Mustad Park. utvikler i Lysakerbyen, det lokale sentrum for Oslo. elementer i den gamle bebyggelsen og ikke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mustad Park. utvikler i Lysakerbyen, det lokale sentrum for Oslo. elementer i den gamle bebyggelsen og ikke"

Transkript

1 Mustad Park

2 Innhold Velkommen til Mustad Park 04 Beliggenhet 08 Kommunikasjon 10 Arkitektur 14 Miljø 16 Situasjonsplan 18 Arealtabell 20 Snitt 22 Planer 24 Parkering 34 Kontaktinfo 36

3 S04 S05 Velkommen til Mustad Park Mustad Park ble opprinnelig benyttet av et antall industribedrifter lokalisert langs Lysakerelva. O. Mustad & Søn kom hit i 1875 og har i mer enn 100 år drevet industri på stedet. Industrivirksomheten opphørte på slutten av 1980-årene, og siden da har Mustad Eiendom arbeidet aktivt med å konvertere området til en moderne bydel i Oslo. Mustad Eiendom er en ledende eiendoms- Samtidig er det viktig for oss å ta vare på spesielle elementer i den gamle bebyggelsen og ikke utvikler i Lysakerbyen, det lokale sentrum for Oslo Vest, Østre Bærum og Fornebu. Eiendommene minst den særegne naturen langs Lysakerelva. ligger på Lilleaker, som omfatter Oslo-siden Det tidligere private området er i dag åpnet for av Lysakerbyen, med kort avstand til Lysaker allmenheten, et attraktivt friluftsområde med stasjon, gode bussforbindelser og parkeringsmuligheter. Et åpent og attraktivt byområde gang- og sykkelveier langs elven. med et bredt handels- og servicetilbud. Selskapet har en allsidig portefølje og gode referanser. Blant leietakerne er Statskraft og CC Mustad Eiendom er en solid aktør i eiendomsmarkedet og kjent for sin langsiktighet. Selska- Vest i tillegg til flere andre solide selskaper. pet har en kreativ og kompetent organisasjon til Det er viktig for oss å være en god partner å utvikle og forvalte næringseiendommer. I dag overfor våre leietakere. Vårt kjennemerke er forvaltes ca kvm, mens kvm nærhet til kunden, høy fagmessig kvalitet og er under oppføring. servicegrad. Vi er opptatt av miljøet, og legger derfor stor vekt på å oppføre energieffektive bygninger med en arkitektur godt tilpasset landskapet. Mustad Eiendom as Halvard Øye Adm.direktør

4 S06 S07 Illustrasjon Mustad Park har en enestående nærheten til naturområdet langs Lysakerelva Arkitektur som følger elveløpet

5 S08 S09 Andre aktører som har valgt Lysaker If Xerox Marlink Oracle Samsung Hansa Business Slutions Skill Kongsberg Automotive Vital Eiendom Ework Petroleum Geo Service Microsoft Statkraft Wilh. Wilhelmsen CC Vest Bayerngas Norge Dana Petroleum Norway, Statkraft Norfund Power Invest Ax Flow Engelschiøn Marvell Hauge Axel Johnsen International Tryg Enter Forsikring Pfizer Nordea Illustrasjon Lilleakerveien 4 sentralt på Lysaker Mustad Eiendom har som visjon å forvandle det gamle industriområdet på Lilleaker til et åpent, aktivt og attraktivt byområde. Mustad Park er med sin sentrale beliggenhet i forhold til knutepunkt Lysaker stasjon, et vitalt område med et bredt handels- og servicetilbud. Naturområdet langs Lysakerelva skal åpnes opp og gjøres lettere tilgjengelig. Den gamle bebyggelsen er fjernet og erstattes nå av nye bygg som blir trukket tilbake fra elvebredden. Næringsbyggene under oppføring (Hus 2 og Hus 3) vil grense inn til nye Møllefossen Torg, som ligger på avenyen mellom Lysker stasjon og kjøpesenteret CC vest. Det nye torget vil være en sentral møteplass i Mustad Park Mustad Park Lysaker stasjon Offentlig transport Bil hovedtrafikk Gangvei

6 S10 S11 Kommunikasjonsknutepunkt Nye Lysaker stasjon er et topp moderne og funksjonelt kommunikasjonsknutepunkt med fire togspor, egen bussterminal, drosjeholdeplass og p-plasser. Hvert år er det rundt 1,6 millioner av- og påstigninger. Daglig stopper mer enn tusen busser ved stasjonen, og gjør den til et regionalt knutepunkt for busstrafikk. Lysaker stasjon er landets tredje største stasjon målt i antall passasjer. Områdene rundt stasjonen har hatt en enorm vekst de siste årene, og trenden fortsetter. Innenfor en radius av 800 meter fra Lysaker stasjon ligger det vel bedrifter med mer enn arbeidsplasser. Lysakerbyen er den desidert største konsentrasjonen av arbeidsplasser vest for Oslo. Fra stasjonen er det gangvei til Lysaker Torg, Mustad Park med kjøpesenteret CC Vest. Du kommer til og fra Lysaker stasjon i alle tenkelige himmelretninger, og får en unik mulighet til å reise miljøvennlig. Lysaker stasjon - norges tredje største kommunikasjonsknutepunkt

7 S12 S13 Lysaker - et vitalt område med et bredt handelsog servicetilbud.

8 S14 S15 Illustrasjon Arkitektur som følger elveløpet Hovedkonseptet for utformingen av Mustad Park er å utnytte den enestående nærheten til naturområdet langs Lysakerelva, beliggenheten i et sentralt, urbant miljø i utvikling ved Lysaker stasjon, og området ved CC Vest opp mot Lilleaker stasjon. Bebyggelsen får en karakteristisk elvefront og markerte fasader som henvender seg ut mot Møllefossen Torg. Gater og passasjer har mer nøytrale fasader, mens inngangspartiene til kontorbyggene har en bearbeiding og åpenhet med utstrakt bruk av glass. Mustad Park kan fungere samlet med en hovedinngang, eller med enkeltstående bygg som er en del av en campus med selvstendige hovedinnganger.

9 S16 S17 Illustrasjon Fremtidsrettet miljøfokus Kontorbyggene i Mustad Park bygges etter de nye forskriftene i Plan- og Bygningsloven TEK 10. Endringene i loven er gjort for å redusere oppvarmings- og kjølebehovet i nybygg, og øke andelen for bruk av fornybar energi til oppvarming. Målsettingen ved å prosjektere disse energivennlige byggene, er en energibesparelse på 25 % i forhold til forskrifter av Undersøkelser viser at 40 % av stasjonær energibruk er i forretningsbygg. Byggenæringen er derfor en av de viktigste næringene for å redusere klimagassutslipp. Bygninger som er 500 m 2 BRA eller større, skal prosjekteres og utføres slik at minimum 80 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning. Det er krav for å unngå stort varmetap i større bygg, og unngå stort energibruk til kjøling. Energiforbruket er vurdert i alle deler, og forholdet mellom mer lukkede og åpne fasadeuttrykk preger denne nye arkitekturen med en grønn profil.

10 S18 S19 Situasjonsplan Kontorbygget er i sju etasjer over bakkeplan, og hvor de to øverste etasjene er tilbaketrukne. Første og andre etasje ligger bak en åpen arkade langs elvebredden. Arkaden knyttes til kantine og eventuelt møterom med utemøblering i sommerhalvåret. Byggene er knyttet sammen i ett felles p-anlegg med innkjøring fra Lilleakerveien. Byggene følger elveløpet og gir mulighet til store og lyse lokaler med utsikt mot sør Tekniske vertikale føringer ligger sentralt i bygget og gir rom for fleksibel bruk av etasjene. Det legges til rette for cellekontor og åpne landskap etter behov.

11 S20 S21 Arealtabell Oversiktsplaner hus 3 HUS 3 Etasje Funksjon BTA leieareal Plan U3 Lager/Arkiv 196 m² Plan U2 Lager/Arkiv 384 m² Plan U1 Lager/Arkiv 337 m² Plan 1 Kontor/Forretning/Lager m² Plan 2 Kontor 753 m² Plan 3 Kontor m² Plan 4 Kontor m² Plan 5 Kontor m² Plan 6 Kontor m² Plan 7 Kontor m² Totalt leieareal for bygget inkl. fellesareal m² Maks antall personer ved teamløsninger i alle etasjer: Plan 1: 36 Plan 2: 54 Plan 3: 106/110 Plan 4: 110/114 Plan 5: 110/114 Plan 6: 84/88 Plan 7: 87/92 Arbeidsplasser 587/608 Maks antall ved ca 70/30 team/celler Plan 1: 31 Plan 2: 38 Plan 3: 84 Plan 4: 89 Plan 5: 89 Plan 6: 68 Plan 7: 68 Arbeidsplasser 467 Parkering: I garasje under bygget er det tilrettelagt for 120 parkeringsplasser. I tillegg vil det bli mulighet for noen parkeringsplasser ute. Sykkelparkering: Det er lagt til rette for avlåst anlegg for sykkeparkering som del av garasjeanlegget, med direkte adkomst til dusj-/garderobeanlegg under bygget.

12 S22 S23 Snitt Plan 1 Planløsningsforslag m 2 BRA Kontorer/Forretning Landskap 22 Cellekontorer 5 Resepsjon 2+2 Møterom 1 Stillerom 1 Arbeidsplasser 29 Snitt sett fra nordøst

13 S24 S25 Plan 2 Planløsningsforslag m 2 BRA Plan 2 Planløsningsforslag m 2 BRA Åpent landskap Landskap 54 Møterom 2 Stillerom 4 Arbeidsplasser 54 70/30 fordeling Landskap 26 Cellekontorer 10 Resepsjon 2 Møterom 2 Stillerom 2 Arbeidsplasser 38

14 S26 S27 Plan 3 Planløsningsforslag m 2 BRA Åpent landskap Landskap 106 Møterom 3 Stillerom 4 Arbeidsplasser /30 fordeling Landskap 60 Cellekontorer 24 Møterom 2 Stillerom 3 Arbeidsplasser 84 llustrasjonsfotoer

15 S28 S29 Plan 4 og 5 Planløsningsforslag m 2 BRA Åpent landskap Landskap 110 (114) Møterom 2 Stillerom 8(4) Arbeidsplasser 110 (114) 70/30 fordeling Landskap 62 Cellekontorer 27 Møterom 3 Stillerom 3 Arbeidsplasser 89 llustrasjonsfotoer

16 S30 S31 Illustrasjon Plan 6 Planløsningsforslag m 2 BRA Åpent landskap Landskap 84 Cellekontorer 1 Møterom 2 Stillerom 4 Arbeidsplasser 85 70/30 fordeling Landskap 48 Cellekontorer 20 Møterom 2 Stillerom 4 Arbeidsplasser 68

17 S32 S33 Plan 7 Planløsningsforslag m 2 BRA Plan 7 Planløsningsforslag m 2 BRA Åpent landskap Åpent landskap Landskap 86 Cellekontorer 1 Cellekonter Åpen trappeløsning Møterom Landskap 86 Cellekontorer 1 Møterom 2 Møterom 2 Stillerom 4 Stillerom 4 Arbeidsplasser 87 Arbeidsplasser 87 70/30 fordeling Landskap 48 Cellekontorer 20 Møterom 2 Stillerom 4 Arbeidsplasser 68 Åpent landskap Stillerom Te kjøkken/sosial sone Hjørnekontor

18 S34 S35 Parkering/lager HUS 2-3 Plan 1U HUS 2-3 Plan 3U HUS 2 TORG HUS 3 HUS 2 TORG HUS 3 HUS 2-3 Plan 2U HUS 2 TORG HUS 3

19 S36 lemon.no Utbygger: utleie ved: Malling & Co Næringsmegling AS Besøksadresse: Dronning Mauds gate 10, 6. etasje. Postadresse: Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo Megler: Tore Bakken mobil: epost: Megler: Peter T. Malling jr. mobil: epost: arkitekt: Akersgata Oslo Tlf.: E-post: Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i beskrivelsen. Utbygger har rett til å justere leveransen dersom tilsiktet kvalitet og standard ikke reduseres. Det gjøres samtidig oppmerksom på at alle tegninger og bilder kun er ment som illustrasjoner, og at det kan forekomme avvik fra disse i oppført bygg. Det tas også forbehold om skrivefeil.

20

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet.

Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Sandvika Business Center (SBC) har som visjon å være et sted med identitet. Dette blir en god og moderne arbeidsplass med mulighet for fleksible løsninger. SBC skal være et positivt tilskudd til bymiljøet

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 2. Juni 2012 Engelsminnesgate 16 C4 Luramyrveien 79 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET Pollestad 2 Saltnesfeltet 1. Heiamyrå 1 2. 3. 4. Gamle Forusvei

Detaljer

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet

Strømsø Torg 9 Drammen. *** Byens beste beliggenhet Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Drammen 3 «Strømsø Torg 9 Drammen *** Byens beste beliggenhet Innhold» 5 Ledige kontorlokaler i signalbygg» 6 Drammen en by for fremtiden» 8 Optimal eksponering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

Prospekt Bygg B-C-D Del 1

Prospekt Bygg B-C-D Del 1 Prospekt Bygg B-C-D Del 1 Et nytt, unikt Ta heisen opp til din egen private idyll. boligkonsept 2 Ta heisen ned til alt du måtte ønske deg. Første byggetrinn i Horisont fikk en fantastisk mottagelse, og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen

St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN. Utleie. Ca 300-1200 kvm BTA. Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen St Jakobsplass 9, 5008 BERGEN Utleie Historisk kontorbygg ved byporten til Bergen sentrum vis a vis nye Media City Bergen Ca 300-1200 kvm BTA INNHOLD 02 Informasjon om eiendommen 04 Andre opplysninger

Detaljer

Kontor: fra 220 til 361 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet

Kontor: fra 220 til 361 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet V.4.2015 AKER BRYGGE - TERMINALBYGGET Kontor: fra 220 til 361 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Ravda Sun Sea. svartehavet.no. Ferieleiligheter bygget for nordmenn - av nordmenn!

Ravda Sun Sea. svartehavet.no. Ferieleiligheter bygget for nordmenn - av nordmenn! Ravda Sun Sea svartehavet.no 3 Ferieleiligheter bygget for nordmenn - av nordmenn! svartehavet.no Bulgaria - En innholdsrik ferie og en spennende investering Svartehavet Sun Sea har lang erfaring med bygging

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

nye vakås vei Holmen næringspark NYBYGG VED E-18 midt i mellom asker og sandvika

nye vakås vei Holmen næringspark NYBYGG VED E-18 midt i mellom asker og sandvika nye vakås vei Holmen næringspark NYBYGG VED E-18 midt i mellom asker og sandvika 64 presentasjon nye vakås vei 64 Side 4/5: Side 6/7: Side 8/9: Side 10/11: Side 12/13: Side 14/15: Side 16/17: Beliggenhet

Detaljer

SENTRUMSNÆRE LEILIGHETER OG SMÅHUS KYSTLANDSBYEN I AUSTRHEIM. Breivikhaugen

SENTRUMSNÆRE LEILIGHETER OG SMÅHUS KYSTLANDSBYEN I AUSTRHEIM. Breivikhaugen SENTRUMSNÆRE LEILIGHETER OG SMÅHUS KYSTLANDSBYEN I AUSTRHEIM Breivikhaugen D d 1:1 Arkitekter AS 1:1 Arkitekter AS har vært med å utvikle prosjektet siden oppstarten. Selskapet besitter kompetanse på utvikling

Detaljer

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security

Herøya Industripark, Porsgrunn. Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Oppdragsnummer: 3101050 Herøya Industripark, Porsgrunn Ledig kontorareal i et mangfoldig fagmiljø med egen kantine, parkering, felles møterom, resepsjon, og security Adresse: Herøya Industripark Bta: fra

Detaljer

Foto av Leif Ørnerud // Oslo Museum

Foto av Leif Ørnerud // Oslo Museum HOFFSVEIEN 10 Foto av Leif Ørnerud // Oslo Museum Høy kvalitet på eiendommene, førsteklasses beliggenhet og en driftsfilosofi fundert på service og profesjonalitet har gitt oss en sterk posisjon i eiendomsmarkedet.

Detaljer

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65

SALG. Sent ralt og nært Ski. Haugenveien, t omt 4 & 5. Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 SALG Sent ralt og nært Ski To næringstomter for salg Haugenveien, t omt 4 & 5 Megler: Jacob A. L'Orsa Tlf: 23 23 89 40 Espen Larsen Tlf: 23 23 89 65 Solberg Næringspark, ved innkjøringen til Ski.. Ås kommune

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi gir bygninger liv Spikerverket Egmonts nye lokaler er miljøvennlige og visuelle Fytosanering Slik blir du kvitt forurensede masser BREEAM og EPD Finn ut

Detaljer

Investering i Næringseiendom

Investering i Næringseiendom Investering i Næringseiendom Rapport for Folketrygdfondet, høsten 2014 Utført av Akershus Eiendom AS 1 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 4 3 Næringseiendom: introduksjon... 4 3.1 Innledning... 4

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no

REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no REAL Næringsmegling AS Hvamstubben 17, 2013 Skjetten Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no OM REAL NÆRINGSMEGLING REAL Næringsmegling AS er et privateiet eiendomsmeglerforetak.

Detaljer

Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe

Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe For en moderne, stilren og funksjonell hverdag Høykvalitetsleilighet i Sentrumsgården Trio Sentrumsgården Trio H 402, 4352 Kleppe SENTRUMSGÅRDEN TRIO H 402 / KLEPP Eiendomsmeglerfullmektig MNEF Bjørn

Detaljer

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger

Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Høringsinnspill kategori C: Lag og foreninger Innhold C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 Drammen Næringslivsforening H. Strøm

Detaljer