VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI."

Transkript

1 WINTERSHALL. VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI.

2 Forord «VI HOLDER STØ KURS. MED VELLYKKET LETING, GODT PARTNERSKAP OG TEKNOLOGISK EKSPERTISE.» Kjære leser Det blir stadig flere mennesker på jorda, og vi er avhengige av olje og gass. Fossile råstoffer danner grunnlaget for velstand og vekst. Uten olje hadde man verken hatt medisiner, vindmøller eller ipad-er. Utfordringen er at behovet i verden øker samtidig som reservene er begrenset. Med innovativ teknologi kan de konvensjonelle lagringsstedene utnyttes stadig mer effektivt. I tillegg kan vi forsynes med råstoff på lang sikt hvis vi samtidig tar i bruk ukonvensjonelle forekomster av f.eks. skifergass og -olje. Vi leter, akkvirerer, inngår gode partnerskap og innehar teknisk kompetanse. Derfor planlegger vi å øke produksjonen i de områdene vi vet mest om, dvs. våre kjerneområder Europa, Russland, Nord-Afrika og Sør-Amerika samt i økende grad også Midtøsten. I mer enn 20 år har vi samarbeidet med russiske Gazprom, og nå bytter vi aktiva igjen. Vi kommer til å utvinne enda mer gass og kondensat i Vest-Sibir. Til gjengjeld overtar Gazprom all gasshandel og gasslagring som vi frem til nå har operert sammen. Vi utvider partnerskapet med Statoil og har overtatt produksjonsplattformen Brage fra dem. Også i våre andre regioner har vi inngått nye partnerskap. Vi står dessuten høyt i kurs på teknologisk kompetanse når vi inngår internasjonale energipartnerskap. Mesteparten av den nye og retningsgivende teknologien har vi utvunnet hjemme i Tyskland i mer enn 80 år. De sammensatte geologiske betingelsene i hjemlandet gjør utvinningen av olje og gass ekstra utfordrende. På denne måten har produksjonen i Tyskland dannet grunnlaget for kontinuerlig innovasjon. I Nord-Tyskland tester vi for øyeblikket biopolymeren Schizophyllan. Dette er noe som vekker oppmerksomhet globalt. Suksessen vi har hatt i året som har gått, beviser for meg at vi har riktige målsetninger for selskapet vårt. Vi kommer fortsatt til å konsentrere oss om våre kjerneområder, utvide strategiske partnerskap og utvikle og bruke innovativ teknologi. Vi skaper fremtiden. Rainer Seele Styreleder 3

3 FOKUS Selskapet VI LETER ETTER OLJE OG GASS PÅ DE MEST AVSIDESLIGGENDE STEDENE OG FINNER DET OGSÅ Argentina I provinsen Mendoza i sør har vi gjennomført seismiske undersøkelser. Landet har et stort potensiale når det gjelder ukonvens jonelle olje- og gassforekomster.

4 FOKUS Tyskland På det nordtyske oljefeltet Bockstedt tester vi vår nedbrytbare biopolymer Schizophyllan. Teknologi NATURMIRAKELET VÅRT ER ALLEREDE PÅ GOD VEI

5 FOKUS Partnerskap FOR EN DREVEN PARTNER ER INGEN UTFORDRING FOR STOR Uansett om vi har frisk bris, 50 minusgrader eller 50 plussgrader, føler vi oss hjemme i våre kjerneområder. Vi trosser disse ekstreme forholdene med besluttsomhet, utholdenhet og teknologisk ekspertise.

6 SUKSESS KOMMER IKKE AV SEG SELV. MEN AV ANSATTE VERDEN OVER Selskapet Wintershall er Tysklands største internasjonale oljeog gassprodusent og har mer enn 120 års boreerfaring. Selskapet har på verdensbasis omtrent ansatte fra 40 nasjoner. Vi konsentrerer oss bevisst om utvalgte kjerneområder. Vår utstrakte regionale og teknologiske ekspertise gjør at vi nyter høy troverdighet på disse områdene. Vi er teknologidrevne E&P-spesialister, og Tyskland er for oss senteret for innovasjon og forskning. Våre innovasjoner gjør at vi står høyt i kurs i hele verden og kan inngå internasjonale energi partnerskap. Vi investerer konsekvent i utviklingen av nye funn og utbyggingen av eksisterende felt. Hele tiden stiller vi like høye krav til helse, miljøvern og arbeidssikkerhet som til øko nomiske interesser. VÅR HISTORIE VÅR OVERBEVISNING Wintershall ble grunnlagt i 1894 som et selskap som skulle utvinne kaliumsalt. Firmanavnet er satt sammen av etternavnet til grunnleggeren Carl Julius Winter og det germanske ordet hall for salt. Siden 1930 har vi utvunnet hydrokarboner og siden 1970 har vi helt og holdent konsentrert oss om olje og gass. VÅRE KJERNEOMRÅDER Vi prioriterer hele tiden helse, miljøvern og arbeidssikkerhet like høyt som økonomiske interesser. Vi utvikler utvinningsmetoder som gjør at vi kan utvinne og utnytte ressursene enda mer effektivt og minimere påvirkningen på miljøet. Internasjonale konvensjoner, lokal lovgivning og våre selvpålagte høye standarder er vår rettesnor i virksomheten. Våre egne standarder er ofte til og med strengere enn lovgivningen. Nordvest-Europa Russland Nord-Afrika Sør-Amerika Midtøsten VÅRE MÅL Vi vil fortsette å vokse der energikildene finnes. Vi leter, akkvirerer, inngår gode samarbeidspartnere og innehar teknisk kompetanse, f.eks. innenfor EOR (Enhanced Oil Recovery). Fra 2015 har vi som målsetning å produsere mer enn 160 millioner fat oljeekvivalenter (boe) i året. I tillegg vil vi investere rundt to milliarder euro i E&P-prosjekter i våre kjerneområder. VÅRE VERDIER Vi er kreative og står ikke tilbake for å prøve ut nye ideer, inngå verdiskapende partnerskap og være teknologisk innovative. Vi er åpne, verdsetter mangfold og fremmer dialog. Vi opptrer ansvarlig som samfunnsaktør og arbeider pålitelig med sikkerhet som førsteprioritet. Vi agerer som entreprenør og utvikler løsninger som dekker markedsbehov. VÅR EIER Siden 1969 har vi vært et heleid datterselskap av det verdensledende kjemikonsernet BASF

7 Selskapet RUSSLAND Rundt en tredjedel av alle gassreserver vi kjenner til i dag, ligger i Russland. Wintershall er det første tyske selskapet som utvinner gass i Vest-Sibir. I Novyj Urengoj i Sibir, rundt km nordøst for Moskva, produserer vi gass og kondensat fra den teknisk svært krevende Achimov-formasjonen på Urengoj-feltet (blokk IA). Produksjonen skjer i fellesselskapet Achimgaz som vi eier sammen med Gazprom. Fra lagringsstedet Jusjno Russkoje produserer Wintershall gass sammen med Gazprom. Gassfeltet ble operativt i 2007 og nådde allerede i 2009 en utvinning på 25 milliarder kubikkmeter gass i året. I regionen Volgograd opererer vi samarbeidsprosjektet Wolgodeminoil med russiske Lukoil. Vi utvinner allerede olje på fem felt, utvikler ett felt og forbereder ytterligere to felt på utvikling. VI FØLER OSS HJEMME I VERDEN EUROPA I tillegg til aktivitetene i Tyskland har Wintershall leterettigheter til rundt 120 lisenser i Nordsjøen. I Norge er vi en av de største lisenstagerne og innehar rundt 50 lisenser mer enn halvparten av disse som operatør. Her investerer vi rundt halvparten av letebudsjettet på verdensbasis. I Nederland har vi vært aktive siden 1965 og er nå en av de største gassprodusentene. Der opererer vi til sammen 23 offshore-plattformer. For å øke effektiviteten i operasjonene kontrollerer Wintershall 18 av disse plattformene med et topp moderne overvåkningssystem fra Den Helder. I Storbritannia har Wintershall andeler i fem lisenser. Plattformen Wingate har produsert gass siden I Danmark innehar Wintershall to lisenser. SØR-AMERIKA Sør-Amerikas betydeligste gassforekomst ligger i Argentina. Wintershall har virket i landet siden For tiden er selskapet inne på 15 olje- og gassfelt i provinsene Neuquén, Ildlandet og nå også Mendoza. Wintershall er landets fjerde største gassprodusent. Ukonvensjonelle lagringssteder har et stort potensiale i Argentina, særlig Vaca Muerte-formasjonen i Neuquén-bassenget. 12 MIDTØSTEN Rundt 50 prosent av verdens olje- og gassreserver finnes i Midtøsten. Wintershall utvider sin tilstedeværelse i regionen og åpnet i 2010 en representasjon i Abu Dhabi. I 2012 tok vi over som operatører for den tekniske analysen av surgass- og kondensatfeltet Shuwaihat i De forente arabiske emirater. I Qatar klarte Wintershall i 2013 for første gang på 40 år å finne gass langs kysten. Dette skjedde i samarbeid med Qatar Petrolium og andre partnere. NORD-AFRIKA Wintershall har lett etter og utvunnet olje i Libya helt siden Vår årsproduksjon er den femte største i landet. I dag er Wintershall aktiv på det østlige Sirtebasseng et, rundt kilometer sørøst for hovedstaten Tripoli, samt på åtte oljefelt på land med konsesjonene C 96 og C 97. Selskapet er dessuten med på å utvinne fra blokk C 137 på offshore-plattformen Al-Jurf som ligger ved landets nordvestkyst. 13

8 Selskapet TYSKLAND ER VÅRT HJEM Vi har vært aktive i Tyskland i mer enn 120 år. Også i dag bidrar utvinningen hjemme til å forsyne landet med råstoff. Men produksjonen i Tyskland er krevende. Derfor utvikler vi hele tiden ny, ledende teknologi. I Vadehavet har vi sammen med RWE Dea utvunnet olje siden For å kunne bore og utvinne har vi bygget den kunstige øya Mittelplate, et kar av stål som er sikret mot alle naturkrefter. Vi har aldri støtt på problemer under produksjonen i det ømfintlige økosystemet og naturarvstedet Vadehavet. EMLICHHEIM I 70 år har vi utvunnet olje ved den tysk-nederlandske grensen. Her har vi i mer enn 30 år satset på dampteknikk (steam flooding) og utvinner derfor på et konstant nivå. MITTELPLATE LANDAU I regionen Landau har vi utvunnet olje på et av de største feltene på Oberrheinsletta siden Vi har boret rundt 200 sjakter, hvorav rundt 70 fortsatt er i drift. De neste årene kommer vi til å holde utvinningen i det pfalziske vindistriktet på et stabilt nivå. BARNSTORF I 1974 ble det oppdaget gass i et nordsjøområde som kalles Entenschnabel. Vi er operatører av 26-A, den eneste gassutvinningsplattformen i den tyske delen av Nordsjøen. I 1953 grunnla vi oljeverkene Wintershall i Barnstorf. Her samler vi vår tyske olje- og gassaktivitet. Vi innviet det internasjonale borekjernelageret i 1986 og utvidet det i KASSEL Vårt hovedsete på verdensbasis befinner seg i hjertet av Tyskland. Her jobber ca. en fjerdedel av våre mer enn ansatte fra over 40 nasjoner. Kassel er Nord-Hessens kulturelle og økonomiske sentrum. AITINGEN ENTENSCHNABEL Siden 1979 har vi utvunnet olje i regionen Großaitingen. I mange år har vi kunnet øke produksjonen fra lagringsstedet Aitingen fordi vi har gjennomført mange vellykkede boringer. I fremtiden planlegger vi å utvikle de gamle oljefeltene i Bedernau og Lauben i Unterallgäu videre. For øyeblikket utvinnes det ikke noe fra disse feltene steinprøver fra hele verden ligger i borekjernelageret vårt og utgjør vår «hukommelse». Borekjerner blir ikke bare lagret her, men også undersøkt. De gir oss avgjørende kunnskap om bore- og utvinningsteknikker i hele verden. Nå er det 120 år siden Carl Julius Winter og Heinrich Grimberg grunnla boreselskapet Wintershall. Firmanavnet er satt sammen av etternavnet til grunnleggeren Carl Julius Winter og det germanske ordet hall for salt. I begynnelsen utvant selskapet kaliumsalt helt frem til 1930 da det ved en tilfeldighet sivet ut olje i en av kaliumsjaktene. Fra da av har vi utvunnet olje og siden 1951 har vi også utvunnet gass. I dag er vi Tysklands største internasjonale olje- og gassprodusent og er samtidig en del av BASF-gruppen. Produksjonen av olje og gass i Tyskland har vanskelige geologiske og rettslige rammebetingelser. For oss danner den grunnlaget for kontinuerlig innovasjon. Dette er innovasjoner som gjør at vi står høyt i kurs i hele verden og kan inngå internasjonale energipartnerskap

9 MYE SKAPES AV OLJE. FOR EKSEMPEL FREMTID Selskapet EN DAG MED OLJE OG GASS 4 % av all olje blir til plast? Visste du at... en vindmølle består av 45 % olje eller produkter fra petrokjemisk industri? en laptop består av 11 liter olje? Det går ikke en eneste dag uten at vi er i kontakt med olje og gass. Selvfølgelig vet vi at vi trenger olje og gass til drivstoff og oppvarming. Men tenker ikke over at det også brukes i mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og sofatrekk. Men faktisk inneholder også de olje. Klokka er halv åtte om morgenen vekkerklokka ringer. Den består av olje på lik linje med mange andre ting vi bruker i hverdagen. For vi drar ikke bare på jobb eller varmer opp leiligheten vår med hjelp av gass og olje. Råoljen brukes også til å utvinne diverse kjemiske stoffer som er en viktig del av forskjellige ting: polyvinylklorid, polyuretan, polystyren, polyetylen, polyamid og etylenoksid. Olje finnes skjult i bærbare pc-er, sofaer og tannkrem. I gulvbelegg og vinduskarmer, medisinske apparater og farmasøytiske produkter, isopor og skum gummi, madrasser og vannkanner, bøtter og tupperwarebokser, støvsugere og syntetiske tekstiler, vaskeog rengjøringsmidler, farger og kosmetikk, 16 skjermer og fjernkontroller, CD-er og klokker, faksmaskiner og kredittkort, listen er lang Olje og gass er katalysatorer i vårt industrielle samfunn. Vår velstand er basert på at vi forsynes med energi på en bærekraftig og trygg måte. Også i de neste tiårene kommer hydrokarboner til å være en viktig energibærer for industrien. Det gjør olje til et av de mest verdifulle fossile råstoffene i verden. Dette kommer ikke til å forandre seg i nærmeste fremtid. Gass innehar også en viktig rolle i våre fremtidsplaner. Den brukes først og fremst til oppvarming og strømforsyning siden gass har lav CO₂-emisjon og god klimabalanse sammenlignet med annet fossilt brensel. Samtidig blir gass stadig viktigere som råstoff for den kjemiske industrien og kan revolusjonere kunststoffindustrien. Fordi olje og gass betyr så mye som råstoffer og energibærere, leter vi kontinuerlig etter nye forekomster og innovative løsninger for å utnytte eksisterende lagringssteder maksimalt. Vår teknologiske kompetanse knyttet til ressurser som er vanskelige å utvinne, gir oss et viktig konkurransefortrinn. Våre ekspertener er oppfinnsomme, tenker lønnsomt og økologisk, og handler forsvarlig. De sørger for at den teknologiske utviklingen kontinuerlig tilpasses mangfoldet av utfordringer. Én ting er sikkert: Uten olje og gass ville mange menneskers hverdag fortonet seg ganske så annerledes. ikke bare emballasje, men også medikamenter, trenger olje? gassoppvarming gir et viktig bidrag til at miljøvernmålene nås? til og med en sofa består av 60 liter olje?

10 Teknologi VI VET HVORDAN DET FUNKER

11 VÅR EKSPORT-SUKSESS: TEKNOLOGI MADE IN GERMANY Teknologi Nye funn på gamle felt, sikker produksjon til tross for ørken og is, utvinne olje fra eksisterende lagringssteder fullt ut: Alt dette klarer Wintershall takket være innovativ teknologi. Den nødvendige kunnskapen om dette skapes først og fremst i Tyskland. Det er en lang vei fra første spor av olje- og gassforekomster til optimal utvinning og trygg produksjon. Den helt avgjørende faktoren i alle fasene av E&P-livssyklusen er: teknologi. Wintershall etterstreber hele tiden å bruke de mest innovative og mest effektive metodene. Takket være den vellykkede videreutviklingen av eksisterende teknologi lykkes vi også med å utvinne ressurser som man bare for noen år siden fortsatt ikke trodde kunne utvinnes. På samme måte lykkes vi med å finne olje og gass i regioner hvor mange i bransjen mener det ikke er særlig mer å hente. Wintershalls erfarne geologer i Stavanger har gjort utmerkede funn på Maria og Skarfjell takket være målrettet bearbeiding og nytolkning av seismiske data. Vi mestrer også produksjon under ekstreme klimaforhold: I ørkenregionene i Libya må vi hanskes med sandstormer og temperaturer opptil 50 grader, i Sibir produserer vi gass ved 50 minusgrader og permafrost, på offshoreplattformene i Nordsjøen trosser vi høye bølger og sterk vind. Hver eneste dag benytter Wintershalls ansatte seg på en ansvarsfull måte av teknologi, som f.eks. spesielle boreteknikker i Russland, slik at utvinningen kan foregå trygt og i harmoni med miljøet. Våre innovasjoner gjør dessuten at vi i mange år til kan fortsette å utvinne olje fra gamle felt på en inntektsbringende måte. I Emlichheim ved den tyskneder landske grensen henter Wintershall mer olje ut av lagringsstedet med hjelp av vanndamp. Med den såkalte dampteknikken (steam flooding) presses 300 grader varm vanndamp under trykk inn i lagringsstedet. På denne måten blir den seige oljen tynnere, flyter bedre gjennom borehullet og mer olje kan utvinnes. Forutsetningene for vår teknologiske spisskompetanse skaper vi i vårt hjemland Tyskland. Her har Wintershall i mer enn 80 år lett etter og utvunnet olje og gass. Wintershall er Tysklands største internasjonale olje- og gassprodusent og har gjennom historien utvunnet 40 millioner tonn olje og 70 milliarder kubikkmeter gass i Tyskland. Helt siden begynnelsen har Tyskland også vært Wintershalls midtpunkt for innovasjon og forskning. Her utvikler vi stadig ny og ledende teknologi. På grunn av de komplekse geologiske og rettslige rammebetingelsene i hjemlandet har det vært teknologisk krevende å utvinne og vi har ofte måttet bruke høyt utviklet spesialteknikk for å lykkes. Her er vi avhengige av kontinuerlig innovasjon og ekstremt høye sikkerhets- og miljøstandarder. Denne spisskompetansen gjør at vi stiller sterkt globalt og får muligheten til å inngå energipartnerskap internasjonalt. Innovasjonen Schizophyllan Biopolymeren som Wintershall vil bruke til å utvinne mer olje på den mest miljøvennlige måten, produseres av BASF i Ludwigshafen. Den første praksistesten med produktet har foregått på det nordtyske oljefeltet Bockstedt siden desember

