BRUKSANVISNING MED DELELISTE ES 200 Euroline

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING MED DELELISTE ES 200 Euroline"

Transkript

1 BRUKSANVISNING MED DELELISTE ES 200 Euroline KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R :2

2 Denne bruksanvisningen med sine sikkerhetsinstrukser og helseadvarsler, må alltid oppbevares sammen med maskinen! Før oppstart må ansvarlig personell lese brukermanualen, og spesielt kapittelet Sikkerhetsinstruksjoner. Det anbefales at brukermanualen leses og forstås av brukerne av maskinen, og at det kontrolleres jevnlig. Generelle lovbestemte og andre bindende ulykkesforebyggende forskrifter må overholdes i tillegg til de beskrevet i brukermanualen, så som håndtering av farlige stoffer eller bruk av personlig sikkerhetsutstyr og etterlevelse av trafikkregler. Det er strengt forbudt å fjerne eller endre sikkerhetssystemet på maskinen! Produsent: AIRTEC AG / SA / LTD. Industriestrasse 40 CH-4455 Zunzgen / Switzerland Tel Fax e mail: Ifølge forskriftene WEEE CE, må produsenten ta i retur enhver maskin levert etter 01/06/2006 for resirkulering. Produsenten er ansvarlig for resirkulering i henhold til regelverket. Side 1

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Teknisk data Sikkerhetsforskrifter Beskrivelse av maskinen 3.1 Bruksområder 3.2 Bryterboksen 3.3 Betjeningselementer 3.4 Fresetrommelen 3.5 Freselameller Transport Forberedelse og oppstart 5.1 Oppstart Kapittel 6 Bruk 6.1 Mating 6.2 Anbefalte freseretninger 6.3 Avstengning 6.4 Tiltak før lengre driftsstans Kapittel 7 Kapittel 8 Kapittel 9 Kapittel 10 Kapittel 11 Kapittel 12 Vedlikehold 7.1 Vedlikeholds og inspeksjonsliste 7.2 Reparasjoner 7.3 Fresetrommel 7.4 Utstyr for fresetrommelen 7.5 Skifte av fresetrommel 7.6 Drivreim 7.7 Motor Elektroteknikk 8.1 Koblingsskjema Feildiagnoser Deletegninger med deleliste Monteringstegninger Garanti Inkl. garantisertifikat Side 2

4 Kapittel 1 Teknisk data Maskintype Dimensjoner Lengde x Bredde x Høyde Vekt ES 200 EL (elektrisk) Vekt ES 200 B (bensin) Arbeidsbredde (Fresebredde) Fremdrift Strømstyrke ES 200 EL Motorkraft ES 200 B ES 200 Euroline Fresemaskin 900x360x1000mm 57 kg inkl. trommel 53 kg inkl. trommel 200mm Manuell 2,2 KW/230 V 50 Hz 16 A 1 fas 5,5 HP / 3,7 kw Maskinen er designet for fresing av horisontale flater. All annen bruk anses å være feil bruk. Produsenten står ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feil bruk. Brukeren er alene ansvarlig for eventuell risiko. Hvis maskinen skal brukes med strøm aggregat, må aggregatet brukes i samsvar med gjeldende retningslinjer (særlig med hensyn til jordingsleder) for å garantere at alle sikkerhetsfunksjoner er ivaretatt og for å utelukke muligheten for skade på elektriske komponenter. Når ES 200 brukes på maks styrke kan tillatte støynivå på 85 db (A) overskrides. Bruk derfor hørselvern! Kapittel 2 Sikkerhetsforskrifter I denne bruksanvisningen vil følgende navn eller symboler bli brukt for spesielt viktige opplysninger: Informasjon om farer for liv og helse. Følg alltid instruksjonene og vær ekstra forsiktig i disse tilfellene. Sammen med disse instruksjonene må du også etterfølge generelle forskrifter for lovfestet sikkerhets og ulykkes forebygging. Spesiell informasjon vedrørende økonomisk bruk av maskinen Informasjon, beskrivelse og forbud for å forhindre personskader eller omfattende skade eiendom Varsling om farlig spenning Informasjon om sikkerhetsinnretninger for elektriske installasjoner Informasjon som krever råd fra produsenten Informasjon om regelmessige kontroller Detaljer om viktig informasjon i bruksanvisningen Opererende personell skal ikke ha ubeskyttet langt hår, vide klær eller smykker, herunder ringer, da dette øker faren for personskade. Side 3

5 All informasjon om sikkerhet og risiko ved/på maskinen må holdes i en korrekt tilstand. Hvis endringer som påvirker sikkerheten skjer på maskinen eller i dens operative oppførsel, må maskinen skrus av umiddelbart og årsaken finnes. Endringer, utvidelser og ombygginger som kan påvirke sikkerheten krever godkjennelse av produsenten! Dette gjelder spesielt for installasjon og innstillinger av sikkerhetsinnretninger og sveisearbeider på maskindeler. Reservedeler må følge produsentens spesifikasjoner. Dette er alltid garantert med originale deler. Anbefalte periodiske kontroller av maskinen iht. bruksanvisningen må overholdes! Personell under opplæring kan bare bruke maskinen under tilsyn av en erfaren person. Arbeid på elektriske deler av maskinen må utføres av en kvalifisert elektriker eller av erfarne personer under tilsyn av en kvalifisert elektriker i samsvar med forskrifter for elektroteknikk. Sjekk maskinen minst en gang hver dag for ytre skader og mangler! Hvis funksjonsfeil oppstår, slå av maskinen umiddelbart og sikre den! Trekk ut støpselet! Sørg for at maskinens arbeidsområde har en klaring på alle sider på minst 2 meter. Slå maskinen av og på som vist i bruksanvisningen! Før du slår på maskinen, sørg for at ingen kan risikere å bli skadet når maskinen starter opp! Aldri slå av eller fjern støvavsug når maskinen er i gang! Alle personer som oppholder seg i nærheten av maskinen når den er i drift, skal benytte vernebriller med side beskyttere, hørselvern og vernesko. Operatører skal bruke tettsittende klær. Ved forlengelse av hovedkabel, bruk kun skjøteledninger som er dimensjonert i henhold til maskinens totale kapasitet og etter gjeldende forskrifter. For lange skjøtekabler kan gi motorhavari. Når det utføres vedlikeholdsarbeid på maskinen, slå den helt av med AV posisjonen. Trykk inn start/ stopp bryteren. Vent til maskinen stopper helt opp og sikre maskinen mot utilsiktet start: Trekk ut støpselet. Vedlikeholds og inspeksjon arbeid og tidsplaner fastsatt i bruksanvisningen inkludert detaljer om utskifting av deler / enheter må overholdes! Dette arbeidet skal kun utføres av faglært personell. Dersom en industriell støvsuger brukes, skal alltid filterets støvbeholder tømmes før transport. Følg overensstemmelse med gjeldende forskrifter for deponering, og om nødvendig, kontakt din lokale myndighet. Bruk aldri aggressive rengjøringsmidler! Bruk lofrie rengjøringskluter. Husk å alltid etterstramme sammenskrudde deler som ble løsnet for vedlikehold og reparasjoner! Side 4

6 Dersom sikkerhetsutstyr må demonteres for tilbakestilling, vedlikehold og reparasjoner, alltid installer og sjekk sikkerhetsinnretninger umiddelbart etter endt arbeid. Alle maskiner kan være farlige for operatør hvis den brukes feil. Eiere av maskinen er ansvarlig for å sikkerheten overholdes, at nødvendig vedlikehold utføres og at operativt personell følger og er utstyrt etter sikkerhetsforeskriftene i denne brukermanualen og andre gjeldene bestemmelser. Siden arbeidet fremkaller støv og dette kan skade helsen din, er det påkrevd å bruke et høykvalitets ÅNDEDRETTSVERN! Elektrisk utstyr må kontrolleres jevnlig. Defekter som løse tilkoblinger eller brente kabler må fjernes umiddelbart. Kontakt en kvalifisert elektriker eller et autorisert serviceverksted hvis dette er tilfelle. Kapittel 3 Beskrivelse av maskinen 1) Bryterboks 2) Hevespak 3) Tilkobling for støvsuger 4) Dybderegulering 5) Motorhus Fig. 1 Side 5

7 3.1 Bruksområder Airtec ES 200 leveres på forespørsel med enten 400 V/230 V elektrisk motor eller bensinmotor. ES 200 serien har en arbeidsbredde på 200mm og er solide og kraftige maskiner som kan brukes på alle overflater. Den trinnløse dybdereguleringen gir garanti for at underlaget er beskyttet. De forskjellige dybdeinnstillingene sørger for at effektiviteten utnyttes fullt ut. Utstyrt med riktig verktøy kan ES 200 brukes for ulike applikasjoner, for eksempel: fresing av betong rengjøring av alle typer underlag fjerne belegg, lim osv lage spor (rilling) av betongoverflater rustfjerning av metallflater, som skipsdekk og tanker bortsliping og avkalking forberede flater for nytt belegg 3.2 Bryterboksen Bryterboksen er utstyr med PÅ bryter og nødstopp/ sikkerhetsbryter 1) PÅ bryter Før du slår på maskinen, brukes hevespaken til å løfte fresetrommelen for å forhindre at motoren starter med full belastning (trommelen i inngrep i materialet). 2) Nødstoppbryter Brukes for å kutte strømmen umiddelbart For å starte maskinen igjen må bryteren skrus på for å oppheve låsingen Et integrert underspenningsvern kutter strømtilførselen umiddelbart hvis, for eksempel, sikringen går, strømsvingninger forekommer eller en kabel er skadet. Side 6

8 3.3 Betjeningselementer Hevespaken AIRTEC ES 200 har en hevespak for fresetrommelen (fig. 1 Pos. 2). Denne brukes til å løfte fresetrommelen, uten at fresedybden endres, ved transport eller flytting av maskinen. Dvs. at du kan starte med akkurat samme fresedybde etter forflytting. Dybderegulering Drei innstillingshjulet eller håndhjulet (fig. 1 Pos. 4) for å angi fresedybde slik at de enkelte fresehjulene biter (riper) korrekt og gir ønsket overflatekvalitet / struktur. Den trinnløse dybdeinnstilling muliggjør at freseverktøyet settes så dypt som nødvendig på overflaten, men ikke dypere. Fresedybden bør ikke settes dypere enn at lamellene går rundt uten hindringer ved hjelp av sentrifugalkraften og kan dreie fritt på akselen. Hvis dybdeinnstillingen er riktig innstilt, vil maskinen kjøre rolig og jevnt. Hjulstopper Maskinen er utstyrt med hjulstopper for å sørge for sikker låsing ved transport osv. 3.4 Fresetrommelen Trommelen har en svært enkel konstruksjon, de løse freselamellene er påmontert de gjennomgående akslene med avstandsstykker mellom hver freselamell som vist i vedlagte monteringsplan. Avstandsstykkene sikrer at det er tilstrekkelig klaring mellom freselamellene. Det vedlagte monteringsdiagrammet tar høyde for nødvendig sideveis bevegelse på ca. 3 5 mm for freselamellene. Side 7

9 FIG Dat.: 04/02/2006 C airtec 1) Fresetrommel 2) Aksel 3) Sikkerhetspanel 4) Sikkerhetsskrue 5) Skive 6) Sikkerhetsmutter 7) Freselameller 8) Mellomstykke 3.5 Freselameller En rekke forskjellige freselameller gjør at Airtec fresemaskiner enkelt kan varieres for å passe til underlaget og resultatet som ønskes. Alle maskinene fungerer ut fra prinsippet om løse freselameller på en gjennomgående aksling. Rotasjonen av fresetrommelen genererer en sentrifugalkraft på den gjennomgående akselen som gjør at lamellene presses ut på akselen slik at de kommer i kontakt med overflaten som skal behandles. Side 8

10 HMT 6 46: ES Lamell med hardmetall topp, Ø 46mm Dette tøffe verktøyet brukes for: Oppruing, avskalling og rengjøring av betong og asfalt Fjerning av veioppmerking, belegg Rengjøring av stein overflater Utjevning av betong og asfalt Effektiv fresing av betong HMT 5 40: ES Lamell med hardmetall topp, Ø 40mm Bruksområder: samme som HMT 5 46 Mindre ytre diameter HMT 6 44: ES Lamell med hardmetall topp, Ø 46mm Bruksområder: samme som HMT 5 46 Mindre ytre diameter PTC 25 42: ES Multi tannet hardmetall fres, Ø 42mm Fjerner: Sementslam Myke gulvbelegg, epoksy, maling, lim Skum, lakk, film TMO 5 22: ES Fres med hardmetall kniver, Ø 40mm For fjerning og stripping av: Termoplastiske belegg og epoksy, fra betong og asfalt TMO 7 11: ES Fres av hardmetall, Ø 33mm For fjerning og stripping av: Termoplastiske belegg og epoksy, fra betong og asfalt TSR 7,5: ES Stjerne kutter av hardmetall, Ø 30mm Fjerning av: Myke gulvbelegg, maling, lim, Skum, film, vinyl og sement rester Side 9

11 STR 4: ES Stjerne kutter av varmebehandlet stål, Ø 52mm Bruksområder: Avkalking Stripping av maling Fjerning av lim og epoksy Fjerning av veioppmerking Utjevning av lette overflater COR 4: ES Korrugert kutter av varmebehandlet stål, Ø 52mm Bruksområder: For rengjøring og korrigering av ømtålige overflater uten å skade overflaten Stripping av lette strøk av maling ET 4: ES Stjerne kutter av varmebehandlet stål, Ø 52mm Bruksområder: Generell rengjøring, rustfjerning, avkalking på skipsdekk, maritime installasjoner, beholdere etc. Stripping av fett og oljeforekomster Oppruing av asfalt Fjerning av teppe og flis lim DB ES Stålbørste, Ø 125mm x0,63mm x200mm For effektiv, men skånsom behandling av overflater : F.eks fjerning av lett rust Stripping av sprø materialer Polering av flater ZS 10,5/25/2: ES Distansering i varmebehandlet stål, 2mm For montering mellom lameller Se også monteringsanvisning for trommel ZS 10,5/25/3 & 4: ES & 228 Distansering i varmebehandlet stål, 3 og 4mm For montering mellom lameller Se også monteringsanvisning for trommel Side 10

12 Kapittel 4 Transport Transport ved hjelp av kjøretøy Når du transporterer maskinen, unngå skader ved bruk av minst to belter til å sikre maskinen på bilen. Flytting av maskinen for hånd Før du kan flytte maskinen, må du heve trommelen med hevespaken (se kapittel 3). Maskinen kan flyttes lett for hånd. Flytting ved hjelp av løftekran Hvis du ønsker å flytte maskinen med løfteutstyr for eksempel en kran eller heis, merk maks. tillatte vekt. Bruk bare godkjente og testede stropper. Kapittel 5 Forberedelse og oppstart Før oppstart, kontroller at alle sikkerhetsfunksjoner er ivaretatt og at den industrielle støvsugeren er riktig tilkoblet. Håndter alle kontakter, kabler, slanger og betjeningselementer med forsiktighet. Unngå kontakt med spenningsførende ledere. Hvis du har problemer med strømforsyningen under montering og oppstart, ta kontakt med en kvalifisert elektriker. Arbeid på elektriske deler kan utføres av kvalifisert personell. Regelmessige inspeksjoner er viktig for å unngå sammenbrudd av maskinen. Før oppstart bør følgende kontrolleres: at alle maskinens deler har blitt korrekt montert at alle skruer og andre festeanordninger er stramme fresetrommelen, motorhus og festeskruene for skader og slitasje fresetrommel sjekkes for fremmedlegemer slanger for lekkasjer, sjekk tilstanden om støvsamler på den industrielle støvsugeren er tom at de elektriske tilkoblingene er frie for smuss og avleiringer av fremmedlegemer at den elektriske motoren er fri for smuss og andre urenheter Reparere alle skadede deler før du starter maskinen. Drivreimen må kjøre parallelt på begge drivhjul. Beltet må være stramt, men ikke for stramt! Bruk aldri maskinen uten at beltedekselet er på! Side 11

13 Før oppstart av maskinen, må driftspersonell gjøre seg kjent med alle sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken. Koble maskin og støvsuger til støvslangen. Bruk slangeklemmer. Koble støvsuger til strømnettet. Hvis maskinen har bensinmotor, fyll motor med bensin og girkasse med olje før du starter, og les produsentens instruksjoner! 5.1 Oppstart Alle personer som oppholder seg i nærheten av maskinen når den er i bruk må bruke vernebriller med side beskyttere, hørselvern og vernesko. Operatøren må ha tettsittende arbeidsklær. Start først støvsugeren og deretter fresemaskinen på følgende måte: a) Hjulstopper må klemmes stramt b) Sjekk at fresetrommelen er i AV posisjon, dvs. løftet opp fra grunnen med hevespaken c) Sjekk at nødbryteren ikke er trykket inn d) Kontroller rotasjonsretningen av drivmotoren med retningen merking på motoren. Et lett trykk på PÅbryteren er tilstrekkelig. (Gjelder ikke for maskin med bensinmotor) e) Bruk dybdereguleringen for å sette dybdeinnstillingen helt tilbake (mot klokken) slik at fresetrommelen ikke kan berøre bakken når maskinen senkes f) Trykk inn PÅ bryteren for å starte. (Hvis du har maskin med en bensinmotor, henvises det til motorprodusentens vedlagte instruksjoner) g) Slipp hjulstopperen h) Senk fresetrommelen sakte ved hjelp av hevespaken i) Avhengig av overflaten du ønsker å bearbeide, kan du nå bruke dybdereguleringen for å sette fresedybde til du får resultatet du ønsker VIKTIG! Under arbeidet dannes støv som kan skade helsen din, det er derfor helt nødvendig å bruke en profesjonell støvsamler, og et høykvalitets ÅNDEDRETTSVERN! Ved å skyve maskinen fremover kan du nå bearbeide overflaten uten anstrengelser i det hele tatt. Hastighet og kapasitet avhenger av egenskapene til overflaten og overflatestrukturen du ønsker å oppnå. Hvis fresedybden er for dyp, vil dette ha en negativ virkning på maskinen. Lamellene vil blokkeres, og maskinen kjører ujevnt og begynner å "hoppe". Side 12

14 Kapittel 6 Bruk Fresing bør utføres i parallelle spor og på en slik måte at støvslangen og strøm kabelen ikke blir vridd. Fig. 6.1 viser den anbefalte freseretning sett fra den industrielle støvsugeren. Pass på at strømkabel eller støvslange ikke skades ved at noen kjører over den e.l. 6.1 Mating Å velge riktig mating er viktig for gode freseresultater. Hvis overflaten er ujevn (for eksempel ulike grader av hardhet eller belegg med ulike tykkelser), kan du variere matingen under arbeidet for å få ensartet resultat. Matehastigheten avhenger av materialet overflaten som blir bearbeidet har, samt ønsket profil. For å velge riktig matehastighet, inspiser overflaten og variere matehastigheten avhengig av den ønskede arbeidsdybden. 6.2 Anbefalte freseretninger Plasser støvsugeren nær et strømuttak. Plasser fresemaskinen nær støvsugeren og rull ut slangen som vist i fig Arbeide med maskinen når slangen er rullet i motsatt retning ved å gjenta arbeidsprosessen vekk fra støvsugeren. 1) Industriell støvsuger 2) Støvsugerslange 3) Fresemaskin Side 13

15 Beveg deg inn i arbeidsområdet trinn for trinn og ta hensyn til støvsugerslangens lengde. Avslutt arbeidsområdet ved å frese den delen hvor støvsugeren stod plassert. Gjenta freseprosedyren flere ganger hvis overflaten er svært ujevn. 6.3 Avstengning a) Løft fresetrommelen fra overflaten med hevespaken. b) Trykk på NØDSTOPP bryteren. (Hvis du har bensinmotor, les produsentens instruksjoner) c) Slå av støvsugeren d) Dersom fresemaskinen slås av for en lengre periode, trekk ut støpselet og dekk til maskinen med en plastduk. Sørg for at alle roterende deler står helt stille før du starter noen form for inspeksjons og vedlikeholdsarbeid. Pass på at maskinen er satt i den foreskrevne AV posisjonen. Dersom det oppstår feil med maskinen, settes den først i den foreskrevne AV posisjonen. Deretter kan man begynne å lete etter feilen. Uavhengig av instruksjonene i denne håndboken, må nasjonale sikkerhetsbestemmelsene alltid følges. Dersom maskinen har bensinmotor: Unngå uforutsett oppstart ved å fjerne tennpluggkabelen ved service, parkering og transport. 6.4 Tiltak før lengre driftsstans a) Slå av maskinen. (Se 6.3 Avstengning) b) Beskytte elektriske motorer mot fuktighet, varme, støv og støt c) Hvis maskinen har bensinmotor, sjekk produsentens instruksjoner d) Rengjør maskinen og dekke den til med en plastduk Kapittel 7 Vedlikehold Før oppstart av reparasjonsarbeid på maskinen, sørg for at den ikke kan slås på ved et uhell. Pass på at maskinen er satt i den foreskrevne AV posisjonen. Driftsstans forårsaket av utilstrekkelig og uprofesjonelt vedlikehold kan føre til svært høye reparasjonskostnader og lange driftsstans. Regelmessig vedlikehold er derfor viktig. Operasjonell sikkerhet og maskinens levetid avhenger av flere faktorer, bl.a. riktig vedlikehold. Tabellen nedenfor inneholder informasjon om arbeidstider, inspeksjoner og vedlikehold for normal arbeidsdag. Tidene er basert på daglig bruk. Dersom antall arbeidstimer som vises her ikke er nådd i tilsvarende periode, kan perioden forlenges. Fullstendig inspeksjon må utføres hvert år. Side 14

16 Fordi driftsforholdene kan variere betydelig er det ikke mulig å si på forhånd hvor ofte kontroll av slitasje, inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner er nødvendig. En praktisk vedlikeholdsskjema bør utarbeides driftsforholdene tatt i betraktning. Leverandørens drifts og vedlikeholdsinstruksjoner må følges ved vedlikehold og reparasjoner. 7.1 Vedlikeholds og inspeksjonsliste 12 timer etter reparasjoner Sjekk om alle sikkerhetsinnretninger fungerer. Kontroller at alle tilgjengelige skruer og bolter er korrekt montert og er sitter fast. Daglig og før arbeidet starter Sjekk alle tilførselsslanger for skader Kontroller slangen til støvsugeren for skader Sjekk om det er noen fremmedlegemer i fresetrommelen Kontroller at støvsamler i støvsugeren er tom Sjekk fresetrommel, aksel, freseverktøy og deksel for slitasje Sjekk stramming av drivreimene, stram hvis nødvendig Hvis du bruker en fresemaskin med bensinmotor, kompletter med produsentens instruksjoner. Årlig Full overhaling og rengjøring av hele maskinen 7.2 Reparasjoner Det anbefales at reparasjoner blir utført av autorisert servicepersonell. Denne manualen beskriver bare reparasjoner som oppstår under vedlikeholdsarbeid eller pålagte hensyn ved utskifting av slitedeler. I tillegg bør du alltid ha et lager av reservedeler eller slitasjedeler som ikke kan leveres på kort varsel. Produksjonstap er vanligvis dyrere enn kostnadene ved reservedeler. Alle skruer som byttes må erstattes med samme kvalitet (styrke, materiale, DIN norm) og design. Før oppstart av reparasjonsarbeider på maskinen, sørg for at den ikke kan slås på ved et uhell. Trekk ut støpselet eller tennpluggen. Bruk kun originale Airtec maskindeler! Side 15

17 7.3 Fresetrommel Fresetrommelen er en svært betydelig del av maskinen og spesiell oppmerksomhet må rettes mot den under vedlikehold og reparasjoner. Hvis fresetrommelen er skiftet ut, sørg for rengjøring og smøring av drivakselen slik at rust eller avleiringer av smuss ikke gjør arbeidet vanskeligere neste gang trommelen erstattes. Hvis fresetrommelen må demonteres fordi nye deler skal monteres i eller komponenter erstattes, påse at oppstillingen/formasjonen av freseverktøy med distansestykkene som vist i vedlagte komponentskjema er opprettholdt. Kontroller i tillegg at hullene i dekkplaten for sideveis aksel ikke er slitt og at skruene er stramme. For å få et jevnt og rent fresemønster på overflaten du ønsker å jobbe, må du angi riktig fresedybde og riktige komponenter for fresetrommelen, samt riktig freseverktøy for overflaten. Fresemønsteret avhenger av hvordan overflaten blir bearbeidet og kan påvirkes ved å variere fresedybde og matehastighet. Avhengig av strukturen du ønsker i overflaten kan du justere strukturen i det freste området ved å forsøke med ulike verktøytyper. Hvis fresetrommelen er montert feil, vil dette føre til at maskinen blir ubalansert og forårsaker unødvendig slitasje. Følgende to faktorer påvirker fresemønsteret: Innmatingshastigheten må tilpasses overflatestrukturen Riktig type freseverktøy må velges for hvert oppdrag (jobb) Airtec garanterer ikke defekte maskindeler av noe slag som skyldes feil montering. Garantiretten faller også bort dersom uoriginale deler eller freseverktøy brukes. 7.4 Utstyr for fresetrommelen Komponenteksemplene som vises i bruksanvisningen har blitt testet av produsent og gir et helhetlig freseprogram. Utvalget av verktøytyper og sammensetning av komponenter er blant de viktigste faktorene for optimale arbeidsforhold med ES 200 fresemaskin. Feil komponentsammensetning i fresetrommelen fører til høye utgifter og reduserer freseytelsen. Se kapittel 10 for monteringsdiagrammer for komponentene. Side 16

18 7.5 Skifte av fresetrommel Før reparasjonsarbeid påbegynnes, sørg for at maskinen ikke kan slås på ved et uhell. Pass på at maskinen er satt i den foreskrevne AV posisjonen. Se kapittel 6.3. Demontering: Skru løs festeskruene for sidepanelet og fjern panelet ved å trekke det vekk fra maskinhuset Trekk fresetrommelen av drivakselen Installasjon: Rengjør drivakselen og smør den jevnt Skyv fresetrommelen på drivakselen til den stopper Ved montering av sidepanelet, sørg for at lagerenheten er korrekt montert. Bruk aldri fresemaskinen uten sidepanelet, eller dersom panelet er påmontert feil. Etter montering av nytt verktøy, må du alltid sjekke fresemønsteret. Dette er den eneste måten å sikre at du arbeider økonomisk og unngår unødvendig slitasje og reparasjonskostnader. 7.6 Drivreim Demontering: Fjern skruene for reimbeskyttelsen Hvis nødvendig, løsne beltestrammer, og fjerne drivreim Drivreimen er strammet ved hjelp av motorplaten. Motoren kan bli hevet eller senket ved hjelp av sekskantmutterene over og under motorplaten. Heving og senking av motoren strammer og slakker på drivreimen. Side 17

19 Installasjon: Plasser drivreimen på tannhjulet og spenn reimen Kontroller at drivreimen er parallell og har riktig spenn. Dybdeinntrykk: ca. 5 mm. 7.7 Motor Motoren er konstruert for lang levetid. Uvanlige lyder, funksjonelle feil eller sammenbrudd indikerer skader på motoren. I tilfelle funksjonsfeil, se produsentens instruksjoner. Hvis en funksjonell feil ikke enkelt kan fjernes, ta kontakt med et serviceverksted. Kapittel 8 Elektroteknikk Arbeid på maskinens elektriske utstyr må bare utføres av en kvalifisert elektriker eller utdannet personell under veiledning og tilsyn av en autorisert elektriker. Bestill elektriske elementer ved å referere til koblingsskjemaer i kap. 8.1, eller ta kontakt med vår leverandør. Side 18

20 8.1 Koblingsskjema Side 19

21 Kapittel 9 Feildiagnoser Før reparasjonsarbeid påbegynnes, sørg for at maskinen ikke kan slås på ved et uhell. Pass på at maskinen er satt i den foreskrevne AV posisjonen. Se kapittel 6.3. Feil Mulig årsak Løsning Overdreven vibrasjon Ubalanse som følge av slitte eller Skift ut slitt eller ødelagt verktøy ødelagte freseverktøy Uvanlig støy Defekte lagre Drivreim er feil strammet Defekt motor Sjekk drivakselens lagre og bytt om nødvendig Sjekk drivreimen og bytt om nødvendig Bytt motor Redusert eller ingen freseytelse Lamellene har nådd grensen for slitasje Verktøyet er ikke egnet for oppgaven Skift ut slitte komponenter Skift til bedre egnet verktøy for overflaten som skal bearbeides Styring kan ikke slås på Motorvern bryter er utløst Sjekk strømtilførselen og prøv igjen Motoren starter ikke Defekte sikringer eller andre feil i strømnettet Kontakt kyndig elektriker Brudd i skjøteledning Sjekk bruksanvisningen Kapittel 10 Deleliste og deletegninger Bruk kun tilstrekkelig freseverktøy og avstandsstykker slik at verktøyet kan fortsatt bevege seg fritt (klaring på min. 1 2 mm). For å unngå ubalanse, må hver aksel ha samme antall lameller og avstandsstykker. Vedlagte tegninger viser minimum antall komponent sett. Akslene kan utstyres med ekstra freseverktøy, avhengig av programmet. Referer til informasjonen ovenfor. Side 20

22 Fig. 010 Dat.: 18/02/2006 C airtec Side 21

23 Pos. Airtec art.nr. Antall Reservedeler 01 ES styringsstang 02 ES hevespak komplett 03 ES hevespak 04 ES skrue 05 ES fjærskive 06 ES sekskantmutter 07 ES distanseskive 08 ES sekskantskrue 09 ES fingerknott 10 ES aksel for fingerknott 11 ES styrepinne 12 ES skrue 13 ES fjær 14 ES skrue 15 ES mutter 16 ES knott 17 ES gummigrep 18 ES sekskantskrue 19 ES fjærskive 20 ES skive 21 ES sekskantmutter 22 ES Håndhjul (ratt) 23 ES fjærbolt 24 ES distanseskive 25 ES sylinder 26 ES spennskive 27 ES sekskantmutter 28 ES justeringsstykke Side 22

24 Pos. Airtec art.nr. Antall Reservedeler 29 ES forlenger 30 ES mutter 31 ES låsepinne 32 ES gaffelhode 33 ES splint 34 ES avstandsring 35 ES gummihjul 36 ES avstandsstykke høyre 37 ES avstandsstykke venstre 39 ES hjulaksel 40 ES holder 41 ES fjærbolt 42 ES sekskantskrue 43 ES skive 44 ES fjærskive 45 ES sekskantmutter 46 ES sekskantskrue 47 ES K 1 bøssing kort 47.1 ES L 1 bøssing lang 48 ES hjulstopper (ny modell) Side 23

25 Pos. Airtec art.no. Antall Reservedeler 01 ES spak 02 ES spor 03 ES sekskantskrue 04 ES holder øvre 05 ES fjær 06 ES holder nedre 07 ES foring 08 ES gummistykke 09 ES låsering 10 ES sekskantskrue 11 ES sekskantmutter 12 ES låsering 48 ES hjulstopper (ny modell) Side 24

26 Fig Dat.: 28/07/2001 C airtec Side 25

27 Pos. Airtec art.nr. Antall Reservedeler 50 ES motorhus 51 ES løftehåndtak 52 ES holder 53 ES topplate 54 ES sekskantskrue 55 ES fjærskive 56 ES skive 59 ES fjærskive 60 ES sekskantskrue 61 ES sekskantskrue lang 62 ES Sprutdeksel av gummi (skvettlapp) 63 ES festebrakett til sprutdeksel 64 ES fjærskive 65 ES sekskantskrue 66 ES sideplate 67 ES lagerhus 68 ES låsering 69 ES sekskantskrue 70 ES fjærskive 71 ES deksel 72 ES kulelager 73 ES sekskant støttehylse 74 ES beskyttelse til kulelager 75 ES sideplate (med lagerhus) 76 ES Sideplate (komplett) 77 ES splint 78 ES aksel 79 ES skive Side 26

28 Pos. Airtec art.nr. Antall Reservedeler 80 ES støttehjul 81 ES drivhjul (nedre) 82 ES drivreim 83 ES fjærskive 84 ES sekskantskrue 85 ES lagerhus 86 ES drivreim beskyttelse 87 ES skive 88 ES fjærskive 89 ES sekskantskrue 90 ES sekskantmutter 91 ES fjærskive 92 ES skive 93 ES hovedaksel 94 ES kile 95 ES avstandsring 96 ES låsering 97 ES beskyttelsesring 98 ES kulelager 99 ES avstandsring 100 ES låsering Side 27

29 Fig. 030 Dat.: 04/06/2000 C airtec Side 28

30 Pos. Airtec art.nr. Antall Reservedeler 68 ES låsering 72 ES kulelager 73 ES sekskant støttehylse 74 ES beskyttelsesring 93 ES hovedaksel 94 ES kile 95 ES avstandsring 96 ES låsering 97 ES beskyttelsesring 98 ES kulelager 99 ES avstandsring 100 ES låsering 101 ES reparasjonssett Side 29

31 Fig Dat.: 04/02/2006 C airtec Side 30

32 Pos. Airtec art.nr. Antall Reservedeler CONSTEC SCAN DIAMANT AS 110 ES trommelkropp ES komplett spesial trommel med 5 aksler uten kniver 111 ES trommelkropp ES komplett standard trommel med 4 aksler 12mm uten lameller 112 ES varmebehandlet aksel 10mm 113 ES varmebehandlet aksel 12mm 114 ES holdeplate 115 ES holdeplate 116 ES forsenket skrue 117 ES fjærskive 118 ES låsemutter 119 ES fresehjul HMT ES Fresehjul med høy avvirkning HMT ES fresehjul HMT ES stjerneformet hjul ET ES stråleformet hjul STR ES viftehjul COR ES fres med hardmetall kniver 40mm TMO ES mellomplate 10,5/25/2 127 ES hardmetall fres 33mm TMO ES mellomplate 13/20/3 Side 31

33 Fig. 056 Dat.: 04/02/2006 C airtec Side 32

34 Pos. Airtec art.nr. Antall Reservedeler CONSTEC SCAN DIAMANT AS 154 ES deksel til koblingsboks 158 ES sekskantskrue 159 ES fjærskive 160 ES skive 161 ES elektromotor 400V Flender 162 ES koblingsboks 163 ES nøkkel for el.motor 164 ES avstandstykke til el.motor USA 165 ES reimskive til el.motor USA 166 ES avstandstykke til el.motor 167 ES reimskive til el.motor 168 ES låsering 169 ES fjær ring 170 ES sekskantskrue 171 ES plate til el.motor 172 ES motholdsplate til el.motor 173 ES nøkkel for bensinmotor 174 ES reimskive til HONDA bensinmotor 175 ES avstandstykke til HONDA bensinmotor 176 ES reimskive til B &S bensinmotor 177 ES avstandstykke til B&S bensinmotor 178 ES sekskantskrue 179 ES luftfilter HONDA motor 180 ES HONDA bensinmotor 181 ES motholdsplate bensinmotor Side 33

35 Pos. Airtec art.nr. Antall Reservedeler 182 ES membran 183 ES koblingsboks 184 ES klemplate 185 ES kondensatormutter 186 ES kondensator 187 ES deksel til koblingsboks 188 ES membran deksel 189 ES spenningsrele 190 ES startkondensator 191 ES avtrekkshette 192 ES avtrekk/ventilator 193 ES elektro motor 230V Side 34

36 Pos. Airtec art.nr. Antall Reservedeler 243 ES gummidemper 244 ES gummiplate 260 ES mellomplate 261 ES komplett bryter KEDU 230 V 262 ES komplett bryter KEDU 3x400 V 263 ES umbracoskrue M5x ES skive 5,5/10/1mm 265 ES umbraco senkskrue Side 35

37 325 Komplett OHNE Trommel+ OHNE Rädchen 326 Komplett MIT Trommel+ MIT Rädchen Fig. 090 Dat.: 04/06/2000 C airtec Side 36

38 Pos. Airtec art.nr. Antall Reservedeler CONSTEC SCAN DIAMANT AS 325 RF kantfres uten trommel 326 RF kantfres 327 RF understell kantfres 328 RF drivaksel 329 RF sidedeksel 330 RF gummi skrape 331 RF kort fikseringsskrue 332 RF lang fikseringsskrue 333 RF spesialskrue 334 RF disksperre 335 RF ring 336 RF klemmeplate 337 RF sekskantskrue 338 RF fjærring 339 RF flens 340 RF smørenippel 341 RF stillskrue 342 RF sekskantskrue 343 RF sekskantmutter 344 RF underlagsskive 345 RF fjærring 346 RF stabilisator 347 RF settskrue 348 RF hjulaksel Side 37

39 Fig Dat.: 04/06/2000 C airtec Side 38

40 Pos. Airtec art.nr. Antall Reservedeler CONSTEC SCAN DIAMANT AS 400 ES trykkluft motor 401 ES støttebrakett til motor 402 ES motholdsplate trykkluft motor 403 ES avstandstykke 404 ES nøkkel for trykkluft motor 405 ES reimskive 406 ES låsering 407 ES skrue 408 ES avstandskive 409 ES sprengskive 410 ES sekskantskrue 411 ES vinkelrør 412 ES stålrør 413 ES lyddemper 414 ES slangenippel 415 ES slangeklemme 416 ES klemskrue 417 ES holder 418 ES sekskantskrue 419 ES avstandsskive 420 ES trykkmåler 421 ES smøremotor 422 ES regulator 423 ES luftfilter 424 ES vinkelrør 425 ES dobbel nippel 426 ES avstengningsventil 427 ES slangekopling 428 ES gummipakning 429 ES brakett 430 ES unbrakoskrue 431 ES fjærskive 432 ES sekskantmutter 433 ES slange ES service kit Side 39

41 Montageplan RF-200 Plan de montage Assembly plan RF HMT Fraesrädchen mit Hartmetallstiften 595 Molettes avec pointes en tungstène 595 Cutters with Tungsten points Zwischenscheiben 4240 Pièces intercalaires 4240 Washers Zwischenscheiben 4241 Pièces intercalaires 4241 Washers x RF x RF x RF RF RF RF Trommel kompl.leer Spez. Achse Ø 12mm Trommel kompl. mit HMT-6-46 Rädchen Tambour compl.vide Axe Spec. Ø 12 mm Tambour compl. avec molettes HMT-6-46 Drum complete only Spec. Shaft Ø 12 mm Drum complete with cutters HMT-6-46 RF Nachfüllsatz HMT-6-46 mit ZS & 418 Jeu de rechange HMT-6-46 avec pièces intercal. & 418 Refill set HMT-6-46 with washers & 418 RF Nur Rädchen (Satz) Molettes (Jeu) Cutters only (Set) RF Nur Zwischensch.(Satz) Jeu de pièces intercalaires Washers only (Set) Dat.: C airtec Side 40

42 Montageplan ES-200 Plan de montage Assembly plan ES HMT Fraesrädchen mit Hartmetallstiften 595 Molettes avec pointes en tungstène 595 Cutters with Tungsten points 595 Zwischenscheiben 4240 Pièces intercalaires 4240 Washers 4240 Zwischenscheiben 4241 Pièces intercalaires 4241 Washers 4241 ES Trommel kompl.leer ES Achse Ø 12mm ES Trommel kompl. mit HMT-6-46 Rädchen ES Nachfüllsatz HMT-6-46 mit ZS ES Nur Rädchen (Satz) Tambour compl.vide Axe Ø 12 mm Tambour compl. avec molettes HMT-6-46 Jeu de rechange HMT-6-46 avec pièces intercalaires Molettes (Jeu) Drum complete only Shaft Ø 12mm Drum complete with cutters HMT-6-46 Refill set HMT-6-46 with washers Cutters only (Set) ES Nur Zwischensch.(Satz) Jeu de pièces intercalaires Washers only (Set) Dat.: C airtec Side 41

43 Montageplan ES-200 Plan de montage Assembly plan ES HMT Zwischenscheiben 4240 Pièces intercalaires 4240 Washers Fraesrädchen mit Hartmetallstiften 605 Molettes avec pointes en tungstène 605 Cutters with Tungsten points 605 Zwischenscheiben 4241 Pièces intercalaires 4241 Washers 4241 ES Trommel kompl.leer ES Achse Ø 12mm ES Trommel kompl. mit HMT-5-40 Rädchen ES Nachfüllsatz HMT-5-40 mit ZS ES Nur Rädchen (Satz) Tambour compl.vide Axe Ø 12 mm Tambour compl. avec molettes HMT-5-40 Jeu de rechange HMT-5-40 avec pièces intercalaires Molettes (Jeu) Drum complete only Shaft Ø 12mm Drum complete with cutters HMT-5-40 Refill set HMT-5-40 with washers Cutters only (Set) ES Nur Zwischensch.(Satz) Jeu de pièces intercalaires Washers only (Set) Dat.: C airtec Side 42

44 Montageplan ES-200 Plan de montage Assembly plan ES ET-4 88 Sternrädchen 615 Roues de fraisage etoilées 615 Star cutters Zwischenscheiben 4240 Pièces intercalaires 4240 Washers Zwischenscheiben 4241 Pièces intercalaires 4241 Washers 4241 ES Trommel kompl.leer ES Achse Ø 12mm ES Trommel kompl. mit ET-4 Rädchen ES Nachfüllsatz ET-4 mit ZS ES Nur Rädchen (Satz) Tambour compl.vide Axe Ø 12 mm Tambour compl. avec molettes ET-4 Jeu de rechange ET-4 avec pièces intercalaires Molettes (Jeu) Drum complete only Shaft Ø 102mm Drum complete with cutters ET-4 Refill set ET-4 with washers Cutters only (Set) ES Nur Zwischensch.(Satz) Jeu de pièces intercalaires Washers only (Set) Dat.: C airtec Side 43

45 Montageplan ES-200 Plan de montage Assembly plan ES STR-4 88 Roues de fraisage dentées 610 Strahlrädchen 610 Beam cutters Zwischenscheiben 4240 Pièces intercalaires 4240 Washers Zwischenscheiben 4241 Pièces intercalaires 4241 Washers 4241 ES Trommel kompl.leer ES Achse Ø 12mm ES Trommel kompl. mit STR-4 Rädchen ES Nachfüllsatz STR-4 mit ZS ES Nur Rädchen (Satz) Tambour compl.vide Axe Ø 12 mm Tambour compl. avec molettes STR-4 Jeu de rechange STR-4 avec pièces intercalaires Molettes (Jeu) Drum complete only Shaft Ø 102mm Drum complete with cutters STR-4 Refill set STR-4 with washers Cutters only (Set) ES Nur Zwischensch.(Satz) Jeu de pièces intercalaires Washers only (Set) Dat.: C airtec Side 44

46 Montageplan ES-200 Plan de montage Assembly plan ES TMO Frässcheiben mit Hartmetallschneiden 630 Disque de frais. avec cout. en tungstène 630 Milling Cutters with tungsten blades 630 Zwischenscheiben 331 Pièces intercalaires 331 Washers 331 Zwischenscheiben 3311 Pièces intercalaires 3311 Washers 3311 ES Trommel kompl.leer ES Achse Ø 12mm ES Trommel kompl. mit TMO-5-22 Rädchen ES Nachfüllsatz TMO-5-22 mit ZS ES Nur Rädchen (Satz) ES Nur Zwischensch.(Satz) Tambour compl.vide Axe Ø 12 mm Tambour compl. avec molettes TMO-5-22 Jeu de rechange TMO-5-22 avec pièces intercalaires Molettes (Jeu) Jeu de pièces intercalaires Drum complete only Shaft Ø 12mm Drum complete with cutters TMO-5-22 Refill set TMO-5-22 with washers Cutters only (Set) Washers only (Set) Dat.: C airtec Side 45

47 Montageplan ES-200 Plan de montage Assembly plan ES PTC VIELZAHN-Spitzfräser Vollhartmetall 649 Roue de fraisage MULTI-DENTS 649 MULTI-TEETH Tungsten cutters Zwischenscheiben 331 Pièces intercalaires 331 Washers Zwischenscheiben 3311 Pièces intercalaires 3311 Washers / / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 /1 1/2 3 1/ / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 1/2 / 2 ES Trommel kompl.leer ES Achse Ø 12mm ES Trommel kompl. mit PTC Rädchen ES Nachfüllsatz PTC mit ZS ES Nur Rädchen (Satz) Tambour compl.vide Axe Ø 12 mm Tambour compl. avec molettes PTC Jeu de rechange PTC avec pièces intercalaires Molettes (Jeu) Drum complete only Shaft Ø 12mm Drum complete with cutters PTC Refill set PTC with washers Cutters only (Set) ES Nur Zwischensch.(Satz) Jeu de pièces intercalaires Washers only (Set) Dat.: C airtec Side 46

48 Montageplan ES-200 Plan de montage Assembly plan ES TMO Fraesscheiben Vollhartmetall 660 Disque de fraisage en tungstène 660 Milling Cutters full-tungsten 660 Zwischenscheiben 227 Ø 10,5 x 25 x 4mm Pièces intercalaires 227 Washers 227 Zwischenscheiben 226 Ø 10,5 x 25 x 2mm Pièces intercalaires 226 Washers 226 ES ES ES Trommel kompl.leer Achse Ø 10mm Trommel kompl. mit TMO-7-11 Rädchen Tambour compl.vide Axe Ø 10 mm Tambour compl. avec molettes TMO-7-11 Drum complete only Shaft Ø 10 mm Drum complete with cutters TMO-7-11 ES Nachfüllsatz TMO-7-11 mit ZS Jeu de rechange TMO-7-11 avec pièces intercalaires Refill set TMO-7-11 with washers ES Nur Rädchen (Satz) Molettes (Jeu) Cutters only (Set) ES Nur Zwischensch.(Satz) Jeu de pièces intercalaires Washers only (Set) Dat.: 08/05/2002 C airtec Side 47

49 Montageplan ES-200 Plan de montage Assembly plan ES TSR-7, Fraesscheiben Vollhartmetall 672 Disque de fraisage en tungstène 672 Milling Cutters full-tungsten 672 Zwischenscheiben 663 Pièces intercalaires 663 Washers 663 Zwischenscheiben 226 Pièces intercalaires 226 Washers 226 ES Trommel kompl.leer ES Achse Ø 10mm ES Trommel kompl. mit TSR-7,5 Rädchen ES Nachfüllsatz TSR-7,5 mit ZS Tambour compl.vide Axe Ø 10 mm Tambour compl. avec molettes TSR-7,5 Jeu de rechange TSR-7,5 avec pièces intercalaires Drum complete only Shaft Ø 10 mm Drum complete with cutters TSR-7,5 Refill set TSR-7,5 with washers ES Nur Rädchen (Satz) Molettes (Jeu) Cutters only (Set) ES Nur Zwischensch.(Satz) Jeu de pièces intercalaires Washers only (Set) Dat.: 14/11/2004 C airtec Side 48

50 Kapittel 12 Garanti Takk for din tillit til oss ved å kjøpe et originalt Airtec produkt. Dette utstyret (verktøy/maskin) har gjennomgått omfattende kvalitetskontroller. Dersom det brukes i henhold til spesifikasjonene, har det 12 måneders garanti fra vår side. Dersom utstyret benyttes av flere team, halveres garantitiden. Stemplet garantibevis må sendes til AIRTEC kundesenter ved garantikrav. Uten garantibevis ingen garanti. Garantivilkår Enhver feil som oppstår i garantiperioden, som beviselig skyldes produksjons eller materialfeil, skal rettes enten ved reparasjon eller gratis utskifting av defekte deler etter identifisering av feilen. Gratis utskiftede deler er Airtec s eiendom. Følgende tilfeller ugyldiggjør en garantipåstand: Normal slitasje Overdreven, feilaktig bruk Tilsmussing, tilkobling til feil strømforsyning Dårlig vedlikehold, mangelfull overvåking Skade, ulykker Bruk av ikke originale deler etter inngrep av en tredjepart Ytterligere forpliktelser utelukkes, særlig skadeerstatningskrav, påfølgende kostnader for transport turretur fra verksted eller kundeservice, emballasjekostnader, ansvarsforsikring for skade på eiendom og personskade, kompensasjon for ulykker på arbeidsplassen, tap av inntekter og kostnader for leie av utstyr under reparasjonstiden. Når det gjelder motorer, pumper og andre reservedeler, skal produsentens garantivilkår være bindende. Side 49

51 AIRTEC AG Industriestrasse 40 CH 4455 Zunzgen Sveits Maskinnavn Maskintype Serienummer Teknisk data Samsvarserklæring Vi erklærer under eget ansvar at produkt: Euro Sprint ES 200 EL/B/PN 230V 2,2KW / B 5,O PS R AIRTEC Samt at det denne erklæringen gjelder, er i samsvar med kravene i rådsdirektiv av om erklæring av lover i medlemsland om maskiner (2006/42/ EEC) Andre gjeldende direktiver EMV Retningslinje 2004/108/EG Lavspenningsdirektivet 2006/95/EG Benyttede harmoniserte standarder DIN EN DIN EN DIN EN Oppretterens navn og stilling H.R.Hauenstein /Produktsjef Oppretterens underskrift Side 50