Veien til IFU/OFU-prosjekt INNOVASJON I SAMARBEID SKAPER SUKSESS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veien til IFU/OFU-prosjekt INNOVASJON I SAMARBEID SKAPER SUKSESS"

Transkript

1 Veien til IFU/OFU-prosjekt INNOVASJON I SAMARBEID SKAPER SUKSESS

2 2 5 FORDELER FOR BEDRIFTER industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) brukes aktivt av små og mellomstore bedrifter (SMB). 1 2 reduserer utviklingskostnadene og risiko i prosjektet ved samarbeid med pilotkunden (kundepartner) og tilskudd fra Innovasjon Norge. Dette bidrar også til større avkasting på investeringene. styrker markedsmulighetene ved å utvikle produktet eller tjenesten som det potensielle markedet har behov for. 3 skaper konkurransefortrinn med økt tilgang på kunnskap, erfaring og utviklingskompetanse, samtidig som du kan få tilgang til kundepartners nettverk. 4 skaper et bedre omdømme ved å utvikle et unikt produkt, prosess eller tjeneste for en kundepartner med godt renommé. 5 innovasjon i samarbeid skaper langsiktig verdiskapning og suksess (BI 2014,

3 3 FORDELER FOR PILOTKUNDER pilotkunder får på sin side betydelige fordeler av å bruke IFU/ OFU til å få utviklet produkter/løsninger de har behov for, men som ikke finnes i markedet. Det er tre klare fordeler: 1 pilotkunden får stille sine krav og spesifikasjoner til utviklingen av produktet/løsningen. 2 betydelig reduksjon av prosjektkostnadene og finansiell risiko. 3 muligheten til å samarbeide med norske små og mellomstore bedrifter (SMB) med unike ferdigheter og kunnskap i de aktuelle produktområder. Samarbeidet bidrar til kompetanseløft og økt konkurransekraft også hos pilotkunde. Les artikkelen «IFU/OFU: Når måla sine på en god måte» på :

4 4 INNHOLD Hva er IFU/OFU?...6 Hensikten med kontrakten...8 En ordning for små og mellomstore bedrifter...10 Du får mer enn finansiering Når i prosjektet får du støtte? Partenes roller...14 Sammerbeid med utenlandsk pilotkunde...16 Hvordan vi vurderer søknadene...17 Sjekkliste...18 Kontrakten...19 Innovasjon Norge er med hele veien mot mål...20 OFU-prosjekter. Unntak fra anskaffelsesforskriften Vilkår for store leverandørbedrifter...23

5 5 EN GOD MARKEDS- OG VEKSTSTRATEGI ER EN VESENTLIG DEL AV ET IFU/OFU-PROSJEKT Innovasjon Norge bistår med finansiering, rådgivning og hjelp til forretningsutvikling.

6 6 HVA ER IFU- OG OFU-KONTRAKTER? Behov: Dekkes ikke av eksisterende tilbud i markedet Norsk leverandørbedrift SMB med vekstambisjoner Innovasjonshøyde Markedspotensial Gjennomføringsevne Utløsende Verdiskapning i Norge Hva vi ser etter i søknaden

7 7 IFU/OFU-kontrakten er et utviklingssamarbeid om krevende forskningsog utviklingsprosjekter mellom to eller flere parter. Det er et forpliktende og målrettet samarbeid som inngås mellom en leverandørbedrift og en kundebedrift i privat eller offentlig sektor. Det kan være flere samarbeidende bedrifter på begge sider, både på leverandørsiden og kundesiden. Pilotkunden kundepart Privat eller offentlig virksomhet Tilbud: Nytt/forbedret produkt/løsning Hva du bør se etter hos pilotkunden Involvering/bidrag Referanse Markedskanal NB! Det er viktig at det er uavhengighet mellom leverandør bedrift og kundebedrift: Normalt skal det ikke være eierforhold mellom leverandør og den krevende kundepartneren.

8 8 IFU Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter inngås mellom en leverandørbedrift og en eller flere pilotkunder i privat sektor vi kaller her bedriften som utvikler løsningen for leverandørbedriften. Kundebedrifter nasjonalt og internasjonalt har behov for utvikling av nye produkter og løsninger. Dette gir grunnlag for et utviklingssamarbeid mellom leverandørbedrift og pilotkunde. Leverandørbedriften kan velge å samarbeide med en eller flere underleverandører. Hensikten med IFU-kontrakten 1. Utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger i et internasjonalt marked 2. Utvikle industrielle nettverk og miljøer 3. Gi leverandørbedriftene tilgang til ny kompetanse, globale nettverk og strategiske partnere 4. Gi pilotkundene tilgang til å få dekket sine behov for nye produkter/løsninger til en betydelig lavere kostnad og risiko enn å kjøpe hele utviklingsarbeidet i markedet.

9 9 OFU Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter inngås mellom en leverandørbedrift og en eller flere offentlige virksomheter offentlig sektor har behov for modernisering og effektivisering på en rekke viktige områder. OFU-ordningen bidrar til å styrke innovasjonskraften i privat og offentlig sektor, samt å forbedre kvaliteten på og øke effektiviteten av offentlige tjenester. OFU er et målrettet og verdiskapende samarbeid mellom norske innovative leverandørbedrifter og norske offentlige virksomheter. Hensikten med OFU-kontrakten 1. Utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger 2. Bidra til nye løsninger og økt kvalitet i offentlig sektor 3. Skape et forpliktende og målrettet samarbeid mellom norske innovative leverandørbedrifter og norske offentlige virksomheter

10 10 EN ORDNING FOR SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER ifu/ofu-tilskudd utnyttes i hovedsak av små og mellomstore bedrifter (SMB) med kompetanse, og gjennomføringsevne til å løse et utviklingsbehov hos en pilotkunde. Det er leverandørbedriften som er tilskuddsmottaker, og det er deres andel av det totale prosjektbudsjettet som legges til grunn for beregning av tilskudd. For å kvalifisere til tilskudd må resultatet av utviklingsprosjektet representere et innovasjonsløft og ha et betydelig markedspotensial utover leveransen til pilotkunden. SMÅ MELLOMSTORE STORE Opp til 50 ansatte Maks 10M årlig omsetning 10M maks balanse ansatte Maks 50M årlig omsetning 43M maks balanse 250+ ansatte - årlig omsetning - maks balanse Hva menes med/forventes av gjennomføringsevne? 1. Leverandørbedriften må ha tilstrekkelig kompetanse, kapasitet og finansiering til å gjennomføre utviklingsprosjektet og markedsintroduksjon frem til suksess i markedet. 2. Leverandørbedriften må ha en god forretningsmodell slik at den kan utnytte markedspotensialet etter at selve utviklingsprosjektet er avsluttet.

11 11 HVA FÅR DU I TILSKUDD? størrelsen på tilskudd følger eøs-regelverket EØS-regelverket opererer med tre kategorier av bedrifter: små, mellomstore og store bedrifter, hvor små og mellomstore bedrifter faller under SMB-definisjonen. Små bedrifter har mindre enn 50 ansatte og en årlig omsetning eller balanse som ikke må overstige 10 millioner euro. Ved beregning av antall ansatte og beløpsstørrelser benyttes hele årsverk og siste godkjente årsregnskap. Bedriftsstørrelse Små <50 Middels Store >250 Forprosjekter/undersøkelser 70 % 60 % 50 % FoU-Utvikling/Prototyping 45 % 35 % 25 % Hva er en SMB? EØS-definisjonen av SMB er maks årsomsetning på 50 millioner euro eller maks balanse på 43 millioner euro. Videre kan inntil 25 % av aksjekapitalen eller stemmerettighetene være eid eller kontrollert av en stor bedrift. Den nevnte 25 % -regelen gjelder ikke for offentlige investeringsselskaper, non-profit forskningsinstitusjoner, venturekapitalselskaper eller «business angels» dersom de ikke har en bestemmende innflytelse, dvs. de kontrollerer mindre enn 50 % av aksjekapitalen.

12 12 DU FÅR MER ENN FINANSIERING Veiledning, kompetanse og kvalitetssjekk Hjelp til forretningsutvikling Kartlegging av markedspotensial Tilgang til internasjonale nettverk 30 Støtte hjelper 30% av de som mottar IFU/OFU-tilskudd er unge bedrifter. Leverandørbedriften er normalt en SMB. Store bedrifter kan også søke under særskilte betingelser: Stor bedrift? Store bedrifter vil kunne dra nytte av ordningen ved å legge utviklingsprosjekter til mindre bedrifter som besitter unik kunnskap på det aktuelle produktområdet. Gjennom et slikt strategisk samarbeid kan IFU/OFU-ordningen dekke deler av utviklingskostnadene til SMB-partneren, og reduserer dermed kostnader og risiko for den store bedriften. Enkeltpersonforetak? En leverandørbedrift som er et enkeltpersonforetak, kan også inngå en OFU- eller IFU-kontrakt så lenge selskapet er registrert i Foretaksregisteret og oppfyller vanlige betingelser til drift, bemanning og kapital millioner kroner innvilges til over 200 IFU/OFU-prosjekter årlig.

13 13 NÅR I PROSJEKTET FÅR DU STØTTE? I starten av prosjektet igangsetter man ofte en forundersøkelse til idéavklaring, kartlegging av markedspotensial og valg av kundepartner. Her ser man om det er grunnlag for å sette i gang med et IFU/OFU-prosjekt eller ikke. Til en slik forundersøkelse er det mange som søker etablerertilskudd, IFU/OFU-forprosjekt eller Skattefunn. Det er ikke et krav at man må få støtte fra disse tjenestene i forkant. Et IFU/OFU-prosjekt kan føres helt frem til en før-kommersiell prototyp. Det kan også inneholde uttesting og oppfølging av om prototypen oppfyller spesifikasjonene, inklusive nullserieproduksjon. Gode eksempler på gjennomføringen av IFU/OFU-prosjekter som har hatt kommersiell suksess, kan du se på Prekommersiell utviklingsfase Kommersiell fase Forprosjekt, Etableringstilskudd, Skattefunn Hovedprosjekt - IFU/OFU kontrakt Annen finansiering Kreativ idéfase, forundersøkelse FoU-prototyp Industrialisering av prototyp Volumproduksjon

14 14 PARTENES ROLLER Det er viktig at partene i utviklingssamarbeidet har felles målsetning og ambisjoner, samt et innovativt og krevende samarbeid, for å lykkes i prosjektet. Samarbeidet reguleres i en egen avtale, en IFU-, eller OFU-kontrakt. Leverandørbedriftens rolle er å utvikle en ny løsning, nytt produkt eller tjeneste som pilotkunden har behov for. Pilotkundens rolle er å delta i prosjektet med tid, kompetanse og finansielle midler (minimum 20 %). Pilotkundene kan være norske eller utenlandske bedrifter, eller norske eller utenlandske offentlige virksomheter.

15 15 leverandørbedriften (søker) Leverandørbedriften står som søker på vegne av hele IFU- eller OFU-prosjektet. Det omfatter også kundepartners innsats og rolle i prosjektet. Leverandørbedriften må være registrert i det norske foretaksregisteret (Brønnøysund-registrene). Leverandørbedriften kan ha utenlandsk eier, men det er et overordnet prinsipp at en vesentlig del av verdiskapningen skal skje i Norge. Et konsortium eller bedriftsnettverk som samarbeider, kan også utgjøre leverandør partneren i et IFU/OFU-prosjekt. En av bedriftene, eller et eget samarbeidsselskap, må stå som søker og søke på vegne av hele konsortiet/nettverket. Det må foreligge en avtale som regulerer ansvar og rettigheter mellom de samarbeidende partene. Eksempel: Leverandørbedriften Quickflange hadde en enkel og genial idé for et alternativ til sveising av rør. Metoden kalles kald sveising (som betyr sveising uten bruk av varme eller annet som kan antenne olje og gass), som reduserer risiko og sparer tid, så vel som å gi helsefordeler. Utløsende for prosjektet var samarbeidet med Statoil som pilotkunde. Dette kom i gang etter at Quickflange fikk etablerertilskudd til utvikling av teknologi og verktøy fra Innovasjon Norge. Partene fant hverandre under et roadshow med presentasjoner for norske selskap og investorer. Statoil har bidratt med mye kunnskap, kompetanse og tid til prosjektet, da dette er vel så viktig som finansieringen. IFU- tilskuddet var avgjørende for at prosjektet tok av, og Quickflange fikk utviklet og testet produktet på anlegg på Mongstad. Dette gav et fantastisk samarbeid og er en av de viktigste suksessfaktorene for at Quickflange har lykkes så bra. Les hele historien «Sammen sveisa Suksess» i Innovasjon Norges magasin Innsats: noen kritiske sjekkpunkter for partnerne: rolle: Har dere dokumentert pilotkundens ansvar og bidrag? soliditet: Har leverandørpartner god gjennomføringsevne? internasjonalt marked: Vil pilotkunden bidra til internasjonal markedssuksess? kompetanse: Har partnerne nødvendig markeds- og teknologikompetanse? arbeidsinnsats: Er det balansert arbeidsinnsats hos søkerbedrift og pilotkunde?

16 16 INTERNASJONALE MARKEDER? - SAMARBEID MED UTENLANDSK PILOTKUNDE gjennom ifu/ofu-ordningen tilbys norske bedrifter et virkemiddel for samarbeid også med bedrifter (pilotkunder) som befinner seg i utlandet, noe som kan åpne eller styrke inngang til internasjonale markeder. Innovasjon. Norges utekontorer kan bidra til å finne gode utenlandske pilotkunder. å tilby eksportkreditt til utenlandsk pilotkunde er en mulighet som leverandørbedrifter kan benytte seg av. Det kan bidra til en gunstig finansiering av pilotkundens anskaffelse av produksjons utstyr eller en større serie av produktet som er utviklet i et IFU-prosjekt. Den norske leverandørbedriften bør ta kontakt med GIEK og Eksportkreditt Norge når en utenlandsk pilotkunde er funnet. LES MERPÅ innovasjonnorge.no/fou

17 17 HVORDAN VURDERER VI SØKNADENE? Søknaden beskriver hele IFU/OFU-prosjektet og bør formuleres så enkelt og konsist som mulig, slik at målsetningen med prosjektet klart fremkommer. Søknaden skal inneholde nøkkelinformasjon til bruk for Innovasjon Norges behandling av søknaden og skal besvare følgende: Innovasjonshøyde og nyhetsgrad (om og hvorfor produktet/ løsningen er en nyvinning) En gjennomtenkt markeds- og forretningsstrategi (Hvordan skal markedsføring og salg foregå?) Verdiskapingen skal skje i Norge Om partnerne og samarbeidet. Utløsing av prosjektet (dette betyr at uten støtte fra Innovasjon Norge blir prosjektet ikke igangsatt eller det blir betydelig utsatt) Oversikt over immaterielle rettigheter (IPR, patenter) Gjennomføringsevne, faglig og økonomisk Samfunnsansvar («Corporate Social Responsibility CSR) og miljøaspekt innovasjon norge vil kunne bistå i denne prosessen. Ta gjerne kontakt med oss i tidlig fase for å få gode råd og innspill før søknaden sendes. innovasjon norges søknadsbehandling krever dokumentasjon på forholdet mellom leverandørbedriften og pilotkunden, som er samarbeidsavtalen (IFU/OFU-kontrakten). Hvis denne ikke er ferdigstilt på søknadstidspunktet, må det som et minimum foreligge en intensjonsavtale mellom partene. ifu/ofu-prosjektene varierer sterkt med hensyn til omfang og kompleksitet, derfor er det opp til partene selv å finne en hensiktsmessig organisering av prosjektet. Det anbefales likevel at samarbeidspartnerne danner en egen prosjektstyringsgruppe bestående av representanter fra kunde- og leverandørbedrift. Utviklingsprosjektet rapporterer til denne styringsgruppen. Det har vist seg hensiktsmessig at prosjektledelsen legges til leverandørbedriften gjennom en egen prosjektleder, og at leder av styringsgruppen hentes fra kundebedriften.

18 18 SJEKK-LISTE Gode svar på disse sjekkpunktene vil bli vektlagt i søknadsprosessen. Reflekter rundt de ulike spørsmålene: Innovasjonshøyde og nyhetsgrad Finnes et liknende produkt, løsning eller prosess på markedet? Har bedriften søkt patent? Hvorfor ikke? Er det andre patenter som kan innvirke på bedriften? Markedspotensial Lønnsomhet: Er det beregnet internrente, nåverdi eller payback? Hvem er konkurrentene? Hva gjør bedriften for å posisjonere seg? Marked: Har bedriften dokumentasjon på markedspotensial og andeler? Konkurranseevne: Har bedriften en plan for økonomi og utrulling? Norsk verdiskapning: vil utviklingsprosjektet og etterfølgende produksjon finne sted i Norge? Gjennomføringsevne Leverandørbedriften må kunne demonstrere gjennomføringsevne ikke bare i utviklingsprosjektet, men helt fram til markedet. Det kreves at bedriften presenterer en forretningsmodell som beskriver hele prosessen fram til marked og salg, og at den disponerer tilstrekkelige ressurser til en aktiv markedsutvikling. Ta kontakt med Innovasjon Norge for å avklare om din bedrift er søknadsberettiget.

19 19 KONTRAKTEN Det er opp til partene å utarbeide en avtale som er tilpasset hvert enkelt samarbeidsprosjekt. Innovasjon Norge har rett til innsyn i avtalen/kontrakten for å sikre at intensjonene i IFU/OFU-ordningen ivaretas. Innovasjon Norge har kontraktsmaler som kan hjelpe til her. Se Veiledende kontraktsformular under «Kontrakten» på: I kontrakten er det viktig å avklare: Hvordan skal resultater etter samarbeidet utnyttes? Hvem har eiendomsretten eller bruksretten? Er det noen avtale om royalties? Hvilke klausuler gjelder for overtakelse av prototypeløsningen? Hva er avtalt ved vellykket/mislykket prosjekt? Typiske sluttresultater kan være: Et produkt eller en prototyp som er første versjon av en enhet som enten kan markedsføres som eget produkt eller inngå i et større systemprodukt. En programvare (software) som representerer en selvstendig forretningsidé, og som kan markedsføres som et selvstendig produkt. En systemintegrasjon der mer eller mindre ferdig utviklede enkeltprodukter skal settes sammen for å danne et nytt system med vesentlige nye egenskaper. En ny produksjonsprosess En ny metode det er de beste IFU/OFU-prosjektene som gis prioritet, uavhengig av faglig fokus og satsingsområder.

20 20 INNOVASJON NORGE ER MED HELE VEIEN MOT MÅL Inspirasjon og verktøy På kan du blant annet: Lære mer om andre bedrifters suksess med IFU/OFU Lære mer om hvordan du kan kvalifisere for IFU/OFU Finne søknads mal og nyttige verktøy Komme i kontakt med din kunderådgiver Business Angels Såkornfond Etablererstipend Forskningsmidler IFU/OFU MILJØTEK Dette er kun en illustrasjon Forny BIA Skattefunn Distriktsutviklingsmidler Idé Utvikling

21 21 HVA KJENNETEGNER DE SOM LYKKES? Et fokus på å møte kundens behov og markedsorientering er en grunnleggende suksessfaktor i å lykkes med et IFU/OFU prosjekt. Med markedsorientering menes å ha god oversikt over kunder, potensielle partnere, markedskanaler, konkurrenter og kapital. Innovasjon i samarbeid skaper suksess IFU/OFU programmet har gitt suksess for mange bedrifter. Dette er dokumentert i en studie utført av Handelshøyskolen BI «Verdiskaping i lange innovasjonsprosesser». Les mer om studien på Oslo børs Venture Capital & PE Investinor Kommersielle kilder INs risikolåneordning Internasjonal vekst Ikke-kommersielle kilder Skatteinsentiv Kommersialisering Vekst

22 22 OFU-PROSJEKTER KAN UNNTAS FRA ANSKAFFELSESFORSKRIFTEN offentlige etater er pålagt å følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser OFU-prosjekter omfattes ikke av anskaffelsesforskriften. Denne har et unntak for forsknings- og utviklingstjenester når oppdragsgiver ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiver til bruk i hans virksomhet, jf. 1-3(2)g. dersom den offentlige virksomheten i etterkant av et vellykket OFU-prosjekt beslutter å foreta en anskaffelse, gjelder vanlige anbudsregler. Virksomheten utarbeider selv spesifikasjonene, gjerne ytelsesbaserte. Den utnytter selvfølgelig den kompetansen den har tilegnet seg gjennom OFU-prosjektet. OFU-bedriften konkurrerer på like vilkår med andre bedrifter.

23 23 VILKÅR FOR STORE LEVERANDØRBEDRIFTER: når store leverandørbedrifter søker om IFU/OFU-tilskudd, vil de som hovedregel bli tilbudt betinget innovasjonslån. Dette fordi et IFU/OFU-tilskudd, sett i forhold til akseptabel risiko for bedriften, ikke er utløsende for prosjektet i samme grad som for mindre bedrifter. store bedrifter har større mulighet til å betjene lån og stille med tilstrekkelig sikkerhet for prosjekter som er markedsnære og som har prioritet hos ledelsen. Tilskudd til store bedrifter skal bare skje unntaksvis. Det kan gjelde en stor leverandørbedrift som trekker med seg flere mindre norske underleverandører i utviklingsarbeidet. Det må føre til betydelige positive ringvirkninger for underleverandørene i form av økte markedsmuligheter eller teknologioverføring. en liten bedrift kan være klassifisert som en stor bedrift etter statsstøttereglene som følge av at den er en spin-off fra en stor bedrift som fortsatt sitter på store eierinteresser. Denne kan i spesielle tilfeller gis tilskudd hvis spin-off-bedriften har en selvstendig forretningsidé som går i ny retning, og hvor et IFU/OFU-tilskudd er direkte utløsende for igangsetting av prosjektet. For fullstendige vilkår, gå inn på

24 Finn nærmeste kontor på innovasjonnorge.no TA KONTAKT! Design og layout: Fete typer. Tekst: Innovasjon Norge Trykk: RK Grafisk Opplag: 500 Foto forside: Shutterstock/Fete Typer. Innovasjon Norge Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo Tlf: innovasjonnorge.no Vår visjon er å gi lokale ideer globale muligheter.

Innovasjon i samarbeid skaper suksess Veien til IFU/OFU-prosjekter

Innovasjon i samarbeid skaper suksess Veien til IFU/OFU-prosjekter Innovasjon i samarbeid skaper suksess Veien til IFU/OFU-prosjekter 5 fordeler for bedrifter Industrielle og offentlige forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) brukes aktivt av små og mellomstore

Detaljer

Veileder. Veien til gode IFU/OFU-prosjekter. Innovasjon i samarbeid skaper suksess

Veileder. Veien til gode IFU/OFU-prosjekter. Innovasjon i samarbeid skaper suksess Veileder Veien til gode IFU/OFU-prosjekter Innovasjon i samarbeid skaper suksess Har du et forsknings- og utviklingsprosjekt med internasjonalt potensial? IFU/OFU brukes aktivt av små og mellomstore bedrifter.

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012. Odd Ståle Dalslåen IN Troms

IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012. Odd Ståle Dalslåen IN Troms IFU/OFU-ordningen ++ LUEN-samling Narvik, 21.11.2012 Odd Ståle Dalslåen IN Troms Innovasjon Norge Særlovselskap eid av NHD og Fylkeskommunene Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske

Detaljer

OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB OFU Kontrakter - Mulighetens marked? Trondheim, 9. oktober 2012 Marianne von Krogh, spesialrådgiver VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI

Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI Innovasjon Norges virkemidler til FoUoI 11. februar 2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå

FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå FoU i din bedrift hvordan skaffe kompetanse og finansiering? Hilde Ulvatne Marthinsen Hans Olav Bråtå Region Beløp (1000 kr) Agder 13 685 Hovedstaden 28 190 Innlandet 15 416 Oslofjordfondet 33 833 Midt-Norge

Detaljer

Tilskudd til fremtidens løsninger

Tilskudd til fremtidens løsninger Tilskudd til fremtidens løsninger VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Gode innovasjonsprosjekt i næringslivet Vi går i dialog og utfordrer bedriftene Våger du å tenke innovativt? Har du internasjonale

Detaljer

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet.

Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) - det lønnsomme samarbeidet. Per Niederbach, spesialrådgiver 12. mars 2008 Alle kunder gir næring - bare krevende kunder gir læring! IFU/OFU er en tilskuddsordning

Detaljer

IFU/OFU: Forskning- og utviklingskontrakter. Mai 2014 VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

IFU/OFU: Forskning- og utviklingskontrakter. Mai 2014 VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB IFU/OFU: Forskning- og utviklingskontrakter VEKST I BEDRIFTER Mai 2014 Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 750 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

Forskning- og utvikling

Forskning- og utvikling Forskning- og utvikling VEKST I BEDRIFTER Sortland og Svolvær, mars 2014 Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon Norges oppdrag Å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Flere

Detaljer

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB

OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013. Stein Ivar Strøm VEKST I BEDRIFTER. Foto: CC by DVIDSHUB OFU- kontrakter: Forskning- og utviklingskontrakter 5. februar 2013 VEKST I BEDRIFTER Stein Ivar Strøm Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon står høyt på dagsorden Myndigheter, kommuner (KS) og næringsliv (NHO)

Detaljer

Veileder 2012 Veien til gode IFU/OFU-prosjekter

Veileder 2012 Veien til gode IFU/OFU-prosjekter Veileder 2012 Veien til gode IFU/OFU-prosjekter I 2011 bevilget vi 320 millioner kroner til over 200 IFU/OFU-prosjekter med godt potensial til internasjonal markedssuksess. Mars 2012 Vi finansierer Norges

Detaljer

Støtteordninger fra Innovasjon Norge

Støtteordninger fra Innovasjon Norge Støtteordninger fra Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Bjørn Aage Seem Holmen, 18.11.2014 Hva har jeg tenkt å snakke om? IFU/OFU-ordningen Miljøteknologiordningen Bedriftsnettverk Pluss litt til

Detaljer

Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning. Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS)

Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning. Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) Virkemidler for å støtte preklinisk og klinisk utprøvning Wilhelm R. Wold, spesialrådgiver Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold (OAOS) November 2009 Virkemidler for støtte til produktutvikling SkatteFunn

Detaljer

Finansieringsseminar Norwegian smart care cluster

Finansieringsseminar Norwegian smart care cluster Finansieringsseminar Norwegian smart care cluster Innovasjon Norge Rogaland www.innovasjonnorge.no Fokusområder Entreprenørskap Vekstbedrifter Klynger / innovasjonsmiljø/ nettverk Photo: Steinsvik AS 5

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark

Innovasjon Norge Hedmark Innovasjon Norge Hedmark Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift - Frokostmøte i Brumunddal Næringshage 20.02.2014 Innovasjon Norge «kortversjonen» www.innovasjonnorge.no Kan Innovasjon

Detaljer

Forskning- og utvikling

Forskning- og utvikling Forskning- og utvikling VEKST I BEDRIFTER Skattefunndag Narvik, 27.04.16 Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon Norge? 700 ansatte i alle fylker og i over 30 land Stiftet i 2003 som særlovsselskap sammenslåing

Detaljer

IFU/ OFU 2009: Satsing på helse og omsorg. Oddbjørn Clausen Programansvarlig Forsknings- og utviklingskontrakter, IFU/OFU 4.

IFU/ OFU 2009: Satsing på helse og omsorg. Oddbjørn Clausen Programansvarlig Forsknings- og utviklingskontrakter, IFU/OFU 4. IFU/ OFU 2009: Satsing på helse og omsorg Oddbjørn Clausen Programansvarlig Forsknings- og utviklingskontrakter, IFU/OFU 4.februar 2009 Industriell- og Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt (OFU/IFU)

Detaljer

Miljøteknologi og IFU

Miljøteknologi og IFU Miljøteknologi og IFU Støtte til utvikling og demonstrasjon av miljøteknologi VEKST I BEDRIFTER Innovasjon Norge realiserer verdiskapende næringsutvikling i hele landet ca. 6 000 000 000 kroner årlig Flere

Detaljer

Offentlige og Industrielle Forsknings- og Utviklingskontrakter (OFU/IFU). Miljøteknologiordningen pilot og demonstrasjonsprosjekter.

Offentlige og Industrielle Forsknings- og Utviklingskontrakter (OFU/IFU). Miljøteknologiordningen pilot og demonstrasjonsprosjekter. Offentlige og Industrielle Forsknings- og Utviklingskontrakter (OFU/IFU). Miljøteknologiordningen pilot og demonstrasjonsprosjekter. Innhold Innledning IFU/OFU- tjenesten Investeringer i forsking og utvikling

Detaljer

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel

HiG 17.02.2010. Truls Terje Hoel HiG 17.02.2010 Truls Terje Hoel INNHOLD 1. LITT OM INNOVASJON NORGE 2. PRINSIPPER FOR DELTAGELSE 3. VIRKEMIDLER - LÅN OG TILSKUDD - STIPEND 4. OFU/IFU 2 Prinsipper Vi går inn i prosjekter som gir økt innovasjon

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Logistikkdagen 2011 Erlend Ystrøm Haartveit Quality hotell, Sarpsborg, 4. mai 2011 Innovasjon Norges formål: Fremme bedrifts og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i

Detaljer

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge IFU/OFU, Miljøteknologiordningen nopparit/istock/thinkstock Program 1. Forsknings- og utviklingskontrakter v/ivar Skjerve, Innovasjon Norge 2. Miljøteknologiordningen

Detaljer

WORKSHOP 3. februar 2014

WORKSHOP 3. februar 2014 WORKSHOP 3. februar 2014 Næringsrettet energiforskning VEKST I BEDRIFTER Roger Hatling, seniorrådgiver Innovasjon Norges oppdrag Å fremme bedrifts-og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet

Detaljer

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge IFU/OFU, Miljøteknologiordningen, EU Oslo 27. mars 2014 nopparit/istock/thinkstock Stortinget har gitt Innovasjon Norge et oppdrag For å løse det,

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

Innovasjon Norges Støtteordninger

Innovasjon Norges Støtteordninger Innovasjon Norges Støtteordninger JoinGame Workshop 23. oktober 2008 Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) Oktober 2008 Innovasjon & Virkemidler generelt og IFU/OFU Kommersialisering

Detaljer

Nytt fra Innovasjon Norge. v/ Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern

Nytt fra Innovasjon Norge. v/ Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern Nytt fra Innovasjon Norge v/ Seniorrådgiver Tom-Ivar Bern Innovasjon Norge er i endring 1. Endring er naturlig etter 10 år. 2. Ny Regjering 3. Ny AD og ny styreleder 4. Statsbudsjett 2015 innebærer mer

Detaljer

Innovasjon i norsk trenæring. Trevaredagene 2013 6 7 februar

Innovasjon i norsk trenæring. Trevaredagene 2013 6 7 februar Innovasjon i norsk trenæring Trevaredagene 2013 6 7 februar Hva er Innovasjon Norge? Vi bistår kundene fra idé til marked Oslo børs Business Angels Venture Capital & PE Såkornfond Investinor Kommersielle

Detaljer

OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013

OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013 OFU/IFU, LÅN SKATTEFUNN LILLEHAMMER 16.04.2013 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Innovasjon Norges rolle Fremme bedrifts og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet Utløse ulike distrikters

Detaljer

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.

Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03. Finansiering og rådgivning ved utvikling av ny teknologi Hvordan kan offentlige tjenester bidra i utviklingsløpet? - Ola Kr. Rusaanes, Moss 12.03.2014 VEKST I BEDRIFTER Foto: CC by DVIDSHUB Hvem er Innovasjon

Detaljer

Innovasjon Norge. Eierskiftealliansen Ulrik Hammervold.

Innovasjon Norge. Eierskiftealliansen Ulrik Hammervold. Innovasjon Norge Eierskiftealliansen 17.02.2016 Ulrik Hammervold www.innovasjonnorge.no Vi skal realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Flere gode gründere Flere vekstkraftige bedrifter

Detaljer

Velferdsteknologi: Moglegheiter og utfordringar. Reidun Nesheim, Innovasjon Norge 24. Februar, 2015

Velferdsteknologi: Moglegheiter og utfordringar. Reidun Nesheim, Innovasjon Norge 24. Februar, 2015 Velferdsteknologi: Moglegheiter og utfordringar Reidun Nesheim, Innovasjon Norge 24. Februar, 2015 Velferdsteknologi Teknologiske løysingar enkeltindivid kan nyttiggjere seg av for å; - auke eigenmeistring/vere

Detaljer

Forpliktende samarbeid er lønnsomt

Forpliktende samarbeid er lønnsomt Forpliktende samarbeid er lønnsomt Veileder til samarbeid rundt krevende forskningsutviklingsprosjekter. Januar 2009 1 Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) er et tilskuddsprogram fra Innovasjon

Detaljer

Workshop Innovasjon Norge

Workshop Innovasjon Norge nopparit/istock/thinkstock Workshop Innovasjon Norge Støtteordninger Oslo, 12. mai 2015 Det offentlige støtteapparatet: Hvem finansierer hva OG FOR HVEM? Forskningsrådet: Forskning og utvikling som bidrar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon

Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon Innovasjon Norges virkemiddelapparat - muligheter for støtte til prosjekter i farmasøytisk produksjon 16. Juni 2010, LMI, Ole Johan Borge, Ph.D. Side 1 Disposisjon 1. Om Innovasjon Norge 2. INs virkemidler

Detaljer

Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU)

Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU/IFU) Januar 2008 Det lønnsomme samarbeidet Nytt eller forbedret produkt/tjeneste/prosess/metode Kompetent norsk leverandør OFU/IFU Internasjonalt

Detaljer

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør

Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing. Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Vi har virkemidlene - Innovasjon Norge følger opp regjeringens satsing Innovasjonskonferansen 2010 Hans Martin Vikdal, divisjonsdirektør Store utfordringer.. - 2020 perspektivet Sterk vekst i behovet for

Detaljer

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge

Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge Utviklingsprosjekter for verdiskaping i framtidens Norge IFU/OFU, Miljøteknologiordningen, EU nopparit/istock/thinkstock Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel

Detaljer

INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015

INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015 INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015 Roger Hatling, sen.rådg. www.innovasjonnorge.no Innovasjon Norges oppdrag: Å fremme bedrifts- og samfunnsøk. lønnsom næringsutvikling i hele landet Flere gode gründere

Detaljer

Virkemidler for bærekraftig prosessindustri. PROSIN konferansen Fevik 16-17. august 2012 Spesialrådgiver Tor Mühlbradt

Virkemidler for bærekraftig prosessindustri. PROSIN konferansen Fevik 16-17. august 2012 Spesialrådgiver Tor Mühlbradt Virkemidler for bærekraftig prosessindustri PROSIN konferansen Fevik 16-17. august 2012 Spesialrådgiver Tor Mühlbradt Norge har et attraktivt og komplett virkemiddelapparat for en miljøbevisst og fremtidsrettet

Detaljer

Kystskogkonferansen 2017 Hva kan Innovasjon Norge bidra med? Roar Flatland IN Agder

Kystskogkonferansen 2017 Hva kan Innovasjon Norge bidra med? Roar Flatland IN Agder Kystskogkonferansen 2017 Hva kan Innovasjon Norge bidra med? Roar Flatland IN Agder Hva er riktig om mulighetene i Innovasjon Norge Økt verdiskaping er alltid viktigste kriterium Bærekraft skal alltid

Detaljer

Innovasjon Norges ulike virkemidler. - muligheter for næringslivet i Ringsaker

Innovasjon Norges ulike virkemidler. - muligheter for næringslivet i Ringsaker Innovasjon Norges ulike virkemidler - muligheter for næringslivet i Ringsaker Brumunddal, 12.3.2013 Foto: Morten Brun >>> Back to index 3 >>> Back to index Innovasjon Norge skal: Fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Virkemiddelapparat og finansiering. Hans Emdal 06. JANUAR 2013

Virkemiddelapparat og finansiering. Hans Emdal 06. JANUAR 2013 Virkemiddelapparat og finansiering Hans Emdal 06. JANUAR 2013 Formålsparagrafen til Innovasjon Norge EWOS og Global Fish i Florø REC wafer Vest Busscar Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk

Detaljer

Finansiering. Virkemiddel. Mål. Innovasjon Kommersialisering Risikoavlastning Likviditetstilførsel. Samfinansiering med bank og eigenkapital

Finansiering. Virkemiddel. Mål. Innovasjon Kommersialisering Risikoavlastning Likviditetstilførsel. Samfinansiering med bank og eigenkapital Finansiering Virkemiddel Marknadslån Risikolån Tilskot Mål Innovasjon Kommersialisering Risikoavlastning Likviditetstilførsel Samfinansiering med bank og eigenkapital Innovasjon i samarbeid skapar suksess

Detaljer

Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge. Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Formål : Få kunnskap som øker sjansen for å lykkes som gründer. Få informasjon om etablerertilskudd. Vår strategi 2013-2016 Formål: Innovasjon Norges formål er å

Detaljer

Innovasjon Norge v/lilly Berland Hva kan innovasjon Norge bidra med?

Innovasjon Norge v/lilly Berland Hva kan innovasjon Norge bidra med? Innovasjon Norge v/lilly Berland Hva kan innovasjon Norge bidra med? Den lille pengekvelden Tvedestrand 24.04 2017 www.innovationnorway.no Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel

Detaljer

Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås

Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås Marin FoU satsning - Sidsel Lauvås 31.08.2011 Innovasjon Norges mål for sjømatnæringen Innovasjon Norge har som mål å bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet i sjømatnæringen Derfor gir vi støtte til

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Nye landsdekkende såkornfond

Nye landsdekkende såkornfond Nye landsdekkende såkornfond Felles fylkesutvalg for Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Stein Jodal, Fondsforvaltning 24. januar 2013 2 Fra gryende idé til markedssuksess Oslo børs Business Angels Såkornfond

Detaljer

Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien

Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Innovasjon Norges muligheter for å bidra til utvikling av treforedlingsindustrien Skog og Tre 2012 Per Niederbach, Divisjonsdirektør The gap flere mennesker, mindre ressurser 9 mrd mennesker i 2050 øker

Detaljer

Grønn vekst. Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no

Grønn vekst. Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no Grønn vekst Konferanse om energiøkonomisering Longyearbyen 03.12. www.innovasjonnorge.no Om oss Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet

Detaljer

Vi gjør norsk næringsliv bedre

Vi gjør norsk næringsliv bedre Vi gjør norsk næringsliv bedre Lean Forum Innlandet 8.September 2011 v/direktør Torunn Aass Taralrud Innovasjon Norge Oppland Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter

Detaljer

Fremtidens løsninger. Morgenseminar 23.09.2015. www.innovasjonnorge.no

Fremtidens løsninger. Morgenseminar 23.09.2015. www.innovasjonnorge.no Fremtidens løsninger Morgenseminar 23.09.2015 www.innovasjonnorge.no 08.00 Registrering og kaffe 08.15 Velkommen/intro Vidar Dramstad (Innovasjon Norge) 08.25 Adigo AS, Erfaringer fra samarbeide med Innovasjon

Detaljer

Innovasjon Norge Hedmark. - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift

Innovasjon Norge Hedmark. - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift Innovasjon Norge Hedmark - Hva vi kan tilby for å bidra til økt vekst i din bedrift Formål Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Innovasjon Norge. OCC, OMT og NNN 7. mai 2013. Ole Johan Borge. ph.d., avdelingsleder helse og IKT

Innovasjon Norge. OCC, OMT og NNN 7. mai 2013. Ole Johan Borge. ph.d., avdelingsleder helse og IKT Innovasjon Norge OCC, OMT og NNN 7. mai 2013 Ole Johan Borge ph.d., avdelingsleder helse og IKT Agenda 1. Om IN 2. Hva skal til for åkvalifisere for INs tjenester 3. Tilskudd og lån 4. Rådgivning Victoria

Detaljer

Hydrogen: Finansiering av utviklingsprosjekt

Hydrogen: Finansiering av utviklingsprosjekt Hydrogen: Finansiering av utviklingsprosjekt Ivar Singstad Haugesund 22.02.2017 www.innovasjonnorge.no Profilering Kompetanse Finansiering Rådgiving Nettverk Finansiering Lån Lavrisikolån: Langsiktige

Detaljer

INs grønne tjenester. Ålesund, mai 2015. Jan Børre Rydningen. www.innovasjonnorge.no

INs grønne tjenester. Ålesund, mai 2015. Jan Børre Rydningen. www.innovasjonnorge.no INs grønne tjenester Ålesund, mai 2015. Jan Børre Rydningen www.innovasjonnorge.no Innovasjonsaktiviteter for 16,7 mrd kroner Stortinget bevilger: 2,8 mrd. Kr. Innovasjon Norge leverer: 6,1 mrd. Kr. Næringslivet

Detaljer

USUS Vinterkonferanse 26-27 januar

USUS Vinterkonferanse 26-27 januar USUS Vinterkonferanse 26-27 januar Workshop IFU/OFU & Bedriftsnettverk Marianne von Krogh & Margit Klingen Daams Foto: CH Visitnorway, Terje Rakke/Nordic life, Nancy Bundt Agenda Tirsdag 27 januar 2015

Detaljer

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen

Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Næringsutvikling og virkemidler Storfjord 21. august 2013 Hans- Tore Nilsen Agenda: Litt om Innovasjon Norge Våre tjenester Hva er et godt prosjekt for Innovasjon Norge? Statens redskap i næringsutviklingen

Detaljer

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter VEKST I BEDRIFTER om patent, varemerke, design og åndsverk «Intellectual property rights» (IPR) er det samme som immaterielle rettigheter. Begrepene brukes om hverandre på norsk. Hva er immaterielle rettigheter?

Detaljer

Økte rammer til Innovasjon Norge

Økte rammer til Innovasjon Norge Økte rammer til Innovasjon Norge Økt innovasjon i næringslivet Innovasjon Norge har fått en betydelig økning i sine låne-, tilskudds- og garantirammer til å styrke nyskaping og utvikling i næringslivet

Detaljer

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D.

Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012. 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Innovasjon Norges virkemidler for å støtte bedrifter i 2012 8. mars 2012 Ole Johan Borge, Ph.D. Disposisjon: 1. Litt om: - Meg - Deg - IN 2. «Kaffekoppen» 3. Markedsorientering 4. IPR 5. INs virkemidler

Detaljer

Bruker i fokus etterspørselsdrevet innovasjon i EU

Bruker i fokus etterspørselsdrevet innovasjon i EU Bruker i fokus etterspørselsdrevet innovasjon i EU Open Days Telemark 15.11.12 Eva Camerer, Seniorrådgiver EU Innovasjon Norge Bakgrunn Europe 2020-5 hovedmål ARBEID 75% av befolkningen mellom 20-64 skal

Detaljer

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Pilot og demonstrasjonsanlegg for miljøteknologi Bodø 15.4.16 Roger Hatling, seniorrådgiver www.innovasjonnorge.no Vi er tilstede i hele Norge + ca. 30 utekontorer Våre eiere: NFD

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Innovasjon Norge og kulturnæringene Bjørn Kymre Spesialrådgiver IN Nordland Bodø 29.10.2014

Innovasjon Norge og kulturnæringene Bjørn Kymre Spesialrådgiver IN Nordland Bodø 29.10.2014 Innovasjon Norge og kulturnæringene Bjørn Kymre Spesialrådgiver IN Nordland Bodø 29.10.2014 Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige nasjonalt

Detaljer

Det kan gis inntil 50 % støtte av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning.

Det kan gis inntil 50 % støtte av de støtteberettigede kostnadene for industriell forskning. Seleksjonskriterier Er bedriften en SMB? (Ja/Uavklart/Nei) Er bedriften tilknyttet regionen det søkes støtte fra? (Ja/Delvis/Nei) Er krav til egenandel fra næringslivet oppfylt? (Ja/Nei) Er prosjektet

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog.

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Hvordan gjør vi det? Basis 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser - fremtidsrettede og bedre

Detaljer

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER Seniorrådgiver Svein Hallbjørn Steien, Innovasjon Norge 06.12.2006 TEKMAR 2006 BRITANNIA,TRONDHEIM Marin sektor - nasjonalt - naturgitte fordeler Verdens nest

Detaljer

Trefiber. Workshop Byggenæring Skogbasert næring Virkemidler for små og store innovasjoner Krister Moen

Trefiber. Workshop Byggenæring Skogbasert næring Virkemidler for små og store innovasjoner Krister Moen Trefiber Workshop Byggenæring Skogbasert næring Virkemidler for små og store innovasjoner Krister Moen Vi utløser bærekraftige innovasjoner 2 Innovasjon Norges Bioøkonomisatsing Innovasjon i samspill Et

Detaljer

Fremtidens løsninger. Morgenseminar 1. juni 2016. www.innovasjonnorge.no

Fremtidens løsninger. Morgenseminar 1. juni 2016. www.innovasjonnorge.no Fremtidens løsninger Morgenseminar 1. juni 2016 www.innovasjonnorge.no 08.00 Registrering og kaffe 08.15 Velkommen/intro (Vidar Dramstad) 08.25 Innovasjon Norges finansieringsordninger inkl. EUs SMB instrument

Detaljer

Leting og eksperimentering. Utførelse

Leting og eksperimentering. Utførelse Leting og eksperimentering Utførelse Eiere og oppdragsgivere Eiere: Nærings- og handelsdepartementet Fylkeskommunene Oppdragsgivere: Kommunal- og regionaldepartementet Landbruks- og matdepartementet Fylkesmennene

Detaljer

Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan?

Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan? Førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten Hvorfor og hvordan? Innovasjon i helsesektoren Det er store utfordringer innen helse- og omsorgsektoren og behov for innovasjon for å bidra til løsninger.

Detaljer

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe

Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus. Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge - Støtteordninger i Oslo og Akershus Presentasjon 30.08.2004 TEKNA Gründergruppe Innovasjon Norge Stiftet 19. desember 2003 som særlovsselskap Startet sin virksomhet 1. januar 2004 Overtok

Detaljer

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen Miljøteknologiordningen Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon Norges virkemidler og tjenester skal skape flere

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Skogbaserte verdikjeder

Skogbaserte verdikjeder Skogbaserte verdikjeder Landbruksstrategi og Regionalt bygdeutviklingsprogram For Buskerud Andreas Sundby Fornybare ressurser i en verdikjede som omfatter både skogbruk og industri 2 Politiske dokumenter

Detaljer

Presentasjon av virkemiddelaktører og virkemidler

Presentasjon av virkemiddelaktører og virkemidler Presentasjon av virkemiddelaktører og virkemidler Case: Fjellrypa/MadeToFit presenterer egne erfaringer. Truls Terje Hoel, Innovasjon Norge Oppland Elisabeth Frydenlund, Norges forskningsråd Hilde Ulvatne

Detaljer

Fremtidens løsninger. Morgenseminar 2. november

Fremtidens løsninger. Morgenseminar 2. november Fremtidens løsninger Morgenseminar 2. november 2016 www.innovasjonnorge.no Kjøreplan 08.00 Registrering og kaffe 08.10 Velkommen/intro (Vidar Dramstad) 08.20 Fra FoU-prosjekt til internasjonal suksess

Detaljer

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012

Vurdering av Innovasjonsprosjekt. Juni 2012 Vurdering av Innovasjonsprosjekt Juni 2012 Innovasjonsprosjekt i næringslivet Innovasjon = verdiskapende fornyelse Innovasjonen FoUprosjektet Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal utløse FoU-aktivitet

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

Finansieringskilder - utstyrsutvikling

Finansieringskilder - utstyrsutvikling Finansieringskilder - utstyrsutvikling KDV- seminar 12. okt. 2010 VEKST I BEDRIFTER flere bedrifter skal vokse gjennom økt innovasjonsevne og takt, og oppnå internasjonal konkurranseevne Stein Ivar Strøm

Detaljer

LUEN-seminar 25.10.2011

LUEN-seminar 25.10.2011 LUEN-seminar 25.10.2011 Odd Ståle Dalslåen INNOVASJONS- MILJØER Bedriftssamarbeid - strategiske allianser og Joint Venture Bedriftssamarbeid vs alenegang Økt konkurransekraft/samarbeid som vekststrategi

Detaljer

Policy Miljøteknologiordningen 2015

Policy Miljøteknologiordningen 2015 Policy Miljøteknologiordningen 2015 Overordnet gjelder INs finansieringsstrategi og policy for finansierings-virksomheten 2015. Miljøteknologiordningen bidrar til risikoavlastning for bedrifter som utvikler

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg

BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg BYGG FOR FRAMTIDEN Nye energi- og miljøsatsninger i boliger og bygg Foto: shutterstock.com ULIKE FORMÅL FELLES AMBISJON næringsutvikling internasjonal konkurransekraft nybar energiproduksjon nye energi-

Detaljer

Policy etablererstipend og inkubatorstipend

Policy etablererstipend og inkubatorstipend Policy etablererstipend og inkubatorstipend Innledning Utgangspunktet for prioriteringene i policy for etablererstipend ligger i føringer gitt av Nord-Trøndelag Fylkeskommune gjennom Regionalt Utviklingsprogram

Detaljer

Konseptforsterkning av kommersialiseringsprosjekter fra forskningsinstituttene og universitetene

Konseptforsterkning av kommersialiseringsprosjekter fra forskningsinstituttene og universitetene Claude Monets Alle 22 1338 Sandvika, Norway E-Mail intro@intromanagement.com Phone +47 91107841 Org. nr. 961 275 091 Konseptforsterkning av kommersialiseringsprosjekter fra forskningsinstituttene og universitetene

Detaljer

Støtteordninger til Maritim næring

Støtteordninger til Maritim næring Støtteordninger til Maritim næring Harald Nævdal Sektoransvarlig Maritim og Olje / Gass, Innovasjon Norge 26. September, Sjøsikkerhetskonferansen 2013 Innovasjon Norge støtter de bedriftene som skaper

Detaljer

Gründer Fra idè til marked og vekst

Gründer Fra idè til marked og vekst Gründer Fra idè til marked og vekst Strategi Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet Hovedmål: Innovasjon

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

Alfred Øverland

Alfred Øverland Alfred Øverland alove@innovasjonnorge.no +47 99 27 49 00 Agenda Innovasjon Norge/nasjonale utfordringer og oppdrag Våre internasjonale fortrinn Innovasjon Norges tjenester Lokale leveranser 2016 Mine beste

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA

Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Ofte stilte spørsmål om Innovasjonsprosjekter i BIA Søkere og deltakere Kan et forskningsmiljø søke på vegne av en gruppe bedrifter? Hvor mange bedrifter bør være med i et prosjekt? Må vi samarbeide med

Detaljer

OFU Norsk Slam Målsetning

OFU Norsk Slam Målsetning Peter Asle Mona OFU Norsk Slam Målsetning Forbedret kvalitet på slamtjenesten Lavere kommunale avgifter til innbyggerne i kommunen Mindre arbeidspress på ansatte i kommunen Bygge en fremtidsrettet bedrift

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Møre og Romsdal Velkommen til eierskiftemøte! Anne Karine Folge, Innovasjon Norge og Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal EIERSKIFTEALLIANSEN i Møre og Romsdal 06.08.2013 2 Møre og Romsdal

Detaljer

Hardangerfjordseminaret 2013-21-11

Hardangerfjordseminaret 2013-21-11 Hardangerfjordseminaret 2013-21-11 Disposisjon Kort om Innovasjon Norge, målgruppe Vår verktøykasse Miljøteknologiordningen Industriell forsknings og utviklingskontrakt Horizon 2020 og andre småtips Skattefunn

Detaljer

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

Velkommen til SEMINAR. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVA KAN HØGSKOLE-OG FORSKNINGSMILJØET BIDRA MED FOR BEDRIFTENE PÅ HELGELAND? 09.05 Lei en forsker nesten gratis! Informasjon om støtteordninger

Detaljer