Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer"

Transkript

1 Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering holder du føttene varme. Da kan romtemperaturen senkes ett par grader uten at rommet føles kaldt. På få år vil kostnadene ved god isolering oppveies av reduserte fyringsutgifter. Grunnisolasjonen beskytter også husets fundament og murer mot skader som telen kan påføre. Konstruksjonsprinsipper gulv Hus uten kjeller For hus med ringmur og gulv på grunn - konstruksjon er det viktig å isolere godt, slik at varmen ikke går ned i grunnen. Myndighetene stiller krav til hvor stort varmetapet kan være og kravet til gulv på grunnen er U = 0,15 W/m2K. Dette tilsvarer ca. 200 mm isolasjon, litt avhengig av grunnforhold. Ringmuren kan støpes i betong, mures med blokker eller man kan bruke ferdig isolerte ringmurselementer. På grunn av det skjerpede U-verdikravet som kom i 1997, blir det mindre varmetap til grunnen, noe som kan føre til teleproblemer. Dette løses med markisolering. Gå ut ifra at grunnforholdene er telefarlige, med mindre bygget står på fjell eller grunnen er sjekket ved prøver og analyse. Materialer til markisolering bør være av ekstrudert polystyren (XPS) Disse platene tåler fuktighet og frost, uten at isolasjonsegenskapene svekkes nevneverdig. Tykkelsen og utstikket på markisoleringen, finnes i brosjyrer fra leverandørene. Figur A, B og C, viser 3 gode løsninger for gulv på grunn. Fig. A viser en ringmur på sand/grus eller jordtomt. Markisolasjonen ligger under ringmuren og videre ut. Denne fungerer Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer til bruk i bakken til isolering av gulv og fundamenter. De mest brukte er XPS skumplast (ekstrudert polystyren), EPS skumplast (ekspandert polystyren) og trykkfast mineralull (steinullplater) og løsleca (lettklinker). Disse tre produktene brukes i hovedsak på de samme stedene, men det er forskjell på kvaliteten. Produkter av mineralull og også som lastbærer og må derfor være trykkfast, for eksempel et 400-produkt (400 kn/m2). Muren er isolert på utsiden. Den utvendige isolasjonen fungerer som en kuldebrobryter. Isolasjonen flukter med murkronen og hindrer dermed kulde kjøler ned ringmuren. Nedkjøling fører til varmetap og at det føles gulvkaldt i randsonene. Fig. B viser ringmur på fjell og sprengstein. Man kan bruke markisolering på fjellgrunn, som vist her, for å redusere gulvisolasjonstykkelsen. Utvendig isolert ringmur er varme- og fuktteknisk den beste løsningen. Ringmuren kan og isoleres på innsiden. Fig. C viser ringmur av ferdig ringmurselement. Fordelen med disse ferdige elementene, er at de er både forskaling og isolering i ett og samme produkt. De har en fibersementplate på utsiden, slik at ytterliggere behandling er unødig. Bruk av ferdige ringmurselementer er tidsbesparende og økonomisk lønnsomt. Her støper man oppi elementene og jobben kan gjøres av en person. Sjekk alltid grunnforholdene nøye. Med mindre huset står på fjell, kan det hende at det er behov for ytterligere fundamentering, i form av såleblokker. skumplast av typen EPS har ikke de kvalitative egenskapene overfor fukt og langtidsbelastninger som XPS produktene. Det kan lønne seg å koste på et bedre isolasjonsmateriale når du bygger. Skumplast av XPS bør derfor benyttes der det er fare for fukt og det stilles krav til høy trykkfasthet. En annen god løsning er å bruke 50 mm XPS i bunnen og EPS på toppen. Dette sikrer en god og fuktsikker konstruksjon. Hus med kjeller Fig. D viser en tradisjonell løsning for kjellerveggløsning av støpt betong og med utvendige drensplater av XPS. Kjellerveggen kan støpes i betong, mures i blokker med eller uten isolasjon eller man kan bruke ferdige kassetter i ekspandert polystyren (EPS). XPS har de egenskapene som trengs under bakken. Et meget lavt fuktopptak kombinert med høy trykkstyrke. Utvendig isolering av kjellerveggen er den beste løsningen fuktteknisk. Da havner kjellerveggen i et innehusklima og holder seg tørr og varm. Det oppstår heller ikke kuldebroer der innervegg og eventuelt betongdekke møter ytterveggene. Det beste er å legge så mye som mulig av isolasjonen utvendig, men minimum 1/3 av den totale isolasjonstykkelsen. Skal det bygges bad, vaskerom eller badstue, bør mer enn 1/3 av isolasjonen legges utvendig. Figur D viser en løsning hvor kjellerveggen står på en bærende såle. Man kan også støpe en arbeidsplattform med kantforsterkning og bygge veggen oppå denne. Husk avstøtting til ytterveggene før man fyller inntil. Under fundamenter er det meget viktig å bruke isolasjon med tilstrekkelig trykkstyrke. Den skal tåle vektbelastningen fra huset.

2 TØFFE TAK: GRUNN OG MURARBEID 51 Fig. A Fig. C Tilbakefylt matjord Støpt etter ringmur Ca 20 mm Minst Fall 1: mm Minst 300 mm Yttervegg Betonggulv Plastfolie AVANCE (0,2 mm) Gulvisolering Floomate 200 SL-A-N, 100 mm Floormate 200 SL-A-N, 100 mm Finpukk ev. grus Kamstål Ø10 Minst 150 mm Minst 300mm Plastfolie 0,2 mm Betonggulv < 50 Isolitt EPS Gulvisolasjon Fin pukk eller grov grus Minst 100 mm Styrofoam XPS markisolasjon 600 mm 600 mm Ringmurisolering Sand og silt Fig. B Tilbakefylt matjord, tetting mot sprengstein (leire eller fiberduk). Støpt eller murt ringmur Tilpasset f.eks for tilsåintg Ringmurisolering Floormate, 50 mm ca. 20 mm Minst 150 mm Yttervegg Komprimert sprengsteinsfylling Betonggulv Plastfolie (0,2 mm) Gulvisolering Floormate, 50 mm) Floormate 150 mm Oppfylt plukk ISOLASJON Markisolasjonstykkelsen er avhengig av klimaet der du bor, og høyden på ringmuren over bakken. Sjekk med teknisk etat i kommunen hva som er påkrevd av isolasjon (tykkelse) der du bor. Fig. D Festeplugg Puss (10-12 mm) 30 mm Floormate limt fast i vindussmyg Sålbenkbeslag Terrengavdekning (matjord, asfalt m.m.) Puss (10-12 mm) Fall min 1:50 Fugemasse Støpt eller murt ringmur INTERNETT Tilbakefylte masser Perimate DI med fiberduk, eller Floormate Filtrerende fiberduk Drensledning i høyeste og laveste stilling Omfylling med finpukk Betong Plastfolie Floormate 200, 50 mm Floormate 200, 100 mm

3 Isolasjon med løs Leca Materialet fyller hulrom og ujevnheter, og stiller små krav til avretting av underlaget før utlegging. Løs Leca er et spesialprodukt for isolasjon og frostsikring i grunnen. Kulene er mellom 10 og 20 mm i diameter, og har svært gode isolerende egenskaper. Det unike ved materialet er den gunstige kombinasjonen av isolerende, drenerende og kapillærbrytende egenskaper i ett og samme produkt. Nettopp det at Leca Iso dekker flere funksjoner i ett og samme produkt og arbeidsoperasjon, gjør det til en rask og selvbyggervennlig løsning. Det er dessuten et tilnærmet selvkomprimerende materiale som også er lett å legge ut. Leveringsformer og transport Fra bil med blåseaggregat kan Leca Iso under normale forhold blåses inntil 40 m. Større blåselengder er imidlertid mulig. Normal blåsekapasitet er ca. 50m 3 pr. time, men avhenger av slangelengde og stigningsforhold. Dette er en leveringsform som er meget rasjonell og økonomisk. Andre leveringsformer kan være storsekk på 1m 3 eller Leca Multisekk på 50 eller 80 l. Isolasjonstykkelser I tabellen nedenfor er det vist eksempler på nødvendig isolasjonstykkelse (mm) i ringmursløsninger i gulv på grunn som gir gjennomsnittlig U-verdi 0,15 W/m2K Byggets bredde x lengde Leirgrunn Sand og grus Fjell 8 x x x x Utførelse av gulv på grunn med betong Lecaen avrettes med rake etter hvert som den blåses på plass. En utførelse med innblåsing av Leca gir tilstrekkelig komprimering for vanlig isolasjonstykkelse. Tilleggskomprimering med platevibrator anbefales ved tykkelser over 0.7 m eller ved andre leveringsformer der materialet ikke blir blåst inn. Plastfolie (0.2 mm tykkelse) legges som fuktsperre over den avrettede Lecaen. Armeringsnett (type P091) legges direkte på plasten og fungerer som stabilisering av underlaget. Dette vil nå være en arbeidsplattform for videre arbeider med plassering av armeringsstoler og svinnarmeringsnett. Svinnarmeringen (vanligvis type K131) plasseres slik at den blir liggende i øvre halvdel av betonggulvet. Ved eventuell bruk av varmekabler eller vannbåren varme, feste disse direkte til stabiliseringsnettet. Utstøping gjøres på tradisjonelt vis i (vanlig tykkelse 6-8 cm). Yttervegger Grunnmurspapp Betongplate 70 mm Armeringsnett K131 Armeringsnett P091 Plastfolie 0,2 mm Leca U-blokk 150 m/u-blokkarmering EPS 50 mm Leca Blokk 150 Fiberduk Leca Iso Leca Såleblokk m/u-blokkarmering Komprimert pukk 4-8 mm alt. jordfuktig betong Eventuel drensledning

4 42-79_Grunn og murarbeid :19 Side 53 TØFFE TAK: GRUNN OG MURARBEID Utførelse av gulv på grunn med ABS 312 Innblåsing og avretting av Lecaen utføres som for løsningen med betong. Plastfolie (0.2 mm tykkelse) legges ut som fuktsperre over den avrettede Lecaen. Fiberduk legges over plastfolien, brettes opp og festes langs vegg (oppbrett ca. 100 mm), dette for å hindre sparkelmassen i å trenge ned i underliggende materiale. En må være nøye med overlapp og tetting rundt f.eks sluk. Armeringsnett (type K 131) legges direkte direkte på fiberduken for å stabilisere løs Leca laget. Ved eventuell bruk av varmekabler/vannbåren varme, festes disse til armeringsnettet med f.eks plastklips. ABS 312 flytsparkel legges ut i en tykkelse mm. På større gulvflater kan denne jobben eventuelt settes bort til maxits godkjente gulventreprenører. Et ferdig flytesparklet gulv har en overflatejevnhet som tilfredsstiller de strengeste krav. Det vil være gangbart etter 3-5 timer. Anbefales en påføring av krympsperre ABS MD 20 så snart gulvet er gangbart. Tørketid på dette gulvet er en uke pr. cm tykkelse ABS. Plastfolie legges som fuktsperre over den avrettede Lecaen. Armeringsnett legges direkte på plasten og fungerer som stabilisering av underlaget. Yttervegger Grunnmurspapp ABS mm Armeringsnett K131 Fiberduk Plastfolie 0,2 mm Telesikring av uoppvarmede konstruksjoner Telehiv er en lei utfordring for alle hobbybyggere i Norge, men med løs Leca har du den riktige resepten. Løs Leca kan sørge for at dine byggverk, små eller store, holder seg like fine år etter år. Kalde konstruksjoner må isoleres for å unngå telehiv. Med "kalde konstruksjoner" mener vi slikt som garasjer, boder, uthus, lagerbygninger, åpen fundamentering, søyler, støttemurer, trapper, veier og plasser. Tykkelsen på isolasjonen varierer med lokale forhold. På byggespråket opererer man med "frosttimer" og "årsmiddeltemperatur" som grunnlag for å beregne isolasjonstykkelsen. Diagrammet viser hvordan du finner riktig tykkelse på løs Leca laget. Sjekk de lokale forholdene med din kommune eller NBI Byggdetaljblad G Leca U-blokk 150 m/u-blokkarmering EPS 50 mm Leca Blokk 150 Fiberduk Leca Iso Leca Såleblokk m/u-blokkarmering Komprimert pukk4-8 mm alt. jordfuktig betong Ev. drensledning INTERNETT 53

5 Fuktsperre Ved støping av gulv, skal det legges aldringsbestandig fuktsperre for å hindre at fukt trenger opp fra grunnen. Fuktsperren legges på toppen av isolasjonen eller mellom isolasjonslagene. Pukklaget komprimeres før isolasjonen legges. Deretter legges fuktsperre på oversiden av isolasjonen eller som et sjikt mellom isolasjonslagene. På komprimert pukklag legges det isolasjon. Deretter fuktsperre på oversiden av isolasjonen eller som et sjikt mellom isolasjonslagene. Alle skjøter og rørgjennomføringer tettes med tape for å hindre fukt i å trenge opp i konstruksjonen. PASS PÅ! Gipsplate Betong yttervegg Stender Fuktsperre monteres/avsluttes innvendig mot mur. Det slurves mye ved montasje av fuktsperre. Sørg for at den er tett i skjøter og gjennomføringer. Du må forsikre deg om at fuktsperren ligger der den skal; på toppen av isolasjonen eller som et sjikt mellom isolasjonslagene. VERKTØY Kniv MATERIALER Fuktsperre som er stabilisert mot aldring (Alkalistoffene i betong vil bryte ned standard folie) Tape Isolasjon mellom fuktsperre og betong (kuldebrobryter/ekspansjonsfuge). Svill Betong Fuktsperre Isolasjon INTERNETT ICOPAL RADONSPERRE Radonsperre kan være viktig element i oppbygningen av sålen på huset. Icopal Radonsperrer kan plasseres ulike steder i konstruksjonen. De kan installeres som en vanlig fuktsperre og får da en funksjon i tillegg til radonsperre, eller den kan legges i grunnen. I alle tilfeller er det av største viktighet at alle skjøter og gjennomføringer utføres på en slik måte at de blir lufttette og dermed hindrer radongass i å finne veien opp i bygningen. Alternativ A i grunnen Alternativ B i gulvkonstruksjonen Alternativ C i avrettet betong

6 TØFFE TAK: GRUNN OG MURARBEID 55 Armering Betong har ti ganger større trykkstyrke enn strekkstyrke. For å øke strekkfastheten støper man inn armeringsstål eller armeringsnett. Til gulv brukes armeringsnett. Kamstål Armeringsstål med kammer benyttes til armering i betongkonstruksjoner. Lagerføres i kvalitet K 8500 TE (NS ). Dimensjoner: Ø 8, 10, 12, 16, 20, 25 og 32 mm. Lengder: 6 meter (Ø 8, 10, 12 og 16 mm), 12 meter (alle dimensjoner). Leveres også ferdig kappet og bøyd. Andre typer konstruksjonsstål er stangstål, bjelker, plater, hulprofiler, m.m. Armeringsnett Brukes til armering av betonggulv og vegger i husbygging m.m. Lagerføres i standard format 2 x 5 meter. Slik armerer du 1. Legg armeringsnettet fordelt utover gulvet med en «rutes» omlegg. (Forsiktig med fuktsperren så det ikke går hull.) 2. Plassér armeringsstoler under armeringsnettet med 70 cm avstand, slik at det kommer opp fra isolasjonen og får betong på alle kanter. Armeringsnettet dekkes av minst 30 mm betong. Ligger den åpen, blir den angrepet av rust. VERKTØY Vinkelsliper m/ skjæreskive for stål Tang/boltekutter MATERIALER Armeringsnett Armeringsstoler Betong INTERNETT

7 Støping av gulv Ved støping av gulv, er det viktig at fuktsperre og armering er utført på forskriftsmessig måte. Etter at du har støpt gulvet får du ikke rettet opp eventuelle feil som er gjort med isolasjon, fuktsperre eller armering. Forberedelser Avrettingslirer skal fungere som et hjelpemiddel under støpingen. Skal gulvet ha sluk, er det nå du må sørge for at sluket blir gulvets laveste punkt. Lirene må være helt rette og så solide at de ikke bøyes under støpearbeidet. 15 x 70 mm flattstål er ideelt. Legg ut mørtelklatter av samme kvalitet som gulvet skal ha, under lirene. Bestem riktig nivå for ferdig gulv og begynn opprettingen av lirene i denne høyden. Oversiden av lirene skal være i samme høyde som ferdig gulv. Bruk rettholt og vater, eller nivellerings-kikkert og stang til opprettingen. Plasser en trekloss av samme tykkelse som lirene på toppen av mørtelklatten og press eller bank forsiktig til riktig høyde er oppnådd. Etter at mørtelklattene er ferdig nivellert, renskjæres kantene med murskjeen. VERKTØY Hammer Murskje Spade Trebrett Stålbrett Rettholt og vater (evnt. nivelleringskikkert og stang) Evt. trillebår MATERIALER Lirer Armeringsnett Armeringsstoler Betong Evt. plank til trillebaner Plast Slik støper du gulv Støpingen Før betongen tømmes ut, pass på at armeringen ligger på armeringsstoler, slik at dette ikke trykkes ned i bunnen av gulvet under støpingen (Fig. 1). Unngå å tråkke på armeringsnettet. Hvis betongen kjøres ut med trillebår, legg ut trillebaner av plank. Ikke legg trillebanene direkte på varmekabler. Unngå helst å tråkke på isolasjonen. Fjern armeringsstolene etter hvert som du skal støpe. (Se også «Armering», side 55) Avretting Etter at betongen er grovrettet med en spade eller krafse, kan avrettingen begynne. Legg en rettholt over lirene og trekk av overflødig mørtel med sagende bevegelser på tvers av lirene (Fig. 2). På større gulv kan avrettingen skje i etapper. Lirene trekkes fram når foregående felt er avrettet. Glatting Når gulvet har herdet såpass at du kan gå på det uten å sette dype fotavtrykk, skures overflaten med trebrett og umiddelbart etter med stålbrett. Sporene etter lirene fylles igjen samtidig. Herding og etterbehandling For å unngå svinnsprekker og dårlig betongkvalitet, bør betongen dekkes med plast, som hindrer for rask uttørking. I varme årstider bør betongen også vannes jevnlig under herdingen. Etter en ukes tildekking, bør gulvet tørke naturlig i minst åtte uker. (Se også «Sementprodukter», side 58) KJØPE BETONG Dersom du velger å kjøpe ferdigblandet betong fra en betongfabrikk er det viktig å opplyse hva betongen skal brukes til. Uttømming av betong og avtrekking med krafse e.l. Fig. 1 Avretting av betong med rettholt Lire Rettholt Armeringsstol Armeringsjern Fig. 2 Overkant ferdig gulv Utlagt mørtelklatt. Nivellérstang mm trekloss Avretting av mørtelklatt til riktig høyde. Overkant ferdig gulv Lire av flattstål Renskårne mørtelklatter pålagt lirer. Armeringsnettet kan løftes fritt.

8 TØFFE TAK: GRUNN OG MURARBEID 57 Varmekabler Varmekabler gir gode og lune gulv. Dette har mye å si for vår opplevelse av velvære i et rom. Derfor er varmekabler blitt vanlig som varmekilde, ikke bare i våtrom. Forberedelser Hvis kjellergulvet skal ha varmekabler, kan det være en fordel å støpe i to operasjoner. Membran Sluket skal ligge jevnt med undergulvet. Membranen må være riktig festet med slukringen. Rørgjennomføringer i gulv og vegg må i tillegg til riktig membran tilslutning ha en silikonforsegling. Dette er viktige detaljer, for det er her de fleste lekkasjer oppstår. Ved utlegging av membran skal legge-anvisning følges nøye. Slik gjør du 1. Legg først ut ca. 30 mm råstøp. (Se «Støping av gulv» på forrige side) 2. Når denne har herdet, kan varmekablene legges ut og festes til kyllingnettingen som sikrer kablene mot forskyving under støpearbeidene. 3. Legg armeringsnett i øvre halvdel av påstøpen. (Eventuelt støp i to etapper for å sikre at varmekablene blir liggende i riktig dybde). 4. Legg påstøpen i en tykkelse på ca. 50 mm. Påstøpen bør ettervannes eller dekkes til med plast i 4-6 dager. (Se «Armering» s. 55). 5. Innkobling av varmekabler etter 6-8 ukers herdetid. MATERIALER Isolasjon EPS (Ekspandert polystyren) (isopor) eller trykkfast mineralull benyttes i tykkelser avpasset til isolasjonsbehovet og den disponible høyden for gulvet. Kyllingnetting (jordet) som underlag for varmekablene. Kantene brettes opp på klippet netting, slik at løse tråder ikke stikker hull i membranen. VERKTØY Hammer Murskje Spade Trebrett Stålbrett Rettholt og vater (evnt. nivelleringskikkert og stang) Evt. trillebår LOVER OG FORSKRIFTER Gulvbelegg Armeringsnett K 131 Min. 70 mm betong Varmekabler Kyllingnetting Trykkfast isolasjon Varmekablene må legges ut og tilkobles av autorisert elektroinstallatør, i følge «Forskriften om kvalifikasjoner for elektrofagfolk med veiledning» av INTERNETT Min. 100 mm finpukk Fiberduk 0,2 mm aldersbestandig fuktsperre

9 Sementprodukter Mørtel og sementprodukter brukes til støping, muring, pussing og overflatebehandling av mur. Helserisiko og arbeidshygiene Ved bruk av sementprodukter er det viktig å være oppmerksom på helserisiko og arbeidshygiene. Fuktig og våt sement inneholder kalsiumhydroksid, som virker etsende og irriterende. Unngå kontakt med hud og øyne. Får du stoffet i øynene, skyll straks med vann og kontakt lege! Bruk vernetøy ved håndtering av fersk betong og mørtel, for å unngå kontakt med vått og fuktig materiale; f.eks. væskesikker PVC-hanske, støvler og knebeskyttere. Bruk også briller/ ansiktsskjerm. Lagring Sement som utsettes for direkte fuktighet kan skades, vær derfor nøye med å lagre sekkene i et tørt og trekkfritt rom. Sekker som lagres ute må ligge godt over bakken og tildekkes med plast på alle sider (også mot bakken). INTERNETT NORCEMS SEMENT MAXIT MØRTEL Norcems Standardsementer er de generelle brukssementene som benyttes i ordinære støpearbeider. Se Norcems hjemmeside for tips og råd til hvordan du går fram for å støpe trapper, fundamenter, bygg etc. i betong Norcem har også en spesialsement med navnet Slemmestad Mursement, som er spesielt utviklet for mur og pussarbeider i det norske klimaet. Fåes nå også som 25 kilos sekker. maxit leverer alle typer mørtler til pussing, muring og støping, spesialbetonger og KC-mørtler. For utfyllende informasjon om maxit mørtler, se maxit egen mørtelguide eller Til støpearbeider maxit B 20 brukes til mindre støpearbeider som påstøp av gulv, støping i Leca U-blokk og til muring av betong- og sementblokker. Leca tørrbetong B 30 skal kun blandes med vann. Godt egnet ved behov for høyere fasthet og større støpetykkelser. Muring maxit murmørtel B er en altmulig mørtel som kan brukes til de fleste murerarbeider, for eksempel til muring av teglstein og Leca-blokker. Vi leverer også fargede og finkornede murmørtler. KC 20/80 og KC 35/65 er gode alternativer og enkle å arbeide med. Til overflatebehandling, maling og pussing Utvendig over terreng anbefales maxit Fiberpuss til pussing av Leca Blokker. Anbefalt overflatebehandling er silikatmaling Serpo 303. Leca Slemmemørtel Grå er en ferdigmørtel som er spesielt godt egnet som utvendig overflatebehandling på grunnmur under bakken. Den kan også brukes innvendig. For puss på tegl anbefales KC (kalksementbaserte) mørtler. Leca Slemmemørtel Hvit benyttes innvendig og er puss og maling i ett. Se også Leca idébok eller

10 Tilbakefylling rundt grunnmur En betingelse for å oppnå tørr kjeller er at dreneringen er riktig utført. Etter at drensledninger er omfyllt som tidligere nevnt med finpukk skal det fylles opp med masser inntil grunnmuren. Du har selvfølgelig allerede behandlet grunnmuren og satt på grunnmursplater, slik at den blir motstandsdyktig mot fukt. Er det slik at de stedlige massene rundt grunnmuren inneholder mye finstoff, vil det også være en rimelig investering å legge ned fiberduk mellom opprinnelig masse rundt grunnmuren og tilbakefylling nærmest grunnmuren. Tilbakefyllingen skal være gjennomtrengelig for vann slik at eventuelt smeltevann og lignende skal kunne renne ned og transporteres bort av drensledningene. (se fig. 1) Fyllmasse Telehivende masser direkte mot grunnmuren må unngås. Fremspringende veggskiver, søylefundamenter, utvendige kjellernedganger og garasjer i underetasjer sikres mot teleangrep i telefarlig grunn. Rundt slike konstruksjoner skiftes det til drenerende, ikke telefarlig masse. Plast grunnmurplater hindrer også sidegrep fra telehiv. Slik tilbakefyller du massen 1. Vær trygg på at arbeidet med fuktsikring mot vegg, drenering og taknedløp er utført på skikkelig måte. 2. Bruk duk mellom filtermaterialet (løs Leca eller finpukk) og stedelig masse, slik at vann- og jordsig ikke tetter filtermaterialet. 3. Tilbakefylling gjøres med forsiktighet. Tilbakefyllingsmassen nær muren skal være drenerende, for eksempel løs Leca, grus, pukk eller steinfylling. Spesielle dreneringsplater kan også brukes. Ved tilbakefylling, pass på at veggflaten ikke skades. 4. Terrenget planlegges med fall fra husets vegger. LECA LETTKLINKER Løsninger med lettklinker er effektivt fordi Leca Iso dekker flere funksjoner: varmeisolering, drenering, kapillærbryting og fyllmasse. Leca Iso er et tilnærmet selvkomprimerende materiale som er lett å legge ut. Fra bil med blåseaggregat kan det blåses inntil 40 m. (Større blåselengder er mulig). Dette er en leveringsform som er meget rasjonell og økonomisk. INTERNETT Forberedelser Før tilbakefylling gjøres, skal kjellergulv være støpt og avstivende vegger murt. Grunnmurlist Matjord VERKTØY Spade Krafse Trillebår Fuktisolering Grunnmurplate Fiberduk Tilbakefylte, utgravde masser løs Leca, eventuelt grus Løs Leca, singel eller pukk MATERIALER Riktig masse (f.eks. løs Leca) Drensrør 83/100 fig. 1 Takvann/overvannsledning

11 TØFFE TAK: GRUNN OG MURARBEID 65 GLAVA XPS Hvis kjelleren skal brukes som oppholdsrom og ikke lager bør man isolere minimum 1/3 utvendig. Dette gir en tørrere og varmere kjelleryttervegg og minimaliserer faren for fukt og kondens. Det beste materialet som kan brukes til dette er plater av ekstrudert polystyren XPS, de er og tåler trykket bra. Jordtrykket mot veggen ved 2 meter oppfylling er ca 2 tonn pr kvadratmeter. Skal man fylle tilbake med gode drenerende masser, brukes vanlige XPS plater, for eksempel Floormate 200 SL- A-N. Fylles det tilbake med stedlige eller dårlig drenerende masser, brukes egne drensplater, Perimate DI, som har drensriller og fiberduk. Ytterligere grunnmursplater av plast er unødvendig. Det er viktig at man er forsiktig når massene tilbakefylles, slik at det ikke oppstår skader eller forskyvninger på platene. Slik gjør du (Gjelder begge typer plater.) Kjellerytterveggene støpes/mures og fuktsikres. Eventuelle støpesår utbedres med sementmørtel. Lettklinker må ha puss eller slemmes to ganger med mørtel eller annen fukttetting. Nedre del kan med fordel påføres smøremembran! Perimate DI drensplate monteres mot ytterveggen slik at fiberduken vender ut mot tilbakefylte masser og at drensrillene blir vertikale. Platene kan festes med sementbasert lim (NB: følg bruksanvisning nøye!) eventuelt mekanisk festing med plugger m/skive. Brukes plugger under terrengoverflaten bør disse vinkles litt opp slik at fuktighet ikke ledes inn mot veggen. Monter platene tett sammen med den ytre falsen og den overlappende fiberduken nedover, pilen på fiberduken skal peke oppover. Blir ikke platens øvre kant dekket av utvendig kledning, bør det brukes en ferdig tilpasset avslutningslist i overkant av Perimate DI, for å lede vann utenfor platene. Avslutningslisten skrues i fugemasse mot veggen. Sørg for god avrenning fra drensplatens nedre kant til drensledningen. Drensledningen bør omfylles med finpukk eller singel og legges i høyde med underkant av gulv/isolasjon. Drensledningen legges med fall minst 1:200. Bruk en filtrerende fiberduk til å skille de drenerende massene rundt drensledningen fra de øvrige jordmassene. Laget med drenerende masser bør være minst 5 cm under drensledningen og minst 10 cm over og på siden. Resten av tilbakefyllingen kan gjøres med stedlige masser. Velg masse som ikke skader veggen ved tilbakefyllingsarbeidet. Om deler av plater benyttes, slik at de horisontale forbindelsesrillene fjernes, må en sikre at de vertikale drensrillene har forbindelse. Floormate 200 SL-A-N monteres mekanisk eller med sementbasert lim. Limes platene skal Floormate rubbes opp i overflaten for å sikre god heft. Brukes plugger under bakken bør disse vinkles litt oppover for å unngå at fukt føres inn mot veggen. En filtrerende fiberduk legges slik at den blir et skille mellom opprinnelige masser og de senere tilbakefylte drenerende massene. Drensledningen legges med fall minst 1:200 og i høyde med underkant av gulv/isolasjon. Laget med drenerende masser bør være minst 5 cm under ledningen og minst 10 cm på siden. Fyll tilbake med drenerende masser. Både Floormate og Perimate kan pusses over terrengnivå. Det kan brukes egne tynnpussystemer eller vanlig tykkpuss. Hør med din MAXBO-forhandler om pussesystemer.

12 Vinduer Vinduene er en viktig del av husets ansikt og avgjørende for bygningens «utstråling» og karakter. Stort utvalg Dagens utvalg av vinduer og karmer innebærer nærmest ubegrensede valgmuligheter med korte leveringstider. Det mest brukte glasset er energiglass, som gir en bedre (lavere) U-verdi enn tolags isolerglass. Det er viktig å avklare behovet for lydglass, brannglass eller soldempende glass. Leverandørene kan tilby glass som tilfredsstiller de strengeste krav. Det finnes i dag vinduer som har så lav U- verdi at det lett oppstår utvendig kondens. Dette gjelder spesielt etter en kald natt med høy luftfuktighet. Dette gjelder som regel vinduer med U-verdier på 1,2 og nedover. Dette er ikke en feil med glasset eller vinduet, men et bevis på god isolering. Det lønner seg å kjøpe ferdigbehandlede vinduer. Behandlingen utføres av fagfolk på fabrikk, før påsetting av beslag og innsetting av glass. Behandlingen gir en flott, dekkende og varig finish. Er du i tvil om hva som passer ditt behov, søk råd og tips hos din lokale MAXBOforhandler. Utskifting av vinduer Mange nydelige, gamle hus har blitt ødelagt av store panoramavinduer under restaurering. Dette har endret seg. De fleste er nå opptatt av å bevare husets stil og dersom huset er pusset opp flere ganger, kan gamle bilder eller tegninger kanskje fortelle hvordan vinduene var opprinnelig. Det er fullt ut mulig både å bevare den opprinnelige stilen og samtidig få funksjonelle vinduer som tilfredsstiller dagens krav. Nybygg Arkitektene viser stor kreativitet i vindusutformingen. Dette er spennende og er med på å skape vår tids byggestil. Økonomisk sett er mest mulig bruk av standard mål på vinduene lønnsomt. Kvalitet er et annet stikkord. Det finnes mange eksempler på at billigste løsning i det lange løp ikke blir så billig likevel. Henvend deg til MAXBO eller annen ekspertise for råd og informasjon. Bredde Karm Sprosse Losholt Høyde Senter losholdt Ramme Post Begrepsforklaring Rokokko Empire Sveitser Jugend Funkis En liten stilguide

13 Slik skifter du vindu Forberedelser Ta bort listene på innsiden og mål karmens utvendige høyde og bredde. Selv om den gamle åpningen ikke er standard, kan det lønne seg å bestille samme mål på det nye. Spør om råd. Velg en stil på vinduet som passer til huset. Slik skifter du vindu 1. Ta ut det gamle vinduet når du har det nye i hus. Ta bort innvendige lister og utforinger, men la mest mulig utvendig sitte igjen. Riv pent, så kan det utvendige brukes om igjen. 2. Kutt spikrene i karmen med baufil og ta ut det gamle vinduet innover. 3. Se etter at losholten, kanten karmen skal hvile på, er vannrett og stødig. Sett det nye vinduet inn og juster eventuelt opp med klosser. Bruk vater, og juster slik at det er rett alle veier med provisoriske kiler i hjørnene. Karmen skal flukte med utsiden av stenderverket. 4. Hvis ikke karmtykkelsen stemmer med veggtykkelsen, må det brukes utforinger eller lister innvendig. Utforingene tilpasses med høvel, limes i fugen og spikres og limes i hjørnene. 5. Borr hull i sidekarmene for skruer eller spiker, ca. 10 cm over og under hjørnene. Ta en siste sjekk med vateret. Mål diagonalene som skal være like lange, før du skrur fast. 6. Kjenn at vinduet går lett. Provisoriske kiler tas bort. Utstikkende kiler sages av. Isolering La det være 10 mm fuge til isolering på alle sider. Fugen fylles med mineralull. Utvendig må det vindtettes med bygnings-papp som overlapper veggpappen, og klemmes mot kanten med list e.l. På innsiden skal diffusjonstett papp eller plast klemmes over fugen. Veldig ofte slurves det med isoleringen rundt vindu og i utforing. Hele karmdybden og dybden på utforingen skal isoleres. Innramming Under vinduet bør det alltid være vannbrett med blikkbeslag. Hva man bruker på oversiden er avhengig av takoverhenget. På en høy vegg bør man også bruke beslag på oversiden. Beslaget stikkes oppunder kledningen over vinduet. Under stikkes det opp i et spor i karmen. På sidene brukes det enten lister til tetting, eller man lar underliggeren på kledningen utgjøre tettingen. Vedlikehold Hvordan du skal vedlikeholde vinduer, finner du i kapitellet «Utvendig vedlikehold». RØROSVINDUET Koblede vinduer med ekte gjennomgående sprosser. Leveres i alle størrelser og typer, med eller uten overflatebehandling. Røros Vinduet har vakuumimpregnert furu noe som gir bedre beskyttelse mot sopp og råte. Passer til nye hytter og hus og er på grunn av sitt utseende også perfekt til rehabilitering. Uansett byggestil Røros Vinduet passer. VERKTØY MATERIALER Hammer Sag Vinkel Vater 2 meters meterstokk Høvel Baufil Kiler av plast eller tre Lister og utforinger Spiker til lister og utforinger Isolasjon, bygningspapp og plast Vannbrett og beslag Justerbare skruer til feste av vindu RØROS A BRUK S

14 5. Sett et par ekstra kiler bak sluttstykket i låsen. Det hindrer tyver i å bende ut karmen. Skifting av ytterdør med karm Vedlikehold Teak/edeltre Dører i teak/edeltre leveres behandlet med teakolje. Den har gode trekonserverende egenskaper, og gjør overflaten værbestandig. Dørene bør behandles med teakolje, edeltreolje eller tilsvarende, to til tre ganger i året. Ikke glem dørens fire kanter. For vanlig rengjøring, bruk et vanlig oppvaskmiddel, f.eks. Zalo. Forberedelser Ta bort listen på innsiden, og mål opp karmens utvendige mål. Dette oppgis ved kjøp av ny dør. Vent med å ta ut den gamle døren til den nye er i hus. Sjekk om døren er venstre- eller høyrehengslet. Sag over spikrene som holder karmen, og ta bort den gamle døren. Slik bytter du ytterdør 1. Dørkarmen festes midlertidig på plass med klosser og kiler. Hvis gulvet ikke er i vater, må terskelen kiles opp. 2. Det er vanlig at hengslesiden kommer i flukt med veggpanelet. Karmens hengsleside monteres i lodd begge veier. Bruk kiler. Fugen mellom karm og vegg bør være ca 10 mm for å gi plass til isolasjon og tetting. 3. Hvis mulig bør karmtykkelsen være den samme som veggtykkelsen. Hvis ikke må det brukes utforinger på innsiden. 4. Mål diagonalene før karmene festes helt. Diagonalene må være nøyaktig like lange, slik at dørbladet går godt. Bruk vateret en siste gang før karmen festes. Karmen festes alltid med 4 skruer i hver side. Isolering Fugene fylles med isolasjon eller fugeskum. Utvendig tettes fugen mot vind og regn med bygningspapp. Pappen må klemmes mot karmen og overlappe veggpappen. Ytterdører, eller dører mot uoppvarmede rom, skal ha diffusjonssperre på innsiden som klemmes over fugen. MATERIALER VERKTØY INTERNETT Ny dør Mineralull, bygningspapp og 0,15 mm plast (evt. fugeskum) Spesialskruer med justering for festing av karmen (evt. plugger for festing i murvegg). Kiler av plast eller tre Hammer Vater Vinkel Sag Høvel Meterstokk RØROS A BRUK S

15 TØFFE TAK: BYGGKONSTRUKSJON INNE 137 Gulv og etasjeskillere Lover og forskrifter Kravet til trinnlyd og luftlyd mellom boenheter ble skjerpet i byggeforskrift av Se veiledningen til teknisk forskrift og NS Slik legges trinnlydplater Ovenpå slissegulvet/spaltegulvet legges en trinnlydplate, normalt av mineralull 20 mm tykk. Denne legges ut tett over hele gulvflaten, og med slett side opp. Gulvet må være avrettet, men trinnlydplaten vil kunne oppta mindre ujevnheter. Trinnlydplaten legges med forskutte skjøter (i forband). Langs veggene legges en kantunderstøttelse i avstand 5-10 mm fra veggen for å hindre lydoverføring. Velg kantunderstøttelse med høyde tilsvarende tykkelsen av trinnlydplaten. Ovenpå trinnlydplaten legges løst utlagt 12 mm veggspon med 5-10 mm innbyrdes avstand. Ovenpå denne igjen legges et flytende gulv av mm sponplate med limte skjøter. Benytt elastisk fugemasse som anvist på anbefalt detaljløsning. Gulvelementer benyttes som gulv/etasjeskillere i alle typer bygg. Den hurtige monteringen av elementene gir lave byggekostnader. I tillegg fås et gulv med varme- og støyisolerende egenskaper. Gulvet er ikke brennbart og angripes heller ikke av sopp og råte. Det er stabilt og knirkefritt (se kapittelet Grunn- og murarbeid side 42). TRINNLYD Trinnlyd fra rommet eller leiligheten over kan være svært sjenerende. Legger du et flytende gulv med trinnlydplate kan sjenerende trinnlyd reduseres betraktelig. Best resultat oppnås med 20 mm trinnlydplate og 22 mm flytende sponplate-gulv. Godt resultat avhenger av nøyaktig utførelse. HUNTON SILENCIO OG SILENCIO THERMO TRINNLYDPLATE Hunton Silencio trinnlydplate er utviklet for å tilfredsstille nye krav til trinnlyd (53 db) mellom rom i forskjellige boenheter. Den er en falset porøs trefiberplate med høy dynamisk trykkstivhet Hunton Silencio Thermo er en trinnlydplate forberedt for vannbåren gulvvarme som gir en komfortabel og miljøvennlig oppvarming. Den gir hurtig regulering av varmen og muliggjør lav temperatur på vannet. Kan benyttes på alle typer dekke. Begge er er laget av 100% tre og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. De legges enkelt flytende uten kantavstivning. Parkett kan legges direkte på platen, mens ved laminat og belegg må det benyttes en trykkfordelende plate. Begge leveres også med fals eller not/fjær og trelekt for massive tregulv som må skrus til underlaget. FORESTIA Etasjeskiller med lydkrav For å klare dagens krav til trinnlydisolering mellom boenheter, er det viktig at bjelkelaget er tilstrekkelig stivt. Påse derfor at det i slike tilfeller blir benyttet riktig bjelkelagstabell ved dimensjoneringen. I-bjelker kan i slike tilfeller være et fornuftig valg. Gulvvarme Gulvvarme i etasjeskilleren fører ofte til større uttørking av trevirket, og derved større mulighet til skadelige vridninger. I slike tilfeller kan det benyttes Ranti-bjelker.

