Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på Stubberud, oppgradering/utbedring av anlegget 2009/ / TFOR/FTO 610 Knut Solem TKN/GAA Halden kommune søknad om radiokonsesjon Radiokonsesjon til overvåking av vann og avløpstasjoner 2010/ / TKN/GAA M43 TFOR/ACK Arbeidsavklaring Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ / TKN/GAA P TKN/GAA Side: 1 av 65

2 Delingstillatelse gnr. 70, bnr. 189, Ila veien 7 070/ Ilaveien 7 - søknad om deling 2011/ / GO/JSO 070/0189 Herman L. Nordby PLA/IHK Følgebrev Til Fakturagrunnlag 066/ Tistedalsgata ettrinns søknad - utskifting/rep. av heiser 2011/ / BYG/BJS 066/0302 Norske Skog Saugbrugs BYG/BJS IOP-skoleåret 11/12 - Spesialundervisning / / GSKO/RG GSKO/RG 207/ Bakke Brygge - Søknad om sanitærabonnement 207/ Bakke Brygge - Søknad om sanitærabonnement 2011/ / BYG/CHM 207/0044 Byggmester Bjørn Olsen BYG/CHM Side: 2 av 65

3 Tillatelse til tiltak etter pbl /0140 seksjon nr. 6 - Svenskegata 1 - søknad om rammetillatelse 2011/ / BYG/MA 066/0140 NNC tviklng AS BYG/MA Budsjett for bruk av rentemidler 2012 Budsjett for bruk av rentemidler / / NAT/TOF V85 Fylkesmannen i Østfold NAT/HNØ - søknad om politiattest. Søknader om støttekontaktoppdrag 2011/ / FAST/GF TF 410 Halden Politistasjon FAST/GF Følgebrev Til Fakturagrunnlag 163/ Høstbakken 7J - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2011/ / BYG/OZJ 163/0106 Hetlandshus AS BYG/OZJ Side: 3 av 65

4 VA tillatelse til tiltak 194/ Aspedammen - ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2011/ / /0030 F. Jørgensen AS Vedtak vedr. kommunalt driftstilskudd 2011 Finansiering av barnehagesektoren Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 38610/ KSO/KIM A10 Tryggheim Barnehage avd. Halden KSO/KIM Vedtak om kommunalt driftstilskudd 2011 Finansiering av barnehagesektoren Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 38613/ KSO/KIM A10 Trym Familiebarnehage Dina Susiati B KSO/KIM Tillatelse til tiltak etter pbl / Prestegårdsveien 27 - søknad u/ansvarsrett - tilbygg bolig 2011/ / BYG/OZJ 074/0014 Kjell Arne Johansen BYG/OZJ Side: 4 av 65

5 Følgebrev Til Fakturagrunnlag 194/ Aspedammen - ett-trinns søknad - oml. VA-anlegg 2011/ / /0030 Frank Robert Waglen-Olsen Svar på forespørsel om bygging av garasje med leilighet i Rødsveien 16. Forhåndskonferanse - Rødsveien 16 - oppføring av garasje 2011/ / BYG/SW L42 Jarle rik Stensrød BYG/SW Tillatelse - Igangsettingssøknad 064/ Augustaborg - søknad om rammetillatelse 2010/ / BYG/SW 064/0343 SG-Arkitekter AS BYG/SW Følgebrev Til Fakturagrunnlag 064/ Augustaborg - søknad om rammetillatelse 2010/ / BYG/SW 064/0343 Liv-Berit Holmen BYG/SW Side: 5 av 65

6 Søknad om investeringstilskudd Skogporten barnehage - Halden Statstilskudd - barnehage / / KSO/KIM 234 Fylkesmannen i Østfold KSO/KIM Referat fra møte Tverretatlig samarbeid Gimle skole. 2008/ / GSKO/HAN B00 Helsesøster PPT Barnevernet GSKO/HAN Brattås boligfelt, referat fra oppstartsmøte Reguleringsplan for Brattås 2011/ / PLA/IHK L12 Halden Arkitektkontor AS v. rlend ng Kristiansen GG-Prosjekt v. Martin Grimsrud og Jan rik Herft Helge Stumberg PLA/IHK Side: 6 av 65

7 Angående ny skole på Idd ndring av forskrift om opptaksområder for grunnskolene i Halden. 2008/ / KSO/ROL A20 Karin Harrysdatter Andersen KSO/ROL Klage på avslag om støttepedagog / støtteassistent - Søknad om støttepedagog / ekstra ressurser for barnehageåret 2011 / / / KSO/KIM TF 223 KSO/KIM Tillatelse til tiltak etter pbl / Vestgårdveien 9 - ett-trinns søknad 2011/ / BYG/SW 012/0023 rling Grimsrud AS BYG/SW Følgebrev Til Fakturagrunnlag 066/0140 seksjon nr. 6 - Svenskegata 1 - søknad om rammetillatelse 2011/ / BYG/MA 066/0140 Lilletorget AS BYG/MA Side: 7 av 65

8 Referat fra ansvarsgruppemøte Spesialundervisning 2011/ / GSKO/RG GSKO/HAN Bygg Ferdigattest pbl 08, / Isebakkeveien 6 - ett-trinns søknadsbehandling 2010/ / BYG/SW 004/0091 Ole-Jørgen Moth BYG/SW Vedtak om kommunalt driftstilskudd Finansiering av barnehagesektoren Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 38981/ KSO/KIM A10 Åkerholmen Barnehage SA KSO/KIM Side: 8 av 65

9 Båthavn Sanderød, referat fra oppstartsmøte Reguleringsplan for Sanderød/Fløberg 2009/ / PLA/IHK L12 Sanderød Vel ved Bård Østby Sanderød Vel v. Øivind Svendsen Per Andre Hansen landskapsarkitekter AS v. Øyvind Kristiansen PLA/IHK Vedtak vedr. kommunalt driftstilskudd 2011 Finansiering av barnehagesektoren Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 38998/ KSO/KIM A10 TDM Barnehager AS KSO/KIM Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Høvleriet - søknad u/ansvarsrett - riving 2011/ / /0663 Timian iendom AS Side: 9 av 65

10 Følgebrev til behandlingsgebyr 062/ Høvleriet - søknad u/ansvarsrett - riving 2011/ / /0663 Timian iendom AS Søknad om å få opprette 2 nye legestillinger/hjemler i Halden kommune Opprettelse av legestillinger 2011/ / FOTJ/HAB G21 Fylkeslegen i Østfold FOTJ/HAB Følgebrev Til Fakturagrunnlag 012/ Vestgårdveien 9 - ett-trinns søknad 2011/ / BYG/SW 012/0023 Ringstad Næringsutvikling AS BYG/SW Svar - skade på bil - krav om erstatning Kjøreuhell med biler - diverse - forsikring - Skadedato i / /2011 JR/SVS TF 260 JR/ABO Side: 10 av 65

11 Referat fra samarbeidsmøte Spesialundervisning / / GSKO/RG GSKO/HAN Varsel om mangler. tttrinn 191/ Skriverøveien - ett-trinns søknad - nybygg bolig 2011/ / /0031 Tømrerm. Trollnes & Strøm Vedrørende søknad om tillatelse til tiltak - gnr 233 bnr 22 - Kornsjø stasjon 233/ Kornsjø stasjon - riving 2011/ / /0022 Nydesign AS 146/ tslippstillatelse - Oreid gård 146/ Oreid gård - søknad om utslipp 2011/ /2011 NAT/ØYG 146/0001 Lerah AS NAT/ØYG Side: 11 av 65

12 Bygg Ferdigattest pbl 08, / Knivsøveien 50 - Søknad om tillatelse til tiltak 2011/ /2011 BYG/SW 004/0043 Tømrerfirma Magen H. Karlsen BYG/SW Bygg Ferdigattest pbl 08, / Stadionveien 10 - søknad om rammetillatelse - mast 2011/ /2011 BYG/SW 070/0160 Pro Invenia AS BYG/SW Omorganisering Konglelundveien boliger - omplassering Omplassering 2011/ /2011 PRS/STS P PRS/STS Bygg Ferdigattest pbl 08, / Fjordstien 10 - søknad u/ansvarsrett - bod 2011/ /2011 BYG/SW 196/0067 Ola Aas BYG/SW Side: 12 av 65

13 Omorganisering Konglelundveien boliger - omplassering Omplassering 2011/ /2011 PRS/STS P PRS/STS Søknad om permisjon - levpermisjon / /2011 GSKO/RG GSKO/RG Vedlegg til fakturagrunnlag 146/ Oreid gård - søknad om utslipp 2011/ /2011 NAT/ØYG 146/0001 Lerah AS NAT/ØYG Henvisning til PPT Halden og Aremark kommuner Spesialundervisning / /2011 ISKO/TOV ISKO/TOV Side: 13 av 65

14 Vedlegg til utslippstillatelse 146/ Oreid gård - søknad om utslipp 2011/ /2011 NAT/ØYG 146/0001 Lerah AS NAT/ØYG Tillatelse - Igangsettingssøknad 066/ Forstrøms vei 21 - søknad om rammetillatelse 2011/ /2011 BYG/CDN 066/0777 AF Gruppen Norge AS, AF Bygg Østfold Tom-Rune Karlsen BYG/CDN Ferdigattest 069/ Blokkveien 39 - Halden ishall - søknad om forlengelse av midl. brukstillatelse Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 39156/2011 BYG/HTA 069/0462 SG-arkitekter BYG/HTA Side: 14 av 65

15 Vedr. bot Klage på parkeringsbøter / /2011 PARK/AHA Q51 Gerd N. Andersen PARK/AHA Forespørsel til PP-tienesten om hjelp til kompetanse -og organisasjonsutvikling Spesialundervisning - Iddevang 2009/ /2011 ISKO/TOV A24 ISKO/TOV Omorganisering Konglelundveien boliger - omplassering Omplassering 2011/ /2011 PRS/STS P PRS/STS Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Vangenveien 4 - søknad om tiltak u/ansvarsrett 2011/ /2011 BYG/SW 170/0159 Magne Minge BYG/SW Side: 15 av 65

16 Vedr. klage på leietaker Leilighet / /2011 JR/VA TF 613 JR/VA Referat fra samarbeidsmøte Spesialpedagogisk hjelp 2009/ /2011 KABHG/HJ B KABHG/HJ Skademelding - Helseforhold 2011/ /2011 GSKO/RG P GSKO/RG Ad gnr. 57 bnr. 190 i Halden kommune 057/ salg av tomt på Brekkerød II 2011/ /2011 TFOR/ASP 057/0190 iendomsmegler 1 østfold AS TFOR/ASP Side: 16 av 65

17 Foreløpig svar på søknad om fradeling av boligtomt gnr. 179 bnr / Åsengen - fradeling av boligtomt 2011/ /2011 GO/JSO 179/0007 Frank Åsengen GO/JSO Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Opalveien 28 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett 2011/ /2011 BYG/CDN 098/1649 Thomas Kleiven og Beate Kopp Kleiven BYG/CDN Vedr. kostnadsoverslag for arkeologisk registrering Bergheim - Detaljregulering 2011/ /2011 PLA/ANC G-660 Østfold fylkeskommune PLA/ANC Følgebrev til behandlingsgebyr 098/ Opalveien 28 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett 2011/ /2011 BYG/CDN 098/1649 Thomas Kleiven og Beate Kopp Kleiven BYG/CDN Side: 17 av 65

18 Gnr. 98 bnr kornveien 7 i Halden kommune. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje. 098/ kornveien 7 - søknad u/ansvarsrett - riving samt bygging av ny garasje 2011/ /2011 BYG/MA 098/0408 Per Andreassen BYG/MA Tillatelse til tiltak etter pbl / Os Allé 3 - ett-trinns søknad - fasadeforandring 2011/ /2011 SG-Arkitekter Berg Sparebank Storgata 10 - Deres melding om nedgravd oljetank som er tatt ut av bruk Tilstandsrapport for oljeutskillere / /2011 NAT/ØYG K23 Norsk Spesialolje AS NAT/ØYG Søknad om permisjon levpermisjon / /2011 GSKO/RG GSKO/RG Side: 18 av 65

19 Søknad om permisjon levpermisjon / /2011 GSKO/RG GSKO/RG Følgebrev til behandlingsgebyr 098/ kornveien 7 - søknad u/ansvarsrett - riving samt bygging av ny garasje 2011/ /2011 BYG/MA 098/0408 Per Andreassen BYG/MA Svar på henvendelse vedr. omgjøring av bygning fra næringseiendom til fritidseiendom 021/ Korterødveien 13 - forespørsel vedr. bruksendring 2011/ /2011 BYG/SW 021/0044 Lisbeth Østerhus BYG/SW Matrikkelbrev 61/ / Båstadlundveien 35 - Grensejustering 2011/ /2011 GO/JSO 061/0414 Øyvind Braaten og Stine Ramdal GO/JSO Side: 19 av 65

20 Følgebrev til behandlingsgebyr 170/ Vangenveien 4 - søknad om tiltak u/ansvarsrett 2011/ /2011 BYG/SW 170/0159 Magne Minge BYG/SW Individuell opplæringsplan - IOP for skoleåret 2011/2012 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Følgebrev Til Fakturagrunnlag 066/ Os Allé 3 - ett-trinns søknad - fasadeforandring 2011/ / Os Allé 3 AS Søknad om fornyelse av Vinmonopolets salgsbevilling Salgs- og skjenkebevillinger i Halden kommune / /2011 KSHO/ARB 63 AS Vinmonopolet KSHO/ARB Side: 20 av 65

21 Svar på søknad om skoleskyss Skyss skole / /2011 KSO/ROL KSO/ROL Søknad om økonomisk støtte, Halden Kommune Søknad om støtte/tilskudd helse/sosial 2008/ /2011 KSHO/ARB 223 Blålys KSHO/ARB ndring av styrer og stedfortreder for salgsbevillingen Brygga Rema / /2011 KSHO/ARB 62 Butikkdrift Brygga KSHO/ARB Delingstilatelse gnr. 37 bnr Svinesundparken 037/ Svinesundparken - Søknad om fradeling 2011/ /2011 GO/JSO 037/0067 Norbygg AS GO/JSO Side: 21 av 65

22 Søknad om stilling Åpen søknad hjemmebasert omsorg Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 39297/2011 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA Side: 22 av 65

23 Søknad om stilling Åpne søknader Halden sykehjem 2011 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 39299/2011 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA Bygg Ferdigattest pbl 08, / Hytte B056 Røsneskilen - søknad om tillatelse - oml. VA-anlegg 2011/ /2011 BYG/CHM 023/0202 Kolås ftf. AS BYG/CHM Side: 23 av 65

24 Vedr. søknad om stilling Tilsetting i helgstillinger hjemmebaserte tjenester 2011/ /2011 PRS/SKA A Off.l PRS/SKA Nybo/Korpås bekreftelse gravemaskin til registrering Nybo/korpås - Reguleringsplan 2010/ / PLA/ANC G-644 Østfold fylkeskonservator PLA/ANC Bygg Ferdigattest pbl 08, / Røsneskilen - søknad om tillatelse - Va-søknad 2011/ /2011 BYG/CHM 023/0240 Kolås ftf. AS BYG/CHM Side: 24 av 65

25 Forslag revidert planbestemmelser for å imøtekomme innsigelse Lille rte/holvannet - reguleringsplan 2010/ / PLA/ANC G-643 Østfold fylkeskonservator PLA/ANC - Søknad om politiattest. Søknader om støttekontaktoppdrag 2011/ /2011 FAST/GF TF 410 Halden Politistasjon FAST/GF Forslag til avtale med grunneier 143/1 for legging av trekkerør for fiberkabel Nye råvannspumper Vanninga 2010/ /2011 TFOR/ACK J80 Carl Haakon Gaarder TFOR/ACK Referat ansvarsgruppemøte Spesialundervisning 2008/ /2011 BSKO/ING BSKO/FRF Side: 25 av 65

26 Bygg Ferdigattest pbl 08, /0001/015 - Aspedammen - søknad om tillatelse til tiltak - oml. utv. VA-anlegg 2010/ /2011 BYG/CHM 197/0001/015 Kolås ftf. AS BYG/CHM Klage på vedtak nr.2011/249 pga vurdering på feil grunnlag Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Franz J. van eden BRANN/SJ Delingstillatelse Dyrendalsveien 35, arealoverføring 141/ Dyrendalsveien 37 - grensejustering 2011/ /2011 GO/JSO 141/0035 Tor Svein Hansen GO/JSO Bygg Ferdigattest pbl 08, / Roald Amundsensgate 2 - Søknad om tillatelse til tiltak 2010/ /2011 BYG/CHM 062/0433 Kolås ftf. AS BYG/CHM Side: 26 av 65

27 Brannvesen/feier - fyringsforbud Fyringsforbud / /2011 BRANN/SJ M88 Frank Sundland BRANN/SJ Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Grimsrødhøgda 48 - søknad u/ansvarsrett 2011/ / /0150 Odd Ragnar Stake Svar på søknad om ulønnet permisjon Ferie 2011/ /2011 FSKO/HM P FSKO/HM Svar på henvendelse - 069/ Grimsrødveien 44 - Søknad om bruksendring av tomt 069/ Grimsrødveien 44 - Søknad om bruksendring av tomt 2011/ /2011 BYG/SW 069/0508 Sigurd Mæhle BYG/SW Side: 27 av 65

28 Oversendelsesbrev - tilskudd til produksjon av skogsflisråstoff Søknad om tilskudd til produksjon av skogsflisråstoff 2011/ /2011 NAT/HNØ V81 Fylkesmannen i Østfold - Landbruksavdelingen v/jan Bjerketvedt NAT/HNØ Klage på parkeringsgebyr Klage på parkeringsbøter / /2011 PARK/AHA Q51 Anna Marie I. vensen PARK/AHA Referat fra samarbeidsmøte Individuelle planer 2010/ /2011 FSKO/BOJ FSKO/HM Side: 28 av 65

29 Følgebrev til behandlingsgebyr 069/ Grimsrødhøgda 48 - søknad u/ansvarsrett 2011/ / /0150 Odd Ragnar Stake Bygg Ferdigattest pbl 08, / Gjesteby Torpedal ett-trinns søknad - VA-anlegg 2010/ /2011 BYG/CHM 090/0001 Kolås ftf. AS BYG/CHM Søknad om ambulerende skjenkebevilling Skjenkebevilling - ambulerende / enkeltanledning / /2011 KSHO/ARB 63 Nord-Norges-laget i Halden KSHO/ARB Svar på søknad om skoleskyss - bruk av privat skyssmiddel Skyss skole 2011/ /2011 KSO/ROL KSO/ROL Side: 29 av 65

30 Søknad om støtte 2012 Søknad om støtte/tilskudd helse/sosial 2008/ /2011 KSHO/ARB 223 Kirkens SOS i Borg KSHO/ARB Slippen i Tistedal Haldenvassdraget forvaltningsplan 2009/ /2011 TFOR/JOK K54 Haldenvassdragets Kanalselskap AS ORD/PKD Bygg Ferdigattest pbl 08, / Røsneskilen - søknad om tillatelse - VA-anlegg 2011/ /2011 BYG/CHM 023/0216 Kolås ftf. AS BYG/CHM Vedr. søknad om mindre reguleringsendring - Asakåsen 082/0016 Asakåsen 082/ søknad om mindre vesentlig reguleringsendring 2011/ /2011 PLA/ANC 082/0016 Hans Rune Grønlund PLA/ANC Side: 30 av 65

31 Bygg Ferdigattest pbl 08, / Røsneskilen - søknad om tillatelse - oml. av VA-anlegg 2011/ /2011 BYG/CHM 023/0208 Kolås ftf. AS BYG/CHM Informasjon vedrørende VA - sanering Rødsveien VA-sannering Bjerkeveien-Legangersgate 2011/ /2011 TFOR/LS Q00 Jarle rik Stensrød Byggnor AS Karin Lykke-Seest Astrid Synnøve Nilsen Laila Anne-Lise og Bjørn Arne Myhre Jonny Blakkestad Bodil Anne-Lise Gusgaard og irik Ørbog Målfrid og Frank Roberg Gultzar Hussain Butt TFOR/FTO Bygg Ferdigattest pbl 08, / Asakveien 24 - Søknad om tillatelse til tiltak - rammesøknad - riving/nybygg bolig 2010/ /2011 BYG/CDN 067/0005 Byggm. Bjørn Larsen ftf.as BYG/CDN Side: 31 av 65

32 Bygg Ferdigattest pbl 08, / Røsneskilen - søknad om tillatelse - oml. VA-anlegg 2011/ /2011 BYG/CHM 023/0195 Kolås ftf. AS BYG/CHM Svar på innsynsbegjæring Innsynsbegjæringer Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39409/2011 PRS/INB 041 Rodem, Nina Strømnes PRS/INB Referat fra møte Medbestemmelsesmøter - Gimle skole 2009/ /2011 GSKO/RG 401 tdanningsforbundet v/ TW Fagforbundet v/ HB Oppslag GSKO/HAN Side: 32 av 65

33 Svar - klage på avslag på søknad om kommunal bolig Klage - avslag på kommunal bolig / /2011 JR/ABO TF 613 JR/ABO Tilsetting i fast stilling som vernepleier - Tistedal skole Tilsetting vernepleier - Tistedal skole 2011/ /2011 PRS/STS A offl PRS/STS Forespørsel om utlevering av dokumentasjon som skoleelev i Halden Billighetserstatning / /2011 KSO/ROL TF 271 Halden historiske samlinger v/james Ronald Archer KSO/ROL Side: 33 av 65

34 Gang- sykkelvei fra Lensmanns J. Knudsens vei til Øberg skole, referat fra oppstartsmøte for planarbeid Gang/sykkelvei fra Lensmann J.Knudsens vei til Øberg barneskole - reguleringsplan 2011/ /2011 PLA/IHK L12 Statens Vegvesen Region øst v. Anne vensen, Lars Marius Brekke Andersen, inar Nilsen PLA/IHK Oversender etterspurte dokumenter Yrkesskadeerstatning 2010/ /2011 PRS/MB P PRS/MB Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Nyboveien 2 - søknad u/ansvarsrett - tilbygg bolig 2011/ /2011 BYG/CDN 074/0069 Katrine Holberg og Jens Ø. Fremmegaard BYG/CDN Side: 34 av 65

35 Følgebrev til behandlingsgebyr 074/ Nyboveien 2 - søknad u/ansvarsrett - tilbygg bolig 2011/ /2011 BYG/CDN 074/0069 Katrine Holberg og Jens Ø. Fremmegaard BYG/CDN Søknad på stilling som pedagogisk leder - Bergknatten barnehage Tilsetting ped.leder - Bergknatten barnehage 2011/ /2011 PRS/STS A offl PRS/STS Side: 35 av 65

36 SV: Bruk av kommunevåpen Regler for bruk av Halden kommunes byvåpen - kommunevåpen 2009/ /2011 JR/ABO 005 'Postmottak Maja-produkter' JR/ABO Bekreftelse på tilsetningsforhold Ansettelse 2011/ /2011 HO/MAN P HO/MAN Mottatt anmodning om ferdigattest - mangler 067/ Svaleveien 13 - ett-trinns søknad - tilbygg bolig 2011/ / /0087 Magnes Bygg AS Skade Vann hos Britt Kristin Larsen Vannskade Dyrendalsveien / /2011 JR/SVS 262 If Skadeforsikring NF JR/SVS Side: 36 av 65

37 Klage over tilknytningsavgift Klagenemnda - klage på tilknytningsavgift 2011/ /2011 JR/ABO 231 JR/ABO Revurdering kostnadsoverslag for en arkeologisk registrering Nybo/Korpås Nybo/korpås - Reguleringsplan 2010/ / PLA/ANC G-644 Kristine Johansen PLA/ANC Klage over tilknytningsgebyr - oversendes til underinstansen Klagenemnda - klage på tilknytningsavgift 2011/ /2011 JR/ABO 231 Halden kommune v/byggesak JR/ABO Kartlegging aktivitører - JP 2 sendes om igjen Aktivitører 2011/ /2011 PRS/TOB 410 Kalnes vgr skole v/solveig Irene Torp PRS/INB Side: 37 av 65

38 Videresending av sammanträdesprotokoll - Gränskommittèn av Grensekommiteen diverse 2009/ / ORD/PKD 00 Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad kommune ORD/PKD Olinejordet 9 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Sigmund riksen BRANN/SJ Tinglysing av skjøte gnr. 57 bnr. 180 i Halden kommune / salg av tomt på Brekkerød II 2011/ /2011 TFOR/ASP 057/0180 Statens kartverk TFOR/ASP Knausen Berg Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 mid Kochkarov BRANN/SJ Side: 38 av 65

39 Grimsrødhøgda 94 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Ray Michael Gundersen BRANN/SJ Svar på dokumentforespørsel Innsynsbegjæringer Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 39494/2011 PRS/INB 041 Rennestraum Kåre PRS/INB Rødsveien 50 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Raymond Guttormsen BRANN/SJ Individuell opplæringsplan - IOP for skoleåret 2011/2012 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Side: 39 av 65

40 Individuell opplæringsplan - IOP for skoleåret 2011/2012 Spesialundervisning / / LSKO/VR LSKO/VR Blåklokkeveien 39 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Geir Holmen Andersen BRANN/SJ Referat fra ansvarsgruppemøte Spesialundervisning / /2011 LSKO/VR LSKO/VR lektronisk svar- genmeldt sykefravær 3.kvartal 2011, RA genmeldt sykefravær 2008/ /2011 PRS/MAS TF 461 Statistisk sentralbyrå PRS/MAS Side: 40 av 65

41 lektronisk svar - genmeldt sykefravær 3.kvartal 2011, RA genmeldt sykefravær 2008/ /2011 PRS/MAS TF 461 Statistisk sentalbyrå PRS/MAS lektronisk svar - genmeldt sykefravær 3.kvartal 2011, RA genmeldt sykefravær 2008/ /2011 PRS/MAS TF 461 Statistisk sentalbyrå PRS/MAS lektronisk svar - genmeldt sykefravær 3.kvartal 2011, RA genmeldt sykefravær 2008/ /2011 PRS/MAS TF 461 Statistisk sentalbyrå PRS/MAS Innspill til Trafikksikkerhetsplan for Halden kommune Rådet for funksjonshemmede / / ØKON/GRN 033 Kommunalteknikk ØKON/GRN Side: 41 av 65

42 lektronisk svar - genmeldt sykefravær 3.kvartal 2011, RA genmeldt sykefravær 2008/ /2011 PRS/MAS TF 461 Statistisk sentalbyrå PRS/MAS Skademelding Helseforhold / /2011 GSKO/RG P GSKO/RG Asphaug nningdalen Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Tor Arild Karlsen BRANN/SJ Mosvikveien 1 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Sven Jacobsen BRANN/SJ Side: 42 av 65

43 Stevning av Kunnskapsdepartementet Berger Barnegård 2008/ /2011 JR/SVS A10 Kunnskapsdepartementet JR/SVS Svar på søknad om seniorlønn. Avtalefestet pensjon, førtidspensjon 2011/ /2011 PRS/MAS P PRS/MAS Tilbud om stilling Ansettelse 2010/ /2011 PRS/BK P PRS/BK Interreg: Grenseregionalt industrisamarbeid prosjektnr.: 3130 Grenseregionalt industrisamarbeid 2011/ /2011 NÆR/AS 01 Østfold fylkeskommune, Intrreg-sekretariatet NÆR/AS Side: 43 av 65

44 Vinkelveien 1 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Tomas Larsen BRANN/SJ Vinkelveien 10 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Odd Nikolai J. Gravdahl BRANN/SJ Søknad på svangerskapsvikariat som assisterende rektor ved Os skole Tilsetting ass. rektor på Os skole - Svangerskapsvikariat 2011/ /2011 PRS/MB A offl PRS/MB Side: 44 av 65

45 Tilbud om stilling Ansettelse 2010/ /2011 PRS/BK P PRS/BK Vårstien 22 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Leah Samire Holt BRANN/SJ Vårstien 43 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Henning Kvitnes BRANN/SJ VA - Varsel om mangler 023/ Røsneskilen - ett-trinns søknad VA-søknad 2011/ /2011 BYG/CHM 023/0206 Ingard Langsholdt AS Claus Sandtangen BYG/CHM Side: 45 av 65

46 Vinterstubben 18 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Asbjørn Buer BRANN/SJ VA - Varsel om mangler 023/ Røsneskilen - ett-trinns søknad VA-søknad 2011/ /2011 BYG/CHM 023/0237 Ingard Langsholdt AS BYG/CHM Skademelding - Helseforhold / /2011 GSKO/RG GSKO/RG Fartsgrenser i lvegata Riksveg 22 lvegata. Forslag til nedsatt fartsgrense - 40 km/t m/humper 2009/ /2011 TKN/GH Q80 Ida Rashida Khan Bukholm TFOR/GH Side: 46 av 65

47 Høstbakken 12 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Roger Bednarski BRANN/SJ Høstbakken 18 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Kent Børge Mikalsen BRANN/SJ VA - Varsel om mangler 151/0001/002 - Øbergveien 20 - Søknad om tillatelse til tiltak - VA-anlegg 2011/ /2011 BYG/CHM 151/0001/002 Lindhaugen AS BYG/CHM Høstbakken 8 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Leif Tomas Moe BRANN/SJ Side: 47 av 65

48 Individuell opplæringsplan - IOP for skoleåret 2011/2012 Spesialundervisning / /2011 STSKO/LIG STSKO/LIG Almeveien 12 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 lse Margrethe Brandvold BRANN/SJ Øbergveien 33 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Hans Junior Skeie BRANN/SJ Hasselveien 10 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Ragnhild Ingebrigtsen BRANN/SJ Side: 48 av 65

49 Apalveien 5 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Ragnar Stjernevall BRANN/SJ Lindeveien 3 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Marit Bøe Finden BRANN/SJ Forespørsel om utlevering av dokumentasjon på Billighetserstatning Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 39645/2011 JR/SVS TF 270 JR/SVS keveien 1 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Øyvind Lannem BRANN/SJ Side: 49 av 65

50 nerbakken 3 B Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Ragnar Falch BRANN/SJ Henvisning til PPT Spesialundervisning / /2011 HSKO/HAK HSKO/HAK nerbakken 7 Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Per irik Andreassen BRANN/SJ Glenneveien 52 B Fyringsforbud etter pålegg / /2011 BRANN/SJ M88 Jeanette vensen BRANN/SJ Side: 50 av 65

51 Svar på søknad om fortsatt skoleskyss Skyss skole / / KSO/ROL KSO/ROL VA - Varsel om mangler 148/ Øbergveien 9 - Søknad om ferdigattest - Privat VA 2011/ / /0004 Lindhaugen AS VA - Varsel om mangler 151/ Øbergveien 22 - Søknad om tillatelse til tiltak - VA-anlegg 2011/ / /0042 Lindhaugen AS Delingstillatelse gnr. 194 bnr. 1 fnr. 2 - Torsby, innløsing av festetomt 194/ Torsby - Søknad om tiltak til ny grunneiendom 2011/ /2011 GO/JSO 194/0001 Mona Holst Ystehedet GO/JSO Side: 51 av 65

52 - søknad om politiattest Søknader om støttekontaktoppdrag 2011/ /2011 FAST/GF TF 410 Halden Politistasjon FAST/GF nerbakken - pålegg om håndtering av overvann nerbakken pålegg om håndtering av overvann 2011/ /2011 TFOR/FTO M09 John spen Flyvholm Anne-Mette Flyvholm Helme Ragnar Falch TFOR/FTO Matrikkelbrev 184/16 184/0008/001 - Idd, Sørlie - innløsing av festetomt 2011/ /2011 GO/JSO 184/0016 adv.pål Jensen GO/JSO Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Høstbakken 20 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Bygging av bod 2011/ /2011 BYG/BJS 164/0061 rik Windt BYG/BJS Side: 52 av 65

53 Følgebrev til behandlingsgebyr 164/ Høstbakken 20 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Bygging av bod 2011/ / BYG/BJS 164/0061 rik Windt BYG/BJS Ferdigattest 005/ Isebakkeveien melding om tiltak - tilbygg 2009/ /2011 BYG/BJS 005/0229 Magnes Bygg AS BYG/BJS Matrikkelbrev 98/ / Stenrød - fradeling av tilleggstomt til 098/ / /2011 GO/JSO 098/1698 Halden kommune v/astrid Pettersen GO/JSO VA - Varsel om mangler 151/ Øbergveien 12 - Søknad om tillatelse til tiltak - VA-anlegg 2011/ / /0023 Lindhaugen AS Side: 53 av 65

54 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, pbl / Arneberg - søknad om tiltak u/ansvarsrett - driftsbygning 2011/ / /0003 Ragnar Arneberg Bygg Ferdigattest pbl 08, / Busterudgata 7 - søkn. om tiltak u/ansv.rett 2011/ /2011 BYG/BJS 066/0114 Nina beltoft Nordbø BYG/BJS Referat fra samarbeidsmøte Spesialundervisning / /2011 HSKO/HAK HSKO/HAK Vedr. søknad om sanitærabonnement, gnr.160/bnr / Borgergata 5 - ett-trinns søknad - oml. VA 2011/ / BYG/CHM 160/0139 Leif Grimsrud AS v/ Jan-Rune Nilsen BYG/CHM Side: 54 av 65

55 Innkalling til møte vedr. Sårbarhetsvurdering - Halden Havnedistrikt Forskrift om sikring av havner 2009/ /2011 BRANN/JL P43 Norske Skog Saugbrugs ASA Nexans Norge AS Bakke Brygge v/åge Wikstøl Østfoldkorn BA BRANN/JL Svar på manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Attføring/omskolering/utprøving av annet arbeid i eller utenfor kommunen 2011/ /2011 PRS/BK P PRS/BK Svar på deres henvendelse ang. måling av fukt og radon Rehabilitering VA Dyrendalsveien 2011/ /2011 TFOR/ACK M90 lisabeth Bertelsen TFOR/ACK Side: 55 av 65

Journaldato: 20.05.11-26.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.04.

Journaldato: 20.05.11-26.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.05.11-26.05.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 30.05.2011 Bygg Godkjent Melding etter pbl 86a 057/0040 - Grønliveien 35

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06.

Journaldato: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.07.15-30.07.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 03.08.2015 Svar på permisjonssøknad Permisjon for å prøve ut annet arbeid

Detaljer

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.10.

Journaldato: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.10.11-27.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 31.10.2011 Reguleringsplan for Lille det (G-661) - mindre endring - høring

Detaljer

Journaldato: 07.10.11-13.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 18.08.

Journaldato: 07.10.11-13.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 18.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.10.11-13.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 17.10.2011 Forespørsel om økonomisk støtte til "Åpen brannstasjon" Lørdag

Detaljer

Journaldato: 07.01.11-13.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 07.01.11-13.01.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01.11-13.01.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 17.01.2011 Kopi av behandlingsblad m.m Avgjørelse ligning - 2010/1089-3

Detaljer

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50

Offentlig journal. Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 07.04.2015 15.11.2013. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/50 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.04-19.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2015 Vannledning Røssholmen Vannledning Røssholmen 2013/3101-1 21068/2013 15.11.2013

Detaljer

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12.

Journaldato: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.14-02.01.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.01.2014 nnhold: Utsetting av container Leie av

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Journaldato: 04.03.11-10.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.06.

Journaldato: 04.03.11-10.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.03.11-10.03.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 14.03.2011 Arbeidsavtale Ansettelse 2010/2995-1 18317/2010 02.06.2010 HVOK/AND

Detaljer

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015

Dok.dato: 20.05.2014. Dok.dato: 14.08.2015. Dok.dato: 18.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.09-10.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.09.2015 Svar på opprettholdelse av klage gnr 53 bnr 152 Eiendomsskatt 2014-2015

Detaljer

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015

Offentlig journal. Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 2015/710-2 3628/2015 17.08.2015 24.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.08.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2015 Aksept av tilbakemelding etter tilsyn i bolig 2009 Gnr 90/1/1 Brannforebyggende tiltak 2015/710-2 3628/2015

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon 2015/ / Svar :Begjæring om innsyn 2017/ /2017

Offentlig journal. Svar på søknad om elevpermisjon 2015/ / Svar :Begjæring om innsyn 2017/ /2017 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2017 Svar på søknad om elevpermisjon OK - elevpermisjoner 2015/860-4 5192/2017 04.08.2017 E Svar :Begjæring om innsyn

Detaljer

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05.

Journaldato: 21.05.2015-21.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 19.05.2015. Dok.dato: 19.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.05.2015 Ferdigattest - 40/199 Oppføring bolig/garasje - 40/199 2014/2756-9 9361/2015 nger

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.07-20.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.07.2016 Viktig sak om fremkommelighet Vei,vann og avløp på Nordengåsen 2013/174-12

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Journaldato: 29.04.11-05.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.

Journaldato: 29.04.11-05.05.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04.11-05.05.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 09.05.2011 SV: Oppklaring ang. kapasitet i sikringsskap Rødsberg. Forsøk

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 01.01.12-05.01.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A

Journaldato: 01.01.12-05.01.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.01.12-05.01.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 09.01.2012 Vedr. Sedimentundersøkelser i Iddefjorden og de nære havneområder

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - ulovlig oppført utedo på eiendom gnr/bnr 42/196 - Spjærøy 2015/1936-2 14879/2015 17.08.2015 19.08.

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - ulovlig oppført utedo på eiendom gnr/bnr 42/196 - Spjærøy 2015/1936-2 14879/2015 17.08.2015 19.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08-19.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.08.2015 nnhold: Forespørsel om tiltak - ulovlig oppført utedo på eiendom gnr/bnr

Detaljer

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05.

Offentlig journal. Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring 2006/927-7 3506/2008 11.07.2008 31.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2016 nnhold: Gnr 39 Bnr 23 - Forespørsel etter regresskrav fra Gjensidige forsikring Gnr 39/23 Tilbakeslag av kloakk/avløpsvann

Detaljer

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02.

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 23.08.2010 Fylkesmannens uttalelse, videre saksgang 021/0001/001 - Svalerød

Detaljer

Offentlig journal. Alternativ opplæringsarena 2008/860-50 955/2015 11.03.2015 29.04.2015

Offentlig journal. Alternativ opplæringsarena 2008/860-50 955/2015 11.03.2015 29.04.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.05.2015 Alternativ opplæringsarena OK - spesialundervisning (07/725) 2008/860-50 955/2015 11.03.2015 Melding om spesialundervisning

Detaljer

Journaldato: 28.10.2011-3.11.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.08.

Journaldato: 28.10.2011-3.11.2011, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 3.11.2011, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 07.11.2011 Delingstillatelse 184/0009 - Klepper - Fradeling av gårdstun 2010/6716-6

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09-06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL

Offentlig journal. Søknad om jobb 2014/1239-6 12567/2014 OT/LIKL 25.06.2014 TO 23.04.2014 OT/LIKL. Søknad om jobb 2010/2619-15 12568/2014 OT/LIKL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 nnhold: Søknad om jobb Personalmappe - tilsettingsforhold ***** ***** ***** ***** 2014/1239-6 12567/2014 23.04.2014

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.10.2016 nnkalling til oppmålingsforretning Grensepåvisning 30/20/24 2016/2046-2 15875/2016

Detaljer

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014

POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 POSTLISTE RAKKESTAD KOMMUNE UTGÅENDE DOKUMENTER REGISTRERT 11.07. 30.07.2014 Lnr: 8573/14 Regdato:23.07.2014 Arkivkode:GBR 191/2,3 Saksnr: 14/308-3 Dok.type: /U Gradering: Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier natt 2015/ /

Offentlig journal. Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier natt 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.06-04.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier natt To faste stillinger

Detaljer

Journaldato: 6.1.2012-12.1.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.

Journaldato: 6.1.2012-12.1.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2012-12.1.2012, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.01.2012 Disp. fra AML`s bestemmelser Forhandlinger 2008/2111-1 5274/2008

Detaljer

Journaldato: 20.08.10-26.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.08.

Journaldato: 20.08.10-26.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08.10-26.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 30.08.2010 Klage 164/0067 - Vårstien 41 og 43 A søknad om endring av status

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.02-29.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.03.2016 nnhold: nnspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN Bankerød boligområde

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst. Id 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut Lyngen kommune

Offentlig journal. Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst. Id 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut Lyngen kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.8.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.08.2014 Oversendelse av søkerliste og utlysningstekst d 1818 - tilsetting 100% kommunefysioterapeut

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03-29.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.03.2015 Melding til tinglysing Oppretting av ny grunneiendom med oppmålingsforretning

Detaljer

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10.

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11-17.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Journaldato: 23.07.10-29.07.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.01.

Journaldato: 23.07.10-29.07.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.07.10-29.07.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 02.08.2010 085/0005 - Løkkeby, Torpedal - tslippstillatelse 085/0005 - Løkkeby

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.06.2017 Orientering om saksgang- brygge 29/3, Kåvika, Søndre Sandøy Søknad om brygge - 29/3

Detaljer

Journaldato: 29.07.11-04.08.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.

Journaldato: 29.07.11-04.08.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.07.11-04.08.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 08.08.2011 Forhåndskonferanse referat Teatergata 2 og Pilestredet 2-4 2011/3948-3

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing.

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04-21.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.04.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig brukstillatelse - enebolig - 47/ / / Atkomstveg i Botnekilen

Offentlig journal. Midlertidig brukstillatelse - enebolig - 47/ / / Atkomstveg i Botnekilen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.08.2016 nnhold: Midlertidig brukstillatelse - enebolig - 47/326 Ferdigattest 47/326

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om midlertidig brukstillatelse Søknad om tillatelse til tiltak - bolig gnr 47 bnr 8 2013/581-9 4392/2014 03.03.2014 BS/rina Bjørnevald 47/8 Avsender Byggmester

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.06.2017 nnvilget dispensasjon og byggetillatelse - ny tomannsbolig - 4/222 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16/03.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2016 Ferdigattest gnr. 1942/60/11 Byggesak på gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 Trine Soini Johansen og Johan

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post / /

Offentlig journal. Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.02-25.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.02.2016 Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11.

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.11-08.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.11.2015 nnvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 13.07.2012-15.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 6659/12 Regdato:13.07.2012 Arkivkode:EA 8/9 Saksnr: 11/912-5 Dok.type: /U Gradering:24 Ofl 24 Saksb: PLAN/TK/JDA Journalenhet:RÅD Fjæra eiendom MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM ØYEBLIKKELIG

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05.

Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2015. Dok.dato: 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.01-07.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.01.2016 Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy - 13-15.05.15 Søknad

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.05.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - opparbeidelse av voll - gnr/bnr 23/45 Søknad om

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.03.2017 -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.03.2017 nnvilget dispensasjon og byggetillatelse for fremføring av VA-anlegg -

Detaljer

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013

Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 Offentlig journal for Flesberg kommune Periode: 11.10.2013-20.10.2013 2013/00553-002 U Datert: 13.09.2013 Arkiv: ***** Saksans: OK/RVK Til: Lena Lindteigen Sak: OK - kompetanseutvikling Dok: Svar på søknad

Detaljer

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok.

Journaldato: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 20.04.2011. Dok.dato: 26.04.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2011 nnhold: Vedrørende eiendomsskatt på eiendommen 1942/65/42 Klage/spørsmål

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 13.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.11.2016 Søknad om tilskudd til leirskoleopphold Tilskudd leirskoleopplæring Hvaler

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.01.2017 Vedrørende utbedring av krysset mellom fylkesveg 108 og fylkesveg 491 ved Rød på Asmaløy

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. Rekvisisjon Jysk Fredrikstad 2012/1030-2 8020/2012 25.05.2012 16.10.2015. Rekvisisjon Claes Ohlsson 2012/1030-5 9109/2012

Offentlig journal. Rekvisisjon Jysk Fredrikstad 2012/1030-2 8020/2012 25.05.2012 16.10.2015. Rekvisisjon Claes Ohlsson 2012/1030-5 9109/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.10-15.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.10.2015 Rekvisisjon Jysk Fredrikstad 2012/1030-2 8020/2012 25.05.2012 Jysk Fredrikstad

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra informasjonsmøte på BUP ang ny diagnose 2010/ /

Offentlig journal. Referat fra informasjonsmøte på BUP ang ny diagnose 2010/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.05.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2016 Referat fra informasjonsmøte på BP ang ny diagnose Spesialundervisning/elevmappe (08/1359) - 2010/28-54

Detaljer

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09.

Offentlig journal. Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 2015/1065-6 15860/2015 02.09.2015 06.10.2015. Grensepåvisning Rom 2015/1065-7 15869/2015 02.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10-05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.10.2015 nnhold: Grensepåvisning gnr 10 bnr 64 Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET

POSTLISTE MARKER KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 137/16 Regdato:14.01.2016 Arkivkode:GBNR 1/45 Saksnr: 09/746-9 Dok.type: /I Gradering: Goodtech Enviromment AS Dok.beskr: Serviceavtale Biovac renseanlegg Gnr. 1 bnr. 45 Lnr: 138/16 Regdato:14.01.2016

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.03.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - delvis riving, tilbygg, fasadeendring, gjenoppføring

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.04.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - eksisterende hytte - gnr/bnr/fnr 37/1/42 Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10-29.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.10.2015 nnhold: Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.11.11, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2011 nnhold: nnkalling til møte Omsorgstjenester 2011/497-1 3185/2011

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon - utlegg av sjøkabel i Hvaler og Halden kommuner (INTERNAL) 2015/ /

Offentlig journal. Dispensasjon - utlegg av sjøkabel i Hvaler og Halden kommuner (INTERNAL) 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.09-14.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.09.2015 Dispensasjon - utlegg av sjøkabel i Hvaler og Halden kommuner (NTERNAL)

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10-01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.11.2015 Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 Gnr 48 bnr 300

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A

Journaldato: , Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.07.16-28.07.16, Journalenhet: JHK - Journal, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 01.08.2016 Foreløpig svar på søknad om bruksendring av 3.etasje i

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015

Offentlig journal. Innvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 2014/1588-5 422/2015 09.01.2015 22.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.01-21.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.01.2015 nnvilget dispensasjon - gnr 15 bnr 48 Tilbygg fritidsbolig 15/48 2014/1588-5

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-12.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.02.2015 Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 Trappetrinn

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om fastsetting av tilkoplingsgebyr - Seksjonering 3/70 - Nye påkoplingsgebyrer VA - seksjon 8. 2014/2678-82 711/2015

Offentlig journal. Vedtak om fastsetting av tilkoplingsgebyr - Seksjonering 3/70 - Nye påkoplingsgebyrer VA - seksjon 8. 2014/2678-82 711/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.01-15.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.01.2015 Vedtak om fastsetting av tilkoplingsgebyr - Seksjonering 3/70 - Nye påkoplingsgebyrer

Detaljer

Journaldato: 15.09.2015-15.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 11.09.

Journaldato: 15.09.2015-15.09.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 16.09.2015 Søknad om sanitærabonnement -12/58 Søknad om sanitærabonnement - Gnr 12 Bnr 58 2013/1210-5

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05.

Offentlig journal. Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand - Kirkøy 2011/2783-71 515/2015 27.05.2015 29.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05-31.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 Behandling av søknad om dispensasjon fra pbl 29-4 (2) - 3/238 - Lillesand

Detaljer

Journaldato: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.02.

Journaldato: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 10.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.10.12-11.10.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.10.2012 Tildeling av ledig fastlegehjemmel ved Nordsiden legegruppe Ansettelse,

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011

RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 RAKKESTAD KOMMUNE INNGÅENDE - OG UTGÅENDE DOKUMENTER 04.08 08.08.2011 Lnr: 9583/11 Regdato:05.08.2011 Arkivkode:141 Saksnr: 11/800-16 Dok.type: /U Saksb: TM/AF/EG Journalenhet:SEN Offentlige myndigheter

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - stikkledning til VA - gnr 30 bnr Søndre Sandøy 2014/ /

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - stikkledning til VA - gnr 30 bnr Søndre Sandøy 2014/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2015 Dispensasjon og byggetillatelse - stikkledning til VA - gnr 30 bnr 284 -

Detaljer

Offentlig journal. Krav om refusjon perioden 01.09.2013-24.11.2013 2012/144-69 21779/2013 27.11.2013 19.10.2015

Offentlig journal. Krav om refusjon perioden 01.09.2013-24.11.2013 2012/144-69 21779/2013 27.11.2013 19.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.10-19.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.10.2015 Krav om refusjon perioden 01.09.2013-24.11.2013 Søknad om tilsagn og krav

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015

Offentlig journal. Tilbakemelding om Borg II 2012/257-37 18191/2013 13.09.2013 05.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.08.2015 nnhold: Tilbakemelding om Borg Borg : Ytre farled, Møkkalasset og Svaleskjær

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.01-19.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.01.2015 nnhold: Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 Ett trinn etablering

Detaljer

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014

Dok.dato: 07.11.2012. Sakstittel: Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl - 2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03-03.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.03.2015 Svar på søknad om dispensasjon Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2017 Avslag dispensasjon fradeling - 48/4 Søknad om deling/ rekvisisjon av oppmåling -

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok.

Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på eiendommen gnr. 27 bnr 27-32 - Nordre Sandøy. Dok.dato: 07.09.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.09-08.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2015 nnhold: Svar på søknad om dispensasjon for tillatelse til ulike tiltak på

Detaljer

Offentlig journal. Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ /

Offentlig journal. Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08-26.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.08.2016 Retting av krav gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar vurderinger klage - eiendomsskatt - gnr 3 bnr 36 - Tareholmen / /

Offentlig journal. Foreløpig svar vurderinger klage - eiendomsskatt - gnr 3 bnr 36 - Tareholmen / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04-30.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.05.2015 Foreløpig svar vurderinger klage - eiendomsskatt - gnr 3 bnr 36 - Tareholmen

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.12.2012, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Angående vedtak opprydding på tomt 1942/52/9 Opprydding på eiendom

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB

Offentlig journal. Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 2014/16-156 16473/2014 18.08.2014 PM/SIWB 19.08.2014 PM/SIWB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.14-19.08.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2014 Eiendomsopplysninger - gnr 22 bnr 94 Eiendomsopplysninger 2014 2014/16-156 16473/2014 PM/SWB L30

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016

Offentlig journal. Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy 2015/2006-2 16309/2015 08.09.2015 21.04.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04-20.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.04.2016 Svar på søknad om kjøring i utmark - Søndre Sandøy Søknad om kjøring i utmark

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende søknad på stilling, Rektor Spangereid skole. Rektor Spangereid skole 2011/ /

Offentlig journal. Vedrørende søknad på stilling, Rektor Spangereid skole. Rektor Spangereid skole 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.08.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.08.2011 Vedrørende søknad på stilling, Rektor Spangereid skole Rektor Spangereid skole 2011/996-7 9225/2011 Helga

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.5.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2011 Periodisk oppgjør april 2011-1942 Nordreisa Skatt 2011 2011/401-5

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.10.2016 Avvisning av søknad - 3/205 Oppfølging Skjærhalden Gjestehavn AS 2016/888-11 16039/2016

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.01.2017 Forslag til samarbeidsavtale mellom Hvaler og Fredrikstad om skogforvaltning Samarbeidsavtale

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-9 Skjenkebevilling søknad - Follo Catering AS - 11-13 Okt. Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 17.09.2013 Sakarkiv

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 7145/16 Regdato:12.07.2016 Saksnr: 16/1782-1 Dok.type: /U Gradering: ANNONSE ANNONSE-VERNEPLEIER I TJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE Lnr: 7147/16 Regdato:12.07.2016 Saksnr: 16/1783-1 Dok.type: /U Gradering:

Detaljer