TØRMO KAPELL. Rehabilitering og tilbygg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TØRMO KAPELL. Rehabilitering og tilbygg 01.07.2014"

Transkript

1 1 TØRMO KAPELL Rehabilitering og tilbygg

2 Prosjekt: Tørmo kapell Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Rigg og drift 2 02 Rivearbeider 6 03 Grunn og fundamenter Betongarbeid Stålkonstruksjoner Murarbeider Flisarbeid Tømrerarbeid Vinduer Dører Blikkenslagerarbeid Metallarbeider Malerarbeid Byggtapetsering Bygningsmessige hjelpearbeider VVS Bygnigsmessige hjeleparbeider Elektro Utendørsarbeider 180

3 01 Rigg og drift 01.1 RIGG OG DRIFT - GENERELT Arbeidene er beskrevet og skal utføres iht. NS 3420, 4- utgave. Kfr. vedlagt beskrivelse i Bok-0 (Generell del), SHA-plan m.m. NB! I påfølgende poster for rigg og drift inngår alle kostnader knyttet til rigg og drift for hele Gereralentreprisen, inkl. alle fag (Bygg, VVS, Elektro, utendørs). Beskrivelse for Elektro-arbeider og VVS-arbeider er tatt ut i separate dokumenter, men rigg og driftskostnader knyttet til disse fagene skal prises her. Generalentreprenøren plikter å gjøre seg grundig kjent med tomten og forholdene på stedet FORSIKRING OG SIKKERHETSSTILLELSE AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Generalentreprenør skal tegne forsikring i henhold til NS 8405 pukt 10. Prosjekt: Tørmo kapell Side 2 Entreprisenummer: 01 Rigg og drift Nei Rund sum RS AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKSTSARBEID Entreprenør skal tegne forsikring i henhold til NS 8405 pukt 10 Nei Rund sum RS AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Entreprenør skal holde kontraktsarbeidet forsikret i henhold til NS 8405 punkt 10. Nei Rund sum RS 01.3 PLANLEGGING AV KONTRAKTARBEIDET AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

4 Prosjekt: Tørmo kapell Side 3 Entreprisenummer: 01 Rigg og drift Omfatter all planlegging av eget kontraktarbeid før byggestart. Komplette ytelser iht. i Bok 0, SHA-plan m.m. Posten skal inneholde alle ytelser etter NS 3420-A. Dette innebærer blant annet: planlegging for gjennomføring av eget kontraktarbeid (fremdriftsplan mv.) organisering av egen administrasjon. utarbeidelse av kvalitetsplan for utførelse. kostnader knyttet til HMS-aktiviteter. Rund sum AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum Nei RS RS 01.4 TILRIGGING OG NEDRIGGING AV4.2A TILRIGGING OG NEDRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Her prises komplette ytelser for tilrigging og nedrigging, kfr. beskrivelse og krav i Bok 0, SHA-plan m.m. Rund sum RS 01.5 DRIFT AV BYGGEPLASS AV2.1A DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS Kfr. Generell beskrivelse (bok 0), SHA-plan m.m. Det skal inkluderes alle nødvendige driftsarbeider/ kostnader for eget arbeid. Her inkluderes blant annet (listen er ikke uttømmende) : Administrasjon av egne arbeider / byggeplass Drift av tekniske provisoriske installasjoner - underentreprenørers forbuk av strøm, vann og avløp

5 betales av generalentreprenør. Drift av rigg for sikring og beskyttelse Drift av lokaler Drift av evt. transportanlegg/stillas Avfallshåndtering, kfr. krav i vedlagt SHA-plan Vinterarbeid Oppvarming og avfukting av byggverk Provisorisk tetting Alle øvrige driftskostnader Posten skal inneholde alle aktuelle ytelser etter NS A. I posten inngår driftskostnader knyttet til hele Generalenterprisen, inkl. alle fag (Bygg, VVS, Elektro, utendørs) AM1.31 HOVEDBEDRIFT Generalentreprenør har rollen som hovedbedrift gjennom hele entreprisen. Her prises allle oppgaver knyttet til rollen som hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven, jfr. Bok 0 og vedlagte SHA-plan. Prosjekt: Tørmo kapell Side 4 Entreprisenummer: 01 Rigg og drift Nei Rund sum RS 01.6 KVALITETSSIKRENDE TILTAK AO2.22A BYGGRENHOLD LØPENDE BYGGRENHOLD Byggeplassen skal til enhver tid holdes ryddig. Avfall skal ikke bli liggende inne i bygningen, men legges direkte i avfallscontainer. Alle rom skal støvsuges regelmessig. Se nærmere beskrivelse og krav i vedlagt SHA-plan. Rund sum RS 01.7 AVSLUTTENDE ARBEIDER AQ1.521 AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE KONTRAKTER - RUND SUM TIDSPUNKT: FØR MØBLERING AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING Lokalisering: Alle rom. Arealangivelse: ca. 370 m 2 Krav til renhet: Alle overflater skal være rengjort slik at hele bygningen er klar for innflytting. Gjelder overflater på

6 Prosjekt: Tørmo kapell Side 5 Entreprisenummer: 01 Rigg og drift gulv, vegg, himling, tekniske installasjoner, fast inventar mm. Nei Rund sum RS 01.8 AVSLUTTENDE DOKUMENTASJON AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Dokumentasjonskrav etc.: kfr. bok 0 Her medtas generalentreprenørs og underentreprenørenes kostnader i forbindelse med FDVdokumentasjon til egne arbeider. Generalentreprenør skal systematisere og ferdigstille komplett FDV-dokumentasjon for alle arbeider som inngår i entreprisen. Utføres iht. beskrivelse i Bok 0. Rund sum RS Sum Bygningsdel tre siffer :

7 Prosjekt: Tørmo kapell Side 6 KAP. 2 RIVEARBEIDER I dette kapitlet er blant annet inkludert: Rivearbeider PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave 4 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Kodene ved de spesifiserende tekstene i beskrivelsen viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. GENERELT Det forutsettes at postene prises etter entreprenørens egen befaring av bygningen. Dersom tilbyder finner det nødvendig med ytterligere befaring av huset etter tilbudsbefaring, vil byggherre kunne bistå med dette.

8 02.1 RYDDING Til orientering: Byggherre sørger for at alle rom er ryddet for løst inventar og andre løse gjenstander før igangsetting av byggearbeidene DEMONTERING AV ORGEL Til orientering: Byggherre sørger for at eksisterende orgel demonteres og flyttes før igangsetting av byggearbeidene. Prosjekt: Tørmo kapell Side 7 Entreprisenummer: 02 Rivearbeider 02.3 CD4.1A Riving av bygningsdeler Rund sum RS RIVING - UTVENDIG KLEDNING, TAK M.M. INKL. BORTKJØRING OG BEHANDLINGSGEBYR I denne posten prises riving av følgende: - riving av utvendig trekledning inkl. utlekting og vindsperre/papp, samt belistning og beslag rundt vinduer og dører. - fjerne eksisterende isolasjon i eksisterende yttervegg. Det er isolasjon i fløyene, bygget i I den eldste delen av bygningen antas det ikke å være isolasjon. - riving/fjerning av alle vindu. Vinduer skal demonteres og tas forsiktig ut av åpningen slik at det ikke oppstår skade på innvendig kledning etc. - riving av alle små kjellervindu (totalt 11 stk.) - riving av alle ytterdører, både på plan 1 og i kjeller. - riving av vindskier og gesims - inkl. alle bygningsdeler, bl.a. kledning, dekkbord, forkantbord, alle beslag m.m. - riving av takrenner og nedløp, inkl. rennekroker, beslag m.m. - riving av takstein, underliggende sløyfer og lekter og underlagsbelegg. - riving av tak/vegg over utvendig trapp ned til kjeller - komplett riving inkl alle bygningsdeler (trekledning, bindingsverk, takpapp, beslag, takrenne, nedløpsrør m.m.). Riving av betongkonstruksjonen er inkludert i egen post. Det forutsettes at eksisterende taktro er i tilfredsstillende god stand, og kan beholdes. Det forutsettes at posten prises etter tilbyders egen befaring av bygningen. Tilbyder skal ha gjort seg kjent med adkomstmuligheter, kompleksitet, o.l. på stedet som kan ha betydning for rivearbeidene.

9 Prosjekt: Tørmo kapell Side 8 Entreprisenummer: 02 Rivearbeider NB! I denne posten inkluderes bortkjøring, og leverings-/ behandligsgebyr CD4.1A Riving av bygningsdeler Rund sum RS RIVING - EKSISTERENDE INNGANGSPARTI I denne posten prises riving av følgende: - komplett riving av inngansparti / vindfang - inkludert yttervegger, ytterdør, innerdør inn mot sal, takkonstruksjon, alle beslag etc. - riving av betongtrapp med skifer - riving av rekkverk på betongtrapp. - riving av sokkel/ grunnmur og alle fundamenter under vindfang/trapp. Det forutsettes at posten prises etter tilbyders egen befaring av bygningen. Tilbyder skal ha gjort seg kjent med adkomstmuligheter, kompleksitet, o.l. på stedet som kan ha betydning for rivearbeidene. NB! I denne posten inkluderes bortkjøring, og leverings-/ behandligsgebyr. Evt. riving av tekniske anlegg er inkludert i egen post CD4.1A Riving av bygningsdeler Rund sum RS RIVING - UTVENDIG BETONGTRAPP MOT NORDØST Gjelder eksisterende hovedtrapp ned til kjeller. I denne posten inkluderes komplett riving av utvendig betongtrapp. Bortkjøring og leverings-/ behandligsgebyr skal inngå i posten. Det forutsettes at posten prises etter tilbyders egen befaring. Tilbyder skal ha gjort seg kjent med adkomstmuligheter, kompleksitet, o.l. på stedet som kan ha betydning for rivearbeidene CD4.1A Riving av bygningsdeler Rund sum RS

10 Prosjekt: Tørmo kapell Side 9 Entreprisenummer: 02 Rivearbeider RIVING - UTVENDIG BETONGTRAPP MOT SØRØST Gjelder eksisterende kjellertrapp ned til dusj- /toalettrom. I denne posten inkluderes komplett riving av utvendig betongtrapp og rekkverk.bortkjøring og leverings-/ behandligsgebyr skal inngå i posten. Det forutsettes at posten prises etter tilbyders egen befaring. Tilbyder skal ha gjort seg kjent med adkomstmuligheter, kompleksitet, o.l. på stedet som kan ha betydning for rivearbeidene CD4.1A Riving av bygningsdeler Rund sum RS RIVING - ROM FOR GARDEROBE, WC, DUSJ OG BK I KJELLLER I denne posten prises komplett riving av alle nødvendige bygningsdeler i rom for garderobe m.m. i kjeller. Delen hvor det skal etableres garderobe m.m. er på totalt ca 19 m 2. Hele rommet strippes, og det eneste som beholdes er eksisterende trapp. I posten inkluderes bl.a: - riving av alle lette innervegger - riving av alle dører - riving av gulvbelegg Det foreslås at man fjerner eksisterende ytterdør og tar rivemasser ut via eksisterende døråpning. Pigging av betonggulv prises i egen post. Riving av tekniske anlegg prises i egen post. I posten inkluderes bortkjøring, samt leverings-/ behandligsgebyr. Det forutsettes at posten prises etter tilbyders egen befaring. Tilbyder skal ha gjort seg kjent med adkomstmuligheter, kompleksitet, o.l. på stedet som kan ha betydning for rivearbeidene.

11 Prosjekt: Tørmo kapell Side 10 Entreprisenummer: 02 Rivearbeider 02.8 CD4.1A Riving av bygningsdeler Rund sum RS RIVING - ROM BAK SEREMONIROM Totalt gulvareal = 20 m 2 I denne posten prises komplett riving av nødvendige bygningsdeler i rom 105, 106, 107 og 108. I posten inkluderes bl.a: - riving av lette innervegger som vist på plantegning - riving av alle innvedige dører (4 stk.) - riving av gulvbelegg (ca. 16 m 2 ) - alt listverk, inkl. fotlist, taklister rundt dører/vindu etc. Det forutsettes at eksisterende panelte himling beholdes (legges på rehabgips). Det forutsettes at trepanel mot yttervegg beholdes, og at man kler disse inn med 1 lag rehabgips direktemontert på veggen. Gipsplater etc. er inkludert i egen post. I posten inkluderes bortkjøring, samt leverings-/ behandligsgebyr. Det forutsettes at posten prises etter tilbyders egen befaring. Tilbyder skal ha gjort seg kjent med adkomstmuligheter, kompleksitet, o.l. på stedet som kan ha betydning for rivearbeidene CD4.1A Riving av bygningsdeler Rund sum RS RIVING - VEGG MELLOM SEREMONIROM OG BAKROM Totalt veggareal = 33 m 2 I denne posten prises komplett riving av skillevegg mellom seremonirom og Trappegang (rom 105), Møterom (rom 108) og Lager (rom 202). NB! Eksisterende bindingsverk og kledning inn mot trappegang (rom 105) beholdes. Kfr. detaljtegning nr I posten inkluderes fjerning av påforing på seremoniromsiden, samt belistning, dører, etc. Gammel

12 kledning festet til opprinnelig bindingsverk på salsiden rives, slik at man får mulighet til å isolere bindingsverket med mineralull. I posten inkluderes bortkjøring, samt leverings-/ behandligsgebyr. Det forutsettes at posten prises etter tilbyders egen befaring. Tilbyder skal ha gjort seg kjent med adkomstmuligheter, kompleksitet, o.l. på stedet som kan ha betydning for rivearbeidene. Prosjekt: Tørmo kapell Side 11 Entreprisenummer: 02 Rivearbeider CD4.1A Riving av bygningsdeler Rund sum RS RIVING - KASSE I OVERGANG MELLOM VEGG OG HIMLING I SEREMONIROM. I denne posten prises komplett riving av langsgående kasse i overgangen mellom vegg og himling i seremonirommet - totalt 30 meter. Alt rives helt inn panel på inniside yttervegg og i himling. Kfr. detaljtegning nr. 113 som viser du overgangslist/kasse. Riving av elektrisk anlegg / belysningsutstyr inkluderes i egen post. I posten inkluderes bortkjøring, samt leverings-/ behandligsgebyr. Det forutsettes at posten prises etter tilbyders egen befaring. Tilbyder skal ha gjort seg kjent med adkomstmuligheter, kompleksitet, o.l. på stedet som kan ha betydning for rivearbeidene CD4.1A Riving av bygningsdeler Rund sum RS RIVING - NY DØRÅPNNG I KJELLER Det skal settes inn ny ytterdør inn til lager (rom 001) i kjeller, kfr. kjellerplan. I denne posten prises etablering av døråpning i eksisterende yttervegg.

