Håndbok for sosiale medier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for sosiale medier"

Transkript

1 Håndbok for sosiale medier

2 denne Håndboken Handler om følgende: a) God delingskultur gir fin læring. b) Elever kan mye, men lærere kan mye mer om kritisk sans, bevissthet om etikk og personlig integritet. c) Både bruk av sosiale medier og samtaler om erfaringene bør derfor være del av skolehverdagen. 2

3 de vanligste sosiale mediene Facebook Norges mest brukte nettsted Nettsamfunn der private brukere kan snakke med hverandre, organisere seg i grupper og interagere med institusjoner/merkevarer. Hovedsakelig kommunikasjons kanal for privatpersoner. Mer enn 1 milliard brukere i verden, 2,7 millioner i Norge (pr januar 2013). Viktig for: Deling av innhold, kommentering/dialog og tilbake meldinger, toveiskommunikasjon. YouTube Videodelingsnettsted der brukere kan laste opp sine videoer og se på andres videoer. Verdens nest mest brukte søkemotor. Får 48 timer nytt innhold pr. minutt (jan. 2013) og har mer enn 4 mil liarder videovisninger daglig. Eid av Google. TwiTTer Mikroblogg tjeneste der brukere kan følge og snakke med alle andre brukere de måtte ønske. Kommuni kasjonen skjer gjennom korte statusmeldinger ( tweets ) på maks. 140 tegn. Mest kjent som kanal for sam funnsdebatt, sterk bruk blant jour nalister, politikere, organisasjoner og andre med ønske om å ytre seg. Økende bruk blant unge; de bruker Twitter mest til å kommunisere med hverandre og til å følge kjendiser. Viktig for: Spredning av innhold, samfunnsdebatt, nyheter. Linkedin Profesjonelt basert sosiale nettverk primært for å pleie jobbkontakter og nettverk. Mer enn 200 millioner brukere i verden, drøyt i Norge. Mest brukt i bank/finans, teknologi og industri, men rask vekst i andre yrkesgrupper.

4 instagram Mobilbasert sosialt nettverk for deling av bilder og video. Tjenesten gir mulighet til å redigere mobilbilder med ulike filter, og til å diskutere og kommentere på andres bilder. Sterkest bruk blant yngre nordmenn, særlig jenter/kvinner under 25 år. wikipedia Brukerstyrt og generert leksikon. Hovedsakelig enveiskommunikasjon der kompetente bidragsytere kommer med sine bidrag til en kollektiv kunnskapsbase. Aktivt brukersamfunn som dis kuterer hvilke oppdateringer som skal være beste praksis på hver artikkel. Noe usikkerhet rundt innholdet i enkelte artikler, særlig gjelder dette politikk og politisk betente temaer, nålevende personer eller avdøde, kjente personer. blogg Nettbasert logg der innlegg (tekst, bilder, video eller annet innhold) publiseres i omvendt kronologisk rekkefølge. Det nyeste innholdet vises altså øverst. Svært mye brukt blant norsk ung dom, særlig med mote, sminke og musikk/kultur som tema. Også mye brukt som læringsverk tøy og arena for samfunnsdebatt, særlig i internasjonale fora. FLickr Fotodelingstjeneste på nett og mobile plattformer. Du kan laste opp dine egne bilder, eller søke i andres. Mange bilder er utstyrt med en creative commons lisens der opphavspersonen avgir opphavs retten og fritt lar andre brukere benytte bildene. Mye brukt av offentlige institusjoner og store selskaper, blant annet til pressebilder. snapchat Meldingstjeneste for mobiltelefoner hvor man primært sender bilder. Veldig populær blant yngre brukere. Avsender bestemmer hvor lenge en melding kan synes for mottageren, og bildet kan ikke lagres. Om mottageren tar en skjerm dump, vil avsender bli varslet om dette.

5 INNhold håndbok 3. Forord 4. hvem, hvordan, hvorfor sosiale medier 6. om Facebook 7. datasikkerhet 8. vi har Fått kritikk 10. råd For sosiale medier I videregående skoler 14. administrasjon av sosiale mediekontoer 14. lærerrollen 15. kollegarollen 16. sosiale medier og reklame I skolen 20. de vanligste sosiale mediene 22. etiske retningsregler Foto: Mathias Fossum og Morten Brun. Takk til Nannestad videregående skoles lærere og elever som stilte opp på bildene. Tekst og design: Gambit H+K. 5

6 6

7 Forord mange ansatte i fylkeskommunen bruker sosiale medier i jobbsammenheng. Jeg oppfordrer virksomhetene til å ta i bruk kanalene. Sosiale medier er spennende digitale møteplasser som gjør det mulig for to eller flere mennesker å kommunisere effektivt med hverandre. Samtidig er det viktig at den enkelte virksomhet tenker nye gjennom både hvorfor og hvordan sosiale medier skal brukes. I denne veilederen viser vi mulighet ene ved bruk av sosiale medier, og vi synliggjør at nye kanaler krever årvåkenhet og tilstedeværelse. Fylkeskommunens visjon er å være ledende og levende. Profesjonalitet, respekt og åpenhet er våre verdier. Å være til stede i sosiale medier er et signal om at virksomheten ønsker å være åpen og lytte til brukerne. Gjennom god kommunikasjon kan fylkeskommunen bygge tillit og et godt omdømme hos brukere, samarbeidspartnere og befolkningen generelt. Bruk av sosiale medier gir en god mulighet for økt dialog, deltakelse og fellesskap. Fylkeskommunens etiske retningslinjer og våre verdier gjelder i all aktivitet i sosiale medier. Tron bamrud fylkesrådmann 7

8 hvem kan bruke sosiale medier? hvordan bruke sosiale medier? Alle ansatte i fylkeskommunen kan bruke sosiale medier for å kommunisere med brukere av våre tjenester, bygge faglig nettverk og dele erfaringer. Ansatte står fritt til å velge hvilke kanaler man ønsker å bruke og til hvilket formål. hvorfor sosiale medier? Mer enn 60 prosent av den norske befolkningen er daglig på Facebook. Det er vanlig for organisasjoner og bedrifter å være på sosiale medier. Her møtes kollegaer, samarbeidspartnere og kunder, og man har mulighet for å skape en god relasjon. Sosiale medier som Facebook, YouTube, Twitter og LinkedIn kan være nyttige verktøy for å rekruttere nye medarbeidere. Sosiale medier er basert på dialog. De kan være gode virkemidler for å vise fram fylkeskommunens tjenester og å få innspill og tilbakemeldinger fra innbyggere og brukere. Sosiale medier brukes av mange i dag for å dele praktisk informasjon mellom ansatte, eller mellom administrasjon og elever. Når god og korrekt informasjon til flest mulig på kortest mulig tid er avgjørende, gir sosiale medier mulighet for spredning til riktig målgruppe. I tillegg gir informasjonen publikum selv rapporterer verdifull kunnskap for krisestab og informasjonsstab. Vær uformell og personlig. Hold en hyggelig tone. Opptre på en måte som ivaretar din integritet som fagperson og som ansatt i fylkeskommunen. Bidra gjerne med verdifullt innhold til nettsamtalen. Et naturlig utgangspunkt er fagkunnskapen til den enkelte ansatte. Et annet knytter seg til lederroller man har i virksomheten. Det handler om å tilføre godt innhold, presentert i språk og billedformer som er tilpasset plattformen man kommuniserer på. Bruk gjerne sosiale medier til egen faglig oppdatering. Det deles og kommenteres mye av stor nytte for en rekke fagmiljøer. Vurder likevel alltid din rolle før du beslutter å delta i nettbaserte debatter. Det gjelder her som for alt man publiserer av profesjonelt innhold at det er etterprøvbart på faglig grunnlag. Hvis noen skriver negative kommentarer, se på det som en mulighet til å skape en god relasjon. Det kan være fristende å slette kommentaren, men det er ingen god løsning på lang sikt. Undersøk motivet bak den negative kommentaren, innhent fakta i saken og gi korrekt informasjon tilbake. Sosiale medier kan med fordel brukes sammen med andre kommunikasjonskanaler ved krisesituasjoner. De kan sørge for informasjon til og fra krisestab, til berørte og til samfunnet for øvrig. Husk at våre etiske retningslinjer også gjelder ved all aktivitet i sosiale medier: Du finner dem også bak i denne håndboken. 8

9 21% av norges befolkning har profil på Twitter ( ). 3 MILLIONEr nordmenn har Facebookprofil. 17% av norges befolkning har instagramprofil ( ). 85% av de mellom år bruker snapchat hver eneste dag.

10 Facebook er Norges mest brukte nettsted og den vanligste typen sosiale medier i Akershus fylkeskommune. Her er derfor noen tips til deg som vil bruke Facebook som kommunikasjonskanal. Mange av tipsene har overføringsverdi til andre typer sosiale medier. planlegging og daglig drift på Facebook Tips TiL hvordan du kan engasjere på Facebook Lag en plan for innhold og drift. Bli enige om hvem som har hovedansvaret og hvem som skal svare på spørsmål. Betjeningen bør skje daglig på vanlige arbeidsdager. Sett felles mål for hva dere ønsker å oppnå og hvordan dere skal etterprøve måloppnåelsen. Lag en redaksjonsplan hvor du legger inn aktiviteter og aktualiteter i sesongen. Hva ønsker vi å kommunisere? Hvilken kanal er riktig? Ta stilling til om den aktuelle informasjonen er relevant for dem som følger siden på Facebook. Besvar henvendelser så raskt som mulig vær til stede daglig. Saksbehandling og personlig oppfølging av brukere skal ikke foregå i sosiale medier. Henvis til kanaler som telefon og e post. Deling av bilder og videoer gir mest engasjement. Lukkede spørsmål med få alternativer gir mest kommentarer. Spørsmål som er artige å lese og svare på engasjerer mange. Å gi anerkjennelse til enkeltpersoner gir ofte god respons. Du bør legge ut innhold minst et par ganger i uka. Hvis du har mye på hjertet, er det fint om du tar hensyn til brukerne dine og sprer innholdet utover i tid. Da slipper de å få alle nyhetene fra deg samtidig. Spesielt gode publiseringstidspunkt er kvelden kl og morgenen før klokken Det er perioder hvor mange er inne på Facebook og sosiale medier. Alle virksomheter har et ansvar for at personopplysninger ikke deles på virksomhetens sosiale medier. 10

11 83% legger ut ting på Face - book for å holde kontakt med venner og familie en trend er at man legger ut mindre private ting enn tidligere på Face - book. brukerene er mer bevisste på at alle kan se det man legger ut. 68% av besøk på Facebook er via mobil. Finnes det regler For hva man kan gjøre på en Facebookside? Facebook har etablert regler for Facebooksider du må forholde deg til: Disse oppdateres jevnlig, så følg med på store endringer. Brudd på dette regelverket kan medføre at Facebooksiden legges ned uten forvarsel. I august 2013 kom det nye regler for gjennomføring av konkurranser, som gjør det mye enklere å ha konkurranser rett på veggen. Man trenger ikke lenger administrere konkurranser gjennom en applikasjon. De nye reglene ligger her: https://www.facebook.com/facebookforbusiness/news/pagepromotions terms datasikkerhet og bruk av skolens utstyr Sosiale medier er blant de fremste risikosonene for spredning av datavirus og ondsinnet programvare. Tenk deg om før du klikker på lenker andre har delt på nettet. Vis ekstra varsomhet hvis du benytter skolens utstyr. her er fire spørsmål du bør stille deg før du klikker på en lenke: a) Kjenner du personen som har sendt deg lenken? b) Er dette innhold denne personen normalt vil dele med deg? c) Er innholdet skrevet på et språk som er naturlig for avsenderen? d) Hvis du ser nettadressen: Kommer den fra et kjent domene, nyhetsnettsted eller.no nettside? 11

12 1) ikke slett innlegget, men svar på det. å slette kritiske innlegg på en facebookside er dårlig folkeskikk på nettet. 2) hvis kritikken bunner i en misforståelse, gi et hyg - gelig svar der du retter opp med fakta. besvar eventuelle spørsmål så langt det sømmer seg for offentligheten. 12

13 3) der kritikken er berettiget, la personen få vite hva som blir gjort for å løse saken. husk på at et svar i sosiale medier er et svar for full offentlighet. hvis du er i tvil, kontakt gjerne kommunikasjons - avdelingen i fylkeskommunen for råd eller sparring før du svarer i sosiale medier. 13

14 råd FOr SOSIALE MEDIEr I VIDErEGÅENDE SKOLEr Akershus fylkeskommune oppfordrer alle videregående skoler til å ta i bruk av sosiale medier som et verktøy for intern og ekstern kommunikasjon. Den enkelte skole oppretter og drifter sine kanaler. Kommunikasjonsstaben i sentraladministrasjonen kan bidra med rådgivning og opplæring hvis det er ønskelig. skole og sosiale medier? Om lag 90 prosent av elevmassen er aktive brukere av Facebook, % av ungdommer bruker Twitter, og digitale kanaler er de viktigste informasjonskildene til det store flertallet av unge mennesker i Norge. I tillegg er mange lærere og andre ansatte selv svært aktive i sosiale medier. Som utdanningsinstitusjon og som arbeidsgiver er det derfor vesentlig at alle skoler har gode retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier. i tillegg er det mange nytteeffekter av sosiale medier i skolen. dette er noen av mulighetene: A) omdømmebygging for skolen: Både elever, potensielle elever, foreldre og media er aktive brukere av sosiale medier, og flere undersøkelser viser at virksomheter som er aktive i sosiale medier oppfattes som åpne og offensive. Gjennom bruk av sosiale medier kan man bryte ned uønskede myter, forsterke verdier og fremheve suksesshistoriene tilknyttet skolen. c) internkommunikasjon: Sosiale medier kan være gode kanaler for å dele og distribuere praktisk informasjon mellom ansatte, eller mellom administrasjonen og elevene. D) rekruttering: Sosiale medier som Facebook, YouTube, Twitter og LinkedIn kan være nyttige verktøy for rekruttering. E) undervisning: Sosiale medier skal ikke erstatte bruken av etablerte digitale læringsplattformer. Men å supplere dette ved å anvende sosiale medier i undervisningen av elevene eller i ansattes egen faglige utvikling kan være vellykket. F) kriseberedskap: I en situasjon der det er nødvendig å gi god og korrekt informasjon til flest mulig på kortest mulig tid, gir nettverkseffektene i sosiale medier gode muligheter til å distribuere informasjonen til riktig målgruppe. I tillegg er informasjonen brukerne i sosiale medier selv rapporterer inn verdifull kunnskap for krisestab og informasjonsstab. B) kommunikasjon med elevene: Å bruke lukkede sosiale kanaler som Facebook til intern kommunikasjon i klasser kan være praktisk, ettersom dette er kanaler elevene i stor grad bruker uansett. 14

15 69% legger ut bilder på instagram for å få «likes» og andres til - bakemelding, mot 38 prosent på Facebook og 24 prosent på Twitter. 15

16 2) vær tidlig ute med et bud - skap som bekrefter at «noe» har skjedd. Lov å komme tilbake med informasjon så snart du kan. vær tydelig på hva du kan og ikke kan si. 1) vær bevisst på at du ikke har fullt eierskap til informasjonsflyten. bruk etablerte kriseplaner og varslings - rutiner. husk at politiet eller andre myndigheter kan ha jurisdiksjon. 16

17 3) Ton ned og reduser din øvrige tilstedeværelse i lys av hendelsen. stans all annen digital kommunikas - jon. Fjern eventuelle annonser eller annet som kan forstyrre eller bli feil - tolket i den oppståtte situasjonen. 4) start overvåkning av utviklingen umiddelbart. Finn ut hva folk er opptatt av og hva som uroer. ager deretter. 17

18 administrasjon av skolens offisielle kontoer i sosiale medier LærerroLLen i sosiale medier Den enkelte skole har innholdsmessig og administrativt ansvar for drift av sine kanaler i sosiale medier. På undervisningsnivå er det opp til den enkelte lærer og elevgruppe å etablere de nødvendige kanaler for internkommunikasjon ved bruk av for eksempel Facebook som «intranett for klassen» anbefales «lukket gruppe» formatet i Facebook framfor åpne sider. Skolen bør føre oversikt over digitale «klassegrupper» eller andre undergrupper som er tilknyttet skolen og oppdatere oversikten jevnlig. Elever kan gjerne involveres i driften av digitale kanaler. En god løsning kan være å utvikle en innholdsplan, involvere relevante fagretninger og etablere en redaksjon som drifter skolens offisielle kanal(er). Det er skoleledelsens ansvar å håndtere diskusjon om skolen i sosiale medier. Ansatte som oppdager blogger, facebookdiskusjoner eller liknende aktivitet i sosiale medier som skolen bør bli kjent med og vurdere oppfølging av, har et ansvar for å meddele dette. Den enkelte skole bør ha en avklart rutine for hvordan slik varsling skal finne sted. Kommunikasjonsstaben kan også gi råd og veiledning for skoler som ønsker innspill på bruk av sosiale medier. Skolens personalhåndbok og det etiske regelveket til fylkeskommunen er viktige styringsdokumenter for bruken av sosiale medier. Lærere bør generelt ha en særskilt bevissthet om hva de publiserer og kommenterer på nettet i kraft av sin rolle. Alle må vite at det som publiseres på nett vanligvis vil være søkbart i lang tid framover. Alt som skrives i sosiale medier må derfor betraktes som offentlige ytringer, også innhold på lukkede eller private profiler, og helt uavhengig av om det har sammenheng med skolehverdagen. Det er ofte enkelt å dokumentere og spre slikt som er skrevet eller delt digitalt. Dette gjelder også tjenester som er tidsbegrenset, slik som Snapchat for bildedeling. Ved bruk av skjermdump kan selv få sekunders visning være nok for at innholdet lar seg lagre, og dermed kan det også spres videre uten at dette var avsenders intensjon. Vi anbefaler ikke at lærere blir «venn» med elever på Facebook både av hensyn til lærerens og elevenes privatliv. Det kan være mer fornuftig å bruke side eller gruppeformatet («page») på Facebook til undervisningsformål, ettersom det gjør det mulig med kontakt uten innblikk i den andre partens private bruk av sosiale medier. I tillegg bør ansatte vise varsomhet ved omgang med elever og deres pårørende i sosiale medier. 18

19 på nannestad videregående skole bruker lærerene sosiale medier daglig i undervisningsøyemed. ansattes kollegarolle Sosiale medier skaper nye gråsoner mellom arbeidsliv og fritid. Gjennom sosiale medier vil man kunne få innsyn i flere sider av medarbeidernes privatliv. Ta derfor stilling til om du ønsker å være venner med kolleger i sosiale medier, og om det vil påvirke måten du bruker sosiale medier på at medarbeidere på skolen kan se det du legger ut. De samme bestemmelsene som finnes om taushetsplikt og sensitive opplysninger i skolens personalhåndbok, gjelder på internett. Det anbefales ekstra varsomhet ved diskusjon mellom kolleger i sosiale medier, samt med elever eller foresatte, slik at ikke opplysninger som ikke tilhører offentligheten blir publisert. 19

20 sosiale medier er reklamefinansiert. å droppe disse mediene er ikke et praktisk alternativ. skolen må leve med dilemmaet at elever skal gis digital kompetanse samtidig som de også skal beskyttes mot reklamen i disse mediene. her er noen tips som kan hjelpe: 2) start gjerne hvert semester med en påminnelse om nasjo - nale og lokale retningslinjer, samt den standarden man har blitt enige om ved skolen og i klassen. 1) ha med jevne mellomrom en ordentlig diskusjon om bruken av sosiale medier i den enkelte klasse, slik at ønsket praksis blir forankret i hverdagen. 20

21 4) det finnes ingen funksjon for å skjule all reklame i Facebook, men man kan kvitte seg med enkeltannonsører ved å klikke øverst til høyre i posten du mis - liker. derfra kan man skjule og fjerne senere muligheter for annonse fra denne annonsøren. 3) bruk elevenes egne reaksjoner og vurderinger i møte med reklamebudskap fortløpende i undervisningen. 21

22 SOSIALE MEDIEr OG reklame I SKOLEN Skoleeier/skolene har en viktig oppgave i å bevisstgjøre og lære elevene formålstjenlig bruk av internett og sosiale medier. Dialogen mellom elev og lærer er sentral. Den enkelte lærer har ansvaret for å vurdere når og på hvilken måte sosiale medier skal brukes i undervisningen. Deltakelse og aktivitet på ulike nettarenaer er en del av elevenes digitale kompetanse. For dagens elever er det viktig å ta kontroll over hvordan man opptrer på nettet. Opplæringsloven 9 6 pålegger skoleeier en plikt til å sørge for at elever ikke utsettes for reklame som er egnet til å skape kommersielt press eller som i stor grad kan påvirke deres holdninger, atferd og verdier. Formålet med bestemmelsene er å få ei lovregulering som i størst mogleg grad skjermar elevane mot uønskt reklame og uønskt påverknad, og som samtidig gir skolen høve til å bruke ulike læremiddel og læringsarenaer og å samarbeide med ulike partar i næringslivet, jf Ot.prp nr 41 ( ) s 9. Denne bestemmelsen må iakttas ved bruk av sosiale medier som kan innebære at elever eksponeres for reklame. Bestemmelsen innebærer ikke at skolen ikke kan benytte digitale læremidler som medfører slik eksponering, men at det må gjøres skjønnsmessige vurderinger der blant annet arten av reklameeksponering, brukens pedagogiske og praktiske verdi for skolens aktiviteter, etiske hensyn og elevens alder og modenhet er relevant. Utdanningsdirektoratet har understreket at eksistensen av reklame på Internett innebærer at skolen har en oppgave i å øke elevenes bevissthet om reklame i disse mediene. 22

23 23 de ansatte har en viktig jobb i å bevisttgjøre elevene rundt bruken av sosiale medier og reklamen man utsettes for der.

24 etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Akershus fylkeskommune. Vedtatt av fylkestinget formål og virkeområde Akershus fylkeskommunes etiske retningslinjer skal bidra til god etisk praksis. retningslinjene gjelder for folkevalgte og ansatte i fylkeskommunen. 2. redelighet, ærlighet og åpenhet Fylkeskommunen forvalter fellesskapets verdier, utøver offentlig myndighet og yter tjenester som er viktige for samfunnet og for enkeltmennesker. Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de er i innbyggernes tjeneste, og legge vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i sin virksomhet for fylkeskommunen. Folkevalgte og ansatte skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover og regler, og opptre på en måte som ivaretar fylkeskommunens omdømme og tillit i befolkningen. 3. faglig uavhengighet. lojalitet Ansatte skal legge faglige kunnskaper og faglig skjønn til grunn for sin tjenesteutøvelse, og samtidig være lojale til de politiske og administrative vedtak som er truffet. Ansatte har likevel ikke plikt til å adlyde pålegg som er uetiske eller ulovlige. 4. forholdet til innbyggere og brukere Folkevalgte og ansatte skal møte innbyggere og brukere med respekt og åpenhet. Ansatte skal opptre profesjonelt overfor brukere, legge vekt på brukermedvirkning og brukernes velferd. Ansatte skal legge vekt på forsvarlig saksbehandling, hensynsfullhet og sikre partenes rett til å uttale seg. 5. forvaltning av fylkeskommunens midler og verdier Fylkeskommunens folkevalgte og ansatte skal bidra til hensiktsmessig, effektiv og forsvarlig forvaltning av fylkeskommunens ressurser og verdier. Folkevalgte og ansatte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av fylkeskommunens økonomiske midler eller eiendeler. 6. gaver og andre personlige fordeler Folkevalgte og ansatte skal ikke motta personlige fordeler som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke, handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dersom ansatte får tilbud om gaver eller fordeler som går ut over de etiske retningslinjene skal nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver skal returneres til avsender. Utgifter til ansattes reiser og opphold i faglig og tjenstlig sammenheng skal ikke dekkes av andre enn fylkeskommunen. Arbeidsgiver kan i særskilte tilfeller gjøre unntak fra dette. 7. Habilitet Alle som treffer eller legger til rette for avgjørelser i fylkeskommunen er bundet av forvaltningslovens og kommunelovens habilitetsregler. Ved tvil om habilitet skal spørsmålet tas opp, slik at nærmeste leder eller det kollegiale organet en er medlem av tar stilling til spørsmålet. Ved vurderingen skal det tas hensyn til hvordan omverdenen ville bedømme forholdet. 24

25 8. kjøp av varer og tjenester mv Innkjøp og forretningsmessige virksomhet skal drives på en måte som skaper tillit til fylkeskommunen. Innkjøp skal i følge regelverket for offentlige anskaffelser være basert på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk. Fylkeskommunens virksomheter skal unngå å kjøpe varer og tjenester fra sine egne ansatte. Ansatte skal ikke benytte rammeavtaler eller rabattordninger som gjelder for fylkeskommunens kjøp av varer og tjenester til private innkjøp. Ansatte skal heller ikke motta fordeler ved privat kjøp av varer og tjenester fra fylkeskommunens leverandører. 9. bruk av fylkeskommunens maskiner, biler og utstyr Folkevalgte og ansatte skal ikke benytte fylkeskommunens maskiner, biler og utstyr til private formål. 10. innsyn og informasjon Fylkeskommunen legger vekt på åpenhet om den fylkeskommunale forvaltning, og skal legge til rette for innsyn etter offentlighetsloven. Informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for fylkeskommunen skal være korrekt og tilstrekkelig. 11. taushetsbelagte og fortrolige opplysninger Det skal vises særlig aktsomhet ved behandling av taushetsbelagte opplysninger. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med arbeid i fylkeskommunen må ikke brukes til personlig vinning eller til skade for andre. 12. varsling Ansatte bør ta opp eller varsle om kritikkverdige forhold i fylkeskommunen, slik at forholdene kan rettes opp. Varsling av kritikkverdige forhold skal være forsvarlig, og bør som hovedregel skje internt i samsvar med fylkeskommunens vedtatte varslingsrutine. 13. arbeidsmiljø mv Alle ansatte skal ta sin del av ansvaret for et godt arbeidsmiljø, og vise respekt, omtanke og toleranse overfor sine medarbeidere. Ledere har ansvar for at det totale arbeidsmiljøet er godt. 14. lederes ansvar Ledere som er ansatt i Akershus fylkeskommune har ansvar for å bygge en kultur som er basert på åpenhet og som ivaretar fylkeskommunens etiske retningslinjer. Ledere skal sørge for at de etiske retningslinjene er kjent av alle medarbeidere, og legge til rette for at betydningen av retningslinjene diskuteres regelmessig i den enkelte virksomhet. 25

26 Tre Tips TiL hvordan engasjere på Facebook Tre Tips TiL daglig drift på Facebook Deling av bilder i statusoppdater inger gir mest engasjement. Lukkede spørsmål med få alterna tiver gir mest kommentarer. Henvisninger til enkeltpersoner i en positiv setting, gir ofte god respons. Innfør en fast rutine der Facebook siden sjekkes hver morgen, midt på dag og ettermiddag. Lag en redaksjonsplan, hvor du legger inn aktiviteter og aktualiteter i sesongen. Sett felles mål for hva dere ønsker å oppnå, og mål de oppnås. kontaktinformasjon: marianne brynildsen jan ivar bøe kommunikasjonsdirektør pressesjef Telefon: Telefon: Mobil: Mobil: E post: E post: fk.no akershus fk.no

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling

NÅR SANT SKAL SIES. En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling NÅR SANT SKAL SIES En veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling 1. Sammendrag...4 2. En åpen bedriftskultur...5 En åpen

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Bedrift på Facebook. En enkel innføring

Bedrift på Facebook. En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Denne innføringen i Facebook for bedrifter er utarbeidet ved Renommé Communication september 2013. Innføringen tar for seg

Detaljer

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier?

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier? Ret ni ngsl i nj erf or Songdal en kommunes t i l st edevær el seisosi al emedi er Ver s j on 1 -j anuar2011 Retningslinjer for Songdalen kommunes tilstedeværelse i sosiale medier Sosiale medier er en

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Informasjonshefte. Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag

Informasjonshefte. Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Informasjonshefte Gode råd og nyttige verktøy for å trygge barnas mediehverdag Leder Å LYKKES SOM MEDIEFORELDRE Daglig leder i Barnevakten: MERETHE CLAUSEN MOE Dagens mediebilde er sammensatt og teknologien

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER

KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER KIRKENS FRIVILLIGE ARBEID FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV SEKSUELLE KRENKELSER Januar 2012 FORORD Den norske kirke har siden 1996 hatt prosedyrer og retningslinjer for behandling av overgrepssaker, der den

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013

For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER For Nordic Choice Hotels >> For våre ansatte >> For våre leverandører >> 02-2013 Etiske retningslinjer Nordic Choice Hotels ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Veileder i bruk av sosiale medier

Veileder i bruk av sosiale medier Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Utfyllende tekst til Etisk regelverk med eksempler på spørsmål og svar

Utfyllende tekst til Etisk regelverk med eksempler på spørsmål og svar Etisk Regelverk Utfyllende tekst til Etisk regelverk med eksempler på spørsmål og svar Kapittel 2 Integritet Til punkt 2.2 Å ha en profesjonell avstand til kunden innebærer at man skaper en god relasjon

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er gitt betydelig

Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er gitt betydelig ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE OG ANSATTE I GRIMSTAD KOMMUNE Grimstad kommune er ansvarlig for grunnleggende velferdstjenester og forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Kommunen er

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer