Referat styremøte Norsk matematikkråd fredag 15. November 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat styremøte Norsk matematikkråd fredag 15. November 2013"

Transkript

1 Referat styremøte Norsk matematikkråd fredag 15. November 2013 Sted: Blindern, UiO, Oslo Tilstede: Arvid Siqveland (møteleder), Harald Hanche-Olsen, Jan Kleppe, Hans Foosnæs, Pia Lindstrøm og Guri A. Nortvedt (referent). Meldt forfall: Anne Berit Fuglestad Agenda Sak 1. Gjennomgang av referat fra styremøte , (allerede godkjent per e.post) Sak 2. Gjennomgang av referat fra årsmøtet. Sak 3. Brev fra forskningsutvalget Sak 4. Matematikkrådstesten 2013 kort oppdatering Sak 5. Planlegging av neste årsmøte Sak 6. Evt. Referat Sak 1. Forrige referat godkjent (styremøte ). Orienteringer: Arvid har sendt ut informasjon angående Holmboeprisen (rektorer, Tangenten osv). De første nominasjonene er allerede kommet. Vil i tillegg sende epost til rådets medlemmer og be dem reklamere om prisen, og oppfordre andre til å nominere kandidater. Videre informasjon sendes lærernes fagforeninger. Sak 2. Referatet fra årsmøtet ble gjennomgått. Nødvendige rettinger foretatt. Orienteringer: Styret vil be om at en person ved mat.-nat.-fakultetet ved UiO orienterer om open access ordningen på neste årsmøte. På neste årsmøte nedsettes en redaksjonskomite (slik vi har hatt tidligere) som får i oppgave å redigere arbeidsplan og tiltaksplan slik at rådet kan stemme over konkrete forslag på siste dag av møtet. Forslag til endringer må leveres skriftlig. Sak 3. Brev fra forskningsutvalget ang kommunikasjon mellom styret og utvalgene tas til etterretning. Sak 4. Data er lagt inn for de fleste av institusjonene som meldte deltagelse. De tre institusjoner som så langt ikke har lagt inn data purres opp (Harald H-O). Brev sendes medlemmene i rådet med påminnelse om mulighet for deltagelse i januar for kurs som starter matematikkundervisningen etter jul (Guri A. N. og Arvid S.). Vi vet noen lærerutdanninger starter matematikkundervisning etter jul. Det samme kan gjelde enkelte ingeniørutdanninger. Bruk av rapporteringsverktøy (online) fungerer godt. Dataene lar seg lese rett i mange databaseverktøy og letter arbeidet betraktelig. Institusjonene forblir også anonyme for databehandler. Dette er også en fordel. Til gjennomføring i 2015 utarbeides det en rutine der institusjonene varsler når de er ferdige med å legge inn data.

2 Sak 5. Neste årsmøte ønskes lagt til Bergen. Arvid S. tar kontakt med Bergensmiljøene og forhører seg. Mulige datoer september eller september. Mulige saker for årsmøtet 2014 er eksamen i videregående skole (R2). Open Access. Matematikkrådstesten. Sak 6. Vi er kontaktet av Graham Orpwood som arbeider med et prosjekt i Ontario, Canada der de kartlegger kompetanse hos begynnerstudenter i universitets- og høgskolefag der matematikk inngår. Orpwood er i Norge i mars, og vil gjerne møte oss i den anledning. Guri tar kontakt. Neste styremøter: 17. januar, Trondheim, Harald H.-O. vertskap. 4. mars (om dette passer for Orpwood), Oslo, Guri A. N. vertskap. For NMR Guri A. Nortvedt

3 Referat fra styremøte Norsk Matematikkråd NTNU Trondheim, Sentralbygg II, kl Tilstede: Arvid Siqveland (leder), Harald Hanche-Olsen, Guri A. Nortvedt, Anne Berit Fuglestad, Pia Lindstrøm (student), Jan O. Kleppe (vara), Hans Foosnæs (vara) Sak 1. Gjennomgang av referat fra styremøte Referatet ble gjennomgått og godkjent. Sak 2. Diskusjon om nominasjoner til Holmboeprisen og planlegging. a) Per i 17. januar er det kommet inn nominasjoner på 21 personer. Dette er bra. Styret diskuterte andre kilder for å gjøre Holmboeprisen mer kjent. Styret har mest tro på purring på kontaktpersoner, NMR medlemmer, kontaktliste for lærerutdannere og andre. Flere muligheter for å skrive omtaler av vinneren ble nevnt, Tangenten, Aftenposten viten, NRK nettavisa. b) Planlegging for kommende Holmboe-pris arrangement. Brev fra Abelstyret og Abelprisens barneog ungdomsutvalg, datert , med kommentarer til Holmboeseminaret ble lagt fram. Styret merker seg kommentarene i brevet og tar disse med i videre planlegging, spesielt at det ønskes mer informasjon og kunngjøring som kan sendes samordnet eller sendes sammen med kunngjøring om Abelprisen. Holmboeseminaret i fjor var bra, gode foredrag og gode tilbakemeldinger. Det var litt problemer med at rom måtte byttes. Årets seminar blir 19. mai Det er ønskelig at det er på samme sted som utdelingen av prisen, med mindre HiOA insisterer på å arrangere seminaret. Det blir 4 foredrag. Aktuelle tema og personer til å holde foredrag ble diskutert. Holmboeprisens vinner er en av foredragsholderne. Styret diskuterte flere kanaler for kunngjøring av Holmboeseminaret i tillegg til kilder som er brukt før, og mer direkte til skoler. Det kan legges opp til at skolene kan bruke seminaret som en etterutdanningsdag for lærerne. Prisvinneren kunngjøres 23. april. Styret ønsker å få informasjon om vinneren i begynnelsen av mars. Sak 3. Orientering om forkunnskapstesten 2013 Guri ga en orientering om hva resultatene viser ut fra en første gjennomgang. Det er litt få besvarelser for noen grupper, spesielt fra GLU 1-7 og økonomistudenter, og dette har betydning for analysene. Det vurderes litt andre typer rapportering (Georg Elvebakk kan være konsulent for arbeidet med rapporten). Styret diskuterte muligheter for å la andre, som muligens har større ressurser til å støtte arbeidet, overta analysene, men det er enighet om at NMR skal eie testen, og om mulig at den gjennomføres annet hvert år. Hvert tredje kan vurderes om det blir vanskelig. NMR ønsker å legge opp til et foredrag på etterutdanningskonferansen for lærere som tar opp aktuelle spørsmål knyttet til testen og resultatene. EVU konferansen er i Finnmark, ledet fra Universitetet i Tromsø (kontaktperson Drageset Ove Gunnar ove.drageset (at) uit.no)