13 Døråpning med dimensjon tilpasset dør med dim x 2090 mm. Det sages ut åpning i eksisterende betongyttervegg. Tykkelse yttervegg forutsettes å være ca. 300 mm. I posten inkluderes bortkjøring av betong og avndre rivematerialer, samt leverings-/ behandligsgebyr. Det forutsettes at posten prises etter tilbyders egen befaring. Tilbyder skal ha gjort seg kjent med adkomstmuligheter, kompleksitet, o.l. på stedet som kan ha betydning for rivearbeidene. Prosjekt: Tørmo kapell Side 12 Entreprisenummer: 02 Rivearbeider CD4.1A Riving av bygningsdeler Rund sum RS RIVING - DØRER I KJELLER I denne posten prises riving av følgende: - ytterdør inn til stellerom. - dør mellom stellerom og lager. - dør mellom stellerom og lager (krematoium). - dør mellom trappgang og lager (krematorium). - dør mellom trappegang og stellerom. Komplett riving inkludert fjerning av dør, belistning, evt. foringer og festemidler. I posten inkluderes bortkjøring, samt leverings-/ behandligsgebyr. Det forutsettes at posten prises etter tilbyders egen befaring. Tilbyder skal ha gjort seg kjent med adkomstmuligheter, kompleksitet, o.l. på stedet som kan ha betydning for rivearbeidene CD4.1A Riving av bygningsdeler Rund sum RS RIVING - PIGGING BETONGGULV OG UTGRAVING Totalt berørt gulvareal = 12 m 2 Eksiterende trapp skal beholdes - og eksisterende betonggulv under trappen må derfor også beholdes. Dette

14 medfører at betonggulv må slisses/sages for å få en jevn avgrensning mot trappen. I posten inkluderes: - Slissing/saging av betonggulv mot trapp - totalt 3,0 m. - pigging/riving og fjerning av betonggulv i rom for toalett / dusj - totalt 12 m 2. - I posten inkluderes også utgraving av ca. 200 mm masser under eksisterende betonggulv (det skal gjøres plass til isolasjon under ny påstøp). I posten inkluderes bortkjøring av rivemasser og evt. utgravde masser, samt leverings-/ behandligsgebyr. Det forutsettes at posten prises etter tilbyders egen befaring. Tilbyder skal ha gjort seg kjent med adkomstmuligheter, kompleksitet, o.l. på stedet som kan ha betydning for rivearbeidene. Prosjekt: Tørmo kapell Side 13 Entreprisenummer: 02 Rivearbeider CD4.1A Riving av bygningsdeler Rund sum RS RIVING - "FALSKE BJELKER" I denne posten prises komplett riving av falske bjelker i himling (evt. kledning på bjelker) i sidefløyer i Seremonirom. Totalt himlingsareal = ca. 65 m 2. Alt rives slik at himling er forberedt for oppføring av ny fast gipshimling. Det forutsettes at posten prises etter tilbyders egen befaring. Tilbyder skal ha gjort seg kjent med adkomstmuligheter, kompleksitet, o.l. på stedet som kan ha betydning for rivearbeidene RIVING AV ELEKTRO Riving av elektroinstallasjoner inngår i elektrobeskrivelsen RIVING AV SANITÆRANLEGG Riving av sanitærinstallasjoner inngår i rør-beskrivelsen CD4.1A Riving av bygningsdeler Rund sum RS

15 RIVING - EKSISTERENDE GARASJE / UTEBOD I denne posten prises komplett riving av garasje. Inkludert fjerning av betongplate på mark. Det forutsettes at posten prises etter tilbyders egen befaring av bygningen. Tilbyder skal ha gjort seg kjent med adkomstmuligheter, kompleksitet, o.l. på stedet som kan ha betydning for rivearbeidene. NB! I denne posten inkluderes bortkjøring, og leverings-/ behandligsgebyr. Prosjekt: Tørmo kapell Side 14 Entreprisenummer: 02 Rivearbeider Sum Bygningsdel tre siffer :

16 Prosjekt: Tørmo kapell Side 15 KAP. 3 GRUNNARBEIDER I dette kapitlet er blant annet inkludert: Grunnarbeider under nytt tilbygg Grunnarbeider for utebod Grunnarbeider for ny kjellertrapp. Isolering under terreng (kjelleryttervegg) PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave 4 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Kodene ved de spesifiserende tekstene i beskrivelsen viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser.

17 03.21 Grunn og fundamenter FORBEREDENDE ARBEIDER CDA Miljøsanering, demontering og riving Areal m 2 150,0 FJERNE EKSISTERENDE ASFALTDEKKE I posten inkluderes fjerning/oppløasting og bortkjøring av eksisterende asfaltdekke rundt bygningen. Levering-/behandlingsgebyr skal inngå i enhetsprisen. x) Mengderegler Post reguleres FB2.21A AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT - AREAL Areal m 2 70,0 Område som skal avdekkes: Hovedsakelig langs fasade mot øst. Gjennomsnittstykkelse: Forutsettes ca. 20 cm. Vekstjordlag langs fasaden mot øst fjernes og legges i depot på tomta. Forutsettes fjernet ca 2,0 m ut fra veggen. Vekstjord legges tilbake etter ferdig utført arbeid med drenering (tilbakelegging prises i egen post). x) Mengderegler Post reguleres Til orientering: Det er inkludert poster for skjæring av asfalt, graving av grøfter, asfaltering m.m. i VVS' beskrivelse av drenering og tilkopling til VA-ledninger (kap. 25) GRUNNARBEIDER - TILBYGG /NYTT INNGANGSPARTI I denne post inkluderes komplette grunnarbeider før oppføring av sokkel for tilbygg og trapp. Til orientering - betongarbeider inngår i kap. 5, og murt ringmur inngår i kap. 9 Murarbeider FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum m 3 20,0 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Prosjekt: Tørmo kapell Side 16 Entreprisenummer: 03 Grunn og fundamenter

18 Lokalisering: Graving ifm. tilbygg/hovedtrapp Formål: Utskifting av masser under tilbygg/trapp Grunnforhold: Kfr. RIB Kfr. plan inngangspart - RIBs tegning nr B-101. Oppbyggingen av grunnen skal fremlegges og godkjennes av RIB/byggherre før utførelse. c) Utførelse Tomt skal fylles noe opp mot øst, kfr. fasadetegninger. Utgravd masse forutsetter lagt på øst-siden av bygningen. x) Mengderegler Post reguleres FF A AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER Areal m 2 45,0 Type masser/sortering: Kfr. RIB Underlag: Bærelag Tillatt høydeavvik: Kfr.RIB Tillatt planhetsavvik: Kfr. RIB Lokalisering: Under tilbygg og trapp Masser i underlaget: - Midlere tykkelse: 300 mm Oppbyggingen av grunnen skal fremlegges og godkjennes av RIB/byggherre før utførelse. x) Mengderegler Post reguleres SB A ISOLERING AV GULV MED CELLEMATERIALER Isolert areal m 2 50,0 Isolasjonsmateriale: XPS Montasje: Under bygningskontruksjon / markisolasjon Tykkelse: 60 mm Lokalisering: Telesikring under tilbygg, trapp, samt et stykke utenfor fotavtrykket av disse - som vist på tegning nr B-101. Krav til fysiske egenskaper: Tilpasset bruk som telesikring Dimensjonerende belastning: Kfr. RIB Kfr. RIBs tegning nr B B B-302 Prosjekt: Tørmo kapell Side 17 Entreprisenummer: 03 Grunn og fundamenter

19 Prosjekt: Tørmo kapell Side 18 Entreprisenummer: 03 Grunn og fundamenter Oppbyggingen av grunnen skal fremlegges og godkjennes av RIB/byggherre før utførelse. x) Mengderegler Post reguleres SB A ISOLERING AV VEGGER MED CELLEMATERIALER Isolert areal m 2 5,0 Isolasjonsmateriale: EPS Montasje: Innside ringmur Tykkelse: 100 mm Lokalisering: Krav til fysiske egenskaper: Kfr. RIBs tegning nr B B B-302 Oppbyggingen av grunnen skal fremlegges og godkjennes av RIB/byggherre før utførelse. I denne posten er det inkludert isolasjon med høyde = 0,5 m - øverste del av isolasjonen er inkludert som isolasjon under gulv. x) Mengderegler Post reguleres FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 6,0 Type lag: Underlag for gulv på grunn Type masse/sortering: Kfr. RIB Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Lokalisering: Fylling innenfor murt ringmur, kfr B Underlag: Isolasjon for telesikring. Tykkelse: Ca. 0,5 m, kfr. teging nr B-301 og B-101 Nei SB A ISOLERING AV GULV MED CELLEMATERIALER Isolert areal m 2 12,0 Isolasjonsmateriale: EPS Montasje: I gulv på grunnen Tykkelse: 300 mm Lokalisering: Under gulv på grunn i tilbygg som vist på

20 tegning nt B-101. Krav til fysiske egenskaper: - Dimensjonerende belastning: Kfr. RIB Kfr. RIBs tegning nr B B B-302 Oppbyggingen av grunnen skal fremlegges og godkjennes av RIB/byggherre før utførelse. x) Mengderegler Post reguleres GRUNNARBEIDER - UTVENDIG KJELLERTRAPP I denne post inkluderes komplette grunnarbeider før oppføring av kjellertrapp Prosjekt: Tørmo kapell Side 19 Entreprisenummer: 03 Grunn og fundamenter Til orientering: Selve utgraving av eksisterende masser inngår i graveposten for drenering - (VVS-beskrivelse) FSA Utlegging av løsmasser Volum m 3 20,0 I posten inkluderes opparbeidelse av underlag med tilførte masser, kfr. RIB angående type masser i underlaget. Komplett opparbeidelse av skrått underlag klart for utlegging av isolasjon. x) Mengderegler Post reguleres SB A ISOLERING AV GULV MED CELLEMATERIALER Isolert areal m 2 22,0 Isolasjonsmateriale: XPS Montasje: Under bygningskontruksjon / markisolasjon Tykkelse: 80 mm Lokalisering: Isolasjon under ny kjellertrapp. Krav til fysiske egenskaper: - Dimensjonerende belastning: Kfr. RIB Kfr. RIBs tegning nr B-102.

21 1829-B B-304 Oppbyggingen av grunnen skal fremlegges og godkjennes av RIB/byggherre før utførelse. x) Mengderegler Post reguleres GRUNNARBEIDER - UTEBOD I denne post inkluderes komplette grunnarbeider før oppføring av sokkel for tilbygg og trapp Arbeider som må inkluderes: - graving, bærelag, telesikring, isolasjon for telesikring m.m. Prosjekt: Tørmo kapell Side 20 Entreprisenummer: 03 Grunn og fundamenter FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum m 3 7,0 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Lokalisering: Kfr. hovedpost. Formål: Utskifting av masser under ny utebod Grunnforhold: Kfr. RIB Kfr. plan inngangspart - RIBs tegning nr B-101. c) Utførelse Tomt skal fylles noe opp mot øst, kfr. fasadetegninger av kapellet. Utgravd masse forutsetter lagt på øst-siden av bygningen. x) Mengderegler Post reguleres FF A AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER Areal m 2 25,0 Type masser/sortering: Kfr. RIB Underlag: Bærelag Tillatt høydeavvik: Kfr.RIB Tillatt planhetsavvik: Kfr. RIB Lokalisering: Under tilbygg Masser i underlaget: - Midlere tykkelse: 300 mm Oppbyggingen av grunnen skal fremlegges og godkjennes

22 av RIB/byggherre før utførelse. x) Mengderegler Post reguleres GU5.90A GEOTEKSTIL SOM FILTER Areal m 2 150,0 Poreåpning: Tilpasses eksistereinde og tilførte masser Brukskrav: Uspesifisert Lokalisering: Trapp, utebod, tilbygg Anvendelse: I forbindelse med grunnarbeider x) Mengderegler Usikkert omfang - post reguleres ISOLASJONSSYSTEM PÅ KJELLERVEGG SB A ISOLERING AV VEGGER MED CELLEMATERIALER Isolert areal m 2 230,0 Isolasjonsmateriale: Valgfritt Montasje: Utenpå vegg av betong Tykkelse: 100 mm Lokalisering: Kjellervegg Krav til fysiske egenskaper: 0,037 W/mK Generalentreprenør velger komplett sytem for isolering av kjellervegg over og under terreng. I posten inngår blant annet: - evt. forbehandling av eksisterende betongyttervegg - isolasjon festet til betongyttervegg - evt. knasteplast og avslutningslist under terreng - puss på isolasjon over terreng. NB - i posten inkluderes puss over terreng - totalt ca. 60 m 2 puss. b) Materialer Iht. leverandørs anvisning. c) Utførelse Iht. leverandørs anvisning. Det presiseres at overgangen mellom pusset vegg og vegg med knasteplast/avslutningslist skal følge terrenget. Det aksepteres ikke at knasteplast e.l. blir synlig i fasaden. Kfr. fasadetegninger som viser hvor nytt terreng skal ligge. x) Mengderegler Post reguleres. Prosjekt: Tørmo kapell Side 21 Entreprisenummer: 03 Grunn og fundamenter Sum Bygningsdel tre siffer :

23 Prosjekt: Tørmo kapell Side 22 KAP. 5 BETONGARBEIDER PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave 4 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Kodene ved de spesifiserende tekstene i beskrivelsen viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser.

24 05.21 Grunn og fundamenter Tilbygg LB1.1111A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 5,2 Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Sålefundament.Tilbygg. b) Materialer c) Utførelse: Bygges på isolasjon.se tegn. nr.1829-b- 101,-301. d) Toleranser: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler LG A PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 1,3 Konstruksjonsdel: Fundament Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Sålefundament.Tilbygg. b) Materialer c) Utførelse: Støpes på isolasjon.se tegn. nr B101,-301. d) Toleranser: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler LC1.1331A ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 100,0 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 12 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Sålefundament.Tilbygg. b) Materialer c) Utførelse: Bygges på isolasjon.se tegn. nr1829-b- Prosjekt: Tørmo kapell Side 23 Entreprisenummer: 05 Betongarbeid Akkumulert Bygningsdel tre siffer 1 Tilbygg:

25 101,-301. d) Toleranse: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler LG OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 6,0 Konstruksjonsdel: Fundament Overflatebearbeiding: Grovavretting. Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Sålefundament.Tilbygg. Nei LG A SLITEDEKKE AV BETONG Areal m 2 12,0 Type: Armert betong Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Tykkelse: 100 mm. Lokalisering: Gulv på grunn.tilbygg. ÅDT/akseltrykk eller annen belastning: b) Materialer c) Utførelse:.Støpes på isolasjon.armeres med nett K 189.Se tegn. nr.1829-b-101,-301 d) Toleranser: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler LC2.121 ARMERING MED ARMERINGSNETT Masse kg 36,0 Nettype: K 189 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Gulv på grunn.tilbygg. Nei LG OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 12,0 Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Gulv på grunn.tilbygg. Nei Prosjekt: Tørmo kapell Side 24 Entreprisenummer: 05 Betongarbeid Sum Bygningsdel tre siffer 1 Tilbygg:

