E-post ved UiO. En innføring i e-post; generelt og ved UiO. Ingar Vindenes USIT/SAPP/GT - Postmaster

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-post ved UiO. En innføring i e-post; generelt og ved UiO. Ingar Vindenes USIT/SAPP/GT - Postmaster"

Transkript

1 E-post ved UiO En innføring i e-post; generelt og ved UiO. Ingar Vindenes USIT/SAPP/GT - Postmaster

2 Agenda Generelt om e-post Hva er en e-post? Sending og mottak E-postsystemet til UiO Oppbygging Innstillinger E-postadresser Primæradresse og gyldige adresser E-postkvoter Automatikk og policy

3 Hva er en e-post? E-post er tekstdokumenter hvor deler av dokumentet har et spesifikt format. Konvolutt (avsender og mottaker) Selve meldingen (igjen delt i minst to deler) Defineres i ulike standarder (RFC) Innholdet tolkes av en e-postklient som presenterer det til brukeren. KONVOLUTT MELDINGSHODER MELDINGSKROPP

4 E-postheadere Spesifiserer bl.a. avsender, mottaker, dato, reiserute og tegnsett. Ikke alle headere er spesifisert i en standard, f.eks. prioritet. De fleste e-postsystemer legger til, fjerner og/eller endrer headere. De fleste headere kan lett forfalskes.

5 E-postheadere-eksempel Return-Path: Received: from mail-imap3.uio.no ([unix socket]) by mail-imap3.uio.no (Cyrus v2.2.12) with LMTPA; Tue, 19 Sep :46: X-Sieve: CMU Sieve 2.2 Delivery-date: Tue, 19 Sep :46: Received: from mail-mx1.uio.no ([ ]) by mail-imap3.uio.no with esmtp (Exim 4.43) id 1GPd b-DB; Tue, 19 Sep :46: Received: from manetheren.uio.no ([ ]) by mail-mx1.uio.no with esmtp (Exim 4.43) id 1GPd6z-0004Oj-Kk; Tue, 19 Sep :45: Received: from baardj by manetheren.uio.no with local (Exim 4.44) id 1GPd6z-0002EB-Fa; Tue, 19 Sep :45: To: Subject: Fronter, så langt... From: B}rd Henry Moum Jakobsen Date: Tue, 19 Sep :45: Message-ID: User-Agent: Gnus/ (Gnus v5.10.6) Emacs/21.4 (gnu/linux) MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=iso Content-Transfer-Encoding: quoted-printable X-MailScanner-Information: This message has been scanned for viruses/spam. Contact if you have questions about this scanning X-UiO-MailScanner: No virus found X-UiO-Spam-info: not spam, SpamAssassin (score=-5.451, required 12, autolearn=disabled, AWL -0.45, UIO_MAIL_IS_INTERNAL -5.00)

6 Sending av e-post Protokoll: SMTP Beskriver hvordan e-post skal transporteres. Hvis mottaker ikke er en av UiOs adresser, godtar vi kun e-post fra UiO nettet eller autentiserte brukere. All e-post som går via e-postsystemet til UiO gjennomgår en virus- og spamsjekk.

7 SMTP-eksempel HELO offside.uio.no 250-pat.uio.no Hello at offside.uio.no [ ] 250-SIZE MAIL FROM: 250 OK RCPT TO: 250 Accepted DATA 354 Enter message, ending with "." on a line by itself from: subject: buy my junk date: Mon, 25 Oct :05:

8 Sending av e-post (forts.) Internett smtp.uio.no spam skanning imap.uio.no sieve filtre Outlook klient Webmail klient Thunderbird klient Sentrale filtre avvisning grålisting Personlige filtre sortering i mapper Klientfiltrering sletting - Klientfiltrering sortering videresending - - sortering spamfiltrering osv. Klientfiltrering - - spamfiltrering sletting sortering - - sletting osv. i mapper spamfiltrering - sletting osv. Sentrale filtre osv. spam i egen mappe fraværsmelding videresending

9 Henting av e-post Protokoll: IMAP eller POP Vi anbefaler IMAP. Brukes for å koble seg til en postboks og få tilgang til e-posten som er lagret der. Tidligere hentet man direkte fra fil.

10 POP Post Office Protocol Henter normalt meldingene ned til en lokal disk (eventuelt hjemmeområdet). Fordel at man har tilgang til e-post selv om man ikke har nett, men det er mulig med IMAP også. Ulempen er at man må ha tilgang til den lokale disken.

11 IMAP Internet Message Access Protocol Metode for å jobbe med e-post over nett istedenfor å lese filene fra lokal disk. Uavhengig av klient, dvs. at man for eksempel kan bruke Webmail når man er på reise og Thunderbird når man er på kontoret. Man må abonnere på mapper og forholde seg til en e-postkvote.

12 UiOs e-postsystem (forenklet)

13 Kryptering Kryptert forbindelse vs. kryptert innhold. Det man primært vil oppnå er å unngå å sende passord i klartekst. Forbindelsen er kun kryptert til ''nærmeste'' server. For å få ende-til-ende-sikkerhet må selve innholdet krypteres. Om innholdet signeres kan man sjekke om det er endret.

14 Kryptering/signering av innhold PGP: Baserer seg på et nøkkelpar En privat nøkkel En offentlig nøkkel GnuPG er en fritt tilgjengelig implementasjon Thunderbird: enigmail-plugin

15 SPAM 60-90% av all e-post anslås å være spam (søppelpost). Spam-deteksjon vil aldri bli perfekt, det er alltid en avveining mellom effektivitet og risiko for falske positive. SPAM-håndteringen skjer hovedsakelig: Når en maskin kobler til e-postsystemet. Når avsender og mottaker er kjent. Når innholdet i e-posten er sendt over. Når e-post leveres til mottakers postboks.

16 Tiltak mot SPAM Tiltak kontrollert av postmaster Svartelister (og hvitelister) All e-post skannes, også utgående Forskjellige filtre/regler Tiltak som er brukerstyrt SpamAssassin (nivå og konsekvens) Grålisting "UiOonly"-filteret Krav om at eksterne tjenere skal følge standarder. Avvisning, midlertidig avvisning, "spam"-mappe

17 Virus E-postsystemet bruker ClamAV Meldinger som inneholder virus vil bli avvist og det sendes en retur-melding til avsender. ClamAV stopper også noen phishing-/svindelforsøk.

18 E-post-adresser En adresse er unik. En e-postadresse består av en "localpart" og et domene, separert av en Alle brukere har en gyldig adresse på formen Denne vil følge en bruker uansett hvilken tilknytning brukeren har til UiO. "pluss"-syntaks, f.eks.

19 Generering av e-postadresser E-postadresser blir automatisk generert utifra tilknytning (affiliation) brukeren har i cerebrum. jbofh> info ingarv Account: ingarv Mail server: imap-sg14 (cyrus_imap) Primary address: Valid addresses: Mail quota: 1000 MiB, warn at 90% (187 used (MiB))

20 Primæradresse Domene blir valgt utifra tilknytning med høyest prioritet. Dette kan man se utifra 'user info', men også 'person list_user_priorities. "Localpart" blir bestemt utifra konfigurasjonen av det e-postdomenet. Vi skriver om UiO-adresser til primæradresse. "pluss"-syntaks er unntatt.

21 Primæradresse forts. jbofh> user info ingarv Username: ingarv Spreads: Affiliations: (Informatikk), (Grunntjenester), (UiO orgnivå 0 aktive) Expire: <not set> Home: /ifi/midgard/i00/ingarv (status: on_disk) Entity id: Owner id: (person: Ingar Vindenes) UID: Default fg: 67097=ingarv Gecos: <not set> Shell: bash

22 Eksempel på e-postdomene cnaddr: localpart = fornavn.etternavn localpart = f.m.etternavn uidaddr: localpart = brukernavn Gjelder for hele domenet jbofh> domain_info ifi.uio.no domain: ifi.uio.no Description: Institutt for informatikk Configuration: uidaddr Affiliation: (Informatikk) Affiliation: (Driftsavdelinge, IfI) Affiliation: (IfI, OMS) Affiliation: (IfI, PMA) Affiliation: (IfI, Infodesign) Affiliation: (IfI, Indu. systemutv) Affiliation: (IfI, Bioinformatikk)...

23 Endring av e-postadresse Bruker vil få generert nye adresser, samt ny primæradresse hvis en ny tilknytning får høyest prioritet. Ingen adresser blir automatisk fjernet. Fordel: gamle adresser er gyldige og man behøver ikke være redd for at e-post til tidligere adresser blir avvist. Ulempe: jo flere adresser, jo mer spam. Manuell endring av primæradresse er ikke ønskelig. Endre heller i FS/SAP - eller folkeregisteret.

24 E-postkvoter Studenter får p.d.d MiB i initiell kvote. Ansatte får p.d.d MiB i initiell kvote. Blir automatisk satt utifra tilknytning på brukeren. Ved endring av status fra student til ansatt blir denne utvidet automatisk til ansattkvote forutsatt at tidligere kvote er lavere enn denne. Kvoten blir ikke automatisk krympet. Kan bli manuelt redusert.

25 Utvidelse av kvote Studenter: Veileder kan sende søknad med faglig begrunnelse til IT-direktøren på vegne av en student. Ansatte: Sende søknad til postmaster hvis eksisterende kvote er mindre enn 4000 MB, ellers sende søknad til IT-direktøren. Tjenestemessig grunnlag... Det er tilknytninger til personen i bofh som avgjør om denne anses som student eller ansatt. NB! Automatikken ser på tilknytningene til brukeren.

26 E-postsortering (filtrering) Mer oversiktlig innhold. Lettere administrerbart. Kan gjøres på tjener (foretrukket) eller i klient.

27 SIEVE Filtrering som gjøres på tjenersiden Er uavhengig av klient. Webmail sine filtre oversettes til Sieve Kan også skrives manuelt og lastes opp til tjeneren Les mer:

28 E-postlister Gamle lister ligger i Mailman, nye i Sympa. Alt skal migreres over til Sympa. E-postadresser som blir videresendt til flere andre adresser. NB! Masseutsendelse... Opprettes/nedlegges av Nettskjema for å be om nye lister. E-post til postmaster for å legge ned. Navn må inneholde bindestrek eller ha minst ni bokstaver/tall. Finnes noen unntak, f.eks. "ansatte", "alle" eller "drift".

29 Listeadministrasjon Administrator har ansvar for medlemmer, moderering av meldinger og fungerer som kontaktpunkt. Kontakt: Administrering gjøres normalt fra nettsidene til listen: https://sympa.uio.no/domene.uio.no Man meldes ikke automatisk på listen selv om man er administrator.

30 Listearkiv for gamle lister. Opprettes av Sympa-lister har innebygd arkiv. Kan aktiveres av administrator Arkiv er enten åpne (offentlige) eller lukket (passordbeskyttet).

31 UiO-innstillinger Egne e-postadresser kan hentes fra brukerinfo https://www.uio.no/brukerinfo/ / Tjeneste Tjener Ukryptert TLS SSL SMTP smtp.uio.no IMAP imap.uio.no POP pop.uio.no

32 UiO - hjelp E-post: Web:

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Kapittel 3 Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hvordan webtjenesten fungerer forstå hvordan e-posttjenesten fungerer forstå hvordan navnetjenesten

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Tips og triks. Slik får du mest mulig ut av Steinerskoleforbundets, Rudolf Steinerhøyskolens og Steinerbarnehageforbundets Exchange løsning!

Tips og triks. Slik får du mest mulig ut av Steinerskoleforbundets, Rudolf Steinerhøyskolens og Steinerbarnehageforbundets Exchange løsning! Tips og triks Slik får du mest mulig ut av Steinerskoleforbundets, Rudolf Steinerhøyskolens og Steinerbarnehageforbundets Exchange løsning! Du kan benytte din konto på mange forskjellige måter: med en

Detaljer

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon

1. Informasjonskapsler og pakkefangst. 2. Grunnleggende datakommunikasjon Informasjonskapsler og pakkefangst Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget 1. Informasjonskapsler og pakkefangst Denne leksjonen har tre hovedtema. To

Detaljer

FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS. WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014

FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS. WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014 FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014 FFIE/780/113 Godkjent Kjeller 13 March 2002 Torleiv Maseng Forskningssjef

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse).

Hvor mange maskiner kan det være på nettet? 6 maskiner (første og siste adresse går bort til nettid og broadcastadresse). Innledning Denne beskrivelsen er over et nettverk som består av en server og en arbeidsstasjon. Windows 2000 Server skal installeres på server og Windows 2000 professional skal installeres på arbeidsstasjonen.

Detaljer

Telsys e-post Brukermanual

Telsys e-post Brukermanual Telsys Telsys e-post Brukermanual For domeneadministratorere Telsys 06.08.2009 Telsys AS Side 1 Innhold Generelt... 3 Informasjon... 3 Logge inn i administrasjonssystemet... 3 Logge ut av administrasjonssystemet...

Detaljer

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server)

Hurtigstart guide. Searchdaimon ES (Enterprise Server) Hurtigstart guide Searchdaimon ES (Enterprise Server) Innholdsfortegnelse Informasjon før oppsett... 2 Koble til strøm og nettverk... 3 Oppsett av system... 3 Konfigurasjonsveiviser... 4 Sette fast IP

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER

KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER AVTALEVEDLEGG 1 OVERSIKT OVER DEFINISJONER OG GENERELLE TJENESTER 1. Symantec-tjenester

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Brukerhåndbok versjon 8.00

Brukerhåndbok versjon 8.00 versjon 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Begrenset garanti Norman garanterer at den vedlagte CD-ROMen eller DVDen og dokumentasjonen ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder.

Tjenesteavtale. Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Tjenesteavtale Avtalen er gyldig fra 01.05.2014 for nye kunder og fra 01.07.2014 for eksisterende kunder. Avtalen erstatter alle tidligere tjenesteavtaler, vilkår og betingelser gitt av Telsys AS. Side

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok

Norman Personal Firewall. Versjon 1.4. Brukerhåndbok Norman Personal Firewall Versjon 1.4 Brukerhåndbok ii! Norman Personal Firewall - Brukerhåndbok Begrenset garanti Norman garanterer at vedlagte diskett/cd-rom og dokumentasjon ikke har produksjonsfeil.

Detaljer

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998

NOTAT/NOTE. Sammenligning av SIP og H.323. IMiS Kernel 6,3 IMEDIA/10/98. Eirik Maus Peter D. Holmes. Oslo October 1998 Sammenligning av SIP og H.323 Norwegian Computing Center / Applied Research and Development NOTAT/NOTE 6,3,3 + IMEDIA/10/98 Eirik Maus Peter D. Holmes Oslo October 1998 IMiS Kernel NR-notat/NR Note Tittel/Title:

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 1 / 2, En kort introduksjon. Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon. Kurs 1 / 2 Microsoft Windows Server 2003, En kort introduksjon Kurs 1 / 2 Tor-Eirik Bakke Lunde Side 1 / 31 11.04.2005 Introduksjon til Microsoft Windows Server 2003 Historisk sett har firmaet Novell dominert markedet

Detaljer

2) Aktiver din Digipost-virksomhetskonto for bruk av Huldt&Lillevik Lønn

2) Aktiver din Digipost-virksomhetskonto for bruk av Huldt&Lillevik Lønn Instruksjoner for å ta i bruk Digipost i Huldt&Lillevik Lønn: 1) Opprette brukeravtale med Digipost Last ned avtalen på https://www.digipost.no/bedrift/brukeravtale eller send en mail til salg@digipost.no.

Detaljer

Brukermanual. gostudyit.com

Brukermanual. gostudyit.com Brukermanual gostudyit.com Innhold DEL 1 03 Opprette konto DEL 2 04 Din egen startside 05 Innstillinger 05 Notat 07 Inviter venner til ditt nettverk 08 Finn din skolegård DEL 3 09 Lag en skolegård 11 Adminstrasjonspanel

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer

Visma Contracting til ny server

Visma Contracting til ny server Visma Contracting til ny server Rev.25-05-13 Visma Contracting 5.12 med Runtime 9.1.2.1 har ikke offisiell støtte for Windows 2012/ Windows 8 (per mai 2013) Etter planen skal dette kommer i versjon 5.20.x

Detaljer

CMI. Brukermanual. Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906

CMI. Brukermanual. Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906 CMI Brukermanual Comendo Dronning Eufemias Gate 16 N-0191 Oslo T: +47 800 16 280 F: +47 939 11 906 Innholdsfortegnelse CMI CUSTOMER MANAGEMENT INTERFACE... 2 Customer Administration... 2 Customer Administration...

Detaljer