tekna Verden rundt for å hjelpe nr side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tekna Verden rundt for å hjelpe nr 2-2005 side 4 www.teknamag.no"

Transkript

1 tekna m a g a s i n e t nr Verden rundt for å hjelpe side 4 tekna 2-05.indd :53:51

2 LEDER Fremtiden skapes nå Mellom matpakkesmøring og kleskabal til mine to barn om morgenen rekker jeg så vidt å kaste et blikk på Aftenposten. I dag falt blikket på en artikkel om utrydningstruede arter mellom 10 og 150 forsvinner hver dag. Menneskearten ødelegger livsområdene til mange planter og dyr. Mangfoldet forsvinner litt etter litt. Forrige uke fikk jeg gleden av å høre leder av Worldwatch Institute Norden, Øystein Dahle snakke om noe av det samme. Han var invitert til å foredra under fellessesjonen for årsmøtene i Teknas ulike sektorer Privat, Kommune og Stat. Mye av det han sa ga grunn til ettertanke. I vår oppjagede hverdag er vi blitt så kortsynte at vi ikke ser at på mange områder går utviklingen i helt feil retning. Vi er noen råtasser på forbruk. Vi har ikke tid til å reparere. Vi kaster og kjøper nytt i stedet. Søppelbergene vokser. Rent vann blir mangelvare. Fattigdommen øker. Vi forurenser atmosfæren. Økosystemene er i ferd med å komme i ubalanse. Klimaet endres. Det siste bekymrer oss ikke før vi mister skiføret i marka. Samtidig er vi opptatt av at vi skal ha en god velstandsutvikling, og at vi må utvikle nye næringer som vi kan leve av etter at olje- og gassreservene tar slutt. Går dette i hop? Kan vi både ha en god velstandsutvikling og en bærekraftig utvikling som ikke ødelegger livsgrunnlaget på jorden? Hva med de frie markedskreftene, demokratiet, den globale økonomien? I dette nummeret skriver Eirik Newth om genteknologien og fremtidsutsikter om en normal levealder på 125 år. Tåler jorden det? Det er i det hele tatt ikke manko på etiske dilemmaer og utfordringer vi stilles overfor nå og i fremtiden. I et lukket system må vi kanskje finne oss i begrensninger etter hvert. Men med tanke på den teknologiske utviklingen som har skjedd de siste hundre år, er jeg likevel optimistisk og tror at miljøvennlige løsninger, gjenvinning, fornybar energi, energigjerrige biler og utstyr kan utvikles og tas i bruk. Så får vi gi politikerne fullmakt til styre utviklingen og legge til rette for at dette skjer raskt. Til dem er det bare å si: Få opp farten, det ser ut som det begynner å haste! 8 Portrettet Velutdannet fotballentusiast med klare meldinger til dagens politikere. m a g a s i n e t tekna Utgitt av: Teknisk-naturvitenskapelig forening ISNN X Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Besøksadresse: Dronning Mauds gate 15 Telefon: , Telefaks: Redaksjonen: Ansvarlig redaktør: Anne Grete Nordal (tlf ), Redaksjonssekretær: Ingelise Amundsen (tlf ), Journalist: Haakon Bruusgaard (tlf ), e-post redaksjon: Grafisk design: Monica Hjortdahl Trykkeri: Aller Trykk AS Neste nummer kommer 4. mars. Forsidefoto: Hege Opseth/Kirkens Nødhjelp 2 magasinet tekna nr tekna 2-05.indd :54:35

3 AKTUELT Tekna-innstilling til næringskomiteen Tekna har i en uttalelse til næringskomiteen på Stortinget i januar tatt opp behovet for sterkere næringsregioner med strategi for verdiskaping. TEKST: HAAKON BRUUSGAARD 4 Vann i ørken Nødhjelp - vanntank i grenseområdet Tsjad/Sudan Tekna mener det må være et politisk mål at Norge har sterke næringsregioner som har klare strategier og gode rammebetingelser basert på sine fortrinn. - Det innebærer at det fylkeskommunale systemet må reformeres for å etablere sterke og effektive næringsregioner både geografisk og institusjonelt, sier seniorrådgiver i Tekna Hans Kåre Flø. Han mener disse regionene må få større økonomisk handlefrihet for innovasjon og næringsutvikling. Flø påpeker at også forskningspolitikken må være et nasjonalt ansvar. - Det er nødvendig med en nasjonal styring og kanalisering av forskningsmidlene. Utvikling av robuste og kompetente forskningsmiljøer for å få best og mest mulig forskning ut av begrensede midler, forutsetter en overordnet koordinering og prioritering, sier Flø. 12 Teknologien i fremtiden Vil vi bli 125 år? Klar ved katastrofer... 4 Festtaler om forskning... 6 Portrettet: Nils Skutle... 8 Varsko om ville veier Teknologien i fremtiden Fleksibelt og nært-fremfor unna og sært Styrevalgene i Tekna Nytt fra foreningen: Fortsatt bra medlemsvekst i Tekna fra Tekna-juristene Presidenten har ordet Arrangementer tekna-kryss Debatt På arbeidsplassen: Ingrid Storruste Svagård Tekna gir kroner Tekna har gitt kroner til hjelpearbeidet etter flomkatastrofen i Asia. - Vi teknologer har et særlig samfunnsansvar i og med at vi har kompetanse innen relevante fagfelt. Teknologer har kunnskaper som er avgjørende i det akutte nødhjelpsarbeidet, for eksempel innen vannforsyning, logistikk og gjenoppbygging av infrastruktur. Dessuten har katastrofen vist oss hvor avgjørende kunnskapen om denne typen naturfenomen er både for tidlig varsling og skadebegrensning, sier Teknas president Gunnar Berg. Redaksjonen er ikke ansvarlig for tilsendte, ikke bestilte, artikler. magasinet tekna nr tekna 2-05.indd :54:42

4 AKTUELT Klar ved katastrofer Sivilingeniør Frid Gillebo (32) debuterte som vannekspert i en FN-operasjon for flyktninger fra Darfur i Sudan fjor sommer. Nå reiser hun til Indonesia. TEKST: ANNE GRETE NORDAL I Tsjad: Gillebo og lokale krefter bestemmer hvor i ørkenen de skal grave til latriner. (Foto: Hege Opseth/Kirkens Nødhjelp) Sivilingeniør Frid Gillebo (32) fikk sin ilddåp som vannekspert i felt i fjor sommer gjennom Kirkens Nødhjelps ansvar for vann- og sanitærsystemer for tre flyktningleire i Tsjad på oppdrag fra FN. Til sammen bodde om lag mennesker i disse leirene etter at de hadde flyktet over grensen fra Darfur i Sudan der det hersket borgerkrig. - Min vei inn i Kirkens Nødhjelp kom gjennom organisasjonens beredskapsliste over personell som kan sendes ut på kort varsel. Kirkens Nødhjelp hadde inngått en intensjonsavtale med hennes arbeidsgiver Sweco Grøner som gjorde dette mulig. Sist høst ble Gillebo fast ansatt i et engasjement og har nå permisjon fra Sweco Grøner. Ikke idealist - Dette er en veldig spennende og svært annerledes jobb enn jeg hadde tidligere, sier Gillebo som absolutt ikke hadde idealisme som utgangspunkt for jobbengasjementet. Idealismen har kommet etter hvert. Gillebo er utdannet på Institutt for vassbyggingsteknikk ved NTNU i Etter 8 år i det private næringsliv hadde jeg lyst til å bruke kunnskapene mine til noe mer konkret, og komme nær menneskene som bruker systemene vi lager. Dessuten har jeg alltid hatt lyst til å reise ut, og så dette som en gylden mulighet. Vanligvis velger Kirkens Nødhjelp ut folk fra konsulentbransjen med erfaring fra utviklingsprosjekter. Til tross for at hun ikke hadde utenlandserfaring fikk Gillebo prøve seg. - Jeg var heldig og fikk dra på en opplæringstur med en erfaren person til Den demokratiske republikk Kongo og Rwanda et par uker i mars i fjor der vi kartla behovet og muligheten for ulike vannprosjekter. I juni gikk ferden til flyktningeleirene i Tsjad der Kirkens Nødhjelp hadde ansvar for vann, sanitær og campconstruction. Gillebo og hennes team skulle bygge selve teltleiren med sin infrastruktur. De skulle bygge latriner og bore etter vann, bygge vannbasseng, anlegge pumpeledninger til disse, klore vannet og distribuere det til tappestasjoner rundt i leirene. - Det varierte kraftig hva vi fant av vann i dette semiørken- og ørkenområdet, så vi måtte også drive en del transport av vann. Det er viktig å ikke lage for teknisk avanserte løsninger. Du må tenke praktisk. Reservedeler er flere dagsreiser unna. Man må skape et eierforhold til vannkildene blant befolkningen og tenke på hva det er disse menneskene kan klare å vedlikeholde, sier Gillebo. Hete og stress Det er en stressende tilværelse. Du jobber ekstremt mye, mye mer enn 8 timers dag og du jobber hver dag. Du har folk rundt deg hele tiden. Du har koordineringsmøter og sikkerhetsmøter med andre organisasjoner, og møter med grupper fra lokalbefolkningen. Jeg hadde også mye dokumentasjonsarbeid og rapportering til FN-organisasjonen vi jobbet direkte for, til egen organisasjon og til andre parter som donerer. Tegninger måtte produseres, for eksempel kart over leiren som jeg tegnet med AutoCad. Vi hadde satellitt-telefon, pc-er og printere som gikk på aggregatstrøm. Problemet var at det blåste sand inn i alt det tekniske utstyret ustanselig. Det var også tøft å jobbe i temperaturer helt opp i 47 grader celsius. Transport var en annen stor utfordring. Alt det tekniske utstyret ble fløyet ned til hovedstaden som lå to dagers lastebiltur unna. I et par regntidsperioder var veiene uframkommelige. Hvis Allah vil 4 magasinet tekna nr tekna 2-05.indd :54:49

