Forskningsprosjekter - Nasjonale funksjoner - Nasjonale og regionale kompetansesentre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningsprosjekter - Nasjonale funksjoner - Nasjonale og regionale kompetansesentre"

Transkript

1 Forskningsprosjekter - Nasjonale funksjoner - Nasjonale og regionale kompetansesentre Faglig rapportering 2007 HELSE VEST

2 1 Forord Helse Vest har i 5 år benyttet elektronisk rapporteringssystem for faglig årsrapportering. Dette gir oss en god mulighet til å aggregere innsamlede data og følge utviklingen over år. Faglig rapportering 2007 viser en rekordhøy rapportering av avlagte doktorgrader i 2007 siden den elektroniske rapporteringen startet i Dette sammenfaller godt med at Universitetet i Bergen har meldt om det største antall avlagte doktorgrader noensinne, og er et tegn på det gode samarbeidet mellom våre institusjoner. Faglig rapport har i år et spesielt fokus på finansiering av forskningsprosjekter. I rapporten presenteres oversikter som viser hvilke finansieringskilder som har bidratt til de oppnådde forskningsresultatene, herunder også Helse Vests andel av den totale prosjektfinansieringen i Rapporten er som tidligere år basert på elektronisk innsamlet informasjon fra landsfunksjoner, flerregionale funksjoner, nasjonale og regionale kompetansesentre, samt fra forskningsprosjekter som har fått midler fra Helse Vest i Del 1: Hovedinntrykkene fra årets rapportering Del 2: Presentasjon av landsfunksjoner, flerregionale funksjoner, nasjonale og regionale kompetansesentre Del 3: Presentasjon av forskningsprosjekter Del 4: Lister De innrapporterte opplysningene fra forskningsprosjektene er også tilgjengelige i et søkbart forskningsregister, som nå inneholder data fra og med Registeret er offentlig tilgjengelig på følgende nettadresse: Nytt av året er at rapportene fra de høyspesialiserte tjenestene har fått en egen nettside: Fra årsrapporteringen 2007 har Helse Nord tatt i bruk vårt elektroniske rapporteringssystem, og resultatet fra deres årsrapportering er tilgjengelig på de samme nettsidene. Samtaler er også på gang med Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge om bruk av systemet. Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning v/forskningsrådgiver Sølvi Lerfald og ISrådgiver Reidar Thorstensen har det redaksjonelle ansvaret for Faglig rapportering Helse Vest RHF 6. februar 2008 Odd Søreide Fagdirektør Leder for Det regionale samarbeidsorganet Det regionale samarbeidsorganets nettside:

3 2 Forord... 1 Del 1 Hovedinntrykk fra årsrapportering 2007 Hovedinntrykk forskningsprosjekter og høyspesialiserte tjenester...11 Årets topplister Høyspesialiserte tjenester...15 Forskning Undervisning, informasjons- og veiledningsvirksomhet Kvalitetsverktøy Årets topplister for nasjonale og regionale funksjoner Helse Vests forskningsmidler Prosjekttyper og vitenskapelig produksjon Klassifisering av prosjektene Forskningskategori Klassifisering ut fra strategiområder i Nasjonal helseplan Klassifisering etter ISI fagfelt Fokusområde: kvinnehelse Finansiering av forskningsprosjektene Administrasjon av prosjektene Lover og forskrifter Helseregistre Forskningsbiobank Forsøksdyr Belønningsmidler for forskningsproduksjon...29 Del 2 Høyspesialiserte tjenester Landsfunksjoner Avansert brannskadebehandling Behandling med keratoprotese Strålekniv...35 Landsfunksjon hyperbarmedisin Flerregionale funksjoner Cochlea implantat behandling av voksne Episkleral brachyterapi Intersex...40 Behandling av barn med leppe-kjeve-ganespalte Kateterbasert ablasjonsbehandling av hjertearytmier Standard allogen benmargstransplantasjon... 48

4 3 Nasjonale kompetansesentre Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) Nasjonalt kompetansesenter i hjemmerespiratorbehandling Nasjonalt kompetansesenter og landsfunksjon i hyperbarmedisinsk behandling Nasjonalt kompetansesenter i vestibulære sykdommer Nasjonalt kompetansesenter for Multippel Sklerose Nasjonalt kompetansesenter for nefropatologi Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) Nasjonalt kompetansesenter i tropesykdommer og importerte infeksjonssykdommer Nasjonalt kompetansesenter i gastroenterologisk ultrasonografi Nasjonalt kompetansesenter for leddproteser Nasjonalt kompetansesenter i funksjonell magnetisk resonans avbildning (fmri) Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer Regionale kompetansesentre Kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri Kompetansesenter i lindrende behandling Kompetansesenter for arvelig kreft Kompetansesenter i sykehushygiene Kompetansesenter for klinisk forskning Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS) Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering Regionalt kompetansesenter for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige 137 Andre Senter for genterapi Norsk senter for maritim medisin Del 3 Forskningsprosjekter 2007 Forskerutdanning - doktorgradsstipend Apelseth Torunn Oveland Arnestad Helga Myrseth Beyer Mona K Bivol Liliana Monica Bratland Eirik Brügger-Andersen Trygve Carlsson Anniken Hamang Chrisanthar Ranjan Dahl Julie Danielsen Yngvild Sørebø Dybvik Eva Ebbing Cathrine Eggebø Trobjørn Moe Ehrt Uwe

5 4 Engelsen Ingeborg Bø Erichsen Martina Moter Giske Tove Gjerde Jennifer Gravdal Karsten Grydeland Thomas Blix Guribye Eugene Gøransson Lasse Hagen Ellen Merete Haldorsen Ingfrid Salvesen Harboe Torkel Haug Thomas Haugen Oddbjørn Helland Christian Andre Hirth Asle Hoff Dag Arne L Hove Oddbjørn Ho-Yen Signe Dørheim Hultstrøm Michael Hurmuzlu Meysan Hysing Liv Bolstad Immervoll Heike Juliusson, Petur B Konstantinova Svetlana Leh Sabine Leversen Katrine Tyborg Lillestøl Kristine Lunde Linn-Heidi Lybæk Helle Lærum Birger N Målen, Hiwa Manhenke Cord Molnes Janne Maat Robert Norekvål Tone Merete O`Donnell Máire Olsnes Astrid M Owe Jone Furlund Pathak Sharad Pönitz Volker Reme Silje Endresen Rongve Arvid Semaeva Elvira Sigurdsson Helgi Kjartan Stavrum Ruth Steinbakk Anita Svendsen Øyvind Sverre Søiland Håvard Totland Cecilie Ulvik Atle Vesterhus Mette Voll-Aanerud, Marianne Wesnes Stian Langeland Aarhus Mads Aarsetøy Hildegunn Aase Margrethe

6 5 Forskerutdanning - korttidsstipend Aurlien Harald Brydøy Marianne Gjerstad Michaela Dreetz Larsen Annette Moi Asgjerd Litleré Roth Kjetil Røst Therese Halvorsen Sivertsen Åse Waje-Andreassen Ulrike Forskerutdanning - postdoktor Arnesen Thomas Berentsen Sigbjørn Eagan Tomas Mikal Lind Fernø Johan Helle Frank Huszthy Peter Høl Paul Johan Johnsen Synnøve Lian Karlsen Tine Veronica Luckman Steven Paul McCormack Emmet Norman Elisabeth Sandal Tone Stefansson Ingunn Storstein Anette Staal Eva Marianne Vågnes Øyvind Brune Ødegaard Ketil Joachim Flerårige forskningsprosjekter Akslen Lars A Andreassen Andreas Bachmann Ingeborg M Bakke Marit Bakke Per Berg Ansgar Berstad Arnold Bjerkvig Rolf Bolstad Anne Isine Bramham Clive Bø Lars Dahl Olav Dickstein Kenneth Døskeland Stein Ove Engesæter Lars Birger Fanneløp Tord Olav Fladmark Kari Espolin Gjertsen Bjørn Tore Grewal Harleen Gullberg Donald

7 6 Hartveit Espen Hausken Trygve Hugdahl Kenneth Hunskår Steinar Husby Paul Husebye Eystein S Iversen Bjarne Jonsson Roland Jørgensen Hugo Arild Kalland Karl-Henning Knappskog Per Larsen Jan Petter Larsen Alf Inge Lien Ernst Asbjørn Lorens James Lærum Ole Didrik Lønning Per Eystein Martinez Aurora Mellgren Anne Elisabeth Christensen Moster Dag Mustafa Kamal Nilsen Dennis W.T Njølstad Pål Rasmus Odberg Morten Duus Rygh Lars Jørgen Ryningen Anita Rødahl Eyvind Rørvik Jarle Salvesen Helga B Saraste Jaakko Steen Vidar M Svanes Cecilie Taxt Torfinn Thorsen Frits Ulvik Rune J Varhaug Jan Erik Vedeler Christian A Viste Asgaut Vaage Aina Basilier Ødegaard Svein Øyen Nina Årsland Dag Korttidsprosjekt Bogen Bård Baak Johannes Jørgensen Hugo A Marcusson Jan A Vikse Bjørn Egil Utenlandsstipend Berge Rolf Kristian Lie Rolv T

8 7 Straume Oddbjørn Årsland Dag Strategiske forskningsprosjekter Beisland Christian Bjorvatn Afsaneh Dahl Olav og Øystein Bruserud Dickstein Kenneth Duric Nezla Flaatten Hans Guldbrandsøy Kari Gulsvik Amund Halstensen Alfred Havik Odd og Einar Heiervang Hugdahl Kenneth Husebye Eystein Johannessen Jan Olav Kessler Ute Larsen Tor Ketil Lorens James Lund Anders Njølstad Pål rasmus Nygård Ottar Sundic Tatjana Søndenaa Karl Søreide Eldar Vedeler Christian Våge Villy Wiig Tore Årsland Dag Del 4 Lister og registre Tematisk oversikt over forskningsprosjektene Medisinske kvalitetsregistre Forskningsbiobanker Avlagte doktorgrader Manglende rapportering Figurer Figur 1: Vitenskapelige artikler og andre forskningspublikasjoner Figur 2: Antall forskningsprosjekter klassifisert etter forskningskategori Figur 3: Forskningsprosjekter tilknyttet nasjonale strategiområder - fordeling på områdene Figur 4: Fagområder og forskningskategori Figur 5: Finansieringskilder for alle forskningsprosjekter Figur 6: Finansieringskilder for flerårige forskningsprosjekter Figur 7: Bruk av personopplysninger etter prosjektleders hovedtilknytning... 28

9 8 Tabeller Tabell 1: Antall forskjellige vitenskapelige artikler og doktorgrader Tabell 2: Vitenskapelige artikler og doktorgrader Tabell 3: Topplister innen forfatterskap 2007 basert på innrapporterte artikler Tabell 4: Høyspesialiserte tjenester - fordelt på kategori og tilhørighet Tabell 5: Høyspesialiserte tjenester antall vitenskapelige artikler Tabell 6: Målgrupper for aktiviteter innen veiledning, formidling og informasjon (N=321) Tabell 7: Kvalitetsverktøy etter etableringsår Tabell 8: Forskningsprosjektene etter prosjekttype Tabell 9: Antall forskjellige vitenskapelige artikler og doktorgrader , prosjekter Tabell 10: Prosjekter pr forskningskategori for årene 2006 og 2007 antall og prosentvis andel Tabell 11: Tildelte midler pr forskningskategori og Tabell 12: De fem største fagområdene Tabell 13: Antall prosjekter i forhold til finansieringskategori Lister Liste 1: Oversikt over publikasjoner pr. tidsskrift Liste 2: Forskningsprosjekter pr. ISI fagfelt, antall og tildelt beløp pr. fagområde Liste 3: Regnskapsinstitusjoner som håndterer Helse Vests forskningsmidler Bilder Bilde 1: Spørsmål om prosjektfinansiering... 25

10 9 Lerfald S, Thorstensen RC Faglig rapportering 2007, Forskningsprosjekter, Nasjonale funksjoner, Nasjonale og regionale kompetansesentre Forskningsrapport , ISBN Trykk: Hustrykkeriet, Helse Bergen HF 1. opplag: 550 eksemplarer Elektronisk versjon, Det regionale samarbeidsorganet. Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning Sekretariatet for Det regionale samarbeidsorganet Armauer Hansens hus Haukeland Universitetssjukehus N-5021 Bergen, Norway Telefon Telefax ISSN ISBN

11 10 Del 1: Hovedinntrykk fra årsrapportering 2007

12 11 Hovedinntrykk forskningsprosjekter og høyspesialiserte tjenester Data fra årsrapportene 2007 for forskningsprosjekter og høyspesialiserte tjenester i Helse Vest (lands- og flerregionale funksjoner, nasjonale og regionale kompetansesentre) presenteres innledningsvis i rapporten. Prosjekter og høyspesialiserte tjenester (funksjoner) blir senere presentert hver for seg, både i form av hovedinntrykk fra hver av de to områdene og som rapporter fra hvert enkelt prosjekt og funksjon (del 2 og 3). I hovedsak fokuseres det på vitenskapelig produksjon, som bl.a. måles i antall vitenskapelig artikler, dvs. artikler registrert som vitenskapelige artikler i PubMed, og avlagte doktorgrader. Hovedkonklusjon for rapporteringen i 2007 er at forskningsproduksjonen har økt både for avlagte doktorgrader og for PubMed-registrerte vitenskapelige artikler. Tabell 1: Antall forskjellige vitenskapelige artikler og doktorgrader Vitenskapelige artikler Doktorgrader Tabell 2: Vitenskapelige artikler og doktorgrader 2007 Vitenskapelige artikler Doktorgrader Rapportert Forskjellige 1 Rapportert Forskjellige¹ Funksjoner Prosjekter Totalt Det er økning på knapt 10 % i antall unike vitenskapelige artikler i forhold til fjorårets rapportering, og denne økningen finner vi både for de høyspesialiserte tjenestene og for Helse Vest-finansierte forskningsprosjekter. Økningen i innrapporterte doktorgrader er på 25 %. Bak i rapporten finnes en oversikt over de innrapporterte doktorgradene, med tilleggsinformasjon om doktorandens faglige bakgrunn og hovedveileders navn. Figur 1 viser utviklingen i antall rapporterte unike vitenskapelige artikler og andre forskningspublikasjoner 2 de siste 4 årene, og støtter hovedkonklusjonen om en økning i antall vitenskapelige artikler i Andelen andre publikasjoner har en nedgang, og denne 1 Tallene i kolonnene merket Forskjellige kan ikke summeres, fordi flere artikler og doktorgrader er innmeldt fra både prosjekter og funksjoner, noe som for øvrig er en indikasjon på forskningssamarbeid. 2 Publikasjoner som ikke finnes i PubMed.

13 12 skyldes trolig at det i år ikke spesifikt ble spurt etter presentasjoner av forskningsresultater på konferanser (abstracts). Figur 1: Vitenskapelige artikler og andre forskningspublikasjoner Antall publikasjoner Vitenskapelige artikler Andre forskningspublikasjoner År De 441 vitenskapelige artiklene fordeler seg på 270 ulike tidsskrift. I 2006 var fordelingen 321 forskjellige artikler fordelt på 196 forskjellige tidsskrift. Nedenfor gis en oversikt over tidsskriftene med 3 eller flere artikler: Liste 1: Oversikt over publikasjoner pr. tidsskrift Tidsskrift Totalt Tidsskrift Totalt Tidsskr Nor Laegeforen 23 Mult Scler 4 Respir Med 10 Neurogastroenterol Motil 4 J Neurol Neurosurg Psychiatry 8 Proc Natl Acad Sci U S A 4 Acta Obstet Gynecol Scand 6 Acta Neurol Scand 3 Eur J Neurol 6 Acta Neurol Scand Suppl 3 Acta Oncol 5 Acta Orthop 3 Int J Cancer 5 Am J Respir Crit Care Med 3 J Allergy Clin Immunol 5 Ann Oncol 3 Neurology 5 Diabetes Care 3 Scand J Immunol 5 Eur J Cardiovasc Nurs 3 Acta Paediatr 4 J Clin Endocrinol Metab 3 Am J Clin Nutr 4 J Genet Couns 3 Int J Geriatr Psychiatry 4 J Magn Reson Imaging 3 J Biol Chem 4 J Steroid Biochem Mol Biol 3 J Neurol 4 Lancet 3 Mov Disord 4 Neuroimage 3

14 13 Årets topplister Det er rundt 360 forskjellige førsteforfattere blant de innrapporterte artiklene, og i tillegg til de som er kommet med på årets toppliste (fra og med tre publikasjoner som førsteforfatter), er det ytterligere vel 50 som har 2 publikasjoner som førsteforfatter. Av de sistnevnte er 20 % doktorgradsstipendiater finansiert av Helse Vest. På topplisten over førsteforfattere nedenfor er doktorgradsstipendiater markert med blå skrift. Det er vel 40 % flere sisteforfattere på topplisten i 2007 enn ved fjorårets rapportering, selv om grensen er satt samme sted (minimum 4 artikler som sisteforfatter). I tillegg til de som har kommet med på topplisten, er det ytterligere 16 forfattere som har 3 artikler der de er sisteforfattere. Sisteforfatterplassen er innen medisinsk tradisjon for forfatterskap forbeholdt veiledere når det er doktorgradsstipendiater som har hovedansvaret for publikasjonen (førsteforfatter). Økningen i denne topplisten støtter opp om hovedkonklusjonen ved årets rapportering om en klar økning innen forskningsproduksjon, og ikke minst innen antall avlagte doktorgrader i Tabell 3: Topplister innen forfatterskap 2007 basert på innrapporterte artikler 3 Førsteforfatter Antall Sisteforfatter Antall Uansett plassering Antall Lønning PE 5 Bruserud Ø 8 Wentzel-Larsen T 21 Ulvik A 4 Irgens LM 7 Vollset SE 20 Aarsland D 4 Lønning PE 7 Aarsland D 19 Ersvaer E 4 Vedeler CA 7 Gulsvik A 17 Norekvål TM 4 Aarsland D 7 Bruserud Ø 16 Naess H 3 Dahl O 6 Gjertsen BT 15 Gilja OH 3 Gilhus NE 6 Dahl O 14 Haugen O 3 Hugdahl K 6 Lønning PE 13 Helland CA 3 Gjertsen BT 5 Myhr KM 13 Berentsen S 3 Gulsvik A 5 Eide GE 12 Krohn J 3 Husebye ES 5 Svanes C 12 Langeland N 5 Ueland PM 12 Lie RT 5 Hugdahl K 11 Wester K 5 Bjorvatn B 10 Bindoff LA 4 Irgens LM 10 Flaatten H 4 Tell GS 10 Hunskaar S 4 Vedeler CA 10 Husby P 4 Iversen BM 4 Martinez A 4 Myhr KM 4 Nilsen DW 4 Njølstad PR 4 3 Det tas et lite forbehold om navnelikhet. ÆØÅ i navnet kan også være en potensiell feilkilde, da noen tidsskrift bruker æøå, mens andre transkriberer disse. Begge deler er forsøkt kontrollert så langt som mulig.

15 14 Øverst på listen over publikasjoner uansett plassering på forfatterlisten er biostatistiker Tore Wenzel-Larsen, en stadfestelse av hans utrettelige innsats innen forskning og forskerstøtte. Øystein Bruserud topper sisteforfatterlisten. Per Eystein Lønning og Dag Årsland er inne på alle tre listene. Lønning er et lite hestehode foran dersom vi ser samlet på topplistene for førsteforfatter og sisteforfatter, mens Årsland totalt sett har vært med på flest publikasjoner. Vi gratulerer!

16 15 Høyspesialiserte tjenester To nye regionale kompetansesentre er opprettet siden forrige rapportering: Regionalt kompetansesenter for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige og Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering. I tillegg rapporterer Senter for maritim medisin og Forskningssenter for genterapi gjennom samme system. Det betyr at i alt 33 funksjoner og sentre har rapportert sin aktivitet i Tabell 4: Høyspesialiserte tjenester - fordelt på kategori og tilhørighet Kategori Helse Bergen Helse Stavanger Antall Landsfunksjoner Flerregionale funksjoner Nasjonale kompetansesentre Regionale kompetansesentre Andre Sum Sosial- og helsedirektoratet, som på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet skal gjennomgå og behandle årsrapportene fra landsfunksjoner og nasjonale kompetansesentre, er i ferd med å utarbeide nytt rapporteringsskjema for de høyspesialiserte tjenestene. erapports skjema for høyspesialiserte tjenester er derfor omarbeidet ved årets rapportering i samråd med direktoratet. Årets rapporter gir blant annet mer spesifikk informasjon om veilednings- og undervisningsaktivitet, samtidig som det er åpnet for en mer nøyaktig tilbakemelding på pasientaktivitet for de funksjoner som har dette. I tillegg er det lagt vekt på administrativ og faglig forankring. En kopi av årsrapporten sendes automatisk til oppgitt administrativ leder når rapporten innleveres. Samtidig går det kopi til referansegruppens medlemmer (faglig forankring) for de funksjoner som har oppgitt dette (20 av 32 funksjoner). En av referansegruppens medlemmer har fått ansvaret for å gi tilbakemelding fra referansegruppens behandling av årsrapporten og denne vil følgende årsrapporten videre. På trykketidspunktet for Faglig rapportering 2007 var det kun et fåtall referansegrupper som hadde gitt tilbakemelding. Følg derfor med på nettstedet der tilbakemeldingene vil kunne leses etter hvert som de sendes inn. Gjennom rundskriv I-19/ pålegges landsfunksjoner og nasjonale kompetansesentre å opprette referansegrupper med representasjon fra alle de regionale helseforetakene, og det 4 Innen hyperbarmedisin har Helse Vest både landsfunksjon og nasjonalt kompetansesenter. Det sendes felles rapport fra disse to funksjonene. 5 Andre er Senter for maritim medisin og Forskningssenter for genterapi. 6 Rundsskriv I-19/2003: Se under Helse- og omsorgsdepartementet

17 16 enkelte regionale helseforetak har et ansvar for å sørge for at dette gjennomføres for egne funksjoner og sentre 7. Nedenfor presenteres noen hovedtrekk ved årets rapportering fra de høyspesialiserte tjenestene. For nærmere presentasjon av hver enkelte funksjon, se rapportens del 2 eller gå inn på nettsiden for høyspesialiserte tjenester, (se over). Forskning De høyspesialiserte tjenestene rapporterer 216 vitenskapelige artikler, hvorav 209 forskjellige artikler i Tilsvarende tall i 2006 var 160 (155 forskjellige). Bortsett fra Senter for genterapi, som har høy vitenskapelige produksjon og som ikke rapporterte i fjor, har ingen av de øvrige nye sentrene rapportert vitenskapelige artikler i Økningen i antall vitenskapelige artikler er reell for alle grupper, og relativt størst er den for lands- og flerregionale funksjoner. Tabell 5: Høyspesialiserte tjenester antall vitenskapelige artikler Kategori Økning Landsfunksjoner % Flerregionale funksjoner % Nasjonale kompetansesentre % Regionale kompetansesentre % Andre 0 18 Sum % Ni av de høyspesialiserte tjenestene rapporterer om utførte doktorgrader i De høyspesialiserte tjenestene rapporterer om 243 pågående forskningsprosjekter, hvorav 83 prosjekter hadde oppstart i løpet av Gjennomsnittlig prosjektvarighet er 4,2 år. Hele 73 % av prosjektene er forankret ved et nasjonalt kompetansesenter. 34 av de 201 forskningsprosjektene som har fått midler fra Helse Vest (se senere i oppsummeringen, samt rapportens del 3), har rapportert at de er tilknyttet en landsfunksjon, flerregional funksjon eller et nasjonalt kompetansesenter i regionen. Totalt fikk disse 34 prosjektene kr. 17,1 mill. 8 fra Helse Vest, og dette utgjorde 67 % av deres totale finansiering i Undervisning, informasjons- og veiledningsvirksomhet 27 av 32 høyspesialiserte tjenester har oppgitt at de bidrar inn til grunn-, videre- og/eller etterutdanning av helsepersonell. Til sammen brukes vel 2 årsverk til undervisning (i overkant 7 Se bl.a. årets oppdragsdokument fra HOD på under Sykehus 8 Tildelte midler i 2007, samt overført fra forrige år.

18 17 av 80 ukesverk), og forholdsmessig er det høyest undervisningsaktivitet hos kompetansesentrene (nasjonale og regionale). 25 % av undervisningsaktiviteten er knyttet til grunnutdanning, resten til etter- og videreutdanning av helsepersonell. Enda flere har rapportert om aktiviteter innen formidling, veiledning og informasjonsspredning i form av konferanser, kurs, seminarer, veiledningsmateriell, intervjuer og nettmøter. For hver aktivitet er valgt primær målgruppe, som velges mellom på forhånd innlagte alternativer. I tabellen nedenfor gis en oversikt over type målgruppe ut fra hvilke som er nevnt hyppigst. Tabell 6: Målgrupper for aktiviteter innen veiledning, formidling og informasjon (N=321) Målgruppe Andel av aktivitet Helsepersonell 38 % Spesialisthelsetjenesten 31 % Pasienter og pårørende 18 % Kommunehelsetjenesten 7 % Media 3 % Politikere 1 % Kurs, konferanser og seminarer utgjør over 70 % av aktivitetene innen formidling, veiledning og informasjonsspredning, og det er de nasjonale og regionale kompetansesentrene som i hovedsak driver denne typen aktivitet: i gjennomsnitt 14 aktiviteter i 2007 mot i gjennomsnitt 1 aktivitet for lands- og flerregionale funksjoner. Kvalitetsverktøy De høyspesialiserte tjenestene har rapportert inn 59 ulike kvalitetsverktøy fordelt på kvalitetsregistre (14), biobanker (8) og faglige retningslinjer (37), og 16 av disse er opprettet i 2007, jf. tabell nedenfor Tabell 7: Kvalitetsverktøy etter etableringsår Etableringsår Biobank Faglig retningslinje Medisinsk kvalitetsregister Totalt Totalt

19 18 Årets topplister for nasjonale og regionale funksjoner 5 på topp - vitenskapelige artikler 1. Kompetansesenter for klinisk forskning Nasjonalt kompetansesenter i funksjonell magnetisk resonans avbildning (fmri) Nasjonalt kompetansesenter for Multippel Sklerose Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser Senter for genterapi 18 Antall 5 på topp - andre forskningspublikasjoner 1. Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer Nasjonalt kompetansesenter for Multippel Sklerose Nasjonalt kompetansesenter for leddproteser Nasjonalt kompetansesenter i funksjonell magnetisk resonans avbildning (fmri) Kompetansesenter for klinisk forskning 21 5 på topp pågående forskningsprosjekter 1. Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer Nasjonalt kompetansesenter i funksjonell magnetisk resonans avbildning (fmri) Nasjonalt kompetansesenter for Multippel Sklerose Kompetansesenter i lindrende behandling Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) 12 Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer er inne på topp under både Andre forskningspublikasjoner og Pågående forskningsprosjekter. Nasjonalt kompetansesenter i funksjonell magnetisk resonans avbildning (fmri) og Nasjonalt kompetansesenter for Multippel Sklerose er inne på alle de tre listene, og i år er det MS-senteret som går av med en knepen seier. Vi gratulerer! For øvrig er det gledelig at Regionalt kompetansesenter i lindrende behandling har kommet inn på Fem på topp -listen over hvem som har flest tilknyttede forskningsprosjekter.

20 19 Helse Vests forskningsmidler 2007 Helse Vests forskningsmidler fordeles av Det regionale samarbeidsorganet mellom helseforetakene og universitetene i regionen. Det er innsendt rapporter fra i overkant av 200 prosjekter. Noen få prosjekter har ikke sendt inn rapport innen fristen, se liste bak i rapporten. Antall prosjektrapporterer er omtrent på nivå med 2006-rapporteringen (201 prosjekter i 2007 mot 209 prosjekter i 2006). Forskningsprosjektene har rapportert forskningsproduksjon i form av vitenskapelige artikler (PubMed-registrerte), avlagte doktorgrader og andre forskningspublikasjoner. Det er også gitt informasjon om prosjektenes bruk av personopplysninger og dyreforsøk. Nytt av året er at prosjektansvarlig er bedt om å oppgi prosjektets finansieringskilde i rapporteringsåret, (2007). Prosjektlederne har selv klassifisert eget prosjekt i forhold til fagområde, høyspesialiserte tjenester 9, satsinger i Nasjonal helseplan, forskningskategori (klinisk forskning, translasjonsforskning m.v.) og om prosjektet benytter kjønnsspesifikke variabler. Som tidligere år har prosjektlederne gitt et sammendrag av prosjektet og oppnådde forskningsresultater i et populærvitenskapelig innlegg. Se for øvrig del 3 for nærmere informasjon om hvert enkelt prosjekt. Prosjekttyper og vitenskapelig produksjon Forskningsmidlene tildeles ulike prosjekttyper. Prosjektene som har hatt midler fra Helse Vest i 2007 fordeler seg slik på prosjekttype: Tabell 8: Forskningsprosjektene etter prosjekttype Prosjekttype Antall prosjekter Forskerutdanning - dr.grad 70 Forskningsprosjekt (flerårig) 66 Strategimidler (alle typer) 29 Forskerutdanning - postdoc 18 Korttidsstipend 9 Korttidsprosjekt 5 Utenlandsstipend 4 I del 3 av rapporten, der hvert enkelt prosjekt presenteres, er prosjekttype benyttet som inndeling, med forskerutdanning først (doktorgrad, korttidsstipend, postdoktor), deretter forskningsprosjekter, korttidsprosjekter, utenlandsstipend, og til slutt strategiske prosjekter. Det er rapportert inn 522 vitenskapelige artikler fra prosjektene hvorav 335 er forskjellige. I tillegg er det rapportert 41 doktorgrader, hvorav 29 forskjellige prosjekter har meldt at de har tilknytning til en regional eller nasjonal funksjonen, se gjennomgang av dette under sammenfatningen av Nasjonale og regionale funksjoner.

21 20 Tabell 9: Antall forskjellige vitenskapelige artikler og doktorgrader , prosjekter Vitenskapelige artikler Doktorgrader Klassifisering av prosjektene Som nevnt innledningsvis har prosjektlederne selv klassifisert prosjektene i ulike kategorier. I rapporteringen for 2007 er fem ulike klassifiseringsspørsmål benyttet. Fire av disse gjennomgås nærmere nedenfor, henholdsvis forskningskategori, tilknytning til nasjonale strategier, ISI-fagfelt og årets fokusområde, som er knyttet til spørsmålet om prosjektet benytter kjønnsspesifikke variabler. Forskningskategori Prosjektene som har rapportert fordeler seg slik på forskningskategori, og som i 2006 er klinisk forskning og translasjonsforskning er de to store kategoriene: Figur 2: Antall forskningsprosjekter klassifisert etter forskningskategori Klinisk forskning Translasjonsforskning Epidemiologisk forskning Grunnforskning Helsetjenesteforskning Tabellen nedenfor viser forskningsprosjekter innen hver forskningskategori for årene 2006 og 2007, både antall og prosentvis andel av totalt antall prosjekter for hvert av årene. Selv om det er små endringer i kategorienes andel av totalt antall prosjekter som har fått midler, er

Faglig rapportering 2006

Faglig rapportering 2006 FORSKNINGSPROSJEKTER - NASJONALE FUNKSJONER - NASJONALE OG REGIONALE KOMPETANSESENTRE Faglig rapportering 2006 HELSE VEST 1 Forord Faglig rapportering 2006 har det nysgjerrige barnet på forsiden. Rekruttering

Detaljer

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge

Høring Utnyttelse av norske humane biobanker. Tiltak for å fremme PET-forskning i Norge Referat fra møte nr. 27, 13. februar 2008 Til stede: Dato: 28. februar 2008 Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder Per Omvik, Universitetet i Bergen, Helge Wiig, Universitetet i Bergen Doris Gundersen, Helse

Detaljer

Faglig rapportering 2006

Faglig rapportering 2006 FORSKNINGSPROSJEKTER - NASJONALE FUNKSJONER - NASJONALE OG REGIONALE KOMPETANSESENTRE Faglig rapportering 2006 HELSE VEST 1 Forord Faglig rapportering 2006 har det nysgjerrige barnet på forsiden. Rekruttering

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009

Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009 Referat fra møte nr. 34, 10. juni 2009 Til stede: Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Stener Kvinnsland, Helse Bergen HF Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Helge Wiig, Universitetet

Detaljer

Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009

Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009 Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009 Til stede: Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Anne Gro Vea Salvanes, Universitetet i Bergen Marit Solheim, Helse Førde HF Kari Tove

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013

Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013 Referat frå møte nr. 51, 20. februar 2013 Dato: 26. februar 2013 Til stades: Forfall: Sekretariatet: Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leiar Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Berit Rokne, Universitetet

Detaljer

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010)

Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Årsrapport 2008 Program for klinisk forskning (2006-2010) Året 2008 Programmet har hatt en utlysning i 2008. Denne dekket hele programmets bredde. Av 16 søknader til behandling, ble 3 søknader innstilt

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Kvinne- og barneklinikken Barneavdeling for nevrofag Seksjon for kompetansetjenester Ingrid B. Helland overlege dr. med. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Opprettet

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

H E L S E B E R G E N HF

H E L S E B E R G E N HF HAUKELAND UNIVERSITETSSJUKEHUS H E L S E B E R G E N HF GRØNN IT -BRUK AV IT SOM FREMMER MILJØ BENTE S. NEDREBØ KONST. IT-SJEF OM HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Oppdatert oktober 2015 Administrerande direktør

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Forvaltning av konkurranseutsatte forskningsmidler i Helse Sør-Øst

Forvaltning av konkurranseutsatte forskningsmidler i Helse Sør-Øst 089-2014 Forskningsmidler 2015 vedlegg 1 Forvaltning av konkurranseutsatte forskningsmidler i Helse Sør-Øst Oversikt over tildelingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF utlyser hvert år forskningsmidler

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Godkjenning av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Godkjenning av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref Vår ref Dato 200606577/RAS 07.12.2011 Godkjenning av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 1. Innledning Det vises til brev av 7. juli 2011

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.03. 2013 Sakbehandlar: Saka gjeld: Sølvi Lerfald Fagleg rapportering 2012 Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Forslag

Detaljer

Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte

Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte Utlysning av midler fra Samarbeidsorganet HMN-NTNU for 2015 Det utlyses midler til doktorgradsstipend, postdoktorstipend, forskerstillinger, utenlandsopphold og fri prosjektstøtte Søknadsfrist 16. juni

Detaljer

Multisenterstudie om barn som pårørende

Multisenterstudie om barn som pårørende Multisenterstudie om barn som pårørende Hvordan vi har undersøkt situasjonen for barn som pårørende, - og hvilke anbefalinger vi vil gi Torleif Ruud, prosjektleder Avdelingssjef, FOU-avdeling psykisk helsevern,

Detaljer

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013

NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister. Årsrapport 2013 NorSCIR Norsk ryggmargsskaderegister Årsrapport 2013 18.11.14 Fjernundervisning Forening for fysikalsk medisin og rehabilitering Overlege Annette Halvorsen, leder NorSCIR Agenda Ryggmargsskadeomsorgen

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning. NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene

Brukermedvirkning i forskning. NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning i forskning NSG 7.november 2013 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Oppdraget OD 2013 De regionale helseforetakene har i samarbeid,

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Økt brukermedvirkning i forskning

Økt brukermedvirkning i forskning Økt brukermedvirkning i forskning Helse Nords brukerkonferanse 2014 14.mai 2014 Tove Klæboe Nilsen Seksjonsleder Helse Nord RHF Leder nasjonal arbeidsgruppe for oppdraget til RHFene Brukermedvirkning Brukermedvirkning

Detaljer

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd?

Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? 1 Regionale strategiske forskingssatsinger hva har vi oppnådd? Ole-Jan Iversen LBK, DMF, NTNU Strategiske satsinger, Helse-Vest 2 Hvorfor forske i helseforetakene? I følge Spesialisthelsetjenestelovens

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser Helse Stavanger HF Tjenestens innhold: Bør utarbeide en bedre beskrivelse

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Anette Hylen Ranhoff, overlege dr med, leder Kavli senter 24. November 2008 HDS - Bergen

Anette Hylen Ranhoff, overlege dr med, leder Kavli senter 24. November 2008 HDS - Bergen Anette Hylen Ranhoff, overlege dr med, leder Kavli senter 24. November 2008 HDS - Bergen Kavli senter er et samarbeidsprosjekt mellom Kavlifondet, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Universitetet i Bergen

Detaljer

Referat fra møte nr. 40, 24. november 2010

Referat fra møte nr. 40, 24. november 2010 Referat fra møte nr. 40, 24. november 2010 Til stede: Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Marit Solheim, Helse Førde HF Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Alf

Detaljer

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet

Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Strategisk bruk av basisfinansiering som fremmer samarbeid mellom helseforetak og universitet Direktør forskning, innovasjon og utdanning Erlend B. Smeland, OUS Forskning i helsesektoren Forskning en av

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid Dag Bratlid Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim 1 Hva er universitetssykehusenes primære oppgaver? Utdanne helsepersonell

Detaljer

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene.

Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. Utlysing av FoU-midler for å styrke klinisk samarbeid mellom Helse Midt-Norge og Høgskolene. - FoU prosjekt - Stipend til fullføring av phd - Stipend til fullføring av master Søknadsfrist 15. februar 2011

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem Legeforeningens sekretariat Deres ref.: Vår ref.: 08/67 Dato: 28.09.2011 Høringssvar - NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem Viser til anmodning fra sekretariatet om høring vedrørende Fagerbergsutvalgets

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten

8 Vita Kristin Nymoen. 9 Geir Øvrejorde Carlström * 0. 16 Jette Lassen Ellseth. 12 Mona Syversbråten. 13 Øivind Sagabråten Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Hemsedal Namnet på vallista: Arbeidarpartiet Tal stemmesetlar: på % Kjell Erik Skølt ** Olav Syversbråten ** Janne Merete Brøndbo ** Helene Sagabråten

Detaljer

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4

Innledning... 3. Mål og strategier... 3. Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling... 4 Strategiplan for forskning og fagutvikling (FoU) i Helse Nord-Trøndelag HF 2012-2016 Vedtatt den 23. oktober 2012 Innehold Innledning... 3 Mål og strategier... 3 Målområde 1 Kvalitet på forskning og fagutvikling...

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6

2014-2015.xlsx LIK-MILA 2014-15. Mass start - unof f icial timing. Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 LIK-MILA 2014-15 Mass start - unof f icial timing 2014-2015.xlsx Navn 25/11 tid 3/12 tid2 9/12 tid3* 16/12 tid4 23/12 tid5 30/12 tid6 Espen Riktor 10 000 19:01 10 000 19:11 10 000 20:27 10 000 18:11 10

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Fylkesmannen, Helse Nord-Trøndelag og KSvil i samarbeid arrangere felles informasjonsdag om den nye

Fylkesmannen, Helse Nord-Trøndelag og KSvil i samarbeid arrangere felles informasjonsdag om den nye Aud Lindseth Fra: Roy Harald Ottesen Sendt: 18. februar 2013 18:25 Til: Aud Lindseth Emne: VS: Informasjonsdag og den nye trunusordning for leger - sett av dagen 12.03.13!! Vedlegg: Informasjons- og veiledningsmateriell

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 15/02639-22 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Administrasjon - Bemanningsenhet - st. ref. 2694271434 Rådgiver Administrasjon - Bemanningsenhet - st. ref. 2694271434 Dok.

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten

Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Et forskningsprogram om muskelskjelettlidelser og fysioterapi i primærhelsetjenesten Nina K. Vøllestad Programmet er finansiert gjennom en bevilgning på kr 32 mill kr fra Samt gjennom bidrag fra institusjonene:

Detaljer

HODs arbeid med forskning og innovasjon

HODs arbeid med forskning og innovasjon HODs arbeid med forskning og innovasjon Marianne van der Wel Rådgiver Seksjon for forskning og utvikling Helse- og omsorgsdepartementet Oktober 2012 Forskning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon som

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS KVALITETSSIKRING AV PUBLIKASJONER SOM UTGÅR FRA AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Innledning Forskere har en moralsk plikt og et ansvar overfor det vitenskapelige miljø, til å dele sine resultater med andre.

Detaljer

200/300m Mesterskap kl. 3-5

200/300m Mesterskap kl. 3-5 Greipstad 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Ligg Stå Kne15 skudd 10 skudd25 skudd Omgang35 skudd 1. Anders Edvin Gusdal Imenes 5 *X*XX 50 X*XX* 50 *X9 * * 49 => 149 *9 * *X* * * * * 99 => 248 * *XX* * *

Detaljer

Møtereferat. Dagsorden SAK 01-2011. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 02-2011

Møtereferat. Dagsorden SAK 01-2011. Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 02-2011 Møtereferat Vår ref. 2010/945 /506 13 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 05.12.2011 Møtetype: Tildelingsutvalget for tildeling av forskningsmidler i Helse Nord Møtedato:

Detaljer

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no

Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell. www.aldringoghelse.no Mer kompetanse til helse- og omsorgspersonell Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Fagområder Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997, da med fokus på fagområdet

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010)

Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Årsrapport 2009 Klinisk forskning/klinisk (2006-2010) Året 2009 Programmet har særlig jobbet for å stimulere til god og relevant forskning innenfor allmennmedisin i 2009. Som et ledd i dette arbeidet arrangerte

Detaljer

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER Norsk brannskaderegister Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige og/eller spesielle brannskader Kortnavn: NBR Engelsk navn: Norwegian Burn Registry

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg

Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Etterkommere av Knut Kristiansen Lilleberg Henry Vestreng Tittutveien 4 E 006 Oslo Mail: henry@vestreng.no Innholdsfortegnelse. Etterkommere.............. av.. Knut..... Kristiansen............ Lilleberg....................................................

Detaljer

Journaldato: 1.6.2011-15.6.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.05.

Journaldato: 1.6.2011-15.6.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.6.2011-15.6.2011, Journalenhet: SENTRAL - Kreftregisterets sentrale journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.06.2011 Datautlevering ifm nordisk studie

Detaljer

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Rapport 2014 fra Helse Midt-Norge, Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Vest

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Rapport 2014 fra Helse Midt-Norge, Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Vest e tjenester i spesialisthelsetjenesten Rapport 2014 fra Helse Midt-Norge, Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Vest Lerfald S, Jacobsen G, Tørbakken K, Kjelsaas MB og Åsvang GS e tjenester i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Kvalitetsregisterkonferanse 2008 Tromsø 22-23. september Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon

Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Hjerteoperertes nyttiggjøring av fysioterapeutens informasjon Presentasjon av prosjekt Spesialfysioterapeut Marit Frogum NFF s faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Seminar Stavanger 24.03.11 UNN Tromsø

Detaljer

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas

Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Hvordan kan Helse Vest og Det medisinsk-odontologiske fakultet samarbeide om undervisning og forskning? Ernst Omenaas Foretaksreformen - hovedoppgaver Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring pasient/pårørende

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Offentlig journal. Foreslå medlemmer til divisjonsstyrene i Norges forskningsråd. Mottaker Norges forskningsråd 2015/1425-2 8487/2015 18.02.

Offentlig journal. Foreslå medlemmer til divisjonsstyrene i Norges forskningsråd. Mottaker Norges forskningsråd 2015/1425-2 8487/2015 18.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.02.2015 Foreslå medlemmer til divisjonsstyrene i Norges forskningsråd Norges forskningsråd 2015/1425-2 8487/2015 502 Avs./mottaker:

Detaljer

Skrivegruppens sammensetning: Tore K. Kvien, (leder), Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Lars Engebretsen, Samarbeidsorganet

Skrivegruppens sammensetning: Tore K. Kvien, (leder), Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Lars Engebretsen, Samarbeidsorganet Skrivegruppens sammensetning: Tore K. Kvien, (leder), Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Lars Engebretsen, Samarbeidsorganet Helse Sør-Øst RHF - Universitetet i Oslo Nina Emaus,

Detaljer

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo SØKNADS- OG AVTALESKJEMA FOR OPPTAK TIL PH.D.-PROGRAMMET VED DET MEDISINSKE FAKULTET, UNIVERSITETET I OSLO Denne avtalen viser til Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Organisering av forskningsnettverk i Helse Vest Hva kan et forskningsnettverk bidra med?

Organisering av forskningsnettverk i Helse Vest Hva kan et forskningsnettverk bidra med? Organisering av forskningsnettverk i Helse Vest Hva kan et forskningsnettverk bidra med? Ånen Aarli Forskningskoordinator Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering Seksjonsoverlege

Detaljer

Sakkyndig vurdering av. Strategy Group for Medical Image Science and Visualization. Torfinn Taxt, Universitetet i Bergen, Norge, mars 2008

Sakkyndig vurdering av. Strategy Group for Medical Image Science and Visualization. Torfinn Taxt, Universitetet i Bergen, Norge, mars 2008 Sakkyndig vurdering av Strategy Group for Medical Image Science and Visualization Torfinn Taxt, Universitetet i Bergen, Norge, mars 2008 Innledning Bakgrunn for vurderingen er dokumentene i mappen med

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012 NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne møte i august og Lederkonferansen 4 2012 Vi vil først presentere de nye styrene for

Detaljer