12 ET BLIKK INN I VÅR TEKNOLOGISKE VERDEN Teknologi Fra kjente og utprøvde metoder som dampteknikk og hydraulisk oppsprekking til uvanlige innovasjoner som bruk av sopp til å forbedre oljeutvinningen: Vi har et usedvanlig bredt spekter av ulik teknologi som vi bruker. Wintershalls mål er å finne en egnet løsning på alle tekniske utfordringer som måtte oppstå. VI ER EN STERK FAMILIE Samarbeid med BASF Sammenlignet med våre konkurrenter har vi en avgjørende fordel i kappløpet om tekniske innovasjoner: Wintershall er et heleid datterselskap av BASF, verdens største kjemikonsern. Konsernets fremragende forskningsarbeid, kunnskap om produktutvikling og umåtelige ressurser har avgjørende betydning for forskningen og utviklingen hos Wintershall. Sammen forsker vi på polymerer som Schizophyllan som gjør at man kan utvinne mer olje fra eksisterende lagringssteder. Vi jobber også for bedre bulkproppmaterialer samt mer miljøvennlige ingredienser for hydraulisk oppsprekking og utvikler nye metoder for utvinning av tungolje. Slik skaper vi synergier som begge selskapene tjener på. Tight gas Vi kan også vise til mange års erfaring med utvinning fra krevende lagringssteder, f.eks. med produksjon av såkalt tight gas: Det er gass som har samlet seg i små og atspredte hulrom mellom stein (for det meste småstein). Steinlaget er så tett at gassen ikke kan strømme fritt til en brønn. Derfor tar vi i bruk hydraulisk oppsprekking. Det innebærer at man åpner rundt fem millimeter tynne flytekanaler i steinlaget og gjør det mulig å utvinne. Teknologien er godt utprøvd og pålitelig: I mer enn 30 år har Wintershall produsert tight gas i Tyskland, Nederland, Russland og Argentina uten negative følger for miljø eller drikke vann. VI FRIGJØR GASS FRA TYKKE STEINLAG VI SETTER FART PÅ OLJEN Dampteknikk (steam flooding) Med en produksjonshistorie på 70 år har oljefeltet i Emlichheim nær den tysk-nederlandske grensen egentlig for lengst nådd pensjonsalderen. Men det finnes likevel ingen spor av aldringstegn: Fortsatt utvinner Wintershall på et konstant høyt nivå der for tiden rundt tonn olje i året. Grunnen til det er ikke minst at vi har tatt i bruk en ny, innovativ metode: Siden 1981 har vi satset på dampteknikk i Emlichheim. Her blir 300 grader celcius varm damp presset inn i lagringsstedet under 100 bar trykk. Den kan utvide seg fint i porøs stein og varme oljen som sitter fast slik at den blir tynnere og lettere å utvinne. Denne teknologien er så effektiv at feltet Emlichheim også de neste 25 årene kommer til å gi et viktig bidrag til å forsyne Tyskland med olje

13 Teknologi VI STYRER GASSUTVINNINGEN VIA SATELITT RCO-sentrum For oss er ikke suksess noen hvilepute. Vi utvikler oss stadig. En viktig del av det er å optimalisere eksisterende prosesser. Et bevis på dette er vår sentral Remote Controlled Operations (RCO) i nederlandske Den Helder. Radioovervåkningssystemet er et av de mest moderne i verden og kontrollerer utvinningen av 20 av de 25 offshoreplattformene som Wintershall opererer i den sørlige delen av Nordsjøen. Ikke bare sikrer systemet at de nederlandske offshore-reservene utvinnes effektivt, det sørger også for at vi lønnsomt kan bygge ut små og mellomstore felt i Nordsjøen. I tillegg har vi på denne måten kunnet redusere antallet flygninger til plattformene betraktelig et viktig bidrag til våre ansattes sikkerhet. VI PRODUSERER OLJE I HARMONI MED MILJØET Mittelplate I Nordsjøen har vi i mer enn tjue år bevist at det er mulig å utvinne olje økologisk og lønnsomt. I det ømfintlige Vadehavet har Wintershall sammen med operatøren RWE Dea utvunnet olje på Tysklands største oljeforekomst Mittelplate siden 1987 uten problemer. Den kunstige øya er helt avgrenset fra de ømfintlige omgivelsene ved hjelp av et stål- og betongkar. Dermed er øya trygt beskyttet mot f.eks. stormflo eller isgang. For å optimalisere oljeutvinningen har vi utviklet feltet videre med boringer fra land. Disse rørene er ekstremt krevende teknisk sett og med en lengde på inntil ni kilometer blant verdens lengste. Surgass Det er komplisert å utvinne surgass fordi den både inneholder hydrogensulfid og karbondioksid. Begge komponentene er svært korrosive, hydrogensulfid er dessuten veldig giftig. Den som vil utvinne surgass, må rense den og følge ekstremt høye sikkerhetsstandarder. Her er Wintershall blant pionererne. Helt siden 1961 har vi utvunnet surgass i Tyskland. For å rense den bruker Wintershall BASF-løsemiddelet MDEA som fjerner hydrogensulfid fra gass. «Claus-prosessen» omvandler hydrogensulfid til rent svovel. Svovelet selges som råstoff til den kjemiske industrien. Vi har bygd ut 16 surgassfelt med denne metoden og utvunnet 20 milliarder kubikkmeter surgass på en trygg måte. VI VASKER SURGASSEN REN VI TAR NATUREN TIL HJELP NÅR VI UTVINNER OLJE Schizophyllan Lær av naturen, det lønner seg. For naturen har allerede gjort det som forskerne i dag utvikler som løsninger på tekniske problemer. Sånn er det også med Winterhalls største forskningsprosjekt som vi samarbeider med BASF om. Nøkkelen til suksess er en enkel sopp, kløyvsoppen (schizophyllum commune). Om man mater den med sukker og oksygen, produserer den en biopolymer, et helt biologisk fortykningsmiddel. Denne biopolymeren kalles Schizophyllan og med den kan man utvinne inntil ti prosent mer olje, avhengig av lagringssted et enormt fremskritt. På de neste sidene kan du lese mer om hva som ligger bak denne ualminnelige teknologien

14 Teknologi SOPP + OKSYGEN + SUKKER BIOPOLYMER Felttesten i Bockstedt På oljefeltet Bockstedt brukes Schizophyllan for første gang. Her blandes polymeren med vann fra lagringsstedet og pumpes inn i oljeformasjonen. I fremtiden kommer mer olje til å bli utvunnet på denne måten. Lukket kretsløp Den utvunnede blandingen av olje, vann fra lagringsstedet og biopolymer transporteres til Wintershall-verket Barnstorf som ligger i nærheten. Der skilles komponentene fra hverandre, renses og utvinnes. Biopolymeren und vannet kommer til slutt tilbake til Bockstedt. BIOPOLYMER + VANN OLJE Utgangspunktet Med kløyvsoppen begynner alt: Schizophyllum commune, som den også heter, finnes på løv- og nåletrær i skoger over hele verden. I laboratoriet Forskerne hos Wintershall og BASF interesserer seg for den vattaktige hvite delen av soppen. Denne produserer biopolymeren Schizophyllan. Det brune fruktlegemet hjelper bare til med formeringen. Produksjonen Schizophyllan lages hos BASF i Ludwigshafen. Sopp og sukker blandes i en bioreaktor og tilføres oksygen. Slik oppstår biopolymeren. LITEN SOPP MED STOR VIRKNING Enhanced Oil Recovery (EOR) handler om soppen som forbedrer oljeutvinningen og danner grunnlaget for Wintershalls viktigste forskningsprosjekt. I fremtiden kan det bli mulig å utvinne ti prosent mer olje med denne nye miljøvennlige teknologien. Transporten Fortykningsmiddelet transporteres til Bockstedt i spesielle tankbiler. Det finnes knapt en prosent Schizophyllan i denne såkalte stamløsningen. BIOPOLYMER + VANN OLJE BIOPOLYMER + VANN Vann kontra polymer Hvis det naturlige trykket på oljefeltet ikke lenger er høyt nok, presses vann fra lagringsstedet inn for å forbedre utvinningen. Vannet finner nemlig veier utenom oljen fordi det vanligvis er mye tynnere enn olje. Kløyvsoppen er egentlig en helt vanlig sopp. Schizophyllum commune, som den heter på latin, setter seg på de mest solrike stedene på døde og veltede trær over hele verden. Det er akkurat denne plasseringen som gjør den interessant for Wintershall: Om man mater den med sukker og oksygen, produserer den en biopolymer, et helt biologisk fortykningsmiddel. Denne geléaktige substansen kan brukes i oljeutvinning. Den fortykker vannet som presses inn i lagringsstedet og forbedrer oljeutbyttet. Det fortykkede vannet kan presse ut mer olje av steinsporene fordi biopolymeren har gjort vannet at vannet er omtrent like seigt som oljen. Derfor flyter ikke vannet lenger så lett forbi det dyrebare råstoffet, men danner en slags front som 26 skyver oljen foran seg. På denne måten er det mulig å utvinne inntil ti prosent mer olje. Wintershall forsto allerede for mange år siden at biopolymeren hadde potensial. I samarbeid med BASF forsker selskapet på soppen og biopolymeren Schizophyllan. Produktet holdes stabilt selv om temperaturen og saltkonsentrasjonen i lagringsstedet er høy. Dette gjør at biopolymeren er bedre egnet enn syntetiske polymerer. Men det viktigste er at Schizophyllan er biologisk nedbrytbart og dermed svært miljøvennlig. Derfor kan naturproduktet også brukes i svært ømfintlige økosystemer som f.eks. havet. Dette gjør at produktet er interessant bl.a. i Norge hvor alle substanser som brukes i offshore oljeutvinning, må være biologisk nedbrytbare. Vår første praktiske test har pågått på oljefeltet Bockstedt siden desember Der har vi bygd et eget prøvefelt til dette formålet. Den to år lange utprøvingen kommer til å vise om Schizophyllan faktisk egner seg til oljeutvinning. Les alt om Schizophyllan på: BOCKSTEDT LUDWIGSHAFEN Under jorda Ved hjelp av injeksjonsboringen når blandingen av biopolymer og vann fra lagringsstedet frem til oljeformasjonen. Før eller senere kommer Schizophyllan og forhåpentligvis også mer olje frem til utvinningsbrønnene. Polymeren bremser denne effekten Schizophyllan fortykker vannet som dermed kan fordrive oljen bedre og jevnere. Mer olje med Schizophyllan Med biopolymeren kan det i fremtiden bli mulig å utvinne ti prosent mer olje fra eksisterende lagringssteder et enormt fremskritt.

15 Partnerskap VI VET AT VI ER BEST SAMMEN

16 SIKKER FORSYNING FRA RUSSISKE DYP Partnerskap Wintershall I fremtiden kommer Wintershall til å engasjere seg enda sterkere i Russland. Vi bidrar med teknologisk kunnskap i fellesprosjekter vi har sammen med Gazprom og også Lukoil. Vintrene i Sibir er kalde. Bitende kalde. Men i Novyj Urengoj i Vest-Sibir henter medarbeiderne til Wintershall og Gazprom ut gass og kondensat selv ved 50 minusgrader. Hver eneste dag trosser de det ekstreme klimaet og gir seg i kast med geologiske utfordringer. Og lykkes. I mer enn 20 år har vi hatt et intensivt og svært vellykket partnerskap med OAO Gazprom det begynte med felles gasshandel og bygging av gassrørledninger og gasslagre, senere også FELLESPROSJEKTER I RUSSLAND Wintershall og Gazprom har samarbeidet i 20 år. Fellesselskapet Achimgaz produserer olje og kondensat og skal fortsette å utvide virksomheten. Hver dag utvinnes det rundt 70 millioner kubikkmeter gass* fra feltet Jusjno Russkoje. Vi har utvunnet olje sammen med Lukoil i 20 år. ved E&P-prosjekter. I 2007 var vi det første tyske selskapet som utvant gass i Vest-Sibir. I 2003 grunnla vi som partnere fellesselskapet Achimgaz i Novyj Urengoj. Vi trengte partnernes samlede teknologiske ekspertise siden det dreide seg om boringer på 4000 meters dyp og komplekse steinformasjoner. I mellomtiden har vi avsluttet pilotfasen på en vellykket måte og begynt feltutvikling på blokken. I november 2012 bestemte vi oss dessuten for å samarbeide om ytterligere to blokker på Achimov-formasjonen. Den befinner seg på Urengoj-feltet som er et konvensjonelt lagringssted for tight gas. Denne formasjonen er teknisk ytterst krevende. Derfor har Wintershall i flere tiår brukt hydraulisk oppsprekking til å utvinne råstoffene. Og vi får det til på ekstreme dybder og ved ekstreme temperaturer. Også utenfor Russland jobber vi tett sammen med verdens største gass utvinningsselskap. Vi samarbeider i Libya og Nordsjøen samt om infrastrukturprosjekter som den nordeuropeiske gassledningen (Nord Stream) og South Stream-ledningen. Vi er også inne i transportselskapene Gascade Gastransport, OPAL Gastransport og NEL Gastransport. I tillegg deler vi teknisk viten med Gazprom og har i mer enn 20 år utvekslet ideer i et fellesprosjekt for vitenskapelig-teknisk samarbeid. Vi utvinner også olje i Russland. I mer enn 20 år har vi sammen med OAO Lukoil vært aktive i det sørrussiske området Volgograd som er et viktig trafikkknutepunkt og industristed. Dette samarbeidsprosjektet heter Wolgodeminoil og er det eldste samarbeidsprosjektet mellom et russisk og et vesteuropeisk E&P-selskap. I dag opererer fellesselskapet på tre lisensområder i Volgograd som til sammen har et areal på rundt kvadratkilometer. Vi foretar intensive undersøkelser for å finne nye lagringssteder. Wolgodeminoil utvinner allerede olje fra sju felt og forbereder seg på fortsatt utvikling. *Russian Standard Conditions (RSC). UNDER EKSTREME FORHOLD TRENGS GODE PARTNERE Milliardbeløp investeres av Wintershall på fellesprosjektet Achimgaz. Til 2018 skal over 100 brønner øke den årlige produksjonen på platået til rundt åtte milliarder kubikkmeter gass og to millioner tonn kondensat. Begge partnere bidrar med teknologisk viten til utvinningen fra den vanskelige steinformasjonen. 280 dager i året er det vinter i Novyj Urengoj og gjennomsnittstemperaturen ligger på 33 minusgrader. 30

17 HJEMME HAR VI LÆRT DET VI KAN Partnerskap 180 nye medarbeidere har vi ansatt for å operere Bragefeltet. Flertallet av Statoil-medarbeiderne her har gått over til oss. Europa først og fremst Nordsjøen har lenge vært et satsningsområde for Wintershall. Og området har en fremtid. I Norge blir vårt partnerskap med Statoil tettere. På våre produksjonssteder i Tyskland er vi en pålitelig nabo. PREMIERE I NORGE For første gang har Statoil overført et produksjonsanlegg og tilhørende personal til en ny operatør. Det er Bragefeltet vi snakker om. Vi har samarbeidet profesjonelt for at alt skal gå knirkefritt, og Statoil har hjulpet oss mye i forberedelsene til overtakelsen. Vinden uler over den norske delen av Nordsjøen. Bragefeltet ligger 125 kilometer fra kysten. I oktober 2013 ble navneskiltet på plattformen byttet. Før sto det Statoil på skiltet, nå står det Wintershall. For vi har overtatt operatørskapet fra vår strategiske partner. Vi kan fortsatt bygge på erfaringen til våre ansatte: Et flertall av dem som jobbet hos Statoil tidligere, har akseptert tilbudet vårt og fortsetter å jobbe på Bragefeltet. I tillegg samarbeider vi med Statoil om viktige fremtidsrettede temaer på den norske kontinentalsokkelen, som f.eks. om å øke oljeutbyttet (EOR). Allerede i dag er vi en av dem som har flest lisenser på norsk kontinentalsokkel, og vi kommer i fremtiden til å investere rundt halvparten av letebudsjettet her. I nederlandske Den Helder står vår sentral for Remote Controlled Operations (RCO). Her kontrollerer vi 20 plattformer med et moderne radioovervåkningssystem. I Rijswijk ved Den Haag befinner selskapets kompetansesentrum for offshore-teknologi seg. Her videreutvikles blant annet vår ekspertise når det gjelder grunt vann. Vi vil bygge ut partnerskapet med det ungarske selskapet MOL og følge med på felles lete- og produksjonsmuligheter i Nordsjøen og i Midtøsten. Ved siden av Statoil samarbeider vi også med RWE Dea i Nordsjøen. Øya Mittelplate er unik og det eneste boreog utvinningsanlegget i tysk farvann. Wintershall har utvunnet olje og gass i Europa i mer enn 80 år. I den norske delen av Nordsjøen kommer vi i fremtiden til å investere inntil halvparten av letebudsjettet. Utvinningen i Tyskland utgjør Wintershalls teknologiske drivkraft. Produksjonen av olje i UNESCO-naturarvområdet Vadehavet i Schleswig- Holstein er et kroneksempel på at ressursutvinning og miljøvern kan gå hånd i hånd. I Tyskland har vi produsert hydrokarboner i mer enn 80 år. Kommunene setter pris på å ha oss i nærheten. Utvinningen i hjemlandet er viktig for oss fordi den er geologisk utfordrende. Vi har allerede utviklet mye innovativ teknologi her. For tiden forsker vi på biopolymeren Schizophyllan i Tyskland, noe som kanskje kan forbedre oljeutvinningen. Den krevende utvinningen i Tyskland og Europa gjør at vi stadig forbedrer oss. 33

18 TILLIT ER VÅRT VIKTIGSTE FUNN Partnerskap Uten tillit er det vanskelig i Libya. Med tillit kan store ting utrettes. Vi har operert i Nord-Afrika i mange tiår. Og partnere setter pris på oss. I Libya har vi allerede vært aktive i et halvt århundre. Og like lenge har internasjonale og libyske Wintershall-medarbeidere jobbet side om side. Vi har hatt nok tid til å bygge opp tette partnerskap og gode naboforhold. Og det har vi gjort. På oppdrag fra National Oil Corporation har vi som første utenlandske E&P-selskap bygget en rørledning som har gitt Libya en ny transportmulighet for råstoff gjennom ørkenen. Uten denne nye, 52 kilometer lange oljerørledningen hadde vi nemlig ikke kunnet Wintershall har vært i Libya i mer enn 55 år. Vi produserer i ørkenen og langs kysten. Pioner på teknologi og miljøvern. transportere produksjonen fra denne oljelisensen. Vi ferdigstilte ledningen på rekordtid. I Libya er vi mer enn bare operatør; i E&P-bransen i dette nordafrikanske landet regnes vi også som teknologisk pioner. For eksempel gjenvinner vi assosiert gass i stedet for å fakle den. Dette reduserer for det første selvsagt CO₂-utslippene. For det andre bruker vi den til å støtte oljeutvinningen med en såkalt gassheis. Der fortykkes den assosierte gassen og presses tilbake på mer enn meters dybde. Spesielle ventiler gjør at den når tilbake til den egentlige oljeledningen. Vi kan utvinne mer pga. effekten til gassboblene som stiger opp. Gassen brukes ikke opp, men tilføres til slutt utvinningen og transporteres gjennom ledninger til kraftverk langs kysten. For å øke avoljingen reinjiserer vi dessuten vann i felt som allerede er utbygd. I tillegg har vi de siste årene lagt et ledningsnett på til sammen 142 kilometer gjennom ørkenen. Det gjør at vannet som løser seg fra lagringsstedene mens oljen renses og utvinnes, ledes tilbake til feltene som det presses tilbake til. Den arabiske våren var begynnelsen på en turbulent tid i Libya. Turbulensen er fortsatt ikke over selv om revolusjonen er over. Også i denne ofte vanskelige perioden stiller vi opp som partner for Libya. Og det gjør vi ikke bare som operatør, men også gjennom vårt sosiale engasjement. Derfor har vi ved siden av å gi nødhjelp også blant annet åpnet en barnehage som tilbyr 200 jenter og gutter heldagsplass. NY RØRLEDNING GJENNOM ØRKENEN Som første utenlandske E&P-selskap i Libya har vi på egen hånd bygget en rørledning. I begynnelsen av 2013 kunne vi ta den i bruk sammen med Arabian Gulf Oil Company (AGOCO). Ledningen ligger en meter nede i ørkensanden. 52 kilometer lang er ledningen som Wintershall har bygget gjennom den libyske ørkenen

19 VI DRAR UT I ØDEMARKA FOR Å FINNE RÅSTOFFER Partnerskap DET LOVER GODT FOR SKIFERSTEINEN Sammen med Gas y Petróleo del Neuquén kommer vi i de neste årene til å bore inntil seks sjakter. Vi er operatør og inne med 50 prosent. 97kvadratkilometer stor er blokken Aguada Federal øst i Neuquén-provinsen. Her undersøker vi ukonvensjonelle forekomster. Wintershall planlegger å utvinne ukonvensjonelle forekomster av skiferolje og skifergass i Argentina. Vi har undersøkt potensielle områder med innledende seismiske undersøkelser. Hvite kjemper ruller gjennom det vestargentinske landskapet. Det er vibrator-truckene. De er en del av et tre måneder langt seismikkprosjekt i provinsen Mendoza hvor potensielle lagringssteder måles. Der finnes det sannsynligvis ukonvensjonelle kilder som blir stadig mer interessante å utvinne også i Argentina. I mer enn 30 år har vi vært aktive i Sør-Amerika. Vi undersøker blokken Aguada Federal som har et stort potensial for skifergass og -olje. Fra 15 olje- og gassfelt utvinner vi omtrent 26 millioner fat oljeekvivalenter (boe) i året. Som operatør leter vi på blokkene CN-V og Ranquil Norte sør i provinsen Mendoza. Ifølge de ferskeste undersøkelsene finnes det her et attraktivt potensial for å lete etter og utvinne konvensjonelle og ukonvensjonelle lag - rings steder (skifergass og skiferolje) i to ulike lag av sedimentær stein. Vi kan bidra med vår tekniske og geologiske ekspertise og dessuten ta i bruk ny teknologi. I tillegg til de nye aktivitetene i provinsen Mendoza er vi dessuten aktive i den svært lovende Vaca Muerta-formasjonen i det patagoniske Neuquén-karet. Ukonvensjonelle lagringssteder som ligger her, har stort potensial. Sammen med vår partner Partner Gas y Petróleo del Neuquén skal vi som operatør undersøke potensialet på blokken Aguada Federal. I første omgang planlegger vi inntil seks boringer og investerer til sammen ca. 80 millioner euro. Etter en vellykket letefase kan det hende at formasjonen blir utviklet videre. Sammen i provinsen Neuquén: Martin Bachmann, Wintershall, og Jorge Sapag, guvernør i provinsen Neuquén. I mer enn 30 år har vi vært aktive i Argentina. På feltene våre jobber vi stadig med å øke utbyttet av hydrokarboner for å kompensere for den naturlige tilbakegangen i mengden som kan utvinnes. For å kompensere for den naturlige tilbakegangen på feltene Carina og Aries ved kysten av Ildlandet kommer vi fra 2016 i tillegg til å starte produksjon på feltet Vega Pleyade. Her har vi i mange år hatt et vellykket samarbeid med partnerne TOTAL und Pan American Energy (PAE). I løpet av disse tiårene har vi utviklet svært tette bånd til lokale innbyggeree og kommuner. I dag er vi en lokal partner som støtter flere forskjellige sosiale prosjekter

20 VI SIKTER HØYT MED TYSK KVALITETSSTEMPEL Partnerskap 40 års erfaring har Wintershall med sikker utvikling og utvinning av surgass. Wintershall produserer ikke noe i Midtøsten. Ikke foreløpig. Kunnskap og teknologi gjør oss til en attraktiv partner. ETTERSPØRSEL ETTER SURGASS-EKSPERTER Surgassfeltet Shuwaihat i Abu Dhabi skal vurderes sammen med våre partnere ADNOC og OMV. Som operatør bidrar vi med mange års erfaring med surgass. Shuwaihat er bare ett av mange surgassfelt i Emiratene. Et vell av råstoffer. Dette er ofte den første assosiasjonen når man nevner De forente arabiske emirater. Men også her blir utvinningen mer komplisert og de komplekse lagringsstedene mer interessante. Med andre ord et ideelt tidspunkt å engasjere seg sterkere i landet på. I juni 2012 skrev vi under en avtale med Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) og OMV om teknisk vurdering av surgass- og kondensatfeltet Shuwaihat. Det spesielle med dette lagringsstedet er at det i tillegg til kondensat også inneholder såkalt surgass, dvs. gass med en høy andel hydrogensulfid og karbondioksid. Denne gassen må renses. Vi har tilgang til effektiv og innovativ teknologi som kan skille gass fra sure bestanddeler som hydrogensulfid og karbondioksid. Ved slike boringer er det også nødvendig med særlige sikkerhetstiltak. Som operatør bidrar vi med vår teknologiske ekspertise som kjennetegnes av svært høy standard og mer enn 40 års erfaring innen sikker utvikling og utvinning av surgassforekomster. Vi har utviklet og perfeksjonert standardene på de tyske produksjonsstedene Düste og Staffhorst. Vi vil også samarbeide med Mubadala Petroleum i Abu Dhabi om potensielle prosjekter i Midtøsten og Nord-Afrika. Målet er å forbinde Wintershalls teknologiske kunnskap og mangeårige erfaring i regionen med Mubadalas voksende potensial. I Qatar klarte Wintershall i 2013 for første gang på 40 år å finne gass i Emiratene. Der ligger det rundt 70 milliarder Med teknologi og partnerskap vil Wintershall bygge ut Midtøsten-regionen til et satsningsområde. Vår teknologiske ekspertise er etterspurt på utfordrende felt. kubikkmester gass på omtrent 70 meters vanndyp. Vi skal nå teste utviklingen av gassfunnet (Al Radeef). Lagringsstedet er teknologisk svært krevende. I den nederlandske delen av Nordsjøen har vi lignende tekniske og miljørettslige utfordringer som vi nå drar nytte av i Qatar. Og våre eksperter fra Wintershall Nordzee hjelper selvsagt kollegene i Qatar. Men vi setter ikke bare nye standarder med våre letestrategier: Som 1 av 17 selskaper var vi med på å utarbeide en rapport om bærekraftig utvikling i Qatar og mottok en utmerkelse fra energidepartementet for dette arbeidet. 39

21 VI ARBEIDER FORSVARLIG. MILJØBEVISST. SIKKERT Selskapet Vi gjenbruker plattformer og bruker assosiert gass i stedet for å fakle den. Kort sagt: Vi legger vekt på miljøvennlig utvinning av olje og gass. Og på våre medarbeideres helse. For nettopp de utgjør grunnpilarene i selskapet vårt. Målet for alle våre aktiviteter er å systematisk redusere risikoen for mennesker og miljø. I mange tilfeller er vi til og med strengere enn lovbestemmelsene. Vi tar i bruk effektiv teknologi og metoder som skåner miljøet og utvikler innovasjoner. I vår virksomhet satser vi på skreddersydde HMS-opplegg og kommuniserer transparent og åpent. Før vi begynner på et prosjekt, undersøker vi alltid alle mulige ringvirkninger nøye. Sammen med eksperter, avtalepartnere og aktuelle interessegrupper utvikler vi prosedyrer og gjennomfører tiltak som minimerer påvirkningen på miljøet og utnytter ressursene enda mer effektivt. Internasjonale konvensjoner, lokal lovgivning og våre selvpålagte høye standarder er vår rettesnor i virksomheten. Vi utvinner olje og gass så miljøvennlig som mulig og legger vekt på høyest mulig sikkerhet både til lands og til vanns. Et av våre mest effektive tiltak for miljø- og klimavern er at vi som operatør ikke fakler assosiert gass i vår daglige drift. På den ene siden sløser faklingen bort verdifulle energiressurser og på den andre siden sørger den for at store mengder drivhusgasser slippes ut. Wintershall sparer miljøet for rundt to millioner tonn CO₂ i året på at vi ikke fakler gass, noe som utgjør rundt 60 prosent av CO₂-utslippene selskapet hadde tidligere. Denne selvpålagte forpliktelsen går mye lenger enn lover og standarder og er dermed enestående i bransjen. Det beste er at Wintershall bruker den assosierte gassen til å produsere strøm, varme og damp. Den utvunnede energien brukes til å operere oljeutvinningsanleggene og forsørge private husstander med strøm. Wintershall lever opp til svært høye standarder, særlig når det gjelder sikkerhet og miljøvern. Dette har vi fastsatt i en frivillig selvforpliktelse. Derfor borer ikke Wintershall i tyske vannvernområder. I tillegg fordeler vi boreaktivitetene våre på få, sentrale boresteder for å bruke så lite areal som mulig. De høye standardene våre gjelder for oss i hele verden. Derfor bruker vi f.eks. et koblingsanlegg for kraft og varme i Emlichheim til å produsere, rense og utvinne olje. I Libya tester vi ut bruk av strøm fra sol- og vindenergi til oljeutvinning og på den nederlandske delen av Nordsjøen gjenvinner vi offshore-plattformer slik at de kan brukes på nytt og produsere på et annet sted. Kort sagt: Wintershall arbeider forsvarlig, miljøbevisst og sikkert. SMART BRUK AV ASSOSIERT GASS tonn CO₂ sparer Wintershall på at vi ikke fakler assosiert gass i vår daglige drift. Vi bruker gassen og viser at økonomiske og økologiske hensyn godt kan gå hånd i hånd

22 Samfunnsengasjement Frivillighetsdag i Kassel Wintershalls medarbeidere viser sosialt engasjement ved å ta del i ulike prosjekter. Første stein er lagt Snart kommer de første barneskoleelevene til å gå på den internasjonale skolen i Kassel. Wintershall er med og støtter skolen. Sommererens highlight I mer enn 20 år har Wintershall støttet «kulturteltet» i Kassel. Work & Life De fleksible åpningstidene til Wintershalls to heldagsbarnehager i Kassel gjør det mulig å kombinere jobb og familie. VI SATSER IKKE BARE PÅ OLJE OG GASS Vi er overbevist om at hver enkelt medarbeider bidrar til at selskapet lykkes. Derfor satser vi på våre ansatte og legger til rette for at de kan kombinere jobb, liv, familie og helse. Vi har f.eks. barnehager med fleksible åpningstider og bidrar til å bygge en internasjonal skole ved vårt hovedkontor i Kassel. Men vi tar ikke bare ansvar overfor medarbeiderne våre. Hvert år donerer vi til veldedige og humanitære organisasjoner i nærområdene til virksomheten vår og sløyfer til gjengjeld alltid julegaver til kunder og handelspartnere. Vi engasjerer oss også i kultur og støtter musikkarrangement, kunstutstillinger og spesialutstillinger av malerier, grafikk, foto og historisk kunsthåndverk. Libyas fremtid Wintershall støtter en heldagsbarnehage i nærheten av Tripoli. Les mer om Wintershalls engasjement på: Slagkraftig sponsor Emil Nolde-utstillingen i Oslo hadde mer enn besøkende. Wintershall støttet den.

23 2013 I TALL IMPRESSUM WINTERSHALL TOTALT Nettoomsetning, tredjeparter mill Investeringer og akkvisisjoner ¹ mill Driftsresultat (EBIT) mill Antall ansatte ² pr LETING OG PRODUKSJON Nettoomsetning, tredjeparter mill Investeringer og akkvisisjoner ¹ mill Utvinning av olje MMBOE ⁴ 31,9 33,4 Utvinning av gass ³ MMBOE ⁴ 100,1 99,2 Driftsresultat (EBIT) mill GASSHANDEL Nettoomsetning, tredjeparter mill Investeringer og akkvisisjoner ⁵ mill Salg av gass, fellesforetak (100 %) ⁶ mrd. kwh 520,7 471,4 derav WINGAS ⁶ mrd. kwh 428,9 370,8 Driftsresultat (EBIT) mill ANSVARLIG FOR INNHOLDET Wintershall Holding GmbH, Kassel Hvis du vil vite mer om selskapet vårt, har behov for mer informasjon eller har spørsmål om Wintershall, svarer vi deg gjerne. Tlf.: Faks: Wintershall Holding GmbH Friedrich-Ebert-Straße Kassel, Tyskland Også på: 2012-tallene er blitt tilpasset pga. endringer i de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS). Tallene tilsvarer segmentet olje og gass i BASF-gruppen. ¹ Anleggsmidler og immaterielle formuesverdier inkl. aktiverte leteboringer. ² Uten midlertidig ansatte; deltidsansatte er beregnet andelsvis. ³ Omregningsfaktoren for gass i fat oljeekvivalenter er blitt tilpasset for å gjenspeile bedre den endrede sammensetningen av gasskvaliteter i porteføljen. Verdiene for 2012 vises på sammenlignbar måte. ⁴ Millioner fat oljeekvivalenter. ⁵ Anleggsmidler og immaterielle formuesverdier. ⁶ Inkludert gass solgt til BASF. Bildnachweis: Titel: Dominik Obertreis, s. 3 Andreas Teichmann, s. 4/5 Alejandro Kirchuk, s. 6/7 Sven Döring, s. 8/9 Danil Usainov, Morten Berentsen, Chrysovalantis Lamprianidis, s. 10/11 Bernd Schoelzchen, Shawn Baldwin/action press, Helge Hansen, s. 13 Christian Wyrwa, s. 18/19 Sven Döring, s. 21 Frederik Laux, Sven Döring, s. 28/29 Justin Jin, s. 31 Justin Jin, s. 32 Morten Berentsen, David Hecker, s. 33 Morten Berentsen, s. 35 Shawn Baldwin/action press, s. 36 Wintershall, s. 37 Alejandro Kirchuk, s. 38/39 Jack Dabaghain, s. 40 Thomas Rosenthal, s. 41 Shawn Baldwin/action press, s. 42 Bernd Schoelzchen, Shawn Baldwin/action press, s. 43 Heiko Meyer, Harry Soremski, Ilja Hendel.

24 Vi garanterer at papiret er FSC-sertifisert.

25

«Vi Er EffEkTiVE, innovative og ProdUkTiVE der EnErgikildEn Er.»

«Vi Er EffEkTiVE, innovative og ProdUkTiVE der EnErgikildEn Er.» Wintershall. Et innblikk. 2014 2015 2014. «Vi Er EffEkTiVE, innovative og ProdUkTiVE der EnErgikildEn Er.» Mario Mehren Styreleder Kjære leser Energi danner grunnlaget for velstand og vekst. Om 25 år vil

Detaljer

«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.»

«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Wintershall. Et innblikk. 2014 2015 2014. «Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Rainer Seele Styreleder Kjære leser Det blir stadig fl ere mennesker på jorda,

Detaljer

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI.

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. WINTERSHALL. VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. 2015 Forord Vi er effektive, innovative og produktive der energikilden er «VI HOLDER STØ KURS. MED VELLYKKET LETING, GODT PARTNERSKAP OG TEKNOLOGISK EKSPERTISE.»

Detaljer

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 2013. Med VellykkeT eksplorasjon, kompaniskap og Teknisk kompetanse Holder Vi stø kurs. Ærede damer og herrer, Rainer Seele styreleder Vår økende verdensbefolkning

Detaljer

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

Pressemelding. Wintershall fortsetter å vokse ved kilden. Nytt rekordresultat på 1,2 milliarder euro. Olje- og gassproduksjonen har aldri vært høyere

Pressemelding. Wintershall fortsetter å vokse ved kilden. Nytt rekordresultat på 1,2 milliarder euro. Olje- og gassproduksjonen har aldri vært høyere Pressemelding Wintershall fortsetter å vokse ved kilden Nytt rekordresultat på 1,2 milliarder euro 12. mars 2013 Michael Sasse Tel. +49 561 301-3301 Faks +49 561 301-1321 press@wintershall.com www.wintershall.com

Detaljer

Press information. Internasjonale aktiviteter utvidet. Leting og produksjon. Utvikling av oppstrømsvirksomhet sammen med Gazprom

Press information. Internasjonale aktiviteter utvidet. Leting og produksjon. Utvikling av oppstrømsvirksomhet sammen med Gazprom Press information Leting og produksjon Internasjonale aktiviteter utvidet Utvikling av oppstrømsvirksomhet sammen med Gazprom 15. mars 2012 Michael Sasse PI-12-10 Tlf. +49 561 301-3301 Faks +49 561 301-1321

Detaljer

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Pressemelding Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Selskapene bytter eierandeler i følgende olje- og gassfelt i Nordsjøen; Brage, Vega, Gjøa og Edvard Grieg 22.10.2012 Verena Sattel PI-12-26

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Wintershall i Nordsjøen

Wintershall i Nordsjøen Wintershall i Nordsjøen Olje og gassproduksjon i våre nærområder Mer enn halvparten av Europas forbruk av naturgass leveres i dag fra landene rundt Nordsjøen: Norge, Nederland, Danmark, Storbritannia og

Detaljer

Pressemelding. Wintershall øker olje- og gassproduksjonen. Lavere årsresultat i 2015 på grunn av prisutviklingen

Pressemelding. Wintershall øker olje- og gassproduksjonen. Lavere årsresultat i 2015 på grunn av prisutviklingen Pressemelding Wintershall øker olje- og gassproduksjonen Lavere årsresultat i 2015 på grunn av prisutviklingen Produksjonsmålet for 2018 forblir høyt og uendret 07.04.2016 Michael Sasse Tel.: +47 907 12

Detaljer

Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge

Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge Pressemelding Wintershall med stabil inntekt Fjerde år på rad med milliardoverskudd Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge 19. mars 2015 Michael Sasse PI-14-12 Tel. +49 561 301-3301 Faks

Detaljer

Pressemelding. Olje- og gassproduksjon på rekordnivå. Wintershall fortsetter veksten. Robust portefølje sikrer lønnsomhet

Pressemelding. Olje- og gassproduksjon på rekordnivå. Wintershall fortsetter veksten. Robust portefølje sikrer lønnsomhet Pressemelding Olje- og gassproduksjon på rekordnivå Wintershall fortsetter veksten Robust portefølje sikrer lønnsomhet 22. mars 2017 Michael Sasse Tel.: +47 907 12 497 press@wintershall.com www.wintershall.no

Detaljer

Press information. Rekordresultat for Wintershall. Olje- og gassprodusent oppnår driftsresultat på mer enn én milliard euro

Press information. Rekordresultat for Wintershall. Olje- og gassprodusent oppnår driftsresultat på mer enn én milliard euro Press information Rekordresultat for Wintershall Olje- og gassprodusent oppnår driftsresultat på mer enn én milliard euro 15. mars 2012 Michael Sasse PI-12-09 Tlf. +49 561 301-3301 Faks +49 561 301-1321

Detaljer

MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN.

MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN. Innblikk. 2012. F R E M O V E R MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN. Wintershall og Gazprom har avtalt å øke selskapenes felles produksjon i Vest-Sibir. Fra og med 2016 skal det hvert år utvinnes opp til

Detaljer

Utvinning. Av olje og gass i hele verden.

Utvinning. Av olje og gass i hele verden. Innblikk. 2011. Utvinning. Av olje og gass i hele verden. Wintershall opererer i den libyske ørken i åtte oljefelt på land i konsesjonene 96 og 97 og i enda et operasjonsområde sør-øst i landet. Gå videre.

Detaljer

VNG Norge Petropolen 24. april 2013

VNG Norge Petropolen 24. april 2013 VNG Norge Petropolen 24. april 2013 Vi er et fremoverlent lete- og produksjonsselskap Vi er et heleid datterselskap av VNG Verbundnetz Gas AG Vi i VNG Norge leder konsernets leteog produksjonsaktiviteter

Detaljer

Wintershall på vekstkurs tross finanskrise

Wintershall på vekstkurs tross finanskrise Wintershall på vekstkurs tross finanskrise Olje og gassproduksjon øker igjen Russiske prosjekter viktig grunn til fremgang Datterselskapet WINGAS, som trader med naturgass, opprettholder rekordomsetning

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

Blått gull. Gasshydrater den andre revolusjonen for ukonvensjonell gass? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner EnergiRike Haugesund, 7.

Blått gull. Gasshydrater den andre revolusjonen for ukonvensjonell gass? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner EnergiRike Haugesund, 7. Blått gull Gasshydrater den andre revolusjonen for ukonvensjonell gass? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner EnergiRike Haugesund, 7. august 2012 Ukonvensjonell olje og gass o I prinsippet forekomster

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 92 er et oljefelt i den sørøstlige delen av norsk sokkel i Nordsjøen på 77-93 meters havdyp. Det er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir bygd ut på ny

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel

Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Assisterende Direktør Nils Telnæs Hydro Olje & Energi Hydro Oil & Energy 2005-05-31 Hydro vil videreutvikle norsk sokkel Fortsatt førsteklasses prosjektgjennomføring

Detaljer

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK?

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK? FORARBEID SORT GULL 5.-7. TRINN Velkommen til Teknisk museum og undervisningsopplegget Sort gull! Sort gull handler om det norske oljeeventyret og hva funnet av olje på norsk sokkel har betydd for Norge

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 123 området området omfatter feltene, Skirne og Vale i den nordlige delen av Nordsjøen. I tillegg blir gass fra Oseberg og Huldra transportert via. Det er også

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.»

«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» «Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» Energirikekonferansen i Haugesund 2014 Leif Sande, Forbundsleder 60.000 medlemmer LOs Gerde største forbund Ver8kal organisasjon 3.100

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 189 er et gassfelt sør i Norskehavet, omtrent 130 km nordvest av Molde. Gassen blir ført i land til Nyhamna i Møre og Romsdal. ligger i et område hvor de klimatiske

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

Luft og luftforurensning

Luft og luftforurensning Luft og luftforurensning Hva er luftforurensing? Forekomst av gasser, dråper eller partikler i atmosfæren i så store mengder eller med så lang varighet at de skader menneskers helse eller trivsel plante-

Detaljer

Felt og prosjekt under utbygging

Felt og prosjekt under utbygging 3 Felt og prosjekt under utbygging (Godkjente utbygginger som betraktes som oppgradering av eksisterende felt er omtalt i kapittel 2. Dette selv om utbyggingen har krevd egen godkjennelse for Plan for

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN Nr. 1 2017 KARRIEREMAGASINET 8 gode råd til jobbintervjuet Bli attraktiv på LinkedIn TRAINEE: 3 jobber på 2 år Unge mentorer utfordrer toppsjefen Lærerikt internship SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN EN SOLID

Detaljer

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091 Årsrapport 2011 for Vega Sør Gradering: Internal Side 2 av 10 Innhold 1 STATUS... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet... 9 1.4 Overskridelser

Detaljer

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling!

OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! OG21: Nasjonal teknologistrategi for den norske petroleumsnæringen verdiskapning og klyngeutvikling! Andreas Sandvik Direktør OG21 www.og21.org OG21 - Olje og Gass i det 21. århundre - Norges teknologistrategi

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

Bergindustrien. - hva betyr den for deg? www.norskbergindustri.no

Bergindustrien. - hva betyr den for deg? www.norskbergindustri.no Bergindustrien - hva betyr den for deg? www.norskbergindustri.no Alt som ikke gror er mineraler og alt som gror trenger mineraler I norske fjell er det viktige ressurser. Siden det første steinaldermennesket

Detaljer

Jordas energikilder. Tidevann. Solenergi Fossile. Vind Gass Vann Olje Bølger År

Jordas energikilder. Tidevann. Solenergi Fossile. Vind Gass Vann Olje Bølger År 6: Energi i dag og i framtida Figur side 170 Jordas energikilder Saltkraft Ikke-fornybare energikilder Fornybare energikilder Kjernespalting Uran Kull Tidevann Jordvarme Solenergi Fossile energikilder

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Energi. Vi klarer oss ikke uten

Energi. Vi klarer oss ikke uten Energi Vi klarer oss ikke uten Perspektivet Dagens samfunn er helt avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes økonomi

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53

1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53 1561 Newton basedokument - Newton Engia Side 53 Etterarbeid Ingen oppgaver på denne aktiviteten Etterarbeid Emneprøve Maksimum poengsum: 1400 poeng Tema: Energi Oppgave 1: Kulebane Over ser du en tegning

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

INTSOK. Russisk Norsk olje og gass industrisamarbeid i Nordområdene (RU-NO Barents Prosjektet)

INTSOK. Russisk Norsk olje og gass industrisamarbeid i Nordområdene (RU-NO Barents Prosjektet) INTSOK Russisk Norsk olje og gass industrisamarbeid i Nordområdene (RU-NO Barents Prosjektet) Thor Christian Andvik Prosjektdirektør for Barentsregionen www.intsok.com INTSOK - Norwegian Oil & Gas Partners

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

Hydro-Elektrik GmbH RWT GmbH Hydro-Elektrik AS private og kommunale vannverk drikke- og matvareprodu- senter industri kraftverk industrikom- plekser

Hydro-Elektrik GmbH RWT GmbH Hydro-Elektrik AS private og kommunale vannverk drikke- og matvareprodu- senter industri kraftverk industrikom- plekser I vårt element Vann er vårt element. Mer enn 100 ansatte jobber for uavhengige og familieeide HydroGroup, som omfatter Hydro-Elektrik GmbH i Ravensburg, RWT GmbH i Gütersloh og Hydro-Elektrik AS i Norge.

Detaljer

http://www.offshore.no/nyheter/print.aspx?id=34207 Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her!

http://www.offshore.no/nyheter/print.aspx?id=34207 Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her! ntitled 1 av 5 02.01.2012 11:30 Vi fant, vi fant Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her! 2011 er et år for historiebøkene når det kommer til leting på norsk sokkel.

Detaljer

for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010

for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010 Hva betyr skifergassrevolusjonen og GoM-ulykken for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010 WEO Reference scenario Source:

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK?

ER DU STOLT OVER Å VÆRE NORSK? FORARBEID SORT GULL 5.-7. TRINN Velkommen til Teknisk museum og undervisningsopplegget Sort gull! Sort gull handler om det norske oljeeventyret og hva funnet av olje på norsk sokkel har betydd for Norge

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 2/8-6 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43548

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 2/8-6 Funnår Hovedforsyningsbase NPDID for felt 43548 Generell informasjon navn VALHALL Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 2/8-6 Funnår 1975 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Tananger NPDID for felt 43548 Bilde Funn

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 34/10-23 Funnår 1985

ODs Faktasider. Felt. Generell informasjon. Faktakart i nytt vindu. lenke. Funnbrønnbane 34/10-23 Funnår 1985 Generell informasjon navn VALEMON Faktakart i nytt vindu lenke Dagens status Producing Funnbrønnbane 34/10-23 Funnår 1985 Hovedområde North sea Hovedforsyningsbase Mongstad NPDID for felt 20460969 Bilde

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

SDØE-resultater tredje kvartal 2013

SDØE-resultater tredje kvartal 2013 SDØE-resultater tredje kvartal 2013 Stavanger 31.10.2013 Til stede fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Fortsatt høy kontantstrøm

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 165 området området ligger sammen med Snorreområdet og Statfjordområdet på Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen. området omfatter feltene, Sør, Gimle og Tordis.

Detaljer

Hype eller hope 2: Biodrivstoff 2.generasjon. Andreas Bratland, andreas@nobio.no

Hype eller hope 2: Biodrivstoff 2.generasjon. Andreas Bratland, andreas@nobio.no Hype eller hope 2: Biodrivstoff 2.generasjon Andreas Bratland, andreas@nobio.no Et imponerende ladesystem Det tar litt over 1 minutt å fylle 50 liter diesel Dette tilsvarer ca. 500 kwh energi Hvor stor

Detaljer

Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel.

Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel. Denne boken inneholder 5 GRAFISKE SYMBOLER. bruk dem til å finne ut mer om Petoro og hva vi gjør på norsk sokkel. Dette gjør du: 1. Gå til www.petoroboken.no. Husk at pc-en din må ha tilknyttet kamera

Detaljer

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS

Lyses nye LNG-anlegg. Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyses nye LNG-anlegg Torbjørn Johnsen Adm. dir. Lyse Gass AS Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger 43,676 % Sandnes 19,531 % Sola 8,741 % Time 5,832 % Klepp 4,229 % Hå 3,785 % Randaberg 3,279

Detaljer

Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng

Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng Energinasjonen Norge i en klimapolitisk sammenheng Odd Roger Enoksen Olje- og energiminister Klimaforum 29. mai Kilder til norske utslipp av CO 2 2004 Andre industriprosessar 18 % Kysttrafikk og fiske

Detaljer

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Hva står på spill? Kjøpekraft Arbeidsledighet Norge Fastlands- Sverige Danmark Euro- USA Norge området Kjøpekraftsjustert BNP per innbygger. Indeks. OECD-gjennomsnitt

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 185 området området ligger ca. 140 km vest for Sognefjorden. I samme område ligger også Statfjord- og Gullfaksfeltene. I området er feltene og Vigdis i produksjon.

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Bygger bro fra idé til marked

Bygger bro fra idé til marked Miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge Bygger bro fra idé til marked Verden står overfor store miljøutfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trenger

Detaljer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you INNHOLD Om oss side 04 Kvalitet side 06 MILJØ side 08 PRODUKSJON side 10 PRODUKTER HANDEL side 12 PRODUKTER INDUSTRI side 13 HVA STENQVIST STÅR FOR side 14 Kontakt side

Detaljer

Globale utslipp av klimagasser

Globale utslipp av klimagasser Globale utslipp av klimagasser Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/klima/globale-utslipp-klimagasser/ Side 1 / 5 Globale utslipp av klimagasser Publisert 30.10.2015 av Miljødirektoratet

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Biomassens rolle i fremtidens energisystemer

Biomassens rolle i fremtidens energisystemer Biomassens rolle i fremtidens energisystemer Fagdag i fornybar energi på UMB 2011-10-20 Studentsamfunnet, Campus Ås Petter Hieronymus Heyerdahl, UMB Bioenergi 15 % Annen fornybar energi 5 % Verdens energiforbruk

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Kerosene = parafin 4

Kerosene = parafin 4 1 2 3 Kerosene = parafin 4 Eg. iso-oktan (2,2,4 trimetylpentan) og n-heptan 5 Tetraetylbly brukes ofte sammen med tetrametylbly som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet

Detaljer

Grunnvann. Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen

Grunnvann. Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen Grunnvann Av: Christer Sund, Sindre S. Bremnes og Arnt Robert Hopen Vi har prosjekt om grunnvann. Vi vil skrive om grunnvann fordi det høres interessant tu, og vi ville finne ut hvordan grunnvannssituasjonen

Detaljer

SNAKK BRANNSIKKERHET MED OSS SIKKERHETSTEKNOLOGI FOR BYGG OG EIENDOM

SNAKK BRANNSIKKERHET MED OSS SIKKERHETSTEKNOLOGI FOR BYGG OG EIENDOM SNAKK BRANNSIKKERHET MED OSS SIKKERHETSTEKNOLOGI FOR BYGG OG EIENDOM DET ER MANGE VEIER FREM TIL MÅLET HVOR BEGYNNER DIN REISE? «Brukervennlighet er veldig viktig for Consilium du skal kunne håndtere systemet

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør SDØE 1. kvartal 21 Pressekonferanse Stavanger 1. mai 21 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør Fortsatt høy produksjon Kritiske prestasjonsindikatorer (KPI-er) Første kvartal 21 Første

Detaljer

VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010

VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010 VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010 NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann-, vind-, og havenergiressurser Industrielle

Detaljer

Verdier for framtiden

Verdier for framtiden Verdier for framtiden Ressursrapport for felt og funn 2017 15. juni 2017 Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift Les rapporten på www.npd.no OLJEDIREKTORATETS ROLLE Størst mulig verdi for samfunnet

Detaljer

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD

Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD VI HENTER REN ENERGI FRA SOL, VANN OG JORD Et valg for livet! Alpha-InnoTec varmepumper det perfekte varmesystem for norske boliger. www.alpha-innotec.no 3 Wärme pumpen Natur bewahren Varmepumper er fremtidens

Detaljer

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norske mot nye utfordringer Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norskes mål Det norske skal skape mer verdier for aksjonærer og for samfunnet. Det norske skal innen 2020 ha en produksjon på

Detaljer

Nord-Svensk trevarer av høyeste kvalitet

Nord-Svensk trevarer av høyeste kvalitet 1 Nord-Svensk trevarer av høyeste kvalitet Norra er et ekspanderende skogsselskap som eies av 17 000 private skogseiere i Nord-Sverige. Skogsorganisasjonen omfatter åtte virksomhetsområder, fra Ångermanland

Detaljer

Et overordna blikk på, og konkretisering av begrepa "bioøkonomi" og "det grønne skiftet"

Et overordna blikk på, og konkretisering av begrepa bioøkonomi og det grønne skiftet Et overordna blikk på, og konkretisering av begrepa "bioøkonomi" og "det grønne skiftet" Røros 29/11 2016 Thomas Cottis Høgskolelektor, gårdbruker, og klimaekspert Bioøkonomi Forskningsrådet: Bioøkonomi

Detaljer