5 AKTUELT - Jeg ble kraftig advart på forhånd om forholdene, men ble faktisk positivt overrasket over boforholdene. Som eneste jente fikk jeg eget rom i et privat hus et stykke unna flyktningleirene. Der bodde 5-6 personer fra Norge pluss et drillingteam fra Kenya. Det var enkelt, men så lenge vi hadde nok vann gikk det bra. Det eneste skikkelig ekle var alle de store innsektene som ble klekket i forbindelse med regnperiodene. Et svart lag av innsekter overalt på gulv og utstyr, gjorde at vi måtte krype inn i innsektsnettingen over senga for å komme unna. Leirene var også plaget av skorpioner og slanger uten at jeg så mye av dette. - De gode sidene er at du ser direkte resultat at det du gjør, at du klarer å hjelpe. Det bodde stort sett kvinner og barn i disse leirene, og de var veldig takknemlige for at vi var der. Språk var litt vanskelig, men Traineeordning gir katastrofe-erfaring Etter katastrofen i Sørøstasia har de ulike hjelpeorganisasjonene mottatt en strøm av henvendelser fra folk som ønsker å hjelpe til i nødhjelps- og gjenoppbyggingsarbeidet i området. Viljen til å hjelpe er stor, men det kan være risikabelt å sende ut folk uten relevant erfaring i felt. For å rette på dette utlyser Flyktningerådet nå en trainee-ordning. TEKST: ANNE GRETE NORDAL man kommuniserer på så mange måter. Sjåføren vår snakket fransk som Tsjaderne gjør. Vi brukte også en tolk som kunne stammespråk og arabisk som Sudaneserne bruker. Til deres store fornøyelse snappet jeg opp noe arabiske gloser som I morgen og Hvis Allah vil. Åpen og innovativ - Til andre som kunne tenke seg å jobbe med nødhjelp og katastrofer vil jeg si at du må være åpen, flink til å kommunisere og ha evne til å skape kontakter. Dessuten må du kunne ta avgjørelser og være innovativ i den forstand at du må kunne improvisere og finne alternative løsninger på problemer. Dessuten må du vise respekt for andre kulturer og religioner. Kirkens Nødhjelp er i ferd med å avslutte sitt engasjement i disse leirene. Frid Gillebo er ikke i tvil om Mot nye horisonter: Sivilingeniør Frid Gillebo (32) er klar til å reise ut igjen til nødhjelpsområder på kort varsel. (Foto: Anne Grete Nordal) at hun vil ut igjen på andre oppdrag. Feltarbeidet er en viktig grunn til at hun jobber i organisasjonen. I skrivende stund står Gillebo på farten til Sumatra i Indonesia for 3-4 uker. - Vi har opplevd at det er vanskelig å rekruttere gode fagfolk i Norge med nok erfaring, sier rekrutteringskoordinator i Flyktningerådet Anneli Lyster. Mange vil jobbe, men mangler felterfaring, og det er risikabelt for oss å sende folk ut i nødhjelpsområder som aldri har vært ute før. Som de andre hjelpeorganisasjonene fikk Flyktningerådet en strøm av henvendelser fra de forskjelligste yrkesgrupper som ønsket å hjelpe til etter katastrofen i Sørøstasia. Etter at vi annonserte vårt behov for folk med distribusjonsbakgrunn, logistikere og byggfolk, fikk vi inn rundt 1800 henvendelser på et par timer, forteller Lyster. - Vi ser etter personer som kan være prosjektledere innen våre kjerneaktiviteter som er bygg av hus og skolebygg, distribusjon av mat, utdanning av barn og ungdom på flukt, juridisk rådgivning og leirdrift. For å gi folk som er interessert i å jobbe for oss felterfaring, går vi nå ut og annonserer 6-måneders traineekontrakter. Avhengig av om finansieringen faller på plass, er målet å sende ut en trainee til hvert av de 20 programlandene Flyktningerådet arbeider i. Sri Lanka og Indonesia er noen av disse. - Meningen er at trainee-en skal følge en prosjektleder i felt, og få nødvendig opplæring i kjerneaktiviteter, sikkerhet, og prosjektledelse. Traineene vil bli evaluert med tanke på om de er skikket til å jobbe med slikt arbeid. Fra vår side ligger det selvfølgelig en forventning om at de skal forsette å jobbe for oss, sier Lyster. - I utvelgelsesprosessen ser vi på utdannelse og personlighet. Dessuten må du snakke flytende engelsk. Andre språk, internasjonal erfaring, prosjektledererfaring er selvfølgelig et pluss. Ønsker du å prøve deg som trainee i Flyktningerådet må du reagere raskt, for søknadsfristen er allerede 5. februar. Ellers er det mulig å melde seg til beredskapsstyrken Norstaff som nå teller cirka 300 personer. Vanneksperter Også Kirkens Nødhjelp sitt hovedkontor i Oslo ble nærmest nedringt av folk som ville hjelpe. Det er helt fantastisk, sier ansvarlig for vedlikehold av beredskapsgruppen Beate Bull. Mange tilbyr seg å jobbe gratis, noen er rede til å dra på dagen. Alt fra advokater, tømrere, rørleggere, ingeniører, lastebilsjåfører og leger har meldt seg. Vi har fått mellom 400 og 500 henvendelser, og 50 rene søknader med CV-er. De har vi nå til vurdering. Bull presiserer også at når de sender folk til ekstreme forhold har de ikke lyst til å sende folk uten erfaring. I Kirkens Nødhjelp sin beredskapsgruppe står ca 80 personer som kan reise på kort varsel. For disse arrangeres det to helgekurs i året hvor aktuelle problemstillinger, sikkerhet og trening på praktisk arbeid står i fokus. I beredskapsgruppen er det vanningeniører, rørleggere, teknikere, bygningsingeniører og andre yrkesgrupper samt eksperter på psykososialt arbeid. Oppdragene strekker seg fra et par uker til seks måneder med mulighet for lengre kontrakter. magasinet tekna nr tekna 2-05.indd :54:55

6 AKTUELT - Festtaler om forskning Norske næringslivstopper mener forskning er helt nødvendig for å sikre framtidig vekst og velstand, viser ny undersøkelse. Likevel forsker norske bedrifter langt mindre enn andre land i Norden. Heia No TEKST OG FOTO: HAAKON BRUUSGAARD En nærmest samlet norsk topplederstand er skjønt enige om at forskning er viktig. I en undersøkelse MMI har utført for Tekna på 600 toppledere i norske bedrifter med mer enn 10 ansatte, svarer hele 96 prosent at de er enig eller delvis enig i, at norsk forskningsinnsats må økes dersom vi skal sikre framtidig velstand og vekst etter hvert som oljeinntektene reduseres. Generalsekretær i Tekna, Kåre Rygg Johnsen, støtter norske toppledere i synet på forskning. Men nå forventer han at bedriftene følger opp de gode holdningene med forskningstiltak. - Festtaler er vel og bra, men nå forventer vi aksjon. Det er nå vi må skape de produkter vi skal leve av i framtiden, derfor må forskning og utvikling prioriteres, sier han. Slått av naboene Undersøkelsen viser at selv om viljen til å forske mer i bedriftene tilsynelatende er der, skårer norske bedrifter dårlig på forskningsinnsats, sammenlignet med våre naboland og OECD-snittet. I dag står norske bedrifter for omkring halvparten av den totale norske innsatsen til forskning og utvikling. I Sverige og Finland er denne andelen nærmere 70 prosent, mens OECD-snittet ligger godt over 60 prosent. Resultatet er blant annet at Norge har en lav innovasjonsandel, målt i antall bedrifter som har introdusert nye eller vesentlig endrede produkter over en treårsperiode. SSBs siste innovasjonsundersøkelse viser at bare 29 prosent av norske foretak defineres som såkalt innovative. I Sverige og Finland ligger andelen innovative bedrifter mellom 40 og 50 prosent, ifølge de nasjonale statistikkbyråene i landene. Rygg Johnsen mener alt for mange bedrifter ser på forskning som en utgiftspost, i stedet for en investering som skal gi gevinst. - Gjennom forskning får vi nye ideer som vi kan utnytte kommersielt. Derfor er ikke forskning bare penger ut, men også penger inn, understreker han. Målrettet forskning Nå lanserer Tekna selv ulike tiltak som skal bidra med å styrke forskningen i Norge. - Mange av framtidens arbeidsplasser er knyttet til produkter som ennå ikke er skapt. Derfor bør bedriftene øke innsatsen mot målrettet forskning. I tillegg bør forskningsinnsatsen i Norge i større grad vris mot de fagområdene der det største inntektspotensialet ligger, og det er i de teknisk-naturvitenskapelige fagområdene, sier Rygg Johnsen. Han mener også tiden er inne for at staten introduserer ordninger for å øke forskningen i de store bedriftene. SkatteFUNN, som har vært en suksess, har i hovedsak vært rettet mot de små og mellomstore bedriftene. Nå er tiden inne for å fokusere på de største bedriftene. Til det trenger vi en kraftig økning i de brukerstyrte programmene i Norges forskningsråd, sier Rygg Johnsen. Tekna ønsker også ordninger som legger bedre til rette for at flere teknologer og naturvitere utdanner seg på doktorgradsnivå. - Det høye kostnadsnivået i Norge gjør at vi må være konkurransedyktige på kunnskap. Derfor bør staten legge til rette for at flere kan velge å ta doktorgrad, samtidig som staten bør støtte opp om forskningsinstituttene der mye av den anvendte forskningen foregår. Det vil gi utslag i mer forskning og nyskaping, sier Rygg Johnsen. Generalsekretær i Tekna Kåre Rygg Johnsen Verdens m e sinker på n Det er et paradoks at Norge som har innovasjon, hevder investeringsdirekt forvaltning. TEKST OG FOTO: HAAKON BRUUSGAARD Børskometen Ragnhild Wiborg var en av 110 sentrale beslutningstakere som hadde tatt veien til Trondheim 11. og 12. januar for å diskutere hvordan myndigheter og bedrifter i Norge bør handle for å sikre framtidig vekst og velstand i Norge. 6 magasinet tekna nr tekna 2-05.indd :55:01

7 AKTUELT eia Norge:... est utdannete å nyskaping om har verdens mest utdannete befolkning, samtidig skårer lavt på sdirektør Ragnhild Wiborg i Odin - Det er noe galt når vi på den ene siden er verdens beste land å bo i, og på den andre siden ikke klarer å lokke kunnskapsmedarbeidere til landet. Vi har verdens mest utdannete befolkning, og er samtidig sinker på innovasjon, sa Wiborg oppgitt. (Ill. Getty) Hun mener at Norge må definere konkrete, ambisiøse og etterrettelige mål, som for eksempel at forskningsinnsatsen bør øke til fem prosent, at oljefondet bør investeres i Norge, og at norske universiteter bør klatre på internasjonale rankinger. Forskning sentralt Forskning ble et sentralt tema under årets Lerchendalkonferanse, som Tekna arrangerer i samarbeid med SINTEF, Forskningsrådet og NTNU. Næringsminister Børge Brende var også opptatt av dette i sitt innlegg, uten at han ville gi konkrete løfter på hvordan Norge skal klare å bli verdens beste Næringsminister Børge Brende nasjon på innovasjon innen 2010, som er en av regjeringens uttalte målsetninger. - Det gjøres mye bra i Norge. SkatteFUNN er en suksess. Men vi må øke satsingen på nærings- og brukerrettet forskning, sa ministeren. Han uttrykte også stor bekymring for den svake rekrutter-ingen til realfagene, og mente det er avgjørende at vi får nok gode studenter som velger realfag. - Når representanter fra store selskap som Schlumberger sier ABB-direktør Marcus Bayegan at de i dag velger Norge fordi sivilingeniørene våre er konkurransedyktige på kvalitet og pris, sier det meg at vi har en ressurs vi ikke må miste. Utdanningssystemet må levere varene for framtiden, sa en meget engasjert Brende. Også ABB-direktør Marcus Bayegan fokuserte på viktigheten av gode ingeniører. Nasjoners velstand avhenger av sivilingeniører og ingeniører, hevdet han. Gjeld framfor investeringer Styremedlem i Veritas, dr. Wiggo Smeby, uttrykte bekymring for at de store selskapene ikke så den langsiktige effekten av forskning, og heller prioriterte kortsiktig. - De store selskapene tjener stadig mer penger, men velger heller å betale gjeld enn å investere i framtiden, hevdet han. Han pekte på at selskap som Telenor og Statoil hadde en forskningsandel av bruttoomsetningen på henholdsvis 0,9 og 0,4 prosent, mens for eksempel Ericsson har ligget på 18 prosent. Konsernsjef i Aker Kværner, Inge K. Hansen, mente det var et Konsernsjef i Aker Kværner Inge K. Hansen paradoks at staten ikke bruker mer penger på forskning i petroleumssektoren. - Oljesektoren er i dag for Norge som Nokia og Ericsson er for Sverige og Danmark. Det er merkelig at Staten ikke bruker mer på forskning i denne sektoren enn for eksempel Aker Kværner, når de gjennom skattesystemet tar nesten 80 prosent av inntektene, påpekte Hansen. magasinet tekna nr tekna 2-05.indd :55:08

8 PORTRETTET Den fysiske Teoretisk fysikk kan brukes til så mangt. T TEKST OG FOTO: ATLE ABELSEN Midt under intervjuet gnistrer Nils Skutle til. Inntil da har den milde sivilingeniøren gått på autopilot gjennom godfot-teorier og kollektiv samhandling. Nå blir han olm som en RBK-stopper i flomlys mot Real Madrid en sur oktoberkveld på Lerkendal. Han kaster seg fram og vil plante knottene i en stakkars diktafon, men besinner seg i siste øyeblikk og hveser gjennom sammenbitte tenner: Spør meg hva jeg mener om norske politikere! Så forsvinner han ut døra. Siden 1993 har Skutle ledet Rosenborg Ballklubb (RBK), tidenes suksessbedrift innen norsk idrett, først som styreformann og siden 1998 som daglig leder. Teoretisk fysikk på NTH 8 magasinet tekna nr tekna 2-05.indd :55:37

9 PORTRETTET fysikeren Til og med til å lede en fotballbedrift. er neppe den viktigste ballasten når millionene triller inn fra den europeiske fotballunionen UEFA og vellykkede spillersalg. Da er snarere fordypningsfaget industriell økonomi og årene som administrerende direktør i det internasjonale IT-selskapet EDB Gruppen viktigere kilder til hvordan verdiene skapes og forvaltes. Når den gamle stopperkjempen fra Oddas 2. divisjonslag og NTHs gamle fotballstolthet NTHI returnerer til sitt direktørkontor i «Brakka» på Lerkendal er han fremdeles opphetet. Han leder en bedrift med drøyt 50 ansatte som har budsjettert med 120 millioner kroner omsetning i 2005, men må se at hele 68 prosent av lønnskostnadene forsvinner i skatter og avgifter. magasinet tekna nr tekna 2-05.indd :55:51

10 PORTRETTET To tredeler til staten Jeg blir helt matt av at politikerne ikke skjønner konsekvensene av dagens marginalbeskatning. Flere av våre ansatte beskattes med 55 prosent, og av dette skal vi betale 26,5 prosent arbeidsgiveravgift. Dermed havner mer enn to tredeler av vårt lønnsbudsjett hos staten, stønner RBK-direktøren. Han er ikke spesielt imponert over dagens regjering, men er enda mer misfornøyd med opposisjonen. Populistiske politikere er demokratiets svøpe. Når regjeringen ville senke marginalskatten, ble dette framstilt som en gavepakke til de rike. For noe tull! Det skulle redusere gapet mellom de av oss som følger politikernes intensjoner og spilleregler, og kreative skatteplanleggere som utnytter delingsmodellen og skattetekniske smutthull. Med det mediefokuset som RBK lever med, er de nødt til å spille rent. Vi kan ikke bli for kreative. Men det er grenser for hvor mange år vi kan leve med et skattesystem som er så til de grader urettferdig. Den dagen kan komme da vi også blir nødt til å se på andre organisasjonsmodeller av skattetekniske årsaker, sier Skutle. Fremdeles like illsint. Det utrolige er at jeg har snakket med stortingspolitikere som ikke engang vet at vi betaler 26,5 prosent arbeidsgiveravgift for lønnsmottakere over kroner. Da er det kanskje ikke så rart at de ikke klarer å vedta et fornuftig skattesystem. Konkurranseinstinkt Skutle har rast av seg det verste. Vi ser vårt snitt til å skyte inn et spørsmål om hvorfor nettopp teoretisk fysikk ble faget på det daværende NTH. Det var antakelig konkurranseinstinktet i meg som fikk meg til å velge den vanskeligste linja. Men jeg var mer interessert i bedriftsledelse, og da ble industriell økonomi et naturlig valg for meg det fjerde året. Men det var ingen tilfeldighet at han valgte en akademisk løpebane. Faren var også sivilingeniør (bygg) fra NTH, lillebroren tok utgangspunktet i samme karrierebane og begge søstrene har høy utdannelse. Skutle er født i Odda, der faren jobbet på Norsink, og vurderte en stund å studere medisin. Min mor er fra Trondheim, og halve slekta er herfra. Så det ble NTH på meg til slutt. Etter militæret fikk han stilling som vit.ass. på NTH, men gikk snart over i det private næringsliv og IT-bransjen. Etter noen jobbskifter endte han opp som administrerende direktør i EDB Gruppen, med hovedkontor i København og IBM som største aksjonær. Samtidig gikk han inn som styreleder i RBK i Jeg har vært fotballspiller i det meste av mitt liv, og har aldri sluttet å engasjere meg. Men jeg har aldri spilt i RBK, forteller han. Spennende bedriftsledelse Selv om han ikke lenger er aktiv medlem av NIF/Tekna, går han ikke med på at han har tatt steget helt vekk fra sin faglige opprinnelse. Det er minst like komplisert å lede en bedrift som Rosenborg Ballklubb, som en hvilken som helst innovativ ingeniørbedrift. Jeg tror til og med at det er mer spennende, og vi har utviklet en kompetanse som både ingeniørbedrifter og andre kan lære av. Det synes tydeligvis en rekke næringslivsledere, også. Skutle er en populær foredragsholder på seminarer og konferanser som dreier seg om lederskap og lagbygging. RBKs suksess er mer på tross av enn på grunn av de naturlige forutsetningene. Vi har en rekke faktorer mot oss, som klima, populasjon og manglende tradisjoner for internasjonal suksess. Men vi er blant de beste innenfor andre områder: Vi har et tydelig verdigrunnlag og en klar visjon, vi er prosessorienterte og har en kultur for å utvikle human kapital. Trondheim er en fantastisk by med utrolige muligheter, utbryter Skutle entusiastisk. Miljøene rundt Gløshaugen har mye større naturgitte forutsetninger for å lykkes internasjonalt enn RBK har i sin bransje. De er fantastisk flinke innenfor sine fag, men ingeniørbedriftene har ofte et «hull» i sin bedriftsstrategi der RBK kan bidra med verdifull kompetanse. Nils Arne Eggen har æren for å ha utviklet RBKs filosofi om «godfot» og sosial lagbygging. Skutle trekker også fram Michael Porter og hans cluster-teorier som viktig inspirasjon til sin bedriftsledelse. Det er akkurat slik vi tenker i Rosenborg, både på og utenfor banen. Vi vet hva vi er flinke til, og legger ressursene inn i å gjøre hverandre enda bedre. Resten av karrieren Nils Skutle kan godt se for seg at han blir værende i fotballklubben resten av sin yrkesaktive karriere, men neppe som toppsjef. Det blir for anstrengende i det lange løp. Det er mye reising og lange dager. Om noen år går jeg kanskje over i en funksjon der jeg kan utnytte min kompetanse og velutviklede magefølelse for taktiske disposisjoner. RBK må utvikle seg videre i enda mer familievennlig retning, samtidig som vi diffrensierer vårt produkt. Vi selger en totalopplevelse, og skal ha noe å tilby både barn, kvinner og familier, for dem som vil betale 50 kroner og for dem som vil betale 2000 kroner for en totalpakke inkludert blant annet mat og drikke. På hjemmebane omgir Skutle seg med flere akademikere: De tre barna fra det tidligere ekteskapet er alle i ferd med å gjennomføre høgskole- og universitetsutdannelser, og samboeren tar en doktorgrad i psykiatri. Også i fotballklubben er utdannelse et viktig tema. I RBK har vi alltid lagt vekt på at spillerne skal utvikle seg ved siden av fotballen. I dag er det flere som gjennomfører til dels krevende utdannelser, vi har blant annet to som studerer medisin. Men det er krevende å satse på en utdannelse samtidig med fotball på et så høyt nivå. Mye reising og krevende tidsplaner er vanskelig å kombinere med semestre og eksamener. Men vi gjør mye for å legge forholdene til rette slik at spillerne kan være ferdig eller nesten ferdig med en utdannelse den dagen de legger toppfotballen på hylla. 10 magasinet tekna nr tekna 2-05.indd :55:54

11 AKTUELT Varsko om ville veier - Politikerne tilbyr oss som en menneskerett at vi skal ha ubegrenset handlefrihet. Vi lever i et lukket økosystem. De fleste skjønner at da må man ha begrensninger. Det sa leder av Worldwatch Institute Norden, Øystein Dahle til årsmøtedeltakerne i Tekna Privat, Kommune og Stat nylig. TEKST OG FOTO: ANNE GRETE NORDAL - Vi er lenger fra en bærekraftig utvikling enn noensinne, sa Øystein Dahle til delegatene til Tekna Privat, Kommune og Stat under årsmøtene i midten av januar. Øystein Dahle er sivilingeniør innen kjemi, og jobbet mange år i Esso Norge, etter hvert i toppledelsen. I mer enn 30 år har han jobbet med miljøsaker, og er nå styreleder i Worldwatch Institute som hvert år kommer ut med en tilstandsrapport om jorden, State of the World. Fra cowboy til astronaut Dahle illustrerte utviklingen med at vi i forrige århundre startet med en cowboy-økonomi med ubegrenset handlefrihet. Nå er det nødvendig at vi går over til romskipsøkonomi som karakteriseres av meget begrenset handlefrihet og ekstrem ressursbevissthet. - Det mangler ikke på advarsler både fra naturvitenskapelig ekspertise og selv fra ikke-miljøorganisasjoner som OECD på at jordens økosystemer er i ferd med å komme ut av balanse. Vannressursene tynes. Vi forurenser atmosfæren. Søppelbergene øker. Tusenvis av mennesker dør hver dag av sykdommer vi har medisiner for. I vår del av verden kjører vi for mye bil, vi reiser for mye med fly, og importerer alt for mye langreist mat. Verdens mest folkerike stater India og Kina følger etter det vestlige forbruksmønsteret. Noen må invitere til diskusjon om verdier og hvor vi skal, sa Dahle. Tingrike, men tidfattige - Miljøproblemene er utilsiktede konsekvenser av forsøk på å skape velstand. Det nærmeste vi kommer føre-var -prinsippet er en kunnskapsbasert risikoforståelse. På feil spor: - Hittil har vi snakket om naturens tålegrense. Nå beveger vi oss mot menneskets tålegrense, sa leder av Worldwatch Institute i Norden Øystein Dahle, til årsmøtedeltakerne i Tekna. Ingeniører kan bidra med at vi ikke mister synet av hvor vi vil, sa Dahle som inviterte til en verdidebatt på tvers av alle fag. - Lykken forbindes med å kjøpe, kjøpe, men det er ikke der lykken ligger, sier Dale som vil innføre trivselssamfunnet som alternativ til forbrukersamfunnet. Hvorfor skal vi produsere ting vi ikke trenger, og hva er så bra med å produsere disse tingene stadig mer effektivt, spurte han? - Ikke bare økosystemene presses, men også folks helse. Folk stresser, spiser for mye usunn mat, og beveger seg for lite. I USA er overvekt et stort samfunnsproblem. Norge mulig fyrtårn - Vi må erkjenne at vi er på villspor og begynne å gjøre noe med det, sa Dahle som ivrer for at Norge kan være et fyrtårn som kan teste tesen om at det er andre måte å utvikle samfunnet på. Dahle så for seg at det for å redusere utslipp fra trafikken burde innføres forbud mot å innføre biler som bruker mer enn 0,6 l pr mil fra 2006, og trappe gradvis ned slik at kravet i 2015 er 0,2 l pr. mil. Det vil fremtvinge nye tekniske løsninger. Dahle så også for seg at vi i fremtiden går inn i en funksjonsøkonomi der produsentene eier varene og vi bare leier dem. Da ville for eksempel elvareprodusenten hente kjøleskapet ditt og gjenvinne det etter en viss levetid. magasinet tekna nr tekna 2-05.indd :55:54

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

på skinner med sunn lunsj

på skinner med sunn lunsj 04/08 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON på skinner med sunn lunsj Flytoget har satset på kostråd og sunn mat på jobben. Resultatet har blitt slankere og mer fornøyde medarbeidere

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Omstilling. Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1 / 2013. Politikk. profilen. / 18 økonomi / 22 / 14

Omstilling. Tema: naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1 / 2013. Politikk. profilen. / 18 økonomi / 22 / 14 naturviteren et magasin fra naturviterne nr. 1 / 2013 Tema: Omstilling Slik får du den hjelpen du har krav på / 6 Politikk / 14 profilen / 18 økonomi / 22 Nei til prøveboring i Professoren fra Ås som Sparte

Detaljer

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

FINANS F O KUS. Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet Fulgte drømmen til sydhavet nummer 5 2012 Kreutzers nye karriere Toppledernes beste karrieretips Fra ufaglært til markedsdirektør Nei til grådighet ja til bærekraft

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

Bistanden bader i dårlig statistikk

Bistanden bader i dårlig statistikk på jobb-jakt: Slik fikk de jobb i 04Unge bistandsbransjen forskning: Bistanden bader 30Norsk i dårlig statistikk BI-forsker skaffer 36Portrettet: sultne syrere mel Norske ideer skal gi en bedre verden

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2014 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Den genererer over 3,7 milliarder kroner i omsetning hvert år bare i Tromsø men fisk er ikke lenger ansett

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet

FINANSFOKUS 08/ 11. Amal Aden: Slåss for ytringsfrihet Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 08/ 11 Fagforeningene svekket Hyllet og drapstruet Hvem skal drive tilsyn? Brenner for nordområdene Kunsten å overbevise Amal Aden:

Detaljer

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar.

PERSPEKTIVER. Hva sjakk har til felles med business. Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 2 Oktober 2014 Thina Saltvedt og Julie Berg snakker om olje: Om USAs import hadde vært på sitt tradisjonelle, ville oljeprisen ligget nærmere 125 dollar. Sikkerhetsblemmene

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

Magasinet. Februar 2013

Magasinet. Februar 2013 Magasinet Februar 2013 01 Skraper kassen Økt lønn og pensjoner. Høyere lån og flere innbyggere. Og stigende renter. Kommunene har noen økonomiske utfordringer foran seg viser en undersøkelse gjennomført

Detaljer

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene

www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene www.flt.no Nr 2/2014 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Vegtrafikksentralen i Nord-Norge: Sørger for at du ikke snør inne på hovedveiene Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er et fagforbund

Detaljer

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet

Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet www.lederne.no ÅRGANG NR 102 03 11 SEP Tillitsvalgtes muligheter til å bli hørt i HR Ikke gå i Facebook-fellene Lønnsforhandlinger i offentlig sektor Flerkulturell ledelse i det norske arbeidslivet Om

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer