Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på Stubberud, oppgradering/utbedring av anlegget 2009/ / TFOR/FTO 610 Knut Solem TKN/GAA Halden kommune søknad om radiokonsesjon Radiokonsesjon til overvåking av vann og avløpstasjoner 2010/ / TKN/GAA M43 TFOR/ACK Arbeidsavklaring Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / TKN/GAA P TKN/GAA Side: 1 av 65

2 Delingstillatelse gnr. 70, bnr. 189, Ila veien 7 070/ Ilaveien 7 - søknad om deling 2011/ / GO/JSO 070/0189 Herman L. Nordby PLA/IHK Følgebrev Til Fakturagrunnlag 066/ Tistedalsgata ettrinns søknad - utskifting/rep. av heiser 2011/ / BYG/BJS 066/0302 Norske Skog Saugbrugs BYG/BJS IOP-skoleåret 11/12 - Spesialundervisning / / GSKO/RG GSKO/RG 207/ Bakke Brygge - Søknad om sanitærabonnement 207/ Bakke Brygge - Søknad om sanitærabonnement 2011/ / BYG/CHM 207/0044 Byggmester Bjørn Olsen BYG/CHM Side: 2 av 65

3 Tillatelse til tiltak etter pbl /0140 seksjon nr. 6 - Svenskegata 1 - søknad om rammetillatelse 2011/ / BYG/MA 066/0140 NNC tviklng AS BYG/MA Budsjett for bruk av rentemidler 2012 Budsjett for bruk av rentemidler / / NAT/TOF V85 Fylkesmannen i Østfold NAT/HNØ - søknad om politiattest. Søknader om støttekontaktoppdrag 2011/ / FAST/GF TF 410 Halden Politistasjon FAST/GF Følgebrev Til Fakturagrunnlag 163/ Høstbakken 7J - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2011/ / BYG/OZJ 163/0106 Hetlandshus AS BYG/OZJ Side: 3 av 65

4 VA tillatelse til tiltak 194/ Aspedammen - ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2011/ / /0030 F. Jørgensen AS Vedtak vedr. kommunalt driftstilskudd 2011 Finansiering av barnehagesektoren Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 38610/ KSO/KIM A10 Tryggheim Barnehage avd. Halden KSO/KIM Vedtak om kommunalt driftstilskudd 2011 Finansiering av barnehagesektoren Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 38613/ KSO/KIM A10 Trym Familiebarnehage Dina Susiati B KSO/KIM Tillatelse til tiltak etter pbl / Prestegårdsveien 27 - søknad u/ansvarsrett - tilbygg bolig 2011/ / BYG/OZJ 074/0014 Kjell Arne Johansen BYG/OZJ Side: 4 av 65

5 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 194/ Aspedammen - ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2011/ / /0030 Frank Robert Waglen-Olsen Svar på forespørsel om bygging av garasje med leilighet i Rødsveien 16. Forhåndskonferanse - Rødsveien 16 - oppføring av garasje 2011/ / BYG/SW L42 Jarle rik Stensrød BYG/SW Tillatelse - Igangsettingssøknad 064/ Augustaborg - søknad om rammetillatelse 2010/ / BYG/SW 064/0343 SG-Arkitekter AS BYG/SW Følgebrev Til Fakturagrunnlag 064/ Augustaborg - søknad om rammetillatelse 2010/ / BYG/SW 064/0343 Liv-Berit Holmen BYG/SW Side: 5 av 65

6 Søknad om investeringstilskudd Skogporten barnehage - Halden Statstilskudd - barnehage / / KSO/KIM 234 Fylkesmannen i Østfold KSO/KIM Referat fra møte Tverretatlig samarbeid Gimle skole. 2008/ / GSKO/HAN B00 Helsesøster PPT Barnevernet GSKO/HAN Brattås boligfelt, referat fra oppstartsmøte Reguleringsplan for Brattås 2011/ / PLA/IHK L12 Halden Arkitektkontor AS v. rlend ng Kristiansen GG-Prosjekt v. Martin Grimsrud og Jan rik Herft Helge Stumberg PLA/IHK Side: 6 av 65

7 Angående ny skole på Idd ndring av forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Halden. 2008/ / KSO/ROL A20 Karin Harrysdatter Andersen KSO/ROL Klage på avslag om støttepedagog / støtteassistent - Søknad om støttepedagog / ekstra ressurser for barnehageåret 2011 / / / KSO/KIM TF 223 KSO/KIM Tillatelse til tiltak etter pbl / Vestgårdveien 9 - ett-trinns søknad 2011/ / BYG/SW 012/0023 rling Grimsrud AS BYG/SW Følgebrev Til Fakturagrunnlag 066/0140 seksjon nr. 6 - Svenskegata 1 - søknad om rammetillatelse 2011/ / BYG/MA 066/0140 Lilletorget AS BYG/MA Side: 7 av 65

8 Referat fra ansvarsgruppemøte Spesialundervisning 2011/ / GSKO/RG GSKO/HAN Bygg Ferdigattest pbl 08, / Isebakkeveien 6 - ett-trinns søknadsbehandling 2010/ / BYG/SW 004/0091 Ole-Jørgen Moth BYG/SW Vedtak om kommunalt driftstilskudd Finansiering av barnehagesektoren Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 38981/ KSO/KIM A10 Åkerholmen Barnehage SA KSO/KIM Side: 8 av 65

9 Båthavn Sanderød, referat fra oppstartsmøte Reguleringsplan for Sanderød/Fløberg 2009/ / PLA/IHK L12 Sanderød Vel ved Bård Østby Sanderød Vel v. Øivind Svendsen Per Andre Hansen landskapsarkitekter AS v. Øyvind Kristiansen PLA/IHK Vedtak vedr. kommunalt driftstilskudd 2011 Finansiering av barnehagesektoren Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 38998/ KSO/KIM A10 TDM Barnehager AS KSO/KIM Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Høvleriet - søknad u/ansvarsrett - riving 2011/ / /0663 Timian iendom AS Side: 9 av 65

10 Følgebrev til behandlingsgebyr 062/ Høvleriet - søknad u/ansvarsrett - riving 2011/ / /0663 Timian iendom AS Søknad om å få opprette 2 nye legestillinger/hjemler i Halden kommune Opprettelse av legestillinger 2011/ / FOTJ/HAB G21 Fylkeslegen i Østfold FOTJ/HAB Følgebrev Til Fakturagrunnlag 012/ Vestgårdveien 9 - ett-trinns søknad 2011/ / BYG/SW 012/0023 Ringstad Næringsutvikling AS BYG/SW Svar - skade på bil - krav om erstatning Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring - Skadedato i / /2011 JR/SVS TF 260 JR/ABO Side: 10 av 65

11 Referat fra samarbeidsmøte Spesialundervisning / / GSKO/RG GSKO/HAN Varsel om mangler. tttrinn 191/ Skriverøveien - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2011/ / /0031 Tømrerm. Trollnes & Strøm Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak - gnr 233 bnr 22 - Kornsjø stasjon 233/ Kornsjø stasjon - riving 2011/ / /0022 Nydesign AS 146/ tslippstillatelse - Oreid gård 146/ Oreid gård - søknad om utslipp 2011/ /2011 NAT/ØYG 146/0001 Lerah AS NAT/ØYG Side: 11 av 65

12 Bygg Ferdigattest pbl 08, / Knivsøveien 50 - Søknad om tillatelse til tiltak 2011/ /2011 BYG/SW 004/0043 Tømrerfirma Magen H. Karlsen BYG/SW Bygg Ferdigattest pbl 08, / Stadionveien 10 - søknad om rammetillatelse - mast 2011/ /2011 BYG/SW 070/0160 Pro Invenia AS BYG/SW Omorganisering Konglelundveien boliger - omplassering Omplassering 2011/ /2011 PRS/STS P PRS/STS Bygg Ferdigattest pbl 08, / Fjordstien 10 - søknad u/ansvarsrett - bod 2011/ /2011 BYG/SW 196/0067 Ola Aas BYG/SW Side: 12 av 65

13 Omorganisering Konglelundveien boliger - omplassering Omplassering 2011/ /2011 PRS/STS P PRS/STS Søknad om permisjon - levpermisjon / /2011 GSKO/RG GSKO/RG Vedlegg til fakturagrunnlag 146/ Oreid gård - søknad om utslipp 2011/ /2011 NAT/ØYG 146/0001 Lerah AS NAT/ØYG Henvisning til PPT Halden og Aremark kommuner Spesialundervisning / /2011 ISKO/TOV ISKO/TOV Side: 13 av 65

14 Vedlegg til utslippstillatelse 146/ Oreid gård - søknad om utslipp 2011/ /2011 NAT/ØYG 146/0001 Lerah AS NAT/ØYG Tillatelse - Igangsettingssøknad 066/ Forstrøms vei 21 - søknad om rammetillatelse 2011/ /2011 BYG/CDN 066/0777 AF Gruppen Norge AS, AF Bygg Østfold Tom-Rune Karlsen BYG/CDN Ferdigattest 069/ Blokkveien 39 - Halden ishall - søknad om forlengelse av midl. brukstillatelse Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 39156/2011 BYG/HTA 069/0462 SG-arkitekter BYG/HTA Side: 14 av 65

15 Vedr. bot Klage på parkeringsbøter / /2011 PARK/AHA Q51 Gerd N. Andersen PARK/AHA Forespørsel til PP-tienesten om hjelp til kompetanse -og organisasjonsutvikling Spesialundervisning - Iddevang 2009/ /2011 ISKO/TOV A24 ISKO/TOV Omorganisering Konglelundveien boliger - omplassering Omplassering 2011/ /2011 PRS/STS P PRS/STS Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Vangenveien 4 - søknad om tiltak u/ansvarsrett 2011/ /2011 BYG/SW 170/0159 Magne Minge BYG/SW Side: 15 av 65

16 Vedr. klage på leietaker Leilighet / /2011 JR/VA TF 613 JR/VA Referat fra samarbeidsmøte Spesialpedagogisk hjelp 2009/ /2011 KABHG/HJ B KABHG/HJ Skademelding - Helseforhold 2011/ /2011 GSKO/RG P GSKO/RG Ad gnr. 57 bnr. 190 i Halden kommune 057/ salg av tomt på Brekkerød II 2011/ /2011 TFOR/ASP 057/0190 iendomsmegler 1 østfold AS TFOR/ASP Side: 16 av 65

17 Foreløpig svar på søknad om fradeling av boligtomt gnr. 179 bnr / Åsengen - fradeling av boligtomt 2011/ /2011 GO/JSO 179/0007 Frank Åsengen GO/JSO Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Opalveien 28 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett 2011/ /2011 BYG/CDN 098/1649 Thomas Kleiven og Beate Kopp Kleiven BYG/CDN Vedr. kostnadsoverslag for arkeologisk registrering Bergheim - Detaljregulering 2011/ /2011 PLA/ANC G-660 Østfold fylkeskommune PLA/ANC Følgebrev til behandlingsgebyr 098/ Opalveien 28 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett 2011/ /2011 BYG/CDN 098/1649 Thomas Kleiven og Beate Kopp Kleiven BYG/CDN Side: 17 av 65

18 Gnr. 98 bnr kornveien 7 i Halden kommune. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje. 098/ kornveien 7 - søknad u/ansvarsrett - riving samt bygging av ny garasje 2011/ /2011 BYG/MA 098/0408 Per Andreassen BYG/MA Tillatelse til tiltak etter pbl / Os Allé 3 - ett-trinns søknad - fasadeforandring 2011/ /2011 SG-Arkitekter Berg Sparebank Storgata 10 - Deres melding om nedgravd oljetank som er tatt ut av bruk Tilstandsrapport for oljeutskillere / /2011 NAT/ØYG K23 Norsk Spesialolje AS NAT/ØYG Søknad om permisjon levpermisjon / /2011 GSKO/RG GSKO/RG Side: 18 av 65

19 Søknad om permisjon levpermisjon / /2011 GSKO/RG GSKO/RG Følgebrev til behandlingsgebyr 098/ kornveien 7 - søknad u/ansvarsrett - riving samt bygging av ny garasje 2011/ /2011 BYG/MA 098/0408 Per Andreassen BYG/MA Svar på henvendelse vedr. omgjøring av bygning fra næringseiendom til fritidseiendom 021/ Korterødveien 13 - forespørsel vedr. bruksendring 2011/ /2011 BYG/SW 021/0044 Lisbeth Østerhus BYG/SW Matrikkelbrev 61/ / Båstadlundveien 35 - Grensejustering 2011/ /2011 GO/JSO 061/0414 Øyvind Braaten og Stine Ramdal GO/JSO Side: 19 av 65

20 Følgebrev til behandlingsgebyr 170/ Vangenveien 4 - søknad om tiltak u/ansvarsrett 2011/ /2011 BYG/SW 170/0159 Magne Minge BYG/SW Individuell opplæringsplan - IOP for skoleåret 2011/2012 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Følgebrev Til Fakturagrunnlag 066/ Os Allé 3 - ett-trinns søknad - fasadeforandring 2011/ / Os Allé 3 AS Søknad om fornyelse av Vinmonopolets salgsbevilling Salgs- og skjenkebevillinger i Halden kommune / /2011 KSHO/ARB 63 AS Vinmonopolet KSHO/ARB Side: 20 av 65

21 Svar på søknad om skoleskyss Skyss skole / /2011 KSO/ROL KSO/ROL Søknad om økonomisk støtte, Halden Kommune Søknad om støtte/tilskudd helse/sosial 2008/ /2011 KSHO/ARB 223 Blålys KSHO/ARB ndring av styrer og stedfortreder for salgsbevillingen Brygga Rema / /2011 KSHO/ARB 62 Butikkdrift Brygga KSHO/ARB Delingstilatelse gnr. 37 bnr Svinesundparken 037/ Svinesundparken - Søknad om fradeling 2011/ /2011 GO/JSO 037/0067 Norbygg AS GO/JSO Side: 21 av 65

22 Søknad om stilling Åpen søknad hjemmebasert omsorg Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 39297/2011 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA Side: 22 av 65

23 Søknad om stilling Åpne søknader Halden sykehjem 2011 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 39299/2011 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA Bygg Ferdigattest pbl 08, / Hytte B056 Røsneskilen - søknad om tillatelse - oml. VA-anlegg 2011/ /2011 BYG/CHM 023/0202 Kolås ftf. AS BYG/CHM Side: 23 av 65

24 Vedr. søknad om stilling Tilsetting i helgstillinger hjemmebaserte tjenester 2011/ /2011 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA Nybo/Korpås bekreftelse gravemaskin til registrering Nybo/korpås - Reguleringsplan 2010/ / PLA/ANC G-644 Østfold fylkeskonservator PLA/ANC Bygg Ferdigattest pbl 08, / Røsneskilen - søknad om tillatelse - Va-søknad 2011/ /2011 BYG/CHM 023/0240 Kolås ftf. AS BYG/CHM Side: 24 av 65

25 Forslag revidert planbestemmelser for å imøtekomme innsigelse Lille rte/holvannet - reguleringsplan 2010/ / PLA/ANC G-643 Østfold fylkeskonservator PLA/ANC - Søknad om politiattest. Søknader om støttekontaktoppdrag 2011/ /2011 FAST/GF TF 410 Halden Politistasjon FAST/GF Forslag til avtale med grunneier 143/1 for legging av trekkerør for fiberkabel Nye råvannspumper Vanninga 2010/ /2011 TFOR/ACK J80 Carl Haakon Gaarder TFOR/ACK Referat ansvarsgruppemøte Spesialundervisning 2008/ /2011 BSKO/ING BSKO/FRF Side: 25 av 65

26 Bygg Ferdigattest pbl 08, /0001/015 - Aspedammen - søknad om tillatelse til tiltak - oml. utv. VA-anlegg 2010/ /2011 BYG/CHM 197/0001/015 Kolås ftf. AS BYG/CHM Klage på vedtak nr.2011/249 pga vurdering på feil grunnlag Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Franz J. van eden BRANN/SJ Delingstillatelse Dyrendalsveien 35, arealoverføring 141/ Dyrendalsveien 37 - grensejustering 2011/ /2011 GO/JSO 141/0035 Tor Svein Hansen GO/JSO Bygg Ferdigattest pbl 08, / Roald Amundsensgate 2 - Søknad om tillatelse til tiltak 2010/ /2011 BYG/CHM 062/0433 Kolås ftf. AS BYG/CHM Side: 26 av 65

27 Brannvesen/feier - fyringsforbud Fyringsforbud / /2011 BRANN/SJ M88 Frank Sundland BRANN/SJ Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Grimsrødhøgda 48 - søknad u/ansvarsrett 2011/ / /0150 Odd Ragnar Stake Svar på søknad om ulønnet permisjon Ferie 2011/ /2011 FSKO/HM P FSKO/HM Svar på henvendelse - 069/ Grimsrødveien 44 - Søknad om bruksendring av tomt 069/ Grimsrødveien 44 - Søknad om bruksendring av tomt 2011/ /2011 BYG/SW 069/0508 Sigurd Mæhle BYG/SW Side: 27 av 65

28 Oversendelsesbrev - tilskudd til produksjon av skogsflisråstoff Søknad om tilskudd til produksjon av skogsflisråstoff 2011/ /2011 NAT/HNØ V81 Fylkesmannen i Østfold - Landbruksavdelingen v/jan Bjerketvedt NAT/HNØ Klage på parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / /2011 PARK/AHA Q51 Anna Marie I. vensen PARK/AHA Referat fra samarbeidsmøte Individuelle planer 2010/ /2011 FSKO/BOJ FSKO/HM Side: 28 av 65

29 Følgebrev til behandlingsgebyr 069/ Grimsrødhøgda 48 - søknad u/ansvarsrett 2011/ / /0150 Odd Ragnar Stake Bygg Ferdigattest pbl 08, / Gjesteby Torpedal ett-trinns søknad - VA-anlegg 2010/ /2011 BYG/CHM 090/0001 Kolås ftf. AS BYG/CHM Søknad om ambulerende skjenkebevilling Skjenkebevilling - ambulerende / enkeltanledning / /2011 KSHO/ARB 63 Nord-Norges-laget i Halden KSHO/ARB Svar på søknad om skoleskyss - bruk av privat skyssmiddel Skyss skole 2011/ /2011 KSO/ROL KSO/ROL Side: 29 av 65

30 Søknad om støtte 2012 Søknad om støtte/tilskudd helse/sosial 2008/ /2011 KSHO/ARB 223 Kirkens SOS i Borg KSHO/ARB Slippen i Tistedal Haldenvassdraget forvaltningsplan 2009/ /2011 TFOR/JOK K54 Haldenvassdragets Kanalselskap AS ORD/PKD Bygg Ferdigattest pbl 08, / Røsneskilen - søknad om tillatelse - VA-anlegg 2011/ /2011 BYG/CHM 023/0216 Kolås ftf. AS BYG/CHM Vedr. søknad om mindre reguleringsendring - Asakåsen 082/0016 Asakåsen 082/ søknad om mindre vesentlig reguleringsendring 2011/ /2011 PLA/ANC 082/0016 Hans Rune Grønlund PLA/ANC Side: 30 av 65

31 Bygg Ferdigattest pbl 08, / Røsneskilen - søknad om tillatelse - oml. av VA-anlegg 2011/ /2011 BYG/CHM 023/0208 Kolås ftf. AS BYG/CHM Informasjon vedrørende VA - sanering Rødsveien VA-sannering Bjerkeveien-Legangersgate 2011/ /2011 TFOR/LS Q00 Jarle rik Stensrød Byggnor AS Karin Lykke-Seest Astrid Synnøve Nilsen Laila Anne-Lise og Bjørn Arne Myhre Jonny Blakkestad Bodil Anne-Lise Gusgaard og irik Ørbog Målfrid og Frank Roberg Gultzar Hussain Butt TFOR/FTO Bygg Ferdigattest pbl 08, / Asakveien 24 - Søknad om tillatelse til tiltak - rammesøknad - riving/nybygg bolig 2010/ /2011 BYG/CDN 067/0005 Byggm. Bjørn Larsen ftf.as BYG/CDN Side: 31 av 65

32 Bygg Ferdigattest pbl 08, / Røsneskilen - søknad om tillatelse - oml. VA-anlegg 2011/ /2011 BYG/CHM 023/0195 Kolås ftf. AS BYG/CHM Svar på innsynsbegjæring Innsynsbegjæringer Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39409/2011 PRS/INB 041 Rodem, Nina Strømnes PRS/INB Referat fra møte Medbestemmelsesmøter - Gimle skole 2009/ /2011 GSKO/RG 401 tdanningsforbundet v/ TW Fagforbundet v/ HB Oppslag GSKO/HAN Side: 32 av 65

33 Svar - klage på avslag på søknad om kommunal bolig Klage - avslag på kommunal bolig / /2011 JR/ABO TF 613 JR/ABO Tilsetting i fast stilling som vernepleier - Tistedal skole Tilsetting vernepleier - Tistedal skole 2011/ /2011 PRS/STS A offl PRS/STS Forespørsel om utlevering av dokumentasjon som skoleelev i Halden Billighetserstatning / /2011 KSO/ROL TF 271 Halden historiske samlinger v/james Ronald Archer KSO/ROL Side: 33 av 65

34 Gang- sykkelvei fra Lensmanns J. Knudsens vei til Øberg skole, referat fra oppstartsmøte for planarbeid Gang/sykkelvei fra Lensmann J.Knudsens vei til Øberg barneskole - reguleringsplan 2011/ /2011 PLA/IHK L12 Statens Vegvesen Region øst v. Anne vensen, Lars Marius Brekke Andersen, inar Nilsen PLA/IHK Oversender etterspurte dokumenter Yrkesskadeerstatning 2010/ /2011 PRS/MB P PRS/MB Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Nyboveien 2 - søknad u/ansvarsrett - tilbygg bolig 2011/ /2011 BYG/CDN 074/0069 Katrine Holberg og Jens Ø. Fremmegaard BYG/CDN Side: 34 av 65

35 Følgebrev til behandlingsgebyr 074/ Nyboveien 2 - søknad u/ansvarsrett - tilbygg bolig 2011/ /2011 BYG/CDN 074/0069 Katrine Holberg og Jens Ø. Fremmegaard BYG/CDN Søknad på stilling som pedagogisk leder - Bergknatten barnehage Tilsetting ped.leder - Bergknatten barnehage 2011/ /2011 PRS/STS A offl PRS/STS Side: 35 av 65

36 SV: Bruk av kommunevåpen Regler for bruk av Halden kommunes byvåpen - kommunevåpen 2009/ /2011 JR/ABO 005 'Postmottak Maja-produkter' JR/ABO Bekreftelse på tilsetningsforhold Ansettelse 2011/ /2011 HO/MAN P HO/MAN Mottatt anmodning om ferdigattest - mangler 067/ Svaleveien 13 - ett-trinns søknad - tilbygg bolig 2011/ / /0087 Magnes Bygg AS Skade Vann hos Britt Kristin Larsen Vannskade Dyrendalsveien / /2011 JR/SVS 262 If Skadeforsikring NF JR/SVS Side: 36 av 65

37 Klage over tilknytningsavgift Klagenemnda - klage på tilknytningsavgift 2011/ /2011 JR/ABO 231 JR/ABO Revurdering kostnadsoverslag for en arkeologisk registrering Nybo/Korpås Nybo/korpås - Reguleringsplan 2010/ / PLA/ANC G-644 Kristine Johansen PLA/ANC Klage over tilknytningsgebyr - oversendes til underinstansen Klagenemnda - klage på tilknytningsavgift 2011/ /2011 JR/ABO 231 Halden kommune v/byggesak JR/ABO Kartlegging aktivitører - JP 2 sendes om igjen Aktivitører 2011/ /2011 PRS/TOB 410 Kalnes vgr skole v/solveig Irene Torp PRS/INB Side: 37 av 65

38 Videresending av sammanträdesprotokoll - Gränskommittèn av Grensekommiteen diverse 2009/ / ORD/PKD 00 Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad kommune ORD/PKD Olinejordet 9 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Sigmund riksen BRANN/SJ Tinglysing av skjøte gnr. 57 bnr. 180 i Halden kommune / salg av tomt på Brekkerød II 2011/ /2011 TFOR/ASP 057/0180 Statens kartverk TFOR/ASP Knausen Berg Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 mid Kochkarov BRANN/SJ Side: 38 av 65

39 Grimsrødhøgda 94 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Ray Michael Gundersen BRANN/SJ Svar på dokumentforespørsel Innsynsbegjæringer Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39494/2011 PRS/INB 041 Rennestraum Kåre PRS/INB Rødsveien 50 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Raymond Guttormsen BRANN/SJ Individuell opplæringsplan - IOP for skoleåret 2011/2012 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Side: 39 av 65

40 Individuell opplæringsplan - IOP for skoleåret 2011/2012 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Blåklokkeveien 39 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Geir Holmen Andersen BRANN/SJ Referat fra ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2011 LSKO/VR LSKO/VR lektronisk svar- genmeldt sykefravær 3.kvartal 2011, RA genmeldt sykefravær 2008/ /2011 PRS/MAS TF 461 Statistisk sentralbyrå PRS/MAS Side: 40 av 65

41 lektronisk svar - genmeldt sykefravær 3.kvartal 2011, RA genmeldt sykefravær 2008/ /2011 PRS/MAS TF 461 Statistisk sentalbyrå PRS/MAS lektronisk svar - genmeldt sykefravær 3.kvartal 2011, RA genmeldt sykefravær 2008/ /2011 PRS/MAS TF 461 Statistisk sentalbyrå PRS/MAS lektronisk svar - genmeldt sykefravær 3.kvartal 2011, RA genmeldt sykefravær 2008/ /2011 PRS/MAS TF 461 Statistisk sentalbyrå PRS/MAS Innspill til Trafikksikkerhetsplan for Halden kommune Rådet for funksjonshemmede / / ØKON/GRN 033 Kommunalteknikk ØKON/GRN Side: 41 av 65

42 lektronisk svar - genmeldt sykefravær 3.kvartal 2011, RA genmeldt sykefravær 2008/ /2011 PRS/MAS TF 461 Statistisk sentalbyrå PRS/MAS Skademelding Helseforhold / /2011 GSKO/RG P GSKO/RG Asphaug nningdalen Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Tor Arild Karlsen BRANN/SJ Mosvikveien 1 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Sven Jacobsen BRANN/SJ Side: 42 av 65

43 Stevning av Kunnskapsdepartementet Berger Barnegård 2008/ /2011 JR/SVS A10 Kunnskapsdepartementet JR/SVS Svar på søknad om seniorlønn. Avtalefestet pensjon, førtidspensjon 2011/ /2011 PRS/MAS P PRS/MAS Tilbud om stilling Ansettelse 2010/ /2011 PRS/BK P PRS/BK Interreg: Grenseregionalt industrisamarbeid prosjektnr.: 3130 Grenseregionalt industrisamarbeid 2011/ /2011 NÆR/AS 01 Østfold fylkeskommune, Intrreg-sekretariatet NÆR/AS Side: 43 av 65

44 Vinkelveien 1 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Tomas Larsen BRANN/SJ Vinkelveien 10 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Odd Nikolai J. Gravdahl BRANN/SJ Søknad på svangerskapsvikariat som assisterende rektor ved Os skole Tilsetting ass. rektor på Os skole - Svangerskapsvikariat 2011/ /2011 PRS/MB A offl PRS/MB Side: 44 av 65

45 Tilbud om stilling Ansettelse 2010/ /2011 PRS/BK P PRS/BK Vårstien 22 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Leah Samire Holt BRANN/SJ Vårstien 43 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Henning Kvitnes BRANN/SJ VA - Varsel om mangler 023/ Røsneskilen - ett-trinns søknad VA-søknad 2011/ /2011 BYG/CHM 023/0206 Ingard Langsholdt AS Claus Sandtangen BYG/CHM Side: 45 av 65

46 Vinterstubben 18 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Asbjørn Buer BRANN/SJ VA - Varsel om mangler 023/ Røsneskilen - ett-trinns søknad VA-søknad 2011/ /2011 BYG/CHM 023/0237 Ingard Langsholdt AS BYG/CHM Skademelding - Helseforhold / /2011 GSKO/RG GSKO/RG Fartsgrenser i lvegata Riksveg 22 lvegata. Forslag til nedsatt fartsgrense - 40 km/t m/humper 2009/ /2011 TKN/GH Q80 Ida Rashida Khan Bukholm TFOR/GH Side: 46 av 65

47 Høstbakken 12 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Roger Bednarski BRANN/SJ Høstbakken 18 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Kent Børge Mikalsen BRANN/SJ VA - Varsel om mangler 151/0001/002 - Øbergveien 20 - Søknad om tillatelse til tiltak - VA-anlegg 2011/ /2011 BYG/CHM 151/0001/002 Lindhaugen AS BYG/CHM Høstbakken 8 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Leif Tomas Moe BRANN/SJ Side: 47 av 65

48 Individuell opplæringsplan - IOP for skoleåret 2011/2012 Spesialundervisning / /2011 STSKO/LIG STSKO/LIG Almeveien 12 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 lse Margrethe Brandvold BRANN/SJ Øbergveien 33 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Hans Junior Skeie BRANN/SJ Hasselveien 10 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Ragnhild Ingebrigtsen BRANN/SJ Side: 48 av 65

49 Apalveien 5 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Ragnar Stjernevall BRANN/SJ Lindeveien 3 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Marit Bøe Finden BRANN/SJ Forespørsel om utlevering av dokumentasjon på Billighetserstatning Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 39645/2011 JR/SVS TF 270 JR/SVS keveien 1 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Øyvind Lannem BRANN/SJ Side: 49 av 65

50 nerbakken 3 B Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Ragnar Falch BRANN/SJ Henvisning til PPT Spesialundervisning / /2011 HSKO/HAK HSKO/HAK nerbakken 7 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Per irik Andreassen BRANN/SJ Glenneveien 52 B Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Jeanette vensen BRANN/SJ Side: 50 av 65

51 Svar på søknad om fortsatt skoleskyss Skyss skole / / KSO/ROL KSO/ROL VA - Varsel om mangler 148/ Øbergveien 9 - Søknad om ferdigattest - Privat VA 2011/ / /0004 Lindhaugen AS VA - Varsel om mangler 151/ Øbergveien 22 - Søknad om tillatelse til tiltak - VA-anlegg 2011/ / /0042 Lindhaugen AS Delingstillatelse gnr. 194 bnr. 1 fnr. 2 - Torsby, innløsing av festetomt 194/ Torsby - Søknad om tiltak til ny grunneiendom 2011/ /2011 GO/JSO 194/0001 Mona Holst Ystehedet GO/JSO Side: 51 av 65

52 - søknad om politiattest Søknader om støttekontaktoppdrag 2011/ /2011 FAST/GF TF 410 Halden Politistasjon FAST/GF nerbakken - pålegg om håndtering av overvann nerbakken pålegg om håndtering av overvann 2011/ /2011 TFOR/FTO M09 John spen Flyvholm Anne-Mette Flyvholm Helme Ragnar Falch TFOR/FTO Matrikkelbrev 184/16 184/0008/001 - Idd, Sørlie - innløsing av festetomt 2011/ /2011 GO/JSO 184/0016 adv.pål Jensen GO/JSO Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Høstbakken 20 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Bygging av bod 2011/ /2011 BYG/BJS 164/0061 rik Windt BYG/BJS Side: 52 av 65

53 Følgebrev til behandlingsgebyr 164/ Høstbakken 20 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Bygging av bod 2011/ / BYG/BJS 164/0061 rik Windt BYG/BJS Ferdigattest 005/ Isebakkeveien melding om tiltak - tilbygg 2009/ /2011 BYG/BJS 005/0229 Magnes Bygg AS BYG/BJS Matrikkelbrev 98/ / Stenrød - fradeling av tilleggstomt til 098/ / /2011 GO/JSO 098/1698 Halden kommune v/astrid Pettersen GO/JSO VA - Varsel om mangler 151/ Øbergveien 12 - Søknad om tillatelse til tiltak - VA-anlegg 2011/ / /0023 Lindhaugen AS Side: 53 av 65

54 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Arneberg - søknad om tiltak u/ansvarsrett - driftsbygning 2011/ / /0003 Ragnar Arneberg Bygg Ferdigattest pbl 08, / Busterudgata 7 - søkn. om tiltak u/ansv.rett 2011/ /2011 BYG/BJS 066/0114 Nina beltoft Nordbø BYG/BJS Referat fra samarbeidsmøte Spesialundervisning / /2011 HSKO/HAK HSKO/HAK Vedr. søknad om sanitærabonnement, gnr.160/bnr / Borgergata 5 - ett-trinns søknad - oml. VA 2011/ / BYG/CHM 160/0139 Leif Grimsrud AS v/ Jan-Rune Nilsen BYG/CHM Side: 54 av 65

55 Innkalling til møte vedr. Sårbarhetsvurdering - Halden Havnedistrikt Forskrift om sikring av havner 2009/ /2011 BRANN/JL P43 Norske Skog Saugbrugs ASA Nexans Norge AS Bakke Brygge v/åge Wikstøl Østfoldkorn BA BRANN/JL Svar på manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ /2011 PRS/BK P PRS/BK Svar på deres henvendelse ang. måling av fukt og radon Rehabilitering VA Dyrendalsveien 2011/ /2011 TFOR/ACK M90 lisabeth Bertelsen TFOR/ACK Side: 55 av 65

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1168-2 Sakstittel Journaldato: 12.01.2015 Tilsynssak - manglende helsehjelp i Eidsberg fengsel Brevdato 08.01.2015 Dokumenttittel Avsender Rettighetsklage - Fylkesmannen - Trøgstad

Detaljer

Sarpsborg kommune. 20 år

Sarpsborg kommune. 20 år Sarpsborg kommune 20 år Det skal visstnok være enestående i Norges-historien at en by er grunnlagt to ganger. Det er Sarpsborg, først i 1016 av Olav den Hellige. I 1567 brant byen ned, og sarpingene grunnla

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

Velbesøket: Nesoddtangen Foto: Jostein Bakke

Velbesøket: Nesoddtangen Foto: Jostein Bakke Nr. 4 desember 62. årgang Tema: Aktuelt fra Norges Velforbund Side 16 17 Nesodden Velforbund Velbesøket: Nesoddtangen Foto: Jostein Bakke Mon tro hva ordføreren og damene er så opptatt av? Vi kan avsløre

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 02.12.2011-02.12.2011. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 10477/11 Regdato:02.12.2011 Arkivkode:611 &55 Saksnr: 11/1889-6 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Åsmund Larsen og Mildrid Gabrielsen SVAR - SØKNAD OM FRADELING/KJØP AV TILLEGGSAREAL

Detaljer

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 16.08.2011 Brannvesenet Sør KS Endring av vedtekter,

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2358-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Ola Hermanstad Dok.beskr: 73/2 Metrovann - erstatning Saksnr: 15/2359-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Adv. Frode Kvernrød

Detaljer

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

Årsmelding. For. Halden Kommune

Årsmelding. For. Halden Kommune Årsmelding For Halden Kommune 2012 1 av 76 2 av 76 Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens innledning... 6 Utviklingstrekk.... 8 Samfunn... 10 Kommuneplanarbeidet.... 10 Miljø... 10 Forurensing... 10 Nedgravde

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4920-2 J.f.dato: 07.04.2015 Mysen skole - Brannskade Brev.dato 31.03.2015 Avsender KLP Skadeforsikring AS 1-FE-; 2-FA-A20; 3-TI-&46; 4-HIST- EID-BYGG-MOS Kopi av rapport etter

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer