Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord. Vannskade i enebolig - Breidablikk 2-03.05."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A Forsikringsoppgjør for skade på bolig i Breidablikk 2 i Rypefjord Vannskade i enebolig - Breidablikk / / Sparebank 1 Skadeforsikring AS v/stig Halvorsen Oppsigelse av stilling som fungerende rektor / virksomhetsleder Oppsigelse - Caroline Vandermissen 2010/ / Caroline Vandersmissen Svar høring - Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten Konferanser, seminar, kurs, møter - sentraladministrasjonen 2010/ / Det kongelige Miljøverndepartement Angående vår samarbeidsavtale - klage på DekkHotel Leasingavtale og biladministrasjon Hammerfest kommune 2010/ / DnB NOR Bank ASA, Autolease Side: 1 av 49

2 Vedtak om spesialundervisning - Skoleåret 2010/11 Elevmappe / / E Offl. 13 jfr 24 tredje ledd første punktum Vedtak om spesialundervisning - Skoleåret 2010/11 Elevmappe - E 2009/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Søknad på stilling Generelle henvendelser / søknader rekruttering 2010/ / Olaf Schmidt Trekkfullmakt husleie Kommunale avgifter /gebyrer / husleie / faktura O 2010/ /2010 Offl 13, jfr fvl 13.1 NAV Side: 2 av 49

3 Svar på Søknad om skolebytte - Elevmappe - E 2009/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Søknad om deling av grunneiendom 21/2 Fradeling av tomt 2010/ / Hammerfest Kommune Att: Byggesaksavdelingen Nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven på eiendommen 21/2 21/2 Fradeling av tomt 2010/ / Verkstedsveien 34 As m.fl. Takst av tomt til barnehageformål i Rypefjord Tomt til barnehageformål Rypefjord 2010/ / Polytech As Side: 3 av 49

4 Skade på kjøretøy ZX uhell 27. mai 2010 Skade - ZX / / Gjensidige Forsikring ASA nnkalling til møte i Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalgsmøter - Reindalen barnehage 2010/ / Personalrepresentantene; Siri og Ranveig m.fl. Skade på kjøretøy ZT uhell Skade - ZX / / Hammerfest Skadesenter AS Prosjektering skredsikring Snøskjermer Akkarfjord ( sneskjermer ) 2010/ / Norges Geotekniske institutt Side: 4 av 49

5 Tilbud om stilling - Servicemedarbeider Breidablikk barnehage Servicemedarbeider Breidablikk barnehage / / da Emilie Eriksen Signatur oppgjørsblankett Hjelpeverge / / OV Offl. 13 første ledd jfr fvl 13,1 betalt faktura for Kommunale avgifter /gebyrer / husleie / faktura O 2010/ /2010 Offl 13, jfr fvl Kommentar til kontrakt Etablering av digitalt byggesaksarkiv 2010/ / Dansk Scanning Side: 5 av 49

6 Notat fra samarbeidsmøte og Elevmappe - E 2009/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Svar på søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning (ambulerende) - Studio Solveig Leinan-Hermo Ambulerende bevillinger / / Dansearena nord Samarbeidsmøte skole / hjem Elevmappe - E 2008/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Svar på søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Hammerfest kunstforening 17. og 19. november 2010 Skjenkebevilling - enkeltanledning uten alminnelig bevilling / / Hammerfest kunstforening Side: 6 av 49

7 Samarbeidsmøte Elevmappe - E 2009/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Tilbud om lærerstilling Lærerstillinger Elvetun og Forsøl skole / / Jan Herman Betalings-/inkassovarsel Kommunale avgifter /gebyrer / husleie / faktura O 2010/ /2010 Offl 13, jfr fvl Tilbud om stilling Lærerstillinger Elvetun og Forsøl skole / / tom erik pedersen Side: 7 av 49

8 Vedrørende Deres eiendom Leirviktråkket 23, Rypefjord 15/85 Leirviktråkket 23 - kjøp av eiendom 2010/ / Rune Leistad Samarbeidsmøte Elevmappe - E 2009/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Samarbeidsmøte skole/hjem Elevmappe - E 2008/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Svar på søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning (ambulerende) - Hammerfest bibliotek 17. november 2010 Skjenkebevilling - enkeltanledning uten alminnelig bevilling / / Hammerfest bibliotek Side: 8 av 49

9 Søknad om permisjon fra undervisning - Elevmappe / / E Offl. 13 jfr 24 tredje ledd første punktum 25/238 - Sørøygata 10 - endringsmelding 25/238 - Sørøygata / / ByggTjeneste AS Svar på søknad om tilskudd til forestillingen KorresponDanse Tilskudd til Stellaris DansTeater 2010/ / Stellaris DansTeater betalte kommunale avgifter Kommunale avgifter /gebyrer / husleie / faktura O 2010/ /2010 Offl 13, jfr fvl Side: 9 av 49

10 Avvikmelding HK-02 av tbedring av sykehuskulvert 2010/ / Hammerfest kommune Vedrørende generell søknad på stilling / vikariat i Hammerfest kommune Assistenter - Elvetun barnehage / /2010 Piyarak Chotnok Vedrørende søknad på stilling som vikar / assistent i barnehage / skole / sfo Assistenter - Elvetun barnehage / /2010 Charlotte Johansen Vedrørende søknad på assistentstilling i vikariat eller fast stilling Assistenter - Elvetun barnehage / /2010 Martine Salamonsen Nilsen Side: 10 av 49

11 Vedrørende jobb søknad til barnehage sektoren Assistenter - Elvetun barnehage / /2010 Kassandra Sofie Pedersen Fordeling av kostnader til profilering - anmodning om utbetaling Arctic Business Centre AS 2010/ /2010 Arctic Business Centre AS 22/357 Snefrida Nilsens vei tilsynsrapport 22/357 Snefrida Nilsens vei nybygg 2010/ /2010 Sivilarkitekt Kirsti Knudsen AS Svar på søknad på stilling som hjelpepleier 2010/ /2010 Rupindes Kaus Side: 11 av 49

12 2010/ /2010 Jonathan Alestam 2010/ /2010 Trond Jøran Josefsen Søknad fra SWECO Norge om utslippstillatelse for MARNOR AS 16/8 - Fjordaveien 28 - utslippstillatelse 2010/ /2010 Sweco Norge 2010/ /2010 Nina Joy Pucyutan Side: 12 av 49

13 Svar På søknad på stilling Hjelpepleier - Rypefjord Bokollektiv 2010/ /2010 Juha Tolvanen 2010/ /2010 Margie Pete Pancha 2010/ /2010 Tone kristine johansen Kristiansen 2010/ /2010 Marilou Montano Side: 13 av 49

14 2010/ /2010 Joana rene Ainza 2010/ /2010 Valiant Buenafe 2010/ /2010 Josephine Silva 2010/ /2010 Linn Kingsrød Side: 14 av 49

15 2010/ /2010 Maria Makiling Laforteza 2010/ /2010 Lotta Alenryd 2010/ /2010 Maria Elena Delos Reyes 2010/ /2010 Fevroniya Rogacheva Side: 15 av 49

16 2010/ /2010 Alf Marin 2010/ /2010 Gordana Mavrovic 2010/ /2010 Leo Yangat 2010/ /2010 nikola cidilko Side: 16 av 49

17 2010/ /2010 Valiant Buenafe 2010/ /2010 Christine Mae Minoza 25/83 Gammelveien 5a - Varsel om overtredelsesgebyr 25/83 Gammelveien 5A - endring, utvidelse av bolig 2010/ /2010 AV maskin as m.fl. 2010/ /2010 Branislav Glavic Side: 17 av 49

18 2010/ /2010 Mary May Lyn Balmeo 2010/ /2010 Adonis Segaya 2010/ /2010 Jelena Djordjevic 2010/ /2010 KATRNA QRNO Side: 18 av 49

19 2010/ /2010 Renato Jr. Mesina 2010/ /2010 zgarevic Milovan Restanse barnehageavgift - nnfordring - BA 2010/ /2010 Offl. 13 jfr fvl Restanse barnehageavgift - nnfordring - BA 2010/ /2010 Offl. 13 jfr fvl Side: 19 av 49

20 Restanse barnehageavgift - nnfordring - BA 2010/ /2010 Offl. 13 jfr fvl Ranse barnehageavgift - nnfordring - BA 2010/ /2010 Offl. 13 jfr fvl TV - aksjonskomite Norsk folkehjelp den TV-aksjonen / /2010 Se dokument 5/18 Langstrand sørøya - dispensasjonsvedtak 5/18 - Langstrand Sørøya - Fritidsbolig med uthus 2010/ /2010 BRN BENTE KARN m.fl. Side: 20 av 49

21 Vedrørende ny RV 94 i Hammerfest - klage til Fylkesmannen Omkjøringsvei / tunnel Hammerfest og Rypefjord 2010/ / Advokat Jørn Eikanger AS Forhåndsgodkjenning av startlån Startlån - Sl 2010/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Svar på søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning (Ambulerende) - Hammerfest filmklubb Ambulerende bevillinger / / Hammerfest filmklubb Søknad om permisjon Elevmappe / / E Offl. 13 jfr 24 tredje ledd første punktum Side: 21 av 49

22 Oppsigelse av barnehageplass Oppsigelse av barnehageplass BA 2010/ /2010 Offl. 13 jfr fvl Til vandelsvurdering og uttalelse - søknad om serverings- og skjenkebevilling v/overdragelse - Kaikanten bar og Spiseri Alminnelig skjenkebevilling / / Hammerfest politistasjon 23/141 Breilia 31 - avslag på søknad 23/141 Breilia 31 - tilbygg kjeller, 1. etasje og uteplass 2010/ / Nyboloft as Til uttalelse - søknad om serverings- og skjenkebevilling v/overdragelse - Kaikanten Bar og Spiseri Alminnelig skjenkebevilling / / NAV Hammerfest - rusmiddeltjenesten Side: 22 av 49

23 Ad. stedfortreder for skjenkebevilling, Turistua Alminnelig skjenkebevilling O 2010/ /2010 Offl 13, jfr fvl 13.1 Arctic Cafe & Restaurant Svar vedr. oppsigelse av barnehageplass Oppsigelse av barnehageplass BA 2010/ /2010 Offl. 13 jfr fvl Svar på søknad om utvidet salgstid for alkoholholdig drikke - CA Hammerfest Brygge Salgsbevilling / / CA Hammerfest Norge Tilbud om stilling som sosiallærer Sosiallærerstilling - Breilia skole / / Lars-Henrik Hanssen Side: 23 av 49

24 Til uttalelse - Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling, Nostalgia Cafe we Möller Alminnelig skjenkebevilling / / Skatt Nord m.fl. Varslingsplan Fuglenesbukta virvelkum " Sykehuskulvert " Trafikkregulerende skilting / / Servicekontoret Varslingsplan Freidigveien 7 Trafikkregulerende skilting / / Servicekontoret Varslingsplan Rådhusplassen nedsett av jordspyd for skilt Trafikkregulerende skilting / / Servicekontoret Side: 24 av 49

25 Varslingsplan Batteriet nedsett av jordspyd for skilt Trafikkregulerende skilting / / Servicekontoret Varslingsplan Nedre Hauen nedsett av jordspyd for skilt Trafikkregulerende skilting / / Servicekontoret Varslingsplan Bjørnøygata - Fuglenesveien Trafikkregulerende skilting / / Servicekontoret Varslingsplan Breidablikk revidert utgave av Dok 179 Trafikkregulerende skilting / / Servicekontoret Side: 25 av 49

26 Skiltvedtak Parkeringforbudt ved Snedeponi drettsveien Trafikkregulerende skilting / / Servicekontoret Skiltvedtak Parkeringforbudt ved snedeponi Melandsgata Trafikkregulerende skilting / / Servicekontoret Til vandelsvurdering og uttalelse - søknad om serverings- og skjenkebevilling v/overdragelse - Nostalgia Cafe Alminnelig skjenkebevilling / / Hammerfest politistasjon Til uttalelse - søknad om serverings- og skjenkebevilling v/overdragelse - Nostalgia Cafe Alminnelig skjenkebevilling / / NAV Hammerfest - rusmiddeltjenesten Side: 26 av 49

27 Regressvarsel - vannskade hos Erling Svendsen, Strandveien 11, 9610 Rypefjord Forsikringssak - Strandveien 11 Rypefjord 2010/ / Gjensidige Forsikring BA Vedrørende vannskade som følge av frossen kum Forsikringssak - Strandveien 11 Rypefjord 2010/ / Erling Svendsen Bevilgning av startlån til refinansiering av diverse gjeld Startlån - og Sl 2010/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, /177 Kirkeveien 27 - igangsetting tomtearbeider 25/177 Kirkegata 27 - tilbygg / påbygg 2010/ / Brynjar saksen Side: 27 av 49

28 Bevilgning av startlån til kjøp av bolig Startlån - Sl 2010/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Regresskrav etter vannskade hos Tone Risto Kjærsvik - Øvreveien 15 Hammerfest Forsikringssak - Øvreveien / / Gjensidige Forsikring BA 24/122 Moreneveien 15 - ferdigattest 24/122 Moreneveien 15 - tilbygg 2010/ / Søren Øhberg Søknad om tillatelse til oppstart av reguleringsarbeid for eiendommene Bjørnkjell og Skogly 16/119 Bjørnkjell og 16/41 Skogly - Opparbeiding av reguleringsplan 2010/ / Bjørn Heggelund m.fl. Side: 28 av 49

29 Motorvognskade kollisjon ved Nybakken / Skippergata i Hammerfest Feilskilting Nybakken / Skippergata - forsikringssak 2010/ / Gjensidige Forsikring ASA Bevilgning av startlån til kjøp og oppussing av borettslagsleilighet Startlån - Sl 2010/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Ny ansiennitetsberegning Ansiennitetsberegning - Barbro Renate Pettersen 2010/ / Barbro Renate Pettersen Referat fra møte Personalsak - P 2010/ /2010 Offl. 23 første ledd Side: 29 av 49

30 24/122 Moreneveien 15 - korrigert ferdigattest 24/122 Moreneveien 15 - tilbygg 2010/ / Søren Øhberg Søknad om tomt til garasje i Laugslettveien - tilhørende 16/503 Marmorveien 9 Fradeling av tomt garasje i Laugslettveien - tilhørende 16/503 Marmorveien / / Jan Nikolai Pedersen Søknad om redusert stilling ut skoleåret 2010 / 2011 Redusert stilling - Wenche Norheim O 2010/ /2010 Offl 13, jfr fvl 13.1 Wenche Norheim Søknad om permisjon fra undervisning - Elevmappe / / E Offl. 13 jfr 24 tredje ledd første punktum Side: 30 av 49

31 Søknad om permisjon fra undervisning - Elevmappe / / E Offl. 13 jfr 24 tredje ledd første punktum Vedrørende skjenkekontroll Salgs- og skjenkekontroller / / Thon Hotel Sentrum Klage på dårlig psykososialt skolemiljø jfr opplæringslovens kapittel 9a - Elevmappe - E 2009/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Bevilgning av startlån til kjøp av borettslagsleilighet Startlån - Sl 2010/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Side: 31 av 49

32 Bygging av avfallskjul i Sørøygata 25/217 - Sjøgata 6 - tilbygg 2009/ / Nissen Hammerfest Senter AS Fraværsoppfølging - Oppfølging sykemeldt - O 2010/ /2010 Offl 13, jfr fvl Varsel om stopp av sykelønn Oppfølging sykemeldt - O 2010/ /2010 Offl 23, 1. ledd Leirvikbakken 51 - industri - 15/20, 93, 137 og 140 i Rypefjord - tilbakemelding på tilsynsrapport Tilsynsrapport - 15/137 - Leirvika Barlinhaug cop - Leirvikbakken / / Dalseid & Fløysand Eiendom AS Side: 32 av 49

33 nnkalling til drøftingsmøte angående omplassering / endret arbeidssted Omplassering av arbeidstaker - O 2010/ /2010 Offl 23, 1. ledd Oppsigelse av fastlegehjemmel Fastlege - Skarven legesenter / / Lene Kvamsdal Tiltak i forbindelse med ustabil pedagogisk lederfunksjon på basen Signalet i Radioen barnehage Godtgjørelse for ekstra arbeidsoppgaver O 2010/ /2010 Offl 13, jfr fvl 13.1 Adriana Burgos Klage på vedtak - søknad om tilskudd til reduksjon av kommunale avgifter Tilskudd til betaling av kommunale avgifter og gebyrer 2010 O 2010/ /2010 Offl 13, jfr fvl Side: 33 av 49

34 Restanse barnehageavgift - nnfordring - BA 2010/ /2010 Offl. 13 jfr fvl nnkalling til FA møte tirsdag FA - Foreldrenes arbeidsutvalg 2010/ / Til FA representantene m.fl. Hammerfest tingrett saknr TVA-HAFE Kommunale avgifter /gebyrer / husleie / faktura O 2010/ /2010 Offl 13, jfr fvl Til uttalelse - Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Kunstutstilling Skjenkebevilling - enkeltanledning uten alminnelig bevilling / / Hammerfest politistasjon m.fl. Side: 34 av 49

35 Til uttalelse - Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Korkonsert Skjenkebevilling - enkeltanledning uten alminnelig bevilling / / Hammerfest politistasjon m.fl. Referat fra møte i Styringsgruppa DKS tirsdag Den kulturelle skolesekken 2010/ / Elin B. Sjølie m.fl. Rutebåtanløp Slettnes Rutebåtanløp rute 003 Slettnes 2010/ / Finnmark fylkeskommune, Samferdselsavdelinga Forhåndstilsagn startlån - Startlån - Sl 2010/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Side: 35 av 49

36 Rutebåtanløp rute Slettnes Rutebåtanløp rute 003 Slettnes 2010/ / Slettnes bygdelag 23/54 Storvannsveien 8 Eiendomsopplysninger 2010/ / Eiendomsmegler1 Hammerfest 24/326 Skippergata 30 Eiendomsopplysninger 2010/ / Hammerfest og Omegn Boligbyggelag BBL 23/321 Bjørklia 6 Eiendomsopplysninger 2010/ / Hammerfest og Omegn Boligbyggelag BBL Side: 36 av 49

37 16/345 Ørretveien 7 Eiendomsopplysninger 2010/ / Eiendomsmegler1 Hammerfest 24/448 Blinken 33 Eiendomsopplysninger 2010/ / Eiendomsmegler1 Hammerfest 24/353/0/11 Strandgata 62 Eiendomsopplysninger 2010/ / Eiendomsmegler1 Hammerfest 25/162/0/6 Kirkegata 8 Eiendomsopplysninger 2010/ / Eiendomsmegler1 Hammerfest Side: 37 av 49

38 Vedrørende krav om omlevering - Biladministrasjon Hammerfest kommune Leasingavtale og biladministrasjon Hammerfest kommune 2010/ / Autolease Norge Mailkorrespondanse vedrørende mobbing Elevmappe - E 2009/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Mailkorrespondanse vedrørende mobbing Elevmappe - E 2009/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Mailkorrespondanse - tillatelse å observere i friminuttet Elevmappe - E 2009/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Side: 38 av 49

39 Mailkorrespondanse - tillatelse å observere i friminuttet Elevmappe - E 2009/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Mailkorrespondanse - tillatelse å observere i friminuttet Elevmappe - E 2009/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Svar på klage på vedtak om utvisning - Elevmappe - E 2009/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Henvisning til konfliktrådet Elevmappe - E 2009/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, 1 Vest-Finnmark konfliktråd Side: 39 av 49

40 Ang.oversending av elevsak fra Breilia skole til sektor om flytting av til en annen ungdomsskole - Opplæringsloven 8-1 Elevmappe - E 2009/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, Søknad om permisjon fra undervisning - Elevmappe / /2010 E Offl. 13 jfr 24 tredje ledd første punktum Søknad på stilling Prosjektmedarbeider Prosjektmedarbeider / / Gry Rønquist Organisering av KAF oppdateret selskapsavtale 11. november 2010 Organisering av interkommunalt samarbeid om arkiv i Finnmark - KAF 2010/ / nterkommunalt Arkiv Finnmark Side: 40 av 49

41 Sikkerhet ved lekeplassutstyr - gjennomført tilsyn Lekeplasser i Hammerfest kommune 2010/ / Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Vedrørende klage på utvisning - Elevmappe - E 2009/ /2010 Offl. 13 jfr. Fvl 13, nnsynsbegjæring nnsynsbegjæringer / /2010 Finnmark dagblad v/hustad selin nvitasjon til høring - Rapporten " Kulturskoleløftet - kulturskole for alle " Høringer 2010/ /2010 Kunnskapsdepartementet Side: 41 av 49

42 Rammeavtalen om klinisk veterinærvakt m.v. - innsamling av opplysninger PRRNG OG NFORMASJON FRA KS Kommunal veterinærtjeneste 2010/ /2010 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Søknad om permisjon i 1 år fra stilling som oppmålingsingeniør Permisjon - Siw Mathisen 2010/ /2010 Siw Mathisen Sluttutbetaling av spillemidler til kulturbygg - Arktisk kultursenter Statlige og fylkeskommunale tilskudd - AKS 2010/ / Finnmark Fylkeskommune Restanse SFO avgift - nnfordring - O 2010/ /2010 Offl 13, jfr fvl 13.1 Side: 42 av 49

43 Analyseresultater Vannprøver - analyseresultat 2010/ / AltaLabben Overføring av midler - Hjelpeverge / / OV Offl. 13 første ledd jfr fvl 13,1 Søknad opptak kulturskole - Julie Tingvold Opptak kulturskole vår 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 16125/ Fay Tingvold Søknad opptak kulturskole - Helin Øllem Øzbek Opptak kulturskole vår 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 16126/ Ali Øzbek Side: 43 av 49

44 Søknad opptak kulturskole - Maiken Garder Opptak kulturskole vår 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 16127/ Maiken Garder Statstilskudd til drift ved endring av antall barn i barnehage innvilgelse av søknad om ekstra tilskudd til Elvetun barnehage Statstilskudd barnehage 2010/ / Fylkesmannen i Finnmark Søknad opptak kulturskole - Tommy Aukan Langø Opptak kulturskole vår 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 16129/2010 Synnøve Aukan Søknad opptak kulturskole - Nina Sætereng Opptak kulturskole vår 2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 16130/2010 Nina Sætereng Side: 44 av 49

45 Angående mur / jordras inn på eiendom Storvannsveien 26 A / B 23/119 Breilia 29 og 27 - forstøtningsmur 2010/ / Dag Ove Kristoffersen og Hilde Aune Vedrørende manglende dokumentasjon nabovarsel - fradeling 21/2 21/2 på Øvre Fuglenes - rekvisisjon av kartforretning 2010/ /2010 Hammerfest kommune, plan og utvikling Angående mur / jordras i Breilia 23/119 Breilia 29 og 27 - forstøtningsmur 2010/ / Dag Ove Kristoffersen Statstilskudd til drift ved endring av antall barn i barnehage innvilgelse av søknad om endret tilskudd til Mylingen barnehage Statstilskudd barnehage 2010/ / Fylkesmannen i Finnmark Side: 45 av 49

46 Krav om regress - ansvar for eier av vannledning - Breilia 70 Forsikringssak - Breilia / / Enter Forsikring Statstilskudd til drift ved endring i antall barn i barnehage innvilget søknad om økning for Elvetun barnehage Statstilskudd barnehage 2010/ / Fylkesmannen i Finnmark Klage på saksbehandling i forbindelse med dispensasjonssøknad - oppføring av fjøs i Kårhamn Saksbehandling - oppføring av fjøs i Kårhamn 2010/ /2010 Storgården gjestgiveri Statstilskudd til drift ved endring av antall barn i barnehage innvilget søknad om endring Mylingen barnehage Statstilskudd barnehage 2010/ / Fylkesmannen i Finnmark Side: 46 av 49

47 Vedrørende leie av kommunal flytebrygge i Kårhamn Kommunal flytebrygge - Kårhamn 2010/ / Storgården gjestgiveri Svar på søknad om endring av byggeplan for strandgata i Hammerfest Gatebruksplan for Rådhusplassen / Sjøgata 2010/ / Statens vegvesen Region nord Vedrørende krav om omlevering Hammerfest kommune Leasingavtale og biladministrasjon Hammerfest kommune 2010/ / DnB NOR Bank ASA tbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2010 ntegreringstilskudd Hammerfest kommune O 2010/ /2010 Offl 13, jfr fvl ntegrerings- og mangfoldsdirektiratet MD Side: 47 av 49

48 Reduksjon av garanti nr Gang - og sykkelveg Turiparken 2008/ / DnB NOR Bank ASA Statstilskudd til drift ved endring i antall barn i barnehage Elvetun barnehage Statstilskudd barnehage 2010/ / Fylkesmannen i Finnmark Ferdigmelding - 16/368 Mellomveien 28 16/502 16/368 Mellomveien / / Arvid Jensen Påminnelse - tidsbegrenset lønnstilskudd - Tidsbegrenset lønnstilskudd - O 2010/ /2010 Offl 23, 1. ledd NAV Side: 48 av 49

49 Krav om refusjon for grunnskoleopplæring i Vadsø kommune - Refusjonskrav grunnskole O 2010/ /2010 Offl 13, jfr fvl 13.1 Vadsø kommune Purring på underveisrapport - samarbeid med Nordvest - Russland Nordområde samarbeid - Fjordtun skole 2010/ / Fylkesmannen i Finnmark v/ Oppvekst- og utdanningsavdelingen tbedring av skråning bak sentrum Panoramablokk B Stabilisering - Panoramablokk B 2010/ / Advokatkontoret Odd Enevold AS Kundeklassifisering - DnB NOR Markets Generelle henvendelser økonomi 2010/ / DnB NOR Markets Side: 49 av 49

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om bytte av skole for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** 2010/2491-6 17759/2010

Offentlig journal. Svar på søknad om bytte av skole for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** 2010/2491-6 17759/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.1.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.02.2011 nnhold: Svar på søknad om bytte av skole for Elevmappe - U E 2010/2491-6 17759/2010 20.12.2010 nnhold:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Fjordtun skole, oppmøte hovedinngang. Dato: 26.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Hanne Husvik, Tone

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1168-2 Sakstittel Journaldato: 12.01.2015 Tilsynssak - manglende helsehjelp i Eidsberg fengsel Brevdato 08.01.2015 Dokumenttittel Avsender Rettighetsklage - Fylkesmannen - Trøgstad

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 16.08.2011 Brannvesenet Sør KS Endring av vedtekter,

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:V5 &01 Saksnr: 11/00135-017 Navn: Tjeldsund kommune Dok.beskr: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OM ORGANISERING AV VETERINÆRVAKT Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:234 V5 Saksnr: 12/00009-001

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 21.05.07 21.05.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00679-002 U Datert: 16.05.07 Arkiv: PM 522 Saksbeh.: ADM-ADM-LÅ Til: Eva Hanne Midttun Sak: SØKNAD OM FASTSETTELSE AV LØNNSANSIENNITET Dok: SØKNAD OM FASTSETTING AV LØNNSANSIENNITET Lnr.: 003728/07

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 11:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Berit

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer