på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk. Fylkeskommunens virksomheter skal unngå å kjøpe varer og tjenester fra sine egne ansatte. Ansatte skal ikke benytte rammeavtaler eller rabattordninger som gjelder for fylkeskommunens kjøp av varer og tjenester til private innkjøp. Ansatte skal heller ikke motta fordeler ved privat kjøp av varer og tjenester fra fylkeskommunens leverandører. 9. bruk av fylkeskommunens maskiner, biler og utstyr Folkevalgte og ansatte skal ikke benytte fylkeskommunens maskiner, biler og utstyr til private formål. 10. innsyn og informasjon Fylkeskommunen legger vekt på åpenhet om den fylkeskommunale forvaltning, og skal legge til rette for innsyn etter offentlighetsloven. Informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for fylkeskommunen skal være korrekt og tilstrekkelig. 11. taushetsbelagte og fortrolige opplysninger Det skal vises særlig aktsomhet ved behandling av taushetsbelagte opplysninger. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med arbeid i fylkeskommunen må ikke brukes til personlig vinning eller til skade for andre. 12. varsling Ansatte bør ta opp eller varsle om kritikkverdige forhold i fylkeskommunen, slik at forholdene kan rettes opp. Varsling av kritikkverdige forhold skal være forsvarlig, og bør som hovedregel skje internt i samsvar med fylkeskommunens vedtatte varslingsrutine. 13. arbeidsmiljø mv Alle ansatte skal ta sin del av ansvaret for et godt arbeidsmiljø, og vise respekt, omtanke og toleranse overfor sine medarbeidere. Ledere har ansvar for at det totale arbeidsmiljøet er godt. 14. lederes ansvar Ledere som er ansatt i Akershus fylkeskommune har ansvar for å bygge en kultur som er basert på åpenhet og som ivaretar fylkeskommunens etiske retningslinjer. Ledere skal sørge for at de etiske retningslinjene er kjent av alle medarbeidere, og legge til rette for at betydningen av retningslinjene diskuteres regelmessig i den enkelte virksomhet. 25

26 Tre Tips TiL hvordan engasjere på Facebook Tre Tips TiL daglig drift på Facebook Deling av bilder i statusoppdater inger gir mest engasjement. Lukkede spørsmål med få alterna tiver gir mest kommentarer. Henvisninger til enkeltpersoner i en positiv setting, gir ofte god respons. Innfør en fast rutine der Facebook siden sjekkes hver morgen, midt på dag og ettermiddag. Lag en redaksjonsplan, hvor du legger inn aktiviteter og aktualiteter i sesongen. Sett felles mål for hva dere ønsker å oppnå, og mål de oppnås. kontaktinformasjon: marianne brynildsen jan ivar bøe kommunikasjonsdirektør pressesjef Telefon: Telefon: Mobil: Mobil: E post: E post: fk.no akershus fk.no

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending

Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending 201100001-29 Fylkestingets møte 14. september 2011 3. gangs utsending Det vises til innkalling/saksliste datert 23. august 2011 og 2. gangs utsending datert 30. august 2011. Vedlagt oversendes: Nye forsider

Detaljer

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag

Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune. Forslag Etiske retningslinjer for Alstahaug kommune Forslag Innholdsfortegnelse Formål... 4 1. Ærlighet og åpenhet... 4 2. Faglig uavhengighet, lojalitet... 4 3. Forholdet til innbyggere og brukere.... 4 4. Forvaltning

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. for folkevalgte og ansatte i Akershus fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. for folkevalgte og ansatte i Akershus fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER for folkevalgte og ansatte i Akershus fylkeskommune FORORD Etiske retningslinjer for Akershus fylkeskommune gjelder for folkevalgte og ansatte. Retningslinjene ble vedtatt av fylkestinget

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

ETISK VEILEDER. for ansatte i Akershus fylkeskommune

ETISK VEILEDER. for ansatte i Akershus fylkeskommune ETISK VEILEDER for ansatte i Akershus fylkeskommune NAVIGASJONSHJULET Er det lovlig? Lar det seg begrunne? ETIKK JUS IDENTITET Er det i samsvar med verdiene våre? Hva bør du gjøre? ØKONOMI MORAL Lønner

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

Meldal kommune i sosiale medier. Olav Dombu eforum 18.10.2011

Meldal kommune i sosiale medier. Olav Dombu eforum 18.10.2011 Meldal kommune i sosiale medier Olav Dombu eforum 18.10.2011 Sosiale medier er fellesbetegnelse på alle nettsteder der brukerne selv skaper innholdet. Sosiale medier handler ikke om å ha egen Facebook-side,

Detaljer

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010

HiST i sosiale medier. Strategi og veiledning desember 2010 HiST i sosiale medier Strategi og veiledning desember 2010 Innhold Hva er sosiale medier og hvordan skal de gjøre HiST bedre? HiSTs forbedringsmuligheter i sosiale medier Sosiale medier for å nå HiSTs

Detaljer

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret:

Mandal kommune. Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Vedtatt av bystyret: Mandal kommune Etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vedtatt av bystyret: Hvorfor etiske regler? Etikk handler om at vi skal kunne stå for valgene vi gjør som ansatt eller i rollen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER. Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER Aktivitet i sosiale medier applauderes! Bare husk på hvor du jobber Oslo, november 2014 RETNINGSLINJENE I KORTE TREKK Vær gjerne aktiv i sosiale medier, men ikke

Detaljer

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier:

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for. politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere, ansatte og oppdragstakere i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert

Detaljer

RETNINGSLINJER. for bruk av digitale og sosiale medier i tjenesten Borg biskop og bispedømmeråd

RETNINGSLINJER. for bruk av digitale og sosiale medier i tjenesten Borg biskop og bispedømmeråd RETNINGSLINJER for bruk av digitale og sosiale medier i tjenesten Borg biskop og bispedømmeråd Hensikt med retningslinjene Disse retningslinjene er utviklet til hjelp for ansatte til å bruke digitale og

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15

Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15 Etiske retningslinjer for Ullensaker kommune Vedtatt av Ullensaker kommunestyre i sak 59/15 1. Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune er en vekstkommune som skal være tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Etiske retningslinjer. for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer. for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Oppegård kommunes etiske standard skal hjelpe ansatte og andre som jobber for kommunen med å ta riktige valg i jobbsituasjonen. Husk at vi forvalter samfunnets

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet (forvaltningsloven, offentlighetsloven, kommuneloven, særlover) Vedtatt av

Detaljer

Etiske retningsl injer

Etiske retningsl injer Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal dato Etiske retningsl injer for folkevalgte og ansatte i Sigdal kommune Innledning De etiske retningslinjene er en revidering av tidligere vedtatte retningslinjer i Sigdal

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15

RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT. Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 RØMSKOG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSPLAKAT Vedtatt av Rømskog kommunestyre 19.03.15 K-sak 11/15 Etiske retningslinjer 1. Rømskog kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene Hvorfor etiske regler? Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de

Detaljer

EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER

EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER EN INNFØRING I SOSIALE MEDIER SELVUTNEVNT EKSPERT PÅ SOSIALE MEDIER Hvilken navn går jeg under på sosiale medier? NETTET SOVER ALDRI HVA ER SOSIALE MEDIER? «SOSIALE MEDIER ER NETTBASERTE TJENESTER SOM

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord

RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OKTOBER Etiske retningslinjer. Randaberg kommune. Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord RANDABERG KOMMUNE OKTOBER 2010 ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer Randaberg kommune Elevregler på Harestad skole Foto: Ove Tennfjord Randaberg kommune Etiske retningslinjer Retningslinjene er

Detaljer

RØDØY KOMMUNE - ETISKE REGLER -

RØDØY KOMMUNE - ETISKE REGLER - RØDØY KOMMUNE «Indre følger ytre» Foto: Bernt Arntsen - ETISKE REGLER - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 26.04.16, sak 023/2016 - Erstatter Etiske retningslinjer vedtatt i k.sak 115/1993 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune. hjelp til å ta de riktige valgene Etiske regler for ansatte i Oslo kommune hjelp til å ta de riktige valgene ETISKE REGLER HJELP TIL Å HANDLE RIKTIG Etikk i Oslo kommune handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobbsituasjonen.

Detaljer

Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Songdalen kommune... 1 Vi skal bruke sosiale medier som en del av:... 1 Songdalen kommunes sosiale

Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Songdalen kommune... 1 Vi skal bruke sosiale medier som en del av:... 1 Songdalen kommunes sosiale Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Songdalen kommune... 1 Vi skal bruke sosiale medier som en del av:... 1 Songdalen kommunes sosiale medier... 1 Opprettelse av nye kommunale sider i sosiale medier...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER BALSFJORD KOMMUNE Vedtatt: K-styre 19.2.2014 Sak 14/14 Etisk norm Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte, ansatte

Detaljer

Synlig speiding. Hvordan gjøre speidergruppen synlig i lokalmiljøet?

Synlig speiding. Hvordan gjøre speidergruppen synlig i lokalmiljøet? Synlig speiding Hvordan gjøre speidergruppen synlig i lokalmiljøet? 2 Synlig hvorfor? Hva vil det si å være synlig og hvorfor skal vi være det? Bare merarbeid eller også en bonus? 3 Viser speidergruppa

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

En veiledning til sosiale medier

En veiledning til sosiale medier En veiledning til sosiale medier Øk inntekten med sosiale medier 66% * av forbrukere sier de oppsøker en restaurant på sosiale medier før de eventuelt spiser der. For å hjelpe deg med å få flere gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011

Etiske retningslinjer for Luftambulansetjenesten ANS. Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 for Luftambulansetjenesten ANS Luftambulansetjenesten, 21. november 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Verdigrunnlag... 2 3. Stolthet og lojalitet... 2 4. Ytringsfrihet... 2 5. Habilitet...

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Hvordan møter vi mediene?

Hvordan møter vi mediene? MEDIEHÅNDTERING Hvordan møter vi mediene? Det du ikke klarer å overbevise deg selv om vil du neppe klare å overbevise andre om Jeg kjenner saken jeg skal intervjues om Jeg er trygg på min rolle Jeg sier

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SKI KOMMUNE 01.06.06 Vedtatt av kommunestyret 14.06.06. Forord: Etisk kvalitet i tjenesteytingen og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at våre innbyggere skal

Detaljer

Virksomhetsplan. Veiledningssentret Romerike 2015-2016

Virksomhetsplan. Veiledningssentret Romerike 2015-2016 Virksomhetsplan Veiledningssentret Romerike 2015-2016 Innhold Innledning s. 3 1. Presentasjon av Veiledningssentret Romerike s. 4 Hvem er vi der for? s. 4 Hva arbeider vi med? s. 4 Organisering og bemanning

Detaljer

Etiske retningslinjer for Bydrift KF

Etiske retningslinjer for Bydrift KF Etiske retningslinjer for Bydrift KF 2012 Side 1 av 6 Etikken sitter i hele kroppen Longyearbyen er et lite sted der hver og en utgjør en synlig del av samfunnet enten det er på butikken, på et sted med

Detaljer

Etiske retningslinjer. og regler for gaver og personlige fordeler

Etiske retningslinjer. og regler for gaver og personlige fordeler Etiske retningslinjer og regler for gaver og personlige fordeler Bærum kommunes oppgaver er å arbeide for fellesskapets beste. Kommunens ansatte skal være seg bevisst at de er i innbyggernes tjeneste.

Detaljer

Etiske retningslinjer folkevalgte ETISKE RETNINGSLINJER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Etiske retningslinjer folkevalgte ETISKE RETNINGSLINJER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 18.11.2010 REVIDERT I KOMMUNESTYRET 31.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer folkevalgte Randaberg kommune Ordførarkjedet Foto: Ove Sveinung Tennfjord

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune

Etiske retningslinjer. gjeldende for politikere og ansatte i. Skiptvet Kommune SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill Etiske retningslinjer gjeldende for politikere og ansatte i Skiptvet Kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 48 /2008 og revidert i K.sak 28/2011

Detaljer

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15

Innhold. Forord... 5. Innledning... 13. Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Innhold Forord... 5 Innledning... 13 Del 1 HVORFOR SKAL DU BRUKE TID I SOSIALE MEDIER?... 15 Kapittel 1 Fra forskning til sosiale medier... 17 et eksempel Hva får deg til å klikke?... 17 Deling i sosiale

Detaljer

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012

Telehuset Kjøreregler facebook januar 2012. Kjøreregler Facebook. Januar 2012 S 1 Kjøreregler Facebook Januar 2012 S 2 1. Forstå hva Facebook handler om Ikke tenk på tilstedeværelsen på Facebook som en markedsføringskampanje eller et promoteringsverktøy, men som et sted for dialog

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Oppvekst og kultur Flatanger. Etablering av en kommunal Facebookside

Flatanger kommune. Saksframlegg. Oppvekst og kultur Flatanger. Etablering av en kommunal Facebookside Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2011/9150-11 Saksbehandler: Kari Imsgard Saksframlegg Etablering av en kommunal Facebookside Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 10.06.2014

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler

Helhetlig kommunikasjon. Spesialiserte virkemidler Helhetlig kommunikasjon Spesialiserte virkemidler Bent Ove Jørgensen Sandefjord 33 år Kommunikasjonsrådgiver 9 år Mobil og digitale tjenester AGENDA Hva er sosiale medier? Styrker og svakheter? Hvordan

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN

Espen Grimmert. Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Espen Grimmert Slik bruker du SOSIALE MEDIER PÅ JOBBEN Copyright 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-450-1942-1 ISBN: 978-82-450-1744-1 (trykt) Tilrettelagt for

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Program: Hvorfor oppsøkende på nett? Hva kjennetegner Internett som arena?

Program: Hvorfor oppsøkende på nett? Hva kjennetegner Internett som arena? Program: Hvorfor oppsøkende på nett? Hva kjennetegner Internett som arena? Bruk veileder for å sikre faglig kvalitet i arbeidet på internett Systematikk Forankring Dokumentasjon Etikk Jus Ikke mulig å

Detaljer

Foto: colourbox.com VEILEDER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER I LØRENSKOG KOMMUNE

Foto: colourbox.com VEILEDER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER I LØRENSKOG KOMMUNE Foto: colourbox.com VEILEDER FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER I LØRENSKOG KOMMUNE Skrevet av: Gard Haglund Publisert: september 2015 Innhold Sosiale medier i kommunen... 3 Hva er sosiale medier?... 3 Hvorfor

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Revidering vedtatt i kommunestyret 15.06.201503.05.10, sak xx18/150, gjeldende fra og med 16.06.201504.05.10. Aurskog-Høland kommune

Detaljer

Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE

Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Evenes kommune ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE Evenes kommune er ansvarlig for bl.a. grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag (Og om bevissthet i arbeidet med å utnytte det som er bra, og ta avstand fra skit n ) Arve Thorshaug, pedagog og studieleder Grunnskolelærerutdanningen

Detaljer

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune

Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune Etiske retningslinjer for virksomheten Vefsn kommune 1. Generelle bestemmelser Vefsn kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I AUDNEDAL KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I AUDNEDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I AUDNEDAL KOMMUNE Vedtatt kommunestyret: 10.09.2015 sak 77/2015 Side 1 av 7 Audnedal framover Ansatte skal i sitt arbeid for Audnedal kommune ha fokus på kommunens valgte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE OG FOLKEVALGTE I MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av formannskapet 17.11.15, sak 46/15 Vedtatt av kommunestyret 26.11.15, sak 58/15 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 1 FORTROLIGE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Etiske retningslinjer Forfatter: Hilde Lærum Versjon: 1.3 Godkjent av: Halvard Helgesen ID: 1096 Gyldig fra: Revisjonsfrist:

Etiske retningslinjer Forfatter: Hilde Lærum Versjon: 1.3 Godkjent av: Halvard Helgesen ID: 1096 Gyldig fra: Revisjonsfrist: Forfatter: Hilde Lærum Versjon: 1.3 Godkjent av: Halvard Helgesen ID: 1096 Gyldig fra: 31.10.2012 Revisjonsfrist: 31.10.2013 Etiske retningslinjer ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I SVELVIK KOMMUNE 1

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Hva er sosiale medier? Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk,

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Etikk-plakat for Sarpsborg kommune

Etikk-plakat for Sarpsborg kommune VEDLEGG 6- Sarpsborg kommunes etiske retningslinjer Sarpsborg kommunes etiske retningslinjer er vedtatt i Sarpsborg kommunes bystyre den 13.12. 2007, sak 115/07. De påfølgende sidene i dette kapittelet

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

De unges sosiale verden

De unges sosiale verden INGRID GRIMSMO JØRGENSEN PEDAGOG KOMPETANSER.NO FØLG MEG PÅ TWITTER: INGRIDGRIMSMOJ Jeg bare tulla - barn og digital dømmekraft De unges sosiale verden «Give me some pickaxsen and get me some cobbelstone..

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyre 22.06.17 i sak 22/17 Generelt Loppa kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.

Detaljer

Sosiale medier hva kan skolene gjøre? Espen Grimmert 24. november 2010

Sosiale medier hva kan skolene gjøre? Espen Grimmert 24. november 2010 Sosiale medier hva kan skolene gjøre? Espen Grimmert 24. november 2010 Espen Grimmert Utdannelsen hos Lilleborg Markedssjef i NHO Markedssjef i Scandinavia Online (SOL) Sjef for søketjenesten Kvasir Direktør

Detaljer

Etisk standard i Bergen kommune

Etisk standard i Bergen kommune Etisk standard i Bergen kommune Ved Anne Sofie Paulsen 12.Mai 2014 Byrådssak 142/08 Etisk standard Antikorrupsjonsarbeid Opplæring Arena for etisk refleksjon Faglig etisk forum Informasjon Økonomiske og

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 24.09.2010 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Retningslinjer for varsling

Retningslinjer for varsling Retningslinjer for varsling Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite

H a rd u b arn på. dette trenger du å vite H a rd u b arn på sosiale medier? dette trenger du å vite Barn og unge lærer, leker og utforsker verden gjennom internett, mobiltelefon og nettbrett. De deler bilder, video, musikk, informasjon og tanker

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier?

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier? Ret ni ngsl i nj erf or Songdal en kommunes t i l st edevær el seisosi al emedi er Ver s j on 1 -j anuar2011 Retningslinjer for Songdalen kommunes tilstedeværelse i sosiale medier Sosiale medier er en

Detaljer