26 Bod LB1.4111A FORSKALING AV VEGG Areal forskaling m 2 6,3 Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Oppkant / Grunnmur.Bod. Tykkelse vegg: b) Materialer c) Utførelse: Bygges på gulv på grunn.se tegn.nr B-103,-305. d) Toleranser: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler LG A PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 0,5 Konstruksjonsdel: Fundament Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Oppkant / Grunnmur.Bod. b) Materialer c) Utførelse: Støpes på gulv på grunn.se tegn. nr B-103,-305. d) Toleranser: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler LC1.139-A ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 40,0 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 10 mm og 12 mm. Utførelse og kontroll: Utførelse og kontroll Lokalisering: Oppkant / Grunnmur.Bod. b) Materialer c) Utførelse: Se tegn.nr.1829-b-103,-305. d) Toleranser: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Prosjekt: Tørmo kapell Side 25 Entreprisenummer: 05 Betongarbeid Akkumulert Bygningsdel tre siffer 2 Bod:

27 LG OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 2,0 Konstruksjonsdel: Vegg Overflatebearbeiding: Grovavretting. Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Oppkant / Grunnmur.Bod. Nei LG A SLITEDEKKE AV BETONG Areal m 2 14,1 Type: Armert betong Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Tykkelse: 200 mm Lokalisering: Gulv på grunn.bod. ÅDT/akseltrykk eller annen belastning: b) Materialer c) Utførelse: Støpes på isolasjon.armeres med nett K 257 i OK og UK av plate.se tegn.nr 1829-B-103,-305. d) Toleranser: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler LC2.131A ARMERING MED ARMERINGSNETT Masse kg 112,0 Nettype: K 257 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: b) Materialer c) Utførelse: Armeres med 1 stk. nett K 257 i OK og 1 stk. nett K 257 i UK av plate.se tegn.nr.1829-b-103, d) Toleranser: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler LG OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 14,1 Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Stålglatting Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Gulv på grunn.bod. Akkumulert Bygningsdel tre siffer 2 Bod: Prosjekt: Tørmo kapell Side 26 Entreprisenummer: 05 Betongarbeid

28 Prosjekt: Tørmo kapell Side 27 Entreprisenummer: 05 Betongarbeid Nei LM MONTERING OG INNSTØPING AV INNSTØPNINGSGODS Antall stk 2 Type: Plater Metode: Settes i forskalingen og faststøpes Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Bod. Dimensjon innstøpingsgods: Fotplate:150x180x20mm. Klør:2 stk Ø20, L=200 mm. Innstøpingsmørtel: Nei Sum Bygningsdel tre siffer 2 Bod:

29 Dekker PÅSTØP - VÅTROM I KJELLER Her medtas komplett oppbygging av påstøp med fall mot sluk som vist på plantegning SB A ISOLERING AV GULV MED CELLEMATERIALER Isolert areal m 2 12,0 Isolasjonsmateriale: EPS Montasje: I gulv på grunnen Tykkelse: 200 mm Lokalisering: Kfr. hovedpost Krav til fysiske egenskaper: - Dimensjonerende belastning: Kfr. RIB x) Mengderegler Post reguleres LV A PÅSTØP AV BETONG Areal m 2 12,0 Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,10 Armering: Armeringsnett, K 189 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Overflatebearbeiding: Stålglatting Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: I kjeller hvor det etableres garderobe, WC m.m. Tykkelse: 100 mm Armeringsmengde: Kfr. RIB Riving av eksisterende gulv inngår i annen post, kfr. post nr Oppbygging av påstøp skal fremlegges og godkjennes av RIB/byggherre før produksjon. c) Utførelse Gulv på grunn støpt på isolasjon. I påstøpen skal det opparbeides fall til sluk iht. krav i TEK 10. det skal monteres varmekabler i gulv - evt. merarbeide knyttet til dette skal inngå i posten. x) Mengderegler Post reguleres. Prosjekt: Tørmo kapell Side 28 Entreprisenummer: 05 Betongarbeid

30 PÅSTØP - ROM 003 I KJELLER Her medtas komplett oppbygging av gulv med påstøp FS8.51A Utlegging av lettklinker Volum m 3 30,0 I denne posten prises fylling av nedsenket parti i rom 003 med lettklinker. I nedsenkede felt fylles det opp til 150 mm under overkant gulv. Det forslås at slange føres inn i rommet via eksisterende kjellervindu (dette skal rives). Oppbygging/komprimereing fremlegges og godkjennes av RIB/byggherre før produksjon. b) Materialer Løs lettklinker tilpasset bruk. c) Utførelse Løs lettklinker skal komprimeres tilstrekkelig. Det er forutsatt at det legges 50 mm isolasjon på topp som underlag for støp. x) Mengderegler Post reguleres SB A ISOLERING AV GULV MED CELLEMATERIALER Isolert areal m 2 30,0 Isolasjonsmateriale: EPS Montasje: I gulv på grunnen Tykkelse: 50 mm Lokalisering: Kfr. hovedpost Krav til fysiske egenskaper: - Dimensjonerende belastning: Kfr. RIB x) Mengderegler Post reguleres. Prosjekt: Tørmo kapell Side 29 Entreprisenummer: 05 Betongarbeid

31 LV A PÅSTØP AV BETONG Areal m 2 30,0 Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,10 Armering: Armeringsnett, K 189 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Overflatebearbeiding: Brettskuring Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: I kjellerrom 003. Rom hvor det tidligere var planlagt installasjon av et krematorium. Tykkelse: 100 mm Armeringsmengde: Kfr. RIB Oppbygging av påstøp skal fremlegges og godkjennes av RIB/byggherre før produksjon. c) Utførelse Gulv på grunn støpt på isolasjon. x) Mengderegler Post reguleres TA A AVRETTINGSLAG Areal m 2 44,0 Bygningsmateriale: Uspesifisert Type avrettingsmasse: Valgfri - tilpasset behandling med epoksymaling Armering: Valgfri Toleranser: Normale Lokalisering: Rom hele rommet Flate som skal behandles: Betonggulv på grunn Gulvets tiltenkte bruk: Males med epoksymaling Materialer: Valgfri c) Utførelse Det forutsettes gjennomsnittlig tykkelse på 10 mm (ca. 17 kg/m 2 ) x) Mengderegler Post reguleres. Prosjekt: Tørmo kapell Side 30 Entreprisenummer: 05 Betongarbeid Sum Bygningsdel tre siffer :

32 05.28 Trapper LB1.6071A FORSKALING AV TRAPP Areal forskaling m 2 4,6 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Opptrinn Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Trapp til kjeller.utvendig. Dimensjon: Opptrinn / inntrinn =175 mm / 3 00 mm b) Materialer c) Utførelse: Trapp støpes direkte på isolasjon på oppfylling.se tegn. nr.1829-b-102,-303 og d) Toleranser: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler LG A PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 2,2 Konstruksjonsdel: Trapp Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Trapp til kjeller.utvendig. b) Materialer c) Utførelse:Trapp støpes direkte på isolasjon på oppfylling.se tegn. nr.1829-b-102,-303 og d) Toleranser: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler LG8.5831A OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 7,8 Konstruksjonsdel: Trapp Overflatebearbeiding: Stålglatting Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Trapp til kjeller.utvendig. b) Materialer c) Utførelse:Stålglatting av inntrinn. d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Prosjekt: Tørmo kapell Side 31 Entreprisenummer: 05 Betongarbeid

33 LG A SLITEDEKKE AV BETONG Areal m 2 4,2 Type: Armert betong Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Tykkelse: 200 mm mm Lokalisering: Gulv på grunn.bunn av utvendig trapp. ÅDT/akseltrykk eller annen belastning: b) Materialer c) Utførelse:.Støpes på isolasjon med fall til sluk.sluk medtas annet kapittel.se tegn. nr.1829-b-102,-303 og d) Toleranser: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler LG OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 4,2 Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Overflatebearbeiding: Stålglatting Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Gulv på grunn.bunn av utvendig trapp. Nei LB1.4111A FORSKALING AV VEGG Areal forskaling m 2 21,3 Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Sidevegg i trapp til kjeller. Tykkelse vegg: 200 mm. b) Materialer c) Utførelse:Se tegn. nr.1829-b-102,-303 og d) Toleranser: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler LG OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 1,2 Konstruksjonsdel: Vegg Overflatebearbeiding: Grovavretting. Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Prosjekt: Tørmo kapell Side 32 Entreprisenummer: 05 Betongarbeid

34 Lokalisering: Topp av vegg. Nei LB1.6191A FORSKALING AV TRAPP Areal forskaling m 2 5,7 Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Opptrinn, sidevanger og kum for skraperist.. Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Hovedtrapp. Dimensjon: b) Materialer c) Utførelse:Bygges på isolasjon.se tegn. nr.1829-b- 101,-301 og d) Toleranser: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler LG A PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 4,7 Konstruksjonsdel: Trapp Fasthetsklasse: B30 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,10 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Lokalisering: Hovedtrapp. b) Materialer c) Utførelse:Støpes på isolasjon.se tegn. nr.1829-b- 101,-301 og 302 d) Toleranser: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler LG OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 10,0 Konstruksjonsdel: Trapp Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Hovedtrapp. Nei Prosjekt: Tørmo kapell Side 33 Entreprisenummer: 05 Betongarbeid

35 LC1.1391A ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 1000,0 Armeringsklasse: B500NC Diameter: 10 mm Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Trapp til kjeller,bunn av trapp til kjeller, vegg for trapp til kjeller og hovedtrapp. b) Materialer c) Utførelse.Se tegn. nr.1829-b-301,-302,-303,-304. d) Toleranser: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Prosjekt: Tørmo kapell Side 34 Entreprisenummer: 05 Betongarbeid Sum Bygningsdel tre siffer :

36 Prosjekt: Tørmo kapell Side 35 KAP. 5 STÅLKONTRUKSJONER PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave 4 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Kodene ved de spesifiserende tekstene i beskrivelsen viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser.

37 07.22 Bærende konstruksjoner PB1.131A STÅLSØYLER Masse kg 66,4 Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler Utførelsesklasse: EXC1 Lokalisering: Vindavstivning.Bod. Dimensjoner: HUP 80x80x6,3 mm Materiale: Stål, S 355. Antall: 2 stk. L= 2280 mm. Utførelseskrav: Monteres til innstøpte stålplater m. klør og stålbjelke. b) Materialer c) Utførelse:Søylene skråskjæres i 45 graders vinkel i topp.sveises sammen med skråskåret bjelke med full buttsveis. I bunn sveises søyle til fotplate på alle sider med 4 mm kilsveis. d) Toleranser: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler PB1.2311A STÅLBJELKER Masse kg 32,0 Profil: Rektangulære/kvadratiske hulprofiler Utførelsesklasse: EXC1 Toleranser: Grunnleggende toleranser og funksjonstoleranseklasse 1 Lokalisering: Vindavstivning.Bod. Dimensjoner: HUP 80x80x6,3 Materiale: Stål,S355 Antall: 1stk.L= 2710 mm. Utførelseskrav: Monteres til stålsøyler. b) Materialer c) Utførelse:Bjelken skråskjæres i 45 graders vinkel i begge ender. Sveise til søyler med full buttsveis. d) Toleranser: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler LM1.221A LEVERING AV INNSTØPINGSGODS Antall stk 2 Type: Plater Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1 Lokalisering: Bod. Typebetegnelse: Fotplate m. klør. Dimensjon innstøpingsgods: Fotplate:150x180x20mm. Klør: 2 stk.ø 20 mm,l=200 mm. Prosjekt: Tørmo kapell Side 36 Entreprisenummer: 07 Stålkonstruksjoner

38 Overflatebehandling: Slyngrenset og primet. b) Materialer c) Utførelse:2 stk. klør m.diam. 20mm sveises fast til fotplate. d) Toleranser: e) Prøving og kontroll x) Mengderegler PBA Stålkonstruksjoner Antall stk 3 STREKKSTAG I SEREMONIROM Det skal monteres strekkstag på tvers av Seremonirommet for å trekke sammen eksisterende yttervegger. Etter at takstein, ytterveggskledning, vindu etc. er fjernet skal det monteres stålstag med diameter 30 mm. På utsiden av yttervegg monteres et flattstål for å fordele kreftene, og stag strammes til veggene har "riktig" posisjon. Bredden på Seremonirommet er ca. 7,5 m Stag leveres ferdig lakkert i sort farge. Komplett levert og montert. Prosjekt: Tørmo kapell Side 37 Entreprisenummer: 07 Stålkonstruksjoner Sum Bygningsdel tre siffer :

39 Prosjekt: Tørmo kapell Side 38 KAP. 10 MURARBEID I dette kapitlet er det medtatt Murt sokkel/ringmur for tilbygg Gjenmuring av åpninger Puss på isolasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave 4 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Kodene ved de spesifiserende tekstene i beskrivelsen viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utførelse inklusive alle nødvendige delytelser, materialer og tilpasninger samt innfestning og forankring ihht. NS 3420 og de krav som er angitt i denne beskrivelsen. GENERELT De angitte mål på tegninger er teoretiske. Entrepenøren må selv foreta nødvendig målekontroll av underliggende og tilsluttende konstruksjoner før produksjon igangsettes. Det presiseres at kravene til ferdig montert konstruksjon, sammensatt byggeplassavvik, er overordnet kravene til delavvik for konstruksjonselementene.

40 09.1 RINGMUR I påfølgende poster inkluderes - murt ringmur - isolasjon på innside ringmur og betonggulv Betongsokkel og øvrige betongarbeider er inkl. i kap NB A MURT MASSIV VEGG Areal m 2 8,5 Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: Kfr. RIB Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Overflatebehandling: - Til puss side 1 - Uten behandling side 2 Krav til kontroll: Normal kontroll Lokalisering: Ringmur - tilbygg med nytt inngangsparti Veggtykkelse: 250 mm Stein/blokk: Lettklinkerblokk Mørtel: tilpasset blokker Fuge: Normal I posten inngår komplett ringmur, inkl. avslutning på topp med U-blokk etc NE PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Antall stk 8,5 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Underlag: Lettklinkerbetong Område: Utside ringmur Grunningssjikt: Valgfri Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Tilsvarende som puss på isolasjon montert på eksisterende kjellervegg Pussoverflate: Tilsvarende som puss på isolasjon montert på eksisterende kjellervegg Lokalisering: synlig del av kjeller vegg Underlaget: Lettklinker Pusstykkelse: - Pussmørtel: Iht. leverandørs anvisning Armering: Iht. leverandørs anvisning. Utførelse: Iht. leverandørs anvisning. Nei 09.2 GJENNMURING OG PUSS AV ÅPNINGER Prosjekt: Tørmo kapell Side 39 Entreprisenummer: 09 Murarbeider

41 NB A GJENMURING AV ÅPNING Antall stk 11 Bygningsdel: Murt massiv vegg Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: Valgfri Overflatebehandling: Til puss innside / poretetting utside Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Lokalisering: Vindusåpninger i kjeller. Dimensjon: b = 0,8-1,0 m x h = ca. 0,4 m x d = ca. 0,4 m Stein/blokk: Lettklinkerblokk Mørtel: - Armering: - c) Utførelse Relieff på innsiden mm NB A GJENMURING AV ÅPNING Antall stk 1 Bygningsdel: Murt massiv vegg Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: Valgfri Overflatebehandling: Til puss innside / poretetting utside Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Lokalisering: I yttervegg - døråpning i kjeller inn mot garderobedelen. Dimensjon: b = 0,9 m x h = ca. 2,1 m x d = ca. 0,4 m Stein/blokk: Lettklinkerblokk Mørtel: - Armering: - c) Utførelse Gjenmuring tilpasses slik at overflaten etter påført puss vill ligge på nivå med veggoverflaten rundt åpningen NB A GJENMURING AV ÅPNING Antall stk 1 Bygningsdel: Murt massiv vegg Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: Valgfri Overflatebehandling: Til puss innside / poretetting utside Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Lokalisering: I innervegg - døråpning mellom rom 004 og rom 003, kfr. kjellerplan. Dimensjon: b = 0,9 m x h = ca. 2,1 m x d = ca. 0,2 m Stein/blokk: Lettklinkerblokk Mørtel: - Armering: - Prosjekt: Tørmo kapell Side 40 Entreprisenummer: 09 Murarbeider

42 Prosjekt: Tørmo kapell Side 41 Entreprisenummer: 09 Murarbeider c) Utførelse Relieff på en side mm NB A GJENMURING AV ÅPNING Antall stk 1 Bygningsdel: Murt massiv vegg Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: Valgfri Overflatebehandling: Til puss innside / poretetting utside Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Lokalisering: I innervegg - døråpning mellom rom 002 og rom 001, kfr. kjellerplan. Dimensjon: b = 1,8 m x h = ca. 2,1 m x d = ca. 0,3 m Stein/blokk: Lettklinkerblokk Mørtel: - Armering: - c) Utførelse Relieff på en side mm NE A PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Antall stk 11 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Underlag: Lettklinkerbetong Område: Småflater Grunningssjikt: Valgfri Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Valgfri Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: Innside gjenmurte vindusåpninger i kjeller. Underlaget: Lettklinker Pusstykkelse: - Pussmørtel: - Armering: - Utførelse: - Størrelse b x h = ca. 0,8-1,0 m x 0,4 m.

43 NE A PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Antall stk 1 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Underlag: Lettklinkerbetong Område: Småflater Grunningssjikt: Valgfri Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Valgfri Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: I yttervegg - døråpning i kjeller inn mot garderobedelen. Underlaget: Lettklinker Pusstykkelse: - Pussmørtel: - Armering: - Utførelse: - Størrelse b x h = ca. 0,9 m x 2,1 m NE A PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Antall stk 2 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Underlag: Lettklinkerbetong Område: Småflater Grunningssjikt: Valgfri Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Valgfri Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: I innervegg - døråpning mellom rom 004 og rom 003, kfr. kjellerplan. Underlaget: Lettklinker Pusstykkelse: - Pussmørtel: - Armering: - Utførelse: - Størrelse b x h = ca. 0,9 m x 2,1 m Prosjekt: Tørmo kapell Side 42 Entreprisenummer: 09 Murarbeider

44 NE A PUSSKONSTRUKSJON - SMÅ OMRÅDER Antall stk 2 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX3 Underlag: Lettklinkerbetong Område: Småflater Grunningssjikt: Valgfri Mellomsjikt: Valgfri Sluttpuss: Valgfri Pussoverflate: Finkornet Lokalisering: I innervegg - døråpning mellom rom 004 og rom 003, kfr. kjellerplan. Underlaget: Lettklinker Pusstykkelse: - Pussmørtel: - Armering: - Utførelse: - Størrelse b x h = ca. 1,8 m x 2,1 m. Prosjekt: Tørmo kapell Side 43 Entreprisenummer: 09 Murarbeider Sum Bygningsdel tre siffer :

45 Prosjekt: Tørmo kapell Side 44 KAP. 11 FLISARBEIDER I dette kapitlet er blant annet inkludert: Flis på innervegg (dusjrom) Flis på gulv Flis på hovedtrapp - utvendig PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave 4 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Kodene ved de spesifiserende tekstene i beskrivelsen viser til de bestemmelser i standarden som gjelder for de enkelte utførelser. Enhetsprisene skal inkludere komplett produksjon, levering, montering og utførelse inklusive alle nødvendige delytelser, materialer og tilpasninger samt innfestning og forankring ihht. NS 3420 og de krav som er angitt i denne beskrivelsen. GENERELT De angitte mål på tegninger er teoretiske. Entrepenøren må selv foreta nødvendig målekontroll av underliggende og tilsluttende konstruksjoner før produksjon igangsettes. Det presiseres at kravene til ferdig montert konstruksjon, sammensatt byggeplassavvik, er overordnet kravene til delavvik for konstruksjonselementene.

46 10.24 Innervegg KERAMISK FLIS PÅ VEGG - VÅTROM Gjelder fliser på vegg i dusj, rom 008. All fuging skal være inkl. i enhetsprisen. Komplett inkl. alle tilpasninger og tilslutninger mot tilstøtende konstruksjoner NH1.112A FORBEHANDLING AV UNDERLAGET Areal m 2 11,0 BYGNINGSDEL: Vegg Lokalisering: Dusj - rom 008 Underlag: Gipsplater på nye innervegger. Yttervegg bestående av betong/puss. Tiltak: Fjerning av fremmedlegemer (skruer, m.m), rengjøring, sparkling, fylling av sår og priming. I posten inngår alle nødvendige arbeider for å gjøre vegg klar for flislegging. Det forutsettes at arbeidene prises etter anbyders egen befaring på plassen. Anbyder er selv ansvarlig for å få en oversikt og kontroll over omfanget av arbeidet. Eksisterende vindu gjenmures og pusses - dette er medtatt i egen post SF1.320 MEMBRAN PÅFØRT FLYTENDE Areal m 2 11,0 Materiale: Valgfritt Lokalisering: Dusj - rom 008 Underlag: primede gipsplater/betong/puss Kvalitet, type: Smøremembran iht. krav i våtromsnorm, og påført iht. leverandørs anvisning. Tykkelse: Iht. leverandørs anvisning. Nei NH A FLISLEGGING - AREAL Areal m 2 11,0 Bygningsdel: Vegg Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Flis: Keramiske fliser Festemåte: Valgfri Lokalisering: Dusjrom Underlag: Gipsplater Flistype: Lys grå eller hvit slett flis - 20 x 20 cm. Flislagets totale tykkelse: - Festemasse: - Prosjekt: Tørmo kapell Side 45 Entreprisenummer: 10 Flisarbeid

47 Fugemasse: Schønox lys grå eller tilsv. Fugebredde: vanlige flisfuger, 4 mm. Fuging i hjørner skal inkluderes i enhetsprisen. Prosjekt: Tørmo kapell Side 46 Entreprisenummer: 10 Flisarbeid Sum Bygningsdel tre siffer :

48 10.25 Gulvbelegg FLIS PÅ GULV - GARDEROBE I KJELLER Kfr. plantegning nr og romskjema. Her medtas: - Membran - Keramisk flis - Beskyttelse / tildekking Komplett, inkl. alle festemidler, tilpasninger og tilslutninger mot tilstøtende konstruksjoner SF1.320A MEMBRAN PÅFØRT FLYTENDE Areal m 2 10,0 Materiale: Valgfritt Lokalisering: Gulv Underlag: Betong Kvalitet, type: Smøremembran iht. krav i våtromsnorm, og påført iht. leverandørs anvisning. Tykkelse: Iht. leverandørs anvisning. Membranen skal utføres i henhold til retningslinjene i Byggebransjens våtromsnorm (BVN). Sluktilslutning skal utføres ved at membran føres med hylse utenpå rørstussen. Evt. rørgjennomføringer utføres med hylse utenpå røret og membran føres opp på hylsen på samme måte som for klosettstussen. Hjørner forsterkes med strimler av fiberduk. Påføring i min. 2 lag. Areal er oppgitt inkl. 70 mm opp på vegger (opp bak sokkelflis). Alle kostnader i forbindelse med oppkant medtas i denne posten. Brutto løpemeter oppkant: ca 15 m. Prosjekt: Tørmo kapell Side 47 Entreprisenummer: 10 Flisarbeid NH A FLISLEGGING - AREAL Areal m 2 9,0 Bygningsdel: Gulv Eksponering: Eksponeringsklasse MX2 Flis: Keramiske fliser Festemåte: Valgfri Lokalisering: Kfr. hovedpost Underlag: Betonggulv med membran Flistype: Grå slett flis 10 x 10 cm Flislagets totale tykkelse: - Festemasse: - Fugemasse: Schønox lys grå eller tilsv. Fugebredde: vanlige flisfuger, 4 mm.

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2016) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel L, N, S og T. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 10.1 10 FLISARBEID 10.100.1 INNHOLDSLISTE ORIENTERING OM FLISARBEID: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbudets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk

09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.42 Våtrom gulv av betong og Leca Finblokk 09f.42.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 210 Flisarbeid - Stavanger Forum Side 09-1 KAP. 9 MURERARBEID I dette kapitlet er det medtatt Innvendig murvegg PRODUKTHENVISNING Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09a.03.1 NB2.2233322A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 22-1 22. BYGGTAPETSERARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt Vinylbelegg på gulv Beskyttelsesdekning Belegg i trapper Trappenese Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre

Prosjekt Archi Alpha(1) Kopi (29) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 20 Byggherre Side 1 av 20 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 Kapittel: 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Postnr Tekst 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud

Detaljer

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet.

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet. Trønder-plan as 0625 YSTERHAGAN BOFELLESKAP Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS Tilbud 08.12.2009 KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE. 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

09c.16 Leca Maxi Pipe

09c.16 Leca Maxi Pipe Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09c - 1 09c Pipe 09c.16 Leca Maxi Pipe 09c.16.1 NB5.2332342A (2013) MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Elvefaret kulvert Side 01-1 Kapittel: 01 Grunnarbeid 01 Grunnarbeid 01.21 Grunn og fundamenter 01.21.1 GENERELT Alle poster i dette kapittelet er regulerbare. 01.21.14 FD1.13113 GRAVING TIL GENERELLE

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Tress(1) Kopi (53) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre

Prosjekt Murmeldyr(1) Kopi (56) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 21 Byggherre Side 1 av 21 00 Generelt 00 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Medio(1) Kopi (45) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 34 500,00 Sum 00 Generelt 42 550,00 Side 2

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Norges Musikkhøyskole Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Tårn 01.01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre

Prosjekt Archi Avant(1) Kopi (31) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 16 Byggherre Side 1 av 16 00 Generelt 00 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 30 000,00 1,15 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 Sum 00 Generelt

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as Prosjekt: Omsorgsbolig Helsetunet Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del Kunstgressbane Giske grunn_betong 00 Generell del Side 00-1 00 Generell del Det skal bygges en kunstgressbane ved eksisterende grusbane/parkeringsareal mellom Giske barneskole og Giske barnehage. Det er

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Rivingsarbeider Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Ny heis Van den Graf generator, dekker og vegger må fjernes. Nødvendig stemplingsarbeider inkluderes i enhetsprisene.

Detaljer

Cowi AS Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Cowi AS Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Fauske Rådhus- fasader og tak Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag RIGG

Detaljer

15.05.2013 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.05.2013 Prosjekt: Ski målestasjon tilbygg garasje Side 01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.113A (2013) UTLEKTING FOR KLEDNING UTVENDIG Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor Dimensjon lekter:

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps

09 Murerarbeid. 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.14 Leca Venti Pipe Ett-løps 09.14.1 NB5.2332342A MURT SKORSTEIN Konstruksjonstype: Med isolasjon og fôringsrør Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets

Detaljer

Prosjekt Archi Miagra(2) Kopi (47) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 17 Byggherre

Prosjekt Archi Miagra(2) Kopi (47) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 17 Byggherre Side 1 av 17 00 Generelt 00.1 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 30 000,00 1,15 00.2 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 Sum 00 Generelt

Detaljer

Prosjekt Archi Malist 2 Leca(1) Kopi (43) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre

Prosjekt Archi Malist 2 Leca(1) Kopi (43) av Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 18 Byggherre Side 1 av 18 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A Forsikring KR 1,00 8 050,00 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 34 500,00 34 500,00 Arkitekt KR 1,00 34 500,00 Sum 00 Generelt

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING

GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING GRIEGHALLEN FORNYELSE K2-13 BYGG: BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER BESKRIVENDE MENGDEBEREGNING 2013-01-30 Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE D1 beskrivende del... D1.00-1 00 Generell del... D1.00-1 B0 TILBUD... D1.00-3

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 1 Felleskostnader og summeringsskjema Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2 Bygning - Arkitektfag Kap. 0 SAMMENDRAG: 1 Prisskjema KAPITTELSAMMENDRAG Hit overføres

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Prosjektert areal m 2 50 Prosjekt: Vannledning Fossen - Bakken Side 01-1 01.11.04.10 FS2.21276132A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL Prosjektert areal m 2 50 Type lag: Drenslag Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne

Detaljer

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg 2 27.02.2015 rev.09.03.15 PLAN 1 AS KAP. 1 RIGG OG DRIFT Enhetspris Sum POST

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong 16.03.01 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 00-1 Fag: 00 Alminnelig Del Postnr 00 Alminnelig Del 00.00 FORSIDE Tekst NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus E0 Grunn og betong

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 130228_IKEA_Ringsaker_Kalkylemodell Side 09-1 09 Murarbeid 09.24 Innervegger 09.24.1 IV21 200mm Lettklinker Brannkrav REI240 Plan 1 507,25 Plan 2 1129,83 09.24.1.1 NB1.132913 MASSIV VEGG TRYKKFASTHET:

Detaljer

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen.

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen. Kap. A Generelt Overordnede Krav Enhetsprisene skal omfatte følgende kostnader i den grad disse ikke er tatt med i poster for rigg og drift av byggeplassen: 1. Materialer og hjelpematerialer 2. Arbeidslønn

Detaljer

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

RAMBØLL NORGE AS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Vedlikeholdstiltak Granåsen skisenter - Malerarbeider Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Generelle bestemmelser: I etterfølgende poster skal det medtas slike kostnader som

Detaljer

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: B06 Grunn, betong, stål og tekking Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 17 Tekkearbeid 17.26 Yttertak TEKNISKE BESTEMMELSER PERMANENT TEKKING + ISOLASJON RÅBYGG Generelt Standarder, forskrifter, m.v. Isolasjon-, tekkings- og membranarbeidene skal utføres i overensstemmelse

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.111222A (2016) UTLEKTING PÅ VEGG UTVENDIG AREAL Formål : Kledning Forbehandling

Detaljer

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005

Revisjon av NS 3420. Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Revisjon av NS 3420 Beskrivelser for bruk av keramiske fliser og naturstein. Endringer og viktige momenter i 2005 Seniorforsker Tlf: 93243126 e-post: arne.nesje@sintef.no www.byggkeramikkforeningen.no

Detaljer