Bergvesenet BV Kvarts i Salten Analyser. 19 Elektrokernisk A/S, Skorovas Gruber Salten Verk NG11) Fauske Nordland Nordlandske Gildeskål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergvesenet BV Kvarts i Salten Analyser. 19 Elektrokernisk A/S, Skorovas Gruber Salten Verk NG11) Fauske Nordland Nordlandske Gildeskål"

Transkript

1 Bergvesenet Posthoks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr BV 1803 Intern Journal nr Internt arkiv nrrappon lokalisennggradering Trondheim1 Kommer fra arkiv Ekstern rapport nroversendt fra Fortrolig pgafortrolig fra dato: Tetel Kvarts i Salten Analyser Forlatter Dato Bedrift 19 Elektrokernisk A/S, Skorovas Gruber Salten Verk NG11) Kommune Fylke Bergchstrikt Fauske Nordland Nordlandske Gildeskål kartblad 1: kartblad Fagomrade Boring Geo kj ein i Dokument type Forekomster Fauskeeidet EMarnes Rastofttype Emneord Industrimineral Kvarts Sarnmendrag

2 f i)414ma/yree7472>g it»otry-teioirr Sati( C Pnare oe# etim45. /60 9, Ati :66 9, Limich...21,?..; nr, 4?-amt envok 0. o o oss 04"ertaie,eng,,y k,cuti# (ma#9, //inince- 7;47.00 tit "eo- 9,00 9, ot i ota2cin 14/ len, ariranct, CS- oo 'ijo Cafr. : 2./f-flq, febb a gey, ajo z6j) 6b. sinnsiay 9t ,` trokkrii#-,5491(...", De#-c4 go4fri-frii :16-at 52, : /. 8,4o S:qo 24. 6,7 Oweitzek.);n5 G///nnsi.cskAlcy Cskir. 45.3"o %frcfri 24,441:54ir Xyanc. 9/l.wintkiihket, sees fici encteivadd a d. rtas, / 6.0 Ca (M(r.134 e69) yo.c./ 13:45 &t cei. Zonin, ftnie Cskfr. atricw int, est.,?(, 1 c4 - q.c //, do Xlese. O C4-3 /ioo- /600 C4-4 /5o 07:e C#'-$ eo 4 /9oo xo."-.2z90 0.(3N-C 3 /e( fsn,e,afi /J-Os, J4Ct.',370e 41,en kntas-ir 65k/r. 3l15-4, kvavivir (3 - / b!oo- /o C a0 c-3 3 /,,P o (74'%) o

3 #Z4,9c) Gto tnieo 31,L, 6444knailt kihwity,?c3r kentari tl" (sleg-r, 44,r5) C3-4- C e- /8.00 j- 6 /9,,,a -to.co C3-7 24o oo 3-9 zge0-27eca 3- lo 27es cs- - 3/. o C3./2 Jtolo - n.0 ca-, LXS:' oo C3- /44 S C3-15 zoo - 311,2o 0.3te 0 P.2., o- IL Zci /o4z-fr (.2 n 0,/erc4fed,"-i:ns JoS) do,2.0 2a7c.) , trikapis k4"1-915?" C2- / 8.tor)- /to»0 /7.4;flai eint~s411rs fl Cz-/em-e, - /2.o-o C 2-3 /2to - /1",n C2-4 /goo - /6.0o C2-5 /btoo - hr,00 C2-6 /8.o r 2,40 IC2-7. Zo.2o - Z 7o 0.1/. Derw C / /2dni,'/Jo g -16o 9. 4-#14frsvg Skir, iog kdraily` tiftt.t SiC0 ""/ 0.00 CI - 3 Jo.e - /2.00 /- 12,00 - bgeo»pf-oo - /400 C / 7. / o, ,51 0. cll

4 t, 1..

5 3:,7o 797. ti k1/4:44~4 3/44 kfr. 39. ro taz : ata -14. cin percy y, 34o. 0.2,t.40-3re-0 o. iq 52-// o o. 11, COH- CL3 0-c) g /1 4 0 kti»14. /5-a 9 4: 30 9 ke-atfit'. 41, ,c12.1c aerdc..4."1:ty,a4 74-4c4.7. gfro kgs-5) 0~41~5 kl rtt, /17/, 4/J- 377c, z/1,51 nte t-6047cfrric:7 brsvh;rt ( e, 2/ ,sb) 441' iina4",/,( / zo / //. o 3-z Pivr- 3-3 /4 iro Igen "?tog. IS 249.,a 22.** ,'(7D tn, ,er. Zoo. CS-4, Jego -0 12,6 3-/3 36..» o JJ- n I P0it ni4 /t?) A o 30 dritio ote-idat C4'e-i4 &eastletitt. 4'C kk4./a., k4mre4.i^erti. (>41,71 kikrulat.? 27ro fb 35, 2,43+1.-/ 57/0 rizeo s. lg ev- z t e.- ro.,01 4.,0 eh' v -/trol b oo la..s.-/vco; a.ss v-5ysi.../6.o.i Stito /6.eo- /.2.o.: b..50 eif- 71,Mn

6 e) 35,1g ÇCqp3i thi-e-vs 4.44, ,5-9 2? e. 3,as 11-/0 25<ao , 3o '- // 2oo2Æoo 134,1-/2 3at 2 lo 4 /3 - st.ac 4- /4 32.ea- 336o e.624 : /4o!' fr# : 45-9 oo o 7o /360,fl fo 80 C5.r.-~kintly C'UCiZiav25 65kr /4.co 6 jr) kaict.wear gcybin,se-sark.ifri ( o.J-ka= 125) - /7:00 L Vt 8s-z/7.0 /940 osiq 5 - /9,,o-Zica 0.38 Loo- aao SZ5eo 4foo 0. 1, ,4, , o - - 3/co aloo - -/ -fl 35:oo- 57oo - / 37o0-39/o Deb aco 49 io.4is //co ge,it4 /33- // 0 Ce: OttevaeSti;ty Qtfrnme , 7 7-0= /59) i/orlem, &AviXdird- 66 //vo - /3o pe /l.co e6-ti 15:co - 0, 43 a6-4 - igoo 0. ( /4r /9co - 2too 2J.Po 0.2.e $96-6 zfoo-

7 rile.78,7o 3o.90 ga'rnni2-#s4.-lity(séj4..fl /o9) Woo 06-75:co e-q 7,00-28: 7o ao o ee-,1,2w. :/351frie Helz, J. oo %.37 o o //.40 Gla-e"; ketailia-c>1` 71"/4On/ evet , 7 - / Msz52, 9) 7-2a co -?ori 7- q c7,0-1/490 0 ;zo gek o.34 0 Dehl le44457 /459, 6114 PO qo /t, 7o ove4-co k..0i;r7 744/6okakveuttiar, - / t; 9 - Z 30 - ".Coo 1,3o S 5:oo - Zoo "4 7co -9.0o I -5 90o -U.co /Zeo -41,o0 2,65-7 Mge - /.55,e) L os -8 /.5,ot ro - /7c& -/it,to gos, K:s 0, o SZ, 0 ca-c-fr.4k.c"...ic-ci " 44~ drer eg- / e79-t1/1co - 2o.00 5So St) WAsa 4itest.644"I. 4:e..144 egit. dure