16 Fukt og inneklima For høy fuktighet i boligen kan endre materialegenskapene og skape grobunn for helseskadelige mikroorganismer. Organiske materialer danner livsgrunnlaget for sopp og mugg som bryter ned materialene. I tillegg dannes soppsporer, luktstoffer og avfallsprodukter som avgis til luften. Har huset utilstrekkelig ventilasjon, vil høy fuktighet påvirke vår trivsel og helsetilstand. Det er viktig at produkter og produkttyper brukes på riktig sted og at de oppfyller de normer som er satt. Fuktsperre i trevegg I alle oppvarmede hus er trykket større innvendig enn utvendig. Dette medfører at varm og fuktig inneluft trenger ut i isolasjonen dersom det ikke monteres fuktsperre. Vi ser at de aller fleste velger 0,15 folie som er stabilisert mot UV og aldring Fuktsperre i betonggulv I gulv på grunn er det svært viktig å bruke fuktsperre som er stabilisert mot aldring og UV, fordi alkalistoffene i betong bryter ned standard folie i løpet av relativ kort tid. (Se kap. Grunn- og murarbeid s. 42) Sikring mot fukt i kjeller Dersom fuktsperre er korrekt benyttet i betonggulv, vil fuktproblemer sjelden oppstå. Men betonggulv lagt direkte mot bakken; gulv i kjellerløse hus og kjellergulv krever forholdsregler. Alle betonggulv, som ligger mot bakken, inneholder fukt som kan gi lukt, mugg og råte i tregulv. Kjellervegger er også fuktutsatte flater. Tregulv mot betong Før gulvbelegg av tre legges på betong, må det alltid brukes en fuktsperre mot byggfuktighet og ny fuktighet fra grunnen. Universal eller spesial grunnplate (knasteplate) er slike solide fuktsperrer, som i tillegg gir en luftspalte og et kapillærbrytende sjikt mellom plate og betong takket være knastene og rillene på undersiden. Spesialplaten har i tillegg meget stor trykkfasthet og bygger bare 2 mm. Varmeisolering på kjellervegg På utvendig side av kjellerveggen kan det isoleres uten begrensninger. Ved isolering på innsiden av kjellerveggen må trevirket ikke komme i direkte kontakt med kjellerveggen. Dette løses ved å sette opp et bindingsverk av vertikale stendere cc 600 mm, uten kontakt med eksisterende vegg. Isolér med A 37 isolasjon, 0,15 mm plastfolie og slå på gips-, spon-, huntonittplater eller panel. For å øke varmekomforten ytterligere, kan en stivere mineralullsplate legges i hulerommet mellom den eksisterende kjellerveggen og den nye veggen av bindigsverk. Veggkledning Monter veggkledningen på frittstående stenderverk med luftspalte mellom murvegg og stendere. Alternativet er å bruke knasteplate mot vegg og så sette opp stendere inntil denne. Da vil du fortsatt ha en luftspalte på baksiden. Sistnevnte løsning bør gjøres ved valg av knasteplate på gulv. Som kledning kan du bruke sponplate, gipsplate eller annen plate, stående eller liggende panel. Komplette system for fuktbeskyttelse Det finnes komplette system for fuktbeskyttelse og økt gulvkomfort når det skal benyttes tregulv på betong. Systemet består av en diffusjonstett plate av polypropylen, samt skjøtemateriell. Knastene og rillene skaper en luftspalte mellom den kalde og fuktige betongen og overgulvet, og sørger dermed for at fuktighet fordeles og damptrykk effektivt utjevnes. Samtidig oppnås demping av trinnlyd. ICOPAL UNIVERSAL/SPECIAL Det unike rillemønsteret forenkler og effektiviserer bretting opp mot vegg. Du sparer tid, verktøy og fordyrende tilbehør. Plane kantpartier betyr hurtig og ukomplisert skjøting med skjøtebånd. INTERNETT

17 TØFFE TAK: BYGGKONSTRUKSJON INNE 149 VERKTØY Kniv/saks MATERIALER Nødvendig mengde gulvplater Platon Tape FUKTSIKRE GULV Enkel og effektiv fuktsikring av laminat- og parkettgulv på betong Tregulv som ligger på betong er utsatt for fuktighet. I nybygg tar det lang tid å tørke ut byggfukt i betongen. I eldre bygg sørger markfukt for at betongen tilføres ny fuktighet. Over tid vil denne fuktigheten angripe overgulvet dersom det ikke er lagt en fullgod fuktsperre mellom betongen og overgulvet av tre. Resultatet er ofte mugg og råte. Selv om gulvet kan se fint ut på oversiden betyr slike fuktproblemer ubehagelig lukt og dårlig innemiljø. Sikre deg mot fuktskader Platon Stop er en enkel forsikring mot fremtidige fuktskader i tregulv. Produktet er høyaktuelt til såvel rehabilitering av eldre gulv, som til fuktsikring av nye betonggulv. Platon Stop er spesialutviklet til sitt formål og bygger på årelang kunnskap om fuktproblemer. Platen stopper all fukt og bør brukes som fuktsikring av gulv i alle etasjer med betonggulv. Platon Stop er velegnet for gulv med normal gjennomgang av vanndamp fra grunnen. Ved større fuktbelastninger (evt. også synlig fukt) er Blå Platon med 6 mm byggehøyde et riktig valg. Platon Stop er en rimelig investering i et sunt innemiljø. Støt- og lyddemping Harde gulv er svært slitsomt og belastende, og kan gi alvorlige lidelser og skader. Platon Stop har en form som demper støt mot gulvet. Dette gir mykhet og varig gulvkomfort. Skummateriale i kombinasjon med folie gir derimot et ubehagelig hardt gulv over tid. Med Platon Stop reduseres trinnlyden i gulvet slik at lydgjennomgangen mellom etasjene avhjelpes. Enkelt Med en bygghøyde på bare 2,5 mm er Platon Stop velegnet både til rehabilitering og nybygg. Platen er enkel å montere - det eneste du trenger i tillegg er Platon Tape, som gir tette og sikre skjøter. Sørg for at underlaget er rengjort og plant uten betongnupper. Toleransekrav som for overgulvet! Overgulvet kan ligge i samme retning som Platonplaten. Rull ut platen. Langsgående skjøter i platen utføres som omleggsskjøter og klebes med Platontape. Endeskjøter utføres butt i butt og klebes med Platon Tape, 50 mm. Utfyllende monteringsanvisning fås ved henvendelse til MAXBO-forhandler eller Isola AS.

18 400 mm Plastfolie Våtrom I løpet av et år vil nordmenn pusse opp badene sine for millioner av kroner. Erfarne hobbyhåndverkere vil gjøre deler av jobben selv. De fleste vil bruke fagfolk. Begge grupper har en rekke sikringstiltak og byggtekniske krav å forholde seg til. 200 mm 300 mm Semroc våtromstape for hjørner Semroc våtromstape for flater Et godt bad med varme i gulvet og keramiske fliser på gulv og vegg står høyt oppe på ønskelisten for mange. Derfor blir det lagt ned mye penger på badet. Da er det ekstra viktig å velge en byggteknisk løsning som gir gode og varige resultater. Dyre vannskader Ifølge forsikringsbransjen oppstår det vann- og fuktskader i norske våtrom for ca. 3 mrd. hvert år. Forsikring dekker kun plutselig oppståtte vannskader som ved rørbrudd. Lekkasje og råteskader som for eksempel oppstår pga. utett membran koster forbrukerne ca. 1,5 mrd. hvert år. For å redusere faren for skader og bygge sikrere anbefales det at man følger Byggebransjens Våtromsnorm. Våtromsnormen er en frivillig bransjenorm som beskriver anbefalte og utprøvde løsninger for bygging av bad og vaskerom på en tryggere måte. NTG Norsk Teknisk Godkjenning I Norge er det, i motsetning til f.eks. i Danmark, ikke ulovlig å markedsføre og selge materialer/produkter til bruk de ikke er godkjent for. Det påhviler derfor håndverker og forbruker et ansvar å sjekke at valgte materialer er godkjent til det man skal benytte dem til. Spør derfor etter NTG-godkjenning. NTG utstedes av Norges Byggforskningsinstitutt og er en garanti for at materialer eller produkter er testet og godkjent til de bruksområder de blir beskrevet til. Alle materialer som beskrives i Våtromsnormen er testet og NTG-godkjent. Alle NTG-godkjenninger finnes på Membran Før membranen monteres, må det klargjøres hvilke deler av rommet som er våte- og tørre soner. Hele gulvet skal ha membran i en tykkelse på minimum 1,5 mm. På vegger i våte soner skal tyk- kelsen på membranen være minimum 1 mm. Husk at det stilles spesielle krav til trebaserte gulv dersom det skal legges varmekabler. Oppbyggingen av våtrom Noen av de viktigste punktene ved oppbygging av våtrom er: Undergulv skal ha fall før membran legges Membranen skal alltid festes under klemringen i sluket. Gamle støpejernsluk bør fjernes. Platekledte vegger må være tistrekkelig avstivet dersom de skal flislegges. Keramiske fliser på gulv i våtrom må ha lavt vannoppsug. Ref. Norsk Standard. Prosjekteringsdetaljer Semroc Våtromsplate er vanntett med påsatt fuktsperre på for- og bakside. Ekstra forsegling gjøres ved alle overganger vegg/gulv med Semroc Hjørnetape. Utvendige og innvendige hjørner forsegles på samme måte med Semroc Hjørnetape i våtsonene. Skruehoder og plateskjøter forsegles med Semroc Platetape. Gulvets membran trekkes min. 50 mm opp på veggen beregnet fra høyeste punkt på ferdig gulvflate. Evt. skader i platens overflate forsegles med Semroc Platetape eller påstryknings-membran. Gjennomføringer forsegles med mansjett og Semroc Hjørnetape. MAXIT VÅTROMSSYSTEM Brosjyren maxit Våtromssystem Brukerveiledning informerer om flislegging, gulvavretting og varmegulv for våtrom. Alle produktene i maxit våtromssystem er testet etter strenge krav til å tilfredsstille våtromsnormene. LITEX VÅTROMSSYSTEM Litex er et norskprodusert system for bygging av vegg og gulv med lette, uorganiske og sterke materialer med lang levetid. Ved å bygge hele rommet med uorganiske lette plater oppnår man større sikkerhet mot damp- og vannskader. Litex-platene er godkjent som bygningsplate og membran i et produkt. Kun skjøter og overganger tettes. Systemet er enkelt og gir færre muligheter for feil samtidig som platene veier kun en tiendel av for eksempel gips. Se Norsk Teknisk Godkjenning nr eller SEMROC VÅTROMSPLATER Semroc Våtromsplate er utviklet eksklusivt som underlag for veggfliser. Platen er påført fuktsperre på for-og bakside klar for flissetting. Semroc er fuktbestandig tvers igjennom og motstandsdyktig mot sopp, råte og mugg. Platene skrus til stenderne og tapes over skruer og plateskjøter evt. med plastfolie på baksiden eller smøremembran på forsiden i våtsonene. Monterer du iht. leverandørens leggeanvisning/nbi teknisk godkjennelse, tilfredsstilles kravene iht. Våtromsnormen. Se NBI Teknisk Godkjenning nr

19 TØFFE TAK: BYGGKONSTRUKSJON INNE 153 INTERNETT Henvisning Detalj nr 1. Plateskjøt 1 2. Midtstender 1 3. Innvendig hjørne 2 4. Utvendig hjørne 3 5. Vegg/tak 4 6. Vegg/gulv 5-6 Plateskjøter og midtstendere i våtsone 1. Semroc Våtromsplate 2. Stålstendere min. 36 mm eller trestendere min. breddde 48 mm 3. Semroc Platetape 4. Semroc Våtromskrue Innvendig hjørne i våtsone 1. Semroc Våtromsplate 4. Semroc Våtromskrue 5. Stålstender eller 2 trestendere min. bredde 36 mm 6. Semroc Hjørnetape 7. Fliser 8. Våtromssilikonfuge Utvendig hjørne i våtsone 1. Semroc Våtromsplate 2. Stålstender min. 36 mm eller trestender min. bredde 48 mm 7. Fliser 8. Våtromssilikonfuge Vegg/tak tilslutning 1. Semroc Våtromsplate 8. Våtromssilikonfuge 9. Stål- eller tresvill 10. Spikerslag 11. Himlingsplate Vegg/gulv i våtsone (tregulv) 1. Semroc Våtromsplate 3. Semroc Platetape 6. Semroc Hjørnetape 7. Veggfliser 8. Våtromssilikonfuge 12. Dimensjonert tregulv 13. Gulvmembran* 14. Påstøp/avretting 15. Flislim 16. Gulvfliser Vegg/gulv i våtsone (betonggulv) 1. Semroc Våtromsplate 3. Semroc Platetape 6. Semroc Hjørnetape 7. Fliser 8. Våtromssilikonfuge 13. Gulvmembran* 14. Påstøp/avretting 16. Gulvfliser 17. Betong 18. Evt. trinnlydisolering * 13 Gulvmembranen må brettes min. 50 mm opp på veggen. Se fig. 22b

20 VÆR & VIND Terrasser er utsatt for vær og vind. For at den skal stå i mange år bør dragere, bjelker, stendere, lekter, topprekke og terrassebord være i trykkimpregnert tre. Spikre, skruer og beslag må være beskyttet mot rust og korrosjon. BO-GODT MODUL TERRASSER Bo-godt modulterrasser leveres i ferdige sett. Settene består av gulvelementer i 2 /6 ramme (98 x 98), terrassene leveres med rekkverk og trelemmer slik at monteringen er meget enkel. Terrasse Terrasse er et trivelig uterom til bruk i sommerhalvåret. Terrasse kan bygges i mange former og av mange forskjellige byggematerialer. Fundamenteringen kan gjøres med Leca, stolper, jordspyd e.l. med kvadratisk cc-mål 98 x 98 cm. Grunnpakkene som illustrert leveres i sett, og kan bygges ut etter ønske. Alt nødvendig festemateriell for montering inngår i pakkene. Selve gulvelementene festes sammen med kraftige bolter og tilsvarende gjøres med rekkverk. Dersom du skal bygge hus fra grunnen av, er det lurt å planlegge terrassen samtidig. Da kan du trekke ut gulvbjelker som underlag for terrassegulv og forlenge taksperrer til overbygg over terrassen. En annen mulighet er å støpe en uteplass i betong som evt. kan belegges med heller, belegningsstein eller fliser. Da får du en terrasse med minimalt behov for vedlikehold. Terrasse av trykkimpregnert furu En terrasse eller et plattformgulv i tre gir en flott uteplass i sommerhalvåret. En terrasse eller platting på flatmark er noe de fleste nevenyttige kan bygge på egenhånd. Men før man setter i gang er det viktig å planlegge. Ta hensyn til sol og skygge gjennom døgnet, le og vind, utsikt og innsyn, terreng og arkitektur. En godt utformet terrasse kan gi huset eller hytta et løft men ikke ta viktige avgjørelser de første ukene på en ny tomt. Tenk også på hva terrassen skal brukes til. Ønsker du en solterrasse, en terrasse der du kan arrangere grillparty og middagsselskap eller bare en enkel terrasse der du kan nyte en kopp kaffe i morgensolen? Det er viktig at tilbygg glir inn i det naturlige miljøet. Tenk hele tiden integrering. La terrassen eller en platting bli en del av hagen, mer enn en del av huset. Trykkimpregnert tre er et godt materiale som egner seg i slike sammen-henger. Det har den fordelen at det er bestandig, og det krever mindre vedlikehold.

Platon Stop. Fuktsikring av laminat- og parkettgulv på betong. Tørre og sunne hus!

Platon Stop. Fuktsikring av laminat- og parkettgulv på betong. Tørre og sunne hus! Platon Stop Fuktsikring av laminat- og parkettgulv på betong Tørre og sunne hus! Platon Stop - en god forsikring! Fuktsikring av tregulv er av stor betydning for trivsel og innemiljø der mennesker oppholder

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company STYROFOAM Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen

Detaljer

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG

UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG UTVENDIG ISOLERING AV KJELLERVEGG * Varemerke til Dow Chemical Company Utvendig isolering av kjellervegg nybygg og rehabilitering Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg Den norske tradisjonen med

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate

ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv. Oktober 2014. -Den moderne knasteplate ICOPAL Fonda Universal Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv Oktober 2014 -Den moderne knasteplate 2 Knasteplate for grunnmur - torvtak - gulv ICOPAL Fonda Universal - den moderne knasteplate Fonda

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig

BYGG SLIK. Tilleggsisoler kjellerveggen. utvendig innvendig STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2011 6 Rekv.nr 3042NO desember 2011 BYGG SLIK Tilleggsisoler kjellerveggen utvendig innvendig Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. Isolerende drensplate Energibesparende byggisolasjon Drensplate Isolerende drensplate 0117 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere Energibesparende byggisolasjon En del av Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no

V Å T R. Monteringsanvisning. Jackon våtrom. Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging. www.jackon.no Monteringsanvisning Jackon våtrom V Å T R 0 M Fuktsikring Isolasjon Vegger Innbygging 08-2007 erstatter 02-2007 Jackon våtrom Produktbeskrivelse Jackon våtromsplate består av: Platene leveres i tykkelse

Detaljer

Platon Xtra Grunnmur. Tørr kjeller og sunt innemiljø. Tørre og sunne hus

Platon Xtra Grunnmur. Tørr kjeller og sunt innemiljø. Tørre og sunne hus Tørr kjeller og sunt innemiljø Tørre og sunne hus Tørr kjeller Fukt og fuktskader Vårt varierte klima med betydelige nedbørsmengder utsetter bygninger for store fuktbelastninger. Det oppstår lett mugg-

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

Murt basseng. Dette trenger du: Verktøy

Murt basseng. Dette trenger du: Verktøy Murt basseng Murt basseng Med et helt eget basseng blir oppfriskende morgendupp og etterlengtede kveldsdupp en del del av hverdagen. I pent vær er det kort vei til sol og bad, og middagen kan med fordel

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no

sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no BENDERS sokkel sokkelelement Sokkelelement til hus, hytte og andre bygg Mer om Benders www.benders.no Holdbart og isolert med høyeste kvalitet FINT, TRYGT OG HOLDBART Våre Sokkelelementer har en børstet

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

ICOPAL Gulvunderlag. -Det sikre gulv. Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg. April 2013

ICOPAL Gulvunderlag. -Det sikre gulv. Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg. April 2013 ICOPAL Gulvunderlag Høy komfort og sikkerhet mot fuktproblemer uansett valg av gulvbelegg April 2013 -Det sikre gulv Gulv og fuktighet/lyd Fukt For å unngå at fuktighet fra underlaget skader gulvet, skal

Detaljer

støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting.

støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting. støping av platting Før Handicare kan montere din løfteplattform, må det støpes en platting. Grunnarbeid før montering av løfteplattform Plattformen skal monteres på et egnet, stabilt fundament. For å

Detaljer

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com

Bruksanvisning. Slik skal fremtiden bygges. Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong. Kan lastes ned på www.bewi.com Bruksanvisning Slik skal fremtiden bygges Nå også NBI-godkjent for fiberarmert betong Kan lastes ned på www.bewi.com Grunnarbeidet Grunnarbeidet Side 2 Fleksibel bredde Side 3 Fleksibel høyde Side 4 Bankett/såle

Detaljer

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09a.03.1 NB2.2233322A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Et vanntett system for våtrommet!

Et vanntett system for våtrommet! Et vanntett system for våtrommet! Tetti Våtromssystem er en komplett løsning for vanntetting av bad og våtrom. Systemet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk, og anbefalt våtromsprodukt av Fagrådet

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 SILENCIO thermo Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen

Detaljer

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Spesialmidler, rengjøring, impregnering, steinkosmetikk Grunning, avrettingsmasser, støpemasser Dette trenger du: Verktøy: Water Metermål Bøtte og svamp

Detaljer

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering 001 Grunn Monteringsråd radonkomplett50 Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. radonsperre 4 x 12,5 m 111 352 lim delta Than 310 ml 110 489 klebebånd Butyl 25 x 2 mm x 22,5 m 111

Detaljer

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Rev.nr: 150623-NO Bormaskin/Skrutrekker Karmskrue eller Montasjehylse Monteringsverktøy Vater Tommestokk Kiler (boardbiter) Isolasjonsdrev Nr 42 / 23.06.2015

Detaljer

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon.

Monteringsanvisning G R U N N. Jackon Ringmur NY LØSNING. For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk. 11-2007 erstatter 03-2007. www.jackon. Monteringsanvisning Jackon Ringmur G R U N N NY LØSNING For gulv på grunn: Bolig Industri Landbruk 11-2007 erstatter 03-2007 Jackon Ringmur Produktbeskrivelse TG 2144 Markedets bredeste sortiment Jackon

Detaljer

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER KONSTRUKSJONSLØSNINGER OG DETALJER FOR JACKON THERMOMUR SYSTEM. 11-2015 (2. revidering 12-2015) www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLDSFORTEGNELSE Produktsortiment

Detaljer

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON Monteringsanvisning RINGMUR TYPE RSB OG RU 12-2017 erstatter 09-2016 TG 2156 2144 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON RINGMUR - ENERGIRIKTIG GULV PÅ GRUNN Jackon Ringmur er et gjennomprøvd

Detaljer

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima!

Monteringsanvisning JACKON RINGMUR TYPE RSB OG RU TG erstatter jackon.no. Lette løsninger for et bedre klima! JACKON Monteringsanvisning RINGMUR TYPE RSB OG RU 12-2017 erstatter 09-2016 TG 2156 2144 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON RINGMUR - ENERGIRIKTIG GULV PÅ GRUNN Jackon Ringmur er et gjennomprøvd

Detaljer

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak

MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak MONTERINGSANVISNING Hunton Undertak TG 2190 HUNTON UNDERTAK 1 Oppbevaring/lagring Hunton undertak skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres slik at fuktigheten

Detaljer

Støpetips Legging av skifer trinn for trinn

Støpetips Legging av skifer trinn for trinn LEGGING AV SKIFER I denne brosjyren finner du en enkel trinnfor-trinn beskrivelse av hvordan du legger et skifergulv. Vårt eksempel viser omlegging av et eksisterende gulv, men prinsippet er det samme

Detaljer

Fliser i tørre og våte rom

Fliser i tørre og våte rom LEGGEANVISNING Fliser i tørre Fliser i tørre og våte rom www.resconmapei.no Membransystem for våtrom VALG AV PRIMER. Priming med Primer VT / Primer E-0.. VR-0 membran påføres på innvendig og utvendig hjørne.

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 8 1 5 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

SLIK BYGGER DU 6. Tilleggsisoler kjellerveggen

SLIK BYGGER DU 6. Tilleggsisoler kjellerveggen RENSTRÖM FOTO & LAYOUT AB SLIK BYGGER DU 6 Informasjonen i denne brosjyren er en beskrivelse av de vilkårene og tekniske egenskapene som gjelder for de viste produktene. Informasjonen er gyldig til den

Detaljer

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje

Mai 2011. Bilen har det bra i en Leca-garasje Leca garasjen HELGA Mai 2011 Bilen har det bra i en Leca-garasje De de fleste av oss vil gjerne ta så godt vare på bilen som mulig - hele året. En garasje betyr sikkerhet mot tyveri og hærverk, lettere

Detaljer

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009]

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] 1 Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] INNEKLIMA BRANN Behovet for påstøpte murkroner skal minimaliseres for å unngå kuldebroer. Samtidig skal

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

Balblom utepeis og grillplass

Balblom utepeis og grillplass Balblom utepeis og grillplass Mars 2005 Balblom utepeis og grillplass Dette er ikke bare en grill; det er et fullt utekjøkken. Til og med vask er det gjort plass for her. Grunnforhold Et murt utearrangement

Detaljer

Jackon Radonsperre system

Jackon Radonsperre system Monteringsanvisning Jackon Radonsperre system G R U N N Tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til tiltak mot radon Sunt og trygt inneklima Gjennomtestet og godkjent system Ingen krav til sertifisering

Detaljer

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE Monteringsanvisning JACKON RINGMURSELEMENT TIL GARASJE Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE 12-2015 erstatter 07-2015 www.jackon.no

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER

JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER JACKON KONSTRUKTIONSLØSNINGER KONSTRUKSJONSLØSNINGER OG DETALJER FOR JACKON THERMOMUR SYSTEM. 11-2015 (1. revidering 12-2015) www.jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! INNHOLDSFORTEGNELSE Produktsortiment

Detaljer

Platon Gulv. Løser fuktproblemer i gulv. Fuktsikring Støtdemping Trinnlydsreduksjon. Tørre og sunne hus. 5:200 Mars-06 Erstatter Feb-05

Platon Gulv. Løser fuktproblemer i gulv. Fuktsikring Støtdemping Trinnlydsreduksjon. Tørre og sunne hus. 5:200 Mars-06 Erstatter Feb-05 Platon Gulv Løser fuktproblemer i gulv 5:00 Mars-06 Erstatter Feb-05 Fuktsikring Støtdemping Trinnlydsreduksjon Tørre og sunne hus Betonggulv er proble Et nydelig gulv kan skjule en råtten virkelighet!

Detaljer

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE

Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE Monteringsanvisning JACKON RINGMURSELEMENT TIL GARASJE Ì FORSKALINGSELEMENT FOR GARASJER OG BODER Ì JUSTERBAR BREDDE I TOPP FOR SVILL Ì ENKELT OG TIDSBESPARENDE 07-2015 erstatter 05-2015 www.jackon.no

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter BoksOslo. Foto: Getty/Oldroyd Icopal Fonda fuktsperresystemer Spesialiserte grunnplater til alle formål Geoplex Geoplex+ geoplex 10 geoplex 20 Universal Radon spesial Icopal Fonda fuktsperresystemer Spesialiserte

Detaljer

Plate på mark fundament. www.ranahytta.no

Plate på mark fundament. www.ranahytta.no Plate på mark fundament Kombinert løsning ved at det etableres en ringmur på tomten med støpt gulv i hele bygget. Ringmuren fylles opp med masse og komprimeres. www.ranahytta.no Plate på mark fundament

Detaljer

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter Icopal Fonda Fuktsperresystemer SpeSialiSerte grunnplater til alle formål geoplex geoplex+ geoplex 10 geoplex 20 universal radon spesial Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter EkstrEm

Detaljer

Platon for utvendig grunnmur

Platon for utvendig grunnmur Platon for utvendig grunnmur Fuktsikring og energisparing Den originale knasteplaten Tørr kjeller og sunt innemiljø Tørre og sunne hus Fukt og fuktskader! Vårt varierte klima med betydelige nedbørsmengder

Detaljer

JACKON GARASJEELEMENT

JACKON GARASJEELEMENT Monteringsanvisning JACKON GARASJEELEMENT 12-2017 erstatter 09-2016 jackon.no Lette løsninger for et bedre klima! JACKON GARASJEELEMENT - RINGMUR FOR GARASJER OG BODER Jackon garasjeelement er et fleksibelt

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

Veiledning og praktiske råd for uførelse av gulvkonstruksjon på grunn Brosjyrens primære målgruppe er små og mellomstore gulventreprenører.

Veiledning og praktiske råd for uførelse av gulvkonstruksjon på grunn Brosjyrens primære målgruppe er små og mellomstore gulventreprenører. Betonggulv Veiledning og praktiske råd for uførelse av gulvkonstruksjon på grunn Brosjyrens primære målgruppe er små og mellomstore gulventreprenører. OPPBYGGING AV FLYTENDE BETONGGULV PÅ GRUNN All betong

Detaljer

Monteringsveiledning. Doc.no: LA WW. Date: Page: 1 of 6. Replaces: -

Monteringsveiledning. Doc.no: LA WW. Date: Page: 1 of 6. Replaces: - LA05091WW 1 of 6 Monteringsveiledning 1. GENERELT Alloc Wall&Water interiørvegger er konstruert for innvendig bruk som kledning på vegger på eksisterende underlag, eller avrettet bindingsverk med senteravstand

Detaljer

HUNTON SILENCIO. Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO

HUNTON SILENCIO. Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO HUNTON SILENCIO Lyden av naturens stillhet i egen stue HUNTON SILENCIO Silencio et naturlig valg når du legger gulv Vi vet hvor avgjørende det er med et godt underlag for ditt gulv, et som tilfører økt

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

Vinduer og Dører fra Røros

Vinduer og Dører fra Røros M o n t e r i n g s a n v i s n i n g 9:110 April -10 rst. feb.-06 Vinduer og Dører fra Røros VINDUR OG DØRR Røros Vinduet NB! For montering av vindu med ekspanderende isolasjon, se side 4 og 8. 1. Før

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING 1 GENERELT 2 DETTE TRENGER DU 3 TOMT/BYGGEGRUNN 5 MONTERING / STØPING 6 ETTERARBEID. Brødr.Sunde AS

MONTERINGSVEILEDNING 1 GENERELT 2 DETTE TRENGER DU 3 TOMT/BYGGEGRUNN 5 MONTERING / STØPING 6 ETTERARBEID. Brødr.Sunde AS MONTERINGSVEILEDNING 1 GENERELT 2 DETTE TRENGER DU 3 TOMT/BYGGEGRUNN 5 MONTERING / STØPING 6 ETTERARBEID Brødr.Sunde AS Tlf 70 17 70 00 Fax 70 14 34 10 www.sundolitt.no Kub er et byggsystem utviklet med

Detaljer

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS Pussmørtel for isolasjonsmaterialer. Fiberarmert - inne og ute. PUSS Pussmørtel for lettklinker og sementbasert underlag. Fiberarmert - inne og ute. Inneholder også Hey'di standard pussmørtler. Hey'di

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus!

Isola Selvbygger 3. For tak- og terrasse. Sterkt, sikkert - enkelt å montere. Tørre og sunne hus! Isola Selvbygger 3 For tak- og terrasse Sterkt, sikkert - enkelt å montere Tørre og sunne hus! Sikker tekking med lang levetid Isola Selvbygger 3 er et moderne takbelegg med stor fleksibilitet og styrke.

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

190 cm. 158 cm. Bredde av laftaplank 7cm

190 cm. 158 cm. Bredde av laftaplank 7cm 190 cm 158 cm Bredde av laftaplank 7cm 255 67 71 225 66 73 190 cm 158 cm Bredde av laftaplank 7cm 3 fase strømledning fra stolpe 25 mm i ytre diameter kapasitet skal stå på ledningen Stuevindu 3x6 ruter

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet!

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet! www.lip.dk VS 30 Vanntettingsmembran -når det bygges på kvalitet! Vanntetting med LIP VS 30 Underlag Underlaget skal være støvfritt, fast, tørt og fri for fett. Gipsplater, betong eller puss er gode underlag

Detaljer

Sundolitt Mer enn isolasjon

Sundolitt Mer enn isolasjon Mer enn isolasjon 0909 Riktig isolering Gulvplater (G-plater) Ringmur Såleblokk Standardplater Støpematrise Store variasjoner i klima utsetter bygninger for store påkjenninger i form av fukt og frost.

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN

MONTERINGSRÅD GRUNN DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN MONTERINGSRÅD DELTA MS GRUNNMUR- OG TORVTAKSPLATE TAK GRUNN GRUNN NOVEMBER 2014 MONTERINGSANVISNING - TORVTAK Takfall Takfall på torvtak bør ligge mellom 15 35. Ved takfall over 23 bør det brukes lekter

Detaljer

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg Utvendig isolering og drenering av kjellervegg 012017 ET GJENNOMBRUDD I KAMPEN MOT FUKT Dagens klimautfordringer stiller høye krav til byggematerialer og byggemetoder. Husets kjeller er spesielt utsatt

Detaljer

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg

Utvendig isolering og drenering av kjellervegg Utvendig isolering og drenering av kjellervegg 052016 ET GJENNOMBRUDD I KAMPEN MOT FUKT Dagens klimautfordringer stiller høye krav til byggematerialer og byggemetoder. Husets kjeller oppleves ofte som

Detaljer

Byggeanvisning for PRECUT garasjen.

Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Byggeanvisning for PRECUT garasjen. Denne byggeanvisning beskriver en anbefalt metode for bygging av vår PRECUT garasje og er en supplerende anvisning til vår Monteringsanvisning. Følg Monteringsanvisningen

Detaljer

Monteringsanvisning. Stokkebygd hytte. Prod.nr. HOUSEPETER

Monteringsanvisning. Stokkebygd hytte. Prod.nr. HOUSEPETER Monteringsanvisning Stokkebygd hytte Prod.nr. HOUSEPETER Innhold 1. Dette trenger du... 3 2. Underlag... 3 3. Montere veggene... 3 4. Tak... 4 4.1 Tak uten isolasjon... 4 4.2 Isolert tak med takbjelker

Detaljer

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste

Maskinentreprenør. vedlegg og sjekkliste Maskinentreprenør vedlegg og sjekkliste Beregninger iht. Eurokode 1 for last på konst. Eurokode 2 for betong konstruksjoner. VEDLEGG 1 Graveskråning max 1:1 om massene tilsier dette. Dersom massene tilsier

Detaljer

Roth Clima Comfort system

Roth Clima Comfort system Roth Clima Comfort system Installasjon German quality since 1947 1/6 Installasjon Roth Clima Comfort system Beskrivelse Roth Clima Comfort er et system med lav byggehøyde på kun 17 mm, og brukes ved installasjoner

Detaljer

MONTERINGSRÅD 001 GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet SEPTEMBER 2011. For å redusere radoneksponering

MONTERINGSRÅD 001 GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet SEPTEMBER 2011. For å redusere radoneksponering MONTERINGSRÅD RADONSPERRE SYSTEMET 001 GRUNN Radonsperre systemet 001 GRUNN For å redusere radoneksponering er du helt avhengig av å montere radonsperren korrekt. Les igjennom hele monteringsanvisningen

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet. For å redusere radoneksponering

MONTERINGSRÅD GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet. For å redusere radoneksponering MONTERINGSRÅD RADONSPERRE SYSTEMET GRUNN GRUNN Radonsperre systemet generated at BeQRious.com For å redusere radoneksponering er du helt avhengig av å montere radonsperren korrekt. Les igjennom hele monteringsanvisningen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERTAK 18 / 25 UTNO - 06/16 TG 2190 HUNTON UNDERTAK TM Oppbevaring/lagring Hunton Undertak TM skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene evt. kondisjoneres

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

Aquapanel Outdoor 1200x900x12,5 mm. Aquapanel Floor MF 900x600x33 mm AQUAPANEL Floor MF er ferdige undergulvselementer,

Aquapanel Outdoor 1200x900x12,5 mm. Aquapanel Floor MF 900x600x33 mm AQUAPANEL Floor MF er ferdige undergulvselementer, Aquapanel er spesielt utviklet for bruk i rom med store fuktbelastninger, og til vegger som utsettes for røff behandling. AQUAPANEL finnes i tre varianter: Outdoor - Indoor - Floor. Platene har en kjerne

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

ISOLERING DRENERING FUKTSIKRING RADONSIKRING

ISOLERING DRENERING FUKTSIKRING RADONSIKRING ISOLERING DRENERING FUKTSIKRING RADONSIKRING www.isodren.no 2 Slik får du full kontroll på KJELLERVEGGER OG GRUNNMURER Kjellervegger og grunnmurer som er drenert og isolert med ISODREN vil aldri trekke

Detaljer

VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL L-ELEMENT. Raskt og enkelt system for plate på mark

VARTDAL L-ELEMENT VARTDAL L-ELEMENT. Raskt og enkelt system for plate på mark 01 VARTDAL L-ELEMENT Raskt og enkelt system for plate på mark 02 03 RASKT OG ENKELT SYSTEM FOR PLATE PÅ MARK UTVENDIG HJØRNE L-ELEMENT STYRKE, ISOLASJON ENKELT! Vartdal L-element er eit kantelement for

Detaljer

BYGGETRINN 1 FUNDAMENTERING.

BYGGETRINN 1 FUNDAMENTERING. BYGGETRINN 1 FUNDAMENTERING. Valg av fundament Valg av fundament avhenger av tomtens topografi, plassering og massebalanse. Felles for de tre typene vi beskriver her er at de gir en god og trygg løsning

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK

Megaloc. Megaloc viser seg alltid fra sin beste side BENDERS MARK viser seg alltid fra sin beste side En frittstående tosidig mur som alltid viser seg fra sin beste side. Takket være en unik konstruksjon som låser blokkene i hverandre, bygger du enkelt en stabil mur.

Detaljer

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 LEGGEANVISNING.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 LEGGEANVISNING. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 LEGGEANVISNING www.hunton.no Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Oppbevaring/lagring Hunton Vindtettplatene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtett Oppbevaring/lagring Vindtett-platene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik at fuktigheten omtrent tilsvarer

Detaljer

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG

MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 VEGG MONTERINGSRÅD HALOTEX VINDSPERRE W25 HALOTEX VINDTETT W5 TAK VEGG VEGG NOVEMBER 2014 GENERELL INFORMASJON GENERELT Vindsperre benyttes på utsiden av veggen for å hindre at vinden blåser gjennom isolasjonen,

Detaljer

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre

Monteringsanvisning DELTA Radonsperre Monteringsanvisning DELTA Radonsperre August 2015 Delta Radonsperre benyttes som beskyttelse mot radon i bruksgruppe B. Delta Radonsperre skal legges på ferdig avrettet underlag av isolasjon. På oversiden

Detaljer

PRODUKTOVERSIKT SKUMPLAST AUGUST 2008

PRODUKTOVERSIKT SKUMPLAST AUGUST 2008 PRODUKTOVERSIKT SKUMPLAST AUGUST 2008 2 SKUMPLAST Skumplast benyttes i bakken, som frostsikring og isolering av fundamenter, ringmurer, gulv på grunn og utvendig isolering av kjellervegger. Ekstrudert

Detaljer

I dag får du også parkettgulv som er ferdigbehandlet med vannbasert UV-herdet olje, uten miljøskadelige stoffer.

I dag får du også parkettgulv som er ferdigbehandlet med vannbasert UV-herdet olje, uten miljøskadelige stoffer. I dag får du også parkettgulv som er ferdigbehandlet med vannbasert UV-herdet olje, uten miljøskadelige stoffer. Laminatgulv er et alternativ til parkett, og legges på samme måte. Velger du dette kan du

Detaljer

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - September 2016

Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - September 2016 Sundolitt Garasjeringmur Monteringsveiledning - September 2016 Dekklist Fiberplate Garasjeringmur Armeringsjern 2 Elementer og tilbehør Åpent, rett element Lukket, rett element Hjørneelement Fiberplate,

Detaljer

Komplett løsning tilpasset tegning

Komplett løsning tilpasset tegning Plate på mark Før i tida...... og slik gjør vi det i dag! Nordic Såleelement Nordic Ringmurelement Nordic Søylefundament Nordic L-element Nordic Kantelement TG 2125 Komplett løsning tilpasset tegning Såleelement

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer