Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, Overlege ph.d. Dag Aurlien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien"

Transkript

1 Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, Overlege ph.d. Dag Aurlien

2 Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst Anfallstyper Anfallsprovoserende faktorer og levergeler Årsaker Epilepsier og epilepsisyndromer Hvordan stilles diagnosen? Tilstander assosiert med epilepsi Epilepsi er mer enn anfall! Medikamentell behandling Epilepsi og svangerskap Epilepsi og førerkort Epilepsikirurgi Prognose

3 Litt om hjerneanatomi og fysiologi Milliarder av hjerneceller Kommuniserer med hverandre med elektriske og kjemiske signaler Normal funksjon forutsetter nøyaktig regulering av hemming og stimulering av hjernecellene

4 Litt om hjerneanatomi og fysiologi

5 Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst Anfallstyper Anfallsprovoserende faktorer og levergeler Årsaker Epilepsier og epilepsisyndromer Hvordan stilles diagnosen? Tilstander assosiert med epilepsi Epilepsi er mer enn anfall! Medikamentell behandling Epilepsi og svangerskap Epilepsi og førerkort Epilepsikirurgi Prognose

6 Hva er epilepsi? Et epileptisk anfall er definert som en forbigående forekomst av tegn og/eller symptomer som skyldes abnorm eksessiv eller synkron nevronal aktivitet i hjernen. (Fisher et al., 2005/ILAE & IBE) Epilepsi er en hjernesykdom Minst to uprovoserte anfall med > 24 timers mellomrom eller 1 uprovosert anfall og en risiko for flere anfall som er like stor som personer som har hatt to uprovoserte anfall (> 60 %) eller Et kjent epilepsisyndrom (Fisher et al., 2014/ILAE )

7 Hva er epilepsi? Et vidt spekter av tilstander med ulike årsaker, anfallstyper, anfallshyppighet, alvorlighetsgrad, konsekvenser, behandling og prognose.

8 Tilstander som kan forveksles med epilepsi Fremprovosert epileptisk anfall - Abstinensanfall, lavt blodsukker hos person med diabetes, forstyrrelser av saltene i blodet, forgiftninger, anfall i den akutte fase av hjerneslag, betennelse i hjernen eller akutt hodeskade. Med andre ord mulig å ha et epileptisk anfall uten å ha epilepsi. Ikke-epileptisk anfall? - Besvimelse som skyldes lavt blodtrykk, psykiske anfall, hjernedrypp, søvnforstyrrelser, hyperventilasjonsanfall.

9 Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst Anfallstyper Anfallsprovoserende faktorer og levergeler Årsaker Epilepsier og epilepsisyndromer Hvordan stilles diagnosen? Tilstander assosiert med epilepsi Epilepsi er mer enn anfall! Medikamentell behandling Epilepsi og svangerskap Epilepsi og førerkort Epilepsikirurgi Prognose

10 Når i livet debuterer epilepsi? (Olafsson et al. 2005)

11 Hvor vanlig er epilepsi? Blant de vanligste kroniske nevrologiske sykdommer Epilepsidebut: Ca personer/ /år. Ca. 0,7% av befolkningen har aktiv epilepsi (Epileptiske anfall siste 3-5 år og/eller må bruke epilepsimedisiner for å være anfallsfrie). I Norge har ca epilepsi og ca nye får diagnosen hvert år.

12 Anfallshyppighet Hvor mange anfall er det vanlig å ha? Av alle med aktiv epilepsi har siste året: Ca. 40% vært anfallsfrie Ca. 35% hatt noen få anfall / år Ca. 15% hatt noen få anfall / mnd. Ca. 10% hatt flere anfall / uke

13 Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst Anfallstyper Anfallsprovoserende faktorer og levergeler Årsaker Epilepsier og epilepsisyndromer Hvordan stilles diagnosen? Tilstander assosiert med epilepsi Epilepsi er mer enn anfall! Medikamentell behandling Epilepsi og svangerskap Epilepsi og førerkort Epilepsikirurgi Prognose

14 Anfallstyper - hovedinndeling (1) Partielle eller fokale: Anfallene starter lokalt i hjernen. (2) Generaliserte: Starter i hele hjernen samtidig og uten lokal start. Anfallene klassifiseres på bakgrunn av anfallsbeskrivelse og EEG-funn.

15 Anfallstyper (1) Fokale anfall med bevart bevissthet (enkle partielle anfall - EPA) (a) Med motoriske tegn - for eksempel rykninger i en arm (b) Med symptomer fra sanseapparatet - lukt, smak, prikninger/strømninger, synsfenomener, hørselsfenomener, svimmelhet (c) Med kvalme, endret hudfarge, hjertebank (d) Med psykiske symptomer - deja vu, angst, uro (e) Blandingsformer

16 Fokale anfall med inntakt bevissthet

17 Anfallstyper (2) Fokale anfall med svekket bevissthet (komplekse partielle anfall - KPA) Kan starte med inntakt bevissthet ( som a-e ) og så gå over i en fase med svekket bevissthet eller starte med svekket bevissthet. Typisk med stivt stirrende blikk Svarer ikke på tiltale Husker ikke anfallet etterpå

18 Fokale anfall med svekket bevissthet

19 Generaliserte tonisk-kloniske anfall (3) Sekundært generaliserte anfall (GTK - generaliserte tonisk ( anfall kloniske Kan starte som EPA eller KPA Generelle kramper, bevissthetstap og eventuelt tungebitt og urinavgang. Anfallene varer vanligvis ca. 1-3 min.

20 Anfallstyper (4) Generaliserte anfall (a) Absencer. Typiske absencer er anfall som starter i barneårene. Stopper plutselig opp, blir fjern og stirrende noen sekunder, kan gjerne ta opp tråden igjen like etterpå. Eventuelt rask øyeblunking Opp til flere anfall om dagen. Karakteristiske forandringer i EEG som øker under hyperventilasjon. (b) Myokloniske anfall - korte enkeltstående rykk i muskulaturen. (c) Kloniske anfall - vedvarende rykninger.

21 Anfallstyper (d) Toniske anfall - vedvarende muskelsammentrekning (e) Tonisk - kloniske anfall - GTK (5) Uklassifiserbare anfall (6) Status epileptikus Vedvarende anfallssituasjon eller gjentatte anfall der pasienten ikke gjenvinner bevisstheten mellom anfallene. Alle anfallstyper kan opptre i serier eller som status. GTK-status kan være livstruende. Buccolam munnvann (evt. Stesolid klyster i endetarmen) ved anfallsvarighet over 4-5 min. Ved fortsatt kramper øyeblikkelig sykehusinnleggelse. KPA - status mindre dramatisk, men kan gi varig redusert hukommelse dersom langvarig.

22 Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst Anfallstyper Anfallsprovoserende faktorer og levergeler Årsaker Epilepsier og epilepsisyndromer Hvordan stilles diagnosen? Tilstander assosiert med epilepsi Epilepsi er mer enn anfall! Medikamentell behandling Epilepsi og svangerskap Epilepsi og førerkort Epilepsikirurgi Prognose

23 Anfallsprovoserende faktorer Søvnmangel Alkoholinntak Glemt å ta medisinen Høy andel av personer med epilepsi (62 91 % i publiserte studier) har identifisert anfallsutløsende faktorer. Norsk studie med 794 personer med epilepsi: 55 % identifiserte anfallsutløsende faktorer. (Nakken KO et al., 2005, Tidsskr. Nor Lægeforen.)

24 Anfallsprovoserende faktorer 55 % - minst en faktor 28 % - minst to faktorer Emosjonelt stress, søvnmangel og tretthet hyppigst rapportert Ved generalisert epilepsi hyppigere rapportert søvnmangel, tretthet og flimrende lys Ved fokal epilepsi oftere rapportert økt anfallstendens ved menstruasjon (Nakken KO et al., 2005, Tidsskr. Nor Lægeforen.)

25 Leveregler ved epilepsi Forsøke å unngå anfallsutløsende faktorer Bading/svømming Farlige maskiner Fysisk aktivitet vanligvis gunstig! Mange personer med epilepsi, særlig de med vanskelig kontrollerbare anfall, deltar lite i fysisk aktivitet og er i dårlig fysisk form. De fleste tåler fysisk aktivitet godt uten å få økt anfallsfrekvens. Anfall opptrer sjelden under fysisk aktivitet, langt oftere under hvile.

26 Leveregler ved epilepsi Fysisk aktivitet virker normaliserende på EEG hos de fleste. Regelmessig fysisk trening kan hos 30-40% ha en moderat anfallsforebyggende effekt. Hos ca. 10% kan intens fysisk aktivitet fremprovosere anfall, særlig hos personer i dårlig fysisk form og ved symptomatisk epilepsi, d.v.s. en bakenforliggende hjernelesjon/sykdom/skade. Epileptiform aktivitet i EEG kan hos disse øke under fysisk aktivitet.

27 Leveregler ved epilepsi Personer med epilepsi bør generelt stimuleres til å leve et aktivt liv og delta i idrett og mosjonsaktiviteter. Kan delta i konkurranseidrett dersom velkontrollert epilepsi.

28 Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst Anfallstyper Anfallsprovoserende faktorer og levergeler Årsaker Epilepsier og epilepsisyndromer Hvordan stilles diagnosen? Tilstander assosiert med epilepsi Epilepsi er mer enn anfall! Medikamentell behandling Epilepsi og svangerskap Epilepsi og førerkort Epilepsikirurgi Prognose

29 Årsaker Alle sykdommer, skader eller misdannelser som involverer hjernebarken gir økt risiko for epilepsi. Genetisk disposisjon virker sammen med faktorer før, under og etter fødselen. Ved bare noen sjeldne epilepsiformer er gendefekten kartlagt. Bare hos 30-50% finnes en sannsynlig årsak. Vanligste årsaker: Karsykdommer (Blodpropp, blødning, misdannelser av blodkar). Utgjør ca. 40% hos pasienter > 60 år.

30 Årsaker Medfødte hjerneskader Infeksjoner Traumer / hodeskader Svulster Degenerative hjernesykdommer (Alzheimers demens, Huntingtons (. m.fl sykdom Mental retardasjon: Finnes hos ca. 20% av alle med epilepsi D.v.s. at det store flertallet er normalt fungerende personer.

31 Årsaker: Arv, miljø eller begge deler (Heron et al. 2007)

32 Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst Anfallstyper Anfallsprovoserende faktorer og levergeler Årsaker Epilepsier og epilepsisyndromer Hvordan stilles diagnosen? Tilstander assosiert med epilepsi Epilepsi er mer enn anfall! Medikamentell behandling Epilepsi og svangerskap Epilepsi og førerkort Epilepsikirurgi Prognose

33 Epilepsier og epilepsisyndromer Fokale/lokalisasjonsrelaterte eller generaliserte Inndeles etter årsak i symptomatiske (kjent årsak), idiopatiske (genetiske) eller kryptogene (ukjent årsak) Barn: Generaliserte og fokale epilepsier like vanlig. Voksne: 2/3 har fokal epilepsi.

34 Epilepsier og epilepsisyndromer I definisjonen av epilepsi inngår: Et kjent epilepsisyndrom (Fisher et al., 2014/ILAE ) I tilfeller der en finner evidens for et epilepsisyndrom, vil en anta det foreligger en epilepsi, selv om risikoen for et (nytt) anfall vurderes som liten, for eksempel ved - Benign (godartet) barneepilepsi/ Rolandisk epilepsi/bects - Landau Kleffner syndrom (Fisher et al., 2014/ILAE ) (Berg et al., 2010)

35 Epilepsier og epilepsisyndromer I definisjonen av epilepsi inngår: Et kjent epilepsisyndrom (Fisher et al., 2014/ILAE ) I tilfeller der en finner evidens for et epilepsisyndrom, vil en anta det foreligger en epilepsi, selv om risikoen for et (nytt) anfall vurderes som liten, for eksempel ved - Benign (godartet) barneepilepsi/ Rolandisk epilepsi/bects - Landau Kleffner syndrom (Fisher et al., 2014/ILAE ) (Berg et al., 2010)

36 Epilepsier og epilepsisyndromer I definisjonen av epilepsi inngår: Et kjent epilepsisyndrom (Fisher et al., 2014/ILAE ) I tilfeller der en finner evidens for et epilepsisyndrom, vil en anta det foreligger en epilepsi, selv om risikoen for et (nytt) anfall vurderes som liten, for eksempel ved - Benign (godartet) barneepilepsi/ Rolandisk epilepsi/bects - Landau Kleffner syndrom (Fisher et al., 2014/ILAE ) (Berg et al., 2010)

37 Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst Anfallstyper Anfallsprovoserende faktorer og levergeler Årsaker Epilepsier og epilepsisyndromer Hvordan stilles diagnosen? Tilstander assosiert med epilepsi Epilepsi er mer enn anfall! Medikamentell behandling Epilepsi og svangerskap Epilepsi og førerkort Epilepsikirurgi Prognose

38 Hvordan stilles diagnosen? Sykehistorie (? skade - Nevrologisk undersøkelse (tegn til hjernesykdom eller Computertomografi (CT) av hjernen med intravenøs kontrast eller Magnettomografi (MR). Alltid MR ved vanskelig kontrollerbare partielle anfall eller ved sterk ( hjernesykdom mistanke om symptomatisk epilepsi (underliggende Blodprøver EKG, eventuelt hjerteutredning ved tvil om diagnosen.

39 Hvordan stilles diagnosen? EEG Registrerer hjernens elektriske aktivitet Normale hjernebølger har en frekvens på 8-12 / sek. (Liggende med lukkede øyne, avslappet). Ved døsighet og søvn forekommer normalt langsommere hjernebølger etter et bestemt mønster. Ved aktiv tenkning blir hjernebølgene mer uregelmessige. Ved epileptiske utbrudd i hjernen ses spisse takker (spikes), eventuelt etterfulgt av langsommere bølger (spike-wave). Er utbruddene tilstrekkelig hyppige, langvarige og utbredte inntreffer et anfall. Utenom anfall kan EEG være uten epileptisk aktivitet.

40 Hvordan stilles diagnosen? Normalt EEG kan også skyldes at utbruddene sitter så dypt i hjernen at det ikke oppfanges av skalpeelektrodene. Sjansen for å fange opp epileptisk aktivitet øker etter søvnmangel og ved gjentatte EEG-undersøkelser. Noen ganger nødvendig med langtidsregistrering over flere dager med samtidig EEG og videofilming. Epileptiske utbrudd i EEG forekommer også hos personer uten epilepsi, men dette er sjelden. EEG brukes både til å avklare om en person har epilepsi og hvilken type.

41 Normalt EEG

42 Fokal epileptiform aktivitet - ikke anfall

43 Fokal epileptiform aktivitet - anfall

44 Generalisert epileptiform aktivitet

45

46 Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst Anfallstyper Anfallsprovoserende faktorer og levergeler Årsaker Epilepsier og epilepsisyndromer Hvordan stilles diagnosen? Tilstander assosiert med epilepsi Epilepsi er mer enn anfall! Medikamentell behandling Epilepsi og svangerskap Epilepsi og førerkort Epilepsikirurgi Prognose

47 Tilstander assosiert med epilepsi I den samlede epilepsipopulasjonen er det en økt forekomst av andre sykdommer - både somatiske og psykiske. Underliggende hjernesykdommer (svulst, hjerneslag, gjennomgått infeksjon o.s.v.). Noen ganger en følge av epilepsien eller behandlingen av denne. Stor forskjell fra person til person hvilken risiko en har for andre tilleggssykdommer avhenger av bl.a. epilepsisyndrom, årsak til epilepsien, arv, miljøfaktorer

48 Tilstander assosiert med epilepsi Studie fra britisk allmennpraksis, personer, hvorav 5384 med epilepsi: Psykiske lidelser Angst og depresjon Psykoser Somatiske lidelser Hjerte- og karsykdommer Hjernesvulster Lungebetennelse Diabetes mellitus Astma (Gaitatzis et al., Epilepsia 2004)

49 Epilepsi og psykisk helse Epilepsi kan være mye mer enn anfall! Depresjon er den vanligste tilleggssykdommen ved epilepsi. Hos de som ikke er anfallsfrie påvirkes livskvaliteten mer av depressive symptomer enn av anfallsfrekvensen. Forekomst av depresjon angitt fra 11 % - 62 %. Fyller ofte ikke diagnosekriteriene som legene bruker for depresjon (ICD10/DSM-IV-TR) og blir derfor ofte oversett. (Henning & Nakken, Tidsskr. Nor Lægeforen., 2005)

50 Epilepsi og psykisk helse Hovedsymptomer ved epilepsrelatert dystymi (nedstemthet): Nedstemthet/gledesløshet Angst Irritabilitet Følelse av håpløshet Gråtetokter Lav selvfølelse Søvnforstyrrelser Tretthet Spiseforstyrrelser

51 Epilepsi og psykisk helse Epilepsi øker risikoen for depresjon og omvendt. Frykt for anfall som kan oppleves som et psykisk traume, diskriminering, stigmatisering. Barn kan bli overbeskyttet, kan bidra til lav sosial kompetanse og liten selvfølelse. Depresjon kan også ha direkte fysisk sammen heng med anfallsaktivitet: Peri-iktale depresjoner: Prodromalfasen før anfall. 1 3 døgn med irritabilitet og nedstemthet.

52 Epilepsi og psykisk helse Iktale depresjoner: 15 % av personer med aura, vanligvis utgående fra tinninglappen/amygdala. Intens angst vanligst, men også uttalt nedstemthet i forbindelse med anfall kan forekomme. Post-iktale depressive symptomer: Ses hos % ved alvorlige fokale epilepsier. Kan starte opp til en uke etter anfallet. Varer ofte 1-2 døgn. Depresjoner reduserer sjansen for å bli anfallsfri. Viktig at depresjoner blir erkjent og behandlet!

53 Epilepsi og psykisk helse Beregnet forekomst av psykoser i epilepsipopulasjonen er 2 3 %, mot 0,4% i den generelle befolkning. Iktale psykoser (under anfall): Illusjoner, hallusinasjoner, vrangforestillinger, paranoia oppstår som følge av pågående epileptisk aktivitet i deler av hjernen, spesielt i limbiske strukturer (som ved iktale depresjoner). Post iktale psykoser (etter anfall): Vanligste epilepsirelaterte psykose. Rapportert hos 2 % ved et epilepsisenter. Typisk 1 3 døgn etter fokale eller sekundært generaliserte anfall. Varer vanligvis ikke lenger enn 2-7 døgn.

54 Epilepsi og psykisk helse Inter iktale psykoser: Sjeldnere enn de inter iktale og iktale, men er mer langvarige. Opptrer uavhengig av anfall Noen med epilepsi utvikler psykose helt uavhengig av epilepsien.

55 Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst Anfallstyper Anfallsprovoserende faktorer og levergeler Årsaker Epilepsier og epilepsisyndromer Hvordan stilles diagnosen? Tilstander assosiert med epilepsi Epilepsi er mer enn anfall! Medikamentell behandling Epilepsi og svangerskap Epilepsi og førerkort Epilepsikirurgi Prognose

56 Å leve med epilepsi (Nakken KO et al. 2007, Tidsskr. Nor Lægeforen.) En lang rekke faktorer er med på å avgjøre hvordan den enkelte har det med sin epilepsi, ikke bare type anfall og anfallsfrekvens som varierer fra kun noen få anfall i en kort periode til en invalidiserende anfallssituasjon gjennom hele livet.

57 Å leve med epilepsi (Nakken KO et al. 2007, Tidsskr. Nor Lægeforen.) Tap av førerkort Begrensninger i yrkesvalg (yrker med krav til førerkort, arbeid offshore m.m.) Noen må oppgi fritidsaktiviteter Likevel ofte svært mange flere muligheter enn begrensninger! Viktig målsetting: Aktivt liv med minst mulig restriksjoner i levesettet.

58 Å leve med epilepsi (Nakken KO et al. 2007, Tidsskr. Nor Lægeforen.) Kognitive problemer vanlig i den generelle epilepsipopulasjon (hukommelse, konsentrasjon). Forekommer i svært variabel grad Kan skyldes underliggende hjernesykdom, anfall, subklinisk epileptiform aktivitet eller medisiner.

59 Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst Anfallstyper Anfallsprovoserende faktorer og levergeler Årsaker Epilepsier og epilepsisyndromer Hvordan stilles diagnosen? Tilstander assosiert med epilepsi Epilepsi er mer enn anfall! Medikamentell behandling Epilepsi og svangerskap Epilepsi og førerkort Epilepsikirurgi Prognose

60 Medikamentell behandling MEDIKAMENTELL BEHANDLING GENERELLE PRINSIPPER: Behandlingen er symptomatisk - gjør ikke noe med årsaken til epilepsien. Tablettene tas fra 1-3 ganger daglig for å forebygge anfall. Medikamentvalget må individualiseres og ta utgangspunkt i -Anfalls- og epilepsitype -Alder, kjønn, livssituasjon -Annen sykdom / medikamentbruk -Legens kliniske erfaring

61 Medikamentell behandling Doseringen er individuell - alltid så lite som mulig, men så mye som nødvendig for å hindre anfall. Behandlingen innledes med et egnet førstehåndsmiddel i lav startdose. Dosen økes gjerne til passende vedlikeholdsdose i løpet av få uker. Videre dosering avhenger av effekt og bivirkninger. Ved anfall økes (vanligvis) dosen til anfallsfrihet eller til serumkonsentrasjonen kommer opp i øvre referanseområde. Ved bivirkninger vurderes reduksjon av dosen eller eller skifte av medikament. Måling av medikamentkonsentrasjon i blodet er mulig for de fleste preparater. Nedre referansegrense representerer konsentrasjonen en gjerne må opp i for å få effekt, mens den øvre representerer den vanligvis høyeste tolererte konsentrasjon. KUN VEILEDENDE!

62 Medikamentell behandling BEHANDLINGSMÅLET ER ANFALLSFRIHET MED LITE ELLER INGEN BIVIRKNINGER - LIVSKVALITET! Bivirkningene merkes ofte daglig, mens anfallene oftest er langt sjeldnere. Rapporter bivirkningene! Plagsomme bivirkninger bør vanligvis ikke godtas! Behandlingsresultatet avhengig av et godt samarbeid mellom pasient og lege. Regelmessig medikamentinntak viktig. Etter at tablettene er absorbert fra tarmen vil konsentrasjonen i blodet falle gradvis. Om det går for lang tid mellom tablettene risikerer en at konsentrasjonen i blodet kommer under en kritisk grense slik at det kommer et anfall. Medisindosett og eventuelt alarmklokke anbefales!

63 Medikamentell behandling Aldri bråslutte med medisiner! Virker anfallsprovoserende - kan gi status epileptikus! Dersom utilfredsstillende effekt av første medikament legges medikament nr. 2 til. Deretter ofte aktuelt å prøve nr.2 alene. Minst en gang årlig bør det tas blodprøver for å kontrollere lever-, nyre- og benmargsfunksjonen (blodprosent, hvite blodlegemer og blodplater). HVORFOR SVIKTER AV OG TIL BEHANDLINGEN? Feil diagnose. Feil klassifisering av anfall og dermed feil medikament. Ufullstendig informasjon til pasient og pårørende.

64 Medikamentell behandling Manglende etterlevelse Feil legemiddel For liten dose For mye medisiner! Legemiddelinteraksjoner - uheldig samvirkning av ulike medisiner Tilgrunnliggende sykdomsprosess som forverres Terapiresistens - en mindre andel har anfall som knapt lar seg påvirke av medisiner. VARIGHET AV BEHANDLINGEN Vurdere nedtrapping etter 3-5 års anfallsfrihet.

65 Medikamentell behandling Noen epilepsisyndromer krever livslang behandling Epileptisk aktivitet eller lokalisert sykdom eller skade i hjernen som har gitt opphav til epilepsien taler imot nedtrapping. ( førerkort Konsekvensene av et eventuelt anfall må tas med i vurderingen (arbeid, Aldri mulig å gi noen garanti om fortsatt anfallsfrihet. Nedtrapping alltid over flere måneder. Beslutningen tas av lege og pasient i fellesskap etter grundig overveielse.

66 Bivirkninger BIVIRKNINGER GENERELT Det ideelle preparat som aldri gir bivirkninger er ennå ikke fremstilt. Store individuelle variasjoner på hvor godt et preparat tåles og hvilke bivirkninger som oppleves. De fleste bivirkninger er doseavhengige - for eksempel tretthet, svimmelhet, kvalme, hodepine. Ofte mest uttalt i starten etter doseøkning for deretter å avta over noen uker. Ikke doseavhengige bivirkninger - allergiske reaksjoner. I prinsippet alle typer epilepsimedisiner. Vanligst de første ukene av behandlingen. Tegretol/Trimonil. Lamictal.

67 Bivirkninger BIVIRKNINGER - DE MEST BRUKTE PREPARATENE ( Tegretol/Trimonil ) (1) KARBAMAZEPIN 1. Valg ved partielle epilepsier. Doseavhengige: Tretthet, svimmelhet, balanseforstyrrelser, uklart syn. ( kroppen Vektøkning, ødemer (Væskeansamling i Feber, hudutslett, leverfunksjonsforstyrrelser, leddsmerter, eventuelt affeksjon av andre organer - sjelden. Hjerterymeforstyrrelse - spesielt hos eldre med forstyrrelser i hjertets ledningssystem. Alvorlig påvirkning på lever og benmarg ses sjelden. Svangerskap - fosterskade.

68 Bivirkninger KARBAMAZEPIN forts. Kan gi økt eller redusert virkning av en rekke andre medikamenter. Redusert virkning av p-piller Bør ikke kombineres med erythromycin(antibiotikum) eller Aporex(sterk smertestillende medisin). ( ORFIRIL ) (2) VALPROAT 1.valg ved generaliserte epilepsier Doseavhengige: Tretthet, skjelving på hendene. Vektøkning, diare, kvalme, håravfall. Leverskade - uvanlig Blodplatemangel - forlenget blødningstid

69 Bivirkninger VALPROAT, forts. Allergiske reaksjoner uvanlige Polycystisk ovarialsyndrom(poly = mange, Cyste = væskefyllte hulrom, ovarie = eggstokk) hos kvinner. Cyster på eggstokkene, uregelmessig menstruasjon, overvekt, økning av mannlig kjønnshormon, redusert fruktbarhet. Funnet hos ca %. Sterkt omdiskutert! Svangerskap - fosterskade (3)FENYTOIN/Epinat Både partielle og GTK-anfall Små endringer av dosen kan gi stor endring av serumkonsentrasjonen.

70 Bivirkninger FENYTOIN, forts. Doseavhengige: Tretthet, svimmelhet, ustøhet. Hypertrofisk(hovent) tannkjøtt. Akne/kviser Økt kroppsbehåring Grovere ansiktstrekk hos kvinner etter mange års behandling? Allergiske hudreaksjoner med utslett(2-5%), sjelden alvorlig(steven Johnson ( syndrom Svangerskap - fosterskader Innvirkning på vitamin D som fører til lavt kalsiuminnhold i blodet og benskjørhet - sjelden. Svangerskap - fosterskade

71 Bivirkninger (4)LAMOTRIGIN/Lamictal Bredspektret - effekt både ved generaliserte og partielle anfallstyper. Både alene og som tilleggspreparat. Doseavhengige: Tretthet(noen blir mer våkne), svimmelhet, kvalme, dobbeltsyn, hodepine. Hudutslett. Steven-Johnson syndrom - dødsfall rapportert. Tendensen til hudutslett motvirkes ved langsom opptrapping. (5)VIGABATRIN/Sabrilex Lenge ansett som et lovende preparat ved partielle anfall.

72 Bivirkninger VIGABATRIN, forts. 1997/98 rapportert en rekke tilfeller av synsfeltinnskrenkninger - opp til 30% av pasientene. Ikke reversible. I dag sjelden et aktuelt preparat hos voksne epilepsipasienter. (6)TOPIRAMAT/Topimax Brukes som tilleggspreparat ved partielle epilepsier. Også effekt ved generaliserte anfallsformer. Doseavhengige: Tretthet, svimmelhet, hodepine, dobbeltsyn. Psykiske: Irritabilitet, angst, uro, depresjon, redusert konsentrasjonsevne, endret personlighet.

73 Bivirkninger Språklige forstyrrelser - leter etter enkelte ord. Nyresten Akutt trangvinkel glaukom (grønn stær). Smerter i øyet og uklart syn. Sjelden. Vekttap. Leversvikt - sjelden, men flere enkelttilfeller er rapportert. Undersøkelser har vist at preparatet tåles bedre ved langsom opptrapping. Mindre bivirkninger når preparatet brukes alene enn sammen med andre preparater. Spørsmål om alle som skal vurderes for epilepsikirurgi først bør ha forsøkt Topimax.

74 Bivirkninger (7) FENOBARBITAL/Fenemal. Effekt ved partielle anfall og GTK-anfall. Eldste antiepileptikum som fortsatt er i bruk. Brukes sjelden hos voksne i dag. Fordel: Kan gis en gang daglig. Doseavhengige: Tretthet vanlig. Nedsatt konsentrasjonsevne, overaktivitet, humørsvingninger(mest hos barn), koordinasjonsvansker. Sjelden påvirkning på benmargsfunksjonen. (8)GABAPENTIN/Neurontin Tilleggsbehandling ved partielle anfall. Utskilles uforandret gjennom nyrene. Lett å kombinere med (alle) andre medikamenter. Doseavhengige: Tretthet, svimmelhet, uklart syn (fokuseringsvansker).

75 Bivirkninger (9)KLONAZEPAM/Rivotril Effekt på alle anfallsformer. Doseavhengige: Tretthet, irritabilitet, adferdsforstyrrelser, økt spyttproduksjon. Toleranseutvikling forekommer - kan miste effekt etter en tid. Vanedannende - kan være vanskelig å trappe ned - må gjøres svært langsomt. (10)LEVETIRACETAM/Keppra Nytt preparat mot partielle epilepsier. Nedsatt appetitt, diare, sure oppstøt, kvalme. Tretthet, økt søvnbehov, ustøhet, svimmelhet, dobbeltsyn, skjelving på hendene, muskelkramper.

76 Bivirkninger LEVETIRACETAM, forts. Hudutslett. Psykiske: Depresjon, emosjonell labilitet, fientlighet Fosterskadelig i dyreforsøk. Doseres to ganger daglig. Tilleggsbehandling. (11)OKSKARBAZEPIN/Trileptal Nytt preparat mot partielle epilepsier (alene eller som tilleggsmedisin). Likner svært på karbamazepin både med hensyn til effekt og bivirkninger, men bivirkningene er gjerne mindre uttalte.

77 Bivirkninger OKSKARBAZEPIN, forts. Unntak: Større tendens til lav konsentrasjon i blodet av natriumsalt, spesielt etter oppstart av behandlingen. Hodepine, svimmelhet, anfall. Kan være farlig dersom raskt fall til svært lave konsentrasjoner. Ca. 25% risiko for allergisk utslett dersom en tidligere har fått dette av karbamazepin.

78 Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst Anfallstyper Anfallsprovoserende faktorer og levergeler Årsaker Epilepsier og epilepsisyndromer Hvordan stilles diagnosen? Tilstander assosiert med epilepsi Epilepsi er mer enn anfall! Medikamentell behandling Epilepsi og svangerskap Epilepsi og førerkort Epilepsikirurgi Prognose

79 Svangerskap Risikoen for misdannelser 2% i normalbefolkningen. Hos kvinner som bruker epilepsimedisin 4-6%, d.v.s. 2-3 ganger økt risiko. Risikoen øker med dose og antall preparater.

80 Svangerskap Alvorlige misdannelser som ryggmargsbrokk(1-2% ved valproat, 0,5-1% ved karbamazepin), leppe-ganespalte, hjertefeil Unormalt utseende( Skjeve øyne, kort nese, stor øyeavstand), underutviklede fingertupper, veksthemming, forsinket psykomotorisk utvikling. De fleste misdannelser oppstår i løpet av svangerskapets første 8-10 uker. Hvorfor da bruke medisiner under svangerskapet? Kun GTK-anfall dokumentert fosterskadelige. Under GTK-anfall øker blodets surhetsgrad. Dette påvirker fosteret. Det er registrert svak og langsom fosterlyd under morens anfall.

81 Svangerskap Langvarig GTK-status er en alvorlig trussel mot fostertets liv(opp til 50% dødelighet). 3-5% får anfall under fødselen, 1-2% får GTK-anfall. Ender ofte i akutt keisersnitt. HOVEDREGEL: Velg det medikamentet som gir den beste anfallskontrollen! Svangerskap bør være planlagt: Tilstrebe bruk av kun ett medikament og i lavest mulig dose for å unngå GTK-anfall. Folinsyretilskudd 0,4 mg daglig ved graviditetsrisiko. Ved karbamazepin- og valproatbehandling 4 mg daglig fra før unnfangelsen og ut 3. måned av svangerskapet.

82 Svangerskap En spiseskje tran daglig som vitamin D tilskudd. Tilbud om ultralydundersøkelse(17. uke) med tanke på misdannelser til alle - spesielt ved behandling med karbamazepin, valproat og nyere antiepileptika. Eventuelt fostervannsprøve(14. uke).

83 Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst Anfallstyper Anfallsprovoserende faktorer og levergeler Årsaker Epilepsier og epilepsisyndromer Hvordan stilles diagnosen? Tilstander assosiert med epilepsi Epilepsi er mer enn anfall! Medikamentell behandling Epilepsi og svangerskap Epilepsi og førerkort Epilepsikirurgi Prognose

84 Førerkort Forskriftens krav: Klasse A, B, S og T: Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser(herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen og usikker årsak) må ikke ha forekommet i løpet av de siste 12 måneder. Gjelder også moped. Klasse C1, C:.siste 10 år. Ingen epilepsimedisiner siste 10 år. Klasse D1, D og kjøreseddel(drosje): Som for klasse C og må ikke ha forekommet etter fyllte 18 år.

85 Førerkort Forskriften inneholder ikke krav til EEG, men ved dispensasjonssøknader kan EEG-funn være av betydning i bedømmelsen. PROSEDYRER FOR FØRERKORTSAKER VED EPILEPSI (1) NÅR HELSEKRAVENE IKKE ER OPPFYLLT. -Skriftlig melding til pasienten -Skriftlig melding til fylkeslegen

Epileptiske anfall og epilepsisyndromer

Epileptiske anfall og epilepsisyndromer C Epileptiske anfall og epilepsisyndromer HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker

Detaljer

Plutselig uventet død ved epilepsi

Plutselig uventet død ved epilepsi M HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Dag Aurlien, overlege, Stavanger universitetssykehus,

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v.

IS-1437. Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. IS-1437 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. 1 Heftets tittel: Utgitt: 11/2011 Regler og veiledning for utfylling av helseattest for førerkort m.v. -2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Narkolepsi -en veiviser

Narkolepsi -en veiviser Narkolepsi -en veiviser Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 INNHOLD En veiledning om narkolepsi 6 Forord 6 Historikk 6 Narkolepsi 7 Virkning og utbredelse

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Revidert 04/2010 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1.0 Innledning

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1

Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 1 Omslag-HelsaLoes.qxp 02-03-06 10:07 Side 2 Redaktører: Ingrid Høie og Terje Sletnes, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Den norske lægeforening,. Referansegruppe: Legeforeningens Rusmiddelpolitisk

Detaljer

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide

Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide Kongenitt Muskeldystrofi(CMD)- en familieguide FORORD Denne familieguiden oppsummerer en bred internasjonal overenskomst for hvordan medfødt muskeldystrofi

Detaljer

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Sleeve

Pasientinformasjon Gastric Sleeve Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Sleeve Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Hva er Hydrocephalus?

Hva er Hydrocephalus? Hva er Hydrocephalus? RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN Innhold 1 Forord 2 Hydrocephalus kort fortalt. 4 Historikk 5 Forskjellige typer hydrocephalus 6 Årsaker til hydrocephalus 8 Å stille diagnosen

Detaljer

PSORIASIS VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS

PSORIASIS VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS PSORIASIS VERDT Å VITE FOR DEG SOM HAR PSORIASIS Psoriasis en kronisk hudsykdom... 4 Lokalbehandling av psoriasis... 7 Systemisk behandling av psoriasis... 19 Hjelp til selvhjelp... 26 Kosthold og psoriasis...

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN I SKOLEN - - INNLEDNING s. 3 ADOPTERTE BARN OG LÆRING s. 4 Forhold som påvirker læring s. 4 Forhold under svangerskap og fødsel s. 4 Institusjonsplassering s. 5 Adopsjon -

Detaljer

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen

Svimmelhet. Diagnostikk og behandling. Frederik K. Goplen Svimmelhet Diagnostikk og behandling Frederik K. Goplen Kompetansesenter for vestibulære sykdommer Øre-nese-halsavdelingen Haukeland Universitetssykehus Innhold Forord 3 Del 1 Basiskunnskaper 5 Anatomi

Detaljer

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander

Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander Kosthold ved ulike diagnoser og sykdomstilstander 14. Dette kapitlet oppsum merer kost- og ernæringsbehandling ved en rekke utvalgte diagnoser og medisinske tilstander. 168Kosthold ved ulike diagnoser

Detaljer

Et hefte om CHARGE syndrom

Et hefte om CHARGE syndrom Et hefte om CHARGE syndrom CHARGE syndrom er en meget kompleks tilstand, og personer med CHARGE syndrom kan ha veldig ulike utfordringer i livet. Med dette lille heftet ønsker vi å gi en enkel og lettfattelig

Detaljer

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS)

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS) Den komplette symptomlisten En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS) Nevrologisk lidelse, WHO-ICD, G93.3 Hentet fra A Hummingbirds Guide

Detaljer

TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING

TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING TYPE 2-DIABETES: PATOFYSIOLOGI OG MEDIKAMENTELL BEHANDLING Wai Joe Chan / Zahir Hussain Shah Kull H-00 2005 1 Innhold Forord... 3 Diabetes mellitus... 4 Prevalens av diabetes mellitus i Norge... 6 Mangelfull

Detaljer