8 -teie 1/4oC, letg:1/47,29 e>> ;1 14, ia 7 o 714,. br7.44. leevare:11. edy $11. fral47 ltr~c~ tjo 9) Cs's ngt, G C#s44474", tqs 0 Ove~te.4~ Pcy f ic.4 S.19.9 : 44`kt v( esal--vre-t-7 kint.e-gnitir (1-v-ewteurts f.g:eja-c.,7)-c 1' ki4 b5(4-6/ e - // 4. Lo W5//- *Sen -.e1(4 90 feinegf /90 fra: af.), kaitt&:23.1t o / ce? /c> " Zoi, o Ov iv eitio 44.4 e-e-e "side-e: o // dc, -439o.t."1- I3.troO. Yt / -3 - n0.}4 A / - Ih.o -'a-o 0.441, / -5"

9 D8W O. OrO J-Z> OrA-ovabliAki~cf a 441-0, ?, egic 44.0.r, 94,1,44 2 I F,Da 4 2- tf t ,» - 41.cv 2 -C Afow - /boa 2 - G (se. 0, N o. - 7 A9 "o24,..1,1 42 Zc t tew - 43 o'n,0?. kemtett., 28,86 e ) krbf-. 3-, J,-Zee crog, J god, - /( / ICoo f,d?1,3-6 is;ca ' get) /7,co(9.Q.D F43 -Sleloo 8. lt a It 0.29 ES et al 7-1.1X f rwe An.,Grtk A3-20.secee, 0, ets 44'stAIA44X crins90-47,4'444,e4-td-r st-t-l Ae-- De it "44;43-7//ni )9 Ota-44,44.4y 4 14.vitte. A its å~s-(44.:/c4, lotet4,4^. ies ;#4kerre: Ant-t, la-ra

10 o traw - r4n enrc. _ r frinsee. 2V/o tict Ov-entaaAi TQP C.obt) ttin - 49.Catk,4.443, /,160, /71, "gr9 1.4.ntIck, 0 to C Olititt.ascA# 5-er-54~ 6ø:4-dc,Ifr tra4,-7?»-zs qa bidatif",riu/ los-æ s at joa -Xt t, Ai74-3 Q - /74 - /9.4a 5. 7c C 3,4.?- : /45 J6 es 0 0 v-e..4.a..4-4c.wf azskritnik E4-4; / 3 20 ophio / /6 Pr 6 / - /9.," 6 - /Pn po - 22" - V zyce.26o oe ' 29,7 C- 7 2P4, -Joc -er Soe , /e; 46(L.00-3croe o o.2.1t e, 7. 3 o.2.4 f-//, Zr,

11 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE OPPRETTET PR. I/I 1952 VED SAMMENSLAING AV NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE GEOFYSISK MALMLETING OG STATENS RÅSTOFFLABORATORIUM Kjemiskavdeling.,3FS'-ArTN-!! _ NR 3 ElektrokemiskA/S, SkorovasGruber, 7893 Skorovatn. - --CEIV EIRIKSSONS VEI 39 POSTBOKS 3006 TELEFON DERES REF.: DERES BREV.: VAR REF.: TRONDHEIM. AH/GD Jnr. 1445/68K 4. april1968. Analyseav kvartsittfra Fauskeeidet. Vi viser til Deresbrev av hvor De ber oss foretaanalysepå Si02,Al203,Fe20,Ti02og P i 15 prbversom er fremkommetved sammensetdingli henhold til Deresspesifiserteanvisninglavtidligereanalyserte borkjerne-og knakkpröverfra Fauskeeidet. Vi meddelernedenforresultatetav disse bestemmelser: Prövemrk. Si0211,Al2070Fe20%Ti02» P % Samleprove1104(1-7) UTEPC -0,0( ,03(1-15) ,02(1-7) IVIC1(1r6) 11 V,B1(1-5) Il VI,32(2-11) Is Il VII,B3(2-13) VIII,B5(2-12) 11 IX,B6(1-9) 11 X,B7(1-4) XI,A1(1-5) 11 XII,A2(1-8) Is XIII1A3(1-9) II XIV,A5(1-9) II XVIA6(1-11) 98,98 98,95 98,74 99,03 98,88 98,69 98,71 98,93 99,01 98,95 98,71 98,93 98,78 98,93 0,450,09 0,500,06 0,5)f0, ,11 0,450,10 0,500,12 0,510,15 0,440,12 0,440,14 0,410, ,450,13 0, , ,014 0,018 0,017 0,017 0,021 0, ,023 0,003 0, , ,002 0,003 0,003 0,003 0,003 0, Regning fölger vedlagt. Med hilsen KJ4 K AVDELING As ' 1 K he m direkt 7. Cciegteetd- BirgerTh. Andreassen lab.ing.

12 NORGESGEOLOGISKE UNDERSØKELSE Kjemiskavdeling. Trondheim,15. desember1967. Analyserapport fra : Norgesgeologiskeundersbkelse,Kjemiskavdeling, Trondheim. til : ElektrokemiskA/S, SkorovasGruber,Skorovatnp.å. Oppdrag:Bestemmelseav A120 i 56 prbverfra diamantboringi Fauskeeidetog 71 kvartsittprbver, grovknusteknakkpröverfra Fauskeeidet. Utfört:Spektrografisk. Resultat: Prövemrk. Al203% Prövemrk. Al2o3 % B _ _ _ B11-1 o.6o Al -1 0, o A A o A A Jii A o.4o J.f o

13 NORGESGEOLOGISKE UNDERSØKELSE Kjemiskavdeling. Prbvemrk.A12 03 % Prövemrk. A1203 % FX FX , lo FX FX KJ9ISK AVDELING Asl Kvalue inu direktdr

14 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Kjemiskavdeling. Trondheim,25. november1967. Analyserapport fra : Norgesgeologiskeundersökelse,Kjemiskavdeling, Trondheim til : BlektrokemiskA/S, SkorovasGruber,Skorovatnp.å. Oppdrag:Bestemmelseav A120 i 116 kvartsittprtiver fra diamantboringi Fauftefor SaltenVerk. Resultat: Prövemrk. Al0% 23 Prövemrk. A-1-203% cl i C ci c cl c ci c C B c3-6 o B

15 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Kjemiskavdeling. Prbvemrk.Al203 Prövemrk. Al203% B o l go B B4-1 B4-2 B o B B B B o B5-4 o o lo o o.6o KJE!4IK AVpELING direktbl\

16 il NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Kjemiskavdeling. Trondheim,25. november1967. Analyserapport fra s Norgesgeologiskeundersdkelse,Kjemiskavdeling, Trondheim til t ElektrokamiskA/B, SkorovasGruber,Skorovatnp.å. OppdragtBestemmelseav A190qi 116 kvartsittpröverfra diamantboringi Fiutikefor SaltenVerk. Resultatt Prövemrk % Pravemrk. 1203% cl- i C1-2 C1 ci : Z ci - 5 ci - 6 C2-1 C2-2 C2-3 C24 C2-5 C2-6 C2-7 c3-1 C3-2 c3 : 3 C3 4 C3-5 c3-6 C3 : 7 C38 C3-9 c3 - lo c3-11 C3-12 c3-13 c3-14 c3-15 o C)) c4-1 c4-2 C4-3 c4-4 C4-5 c4-6 C4-7 C5-1 c B1-3 B14- B : 82-9 B2-10 B2-11 O :

17 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Kjemiskavdeling. Prdvemrk.A1203 % Pravemrk B4-10 B. -11 B4-12 Bk -13 Bis B B ,26 0,22 o.84 0, o o MUlit 0, k (L)./ Aslak alheis direktilr

18 ELEKTROKEMISKA/S SkorovasGruber KNAKEPRØVERFAUSKEEIDET 1967 (Heimli) FX FX FX 102 -C1-20 FX FX 103 -C1-22 FX 154 -Cg-19 FX FX 155 -Cg-18 FX FX 156 -Cg-30 FX FX FX FX FX FX 159 -Cg-17 FX FX 160 -Cg-29 FX FX FX 111 -Cg-12 FX FX FX FX FX 164 -Cg-15 FX FX 165 -Cg-28 FX FX FX liggekontakt FX 167 -Cg-27 FX FX 168 -Cg-26 Fx FX 169 -Cg-14 FX FX FX 120 -C1-14a FX 171 -C1-15b FX liggekontakt FX FX FX FX FX-nr er merkingbruktved forsendelse FX 126 -Cg-24 til NGU for analyse. FX FX 128 -Cg-25 FX FX FX FX FX FX FX FX 136 -Cg-23 FX FX 138 -Cg-22 FX 139 -Cg-21 FX FX FX FX a FX FX FX 146 -C1-14b FX FX FX FX 150 -Cg-31 FX 151 -Cg-20 NCH/AC. 25/10-67.

19 FLEKTROKEMISKA/j _Skorovas_Grubere Fx s-25 FX 129 -:5-15 FX FX Fk FX Fx Fx FX 136-2g-23 FX FX 138 -S-22 FX :g-21 FX Fx FA FX FX 144 -:5-11 FX FK b FY :1-16 FX FA FX 150 -g-31 Fit151 -.g-20 KNAKKPRØVERFAUSKEEIDET1967 (Heimli) FX FX 152 :5-22 FX FX 153 '2-12 FA Fx 154 Cg-19 FX FX 155 s-18 FX FX 156 S-30 FX FK FX FX FX Fx FX FA 160 S-29 FA 110 -,1-21 FX 161 :2-19 FA 111 -Cg-12 FA 162 :5-20 FX FK FX Fx 164.g-15 FX FX 165,g-28 FX FX FX liggekontakt FX 167 Cg-27 FX FX 168 S-26 Fx 118 -'2-17 PX 169 "S-14 Fx 119 -S2-15 Fx FX a FX 171 FX iggekontakt FX FX FX FX FX 126 -s-24 - PX-nr er merkingbrukt ved forsendelee FX til NGU for analyee. N-H/A.. 25/10-67.

20 Oppdrag fraelektroiontak Ame Hovedkontr ELEKTROKEMISK "h Prøvens an:krystallkvarts HSKAA VERK Merke: Gratanget KRISTIANSAND S. Uttattav: Hald og Ysiksa Ank. fra:,7 Ank. den: modso U/a Rapp. nr. Arkiv nr. L.nr. ANALYSERAPPORT Ezaars id.åskå.zsegt % LILI22 GIddstao. 99,51 0,019 0,016 0,001 0, ,54 0,037 otog(3 0,001 0, ,54 0,027 0,015 < 0,CC1 0, ,36 0,023 0,kji <0,001 0, , o nc6 < 0,0C1 0, ,65 0,021 0,006 < 0,001 0, ,49 0,047 0,007 < 0,001 0, ,52 0,)20 0,008 C 0,001 0, ,56 0,044 0,023 0,001 0,14 1 Lundlia,flatea. ust 1 rask 2. 2 t 11fl 10 M fra dst i rdsk 2. 3 * nn 20 le fra öst 1 itisk 2. 4 * nn 30 a fra ds, 1 rbak 2. 5 *..40* a fra dst åot hang 1 rdsk 2. 6 t nn Knaus aellon rbisk 1 og 2. Rusten kvarts like ved. 7 *2 n Knaus nellom rask 1 og 2. Rusten 8 t nn bst 1 riisk 1. 9 * "n RUsk u fra dst. avarts kvarts. Ren Laboratoriet den 10/10 67, Utført av Avddinpsjef F.V CCO9 6.1 Thv. Tvedt

21 Oppdrag fra: Prøvens art: Merke: ÉLEKTROKEMISK 5 HSKAA VERK KRISTIANSAND S. Uttatt av: Ank. fra: Ank. den: pr. Rapp. nr. Arkiv nr. L.nr. ANALYSE RAPPORT Etara Låsk Lik2Q3 Lsil2p 3 LIAQ2 011idatia 10 a 99,60 0,022 0,011 0,001 0, ,68 0,032 ot oo6 0,001 0, ,20 0,34 0,019 0,009 0, ,28 0,028 0,070 0,001 0, ,56 0,029 0,016 0,001 0, ,67 0,029 (4,-)37 < 0,001 0, ,38 0, c 0,001 0, :t55 0,041 0,023 c 0,0r1 0, :),47 0,028 0,011 <0,001 0, s fl Seb $ Lundlia,Statett. Rdak 1,vmstligst. 11 $ " fl 50 m N for rusk a Rustenkvarts.jordog opp. 13s Ortialia,Moholt. Nord og ned 1 kvartshoriaoatem. 14 s 25 a fra nordog ned. 10 a vost for pr. 14.(oppover.) 20 a vast for pr m vest for pr.14mot hang.( oppovar.) 18 s 8yd og mod. Laboratoriet den l o L.W. Utført ar Avddiripsid F.V C Thy. Tvedt

22 IPAnalyserapport fra Norgesgeologiskeundersdkelse,Kjemiskavdeling,Trondheim til BlektrokemlskAJS, SkorovasGruber,Skorovatn. Oppdrags Analyse på 8102,A1203,Pe203,T102 og P 1 22 samlepraverav kvartsitt-borkjerner. Resultats Prtivemrk. 8102% % Fe203% T102% P % UNDERSØKELSE GEOLOGISKE 1) B 25 (1-6) ) B 25 (7-12) ) C 30 (1-8) ) B 35 (1-5) , ) F 35 (1-7) -7, k ) B(1-4) ) c 40 (1-5) ) D 4o (1-4) ) E 40 (1-6) ) z 40 (7-12) ) F 40 (1-7) ) F 4o (8-15) ) D 45 (1-6) (oég) ) D 45 (7-12) NORGES

23 Prdve mrk % F 45 (1-7) 98.5 F 45 (8-14) F 45 (15-22) 98.4 B 50 (1-9) 98.5 E 50 (10) 97.4 E 50 (11-16) 98.9 D 55 (1-6) 98.5 D 55 (7-12) A1203% 78203% TiO2 % P % Trondheim,10. desember1966. KJBMISKAVDELING CtA Aslek Kva]heim direktdr UNDERSØKELSE GEOLOGISKE NORGES

24 11 Analyserapport 11 fra Norges geologiske undersökelse, Kjemisk avdeling, Trondheim til : Elektrokemisk A/S, Skorovas Gruber, Skorovatn. Oppdrag: Analyse på Si02, Al203, Fe203, Ti02 og P i 22 samlepröver av kvartsitt-borkjerner. Resultat: Pröve mrk. 3i02 % Al203 % Fe203 % TiO P % UNDERSOKELSE GEOLOGISKE p-1) B 25 (1-6) /2) B 25 (7-12) ,3) C 30 (1-8) r-4) B 35 (1-5) ) F 35 (1-7) v'6) B 40 (1-4) ) C 40 (1-5) ) D 40 (1-4) ) E 40 (1-6) ) E 40 (7-12) ) F 40 (1-7) ) F 40 (8-15) ) D 45 (1-6) ) D 45 (7-12) NORGES

25 Prbve mrk % A1203 % Fe203 % TiO2 % P % -- F 45 (1-7) F 45 (8-14) F 45 (15-22) E 50 (1-9) o4 E 50 (10) o.o E 50 (11-16) D 55(1-6) D 55 (7-12) Trondheim, 10. desember KJEMISK AVDELING Aslak Kvalteim direktbr UNDERSØKELSE GEOLOGISKE NORGES

26 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE OPPRETTET PR. 1/ VED SAMMENSLAING AV NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE GEOPYSISN MALMLETING OG STATENS RASTOFFLABORATORIUM KJEMISKAVDELINGr- ElektrokemiskA/S, SkorovasGruber, Skorovatnp.å. DERES REF DERES BREV.: VAR REF.: TRONDHEIM, LEI V EIRIKSSONS VEI 39 POSTBOKS 3006 TELEFON Jnr.2768/66K 1. september1966. Al203 i kvartsitt. Vedlagtoversendesvår analyserapportav vedrbrendebestemmelseav A1203 i 78 prdverkvartsitt (grovknusteborkjerner)fra Mårnes. Regningfblgervedlagt. Med hilsen KJ IS AVD LING Asla val direktör J.H.Bersvendsen $ekr.

27 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Kjemiskavdeling Trondheim,1. september1966. knalyserapport fra : Norgesgeologiskeundersbkelse,Kjemiskavdeling, Trondheim til : ElektrokemiskA/S, SkorovasGruber,Skorovatnp.å. Oppdrag:Bestemmelseav A1203 i 78 prdverkvarts(grovknuste borkjerner)fra Mårnes. Resultat: Prövemrk. D 55 Hull 17/1 " 17/2 li 17/3 17/4 17/5 17/6 17/7 17/8 17/9 17/10 17/11 17/12 17/13 17/14 17/15 II 17/16 17/17 17/18 17/19 17/20 17/21 17/22 te 17/23 17/24 17/25 17/ /27 17/28 17/ 29 17/

28 Gjeflit Chr.fre;ray 2 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Pröve mrk. A1203 % Hull 18 E 50/ / / / / / / / /9 o.81 50/ / / / / / / /17 1 1ll- 50/18 o:95 50/ / / / / / / / Hull 19 F 45/ / / / / / / / /9 0.91,1+5/ :+5/ / / / / / / / / / / / KJ), ELING &S P\ As1 Kv neim direkt*

29 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE OPPRETTET PR VED SAMMENSLAING AV NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE GEOFYSISK MALMLETING OG STATENS RASTOFFLABORATORIUM KJEMISKAVDELING ElektrokemiskA/S, SkorovasGruber, Skorovatnp.å. LE1V EIRIKSSONS VEI 39 H POSTBOKS 3006 TELEFON DERES REF.: DERES BREV VAR REF.: TRON DHEI A1203 i kvartsitt. Jnr. 2286/66K 2. juli Vedlagtoversendervi vår analyserapportav 2. julivedrbrendebestemmelseav A120 i 55 pröverkvartsitt (grovknusteborkjerner)fra Mårne. Disseprbverble sendtoss fra Dem i delvis knust tilstand,men de var ikke av den finhetsom er nödvendigfor at prdvenekan gå direktetil analyse. Vi har derforberegnetkr. 25.-pr. prdve for selveanalysearbeidet og kr. 3.- pr. prövefor forbehandling(finknusingog splitting)av hver pröve. Samletpris for hver prbveblir såledeskr. 28,-. Deresbrev av De 56 prdverkvartsittsom vi sendtedem analyseresultat for i brev av 9. juni,ble også levertoss delvisknusttilstand,slik at en viss forbehandlingble nddvendigfor analysearbeidet.vi beregneti den medfölgende regningkr. 5.- for detteknusearbeid,men vil reduseredette til kr. 3.- pr. pröve,da en pris av kr. 5.- dekkernedknusing og pulveriseringhelt fra rundeborkjerner.vi krediterer Dem i vedlagteregningfor dennedifferense. Med hilsen KJEMISIDELING As Kv th\e-im direktd f)v.na CI.St Sersvendsen,1 sekr.

30 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Kjemiskavdeling Trondheim,2. juli knalyserapport fra : Norgesgeologiskeundersbkelse,Kjemiskavd. Trondheim. til : ElektrokemiskA/S, SkorovasGruber, Skorovatnp.å. Oppdrag:Bestemmelseav A120ii 55 prbverkvarts(grovknuste borkjerner)fra Marries. Resultat: Prövemrk % MårnesHull 13 B B 15/ B 15/ B 15/ B 15/ B 15/ B 15/7 1.19_ B 15/ B 15/ c 41? B 15/ B15/ MårnesHull 14 B 25/ B 25/ B 25/ B 25/ B 25/ B 25/ B 25/ B 25/ B 25/ B 25/ B 25/ B 25/ MårnesHull 15 B 35/ B 35/ B 35/ J B 35/ B 35/ B 35/ B 35/ B 35/ B 35/ /

31 2 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Prövemrk. A1203% MårnesHull 16 45/ / If45/ / $ 45/ B745/ B 45/ _.,c:) B 45/8 45/ / / / B 45/ / / B 45/ / / /345/ (B 45/ /1345/ f As3akKvalheim direkttg KJ! A7DELING (4.faix GgertChr. Faye lab.ing.

32 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE OPPRETTET PR. 1 I 1962 VED SAMMENSLAING AV NORGES GEOLOGISKE UNDERSOKELSE GEOPYSISK MALMLETING OG STATENS RASTOFFLABORATORIUM KJEMISK AVDELING, Elektrokemisk A/S, Skorovas Gruber, Skorovatn p.å LEIV EIRIKSSONS VEI 39 POSTBOKS 3006 TELEFON DERES REF.: DERES BREV.: VAR REF, TRONDHEIM. Jnr. 2000/66K 9. juni A1203 i kvartsitt. 56 pröver kvartsitt fra Mårnes, merket Hull 12 C 20/1-C20/10, Hull 11 C 30/1-C30/8, Hull 10 D 30/1-D 30/3, Hull 9 E 30/1 E30/6,Hull 7 F 30/1 F30/11,Hull 8 F 25/1 - F 25/11 og Hull 6 F 35/1 F35/7,er analysert på A1203 med fblgende resultat: Pröve mrk. Al203 % M1RNES Hull 12 C 20/ / / / /5 s, / f 20/ o, co 20/ ' 20/ / MIRNES Hull 11 C 30/1 30/2 30/3 30/4 30/5 30/6 30/7 30/8,,,,,, L'''`.>-=:): 0.52C /4",o. ' g 7, - x- j MIRNES Hull 10 D 3.,6/1 D /2 DC1/3 MIRNES Hull 9 E 30/1 E 30/ , E 30/3 E 30/4 1, E 30/5 E 30/6 l 6-o faca -e.00 4 Æ.co , 0.64i j/c., - i> > O,5>c,

33 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Prövemrk. A1203% MARNESHull 7 F 30/1 /, F 30/2.2oe 1.87 F 30/3, 1.34 F 30/ F 30/ F 30/6, 1.15 F 30/ F 30/ F 30/ F 30/ F 30/11 /e,e,1.30 MIRNESHull 8 F 25/1 F 25/2 F 25/3 F 25/4 F 25/5 F 25/6 F 25/7 F 25/8 F 25/9 F 25/10 F 25/11 MÅRNESHull 6 F 35/1 F 35/2 F 35/3 F 35A+ F 35/5 ; :35.5// /2a -2 d 0, > at o.6o_ Ig60 0.); /3...?-o i 0 8 Regningfdlgervedlagt. Med hilsen KJ ISK A ELING As1 direktör, Lia72 GjertChr. Faje lab.ing.

34 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE OPPRETTET PR VED SAMMENSLAING AV NORGES GEOLOGISNE UNDERSOKELSE GEOFVS1SK MALMLETING OG STATENS RASTOFFLABORATORIUM KJEMISK AVDELING Elektrokemisk A/S, Skorovas Gruber, Skorovatn p.å. LEIV EIRIKSSONS VEI 39 POSTBOKS 3006 TELEFON DERES REF.: DERES VÅR REF TRONDHEIM, Jnr. 1285/66K 20. april A1203 i kvartsitt. De mottatte 72 pröver merket B 40/1-40/17, C 40/1-40/161 40/12 og F 40/1-40/15 er analysert resultat: kvartsitt fra Mårnes, D 40/1-40/12, E 40/1- på A1203 med fölgende Prbve mrk. Al2o3 % MARNES B 40/1 40/2 40/3 40/4 40/5 fl 4o/6 40/7 4o/8 40/9 40/10 40/11 40/12 40/13 40/14 40/15 40/16 40/17.Z.C1C:a ( 21.t ( ) 4 0,9? X 1.08j /6.5-0,55/ '

35 NORGES GEOLOG1SKE UNDERSØKELSE Prbve mrk. Al2o3 % MÅRNES C 40/1/rtc> 0.68 C 40/2 2, C 40/ c 4o/40.70 c 40/5 c 40/61.14 c 40/7 c 4o/8 C 40/9 C 40/10 C 40/11 C 40/12 C 40/13 C 40/14 C 40/15 C 40/ fi 4o.co' D 40/1 /to / / / o/5 i.30 40/ / / / / j 40/ / )2.0 e -ar):o cia.ċoi.0 40/1 40/2 4o/3 40/4 40/5 4o/6 4o/ ' ,oe

36 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE Pröve mrk. A120 % MIRNES E 40/ / / / / F 40/ F 40/ F 40/ F 40/ F 40/ F 40/ F 40/ F 40/ ,S0 F 40/ F 40/ F 40/ F 40/ F 40/ F 40/ F 40/ = 58X Regning fölger vedlagt Med hilsen KJEMISKAVDELING V(11 \t-l Aslak Kva1Yeim direktdr C; \..9),tl5ikry kst),,, Bersvendsen sekr.

37 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE OPPRETTET PR.II IMR VED SAMMENSLAING AV NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE GEOFYSISK MALMLEMNG OG STATENS RASTOFFLABORATORIUM Kjemisk avdeling Elektrokemisk A/S, Skorovas Gruber, Skorovatn p.å. LEIV EIRIKSSONS VEI 39 POSTBOKS 3006 TELEFON DERES REF.: DERES BREV.: VAR REF.: TRONDHE1M. Skorovas NCH/RH Jnv 917/66K 16. mars K'emisk anal se av kvartsitt fra diamantborin Fauske. Vi viser til Deres brev av 11. februar De mottatte 6 samleprbver er analysert på Si02, A1203, Fe203,Ti02 og P med fölgende resultat: a_2_ % Ti02%P % Pröve mrk. SiO 2 % A1203% Fe 0 "Samleprbve I" (36,37,38) 98,6 0,74 0,08 0,050,002 "Samleprbve II" ; (28,29) 98, ,16 0,06UrCT2-1"sg: "Samleprbve III" (2,3,4,5,6,7,8,9) 98,5 0,50 0,25 0,040,004 "Samlepröve IV" (11,12,13) 98,6 0,53 0,14 0,050,007 "Samlepröve V" (39,40,41,42,43) 98,9 0,51 0,09 0,040,002 "Samleprbve VI" (47,48,49,50,51, 98,6 0,63 0,13 0,040,002 52,53) Regning rblger vedlagt. Med hilsen KJE AVDELING t\-cj/un, Asra'k tv&nieim direktbr

38 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE OPPRETTET PR. I/I 191:12VED SAMMENSLAING AV NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE GEOFYSISK MALMLETING OG STATENS RASTOFFLABORATORIUM KJEMISKAVDELING L ElektrokemiskAiS, SkorovasGruber, Skorovatnp.å. DERES REF.: DERES BREV.: Al203 i kvartsitt. LEIV EIRIKSSONS VEI 39 POSTBOKS 3006 TELEFON VAR REF TRONDHEIM. Jnr. 890/66K 14. mars De mottatte EK-FAUSKEnr. 46/65 resultat: 8 pröver til og med nr. på A1203med fölgende kvartsittmerket 53/65 er analysert Prövemrk. Al203% EK-FAUSKEnr. 46/ n " /65 Il " 48/ II II 49/ II n 50/ Ill 51/ el " 52/ n 53/ " Regningfblgervedlagt. Med hilsen ISK AVIDELING \å kik,.{.. 41 As1 frb\l1/4i Kva 21esmt" direktö

39 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE OPPRETTET PR. I I 1962 VED SAMMENSLAING AV NORGES GEOLOGISKE UNDERSOKELSE GEOFYSISK MALMLETING OG STATENS RASTOFFLABORATORIUM KJEMISKAVDELING- ElektrokemiskA/S, SkorovasGruber, Skorovatnp.å "t6 ' ii!1.;.1966 LEIV EIRIKSSONS VEI 39 POSTBOKS 3006 TELEFON DERES REF.:DERES BREV.: Al203 i kvartsitt. VER REF.: TRONDHEIM, Jnr. 276/66K 25. januar1966. De mottattepröverkvartsittmerket EK-FAUSKEnr. 31/65 til og med nr. 45/65er analysert på A1203med fölgenderesultat: Prövemrk. Al203% EK-FAUSKEnr. 31/ / /65 11 fl 34/65 35/ /65 11 ti 37/65 38/ / /65 1ffl 41/ /65 11 li 43/ / / L _ Regningfölgervedlagt. Med hilsen KJEMZSKAVDELING C'LL As1 Kva eim direktör, 4T5N;,.(kslif H. Bersvendsen

40 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE OPPRETTET PR. 1/ VED SAMMENSLAING AV NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE GEOFYSISK MALMLETING OG STATENS RASTOFRLASORATORIVM KJEMISKAVDELINGr. Elektrokemiskå/S, SkorovasGruber, Skorovatnp.å. j EIV EIRIKSSONS VEI 39 POSTBOKS 3006 TELEFON DERES REF.: DERES BREV.: VAR RER TRONDHEINI. Jnr K 25. november1965. A12 03 i kvartsitt. De mottatteprdverkvartsittmerket EK-FAUSKEnr. 14/65 til og med nr. 30/65er adalysert på A1203med fölgenderesultat: Prövemrk. isa203% EK-FAUSKEnr. 14/ nn 15/ / II 17/65 )10 II n 18/ u il 19/ / it 11 21/ u II 22/ / II u 11 25/ u 11 26/ u II 27/ II 11 28/ : :: 29/ : u 30/ Vi vedleggervår regningvedrorendesåvel de ovenforanforteanalysersom for de analysersom ble meddelti vårt brev av 10. ds. Med hilsen AVDELING As1 - - direktör kr

41 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE OPPRETTET PR. 1/ VED SAMMENSLAING AV NORGES GEOLOGISKE UNDERSOKELSE GEOFYSISK MALMLETING OG STATENS RASTOFFLABORATORIUM KJEMISKAVDELING ElektrokemiskA/S, SkorovasGruber, Skorovatnp.å. NR 238:1)::1111U65 3 LE134,1EJAJKSSONS Y.B.I _39 POSTBOKS 3006 TELEFON DERES REF.: DERES BREV.: A1203 i kvartsitt. VAR REF.: TRONDHEIM, Jnr.3552/65K 10.november1965. I vårt brev av igårble 4 analyseresultater ved en forglemmelseikke tattmed. Disseer Pröve 10/65 ca 4 % Al2o3 11/ " " 12/ " 13/ " " Regningfölgervedlagt. Vi har videremottatt14 nye borkjerneprbver som blir analysertnå. Hittiler kvartsittprbvene kommeti småslumper (9, 4 og 14 pröveri gangen). Det villevære en fordelfor analysearbeidet om vi kunneha flereprövertil behandling samtidig. Med hilsen KJEMSK AVDELING Asl va direktör

42 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØKELSE ( EOff`5151( VA. ILETrN( OF STATENS RASTO LABORATORI_ Kj..,2hISK ' "'"'"^" :31ektrokernisk fl/s, Skorovas Gruber, Skhrovatnp.å. NR42377 *1-at _al.t.EIRIKSSONS EI 3,4 POSTBOKS C:i06 TELEPON, "20 lrb REF DERFS EINI. V4.14 F<II TRO^CIDHEIM, 35:41/65K 9. november pektrografiskeanalyser av kvartsitt. De mottatte fdrste 9 urdver av kvartsitt, 1/6-9/65, er'analysertpa 1=.1203 med fdlgenderesultat: i-rdvemrk. 1/65" 9.2 h/, /() / ( /Lg7g: g -g 8/ /65ca. 0.2 hilsen hj2,41.3.4_,.*ellig.. Kvalheim direktdr J. H. ae-råvehdsen

43 PARRIKK 0:3 KONTOR KRISTIANSAND TELEGRAMADRESSE: M MISKO - KRISTIANSAND S. CCMES: MMLT.SWDOLFMOSSE TELEPON TELEX KONTOR OSLO: POSTADR.: POSTSOKS 629. OSLO TLOR.ADR.: ISKAAVERKB. OSLO TELEPON TELIDC. OSLO 1229 Wa4c2Lnyed., aft9a,%laa 2-1 KRISTIANSAND S. 31. aug POSTBOKS~ 487 ElektrokemiskA/S, Skorovas Gruber, Skorovatn L1, 42e; 21. _ 11, MMAREPA VAR R.r FISKAA (MÅ ALLTID OPPOCE) Vedr.: Anerl ser av kvartsittfra "Mårnes. Vi viser til vårt brev av 19. august hvor vi gjorde oppmerksompå at kvartsittenfra Mårnes i serdeleshet blokk V, inneholderet tungtlösligmineral. Vi har nå isolert og analysertdette mineraletog funnet fölgende sammensetning: Si02: ca. 30% A120, ca. 70% TiO2 ca. 2,5% Den korigerteanalysenfor blokk V vil bli: Glödetap:Q,24% SiO, :98,15% A120 2,fl% Fe,0 0, TiO2 : 0,11% Prövene fra blokk III og blokk IV inneholdtså lite av det tungtlösligemineraletat det er unödvendigå korigere disse analysene. De tidligeregröverfra Mårnes (vår rapport av 29/6-65) ble sluttet opp pa en annen måte og koreksjoner unödvendig. I alt er der av oss analysert7 pröver fra Mårnes. Alle har inneholdtdet Al- og Ti- rike mineralet. Men analysen har variert sterkt,noe som kanskje kommer best tilsyne i variasjonenei Ti-innhold. Med hil n pr. ELE OK ISK A/S Kopi for E.K. Oslo, Att.: Overing.Brodtkorb. iduk

44 CUMULATIVE PER CENT RETAINED , E 4,24-3 " 2, em 20 0,53 " " Efte varm behading 11_ og tromlne Utga smatrials + 1. " + /4" Oppv.met il C. x 2 1 2o So o 100 2oo 27o NO. 20 SIEVE U.S u f CUMULATIVE PER CENT THROUGH SIEVE ANALYSIS SAMPLE: Kvartsfra yauskeeldet; ank.6/3-65 SAMPLE NO. Mrk. B 1 + B 6. FISKAA VERK KRIST1ANSAND S. Lab. 18/845 11,13.

45 CUMULATIVE PER CENT RETAINED E 4,24-3 " 2,12 " 1' ,06 " 20 0,53 " 10 0,265" 4 6 Ertevarm behad ing og tromlne ),c 12 Utgasmat rials+ 1," +/4", Oppvmetil C. 16 2o So 7o 1oo 14o 2oo 27o SAMPLE: SAMPLE NO. SIEVE ANALYSIS CUMULATIVE PER CENT THROUGH Kvartsfre 7auskseidet. ank.6/8-65 Krk. B 1 + B 8. FISKAA VERK KRISTIANSAND 5. Lab. 18/8-65 f R.B.

46 CUMULATIVE PER CENT RETAINED ,24-3" 2,12" ' 2" 1,06" ,53 " 10 0,265" 4 6 E:tjvarw, buhailihs o'tr ling Utz.ncsmaerial+ 1,16" 07.,n :rmottil '0eC 3/4" o So co 14o 100 2co 27o NO. 20 SIEVE U.S ac u SAMPLE: SAMPLE SIEVE ANALYSIS CUMULATIVE PER CENT THROUGH Knrt3 fru FLus:;cu!lctank.6/8-65 NO. Yrku Cl + 03, FISKAA VERK KRISTIANSAND S. Lab, 16/

47 CUMULATIVE PER CENT RETAINED E 4,24 3-2, ,06 3 I ,53 " ,265" t vani; o' TJtg:ngsna erial +ild61, 16 Ort trnet til `00 C 2o 30 4o So 7o 1oo 14o 2oo 27o 400 ing 3/ NO. 20 SIEVE U.S u i" CUMULATIVE PER CENT THROUGH <2 0 ec SAMPLE: Kvarts SIEVE ANALYSIS fra Fausi:ccUct ni. 6/6-65 FISKAA VERK KRISTIANSAND 5. SAMPLE NO. Mrk, Cl + C3, Lab. 16/ R.3.

48 CUMULATIVE PER CENT RETAINED E 4,24- I , ,06 I a. 20 0, ,265" Lft inno X tre-11:.; Utg3n,Itnteialt 1, + 44" C.)r.rz3..Lett 12:+ 3-0 C o So oo 14o 100 2oo o 50 4co ci CU MULATIVE PER CENT THROUGH 0 SIEVE ANALYSIS SAMPLE: =t3pr'ivert'rnithts'zec4.g.et,( , SAMPLE NO. Mrk. L + V i. FISKAA VERK KRISTIANSAND 5. Lab. 3/ R.B.

49 CUMULATIVE PER CENT RETAINED E 3 2, C 11 2 " 1,06" z 20 4,24-0, j o boo 14o 2oo 27o o Lftzriv=2:;c:=1 i X " trcr.: iii Utgan,rmateialt 1, 6" + /4" t O C co O 20 SIEVE 5. U o ai i CUMULATIVE PER CENT THROUGH SAMPLE: SIEVE ANALYSIS :..vartsprvur 4.'un 17-=-:ecdet 1965, SAMPLE NO. Urk. E4. FISKAA VERK KRISTIANSAND s. Lab. 13/3-1965

50 CUMULATIVE PER CENT RETAINED E 4, , 10 0, o So 70 boo 1 Ao 2oo 27o 400 0! Efte v behadllng -11 -"- og tr mling Utga smatriselt+ 1, "+ 3 4", Oppv et C NO. 20 SIIVE U.S on o u CUMULATIVE PER CENT THROUGH SIEVE ANALYSIS SAMPLE: KvartsprövefraMårneaank.4/ SAMPLE NO. Mrk.BlokkIII(Nr.1-15) FISKAA VERK KRISTIANSAND S. Lab.18/ R.B.

51 CUMULATIVE PER CENT RETAINED E 4,24» 100 3» 2,12» 50 1' ,06» i" 0,53-20, 10 0,265" o So 70 boo 14o 2oo 27o 400 6»Efte vbeha dling og tr mling Utga smatrielt + 1. "4 31. " Oppv et C NO. 20 SIEVE U.S In SIEVE ANALYSIS CUMULATIVE PER CENT THROUGH SAMPLE: KvartsprövefraMår~ ank.4/ Mrk.BlokkIII(Nr.1-15) SAMPLE NO. FISKAA VERK KRISTIANSAND S. Lab.18/ R.B.

52 CUMULATFVE PER CENT RETAINED E 4, ,12-1' , ,53 - '/\ 10 0,265" o Efte varm behanling og tr mling Utga smatriall 0+ 3/ n o So 500 7o 1oo 14o 2co 27o NO. 20 SIEVE U.S o ci i SIEVE ANALYSIS CUMULATIVE PER CENT THROUGH SAMPLE: Kvartsprdve fra kiårnesank.i4/ SAMPLE P40, Ysk, Blokk IV (Yr. 1-15) FISKAA VERK KRISTIANSAND 5. Lab.18/ o

53 CUMULATIVE PER CENT RETAINED E 4,24" 3" 100 2,12" " 1,06" ,53" 10 0,265" () Efte varm behan ling og tr mling Irtga smat rials+1. "+ 3/ " o oo 14o 100 2co 27o u CU MULATIVE PER CENT THROUGH SIEVE ANALYSIS SAMPLE: Kvartspröve fra j4årnes ank. 4/ ,2k. Blokk IV (Yr. 1-15) SAMPLE NO. FISKAA VERK KRISTIANSAND 5. Lab.18/8-1965

54 CUMULATIVE PER CENT RETAINED E 4, " 2,12-1,06-3 1" 0, ,265" 4 6 O Eftevarm beharling 8 X --"g troing 12 Utgassmat ri21: " +/4" 0C 16 0 nv-rmet12 C-1')., 2 2o So oo 14o 100 2oo 27o NO. 20 SIEVE U.S , CUMULATIVE PER CENT THROUGH SIEVE ANALYSIS SAMPLE: KvartsprdSve fra 7.5.rnes ank.4/ SAMPLE NO.Mrk. BlokkV (Nr.1-15) FISKAA VERK KRISTIANSAND 5. Lab.18/8-1965

55 CUMULATIVE PER CENT RETAINED E 4,24" 3" 2,12" ' " 1,06" 0,53" a\ O o boo 14o 2oo 27o 400 o Eftevarm beha ling x -"- g tro ing Utgasmat rigl: /14e 0- v rmet12 0-1' 0C NO. 20 SIEVE U.S ' ti SIEVE ANALYSIS CUMULATIVE PER CENT THROUGH SAMPLE: Kvartspröve frar.&rnos ank.4/ SAMPLE NO. Mrk.BlokkV (Ur.1-15) FISKAA VERK KRISTIANSAND S. Lab.18/8-1965

56 )oppdrag fra: SkorovasGruber(brevav 30 Prøvens art: Merke: Uttatt av: Kvartsitt 14årnes Ank. fra: Atrnestranda Ank. den: prbaoaug. pr. ELEKTROKEMISK 54 FISKAA VERK KRISTIANSAND S. Rapp. nr. Arkiv nr. L.nr. ANALYSERAPPORT Kvartsfor Salten. 14rnes. BlokkIII Ur* BlokkIV Nr. 1:12 BLokkV Nrt 1:12 7,Gllidetap 0,24 0,23 0,24, b102 98,12 98,77 97,55 x),i,al203 0,93 0,42 0,91 x.) % Fe203 0,095 0,15 0,06 T102 0,055 0,025 0,06 9 P 0,005 x) Ang, dissedata henvisestil brev. Laboratoriet den , Utført av Avdelingssjef F.V Thv. Tvadt

57 Oppcingfra: SkorovasGruber(brevav 30 ) ELEKTROKEMISK Prøvens art: Kvartsitt FISKAA VERK Merke: Mårnes KRISTIANSAND S. Uttatt av: Ank. fra: Mårnestranda Ank. den: primoaug. pr. Rapp. nr. ArkIv nr. L.nr. ANALYSERAPPORT Kvartsfor Salten. BlokkIII Nr BlokkIV Nr.1-12 BLokkV Nr % Glödetap 0,24 0,23 0,24 % ,12 98,77 /5-97,55 x) % Al203 0,93 0,42 2.,31 0,91 x) % Fe203 0,095 0,15 0,06 % T102 0,055 0,025 0,06 O il x) Mine. % F 0,005 x) Ang. dissedata henvisestil brev. Laboratoriet den JCM hteit, Utført av Avddingssjd F. V CCO1 62 Tlw. Tvet

58 oppdmgfn:skorovas Gruber (brev av 30 Prøvens art: Kvartsitt Merke: Fauske:e1det Uttatt av: Ank. fra: Ank. den: Primo aug pr. ELEKTROKEMISK Ah FISKAA VERK KRISTIANSAND S. Rapp. nr. Arklv nr. L.nr. A ANALYSERAPPORT Rarts for Saltent Fauslatiffla B IB 8 C 1 Glödetap 0,25 0,27 0,23 0,18 %S102 98,82 98,86 98,77 98,92 % A1203 0,56 0,51 0,50 0,42 Fe203 0,085 0,075 0,09 0,06 %T102 0,045 0,05 0,05 0,045 D I B 1 B Glödetap 0,19 0,22 0,20 0,27 %S102 99,04 98, ,81 %Al203 0,37 0,38 0,39 0, 50 %Fe203 0,05 0,045 0,06 0, 055 %T102 0,04 0,04 0,035 0,035 F 0, samenslått PPtive A3 tile4 Laboratoriet den , JCN Utfert av Avdelingssjef F.V Thv. Tvedt

59 Oppdrag fra: Prøvens art: Merke: Uttatt av: Ank. fra: Ank. den: Kvartsltt Rollai Troaa. B. Rasholt,Forsapr. Brei 11. Rapp. Harstad. 2/7-65 pr. post. ELEKTROKEMISK "th nr. Arkiv nr. L.nr. FISKAA VERK KRISTIANSAND S. ANALYSERAPPORT LI- KvartsYorSalteer. U_II K la % 01adetap 0, ,31 % S102 96,74 81, % Al203 1,54 1,39 > Fe203 0,43 0,51,..Ti02 0,065 0,055 % Gladetap 0,63 0,34 0,51 % S102 96,71 97,37 96,66 5 A1-0 1,38 1,30 1,45 3 % Fe203 0,31 0,31 0,52 % T102 0,065 0,05 0,065 Laboratorietden ,4 Avddingssjef F.V Thy. Tyedt

60 Oppdrag fra: Prøvens art: Merke: Uttatt av: Ank. fra: Ank. den: Zeartaltt Bolla1 Tromm. B. Rdsholt,Forsapr.Brel Harstad. 2/7-65 pr. POgt ELEKTROKEMISK lierapp. nr. Arkiv nr. L.nr. FISKAA VERK KRISTIANSAND S. ANALYSERAPPORT }1. uz. a ttis Gladetap ,59 0, C1/ n 97, , 54 1,39 F*203 0,43 0,51 T1U2 0,065 0,055 MIb MII 11 I.» 015detap ' `'2 810» r P 2 3» T102 0,63 96,71 1,38 0,31 0,065 0,311* 97,37 14,30 0,31 0,05 0,51 96,66 11,1/45 0,52 0,065 Laboratorietden Avdelingssief F.V CCO1 62 Thy. Tyedt

61 Oppdrag fra: Prøvens art: Kvartsitt Merke: Rolla1 Troms. ELEKTROKEMISK "A FISKAA VERK KRISTIANSAND S. Uttatt av: B. Rösholt,Forsapr. Breiv11. Ank. fra: Harstad. Ank. den: 2/7-65 Pr. post. Rapp. nr. Arkiv nr. L.nr. ANALYSERAPPORT Kvartsfor... iii ÖII M Ia % Glödetap % 5102 % Al203 % Fe203 % TiO2 0, ,31 96,74 81,77 97,01 1,54 1, , M_Ib M_II V_I % Gladetap % S102 % Al2o3 % Fe2o3 % T102 0,63 0,34 0,51 96,71 97,37 96, ,30 1,45 0,31 0,31 0,52 0,065 0,05 0,065 Laborawriet den JOM / Utført av Avdelingssjef F. V Thv. Tvedt

62 Oppdrag fra: Prøvens art: Merke: SkorovasGruber(brevav 30 Kvartsitt Fauske-eidt ELEKTROKEMISK HSKAAVERK KRISTIANSAND S. Uttatt av: Ank. fra: primoaug. Ank. den: pr. Rapp. nr. ArkIv nr. L.nr. ANALYSERAPPORT Kvartifor Salte2t Fauskeeidet. B 1 B_8 C 1 % Glddetap 0,25 0,27 0,23 0,18 % ,82 98,86 98,77 98,92 % ,51 0,50 0,42 % Fe203 0,085 0,075 0,09 0,06 0,56 % T102 0,045 0,05 0,05 0,045 D_1 E 1 E % G18detap 0,19 0,22 0,20 0,27 % Ei02 99,04 98,99 99,01 98,81 % Al203 0,37 0, ,50 % Fe203 0,05 0,045 0,06 0,055 % T102 0,04 0,04 0,035 0,035 % F 0,0035i sammenslåttprave A3 til E4 Laboratoriet den JCM Utført av Avdelingssjef F. V Thv. TviSt

63 Oppdmgfra: SkorovasGruber.(brevav 1 6-6aEKTROKEMISK "h Prøvens art: Kvartsitt FISKAA VERK Merke: Mårnesog Fauskeeidet KRISTIANSAND S. Uttatt av: Ank. fra: Skorovas Ank. den: ult. juni pr. jernbane. Rapp. nr. Arkiv nr. L.nr. ANALYSERAPPORT Kvartsfor Salten. Mårnes % Gladetap 0,18 0,25 0,32 % Si02 97,8 96,8 97,7 % Al 203 1,20 2,31 1,42 % Fe203 13,045 0,095 0,065 % Ti02 0,095 0,14 0,065 Fauskeeidet Mårnes 1+ T % Glödetap 0,34 0,130,35 % 8i02 98,3 99,15 95,7 % Al203 0,69 0,38 2,17 % Fe203 0,075 0,07 0,13 % T102 0,055 0,04 0,12 Laboratoriet den JCM telie41 Utførtav AvdeIingssjef F.V Thv. Tvedt

64 Oppdrag fra: Prøvens art: Merke: dkorovaatiruber. (brav av ) Kvartaltt ELEKTROKEMISK FISKAA VERK 111raasog fausbasat KRISTIANSAND S. Uttatt av: Ank. fra: Ank. den: dkorovaa talt. joat pr. jarabas. Rapp. nr. Arkiv nr. L.nr. ANALYSE RAPPORT Kvarta for daltaa et15d tap 0, ,32 d ,7 A1203 1, ,1/ orn5 (1/ T ,14 (1/2065 ZEReat 4-11, atffil Glbdetap 0,34 0,13 0,35 d102 98,3 99,15 95,7 A1203 0,69 (1/238 2,17 0, ,13 % tl02 0,055 0,CA 0,12 5. Laboratoriet den Utført av yidgc, Avdelingsslef F.V Thv. Tvinit

65 oppdrag fra diliaroves UlMbet. brov av 1 645) ELEKTROKEMISK Prøvens art: livortaitt Merke: og Pouslmoadot Uttatt av: Ank. fra: tilø Ank. den: ultr. jval, pr. jorobano. Rapp. nr. ArkIv nr. Lnr. FISKAA VERK KRISTIANSAND S. ANALYSERAPPORT hvarts for sonso. Atinta S':.Gladotop (4-402 C.,160 97, ,9 ki A1203 1,23 293t 1, , NOS5 S- TW , fiøetat State kala ki-,1i, 5. )- Ulibtletop 0, /235 i bw2 90,3 99,15 9.4? 7=/ , os ,0. 0,12 Laboratoriet den ta Utført av, dittitm_ Avdelingssief F.V Thv. Tvedt

66 Oppdrag fra: Skorovas Pre'vensart: Kvartsitt merke: Bratthaugen kvartsbrudd, uttatt av: Sdrfold. Ank. fra: Skorovas Ank. den: medåomal pr. ilgods (brevfraskorovasav ) ELEKTROKEMISK Rapp. nr. Arkiv nr. L.nr. HSKAA VERK KRISTIANSAND S. ANALYSERAPPORT KvartsforSalten. Bratthaugen kvartsbrudd, Sbrfold. 2 kartongerå ca. 10 kg, sompröve av tonni skipningssilo. ''.Glbdetap L.z! 0,14 Mbrkkvarta 0,32 c /di0 '2 98,31 97,99 Al203 0,66 0,85 )1.. Fe203 0,045 0,06 i.t1o2 0,02 0,025 Laborawfiet den JCM Utført av Avdelingssjef F.V CCO9 64 Thy. Tyeelt

67 Oppdrag fra: Skorovas Prøvens art: Kvartsitt Merke: Bratthaugenkvartsbrudd, Uttatt av: Sbrfold. Ank. fra: Skorovas Ank. den: meddomai pr. ilgods (brevfra Skorovasav ) ELEKTROKEMISK Rapp. nr. Arkiv nr. L.nr. HSKAA VERK KRISTIANSAND S. ANALYSERAPPORT Kvartsfor Salten. Bratthaugenkvartsbrudd,Sörfold. 2 kartongerå ca. 10 kg, som pröve av tonn i skipningssilo. Lzs kvarts Mbrk kvarts % Glödetap 0, % si02 98,31 97,99 % A1203 0,66 0,85 % Fe203 0po45 0,06 T102 0,02 0,025 gal, 7C) ( Laboratoriet den JCM Utført av Avdelingssid F.V : Thv. Tvedt