4 Sak 4. NMRs årsmøte september Planlegging og orientering a) Årsmøtet blir i Bergen. Per Manne, Handelshøgskolen tar ansvar for arrangementet b) Tema for diskusjoner og faglig program: Et aktuelt hovedtema er eksamen i videregående skole, problemstillinger omkring eksamen og vurdering. Dette har bakgrunn i nye retningslinjer for poeng der grensene for bestemte karakterer ble justert ved siste sensur. Hans Foosnæs arbeider med en undersøkelse blant sensorer i videregående skole, med støtte av matematikkutvalget i Norsk Lektorlag. Jan O Kleppe blir med i denne gruppa. Spesielt kursene R2 og S2 er aktuelt å se på. Det er særlig uttrykt bekymring for nedre grense /stryk. Det ble videre diskutert hvordan mer informasjon kan komme med i vurderingen, f.eks. stille spørsmål til flere aktive sensorer. Et annet forslag er å sammenligne eksamens sett fra tidligere år, for eksempel 2004, 2006, 2009 med noen etter Kunnskapsløftet 2012, c) Andre aktuelle programposter: Holmboeprisens vinner, fagdidaktisk foredrag Open Access, fra biblioteket UB Oslo Tiltaksplanen bør vi behandle litt grundigere dette året Evaluering av skole videregående, rapport før sommeren, kan være aktuelt Om kvalitet i matematikkundervisningen ved universitet og høgskoler Sak 5. Eventuelt a) Styret har diskutert problemstillinger omkrig eksamensordninger i videregående skole. Styret ønsker at Hans og noen kollegaer arbeider videre med dette (Jfr. Sak 4 b) og undervisningsutvalget i NMR inviteres inn i dette arbeidet. b) Utdanningsdirektoratet har satt ned ei arbeidsgruppe for vurdering av matematikken på alle nivå i skolen. Det gjelder tema som læreplaner i videregående skoler, yrkesfag i forhold til programfag og sammenligning med tilsvarende i andre land, studieforberedelse, digital kompetanse i matematikk og hvordan de 5 grunnleggende ferdighetene blir ivaretatt. Arbeidsgruppa skal samle kunnskapsgrunnlag for videre beslutninger. Gruppa ledes av Inger Christin Borge: Ingerbo(at)math.uio.no. c) Evalueringsrapport om tellekant systemet, UHR. toren Styret ønsker at forskningsutvalget ser på rapporten. d) Styret drøftet hvordan NMR kan bli mer synlig. Det er problem at høringer ofte ikke kommer til NMR, men går til andre instanser. UHR burde sende høringer over til matematikkrådet når det gjelder matematikkfaget. e) Datoer for kommende møter: 4. mars er vanskelig for noen i styret, vi forsøker å flytte møtet til 7. mars eller 3. mars avhengig av hvilken dag det er mulig å få møte Graham Orpwood, Canada. Guri følger opp og sjekker mulig dato med ham (og det blir 3. mars kl ). Videre et møte 20. mai i Oslo og et møte til høsten før årsmøtet. Referent: Anne Berit Fuglestad

5 Referat fra styremøte Norsk Matematikkråd Blindern, Niels Henrik Abels hus, 10. etg, kl Rom B 1000 Tilstede: Arvid Siqveland, Anne Berit Fuglestad, Guri A. Nortvedt, Pia Lindstrøm (student), Jan O. Kleppe (1. vara), Hans Foosnæs (2. vara) Forfall: Harald Hanche- Olsen Sak 6/14 Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte Referatet ble godkjent etter små justeringer i møtet. Styret velger i fortsettelsen å bruke fortløpende saksnummer fra møte til møte, denne saken har derfor nummer 6/14 Sak 7/14 Orientering om samarbeid med UHR om MNT- SAK Arvid har skrevet rapport om det som er gjort med spørreundersøkelse om overgangsvansker i matematikk mellom videregående skole og universitet. På åpne spørsmål til elevene om deres erfaringer er de mest framtredende svarene følgende: i) bra ikke problem, ii) lærerne på universitets- og høgskolenivå er for dårlige når det gjelder pedagogisk kompetanse og praktisk undervisning iii) problemet ligger på videregående skole, det legges vekt på regning og i liten grad forståelse Sak 8/14 Detaljplanlegging av Holmboe- seminaret. Venter på avgjørelse fra HiOA Styret diskuterte aktuelle foredrag. Følgende er under planlegging: MatRIC /UHR- MNT spørreundersøkelsen v. Frode Rønning Om Abelprisens vinner Holmboerprisvinneren Et siste foredrag planlegges med tema relevant for det trinn i skolen som prisvinneren kommer fra. Arvid tar ny kontakt med HiOA for rask avklaring av om seminaret holdes der. Styret arbeider videre med valg av foredragsholdere og tema når prisvinner for Abelprisen og Holmboeprisen er avklart. Sak 9/14 Orientering om forkunnskapstesten 2013 Guri orienterte om videre arbeid med rapporten om forkunnskapstesten om spesielt om svarprosenter og utvalgsproblematikk. Det er litt få lærerstudenter fra GRL 1-7, og få økonomistudenter. Styret diskuterte noen aktuelle analyser som kan gjøres. Rapporten vil bli offentliggjort i september, kort før årsmøtet.

6 Sak 10/14 NMRs årsmøte september Oppfølging Arvid sjekker med Per Manne hvordan det går med planlegging av sted og avtaler, om alt er på plass for årsmøtet. Aktuelle saker for foredrag og/eller diskusjoner: Aktiviteter i faglig matematikk, både forskning og undervisning. Mulig tema: Norsk forskning i matematikk. Hva er aktuell problemstillinger? Problemer omkring overgang fra videregående skole til universitetsmatematikk. Hvilken matematisk kompetanse trengs for å undervise matematikk ved universitet og høgskoler (U&H)? Faglige og pedagogiske krav. Andre aktuelle momenter: Det er notert at studenter opplever problemer med undervisning på engelsk. Er det vegring mot å ansette rene matematikere ved høgskoler? Det kan være aktuelt å invitere personer fra departementet og utdanningsdirektoratet til disse problemstillingene. Eventuelt a) Neste møte vil vi ta opp forberedelse for oppdatering av strategiplanen og handlingsplanen. Et aktuelt punkt er å se på aktuelle tiltak som kan gjøres for å styrke matematikkfaget, forskning og undervisning på U&H- nivå. Styrer noterer med bekymring at det ser ut til å være reduksjoner i stillinger for faglig matematikk ved noen universiteter. Strategiplanen er nå utgått (2013) og må oppdateres. Handlingsplaner skal oppdateres årlig på aktuelle tiltak, eventuelt nye tiltak som vil komme i tida framover. b) Styret ønsker å gi ut et jubileumsskrift for Holmboeprisen, (10 år etter starten). Det vurderes en publikasjon der bidrag fra vinnere av Holmboeprisen er en viktig del. Tidligere og årets prisvinner inviteres til å bidra med en artikkel basert på presentasjoner de hadde da de fikk prisen (på Holmboe- seminaret og på NMRs årsmøte). Publikasjonen innledes med en artikkel om Holmboe og noe informasjon om prisen. c) Kronikkserie for NRK da må noen skrive en kronikk, Arvid og Guri starter og flere bidrar med innspill. d) Hans Foosnæs orienterte om arbeidet med å se på eksamen i videregående skole, (Jfr. sak 4/14 b). Spesielt nevnte han muntlig eksamen, der elevene forbereder presentasjon i løpet av 24 timer, som kanskje ikke er egnet for matematikk. Erfaringene med dette drøftes til høsten når det er erfaringer med denne eksamensformen. e) Styret er interessert i å få samlet tidligere rapporter om matematikkrådstesten for å få dem publiserte på matematikkrådets webside. De åtte siste rapportene ligger på

7 Matematikkrådets sider. Styret vil ta kontakt med tidligere ledere i matematikkrådet som muligens har rapporter liggende. Tillegg I tillegg til sakene som er behandlet hadde styret et møte med Graham Orpwood, Ontario Canada og fikk en orientering om hans arbeid med overgangsproblemer i matematikk fra videregående trinn til universitet og høgskoler i The College Mathematics Project, se Referent Anne Berit Fuglestad

8 Norsk Matematikkråd Styremøte Referat Til stede: Guri A. Nortvedt, Harald Hanche- Olsen, Jan O. Kleppe, Pia Lindstrøm (deler av møtet), Arvid Siqveland Meldt forfall: Hans Foosnæs, Anne Berit Fuglestad Sak 11/14: Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte Kommentarene til referatet fra er følgende: Forkunnskapstesten må offentligjøres til presse og departement et par dager før årsmøtet, med sperrefrist (embargo) fram til dette gis som orientering på årsmøtet. Pressen er velkommen til å ringe for å innhente informasjon i denne perioden, og til å møte opp til orienteringssaken på årsmøtet. Jan O. Kleppe orienterte om undersøkelsen av vanskelighetsgraden på matematikkeksamen i VGS, og mener denne må opp på årsmøtet. Uansett må det orienteres om saken på styremøtet i august. Det er enighet om at Gregorios Brogstad skal inviteres til årsmøte for å delta i fremlegget. Han inviteres også til å holde et foredrag om «eksamensoppgaver i matematikk i VGS; Vurdering og eksamensformer». Først undersøkelsen til Hans, Anne Fyhn om muntlige eksamensformer, så Brogstad. Innledning til debatt. Med disse kommentarene ble referatet fra godkjent. Sak 12/14 Gjennomgang av rapport til DNVA Rapport til DNVA som utløser pengene i forbindelse med avvikling av Holmboeprisen. Denne gangen er vi, som i fjor, fornøyde med gjennomføringen. Det var en umiddelbar suksess å avholde hele symposiet på Katta. Det er en ide å få til en søknadsprosess slik at en utdanningsinstitusjon kan stå for den faglige delen på Holmboeseminaret, mens NMR bare står for det administrative. Vi mener det har kommet oss for øret at eksamen i R2 ikke lenger er første dag etter 17. mai, slik at denne problemstillingen blir mindre i Sak 13/14 Oppdatering av tiltaksplan og prinsipprogram. Planlegging av arbeidet. Guri tar på seg oppgaven med å rette opp prinsipprogrammet. Sender på sirkulasjon til styret for godkjennelse. Hun inkluderer noe om etter- og videreutdanning i matematikk etter å ha undersøkt hvilke nye tildelinger departementet har gitt til dette. Bjørn Gjefsen er rette person å kontakte. Arvid tar den tilsvarende oppgaven med tiltaksplanen. Tar ut fullførte tiltak, og kommer med forslag til nye. Sender oppdrag til undervisningsutvalget om å se på opplegget for barnehageutdanningen, og å komme med en anbefaling til tiltaksplanen under kommende årsmøte. Sak 14/14 Holmboe- nummer i Tangenten, orientering Arvid orienterte om arbeidet som er gjort siden sist styremøte. Styret er orientert underveis i e- post og ved kopi av informasjon til Tangenten og søknaden til NSMO. Anne Berit har presentert skisse til publikasjon (e- post, 25.04) og hatt kontakt med Tangenten ved redaktør Toril Eskeland Rangnes. Tangentens redaksjonskomite har bekreftet interesse for en publikasjon, enten som et temanummer av Tangenten eller eget spesialnummer, utenom de 4 faste. Det er sendt søknad, undertegnet av Arvid og Anne Berit, om ekstra midler fra Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen (NSMO) der skissen til publikasjon er presentert. Bevilgning fra NSMO er

9 bekreftet, og det arbeides da med et spesialnummer. Det er sendt invitasjon til tidligere prisvinnere om å bidra med den artikkelen de har hatt før, en oppdatert artikkel eller en ny. I den videre diskusjonen viste Guri et eksempel på et særtrykk fra Tangenten. Andre aktuelle bidrag til publikasjonen ble diskutert. Styret har tidligere ønsket å ha en innledende artikkel om Holmboe. Det er flere som kunne tenke seg å gi bidrag til Holmboenummeret av Tangenten. Dette må eventuelt vurderes når vi har respons fra de inviterte prisvinnerne og ser på omfang. Det arbeides med å sette ned en liten redaksjonskomite, der Arvid og Anne Berit er med og en fra undervisningsutvalget. Sak 15/14 NMRs årsmøte september Oppfølging Styret diskuterte kommende årsmøte. Aktuelle tema er Matematikkrådstesten, Pia og Marthe om overgangsvansker VGS/UH Geir Ellingsrud har sagt ja til å forelese om norsk forskning. Valget blir viktig, og Arvid setter trykk på valgkomiteen: Guri, Hans, Anne Berit, Harald går alle ut i år. Eventuelt Nytt styremøte i Bergen i august. Mulige datoer er: Fredag 15/8, mandag 18/8, mandag 25/8.

10 Referat fra styremøte Norsk Matematikkråd Til stede: Harald Hanche- Olsen, Guri A. Nortvedt, Pia Lindstrøm, Arvid Siqveland, Anne Berit Fuglestad Meldt forfall: Jan O. Kleppe, Hans Foosnæs Sak 16/14. Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte Referatet ble godkjent. Sak 17/14. Oppdatering av handlingsplan og strategiplan Prinsipprogram og tiltaksplan ble gjennomgått og en del rettelser gjort. Guri gjør ferdig rettelsene for prinsipplanen, og Anne Berit følger opp forslagene til justeringer i tiltaksplanen med siste finpuss før årsmøtet. Dokumentene sendes resten av styret til gjennomsyn i løpet av uka. Sak 18/14. NMR s årsmøte september Per Manne inviteres til lunsj. Program for årsmøtet ble gjennomgått. Det planlegges at programposten om matematikkrådets forkunnskapstest åpnes for pressen, pressen er med på presentasjonen og en kort spørsmålsrunde, men må gå før rådet har sin egen diskusjon. Rapporten fra NMR- testen blir offentliggjort kl når denne programposten starter, medlemmene av NMR får den dagen før for egen forberedelse, sperrefrist til kl. 14. (Eventuelle intervju med presse mellom programpostene som følger etter, ca. kl ). Per Manne deltok under deler av denne saken der spesielt sosialt program og andre punkter angående arrangementet ble diskutert. Sak 19/14. NMRs forkunnskapstest 2013 Første utkast til rapporten ble diskutert, og det ble gitt tilbakemeldinger. Eventuelt Oppdatering om Holmboe- publikasjonen. Kort informasjon ble gitt og det vises til e- post tidligere med mer informasjon. En liten redaksjonskomite er Arvid, Anne Berit og et medlem fra Holmboekomiteen (Martin Carlsen). Disse samarbeider med redaktør i Tangenten for å gjøre publikasjonen klar til trykking.

11 Referent Anne Berit Fuglestad

Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd'16.01.2015' Kl.$10.00$ $15.00,$Niels$Henrik$Abels$hus,$Blindern$(B1000,$10.$etg.)

Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd'16.01.2015' Kl.$10.00$ $15.00,$Niels$Henrik$Abels$hus,$Blindern$(B1000,$10.$etg.) Referat'fra'styremøte'Norsk'Matematikkråd'16.01.2015' Kl.$10.00$ $15.00,$Niels$Henrik$Abels$hus,$Blindern$(B1000,$10.$etg.) Tilstede:$Brynjulf$Owren,$Geir$Ellingsrud,$Pia$Lindstrøm,$Jan$O.$Kleppe,$Hans$Foosnæs,$

Detaljer

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 1. april 2011 kl. 10.00 14.00, i rom B1000, Nils Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 1. april 2011 kl. 10.00 14.00, i rom B1000, Nils Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo Norsk matematikkråd Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd, fredag 1. april 2011 kl. 10.00 14.00, i rom B1000, Nils Henrik Abels hus, Universitetet i Oslo Tilstede: Tom Lindstrøm (møteleder), Arvid

Detaljer

NORSK MATEMATIKKRÅD Nasjonalt fagråd for matematikk

NORSK MATEMATIKKRÅD Nasjonalt fagråd for matematikk NORSK MATEMATIKKRÅD Nasjonalt fagråd for matematikk Styrets årsberetning til årsmøtet i Halden 25.-27. september 2008 Styret har i denne perioden bestått av Tom Lindstrøm, Universitetet i Oslo (leder)

Detaljer

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/ Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 7.12.2012 Kl. 10.15 15.30. Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for ingeniørutdanning, Pilestredet, Oslo. Tilstede: Arvid Siqveland (leder) Guri A. Nortvedt,

Detaljer

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast)

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast) Tiltaksplan for Norsk matematikkråd (utkast) Endringer fra fjorårets tiltaksplan er markert i gult. For å få med deg detaljene i endringene, må du konsultere originalen fra 2013. For perioden 2014 2017

Detaljer

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd

Tiltaksplan for Norsk matematikkråd Tiltaksplan for Norsk matematikkråd For perioden 2014 2017 Tiltaksplanen er retningsgivende for styrets arbeid mellom årsmøtene og vil ligge til grunn for de konkrete tiltak styret igangsetter. Tiltaksplanen

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Bergen 17. 19. september 2014

Referat fra årsmøtet i Bergen 17. 19. september 2014 Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk Referat fra årsmøtet i Bergen 17. 19. september 2014 1. Åpning av årsmøtet, opprop, årsmeldinger, valgkomiteens innstilling etc. Årsmelding ble lagt

Detaljer

Undersøkelse om begynnerstudiene i matematikk ved MNTinstitusjonene. - Et studentperspektiv

Undersøkelse om begynnerstudiene i matematikk ved MNTinstitusjonene. - Et studentperspektiv Undersøkelse om begynnerstudiene i matematikk ved MNTinstitusjonene - Et studentperspektiv 1 Hvem er vi? Marthe Fallang og Pia Lindstrøm Masterstudenter i matematikk ved Universitetet i Oslo Studentrepresentanter

Detaljer

Referat fra årsmøtet på Bårdshaug i Orkdal, 20 22 september 2012

Referat fra årsmøtet på Bårdshaug i Orkdal, 20 22 september 2012 Referat fra årsmøtet på Bårdshaug i Orkdal, 20 22 september 2012 1 Åpning av årsmøtet, opprop og rapporter v Arvid Siqveland Møtet ble holdt på Bårdshaug, samme sted som Matematikkrådet ble konstituert

Detaljer

ÅRSMØTE I NORSK MATEMATIKKRÅD. NORD UNIVERSITET BODØ September, 2017 HOVEDSAKER

ÅRSMØTE I NORSK MATEMATIKKRÅD. NORD UNIVERSITET BODØ September, 2017 HOVEDSAKER ÅRSMØTE I NORSK MATEMATIKKRÅD NORD UNIVERSITET BODØ 27-29 September, 2017 HOVEDSAKER Sak onsdag 27.9, 15.30-18.30 Innhold og utdanningskvalitet i matematikkemner ved universitet og høgskoler et spesielt

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Bergen 18. 20. september 2003.

Referat fra årsmøtet i Bergen 18. 20. september 2003. NORSK MATEMATIKKRÅD Nasjonalt fagråd for matematikk Referat fra årsmøtet i Bergen 18. 20. september 2003. Møtet ble holdt på Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6, Bergen. Torsdag 18. september kl.

Detaljer

Matematikkrådsmøte 16. Nov kl 11:00-15:00 Grupperom 1000 Niels Abel Hus Blindern, Oslo

Matematikkrådsmøte 16. Nov kl 11:00-15:00 Grupperom 1000 Niels Abel Hus Blindern, Oslo Matematikkrådsmøte 16. Nov. 2015 kl 11:00-15:00 Grupperom 1000 Niels Abel Hus Blindern, Oslo Tilstede: Brynjulf Owren (leder) Antonella Zanna (sekretær, referat) Trond S. Gustavsen (Styremedlem) Geir Ellingsrud

Detaljer

Pedagogisk entreprenørskap en tolkning fra matematikkseksjonen. Frode Olav Haara Høgskulen i Sogn og Fjordane 13.09.2013

Pedagogisk entreprenørskap en tolkning fra matematikkseksjonen. Frode Olav Haara Høgskulen i Sogn og Fjordane 13.09.2013 Pedagogisk entreprenørskap en tolkning fra matematikkseksjonen Frode Olav Haara Høgskulen i Sogn og Fjordane 13.09.2013 (Pedagogisk) entreprenørskap? Pedagogisk entreprenørskap i matematikkfaget? Pedagogisk

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker.

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker. PROTOKOLL Møtetittel: 01/2014 Tid/sted: Trondheim, møterom Gallestein 08.01.14 kl. 10:00 15:00 Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Henning Mikkelsen, Tor Arne Stubbe, Roald Elvegård og Paul Stenstuen Monika

Detaljer

Norsk matematikkråd, årsmøte Kragerø

Norsk matematikkråd, årsmøte Kragerø Norsk matematikkråd, årsmøte Kragerø Møtet ble holdt i kommunestyresalen i Kragerø, 29.09 01.10.2012 1. Konstituering av møtet, årsmeldinger og rapporter a) Opprop b) Årsmeldingen ble lagt fram av Tom

Detaljer

Norsk matematikkråd Referat fra årsmøtet i Kristiansand, 25. 27. september 2013

Norsk matematikkråd Referat fra årsmøtet i Kristiansand, 25. 27. september 2013 Norsk matematikkråd Referat fra årsmøtet i Kristiansand, 25. 27. september 2013 Åpning og rapportering Opprop ved leder Arvid Siqveland. Deltakerliste vedlagt referatet Rapporter er tilgjengelige på Matematikkrådets

Detaljer

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014

Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Norsk matematikkråd Årsmøte, Bergen, 18. sept. 2014 Sentralt gitt eksamen i matematikk Vurdering og eksamensformer Seniorrådgiver Gregorios Brogstad Agenda Eksamensresultater Ny eksamensordning «Matematikk

Detaljer

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni

Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Ås 10. juni Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Fysikklærerforening i tråd med 8 i statuttene. Årsmøtet arrangeres i forbindelse med "Det lille Fysikermøtet" på

Detaljer

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011

Referat. Møte i Planleggingsgruppen 30. mai 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i Planleggingsgruppen

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Bernt Michael Holmboes minnepris

Bernt Michael Holmboes minnepris Bernt Michael Holmboes minnepris Styret i Norsk matematikkråd har på oppdrag av Abel-styret utredet opprettelsen av en lærerpris i matematikk. Vi har diskutert denne saken på styremøte i Kristiansand 17.

Detaljer

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas)

Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen Berit Rokne (vara for Trond Singsaas) Blindern, 4.3.2013 Referat Møte i styret for CRIStin 27. februar 2013 Til stede: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Omenaas Styremedlemmer Torunn Haavardsholm Tove Klæboe Nilsen Susanne Sundnes Bjørn Henrichsen

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Tromsø 17. 19. september 2009

Referat fra årsmøtet i Tromsø 17. 19. september 2009 NORSK MATEMATIKKRÅD Nasjonalt fagråd for matematikk Referat fra årsmøtet i Tromsø 17. 19. september 2009 Innledning Årsmøtet åpnet med velkomst og noen praktiske opplysninger. Årsmeldingen ble lagt frem

Detaljer

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH

Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Seunn Smith-Tønnessen, UiA Gunn Rognstad, HiG Aud Magna Gabrielsen, NTNU. Kjetil Solvik, NMH Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Referat FAP styremøte 11. februar

Referat FAP styremøte 11. februar Referat FAP styremøte 11. februar Sted: DFDS - Oslo Til sted: Arve T Thorsen, Bente E Holmen, Iris Sigdestad, Kjersti Sørlie Rimer Forfall: Fredrik Skår SAK 1 FAP brosjyre bruk av reklamemidler (110 000)

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Trondheim 23. - 25. september 2015

Referat fra årsmøtet i Trondheim 23. - 25. september 2015 Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk Referat fra årsmøtet i Trondheim 23. - 25. september 2015 1. Åpning av årsmøtet, opprop, årsmeldinger, valgkomiteens innstilling Årsmelding ble lagt

Detaljer

Realfag. Invitasjon. Gyldendals realfagsdager 2015. 20. 21. april 2015 Gyldendalhuset, Oslo

Realfag. Invitasjon. Gyldendals realfagsdager 2015. 20. 21. april 2015 Gyldendalhuset, Oslo Realfag Invitasjon Gyldendals realfagsdager 2015 20. 21. april 2015 Gyldendalhuset, Oslo Om foredragene mandag 20. april Boknytt Sigma-forfatterne Forfatterne presenterer nye Sigma R2 og Sigma S2. Vi vil

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Arbeidslivsfaget status september 2012

Arbeidslivsfaget status september 2012 Arbeidslivsfaget status september 2012 135 skoler i 83 kommuner (2 priv.skoler) Første kull gikk ut våren 2012 NOVA følger forsøket, 2 delrapporter levert og sluttrapport høsten 2013 Videreføring av faget

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Kort presentasjon «rundt bordet» da vi har nye

Kort presentasjon «rundt bordet» da vi har nye Nasjonalt profesjonsråd i radiografi: Saksliste Møtedato: 23. feb.16 Møtevarighet Kl.09:00-16:00 Møtested: Park Inn Gardemoen Neste møte: 19-20. sept. Møteleder: Referent: Navn: Fra Tilstede Forfall Ehrnholm

Detaljer

Prinsipprogram for Norsk matematikkråd

Prinsipprogram for Norsk matematikkråd Prinsipprogram for Norsk matematikkråd Perioden 2010 2013 Prinsipprogrammet er retningsgivende for rådets tiltaksplan. Prinsipprogrammet kan revideres av hvert årsmøte, og fornyes etter tre år. Prinsipprogrammet

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I NORSK MATEMATIKKRÅD

REFERAT STYREMØTE I NORSK MATEMATIKKRÅD REFERAT STYREMØTE I NORSK MATEMATIKKRÅD 16.02.2016 Tid: 11-15, 16. februar, 2016 Sted: Matematisk institutt, Universitetet i Bergen, Realfagbygget, Allegaten 41, 4 etg. sør, rom 4F18A (Hjørnet). Tilstede:

Detaljer

Last ned Språkfag 3. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Språkfag 3 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Språkfag 3. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Språkfag 3 Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Språkfag 3 Last ned ISBN: 9788251925372 Antall sider: 106 Format: PDF Filstørrelse:39.19 Mb Idéhefter for lærere er en serie fagdidaktiske hefter utviklet ved Program for lærerutdanning og Skolelaboratoriet

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker.

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken 1215-1515. Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Styrets medlemmer: Beret Bråten, (styreleder), postdoktor

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole

VÅREN 2016. Eksamensavvikling ved Skullerud Skole Eksamensavvikling ved Skullerud Skole VÅREN 2016 INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM EKSAMEN, STANDPUNKTKARAKTERER OG KLAGERETTEN PÅ KARAKTERER VÅREN 2016 Revidert: 06.04. 2016 1 Innhold Tidsplan for

Detaljer

Prinsipprogram for Norsk matematikkråd

Prinsipprogram for Norsk matematikkråd Prinsipprogram for Norsk matematikkråd Perioden 2014 2017 Prinsipprogrammet er retningsgivende for rådets tiltaksplan. Prinsipprogrammet kan revideres av hvert årsmøte, og fornyes etter tre år. Prinsipprogrammet

Detaljer

Kari Ellila Brodahl, Pernille Engstrøm Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik.

Kari Ellila Brodahl, Pernille Engstrøm Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 24.02.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 11.02.2015 kl. 16.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Kari Ellila Brodahl, Pernille Engstrøm Skaug,

Detaljer

Per Manne, Jan Haaland, Frank Mortensen, Ragnhild Balsvik, Daniel Bjørn Johanson, Kristin Rygg, Karen Olsen, Nikolai Belsvik, Dominik Kamil Krol

Per Manne, Jan Haaland, Frank Mortensen, Ragnhild Balsvik, Daniel Bjørn Johanson, Kristin Rygg, Karen Olsen, Nikolai Belsvik, Dominik Kamil Krol MØTEPROTOKOLL Pedagogikkutvalget Dato: 21.11.2016 kl. 9:15 Sted: 9. etg. Arkivsak: 14/00043 Tilstede: Forfall: Protokollfører: Per Manne, Jan Haaland, Frank Mortensen, Ragnhild Balsvik, Daniel Bjørn Johanson,

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen ved rektor Marit Foss og avdelingsleder Jan Martin Christiansen Lokale læreplaner Orientering om fremmedspråk Vurdering og varsling Skolens

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Dato og tid: 13.mars 2008 Kl 9-10 og 12-13: innkjøpsutvalg Kl 10-11.30

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 3-2009 Sted: Storgata 33, Oslo Tid: 13.30 17.00 Tilstede: Odd Kulø, Jon Halvorsen, Bente Asphaug Forfall: Lars-Otto Laukvik Referent: Erlend Aarsæther Sak Innhold Vedlegg 3-1

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

PROTOKOLL. styremøte. Tid: Sekretær: Veronica i. Ormåsen. Heidi T. Kaspersen Raymond Helin

PROTOKOLL. styremøte. Tid: Sekretær: Veronica i. Ormåsen. Heidi T. Kaspersen Raymond Helin lr~llii!~.ij Frvilghetssentralen Fauske utskrift foretatt 16.10.2008 Side 1 av 5 J roj: ()2/I03Flj PROTOKOLL styremøte Sted: Møteleder: Frivillighetssentralen i Fauske K'ell Sandvik Tid: Sekretær: Torsdag

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Trondheim 11. desember 2012 Protokoll kretsstyremøte nr 8 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Ådne Røkkum, Berit Gjelten, Anne Sophie Hunstad, Olve Morken, Bjørn Åge Berntsen, Sigrid Bratsberg Forfall: Frode

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 16. desember 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 16. desember 2016, klokken i Kildens lokaler på Lysaker Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 16. desember 2016, klokken 1230-1400 i Kildens lokaler på Lysaker Styrets medlemmer: Beret Bråten, styreleder, Fafo Claus Jervell, seniorrådgiver, Likestillings-

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk i Volda 22. og 23. april 2004. Følgende var til stede:

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk i Volda 22. og 23. april 2004. Følgende var til stede: Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk i Volda 22. og 23. april 2004. Følgende var til stede: Reidun Aambø Høgskulen i Volda Hilde Osdal, Høgskulen i Volda Ragnhild Engeset Høgskulen

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

UTDANNING. Retningslinjer for praktisk eksamen

UTDANNING. Retningslinjer for praktisk eksamen UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen juli 2016 Innholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. ORGANISERING AV EKSAMEN... 4 2.1 Rammer for eksamen...

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag Universitetet i Oslo fredag 05.04. 2013 kl. 10.15-16.00 Til stede: Anne Bjørkvik (UIA - leder), Siren Leirvåg (UIO), Sigrun Meisingset (HVO),

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps.

Valg av ordstyrer og referent, godkjenning av referat, innkalling og dagsorden. Valg av protokollunderskrivere og tellekorps. SFR-LUI PROTOKOLL Studentenes fakultetsråd LUI Ekstraordinært allmøte Dato: 21.09.17 Tid: 15.30-17.00 Sted: Følg med på Facebookarrangement: Innkalt: Alle studenter ved Fakultet for Lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR

Bibliotekutvalget. Fra UHRs sekretariat: Sekretær for publiseringsutvalget og medsekretær for bibliotekutvalget, Sigbjørn Hernes, UHR Bibliotekutvalget Medlemmer: Bibliotekdirektør Randi Elisabeth Taxt (leder), Universitetsbiblioteket i Bergen Bibliotekdirektør Dagmar Langeggen (nestleder), Handelshøyskolen BI Bibliotekdirektør Bente

Detaljer

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003.

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. I fjor utarbeidet lederen for utvalget en rapport basert på en intervjuundersøkelse i videregående skole og grunnskolens ungdomstrinn med forslag til anbefalinger.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014

Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014 Trondheim 18. desember 2013 Protokoll kretsstyremøte nr 19 2012-2014 Tilstede: Terje Roel, Olve Morken, Frode Geving, Bjørn Åge Berntsen, Anne Sophie Hunstad, Ådne Røkkum og Sigrid Bratsberg Forfall: Berit

Detaljer

Et nytt, felles matematikkurs for GLU 1-7. Nettverk for matematikk Gry Tuset, HSH

Et nytt, felles matematikkurs for GLU 1-7. Nettverk for matematikk Gry Tuset, HSH Et nytt, felles matematikkurs for GLU 1-7 Nettverk for matematikk Gry Tuset, HSH Matematikknivået er urovekkende lavt 30.10.2012: Statsråden mener lærerstudenter må møte en undervisning som er relevant

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014

Referat. Møte i styret for FS 3. mars 2014 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

Hensikt 2: Å orientere om regler og prosedyrer for omstillingen. (Legges ut på nett fredag 29.4). Ida Munkeby innleder.

Hensikt 2: Å orientere om regler og prosedyrer for omstillingen. (Legges ut på nett fredag 29.4). Ida Munkeby innleder. 1 av 1 Rektor 27.04.2016 2015/19968 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor Gunnar DEKANMØTE Møtetid: Tirsdag 3. mai 2016 kl. 13.00-15.30 Møtested: Rådssalen, Hovedbygningen

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt

Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Referat møte i Nasjonalt fagråd i sosialantropologi Til: medlemmer av Nasjonalt fagråd i sosialantropologi Tid: mandag 17. september 2012 kl 11.00-15.00

Detaljer

Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg

Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 24. oktober kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler, Oslo Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU, UiA,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding

Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding Norsk matematikkråds årsmøte i Drammen 30/9 2/10, 2010. Informasjon og påmelding Som tidligere meldt vil årsmøtet bli holdt på Comfort Hotel Union Brygge i Drammen. Koordinatene er Grønland 64, 3045 Drammen,

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl

Referat fra møte i økonomiutvalget. 14. desember 2015, kl Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen

Detaljer

Overgang fra VGS til universitet/høgskole, matematikk

Overgang fra VGS til universitet/høgskole, matematikk Overgang fra VGS til universitet/høgskole, matematikk Nasjonalt seminar om matematikkundervisning NRT, NFmR Universitetet i Agder, 14.-15. mai 2014 Resultater fra spørreundersøkelse om matematikk Analysert

Detaljer

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Til stede: John Stokkan, Vest-Agder fylkeskommune Kirsten

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll og saksliste Pedagogikkutvalget. Oppsummering av høringsinnspill til handlingsplanen for pedagogikk

Godkjenning av møteprotokoll og saksliste Pedagogikkutvalget. Oppsummering av høringsinnspill til handlingsplanen for pedagogikk MØTEPROTOKOLL Pedagogikkutvalget Dato: 25.04.2016 kl. 9:15 Sted: 9. etg. Arkivsak: 14/00043 Tilstede: Forfall: Andre: Protokollfører: Per E. Manne, Jan I. Haaland, Frank Mortensen, Kjetil S. Larssen, Ragnhild

Detaljer

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016

Referat fra møte i økonomiutvalget. 12. februar 2016 Referat fra møte i økonomiutvalget 12. februar 2016 Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomisjef Klas

Detaljer

Slåtthaug skole. En skole på høyden

Slåtthaug skole. En skole på høyden Slåtthaug skole En skole på høyden Program 1. Fellesmøte Velkommen ved rektor Marit Foss og avdelingsleder Jan Martin Christiansen Lokale læreplaner Orientering om fremmedspråk Vurdering og varsling Karakterterminer

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 22. oktober 2014 kl. 13 16. Fredag 24. oktober 2014 kl. 9 12. Sted: Brussel (studietur) Hovedstyret: Petter Aaslestad Stig Ove Hjelmevoll Jan Hongslo

Detaljer

Forkurset hva er det formelt?

Forkurset hva er det formelt? Forkurset hva er det formelt? Ikke under UH-loven Ikke under opplæringsloven (Ikke under fagskoleloven eller voksenopplæringsloven) Ingen egen forskrift fastsatt av departementet. Nevnt i opptaksforskriften

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016

Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016 Trondheim 9. april 2015 Protokoll kretsstyremøte nr 10 2014-2016 Tilstede: Forfall: Adm: Terje Roel, May Romundstad, Sigrid Bratsberg, Ådne Røkkum, Bjørn Åge Berntsen, Ronald Lindberg Jul Linda Hofstad

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Protokoll for møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog

Protokoll for møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog Protokoll for møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog Møtedato: Fredag 11. januar 2008 Tilstede: Møteleder: Referent: Harald Tronvik, FRIFO Christian Pedersen, WWF Erling Bergsaker, NORSKOG Harald

Detaljer

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice

Blindern, Referat. Møte i styret for CRIStin 3. oktober Deltagere: Leder Curt Rice Blindern, 3.10.2014 Referat Møte i styret for CRIStin 3. oktober 2014 Deltagere: Leder Curt Rice Nestleder Ernst Kristiansen Styremedlemmer Tove Klæboe Nilsen Anne Lise Fimreite Susanne Sundnes Reidar

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 Sted: Pilestredet 46, Oslo Tid: Fra kl 10.00 til kl 12.30 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger-Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein Rekkedal

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

MAT4010 Matematikk, skole og kultur

MAT4010 Matematikk, skole og kultur MAT4010 Matematikk, skole og kultur Helmer Aslaksen Institutt for lærerutdanning og skoleforskning/matematisk institutt Universitetet i Oslo helmer.aslaksen@gmail.com www.math.nus.edu.sg/aslaksen/ Velkommen

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl STED: Lø skole Vår dato 12-feb-10 Steinkjer PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 22.januar 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Lø skole Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Einar Haug, Monica

Detaljer

september Etterutdanningskonferanse

september Etterutdanningskonferanse 18-20. september 2017 Etterutdanningskonferanse For matematikklærerutdannere Stavanger, september 2017 For deg som er matematikklærerutdanner «Tema for konferansen er matematikklæreres kunnskap og praksis»

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

Bodø - Ålesund - Oslo - Hamar. Multi temakurs. Inspirasjon og faglig påfyll for matematikklærere på barnetrinnet

Bodø - Ålesund - Oslo - Hamar. Multi temakurs. Inspirasjon og faglig påfyll for matematikklærere på barnetrinnet Bodø - Ålesund - Oslo - Hamar Multi temakurs Inspirasjon og faglig påfyll for matematikklærere på barnetrinnet På kurset får du: Konkrete undervisningstips Lære om nyttige undervisningsverktøy Spennende

Detaljer

SFR-LU møte Referat

SFR-LU møte Referat Til: Studentrådsledere, parlamentsmedlemmer, fakultetsstyrerepresentanter, dekan og adm. Fra: Studentenes fakultetsråd ved Fakultet for Lærerutdanning Referent: Yvonne Belsten SFR-LU møte 27. 10.2011 Referat

Detaljer

MAT4010 Matematikk, skole og kultur

MAT4010 Matematikk, skole og kultur MAT4010 Matematikk, skole og kultur Helmer Aslaksen Institutt for lærerutdanning og skoleforskning/matematisk institutt Universitetet i Oslo helmer.aslaksen@gmail.com www.math.nus.edu.sg/aslaksen/ Velkommen

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9: Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9: Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.05.2015 kl. 9:00-12.30 Sted: Grimstad Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Anne Margit

Detaljer