Studenter ved universitetene, høstsemesteret 1991

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenter ved universitetene, høstsemesteret 1991"

Transkript

1 Nr. 31/ juli 1992 INNHOLD Emne Side 23 Studenter ved universitetene, høstsemesteret Vaksenopplæring, 1990/ Byggevirksomheten, 1. halvår Fylkeskommunenes utgifter og inntekter, Publikasjoner utsendt i juni Publikasjoner under utsending i juli Statistikk som ventes publise rt i kommende uke 31 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

2 (SU nr. 31, 1992) Studenter ved universitetene, høstsemesteret 1991 Studenttallet ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene Økte med 6 prosent fra høstsemesteret 1990 til høstsemesteret 1991, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrås utdanningsstatistikk. Det var registrert studenter ved disse utdanningsinstitusjonene høsten høgskolen og Universitetet i Oslo var økningen henholdsvis 13 og 7 prosent Kvinnene utgjorde 52 prosent av studentmassen. Den høyeste kvinneandelen hadde undervisningsfag med 66 prosent, og den laveste andelen hadde naturvitenskapeli ge fag med 33 prosent. Universitetet i Tromsø hadde sterkest vekst i studenttallet med 18 prosent. Ved Den allmennvitenskapelige Tabell 1. Studenter ved universitetene etter kjønn og lærested. Høstsemesteret Lærested I alt Menn Kvinner I alt Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Universitetet i Trondheim Den allmennvitenskapelige høgskolen Norges tekniske høgskole Det medisinske fakultetet Universitetet i Tromsø Av dette: Norges fiskerihøgskole Norges Handelshøyskole Norges Landbrukshøgskole Menighetsfakultetet Norges veterinærhøgskole Arkitekthøgskolen i Oslo Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Statens Kunstakademi Vestlandets Kunstakademi Tabell 2. Studenter ved universitetene etter kjønn og fagfelt. Høstsemesteret Fagfelt I alt Menn Kvinner I alt Humaniora og estetikk Undervisning Administrasjon, økonomi, samfunnsvitenskap og jus Industri, håndverk, naturvitenskap og teknikk Helsevern Jordbruk, skogbruk og fiske Uspesifisert fagfelt

3 2 (SU nr. 31, 1992) VAKSENOPPLÆRING 1990/91 I skoleåret 1990/91 arrangerte opplysningsorganisasjonane valcsenopplmingskurs med deltakarar. Kursa omfatta vel OW undervisningstimar, dvs. gjennomsnittleg 29 timar pr. kurs. Kvart kurs hadde i gjennomsnitt 10 deltakarar. Om lag 57 prosent av desse var kvinner. Sett i hove til folkemengda var deltakinga størst i Nordland og Oppland, der talet på deltakarar utgjorde respektive 29,2 og 28,0 prosent av ale busette på 16 Ar og over. Deltakinga var minst i Oslo (12,0 prosent) og Akershus (17,0 prosent). Det er viktig å merke seg at deltakartalet er høgare enn talet på personar, då mange kan ha vore med på fleire kurs. Vaksenopplæringsstatistikken frå. Statistisk sentralbyrå omfattar no berre kurs arrangerte av opplysningsorganisasjonar. Statistikken for tidlegare Ar (før 1,987/88) omfattar i tillegg vaksenopplæring arrangert av privat og offentleg skoleverk, dessutan arbeidsmarknadskurs som Arbeidsdirektoratet står bak.

4 3 Tabell 1. Vaksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjonar. Deltakarar. Deltakarar Fylke Fylke. 1984/ / / / / /91 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust - Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Moire og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard Utlandet Uoppgitt Tabell 2. Vaksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjonar. Kurs, deltakarar og timar. Fylke. Fylke Kurs Deltakarar I alt Menn Kvinner Uoppgitt I prosent av folkemengda 16 år og over Timar 1988/ , / , / , Østfold , Akershus , Oslo , Hedmark , Oppland , Buskerud , Vestfold , Telemark , Aust-Agder , Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane , More og Romsdal , Sør - Trøndelag , Nord-Trøndelag , Nordland , Troms , Finnmark , Svalbard Utlandet Uoppgitt

5 4 Tabell 3. Vaksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjonar. Deltakarar etter kjønn og organisasjon. Opplysningsorganisasjon Deltakarar 1988/ /90 Av dette kvinner 1990/ / / /91 I alt Arbeidernes Opplysningsforbund Bygdefolkets Studieforbund Edruskapsrørslas Studieforbund Folkeakademienes Landsforbund Framtiden i våre hender, Studieorganisasjonen Frikirkelig Studieråd Hørselshemmedes Landsforbund 1) Høyres Studieforbund Katolsk Studieråd Kristelig Folkepartis Studieforbund Landsforeningen for Hjerteog Lungesyke Marxistisk Opplysningsråd Nasjonalforeningen for folkehelsen Noregs Mållag Noregs Ungdomslag Norges Blindeforbund Norges Døveforbund Norges Fiskarlag Norges Husflidslag Norges Husmorforbund Norges Idrettsforbund Norges Ingeniørorganisasjons Studieorganisasjon Norges Kooperative Landsforening Norges Røde Kors Norges Sang- og Musikkråd Norsk Bonde- og Småbrukarlags studienemnd Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede 1) Norsk Kristelig Studieråd 2) Norske Kvinners Sanitetsforening Norske Sivilingeniørers Forenings Studieforbund Samenes Landsforbund/ Samiid kdnansærvi Samisk Studieutvalg/ Sami Oahppolavdegoddi Senterpartiets Studieforbund Sosialistisk Opplysningsforbund Studieforbundet av Funksjonshemmedes Organisasjoner Studieforbundet av Norske fredsog solidaritetsorganisasjoner Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og miljø Studieforbundet Ny Verden Studieorganisasjonen Norsk Foreldrelag for Funksjonshemma Venstres Opplysningsforbund Vestlandske Blindeforbund Yrkesorganisasjonenes Studieforbund Asker kommune Bærum kommune Uoppgitt organisasjon 6 6 1) Tala omfattar kalenderåra 1988, 1989 og ) Tal for vårhalvåret 1991 manglar

6 5 Tabell 4. Vaksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjonar. Kurs og undervisningstimar, etter organisasjon. Opplysningsorganisasjon Kurs Timar 1988/ / / / / /91 I alt Arbeidernes Opplysningsforbund Bygdefolkets Studieforbund 5960 Edruskapsrørslas Studieforbund Folkeakademienes Landsforbund 106 Framtiden i våre hender, Studieorganisasjonen Frikirkelig Studieråd 522 Hørselshemmedes Landsforbund 1) 75 Høyres Studieforbund 2515 Katolsk Studieråd 1 Kristelig Folkepartis Studieforbund 201 Landsforeningen for Hjerteog Lungesyke 593 Marxistisk Opplysnignsråd 130 Nasjonalforeningen for folkehelsen 336 Noregs Mållag 157 Noregs Ungdomslag 1446 Norges Blindeforbund 497 Norges Døveforbund 244 Norges Fiskarlag - Norges Husflidslag 1478 Norges Husmorforbund 1305 Norges Idrettsforbund 2102 Norges Ingeniørorganisasjons Studieorganisasjon 79 Norges Kooperative Landsforening 29 Norges Røde Kors 921 Norges Sang- og Musikkråd Norsk Bonde- og SmAbrukarlags studienemnd 407 Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede 1) 57 Norsk Kristelig Studieråd 2) 1689 Norske Kvinners Sanitetsforening 20 Norske Sivilingeniørers Forenings Studieforbund 134 Samenes Landsforbund/ Samiid tednansærvi 54 Samisk Studieutvalg/ Sami Oahppolavdegoddi 205 Senterpartiets Studieforbund 748 Sosialistisk Opplysningsforbund Studieforbundet av Funksjonshemmedes Organisasjoner 409 Studieforbundet av Norske fredsog solidaritetsorganisasjoner 463 Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og miljø 1596 Studieforbundet Ny Verden 680 Studieorganisasjonen Norsk Foreldrelag for Funksjonshemma.. 35 Venstres Opplysningsforbund 337 Vestlandske Blindeforbund 32 Yrkesorganisasjonenes Studieforbund 845 Asker kommune 43 Bærum kommune 653 Uoppgitt organisasjon i i _ ) Sjå note 1) tabell 3. 2) Sjå note 2) tabell 3.

7 6 Tabell 5. Vaksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjonar. Deltakarar etter organisasjon. Fylke. 1990/91 I alt Oslo Fylke Aust - Agder Opplysningsorganisasjon Ostfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Vest- Agder I alt Arbeidernes Opplysningsforbund Bygdefolkets Studieforbund Edruskapsrørslas Studieforbund Folkeakademienes Landsforbund Framtiden i våre hender, Studieorganisasjonen Frikirkelig Studieråd Hørselshemmedes Landsforbund 1) Høyres Studieforbund Kristelig Folkepartis Studieforbund Landsforeningen for Hjerteog Lungesyke Marxistisk Opplysningsråd Nasjonalforeningen for folkehelsen Noregs Mållag Noregs Ungdomslag Norges Blindeforbund Norges Døveforbund Norges Fiskarlag Norges Husflidslag Norges Husmorforbund Norges Idrettsforbund Norges Ingeniørorganisasjons Studieorganisasjon Norges Kooperative Landsforening Norges Røde Kors Norges Sangog Musikkråd Norsk Bonde- og Småbrukarlags studienemnd Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede Norsk Kristelig 1) Studieråd 2) Norske Kvinners Sanitetsforening Norske Sivilingeniørers Forenings Studieforbund Samenes Landsforbund/ Samiid kdnansærvi Samisk Studieutvalg/ Sami Oahppolavdegoddi Senterpartiets Studieforbund Sosialistisk Opplysningsforbund Studieforbundet av Funksjonshemmedes Organisasjoner Studieforbundet av Norske freds- og Solidaritetsorganisasjoner Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og miljø Studieforbundet Ny Verden Studieorganisasjonen Norsk Foreldrelag for Funksjonshemma Venstres Opplysningsforbund Vestlandske Blindeforbund 354 Yrkesorganisasjonenes Studieforbund Asker kommune Bærum kommune ) Tala omfattar kalenderåret ) Sjå note 2) tabell 3

8 7 Tabell 5 (framh.). Vaksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjonar. Deltakarar etter organisasjon. Fylke. 1990/91 Opplysningsorganisasjon Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Fylke Troms Møre og Romsdal Sør- Trondelag Nord- Trondelag Nordland Finnmark Utlandet Uoppgitt I alt Arbeidernes Opplysningsforbund Bygdefolkets Studieforbund o- Edruskapsrørslas s Studieforbund Folkeakademienes Landsforbund Framtiden i våre hender, Studieorganisasjonen Frikirkelig Studieråd Hørsel shemmedes Landsforbund 1) Høyres Studieforbund Kristelig Folkepartis Studieforbund Landsforeningen for Hjerteog Lungesyke Marxistisk Opplysningsråd Nasjonalforeningen for folkehelsen Noregs Mållag Noregs Ungdomslag Norges Blindeforbund Norges Døveforbund Norges Fiskarlag Norges Husflidslag Norges Husmorforbund Norges Idrettsforbund Norges Ingeniørorganisasjons Studieorganisasjon Norges Kooperative Landsforening Norges Rode Kors.. Norges Sangog Musikkråd Norsk Bonde- og Småbrukarlags studienemnd Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede Norsk Kristelig 1) Studieråd 2) Norske Kvinners Sanitetsforening... Norske Sivilingeniørers Forenings Studieforbund Samenes Landsforbund/ Samiid /Ednansærvi Samisk Studieutvalg/ Sami Oahppolavdegoddi Senterpartiets Studieforbund Sosialistisk Opplysningsforbund Studieforbundet av Funksjonshemmedes Organisasjoner Studieforbundet av Norske freds- og Solidaritetsorganisasjoner Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og miljø Studieforbundet Ny Verden Studieorganisasjonen Norsk Foreldrelag for Funksjonshemma Venstres Opplysningsforbund _ 12 Vestlandske Blindeforbund Yrkesorganisasjonenes Studieforbund Asker kommune Bærum kommune ) Tala omfattar kalenderåret ) Sjå note 2) tabell 3

9 3 Tabell 6. Vaksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjonar. Undervisningstimar etter organisasjon. Fylke. 1990/91 I alt Oslo Fylke Aust - Agder Opplysningsorganisasjon Ostfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Vest- Agder alt Arbeidernes Opplysningsforbund Bygdefolkets Studieforbund Edruskapsrørslas Studieforbund Folkeakademienes Landsforbund Framtiden i våre hender, Studieorganisasjonen Frikirkelig Studieråd Hørselshemmedes ) Landsforbund Høyres Studieforbund Kristelig Folkepartis Studieforbund Landsforeningen for Hjerteog Lungesyke Marxistisk Opplysningsråd Nasjonalforeningen for folkehelsen Noregs Mållag Noregs Ungdomslag Norges Blindeforbund Norges Døveforbund Norges Fiskarlag Norges Husflidslag Norges Husmorforbund Norges Idrettsforbund Norges Ingeniørorganisasjons Studieorganisasjon Norges Kooperative Landsforening Norges Røde Kors Norges Sangog Musikkråd Norsk Bonde- og Småbrukarlags studienemnd Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede Norsk Kristelig 1) Studieråd Norske Kvinners 2) Sanitetsforening... Norske Sivilingeniørers Forenings Studieforbund Samenes Landsforbund/ Samiid kdnansærvi Samisk Studieutvalg/ Sami Oahppolavdegoddi Senterpartiets Studieforbund Sosialistisk Opplysningsforbund Studieforbundet av 14188, Funksjonshemmedes Organisasjoner Studieforbundet av Norske freds- og Solidaritetsorganisasjoner Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og miljø Studieforbundet Ny Verden Studieorganisasjonen Norsk Foreldrelag for Funksjonshemma Venstres Opplysningsforbund Vestlandske Blindeforbund Yrkesorganisasjonenes Studieforbund Asker kommune Bærum kommune ) Sjå note 1) tabell 5. 2) Sjå note 2) tabell 3.

10 9 Tabell 6 (framh.). Vaksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjonar. Undervisningstimar etter organisasjo Fylke. 1990/91 Opplysningsorganisasjon Fylke Sogn Møre Roga- Horda- og og Sør- Nord- Nord- Troms Finn- Ut- Uoppland land Fjor- Roms- Tron- Tron- land mark lan- gitt dane dal delag delag det I alt ' Arbeidernes Opplysningsforbund.. Bygdefolkets Studieforbund Edruskapsrørslas Studieforbund Folkeakademienes Landsforbund Framtiden i våre hender, Studieorganisasjonen Frikirkelig Studieråd Hørsel shemmedes Landsforbund Høyres Studieforbund Kristelig Folkepartis Studieforbund Landsforeningen for Hjerteog Lungesyke Marxistisk Opplysningsråd Nasjonalforeningen for folkehelsen Noregs Mållag Noregs Ungdomslag Norges Blindeforbund Norges Døveforbund Norges Fiskarlag Norges Husflidslag Norges Husmorforbund Norges Idrettsforbund Norges Ingeniørorganisasjons Studieorganisasjon Norges Kooperative Landsforening Norges Røde Kors Norges Sangog Musikkråd Norsk Bonde- og Småbrukarlags studienemnd Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede Norsk Kristelig 1) Studieråd Norske Kvinners 2) Sanitetsforening... Norske Sivilingeniørers Forenings Studieforbund Samenes Landsforbund/ Samiid kdnaservi Samisk Studieutvalg/ s^ Sami Oahppolavdegoddi Senterpartiets Studieforbund Sosialistisk Opplysningsforbund Studieforbundet av Funksjonshemmedes Organisasjoner Studieforbundet av Norske freds- og Solidaritetsorganisasjoner Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og miljø Studieforbundet Ny Verden , Studieorganisasjonen Norsk Foreldrelag for Funksjonshemma Venstres Opplysningsforbund Vestlandske Blindeforbund Yrkesorganisasjonenes Studieforbund Asker kommune _... ^ Bærum kommune - 1) Sjå note 1) tabell 5. 2) Sjå note 2) tabell 3.

11 , 10 (SU nr. 31, 1992) Byggevirksomheten i 1. halvår 1992 Bruksareal i alt I 1. halvår 1992 ble det satt i arbeid med 1,6 mill m2 bruksareal, viser Statistisk sentralbyrås månedlige byggearealstatistikk. Dette er 6,9 prosent mindre enn i samme periode i Det ble fullført 1,8 mill. m2 bruksareal, som er 23,1 prosent mindre enn i Boliger Det er hittil i år igangsatt boliger (leiligheter og hybler) mot i fjor, en nedgang på 17,2 prosent. Det ble igangsatt boliger i juni Dette er 11,9 prosent flere enn i juni Tallet på fullførte boliger hittil i 1992 er mot i 1991, en nedgang på 18,8 prosent. I juni 1992 ble det fullført boliger, som er 15,8 prosent færre enn i juni Andre bygg For andre bygg (unntatt bygg for jordbruk, skogbruk og fiske) ble det i 1. halvår 1992 satt i gang arbeid med m2 bruksareal, en økning på 9,0 prosent fra Det ble igangsatt m2 bruksareal i juni Dette er 72,6 prosent mer enn juni I 1. halvår 1992 ble det fullført m 2 bruksareal i andre bygg, en nedgang på 25,3 prosent fra I juni 1992 ble det fullført m2 bruksareal, som er 35,8 prosent mindre enn i juni Usikkerhet ved månedsstatistikken Den månedlige byggearelstatistikken viser foreløpige tall. Den gir systematisk noe for lave verdier, men tilnærmet riktig endring fra året for. Statistikken bygger på oppgaver fra Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB). Tidligere undersøkelser har vist at bygningene blir registert igangsatt gjennomsnittlig 1 til 2 måneder for sent. Det betyr at månedstallene også gir et noe forsinket signal på store svigninger i markedet. Statistisk sentralbyrå publiserer også kvartalsvis byggearealstatistikk, som er mer oppdatert enn månedstallene. Kvartalsheftene inneholder også statistikk over godkjente bygg og byggearealstatistikk fordelt på kommuner. Endelige tall publiseres i den årlige byggearealstatistikken. Vi gjor oppmerksom på at tallene over byggevirksomheten i 1992 er noe for lave pga. registreringsproblemer i Oslo kommune. Bygg satt Igang Bygg fullført Periode Antall::: bo i iger Bruksa 'al 000 fli2 ait'bojir Andre oygg Periode Bruksareal i m 2 Antall --- boliger I alt' Andre Bolia - bygg' Jan.-juni Jan..-juni 1992' ,9 6,Ion.O, i ,i B a 3 Jan. uni ,8 1386,4 1001,5 Jan -juni ,1 1087,0 748,1 Er:driric; i pst. -17,2-6,9-19,4 9,0 Endring i pst ,8-23,1-21,6-25,3 Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. 2 Tallene over byggevirksomheten i 1992 er noe for lave pga. registreringsproblemer i Oslo kommune. ' Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. 2 Tallene over byggevirksomheten i 1992 er noe for lave pga. registreringsproblemer i Oslo kommune.

12 11 Figur 1. Boliger satt i gang. Sesongjusterte tall, 3 mnd. glidende gjennomsnitt Figur 3. Andre bygg satt i gang.' Bruksareal i 1000 m2. Sesohgjusterte tall, 3 mnd. glidende gjennomsnitt i Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. Figur 2. Boliger under arbeid.' Sesongjustert tall, 3 mnd. glidende gjennomsnitt Figur 4. Bygg under arbeid:1 '2Bruksareal i 1000 m2. Sesongjusterte tall, 3 mnd. glidende gjennomsnitt i Boligbygg Andre bygi E W 11, WT o I Seriene er justert bakover, tilpasset nye utarbeidingsrutiner fra januar I Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. 2 Seriene er justert bakover, tilpasset nye utarbeidingsrutiner fra januar 1991.

13 12 Tabell 1. Byggevirksomheten i juni. Bygg. 30 m2 og over Bygg satt Juni BOLIGER Antall i gang 2) Januarjuni Bygg i arbeid Pr. 30. juni Bygg fullført 2) Juni Januarjuni Bruksareal til boliger 1000 m ANDRE BYGG Bruksareal til annet enn bolig 1) Bergverksdrift og industri Varehandel, bank, finans og forsikring Hotell- og restaurantvirksomhet Offentlig administrasjon Undervisning og forskning Helse- og veterinærvesen Annen virksomhet 1) BOLIGER OG ANDRE BYGG Bruksareal i alt 1) T V TT TT V i Tlf T T T V T lf 1 11' f f fli T lf t lf TT f f 1PT ) Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. 2) Tallene over byggevirksomheten i 1992 er noe for lave pga. registreringsproblemer i Oslo kommune. Tabell 2. Bygg satt i gang januar-juni. Tallet på boliger I ALT 2) Østfold Akershus Oslo 2) Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Bygg. I- 30 m2 og over. Bruksareal til bolig Fylke Bruksareal til annet enn bolig 1) Bruksareal i alt 1) m ) Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. 2) Tallene over byggevirksomheten i 1992 er noe for lave pga. registreringsproblemer i Oslo kommune.

14 Tabell 3. Bygg i arbeid pr. 30. juni. Tallet på boliger I ALT Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Bygg. 30 m2 og over. Bruksareal til bolig 1) Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. r 13 Fylke Bruksareal til annet enn bolig 1) Bruksareal i alt 1) m : Tabell 4. Bygg fullført januar-juni. Bygg. Tallet på boliger I ALT 2) Østfold Akershus Oslo 2) Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark i 30 m2 og over. Fylke Bruksareal til bolig Bruksareal til annet enn bolig 1) Bruksareal i alt 1) m ) Tallene omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. 2) Tallene over byggevirksomheten i 1992 er noe for lave pga. registreringsproblemer i Oslo kommune.

15 14 (SU nr. 31, 1992) Fylkeskommunenes utgifter og inntekter i 1991 Statistisk sentralbyrå (SSB) legger med dette fram regnskapstall for fylkeskommunene for Fra 1991 blir regnskapene for kommuner og fylkeskommuner ført etter nye regnskapsforskrifter, som gjør det vanskelig å sammenlikne tallene med årene før. Den største endringen i forskriftene er at regnskapet over inntekter og utgifter fra 1991 er adskilt i et driftsregnskap og et kapitalregnskap. Driftsregnskapet omfatter løpende inntekter og alminnelige løpende utgifter medregnet avdrag på lån. Kapitalregnskapet omfatter investeringsutgiftene og finansiering av disse gjennom bruk av lån og andre kilder. I driftsregnskapet er det dessuten innført resultatbegreper: Brutto driftsresultat, som er driftsinntekter minus driftsutgifter, der netto rentekostnader og netto avdragsutgifter er holdt utenom. I begrepet netto driftsresultat er det i tillegg korrigert for netto renteutgifter og netto avdragsutgifter. Kapittelinndelingen i drifts- og kapitalregnskapet er også betydelig endret i forhold til de gamle forskriftene. Forretningsdriften er ikke lenger tilordnet et eget hovedkapittel, i den grad slik virksomhet fortsatt er med i kommuneregnskapene. Videre er helsevern og sosiale tjenester slått sammen til ett nytt hovedkapittel, men der barnehagene er skilt ut, slik at de nå inngår i undervisningskapitlet. Drifts- og kapitalregnskapet utgjør tilsammen det såkalte bevilgningsregnskapet. I oversikten over dette regnskapet inngår sumbegreper som sum anskaffelse av midler og sum anvendelse av midler. Differansen mellom disse to begrepene, korrigert for ubrukte lånemidler, gir begrepet endring i arbeidskapital, som kan relateres til balanseregnskapet. Denne meldingen omfatter tall over drift-, kapital- og bevilgningsregnskapene til fylkeskommunene, mens tall fra balanseregnskapene blir publisert seinere. Noen hovedtall fra bevilgningsregnskapet for alle landets fylkeskommuner er presentert i tabell 1. Fordi mye av forretningsdriften fra 1991 er skilt ut av kommuneregnskapene, er denne virksomheten holdt utenom artsspesifikasjonen i tabellen, men er tatt med som en egen korreksjonslinje, "netto utgift til forretningsdriften". Samlet for alle fylkeskommuner økte lønnskostnadene med 3,2 prosent fra 1990 til Kjøp av utstyr økte med knapt 20 prosent. Utgifter til vedlikehold steg med 7,4 prosent og andre driftsutgifter med 8,8 prosent fra året før. Investeringene i fast eiendom økte med vel 10 prosent fra 1990 til Fylkeskommunenes salgs- og leieinntekter økte sterkt med omlag 45 prosent eller over 1 milliard fra året før. Denne økningen skyldes økte statlige refusjoner til poliklinisk virksomhet, spesielt i Hordaland og Nordland. Mer enn halvdelen av fylkeskommunenes driftsutgifter, eller 25 milliarder kroner, ble brukt til helsevern. Det samme gjelder investeringene i fast eiendom, som utgjør omlag 1,5 milliard kroner. Nord-Trøndelag brukte mest pr. innbygger i 1991 til undervisning med kroner, mens Akershus lå lavest med kroner. Troms brukte mest av alle til helsevern med kroner pr. innbygger mens Akershus brukte minst også her med kroner. Fylkeskommunenes skatteinntekt er for den gjennomsnittlige fylkeskommunen omtrent like stor som den statlige rammeoverføringen. Variasjonene er store: Finnmark fylkeskommune mottar mer enn dobbelt så stort rammetilskudd som den får fra skattebetalerne, og Akershus opplever en motsatt situasjon med tre ganger så høy skatteinntekt som statlig rammeoverføring. Utgiftene til renter og avdrag viser også store variasjoner mellom fylkeskommunene. De høyeste renteutgiftene pr. innbygger hadde Vest-Agder, mens Akershus lå lavest. De høyeste avdragsutgiftene pr. innbygger hadde Finnmark, mens Akershus ligger lavest.

16 1 5 TABELL 1. FYLKESKOMMUNENES BEVILGNINGSREGNSKAP MILLIONER KRONER. (FORRETNINGSDRIFT ER HOLDT UTENOM, UNNTATT I SERSKILT KORREKSJON "NETTO UTGIFT FORRETNINGSDRIFT"). ART ) ) ENDRING I PST LØNN INKL. SOSIALE UTGIFTER UTSTYR, MASKINER, TRANSPORTMIDLER VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER OG ANLEGG ANDRE DRIFTSUTGFIFTER OVERFØRINGSUTGIFTER INKL. RENTER TILSKUDD TIL SERBEDRIFTER INTERNE OVERFORINGER NETTO UTGIFT FORRETNINGSDRIFT SUM INVESTERINGER I FAST EIENDOM MV. AVDRAG PA LAN UTLÅN OG KJØP AV AKSJER OG ANDELER A SUM ANVENDELSE AV MIDLER FINANSIERING: VANLIGE SALGS- OG LEIEINNTEKTER SALG AV UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER INTERNE FORDELTE UTGIFTER REFUNDERT LØNN FRA TRYGDEFORVALTNINGEN OVERFØRINGER FRA STATEN ØVRIGE OVERFØRINGSINNTEKTER INKL. RENTER TILSKUDD FRA SÆRBEDRIFTER INTERNE OVERFØRINGSINNTEKTER SUM INNTEKTER I FORBINDELSE MED INVESTERINGER I FAST EIENDOM MV BRUK AV LAN MOTTATTE AVDRAG PA UTLÅN OG SALG AV AKSJER OG ANDELER B SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER C. ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER (B - A) ) Hovedkapittel 1.0 og forretningsdriften (hovedkap. 1.7.) er fratrukket. 2) Hovedkapittel 1.0 og forretningsdriften (kap , 1.460, 1.530, og 1.710) er fratrukket

17 16 TABELL 2. FYLICESICONIMENES DRIFTSREGNSKAP DRIFTSUTGIFTER ETTER HOVEDKAPITTEL. 1 0 KRONE:R HOVEDKAPITTEL I ALT Post AV DETTE LØNN Post SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER 1.2 UNDERVISNING 1.3 HELSEVERN, SOSIALE TJENESTER, PLEIE OG OMSORG 1.4 BOLIGFORMÅL, TILTAKS- OG NÆRINGSFORMÅL, MILJØ- OG NATURVERNFORMAL 1.5 KULTUR- OG KIRKEFORMÅL 1.6 TEKNISKE FORMÅL 1.7 SAMFERDSELSFORMAL 1.I ALT TABELL 3. FYLKESKOMMUNENES NETTO DRIFTSUTGIFTER ETTER HOVEDICAPITTEL. BRUTTO OG NETTO DRIFTSRESULTAT KRONER. HOVEDKAPITTEL IALT A NETTO DRIFTSUTGIFT 1.1 SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER UNDERVISNING HELSEVERN, SOSIALE TJENESTER, PLEIE OG OMSORG BOLIGFORMAL, TILTAKS- OG NÆRINGSFORMÅL, MILJØ- OG NATURVERNFORMAL KULTUR- OG KIRKEFORMAL TEKNISKE FORMAL SAMFERDSELSFORMAL I ALT B NETTO DRIFTSINNTEKT 1.8 SKATTER, RAMMETILSKUDD MV C=B-A BRUTTO DRIFTSRESULTAT D NETTO RENTEUTGIFTER OG GJELDSAVDRAG 1.90 NETTO RENTEUTGIFTER NETTO GJELDSAVDRAG E=C -D NETTO DRIFTSRESULTAT

18 17 TABELL 4.FTLKESKONNUNZNES KAPITALREGNSKAP BRUTTO UTGIFTER ETTER HOVEDKAPITTEL KRONER. HOVEDKAPITTEL I ALT AV DETTE INVESTERING I FAST EIENDOM Post Post SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER 0.2 UNDERVISNING 0.3 HELSEVERN, SOSIALE TJENESTER, PLEIE OG OMSORG 0.4 BOLIGFORMÅL, TILTAKS- OG NÆRINGSFORMÅL, MILJØ- OG NATURVERNFORMAL 0.5 KULTUR- OG KIRKEFORMAL 0.6 TEKNISKE FORMAL 0.7 SAMFERDSELSFORMÅL

19 18 TABELL 5. FYLEESKCHMUNENES DRIFTSREGNSKAP UTGIFTER KR ONER. HOVEDKAPITTEL/KAPITTEL BRUTTO LØNN INKL. UTSTYR, VEDLIKEH. ANDRE UTGIFTER SOSIALE TRANSP.M. AV BYGN. DRIFTS- I ALT UTGIFTER MASKINER OG ANLEGG UTGIFTER 1.1 SENTRALE STYRINGSORGANER Post Post Post Post Post OG FETTFSUTGIFTER 1.2 UNDERVISNING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING HELSEVERN, SOSIALE TJENESTER, PLEIE OG OMSORG SOMATISKE SPESIALTJENESTER BOLIGFORMAL, TILTAKS- OG NÆRINGSFORMAL, MILJØ- OG NATURVERNFORMAL 1.5 KULTUR- OG KIRKEFORMAL 1.6 TEKNISKE FORMAL SANFERDSELSFORMAL VEIER OG GATER MV SKATTER, RAMMETILSKUDD MV o o o o SKATT PA INNTEKT OG FORMUE o o o o 1.9 RENTER, AVDRAG OG ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT MV o o o RENTER MV o o o AVDRAG PA LAN o o o o DEKNING AV TIDLIGERE ARS REGNSKAPSMESSIGE UNDERSKUDD o o o o OVERFØRTE BEVILGNINGER o o o o AVSATT TIL FOND o o o o STYRKING AV KONTANTBEHOLDNING o o o o OVERFORING TIL KAPITALREGNSKAPET o o o ARETS REGNSKAPSMESSIGE OVERSKUDD o o o o 1. UTGIFTER I ALT

20 TABELL 5 (FORTS.). FYLKESKOMMUNENES DRIFTSREGNSKAP UTGIFTER KRONER. HOVEDKAPITTEL/KAPITTEL OVERFØRINGER TIL FINANS- TRYGDEFOR- FYLKESK., ANDRE EGNE SÆR- IERINGS- VALTNINGENKOMMUNER BEDRIFTER, UTGIFTER OG STATEN MV. EGNE AVD. Post Post Post Post Post SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER UNDERVISNING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING HELSEVERN, SOSIALE TJENESTER, PLEIE OG OMSORG SOMATISKE SPESIALTJENESTER BOLIGFORMÅL, TILTAKS- OG NÆRINGSFORMAL, MILJØ- OG NATURVERNFORMÅL KULTUR- OG KIRKEFORMAL TEKNISKE FORMAL SAMFERDSELSFORMÅL VEIER OG GATER MV SKATTER, RAMMETILSKUDD MV SKATT PA INNTEKT OG FORMUE RENTER, AVDRAG OG ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT MV RENTER MV AVDRAG PA LAN DEKNING AV TIDLIGERE ARS REGNSKAPSMESSIGE UNDERSKUDD OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSATT TIL FOND STYRKING AV KONTANTBEHOLDNING OVERFØRING TIL KAPITALREGNSKAPET ARETS REGNSKAPSMESSIGE OVERSKUDD UTGIFTER I ALT

21 TABELL 6. FYLKESKOMMUNENES DRIFTSREGNSKAP INNTEKTER KRONER. 20 HOVEDKAPITTEL/KAPITTEL BRUTTO VANLIGE SALG AV FORDELTE INNTEKTER SALGS- OG UTSTYR UTGIFTER I ALT LEIEINNT. MV. Post Post Post 68 Post SENTRALE STYRINGSORGANER OG FETLRSUTGIFTER UNDERVISNING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING HELSEVERN, SOSIALE TJENESTER, PLEIE OG OMSORG SOMATISKE SPESIALTJENESTER BOLIGFORMÅL, TILTAKS- OG NERINGSFORMÅL, MILJØ- OG NATURVERNFORMÅL KULTUR- OG KIRKEFORMÅL TEKNISKE FORMAL SAMFERDSELSFORMÅL VEIER OG GATER MV SKATTER, RAMMETILSKUDD MV SKATT PA INNTEKT OG FORMUE STATLIG RAMMETILSKUDD MV RENTER, AVDRAG OG ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT MV RENTER MV MOTTATTE AVDRAG PA UTLÅN OVERFØRTE BEVILGNINGER BRUK AV FOND BRUK AV KONTANTBEHOLDNING ARETS REGNSKAPSMESSIGE UNDERSKUDD INNTEKTER ALT

22 TABELL 6 (FORTS.). FYLKESKOMMUNENES DRIFTSREGNSKAP INNTEKTER KRONER. 21 OVERFØRINGER FRA HOVEDKAPITTEL/KAPITTEL FINANS- TRYGDEFOR- FYLKESK., ANDRE EGNE SER- IERINGS- VALTNINGEN KOMMUNER BEDRIFTER, INNTEKTER OG STATEN MV. EGNE AVD. Post Post Post Post Post SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLPSUTGIFTER UNDERVISNING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING HELSEVERN, SOSIALE TJENESTER, PLEIE OG OMSORG SOMATISKE SPESIALTJENESTER BOLIGFORMAL, TILTAKS- OG NÆRINGSFORMAL, MILJØ- OG NATURVERNFORMAL KULTUR- OG KIRKEFORMAL TEKNISKE FORMAL 764 o SAMFERDSELSFORMAL VEIER OG GATER MV o SKATTER, RAMMETILSKUDD MV o SKATT PA INNTEKT OG FORMUE o o o STATLIG RAMMETILSKUDD MV o o o o 1.9 RENTER, AVDRAG OG ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT MV o o o RENTER MV. o o o o MOTTATTE AVDRAG PA UTLÅN o o o o OVERFØRTE BEVILGNINGER 0 o o o BRUK AV FOND o o o o BRUK AV KONTANTBEHOLDNING o o o o ARETS REGNSKAPSMESSIGE UNDERSKUDD o o INNTEKTER I ALT

23 2 2 TABELL 7. FYLKESKOMUNENES KAPITALREGNSKAP UTGIFTER KRONER. OVERFØRINGER TIL HOVEDKAPITTEL/KAPITTEL BRUTTO UTSTYR, VEDLIKEH., UTGIFTER TRANSPORT- ANDRE TRYGDEFOR- FYLKESK., I ALT MIDLER OG DRIFTS- VALTNINGEN KOMMUNER MASKINER UTGIFTER OG STATEN MV. Post Post Post Post Post SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLRSUTGIFTER UNDERVISNING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING HELSEVERN, SOSIALE TJENESTER, PLEIE OG OMSORG SOMATISKE SPESIALTJENESTER BOLIGFORMÅL, TILTAKS- OG NERINGSFORMAL, MILJØ- OG NATURVERNFORMÅL KULTUR- OG KIRKEFORMAL TEKNISKE FORMAL SAMFERDSELSFORMÅL VEIER OG GATER MV FINANSIERING AV INVESTERINGER OG AVSETNINGER MV BRUK AV LAN UTLAN OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSATT TIL FOND STYRKING AV KONTANTBEHOLDNING UTGIFTER I ALT

24 TABELL 7 (FORTS.). FYLKESKONNUNENES KAPITALREGNSKAP UTGIFTER KRONER. 23 OVERFØRINGER TIL (FORTS.) HOVEDKAPITTEL/KAPITTEL INVESTER- FINANS- ANDRE EGNE SER- INGER I IERINGS- BEDRIFTER, FAST UTGIFTER EGNE AVD. EIENDOM Post Post Post Post SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER UNDERVISNING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING HELSEVERN, SOSIALE TJENESTER, PLEIE OG OMSORG SOMATISKE SPESIALTJENESTER BOLIGFORMAL, TILTAKS- OG NERINGSFORMAL, MILJØ- OG NATURVERNFORMAL KULTUR- OG KIRKEFORMAL TEKNISKE FORMAL SAMFERDSELSFORMÅL VEIER OG GATER MV FINANSIERING AV INVESTERINGER OG AVSETNINGER MV BRUK AV LAN UTLÅN OVERFØRTE BEVILGNINGER AVSATT TIL FOND STYRKING AV KONTANTBEHOLDNING UTGIFTER I ALT

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene,

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 1 Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, 1995-99 Terje

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 24.2.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 196 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 24.2.2017 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Dato: 3.3.2017 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2016 Kart kommuner med svar Svar fra 205 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Regnskapsundersøkelsen 2016 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea

7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea Kulturstatistikk 2004 Museum 7. Sterk auke i enkeltbesøka ved musea I 2004 blei det registrert 8,6 millionar besøkjande ved dei 234 norske musea som statistikken omfattar 1. Dette er ein liten auke sett

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

INNHOLD. Nr. 39/88 28. september 1988. Emne. Side

INNHOLD. Nr. 39/88 28. september 1988. Emne. Side Nr. 39/88 28. september 1988 INNHOLD Emne Side 21 Ekteskap inngått, 1987 1 21 Folkemengden etter fødeland, 1. januar 1988 3 22 Helseinstitusjoner. Plasser og pasientbelegg, 1987 6 22 Kommunehelsetjenesten.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av februar

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer